z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing. Kožíšek, Ing. Kubánek, Ing. Louda, MUDr. Navrátilová, Ing. Neuman, Nezbeda, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Slezáček, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (22) Omluveni: MUDr. Kulich, Ing. Mencl, Motyčka (3) Zastupitelstvo města po projednání: OPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÝ BYDŽOV Č. 358/18/2008 ZE DNE SPRÁVNÉ ZNĚNÍ JE: 358/18/ Žádost Židovské náboženské obce, se sídlem Maiselova čp. 250/18, Praha 1 Josefov, o finanční příspěvek z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 ve výši Kč za účelem opravy náhrobků na novém židovském hřbitově v Novém Bydžově nesouhlasilo - s návrhem usnesení předneseným Mgr. Bohumilem Orlem, místostarostou města Nový Bydžov: neschválit poskytnutí finančního příspěvku Židovské náboženské obci z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 ve výši ,- Kč za účelem opravy náhrobků na novém židovském hřbitově Pro: 12 Proti: 6 Zdrželo se hlasování: 4 (č. materiálu: ZM a ZM ) 1

2 377/19/ Zpráva místostarosty města Nový Bydžov Mgr. Bohumila Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do vzalo na vědomí - přednesenou zprávu Mgr. Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (bez materiálu) 378/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/24 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/24 o výměře 990 m 2 v kat. území Nový Bydžov, do podílového spoluvlastnictví v rozsahu jedné id. ½ pro jednu fyzickou osobu a jedné id. ½ pro druhou fyzickou osobu, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/24 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/24 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 2

3 379/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/25 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/25 o výměře 990 m 2 v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazuje fyzická osoba využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/25 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) je fyzická osoba povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou na pozemek parc. č. 542/25 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 380/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/26 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/26 o výměře 990 m 2, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/26 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne

4 Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/26 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 381/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/31 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/31 o výměře 990 m 2, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/31 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/31 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 4

5 382/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/32 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/32 o výměře 990 m 2, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/32 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/32 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 383/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/33 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/33 o výměře 990 m 2 v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/33 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinni uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100,VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne

6 Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/33 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 384/19/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/35 o výměře 991 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/35 o výměře 991 m 2, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/35 v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/35 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 6

7 385/19/ Odprodej bytu č. 888/2 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 888/2 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7540/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7540/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč Strana kupující je povinna celou dohodnutou kupní cenu uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS 3112 před podpisem kupní smlouvy a ve lhůtě nejpozději do (č. materiálu: ZM ) 386/19/ Odprodej bytu č. 886/4 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 886/4 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7093/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7093/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,50 Kč Strana kupující je povinna celou dohodnutou kupní cenu uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS 3112 před podpisem kupní smlouvy a ve lhůtě nejpozději do (č. materiálu: ZM ) 7

8 387/19/ Odprodej pozemků parc. č. 1524/4 o výměře m 2, parc. č. 1524/5 o výměře 7128 m 2 a parc. č. 1524/6 o výměře 352 m 2 a parc. č o výměře m 2, všechny v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků parc. č. 1524/4 o výměře m 2, parc. č. 1524/5 o výměře 7128 m 2, parc. č. 1524/6 o výměře 352 m 2 a parc. č o výměře m 2, všechny v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví společnosti Rolnická a. s., Králíky, se sídlem Králíky čp. 1, Nový Bydžov, PSČ , IČ , za dohodnutou kupní cenu ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 388/19/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 342/18/2008 ze dne Schválení odprodeje bytu č. 1687/2 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, v ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč o toto znění: V případě, že v 1. kole nebudou s bytem č. 1687/2 současně odprodány i byty č. 1687/3, č. 1687/4, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (byt. dům) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/2 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. schválilo - rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 342/18/2008 dle výše uvedeného návrhu Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 389/19/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 343/18/2008 ze dne Schválení odprodeje bytu č. 1687/3 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, v ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč o toto znění: V případě, že v 1. kole nebudou s bytem č. 1687/3 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/4, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (byt. dům) čp a čp na stp. č v kat. území Nový 8

9 Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/3 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. schválilo - rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 343/18/2008 dle výše uvedeného návrhu Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 390/19/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 344/18/2008 ze dne Schválení odprodeje bytu č. 1687/4 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, v ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby za dohodnutou kupní cenu ,- Kč o toto znění: V případě, že v 1. kole nebudou s bytem č. 1687/4 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (byt. dům) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/4 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. schválilo - rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 344/18/2008 dle výše uvedeného návrhu Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 391/19/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 345/18/2008 ze dne Schválení odprodeje bytu č. 1687/5 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, v ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč o toto znění: V případě, že v 1. kole nebudou s bytem č. 1687/5 současně 9

10 odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/4 a č. 1687/6 v budově (byt. dům) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/5 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. schválilo - rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 345/18/2008 dle výše uvedeného návrhu Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 392/19/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 346/18/2008 ze dne Schválení odprodeje bytu č. 1687/6 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, v ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč o toto znění: V případě, že v 1. kole nebudou s bytem č. 1687/6 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/4 a č. 1687/5 v budově (byt. dům) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/6 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. schválilo - rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 346/18/2008 dle výše uvedeného návrhu Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 10

11 393/19/ Vnitřní směrnice č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění - pátá aktualizace schválilo - pátou aktualizaci Vnitřní směrnice č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění spočívající v těchto úpravách: Doplnění v Části III. Článku 1. Společná ustanovení v bodě 7) o odstavec tohoto znění: Předkupní právo nebude mezi účastníky smlouvy sjednáno pro Město Nový Bydžov v případě odprodeje zbylých bytů. Doplnění v Části I. Článku 7. Zbylé byty o nový bod 5) tohoto znění: Kupující je povinen složit celou dohodnutou kupní cenu na účet Města Nový Bydžov nejpozději do 2 měsíců po konání zastupitelstva města. Pokud tak neučiní, předmětný byt bude vrácen do nabídky k prodeji a bude znovu zveřejněn po dobu 3 měsíců na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov. V části I. Článku 7. Zbylé byty bude stávající bod č. 5) nově očíslován jako bod č. 6). Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 4 (č. materiálu: ZM ) 394/19/ Odprodej bytu č. 887/4 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 6849/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 a na pozemku stp. č. 1329, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 887/4 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6849/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6849/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů nebudou s bytem č. 887/4 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/2 a č. 887/3 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp.č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/4 činit ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 11

12 395/19/ Odprodej bytu č. 887/3 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 6785/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 a na pozemku stp. č. 1329, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 887/3 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6785/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6785/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů nebudou s bytem č. 887/3 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/2 a č. 887/4 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp.č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/3 činit ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 396/19/ Odprodej bytu č. 887/2 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 6811/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 a na pozemku stp. č. 1329, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 887/2 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6811/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6811/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů nebudou s bytem č. 887/2 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/3 a č. 887/4 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/2 činit ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 12

13 397/19/ Odprodej bytu č. 887/1 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 7029/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 a na pozemku stp. č. 1329, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 887/1 v budově (byt. dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7029/84290 na společných částech budovy bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7029/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů nebudou s bytem č. 887/1 současně odprodány i byty č. 887/2, č. 887/3 a č. 887/4 v budově bytového domu čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/1 činit ,- Kč. (č. materiálu: ZM-0300) 398/19/ Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 196/5 o výměře 1301 m 2 v kat. území Vysočany schválilo - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemku parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany, kdy pozemek parc. č. 196/5 zavazuje se strana budoucí kupující využít výhradně k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny je fyzická osoba (strana budoucí kupující) povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č. účtu /0100, VS 3111, vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v termínu nejpozději do Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na pozemek parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba (strana budoucí kupující) předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 13

14 399/19/ Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky parc. č. 284/15 o výměře 125 m 2 a parc. č. 266/40 o výměře m 2, oba v kat. území Zábědov schválilo - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a společností Bydžov s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany čp. 1192, okres Hradec Králové, PSČ , IČ (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemků, které jsou nově zaměřeny geometrickým plánem č /2008, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, dne pod č. 870/08, parc. č. 284/15 o výměře 125 m 2 a parc. č. 266/40 o výměře m 2, oba v kat. území Zábědov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že: Úhradu celé dohodnuté kupní ceny je společnost Bydžov s. r. o., povinna provést na účet města č /0100 před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, a to nejpozději do Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost společnosti Bydžov s. r. o., předložit v termínu nejpozději do 30 měsíců od podpisu této smlouvy pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního závodu společnosti Bydžov s. r. o., včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch. Pokud společnost Bydžov s. r. o., tyto podmínky nesplní, zanikne Městu Nový Bydžov povinnost uzavřít se společností Bydžov s. r. o., na předmětné pozemky kupní smlouvu a společnost Bydžov s. r. o., bude povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít na pozemky parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40, oba v kat. území Zábědov, se společností Bydžov s. r. o., smlouvu kupní, a to ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu společnosti Bydžov s. r. o., včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch. Pokud nebude stavba výrobního závodu včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch v termínu nejpozději do 4 let od nabytí právní moci stavebního povolení zkolaudována, bude společnost Bydžov s. r. o., povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč měsíčně až do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Smluvní pokuta bude odpočítávána z uhrazené kupní ceny a při uzavírání kupní smlouvy bude strana kupující povinna kupní cenu doplatit. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednáno, že Město Nový Bydžov zbuduje svými náklady v termínu nejpozději do vjezd na pozemky parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40 v kat. území Zábědov, který bude situován na pozemcích parc. č. 284/11 a parc. č. 266/20 v kat. území Zábědov, které zůstanou ve vlastnictví Města Nový Bydžov. 14

15 Až se rozestavěná stavba výrobního závodu společnosti Bydžov s. r. o., stane předmětem evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, bude ji strana budoucí kupující oprávněna převést do vlastnictví třetí osoby až poté, co budou jednak upraveny vztahy této třetí osoby k pozemkům, které jsou předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní a dále se tato třetí osoba zaváže, že v převáděné budově bude vykonávat činnost dle OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností v rozmezí 15 37). Náklady za sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nese ze svého Město Nový Bydžov. (č. materiálu: ZM ) 400/19/ Možnosti rozvoje základního školství v Novém Bydžově vzalo na vědomí - materiál Možnosti rozvoje základního školství v Novém Bydžově zpracovaný Ing. Antonínem Maršíkem, vedoucím Odboru školství Městského úřadu Nový Bydžov, s tím, že starosta Ing. Pavel Louda svolá v měsíci září 2008 další zasedání zastupitelstva, kde bude tento materiál podrobně projednán (č. materiálu: ZM ) 401/19/ Žádost Regionálního mládežnického sportovního klubu CIDLINA, se sídlem Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše čp. 112, o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši ,- Kč na úhradu nákladů na dopravu k utkáním ve 2. pololetí roku 2008 schválilo - poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 ve výši ,- Kč na úhradu nákladů na dopravu k utkáním ve 2. pololetí roku 2008 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 15

16 402/19/ Závěrečné informace k projektu z programu rozvoje lidských zdrojů s názvem Příležitost, který byl realizovan na Novobydžovsku a Chlumecku Občanským sdružením Na podporu aktivit v NB vzalo na vědomí - informace Ing. Daniely Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, ohledně projektu Příležitost, který skončil Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 403/19/ Neinvestiční příspěvek na provoz sociální služby pro DUHU o. p. s., se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov, na rok 2008 schválilo - neinvestiční příspěvek na rok 2008 na provoz sociální služby společnosti DUHA o. p. s., se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov, ve výši ,- Kč, příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 404/19/ Využití dálkového zdroje tepla z bioplynové stanice nabídka společnosti Rolnická a. s., Králíky schválilo - záměr využití odpadního tepla z bioplynové stanice společnosti Rolnická a. s., Králíky, pro vytápění objektů ve vlastnictví Města Nový Bydžov uložilo - Ing. Bohuslavu Zachařovi, vedoucímu Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový Bydžov, zadat zpracování studie napájení vybraných objektů města z dálkového zdroje tepla z bioplynové stanice společnosti Rolnická a. s., Králíky Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 16

17 405/19/ Projekt Občanského sdružení Na podporu aktivit v NB z Programu rozvoje venkova na realizaci Strategického plánu Leader Nejen společná řeka, s názvem Podpora venkovských regionálních tradic Společné Cidliny velkokapacitní stan a pódium schválilo - partnerství Města Nový Bydžov v projektu Podpora venkovských regionálních tradic Společné Cidliny velkokapacitní stan a pódium schválilo - účelový finanční příspěvek na projekt Podpora venkovských regionálních tradic Společné Cidliny velkokapacitní stan a pódium Občanskému sdružení Na podporu aktivit v NB ve výši ,- Kč - z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 (v případě získání dotace) schválilo - půjčku Občanskému sdružení Na podporu aktivit v NB na předfinancování projektu Podpora venkovských regionálních tradic Společné Cidliny velkokapacitní stan a pódium ve výši ,- Kč s roční úrokovou mírou 3,5 p.a. - z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 (v případě získání dotace) (č. materiálu: ZM ) 406/19/ Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 407/19/ Zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 17

18 408/19/ Pořízení Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Nový Bydžov schválilo - pořízení Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Nový Bydžov týkající se: logistického centra v průmyslové zóně Nový Bydžov Zábědov pozemků umístěných jižním směrem od Základní školy, Nový Bydžov, Karla IV. 209 (bývalé zahradnictví) Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 pověřilo - Ing. Pavla Loudu, starostu města Nový Bydžov, projednáváním pořízení Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Nový Bydžov Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 409/19/ Rozbor DPH v příspěvkové organizaci Města Nový Bydžov: Technické služby města Nový Bydžov, se sídlem F. Palackého čp. 1244, Nový Bydžov vzalo na vědomí - rozbor způsobu výpočtu DPH v příspěvkové organizaci Města Nový Bydžov - Technických službách města Nový Bydžov, zpracovaný Ing. Jiřím Prokopem, vedoucím Finančního odboru Městského úřadu Nový Bydžov Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 410/19/ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 411/19/ Úprava č. 5 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 schválilo - úpravu č. 5 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 (v příjmech i výdajích v částce ,- Kč) Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM ) 18

19 412/19/ Změna limitu mzdových prostředků - usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech na rok 2008 (schváleno usnesením Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 264/14/2007 dne ) schválilo - změnu limitu mzdových prostředků, bez navýšení rozpočtu, u Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 a odboru Správa městských lesů Městského úřadu Nový Bydžov - dle návrhu Ing. Marcely Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Bydžov Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 413/19/ Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období aktualizace č. 1 schválilo - aktualizaci č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Nový Bydžov na období Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 414/19/ Projektový záměr Dostavba sportovního a rehabilitačního centra Mikroregionu Novobydžovsko schválilo - úpravu projektového záměru č. 14 Dostavba sportovního a rehabilitačního centra Mikroregionu Novobydžovsko (součást Integrovaného plánu rozvoje města Nový Bydžov) dle stávající studie Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 4 schválilo - tento projektový záměr jako prioritní pro přípravu a podání žádosti o dotaci do 9. kola výzvy 2.2 Rozvoj měst z ROP NUTS II Severovýchod Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 19

20 415/19/ Úkol pro Ing. Pavla Loudu, starostu města Nový Bydžov - zjistit kapacitu Mateřské školy Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380, v případě realizace projektového záměru Dostavba sportovního a rehabilitačního centra Mikroregionu Novobydžovsko uložilo - Ing. Pavlu Loudovi, starostovi města Nový Bydžov, zjistit kapacitu Mateřské školy Sluníčko Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (bez materiálu) Ing. Pavel Louda starosta Mgr. Bohumil Orel místostarosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Bc. Jana Omastová, PaedDr. Milan Štoček 20

21 21

22 H L A S O V A C Í L I S T I N A 19. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN H L A S O V A C Í L I S T I N A 19. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: /1 404/2 405/1 405/2 405/ /1 408/ /1 414/2 415 VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.3.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 8. 6. 2005 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko (odešel

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 50. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 19. 5. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 42. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. 2. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 67. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. prosince 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později)

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později) z 69. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. ledna 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 94. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 7. prosince 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 98. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 53. zasedání Rady města Nový Bydžov a z valné hromady společnosti TEHOM, a. s., Nový Bydžov konaných dne 16. 6. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 29. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 1. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul.

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul. - ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 11.10.2000 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Havlík, Hruška, Kruliš, PhMr. Kubánková, Kunt, ing. Louda,

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání: z 88. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 27. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil Omluveni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček z 5. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 12. 2006 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr.

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. ze 73. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 23. března 2009 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil z 69. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 11. 7. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová,

Více

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 Spis. zn.: 22219/2013 č. j.: 26707/2013 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 70. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 22. 8. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil Omluven:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém ě konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém ě PŘÍTOMNI: Fišera, Hons, Horák, Jurička, Košilka, Kruliš, Kunt, ing.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení. přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 23.4.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 142. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 21. 11. 2016 Přítomno: 11 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/14/234/2016/XI

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více