Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton"

Transkript

1 Technical release (T) Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: , , Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_ _MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické Přeloženo z angličtiny Originální verze v němčině Obchodní označení Majitel Předmět a účel použití Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Berner GmbH Bernerstrasse Künzelsau NĚMECKO Lepená kotva o velikosti M6 až M30 pro použití v nepopraskaném betonu Platnost: Prodlouženo: od do od do 14. března října října října 2017 Výrobní závod Berner výrobní závod 6 Toto zahrnuje 38 stran včetně 29 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická str. 1 (38)

3 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a předpisy: - se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS 2 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1882/ se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následující právní akty Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , ve znění Článku 2 zákona ze dne 8. listopadu se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických podle přílohy k rozhodnutí Komise 94/23/ES 6 ; - Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 5: Lepené kotvy, ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto ho. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodu. Vlastník ho však přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým m a za jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Toto evropské technické není možné přenášet na jiné výrobce nebo na zástupce výrobců než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto ho. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické zrušit podle odstavce 1 článku 5 směrnice Rady 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. V tomto případě musí být částečná reprodukce jako taková označena. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým m, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropské technické uděluje příslušné místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá plnému znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední věstník ES č. L 40 ze dne 11. února 1989, str Úřední věstník ES č. L 220 ze dne 30. srpna 1993, str Úřední věstník ES č. L 284 ze dne 31. října 2003, str Spolkový věstník I, 1998, str Spolkový věstník I, 2011, str Úřední věstník ES č. L 17 ze dne 20. ledna 1994, str. 34. str. 2 (38)

4 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus je lepená kotva (injektážního typu), sestávající z maltové kartuše s injektážní maltou MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S a z ocelového prvku. Ocelovými prvky mohou být: - kotevní tyče MCS Uni Plus A ve velikostech M6 až M30 nebo - kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I ve velikostech M8 až M20 nebo - výztužná tyč v rozpětí od průměru 0,8 do průměru 0,28 nebo - roxorová kotva ve velikostech 12 až 24. Ocelový prvek se vkládá do vyvrtaného otvoru vyplněného injektážní maltou a ukotvuje se spojem mezi ocelovým prvkem, injektážní maltou a betonem. V příloze 1 a 2 je znázorněn výrobek a jeho účel použití. 1.2 Účel použití Kotva je určena pro ukotvení, u kterých musí být splněny požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání dle základních požadavků 1 a 4 Směrnice Rady 89/106 EHS a jejichž selhání by vedlo k riziku ohrožení života nebo zdraví lidí a/nebo ke značným hospodářským následkům. Požární bezpečnost (základní požadavek 2) není v tomto Evropském technickém zahrnuta. Kotva bude použita pouze pro ukotvení vystavená působení statického či kvazistatického zatížení ve vyztuženém či nevyztuženém betonu standardní hmotnosti pevnostní třídy minimálně C20/25 a maximálně C50/60 podle EN 206: Kotva smí být použita pouze v nepopraskaném betonu. Kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody. Vývrt musí být proveden vrtacím kladivem nebo pneumatickou vrtačkou. Kotva může být použita v následujícím rozsahu provozních teplot: Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C (maximální dlouhodobá teplota +50 C a maximální krátkodobá teplota +80 C) Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C (maximální dlouhodobá teplota +72 C a maximální krátkodobá teplota +120 C) Prvky z pozinkované oceli: Prvky vyrobené z galvanicky pokovené nebo žárově pozinkované oceli mohou být použity pouze v konstrukcích v suchém vnitřním prostředí znečištěného chemickými látkami (např. v odsiřovacích provozech nebo silničních tunelech, kde se používají prostředky k odstranění námrazy). str. 3 (38)

5 Prvky z nerezové oceli A4: Prvky z nerezové oceli mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také u konstrukcí, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí) nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech, kde se nevyskytují žádné agresivní podmínky. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z oceli C s vysokou korozní odolností: Prvky z oceli vysoce odolné proti korozi mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také v konstrukcích, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech nebo v jiných zvlášť agresivních podmínkách. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z výztužných tyčí: Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyče fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty. Ustanovení uvedená v tomto Evropském technickém vycházejí z předpokládané provozní životnosti kotvy 50 let. Údaje o provozní životnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, ale je třeba je chápat pouze jako pomůcku při rozhodování o vhodných výrobcích s ohledem na předpokládanou a ekonomicky přiměřenou provozní životnost stavby. 2 Charakteristika výrobku a metody ověření 2.1 Charakteristika výrobku Kotva odpovídá výkresům a údajům uvedeným v příloze 1 až 7. Charakteristické hodnoty materiálu a rozměry a tolerance kotvy, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 7, musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto Evropského technického. Charakteristické hodnoty kotvy pro návrh ukotvení jsou uvedeny v přílohách 10 až 29. Dvě složky injektážní malty MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S jsou dodávány v nesmíchaném stavu v dvou patronových či koaxiálních kartuších dle Přílohy 1. Každá kartuše je označena potiskem "MCS Uni Plus", "MCS Uni Plus WE" nebo "MCS Uni Plus S" s údaji o zpracování, době použitelnosti, době vytvrzení, době zpracování (v závislosti na teplotě), a kódem nebezpečnosti Technická dokumentace tohoto ho je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených orgánů zapojených do procesu shody, musí být těmto schváleným orgánům předána. str. 4 (38)

6 Každá kotevní tyč MCS Uni Plus A je označena třídou v souladu s Přílohou 3. Každá kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I je opatřena označením jakostní třídy oceli a délkou dle Přílohy 4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z nerezové oceli, je označena dodatkem A4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z oceli vysoce odolné proti korozi, je označena doplňkovým písmenem C. Každá roxorová kotva BRA je označena identifikační značkou výrobce a obchodním názvem dle Přílohy 7. Prvky vyrobené z výztužných tyčí musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6. Označení hloubky zapuštění může být provedeno na staveništi. 2.2 Metody ověření Posouzení vhodnosti kotvy pro účel použití ohledně požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání ve smyslu základních požadavků 1 a 4 bylo prováděno v souladu s Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 1 Kotvy všeobecně a část 5 Lepené kotvy na základě Varianty 7. Kromě specifických ustanovení týkajících se nebezpečných látek uvedených v tomto Evropském technickém mohou existovat další požadavky, které lze aplikovat na výrobky v rozsahu tohoto dokumentu (např. transponovaná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby mohla být splněna ustanovení Směrnice o stavebních výrobcích, je nutno tyto požadavky, pokud se vztahují na daný případ, rovněž dodržovat. 3 Posuzování a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Dle rozhodnutí Evropské komise č. 96/582/ES 8 platí systém prokazování shody 2(i) (označovaný jako Systém. Tento systém prokazování shody je definován následovně: Systém 1: Osvědčení o shodě výrobku vydané schváleným certifikačním orgánem na základě: (a) úkolů pro výrobce: ( řízení výroby ve výrobním závodu; (2) provádění dalších zkoušek vzorků výrobků odebraných výrobcem ve výrobním závodu dle předepsaného Kontrolního plánu. (b) úkolů pro schválený orgán: (3) počáteční typové zkoušky výrobku; (4) počáteční kontrola výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; (5) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby ve výrobním závodu. Poznámka: Schválené orgány se označují také jako oznámené orgány Úřední věstník Evropského společenství č. L 254, str. 5 (38)

7 3.2 Odpovědnosti Úkoly výrobce Řízení výroby u výrobce Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijatá výrobcem musí být systematicky dokumentována formou písemných instrukcí a postupů, včetně záznamů jejich výsledků. Tento systém řízení výroby musí zajistit, aby výrobek byl ve shodě s tímto Evropským technickým m. Výrobce může používat pouze výchozí materiály, suroviny a součásti uvedené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického. Řízení výroby ve výrobním závodu musí probíhat v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického. Kontrolní plán je formulován v kontextu systému řízení výroby ve výrobním závodu, který používá výrobce, a je uložen u Německého institutu pro stavební techniku 9. Výsledky řízení výroby ve výrobním závodu musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení v Kontrolním plánu Další úkoly výrobce Výrobce musí smluvně zapojit příslušný orgán, který je schválen pro úkony uvedené v odst. 3.1 v oblasti kotev, aby mohl provádět činnosti uvedené v odst Za tímto účelem předá výrobce Kontrolní plán uvedený v odst a zapojenému schválenému orgánu. Výrobce musí vydat prohlášení o shodě, které stanoví, že stavební výrobek je ve shodě s ustanoveními Evropského technického Úkoly schválených orgánů Schválený orgán je povinen provádět: - počáteční typové zkoušky výrobku; - počáteční kontrolu výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; - průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby ve výrobním závodu v souladu s ustanoveními v Kontrolním plánu. Schválený orgán musí zachovat zásadní body výše uvedených činností a sdělit získané výsledky a závěry ve formě písemné zprávy. Schválený certifikační orgán pověřený výrobcem musí vydat ES prohlášení o shodě výrobku, osvědčující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického. V případech, kdy ustanovení Evropského technického a Kontrolního plánu nejsou dodržena, certifikační orgán musí odebrat prohlášení o shodě a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Označení shody CE Označení shody CE se musí umístit na každé balení kotvy. Za písmeny CE" musí být uvedeno identifikační číslo schválené certifikační instituce, kde je to důležité, poté se uvedou další dodatečné informace: - jméno a adresa držitele (právního subjektu odpovědného za výrobu), - poslední dvě číslice roku, v němž byla připojena značka CE, - číslo ES prohlášení o shodě výrobku, - číslo Evropského technického, Kontrolní plán je důvěrnou součástí Evropského technického a může být předán pouze schválenému orgánu zahrnutému do procesu ověřování shody. Viz oddíl str. 6 (38)

8 - číslo řídícího pokynu pro Evropské technické, - kategorie použití (ETAG 001-1, varianta 7) - velikost 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropské technické je pro výrobek vydáno na základě schválených dat/informací, uložených v Německém institutu pro stavební techniku, které hodnocený a posuzovaný výrobek přesně určují. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na a následně na platnosti označení shody CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna Konstrukce ukotvení Vhodnost kotvy pro účel použití je dána následujícími podmínkami: Ukotvení jsou navržena v souladu - s Technickou zprávou EOTA TR 029 Návrh lepených kotev 10 nebo v souladu s dokumentem - CEN/TS "Návrh spojovacích součástí pro použití v betonu, Část 4-5: "Dodatečně instalované spojovací části - Chemické systémy, za což odpovídá technik se zkušenostmi v oblasti ukotvení a betonových konstrukcí. Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Musí být dodrženy základní předpoklady konstrukce vycházející z teorie kotev. Tyto předpoklady berou v potaz zatížení v tahu a smyku a odpovídající způsoby porušení a dále skutečnost, že podkladový materiál (betonový konstrukční prvek) v zásadě zůstává v mezním stavu použitelnosti (nepopraskaném nebo popraskaném betonu), je-li spojení zatíženo na mez prasknutí. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyči fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 (např. spojení zdi zatěžované tahovými silami v jedné vrstvě výztuže u základu) nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty Řídící pokyn ETAG 029 Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu, Příloha C: Způsoby konstrukcí kotev je zveřejněn v anglickém jazyce na webových stránkách EOTA str. 7 (38)

9 Pro kotvu s vnitřním závitem MCS Uni Plus I musí být specifikovány upevňovací šrouby nebo závitové tyče vyrobené z oceli vhodné třídy dle Přílohy 5. Minimální a maximální délka zašroubování závitu l E upevňovacího šroubu nebo závitové tyče pro montáž přípravku musí splňovat požadavky dle tabulky 2 v Příloze 4. Délka upevňovacího šroubu nebo závitové tyče musí být stanovena v závislosti na tloušťce přípravku, přípustných tolerancích, délce dostupného závitu a minimální a maximální délce zašroubování závitu l E. S ohledem na zatížení ukotvených prvků jsou vypracovány poznámky a výkresy ověřitelných výpočtů. Poloha kotvy je uvedena na konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vůči výztuze nebo opěrám, atd.). 4.3 Montáž kotev Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze tehdy, jestliže kotva byla namontována následovně: - Montáž kotvy je provedena náležitě kvalifikovanými pracovníky a pod dohledem osoby odpovídající za technické záležitosti na staveništi, - kotva je použita ve stavu, v jakém byla dodána výrobcem, aniž by došlo k výměně některého z dílů kotvy, - montáž kotvy je provedena v souladu se specifikacemi výrobce a technickými výkresy za použití nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto Evropského technického, - standardní komerčně dostupné závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity, pokud jsou splněny následující požadavky: o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti kovových dílů vyhovují specifikacím uvedeným v tabulce 3 Přílohy 5, o materiálové a mechanické vlastnosti kovových dílů jsou potvrzeny kontrolním certifikátem 3.1 podle EN 10204:2004; dokumenty by se měly uložit, o závitová tyč je označena předpokládanou hloubkou zapuštění. Toto označení může provést výrobce tyče nebo osoba na staveništi, - výztužné tyče musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6, - před umístěním kotvy musí být provedeny kontroly, které zajistí, aby se třída betonu, v němž bude kotva umístěna, pohybovala v daném rozsahu a nebyla nižší než třída betonu, na níž se vztahují charakteristická zatížení, - kontrola, zda je beton dobře zhutněný, např. bez výrazných dutin, - označení a dodržení účinné hloubky ukotvení, - vzdálenost od okrajů a rozteče ne menší než předepsané hodnoty bez minusových tolerancí, - umístění vývrtů bez poškození výztuže, - vrtání pomocí vrtacího kladiva nebo pneumatické vrtačky, - v případě nevydařeného vývrtu se vyvrtaný otvor zaplní maltou, - kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány i v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody, - čištění vyvrtaného otvoru a montáž kotvy musí být provedena v souladu s Přílohami 8 a 9, str. 8 (38)

10 - teplota při montáži součástí kotvy musí být alespoň 0 C (MCS Uni Plus WE) a +5 C (MCS Uni Plus a MCS Uni Plus S); během vytvrzování chemické malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5 C (MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE) a 0 C (MCS Uni Plus S); doba vytvrzení (po kterou se kotva nesmí zatěžovat) dle tabulky 4 v Příloze 5 musí být dodržena, - pro montáž ve vyvrtaných otvorech h0 > 150 mm budou použity prodlužovací hadice dle Přílohy 1, - upevňovací šrouby nebo závitové tyče (včetně matice a podložky) musí odpovídat příslušnému materiálu a třídě kotvy s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, - pro fungování kotvy se nepožadují montážní utahovací momenty. Avšak utahovací momenty uvedené v Příloze 3 až 7 nesmí být překročeny. 5 Údaje pro výrobce 5.1 Odpovědnost výrobce Odpovědností výrobce je zajistit, aby informace o specifických podmínkách uvedených v kapitole 1 a 2, včetně odkazovaných Příloh, a dále v odstavcích 4.2, 4.3 a 5.2 byly sděleny všem zúčastněným osobám. Tyto informace mohou být poskytovány ve formě kopií příslušných částí Evropského technického. Kromě toho musí být na obalu a/nebo v příbalovém letáku, nejlépe ve formě ilustrací, zřetelně uvedeny veškeré údaje o montáži. Minimálními požadovanými údaji jsou: - průměr vrtací korunky, - hloubka otvoru, - průměr kotevní tyče, - minimální účinná hloubka ukotvení, - informace o montážním postupu, včetně čištění vyvrtaného otvoru čisticími prostředky, nejlépe ve formě obrázku, - teplota součástí kotvy při montáži, - materiál a třída kovových součástí dle tabulky 3 v Příloze 5, - teplota okolí betonu během montáže kotvy, - přípustná doba zpracování (otevření) kartuše, - doba vytvrzení, po kterou se kotva nesmí zatěžovat, jako funkce teploty okolního betonu během montáže, - maximální utahovací moment, - označení výrobní šarže. Všechny údaje musí být zřetelné a srozumitelné. 5.2 Doporučení ohledně balení, přepravy a skladování Injektážní kartuše musí být chráněny před slunečním zářením a skladovány dle montážních pokynů výrobce v suchých podmínkách při teplotě alespoň +5 C a maximálně +25 C. Maltové kartuše s prošlou dobou skladovatelnosti se nesmí používat. Kotva musí být balena a dodávána pouze jako kompletní celek. Maltové kartuše se mohou balit odděleně od kovových dílů. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil: Baderschneider str. 9 (38)

11 Dvou patronová kartuše (velikosti: Prodlužovací trubička Statický mixér Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Koaxiální kartuše (velikosti: Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Závitová tyč MCS Plus A, velikost: Podložka Šestihranná matice Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (velikost: Šroub Závitová tyč Podložka Šestihranná matice Výztužná tyč (velikost: Označení hloubky vsazení Roxorová kotva BRA (velikost: Podložka Šestihranná matice Označení hloubky vsazení Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výrobek Příloha 1 str. 10 (38)

12 Kotevní tyč Předsazená montáž Označení hloubky vsazení Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (pouze předsazená montáž) Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Kotva z žebírkové tyčové výztuže BRA Předsazená montáž Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Účel použití Příloha 2 str. 11 (38)

13 Tabulka 1: Montážní parametry pro kotevní tyče Velikost kotvy [-] M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr díry s vůlí v přípravku Minimální tloušťka betonového členu Maximální utahovací moment s min = c min [mm] předsazené ukotvení d 1 [mm] prostrkované ukotvení d 1 [mm] h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 T inst, max [Nm] t fix, min [mm] 0 Tloušťka přípravku t fix, max [mm] 3000 Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Kotevní tyč Označení Značení: Označení hloubky vsazení Ocel pevnostní třídy 8.8 nebo ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 80: Nerezová ocel A4, třída 50 a ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 50: Rozsah aplikací a účel použití Max. dlouhodobá teplota Max. krátkodobá teplota Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C +50 C +80 C Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C +72 C +120 C Účel použití suchý beton mokrý beton zaplavený otvor Kotevní tyče M8-M30 M12-M30 Kotvy s vnitřním závitem RG MI M8 - M20 Pouze koaxiální kartuše 380 ml, 400 ml a 410 ml. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 3 Kotevní tyče Montážní parametry a rozměry Rozsah aplikací a účel použití str. 12 (38)

14 Tabulka 2: Montážní parametry pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 Průměr kotvy d H [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Délka kotvy L H [mm] Účinná hloubka ukotvení h ef a hloubka vrtané díry h 0 Minimální rozteč a vzdálenost od okraje h ef = h 0 [mm] s min = c min [mm] Průměr otvoru s vůlí v přípravku d 1 [mm] Minimální tloušťka betonového členu Hloubka zašroubování h min [mm] l E,min [mm] l E,max [mm] Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I Označení Označení: velikost kotvy např.: M10 Nerezová ocel - doplňkové označení A4 např.: M10A4 Ocel vysoce odolná proti korozi - doplňkové označení C např.: M10C Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Montážní parametry a rozměry Příloha 4 str. 13 (38)

15 Tabulka 3: Označení Kotevní tyč Materiály: kotevní tyče, závitové tyče, podložky, šestihranné matice a šrouby Ocel pozinkovaná 5.8 nebo 8.8; EN ISO 898-1, galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Materiály Ocel nerezová A4 50, 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN nebo pr EN 10088:2011 f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Ocel vysoce odolná vůči korozi C 50 nebo 80 EN ISO 3506 nebo třída 70 s f yk = 560 N/mm ; EN f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Podložka EN ISO 7089 galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO ; ; ; ; ; EN ; EN Šestihranná matice dle EN ISO nebo 8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO , 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN , 70 nebo 80 EN ISO ; EN Šroub nebo závitové tyče pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I 5.8 nebo 8.8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO EN ISO ; ; ; ; ; EN EN ISO ; EN Tabulka 4: Teplota v podkladu pro ukotvení [ C] Maximální doba zpracování malty a minimální doba vytvrzení (Během doby vytvrzení malty nesmí teplota betonu klesnout pod níže uvedenou minimální teplotu). Maximální doba zpracování t work [minuty] Minimální doba vytvrzení t cure [minuty] Teplota systému (malta) Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S [ C] -5 až ±0 3 hodiny 24 hodin >±0 až +5 3 hodiny 3 hodiny 6 hodin >+5 až hodiny >+10 až hodiny >+20 až >+30 až U mokrého betonu se musí doba vytvrzení zdvojnásobit. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Materiály Doba zpracování a doba vytvrzení Příloha 5 str. 14 (38)

16 Tabulka 5: Montážní parametry pro výztužné tyče Průměr výztužné tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (10)12 (12)14 (14) Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje s min = c min [mm] Minimální tloušťka betonového členu h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 Lze použít oba průměry vrtacích korunek. Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Vlastnosti výztuže: viz EN Příloha C, tabulky C.1 a C.2N Forma výrobku Jiné než galvanicky pozinkované tyče a odvinuté pruty B C Charakteristická mez kluzu f yk nebo f 0,2k [MPa] 400 až 600 Minimální hodnota k = (f t /f yk ) 1,08 1,15 <1,35 Charakteristická deformace při maximální síle ε uk [%] 5,0 7,5 Ohebnost Maximální odchylka od jmenovité hmotnosti (jednotlivá tyč) [%] Spoj: Minimální hodnota související oblasti žebra, f R, min (určeno dle EN 15630) Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 > 8 Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 až 12 > 12 Zkouška ohýbání / Zkouška střídavého ohýbání ±6,0 ±4,5 0,040 0,056 Výška žebra h: Výška žebra h musí být:, kde d = jmenovitý průměr tyče Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výztužné tyče Montážní parametry Materiály Příloha 6 str. 15 (38)

17 Tabulka 6: Montážní parametry pro roxorové kotvy BRA Závitový průměr M 12 M 16 M20 M24 Jmenovitá velikost tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (14) Hloubka vyvrtané díry (h o = l e, ges ) h 0 [mm] h ef + l e Účinná hloubka ukotvení h ef, min [mm] h ef, max [mm] Vzdálenost betonového povrchu ke svařovanému spoji l e [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr otvoru s vůlí v přípravku 2) Minimální tloušťka betonového členu předsazené ukotvení prostrkované ukotvení s min = c min [mm] d 1 [mm] d 1 [mm] h min [mm] h ef h o +2d o Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Tloušťka přípravku minimální t fix [Nm] 0 maximální t fix [Nm] 3000 Mohou být použity oba průměry vrtací korunky 2) Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Roxorová kotva BRA Označení hloubky vsazení Označení hlavy Označení hlavy např. BRA (pro nerezovou ocel); BRA C (pro ocel vysoce odolnou proti korozi) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Roxorová kotva BRA Montážní parametry Příloha 7 str. 16 (38)

18 Vrtání a čištění otvoru Vyvrtejte otvor. Vyvrtejte díru o průměru d 0 a hloubce h 0 viz tabulku 1. h ef 12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. h ef >12d;d 0 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) Pomocí vhodného ocelového kartáče a vrtačky 4x vyčistěte vyvrtaný otvor. U vyvrtaných otvorů větší hloubky použijte nástavec Příprava kartuše h ef <12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. Odšroubujte těsnící uzávěr. h ef > 12d;d o 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) 5 6 Našroubujte statický mixér (spirála v míchací trysce musí být zřetelně viditelná). Vložte kartuši do výdejního zařízení Vytlačte cca 10 cm malty, dokud pryskyřice nebude mít jednotnou šedou barvu. Nepoužívejte maltu, která má nerovnoměrně šedou barvu. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část 1 Příloha 8 str. 17 (38)

19 Injektáž malty 9. Vyplňte přibližně 2/3 vyvrtaného otvoru maltou. Začněte vždy ode dna otvoru, aby se odstranily bubliny. Pro hloubku vyvrtaného otvoru 150 mm použijte prodlužovací trubičku. Montáž kotevních tyčí nebo kotev s vnitřním závitem MCS Plus I Používejte pouze čisté díly kotvy, zbavené oleje. Na kotevním dílu označte hloubku vsazení. Lehkými točivými pohyby zatlačte kotevní tyč nebo kotvu s vnitřním závitem až na dno otvoru. Po vložení dílu kotvy se musí 10 v ústí vývrtu objevit přebytečná malta. Při montáži nad hlavou zapřete kotevní tyč klínky. Při prostrkovací montáži vyplňte maltou prstencovou spáru. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku Montáž přípravku T inst, max viz tabulku 1 nebo Montáž výztužných tyčí a roxorových kotev BRA 10 Používejte pouze čistou výztuž, zbavenou oleje. Označte hloubku vsazení na výztužné tyči. Otáčivým pohybem rázně zatlačte výztužnou tyč (reinforcing bar na obr.) nebo roxorovou kotvu (BRA) do maltou vyplněného otvoru až po značku hloubky zasunutí. Po dosažení značky hloubky vsazení se musí kolem kotvy objevit přebytečná malta. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku 4 11 Montáž přípravku T inst, max viz tabulku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část Příloha 9 str. 18 (38)

20 ) CERTIFIKÁT Tabulka 7: Konstrukce lepených kotev podle zprávy TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotevní tyče při zatížení v tahu Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Porušení oceli Charakteristická únosnost Nrk,s Dílčí součinitel bezpečnosti γms,n1 Nerezová ocel A4 a ocel C Nerezová ocel A4 a ocel C Kombinované vytažení a porušení betonového kuželu 5,8 [kn] ,8 [kn] [kn] [kn] [kn] ,8 [-] 1,50 8,8 [-] 1,50 50 [-] 2,86 70 [-] 1,50 3) /1,87 80 [-] 1,60 Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: suchý a mokrý beton Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9,0 8,5 Teplotní rozsah II 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: zaplavený otvor 6) Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 Teplotní rozsah Il 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 Součinitele nárůstu τ RK,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti C25/30 [-] 1,05 C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 h/h ef 2,0 1,0 h ef Vzdálenost od okraje 2,0>h / h C cr,sp [mm] ef >1,3 4,6h ef - 1,8h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč S cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel suchý a mokrý beton 1,5 2) bezpečnosti γ MP = γ MC =γ Msp [-] zaplavený otvor 6) 1,8 5) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel γ 2 =1,0 je zahrnut. 3) Pro ocel C: f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 4) Viz přílohu 2 5) Dílčí součinitel γ 2 =1,2 je zahrnut. 6) Pouze pro koaxiální kartuše 380ml, 400ml a 410ml Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 10 Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Kotevní tyče Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 19 (38)

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem.

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. 77 Roxorová kotva FRA Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. PŘEHLED FRA roxorová kotva Vhodná pro Beton > C/5 a < C50/60 Pro upevnění: ocelových konstrukcí zábradlí konzolí stahovacích střech strojů

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Všeobecné stavebně technické schválení

Všeobecné stavebně technické schválení Všeobecné stavebně technické schválení Registrační místo pro stavební výrobky a stavby Stavebně technický zkušební úřad Svazem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce. Člen Evropského úřadu

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Datum vydání: 11/2016 Identifikační č.: 02 02 05 01 001 0 000001 SikaAnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 29. 09. 2016 TL č. 0608 KOTVIX VSF zimní Kotvix VSF zimní je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 09. 08. 2016 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Chemická patrona R s pouzdrem s vnitřním závitem RG M I...

Chemická patrona R s pouzdrem s vnitřním závitem RG M I... Aplikace v tažené zóně betonu Systém Highbond FHB II... Vysokozátěžová kotva Highbond FHB II-A S... Vysokozátežová kotva Highbond FHB II-A L... Systém Powerbond... Systém Superbond... Kotevní svorník RG

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015 EJOT Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva platnost od 10/2015 EJOT Kvalita spojuje Tiráž Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT

Více

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž Popis FX 130 je dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus. Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS. Všechny produkty lze objednat online!

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus. Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS. Všechny produkty lze objednat online! RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS Všechny produkty lze objednat online! www.reca.cz MULTI-MONTI -plus Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS Nová hlava šroubu Šestihranná

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy Svorníková kotva FAZ II... 10 Svorníková kotva FAZ II K... 1 Svorníková kotva FAZ II GS a HBS... 17 Kotva pro velká FH II... 150 Kotva pro velká FH II-I... 156 Kotva ZYKON FZA... 158 Kotva ZYKON FZA-I...

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000020 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní chemická kotva, na bázi epoxi-akrylátu,

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁTX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TTX, který funguje jako rozpěrný

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 16/03/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení Mapefix VE SF Chemická kotva pro silné zatížení European Technical Approval post installed rebar European Technical Approval option 7 for non cracked concrete OBLASTI POUŽITÍ Mapefix VE SF je lepidlo určené

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD č. 2/2009 PŘEVZAL: DATUM: 1 1. Úvod Montážní návod pro kotvení svodidlajsmnh4/h2 je závazný pro všechny, kteří pracují s kotevním systémem OMO. Výrobce nenese odpovědnost za případné vady

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 85 FAZ, FAZ II svorníková kotva... strana 86 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 89 FBN II svorníková kotva...... strana 90 EXA expresní kotva... strana 94 FZA kotva Zykon... strana

Více

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého ( PRE- MIX systém) BETON/PEVNÝ KÁMEN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého 1. Vyvrtejte

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Ocelové kotvy. Chemické kotvy

Ocelové kotvy. Chemické kotvy 85 FAZ, FAZ II svorníková kotva...... strana 86 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN svorníková kotva... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 99

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více