Vysoké školy v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké školy v České republice"

Transkript

1 istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené v zemích západní Evropy 1, v důsledku reforem Marie Terezie školská soustava nabyla nové podoby. Roku 1774 byl upraven systém základních škol v monarchii a zavedena školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Reformu pocítily i gymnázia a univerzity, které byly posvětštěny. Nový způsob výuky, především na těch nejnižších stupních, byl však bohužel založen na mechanickém memorování, připomínajícím vojenský dril. I když školní výchova v pojetí osvícenského absolutismu měla směřovat především k osvojení zásad účinné humanity a vlastenectví, v nichž prý spočívá pravé štěstí, na druhé straně měla ovšem vést ke společenské kázni a intelektuální průměrnosti, jež údajně zajišťují neporušitelnost společenských struktur. 2 I když uběhlo dlouhých 200 let a české školství prošlo mnohými reformami v závislosti na politických podmínkách v zemi, přeci jen je tato tereziánská reforma cítit v současném českém školství dodnes. Po roce 1989 samozřejmě osnovy vyučovaných látek prošly revizí a mnohé předměty, jako např. marxismusleninismus povinný na vysokých školách, již neexistují, ale na zásadní reformy se teprve čeká. I když jsou navrhovány mnohé změny pro střední školy, stalo se otázkou číslo jedna financování vysokých škol, které jsou, stejně jako všechny české státní školy, bezplatné, a s tím související reforma. Vysoké školy totiž čelí finanční a personální krizi, která může mít neblahé následky. Podívejme se ale podrobněji na vysoké školy v ČR a jejich strukturu k roku 2000, k němuž byla v prosinci 2001 vydána výroční zpráva o stavu vysokého školství v ČR. Podle této zprávy byly k tomuto roku v ČR 23 veřejné školy a 4 státní vysoké školy, v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. V roce 2000 bylo v ČR 8 vysokých soukromých škol. Veřejné vysoké školy měly k celkem 111 fakult, z nichž nejvíce, 17, jich měla Univerzita Karlova byla zřízena nová veřejná vysoká škola, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dá se říci, že se trvale zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo. 1 Kolektiv autorů, Dějiny koruny české II, Paseka, Praha, 1992, str Tamtéž. Pozn. Zdroj - Výroční zpráva o stavu vysokých škol z prosince 2001 Pro Savino & Partners zpracovala PhDr. Klára Polednová Trvale se zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo.

2 44 economicrevue 17 istruzione vzdělání Počet vysokých škol, fakult a studujících v městech ČR (stav VŠ a studujících k , absolventi v kalendářním roce 2000) Město (1) Počet Studující ČR všech forem studia Cizinci VŠ fakult bakalářské magisterské doktorské studenti z toho nově absolventi (4) další studující studium studium (2) studium celkem přijatí (3) vzdělávání cizinci celkem (5) VYSOKÉ ŠKOLY Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě Kunovice Karlovy Vary Mladá Boleslav Vyškov VEŘEJNÉ VŠ Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě SOUKROMÉ VŠ Praha Kunovice Ostrava Karlovy Vary Mladá Boleslav STÁTNÍ VŠ Brno Hradec Králové Praha Vyškov ) Jsou uvedena všechna města, ve kterých je alespoň jedna fakulta, i když sídlo příslušné VŠ se nachází v jiném městě. Města jsou seřazena sestupně podle počtu veřejných VŠ, fakult a počtu studentů prezenčního i ostatních forem studia. 2) Včetně studia v magisterských studijních programech navazujících na bakalářské studijní programy. 3) Do celkového počtu nově přijatých se nezapočítávají nově přijatí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program a nově přijatí ke studiu v doktorském studijním programu. 4) Za kalendářní rok 2000, k ) Do údaje studující cizinci celkem je zahrnuto studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, studium prezenční, distanční a kombinované.

3 istruzione vzdělání 17 economicrevue 45 Regionální rozložení sídel vysokých škol Veřejné vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola 1. Hlavní město Praha Praha 1. Univerzita Karlova v Praze 2. České vysoké učení technické v Praze 3. Akademie výtvarných umění v Praze 4. Akademie múzických umění v Praze 5. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 6. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 7. Česká zemědělská univerzita v Praze 8. Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Středočeský kraj Budějovický kraj České Budějovice 1.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jindřichův Hradec - Fakulta managementu VŠE v Praze 4. Plzeňský kraj Plzeň 1. Západočeská univerzita v Plzni - Lékařská fakulta UK v Plzni 5. Karlovarský kraj Cheb - Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 6. Ústecký kraj Ústí nad Labem 1. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 7. Liberecký kraj Liberec 1. Technická univerzita v Liberci 8. Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Univerzita Hradec Králové - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Pardubice 1. Univerzita Pardubice 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vysoké učení technické v Brně 2. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3. Masarykova univerzita v Brně 4. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 5. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Lednice na Moravě - Zahradnická fakulta MZLU v Brně 12. Olomoucký kraj Olomouc 1. Univerzita Palackého v Olomouci 13. Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2. Ostravská univerzita v Ostravě Opava 1. Slezská univerzita v Opavě Karviná - Obchodně podnikatelská fakulta SU v Opavě 14. Zlínský kraj Zlín - Fakulta technologická VUT v Brně - Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně Státní vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Policejní akademie České republiky v Praze neuniverzitní 2. Středočeský kraj Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Voj. lékař. akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vojenská akademie v Brně Vyškov 1. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Zlínský kraj - -

4 46 economicrevue 17 istruzione vzdělání Soukromé vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Bankovní institut vysoká škola, a.s. neuniverzitní 2. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. neuniverzitní 3. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. neuniverzitní 4. Literární akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého), s.r.o. neuniverzitní 5. Vysoká škola cestov. ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. neuniverzitní 6. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. neuniverzitní 7. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. neuniverzitní 8. Pražský technologický institut, o.p.s. neuniverzitní 2. Středočeský kraj Mladá Boleslav 1. Škoda Auto, a.s., Vysoká škola neuniverzitní 3. Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Karlovy Vary 1. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuniverzitní 6. Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Litomyšl 1. Institut restaurování a konzervač. technik Litomyšl, o.p.s. neuniverzitní 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Akademie STING, o.p.s. neuniverzitní 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola podnikání, a.s. neuniverzitní 14. Zlínský kraj Kunovice 1. Evropský polytechnický institut, s.r.o. neuniverzitní Vysokoškolské vzdělávání se začalo transformovat podpisem boloňské deklarace, podle které je systém vysokoškolského vzdělávání založen na pregraduálním (bakalářském) a postgraduálním (magisterské a doktorském) studiu.tento třístupňový systém studia by měl přispět k upevnění evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Nadále se vytvářejí, či prohlubují modularizace stávajících studijních programů. Rozšiřuje se nabídka předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, snižuje se počet hodin přímé výuky, a tak se umožňuje zvýšit podíl samostatné práce studentů při výuce. Začínají se i utvářet studijní programy během nichž se vyučuje v cizích jazycích. Zájem uchazečů o studium na vysokých školách (bakalářské a magisterské studijní programy) Na většinu veřejných vysokých škol se přijímá po úspěšném složení přijímací zkoušky. Proto velká část studentů podává přihlášky na více vysokých škol a to nejen na stejné obory. Proto údaje o počtu podaných přihlášek neodpovídají skutečnému zájmu studentů o danou vysokou školu. Často jde studentům hlavně o to, aby se někam dostali. Počty studentů všech forem studia, včetně cizinců, jsou nejvyšší ve skupině oborů technické vědy a nauky Ve srovnání s rokem 1999 je to přírůstek o 333 studentů. Nejvíce absolventů bylo i v roce 2000 ve skupině oborů ekonomie Na druhém místě jsou technické vědy a nauky 6 209, a třetí nejsilnější skupinou absolventů jsou absolventi ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče Rovněž neúspěšnost studentů byla v roce 2000 nejvyšší ve skupině technické vědy a nauky. Odpovídá nejvyššímu počtu studentů v této skupině oborů. Je dána náročností studia těchto oborů, popř. nesprávnou volbou vysoké školy po ukončení studia na střední škole vzhledem k relativní dostupnosti vysokoškolského studia na technických vysokých školách. Na tyto školy se nepřijímá na základě přijímacího řízení, ale podle prospěchu na střední škole. Počty studentů na vysokých školách Počty studentů na vysokých školách se i v roce 2000 zvýšily. Podle údajů vysokých škol studovalo k v České republice na všech vysokých školách celkem studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím, tj. celkem studentů. Na veřejných vysokých školách v roce 2000 studovalo studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím. Výrazně se zvýšil počet studentů s cizím státním občanstvím na veřejných vysokých školách a to o studentů, tj. o 35,7% (v roce 1999 studovalo studentů). Tento vysoký nárůst studentů s cizím státním občanstvím tvořil zejména nárůst studentů se slovenským státním občanstvím (celkem 3 501) studujících v prezenční formě bakalářský či magisterský studijní program. Na soukromých vysokých školách studovalo k celkem studentů se státním občanstvím ČR a 60 studentů s cizím státním občanstvím. Věková struktura akademických pracovníků Věková struktura akademických pracovníků je téměř na všech veřejných vysokých školách nepříznivá. Neuspokojivý stav v této oblasti znamená, že např. na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je v penzijním věku více než polovina profesorů a téměř čtvrtina docentů. Vysoké školy ve svých výročních zprávách konstatují, že úbytek akademických pracovníků a dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením jejich práce. Pokud byl na návrh vedení vysokých škol realizován nárůst tarifních mezd pracovníků vysokých škol, znamenalo to snížení osobních příplatků.

5 istruzione vzdělání 17 economicrevue 47 Fakulty vysokých škol Veřejná vysoká škola Počet fakult Umístění fakulty UK Praha 14 Praha 2 Hradec Králové 1 Plzeň JU České Budějovice 5 České Budějovice UJEP Ústí nad Labem 3 Ústí nad Labem MU Brno 8 Brno UP Olomouc 7 Olomouc VFU Brno 3 Brno OU Ostrava 4 Ostrava UHK Hradec Králové 2 Hradec Králové SU Opava 1 Opava 1 Karviná ČVUT Praha 6 Praha VŠCHT Praha 4 Praha ZČU Plzeň 6 Plzeň 1 Cheb TU Liberec 6 Liberec UPa Pardubice 3 Pardubice VUT Brno 7 Brno 2 Zlín VŠB-TU Ostrava 6 Ostrava VŠE Praha 5 Praha 1 Jindřichův Hradec ČZU Praha 4 Praha MZLU Brno 3 Brno 1 Lednice na Moravě AMU Praha 3 Praha AVU Praha - - VŠUP Praha - - JAMU Brno 2 Brno C e l k e m 111 ČR Účast vysokých škol v programech EU I v roce 2000 lze jako velmi úspěšnou hodnotit účast českých vysokých škol ve vzdělávacích programech EU. Byl to především program Socrates - Erasmus, Leonardo da Vinci a program Tempus. Nejvýznamnějším a největším vzdělávacím programem, do kterého se v akademickém roce 1999/2000 zapojilo 26 vysokých škol (všechny veřejné a 3 soukromé vysoké školy), byl program Socrates - Erasmus. Evropská spolupráce vysokých škol se podle tohoto programu koncentruje do tří oblastí. Je to Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, Mobilita studentů a učitelů a Tematické sítě. V oblasti Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi se program zaměřil na okruhy: Finanční podpora na organizaci mobilit studentů a učitelů, Intenzivní programy, Přípravné návštěvy, Evropský kreditní systém a Vývoj učebních osnov. Přidělovaný grant na organizaci mobilit činil průměrně 100 EUR na jednoho vyjíždějícího studenta nebo učitele. V rámci Intenzivních programů bylo v akademickém roce 1999/2000 podáno 6 a přijaty 4 projekty vysokých škol a přidělený rozpočet na tyto projekty činil EUR. Pro přípravné návštěvy za účelem navázání nové spolupráce se částka pro týdenní výjezdy pracovníků vysokoškolské instituce pohybovala v rozmezí EUR. Pokroku bylo dosaženo v oblasti implementace ECTS. Evropský kreditní systém, který garantuje akademické uznání studia v zahraničí tím, že poskytuje pravidla k porovnání výsledků dosažených studentem a přenesení těchto výsledků z jedné instituce do druhé, byl implementován v dalších studijních programech vysokých škol. V rámci Vývoje učebních osnov byla např. v roce 2000 ukončena výzkumná fáze společného projektu Univerzity Palackého v Olomouci, University of Edinburgh a Université de la Rochelle, jehož cílem bylo společně připravit kurz srovnávací právní terminologie, která je používána v právních dokumentech Evropské unie. Mobilita studentů a pedagogů tvoří páteř programu Socrates Erasmus. Převážná většina výjezdů studentů se uskutečňuje na základě bilaterálních dohod uzavíraných mezi českými a zahraničními vysokými školami. Pouze malá část studentů vyjíždí do zahraničí nad rámec těchto dohod v rámci tzv. Free Mover Activity. V rámci programu Socrates - Erasmus bylo skutečně vysláno do zemí EU 1241 studentů a přijato 509 zahraničních studentů. Mezi cílovými zeměmi českých studentů je v popředí Německo, Velká Británie a Francie, následuje Rakousko, Španělsko, Holandsko a Finsko. Studenti přijíždějící do České republiky tvoří cca 41 % vyjíždějících studentů. Menší počet přijíždějících studentů je dán nižší nabídkou studijních programů v anglickém nebo německém jazyce na českých vysokých školách. Mezinárodní spolupráce univerzit se realizovala také v programu Ceepus. Program Ceepus je akademický výměnný program zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu. Program umožňuje výměnné stipendijní pobyty. Členské země Ceepus každoročně vkládají do tohoto programu stipendijní měsíce určené pro přijetí zahraničních studentů a pedagogů. V rámci tohoto výměnného programu do zahraničí vycestovalo na studijní pobyt 87 pedagogů celkem na 66,5 stipendijního měsíce a 166 studentů celkem na 232 stipendijní měsíce. Do České republiky přicestovalo 88 akademických pracovníků na 77,5 stipendijního měsíce a 164 studentů na 256 studijních měsíců. Na další formy spolupráce, tj. Letní školy, Intenzivní kurzy, Jazykové kurzy a Exkurze, bylo přiděleno 26,5 stipendijního měsíce. Program Aktion je dalším programem, kterého se vysoké školy účastnily. Je to společný program České republiky a Rakouska, který usiluje o rozvoj

6 48 economicrevue 17 istruzione vzdělání dvoustranné, dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vzdělávání ve všech vědních oborech. Program podporuje zejména projekty, jejichž obsah souvisí s aktuálním vývojem obou zemí, popř. souvisí se společnými historickými kořeny. Vysoké školy se také účastní dalších programů podle svého profesního zaměření. Tak např. v roce 2000 pokračovala řada aktivit v rámci členství Vysoké školy ekonomické v Praze v Community of European Management Schools (CEMS). Toto prestižní společenství evropských ekonomických a manažerských škol představuje prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci představitelů významných světových firem a akademických členů, pro aktivní reflexi světových vývojových trendů do pedagogického procesu, pro publikování v časopise European Business Forum a v neposlední řadě pro realizaci společného studijního programu CEMS Master. Program přispívá ke zvýšení kvality spektra studijních programů Vysoké školy ekonomické v Praze, k harmonizaci evropských studijních programů i k mobilitě jejích studentů i učitelů. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce se vysoké školy aktivně zapojily do 5. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace. K datu (od zahájení programu v srpnu 1999) se ve skupině tematických programů zapojilo do 5. RP celkem 404 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 1516 účastníků z ČR. Z tohoto počtu bylo v úspěšných projektech 62 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 263 účastníků v úspěšných projektech ČR. Partnerské projekty s vysokými školami v zahraničí Vysoké školy v roce 2000 rozšiřovaly partnerské vztahy se zahraničními univerzitami. Dohody o přímé spolupráci sjednané jednotlivými veřejnými vysokými školami v České republice se svými zahraničními partnery, které registroval odbor zahraničních vztahů a evropské integrace k , dosáhly počtu 578. Jen za roky 1999 a 2000 bylo nově podepsáno 86 dohod. Pokračuje program Scart, tj.program strukturované spolupráce v oblasti uměleckého školství mezi Českou republikou a Holandskem, kde se účastní jako členové konsorcia projektu Akademie múzických umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Na projektu se dále podílejí Masarykova univerzita v Brně, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze. V květnu 2000 se v rámci tohoto projektu konala první Boalovská dílna pro studenty Akademie múzických umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením pedagogů Divadelní fakulty v Utrechtu. Na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se v rámci tohoto projektu realizovala výměna pedagogů, studentů a komorních souborů. Dále se v průběhu roku 2000 uskutečnily společné koncerty 4 strunných kvartet a 4 dechových kvintet studentů z Prahy, Brna, Amsterodamu a Utrechtu. I v roce 2000 pokračovala tradiční výměna učitelů v rámci družebních partnerských univerzit Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Wroclaw, Katowice, Poznaň, Regensburg a Vídeň. V roce 2000 zahájila tento typ spolupráce Masarykova univerzita v Brně také s Univerzitou Komenského v Bratislavě a uzavřela nové dvojstranné dohody s Univerzitou Paříž XXII, s Univerzitou v Torontu a s Univerzitou Johana Keplera v Linci. Umělecky orientované vysoké školy výčtem svých tělovýchovných a sportovních aktivit naznačují, že tělesná výchova organizovaná v rámci školy postupně nachází své místo i mezi jejími studenty. Vysoké školy umělecky orientované uvádějí ve výročních zprávách obdobně řadu organizovaných kulturních či uměleckých akcí, přehlídek a soutěží. Současně uvádějí i významná ocenění svých studentů, která na těchto mezinárodních a národních soutěžích získali. Snaha o rozvoj vysokých škol Zásadním strategickým záměrem ministerstva bylo ovlivnit současnou strukturu vysokoškolských studentů v jednotlivých typech studijních programů tak, aby vysoké školy nabízely bakalářské studijní programy v takovém spektru a kvalitě, aby v nich mohla postupně ukončovat studia zhruba polovina všech vysokoškolských studentů, podpořit mladé akademické pracovníky, usilující o rychlé splnění kritérií pro habilitační řízení, mobilitu studentů i akademických pracovníků. Dále prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol podpořit uplatnění informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a projekty směřující k inovaci. 3 Brazilský Augusto Boal, tvůrce divadla foruminteraktivního divadla. Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu Celkem kmen. oborů bak. mag. dokt. absolventi přírodní vědy a nauky 11 až technické vědy a nauky 21 až zeměděl. - les. a veter. vědy a nauky 41 až zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociální péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 81, Celkem 11 až

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více