Acer econsole Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acer econsole Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acer econsole Uživatelská příručka 1

2 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými společností Acer obsahuje programy poskytované zdarma nebo programy jiných výrobců ( software poskytovaný zdarma ), ke kterým se poskytuje licence za podmínek obecné veřejné licence GNU ( GPL ). Software poskytovaný zdarma je jako takový označen. Pokud kopírujete, distribuujete nebo upravujete software poskytovaný zdarma, jste povinni se řídit podmínkami licence GPL. Software poskytovaný zdarma je distribuován s důvěrou, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Podmínky obecné veřejné licence GNU platí vždy. Přímo na adrese můžete získat kopii licence GPL nebo poslat nadaci Free Software Foundation, Inc. zprávu s žádostí o kopii licence. Nadace Free Software Foundation, Inc, má následující adresu: 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, , USA. Po dobu tří (3) let od nabytí tohoto softwaru můžete získat úplnou strojově čitelnou kopii zdrojového kódu k softwaru poskytovanému zdarma za podmínek GPL bezplatně s výjimkou nákladů na média, poštovné a balné, pokud nás o to písemně požádáte. K tomuto webu se také můžete připojit a stáhnout následující software: Máte-li další dotazy, kontaktujte nás. Naše poštovní adresa je: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C. 2

3 Obsah Konfigurace systémového softwaru... 4 Instalace softwaru Acer econsole... 4 Používání softwaru econsole... 8 Používání softwaru econsole... 9 Režimy softwaru econsole... 9 Správa serverů médií Správa hudebních souborů Sdílení hudby Vytvoření nové hudební složky Zobrazení hudebních složek Úpravy informací o hudbě Synchronizované složky Vytvoření seznamů stop a oblíbených položek Odstranění složek, souborů, seznamů stop a oblíbených položek Správa souborů obrázků Sdílení obrázků Vytvoření nové složky obrázků Zobrazení složek obrázků Úpravy informací o obrázku Oblíbené položky Vytvoření a úpravy oblíbených položek Správa souborů videa Sdílení videa Vytvoření nové složky videa Zobrazení složek videa Vytvoření a úpravy oblíbených položek Kopírování zvukového disku CD Hledání médií Nabídky Nastavení Správce účtů Správce zařízení Upřesnit nastavení

4 Konfigurace systémového softwaru Tato část obsahuje pokyny týkající se konfigurace domácího počítače, aby mohl komunikovat s přístrojem Acer econsole. Prvním krokem je instalace softwaru Acer econsole. Instalace softwaru Acer econsole Chcete-li nainstalovat software (Acer econsole), nejprve vložte disk se softwarem do optické čtecí jednotky v počítači. Pokud máte v systému nastaveno automatické spuštění, zobrazí se okno průvodce instalací. Klepněte na tlačítko Další>. Zobrazí se okno s licenční smlouvou k softwaru. Pečlivě si přečtěte smlouvu a klepněte na možnost ' (S podmínkami licenční smlouvy souhlasím'. Potom klepnutím na tlačítko Další> otevřete okno pro umístění souboru. 4

5 Vyberte umístění, do kterého chcete nainstalovat soubory econsole. Potom klepněte na tlačítko Další> Průvodce instalací začne instalovat software econsole. Po dokončení se zobrazí okno 'Nastavení složek pro synchronizaci'. Ve výchozím nastavení software econsole vybere pro sdílení se zařízením econsole mediální soubory systému Windows (Hudba, Obrázky a Video). 5

6 Jsou-li výchozí složky správné, pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Další>. 6

7 Pokud chcete změnit výchozí nastavení a sdílet jiné soubory, klepněte na odpovídající ikonu a vyhledejte požadovanou složku pro sdílení. Pokračujte klepnutím na tlačítko OK. Až vyberte složky pro sdílení, klepněte na tlačítko Další>. Po dokončení instalace se zobrazí okno s informací o dokončení postupu instalace. Ukončete instalační software klepnutím na tlačítko Dokončit. 7

8 Používání softwaru econsole econsole je snadno použitelný program, který se dodává spolu s přístrojem Acer econsole. Program econsole umožňuje snadnou organizaci souborů s hudbou, obrázky a videem, aby je bylo možné pomocí zábavní konzoly econsole přehrávat na televizoru nebo zvukovém systému. Pokud chcete, aby přístroj Acer econsole detekoval soubory médií, je nutné pomocí softwaru econsole uspořádat a spravovat uživatelské účty. V programu econsole lze vytvářet oblíbené složky, seznamy stop a upravovat soubory pro přehrávání na televizoru nebo zvukovém systému pomocí přístroje Acer econsole. Důležité: Program econsole musí být v počítači nainstalován dříve, než přístroj Acer econsole začnete používat. 8

9 Používání softwaru econsole Po instalaci můžete program econsole spustit tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu a vyberete příkaz Open econsole (Spustit program econsole). Program econsole lze také spustit výběrem položky Start, Všechny programy, Acer a Acer econsole z nabídky Start systému Windows. Režimy softwaru econsole Po spuštění programu econsole umístěte ukazatel myši nad jednotlivé ikony. Zjistíte, že jsou k dispozici tři režimy správy médií: Spravovat hudební soubory, Manage picture files (Správa souborů s obrázky) a Manage video files (Správa souborů videa). Požadovaný režim můžete vybrat klepnutím na jednu z ikon. Po výběru jednoho z režimů lze snadno přepnout do jiného režimu klepnutím na karty, které jsou snadno dostupné v horní části panelu. 9

10 Správa serverů médií Spouštěcí obrazovka také umožňuje snadno a rychle povolit a zakázat servery médií. V dolní části spouštěcí obrazovky jsou umístěny grafické odkazy na všechny detekované servery médií. Server médií můžete povolit a zakázat, pokud klepnete pravým tlačítkem myši na obrázek a zvolíte příkaz Aktivovat nebo Deaktivovat v závislosti na jeho aktuálním stavu. 10

11 Správa hudebních souborů V režimu hudby programu econsole můžete používat mnoho funkcí pro práci s hudební knihovnou, například vytvářet seznamy stop, kompilovat oblíbené položky a ripovat disky CD. Sdílení hudby Sdílení složek v programu econsole umožňuje, abyste k nim získali přístup z přístroje Acer econsole přes televizor. Díky přístroji econsole může každý člen rodiny nebo uživatel sdílet jiné složky nebo soubory. To znamená, že každý uživatel může podle potřeby zobrazit pouze svou oblíbenou hudbu a mít uložen obsah nezávisle na ostatních uživatelích. Chcete-li sdílet složky, klepněte na ikonu Sdílet hudbu v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku správce souborů (viz následující obrázek). Klepnutím na ikony můžete postupně vybrat složku, kterou chcete sdílet. Pokud chcete složku sdílet, klepněte na ikonu, podržte tlačítko myši a přetáhněte složku do pole vpravo. 11

12 Všechny sdílené složky budou viditelné při každém otevření nabídky hudby pomocí přístroje econsole. Obsah sdílené složky lze poté použít při vytváření seznamů stop, oblíbených položek a vypalování disků CD pomocí programu econsole. Chcete-li sdílenou složku přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem myši do pole na pravé straně a vyberte příkaz Přejmenovat. Pokud chcete zrušit sdílení složky, můžete kdykoli klepnout pravým tlačítkem myši na složku v poli vpravo a vybrat příkaz Odstranit. Chcete-li upravit nebo zobrazit sdílené složky jiného člena rodiny nebo uživatele, klepněte na rozevírací nabídku v pravém horním rohu obrazovkové nabídky a vyberte uživatele, k jehož souborům chcete získat přístup. 12

13 Vytvoření nové hudební složky Přístroj econsole umožňuje vytvářet nové složky pro ukládání hudebních souborů. Chcete-li vytvořit novou složku v poli sdílené hudby, klepněte na příkaz Vytvořit složku na levé straně obrazovkové nabídky programu econsole. Tento příkaz přidá do pole sdílené hudby složku s názvem New Folder (Nová složka). Složku můžete přejmenovat a potom do ní zkopírovat skladby, které budou k dispozici pro úpravy a použití v rámci programu econsole a přehrávače econsole. Zobrazení hudebních složek Způsob zobrazování svých souborů médií můžete změnit klepnutím na položku Zobrazit podle v horní části pole souboru. Rozevírací nabídka poskytuje následující možnosti zobrazení: Album, Žánr, Umělec, Oblíbené položky a Seznamy stop. Máte tak k dispozici pohodlný způsob prohlížení svých souborů při různých příležitostech. 13

14 Úpravy informací o hudbě Každá skladba v knihovně hudby obsahuje informace, pomocí kterých program econsole soubor třídí a ukládá. Pokud zvýrazníte určitou skladbu, zobrazí se dostupné informace o této skladbě v okně Informace o hudbě v dolní části obrazovkové nabídky. Chcete-li upravit informace o skladbě, klepněte na pole Upravit. Zadejte informace nebo je podle potřeby změňte a potom je aktualizujte klepnutím na tlačítko Zapisovat. Informační oblast lze skrýt, aby se zvětšila oblast prohlížení souborů. Chcete-li to provést, klepněte na ikonu šipky v pravé horní části informační oblasti. Opakovaným klepnutím na šipku informace znovu zobrazíte. Ke každé skladbě můžete také přidat obal alba nebo obrázek, pokud poklepete na rámeček obrázku a vyberete soubor s obrázkem. 14

15 Synchronizované složky Synchronizovaná složka je složka, kterou počítač automaticky aktualizuje, aby obsahovala všechny nové soubory nebo média. Soubory jsou synchronizovány s vybranou složkou nebo výměnným zařízením. Program econsole ve výchozím nastavení zvolí jako jedinou synchronizovanou složku My Music (Hudba). Na synchronizované složky lze také převést nové a existující složky. Synchronizované složky jsou označeny dvěma šipkami uvnitř ikony složky. Chcete-li vytvořit synchronizovanou složku, klepněte pravým tlačítkem myši na existující složku a vyberte příkaz Vlastnosti. Zobrazí se nabídka vlastností. Vyberte složku a potom klepnutím na pole vedle panelu adresy zvolte složku, se kterou ji chcete synchronizovat. Po výběru složky povolte synchronizaci zaškrtnutím políčka a potom potvrďte operaci klepnutím na tlačítko OK. Chcete-li synchronizaci zakázat, stačí zrušit zaškrtnutí políčka a klepnout na tlačítko OK. Aplikace v systémové oblasti hlavního panelu automaticky aktualizuje každou synchronizovanou složku, aby obsahovala všechny nové soubory. V průběhu synchronizace se střídají barvy modrých a žlutých šipek. 15

16 Poznámka: Chcete-li odstranit složky ze synchronizovaného souboru, musíte nejdříve odstranit složku přímo ve struktuře složek počítače. Vytvoření seznamů stop a oblíbených položek Seznamy stop a oblíbené položky představují pohodlný způsob, jak uspořádat skladby do kategorií a zjednodušit vyhledání určitých skladeb, když se knihovna digitální hudby rozroste. Můžete vytvořit seznam stop, který se hodí k určitému počasí nebo odpovídá vaší náladě, jako například seznam stop pro deštivý den, případně můžete přidat svůj nový disk CD k oblíbeným položkám, abyste jej mohli rychleji najít. Seznamy stop a oblíbené položky lze vytvářet pomocí programu econsole v počítači. Po vytvoření k nim můžete přistupovat a přehrávat je na televizoru nebo zvukovém systému pomocí konzoly econsole a dálkového ovladače. Vytvoření a úpravy seznamu stop Chcete-li vytvořit seznam stop, klepněte na ikonu Přidat do seznamu stop v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku pro správu seznamů stop. Potom můžete procházet sdílenými soubory, když klepnutím na ikony vyberete složku nebo skladbu, kterou chcete přidat na seznam stop. Pokud chcete do seznamu stop přidat složku nebo skladbu, klepněte na ikonu, podržte tlačítko myši a přitom přetáhněte složku do pole na pravé straně. Program econsole potom zobrazí dotaz, zda chcete vytvořit seznam stop, a informaci o tom, že tato akce vytvoří složku seznamu stop obsahující vybranou položku. Potvrďte operaci klepnutím na tlačítko Ano. Složka nebo soubor, který jste přetáhli do pole na pravé straně, budou nyní převedeny na seznam stop. Seznam je znázorněn ikonou seznamu. 16

17 Chcete-li do seznamu stop přidat další skladby nebo složky, opakujte akci přetažení. Pokud přetahujete soubory do pole na pravé straně a přetáhnete je na ikonu existujícího seznamu stop, budou přidány do tohoto seznamu stop. Přetáhnete-li soubor na libovolné jiné místo, vytvoří se nový seznam stop. Program econsole požádá o potvrzení této akce, abyste mohli pokračovat. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat skladbu nebo seznam stop, klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte požadovanou akci. Vytvoření a úpravy oblíbených položek Chcete-li přidat položku do složky oblíbených položek nebo vytvořit novou složku, klepněte na ikonu Přidat k oblíbeným položkám v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku pro správu oblíbených položek. Potom můžete procházet sdílenými soubory, když klepnutím na ikony vyberete složku nebo skladbu, kterou chcete přidat. Pokud chcete přidat skladbu nebo album mezi oblíbené položky, klepněte na ikonu, podržte tlačítko myši a přitom přetáhněte složku do pole na pravé straně. Tato akce vytvoří v poli na pravé straně novou složku. Složka nebo album budou označeny ikonou srdce a jediná skladba bude mít ikonu hudební noty. 17

18 K oblíbeným položkám lze poté snadno přistupovat a přehrávat je na televizoru pomocí přehrávače econsole. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte požadovanou akci. Odstranění složek, souborů, seznamů stop a oblíbených položek Pokud chcete odstranit složku, soubor, seznam stop, oblíbenou položku nebo rozhlasovou stanici, stačí položku zvýraznit a klepnout na tlačítko Odstranit na levé straně obrazovkové nabídky. Program econsole požádá o potvrzení. Položku odstraníte klepnutím na tlačítko Ano. 18

19 Správa souborů obrázků V režimu obrázků programu econsole můžete uspořádat všechny své digitální obrázky do knihovny a vytvářet oblíbené složky, které si můžete prohlížet na televizoru pomocí přístroje Acer econsole. Sdílení obrázků Sdílení složek v programu econsole umožňuje přístup ke složkám pomocí přístroje Acer econsole přes televizor. Díky přístroji econsole může každý člen rodiny nebo uživatel sdílet jiné složky nebo soubory. To znamená, že každý uživatel může podle potřeby zobrazit pouze své oblíbené obrázky a obsah je uložen nezávisle na jiných uživatelích. Chcete-li sdílet složky, klepněte na ikonu Sdílet obrázek v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku správce souborů. Poté můžete klepnutím na ikony procházet soubory a vybrat složku, kterou chcete sdílet. Chcete-li sdílet složku, klepněte na její ikonu a přetáhněte ji do pole na pravé straně. Všechny sdílené složky budou viditelné pokaždé, kdy pomocí přístroje econsole otevřete nabídku obrázků. Obsah sdílené složky 19

20 lze poté použít při vytváření oblíbených položek a uspořádání do prezentací pomocí programu econsole. Pokud chcete zrušit sdílení složky, můžete kdykoli klepnout pravým tlačítkem myši na složku v poli na pravé straně a vybrat příkaz Odstranit. Chcete-li sdílenou složku přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem myši do pole na pravé straně a vyberte příkaz Přejmenovat. Chcete-li upravit sdílené složky jiného člena rodiny nebo uživatele, klepněte na rozevírací nabídku v pravém horním rohu obrazovkové nabídky a vyberte uživatele, k jehož souborům chcete získat přístup. Vytvoření nové složky obrázků Přístroj econsole umožňuje vytvářet nové složky pro ukládání souborů obrázků. Chcete-li vytvořit novou složku v poli sdílených obrázků, klepněte na příkaz Create folder (Vytvořit složku) na levé straně obrazovkové nabídky programu econsole. Tato akce přidá novou složku do pole sdílených obrázků. Do této složky můžete poté zkopírovat obrázky, které budou k dispozici pro úpravy a použití v rámci programu econsole a přehrávače econsole. 20

21 Zobrazení složek obrázků Způsob zobrazení svých souborů obrázků můžete změnit klepnutím na položku Zobrazit podle v horní části pole souboru. Rozevírací nabídka poskytuje následující možnosti zobrazení: Thumbnail (Miniatura) nebo Folder (Složka). Zobrazení miniatur 21

22 Úpravy informací o obrázku Každý obrázek v knihovně obrázků obsahuje informace, pomocí kterých program econsole soubor třídí a ukládá. Pokud zvýrazníte určitý obrázek, zobrazí se dostupné informace o tomto obrázku v okně Informace o obrázku v dolní části obrazovkové nabídky. Chcete-li informace upravit, klepněte na pole Upravit. Zadejte nebo změňte informace podle potřeby a potom je aktualizujte klepnutím na tlačítko Zapisovat. Oblíbené položky Oblíbené položky představují pohodlný způsob, jak uspořádat obrázky a zjednodušit vyhledání určitých obrázků, když se digitální knihovna rozroste. Oblíbené položky lze vytvářet pomocí programu econsole v počítači. Po vytvoření k nim můžete přistupovat a zobrazovat je na televizoru pomocí konzoly econsole a dálkového ovladače. 22

23 Vytvoření a úpravy oblíbených položek Chcete-li vytvořit oblíbené položky, klepněte na ikonu Přidat k oblíbeným položkám v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku pro správu oblíbených položek. Potom můžete procházet sdílenými soubory, když klepnutím na ikony vyberete složku nebo obrázek, který chcete přidat do složky oblíbených položek. Pokud chcete přidat složku do seznamu oblíbených položek, klepněte na ikonu, podržte tlačítko myši a přetáhněte složku do pole na pravé straně. Další fotografie můžete do složky oblíbených položek přidat opakovaným přetažením. Složka bude označena ikonou srdce a obrázek bude mít ikonu fotografie. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat obrázek nebo složku ve složce oblíbených položek, klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte požadovanou akci. K oblíbeným obrázkům lze poté snadno přistupovat a zobrazovat je jako prezentaci na televizoru pomocí přehrávače econsole. 23

24 Správa souborů videa V režimu videa programu econsole lze organizovat všechny kompatibilní digitální filmy do knihovny, vytvářet složky s oblíbenými filmovými klipy nebo videoklipy přehrávat na televizoru pomocí přístroje econsole. Sdílení videa Sdílení složek a videoklipů v programu econsole umožňuje jejich prohlížení pomocí přístroje Acer econsole na televizoru. Díky přístroji econsole může každý člen rodiny nebo uživatel sdílet jiné složky nebo soubory. To znamená, že každý uživatel může podle potřeby zobrazit pouze své oblíbené filmové klipy a obsah je uložen odděleně od jiných uživatelů. Chcete-li sdílet složky, klepněte na ikonu Sdílet video v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku správce souborů videa. Potom můžete soubory procházet, když klepnutím na ikony vyberete složku nebo videoklip, který chcete sdílet. Chcete-li sdílet složku, klepněte na její ikonu a přetáhněte ji do pole na pravé straně. 24

25 Všechny sdílené složky budou viditelné pokaždé, když pomocí přístroje econsole otevřete nabídku videa. Obsah sdílené složky lze poté zobrazit pomocí programu econsole. Pokud chcete zrušit sdílení složky, můžete kdykoli klepnout pravým tlačítkem myši na složku v poli na pravé straně a vybrat příkaz Delete (Odstranit). Chcete-li sdílenou složku přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem myši na složku v poli na pravé straně a vyberte příkaz Rename (Přejmenovat). Chcete-li upravit sdílené složky jiného člena rodiny nebo uživatele, klepněte na rozevírací nabídku v pravém horním rohu obrazovkové nabídky a vyberte uživatele, k jehož souborům chcete získat přístup. Vytvoření nové složky videa Přístroj econsole umožňuje vytvářet nové složky pro ukládání souborů videa. Chcete-li vytvořit novou složku v poli sdíleného videa, klepněte na příkaz Vytvořit složku na levé straně obrazovkové nabídky programu econsole. Tato akce přidá novou složku do pole sdíleného videa. Do této složky můžete poté zkopírovat soubory videa, které budou k dispozici pro prohlížení v rámci programu econsole a přehrávače econsole. 25

26 Zobrazení složek videa Způsob zobrazení svých souborů videa můžete změnit klepnutím na položku Zobrazit podle v horní části pole souboru. Rozevírací nabídka poskytuje následující možnosti zobrazení: Thumbnail (Miniatura) nebo Folder (Složka). Zobrazení miniatur 26

27 Úpravy informací o videoklipu Každý klip v knihovně videa obsahuje informace, pomocí kterých program econsole soubor třídí a ukládá. Pokud zvýrazníte určitý klip, zobrazí se dostupné informace o tomto souboru videa v okně Informace o videu v dolní části obrazovkové nabídky. Chcete-li informace upravit, klepněte na pole Upravit. Zadejte nebo změňte informace podle potřeby a potom je aktualizujte klepnutím na tlačítko Zapisovat. Oblíbené položky Oblíbené položky představují pohodlný způsob, jak uspořádat videoklipy a zjednodušit vyhledání určitých klipů, když se knihovna digitálního videa rozroste. Oblíbené položky lze vytvářet pomocí programu econsole v počítači. Po vytvoření k nim můžete přistupovat a zobrazovat je na televizoru pomocí konzoly econsole a dálkového ovladače. 27

28 Vytvoření a úpravy oblíbených položek Chcete-li vytvořit oblíbené položky, klepněte na ikonu Přidat k oblíbeným položkám v levém horním rohu obrazovkové nabídky programu econsole. Tím zobrazíte obrazovku pro správu oblíbených položek. Potom můžete procházet sdílenými soubory, když klepnutím na ikony vyberete složku nebo klip, který chcete přidat do složky oblíbených položek. Chcete-li přidat složku do seznamu oblíbených položek, klepněte na její ikonu a přetáhněte ji do pole na pravé straně. Další videoklipy můžete do složky oblíbených položek přidat opakovaným přetažením. Složka bude označena ikonou srdce a jediný klip bude mít ikonu filmu. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat obrázek nebo složku v seznamu oblíbených položek, klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte požadovanou akci. K oblíbeným videoklipům lze poté snadno přistupovat a zobrazovat je na televizoru pomocí přehrávače econsole. 28

29 Kopírování zvukového disku CD Program econsole uživatelům umožňuje ripovat hudební soubory z disku CD a ukládat je na pevný disk ve formátu MP3 nebo WMA. Chcete-li kopírovat disk CD, vyberte z nabídky na levé straně příkaz Rip CD (Ripovat disk CD). Obsah disku CD bude zobrazen v okně na levé straně. Zaškrtnutím vyberte písně, které chcete kopírovat. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko Start. Software econsole požádá o potvrzení nebo zvolení jiné cílové složky. Klepnutím na tlačítko OK spustíte kopírování písní. Software econsole požádá o potvrzení nebo zvolení jiné cílové složky. Pokud chcete změnit nastavení kvality kopírovaných souborů, je nutné použít nabídku Upřesnit nastavení. Podrobné informace naleznete v části nabídky Nastavení. 29

30 Klepnutím na tlačítko Start spustíte proces kopírování a zobrazí se okno s indikátorem průběhu. Proces můžete kdykoli zastavit klepnutím na tlačítko Storno. 30

31 Hledání médií Chcete-li hledat určitý soubor médií (skladbu, obrázek nebo videoklip), klepněte na ikonu Hledat (vypadá jako lupa), která je umístěna v pravém dolním rohu okna souborů. Zobrazí se okno hledání. Do pole pro hledaný řetězec zadejte název nebo podrobnosti o hledaném souboru. Potom můžete zaškrtnutím políček zúžit oblasti, které bude program econsole prohledávat. Hledání spustíte klepnutím na tlačítko OK. Každý režim médií poskytuje jiná kritéria hledání. Například v režimu hudby můžete zvolit hledání podle alba, žánru nebo interpreta. Výsledky hledání se zobrazí v databázovém pohledu, jak ukazuje následující obrázek. Poznámka: Funkce hledání funguje pouze pro aktuální typ médií a uživatele. Nelze tedy vyhledávat video v režimu hudby. 31

32 Nabídky Nastavení Nabídky Nastavení umožňuje upravovat a spravovat uživatelské účty a mediální servery používané se zařízením econsole. Chcete-li otevřít nabídku nastavení, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Nastavení v pravém horním rohu nabídky na obrazovce. Zobrazí se pole s rozbalovací nabídkou obsahující tři možnosti: Správce účtů, Správce zařízení a Upřesnit nastavení. Vyberte požadovanou možnost. Správce účtů Zařízení Acer econsole umožňuje vytvoření vlastního účtu pro každého člena rodiny. V účtu si pak každý uživatel může uložit svou vlastní hudbu, videozáznamy a snímky. Tato funkce rodině usnadní uspořádání souborů a zachování pořádku v médiích díky odděleným uživatelským účtům. Chcete-li vytvořit nebo upravit účet, musíte otevřít okno Správce účtů. Klepněte na možnost Nastavení v horní části nabídky softwaru econsole a z rozbalovací nabídky vyberte položku Správce účtů. Zobrazí se okno Správce účtů. Toto okno slouží pro vytváření nových účtů a umožňuje také přidat ke každému členskému účtu přizpůsobený obrázek. Chcete-li vytvořit nový účet, stačí klepnout na možnost + Přidat; nový účet se zobrazí na levé straně okna. Klepněte na obrázek nového účtu a do pole Jména člena napište jméno. Poté můžete v nabídce Obrázku člena vybrat obrázek. Pokud chcete obrázek ještě více přizpůsobit, vyberte si jiný klepnutím na ikonu Procházet. Tak si budete moci vybrat obrázek z libovolných obrazových souborů uložených v počítači. 32

33 Chcete-li odstranit nežádoucí uživatelský účet, označte jej klepnutím. Potom klepněte na příkaz X Odstranit v horní části pole. Správce zařízení Nabídka Nastavení rovněž umožňuje vstoupit na stránku Správce zařízení. Na této stránce lze povolit nebo zakázat mediální servery, kontrolovat upřesnění nastavení i vymazat nežádoucí servery. Chcete-li povolit nebo zakázat server, označte název serveru a podle aktuálního stavu serveru vyberte možnost Aktivovat nebo Deaktivovat. Chcete-li zkontrolovat upřesnění nastavení, označte server a klepněte na možnost Podrobné zobrazení. Zobrazí se aktuální nastavení serveru a informace o serveru. Chcete-li server odstranit, označte ho a klepněte na tlačítko Odstranit. 33

34 Upřesnit nastavení Volbou možnosti Upřesnit nastavení vyvoláte nabídku Upřesnit nastavení. V této nabídce můžete upravit řadu pokročilých funkcí zařízení econsole. Funkci, kterou chcete upravit, vyvoláte klepnutím na příslušnou kartu. 34

35 Adresáře Klepnutím na položku Adresáře můžete nastavit umístění pro uložení souborů, když ripujete písně z disku CD nebo kopírujete snímky, obrázky, hudbu a videozáznamy z výměnného úložného zařízení USB 2.0. Chcete-li změnit umístění, klepněte do pole vedle adresy a vyberte jinou cílovou složku. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko Apply a zavřete okno klepnutím na tlačítko OK. Správce serverů Klepnutím na položku Server Manager (Správce serverů) máte možnost zkontrolovat vlastnosti mediálních serverů ve své síti. Chcete-li vybrat server, klepněte na šipku a v rozbalovací nabídce klepněte na server. Pak můžete zkontrolovat podrobné údaje o serveru. 35

36 Pomocí této nabídky můžete mediální server také zakázat nebo povolit. Podle aktuálního stavu serveru klepněte na příslušnou možnost. Nastavení uložte klepnutím na tlačítko Apply a ukončete práci v nabídce klepnutím na tlačítko OK. Různé Po klepnutí na možnost Různé lze zvolit, zda se má při spuštění systému povolit spouštěcí program Acer. Zaškrtněte políčko o potom nastavení uložte klepnutím na tlačítko Apply (Zapisovat). Ukončete nabídku klepnutím na tlačítko OK. Nastavení médií Po klepnutí na možnost Nastavení médií můžete upravit kvalitu hudebních souborů, které software econsole vytváří při každém kopírování souborů z disku CD. 36

37 V poli s rozbalovací nabídkou vyberte typ souboru, který chcete upravit. Potom pomocí posuvníku nastavte požadovanou rychlost přenosu. Klepnutím na tlačítko Zapisovat uložte změny a ukončete nabídku klepnutím na tlačítko OK. Důležité upozornění: Mějte na paměti, že soubory s lepší kvalitou zaberou více místa na pevném disku. Nastavení CDDB Po klepnutí na možnost Nastavení CDDB můžete změnit podrobnosti nastavení internetové služby, která umožňuje získávat informace o hudebních souborech. Software econsole tuto službu využívá k automatickému vyhledávání informací a obalů alb k hudebním souborům, které ukládáte do knihovny hudby. Tato nabídka slouží k zapnutí nebo vypnutí služby, změně serveru a změně pokročilých funkcí serveru. Poznámka: Společnost Acer doporučuje ponechat tato nastavení v původním stavu. 37

38 Přístup k nápovědě Nápověda je k dispozici pro případ, že byste se softwarem econsole jakékoli problémy. Klepněte na jedno z tlačítek nápovědy, které se nacházejí v pravém horním rohu nebo dole vlevo v nabídce Úloha. Tím vyvoláte nabídku nápovědy na obrazovce. Nabídka Help nabízí informace a pokyny k používání softwaru econsole. Stačí vlevo klepnout na téma v části Obsah a zobrazí se odpovídající informace. Pokud se váš problém nevyřeší ani po vyhledání informací v části Help, obraťte se s žádostí o další pomoc na místního prodejce značky Acer. Další informace naleznete také na webovém serveru společnosti Acer na adrese: 38

Acer MediaGateWay MG3001-p Uživatelská příručka

Acer MediaGateWay MG3001-p Uživatelská příručka Acer MediaGateWay MG3001-p Uživatelská příručka 1 Copyright 2005 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena. Acer MG3001-p Uživatelská příručka Původní vydání: duben 2005 Zřeknutí se odpovědnosti Informace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku Úvodní příručka Zvládněte toho více, ať jste kdekoli, se zabezpečeným přístupem, sdílením a ukládáním souborů. Přihlaste se ke svému předplatnému Office 365 a ve spouštěči aplikací vyberte SharePoint.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Sdílení souborů pomocí funkce Domácí skupina

Sdílení souborů pomocí funkce Domácí skupina pomocí funkce Domácí skupina Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS QSG_cze 29/12/04 15:19 Page 61 Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé zážitky se zařízením osobní zvukový systém (pss)

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Provozní pokyny Průvodce Mopria

Provozní pokyny Průvodce Mopria Provozní pokyny Průvodce Mopria Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". OBSAH Úvod... 2 Význam symbolů... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 Přípravy...

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Instalace souborů VHOPE a souborů knihovny VHOPE

Instalace souborů VHOPE a souborů knihovny VHOPE Instalace souborů VHOPE a souborů knihovny VHOPE Krok 1, instalace VHOPE Než budete moci používat prezentační materiály na tomto disku USB, je nutné na počítač nainstalovat aplikaci VHOPE. Uživatelům,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Aktualizace systému WorldShip na jedné pracovní stanici nebo pracovní stanici v rámci pracovní skupiny

Aktualizace systému WorldShip na jedné pracovní stanici nebo pracovní stanici v rámci pracovní skupiny POKYNY PŘED INSTALACÍ: Tento dokument se zabývá použitím disku DVD se systémem WorldShip pro aktualizaci systému WorldShip. Systém WorldShip můžete také nainstalovat z webových stránek. Přejděte na následující

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace

Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace 1.1. Instalace VMS Lite Postup instalace je následující: dvojklikem otevřete aplikaci Systém zobrazí dialogové okno pro výběr jazyka: Klikněte na rozevírací

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů Uživatelský manuál GV-Remote Viewlog klient pro vzdálené přehrávání záznamů 1. Instalace Program nainstalujte z CD nebo stáhněte na našich stránkách (www.geo-vision.cz) nebo na stránkách výrobce (www.geovision.com.tw)

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2917W Regulatorní model: U2917Wt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2016

Více