Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Sokolově Otopedické oddělení Rehabilitační program po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Sokolově Otopedické oddělení Rehabilitační program po totální endoprotéze kyčelního kloubu"

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Sokolově Otopedické oddělení Rehabilitační program po totální endoprotéze kyčelního kloubu Zpracovala: Mgr. Hana Kružíková

2 Artróza kyčelního kloubu a totální endoprotéza S přibývajícími roky postihuje velké procento populace artróza velkých kloubů, především kloubů kolenních a kyčelních. Artróza začíná velmi nenápadně, zpočátku pacient nepociťuje žádné obtíže. Jedná se o onemocnění kloubů, které je vyvoláno postupným opotřebením, které je závislé hlavně na době a intenzitě zátěže. Onemocní kloubní chrupavky a okolní kostní tkáně. Rozvoj degenerativních změn kolenního kloubu ovlivňuje mnoho faktorů. Velkou měrou do něj promlouvá dědičnost a životospráva v průběhu života, která je hlavní příčinou primární artrozy, dále řada onemocnění se podílí na vzniku sekundární artrózy ( revmatické onemocnění, hemofilie, vadné osové postavení aj.) a v menší míře pak úrazy. Nyní stupeň deformačních změn Vašeho kloubu dospěl do stadia, kdy nosné chrupavky jsou již značně ztenčené či úplně chybí, výrůstky v kloubu omezují rozsah pohybu kloubu a narůstá bolestivost. Nabízí se možnost řešení náhradou za umělý kloub totální endoprotézou (TEP). K úspěšnému absolvování operace je nutné si uvědomit, že dobrý výsledek zaručí nejen kvalitně provedená operace, ale i spolupráce pacienta při rehabilitaci před i po operaci kyčelního kloubu. Proto informovanost pacienta a dodržování níže uvedených pokynů je velmi důležitá. Cílem operačního týmu lékařů je nejen Vás zbavit bosleti v postiženém kloubu, která Vás většinou po dlouhá léta trápila a znepříjemňovala Vám osobní a společenský život, ale i zachovat či obnovit pohyb v operovaném kloubu tak, aby byl pokud možno rovnocený hybnosti kloubu zdravého. Následující řádky Vás seznámí jak s totální endoprotézou zacházet, aby Vám co nejdéle vydržela. Především si musíte uvědomovat, že operační výkon je pouze podstatnou částí celkové léčebné péče o postižený kloub. Aplikací protézy nedojde k uzdravení kloubu. Je to nutná náhrada za Váš nemocný kloub, který již nemohl vykonávat svoji funkci. Ani tak pevné součásti protézy nejsou schopny odolávat vysokým nárokům, které jsou na kyčelní kloub kladeny během každodenní činnosti. Proto je důležité navyknout určité životosprávě, která umožní co nejdelší životnost umělého kyčelního kloubu. Uvolnění, opotřebení přicházejí pomalu postupem času. Pacienti nemusí zpočátku pozorovat žádnou bolest ani jiné příznaky. Z těchto důvodů je doporučováno jednou ročně kontrolovat implantát pomocí rentgenového snímku, protože tak může být problém včas diagnostikován a léčen. Životnost totální endoprotézy je rovněž časově omezena a po jejím poškození je nutný nový operační výkon. Vlastní příprava na život s umělým kloubem spočívá již v předoperační rehabilitační přípravě, kdy je nutné se naučit za pomoci fyzioterapeuta několik cviků nutných k posílení oslabených svalů nebo svalových skupin, nebo naopak k uvolnění zkrácených a bolestivých svalů. Dále je důležité se před operací naučit to, jak zacházet s podpažními berlemi či s francouzskými holemi a naučit se správně chodit s odlehčením postižené dolní končetiny. Aby Vám nový kyčelní kloub co nejdéle vydržel, je nutné zachovávat určitá pravilda i po návratu z nemocnice do domácího, případně pracovního prostředí.

3 1. POOPERAČNÍ PÉČE: Po operaci je pacient přeložen na jednotku intenzivní péče, kde je monitorován, jsou mu podávány roztoky a krevní deriváty nitrožilně, bolest je tlumena analgetiky. Zpravidla 2. pooperační den je pacient přeložen na standardní oddělení. Od 1. dne po operaci začíná rehabilitace pod vedením zkušeného fyzioterapeuta, jejímž cílem je obnovit rozsah pohybu operaovaného kloubu, mobilizace pacienta včetně nácviku chůze o berlích či francouzských holích a obnování základních pohybových stereotypů. Stehy se odstraňují 10. pooperační den a při nekomplikovaném průběhu propouštíme pacienta do domácího ošetřování s návrhem na lázeňskou léčbu. Při pobytu v nemocnici budete na noc dotávat tzv. antirotační botu. Tato bota zamezuje vytočení dolní končetiny zevně v kyčelním kloubu. Tento pohyb by totiž mohl způsobit luxaci totální endoprotézy. 2. CHŮZE: V časném pooperačním období Vám lékař zpravilda doporučí chůzi o vysokých podpažních berlích či francouzkých holích s částečným odlehčením operované dolní končetiny. Znamená to, že operovanou dolní končetinu prakticky nezatěžujete. Odlehčení dosáhneme tzv. třídobou chůzí nejprve předsuneme obě berle před sebe, poté mezi berle vykročí operovaná dolní končetina (ovšem ne však před berle). Následuje krok zdravou dolní končetinou. Při chůzi ze schodů je pořadí stejné jako při chůzi po rovině tedy nejprve předsuneme obě berle o jeden schod níže, následuje krok operovanou dolní končetinou a nakonec zdravou. Při chůzi do schodů je tomu přesně opačně nejprve o jeden schod výše vykročíme zdravou dolní končetinou, pevně se vzepřeme na berlích a následuje krok operovanou dolní končetinou. Nakonec na schod na kterém stojíme přisuneme obě berle. Shrnuto: po rovině: 1. berle 2. operovaná dolní končetina 3. zdravá dolní končetina ze schodů: 1. berle 2. operaovaná dolní končetina 3. zdravá dolní končetina do schodů: 1.zdravá dolní končetina 2. operovaná dolní končetina 3. berle

4 Pro plnou bezpečnost chůze o berlích či holích: na schodišti si s níkým nepovídejte! Neohlížejte se, i když na vás někdo zavolá! Nenoste těžké předměty! Cítíte-li se unaveni nebo nejisti, vložte mezi chůzi dobu odpočinku! Neseskakujte ze schodů, neposkakujte! 3. CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU BĚHEM HOSPITALIZACE: Pravidelné každodenní cvičení je nezbytnou součástí Vašeho léčebného režimu. Cvičte vleže či v sedě na vhodně upraveném lůžku (lépe tvrdá podložka). Jednotlivé cviky je nutné vykonávat přesně podle uvedených pokynů. Zpočátku opakujte každý cvik 3x a postupně zvyšujte počet opakování až na 10x. Při pocitu únavy nebo velké bolesti cvičení zkrátíme den po operaci - se soustředí na dechová cvičení, zatínání svalstva operované končetiny, hýždí, stehna a bérce den aktivní posilování zdravé i operované končetiny, pod vedením fyzioterapeuta cvičení operovaného kloubu pasivně, aktivní pohyb kyčelního kloubu; pacient se začíná vertikalizovat posazování a postavení pacienta s oporou berlí a začínáme s nácvikem chůze o berlích a správného stereotypu chůze den procvičování aktivní a pasivní hybnosti operované končetiny pod vedením, zlepšování rozsahu pohybu a zlepšení svalové síly. Začínáme s nácvikem chůze po schodech den individuální cvičení pacienta dle potřeby a možností, samostatná chůze o berlích po oddělení. Příklady cviků: Vleže na zádech: Přitahujeme špičky nohou a propínáme dolů, dále provádíme kroužky v hlezenních kloubech na obě strany. Přitáhnout obě špičky nohou k tělu, zatnou hýžďové svaly, kolena protlačit k zemi a v poloze držet 8-10 s a povolit.

5 Přitáhnout špičku nohy k tělu, propnout koleno k zemi a nataženou DK přesuneme do strany a zpět, totéž provedeme zdravou DK. Dolní končetiny jsou natažené a mírně od sebe. Přitáhneme špičky k tělu a celé DKK vtáčíme špičkama dovnitř, pohyb vychází z kyčelních kloubů, nikoli z hlezen. Poté vrátíme zpět, ovšem nikdy nevytáčíme DKK špičkama ven. Operovanou DK suneme patou po podložce směrem k hýždím a krčíme operovaný kolenní kloub a zpět natáhnout operaovanou DK. Pokrčené obě dolní končetiny dlaně jsou opřené o vnitřní stranu stehen dlaněmi tlačíme od sebe a kolena tlačíme proti rukám. (místo odporu dlaní lze použít mezi kolena balónek) V sedu s nohama mimo lehátko: Přitáhnou špičku nohy k tělu, propnout kolenní kloub a natahnou dolní končetinu před sebe a držet několik sekund.

6 V leže na břiše: Na břicho se otáčíme vždy přes zdravý bok, mezi koleny a hlezny je vložen molitanový polštář a otáčíme se naráz celým tělem tedy trup i DKK najednou. Jedině tak bezpečně zamezíme luxaci endoprotézy. Zpravidla se na břicho otáčíme den po operaci. Že na břiše opřeme špičky DKK o lehátko a propínáme kolenní klouby a stáhneme hýždě. Střídavě přitahujeme paty k zadečku, na přední straně stehna do pocitu tahu. Zatneme hýžďové svaly, pánev protlačujeme do lehátka a nataženou DK zvedáme nad lehátko. 4. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU: Po zákroku, kdy Vám byl poškozený kyčelní kloub nahrazen totální endoprotézou, je nutné dodržovat tyto zásady: Spěte na pevném a rovném lůžku Vícekrát denně, po meších časových úsecích provádějte celkové intenzivní cvičení dle pokynů fyzioterapeuta. Noste pohodlnou, měkkou obuv, s elastickou podešví, podpatek ne větší jak 3 cm Nepřetěžovat operovanou kyčel dlouhodobým stáním ( více jak pětinásobné překračování tělesné hmotnosti zatížením ) Nepřetěžovat kyčel nadměrnou dlouhotrvající chůzí, pokud nastanou bolesti, usednout s propnutým kolenem nebo si lehnout Udržování tělesné hmotnosti, redukce na váze Při sedu klást chodidla rovnoběžně daleko od sebe, zamezíte tak vytáčení kolen. Neseďte na nízkých židlích či v hlubokém křesle, kde je koleno výše jak kyčel! Sedět max do 90 úhlu mezi kyčelním kloubem a trupem, na WC používat nástavec. Seďte na obou půlkách hýždí.

7 Neseďte s nohou přes nohu! Nepředklánějte se, nenahýbejte se v sedu dopředu a vyvarujte se hlubokým předklonům! Neležte na operovaném boku. Vleže na boku zdravém mějte vždy mezi koleny a hlezny dostatčně vysoké podložení molitanovou kostkou či velkým polštářem. Vleže na zádech mějte vždy DKK mírně od sebe. Při chůzi či vleže si hlídejte, aby se vaše DK navytáčela spičkou ven. Neležte na operovaném boku nepřetáčejte se na operovaný bok dřive než za 2 měsíce. Nepřetáčejte se na zdravý bok, aniž byste neměli mezi koleny molitanový klín. Operovaná končetina se nesmí dostat ani vstoje ani v leže přes střední čáru Nechodit po mokrém terénu mokrá podlaha či v zimě mokrá či namrzlá cesta představují riziko pádu! Dobu nutnou k používání pomůcek pro chůzi (francouzské hole či berle) obvykle stanoví Váš ošetřující lékař, ortoped. Zpravidla zpočátku zatěžujte operovanou DK cca ½ Vaší váhy a postupně po propuštění z nemocnice je možné zatěžovat dolní končetinu více, vždy do bolesti v kloubu. Je nutné ale dodržovat vždy zásadu, že při chůzi byste se měl(a) cítit stabilně, míru zatěžování DK při chůzi a nutnost používání berlí vždy určuje lékař. Jízda autem: jako spolujezdec je vhodné sedět na zadních sedadlech s nataženou operovanou DK. Řízení motorového vozidla je vhodné nejdříve 3 měsíce po operaci. Kalhoty a spodní prádlo oblékejte pomocí berlí tak, že nohavici navléknete na hůl, či berli a tak ji natáhnete nejprve na operovanou DK. Boty si nazouvejte pomocí dlouhé lžíce. Nekoupat se v horké vodě, raději se sprchujte. Pokyny pro přesuny z lůžka a zpět na lůžko: Pokud vstáváme z postele: Chyťte se oběma rukama hrazdičky Opřete se zdravou pokrčenou DK o lehátko Operovanou DK suňte po posteli do strany Přitáhněte se do sedu a rukama se opřete za zády Nemocnou DK pomocí rukou přesuňte dolů z lehátka, až so dostanete do rovného sedu Postavte se na zdravou DK, operovanou pouze volně přiložte na zem.

8 Do postele zpět: Při sedu na lůžko posňte hýždě co nejdál, aby celá stehna byla na posteli. Rukou chyťte operovanou DK pod stehnem a postupně posunout nohu na postel. 5. PŘÍKLADY CVIKŮ NA DOMA: 5.1.Vleže na zádech Propínání a přitahování špiček nohou, kroužení v kotnících na obě strany. Přitáhnout špičky nohou k tělu, propínat kolena do podložky, stahnout hýždě a stehna Operovanou DK suneme patou po podložce a tím ohýbáme kolenní kloub. Pokrčené obě dolní končetiny dlaně jsou opřené o vnitřní stranu stehen dlaněmi tlačíme od sebe a kolena tlačíme proti rukám. (místo odporu dlaní lze použít mezi kolena balónek) Obě dolní končetiny pokrčené, zatáhnout bříško, stisknout hýždě a pomalu zvedat pánev od podložky a pomalu pokládat zpět. Pod operovanou DK pod patu podložíme molitanový čtverec nebo ne zcela nafouklý balónek, patou zatlačíme do balónku a koleno necháme propnuté. Neoperovaná končetina je pokrčená, operovaná natažená přitáhnout špičku, propnout koleno a suneme DK do strany, špičku nevytáčíme ven.

9 5.2. Vleže na boku zdravé dolní končetiny Operovanou dolní končetinou hmitáme vpřed a vzad, rukou volné horní končetiny zafixujeme pánev, aby při cviku nedocházelo k souhybu pánve naklápění vpřed a vzad. Operovanou dolní končetinu nataženou zvedáme ke stropu špičku přitahneme k tělu a nevytáčet ji spěrem vzhůru. Volnou horní končetinou opět fixujeme pánev shora Vleže na břiše Opřeme nohy o špičky, s nádechem propneme kolena až se odlehčí od podložky, stáhneme hýždě, pánev zůstává na lůžku. Operovanou DK ohýbáme v kolenním kloubu a patu přitahujeme k hýždi. Pánev zůstává položená na podložce. Operovanou DK zvedneme nataženou nad podložku, neprohýbat se v bedrech.

10 5.4. V sedu s nohama mimo lehátko Přitáhnout špičky DK nahoru k tělu, natáhnout DK před sebe a propnout kolenní kloub a výdrž 6-10 s.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Kapitola č. 5 Nohy a cestování

Kapitola č. 5 Nohy a cestování 1 Kapitola č. 5 Nohy a cestování Vážení přátelé, konečně! Na dveře nám klepou PRÁZDNINY!!! Pokud nepatříte mezi ty šťastlivce, kteří mají volno celý rok, tak už určitě netrpělivě čekáte na dovolenou. A

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Úvodník. Odborné články

Úvodník. Odborné články Ortho - Aktiv Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete.

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více