Vysoké školy v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké školy v České republice"

Transkript

1 istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené v zemích západní Evropy 1, v důsledku reforem Marie Terezie školská soustava nabyla nové podoby. Roku 1774 byl upraven systém základních škol v monarchii a zavedena školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Reformu pocítily i gymnázia a univerzity, které byly posvětštěny. Nový způsob výuky, především na těch nejnižších stupních, byl však bohužel založen na mechanickém memorování, připomínajícím vojenský dril. I když školní výchova v pojetí osvícenského absolutismu měla směřovat především k osvojení zásad účinné humanity a vlastenectví, v nichž prý spočívá pravé štěstí, na druhé straně měla ovšem vést ke společenské kázni a intelektuální průměrnosti, jež údajně zajišťují neporušitelnost společenských struktur. 2 I když uběhlo dlouhých 200 let a české školství prošlo mnohými reformami v závislosti na politických podmínkách v zemi, přeci jen je tato tereziánská reforma cítit v současném českém školství dodnes. Po roce 1989 samozřejmě osnovy vyučovaných látek prošly revizí a mnohé předměty, jako např. marxismusleninismus povinný na vysokých školách, již neexistují, ale na zásadní reformy se teprve čeká. I když jsou navrhovány mnohé změny pro střední školy, stalo se otázkou číslo jedna financování vysokých škol, které jsou, stejně jako všechny české státní školy, bezplatné, a s tím související reforma. Vysoké školy totiž čelí finanční a personální krizi, která může mít neblahé následky. Podívejme se ale podrobněji na vysoké školy v ČR a jejich strukturu k roku 2000, k němuž byla v prosinci 2001 vydána výroční zpráva o stavu vysokého školství v ČR. Podle této zprávy byly k tomuto roku v ČR 23 veřejné školy a 4 státní vysoké školy, v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. V roce 2000 bylo v ČR 8 vysokých soukromých škol. Veřejné vysoké školy měly k celkem 111 fakult, z nichž nejvíce, 17, jich měla Univerzita Karlova byla zřízena nová veřejná vysoká škola, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dá se říci, že se trvale zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo. 1 Kolektiv autorů, Dějiny koruny české II, Paseka, Praha, 1992, str Tamtéž. Pozn. Zdroj - Výroční zpráva o stavu vysokých škol z prosince 2001 Pro Savino & Partners zpracovala PhDr. Klára Polednová Trvale se zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo.

2 44 economicrevue 17 istruzione vzdělání Počet vysokých škol, fakult a studujících v městech ČR (stav VŠ a studujících k , absolventi v kalendářním roce 2000) Město (1) Počet Studující ČR všech forem studia Cizinci VŠ fakult bakalářské magisterské doktorské studenti z toho nově absolventi (4) další studující studium studium (2) studium celkem přijatí (3) vzdělávání cizinci celkem (5) VYSOKÉ ŠKOLY Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě Kunovice Karlovy Vary Mladá Boleslav Vyškov VEŘEJNÉ VŠ Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě SOUKROMÉ VŠ Praha Kunovice Ostrava Karlovy Vary Mladá Boleslav STÁTNÍ VŠ Brno Hradec Králové Praha Vyškov ) Jsou uvedena všechna města, ve kterých je alespoň jedna fakulta, i když sídlo příslušné VŠ se nachází v jiném městě. Města jsou seřazena sestupně podle počtu veřejných VŠ, fakult a počtu studentů prezenčního i ostatních forem studia. 2) Včetně studia v magisterských studijních programech navazujících na bakalářské studijní programy. 3) Do celkového počtu nově přijatých se nezapočítávají nově přijatí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program a nově přijatí ke studiu v doktorském studijním programu. 4) Za kalendářní rok 2000, k ) Do údaje studující cizinci celkem je zahrnuto studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, studium prezenční, distanční a kombinované.

3 istruzione vzdělání 17 economicrevue 45 Regionální rozložení sídel vysokých škol Veřejné vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola 1. Hlavní město Praha Praha 1. Univerzita Karlova v Praze 2. České vysoké učení technické v Praze 3. Akademie výtvarných umění v Praze 4. Akademie múzických umění v Praze 5. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 6. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 7. Česká zemědělská univerzita v Praze 8. Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Středočeský kraj Budějovický kraj České Budějovice 1.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jindřichův Hradec - Fakulta managementu VŠE v Praze 4. Plzeňský kraj Plzeň 1. Západočeská univerzita v Plzni - Lékařská fakulta UK v Plzni 5. Karlovarský kraj Cheb - Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 6. Ústecký kraj Ústí nad Labem 1. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 7. Liberecký kraj Liberec 1. Technická univerzita v Liberci 8. Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Univerzita Hradec Králové - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Pardubice 1. Univerzita Pardubice 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vysoké učení technické v Brně 2. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3. Masarykova univerzita v Brně 4. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 5. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Lednice na Moravě - Zahradnická fakulta MZLU v Brně 12. Olomoucký kraj Olomouc 1. Univerzita Palackého v Olomouci 13. Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2. Ostravská univerzita v Ostravě Opava 1. Slezská univerzita v Opavě Karviná - Obchodně podnikatelská fakulta SU v Opavě 14. Zlínský kraj Zlín - Fakulta technologická VUT v Brně - Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně Státní vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Policejní akademie České republiky v Praze neuniverzitní 2. Středočeský kraj Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Voj. lékař. akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vojenská akademie v Brně Vyškov 1. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Zlínský kraj - -

4 46 economicrevue 17 istruzione vzdělání Soukromé vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Bankovní institut vysoká škola, a.s. neuniverzitní 2. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. neuniverzitní 3. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. neuniverzitní 4. Literární akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého), s.r.o. neuniverzitní 5. Vysoká škola cestov. ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. neuniverzitní 6. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. neuniverzitní 7. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. neuniverzitní 8. Pražský technologický institut, o.p.s. neuniverzitní 2. Středočeský kraj Mladá Boleslav 1. Škoda Auto, a.s., Vysoká škola neuniverzitní 3. Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Karlovy Vary 1. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuniverzitní 6. Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Litomyšl 1. Institut restaurování a konzervač. technik Litomyšl, o.p.s. neuniverzitní 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Akademie STING, o.p.s. neuniverzitní 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola podnikání, a.s. neuniverzitní 14. Zlínský kraj Kunovice 1. Evropský polytechnický institut, s.r.o. neuniverzitní Vysokoškolské vzdělávání se začalo transformovat podpisem boloňské deklarace, podle které je systém vysokoškolského vzdělávání založen na pregraduálním (bakalářském) a postgraduálním (magisterské a doktorském) studiu.tento třístupňový systém studia by měl přispět k upevnění evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Nadále se vytvářejí, či prohlubují modularizace stávajících studijních programů. Rozšiřuje se nabídka předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, snižuje se počet hodin přímé výuky, a tak se umožňuje zvýšit podíl samostatné práce studentů při výuce. Začínají se i utvářet studijní programy během nichž se vyučuje v cizích jazycích. Zájem uchazečů o studium na vysokých školách (bakalářské a magisterské studijní programy) Na většinu veřejných vysokých škol se přijímá po úspěšném složení přijímací zkoušky. Proto velká část studentů podává přihlášky na více vysokých škol a to nejen na stejné obory. Proto údaje o počtu podaných přihlášek neodpovídají skutečnému zájmu studentů o danou vysokou školu. Často jde studentům hlavně o to, aby se někam dostali. Počty studentů všech forem studia, včetně cizinců, jsou nejvyšší ve skupině oborů technické vědy a nauky Ve srovnání s rokem 1999 je to přírůstek o 333 studentů. Nejvíce absolventů bylo i v roce 2000 ve skupině oborů ekonomie Na druhém místě jsou technické vědy a nauky 6 209, a třetí nejsilnější skupinou absolventů jsou absolventi ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče Rovněž neúspěšnost studentů byla v roce 2000 nejvyšší ve skupině technické vědy a nauky. Odpovídá nejvyššímu počtu studentů v této skupině oborů. Je dána náročností studia těchto oborů, popř. nesprávnou volbou vysoké školy po ukončení studia na střední škole vzhledem k relativní dostupnosti vysokoškolského studia na technických vysokých školách. Na tyto školy se nepřijímá na základě přijímacího řízení, ale podle prospěchu na střední škole. Počty studentů na vysokých školách Počty studentů na vysokých školách se i v roce 2000 zvýšily. Podle údajů vysokých škol studovalo k v České republice na všech vysokých školách celkem studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím, tj. celkem studentů. Na veřejných vysokých školách v roce 2000 studovalo studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím. Výrazně se zvýšil počet studentů s cizím státním občanstvím na veřejných vysokých školách a to o studentů, tj. o 35,7% (v roce 1999 studovalo studentů). Tento vysoký nárůst studentů s cizím státním občanstvím tvořil zejména nárůst studentů se slovenským státním občanstvím (celkem 3 501) studujících v prezenční formě bakalářský či magisterský studijní program. Na soukromých vysokých školách studovalo k celkem studentů se státním občanstvím ČR a 60 studentů s cizím státním občanstvím. Věková struktura akademických pracovníků Věková struktura akademických pracovníků je téměř na všech veřejných vysokých školách nepříznivá. Neuspokojivý stav v této oblasti znamená, že např. na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je v penzijním věku více než polovina profesorů a téměř čtvrtina docentů. Vysoké školy ve svých výročních zprávách konstatují, že úbytek akademických pracovníků a dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením jejich práce. Pokud byl na návrh vedení vysokých škol realizován nárůst tarifních mezd pracovníků vysokých škol, znamenalo to snížení osobních příplatků.

5 istruzione vzdělání 17 economicrevue 47 Fakulty vysokých škol Veřejná vysoká škola Počet fakult Umístění fakulty UK Praha 14 Praha 2 Hradec Králové 1 Plzeň JU České Budějovice 5 České Budějovice UJEP Ústí nad Labem 3 Ústí nad Labem MU Brno 8 Brno UP Olomouc 7 Olomouc VFU Brno 3 Brno OU Ostrava 4 Ostrava UHK Hradec Králové 2 Hradec Králové SU Opava 1 Opava 1 Karviná ČVUT Praha 6 Praha VŠCHT Praha 4 Praha ZČU Plzeň 6 Plzeň 1 Cheb TU Liberec 6 Liberec UPa Pardubice 3 Pardubice VUT Brno 7 Brno 2 Zlín VŠB-TU Ostrava 6 Ostrava VŠE Praha 5 Praha 1 Jindřichův Hradec ČZU Praha 4 Praha MZLU Brno 3 Brno 1 Lednice na Moravě AMU Praha 3 Praha AVU Praha - - VŠUP Praha - - JAMU Brno 2 Brno C e l k e m 111 ČR Účast vysokých škol v programech EU I v roce 2000 lze jako velmi úspěšnou hodnotit účast českých vysokých škol ve vzdělávacích programech EU. Byl to především program Socrates - Erasmus, Leonardo da Vinci a program Tempus. Nejvýznamnějším a největším vzdělávacím programem, do kterého se v akademickém roce 1999/2000 zapojilo 26 vysokých škol (všechny veřejné a 3 soukromé vysoké školy), byl program Socrates - Erasmus. Evropská spolupráce vysokých škol se podle tohoto programu koncentruje do tří oblastí. Je to Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, Mobilita studentů a učitelů a Tematické sítě. V oblasti Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi se program zaměřil na okruhy: Finanční podpora na organizaci mobilit studentů a učitelů, Intenzivní programy, Přípravné návštěvy, Evropský kreditní systém a Vývoj učebních osnov. Přidělovaný grant na organizaci mobilit činil průměrně 100 EUR na jednoho vyjíždějícího studenta nebo učitele. V rámci Intenzivních programů bylo v akademickém roce 1999/2000 podáno 6 a přijaty 4 projekty vysokých škol a přidělený rozpočet na tyto projekty činil EUR. Pro přípravné návštěvy za účelem navázání nové spolupráce se částka pro týdenní výjezdy pracovníků vysokoškolské instituce pohybovala v rozmezí EUR. Pokroku bylo dosaženo v oblasti implementace ECTS. Evropský kreditní systém, který garantuje akademické uznání studia v zahraničí tím, že poskytuje pravidla k porovnání výsledků dosažených studentem a přenesení těchto výsledků z jedné instituce do druhé, byl implementován v dalších studijních programech vysokých škol. V rámci Vývoje učebních osnov byla např. v roce 2000 ukončena výzkumná fáze společného projektu Univerzity Palackého v Olomouci, University of Edinburgh a Université de la Rochelle, jehož cílem bylo společně připravit kurz srovnávací právní terminologie, která je používána v právních dokumentech Evropské unie. Mobilita studentů a pedagogů tvoří páteř programu Socrates Erasmus. Převážná většina výjezdů studentů se uskutečňuje na základě bilaterálních dohod uzavíraných mezi českými a zahraničními vysokými školami. Pouze malá část studentů vyjíždí do zahraničí nad rámec těchto dohod v rámci tzv. Free Mover Activity. V rámci programu Socrates - Erasmus bylo skutečně vysláno do zemí EU 1241 studentů a přijato 509 zahraničních studentů. Mezi cílovými zeměmi českých studentů je v popředí Německo, Velká Británie a Francie, následuje Rakousko, Španělsko, Holandsko a Finsko. Studenti přijíždějící do České republiky tvoří cca 41 % vyjíždějících studentů. Menší počet přijíždějících studentů je dán nižší nabídkou studijních programů v anglickém nebo německém jazyce na českých vysokých školách. Mezinárodní spolupráce univerzit se realizovala také v programu Ceepus. Program Ceepus je akademický výměnný program zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu. Program umožňuje výměnné stipendijní pobyty. Členské země Ceepus každoročně vkládají do tohoto programu stipendijní měsíce určené pro přijetí zahraničních studentů a pedagogů. V rámci tohoto výměnného programu do zahraničí vycestovalo na studijní pobyt 87 pedagogů celkem na 66,5 stipendijního měsíce a 166 studentů celkem na 232 stipendijní měsíce. Do České republiky přicestovalo 88 akademických pracovníků na 77,5 stipendijního měsíce a 164 studentů na 256 studijních měsíců. Na další formy spolupráce, tj. Letní školy, Intenzivní kurzy, Jazykové kurzy a Exkurze, bylo přiděleno 26,5 stipendijního měsíce. Program Aktion je dalším programem, kterého se vysoké školy účastnily. Je to společný program České republiky a Rakouska, který usiluje o rozvoj

6 48 economicrevue 17 istruzione vzdělání dvoustranné, dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vzdělávání ve všech vědních oborech. Program podporuje zejména projekty, jejichž obsah souvisí s aktuálním vývojem obou zemí, popř. souvisí se společnými historickými kořeny. Vysoké školy se také účastní dalších programů podle svého profesního zaměření. Tak např. v roce 2000 pokračovala řada aktivit v rámci členství Vysoké školy ekonomické v Praze v Community of European Management Schools (CEMS). Toto prestižní společenství evropských ekonomických a manažerských škol představuje prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci představitelů významných světových firem a akademických členů, pro aktivní reflexi světových vývojových trendů do pedagogického procesu, pro publikování v časopise European Business Forum a v neposlední řadě pro realizaci společného studijního programu CEMS Master. Program přispívá ke zvýšení kvality spektra studijních programů Vysoké školy ekonomické v Praze, k harmonizaci evropských studijních programů i k mobilitě jejích studentů i učitelů. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce se vysoké školy aktivně zapojily do 5. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace. K datu (od zahájení programu v srpnu 1999) se ve skupině tematických programů zapojilo do 5. RP celkem 404 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 1516 účastníků z ČR. Z tohoto počtu bylo v úspěšných projektech 62 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 263 účastníků v úspěšných projektech ČR. Partnerské projekty s vysokými školami v zahraničí Vysoké školy v roce 2000 rozšiřovaly partnerské vztahy se zahraničními univerzitami. Dohody o přímé spolupráci sjednané jednotlivými veřejnými vysokými školami v České republice se svými zahraničními partnery, které registroval odbor zahraničních vztahů a evropské integrace k , dosáhly počtu 578. Jen za roky 1999 a 2000 bylo nově podepsáno 86 dohod. Pokračuje program Scart, tj.program strukturované spolupráce v oblasti uměleckého školství mezi Českou republikou a Holandskem, kde se účastní jako členové konsorcia projektu Akademie múzických umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Na projektu se dále podílejí Masarykova univerzita v Brně, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze. V květnu 2000 se v rámci tohoto projektu konala první Boalovská dílna pro studenty Akademie múzických umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením pedagogů Divadelní fakulty v Utrechtu. Na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se v rámci tohoto projektu realizovala výměna pedagogů, studentů a komorních souborů. Dále se v průběhu roku 2000 uskutečnily společné koncerty 4 strunných kvartet a 4 dechových kvintet studentů z Prahy, Brna, Amsterodamu a Utrechtu. I v roce 2000 pokračovala tradiční výměna učitelů v rámci družebních partnerských univerzit Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Wroclaw, Katowice, Poznaň, Regensburg a Vídeň. V roce 2000 zahájila tento typ spolupráce Masarykova univerzita v Brně také s Univerzitou Komenského v Bratislavě a uzavřela nové dvojstranné dohody s Univerzitou Paříž XXII, s Univerzitou v Torontu a s Univerzitou Johana Keplera v Linci. Umělecky orientované vysoké školy výčtem svých tělovýchovných a sportovních aktivit naznačují, že tělesná výchova organizovaná v rámci školy postupně nachází své místo i mezi jejími studenty. Vysoké školy umělecky orientované uvádějí ve výročních zprávách obdobně řadu organizovaných kulturních či uměleckých akcí, přehlídek a soutěží. Současně uvádějí i významná ocenění svých studentů, která na těchto mezinárodních a národních soutěžích získali. Snaha o rozvoj vysokých škol Zásadním strategickým záměrem ministerstva bylo ovlivnit současnou strukturu vysokoškolských studentů v jednotlivých typech studijních programů tak, aby vysoké školy nabízely bakalářské studijní programy v takovém spektru a kvalitě, aby v nich mohla postupně ukončovat studia zhruba polovina všech vysokoškolských studentů, podpořit mladé akademické pracovníky, usilující o rychlé splnění kritérií pro habilitační řízení, mobilitu studentů i akademických pracovníků. Dále prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol podpořit uplatnění informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a projekty směřující k inovaci. 3 Brazilský Augusto Boal, tvůrce divadla foruminteraktivního divadla. Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu Celkem kmen. oborů bak. mag. dokt. absolventi přírodní vědy a nauky 11 až technické vědy a nauky 21 až zeměděl. - les. a veter. vědy a nauky 41 až zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociální péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 81, Celkem 11 až

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŠKOLSTVÍ. Víte, že...

ŠKOLSTVÍ. Víte, že... Víte, že... Přestože během let 1993 až 2003 klesl počet žáků základních škol o 9,9 %, počet jejich učitelů naopak stoupl o 2,9 %? Na vysokých školách při výrazném zvýšení počtu studentů o 83,6 % vzrostl

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 Rozhodnutí o odvolání podle 87 správního řádu č. j. NAU-23/2016-5 ze dne 2. 2. 2017; nabytí právní moci: 18. 2. 2017

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Akademický senát AMU

Akademický senát AMU Akademický senát AMU 25.3.2015 ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti. Petr Sáha 15. března 2016

Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti. Petr Sáha 15. března 2016 Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti Petr Sáha 15. března 2016 Obsah 1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2. Veřejné vysoké školy v České republice 3. Struktura studijních

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2010 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky Praha, březen 2010 Ministerstvo školství,

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více