8/ duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín, tel./fax: , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/2005-1 - duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín, tel./fax: 518 353 295, 518 344 569, e-mail: pshodonin@seznam."

Transkript

1 8/ duben 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc duben Minigalerie PS Ukázky z grafiky 20. století Galerie na schodech Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia 4. dubna 2005 Radíme se navzájem 5. dubna 2005 Školení řidičů 5. dubna 2005 Základy první pomoci 1. skupina MŠ 6. dubna 2005 Exkurze do MŠ Trnava u Třebíče 6. dubna 2005 Okresní kolo Matematické olympiády Z6, Z7, Z8 7. dubna 2005 Výklad k zákonu č. 356/03 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 7. dubna 2005 Didaktika matematiky na ZŠ ( ročník ZŠ) dubna 2005 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním pro učitelský sbor ZŠ Unhošť 11. dubna 2005 Život na nečisto 2. část 12. dubna 2005 Základy první pomoci 2. skupina MŠ 12. dubna 2005 Hry pro školní družiny 2. část 12. dubna 2005 Hrajeme si s pohádkami 2. část (1. skupina) 12. dubna 2005 Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C 13. dubna 2005 Hrajeme si s pohádkami 2. část (2. skupina) 13. dubna 2005 Keramika II. pro pokročilé 1. část 13. dubna 2005 Rady a zkušenosti z výuky hudební výchovy 14. dubna 2005 Muzikoterapie není nikdy dost aneb zvukomalebná čeština a praktická muzikoterapie 14. dubna 2005 Problematika specifických poruch učení a chování na 2. stupni 1. část 15. dubna 2005 Hledání inspirace při hře s hudbou a barvou 2. část 18. dubna 2005 Okresní kolo Technické olympiády 19. dubna 2005 Potřebujeme se navzájem aneb Jak navázat spolupráci s rodiči 19. dubna 2005 Mateřská škola Radost exkurze (1. skupina) 20. dubna 2005 Vyhodnocení Matematické olympiády Z6, Z7, Z8 a Fyzikální olympiády kategorie E a F okresní kola 20. dubna 2005 Mateřská škola Radost exkurze (2. skupina) 21. dubna 2005 Mateřská škola Radost exkurze (3. skupina) 21. dubna 2005 Prevence a řešení šikany pro učitelský sbor SpŠ 23. dubna 2005 Právní poradna 26. dubna 2005 Keramika II. pro pokročilé 2. část 26. dubna 2005 Jak a proč vtahovat pedagogický sbor do řízení rozvoje školy? 26. dubna 2005 Cvičení s netradičním náčiním 1. část Pozor změna data!! 27. dubna 2005 Okresní kolo Fyzikální olympiády - kategorie G 27. dubna 2005 Co, kdy a jak v sexuální výchově na základní škole 2. část 27. dubna 2005 Využití školních zahrad v ekologické výchově 28. dubna 2005 Zkušenosti s tvorbou ŠVP na 1. stupni ZŠ 1. a 2. modul 3. května 2005 Evaluace v mateřské škole 2. skupina

2 8/ duben 2005 Vážení kolegové, ve spolupráci s PAU a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje připravuje II. celostátní setkání řídících pracovníků ZŠ, které se bude konat ve dnech 12. a 13. května 2005 ve Strážnici pod názvem Tvorba ŠVP příležitost pro všechny aneb Posilování klíčových kompetencí managementu školy. Akce je propagována také prostřednictvím celostátních sdělovacích prostředků a už v současné době PS eviduje přihlášené účastníky ze všech koutů republiky. Protože předpokládáme velký zájem a kapacita setkání je omezena pouze na 150 zájemců, neváhejte s odesláním přihlášky. Využijte toho, že se setkání koná v našem regionu. Všechny bližší informace včetně přihlášky najdete v tomto čísle Informačního zpravodaje PS na následujících stranách. Zkušenosti z pilotních škol ukazují, jak důležitá je informovanost všech složek, které na úroveň školy mají vliv tedy nejen pedagogický sbor, ale i zřizovatelé a rodiče. Proto jsou připraveny speciální dílny pro ředitele, vedoucí metodických sdružení i předmětových komisí a učitele, ale také pro zástupce zřizovatelů (starosty, radní apod.) či rodičů (ze školní rady atd.). Ideální by proto bylo přijet v malých týmech a vybrat si z řady dílen, které jsou pro Vás přichystány a které povedou zkušení lektoři. Téma diskusního stolu - Možnosti čerpání financí z EU (informace budou podávat zástupci MŠMT, krajů, ředitelé škol). Příklady nabízených dílen: Co přináší RVP ZV aneb příprava na tvorbu ŠVP - Z. Brož, I. Jehličková (ZŠ Chrudim - pilotní škola) Model procesu tvorby ŠVP - B. Zmrzlík (ZŠ Karviná pilotní škola) Rozdělování z prázdného měšce aneb dělba nenárokových složek platu- J. Nádvorník (ZŠ Sedlčany) Plánování v souvislostech J. Kašová, S. Křížová (ZŠ Klíček Praha) Integrovaná tématická výuka J. Hruška Globální výchova ve vztahu k RVP J. Hruška Potřebujeme se navzájem? Aneb Jak navázat a rozvíjet spolupráci s rodiči. K. Černá, P. Šticová ZŠ Ivančice-Řeznovice) Emocionalita a sociální manažer M. Šrámek (HEURÉKA Zlín) Úplný seznam dílen bude zaslán přihlášeným zájemcům a bude zveřejněn v květnovém Informačním zpravodaji PS a na webových stránkách PS ( Na setkání s Vámi se těší Hana Krojzlová

3 8/ duben 2005 INFORMACE Schůzka kabinetu 1. stupně 24. května 2005 (úterý) ve hodin Členové kabinetu: PaedDr. H. Krojzlová, Mgr. Z. Brennerová, Mgr. L. Jakubová, Mgr. J. Vaníčková, Mgr. L. Fridrichová, Mgr. K. Prokešová, Mgr. F. Kolská, Mgr. M. Kočvarová Závěrečná pedagogická rada předběžný termín 9. června 2005 (čtvrtek) 8.00 do hodin upřesníme Podrobně budou vedoucí metodických kabinetů informováni dopisem v příštím Informačním zpravodaji. Opakování kurzu Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči PS připravuje opakování kurzu v rozsahu 40 hodin s lektorkami Mgr. Zdenkou Klempovou a Mgr. Helenou Kolbábkovou ze SPC Brno. Pro účastníky exkurze do ZŠ Turnov Prosíme ty, kteří chtějí materiál od pana ředitele K. Bárty, aby nám zaslali zprávu em a potvrdili tím svůj zájem o soubory. Na tuto vaši ovou adresu vám příslušné soubory rádi zašleme. Schůzka všech členů kabinetu MŠ 2. června 2005 (čtvrtek) ve hodin hod. SMŠ Veselí nad Moravou, Kollárova

4 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet chemie zve učitele chemie a biologie na ZŠ i SŠ, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a všechny nepedagogické pracovníky, kteří nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky, na odborný seminář Výklad k zákonu č. 356/03 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích Účastníci budou seznámeni s novými právními úpravami, které se dotýkají výše uvedeného zákona a s dalšími zkušenostmi, které se lektorům osvědčily při zabezpečování nakládání s chemickými látkami a přípravky ve školní praxi. Vzhledem k dynamickým změnám těchto norem je nutné, aby školy tento vývoj sledovaly a nakládání s chemickými látkami měly v souladu s platnou právní úpravou. Upozorňujeme, že z důvodu změny zákona již účastníci semináře neobdrží osvědčení o proškolení autorizovanou osobou, ale pouze osvědčení o absolvování. Lektoři: JUDr. Vladimíra Odehnalová, Ing. Vilém Koutník, CSc., Ing. Josef Janků 7. dubna 2005 (čtvrtek) hodin zasedací sál PS (přezůvky s sebou) 520,- Kč Kurzovné uhraďte obratem. (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte ihned na adresu: RNDr. Jindra Frídlová vedoucí kabinetu chemie Závazná přihláška: O chemických látkách Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

5 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinety českého jazyka, dějepisu, Ov a Rv zvou učitele společensko vědních předmětů na ZŠ, SŠ a SOU na druhý ze tří praktických seminářů Život na nečisto 2. část Cílem semináře je pokračování v praktickém osvojení metody dramatické hry při probírání vhodných témat ve společenskovědních předmětech. Účastníci si tyto postupy nejprve vyzkoušejí na modelových tématech. Program zahrnuje výběr a úpravu vhodných témat podle potřeby účastníků, seznámení s metodami strukturování školního dramatu, se stavbou a způsobem vedení takto připravované vyučovací hodiny, její reflexí a hodnocením. Některá modelová témata např. odchod z domova, kamarádství mezi chlapci a děvčaty, o lásce trochu jinak, horké chvíle, problémy kolektivní viny Lektorka: S sebou: Mgr. Krista Bláhová, autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově 11. dubna 2005 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 265,- Kč pohodlné oblečení, přezůvky, předmět (věc), ke kterému máte osobní vztah Kurzovné uhraďte do 5. dubna (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Mgr. Monika Formánková Mgr. František Hnilo vedoucí kabinetu vedoucí kabinetu ČJ D Ov - Rv Závazná přihláška: Život na nečisto - 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

6 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet MŠ zve učitelky MŠ, ZŠ a vychovatelky ŠD a ŠK na nový cyklus praktických dílen Keramika II. pro pokročilé Pokračování kurzu pro začátečníky, jehož cílem je získání nových praktických dovedností v práci s keramickou hlínou a sádrou. Obsah: Tvoření sádrových formiček a razítek. Vytváření hliněných odlitků a otlačků do zhotovených forem. Točení na hrnčířském kruhu. Lektor: Mgr. Jan Buchta, výtvarník a keramik 13. dubna 2005 (středa) - 1. část 26. dubna 2005 (úterý) - 2. část hodin Ekocentrum u ZŠ, U Červených domků 420,- Kč (v ceně je započítán pracovní materiál) Ještě 2 volná místa! Kurzovné uhraďte do 5. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kurz keramiky II a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: *Nehodící se škrtněte.

7 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet speciální pedagogiky nabízí učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol pokračování praktické dílny Muzikoterapie není nikdy dost aneb zvukomalebná čeština a praktická muzikoterapie Cílem praktického semináře je prohloubení znalostí a dovedností v navazování přirozeného kontaktu s dětmi, komunikace a navazování partnerského vztahu učitel žák, objevování krás mateřského jazyka. zvukomalebná čeština hodně zpěvu a dramatiky rytmus kolem nás s Orffem trochu jinak Lektorka: Mgr. Anna Přikrylová, speciální pedagog Moravská Třebová 14. dubna 2005 (čtvrtek) hodin Speciální školy Kyjov Boršov, Za Humny 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 5. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: PaedDr. Petr Petráš vedoucí kabinetu speciální pedagogiky Závazná přihláška: Muzikoterapie není nikdy dost Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

8 8/ duben 2005 akreditace č. j / zve zejména učitele 2. stupně ZŠ na cyklus 5 seminářů Problematika specifických poruch učení a chování na 2. stupni ZŠ - 1. část Cílem celého cyklu seminářů bude seznámit učitele 2. stupně s problémy žáků se specifickými poruchami učení a chování na 2. stupni ZŠ a s řešením výukovým i legislativním. Proto je vhodné zúčastnit se všech 5 seminářů. Budou se konat vždy ve čtvrtek v intervalu dvou nebo tří měsíců. Pokračování cyklu bude v příštím školním roce. Probíraná témata celého cyklu: Úvod, definice a příčiny specifických poruch učení a chování. Druhy SPU a jejich typické projevy. Přechod žáka z 1. na 2. stupeň ZŠ. Projevy SPU v konkrétních hodinách. Možnost úlev, hodnocení žáků se SPU. Náměty pro práci ve vyučovací hodině. Různé formy péče a způsoby nápravy SPU. Předpisy a vyhlášky k péči o žáky se SPU a chování. Individuálně vzdělávací program. Lektorka: PaedDr. Jarmila Novotná, speciální pedagog 14. dubna 2005 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč (za seminář) Kurzovné uhraďte do 10. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka PS Závazná přihláška: Problematika SPU a chování 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

9 8/ duben 2005 akreditace č. j / zve ředitele, učitele, vychovatele i rodiče z Rady škol na seminář aneb Jak navázat spolupráci s rodiči Obsahem bude společné hledání možností spolupráce rodiny a školy. Účastníci se seznámí se zkušenostmi ředitelky školy a předsedkyně Sdružení rodičů při ZŠ Ivančice- Řeznovice, jak získat rodiče pro aktivní zapojování do činnosti školy, jak získávat společně granty nebo samostatně hospodařit s penězi. Lektorky: Mgr. Karla Černá ředitelka školy, Petra Šticová předsedkyně Sdružení rodičů při ZŠ Ivančice - Řeznovice 19. dubna 2005 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 200,- Kč Kurzovné uhraďte do 10. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka PS Závazná přihláška: Potřebujeme se navzájem Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

10 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet ředitelů zve ředitele, jejich zástupce a ostatní zájemce na žádaný seminář PRÁVNÍ PORADNA Téma: Školský zákon a prováděcí předpisy. Zákon o pedagogických pracovnících. Program: Lektorka: Zodpovězení písemných dotazů k probíranému tématu Diskuze a právní poradna Problémy ředitelů škol JUDr. Hana Poláková 23. dubna 2005 (sobota) hodin (v případě zájmu až do hodin) (přezůvky s sebou) 390,- Kč (číslo kurzu: ) Využijte této možnosti a své dotazy a přihlášku zasílejte nejpozději do 5. dubna 2005 RNDr. Josef Gajoš vedoucí kabinetu ředitelů Závazná přihláška: Právní poradna Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Mám zájem o odpověď na následující otázky:.... Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

11 8/ duben 2005 akreditace č. j / zve vedoucí pracovníky ze všech typů škol na seminář Jak a proč vtahovat pedagogický sbor do řízení rozvoje školy? Cílem semináře je poskytnout ředitelům a jejich zástupcům přehled možností tvůrčího zapojení učitelů do tvorby ŠVP a vybudování si pozitivního klimatu ve své škole. Seminář bude rozdělen na 3 části: SWOT analýza jako nástroj sebehodnocení tvorba řádů školy spolupracující týmy ve škole Lektorky: Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Svatava Kovářová 26. dubna 2005 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 250,- Kč Kurzovné uhraďte do 20. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka PS Závazná přihláška: Jak a proč vtahovat ped. sbor do řízení rozvoje školy? Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

12 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet občanské a rodinné výchovy zve učitele Ov, Rv, biologie, výchovné poradce a třídní učitele ZŠ na 2. část kurzu Co, kdy a jak v sexuální výchově na základní škole 2. část Kurz bude rozčleněn do 6 lekcí, jednotlivé lekce lze absolvovat zcela samostatně. Témata 2. části: Anatomie a fyziologie pohlavních orgánů. Pohlavní styk. Těhotenství a mateřství. Jednotlivá témata budou účastníkům předložena i s metodickým postupem a s různými variantami. Součástí bude i diskuze o správnosti výběru vhodných metod a organizačních forem ve výuce. Lektorky: PaedDr. Eva Horká, pedagožka CVČ Brno Mgr. Simona Stoligová, pedagožka CVČ Brno 27. dubna 2005 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 310,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 20. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Mgr. Monika Formánková vedoucí kabinetu občanské a rodinné výchovy Závazná přihláška: Co, kdy a jak v sexuální výchově na ZŠ 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

13 8/ duben 2005 akreditace č. j / spolu s kabinetem 1. stupně připravují pro všechny učitele ze všech typů škol seminář Cílem je naučit pedagogy, jak pracovat se svým hlasem, v souladu se zásadami hlasové hygieny, techniky řeči a prevence poruch hlasu. Témata: Práce s hlasem a technika mluvy Rytmus, intonace a dynamika Slovní a mimoslovní komunikace Jak rozeznít svůj hlas Jak se zbavit trémy a jak zaujmout Kultura veřejného projevu Jak vydržet s hlasem a nepřekřiknout se Psychologie projevu ve vztahu učitel - žák Lektor: Alfréd Strejček, herec a pedagog 6. května 2005 (pátek) hodin (přezůvky s sebou) 750,- Kč Kurzovné uhraďte do 25. dubna 2005 (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Mgr. Zdenka Brennerová Mgr. Ludmila Jakubová PaedDr. Hana Krojzlová vedoucí kabinetu 1. st. Závazná přihláška: Hlasová výchova pro pedagogy Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

14 8/ duben 2005 zve učitele ze všech typů škol na žádaný praktický seminář Jak psát a realizovat projekty a granty z ESF hračka nebo hrůza? Obsah: Proč psát projekty, co z toho budete mít Příležitost projektů z ESF u MŠMT Cíle a obsah projektu Struktura Technicko-administrativní náležitosti Co vám nikdo k podávání projektu ESF neřekne a přesto to musíte vědět Jak zvýšit pravděpodobnost přijetí projektu Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková 11. května 2005 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 790,- Kč Výhodou bude vlastní notebook s nataženým programem Benefit z Evropský sociální fond pro grantové projekty, opatření 3.1, elektronický formulář k žádosti k výzvě č. 1. Písemná verze bude připravena pro ostatní, kteří notebook nemají k dispozici. Kurzovné uhraďte do 5. května (Číslo kurzu: N ) Závazné přihlášky zasílejte do 15. dubna 2005 na adresu: PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka PS Závazná přihláška: Jak psát a realizovat projekty a granty Titul, jméno a příjmení:..... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na DVPP při PS. Číslo kurzu: N * Nehodící se škrtněte.

15 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet MŠ zve učitelky MŠ i 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD na praktický seminář z cyklu Cvičení s netradičním náčiním 2. část Během semináře se bude propojovat teoretická, praktická i metodická část cvičení s netradičním náčiním. Praktickou ukázku předvedou ské mažoretky. Program: Ukázka práce s hůlkou, vysvětlení techniky a praktický nácvik. Cvičení s ponpóny. Step v mateřské škole. Seznámení s lanovou technikou. Burza nápadů. Lektorky: Iveta Bednaříková, učitelka MŠ Veselí nad Moravou, Tyršova Mgr. Věra Prýglová, učitelka MŠ, Lužní Markéta Rašková, vedoucí ských mažoretek 16. května skupina, 18. května skupina hodin MŠ, Lužní S sebou: cvičební oblečení, přezůvky, zajímavou netradiční pomůcku ke cvičení 160,- Kč Počet účastnic je omezen, přednost budou mít dříve přihlášené. Kurzovné uhraďte nejpozději do 10. května (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Božena Dvořáková vedoucí kabinetu MŠ Závazná přihláška: Cvičení s netradičním načiním - 2. část, 16. nebo Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS skupina* skupina* Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

16 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinety 1. stupně, českého jazyka, dějepisu, Ov a Rv zvou učitele 1. stupně, společensko vědních předmětů na ZŠ, SŠ a SOU na závěrečný praktický seminář Život na nečisto 3. část Závěrečná část semináře je další praktické osvojení metody dramatické výchovy při probírání vhodných témat nejen ve společenskovědních předmětech. Účastníci si tyto postupy nejprve vyzkoušejí na modelových tématech. Program zahrnuje výběr a úpravu vhodných témat podle potřeby účastníků, seznámení s metodami strukturování školního dramatu, se stavbou a způsobem vedení takto připravované vyučovací hodiny, její reflexí a hodnocením. Lektorka: S sebou: Mgr. Krista Bláhová, autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově 16. května 2005 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 265,- Kč pohodlné oblečení Kurzovné uhraďte do 10. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte do 10. dubna 2005 na adresu: Mgr. Z. Brennerová Mgr. M. Formánková Mgr. F. Hnilo Mgr. L. Jakubová ved. kabinetu ved. kabinetu ČJ PaedDr. H. Krojzlová D - Ov - Rv ved. kabinetu 1. stupně Závazná přihláška: Život na nečisto - 3. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

17 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet výchovy mimo vyučování zve vychovatelky ŠD a ŠK na třetí ze čtyř praktických seminářů Hry pro školní družiny 3. část Předposlední pokračování, jehož cílem je doplnit a obměnit zásobník osvědčených her, cvičení a dalších námětů pro aktivní odpočinek, rozvoj poznání, osobnostních a sociálních dovedností a předpokladů. Další hry a aktivity: pro uvolnění a rozehřátí pohybové, rytmické a relaxační posilující soustředění pozornosti pro rozvoj smyslového vnímání, rozvoj fantazie a představivosti se sociální tématikou Lektorka: S sebou: Mgr. Krista Bláhová, autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově 17. května 2005 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 360,- Kč pohodlné oblečení Kurzovné uhraďte do 5. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Dagmar Mrázová vedoucí kabinetu VMV Závazná přihláška: Hry pro ŠD 3. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

18 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet 1. stupně a kabinet MŠ zvou učitelky 1. st., MŠ a vychovatelky ŠD na kurz Hrajeme si s pohádkami 3. část Cílem závěrečného semináře je seznámit účastníky s metodami a technikami umožňující dětem stát se aktivními spoluúčastníky pohádkových příběhů a na základě vlastního prožitku si ověřovat morální hodnoty, které pohádka nabízí. Lektorka: S sebou: Mgr. Krista Bláhová, autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově 17. května skupina od do17.00 hodin 18. května skupina od 8.00 do hodin (přezůvky s sebou) 360,- Kč pohodlné oblečení Kurzovné uhraďte do 5. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Mgr. Z. Brennerová, Mgr. L. Jakubová PaedDr. H. Krojzlová, vedoucí kabinetu 1. st. L. Kachyňová vedoucí kabinetu MŠ Závazná přihláška: Hrajeme si s pohádkami 3. část nebo Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS skupina* skupina* Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

19 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet 1. stupně připravuje praktický seminář pro učitelky 1. stupně, MŠ, vychovatelky, pracovníky z volnočasových aktivit a ostatní zájemce SKOTSKÉ TANCE 6. část Cílem posledního praktického semináře je vytvoření znalostního minima metodiky výuky tanců jednotlivých národů. Po absolvování semináře budou účastníci umět samostatně aplikovat naučené tance v hodinách hudební výchovy, tělesné výchovy nebo při vedení kroužku. Účastníci budou mít možnost zakoupit si řadu tanečních materiálů - CD, kazety, příručky, videokazety. Lektor: S sebou: Miroslav Procházka, prezident Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin 17. května 2005 (úterý) hodin ZŠ J. A. Komenského Kyjov, Újezd hudební sál vhodná obuv a pohodlné oblečení 260,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 30. dubna (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Mgr. Zdenka Brennerová Mgr. Ludmila Jakubová PaedDr. Hana Krojzlová vedoucí kabinetu 1. stupně Závazná přihláška: Skotské tance Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: *Nehodící se škrtněte

20 8/ duben 2005 akreditace č. j / ve spolupráci s AISIS o. s. Kladno pořádá pro učitele ze všech typů škol třídenní kurz OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A se zaměřením na sebepoznání, komunikaci, skupinovou dynamiku a kooperaci. Mají být učitelé vaší školy kvalitně připraveni na tvorbu ŠVP? Chcete změnit atmosféru ve vaší třídě? Chcete změnit celkové klima vaší školy? Chcete, aby se vaši žáci vyznali sami v sobě a lépe si rozuměli navzájem? Co získáte po absolvování programu OSV? Základní informace o interaktivních technikách vedení skupin dětí. Dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se žáky. Motivaci ke změně postojů v rámci vaší pedagogické činnosti. Náměty kde a jakým způsobem se v oboru OSV dále vzdělávat. Program: prezence a ubytování v pátek od hodin zahájení kurzu ve hodin výuka probíhá i ve večerních hodinách večerními volitelnými kluby ukončení kurzu v neděli obědem ve hodin Lektoři: Rozsah: Cena: Mgr. Michal Filípek, ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník Mgr. Jan Zouhar, Gymnázium Vsetín certifikovaní lektoři OSV Dokážu to? května 2005 (pátek neděle) Hotel Radějov, Radějov - Lučina 20 hodin 1 295,- Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, ubytování a plná penze) Pokračování na následující straně.

21 8/ duben 2005 Pokračování z předchozí strany. Důležité upozornění: Přihlášeným zájemcům bude včas zaslán dopis s podrobnými informacemi. Kurz je organizován pro omezený počet zájemců. Protože je určen pro zájemce z celé ČR, je ve Vašem zájmu přihlásit se včas. Po skončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení. Kurzovné uhraďte nejpozději do (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do na adresu: PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka PS, koordinátor P. O. BOX 61 Závazná přihláška: OSV A Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Aprobace účastníka:. Kontakt telefon:. . Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

22 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet 1. stupně a kabinet MŠ zvou ředitele a zástupce sloučených ZŠ a MŠ, ředitele malotřídních a neúplných škol na seminář Vzdělávání ředitelů sloučených ZŠ a MŠ Obsah semináře: Návaznost a propojenost Rámcových programů pro MŠ a ZŠ Jak vytvářet ŠVP pro ZŠ v podmínkách sloučených a malotřídních ZŠ Vyhlášky MŠMT o MŠ Bezpečnost dětí v celodenním provozu směrnice a zodpovědnost Sloučená pracoviště a jejich problémy Lektorky: PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka PS Mgr. Helena Gajdošíková, Dagmar Okénková ředitelky MŠ 25. května 2005 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 390,- Kč Kurzovné uhraďte do 20. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: PaedDr. H. Krojzlová Mgr. Helena Gajdošíková vedoucí kabinetu 1. st. Dagmar Okénková vedoucí kabinetu MŠ Závazná přihláška: Vzdělávání ředitelů sloučených ZŠ a MŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

23 8/ duben 2005 Kabinet MŠ připravuje praktický seminář pro učitelky MŠ a ostatní zájemce Hry v bazénu Cílem je nabídnout metodiku výuky plaveckého výcviku a her v bazénu pro děti předškolního věku. Obsah: Ukázka praktické hodiny s dětmi ve vodě. Rozbor hodiny a metodika her. Ukázka pomůcek vhodných pro hry ve vodě. Diskuze odpovědi na nejčastější dotazy. Lektorky: Hana Mořinglová, ředitelka Plavecké školy Ratíškovice a učitelé Plavecké školy S sebou: 26. května 2005 (čtvrtek) hodin Plavecký bazén vhodná obuv k bazénu a pohodlné lehké oblečení 190,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do (číslo kurzu:n ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Božena Dvořáková vedoucí kabinetu MŠ Závazná přihláška: Hry v bazénu Titul, jméno a příjmení:.... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti DVPP při PS. Číslo kurzu: N *Nehodící se škrtněte

24 8/ duben 2005 Kabinet fyziky ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus zvou učitele fyziky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií na praktický seminář Zaujměte žáky při hodině fyziky Obsah: seminář s autorem učebnice ukázky jednoduchých originálních experimentů fotky a obrázky jako významný prvek motivace křížovky, doplňovačky, pokusy v nápaditém pracovním sešitě návod jak si ušetřit práci s podrobnou příručkou učitele diskuze, odpovědi na otázky Lektor: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., doc. Jan Rauner 26. května 2005 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude se vybírat u prezence) N Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. března 2005 na adresu: Mgr. Karla Surá vedoucí kabinetu fyziky Závazná přihláška: Zaujměte žáky při hodině fyziky Titul, jméno a příjmení: Škola: Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akci DVPP při PS. Číslo kurzu: N

25 8/ duben 2005 akreditace č. j. dodáme Kabinet 1. stupně zve metodiky 1. stupně ZŠ na první část z cyklu seminářů Setkání vedoucích metodických sdružení na 1. st. ZŠ - 1. část Předpokladem pro účast na semináři je prostudování poslední verze RVP - alespoň částí A, B. Z části C pojetí a cíle, klíčové kompetence,vzdělávací oblast 5.4. Člověk a jeho svět. Obsah semináře: Ukázky práce učitelů při tvorbě ŠVP oblast Člověk a jeho svět Začlenění průřezových témat a kompetencí do ŠVP Týmová práce předpoklad pro tvorbu ŠVP Lektorky: S sebou: PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka PS Mgr. Zdenka Brennerová 30. května 2005 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) RVP- tištěnou podobu poslední verze 210,- Kč Kurzovné uhraďte do 20. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Mgr. Zdenka Brennerová Mgr. Ludmila Jakubová PaedDr. Hana Krojzlová vedoucí kabinetu 1. st. Závazná přihláška: Setkání vedoucích metodických sdružení na 1. st. ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

26 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet řízení MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na opakovaný praktický seminář Evaluace v mateřské škole 3. skupina Obsah: Teoretická část: vysvětlení pojmů evaluace a sebeevaluace evaluace a její druhy obecné cíle evaluace Praktická část: jak plánovat sebeevaluaci fáze evaluačního procesu a jeho praktická realizace metody a nástroje sebeevaluace vyhodnocení výsledků analýzy evaluační zpráva Lektor: Mgr. Jana Kratochvílová 31. května 2005 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 390,- Kč Kurzovné uhraďte do 20. května (Číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Mgr. Helena Gajdošíková Dagmar Okénková Mgr. Růžena Hroudová vedoucí kabinetu řízení MŠ Závazná přihláška: Evaluace v mateřské škole , 3. skupina Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte.

27 8/ duben 2005 akreditace č. j / Kabinet mateřských škol zve učitelky i ředitelky MŠ, popř. vedení ZŠ se sloučenou MŠ na kurz Jak si udělat školní vzdělávací program pro mateřskou školu Na kurzu se naučíte, jak postupovat při zpracování školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) a třídního vzdělávacího programu (též TVP) z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (dále RPPV) s oporou o Kurikulum podpory zdraví v mateřských školách (dále KPZMŠ). Vzdělávací kurz proběhne ve dvou blocích s tímto obsahem: Orientace v modelovém programu Kurikulum podpory zdraví v MŠ - východiska a podstatné znaky Porovnání RPPV a KPZMŠ Návrh struktury školního vzdělávacího programu KPZMŠ Obsah vzdělávání v MŠ podporující zdraví (dále MŠPZ) neformální kurikulum (analýza podmínek MŠPZ) formální kurikulum podporující zdraví Komplexnost vzdělávacího programu propojenost oblastí a sad tabulek v KPZMŠ Tvorba témat a podtémat školního vzdělávacího programu (ŠVP)/ KPZMŠ Tvorba tematické části v třídním vzdělávacím programu třídním kurikulu Evaluace KPZMŠ Kurz je určen těm MŠ, které pracují nebo chtějí pracovat podle Kurikula podpory zdraví v MŠ, aniž jsou či chtějí být zařazeny do sítě MŠPZ při SZÚ. Poznámka: Protože předpokládáme velký počet zájemců a počet účastníků kurzu je omezen, bude proveden výběr podle pořadí došlých přihlášek, včetně zaplaceného kurzovného. Lektorky: PaedDr. Hana Sedláčková, ČŠI Blansko Zora Syslová, ředitelka MŠ Radost Brno Pokračování na další straně.

28 8/ duben 2005 Pokračování z předchozí strany. Rozsah kurzu: 35 hodin 1. blok: pátek 10. června hodin sobota 11. června hodin 2. blok: pátek 24. června hodin sobota 25. června hodin Prezence: S sebou: 10. června 2005 (pátek) od 7.45 hodin Kurikulum podpory zdraví v MŠ (pokud máte), přezůvky s sebou 1 540,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do (číslo kurzu: ) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2005 na adresu: Mgr. Helena Gajdošíková Mgr. Růžena Hroudová Dagmar Okénková vedoucí kabinetu MŠ Závazná přihláška: Jak si udělat ŠVP (1.blok), (2. blok) Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pouze k evidenci mé účasti na akreditovaném DVPP při PS. Číslo kurzu: * Nehodící se škrtněte

29 8/ duben 2005 Kabinet matematiky ve spolupráci se ZŠ, U Červených domků pořádá okresní kolo PYTHAGORIÁDA pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia 4. května 2005 (středa) prezence zahájení hodin ZŠ, U Červených domků Poznámka: Maximální počet soutěžících v každé kategorii z jedné školy: 3 žáci Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 20. dubna 2005 na adresu: RNDr. Libor Šnejdar vedoucí kabinetu matematiky Závazná přihláška: okr. kolo PYTHAGORIÁDA Škola:.... Jméno a příjmení: Počet soutěžících ve šk. kole: 6. roč.: roč.:... Razítko a podpis ředitele školy:

30 8/ duben 2005 Kabinet speciální pedagogiky ve spolupráci se SpŠ pořádá okresní kolo soutěže Sportovní hry žáků ZvŠ atletický čtyřboj 19. května 2005 (čtvrtek) hodin, sportovní areál TEZA, stadion U Červených domků Časový rozpis: Příjezd závodníků na stadion do 8.00 hodin s doprovodem dvou učitelů (s sebou stopky!) hodin - prezence závodníků 8.30 hodin - slavnostní nástup, zahájení závodů 8.45 hodin - běh chlapců i dívek na 60 m 9.15 hodin - skok daleký chlapců, hod kriketovým míčkem dívek hodin - hod kriketovým míčkem chlapců, skok daleký dívek hodin - běh dívek na 800 m, běh chlapců na m hodin - slavnostní nástup, vyhlášení výsledků, nominace do oblastního kola hodin - ukončení soutěže Poznámka: Soutěží se podle platných pravidel ČAS a propozic k LA čtyřboji družstev chlapců a dívek. Do výsledků se započítávají body tří nejlepších z čtyřčlenného družstva. Při prezenci nutno předložit ředitelem školy potvrzenou soupisku závodníků s jejich jménem, věkem a potvrzením o dobrém zdravotním stavu. Soutěže se mohou zúčastnit závodníci nominovaní školou a narození od do Do oblastního kola postupují žáci, kteří se umístili na místě, tj. postupují tříčlenná družstva. Cestovné bude soutěžícím proplaceno na základě předložených jízdenek hromadné dopravy. Oběd a pitný režim bude poskytnut všem schváleným soutěžícím. Mgr. Hana Jurečková PaedDr. Eva Novotná PaedDr. Petr Petráš ředitelka SpŠ ředitelka soutěže vedoucí kabinetu spec. pedagogiky

31 8/ duben 2005 Kabinet výtvarné výchovy a kabinet MŠ připravují společnou žáků MŠ, ZŠ, speciálních škol a ZUŠ nejen ze škol okresu Kategorie: I. děti MŠ II. žáci roč. ZŠ a speciálních škol III. žáci roč. ZŠ a speciálních škol IV. žáci ZUŠ do 15 let vestibul MěÚ, Horní Valy 2 Termín výstavy: května 2005 Poznámka: Vybrané práce budou vystaveny a označeny popiskami, proto je, prosím, čitelně označte těmito údaji: název práce, jméno a příjmení autora, věk, třída, kategorie, škola, jméno vyučujícího Výtvarné práce zašlete do 25. dubna 2005 na adresu PS. Mgr. Jaroslava Tomčalová vedoucí kabinetu výtvarné výchovy Lenka Kachyňová vedoucí kabinetu MŠ

32 8/ duben 2005 BLAHOPŘÁNÍ Kategorie I. Školní kola 575 žáků ze 33 škol* Výsledková listina z okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo na ZŠ, Očovská Okresní kolo - 32 žáci ze 32 škol 1. místo: Markéta Wayhelová** ZŠ TGM Hovorany 22 body 2. místo: Dana Sedláčková** ZŠ Svatobořice Mistřín 20 bodů 3. místo: Aneta Nováková** ZŠ, U Červených domků 18 bodů místo: Barbora Sedláčková** ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 17 bodů Vendula Bělochová ZŠ, Vančurova 17 bodů Kateřina Čerešňáková ZŠ Lipov 17 bodů Kateřina Májová ZŠ J. A. Komenského Kyjov 17 bodů Kateřina Tyllichová ZŠ Vnorovy 17 bodů místo: Radek Pšurný MZŠ Velká nad Veličkou 16 bodů Tereza Slováčková MZŠ Ždánice 16 bodů Kategorie II. Školní kola 60 žáků ze 4 škol* Okresní kolo - 7 žáků ze 4 škol 1. místo: Eva Dobrovolná** Gymnázium 22 bodů 2. místo: Lucie Macháčková** Klvaňovo gymnázium Kyjov 21 bod 3. místo: Jakub Salák** Klvaňovo gymnázium Kyjov 20 bodů 4. místo: Hana Imrichová** Gymnázium 18 bodů 5. místo: Anna Smutná Purkyňovo gymnázium Strážnice 17 bodů 6. místo: Ondřej Hudeček Purkyňovo gymnázium Strážnice 13 bodů BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Chemické olympiády, které se konalo v ZŠ, Vančurova Školní kola - 41 žák z 9 škol* Okresní kolo - 30 žáků z 9 škol 1. místo: Vladimír Netopil** MZŠ Ždánice 85 bodů 2. místo: Petr Procházka** MZŠ Ždánice 81 bod 3. místo: David Macek** ZŠ, U Červených domků 80,5 b. 4. místo: Petr Hruška ZŠ, U Červených domků 74 body 5. místo: Tomáš Dao ZŠ, Vančurova 68 bodů 6. místo: Eduard Prát ZŠ, U Červených domků 64 body * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. ** Žáci, kteří postupují do krajského kola soutěže. Výsledková listina s pořadím na dalších místech je uložena na PS v ě a zveřejněna na webových stránkách PS.

33 8/ duben 2005 BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo v ZŠ Rohatec Kategorie A Školní kola 255 žáků ze17 škol* Okresní kolo - 16 žáků z 16 škol 1. místo: Jakub Ambrozek** Gymnázium 53 body 2. místo: Adéla Tomšejová** ZŠ Rohatec 48 bodů 3. místo: Petr Kolařík ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 48 bodů 4. místo: Monika Frolcová ZŠ Dr. Joklíka Kyjov 47 bodů 5. místo: Stanislav Tomeček Klvaňovo gymnázium Kyjov 46 bodů 6. místo: Petr Tomeček Purkyňovo gymnázium Strážnice 44 body 7. místo: Aneta Grabcová ZŠ, Očovská 41 bod 8. místo: Jakub Ilčík ZŠ Milotice 40 bodů 9. místo: Lenka Lopraisová MZŠ Vracov 40 bodů 10. místo: Michaela Rybová ZŠ Kyjov, Újezd 39 bodů 11. místo: Pavel Vykydal ZŠ T. G. M. Hovorany 39 bodů Kategorie B Školní kola 199 žáků z 18 škol* Okresní kolo - 17 žáků ze 17 škol 1. místo: Terezie Gálová** MZŠ Ždánice 71 bod 2. místo: Petra Schmiedová** ZŠ, U Červených domků 59 bodů 3. místo: Petr Mikulec ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 59 bodů 4.místo: Patrik Novosad Klvaňovo gymnázium Kyjov 58 bodů 5. místo: Marek Šnajdr ZŠ Ratíškovice 55 bodů 6. místo: Lenka Sedláková ZŠ Rohatec 54 body 7. místo: Stanislav Randa ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou 54 body 8. místo: Ivana Wayhelová ZŠ T.G.M. Hovorany 54 body 9. místo: Adam Budiš ZŠ Mikulčice 53 body 10. místo: Lucie Grombířová ZŠ Hroznová Lhota 51 bod Kategorie C Školní kola 269 žáků z 18 škol* Okresní kolo - 18 žáků z 18 škol 1. místo: Markéta Wayhelová** ZŠ T.G.M. Hovorany 63,5 b. 2. místo: Michal Polášek** Klvaňovo gymnázium Kyjov 59,5 b. 3. místo: Jiří Mlýnek ZŠ, U Červených domků 58,5 b. 4.místo: Lucie Ježová ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou 55,5 b. 5. místo: Patrik Vigaš MZŠ Vracov 54,5 b. 6. místo: Dalibor Chludil ZŠ Mikulčice 54,5 b. 7. místo: Romana Konečná ZŠ Rohatec 54 body 8. místo: Petr Vlčko ZŠ, Očovská 53,5 b. 9. místo: Alena Hamanová Gymnázium 53 body 10. místo: Štěpán Sečkař Purkyňovo gymnázium Strážnice 51,5 b. * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. ** Žáci, kteří postupují do krajského kola. V případě rovnosti bodů rozhodoval počet bodů v části práce bez atlasu. Výsledková listina s pořadím na dalších místech je uložena na PS v ě a zveřejněna na webových stránkách PS.

34 8/ duben 2005 BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Recitační soutěže, které se konalo v ZŠ, Očovská Kategorie I. Školní kola 346 žáků z 18 škol* Okresní kolo - 17 žáků ze 17 škol 1. místo: Markéta Bařinová ZŠ T. G. M. Čejkovice 2. místo: Vojtěch Kolařík ZŠ Veselí nad Moravou, Zarazice 3. místo: Silva Horná ZŠ Hroznová Lhota Kategorie II. Školní kola žáků z 21 škol* Okresní kolo - 20 žáků z 20 škol 1. místo: Edita Štefková MZŠ Ždánice 2. místo: Kristýna Hájková ZŠ T. G. M. Čejkovice 3. místo: Adam Zeman ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník Kategorie III. Školní kola 311 žáků z 24 škol* Okresní kolo - 23 žáků z 23 škol 1. místo: Amálie Rosíková Purkyňovo gymnázium Strážnice 2. místo: Romana Švachová ZŠ, U Červených domků 3. místo: Nikola Otrhalíková ZŠ, Mírové náměstí Kategorie IV. Školní kola 218 žák z 22 škol* Okresní kolo - 20 žáků z 20 škol 1. místo: Barbora Hrbáčková Purkyňovo gymnázium Strážnice 2. místo: Vendula Kovářová ZŠ, U Červených domků 3. místo: Ondřej Lučan ZŠ, Vančurova * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Středoškolské odborné činnosti, které se konalo v OA ve Veselí nad Moravou Obor č. 01: Matematika a matematická informatika 1. místo: Ladislav Dobrovský** SOŠ Strážnice Název práce: Programování počítačové hry Obor č. 03: Chemie 1. místo: Sylva Betášová, Radka Balaštíková** VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec Název práce: Chemický rozbor kojeneckých vod

35 8/ duben 2005 Obor č. 06: Zdravotnictví 1. místo: Monika Kozáková, Irena Klepáčová ** VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec Název práce: Stanovení povrchové kontaminace pracovních ploch ve škole 2. místo: Veronika Lažková, Vendula Drápelová** SZŠ a SOŠS Kyjov Název práce: Adenoidní vegetace 3. místo: Lucie Kuchařová, Zuzana Uřičářová SZŠ a SOŠS Kyjov Název práce: Problematika úrazů dětí a mládeže 4. místo: Lenka Nováková, Jitka Machačová SZŠ a SOŠS Kyjov Název práce: Diabetes mellitus Obor č. 07: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. místo: Tomáš Kunz, Martin Svoboda** VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec Název práce: Stanovení kofeinu v zeleném čaji 2. místo: Veronika Bachanová, Veronika Havelková, Dana Jelínková** VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec Název práce: Méně známé druhy ovoce, zeleniny a obilovin 3. místo: Jana Straková SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice Název práce: Víno a vinná réva Obor č. 09: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1. místo: Petra Bezchlebová, Jana Malcová** SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice Název práce: Problematika odívání tělesně postižených 2. místo: Miroslav Knot** SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice Název práce: Technologická dokumentace - svatební šaty 3. místo: Lukáš Jagoš SOŠ Strážnice Název práce: Design automobilu roku 2030 Obor č. 10: Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika 1. místo: Luděk Majer** OA a SOU Veselí nad Moravou Název práce: Popis procesů probíhajících v lidském mozku a v počítači Obor č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo: Ludmila Pinterová** SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice Název práce: Práce s hedvábím Obor č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo: Kateřina Melichárková, Šárka Vaďurová,** OA a SOU Veselí nad Moravou Název práce: Kriminalita mládeže Obor č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1. místo: Marie Řihánková, Nikola Uhrová** SZŠ a SOŠS Kyjov Název práce: Homosexualita ** Studenti postupující do krajského kola SOČ.

36 8/ duben 2005 SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Veselí nad Moravou Vás srdečně zve na Módní přehlídku doplněnou modelovou tvorbou studentů školy Vstupné: 8. dubna 2005 v hodin kino Morava ve Veselí nad Moravou 60,- Kč SOŠ oděvní, SOU a U Strážnice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Veselí nad Moravou zve žáky a studenty na Akci s výchovně vzdělávacím zaměřením modelová tvorba žáků a studentů školy módní novinky oděvních firem taneční skupina HONEY FACES aerobik KIS INTENSIVE-STRANGERS 8. dubna 2005 v hodin kino Morava ve Veselí nad Moravou Vstupné: 20,- Kč Informace: SOŠ oděvní Strážnice: tel

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 4/ 2007-1 - prosinec Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 15. 10. 30. 12. 2007 Galerie na schodech Lidé dnešního Egypta, fotografie PaedDr. Hany Krojzlové a Minigalerie Jordánsko a Izrael 2007, fotografie

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 ze dne 15. ledna 2014, č. j. MSMT 49 122/2013-1 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Přehled akcí na měsíc únor 2007

Přehled akcí na měsíc únor 2007 6/ 2007-1 - únor Přehled akcí na měsíc únor 2007 1. 2. 13. 4. 2007 Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků 1. 2. 13. 4. 2007 Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 Kalkulátor těles 1. matematika a statistika Lukáš Bátrla SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod Kvantová mechanika

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti.

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti. Přehled vzdělávacích akcí ÚNOR 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 12. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 23. 2. Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bř Bř Ho Ho Ho Ho Bř Ho Ho

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol 2012 ze dne 29. 6. 2012, č. j. MŠMT- 9 629/2012-51 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více