SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL Duben 2015 Část 1 Popis služeb Společnost Microsoft poskytuje výukové kurzy lidem po celém světě v mnoha jazycích. Náš web Engagement Portal nabízí uživatelům příležitost překládat malé části výukových kurzů do jednoho nebo více vybraných jazyků a upravovat a hodnotit překlady jiných. Prostřednictvím tohoto webu vám společnost Microsoft poskytuje přístup k široké škále zdrojů, mezi které mohou patřit servery pro stahování, videa, obsah, text, projekty překladů, nástroje, zdroje, software, aktualizace, vylepšení, dokumentace, multimediální prvky, podpora, komunikační fóra a informace o produktech (souhrnně služby ). Část 2 Přijetí podmínek Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation ( Microsoft ). Tato smlouva stanovuje podmínky, kterými se řídí váš přístup ke službám a jejich používání, včetně veškerých překladů, informací, softwaru, dokumentace, médií, podpory, webů, služeb a aktualizací, které získáte prostřednictvím těchto služeb. Nejaktuálnější verzi této smlouvy si můžete zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz Smlouva o poskytování služeb, který najdete ve spodní části webové stránky. Společnost Microsoft může tuto smlouvu aktualizovat zveřejněním nových podmínek. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, musíte přestat služby používat. Pokud je používat nepřestanete, na vaše další používání se vztahuje změněná smlouva. Na používání určitých prvků služeb se mohou vztahovat dodatečné pokyny, zveřejněná oznámení nebo pravidla chování. Ty jsou začleněny do této smlouvy formou reference. Přístupem ke službám nebo jejich používáním nebo odsouhlasením těchto podmínek, když je vám nabídnuta tato možnost, souhlasíte, že se budete řídit nejaktuálnější verzí této smlouvy bez jakýchkoli změn z vaší strany. Pokud nesouhlasíte, nesmíte služby používat. Také prohlašujete, že je vám alespoň 18 let nebo jste plnoletí, jak je věk plnoletosti jiný než 18 let stanoven v zemi, kde žijete, a jste zákonem oprávněni a schopni uzavřít tuto smlouvu.

2 Upozorňujeme, že společnost Microsoft pro tyto služby neposkytuje žádné záruky. Tato smlouva také omezuje naši odpovědnost. Podmínky naleznete v částech 16 a 17. Část 3 služeb Změny služeb a zrušení Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo zrušit tyto služby nebo odstranit některé funkce služeb. Společnost Microsoft může zrušit nebo pozastavit vaše používání služeb, a to kdykoli, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu. Při zrušení vašeho práva služby používat přestanou služby fungovat okamžitě. Část 4 Ochrana osobních údajů Vaše soukromí je pro společnost Microsoft důležité. Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů na adresehttp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248681, ve kterém se dozvíte, jakými způsoby společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je začleněno do této smlouvy formou reference. Používáním služeb souhlasíte s těmito podmínkami. Souhlasíte, že společnost Microsoft může shromažďovat, používat a dále předávat vaše informace tak, jak je popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů. Část 5 Účet služeb Pro přístup ke službám je nutné si otevřít účet Engagement Portal. Smíte mít pouze jeden (1) účet Engagement Portal současně. Při otevření účtu musíte poskytnout úplné a přesné informace o sobě. Také si musíte zvolit heslo a uživatelské jméno. Při každém přístupu ke službám se musíte přihlásit s účtem Microsoft. Jste odpovědni za: (a) zachování důvěrnosti vašeho hesla a účtu, (b) jakékoli a všechny aktivity, které probíhají pod vaším účtem. Musíte neprodleně upozornit společnost Microsoft na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jiné porušení zabezpečení. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které případně utrpíte v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet, ať již s vaším vědomím nebo bez něj. Vy však můžete odpovídat za ztráty, které případně utrpí společnost Microsoft nebo jiná strana v důsledku použití vašeho hesla nebo účtu jinou osobou. Nesmíte nikdy používat účet někoho jiného ani sdělovat někomu jinému své uživatelské jméno a heslo. Společnost Microsoft může váš účet Engagement Portal uzavřít, pokud byl neaktivní po dobu šesti měsíců.

3 Část 6 Kdo se může účastnit Pokud chcete přeložit nějaký text nebo upravit či hodnotit nějaký překlad dostupný prostřednictvím těchto služeb, musí vám být 18 let nebo mít věk, ve kterém podle zákona můžete uzavírat závazné smlouvy, (vyšší z obou věků) a musíte přijmout tuto smlouvu. Účastnit se nemohou zaměstnanci společnosti Microsoft, pokud nemají zvláštní výjimku. Část 7 Očekávání služeb Budeme zveřejňovat různé projekty, které budou obsahovat malé výběry textu v angličtině k překladu do jednoho nebo více vybraných jazyků. Můžete mít příležitost přeložit text, navrhnout alternativní překlady nebo hodnotit kvalitu překladu. Služby nesmíte používat za žádným jiným účelem. Účast je zcela dobrovolná a nemáte žádnou povinnost přeložit nějaký text nebo upravit či hodnotit nějaký překlad. Můžete se účastnit libovolně hodně nebo libovolně málo a svou účast můžete kdykoli ukončit. Za účast nebudete nijak kompenzováni. Společnost Microsoft může: monitorovat a spravovat překlady ve službách; odebrat navržené překlady, pokud porušují tuto smlouvu nebo jsou z jiného důvodu nevhodné; ukončit váš přístup ke službám, pokud porušíte tuto smlouvu. Část 8 Materiály Videa, obsah, text, překlady a informace, které vám budou v rámci služeb dány k dispozici (souhrnně materiály ), jsou majetkem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny autorskými právy. Materiály jsou vám poskytovány pouze za účelem pomoci vám při překladu textu v souvisejícím projektu nebo při hodnocení překladu. Žádné z materiálů nesmíte používat za žádným jiným účelem. Máte výslovně zakázáno reprodukovat, distribuovat, publikovat, licencovat, prodávat, odkazovat na nebo veřejně vystavovat jakékoli z materiálů, a to včetně vašich překladů. Při svém používání materiálů nesmíte: odstranit, upravit ani manipulovat s jakýmikoli informacemi o autorských právech nebo ochrannými opatřeními; používat materiály k žádným komerčním účelům; vystavit materiály na síťovém počítači pro přístup z jiného počítače v síti nebo je vysílat prostřednictvím jakéhokoli média; povolit jakékoli třetí straně přístup k materiálům nebo jejich používání; nebo

4 provádět v materiálech jakékoli změny kromě překladu textu nebo úprav přeloženého textu. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva k materiálům, která nejsou výslovně udělena v části 8 této smlouvy, a může kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění jakékoli materiály ze služeb odebrat. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s materiály žádné záruky, výslovné ani předpokládané. Některé materiály dostupné z těchto služeb vám jsou licencovány třetími stranami. Společnost Microsoft vám neuděluje žádná dodatečná práva (výslovná ani předpokládaná) k takovým materiálům třetích stran. Vaše licence na používání materiálů končí, když se uzavře s nimi související projekt nebo když skončí vaše právo používat služby podle toho, co nastane první. Část 9 Projektové přínosy Můžete získat (a) jeden (1) publikovaný přínos, pokud jsou jakékoli vaše příspěvky zahrnuty do konečné verze přeloženého textu, a (b) jeden (1) projektový přínos pokaždé, když upravíte navržený překlad nebo odešlete hodnocení prostřednictvím služeb. Nemůžete hodnotit žádný překlad v určitém projektu více než jednou. Všechny udělované přínosy jsou předmětem ověření ze strany společnosti Microsoft. Je vaší odpovědností ohlídat si, že jsou vám vaše přínosy správně připsány. Pokud se domníváte, že jste získali platné přínosy, které nebyly do vašeho účtu přidány, nebudeme se zabývat přidáním těchto přínosů, pokud nás nekontaktujete do 12 měsíců od data, kdy jste podle vás měli tyto přínosy získat. Můžeme vás požádat o rozumnou dokumentaci na doložení vašeho tvrzení. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zneplatnit přínosy z vašeho účtu, pokud dojde k závěru, že tyto přínosy vám byly připsány nesprávně nebo byly získány podvodně. Přínosy nejsou vlastnictvím, nezakládají vám nárok na současná nebo budoucí práva a nemají žádnou peněžní hodnotu. Přínosy nelze proměnit za hotovost, převést na jinou osobu nebo účet a nejsou z žádného důvodu přidělitelné. Společnost Microsoft může přestat udělovat přínosy kdykoli, bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Část 10 Převedení práv Po dostatečně zralém uvážení potvrzujete, že na společnost Microsoft, její smluvní partnery, následnické společnosti a jí stanovené subjekty převádíte veškerá práva, vlastnictví a své podíl (včetně práv k duševnímu vlastnictví) na všech překladech, které odešlete prostřednictvím těchto služeb. Vzdáváte se veškerých možných morálních práv na vámi odeslané překlady a souhlasíte, že se je nebudete pokoušet uplatňovat. Na žádost společnosti Microsoft a na její náklady podepíšete dokumenty a podniknete další akce, které

5 budou v rozumné míře potřebné k doložení, zdokonalení a ochraně práv společnosti Microsoft k těmto překladům. Budete spolupracovat se společností Microsoft na podání a vedení žaloby na porušení autorských práv, kterou se společnost Microsoft může rozhodnout vznést pro překlady odeslané vámi prostřednictvím služeb. Neodvolatelně jmenujete společnost Microsoft jako svého faktického zákonného zástupce (jmenování v souvislosti s vaším podílem), aby mohla podepsat takové dokumenty vaším jménem. Nebudete zpochybňovat, oponovat ani narušovat jakékoli žaloby společnosti Microsoft související s vámi odeslanými překlady ani nebudete žádné takové žaloby vznášet sami za sebe. Část 11 Omezení uživatelů Při používání služeb musíte dodržovat podmínky v této smlouvě, všechny platné relevantní zákony a další pokyny poskytnuté společností Microsoft. Služby jsou určeny pro vaše osobní použití výhradně za účelem překladu textu a úprav a hodnocení přeloženého textu. Služby nesmíte používat ke komerčním účelům. Je možné, že nebudete moci používat služby mimo zemi spojenou s vaším účtem. Služby nesmíte používat k poškozování služeb nebo jiných uživatelů. Například nesmíte: nahrávat do služeb soubory, dokumenty, fotografie, hudbu, videa, obsah a software jiné než přeložený text; porušovat jakákoli práva třetích stran, včetně autorských práv, obchodních známek, patentů, obchodních tajemství, morálních práv, práva na soukromí, osobních práv a jakýchkoli dalších práv k duševnímu vlastnictví a vlastnických práv; zveřejňovat jakékoli důvěrné nebo soukromé informace; upravovat, adaptovat, přivlastňovat si, reprodukovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo adaptace, veřejně vystavovat, prodávat, obchodovat nebo jakýmkoli způsobem využívat služby nebo materiály jinak, než jak výslovně povoluje společnost Microsoft v této smlouvě; využívat služby k poškozování, vyhrožování nebo obtěžování jiné osoby, organizace nebo společnosti Microsoft; záměrně nesprávně uvádět svou identitu nebo narušovat využívání služeb jinou stranou; využívat služby nebo jakékoli materiály k přenášení počítačových virů, červů, chyb, trojských koňů a dalších položek destruktivní povahy; používat služby k čemukoli nezákonnému;

6 poškozovat, vyřazovat z činnosti, přetěžovat nebo zhoršovat služby (nebo jakoukoli síť připojenou ke službám); dále prodávat nebo dále distribuovat jakoukoli část služeb nebo přístup ke službám; používat nebo se pokoušet používat jakékoli neautorizované způsoby k úpravám, přesměrování nebo získání přístupu ke službám; odebírat, pozměňovat nebo jakkoli manipulovat s oznámeními a odkazy, které jsou do služeb začleněny; používat automatické procesy nebo služby (jako jsou například bot nebo prohledávač, pravidelné ukládání informací ze serverů Microsoft do mezipaměti nebo meta vyhledávání) k přístupu nebo používání služeb nebo ke kopírování či sbírání dat ze služeb; získávat (nebo se pokoušet získat) jakákoli data ze služeb nebo souvisejícího hardwaru s výjimkou dat, která vám společnost Microsoft zpřístupnit chce; nebo používat služby nebo související hardware k návrhu, vývoji nebo aktualizacím neautorizovaného softwaru a obsahu. Část 12 Software Pokud jako součást služeb budete používat nebo obdržíte software od společnosti Microsoft ( software služeb ), jeho použití se bude řídit jednou ze dvou sad licenčních podmínek ( licenční podmínky ). Pokud je vám udělena licence na software služeb, platí podmínky této licence. Pokud neobdržíte žádnou licenci, platí podmínky této smlouvy. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva k softwaru služeb, která vám nejsou společností Microsoft výslovně udělena podle licenčních podmínek, ať odvozeně, formou zákonné překážky či jinak. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU SLUŽEB NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ REPRODUKCI NEBO DISTRIBUCI VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNA, POKUD NENÍ TAKOVÁ REPRODUKCE NEBO DALŠÍ DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍMI PODMÍNKAMI, KTERÉ TENTO SOFTWARE SLUŽEB DOPROVÁZEJÍ. Část 13 Vyhrazení práv Společnost Microsoft si zachovává všechna práva, vlastnictví a podíl na webu a službách. To zahrnuje všechna autorská práva, patenty, obchodní tajemství, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou, a žádná další práva nejsou udělena.

7 Část 14 Období platnosti Tato smlouva vstupuje v platnost dnem, kdy ji přijmete. Platnost trvá, dokud není smlouva ukončena. Tuto smlouvu můžete kdykoli a bez zdůvodnění ukončit zrušením svého účtu Engagement Portal. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení ukončit tuto smlouvu nebo váš přístup k webu nebo službám nebo jakékoli jejich části, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Část 15 Prohlášení a záruky Prohlašujete a zaručujete, že všechny překlady odeslané vámi prostřednictvím služeb: budou originálně vytvořené vámi; neporušují a nebudou porušovat práva k duševnímu vlastnictví, soukromí, vlastnická ani osobní práva žádné třetí strany; neobsahují žádné důvěrné informace nebo informace chráněné vlastnickými právy; a neobsahují nic urážlivého ani nezákonného. Část 16 Žádná záruka SPOLEČNOST MICROSOFT PRO VÁS NEVYDALA ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K VAŠEMU POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. ROZUMÍTE TOMU, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE TYTO SLUŽBY POSKYTUJEME TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI NEDOSTATKY A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST MICROSOFT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY ODMÍTÁ JMÉNEM SVÝM A JMÉNEM SVÝCH POBOČEK A DODAVATELŮ VŠECHNA DALŠÍ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO STANOVENÉ ZÁKONEM. MŮŽETE MÍT URČITÁ PRÁVA DANÁ MÍSTNÍMI ZÁKONY. NIC V TÉTO SMLOUVĚ NEMÁ ZA ÚČEL PORUŠOVAT TATO PLATNÁ PRÁVA.

8 Část 17 Omezení odpovědnosti Služby používáte na vlastní riziko. Přijímáte plnou odpovědnost a riziko ztráty v důsledku vašeho používání těchto služeb a jakéhokoli softwaru služeb, ke kterému budete prostřednictvím služeb přistupovat. Za všechny své úspěšné nároky můžete od společnosti Microsoft získat náhradu přímých škod až do celkové výše 5,00 USD. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých, náhodných nebo trestních škod. Tato omezení a vyloučení platí, pokud vám toto opatření nekompenzuje plně vaše ztráty, míjí se svým základním smyslem nebo pokud jsme věděli nebo měli vědět o možnosti těchto škod. Tato omezení a vyloučení platí v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem pro vše související s touto smlouvou, například jakýkoli virus s dopadem na vaše používání služeb; zpožděné nebo neúspěšné zahájení či dokončení přenosu; nároky z důvodu porušení smlouvy, záruky nebo podmínky; přísná odpovědnost, nedbalost, uvedení v omyl nebo opomenutí; přestupek nebo trestný čin; porušení předpisů nebo zákonů nebo neoprávněné obohacení. Některá nebo všechna tato omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat, pokud váš stát, provincie nebo země nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod. Část 18 Microsoft Vaše odškodnění společnosti Budete chránit, odškodníte a budete bránit společnost Microsoft a její pobočky před veškerými nároky a žalobami třetích stran, které by nastaly následkem vašeho porušení podmínek v části 15 (Prohlášení a záruky). Část 19 známky Autorská práva a ochranné Web a služby: Copyright 2015 Microsoft Corporation nebo její dodavatelé. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou, jsou vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme a držíme autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví pro web, služby, materiály a software. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů, softwaru a služeb společnosti Microsoft mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft. Společnosti, organizace, názvy domén, ové adresy, osoby, místa a události popisované v textu dostupném ve službách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení

9 se skutečnou společností, organizací, názvem domény, ovou adresou, osobou či událostí. Část 20 Oznámení o stížnosti na porušení autorských práv a postup Podle ustanovení zákoníku USA United States Code, Title 17, Section 512(c)(2), musí být stížnost na porušení autorských práv zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ. Podrobnosti a kontaktní informace naleznete na stránce postupu pro vznesení stížnosti na porušení autorských práv na adrese Část 21 Nároky musí být vzneseny do jednoho roku V rozsahu povoleném zákonem musí být všechny stížnosti a nároky spojené s touto smlouvou nebo službami vzneseny do jednoho roku. Roční lhůta začíná běžet dnem, kdy poprvé nastane důvod tohoto nároku či stížnosti. Jakékoli nároky, které nebyly podány v této lhůtě, jsou navždy zablokovány. Tato část se vztahuje na vás a vaše následníky. Taktéž se vztahuje na nás a naše následníky a námi stanovené subjekty. Část 22 stran Odkazy na weby třetích Tyto služby mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran, kliknutím na které můžete opustit web společnosti Microsoft. Tyto weby třetích stran nejsou spravovány společností Microsoft. Společnost Microsoft nijak cíleně obsah těchto webů nekontroluje. Pod to spadá i platnost, zákonnost, dodržování autorských práv a slušnost takového obsahu. Společnost Microsoft není odpovědná za obsah na těchto webech. To zahrnuje: (a) webcasting nebo jinou forma přenosu přijímaného z jakéhokoli odkazovaného webu; (b) jakékoli odkazy nacházející se na odkazovaném webu; a (c) jakékoli změny nebo aktualizace těchto webů. Jestliže společnost Microsoft zahrnula do služeb tyto odkazy, činí tak jen pro vaše pohodlí. Společnost Microsoft nijak neschvaluje a nevydává žádná prohlášení nebo záruky ohledně webů, služeb nebo produktů třetích stran. Jakékoli produkty nebo služby třetích stran, které získáte, a jakákoli výměna dat mezi vámi a takovým poskytovatelem (třetí stranou) je

10 záležitostí výhradně mezi vámi a danou třetí stranou. Pro weby třetích stran mohou platit podmínky a zásady ochrany osobních údajů dané třetí strany. Společnost Microsoft může deaktivovat odkazy na weby třetích stran, které vy nebo jiní uživatelé do služeb přidáte. Část 23 Různé a. Interpretace smlouvy. Všechny části této smlouvy platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Soud může prohlásit určitou část této smlouvy tak, jak je sepsána, za nevynutitelnou. Pokud k tomuto dojde, pak vy a společnost Microsoft společně nahradíte danou část podmínkami, které co nejpřesněji odpovídají úmyslu dané nevynutitelné části. Zbytek této smlouvy zůstane beze změny. Toto je celá smlouva mezi vámi a společností Microsoft ve vztahu k vašemu používání služeb. Tato smlouva nahrazuje jakoukoli předchozí smlouvu či písemné prohlášení v souvislosti s vaším používáním služeb. Nadpisy částí této smlouvy neomezují jiné podmínky této smlouvy. b. Převedení. Nemůžete převést tuto smlouvu ani jakákoli práva používat služby, jako celek ani částečně, na jinou stranu a jakékoli pokusy toto provést jsou neplatné. c. Rozhodné právo. Kromě rozsahu zakázaného místním právem se tato smlouva řídí zákony státu Washington, což se vztahuje na interpretaci této smlouvy a jakékoli stížnosti na její porušení, bez ohledu na konflikt právních principů. Souhlasíte neodvolatelně s výhradním právním řádem a místní příslušností k federálním soudům se sídlem v King County, Washington, USA, při řešení všech sporů souvisejících s touto smlouvou. d. Oddělitelnost. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána nevymahatelnou, zůstává zbytek smlouvy plně v platnosti. e. Zřeknutí se práv. Nevymáhání nějakého ustanovení této smlouvy neznamená zřeknutí se práva vymáhat ho v budoucnu.

11 f. Žádný závislý vztah. Každá strana této smlouvy je nezávislá na druhé straně. Tato smlouva nevytváří žádný vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, agenturní zastupování, partnerství ani společný podnik. g. Platnost po skončení. Následující části zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti služeb: části 4 (Ochrana osobních údajů), 10 (Převedení práv), 13 (Vyhrazení práv), 15 (Prohlášení a záruky), 16 (Žádná záruka), 17 (Omezení odpovědnosti), 18 (Vaše odškodnění společnosti Microsoft), 21 (Nároky musí být vzneseny do jednoho roku) a 24 (Různé). h. Úplná smlouva. Tato smlouva je úplná smlouva ohledně předmětné záležitosti a nahrazuje jakoukoli předchozí nebo souběžnou komunikaci.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DEKRA CZ, SE SÍDLEM TÜRKIOVA 1001, 149 00 PRAHA 4 ( DEKRA CZ ). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ( STRÁNKY")

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka Google Talk for BlackBerry devices Verze:: 10.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-10-18 SWD-20131018090547977 Obsah Aplikace Google Talk pro zařízení BlackBerry...4 Chatování s přáteli pomocí nástrojegoogle

Více

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem KADUCEUS.CZ. Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou Vám nabídnuty

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Podmínky užívání Portálu

Podmínky užívání Portálu Podmínky užívání Portálu 1. ÚVOD Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný

Více

Všeobecné podmínky užívání (VPU) pro uchazeče / soukromé uživatele

Všeobecné podmínky užívání (VPU) pro uchazeče / soukromé uživatele Všeobecné podmínky užívání (VPU) pro uchazeče / soukromé uživatele NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Všeobecné

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ Networku 4ct

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ Networku 4ct VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ Networku 4ct I. Základní ustanovení 1. Zakladatelem a organizátorem Networku 4ct (jak je tento pojem definovány níže) je společnost 4ct s.r.o., IČ: 242 87 610, se

Více

a) Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají zde uvedené termíny tento význam:

a) Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají zde uvedené termíny tento význam: PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A SLUŽBY SYSTÉMU REACH-IT NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT SYSTÉM REACH-IT,PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY JEHO POUŽÍVÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SLUŽBY SOUHLASÍTE, KLIKNĚTE NA AGREE (SOUHLASÍM),

Více

Podmínky služby Norton ConnectSafe

Podmínky služby Norton ConnectSafe Podmínky služby Norton ConnectSafe Nacházíte-li se v Severní nebo Jižní Americe, je poskytovatelem služby Norton ConnectSafe (dále jen služba ) společnost Symantec Corporation; nacházíte-li se v Evropě,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla soutěže vyhlášené dne 3., 10. a 17. 12. 2017 na Facebooku HUMER CZ Soutěž HUMER Adventní kalendář 1 1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je společnost

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka Print To Go Verze:: 10.2.0.7 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-20 SWD-20140120091739392 Obsah Print To Go...4 Začínáme s aplikací Print To Go...4 Přístup k pracovním výtiskům...5 Správa složek pomocí

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Podmínky užití internetových stránek

Podmínky užití internetových stránek Podmínky užití internetových stránek PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES Vítejte na stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Internetové stránky

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011)

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) I. Všeobecná ustanovení a) Registrující se uživatel (dále jen uživatel ) bere na vědomí, že okamžikem, kdy odklikne tyto obchodní podmínky, vyplní

Více

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Soutěž L ORÉAL

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky aplikace SYMPO

Všeobecné obchodní a licenční podmínky aplikace SYMPO Všeobecné obchodní a licenční podmínky aplikace SYMPO 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky, dále též jen VOLP vydává společnost Dům online s.r.o., se sídlem Jaromírova

Více

Den nezávislosti 2016

Den nezávislosti 2016 Oficiální pravidla video soutěže Den nezávislosti 2016 Život, svoboda a právo na štěstí: Co pro vás znamená americký Den nezávislosti? Sponzoři soutěže 1 Soutěž Den nezávislosti 2016 sponzoruje Velvyslanectví

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA I - OSOBNÍ ÚDAJE - COOKIES. 1) Osobní údaje

PRÁVNÍ DOLOŽKA I - OSOBNÍ ÚDAJE - COOKIES. 1) Osobní údaje PRÁVNÍ DOLOŽKA Webové stránky http://service.citroen.com jsou provozovány spolecností AUTOMOBILES CITROËN A.S. s kapitálem ve výši 16 000 000 eur. Sídlo spolecnosti se nachází na adrese: Immeuble Colisée

Více

PODMÍNKY PRO DELL PARTNERDIRECT ( PODMÍNKY PD )

PODMÍNKY PRO DELL PARTNERDIRECT ( PODMÍNKY PD ) PODMÍNKY PRO DELL PARTNERDIRECT ( PODMÍNKY PD ) Pokud přijímáte tyto podmínky PD jménem společnosti nebo organizace jako její oprávněný zástupce, prohlašujete a zaručujete se, že máte oprávnění a pravomoc

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem

48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem 48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem Toto je smlouva mezi ("Team Leader"), zastupující filmový tým pod názvem ("Team"), a 48 Hour Film Project, dále jen ("48HFP"), s ohledem na zapojení Team Leadera

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2013

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2013 Níže jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Languagelab s.r.o. a Vámi jako objednatelem služby výuka angličtiny ve virtuálním prostředí. Obchodní podmínky jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tato smlouva ze dne [DATUM] ( Smlouva ) je uzavřena podle 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, mezi: Společností

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro podniky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro podniky Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro podniky NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market service.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ulož.to nebo zaregistrováním se a

Více

Podmínky užívání služby Bitport

Podmínky užívání služby Bitport Podmínky užívání služby Bitport 1. ÚVOD Bitport je datovým úložištěm, do kterého Uživatelé mohou pro svou potřebu ukládat soubory výlučně stažením z Internetu prostřednictvím Torrentů. Každý Uživatel,

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0 Social Feeds Uživatelská příručka Verze: 2.0 SWD-1525056-0614113034-010 Obsah Aplikace Kanály sociálních sítí... 2 Kanály aplikací sociálních sítí... 3 Zobrazení položek kanálů podle aplikací sociálních

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ve Zlíně 13. 9. 2002 Zpracovala: Mgr. Monika Hrabáková Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Článek 1 Základní ustanovení,

Více

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky Artsell Všeobecné obchodní podmínky Ver March 8, 2018 1 Artsell je internetová platforma, sloužící k prezentování a k zprostředkování prodeje uměleckých děl vytvořených nebo spravovaných registrovanými

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více