Podmínky financování bioplynových stanic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky financování bioplynových stanic"

Transkript

1 IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011

2 Obsah 1. Představení Financování bankou Tradiční finanční úvěry Projektové financování Leasing Uzavírání smluv v oblasti bioplynu(biogas contracting) Investiční fondy Příjmy z provozu bioplynové stanice Závěr Slovníček pojmů: Financování projektů výroby a využití bioplynu Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nesou výhradně její autoři. Publikace nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie, EACI ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv použití této publikace a informací které mohou být z ní použity. 2

3 1. Představení Projekt BiogasIN je podporován z programu Evropské komise Inteligentní Energie pro Evropu (IEE). Jeho cíl je vybudovat trvale udržitelný trh s bioplynem v regionu střední a východní Evropy (CEE). Cílovými zeměmi projektu jsou Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Řecko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko. Základem projektu BiogasIN je snížit, či odstranit překážky v rámci budování projektů výroby a využití bioplynu v regionu CEE: Těmito překážkami jsou především vysoké administrativní bariéry a velké problémy s povolováním a financováním všech stádií investičních projektů. Projekty výroby a využití bioplynu jsou typické svojí specificky vysokou cenou. Proto v mnoha případech ani sdružení investorů natož jednotlivý zemědělec není schopen financování celého projektu z vlastního kapitálu. Proto má vypůjčený kapitál tak zásadní význam na rozvoj výstavby bioplynových stanic. Následující dokument popisuje několik možností financování projektů výroby a využití bioplynu. Zdůrazňuje výhody a nevýhody u jednotlivých možností financování a jejich srovnání s ostatními možnostmi. Cílem této zprávy je vysvětlit investorům různé možnosti financování jejich projektů. Různé možnosti financování se díky svým výhodám a nevýhodám stávají srovnatelné pro jednotlivé možnosti financování. Obsahem zprávy je současně porovnání rozdílných způsobů získávání finančních prostředků z provozu bioplynové stanice. Další informace o možnostech financování a příjmů z bioplynových stanic (BPS) můžeme najít v praktické zprávě Příklady financování projektů výroby a využití bioplynu v Německu, Rakousku, Nizozemí, Dánsku a Itálii 1 jakož i ve zprávě Kritéria posuzování bioplynových investic: Pokyny pro finanční instituce a investory 2 které byly vypracovány v rámci projektu BiogasIN. Tento dokument také obsahuje slovník s nejvíce používanými termíny týkající se možností financování projektů výroby a využití bioplynu. 1 Hahn H., Rutz D., Ferber E., Kirchmayer F. (2010) Examples for financing of biogas projects in Germany, Austria, The Netherlands, Denmark and Italy. Report of the BiogasIN Project 2 Ferber E., Rutz D. (2011) Criteria to assess biogas investments: Guidelines for financing institutes and investors. Report of the BiogasIN Project 3

4 2. Financování bankou Běžné metody financování jsou úvěry z bank (Obrázek 1). Jsou zde dva hlavní typy financování projektů výroby a využití bioplynu: tradiční korporátní financování pomocí půjček a projektové financování. Obrázek 1: Rozdíl mezi financování úvěrem a konceptem projektového financování Tradiční finanční úvěry Tradiční investování pomocí úvěrů je nejčastější způsob, jak získat cizí kapitál od bank. Tímto způsobem se nejen zařizují velké finanční investice v rámci projektů výroby a využití bioplynu, ale také zahrnuje mnoho malých soukromých půjček. Finanční instituce prověřuje finanční zázemí klienta a rozhoduje o spolehlivosti a riziku kontraktu. Zvláštní význam pro finanční instituce je zajištění a to v případě, že projekt neuspěje. Toto zajištění může mít podobu nemovitostí, součástí zařízení na výrobu bioplynu, soukromé-investiční prostředky a všechna ostatní aktiva, kterými se ručí za úvěry. Každý projekt je podroben důkladné analýze a prochází kontrolou několika vybraných kritérií, které ovlivňují úspěch a ekonomiku celého projektu výroby a využití bioplynu. Více informací o těchto kritériích pro půjčky do oboru bioplynu jsou uvedeny ve zprávě Kritéria pro posuzování bioplynových investic, Pokyny pro finanční instituce a investory. Kritéria se též zabývají odhadem ekonomiky, a modelováním různé hladiny úrokové sazby. 4

5 Jakmile byl úvěr poskytnut, musí dlužník platit předem definované měsíční splátky, které se skládají z jistiny a úrokové sazby. Banky často nabízejí možnosti odkladu splátek dluhu na rok, nebo dva, kdy se po tuto dobu vrací pouze úrokové sazby. Splatnost úvěru, stejně jako počáteční odklad splátek, je silně závislá na počátečních podmínkách a parametrech projektu. Nejčastěji se setkáváme se splatností v rozmezí let a odkladem splátek o 1 až 2 roky. Zvláštní formou úvěrového financování jsou půjčky s nízkým úrokem poskytované státními institucemi a finančními subjekty. Tyto úvěry se nejčastěji poskytují na investování do obnovitelných zdrojů energie (bioplyn) a/nebo na podporu trhu s cílem stimulovat odvětví obnovitelných zdrojů energie. Půjčky jsou charakteristické nulovou, nebo nízkou úrokovou sazbou. Banky a finanční subjekty mohou pomoci k těmto nízko-úročným úvěrům, tak jako například v Německu (banka KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) a LfA Förderbank). Obrázek 2: Schéma tradičního úvěrového financování Výhody a nevýhody Malá administrativní zátěž. Není nutné vytvoření zvláštní právní společnosti. Dostatečné záruky pro úvěry, mohou poskytnou nemovitosti a tím i snížit úrokové sazby. 5

6 Finanční schopnost jednat je omezená, protože je zpoplatněn soukromý majetek Investor je odpovědný za vlastní aktiva i v případě neúspěchu projektu Projektové financování Projektové financování je velmi konkrétní investice, která se splácí z peněžního toku generovaného výrobou obnovitelné energie. Banka, která investici financuje, vydává rozhodnutí o úvěru a také odhaduje výši finančních toků v projektu. Na rozdíl od normálního úvěrového financování, zde obvykle má financující instituce malý nebo žádný přístup k soukromému či firemnímu kapitálu. V případě projektů výroby a využití bioplynu jsou finanční investice zajišťovány z odhadnuté finanční částky z prodeje elektrické energie, součástí bioplynové stanice a majetkem společnosti. Předpokladem pro dosažení projektové financování je podmínka, aby byl projekt realizován účelovou společností. Projektové financování představuje větší riziko pro finanční instituce, než tradiční financování, protože úvěr může být vrácen, dokud je zařízení v provozu. Proto banky mají velký zájem na minimalizaci potencionálních rizik. Všechny aspekty projektu jsou pečlivě analyzovány a to znamená více administrativních pozic pro obě strany. Důsledkem toho musí investor pečlivě připravit projektovou dokumentaci vypracovanou do každého detailu. Tento postup je značně časově náročný. Vzhledem k tomu, že zařízení na výrobu bioplynu představuje pro banky vetší finanční obnos, potřebují větší finanční zajištění a více administrativních úkonů. Tato opatření a způsob financování se hlavně týká bioplynových stanic s ekvivalentem 2 MW el (megawatt) a více. Typické zemědělské bioplynové stanice, které mají instalovanou kapacity 500 kw el (nebo i méně) jsou jen zřídka financované touto metodou. Výhody a nevýhody V případě neúspěchu projektu investor ručí pouze aktivy v daném projektu. Finanční ústav pomáhá identifikovat a rozdělovat potencionální slabá místa v projektu; efektivně snižuje možná rizika projektu. Nezáleží na tom, kolik lidí se zapojí do účelové společnosti (SPV), protože zemědělská společnost řídí a provozuje bioplynovou stanici. Možnost dalších půjček není omezená, majetek investora mimo projekt není zatížen zástavním právem. Vysoké administrativní nároky. Nutnost založení účelové společnosti (SPV). Ne každá banka poskytuje možnost projektového financování. 6

7 Úrokové sazby mohou být vyšší. Obvykle platí pouze pro projekty s vyšším investičním objemem v řádu milionů euro. Obrázek 3: Schéma projektového financování 3. Leasing Získávání leasingových partnerů je často používaná metoda k získání vlastního kapitálu pro projekty výroby a využití bioplynu. Leasing je charakterizován jako rozdíl mezi vlastníkem (leasingová společnost) a operátorem elektrárny (nájemce). Leasingová společnost buduje a financuje BPS z vlastních zdrojů, nebo používá základní kapitál leasingových partnerů. Poté společnost přenechá BPS nájemci, který přebírá zodpovědnost a rizika provozu na sebe. Nájemce si nechává veškeré příjmy z provozu bioplynové stanice, ale musí platit splátky leasingové společnosti. Poté co leasingová smlouva skončí, může nájemce koupit zařízení za odpovídající zůstatkovou hodnotu, nebo leasingová společnou postoupí majetek někomu jinému. Ve většině případů je tato možnost pouze pro financování jednotlivých složek technologického zařízení výroby, např. kogenerační jednotka. 7

8 Obrázek 4: Leasingové schéma Výhody a nevýhody Leasingový partneři poskytují odborné znalosti ohledně BPS, její realizace a provozu Externí investoři mají možnost se připojit k leasingové společnosti. I zemědělci s minimálním vlastním kapitálem mohou provozovat bioplynovou stanici. Leasingová společnost nemá přímý vliv na provoz BPS, takže případný úspěch, či neúspěch leží v rukou někoho jiného (nájemce). Po vypršení platnosti leasingové smlouvy může bioplynová stanice stále mít značnou zůstatkovou hodnotu. 4. Uzavírání smluv na výrobu bioplynu Uzavírání smluv na výrobu bioplynu je model, který se v některých evropských zemích, jako je Německo a Rakousko, velmi silně rozvíjí. Existují různé formy smluv, ale jen Energy Performance Contracting (EPC) má původní podobu. Smlouva typu EPC zavazuje dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opatření na úsporu energie v majetku klienta. Následně zákazník platí zpět smluvní ceny, které odpovídají určitému procentu z dosažených úspor. ESCO garantuje, že úspory jsou stejné, nebo vyšší než platby na pokrytí všech nákladů spojené s projektem za 7-10let. Výhodou EPC je dostupnost finančních prostředků, odborné znalosti a minimalizace rizik pro zákazníky. Novější formy smluvní dohody zahrnují nejen elektrickou energii a její úspory, ale bezpečné zásobování energií. Tyto formy jsou zajímavé především pro větší klienty, jako jsou nemocnice, školy, veřejné instituce, firmy, všichni kdo potřebují vetší množství energie (většinou teplo) a chtějí omezit rizika spojená s projektem. 8

9 Společným znakem této skupiny klientů je omezená možnost investovat do vlastního odborného zajištění provozu těchto energetických zařízení. Smlouvy s dodavateli energetických surovin (Obrázek č.5) jsou též relativně nové opatření. Někteří projektanti, výrobci zařízení a zejména ESCO tuto možnost nabízejí. Tyto společnosti (odběratelé) většinou financují, staví a provozují celé zařízení výroby a využití bioplynu. Zemědělec (dodavatel) pouze poskytuje pozemek, na kterém se BPS postaví a sepíše smlouvu o dodávce surovin s odběrateli. Riziko provozování zařízení a s ním spojené veškeré příjmy z prodeje elektrické energie si nechává odběratel. Zemědělec dostává platby za dodávku surovin a pronájem pozemku. V závislosti na smlouvě mezi odběratelem a zemědělcem se může dotyčný zemědělec podílet za zisku z BPS a používat např. vyprodukované teplo z kogenerační jednotky pro vytápění hal se zvířaty, sušení obilí, štěpky apd. V mnoha případech zemědělec (dodavatel) součástí každodenního provozu BPS (např: formou dodávky surovin). Velkou výhodou je, že zemědělec nepodstupuje žádné riziko spojené s odstávkou systému, čímž neztrácí kapitál. Potřebné znalosti a nejúčinnější systém potřebný k provozu a údržbě BPS zajišťuje odběratel. Další formou smluvní dohody o výrobě bioplynu je smlouva mezi dodavatelem (ESCO) a odběratelem energie (obrázek č.6), jak bylo popsáno výše (např. veřejné instituce, školy, nemocnice, firmy). V tomto případě je ESCO zodpovědné za dodávky tepla/ elektřiny pro odběratele energie. V těchto případech jsou pak zemědělci smluvně zavázáni dodávat potřebné suroviny k zajištění provozu BPS. Jedná se však o standardní obchodní smlouvu uzavřenou mezi zemědělcem a dodavatelem/ provozovatelem zařízení na výrobu a využití bioplynu. Různé formy financování a smluvních dohod lze samozřejmě i vzájemně kombinovat, tak aby bylo dosaženo co nejlepší ekonomické řešení pro všechny zainteresované strany v daném projektu. Další schématické příklady a obchodní modely představují následující obrázky (Obrázek č. 5 a 6). Obrázek 5: Smluvní vztahy mezi dodavatelem/ odběratelem a zemědělcem 9

10 Obrázek 6: Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem energie Výhody a nevýhody: Zemědělec nemusí investovat soukromé ani firemní peněžní prostředky. Zemědělec má nižší/ žádné finanční riziko. Profesionální expert (zhotovitel) odpovídá za provoz a údržbu zařízení výroby a využití bioplynu. Bioplynová stanice zůstává majetkem zhotovitele po předem dohodnutou dobu, to znamená, že zemědělec nemá žádný, nebo jen malý vliv na technickou stránku projektu. Zemědělcův výdělek je zkrácen o předem dohodnutou sazbu. 10

11 5. Investiční fondy Další možností financování projektů výroby a využití bioplynu je investiční fond. Investiční fond je společnost, která sdružuje peněžní prostředky od několika (malých) investorů. Všichni z investorů se podílí na investování v jednom, nebo více projektů výroby a využití bioplynu. To znamená, že veškerý vlastní kapitál pro výstavbu a provoz zařízení je akumulován již před výstavbou. Výhody z využívání bioplynu a rizika s ním spojená se dělí mezi investory podle smluv, nebo podle dohody o společném podniku. Zemědělci si mohou vytvořit družstvo, kde každý zemědělec má nárok na podíl z příjmů z výroby bioplynu a to v poměru podle poskytovaného substrátu a jeho výtěžnosti bioplynu, nebo podle jiného dohodnutého modelu. Výhod a nevýhody Zemědělec nebo provozovatel BPS nejsou zavázáni úvěrovou smlouvou. Podíl příjmů každého partnera představuje množství peněz, které investoval do fondu. Provozovatel nemusí nutně poskytnout cenné papíry. Investoři v oblasti obnovitelných zdrojů energie si získávají v poslední době více důvěry a to hlavně díky dobrým výsledkům těchto fondů. Investoři ručí celým svým majetkem investovaným do fondu. Investor nemá žádný vliv na provozování bioplynové stanice. Pro získání prostředků z fondu pro obnovitelné energie musí provozovatel BPS podstoupit složité a důkladné řízení za účelem zjištění komplexnosti ekologických kritérií projektu. 11

12 Obrázek 7: Schéma investičních fondů 6. Příjmy z provozu bioplynové stanice Rozhodnutí a schválení poskytnutí úvěru pro projekty výroby a využití bioplynu závisí v první řadě na očekávaném peněžním toku v projektu. S cílem zajistit ekonomicky udržitelný provoz výrobních zařízení je velmi důležité mít dobrý výpočet příjmů z provozu tohoto zařízení. Ve většině zemí se stabilním bioplynovým trhem jsou výkupní ceny za vyrobenou elektřinu z bioplynu definovány zákonem. Tyto tarify zajišťují zaručené příjmy po dlouhou dobu a představují spolehlivé zabezpečení pro finanční instituce. Též jsou základem pro veškeré ekonomické výpočty, které potřebuje provozovatel BPS. Důvěryhodnost v projekty výroby a využití bioplynu se současně zvyšuje uzavíráním dlouhodobých smluv o dodávkách tepla, nebo o vtláčení bioplynu do rozvodné sítě zemního plynu. Další možností podpory bioplynových investic je obchodování se zelenými certifikáty (jako jsou např. emisní povolenky). Poskytovatel zelené energie (např. bioplynová stanice) vytvoří jednu emisní povolenku na jednotku elektrické energie (zpravidla 1 MWh) vyrobené z obnovitelných zdrojů. Poté co byla energie dodána do sítě lze 12

13 tyto povolenky prodávat na volném trhu. Cena povolenek se odvíjí od poptávky po energii z obnovitelných zdrojů. Povolenka současně může nést informaci o charakteru a umístění zdroje energie. Tržby z prodeje OZE jsou obtížně predikovatelné, zvláště ve srovnání s příjmy z pevných výkupních cen elektřiny z OZE, které jsou stanoveny zákonnými tarify. Hlavním důvodem je značně kolísavá cena povolenek. Ekonomicky a ekologicky je velmi vhodné prodávat teplo, které je produkované kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v BPS. Energetická efektivita je základním pilířem trvale udržitelného rozvoje trhu obnovitelných energií a tím i bioplynu. Využití tepla dramaticky zvyšuje účinnost a tím i energetickou efektivitu bioplynové stanice. Pokud je současně vyrobené teplo prodáváno spotřebitelům, např. přes lokální teplovod, tak toto zařízení generuje dodatečný příjem. Ve srovnání s výrobou elektřiny, kde jsou stanoveny pevné výkupní tarify, není prodej tepla fixně upraven. Příjmy z dodávek tepla jsou obvykle stanoveny smlouvou mezi provozovatelem (výrobcem) a spotřebitelem na základě běžné smlouvy o dodávce tepla. Menší část příjmů z provozu BPS může být generovaná z využívání digestátu (zbytkové biomasy vystupující z procesu). Digestát lze prodávat jako hnojivo, nebo ho používat ve vlastním hospodářství jako náhradu za průmyslová hnojiva. Digestát je bohatý na dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. Digestát může být aplikován na půdu stejně jako hnůj, nebo kejda, ale s menšími emisemi zápachu do okolí. Tyto vlastnosti digestátu tvoří základ tolik požadovaného bio-hnojivo. V případě, že je BPS určena pro zpracovávání bio-odpadů, jako je kuchyňský odpad, organický komunální odpad, nebo průmyslové bio-odpady, může provozovatel požadovat poplatek za likvidaci těchto odpadů. Avšak pro využívání těchto druhů odpadů pro výrobu bioplynu se vyžaduje speciální zařízení a komponenty v BPS. Stejným způsobem jsou zvýšeny nároky na vyškolený personál, který má s tímto způsobem výroby bioplynu zkušenosti. Dále musí být zohledněny místní právní předpisy pro nakládání s odpady. Podle charakteru zpracovávaných odpadů se také dále klasifikuje výstupní digestát. V případě využití čistých tříděných odpadů lze aplikovat na zemědělskou půdu prakticky bez omezení. V případě zpracování většiny průmyslových bio-odpadů a nebo směsného komunálního odpady je i výstupní digestát dále klasifikován jako odpad a musí být dále zpracován v souladu s platnou legislativou. 7. Závěr Projekty výroby a využití bioplynu mohou být financovány mnoha způsoby. Každý způsob financování má své výhody a nevýhody pro investory i pro financující instituce. Každý projekt je realizován za různých okolností a může vyžadovat speciální formu financování. Je velmi důležité vybrat správnou formu financování příslušného projektu, tak aby bylo zajištěno úspěšné spuštění a provoz BPS. Různé metoda a formy financování jsou kombinovatelné pro dosažení co nejlepšího a nejefektnějšího způsobu financování v daných podmínkách. 13

14 Slovníček pojmů: Financování projektů výroby a využití bioplynu Amortizace: Pravidelná měsíční splátka, která se skládá z jistiny a úroku. Bezúročné období: Je to období během trvání úvěru, kdy se nemusí vracet vypůjčené peníze do banky, ale musí se platit úrokové sazby. Cash flow: Cash flow se týká pohybu hotovosti do nebo z projektu, podnikání, nebo finančního produktu. Cash flow je obvykle měřen během a na konci určitého období. Cenné papíry: Nemovitosti investora, které kryjí část půjčky v případě nesplácení úvěru. Certifikát o Obnovitelných zdrojích: viz. Zelený certifikát. Dluhový kapitál: Peníze získané z cizích zdrojů, odlišné od vlastního kapitálu. Doba návratnosti: Doba návratnosti je doba potřebná k znovunabytí počáteční investice do vlastního cash flow. Dotace: Dotace je forma finanční pomoci vyplácená obchodním, nebo hospodářským odvětvím. Energy Performance Contract (EPC) Smlouva zavazující dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opatření na úsporu energie v majetku klienta. Následně zákazník platí zpět smluvní ceny, které odpovídají určitému procentu z dosažených úspor. ESCO garantuje, že úspory jsou stejné, nebo vyšší než platby na pokrytí všech nákladů spojené s projektem za 7-10let. Energy Service Company (ESCO) je společnost, která poskytuje služby energetického hospodářství pro odběratele energie. Finanční instituce: Organizace poskytující kapitál pro investory. Finanční institucí může být banka, nebo leasingová společnost. Finanční rizika: Finančník posuzuje riziko úvěru. Finanční instituce posuzuje každou žádost o půjčku z hlediska možnosti její nesplácení. Finančník: Finančník poskytuje dlužní kapitál. Finančníkem může být banka, leasingová organizace nebo soukromá osoba. Investiční fond: Suma peněz, kterou vlastní jeden, nebo více investorů, ale chová se jako jeden celek. Investor: Investor vkládá peníze do nákupu určitého majetek. Kapitál: Celkový obnos financí, který byl vypůjčen nebo zapůjčen. 14

15 Leasingové financování: Charakteristické financování rozdělené na dva subjekty - pronajimatele a nájemce. Pronajimatel financuje předmět zájmu a poskytuje nájemci možnost provozu tohoto zařízení. Nájemce platí leasingové splátky pronajímateli. V projektech výroby a zpracování bioplynu se této možnosti často používá při financování kogenerační jednotky. Projektové financování: Financování je určené pro velmi konkrétní investice, které jsou splaceny svým vlastním cash-flow. Předpokladem pro projektové financování je založení účelové společnosti (SPV). V případě financování bioplynové stanice je investice zajištěna z cash-flow generovaného prodejem energie, technologickým zařízením, stavbami a často i pozemkem. Projektové financování s sebou nese výrazně vyšší riziko pro finanční instituce než konvenční financování, protože úvěr může být vrácen jen když je zařízení v řádném provozu. Půjčka, úvěr: Půjčené peníze za dohodnutou úrokovou sazbu a na určitou dobu. Rating: Hodnocení finančních rizik úvěru pro finanční instituce podle definovaných kritérií. Tradiční úvěrové financování: Financování investic soukromými, nebo podnikatelskými úvěry. Úroková sazba: Náklady na užití peněz, vyjádřena jako procentní sazba za určité časové období (obvykle za rok). Hodnota úrokové sazby závisí na rizikovosti investice, délce trvání půjčky a celkové vypůjčené částce. Úvěr: viz. půjčka, úvěr. Vlastní kapitál: Součet kapitálu ze zisků minulých let. Výkupní sazba: Sazba, která garantuje příjmy, většinou /MWh, za prodej elektrické energie do veřejné sítě. V mnoha zemích se jedná o pevně stanovené tarify, za určité období a za stanovenou jednotku, často jsou stanoveny zákonem. Zelený certifikát: Papírový nebo elektronický certifikát, který představuje vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Každý jednotlivý certifikát má svou nominální hodnotu, nejčastěji jedné megawatthodiny (MWh) elektřiny. 15

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice IEE Projekt BiogasIN Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice Dotazník Q1 D.4.3., WP4 Česká bioplynová asociace 2010 This Project (Contract No. EIE/07/214) is supported

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Financování investičních projektů (v energetice)

Financování investičních projektů (v energetice) Financování investičních projektů (v energetice) Vysoká škola ekonomická Praha, 2.5.2012 ladimír Kubeček ompetenční centrum pro energie eská spořitelna a.s. 1 Obsah Co je to projektové financování Rizika

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Rizika investic do úsporného osvětlení & možnosti financování. Martin Barteš Special Finance Unit

Rizika investic do úsporného osvětlení & možnosti financování. Martin Barteš Special Finance Unit Rizika investic do úsporného osvětlení & možnosti financování Martin Barteš Special Finance Unit Obsah 1. Financování ČS v oblasti udržitelné energetiky 2. Trh s osvětlením a potenciál úspor v ČR 3. Možná

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY Přehled kapitol 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Co je metoda EPC? Tři hlavní rozhodnutí Obecné fáze projektu EPC Pro koho je metoda EPC určena? Na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného osvětlení Dotazník Obnova veřejného osvětlení Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova veřejného osvětlení provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou. Dotazník lze využít následujícím

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

TOKY PENĚZ A ENERGIE. PORSENNA o.p.s.

TOKY PENĚZ A ENERGIE. PORSENNA o.p.s. TOKY PENĚZ A ENERGIE PORSENNA o.p.s. OBSAH Toky energie a místní ekonomika propojenost peněz a energie Lokální multiplikátor definice a význam hlavní sdělení Ilustrativní příklad Obec Plynovec a Sluneční

Více