Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Příručka. Víceosé servoměniče MOVIAXIS Funkční bezpečnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Příručka. Víceosé servoměniče MOVIAXIS Funkční bezpečnost"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Příručka Víceosé servoměniče MOVIAXIS Funkční bezpečnost Vydání 06/ / S

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah Všeobecné pokyny Použití dokumentace Příslušné normy Struktura bezpečnostních pokynů Význam výstražných hesel Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec Struktura vložených bezpečnostních pokynů Nároky vyplývající ze záruky Vyloučení ze záruky Poznámka o autorských právech Názvy produktů a značky Obsah tohoto dokumentu Současně platné dokumenty... 7 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečný stav Bezpečnostní koncepce Zabezpečené vstupy Bezpečnostní funkce Omezení... Bezpečnostně-technické požadavky.... Všeobecné pokyny.... Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb..... Zařízení s jedním bezpečnostním relé..... Zařízení se dvěma bezpečnostními relé..... Stavový řádek typového štítku Požadavky na instalaci Dioda chodu naprázdno Pokyny pro zapojení kabelů, úroveň PL d podle EN ISO Pokyny pro elektrické zapojení pro typ ochrany III podle EN 0, PL e podle EN ISO 89-, SIL podle IE Požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení Požadavky na uvedení do provozu Požadavky na provoz... 0 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

4 Obsah Varianty nástaveb.... Všeobecné pokyny..... Svazek os MOVIAXIS..... Připojení bezpečnostních relé.... Požadavky..... Použití bezpečnostních spínacích zařízení..... Použití bezpečnostních digitálních výstupů (F-DO) programovatelného řadiče (PL).... Jednotlivé odpojení..... STO podle PL d (EN ISO 89-)..... SS podle PL d (EN ISO 89-) STO podle PL e (EN ISO 89-) SS podle PL e (EN ISO 89-).... Skupinové odpojení..... Požadavky..... Realizace skupinového odpojení s bezpečnostním spínacím zařízením STO podle PL d (EN ISO 89-) STO podle PL e (EN ISO 89-) Technické údaje Bezpečnostní charakteristiky Bezpečnostní parametry s jedním bezpečnostním relé Bezpečnostní parametry se dvěma bezpečnostními relé... Index... Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

5 Všeobecné pokyny Použití dokumentace Všeobecné pokyny. Použití dokumentace Tato příručka "Víceosé servoměniče MOVIAXIS funkční bezpečnost" obsahuje speciální informace o víceosých servoměničích MOVIAXIS, které vykonávají bezpečnostní funkce. Dokumentace pro víceosý servoměnič MOVIAXIS, který vykonává bezpečnostní funkce, se skládá z návodu k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS ", příručky "Víceosé servoměniče MOVIAXIS funkční bezpečnost". Návod k obsluze a příručka jsou součástí produktu a obsahují důležité pokyny pro provoz a servis. Návod k obsluze a příručka jsou určeny pro všechny osoby, které provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis výrobku. Návod k obsluze a příručka musí být k dispozici v čitelném stavu. Ujistěte se, že osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, přečetly kompletní návod k obsluze a příručku a porozuměly jim. V případě nejasností nebo pokud potřebujete další informace, obraťte se na firmu SEW-EURODRIVE. Používejte vždy aktuální verzi dokumentace a softwaru. Na domovské stránce SEW ( naleznete velký výběr dokumentů v různých jazykových verzích ke stažení. V případě nejasností nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte přímo na firmu SEW-EURODRIVE. U SEW-EURODRIVE si můžete rovněž objednat dokumentaci v tištěné podobě.. Příslušné normy Bezpečnostní klasifikace víceosých servoměničů MOVIAXIS s bezpečnostními funkcemi se provádí na základě následujících norem a bezpečnostních tříd: Příslušné normy pro MOVIAXIS MXA8A Třída bezpečnosti/příslušná norma Performance Level (PL) podle EN ISO 89-: 006 Příslušné normy pro MOVIAXIS MXA8A Třída bezpečnosti/příslušná norma Performance Level (PL) podle EN ISO 89-: 006 Safety Integrity Level (SIL) podle EN : 007 Typ ochrany podle EN 0: 997 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 5

6 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů. Struktura bezpečnostních pokynů.. Význam výstražných hesel Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na rizika hmotných škod a další upozornění. Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící Smrt nebo těžká zranění nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonného systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip: Usnadňuje ovládání pohonného systému... Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec Bezpečnostní pokyny v rámci odstavce platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují na všeobecné nebo specifické nebezpečí. Níže je znázorněna formální struktura bezpečnostního pokynu pro daný odstavec: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh rizika a jeho zdroj. Možné důsledky při nerespektování. Opatření k odvrácení rizika... Struktura vložených bezpečnostních pokynů Vložené bezpečnostní pokyny jsou integrovány přímo do návodu k manipulaci před příslušným nebezpečným úkonem. Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh rizika a jeho zdroj. Možné důsledky při nerespektování. Opatření k odvrácení rizika.. Nároky vyplývající ze záruky Dodržování pokynů uvedených v dokumentaci je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci!.5 Vyloučení ze záruky Respektování pokynů uvedených v dokumentaci je základním předpokladem pro bezpečný provoz a dosažení deklarovaných vlastností a výkonových parametrů produktu. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Odpovědnost za věcné vady je v takovém případě vyloučena. 6 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

7 Všeobecné pokyny Poznámka o autorských právech.6 Poznámka o autorských právech 0 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli i dílčí rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno..7 Názvy produktů a značky Názvy produktů uvedené v této dokumentaci jsou značky a registrované ochranné známky náležející příslušným vlastníkům..8 Obsah tohoto dokumentu Tento dokument obsahuje přílohy a dodatky k bezpečnostním aplikacím..9 Současně platné dokumenty Tento dokument doplňuje návod k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS " a vymezuje pokyny pro použití podle níže uvedených údajů. Tento dokument musí být používán v kombinaci s návodem k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS". UPOZORNĚNÍ Porovnejte prosím údaje ve stavovém řádku typového štítku s informacemi uvedenými v kapitole "Přípustná zařízení" ( str. ). Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 7

8 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečný stav Integrovaná bezpečnostní technika Níže popsaná bezpečnostní technika pro měniče MOVIAXIS byla vyvinuta a vyzkoušena podle následujících bezpečnostních požadavků: Performance Level d nebo e podle EN ISO 89-, Safety Integrity Level podle IE , Použití v ochranných zařízeních typu III pro vstřikovací stroje podle EN 0, Ochrana proti opětovnému rozběhu zajištěná proti chybám podle EN 07. Splnění těchto požadavků bylo certifikováno společností TÜV Nord. Kopii certifikátu TÜV a příslušné zprávy si můžete vyžádat u SEW-EURODRIVE.. Bezpečný stav Pro použití zařízení MOVIAXIS v zabezpečených aplikacích je jako bezpečný stav definován stav při odpojeném točivém momentu (viz bezpečnostní funkce STO). Z toho vychází bezpečnostní koncepce.. Bezpečnostní koncepce Měnič MOVIAXIS se vyznačuje možností připojení přes řídicí napětí V (, X8) na nadřazené bezpečnostní řízení, tj. bezpečnostní spínací zařízení. Interní relé a elektronické logické obvody odpojí při odebrání řídicího napětí V D od proudu všechny aktivní prvky, které jsou zapotřebí k vytvoření sledů impulzů na výkonovém koncovém stupni (IGBT). Koncepce pro Performance Level d podle EN ISO 89-: Pomocí interního relé (testováno podle EN 5005, se sadou kontaktů s nuceným pohybem) a elektronických logických obvodů je zajištěno bezpečné přerušení napájecích napětí potřebných pro funkci servoměniče, a tedy i pro generování točivého pole pomocí pulzů (které umožňuje vznik točivého momentu). Není tak možný samočinný opětovný rozběh. Koncepce pro typ ochrany III podle EN 0, Performance Level e podle EN ISO 89- a Safety Integrity Level podle IE : Pomocí dvou interních relé (testováno podle EN 5005, se sadou kontaktů s nuceným pohybem) je zajištěno bezpečné přerušení napájecích napětí potřebných pro funkci servoměniče, a tedy i pro generování točivého pole pomocí pulzů (které umožňuje vznik točivého momentu). Není tak možný samočinný opětovný rozběh. Prostřednictvím rozpínacího kontaktu je třeba stav sepnutí kontaktů příslušného relé předat nadřazenému řízení, kde dojde k vyhodnocení. Namísto galvanického odpojení pohonu od sítě prostřednictvím stykačů nebo spínačů je pomocí popsaného způsobu odpojení bezpečně zamezeno ovládání výkonových polovodičů servoměniče. Tím dojde k odpojení krouticího momentu pro příslušný motor. Motor v tomto stavu nemůže vyvinout žádný krouticí moment, ani když je opět přítomno síťové napětí. 8 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

9 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncepce.. Zabezpečené vstupy Následující obrázek schematicky znázorňuje interní zapojení zabezpečených vstupů, které vede ke splnění úrovně Performance Level d podle EN ISO 89-. Osový modul MXA Bezpečnostní relé Počítač Rozhraní nadřazené řízení Následující obrázek schematicky znázorňuje interní zapojení zabezpečených vstupů, které vede ke splnění úrovní Performance Level e podle EN ISO 89-, Safety Integrity Level podle IE , Typ ochrany III podle EN 0. Rozhraní nadřazené řízení X8 Bezpečnostní relé Osový modul MXA Bezpečnostní relé Rozhraní nadřazené řízení Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 9

10 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní funkce. Bezpečnostní funkce Je možné použít následující bezpečnostní funkce pohonu: Bezpečné odpojení momentu Safe Torque Off (STO) Bezpečné odpojení momentu podle IE odpojením bezpečnostního napájecího napětí V. Pokud je aktivní funkce STO, nedodává frekvenční měnič do motoru žádnou energii, která by mohla vést k vytvoření krouticího momentu. Tato bezpečnostní funkce odpovídá neřízenému zastavení podle EN 600-, kategorie zastavení 0. Odpojení bezpečnostního napájecího napětí V je třeba provést pomocí vhodného externího bezpečnostního řízení nebo externího bezpečnostního spínacího zařízení. Následující obrázek platí pro bezpečné odpojení momentu STO: V t t rychlost čas okamžik spuštění funkce STO normální provoz oblast odpojení 0 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

11 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní funkce Bezpečné zastavení Safe Stop (SS(c)) Bezpečné zastavení, funkční varianta c podle normy IE pomocí vhodného externího řízení (např. bezpečnostního spínacího zařízení se zpožděným odpojením) Pro tuto bezpečnostní funkci je třeba dodržet následující postup: Zpomalit pohon pomocí vhodné brzdicí rampy zadáním požadované hodnoty Odpojit bezpečnostní napětí V (aktivace funkce STO) po uplynutí definovaného bezpečnostního zpoždění Následující obrázek znázorňuje odpojení podle SSI: V t t t Δt rychlost čas začátek zpomalování motoru okamžik spuštění funkce STO zpoždění individuálně pro konkrétní aplikaci normální provoz oblast bezpečnostní funkce oblast odpojení Tato bezpečnostní funkce odpovídá řízenému zastavení pohonu podle EN 600-, kategorie zastavení. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

12 Integrovaná bezpečnostní technika Omezení. Omezení Pozor: Při použití funkce SS(c) podle výše uvedeného popisu nedochází k bezpečnostní kontrole brzdové rampy pohonu. V případě chyby může brzdění motoru během zpožďovacího intervalu selhat nebo v nejhorším případě může dojít ještě ke zrychlení. V takovém případě dochází k bezpečnostnímu odpojení pomocí funkce STO (viz výše) teprve po uplynutí nastaveného zpoždění. Riziko, které z toho vyplývá, je třeba zohlednit při posuzování rizik zařízení/stroje a v případě potřeby systém zajistit pomocí přídavných bezpečnostně-technických opatření. Pozor: V každém případě musí výrobce stroje/zařízení provést analýzu typických rizik a tato rizika respektovat při provozu pohonného systému s řízením MOVIAXIS. Pozor: Bezpečnostní koncepce je vhodná pouze pro provádění mechanických prací na součástech poháněných strojů a zařízení. Nebezpečí ohrožení života: Po odpojení napájecího napětí V je na meziobvodu frekvenčního měniče nadále přítomno síťové napětí. Pozor: Před prováděním prací na elektrické části pohonného systému je třeba odpojit napájecí napětí pomocí externího servisního přepínače. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

13 Bezpečnostně-technické požadavky Všeobecné pokyny Bezpečnostně-technické požadavky. Všeobecné pokyny Bezpečnostní funkce měniče MOVIAXIS mohou být pro bezpečný provoz stroje/zařízení využívány pouze tehdy, pokud jsou správně implementovány do nadřazených bezpečnostních funkcí aplikace nebo do komplexního bezpečnostního systému. V souvislosti s touto implementací musí výrobce stroje/zařízení vždy provést analýzu typických rizik pro daný stroj/zařízení podle EN ISO 00 a před uvedením do provozu ověřit splnění příslušných bezpečnostních požadavků a správnost bezpečnostních funkcí. Odpovědnost za shodu stroje nebo zařízení s platnými bezpečnostními předpisy leží na výrobci stroje/zařízení a na jeho provozovateli. Při instalaci a provozu měniče MOVIAXIS v bezpečnostních aplikacích musí být vždy splněny následující požadavky. Požadavky jsou rozčleněny do těchto skupin: přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb, požadavky na instalaci, požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení, požadavky na uvedení do provozu, požadavky na provoz. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

14 Bezpečnostně-technické požadavky Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb. Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb Pro bezpečnostní aplikace jsou přípustné následující osové moduly MOVIAXIS... Zařízení s jedním bezpečnostním relé Následující osové moduly splňují při respektování bezpečnostních specifikací (požadavků) úroveň Performance Level d podle EN ISO 89-: Označení zařízení Jmenovitý proud v A Konstrukční velikost MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A Zařízení se dvěma bezpečnostními relé Následující osové moduly splňují při respektování bezpečnostních specifikací (požadavků) typ ochrany III podle EN 0, úroveň Performance Level e podle EN ISO 89- nebo úroveň Safety Integrity Level podle IE : Označení zařízení Jmenovitý proud v A Konstrukční velikost MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

15 Bezpečnostně-technické požadavky Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb.. Stavový řádek typového štítku Dále musí být na osových modulech MOVIAXIS uvedeny ve stavovém řádku typového štítku následující údaje: MXA8A.. s bezpečnostním relé Verze firmwaru: X a vyšší [], Doplněk "bezpečnostní technika": a vyšší [], Board-Support-Package: a vyšší []. Na následujících obrázcích je vysvětlen význam stavového řádku na typovém štítku. [] [] [] [] [] [] [] [] [] Stavový řádek [] Doplněk "bezpečnostní technika": a vyšší [] Verze firmwaru: X a vyšší [] Board-Support-Package: a vyšší MXA8A.. se dvěma bezpečnostními relé Verze firmwaru: X a vyšší [], Doplněk "bezpečnostní technika": 0 a vyšší [], Programování řídicí elektroniky: 0 a vyšší []. Na následujících obrázcích je vysvětlen význam stavového řádku na typovém štítku. [] [] [] MXA8A [] [] [] [] [] [] Stavový řádek [] Doplněk "bezpečnostní technika": 0 a vyšší [] Verze firmwaru: X a vyšší [] Programování řídicí elektroniky: 0 a vyšší Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 5

16 Bezpečnostně-technické požadavky Požadavky na instalaci. Požadavky na instalaci Jako zabezpečená řídicí vedení se označují vedení mezi bezpečnostním řízením (nebo bezpečnostním odpojovacím zařízením) a konektory MOVIAXIS /X8. Silová vedení a bezpečnostní řídicí kabely musí být vedeny oddělenými kabely. Délka kabelů mezi bezpečnostním řízením a měničem MOVIAXIS smí činit nejvýše 5 m. Technika kabeláže musí odpovídat normě EN Bezpečnostní řídicí kabely musí být vedeny v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility a podle následujících pokynů: Mimo oblast elektrické montáže používejte stíněná, pevně pokládaná vedení chráněná proti vnějšímu poškození nebo použijte jiná opatření se stejným efektem. V elektrickém instalačním prostoru je možné vést už jednotlivé žíly. Pro danou aplikaci je třeba dodržovat aktuální platné předpisy. V každém případě je třeba zajistit, aby se na bezpečnostním řídicím vedení nemohla generovat parazitní napětí. Při dimenzování bezpečnostních okruhů musíte bezpodmínečně dodržet specifikované hodnoty bezpečnostních součástek. Pro zajištění elektromagnetické kompatibility kabeláže je třeba respektovat pokyny uvedené v návodu k obsluze MOVIAXIS. Smějí se používat pouze zdroje napětí s bezpečným oddělením (SELV/PELV) podle VDE 000. Kromě toho nesmí při výskytu jedné poruchy napětí mezi výstupy nebo mezi libovolným výstupem a uzemněnými částmi přesáhnout stejnosměrných 60 V. Je třeba respektovat technické údaje měničů MOVIAXIS. Veškerá spojení (např. vedení nebo datová komunikace přes sběrnicové systémy) musí být zohledněna v úrovni Performance Level příslušného připojeného subsystému nebo je zapotřebí vyloučit chyby spojení, případně tyto chyby omezit na zanedbatelnou úroveň. hybu "zkrat mezi dvěma libovolnými vodiči" je možné podle EN ISO 89- vyloučit za následujících předpokladů: Vodiče jsou trvale (pevně) položeny a chráněny proti vnějšímu poškození (např. pomocí kabelového kanálu nebo ochranné trubky) položeny v různých opláštěných vedeních uvnitř elektrického přípojného prostoru za předpokladu, že jak vedení, tak i přípojný prostor odpovídají příslušným požadavkům, viz EN 600- jednotlivě chráněny proti zkratu se zemí.. Dioda chodu naprázdno Dioda chodu naprázdno [] je zapotřebí, pokud ovládání bezpečnostního relé probíhá přes zabezpečené výstupy bezpečnostního řízení, které nemohou spínat energetické toky na bezpečnostních relé měniče MOVIAXIS. Dioda chodu naprázdno [] je rovněž zapotřebí při skupinovém odpojení více než osmi osových modulů. Pomocí této diody jsou chráněny výstupy zabezpečeného odpojení, je však přitom třeba respektovat, že se zvýší doba odpojování, viz též kap. Technické údaje ( str. 0). 6 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

17 Bezpečnostně-technické požadavky Požadavky na instalaci.. Pokyny pro zapojení kabelů, úroveň PL d podle EN ISO 89- Následující obrázek znázorňuje připojení zabezpečených řídicích vedení pro úroveň Performance Level d podle EN ISO 89-. MOVIAXIS Bezpečnostní odpojovací zařízení V Vyhodnocení zpětné vazby [] Relé, bezpečnostní řídicí napětí + V Relé, bezpečnostní řídicí napětí GND Relé, bezpečnostní zpětná vazba Relé, bezpečnostní zpětná vazba 097 [] Dioda chodu naprázdno (volitelně) Pokud se bezpečnostní řídicí napětí odpojuje výhradně na kladném pólu, musí být žíly řídicího napětí a žíly zpětné vazby instalovány v oddělených kabelech. Pokud se bezpečnostní napětí odpojuje dvoupólově, smějí být žíly řídicího napětí instalovány společně v jednom kabelu se žilami zpětné vazby, pokud oba póly dokáží rozpoznat zkrat a provést odpojení. V každém případě je třeba respektovat, že u obou variant je třeba mimo montážní prostor odstínit bezpečnostní řídicí napětí. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 7

18 Bezpečnostně-technické požadavky Požadavky na instalaci.. Pokyny pro elektrické zapojení pro typ ochrany III podle EN 0, PL e podle EN ISO 89-, SIL podle IE Následující obrázek znázorňuje připojení zabezpečených řídicích vedení pro typ ochrany III podle EN 0, úroveň Performance Level e podle EN ISO 89-, Safety Integrity Level podle IE MOVIAXIS X8 V [] Relé, bezpečnostní řídicí napětí + V Relé, bezpečnostní řídicí napětí GND Bezpečnostní odpojovací zařízení V Vyhodnocení zpětné vazby [] Relé, bezpečnostní zpětná vazba Relé, bezpečnostní zpětná vazba Relé, bezpečnostní řídicí napětí + V Relé, bezpečnostní řídicí napětí GND Vyhodnocení zpětné vazby Relé, bezpečnostní zpětná vazba Relé, bezpečnostní zpětná vazba [] Dioda chodu naprázdno (volitelně), viz kap. "Dioda chodu naprázdno" ( str. 6) Žíly zabezpečeného řídicího vedení a žíly zabezpečené zpětné vazby smějí být vedeny v jednom společném kabelu. Zabezpečené řídicí napětí je třeba mimo montážní prostor odstínit. 8 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

19 Bezpečnostně-technické požadavky Požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení. Požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení Alternativně k bezpečnostnímu kontroléru lze použít také bezpečnostní spínací zařízení. Následující požadavky platí analogicky. Pro splnění určitého stupně bezpečnosti musí mít externí řízení nejméně jeden certifikát podle níže uvedené tabulky. Odpojení bezpečnostního řídicího napětí musí odpovídat stejnému stupni bezpečnosti. Aplikace PL d podle EN ISO 89- PL e podle EN ISO 89- Požadavek na řízení PL d podle EN ISO 89- nebo SIL podle EN PL e podle EN ISO 89- nebo SIL podle IE PL e podle EN ISO 89- nebo SIL podle IE SIL podle IE Typ ochrany III podle EN 0 Typ ochrany III podle EN 0 Zpětné vazby odvozené ze stavu sepnutí relé, které slouží k rozpoznání chyb, je třeba vyhodnocovat podle příslušných požadavků. Zapojení bezpečnostního řízení musí být vhodné pro požadovanou bezpečnostní třídu, viz též údaje v dokumentaci vydané výrobcem. Jestliže se bezpečnostní odpojení napájecího napětí V D provádí jen jednopólově (na kladném pólu), nesmějí na něj ve vypnutém stavu přicházet žádné testovací signály. Pokud se odpojení napájecího napětí V D provádí dvoupólově, nesmějí testovací impulzy přicházet zároveň na kladný a záporný výstup. Je třeba, aby zde byly testovací impulzy časově posunuty. SEW-EURODRIVE doporučuje odpojovat napájecí napětí V dvoupólově. Při návrhu zapojení se bezpodmínečně musí dodržet hodnoty specifikované pro bezpečnostní kontrolér. Spínací schopnost řízení musí odpovídat alespoň nejvýše přípustnému, omezenému výstupnímu proudu napájecího napětí V D. Je třeba dodržovat pokyny výrobce bezpečnostního kontroléru ohledně přípustného zatížení kontaktů a případně jejich náležitého jištění. Pokud nejsou k dispozici žádné pokyny ze strany výrobce, je třeba kontakty dimenzovat na 0,6násobek jmenovité hodnoty maximálního zatížení kontaktů, kterou uvádí výrobce. Pro zajištění ochrany před neočekávaným opětovným rozběhem podle EN 07 musí být bezpečnostní řízení navrženo a připojeno tak, aby pouhý reset řídicí jednotky nevedl k opětovnému rozběhnutí pohonu. To znamená, že k opětovnému rozběhu smí dojít teprve tehdy, pokud se navíc provede reset řízení. Pokud chybu není možné potvrdit, je třeba přístroj odpojit od napětí. Zapojení bezpečnostního řízení musí být vhodné pro požadovanou bezpečnostní třídu, viz též údaje v dokumentaci vydané výrobcem. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 9

20 Bezpečnostně-technické požadavky Požadavky na uvedení do provozu.5 Požadavky na uvedení do provozu Uvedení do provozu musí být zdokumentováno a musí být pořízen doklad o úspěšném otestování bezpečnostních funkcí. Při prokazování (verifikaci) bezpečnostních funkcí je třeba respektovat omezení bezpečnostních funkcí měniče MOVIAXIS popsaná v kapitole "Omezení" ( str. ). Díly a součásti, které nemají bezpečnostní charakter a mohou ovlivnit výsledek ověřovací zkoušky (např. brzda motoru), je třeba v případě nutnosti vyřadit z provozu. Pro použití měniče MOVIAXIS v bezpečnostních aplikacích je třeba vždy provádět a zaprotokolovat zkoušky uvedení odpojovacího zařízení do provozu a zkoušky správného zapojení. Při uvedení do provozu/zkoušce funkce je třeba pro každé měření zkontrolovat správné připojení příslušného napájení (, X8). Zkoušku funkce je třeba provádět postupně pro všechny potenciály, tj. vzájemně odděleně..6 Požadavky na provoz Provoz je přípustný pouze v mezích určených v listech technických údajů. Platí to jak pro externí bezpečnostní řízení, tak i pro MOVIAXIS. Bezchybné fungování bezpečnostních funkcí je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat. Intervaly zkoušek se stanoví na základě analýzy rizik. 0 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

21 Varianty nástaveb Všeobecné pokyny Varianty nástaveb. Všeobecné pokyny V zásadě platí, že je-li splněn základní bezpečnostní koncept, všechny varianty připojení, uvedené v této dokumentaci, jsou přípustné pro bezpečnostní aplikace. To znamená, že musí být za všech okolností zajištěno, aby spínání bezpečnostních vstupů V D provádělo externí bezpečnostní spínací zařízení nebo bezpečnostní kontrolér, a nemohlo tak dojít k samovolnému opětovnému rozběhu. Pro základní výběr, instalaci a použití bezpečnostních komponent, jako např. bezpečnostního spínacího zařízení, nouzového vypínače apod., a přípustných variant připojení je třeba především splnit všechny bezpečnostně-technické požadavky uvedené v kapitolách, a této příručky... Svazek os MOVIAXIS Následující obrázky znázorňují příklad svazku os MOVIAXIS a umístění bezpečnostních relé na dolní straně osového modulu o konstrukční velikosti ( str. ). [] [] [] [] Napájecí modul [] Osové moduly [] Bezpečnostní relé na dolní straně, detaily viz obrázek ( str. ) Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

22 Varianty nástaveb Všeobecné pokyny.. Připojení bezpečnostních relé A [] B [] [] X A Pohled zpředu B Pohled zdola [] X0 binární vstupy [] Připojení bezpečnostního relé [] Připojení bezpečnostního relé X8 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

23 Varianty nástaveb Požadavky. Požadavky.. Použití bezpečnostních spínacích zařízení Je třeba přesně dodržet požadavky výrobců bezpečnostních spínacích zařízení resp. dalších bezpečnostních komponent (např. ochrana výstupních kontaktů proti slepení). Pro zapojení kabelů platí základní požadavky uvedené v kapitolách, a tohoto dokumentu. Při propojování měničů MOVIAXIS s bezpečnostním spínacím zařízením prosím respektujte požadavky na instalaci uvedené v kapitole "Požadavky na instalaci" ( str. 6) v tomto dokumentu. Je třeba dodržet i další pokyny výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, které je u dané aplikace použito... Použití bezpečnostních digitálních výstupů (F-DO) programovatelného řadiče (PL) Při použití bezpečnostního řízení PL (F-SPS) je třeba dodržet následující specifikace. Spínací a vypínací impulzy použitých zabezpečených digitálních výstupů (FDO) musí být ms. Za tyto impulzy odpovídá interní relé osového modulu, proto nedochází ke spínání. High <ms >000ms Low t UPOZORNĚNÍ 0979 Pokud dojde k bezpečnostnímu odpojení napětí V D na svorkách a X8 (aktivace funkce STO), je třeba ohledně testovacích impulzů dodržet pokyny uvedené v kapitole "Požadavky na externí bezpečnostní řízení" ( str. 9). Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

24 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení. Jednotlivé odpojení.. STO podle PL d (EN ISO 89-) Průběh je následující: Doporučení: Svorky X0: a X0:x se odpojí současně, např. při nouzovém zastavení. Bezpečnostní vstup V na svorce se odpojí. Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy. STO Safe Torque Off (IE ) X0: [] X0:x : n []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t UPOZORNĚNÍ Uvedená vypnutí funkcí STO lze použít do úrovně PL d podle EN ISO 89-. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

25 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, dvoukanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor 0987 Binární řízení s bezpečnostní PL, dvoukanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení Standard Bezpečné IN OUT IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 5

26 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, jednokanálové Síť + V Nadřazené řízení GND Nouzové zastavení Stop Start IN PL OUT Bezpečnostní spínací zařízení Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá Kontrola relé 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor Binární řízení s bezpečnostní PL, jednokanálové Síť + V Nadřazené řízení GND Nouzové zastavení Stop Start Standard IN OUT Bezpečné IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor UPOZORNĚNÍ U jednokanálového odpojení je třeba zohlednit určité chyby a vyloučit příslušné poruchy. Respektujte přitom rovněž normu EN ISO 89-. SEW-EURODRIVE doporučuje provést dvoupólové odpojení napájecího napětí V na vstupu STO. 6 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

27 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení.. SS podle PL d (EN ISO 89-) Průběh je následující: X0: se nesmí odpojovat. X0:x se odpojí, např. při nouzovém zastavení. V průběhu bezpečnostního intervalu t snižuje motor své otáčky podle přechodové rampy, až se zastaví. Po uplynutí intervalu t se bezpečnostní vstup odpojí. Bezpečnostní interval t musí být nastaven tak, aby se v jeho průběhu motor úplně zastavil. SS Safe Stop (IE ) X0: [] X0:x : n t []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t 0980 UPOZORNĚNÍ Uvedená vypnutí funkcí SS lze použít do úrovně PL d podle EN ISO 89-. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 7

28 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, dvoukanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor Binární řízení s bezpečnostní PL, dvoukanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení Standard Bezpečné IN OUT IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

29 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, jednokanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stopp Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DI Uvolnění koncového stupně DI DI DI 5 DI 6 DI 5 Uvolnění 7 DI 6 8 DI 7 9 DI 8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor Binární řízení s bezpečnostní PL, jednokanálové Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení Standard Bezpečné IN OUT IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor UPOZORNĚNÍ U jednokanálového odpojení je třeba zohlednit určité chyby a vyloučit příslušné poruchy. Respektujte přitom rovněž normu EN ISO 89-. SEW-EURODRIVE doporučuje provést dvoupólové odpojení napájecího napětí V na vstupu STO. Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 9

30 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení.. STO podle PL e (EN ISO 89-) Průběh je následující: Doporučení: Svorky X0: a X0:x se odpojí současně, např. při nouzovém zastavení. Bezpečnostní vstupy V na svorkách a X8 se odpojí. Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy. STO Safe Torque Off (IE ) X0: [] X0:x : X8: n []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t UPOZORNĚNÍ Uvedená odpojení funkcí STO je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 89-, typu ochrany III podle EN 0 nebo úrovně SIL podle IE Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

31 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor Binární řízení s bezpečnostním programovatelným řadičem (PL) Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení Standard Bezpečné IN OUT IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor 096 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

32 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení.. SS podle PL e (EN ISO 89-) Průběh je následující: X0: se nesmí odpojovat. X0:x se odpojí, např. při nouzovém zastavení. V průběhu bezpečnostního intervalu t snižuje motor své otáčky podle přechodové rampy, až se zastaví. Po uplynutí intervalu t se bezpečnostní vstupy a X8 odpojí. Bezpečnostní interval t musí být nastaven tak, aby se v jeho průběhu motor úplně zastavil. SS Safe Stop (IE ) X0: [] X0:x : X8: n t []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t UPOZORNĚNÍ Uvedená odpojení funkcí SS je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 89-, typu ochrany III podle EN 0 nebo úrovně SIL podle IE Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

33 Varianty nástaveb Jednotlivé odpojení Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor Binární řízení s bezpečnostním řízením (PL) Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení Standard Bezpečné IN OUT IN OUT MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

34 Varianty nástaveb Skupinové odpojení. Skupinové odpojení V této kapitole je popsáno, jak je možné aktivovat funkci STO pro více osových modulů. UPOZORNĚNÍ Skupinové odpojení prostřednictvím bezpečnostního řízení PL firma SEW- EURODRIVE nedoporučuje... Požadavky U skupinových pohonů je možné prostřednictvím jediného bezpečnostního spínacího zařízení uvolnit bezpečnostní vstupy V několika osových modulů MOVIAXIS. Maximální možný počet osových modulů vyplývá z maximálního přípustného zatížení kontaktů bezpečnostního spínacího zařízení nebo bezpečnostního řízení. Je třeba přesně dodržet i ostatní požadavky výrobců bezpečnostních spínacích zařízení (např. na ochranu výstupních kontaktů proti slepení) nebo dalších bezpečnostních komponent. Pro instalaci kabelů platí základní požadavky uvedené v kapitole "Požadavky na instalaci" ( str. 6) v tomto dokumentu. Při propojování měničů MOVIAXIS s bezpečnostním spínacím zařízením prosím respektujte požadavky na instalaci uvedené v kapitole "Požadavky na instalaci" ( str. 6) v tomto dokumentu. Je třeba dodržet i další pokyny výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, které je u dané aplikace použito. Zjišťování maximálního počtu osových modulů MOVIAXIS při skupinovém odpojení Počet (n kusů) připojitelných osových modulů MOVIAXIS při skupinovém odpojení je omezen následujícími body:. Spínací schopnost bezpečnostního spínacího zařízení. Je třeba bezpodmínečně respektovat, že před bezpečnostními kontakty musí být zapojena pojistka podle údajů výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, aby nemohlo dojít ke spečení kontaktů. Údaje o spínacím výkonu podle EN , 0 / a EN , / 97 a o jištění kontaktů, uvedené v návodu k obsluze od výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, je třeba bezpodmínečně dodržet, za což zodpovídá projektant.. Maximální přípustný úbytek napětí na napájecím vedení V. Při konfiguraci jednoho osového svazku je třeba respektovat hodnoty délek vedení a přirozeného úbytku napětí.. Maximální průřez kabelu,5 mm nebo 0,75 mm.. Příkon cívky relé: 700 mw, viz též kap. "Technické údaje" ( str. 0). Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

35 Varianty nástaveb Skupinové odpojení.. Realizace skupinového odpojení s bezpečnostním spínacím zařízením Osy mohou být vybaveny jedním nebo dvěma bezpečnostními relé. Skupinové odpojení s jedním bezpečnostním spínacím zařízením Pomocí jednoho bezpečnostního spínacího zařízení je možné řídit a sledovat zabezpečené vstupy všech osových modulů v rámci svazku os. Spínací skříň Bezpečnostní spínací zařízení Svazek os MOVIAXIS SG MXP MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A 5 6 BG BG Skupinové odpojení se dvěma bezpečnostními spínacími zařízeními Pomocí několika bezpečnostních spínacích zařízení je možné řídit a sledovat zabezpečené vstupy přiřazených osových modulů. Na následujícím příkladu jsou spojeny osové moduly a 5 6 a jsou ovládány vždy jedním spínacím zařízením. Spínací skříň Bezpečnostní spínací zařízení Svazek os MOVIAXIS SG SG MXP MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A MXA8A 5 6 BG BG Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 5

36 Varianty nástaveb Skupinové odpojení.. STO podle PL d (EN ISO 89-) Průběh je následující: Doporučení: Svorky X0: a X0:x se odpojí současně, např. při nouzovém zastavení. Bezpečnostní vstup V na svorce se odpojí. Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy. STO Safe Torque Off (IE ) X0: [] X0:x : n []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t UPOZORNĚNÍ Uvedená vypnutí STO (bezpečně vypnutý točivý moment) lze použít do úrovně zabezpečení řídicího systému "d" podle EN ISO Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

37 Varianty nástaveb Skupinové odpojení Příklad: Skupinové odpojení se třemi osovými moduly Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé Zpětná vazba nouzového zastavení Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V relé I PE U V W Motor 0987 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 7

38 Varianty nástaveb Skupinové odpojení.. STO podle PL e (EN ISO 89-) Průběh je následující: Doporučení: Svorky X0: a X0:x se odpojí současně, např. při nouzovém zastavení. Bezpečnostní vstupy V na svorkách a X8 se odpojí. Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy. STO Safe Torque Off (IE ) X0: [] X0:x : X8: n []: V uvedeném příkladu svorka X0:x požaduje FB. t UPOZORNĚNÍ Uvedená odpojení funkcí STO je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 89- nebo SIL podle IE Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

39 Varianty nástaveb Skupinové odpojení Příklad: Skupinové odpojení se třemi osovými moduly Síť + V GND Nouzové zastavení Stop Start Nadřazené řízení PL IN OUT Bezpečnostní spínací zařízení Kontrola relé R Reset MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor MXA8A-... X0 DIáá Uvolnění koncového stupně DIá DIá DIá 5 DIá 6 DIá5 Uvolnění 7 DIá6 8 DIá7 9 DIá8 0 DOM DGND + V X8 + V relé I relé II PE U V W Motor Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS 9

40 5 kva i P f n Hz Technické údaje Skupinové odpojení 5 Technické údaje Osové moduly servoměničů MOVIAXIS je možné doplňkově vybavit bezpečnostními funkcemi. S těmito doplňky může měnič MOVIAXIS bezpečně odpojovat krouticí moment. U konstrukční velikosti je možné volitelně použít bezpečnostní relé. U konstrukčních velikostí 6 je možné volitelně použít jedno nebo dvě bezpečnostní relé kvůli dosažení různých tříd bezpečnosti. Při použití dvou bezpečnostních relé se obě relé (, X8) spojují a vyhodnocují zvlášť. VAROVÁNÍ! Pamatujte prosím: Aby bezpečnostní relé mohla bezpečně spínat, udává výrobce minimální zatížení spínacích kontaktů. MOVIAXIS s bezpečnostní technikou MXA8.. MXA8.. Osazení bezpečnostní relé bezpečnostní relé Potřebná minimální zátěž na kontaktech bezpečnostních relé (, X8) D V/0 ma Druh relé Rozpojovací (na signalizačních kontaktech, X8) Řídicí napětí U V na cívce relé Svorka ;, Svorka X8;, Výkon napájení cívky relé Energie cívky relé Kontakt zpětné vazby (sledování) Průřez kabelu na zabezpečeném vstupu Časový interval do zpětné vazby na externím bezpečnostním řízení Časový interval do odpojení koncového stupně Minimální doba prodlevy před novým uvolněním koncového stupně po přivedení proudu na cívku relé přes svorky, X8 Minimální doba v sepnutém stavu pro bezpečnostní relé Minimální doba v rozepnutém stavu pro bezpečnostní relé D +9, V až +0 V (> 5 ma) => cívka relé je pod proudem D - V až + V (< ma) => cívka relé bezpečně odpadne Pro řídicí vstup na svorkách a se smějí používat pouze zdroje napětí s bezpečným odpojením (SELV/PELV) podle VDE 000. Příkon typicky 700 mw ( mw) V celém napěťovém rozsahu D 0 V (9, V 0 V), max. 6,5 mj Spínací napětí D 0 V (D 9, 0 V) Individuální zajištění I = A 0,75,5 mm (AWG 8 6) Bez diody chodu naprázdno: max. 0 ms S diodou chodu naprázdno N8 paralelně k relé max. 0 ms při délce přípojného vedení < m Bez diody chodu naprázdno: max. 5 ms S diodou chodu naprázdno N8 paralelně k relé max. 5 ms při délce přípojného vedení < m 00 ms 5 s 0 s 0 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

41 Technické údaje Bezpečnostní charakteristiky kva i P f n Hz 5 5. Bezpečnostní charakteristiky 5.. Bezpečnostní parametry s jedním bezpečnostním relé MXA8.. ertifikované bezpečnostní třídy Pravděpodobnost nebezpečných výpadků za hodinu (= hodnota PFH) Doba použití (odpovídá intervalu Proof test podle IE 6508) Bezpečný stav Parametry podle EN ISO 89-: 006 Performance Level d, 0-9 /h 0 let nebo sepnutí, poté je třeba součást vyměnit za novou. Odpojený moment (STO) 5.. Bezpečnostní parametry se dvěma bezpečnostními relé MXA8.. ertifikované bezpečnostní třídy Pravděpodobnost nebezpečných výpadků za hodinu (= hodnota PFH) ) Doba použití (odpovídá intervalu Proof test podle IE 6508) Bezpečný stav Parametry podle EN ISO 89-: 006 IE : 007 EN 0: 997 Performance Level e Safety Integrity Level Typ ochrany III,9 0-8 /h 0 let nebo sepnutí, poté je třeba součást vyměnit za novou. Odpojený moment (STO) ) U sepnutí, viz kap. "Bezpečnostní parametry při různých způsobech spínání" Bezpečnostní parametry při různých způsobech spínání. Provoz při 6 h/d; 60 d/a; každých 0 s tj sepnutí ročně. Při tomto způsobu provozu vychází doba použití 0 let.. Pokud je počet sepnutí nižší než , vychází nižší hodnoty PFH. Provoz při 6 h/d; 60 d/a; každých,5 min tj sepnutí ročně. Při tomto způsobu provozu vychází hodnota PFH,5 x 0-9 /h Provoz při 6 h/d; 60 d/a; každých,5 min tj sepnutí ročně. Při tomto způsobu provozu vychází hodnota PFH 6, x 0-9 /h Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

42 Index Index B Bezpečné odpojení momentu (STO)...0 Bezpečně vypnutý točivý moment (STO) podle úrovně zabezpečení řídicího systému "d" (EN 89-)...6 Bezpečné zastavení (SS)... Bezpečnostní koncepce... 8, 0 Zabezpečené vstupy...9 Bezpečnostní pokyny Struktura pro daný odstavec...6 Struktura vložených...6 Značení v dokumentaci...6 Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec...6 Bezpečnostní řízení, požadavky...9 Bezpečnostní spínací zařízení, požadavky... E Externí bezpečnostní řízení, požadavky...9 I Instalace, požadavky...6 Integrovaná bezpečnostní technika Omezení... J Jednotlivé odpojení... Požadavky... SS podle PL d (EN 89-)...7 SS podle PL e (EN89-)... STO podle PL e (EN89-)...0 STO podle úrovně PL e (EN 89-)... N Nároky vyplývající ze záruky...6 Názvy produktů...7 P Počet osových modulů MOVIAXIS při skupinovém odpojení... Pokyny pro elektrické zapojení SIL podle IE Typ ochrany III podle EN Pokyny pro zapojení kabelů PL "d" podle EN ISO Poznámka o autorských právech...7 Požadavky Instalace...6 Provoz...0 Prokázání bezpečnostních funkcí...0 Provoz, požadavky...0 Přípustná zařízení... Stavový řádek typového štítku... 5 Zařízení s jedním bezpečnostním relé... Zařízení se dvěma bezpečnostními relé... S Skupinové odpojení... Bezpečně vypnutý točivý moment (STO) podle úrovně zabezpečení řídicího systému "d" (EN 89-)... 6 Max. počet osových modulů... Pomocí bezpečnostního spínacího zařízení... 5 Požadavky... STO podle úrovně PL e (EN 89-)... 8 SPS-FDO, požadavky... SS podle PL d (EN 89-)... 7 SS podle PL e (EN89-)... SS (bezpečné zastavení )... Stavový řádek typového štítku... 5 STO podle PL d (EN 89-)... STO podle PL e (EN89-)... 0 STO podle úrovně PL e (EN 89-)... 8 STO (bezpečné odpojení momentu)... 0 T Typový štítek, stavový řádek... 5 U Upozornění Značení v dokumentaci... 6 V Vložené bezpečnostní pokyny... 6 Vyloučení ze záruky... 6 Výstražná hesla v bezpečnostních pokynech... 6 Z Zabezpečené vstupy... 9 Zařízení s jedním bezpečnostním relé... Zařízení se dvěma bezpečnostními relé... Zařízení, přípustná... Zkouška odpojovacího zařízení... 0 Značky... 7 Funkční bezpečnost Víceosé servoměniče MOVIAXIS

43

44 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & o KG P.O. Box 0 D-766 Bruchsal/Germany Phone Fax

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS Aplikace. Vydání 10/2006 11399562 / CS

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS Aplikace. Vydání 10/2006 11399562 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS Aplikace Vydání 0/006 9956 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky. Vydání 06/2007 11469153 / CS

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky. Vydání 06/2007 11469153 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky Vydání 06/2007 11469153 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

Příručka MOVIFIT -MC / -FC Funkční bezpečnost

Příručka MOVIFIT -MC / -FC Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka MOVIFIT -MC / -FC Funkční bezpečnost Vydání 07/2011 19300557 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny...

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *2122313_214* Dodatek k návodu k obsluze SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75- Fax +49

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

* _0616* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Příručka. MOVIFIT MC/FC Funkční bezpečnost

* _0616* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Příručka. MOVIFIT MC/FC Funkční bezpečnost Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22513205_0616* Příručka MOVIFIT MC/FC Funkční bezpečnost Vydání 06/2016 22513205/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah

Více

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717*

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23559004_0717* Oprava Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče Vydání 07/2017

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22869794_1116* Revize MOVITRAC B Vydání 11/2016 22869794/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize... 4 2 Konstrukce

Více

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.1 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce Frekvenční měniče (pro třífázové asynchronní elektromotory) Aplikační poznámka VF-MB1 Bezpečnostní funkce POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací

Více

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.0 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 01/2005 FA363000 11322659 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 01/2005 FA363000 11322659 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpečné odpojení aplikace FA6000 Vydání 0/005 659 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Oprava návodu k obsluze Vydání 12/2009. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS.

Oprava návodu k obsluze Vydání 12/2009. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS. Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava návodu k obsluze 16767616 Vydání 04/2009 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 Vydal JETI model s.r.o. 21.5.2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO VYPÍNAČE... 3 2.1 ZAPOJENÍ SPS20... 4 2.2 DPS40 V ZAPOJENÍ DVOUPÓLOVÉHO

Více

* _0916* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize. Synchronní lineární motory SL2

* _0916* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize. Synchronní lineární motory SL2 Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23059451_0916* Revize Synchronní lineární motory SL2 Vydání 09/2016 23059451/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize...

Více

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS Vydání 11/2008

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Příručka. Víceosé servoměniče MOVIAXIS Napájecí modul s rekuperací MXR81A Bloková rekuperace

Příručka. Víceosé servoměniče MOVIAXIS Napájecí modul s rekuperací MXR81A Bloková rekuperace Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Víceosé servoměniče MOVIAXIS Napájecí modul s rekuperací MXR81A Bloková rekuperace Vydání 11/2012 17005353 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Bezpečnostní relé NST-2004

Bezpečnostní relé NST-2004 Products Bezpečnostní prvky Bezpečnostní relé Duelco Bezpečnostní relé NST-2004 Kompaktní bezpečnostní relé, šířka pouhých 22,5 mm 3 spínací bezpečnostní výstupy. 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

* _0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

* _0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21271135 _0115* Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 01/2015 21271135 /CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Všeobecné

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena TIA Safety Integrated TIA Safety Integrated Náhled do norem Opatření Evropské směrnice pro stroje Evropské směrnice pro stroje předepisují: Výrobci strojů a zařízení musí před vlastní konstrukcí provést

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY On-line datový list FX3-XTIO84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací informace další

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2011-06 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento Návod k montáži a použití si pečlivě přečtěte dříve, než začnete s montáží, zapojením a uváděním pohonu J4 WT do provozu.

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Jiskrově bezpečné napájecí jednotky Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Průmyslový ethernetový switch bez PoE

Průmyslový ethernetový switch bez PoE Průmyslový ethernetový switch bez PoE Návod na obsluhu Verze 1.03 eswa06_g_cz_103 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Pokyny pro bezpečné použití v oblastech s nebezpečím výbuchu 1 Použití Zařízení, která jsou připojena na prověřený, zabezpečený proudový

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina Technický list SF24A Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přestavování vzduchotechnických klapek v technickém zařízení budov velikost klapky do cca 4 m 2 krouticí moment 20 Nm napájecí

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 Vydal JETI model s.r.o. 19. 6. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ZAPOJENÍ DSM 10...3 2.1 OVLÁDÁNÍ MAGNETICKÝM SPÍNAČEM...4 2.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...5 3. INSTALACE...6

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Obsah. 2. Popis převodníku. 3. Začátek 3.1 Popis funkce 3.2 Připojení napájení převodníku 3.3 Připojení napájení - dvouvodič. 4. Resetování převodníku

Obsah. 2. Popis převodníku. 3. Začátek 3.1 Popis funkce 3.2 Připojení napájení převodníku 3.3 Připojení napájení - dvouvodič. 4. Resetování převodníku Tlakový převodník PTLE Návod k použití Verze červen 2012 1 Obsah 1. Bezpečnostní opatření 1.1 Účel 1.2 Transport, montáž, elektrické zapojení a uvedení do provozu 1.3 Řešení drobných poruch, údržba, opravy,

Více

Krokové motory EMMS-ST

Krokové motory EMMS-ST hlavní údaje V e od jediného dodavatele motory EMMS-ST 4 2fázová hybridní technologie volitelný integrovaný enkodér pro provoz servo lite (uzavřená smyčka) sinusový průběh proudu volitelně s brzdou stupeň

Více

Oprava návodu k obsluze

Oprava návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21341532_1114* Oprava návodu k obsluze Decentrální řízení pohonů a aplikací MOVIPRO -ADC Vydání 11/2014 21341532/CS SEW-EURODRIVE

Více