Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček"

Transkript

1 z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček Rada po projednání: 1070/58/ Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemku parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany, kdy pozemek parc. č. 196/5 zavazuje se strana budoucí kupující využít výhradně k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny je fyzická osoba (strana budoucí kupující) povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č. účtu /0100, VS 3111, vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v termínu nejpozději do 30 dnů po konání zastupitelstva města. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na pozemek parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba (strana budoucí kupující) předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo, že byla kupní cena doplacena na původní výši. doporučila - zastupitelstvu města schválit uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1

2 1071/58/ Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemků parc. č. 196/10 a stp. č. 48 v kat. území Vysočany, kdy pozemky parc. č. 196/10 a stp. č. 48 zavazuje se strana budoucí kupující využít výhradně k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny je fyzická osoba (strana budoucí kupující) povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č. účtu /0100, VS 3111, vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v termínu nejpozději do 30 dnů po konání zastupitelstva města. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na pozemky parc. č. 196/10 a stp. č. 48 v kat. území Vysočany kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba (strana budoucí kupující) předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo, že byla kupní cena doplacena na původní výši. doporučila - zastupitelstvu města schválit uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1072/58/ Pronájem baru o výměře 28 m 2 a příručního skladu o výměře 10 m 2 (včetně inventáře) v přízemí Jiráskova divadla v Novém Bydžově Petru Šimůnkovi, místem podnikání Nový Bydžov, Revoluční třída čp. 503, za účelem pronájmu: zajištění občerstvení při divadelních představeních a společenských akcích dohodnutých s vedoucím divadla schválila - tento pronájem na dobu určitou, a to od do , dohodnuté nájemné za toto období ve výši 8.000,- Kč (a to placeno v 10 měsíčních splátkách po 800,- Kč) (č. materiálu: RM ) 2

3 1073/58/ Pronájem pozemku parc. č. 1054/1 o celkové výměře 1443 m 2 v kat. území Nový Bydžov fyzické osobě, za účelem pronájmu: 1336,86 m 2 zajištění přístupových a manipulačních ploch ke skladu plynu 106,14 m 2 sklad plynu schválila - tento pronájem na dobu neurčitou, s účinností od (s tříměsíční výpovědní lhůtou), dohodnuté roční nájemné ve výši 2.012,- Kč (č. materiálu: RM ) 1074/58/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku v katastrálním území Skochovice, za účelem zemědělského využití, uzavřené dne mezi Městem Nový Bydžov a Zemědělskou společností Sloveč, a. s., se sídlem Městec Králové, IČ , kterým se mění: doba pronájmu (nově na dobu neurčitou) výpovědní lhůty (nově lze vypovědět písemně k běžného roku, lze i dohodou účastníků smlouvy, výpovědní lhůta činí jeden rok) výše nájemného (nově 2.500,- Kč/ha) schválila - uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku v kat. území Skochovice dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 3

4 1075/58/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění doporučila - zastupitelstvu města schválit pátou aktualizaci této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu : Doplnění v Části III. Článku 1. Společná ustanovení v bodě č. 7) o odstavec tohoto znění: Předkupní právo nebude mezi účastníky smlouvy sjednáno pro Město Nový Bydžov v případě odprodeje zbylých bytů. Doplnění v Části I. Článku 7. Zbylé byty o nový bod č. 5) tohoto znění: Kupující je povinen složit celou dohodnutou kupní cenu na účet Města Nový Bydžov nejpozději do 2 měsíců po konání zastupitelstva města. Pokud tak neučiní, předmětný byt bude vrácen do nabídky k prodeji a bude znovu zveřejněn po dobu 3 měsíců na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov. V Části I. Článku 7. Zbylé byty bude stávající bod č. 5) nově očíslován jako bod č. 6) (č. materiálu: RM ) 1076/58/ Odprodej bytu č. 1562/1 v budově (byt. dům) čp situované na stp. č. 679/2 v kat. území Nový Bydžov včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 5679/33348 na společných částech budovy (byt. dům) čp v kat. území Nový Bydžov spoluvlastnického podílu v rozsahu 5679/33348 na pozemku stp. č. 679/2 v kat. území Nový Bydžov spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7 na pozemku parc. č v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 4

5 1077/58/ Odprodej bytu č. 1562/2 v budově (byt. dům) čp situované na stp. č. 679/2 v kat. území Nový Bydžov včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6721/33348 na společných částech budovy (byt. dům) čp v kat. území Nový Bydžov spoluvlastnického podílu v rozsahu 6721/33348 na pozemku stp. č. 679/2 v kat. území Nový Bydžov spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7 na pozemku parc. č v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1078/58/ Odprodej bytu č. 887/1 v budově (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7029/84290 na společných částech budovy (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7029/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 887/1 současně odprodány i byty č. 887/2, č. 887/3 a č. 887/4 v budově čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/1 činit ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 5

6 1079/58/ Odprodej bytu č. 887/2 v budově (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6811/84290 na společných částech budovy (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6811/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 887/2 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/3 a č. 887/4 v budově čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/2 činit ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1080/58/ Odprodej bytu č. 887/3 v budově (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6785/84290 na společných částech budovy (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6785/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 887/3 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/2 a č. 887/4 v budově čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/3 činit ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 6

7 1081/58/ Odprodej bytu č. 887/4 v budově (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6849/84290 na společných částech budovy (bydlení) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6849/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 887/4 současně odprodány i byty č. 887/1, č. 887/2 a č. 887/3 v budově čp. 886, čp. 887 a čp. 888 na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 887/4 činit ,- Kč. doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto nemovitostí z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1082/58/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 342/18/2008 ze dne 18. června 2008 Schválení odprodeje bytu č. 1687/2 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč - o toto znění: V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 1687/2 současně odprodány i byty č. 1687/3, č. 1687/4, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (bydlení) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/2 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. doporučila - zastupitelstvu města schválit rozšíření usnesení č. 342/18/2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 7

8 1083/58/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 343/18/2008 ze dne 18. června 2008 Schválení odprodeje bytu č. 1687/3 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč - o toto znění: V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 1687/3 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/4, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (bydlení) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/3 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. doporučila - zastupitelstvu města schválit rozšíření usnesení č. 343/18/2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1084/58/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 344/18/2008 ze dne 18. června 2008 Schválení odprodeje bytu č. 1687/4 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč - o toto znění: V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 1687/4 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/5 a č. 1687/6 v budově (bydlení) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/4 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. doporučila - zastupitelstvu města schválit rozšíření usnesení č. 344/18/2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 8

9 1085/58/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 345/18/2008 ze dne 18. června 2008 Schválení odprodeje bytu č. 1687/5 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč - o toto znění: V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 1687/5 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/4 a č. 1687/6 v budově (bydlení) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/5 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. doporučila - zastupitelstvu města schválit rozšíření usnesení č. 345/18/2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1086/58/ Rozšíření usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 346/18/2008 ze dne 18. června 2008 Schválení odprodeje bytu č. 1687/6 v budově obytného domu čp na stp. č a čp na stp. č. 1372, ul. Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč - o toto znění: V případě, že v 1. kole prodeje bytů nebudou s bytem č. 1687/6 současně odprodány i byty č. 1687/2, č. 1687/3, č. 1687/4 a č. 1687/5 v budově (bydlení) čp a čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1687/6 činit ,- Kč. Pozemky stp. č o výměře 755 m 2 a stp. č o výměře 584 m 2, v kat. území Nový Bydžov, byly Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dle ZPMZ č. 1470, sloučeny do stp. č o výměře 1339 m 2. doporučila - zastupitelstvu města schválit rozšíření usnesení č. 346/18/2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 9

10 1087/58/ Záměr odprodeje budovy (bydlení) čp situované na stp. č. 443 a pozemků stp. č. 443 o výměře 356 m 2 a parc. č. 381 o výměře 432 m 2, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválila - záměr odprodeje této budovy z majetku Města Nový Bydžov s tím, že před vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov bude vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 381 v kat. území Nový Bydžov a bude vypracován znalecký posudek na určení obvyklé ceny (č. materiálu: RM ) 1088/58/ Odprodej pozemků parc. č. 1524/4 o výměře m 2, parc. č. 1524/5 o výměře 7128 m 2, parc. č. 1524/6 o výměře 352 m 2 a parc. č o výměře m 2, všechny v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví společnosti Rolnická, a. s., Králíky, se sídlem Králíky čp. 1, Nový Bydžov, PSČ , IČ , za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč doporučila - zastupitelstvu města schválit odprodej těchto pozemků z majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1089/58/ Záměr odkoupení stavědla umístěného v kolejišti drah situovaného na pozemku parc. č. 2740/1 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná čp. 1003/7, Praha 1, do majetku Města Nový Bydžov neschválila - záměr odkoupení stavědla umístěného v kolejišti drah situovaného na pozemku parc. č. 2740/1 v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov na základě nabídky společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná čp. 1003/7, Praha 1 (č. materiálu: RM ) 10

11 1090/58/ Záměr výkupu pozemků v kat. území Nový Bydžov: parc. č. 2583/2 o výměře 36 m 2, parc. č. 542/88 o výměře 113 m 2, parc č. 2583/3 o výměře 42 m 2, parc. č. 532/2 o výměře 121 m 2, parc. č. 2583/4 o výměře 187 m 2, parc. č. 542/89 o výměře 450 m 2, parc. č. 2583/6 o výměře 504 m 2, parc. č. 2583/7 o výměře 545 m 2, parc. č. 542/91 o výměře 535 m 2, parc. č. 542/93 o výměře 811 m 2, parc. č. 2583/8 o výměře 316 m 2, parc. č. 542/92 o výměře 403 m 2, parc. č. 2583/5 o výměře 239 m 2 a pozemků v kat. území Chudonice: parc. č. 158/2 o výměře 669 m 2, parc. č. 194/2 o výměře 136 m 2, parc. č. 197/2 o výměře 134 m 2, parc. č. 153/23 o výměře 417 m 2, parc. č. 370/12 o výměře 226 m 2, parc. č. 153/24 o výměře 240 m 2, parc. č. 370/7 o výměře 128 m 2, parc. č. 370/11 o výměře 109 m 2, parc. č. 153/22 o výměře 547 m 2, parc. č. 370/1 o výměře 138 m 2, parc. č. 370/9 o výměře 92 m 2, parc. č. 132/12 o výměře 202 m 2, parc. č. 132/14 o výměře 193 m 2, parc. č. 370/8 o výměře 125 m 2, parc. č. 132/13 o výměře 207 m 2 a parc. č. 399/4 o výměře 157 m 2 do majetku Města Nový Bydžov za dohodnutou kupní cenu ve výši 80,- Kč za 1 m 2 schválila - záměr výkupu těchto pozemků do majetku Města Nový Bydžov za dohodnutou kupní cenu ve výši 80,- Kč za 1 m 2 (č. materiálu: RM ) 1091/58/ Kanalizační přečerpaní stanice Zábědov doporučila - zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku uzavřenou mezi Městem Nový Bydžov (stranou prodávající) a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (stranou kupující) na odprodej kanalizační přečerpací stanice Zábědov situované v průmyslové zóně Nový Bydžov Zábědov (bližší specifikace je uvedena ve znaleckém posudku z oboru oceňování majetku vodního hospodářství soudního znalce Ing. Hemerky č a soudního znalce Ing. Jarolímka č ) za dohodnutou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do

12 doporučila - zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu cenných papírů uzavřenou podle ustanovení 13 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (prodávající nebo převodce) a Městem Nový Bydžov (kupující nebo nabyvatel), na základě které koupí Město Nový Bydžov od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, do svého vlastnictví ks akcií za celkovou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do doporučila - zastupitelstvu města schválit Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ a Městem Nový Bydžov, na základě které si společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové a Město Nový Bydžov, v souladu s 364 obchodního zákoníku, v platném znění, o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, započítají vzájemné pohledávky a závazky na částku ,- Kč, a to ke dni (č. materiálu: RM ) 1092/58/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (stranou z věcného břemene povinnou) a fyzickými osobami (stranou z věcného břemene oprávněnou), kdy věcné břemeno bude spočívat v právu chůze a jízdy osobním či nákladním automobilem v kteroukoliv denní a noční hodinu opravňujícího každého vlastníka budovy (bydlení) čp na stp. č a pozemku stp. č v kat. území Nový Bydžov spoluužívat část pozemku stp. č v kat. území Nový Bydžov jak je prostor k realizaci věcného břemene práva chůze a jízdy osobním a nákladním automobilem vytyčen geometrickým plánem č /2008, a to jako přístupové cesty k budově (bydlení) čp a pozemku stp. č v kat. území Nový Bydžov. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 3.900,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 12

13 1093/58/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká čp. 1024/11a, Praha 3, IČ (strana budoucí z věcného břemene povinná) a Městem Nový Bydžov (strana budoucí z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat ve zřízení (uložení) veřejné komunikační sítě pod označením Metropolitní optická síť města Nový Bydžov, pod povrchem části pozemku parc. č. 542/77 v kat. území Nový Bydžov, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne výzvy Města Nový Bydžov za podmínky, že úplata za zřízení věcného břemene bude v plné výši Městem Nový Bydžov Pozemkovému fondu ČR uhrazena před jejím podpisem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu v plné výši, která bude stanovena na základě znaleckého posudku po dokončení stavby a na základě geodetického zaměření skutečné polohy vedení. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1094/58/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ (strana budoucí z věcného břemene povinná) a Městem Nový Bydžov (strana budoucí z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat ve zřízení (uložení) veřejné komunikační sítě pod označením Metropolitní optická síť města Nový Bydžov, pod povrchem částí pozemků stp. č. 745 a stp. č v kat. území Nový Bydžov, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. 13

14 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy Město Nový Bydžov předloží straně budoucí z věcného břemene povinné geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě a se kterým vysloví souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 660,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1095/58/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ (strana budoucí z věcného břemene povinná) a Městem Nový Bydžov (strana budoucí z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat ve zřízení (uložení) veřejné komunikační sítě pod označením Metropolitní optická síť města Nový Bydžov, pod povrchem části pozemku parc. č. 877/6 v kat. území Nový Bydžov, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy Město Nový Bydžov předloží straně budoucí z věcného břemene povinné geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě a se kterým vysloví souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 390,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 14

15 1096/58/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ (strana budoucí z věcného břemene povinná) a Městem Nový Bydžov (strana budoucí z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat ve zřízení (uložení) veřejné komunikační sítě pod označením Metropolitní optická síť města Nový Bydžov, pod povrchem částí pozemků stp. č a parc. č. 765 v kat. území Nový Bydžov, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy Město Nový Bydžov předloží straně budoucí z věcného břemene povinné geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě a se kterým vysloví souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 750,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1097/58/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene povinná) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická čp. 874/8, Děčín 4, IČ (strana z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude podle ust. 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, spočívat v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy v částech pozemků parc. č. 312/8, parc. č. 312/10, parc. č. 312/11, parc. č. 312/12, parc. č. 312/13 a parc. č. 312/14, všechny v kat. území Zábědov. Jedná se o stavbu č. IV , Multi Wing CZ, pč. 312/18 kvn, TS. Rozsah věcného břemene je zaměřen geometrickým plánem č /2007, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj pod č. 349/08, který tvoří nedílnou přílohu smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 15

16 1098/58/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene povinná) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická čp. 874/8, Děčín 4, IČ (strana z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude podle ust. 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, spočívat v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy v částech pozemků parc. č. 196/2, parc. č. 2558/1 a parc. č. 2587, všechny v kat. území Nový Bydžov. Jedná se o stavbu č. IE Nový Bydžov, U Hřiště rekonstrukce nn. Rozsah věcného břemene je zaměřen geometrickým plánem č /2007, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj dne pod č. 634/07, který tvoří nedílnou přílohu smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 5.660,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1099/58/ Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a společností Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany čp. 1192, okres Hradec Králové, PSČ , IČ (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemků, které jsou nově zaměřeny geometrickým plánem č /2008, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, dne pod č. 870/08, parc. č. 284/15 o výměře 125 m 2 a parc. č. 266/40 o výměře m 2, oba v kat. území Zábědov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že: Úhradu celé dohodnuté kupní ceny je společnost Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, povinna provést na účet Města Nový Bydžov č /0100 před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, a to nejpozději do Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost společnosti Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, předložit v termínu nejpozději do 30 měsíců od podpisu této smlouvy pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního závodu společnosti Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch. 16

17 Pokud společnost Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, tyto podmínky nesplní, zanikne Městu Nový Bydžov povinnost uzavřít se společností Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, na předmětné pozemky kupní smlouvu a společnost Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, bude povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít na pozemky parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40, oba v kat. území Zábědov, se společností Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, smlouvu kupní, a to ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu společnosti Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch. Pokud nebude stavba výrobního závodu včetně přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch v termínu nejpozději do 4 let od nabytí právní moci stavebního povolení zkolaudována, bude společnost Bydžov, s. r. o,, se sídlem Nový Bydžov, povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč měsíčně až do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Smluvní pokuta bude odpočítávána z uhrazené kupní ceny a při uzavírání kupní smlouvy bude strana kupující povinna kupní cenu doplatit. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednáno, že Město Nový Bydžov zbuduje svými náklady v termínu nejpozději do vjezd na pozemky parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40 v kat. území Zábědov, který bude situován na pozemcích parc. č. 284/11 a parc. č. 266/20 v kat. území Zábědov, které zůstanou v majetku Města Nový Bydžov. Náklady na sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nese ze svého Město Nový Bydžov. doporučila - zastupitelstvu města schválit uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 17

18 1100/58/ Přehled dotací z rozpočtu Města Nový Bydžov přidělených Radou města Nový Bydžov v roce 2008 vzala na vědomí - přehled Radou města Nový Bydžov přidělených dotací z rozpočtu Města Nový Bydžov v roce 2008, jako průběžnou informaci zpracovanou Oddělením kontroly Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1101/58/ Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. června 2008 vzala na vědomí - tento zápis uložila - Ing. Květě Mádlové, vedoucí odboru Městského úřadu Nový Bydžov Správa majetku města, připravit podklady pro záměr pozemky parc. č. 2403/6 a parc. č. 2785, v kat. území Nový Bydžov, pro řadové garáže rozdělit a nabízet k odprodeji jednotlivým zájemcům za účelem individuální výstavby garáží (č. materiálu: RM ) 1102/58/ Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Novém Bydžově schválila - partnerství Města Nový Bydžov v investičním projektu Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Novém Bydžově se společností DUHA, o. p. s., se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov vzala na vědomí - vzala na vědomí - výsledky průzkumu zájmu o nízkoprahové centrum v Novém Bydžově informaci Ing. Daniely Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, o provedené kontrole mládeže na užívání alkoholu (č. materiálu: RM ) 18

19 1103/58/ Projektové dokumentace na akce Města Nový Bydžov: Skutečný stav vestavby šaten v západní tribuně Zimního stadionu Nový Bydžov ,- Kč Navýšení ceny projektové dokumentace na revitalizaci zeleně na hřbitově v Novém Bydžově o ,- Kč Navýšení ceny projektové dokumentace na revitalizaci zeleně parku u hřbitova v Novém Bydžově o ,- Kč schválila - čerpání finančních prostředků z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 organizace 0800 projektová dokumentace, položky 6121 budovy, haly, stavby (investiční výdaje), úhradou těchto projektových dokumentací (č. materiálu: RM ) 1104/58/ Hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akci Města Nový Bydžov: Průzkum kategorie B kontaminovaného území v Novém Bydžově schválila - složení hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akci Města Nový Bydžov: Průzkum kategorie B kontaminovaného území v Novém Bydžově : členové komise: náhradníci členů komise: Ing. Pavel Louda Mgr. Bohumil Orel Ing. Zdeněk Štorek Mgr. Štěpán Richtr Ing. Libuše Vízková Ing. Jan Rejthárek (č. materiálu: RM ) 1105/58/ Vyhlášení 9. kola výzvy pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst s uzávěrkou dne 11. listopadu 2008 vzala na vědomí - informaci, že Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila další kolo výzvy pro předkládání žádostí do ROP NUTS II (č. materiálu: RM ) 19

20 1106/58/ Zápis z jednání Sportovní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 24. července 2008 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1107/58/ Panelové měřiče rychlosti motorových vozidel a nástřiky na vozovku k upozornění na přechody pro chodce v Novém Bydžově souhlasila - se zakoupením 2 ks panelových měřičů rychlosti a s jejich umístěním v Novém Bydžově: v ulici Dukelská třída (příjezd od Hradce Králové) v ulici Revoluční třída (příjezd od Chlumce nad Cidlinou) se zhotovením 3 nástřiků na vozovku k upozornění na přechody pro chodce a s jejich umístěním v Novém Bydžově: v ulici Dukelská třída (1 nástřik před přechodem pro chodce směrem od Hradce Králové) v ulici Revoluční třída (2 nástřiky před přechodem pro chodce mezi ulicí Karla IV. a ulicí V. Kl. Klicpery oběma směry) s tím, že finanční prostředky na nákup a realizaci budou čerpány z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008: organizace 0210 Rada, rezerva (č. materiálu: RM ) 1108/58/ Zrušení usnesení Rady města Nový Bydžov č. 995/51/2008 ze dne 2. června 2008 Jmenování vedoucím Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bydžov Mgr. Jana Fráně k 1. srpnu 2008 zrušila - usnesení rady č. 995/51/2008 (č. materiálu: RM ) 20

21 1109/58/ Jmenování vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bydžov k 1. září 2008 jmenovala - vedoucím Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bydžov Miroslava Vostruhu (č. materiálu: RM ) 1110/58/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 1 Organizační řád schválila - aktualizaci příloh této vnitřní směrnice spočívající ve změně náplní funkčních míst Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bydžov (D1 a D7) dle předloženého návrhu s účinností od 1. září 2008 (č. materiálu: RM ) 1111/58/ Platové výměry ředitelů škol zřizovaných Městem Nový Bydžov s účinností od 1. srpna 2008 schválila - platové výměry ředitelů škol zřizovaných Městem Nový Bydžov (v souvislosti s platovými postupy): Jitky Kučerové, ředitelky Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 RNDr. Miroslava Janouška, ředitele Základní školy, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: RM ) 21

22 1112/58/ Možnosti rozvoje základního školství v Novém Bydžově vzala na vědomí - dokument Možnosti rozvoje základního školství v Novém Bydžově zpracovaný Ing. Antonínem Maršíkem, vedoucím Odboru školství Městského úřadu Nový Bydžov uložila - Ing. Antonínu Maršíkovi, vedoucímu Odboru školství Městského úřadu Nový Bydžov, zpracovat další možnosti a předložit tento dokument Zastupitelstvu města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1113/58/ Návrh Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov na poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši 5.000,- Kč fyzické osobě za reprezentaci Města Nový Bydžov na soutěži Volba královny Královských věnných měst konané dne 11. října 2008 v Trutnově schválila - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši 5.000,- Kč za reprezentaci Města Nový Bydžov na soutěži Volba královny Královských věnných měst v roce 2008 (č. materiálu: RM ) 22

23 1114/58/ Žádost Občanského sdružení Na podporu aktivit v Novém Bydžově sekce šipky (Šipkový klub DARTERS Nový Bydžov), se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1, Nový Bydžov, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši ,- Kč na činnost klubu v sezóně 2008 (technické výdaje a nákup sportovních potřeb) schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši 3.000,- Kč Občanskému sdružení Na podporu aktivit v Novém Bydžově sekce šipky (Šipkovému klubu DARTERS Nový Bydžov), se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1, Nový Bydžov na činnost klubu v sezóně 2008 (č. materiálu: RM ) 1115/58/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 15 Rozpočtová pravidla schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu (na základě připomínek auditorské firmy byly upřesněny pojmy závazné ukazatele v čl. 2 a kompetence schvalování úprav rozpočtu v čl. 7) s účinností od 1. září 2008 (č. materiálu: RM ) Mgr. Bohumil Orel místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: 22. srpna

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání: z 78. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 2. 11. 2005 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška Omluven: PaedDr. Štoček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 03.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 50. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 19. 5. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později)

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později) z 69. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. ledna 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání: U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov a valné hromady TEHOM a.s. konaných dne 4.4.2001 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni:Havlík, Hons, Hruška, Jurička,

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Šprinc, Výprachtický

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 42. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. 2. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 29. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 1. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání: z 88. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 27. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil Omluveni:

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček z 5. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 12. 2006 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 67. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. prosince 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

A. Přezkoumané písemnosti

A. Přezkoumané písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 94. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 7. prosince 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 98. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 53. zasedání Rady města Nový Bydžov a z valné hromady společnosti TEHOM, a. s., Nový Bydžov konaných dne 16. 6. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ 1. poz.p.č. 834/34 o výměře 225m 2 ostatní plocha kat.území

Více

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 1. Obec Libhošť se sídlem: Libhošť č.p.1, Libhošť PSČ 74257, zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou obce, IČ: 72086718 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Město Kojetín ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Schváleno Zastupitelstvem města Kojetína dne 21.6.2011, usn. Z 75/06-11 a aktualizováno usn.z142/01-12, ze dne 31.1.2012 Vyvěšeno:1.2.2012

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více