Systémová příručka Admina a uživatelů pro práci s modulem Závěrečné zkoušky. Modul ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka Admina a uživatelů pro práci s modulem Závěrečné zkoušky. Modul ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY"

Transkript

1 příručka 24 Modul ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Vedení studijních výsledků a jejich tisky pro: - závěrečné zkoušky žáků OU - absolutorium studentů VOŠ - evidence výsledků státních maturit - evidence původních maturitních zkoušek Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Funkčnost modulu Závěrečné zkoušky Práva přístupu k modulu Závěrečné zkoušky Nastavení modulu Závěrečné zkoušky Agenda modulu Závěrečné zkoušky obecně...5 Založení předmětů pro nové zkouškového období...5 Založení nového zkouškového období...6 Přidání žáků založenému zkouškovému období...6 Hromadné přidání společných součástí závěrečné zkoušky...7 Záznam výsledků zkoušek Hromadné doplňování matričních údajů závěrečných zkoušek Nástroj pro hromadné naplňování matričních údajů závěrečných zkoušek Tiskové výstupy závěrečných zkoušek Tisk přehledových výsledků závěrečných zkoušek...14 Tisk vysvědčení a výučního listu učňovských závěrečných zkoušek...15 Odlišnosti v datech a tisku vysvědčení a diplomu absolventských zkoušek studentů VOŠ Nastavení Adebe Readeru při tisku závěrečného vysvědčení, diplomu absolventa VOŠ a výuč. listu Uchazeč v závěrečných zkouškách neprospěl / neúčastnil se jich Opravné zkouška v nově založeném zkouškovém období Import výsledků společné části maturit ze systému CERTIS Procedura importu výsledků státních maturit z CERTISu...24 Prohlížení výsledků naimportovaných státních maturit z CERTISu

3 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Modul závěrečné zkoušky je zastoupen v hlavním nástrojovém panelu a je zastoupen ikonou se stejnojmenným názvem. 1. Funkčnost modulu Závěrečné zkoušky Modul Závěrečné zkoušky je určen k evidenci a tisku klasifi kačních podkladů: 1. závěrečných zkoušek žáků učňovských odorů 2. absolventských zkoušek (absolutoria) studentů VOŠ 3. umožňuje import výsledků společné části státní maturitní zkoušky žáků SŠ a gymnázií z programu CERTIS 4. slouží pro možnost evidence dat a dotisku původních (starých) maturitních vysvědčení! Upozornění: Modul neslouží pro evidenci a tisky výstupů současných (státních) maturitních zkoušek. Podle Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, slouží k vedení kompletní agendy a tiskům maturitních podjladů aplikace CERTIS, která je provozována Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT, příspěvková organizace řízená MŠMT). Školy tedy (ve smyslu zmíněné vyhlášky) primárně využívají k vedení agendy současných maturitních zkoušek právě aplikaci CERTIS. Moldul Závěrečné zkoušky nabízí pouze import výsledků společné části maturitních zkoušek ze systému CERTIS do aplikace Iškola. 2. Práva přístupu k modulu Závěrečné zkoušky Ve výchozím stavu má přístup k modulu Závěrečné zkoušky pouze Admin. Nicméně, může přidělit právo správy a editace obsahu modulu Závěrečné zkoušky libovolné další učitelské podroli, a to takto: 1. Modul Nastavení Administrace. 2. Výběr vhodné podrole, např. Zástupce ředitele. 3. V panelu nastavení práv této zvolené podrole oddíl Modul Závěrečné zkoušky a aktivace zatržítka Správa obsahu závěrečných zkoušek. Aktivace práva pro práci s modulem Závěrečné zkoušky. V tomto případě s ním bude moci pracovat pedag. pracovník s přidělenou podrolí Zástupce ředitele. 3

4 Tip: Typickou podrolí pro práci se závěrečnými zkouškami je např. Zástupce ředitele nebo Ředitel školy, nicméně je na škole (adminovi), zda pro vedení agendy závěrečných zkoušek vyčlení/vytvoří např. zcela samostatnou (novou) syntetickou podroli, která může kromě práv k závěrečnýcm zkouškám sdružovat i standardní práva pro klasifi kaci apod (např. podrole Učitel + správce závěrečných zkoušek); či ji dokonce aplikuje i k podroli Třídní učitel. Je tedy zcela na zvážení vedení školy, kdo z vyučujících (prostřednictvím podrole) bude mít přístup k agendě Závěrečných zkoušek; spíše ale doporučujeme omezit počet uživatelů (ve smyslu přehlednosti, kdo s ním pracuje). Na obrázku vidíte přihlášeného uživatele podrole Zástupce ředitele, mající přístup k agendě Závěrečné zkoušky. 3. Nastavení modulu Závěrečné zkoušky K Nastavení modulu Záverečné zkoušky má přístup pouze Admin (či uživatel s právy admina). V Nastavení je jen jediná položka, a to tzv. Textu pro skupiny odborných předmětů, což se typicky vázalo k agendě starých maturit, kdy žák (maturant) absolvoval maturitní zkoušku z bloku předmětů (název např. z odborných předmětů). Vůči tomuto bloku předmětů pak byl aplikován odpovídající text vymezující konkrétní předměty této skupiny odborných předmětů. 4

5 V případě, že to vyhláška a metodika závěrečných zkoušek připouští (ve smyslu zařazení závěrečné zkoušky z bloku předmětů), je možné tento oddíl využít takto: 4. Agenda modulu Závěrečné zkoušky obecně Při prvním klepnutí na ikonu modulu Závěrečné zkoušky (u zatím nepoužívaného modulu) je prostření přehledu záverečných zkoušek prázdné. Založení předmětů pro nové zkouškového období Nejprve doporučujeme založit portfolio předmětů závěrečných zkoušek. 1. Na pozici načteného modulu závěrečných zkoušek klepněte na tlačítko Předměty. 2. V případě, že ještě nemáte přidán žádný, bude tabulka prázdná. Klepněte na další tlačítko Nový předmět. 3. V panelu Předmět závěrečné zkoušky vyplňte potřebné údaje. i Poznámka: U položky Název pro tisk postupujte podle typu závěrečné zkoušky a také tento název zohledněte, jaký použijete tiskopis závěrečného vysvědčení (tedy typ zkoušky ve smyslu zda závěrečná učňovská či absolutorium VOŠ). Některé originály blanketu vysvědčení mají totiž jen volné místo pro vložení celého názvu (vytečkované řádky), některé mají zčásti přededitovaný název předmětu, který ale vyžaduje dílčím doplněním). Ukážeme si posléze na konkrétních dvou případech - vyplnění podkladů/tisku závěrečných výstupů u učňovské závěrečné zkoušky a absolutoria VOŠ (viz str. 15 až 17 této příručky). 5

6 Založení nového zkouškového období Při prvním klepnutí na ikonu modulu Závěrečné zkoušky (u zatím nepoužívaného modulu) je prostředí přehledu záverečných zkoušek prázdné. 1. Klepnutím na tlačítko Nová zkouška se otevře panel, ve kterém nastavíte Základní údaje tohoto nově přidávaného zkouškového období. V něm vyplňte požadované údaje. 2. Vložené základní údaje nově přidávaného zkouškového období uložte. Systém jednak tuto závěrečnou zkoušku založí a v dalším kroku vás vybídne k zadání dalších návazností, tedy k přidání žáků vůči tomuto zkouškovému období. Přidání žáků založenému zkouškovému období 1. V modulu Závěrečné zkoušky nejprve v přehledové tabulce otevřete (načtěte) předmětnou závěrečnou zkoušku. K této závěrečné zkoušce budou přidáni žáci. 2. Zvolená závěrečná zkouška se otevře do editačního panelu, v předvolené záložce Žáci. 6

7 3. Klepněte na tlačítko Přidat žáky. Systém zpřístupní panel, ze kterého vyberte žáky, kteří budou (jako adepti) odpovídat přidání k této závěrečné zkoušce. Proces přidání potvrďte. Pokud se účastní celá třída, pro výběr všech můžete využít zatržítka Všichni žáci. Přidání žáka k dané závěrečné zkoušce. 4. Přidaní žáci vůči této zkoušce jsou vloženi do tabulky.... atd. Přidaní žáci k závěrečné zkoušce. Hromadné přidání společných součástí závěrečné zkoušky Jistě si vzpomenete, jak jste vůči modulu Závěrečné zkoušky přidávali předměty. V tomto kroku je, prostřednictvím hromadné procedury (abyste to nemuseli činit u každého žáka zvlášť) přidáme všem žákům, účastníkům dané závěrečné zkoušky. i Poznámka / TIP: Proceduru hromadného přidávání můžete výhodně použít i k doplnění matričních příznaků konání zkoušky - ještě zmíníme dále v příručce. 1. V seznamu žáků dané závěrečné zkoušky klepněte na tlačítko Hrom. oprava údajů (pod tímto názvem je míněno i přidávání položek). 2. Z rozevírací nabídky Upravit položku vyberte (v tomto případě) Hodnocení žáka. 7

8 3. Panel hromadného přidávání se aktualizuje do podoby seznamu žáků a možnosti jim přiřadit předměty odpovídající dané závěrečné zkoušce. 4. U 1. předmětu v pořadí vyberte odpovídající název předmětu, toho, který má být uveden na prvním místě ve výpisu karet žáků v hodnocení (ale také na vysvědčení závěrečné/absolventské) zkoušky. Přidání prvního předmětu k hodnocení závěrečné zkoušky. 5. Obdobně postupujte i u dalších předmětů zkoušky, a to klepnutím na funkční odkaz Přidat předmět. 6. Výsledek hromadného přidání všech potřebných předmětů může vypadat takto. Nezapomeňte proces přidávání potvrdit stejnojmenným tlačítkem. Tito žáci mají hromadným přiřazením k závěrečné zkoušce aplikovány tyto společné předměty. 7. Hotovo, hromadně jste žákům dané závěrečné zkoušky přiřadili společné předměty. Déle již budete editovat klasifi - kační podklady (výsledné známky) na hodnotící kartě každého ze žáků. Případné odlišnosti v předmětech je možné řešit individuálně, na hodnotící kartě žáka závěrečné zkoušky (jednotlivce). 8. Co znamená funkční odkaz (přidat dílčí)? Můžete (ale nemusíte) prostřednictvím něj do systému závěrečné zkoušky žákům doplnit jednotlivé dílčí podklady (dílčí hodnocení), ke kterým případně v hodnocení daného předmětu budete přihlížet, a které chcete podrobněji evidovat. Procedura hromadného přidávání těchto dílčích součástí může vypadat takto: 8

9 Hromadné přidání tzv. dílčích (doprovodných) hodnocení k předmětu zkoušky. i Poznámka: Tato dílčí hodnocení jsou jen pomocným (doprovodným) údajem, nejsou tisknuta do finálních výstupů (vysvědčení zkoušek). Záznam výsledků zkoušek K tomuto účelu spíše asi využijete individuální záznam na kartě každého žáka (účastníka) zkoušek. 1. V modulu Závěrečné zkoušky zvolte v tabulce příslušnou založenou zkoušku. 2. V tabulce žáků klepněte na jméně dotyčného účastníka zkoušek; tím se zobrazí jeho hodnotící karta. Hodnotící karta žáka závěrečné zkoušky - matriční část. 9

10 Kompletní hodnotící karta žáka závěrečné zkoušky - prospěchová část Oblast hromadně nastavených údajů Rovněž tyto údaje byly žákům přidány hromadnou procedurou. 2. Na této hodnotící kartě závěrečných zkoušek již můžete žákovi přidávat jednotlivé výsledky; případně i matriční údaje zkoušek (ty jde ovšem ve většině případů efektivně přidávat hromadně). 3. Celkový výsledek (prospěch) zkoušky je povinným matričním údajem (spadá do sběru dat matriky za příslušné období), vyplňuje se tedy v matriční sekci zkoušky žáka: 4. Individuálním (odlišným) údajem je matriční položka Série a číslo tiskopisu vysvědčení o zkoušce. To do matriky opište z vysvědčení, které bude žákovi vydáváno. 10

11 5. Doplněný matriční oddíl závěrečné zkoušky žáka může vypadat např. takto: Tím máte k dispozici všechny potřebné údaje žáka (účastníka závěrečných zkoušek) k tomu, abyste mohli vytisknout fi - nální výstupové dokumenty (např. vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list). i Poznámka: Údaje společného školního a třídního charakteru (např. název školy, označení třídy, vzdělávací obor žáka/studenta apod.) systém do výstupů (vysvědčení apod.) již dosadí automaticky; měli byste je již mít vyplněné; tedy v Admnistraci - Škola; Administraci - Třída, Administraci - Žáci (na kartě žáka), atd. Tedy, je vhodné co nejvíce údajů v Administraci jednotlivých objektů vyplnit tak, aby byly i pro modul Závěrečných zkoušek k dispozici. i Poznámka: Matriční položka Cizí jazyk z něhož žák koná maturitní/závěrečnou zkoušku. Jedná se o matriční položku, která se vyplňuje pouze v případě, že žák koná zkoušku z určitého předmětu (např. z Biologie) v jiném než vyučovacím jazyce. POZOR, nemyslí se tím zkouška skutečného studovaného cizího jazyka! V případě, že žák nekonal takovou zkoušku v cizím jazyce, ponechte toto matriční pole prázdné. 11

12 5. Hromadné doplňování matričních údajů závěrečných zkoušek Problematika již byla naznačeno při obeznámení s obecným naplněním údajů pro závěrečnou zkoušku. Vzhledem k množstí údajů, které jsou pro všechny žáky dané závěrečné zkoušky společné, byla by škoda nevyužít nějaké hromadnější procedury a mařit čas ručním doplňováním těchto stejných údajů na kartě každého žáka samostatně. Nástroj pro hromadné naplňování matričních údajů závěrečných zkoušek 1. Načtěte modul Závěrečné zkoušky. 2. V přehledové tabulce klepněte na názvu předmětné (založené) závěrečné zkoušky. 3. Nad tabulkou s žáky klepněte na tlačítko Hrom. oprava údajů. 4. Z rozevírací nabídky Upravit položku vyberte příslušnou matriční položku závěrečné zkoušky. 5. V následně zobrazené tabulce doplňte u prvního žáka příslušnou matriční hodnotu (výběrem z číselníku). 6. Vpravo (na řádku žáka, u kterého jste právě doplnili číselníkovou hodnotu), klepněte na funkční odkaz kopíruj. Systém dosadí právě tuto hodnotu všem ostatním žákům. 7. Proceduru hromadného doplnění matriční položky potvrďte. Obdobně postupujte při hromadném naplňování údajů dalších matričních položek závěrečné zkoušky. 12

13 8. Tímto způsobem např. můžete hromadně doplnit (po vytištění závěrečného vysvědčení, diplomu, výučního listu) i položky sérií a čísel vydaných tiskopisů: a) u závěrečné učňovské zkoušky to jsou: Série tiskopisu vysvědčení o zkoušce Číslo tiskopisu vysvědčení o zkoušce Série tiskopisu výučního listu Číslo tiskopisu výučního listu b) u absolventské zkoušky studenta VOŠ to jsou: Série tiskopisu vysvědčení o absolutoriu Číslo tiskopisu vysvědčení o absolutoriu Série tiskopisu diplomu o absolutoriu Číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu Máte-li správně vedené údaje matriky Třídy a Žáka, systém hromadného doplňování správně rozliší mezi středoškolskou matrikou a matrikou vyšší odborné školy a nabídne k doplnění odpovídající položky. Přirozeně, v tomto případě již nemůžete naklonovat (nakopírovat) první vložený údaj z pozice prvního žáka, protože tyto údaje se liší podle tiskopisů vydávaných vysvědčení. Nicméně, hromadně je můžete doplnit na tomto jednom místě. Tyto údaje je nutné doplnit manuálně 13

14 6. Tiskové výstupy závěrečných zkoušek Tisk přehledových výsledků závěrečných zkoušek, tisk vysvědčení závěrečné zkoušky a absolutoria VOŠ, výuční list a diplom absolventa VOŠ, případně dotisky starých maturitních zkoušek (ve smyslu původních maturitních zkoušek konaných do roku 2010, kdy agendu převzal systém CERTIS) zprostředkuje modul Tisk. 1. V hlavním nástrojovém pásu klepněte na ikonu Tisk; poté vlevém sloupci na oddíl Záv. zkoušky. Tisk přehledových výsledků závěrečných zkoušek 1. V nabídce tiskových sestav modulu Tisk - Záv. zkoušky je to tisková sestava ZAVVYSL Výsledky závěrečných zkoušek. 2. Po klepnutí na názvu této tiskové sestavy zvolte příslušné zkouškové období. Volbu potvrďte tlačítkem Potvrdit. Můžete i upravit název této tiskové sestavy. 3. Klepněte na ikonu vyprodukovaného PDF výstupu. 4. Systém vygeneruje výstupovou sestavu a (záleží na konfi guraci vašeho počítače a výchozím webovém prohlížeči, který používáte) buď ji otevře do čtečky PDF souboru (např. Adobe Readeru) nebo uloží na disk/předvolené umístění v rámci vašeho počítače (ze kterého sestavu následně otevřete). Příklad vygenerované sestavy vidíte na následující straně. 14

15 Příklad tiskové sestavy výsledků závěrečné zkoušky. Tisk vysvědčení a výučního listu učňovských závěrečných zkoušek 1. V nabídce tiskových sestav modulu Tisk - Záv. zkoušky je to tisková sestava ZAVVYSV Vysvědčení závěrečných zkoušek a sestava ZAVVYUC - Výuční list. 2. Proceduru přípravy výstupu již znáte. Můžete volit buď dotisk jen údajů do předtištěných formulářů SEVT nebo kompletní tisk všeho (údajů žáka, ale i záhlaví, tabulek a textů) do tzv. bianco formulářů SEVT. 3. Jednotlivé položky jsou napozicovány, měly by tedy sedět i do předtištěných formulářů SEVT. 4. Výsledné závěrečné vysvědčení a výuční list žáka učňovského oboru mohou vypadat takto: *) vyražené údaje série a čísla na orig. tiskopisu *) *) Mgr. 15

16 Odlišnosti v datech a tisku vysvědčení a diplomu absolventských zkoušek studentů VOŠ A) Názvy předmětů pro vysvědčení o absolutoriu VOŠ (SEVT ) Úvodem malé upřesnění ve smyslu názvů předmětů absolutoria studenta VOŠ znění názvu předmětu tištěného do vysvědčení se totiž váže k způsobu předtisku blanketu vysvědčení absolventa VOŠ. Vysvědčení o absolutoriu VOŠ (SEVT ) totiž kombinuje konkrétní pevné předtištěné názvy s vytečkovaným polem pro bližší specifi kaci cizího jazyka, a v tomto ohledu je tedy nutné pamatovat na správnost editace názvu právě této položky. Kombinace pevně defi novaných názvů s nutností jej blíže textově specifi kovat... Položky názvů předmětů absolventských zkoušek VOŠ tedy vyplňte takto: Po vytištění bude daná položka předmětu vypadat takto: Pole Název pro tisk sice musíte vyplnit, ale u tohoto typu formuláře vysvědčení tato položka nebude do vysvědčení pozicována (protože je v originále přesně defi nována).! U předmětu Zkouška z cizího jazyka vyplňte v poli Název pro tisk jen název jazyka, např. anglický. Systém bude do tisku vysvědčení pro toto kombinované pole pozicovat právě jen toto upřesnění, o jaký jazyk jde. Pole Název pro tisk sice musíte vyplnit, ale u tohoto typu formuláře vysvědčení tato položka nebude (protože je v originále přesně defi nována) do vysvědčení pozicována. 16

17 B) Vyjádření prospěchu z předmětu Pojetí klasifi kace studenta VOŠ využívá typicky školy známek 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl(a). Pro záznam fi nální klasifi kace využijte stávající stupnice známek 1-4 (hodnocení ve stupni 5 ignorujte, nepoužijte ji). C) Tisk výstupů (vysvědčení a diplomu) absolventa VOŠ 1. V nabídce tiskových sestav modulu Tisk - Záv. zkoušky je to tisková sestava ZAVVYSV Vysvědčení závěrečných zkoušek a sestava ZAVDIPL - Diplom absolventa. 2. Proceduru přípravy výstupu již znáte. Můžete volit buď dotisk jen údajů do předtištěných formulářů SEVT nebo kompletní tisk všeho (údajů žáka, ale i záhlaví, tabulek a textů) do tzv. bianco formulářů SEVT. 3. Jednotlivé položky jsou napozicovány, měly by tedy sedět i do předtištěných formulářů SEVT. 4. Výsledné závěrečné absolventské vysvědčení a diplom studenta VOŠ mohou vypadat takto: AB AB

18 !! Závěrečné zkoušky 7. Nastavení Adobe Readeru při tisku závěrečného vysvědčení, diplomu a výuč. listu Při načteném PDF sestavy vysvědčení žáka v Adobe Readeru (a také po přeinstalaci Adobe Readeru, třeba na vyšší verzi) zkontrolujte následující. Přes hlavní nabídku Soubor - Tisknout (kdy vlastně spouštíte i samotný tisk vysvědčení z PDF) v otevřeném dialogovém okně zkontrolujte oddíl Velikost a zpracování stránek, ve kterém aktivujte přepínač Skutečná velikost (jiné doplňkové atributy neaktivujte).tím donutíte, aby měřítko stránky neurčoval samotný Reader, nýbrž aby jej převzal z PDF (aby respektoval velikost výstupního napozicovaného PDF souboru), které je zdrojem pro tisk. Pouze tak docílíte správného tisku sestavy co do velikosti umístění v měřítku formuláře SEVT! Pozor, navíc blankety závěrečných vysvědčení pro učňovské obory i pro absolventy VOŠ, a také blankety výučních listů a diplom absolventa VOŠ nejsou standardní A4kou (delší rozměr není 291 mm, ale pouze 286 mm). Souvislost to má s programem Adobe Reader, ze kterého je sestava PDF fyzicky odesílána na tiskárnu.!! Postup při tisku vysvědčení z Adobe Readeru 1. Načtěte výstup PDF souboru záv. vysvědčení (diplomu VOŠ absolventa či výuční list) do programu Adobe Reader. 2. V hlavní nástrojové liště Readeru klepněte na příkaz Soubor - Tisknout. 3. V panelu tisku nastavte následující parametry (viz následně uvedené příklady s tisky výstupů na výšku a šířku). A) Správné nastavení parametrů pro blankety závěrečných vysvědčení v Adobe Readeru (tedy formulář na výšku) Závěrečné vysvědčení Volba Skutečná velikost v oddíle Velikost a zpracování stránek zajistí to, že bude respektována výstupní velikost PDF souboru s přesně napozicovanými položkami pro formulář vysvědčení. Volbu Automaticky na výšku/na šířku u tisků závěrečných vysvědčení, diplomů a výučních listů NEPOUŽÍVEJTE! U formulářů na výšku použijte zatržítko Na výšku! 18

19 !! Závěrečné zkoušky B) Správné nastavení parametrů pro blankety diplomů absolventa a výučních listů v Adobe Readeru (tedy formulář na šířku) Diplom VOŠ a výuční listy Volba Skutečná velikost v oddíle Velikost a zpracování stránek zajistí to, že bude respektována výstupní velikost PDF souboru s přesně napozicovanými položkami pro formulář vysvědčení. Volbu Automaticky na výšku/na šířku u tisků závěrečných vysvědčení, diplomů a výučních listů NEPOUŽÍVEJTE! U formulářů na výšku použijte zatržítko Na šířku! 4. Jakmile budete mít volby tisku (pro ten který formulář) správně nastaveny, můžete odeslat tiskovou úlohu na předvolenou tiskárnu, a to klepnutím na tlačítko Tisk. Poznámka: Nastavení, které jste v předchozím kroku při spuštění tisku v Readeru nastavili (tedy volbu Skutečná velikost a níže pak parametr Na výšku nebo Na šířku) si již bude Reader pamatovat i při spuštění tisku dalšího vysvědčení (dalšího žáka). 19

20 8. Uchazeč v závěrečných zkouškách neprospěl / neúčastnil se jich Přirozeně se může stát, že uchazeč v závěrečných zkouškách neuspěje, tedy že jeden či více předmětů bude mít hodnocen stupněm neprospěl(a) / nevyhověl(a); a celkový výsledek tedy bude také neprospěl(a). Jakým způsobem se zúřaduje agenda takového žáka/studenta, pokud bude absolvovat opravnou zkoušku? Opravné zkouška v nově založeném zkouškovém období Vychází se z předpokladu, že v jednom pololetí (období) se může dotyčný žák/student účastnit závěrečných zkoušek pouze jedenkrát. Obdobně je tomu u žáka/studenta, který se z objektivních příčin (např. nemoc, nebo neprospěch/nehodnocení za 2. pololetí) nemohl účastnit řádného termínu závěrečných zkoušek. Řešení: 1. Výchozím stavem je, že máte systémově založené nové období. Např., pokud dotyčný žák/student neuspěl u závěrečných zkoušek konaných ve 2. pololetí 2014/15, opravných zkoušek zkoušek (či zkoušek v náhradním termínu) se bude účastnit až v 1. pol. 2015/16 (na podzim). 2. V horním stavovém panelu uživatele se přepněte právě do tohoto nového období. 3. V aktuálně nastaveném novém (v tomto případě 1.pol 2015/2016) období jděte do modulu Závěrečné zkoušky. 4. Další postup je vám již znám: vzhledem k tomu, že již máte z minulého období založené portfolio Předmětů zkoušek, můžete přikročit k založení vlastního podzimního termínu závěrečnách zkoušek, a to klepnutím na tlačítko Nová zkouška. Zvolte typ a název zkouškového období (příp. popisku) a potvrďte klepnutím na tlačítko Potvrdit. Na obrázku již vidíte nově založené zkouškové období. Nově založený termín opravných závěrečných zkoušek. Vidíte, že co do období se skutečně váže již k novému šk. roku. 5. Následně přidejte žáky v rámci zvoleného termínu závěrečné zkoušky je to záložka Žáci (aktivuje se po vstupu do tohoto termínu zkoušek). Klepněte na tlačítko Přidat žáky. 20

21 6. V panelu přidávání žáků již bude změna v postupu. Vzhledem k tomu, že třída, ve které loni dotyčný žák neúspěšně absolvoval závěrečné zkoušky již v systému nového pololetí nového školního roku není (respektive může být, ale jiná, aktualizovaná s novými žáky od 1.9.), budete muset žáka/studenta vyhledat právě ve starším období, v rámci nějž dotyčný u zkoušek neuspěl (či se zkoušek neúčastnil). Právě v tom starším se totiž jako osoba aktivního vzdělávání/studia naposledy vyskytuje. V panelu Přidat žáky závěrečné zkoušky nejprve vepiště jeho příjmení do vyhledávacího pole. Nezapomeňte zatrhnou zatržítko Hledat ve všech pololetích Vzhledem k tomu, že dotyčný žák/student již není členem žádné ze tříd současného probíhajícího období, budete jej muset vyhledat pomocí tzv. globálního vyhledávání. Proceduru vyhledávání potvrďte buď klepnutím na ikonku lupy nebo klávesou Enter. Enter nebo 7. Systém projde všechna období a v tabulce výsledků vyhledávání zobrazí dotyčného žáka/studenta. Zatrhněte u jména zatržítko a potvrďte tlačítko OK. Hotovo, defacto již archivní žák je přidán do nového období závěrečných zkoušek. Obdobně postupujte u dalších žáků, kteří budou konat opravné/dodatečné závěrečné zkoušky. 8. Další činnost je již totožná jako v případě řádného období zkoušek.,... tedy přiřazení předmětů žákům, klasifi kace. Nezapomeňte na opravu matričních údajů, pokud dotyční v tomto termínu opravných / dodatečných zkoušek uspějí. Aktualizované matriční maturitní údaje se promítnou do agendy tohoto žáka (do jeho karty). Matriční data opravných/dodatečných závěrečných těchto žáků tedy budou v pořádku ve smyslu odevzdávání dat elektronického sběru matriky (jeho podzimního sběru). Na následující stránce můžete porovnat matriční data a výsledky dotyčného žáka v řádném období (kdy neuspěl) a v opravných zářijových závěrečných zkouškách. 21

22 Matriční a prospěchový záznam dotyčného v květnovém řádném termínu závěrečných zkoušek... a změny v zářijovém opravném termínu. Nechť vás nepřekvapí samotná matrika (karta) tohoto žáka. Vhledem k tomu, že se účastnil svých opravných zkoušek v zářijovém termínu, tedy již v novém školním roce, tak mu do jeho matriky přibyl nový záznamspadající již právě do období nového školního roku. Proto v tabulce jeho fyzických matričních záznamů můžete vidět záznam z Toto datum (1.9.) je systémem automaticky založené, vymezuje žáka v tomto novém období, nicméně datum opravné zkoušky zůstává takové, jaké jste zadali v jeho zkouškové kartě (tedy ). Chcete-li, můžete samotné datum fyzického záznamu i upravit (z 1.9. na datum kdy oprav. zkoušku skutečně konal). 22

23 Matrika žáka po opravných závěrečných zkouškách, včetně drobných kosmetických úprav data fyzického záznamu a popisky matriční události a samotná aktualizovaná matrika jeho opravných závěrečných zkoušek. 23

24 9. Import výsledků společné části maturit ze systému CERTIS Výchozím prostředím (dle Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou) pro zpracování agendy současné podoby maturitních zkoušek je systém CERTIS. Ten provozuje Cermat, příspěvková organizace řízená MŠMT. V této aplikaci tedy škola vede maturitní podklady, data a výsledky maturitních zkoušek a realizuje finální tisky (protokoly, vysvědčení). Nicméně, do systému Iškoly můžete (v případě zájmu) doimportovat výsledky společné části maturit a mít je tak k dispozici u vašich žáků, bývalých absolventů. Je nutné ovšem poukázat na to, že jde v tomto případě o částečnou duplicitu - primárně veškerá tato data (včetně profilových zkoušek a tisků) sdružuje a realizuje (dle výše zmíněné vyhlášky) aplikace CERTIS. Nicméně, možnost importu těchto výsledků zde je, a to ve smyslu uchovatelnosti dat výsledků státních maturit i v základní pedagogické agendě žáků, kterou škola používá. Procedura importu výsledků státních maturit z CERTISu K dispozici musíte mít výsledky maturitních zkoušek daného období, které máte zpracovány v aplikaci CERTIS. 1. Vygenerujte výstupní XML soubor s výsledky maturitních zkoušek z aplikace CERTIS. Tento soubor uložte na vhodném místě disku svého počítače (např. na ploše). 2. V Iškole vstupte do modulu Závěrečné zkoušky. 3. Ve výchozím místě (nad tabulkou případného seznamu jednotlivých závěrečných zkoušek, kterých může mít škola typově i více, např. učňovské závěrečné zkoušky, absolutorium VOŠ, ale bude tedy požadovat i import výsledků maturit) klepněte na tlačítko Import (CERTIS). 4. V panelu importu nejprve nalistujte XML soubor s výsledky maturit, a to prostřednictvím tlačítka Nahrát soubor... Tento soubor jste si vygenerovali v aplikaci CERTIS a uložili na disku svého počítače. 24

25 5. Systém připojí vybraný XML soubor s výsledky maturit do importního panelu Iškoly. Políčko Popis nemusíte vyplňovat. Dokončete operaci klepnutím na tlačítko Potvrdit. 6. Systém naimportuje data z XML souboru do struktury závěrečných zkoušek. Průběh importu signalizuje náhledové okno. 7. V případě, že systém v náhledovém okně vypíše některé z žáků červeně, pak tohoto žáka patrně nemáte v agendě Iškoly založeného (XML soubor výsledků maturit z CERTISu jej obsahuje, ale nespáruje se se stejným objektem v Iškole). Může to být způsobeno i tím, že nejsou naprosto totožné tyto údaje: a) Jméno b) Příjmení c) Rodné číslo Údaje, které musí být totožné v datech Iškoly i v importním souboru XML z CERTISu. Co nastane? Tento žák a jeho výsledky maturitních zkoušek nebudou do Iškoly naimportovány. Řešení: zkontrolujte a opravte v Iškole. Poté již import proběhne v pořádku a i výsledky tohoto žáka budou naimportovány. 8. Po uskutečnělém importu klepněte v šedém panelu na odkaz Záv. zkoušky (odkaz vpravo vedle symbolu domečku). Systém vás přesměruje na výchozí tabulku přehledu zkoušek. Jistě jste si povšimli, že po úspěšném importu (výsledků maturit ze XML souboru) se v tabulce zkoušek objevila nová položka.tou je právě ono předmětné maturitní období. 25

26 Prohlížení výsledků naimportovaných státních maturit z CERTISu 1. Do prohlížení výsledků naimportovaného období státních maturitních zkoušek se dostanete klepnutím na názvu tohoto období. 2. Systém ve výchozím stavu přejde na záložku žáků. Klepnutím na tom kterém jméně žáka (absolventa) zobrazíte kartu s jeho maturitními výsledky. 26

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Převod úvazků a rozvrhů z ASC příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Uživatelské tiskové sestavy

Uživatelské tiskové sestavy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINTu krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINT krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

VYSVĚDČENÍ. příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů

VYSVĚDČENÍ. příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů příručka 20 VYSVĚDČENÍ příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR. Návod k použití

Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR. Návod k použití Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR Návod k použití Ing. Patrik Zima, Ph.D., zimap@it.cas.cz, tel. 266 053 392 Poslední aktualizace: 30. dubna 2010 Obsah OBSAH...1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 2 POŽADAVKY

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více