MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM"

Transkript

1 Tento projekt je financován z ESF ( prostřednictvím OP VVV ( MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MŠMT uskutečněného v období MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

2 1 Základní informace vyplývající z dotazníkového šetření 1.1 Počet vyplněných dotazníků na území ORP Ústí nad Labem - MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyplnění dotazníků MŠMT MŠ % ZŠ % Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, ZŠ (uvedených v době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení) ,0% % z toho kompletně vyplnilo dotazník: 52 89,7% % z toho nevyplnilo dotazník: (MŠ, ZŠ zvolila možnost neúčastnit se dotazníkového šetření, MŠ, ZŠ dotazníkové šetření nedokončila, MŠ, ZŠ byla sloučena s jinou, pozastavila činnost nebo byla zrušena) 6 10,3% 0 0% 1.2 Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V následující tabulce je uvedeno pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet operačním programem IROP nebo OP VVV. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP Pořadí podle potřeb škol Průměrné hodnocení aktuálního stavu Pořadí podle potřeb škol Průměrné hodnocení aktuálního stavu A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 4 2,46 2 2,57 B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 5 2,62 3 2,42 C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 3 2,40 4 2,31 D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 6 2,92 6 2,29 E. Podpora polytechnického vzdělávání 2 2,27 5 2,19 F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a Pozn.: Pořadí podle potřeb škol - Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie 2016 ) do 6 ( = nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie 2016 ). Pořadí jednotlivých MŠ, ZŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP. Průměrné hodnocení aktuálního stavu - Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu MŠ, ZŠ v příslušných oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 2

3 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Pokud jsou průměrné hodnoty v rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než průměrné hodnoty v rámci ČR (pokud jsou hodnoty shodné a přesto je v rámci ORP červené zvýraznění, je rozdíl patrný až na třetím či dalším desetinném místě). MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DALŠÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP Pořadí podle potřeb škol Průměrné hodnocení aktuálního stavu Pořadí podle potřeb škol Průměrné hodnocení aktuálního stavu A. Jazykové vzdělávání 2-1 2,23 B. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 1 3,09 2 2,43 C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 3 3,10 3 2,85 Pozn.: Pořadí podle potřeb škol - Seřazení dalších oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie 2016 ) do max. 3 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie 2016 ). Pořadí jednotlivých MŠ, ZŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP. Průměrné hodnocení aktuálního stavu - Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu MŠ, ZŠ v příslušných oddílech dotazníku (u MŠ: V. a VI., u ZŠ: II.; V. a VI.) na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) V případě oblasti B. "ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)" se průměrné hodnocení týká digitálních kompetencí pedagogických pracovníků. Pokud jsou průměrné hodnoty v rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než průměrné hodnoty v rámci ČR (pokud jsou hodnoty shodné a přesto je v rámci ORP červené zvýraznění, je rozdíl patrný až na třetím či dalším desetinném místě). 3

4 04 Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav) v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR hlavní oblasti vedlejší oblasti ,92 2,86 2,90 3,09 3,10 2,92 2,89 3,02 3, ,46 2,47 2,51 2,62 2,63 2,63 2,40 2,40 2, ,27 2,20 2, Inkluzivní / společné vzdělávání Rozvoj čtenářské pregramotnosti Rozvoj matematické pregramotnosti Kompetence k iniciativě a kreativitě dětí Polytechnické vzdělávání Digitální kompetence pedagogických pracovníků Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

5 04 Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav) v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR hlavní oblasti vedlejší oblasti ,85 2,83 2, ,57 2,60 2,58 2,42 2,49 2,48 2,31 2,33 2,33 2,33 2,33 2,29 2,19 2,18 2,19 2,23 2,24 2,24 2,43 2,50 2, Inkluzivní / společné vzdělávání Rozvoj čtenářské gramotnosti Rozvoj matematické gramotnosti Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Polytechnické vzdělávání Jazykové vzdělávání Digitální kompetence pedagogických pracovníků Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 5

6 2 Seznam stávající infrastruktury a pořadí jednotlivých priorit rozvoje infrastruktury do roku a do roku. 2.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola (RED_IZO) 1. Nová výstavba nebo přístavba budov se MATEŘSKÉ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE část 1 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce se 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) se 4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd se 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny se 6

7

8 Mateřská škola (RED_IZO) 6. Stavební úpravy a rekonstrukce herny se MATEŘSKÉ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE část 2 7. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny se 8. Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) se 9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny se 10. Stavební úpravy a na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod se 8

9

10 Mateřská škola (RED_IZO) 1. Vybavení tříd * MATEŘSKÉ ŠKOLY VYBAVENÍ část 1 2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností * 3. Vybavení knihovny 4. Vybavení herny * * v 10

11

12 Mateřská škola (RED_IZO) 5. Vybavení tělocvičny 6. Vybavení školní jídelny * MATEŘSKÉ ŠKOLY VYBAVENÍ část 2 * 7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků * 8. Software pro ICT techniku * v 12

13 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 13

14 Mateřská škola (RED_IZO) 9. Nové didaktické pomůcky * MATEŘSKÉ ŠKOLY VYBAVENÍ část Připojení k internetu v hernách, ve škole * 11. Interaktivní tabule * 12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) * v 14

15 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 15

16 Mateřská škola (RED_IZO) 13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami * MATEŘSKÉ ŠKOLY VYBAVENÍ část Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami * 15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. *

17 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 17

18 2.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola (RED_IZO) 1. Nová výstavba nebo přístavba budov se ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE část 1 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce se 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) se 4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd se 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny se 18

19 Základní škola (RED_IZO) 6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků se ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE část 2 7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky se 8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie se 9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu se 10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky se 19

20

21 Základní škola (RED_IZO) 11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny se ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE část Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny apod.) se 13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky se 14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. se 15. Stavební úpravy a na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod se 21

22 Základní škola (RED_IZO) 1. Vybavení kmenových tříd * ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ část 1 2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) * 3. Vybavení jazykové učebny 4. Vybavení knihovny * *

23 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 23

24 Základní škola (RED_IZO) 5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) * ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ část 2 6. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) * 7. Vybavení tělocvičny 8. Vybavení umělecké učebny * *

25 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často Základní škola (RED_IZO) 9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky * ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ část Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. * 11. Software pro ICT techniku 12. Nové didaktické pomůcky * *

26 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 26

27 Základní škola (RED_IZO) 13. Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních * ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ část Interaktivní tabule * 15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) * 16. Stroje či jiné nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) *

28 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často Základní škola (RED_IZO) 17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP * ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ část Kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP * v 19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. *

29 Pozn.: * 0 = žádné pořízené ; 1 = 4 5x týdně; 2 = 1 3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 29

30 3 Pořadí potřeb v oblastech podpory z OP na území ORP Ústí nad Labem 3.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v oblastech podpory OP za ORP Ústí nad Labem. Jednotlivé oblasti podpory jsou dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. Pořadí priorit potřeb mateřských škol v oblastech podpory z OP: 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a 2. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 3. Podpora polytechnického vzdělávání 4. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 5. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 6. D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 1. Rozvoj infrastruktury školy stavby, rekonstrukce Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Stavební úpravy a na podporu podnětného 1 venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace 2 pláště budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) Podíl MŠ plánujících stavět / rekonstruovat ,2% 34,6% 28,8% 17,3% 3 Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 15,4% 7,7% 4 Stavební úpravy a rekonstrukce herny 13,5% 5,8% 5 Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 11,5% 19,2% 6 Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) 11,5% 13,5% 7 Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 9,6% 3,8% 8 Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 7,7% 3,8% 9 Nová výstavba nebo přístavba budov 1,9% 5,8% 10 Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 1,9% 0,0% 1. Rozvoj infrastruktury školy - Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Podíl MŠ plánujících Nové didaktické pomůcky 50,0% 26,9% 2 Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 50,0% 30,8% 30

31 3 Interaktivní tabule 42,3% 23,1% 4 Vybavení třídy 34,6% 28,8% 5 Software pro ICT techniku 34,6% 21,2% 6 Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 30,8% 28,8% 7 Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 30,8% 21,2% 8 Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 30,8% 36,5% 9 Vybavení knihovny 26,9% 13,5% 10 Vybavení herny 25,0% 17,3% 11 Připojení k internetu v hernách, ve škole 25,0% 11,5% 12 Vybavení školní jídelny 21,2% 11,5% 13 Vybavení tělocvičny 19,2% 13,5% 14 Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 19,2% 11,5% 15 Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 9,6% 9,6% 2. Podpora polytechnického vzdělávání Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), Podíl MŠ plánujících zlepšení modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 80,8% 17,3% 2 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 80,8% 17,3% manuálních dovedností 3 Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP PV 78,8% 15,4% 4 Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 76,9% 13,5% 5 Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných 75,0% 17,3% škol 6 Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, 73,1% 19,2% studium literatury aj.) 7 Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku 69,2% 17,3% 8 Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti 69,2% 15,4% polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.) 9 Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 69,2% 23,1% 10 Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 67,3% 17,3% 11 Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům 61,5% 15,4% Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání: 1. Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (T8,8%); 2. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání (44,2%); 31

32 3. Nevhodné či žádné pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání ( tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.) (32,7%). Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání: 1. Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (61,5%); 2. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky (11,5%); 3. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání (7,7%); 4. Malý zájem pedagogů o podporu polytechnického vzdělávání nebo strach o bezpečnost dětí (5,8%). 3. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické 1 pregramotnosti s rodiči Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení ( příkladů 2 k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.) Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci 3 školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické 4 pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 5 rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o 6 počítání nebo logiku Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 7 zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro 8 rozvoj matematické pregramotnosti Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti 9 rozvoje matematické pregramotnosti Podíl MŠ plánujících zlepšení ,8% 11,5% 76,9% 9,6% 73,1% 19,2% 73,1% 17,3% 73,1% 17,3% 73,1% 15,4% 73,1% 19,2% 73,1% 23,1% 67,3% 23,1% Překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) (75,0%); 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (69,2%); 3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.) (36,5%); 4. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (34,6%); 5. Nezájem ze strany rodičů (32,7%). Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) (38,5%); 32

33 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (15,4%); 3. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti (9,6%); 4. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (7,7%); 5. Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe (5,8%). 4. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu 1 s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a 2 regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její 3 výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční 4 podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného učení pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé 5 úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného dítěte Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich 6 potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační 7 pomůcky Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí 8 (např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod.) Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i 9 na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, 10 spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní 11 zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj 12 zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je vybavena 13 kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na 14 základní školy Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými 15 (asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky Podíl MŠ plánujících zlepšení ,8% 7,7% 78,8% 9,6% 75,0% 7,7% 73,1% 19,2% 73,1% 13,5% 71,2% 5,8% 69,2% 11,5% 69,2% 9,6% 69,2% 9,6% 69,2% 3,8% 67,3% 7,7% 67,3% 7,7% 65,4% 19,2% 65,4% 3,8% 63,5% 15,4% 33

34 (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 16 Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí s odlišným kulturním prostředím, sociálním 55,8% 17,3% znevýhodněním, cizince, děti se SVP apod.) 17 Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte 50,0% 17,3% 18 Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 30,8% 11,5% Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. 19 zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a tříd a dalších prostorů školy) 21,2% 19,2% Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 1. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) (84,6%); 2. Velký počet dětí ve třídách (65,4%); 3. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (59,6%); 4. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.) (55,8%); 5. Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami apod. (36,5%). Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 1. Velký počet dětí ve třídách (44, 2%); 2. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) (23,1%); 3. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (21,2%). 5. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti 1 čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.) Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti 2 a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy 3 dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na postavy z kin apod.) Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 4 zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit 5 v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 6 multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti Podíl MŠ plánujících zlepšení ,5% 3,8% 82,7% 11,5% 82,7% 5,8% 82,7% 11,5% 80,8% 11,5% 78,8% 7,7% 34

35 7 Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 76,9% 7,7% 8 Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro vystavování apod.) 76,9% 9,6% 9 Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 75,0% 17,3% 10 Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 71,2% 15,4% Překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 1. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (63,5%); 2. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) (61,5%); 3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.) (38,5%); 4. Nezájem ze strany rodičů (34,6%); 5. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti (28,8%). Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) (38,5%); 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (15,4%); 3. Nezájem ze strany rodičů (11,5%). 5. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 1 rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem 2 realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu atp.) Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i 3 přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP 4 PV Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají 5 je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj 6 kreativity Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí 7 k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.) Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné 8 prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí Podíl MŠ plánujících zlepšení ,1% 11,5% 73,1% 11,5% 67,3% 15,4% 65,4% 17,3% 65,4% 15,4% 63,5% 23,1% 61,5% 23,1% 55,8% 17,3% 35

36 Překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 1. Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity (63,5%); 2. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity (28,8%); 3. Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity (26,9%). 3.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v oblastech podpory OP za ORP Ústí nad Labem. Jednotlivé oblasti podpory jsou dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. Pořadí priorit potřeb základních škol v oblastech podpory z OP: 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a 2. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 3. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 5. Podpora polytechnického vzdělávání 6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 1. Rozvoj infrastruktury školy stavby, rekonstrukce Položky dle priorit POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období ), modře označený text ve sloupci 2019 označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období Stavební úpravy a na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, 1 dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. Podíl ZŠ plánujících stavět / rekonstruovat ,5% 39,4% 2 Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 51,5% 33,3% 3 Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 45,5% 36,4% 4 Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 42,4% 33,3% 5 Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 42,4% 39,4% 6 Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. 36,4% 27,3% 7 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 30,3% 18,2% 8 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 27,3% 15,2% 9 Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 24,2% 39,4% 10 Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy 24,2% 24,2% 11 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 24,2% 21,2% 12 Nová výstavba nebo přístavba budov 21,2% 15,2% 36

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Příloha č. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení MŠ do dotazníkového šetření... Tabulka Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb MŠ... Tabulka

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Korespondenční adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný mobilní telefon: +420 606 605 202, www.premyslovci.cz, oficiální

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Příloha č. 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení ZŠ do dotazníkového šetření... 2 Tabulka 2 Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb ZŠ... 2

Více

Odborníci a neformální vzdělávání

Odborníci a neformální vzdělávání Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP v ORP Mělník Odborníci a neformální vzdělávání zápis č. 1 konané dne: 15. 6. 2016 Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Mgr. Helena Jiráčková předseda ANO

Více

I. Předškolní vzdělávání a výchova

I. Předškolní vzdělávání a výchova NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY A IDENTIFIKACE KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU I. Předškolní vzdělávání a výchova Pořadí priorit potřeb mateřských

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Vítkovska Dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých

Více

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání 3. ZÁVĚR Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol /data z dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové Výzkum potřeb základních a mateřských

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin Charakteristika školství v území ORP Rokycany Úvodní jednání Pracovních skupin 21.9.216 Demografie 6 5 4 3 2 1 Vývoj počtu narozených v ORP Rokycany Průměrně 464 narozených Mírně rostoucí trend Mezi roky

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Základní vysvětlivky pro práci s textem: Na základě podkladů MŠMT jsou dále rozpracovány jednotlivé oblasti potřebnosti, vždy tak, v jakém pořadí

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU

Více

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působnost sobností Vodňany SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Projekt MAP v ORP Vodňany Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ 1. Výsledky dotazníkového

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál V tabulkách jsou shrnuty přednosti i nedostatky šetřeného území, včetně možností vhodných k dalšímu obohacení, či naopak

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémové oblasti a klíčové problémy Problémové oblasti a klíčové problémy Vymezení jednotlivých problémových oblastí a klíčových problémů v rámci projektu MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu na ORP Kyjov a obce Moravský Písek vycházelo z několika

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT ANALÝZA vycházející z výsledků

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (inkluze, matematická a čtenářská pregramotnost, obecné problémy) nízký počet dětí na třídu velká prostorná zahrada přírodní prostředí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita 16. 6. 2016 Domažlice

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol dílčí území K. Vary, sever, jih

MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol dílčí území K. Vary, sever, jih MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol Datum a místo: 28. 4. 2016 zasedací místnost Magistrátu města Karlovy Vary, 4. 5. 2016 zasedací místnost městského úřadu v Nejdku, 11. 5. 2016 knihovna

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Dne 22. 6. 2016 proběhlo setkání s ředitelkami základních a mateřských škol ORP Kraslice v rámci projektu MAP ORP Kraslice (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045).

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11.1 Vize Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč jsou na základních i mateřských školách tvořeny takové podmínky, aby ze škol odcházeli

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno verze 1-26. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Projekt je spolufinancován

Více

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Co nového v KAP II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Praha 19.1.2017 Rozvoj podpory MAP Z projektu KAP podporuje MČ i HMP = cílem je podpora MČ při realizaci MAP 12. 2015 setkání s OŠK MČ k projektu 02.

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0.

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0. Strategický rámec pro ORP Klatovy Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 Platná aktuální verze č. 1 k 27. 1. 2017 1 Strategický rámec pro

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Dne 9. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Kraslice v rámci projektu MAP ORP Kraslice (reg.

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Verze 1 MAP ORP LITOMĚŘICE Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 Ploskovice 50 map@mascs.cz

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ. Analýza území

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ. Analýza území MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ Analýza území Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Pojem MAP... 3 1.2 Účel MAP... 3 2. Analytická část... 4 2.1 Obecná část analýzy...

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.0.3.68/0.0/0.0/5_005/0000040 Složení pracovní skupiny Mgr. Šárka Hanusková

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity Šablony pro MŠ a ZŠ Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku Cíl výzvy a podporované aktivity Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování Personální podpora Doučování žáků Osobnostně

Více

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Mateřské školy 1) Personální podpora MŠ - školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, chůva: 91 % - školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 2020 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Na podporu odborného vzdělávání

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK)

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK) Aktuální stav dokumentu KAP KHK 10/2016 - dokončení všech částí dokumentu KAP (Analýza potřeb v území, Analýza potřeb na školách,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více