Podmínky financování bioplynových stanic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky financování bioplynových stanic"

Transkript

1 IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011

2 Obsah 1. Představení Financování bankou Tradiční finanční úvěry Projektové financování Leasing Uzavírání smluv v oblasti bioplynu(biogas contracting) Investiční fondy Příjmy z provozu bioplynové stanice Závěr Slovníček pojmů: Financování projektů výroby a využití bioplynu Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nesou výhradně její autoři. Publikace nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie, EACI ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv použití této publikace a informací které mohou být z ní použity. 2

3 1. Představení Projekt BiogasIN je podporován z programu Evropské komise Inteligentní Energie pro Evropu (IEE). Jeho cíl je vybudovat trvale udržitelný trh s bioplynem v regionu střední a východní Evropy (CEE). Cílovými zeměmi projektu jsou Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Řecko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko. Základem projektu BiogasIN je snížit, či odstranit překážky v rámci budování projektů výroby a využití bioplynu v regionu CEE: Těmito překážkami jsou především vysoké administrativní bariéry a velké problémy s povolováním a financováním všech stádií investičních projektů. Projekty výroby a využití bioplynu jsou typické svojí specificky vysokou cenou. Proto v mnoha případech ani sdružení investorů natož jednotlivý zemědělec není schopen financování celého projektu z vlastního kapitálu. Proto má vypůjčený kapitál tak zásadní význam na rozvoj výstavby bioplynových stanic. Následující dokument popisuje několik možností financování projektů výroby a využití bioplynu. Zdůrazňuje výhody a nevýhody u jednotlivých možností financování a jejich srovnání s ostatními možnostmi. Cílem této zprávy je vysvětlit investorům různé možnosti financování jejich projektů. Různé možnosti financování se díky svým výhodám a nevýhodám stávají srovnatelné pro jednotlivé možnosti financování. Obsahem zprávy je současně porovnání rozdílných způsobů získávání finančních prostředků z provozu bioplynové stanice. Další informace o možnostech financování a příjmů z bioplynových stanic (BPS) můžeme najít v praktické zprávě Příklady financování projektů výroby a využití bioplynu v Německu, Rakousku, Nizozemí, Dánsku a Itálii 1 jakož i ve zprávě Kritéria posuzování bioplynových investic: Pokyny pro finanční instituce a investory 2 které byly vypracovány v rámci projektu BiogasIN. Tento dokument také obsahuje slovník s nejvíce používanými termíny týkající se možností financování projektů výroby a využití bioplynu. 1 Hahn H., Rutz D., Ferber E., Kirchmayer F. (2010) Examples for financing of biogas projects in Germany, Austria, The Netherlands, Denmark and Italy. Report of the BiogasIN Project 2 Ferber E., Rutz D. (2011) Criteria to assess biogas investments: Guidelines for financing institutes and investors. Report of the BiogasIN Project 3

4 2. Financování bankou Běžné metody financování jsou úvěry z bank (Obrázek 1). Jsou zde dva hlavní typy financování projektů výroby a využití bioplynu: tradiční korporátní financování pomocí půjček a projektové financování. Obrázek 1: Rozdíl mezi financování úvěrem a konceptem projektového financování Tradiční finanční úvěry Tradiční investování pomocí úvěrů je nejčastější způsob, jak získat cizí kapitál od bank. Tímto způsobem se nejen zařizují velké finanční investice v rámci projektů výroby a využití bioplynu, ale také zahrnuje mnoho malých soukromých půjček. Finanční instituce prověřuje finanční zázemí klienta a rozhoduje o spolehlivosti a riziku kontraktu. Zvláštní význam pro finanční instituce je zajištění a to v případě, že projekt neuspěje. Toto zajištění může mít podobu nemovitostí, součástí zařízení na výrobu bioplynu, soukromé-investiční prostředky a všechna ostatní aktiva, kterými se ručí za úvěry. Každý projekt je podroben důkladné analýze a prochází kontrolou několika vybraných kritérií, které ovlivňují úspěch a ekonomiku celého projektu výroby a využití bioplynu. Více informací o těchto kritériích pro půjčky do oboru bioplynu jsou uvedeny ve zprávě Kritéria pro posuzování bioplynových investic, Pokyny pro finanční instituce a investory. Kritéria se též zabývají odhadem ekonomiky, a modelováním různé hladiny úrokové sazby. 4

5 Jakmile byl úvěr poskytnut, musí dlužník platit předem definované měsíční splátky, které se skládají z jistiny a úrokové sazby. Banky často nabízejí možnosti odkladu splátek dluhu na rok, nebo dva, kdy se po tuto dobu vrací pouze úrokové sazby. Splatnost úvěru, stejně jako počáteční odklad splátek, je silně závislá na počátečních podmínkách a parametrech projektu. Nejčastěji se setkáváme se splatností v rozmezí let a odkladem splátek o 1 až 2 roky. Zvláštní formou úvěrového financování jsou půjčky s nízkým úrokem poskytované státními institucemi a finančními subjekty. Tyto úvěry se nejčastěji poskytují na investování do obnovitelných zdrojů energie (bioplyn) a/nebo na podporu trhu s cílem stimulovat odvětví obnovitelných zdrojů energie. Půjčky jsou charakteristické nulovou, nebo nízkou úrokovou sazbou. Banky a finanční subjekty mohou pomoci k těmto nízko-úročným úvěrům, tak jako například v Německu (banka KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) a LfA Förderbank). Obrázek 2: Schéma tradičního úvěrového financování Výhody a nevýhody Malá administrativní zátěž. Není nutné vytvoření zvláštní právní společnosti. Dostatečné záruky pro úvěry, mohou poskytnou nemovitosti a tím i snížit úrokové sazby. 5

6 Finanční schopnost jednat je omezená, protože je zpoplatněn soukromý majetek Investor je odpovědný za vlastní aktiva i v případě neúspěchu projektu Projektové financování Projektové financování je velmi konkrétní investice, která se splácí z peněžního toku generovaného výrobou obnovitelné energie. Banka, která investici financuje, vydává rozhodnutí o úvěru a také odhaduje výši finančních toků v projektu. Na rozdíl od normálního úvěrového financování, zde obvykle má financující instituce malý nebo žádný přístup k soukromému či firemnímu kapitálu. V případě projektů výroby a využití bioplynu jsou finanční investice zajišťovány z odhadnuté finanční částky z prodeje elektrické energie, součástí bioplynové stanice a majetkem společnosti. Předpokladem pro dosažení projektové financování je podmínka, aby byl projekt realizován účelovou společností. Projektové financování představuje větší riziko pro finanční instituce, než tradiční financování, protože úvěr může být vrácen, dokud je zařízení v provozu. Proto banky mají velký zájem na minimalizaci potencionálních rizik. Všechny aspekty projektu jsou pečlivě analyzovány a to znamená více administrativních pozic pro obě strany. Důsledkem toho musí investor pečlivě připravit projektovou dokumentaci vypracovanou do každého detailu. Tento postup je značně časově náročný. Vzhledem k tomu, že zařízení na výrobu bioplynu představuje pro banky vetší finanční obnos, potřebují větší finanční zajištění a více administrativních úkonů. Tato opatření a způsob financování se hlavně týká bioplynových stanic s ekvivalentem 2 MW el (megawatt) a více. Typické zemědělské bioplynové stanice, které mají instalovanou kapacity 500 kw el (nebo i méně) jsou jen zřídka financované touto metodou. Výhody a nevýhody V případě neúspěchu projektu investor ručí pouze aktivy v daném projektu. Finanční ústav pomáhá identifikovat a rozdělovat potencionální slabá místa v projektu; efektivně snižuje možná rizika projektu. Nezáleží na tom, kolik lidí se zapojí do účelové společnosti (SPV), protože zemědělská společnost řídí a provozuje bioplynovou stanici. Možnost dalších půjček není omezená, majetek investora mimo projekt není zatížen zástavním právem. Vysoké administrativní nároky. Nutnost založení účelové společnosti (SPV). Ne každá banka poskytuje možnost projektového financování. 6

7 Úrokové sazby mohou být vyšší. Obvykle platí pouze pro projekty s vyšším investičním objemem v řádu milionů euro. Obrázek 3: Schéma projektového financování 3. Leasing Získávání leasingových partnerů je často používaná metoda k získání vlastního kapitálu pro projekty výroby a využití bioplynu. Leasing je charakterizován jako rozdíl mezi vlastníkem (leasingová společnost) a operátorem elektrárny (nájemce). Leasingová společnost buduje a financuje BPS z vlastních zdrojů, nebo používá základní kapitál leasingových partnerů. Poté společnost přenechá BPS nájemci, který přebírá zodpovědnost a rizika provozu na sebe. Nájemce si nechává veškeré příjmy z provozu bioplynové stanice, ale musí platit splátky leasingové společnosti. Poté co leasingová smlouva skončí, může nájemce koupit zařízení za odpovídající zůstatkovou hodnotu, nebo leasingová společnou postoupí majetek někomu jinému. Ve většině případů je tato možnost pouze pro financování jednotlivých složek technologického zařízení výroby, např. kogenerační jednotka. 7

8 Obrázek 4: Leasingové schéma Výhody a nevýhody Leasingový partneři poskytují odborné znalosti ohledně BPS, její realizace a provozu Externí investoři mají možnost se připojit k leasingové společnosti. I zemědělci s minimálním vlastním kapitálem mohou provozovat bioplynovou stanici. Leasingová společnost nemá přímý vliv na provoz BPS, takže případný úspěch, či neúspěch leží v rukou někoho jiného (nájemce). Po vypršení platnosti leasingové smlouvy může bioplynová stanice stále mít značnou zůstatkovou hodnotu. 4. Uzavírání smluv na výrobu bioplynu Uzavírání smluv na výrobu bioplynu je model, který se v některých evropských zemích, jako je Německo a Rakousko, velmi silně rozvíjí. Existují různé formy smluv, ale jen Energy Performance Contracting (EPC) má původní podobu. Smlouva typu EPC zavazuje dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opatření na úsporu energie v majetku klienta. Následně zákazník platí zpět smluvní ceny, které odpovídají určitému procentu z dosažených úspor. ESCO garantuje, že úspory jsou stejné, nebo vyšší než platby na pokrytí všech nákladů spojené s projektem za 7-10let. Výhodou EPC je dostupnost finančních prostředků, odborné znalosti a minimalizace rizik pro zákazníky. Novější formy smluvní dohody zahrnují nejen elektrickou energii a její úspory, ale bezpečné zásobování energií. Tyto formy jsou zajímavé především pro větší klienty, jako jsou nemocnice, školy, veřejné instituce, firmy, všichni kdo potřebují vetší množství energie (většinou teplo) a chtějí omezit rizika spojená s projektem. 8

9 Společným znakem této skupiny klientů je omezená možnost investovat do vlastního odborného zajištění provozu těchto energetických zařízení. Smlouvy s dodavateli energetických surovin (Obrázek č.5) jsou též relativně nové opatření. Někteří projektanti, výrobci zařízení a zejména ESCO tuto možnost nabízejí. Tyto společnosti (odběratelé) většinou financují, staví a provozují celé zařízení výroby a využití bioplynu. Zemědělec (dodavatel) pouze poskytuje pozemek, na kterém se BPS postaví a sepíše smlouvu o dodávce surovin s odběrateli. Riziko provozování zařízení a s ním spojené veškeré příjmy z prodeje elektrické energie si nechává odběratel. Zemědělec dostává platby za dodávku surovin a pronájem pozemku. V závislosti na smlouvě mezi odběratelem a zemědělcem se může dotyčný zemědělec podílet za zisku z BPS a používat např. vyprodukované teplo z kogenerační jednotky pro vytápění hal se zvířaty, sušení obilí, štěpky apd. V mnoha případech zemědělec (dodavatel) součástí každodenního provozu BPS (např: formou dodávky surovin). Velkou výhodou je, že zemědělec nepodstupuje žádné riziko spojené s odstávkou systému, čímž neztrácí kapitál. Potřebné znalosti a nejúčinnější systém potřebný k provozu a údržbě BPS zajišťuje odběratel. Další formou smluvní dohody o výrobě bioplynu je smlouva mezi dodavatelem (ESCO) a odběratelem energie (obrázek č.6), jak bylo popsáno výše (např. veřejné instituce, školy, nemocnice, firmy). V tomto případě je ESCO zodpovědné za dodávky tepla/ elektřiny pro odběratele energie. V těchto případech jsou pak zemědělci smluvně zavázáni dodávat potřebné suroviny k zajištění provozu BPS. Jedná se však o standardní obchodní smlouvu uzavřenou mezi zemědělcem a dodavatelem/ provozovatelem zařízení na výrobu a využití bioplynu. Různé formy financování a smluvních dohod lze samozřejmě i vzájemně kombinovat, tak aby bylo dosaženo co nejlepší ekonomické řešení pro všechny zainteresované strany v daném projektu. Další schématické příklady a obchodní modely představují následující obrázky (Obrázek č. 5 a 6). Obrázek 5: Smluvní vztahy mezi dodavatelem/ odběratelem a zemědělcem 9

10 Obrázek 6: Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem energie Výhody a nevýhody: Zemědělec nemusí investovat soukromé ani firemní peněžní prostředky. Zemědělec má nižší/ žádné finanční riziko. Profesionální expert (zhotovitel) odpovídá za provoz a údržbu zařízení výroby a využití bioplynu. Bioplynová stanice zůstává majetkem zhotovitele po předem dohodnutou dobu, to znamená, že zemědělec nemá žádný, nebo jen malý vliv na technickou stránku projektu. Zemědělcův výdělek je zkrácen o předem dohodnutou sazbu. 10

11 5. Investiční fondy Další možností financování projektů výroby a využití bioplynu je investiční fond. Investiční fond je společnost, která sdružuje peněžní prostředky od několika (malých) investorů. Všichni z investorů se podílí na investování v jednom, nebo více projektů výroby a využití bioplynu. To znamená, že veškerý vlastní kapitál pro výstavbu a provoz zařízení je akumulován již před výstavbou. Výhody z využívání bioplynu a rizika s ním spojená se dělí mezi investory podle smluv, nebo podle dohody o společném podniku. Zemědělci si mohou vytvořit družstvo, kde každý zemědělec má nárok na podíl z příjmů z výroby bioplynu a to v poměru podle poskytovaného substrátu a jeho výtěžnosti bioplynu, nebo podle jiného dohodnutého modelu. Výhod a nevýhody Zemědělec nebo provozovatel BPS nejsou zavázáni úvěrovou smlouvou. Podíl příjmů každého partnera představuje množství peněz, které investoval do fondu. Provozovatel nemusí nutně poskytnout cenné papíry. Investoři v oblasti obnovitelných zdrojů energie si získávají v poslední době více důvěry a to hlavně díky dobrým výsledkům těchto fondů. Investoři ručí celým svým majetkem investovaným do fondu. Investor nemá žádný vliv na provozování bioplynové stanice. Pro získání prostředků z fondu pro obnovitelné energie musí provozovatel BPS podstoupit složité a důkladné řízení za účelem zjištění komplexnosti ekologických kritérií projektu. 11

12 Obrázek 7: Schéma investičních fondů 6. Příjmy z provozu bioplynové stanice Rozhodnutí a schválení poskytnutí úvěru pro projekty výroby a využití bioplynu závisí v první řadě na očekávaném peněžním toku v projektu. S cílem zajistit ekonomicky udržitelný provoz výrobních zařízení je velmi důležité mít dobrý výpočet příjmů z provozu tohoto zařízení. Ve většině zemí se stabilním bioplynovým trhem jsou výkupní ceny za vyrobenou elektřinu z bioplynu definovány zákonem. Tyto tarify zajišťují zaručené příjmy po dlouhou dobu a představují spolehlivé zabezpečení pro finanční instituce. Též jsou základem pro veškeré ekonomické výpočty, které potřebuje provozovatel BPS. Důvěryhodnost v projekty výroby a využití bioplynu se současně zvyšuje uzavíráním dlouhodobých smluv o dodávkách tepla, nebo o vtláčení bioplynu do rozvodné sítě zemního plynu. Další možností podpory bioplynových investic je obchodování se zelenými certifikáty (jako jsou např. emisní povolenky). Poskytovatel zelené energie (např. bioplynová stanice) vytvoří jednu emisní povolenku na jednotku elektrické energie (zpravidla 1 MWh) vyrobené z obnovitelných zdrojů. Poté co byla energie dodána do sítě lze 12

13 tyto povolenky prodávat na volném trhu. Cena povolenek se odvíjí od poptávky po energii z obnovitelných zdrojů. Povolenka současně může nést informaci o charakteru a umístění zdroje energie. Tržby z prodeje OZE jsou obtížně predikovatelné, zvláště ve srovnání s příjmy z pevných výkupních cen elektřiny z OZE, které jsou stanoveny zákonnými tarify. Hlavním důvodem je značně kolísavá cena povolenek. Ekonomicky a ekologicky je velmi vhodné prodávat teplo, které je produkované kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v BPS. Energetická efektivita je základním pilířem trvale udržitelného rozvoje trhu obnovitelných energií a tím i bioplynu. Využití tepla dramaticky zvyšuje účinnost a tím i energetickou efektivitu bioplynové stanice. Pokud je současně vyrobené teplo prodáváno spotřebitelům, např. přes lokální teplovod, tak toto zařízení generuje dodatečný příjem. Ve srovnání s výrobou elektřiny, kde jsou stanoveny pevné výkupní tarify, není prodej tepla fixně upraven. Příjmy z dodávek tepla jsou obvykle stanoveny smlouvou mezi provozovatelem (výrobcem) a spotřebitelem na základě běžné smlouvy o dodávce tepla. Menší část příjmů z provozu BPS může být generovaná z využívání digestátu (zbytkové biomasy vystupující z procesu). Digestát lze prodávat jako hnojivo, nebo ho používat ve vlastním hospodářství jako náhradu za průmyslová hnojiva. Digestát je bohatý na dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. Digestát může být aplikován na půdu stejně jako hnůj, nebo kejda, ale s menšími emisemi zápachu do okolí. Tyto vlastnosti digestátu tvoří základ tolik požadovaného bio-hnojivo. V případě, že je BPS určena pro zpracovávání bio-odpadů, jako je kuchyňský odpad, organický komunální odpad, nebo průmyslové bio-odpady, může provozovatel požadovat poplatek za likvidaci těchto odpadů. Avšak pro využívání těchto druhů odpadů pro výrobu bioplynu se vyžaduje speciální zařízení a komponenty v BPS. Stejným způsobem jsou zvýšeny nároky na vyškolený personál, který má s tímto způsobem výroby bioplynu zkušenosti. Dále musí být zohledněny místní právní předpisy pro nakládání s odpady. Podle charakteru zpracovávaných odpadů se také dále klasifikuje výstupní digestát. V případě využití čistých tříděných odpadů lze aplikovat na zemědělskou půdu prakticky bez omezení. V případě zpracování většiny průmyslových bio-odpadů a nebo směsného komunálního odpady je i výstupní digestát dále klasifikován jako odpad a musí být dále zpracován v souladu s platnou legislativou. 7. Závěr Projekty výroby a využití bioplynu mohou být financovány mnoha způsoby. Každý způsob financování má své výhody a nevýhody pro investory i pro financující instituce. Každý projekt je realizován za různých okolností a může vyžadovat speciální formu financování. Je velmi důležité vybrat správnou formu financování příslušného projektu, tak aby bylo zajištěno úspěšné spuštění a provoz BPS. Různé metoda a formy financování jsou kombinovatelné pro dosažení co nejlepšího a nejefektnějšího způsobu financování v daných podmínkách. 13

14 Slovníček pojmů: Financování projektů výroby a využití bioplynu Amortizace: Pravidelná měsíční splátka, která se skládá z jistiny a úroku. Bezúročné období: Je to období během trvání úvěru, kdy se nemusí vracet vypůjčené peníze do banky, ale musí se platit úrokové sazby. Cash flow: Cash flow se týká pohybu hotovosti do nebo z projektu, podnikání, nebo finančního produktu. Cash flow je obvykle měřen během a na konci určitého období. Cenné papíry: Nemovitosti investora, které kryjí část půjčky v případě nesplácení úvěru. Certifikát o Obnovitelných zdrojích: viz. Zelený certifikát. Dluhový kapitál: Peníze získané z cizích zdrojů, odlišné od vlastního kapitálu. Doba návratnosti: Doba návratnosti je doba potřebná k znovunabytí počáteční investice do vlastního cash flow. Dotace: Dotace je forma finanční pomoci vyplácená obchodním, nebo hospodářským odvětvím. Energy Performance Contract (EPC) Smlouva zavazující dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opatření na úsporu energie v majetku klienta. Následně zákazník platí zpět smluvní ceny, které odpovídají určitému procentu z dosažených úspor. ESCO garantuje, že úspory jsou stejné, nebo vyšší než platby na pokrytí všech nákladů spojené s projektem za 7-10let. Energy Service Company (ESCO) je společnost, která poskytuje služby energetického hospodářství pro odběratele energie. Finanční instituce: Organizace poskytující kapitál pro investory. Finanční institucí může být banka, nebo leasingová společnost. Finanční rizika: Finančník posuzuje riziko úvěru. Finanční instituce posuzuje každou žádost o půjčku z hlediska možnosti její nesplácení. Finančník: Finančník poskytuje dlužní kapitál. Finančníkem může být banka, leasingová organizace nebo soukromá osoba. Investiční fond: Suma peněz, kterou vlastní jeden, nebo více investorů, ale chová se jako jeden celek. Investor: Investor vkládá peníze do nákupu určitého majetek. Kapitál: Celkový obnos financí, který byl vypůjčen nebo zapůjčen. 14

15 Leasingové financování: Charakteristické financování rozdělené na dva subjekty - pronajimatele a nájemce. Pronajimatel financuje předmět zájmu a poskytuje nájemci možnost provozu tohoto zařízení. Nájemce platí leasingové splátky pronajímateli. V projektech výroby a zpracování bioplynu se této možnosti často používá při financování kogenerační jednotky. Projektové financování: Financování je určené pro velmi konkrétní investice, které jsou splaceny svým vlastním cash-flow. Předpokladem pro projektové financování je založení účelové společnosti (SPV). V případě financování bioplynové stanice je investice zajištěna z cash-flow generovaného prodejem energie, technologickým zařízením, stavbami a často i pozemkem. Projektové financování s sebou nese výrazně vyšší riziko pro finanční instituce než konvenční financování, protože úvěr může být vrácen jen když je zařízení v řádném provozu. Půjčka, úvěr: Půjčené peníze za dohodnutou úrokovou sazbu a na určitou dobu. Rating: Hodnocení finančních rizik úvěru pro finanční instituce podle definovaných kritérií. Tradiční úvěrové financování: Financování investic soukromými, nebo podnikatelskými úvěry. Úroková sazba: Náklady na užití peněz, vyjádřena jako procentní sazba za určité časové období (obvykle za rok). Hodnota úrokové sazby závisí na rizikovosti investice, délce trvání půjčky a celkové vypůjčené částce. Úvěr: viz. půjčka, úvěr. Vlastní kapitál: Součet kapitálu ze zisků minulých let. Výkupní sazba: Sazba, která garantuje příjmy, většinou /MWh, za prodej elektrické energie do veřejné sítě. V mnoha zemích se jedná o pevně stanovené tarify, za určité období a za stanovenou jednotku, často jsou stanoveny zákonem. Zelený certifikát: Papírový nebo elektronický certifikát, který představuje vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Každý jednotlivý certifikát má svou nominální hodnotu, nejčastěji jedné megawatthodiny (MWh) elektřiny. 15

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

CHARAKTERISTIKA METODY EPC

CHARAKTERISTIKA METODY EPC ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Poskytování energetických služeb, vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Solární energie, Energy Centre České

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice IEE Projekt BiogasIN Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice Dotazník Q1 D.4.3., WP4 Česká bioplynová asociace 2010 This Project (Contract No. EIE/07/214) is supported

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE OBSAH: 1. Úvod představení společnosti SEVEn 2. Způsoby financování projektů v energetice 1. Vlastní zdroje 2. Dotační prostředky 3. Energetické služby se zárukou EPC

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Energetické služby v praxi

Energetické služby v praxi Energetické služby v praxi (zkušenosti z realizací projektů EPC) Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Stavební fórum 3. prosince 2008 Co jsou energetické služby?

Více

Dotační možnosti OP PIK

Dotační možnosti OP PIK Dotační možnosti OP PIK Období 2014-2020 David Behenský 24. 11. 2015 MPO (OPPIK) Důraz na průmysl nově též zemědělci Inovativní aktivity v oblasti - technologický výzkum a vývoj - transfer znalostí - nákup

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Tomáš Chadim Liberec 16.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a ţivotního prostředí, zejména na oblast úspor

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

This Project (Contract No IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

This Project (Contract No IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Projekt BiogasIN Postupy pro povolování Bioplynových projektů v České Republice D.4.1.3, WP4 CzBA Part 1 2010 This Project (Contract No IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: Obsah 1. Postupy pro

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

Financování bioenergetiky Českou spořitelnou

Financování bioenergetiky Českou spořitelnou Financování bioenergetiky Českou spořitelnou Energetické využití biomasy Vladimír Kubeček Hustopeče, 5.-6.5.2010 1 Obsah Bioenergetika v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Odhad potenciálu biomasy

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Interaktivní fórum v České Republice

Interaktivní fórum v České Republice Interaktivní fórum v České Republice Lázně Aurora Třeboň, 12.10. 2012 Supported by Partneři a kontakty Co-ordinator: Energy Institute Hrvoje Pozar Savska cesta 163 Zagreb, Croatia www.eihp.hr Contact:

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

DOTAČNÍ MOŽNOSTI ZOPPI Hotel Vitality Vendryně 23. 11. 2011 Obsah Aktuální výzvy OPPI Plánované výzvy OPPI EPC (Energy Performance Contracting) ICT a strategické služby Aktuální výzvy OPPI rozvoj informační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Pavel Pelčák Komerční banka, a.s. Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Návratnost investice řešíme jako první věc OBSAH KAPITOLA 01_Co je inovativní projekt A. Definice

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem EPC energetické služby se zaručeným výsledkem Vladimíra Henelová Helena Bellingová Brno, 1. června 2016 EPC energetické služby se zaručeným výsledkem 2 O společnosti 24-letá historie, pod jménem ENVIROS

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy Organizační zajištění výstavby Alternativní dodavatelské systémy 1. Systém Design - build (vyprojektuj - postav) - vyskytuje se v soukromém i veřejném sektoru - v současnosti stále oblíbenější - využívá

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Metoda EPC pro podniky garantovaná cesta k úsporám

Metoda EPC pro podniky garantovaná cesta k úsporám Metoda EPC pro podniky garantovaná cesta k úsporám Využití odpadního tepla na vytápění a výrobu chladu v podniku na výrobu čedičové izolační vaty Miroslav Marada Metoda EPC v průmyslovém sektoru Příklad

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu BIOPLYNOVÉ STANICE Společnost AGROMONT VIMPERK byla založena a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 1. července 1992 jako společnost s ručením omezeným a jako ryze český

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ METODA EPC - obecné informace - EPC a dotace možnosti kombinace EDUARD PAULÍK, DABONA s.r.o. červen 2011 OBSAH PREZENTACE 1. část - specifika metody

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více