Vysoké školy v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké školy v České republice"

Transkript

1 istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené v zemích západní Evropy 1, v důsledku reforem Marie Terezie školská soustava nabyla nové podoby. Roku 1774 byl upraven systém základních škol v monarchii a zavedena školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Reformu pocítily i gymnázia a univerzity, které byly posvětštěny. Nový způsob výuky, především na těch nejnižších stupních, byl však bohužel založen na mechanickém memorování, připomínajícím vojenský dril. I když školní výchova v pojetí osvícenského absolutismu měla směřovat především k osvojení zásad účinné humanity a vlastenectví, v nichž prý spočívá pravé štěstí, na druhé straně měla ovšem vést ke společenské kázni a intelektuální průměrnosti, jež údajně zajišťují neporušitelnost společenských struktur. 2 I když uběhlo dlouhých 200 let a české školství prošlo mnohými reformami v závislosti na politických podmínkách v zemi, přeci jen je tato tereziánská reforma cítit v současném českém školství dodnes. Po roce 1989 samozřejmě osnovy vyučovaných látek prošly revizí a mnohé předměty, jako např. marxismusleninismus povinný na vysokých školách, již neexistují, ale na zásadní reformy se teprve čeká. I když jsou navrhovány mnohé změny pro střední školy, stalo se otázkou číslo jedna financování vysokých škol, které jsou, stejně jako všechny české státní školy, bezplatné, a s tím související reforma. Vysoké školy totiž čelí finanční a personální krizi, která může mít neblahé následky. Podívejme se ale podrobněji na vysoké školy v ČR a jejich strukturu k roku 2000, k němuž byla v prosinci 2001 vydána výroční zpráva o stavu vysokého školství v ČR. Podle této zprávy byly k tomuto roku v ČR 23 veřejné školy a 4 státní vysoké školy, v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. V roce 2000 bylo v ČR 8 vysokých soukromých škol. Veřejné vysoké školy měly k celkem 111 fakult, z nichž nejvíce, 17, jich měla Univerzita Karlova byla zřízena nová veřejná vysoká škola, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dá se říci, že se trvale zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo. 1 Kolektiv autorů, Dějiny koruny české II, Paseka, Praha, 1992, str Tamtéž. Pozn. Zdroj - Výroční zpráva o stavu vysokých škol z prosince 2001 Pro Savino & Partners zpracovala PhDr. Klára Polednová Trvale se zvyšuje počet soukromých neuniverzitních vysokých škol. Ty byly zpočátku orientované na ekonomiku, informatiku a výpočetní techniku, dnes se však rozšiřují o programy orientované na umělecké obory a na správní právo a obchodní právo.

2 44 economicrevue 17 istruzione vzdělání Počet vysokých škol, fakult a studujících v městech ČR (stav VŠ a studujících k , absolventi v kalendářním roce 2000) Město (1) Počet Studující ČR všech forem studia Cizinci VŠ fakult bakalářské magisterské doktorské studenti z toho nově absolventi (4) další studující studium studium (2) studium celkem přijatí (3) vzdělávání cizinci celkem (5) VYSOKÉ ŠKOLY Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě Kunovice Karlovy Vary Mladá Boleslav Vyškov VEŘEJNÉ VŠ Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Opava Zlín Cheb Jindřichův Hradec Karviná Lednice na Moravě SOUKROMÉ VŠ Praha Kunovice Ostrava Karlovy Vary Mladá Boleslav STÁTNÍ VŠ Brno Hradec Králové Praha Vyškov ) Jsou uvedena všechna města, ve kterých je alespoň jedna fakulta, i když sídlo příslušné VŠ se nachází v jiném městě. Města jsou seřazena sestupně podle počtu veřejných VŠ, fakult a počtu studentů prezenčního i ostatních forem studia. 2) Včetně studia v magisterských studijních programech navazujících na bakalářské studijní programy. 3) Do celkového počtu nově přijatých se nezapočítávají nově přijatí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program a nově přijatí ke studiu v doktorském studijním programu. 4) Za kalendářní rok 2000, k ) Do údaje studující cizinci celkem je zahrnuto studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, studium prezenční, distanční a kombinované.

3 istruzione vzdělání 17 economicrevue 45 Regionální rozložení sídel vysokých škol Veřejné vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola 1. Hlavní město Praha Praha 1. Univerzita Karlova v Praze 2. České vysoké učení technické v Praze 3. Akademie výtvarných umění v Praze 4. Akademie múzických umění v Praze 5. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 6. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 7. Česká zemědělská univerzita v Praze 8. Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Středočeský kraj Budějovický kraj České Budějovice 1.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jindřichův Hradec - Fakulta managementu VŠE v Praze 4. Plzeňský kraj Plzeň 1. Západočeská univerzita v Plzni - Lékařská fakulta UK v Plzni 5. Karlovarský kraj Cheb - Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 6. Ústecký kraj Ústí nad Labem 1. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 7. Liberecký kraj Liberec 1. Technická univerzita v Liberci 8. Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Univerzita Hradec Králové - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Pardubice 1. Univerzita Pardubice 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vysoké učení technické v Brně 2. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3. Masarykova univerzita v Brně 4. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 5. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Lednice na Moravě - Zahradnická fakulta MZLU v Brně 12. Olomoucký kraj Olomouc 1. Univerzita Palackého v Olomouci 13. Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2. Ostravská univerzita v Ostravě Opava 1. Slezská univerzita v Opavě Karviná - Obchodně podnikatelská fakulta SU v Opavě 14. Zlínský kraj Zlín - Fakulta technologická VUT v Brně - Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně Státní vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Policejní akademie České republiky v Praze neuniverzitní 2. Středočeský kraj Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Hradec Králové 1. Voj. lékař. akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové 9. Pardubický kraj Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Vojenská akademie v Brně Vyškov 1. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Zlínský kraj - -

4 46 economicrevue 17 istruzione vzdělání Soukromé vysoké školy VÚSC Město Vysoká škola Poznámka 1. Hlavní město Praha Praha 1. Bankovní institut vysoká škola, a.s. neuniverzitní 2. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. neuniverzitní 3. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. neuniverzitní 4. Literární akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého), s.r.o. neuniverzitní 5. Vysoká škola cestov. ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. neuniverzitní 6. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. neuniverzitní 7. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. neuniverzitní 8. Pražský technologický institut, o.p.s. neuniverzitní 2. Středočeský kraj Mladá Boleslav 1. Škoda Auto, a.s., Vysoká škola neuniverzitní 3. Budějovický kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Karlovy Vary 1. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuniverzitní 6. Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Litomyšl 1. Institut restaurování a konzervač. technik Litomyšl, o.p.s. neuniverzitní 10. Jihlavský kraj Brněnský kraj Brno 1. Akademie STING, o.p.s. neuniverzitní 12. Olomoucký kraj Ostravský kraj Ostrava 1. Vysoká škola podnikání, a.s. neuniverzitní 14. Zlínský kraj Kunovice 1. Evropský polytechnický institut, s.r.o. neuniverzitní Vysokoškolské vzdělávání se začalo transformovat podpisem boloňské deklarace, podle které je systém vysokoškolského vzdělávání založen na pregraduálním (bakalářském) a postgraduálním (magisterské a doktorském) studiu.tento třístupňový systém studia by měl přispět k upevnění evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Nadále se vytvářejí, či prohlubují modularizace stávajících studijních programů. Rozšiřuje se nabídka předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, snižuje se počet hodin přímé výuky, a tak se umožňuje zvýšit podíl samostatné práce studentů při výuce. Začínají se i utvářet studijní programy během nichž se vyučuje v cizích jazycích. Zájem uchazečů o studium na vysokých školách (bakalářské a magisterské studijní programy) Na většinu veřejných vysokých škol se přijímá po úspěšném složení přijímací zkoušky. Proto velká část studentů podává přihlášky na více vysokých škol a to nejen na stejné obory. Proto údaje o počtu podaných přihlášek neodpovídají skutečnému zájmu studentů o danou vysokou školu. Často jde studentům hlavně o to, aby se někam dostali. Počty studentů všech forem studia, včetně cizinců, jsou nejvyšší ve skupině oborů technické vědy a nauky Ve srovnání s rokem 1999 je to přírůstek o 333 studentů. Nejvíce absolventů bylo i v roce 2000 ve skupině oborů ekonomie Na druhém místě jsou technické vědy a nauky 6 209, a třetí nejsilnější skupinou absolventů jsou absolventi ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče Rovněž neúspěšnost studentů byla v roce 2000 nejvyšší ve skupině technické vědy a nauky. Odpovídá nejvyššímu počtu studentů v této skupině oborů. Je dána náročností studia těchto oborů, popř. nesprávnou volbou vysoké školy po ukončení studia na střední škole vzhledem k relativní dostupnosti vysokoškolského studia na technických vysokých školách. Na tyto školy se nepřijímá na základě přijímacího řízení, ale podle prospěchu na střední škole. Počty studentů na vysokých školách Počty studentů na vysokých školách se i v roce 2000 zvýšily. Podle údajů vysokých škol studovalo k v České republice na všech vysokých školách celkem studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím, tj. celkem studentů. Na veřejných vysokých školách v roce 2000 studovalo studentů se státním občanstvím ČR a studentů s cizím státním občanstvím. Výrazně se zvýšil počet studentů s cizím státním občanstvím na veřejných vysokých školách a to o studentů, tj. o 35,7% (v roce 1999 studovalo studentů). Tento vysoký nárůst studentů s cizím státním občanstvím tvořil zejména nárůst studentů se slovenským státním občanstvím (celkem 3 501) studujících v prezenční formě bakalářský či magisterský studijní program. Na soukromých vysokých školách studovalo k celkem studentů se státním občanstvím ČR a 60 studentů s cizím státním občanstvím. Věková struktura akademických pracovníků Věková struktura akademických pracovníků je téměř na všech veřejných vysokých školách nepříznivá. Neuspokojivý stav v této oblasti znamená, že např. na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je v penzijním věku více než polovina profesorů a téměř čtvrtina docentů. Vysoké školy ve svých výročních zprávách konstatují, že úbytek akademických pracovníků a dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením jejich práce. Pokud byl na návrh vedení vysokých škol realizován nárůst tarifních mezd pracovníků vysokých škol, znamenalo to snížení osobních příplatků.

5 istruzione vzdělání 17 economicrevue 47 Fakulty vysokých škol Veřejná vysoká škola Počet fakult Umístění fakulty UK Praha 14 Praha 2 Hradec Králové 1 Plzeň JU České Budějovice 5 České Budějovice UJEP Ústí nad Labem 3 Ústí nad Labem MU Brno 8 Brno UP Olomouc 7 Olomouc VFU Brno 3 Brno OU Ostrava 4 Ostrava UHK Hradec Králové 2 Hradec Králové SU Opava 1 Opava 1 Karviná ČVUT Praha 6 Praha VŠCHT Praha 4 Praha ZČU Plzeň 6 Plzeň 1 Cheb TU Liberec 6 Liberec UPa Pardubice 3 Pardubice VUT Brno 7 Brno 2 Zlín VŠB-TU Ostrava 6 Ostrava VŠE Praha 5 Praha 1 Jindřichův Hradec ČZU Praha 4 Praha MZLU Brno 3 Brno 1 Lednice na Moravě AMU Praha 3 Praha AVU Praha - - VŠUP Praha - - JAMU Brno 2 Brno C e l k e m 111 ČR Účast vysokých škol v programech EU I v roce 2000 lze jako velmi úspěšnou hodnotit účast českých vysokých škol ve vzdělávacích programech EU. Byl to především program Socrates - Erasmus, Leonardo da Vinci a program Tempus. Nejvýznamnějším a největším vzdělávacím programem, do kterého se v akademickém roce 1999/2000 zapojilo 26 vysokých škol (všechny veřejné a 3 soukromé vysoké školy), byl program Socrates - Erasmus. Evropská spolupráce vysokých škol se podle tohoto programu koncentruje do tří oblastí. Je to Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, Mobilita studentů a učitelů a Tematické sítě. V oblasti Posílení evropské spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi se program zaměřil na okruhy: Finanční podpora na organizaci mobilit studentů a učitelů, Intenzivní programy, Přípravné návštěvy, Evropský kreditní systém a Vývoj učebních osnov. Přidělovaný grant na organizaci mobilit činil průměrně 100 EUR na jednoho vyjíždějícího studenta nebo učitele. V rámci Intenzivních programů bylo v akademickém roce 1999/2000 podáno 6 a přijaty 4 projekty vysokých škol a přidělený rozpočet na tyto projekty činil EUR. Pro přípravné návštěvy za účelem navázání nové spolupráce se částka pro týdenní výjezdy pracovníků vysokoškolské instituce pohybovala v rozmezí EUR. Pokroku bylo dosaženo v oblasti implementace ECTS. Evropský kreditní systém, který garantuje akademické uznání studia v zahraničí tím, že poskytuje pravidla k porovnání výsledků dosažených studentem a přenesení těchto výsledků z jedné instituce do druhé, byl implementován v dalších studijních programech vysokých škol. V rámci Vývoje učebních osnov byla např. v roce 2000 ukončena výzkumná fáze společného projektu Univerzity Palackého v Olomouci, University of Edinburgh a Université de la Rochelle, jehož cílem bylo společně připravit kurz srovnávací právní terminologie, která je používána v právních dokumentech Evropské unie. Mobilita studentů a pedagogů tvoří páteř programu Socrates Erasmus. Převážná většina výjezdů studentů se uskutečňuje na základě bilaterálních dohod uzavíraných mezi českými a zahraničními vysokými školami. Pouze malá část studentů vyjíždí do zahraničí nad rámec těchto dohod v rámci tzv. Free Mover Activity. V rámci programu Socrates - Erasmus bylo skutečně vysláno do zemí EU 1241 studentů a přijato 509 zahraničních studentů. Mezi cílovými zeměmi českých studentů je v popředí Německo, Velká Británie a Francie, následuje Rakousko, Španělsko, Holandsko a Finsko. Studenti přijíždějící do České republiky tvoří cca 41 % vyjíždějících studentů. Menší počet přijíždějících studentů je dán nižší nabídkou studijních programů v anglickém nebo německém jazyce na českých vysokých školách. Mezinárodní spolupráce univerzit se realizovala také v programu Ceepus. Program Ceepus je akademický výměnný program zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu. Program umožňuje výměnné stipendijní pobyty. Členské země Ceepus každoročně vkládají do tohoto programu stipendijní měsíce určené pro přijetí zahraničních studentů a pedagogů. V rámci tohoto výměnného programu do zahraničí vycestovalo na studijní pobyt 87 pedagogů celkem na 66,5 stipendijního měsíce a 166 studentů celkem na 232 stipendijní měsíce. Do České republiky přicestovalo 88 akademických pracovníků na 77,5 stipendijního měsíce a 164 studentů na 256 studijních měsíců. Na další formy spolupráce, tj. Letní školy, Intenzivní kurzy, Jazykové kurzy a Exkurze, bylo přiděleno 26,5 stipendijního měsíce. Program Aktion je dalším programem, kterého se vysoké školy účastnily. Je to společný program České republiky a Rakouska, který usiluje o rozvoj

6 48 economicrevue 17 istruzione vzdělání dvoustranné, dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vzdělávání ve všech vědních oborech. Program podporuje zejména projekty, jejichž obsah souvisí s aktuálním vývojem obou zemí, popř. souvisí se společnými historickými kořeny. Vysoké školy se také účastní dalších programů podle svého profesního zaměření. Tak např. v roce 2000 pokračovala řada aktivit v rámci členství Vysoké školy ekonomické v Praze v Community of European Management Schools (CEMS). Toto prestižní společenství evropských ekonomických a manažerských škol představuje prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci představitelů významných světových firem a akademických členů, pro aktivní reflexi světových vývojových trendů do pedagogického procesu, pro publikování v časopise European Business Forum a v neposlední řadě pro realizaci společného studijního programu CEMS Master. Program přispívá ke zvýšení kvality spektra studijních programů Vysoké školy ekonomické v Praze, k harmonizaci evropských studijních programů i k mobilitě jejích studentů i učitelů. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce se vysoké školy aktivně zapojily do 5. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace. K datu (od zahájení programu v srpnu 1999) se ve skupině tematických programů zapojilo do 5. RP celkem 404 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 1516 účastníků z ČR. Z tohoto počtu bylo v úspěšných projektech 62 pracovníků vysokých škol z celkového počtu 263 účastníků v úspěšných projektech ČR. Partnerské projekty s vysokými školami v zahraničí Vysoké školy v roce 2000 rozšiřovaly partnerské vztahy se zahraničními univerzitami. Dohody o přímé spolupráci sjednané jednotlivými veřejnými vysokými školami v České republice se svými zahraničními partnery, které registroval odbor zahraničních vztahů a evropské integrace k , dosáhly počtu 578. Jen za roky 1999 a 2000 bylo nově podepsáno 86 dohod. Pokračuje program Scart, tj.program strukturované spolupráce v oblasti uměleckého školství mezi Českou republikou a Holandskem, kde se účastní jako členové konsorcia projektu Akademie múzických umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Na projektu se dále podílejí Masarykova univerzita v Brně, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze. V květnu 2000 se v rámci tohoto projektu konala první Boalovská dílna pro studenty Akademie múzických umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením pedagogů Divadelní fakulty v Utrechtu. Na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se v rámci tohoto projektu realizovala výměna pedagogů, studentů a komorních souborů. Dále se v průběhu roku 2000 uskutečnily společné koncerty 4 strunných kvartet a 4 dechových kvintet studentů z Prahy, Brna, Amsterodamu a Utrechtu. I v roce 2000 pokračovala tradiční výměna učitelů v rámci družebních partnerských univerzit Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Wroclaw, Katowice, Poznaň, Regensburg a Vídeň. V roce 2000 zahájila tento typ spolupráce Masarykova univerzita v Brně také s Univerzitou Komenského v Bratislavě a uzavřela nové dvojstranné dohody s Univerzitou Paříž XXII, s Univerzitou v Torontu a s Univerzitou Johana Keplera v Linci. Umělecky orientované vysoké školy výčtem svých tělovýchovných a sportovních aktivit naznačují, že tělesná výchova organizovaná v rámci školy postupně nachází své místo i mezi jejími studenty. Vysoké školy umělecky orientované uvádějí ve výročních zprávách obdobně řadu organizovaných kulturních či uměleckých akcí, přehlídek a soutěží. Současně uvádějí i významná ocenění svých studentů, která na těchto mezinárodních a národních soutěžích získali. Snaha o rozvoj vysokých škol Zásadním strategickým záměrem ministerstva bylo ovlivnit současnou strukturu vysokoškolských studentů v jednotlivých typech studijních programů tak, aby vysoké školy nabízely bakalářské studijní programy v takovém spektru a kvalitě, aby v nich mohla postupně ukončovat studia zhruba polovina všech vysokoškolských studentů, podpořit mladé akademické pracovníky, usilující o rychlé splnění kritérií pro habilitační řízení, mobilitu studentů i akademických pracovníků. Dále prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol podpořit uplatnění informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a projekty směřující k inovaci. 3 Brazilský Augusto Boal, tvůrce divadla foruminteraktivního divadla. Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu Celkem kmen. oborů bak. mag. dokt. absolventi přírodní vědy a nauky 11 až technické vědy a nauky 21 až zeměděl. - les. a veter. vědy a nauky 41 až zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociální péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 81, Celkem 11 až

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky průzkumu z prosince Iva Horová Koncem roku provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více