TOP Odpovědná firma 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOP Odpovědná firma 2012"

Transkript

1 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj v České republice, ocenit firmy, které jsou leadery v dané oblasti a v širokém měřítku motivovat firmy k zavádění/rozvoji odpovědného a udržitelného byznysu v praxi. Účast v soutěži je bezplatná. TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012 se koná pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Záštitu nad kategorií Regionální obchodník roku převzal Ministr zemědělství Petr Bendl a partnerem této ceny je Regionální potravina. Partnerem soutěže je v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 Zastoupení Evropské komise v ČR. Děkujeme všem organizacím, které nám pomáhají soutěž TOP Odpovědná firma 2012 zrealizovat a napomáhají tak rozvoji odpovědného podnikání v ČR. BYZNYS PRO SPOLEČNOST je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility).

2 TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2012 Hlavní cena pro odpovědné velké firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR SKANSKA IBM Jsme přesvědčeni, že udržitelné podnikání v oblasti stavění a developmentu je směr, kterým se bude náš obor v následujících letech celosvětově ubírat. Naše dlouhodobá strategie uplatňovaná jednotně v obchodních jednotkách klade důraz na etiku podnikání, zelené stavění a ekologické fungování našich staveb a provozů a v neposlední řadě bezpečnost práce. Důkazem, že naše strategie trvale udržitelného podnikání funguje, je skutečnost, že společnost Skanska letos slaví 125 let od svého založení. Dan Ťok generální ředitel SKANSKA a.s. IBM cítí velký závazek vůči společnosti, ve které nabízí své produkty a služby. Společenská odpovědnost je tak vlastně již od počátků společnosti přirozenou součástí našich obchodních operací, ale třeba také vývoje a výzkumu. Vše co děláme, od prvních fází vývoje produktů po jejich konečnou likvidaci, je děláno s ohledem na společenské prostředí. Naše společenská odpovědnost je odpovědností lídra svého oboru. Doufáme, že tak bude vzorem pro všechny ostatní společnosti, ale i kdyby nebyla, pro nás je neopomenutelnou součástí našeho podnikání. Vladek Šlezingr generální ředitel IBM Česká republika OKD Pozornost, kterou trvale udržitelnému rozvoji věnujeme, je jedním ze základních předpokladů pro společenský souhlas s našimi těžebními aktivitami. Společensky prospěšné aktivity OKD v tomto kontextu nejsou prostředkem ke zlepšování firemní image, ale jedním z mnoha nástrojů sloužících k přijetí plné odpovědnosti za region, ve kterém naše společnost působí. Petra Mašínová ředitelka pro PR a komunikaci OKD, a.s. ČSAD Havířov Rozvíjení CSR aktivit v regionu Moravskoslezského kraje a implementaci sociálních a enviromentálních zájmů do chodu obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s. vnímáme jako formu konkurenční výhody, která má v konečném důsledku pozitivní dopad na růst tržní hodnoty naší společnosti. Tomáš Vavřík generální ředitel a předseda představenstva ČSAD Havířov a.s. SIEMENS Česká republika ŠKODA AUTO Všechny nás čeká nějaká budoucnost. Siemens ji díky svému širokému portfoliu výrobků, globálnímu přesahu i lokálnímu působení může velkou měrou ovlivnit tak, aby byla pro většinu světa co nejpříjemnější. Za vším ale stojí hlavně naši lidé, kteří při své práci myslí i na ostatní. Eduard Palíšek generální ředitel Siemens Česká republika dm drogerie markt CSR aktivity, kterým se věnujeme, plně korespondují s filozofií naší firmy, jejíž součástí je i skutečnost, že dm působí příkladně ve svém okolí. Každý rok se důsledně věnujeme vytváření nových a vylepšení stávajících CSR aktivit tak, aby byly co největším přínosem pro všechny zúčastněné. Martina Horká vedoucí resortu marketingu a nákupu dm drogerie markt s.r.o NUTRICIA Společenská zodpovědnost je DNA naší společnosti. Naší misí je přinášet lidem zdraví prostřednictvím správné výživy, co je v souladu také s naším korporátním sociálním závazkem. Není to pouze prázdný výrok, který visí v naší konferenční místnosti. Je to důvod, proč jdou mnozí z nás brzy po probuzení do práce, proč investujeme hodně energie, času a prostředků do naplnění našeho posláni. Je to nadšení. Je to mise. Je to naše sociální zodpovědnost. Pawel Piatek generální ředitel Nutricia, a.s. divize Baby Nutrition Eva Vencovská generální ředitelka Nutricia a.s., divize Medical Advanced ČEZ Uznáváme dlouhodobé firemní společensky odpovědné chování jako cestu vedoucí k trvalé udržitelnosti podnikání. Proto v duchu zásady Pomáháme tam, kde působíme v mnoha rovinách podporujeme regiony, reagujeme na potřeby spoluobčanů, zaměstnanců i prostředí. Hodnoty CSR v procesech naší energetické firmy jsou zároveň nedílnou součástí maximální bezpečnosti, kvality, inovace a otevřenosti. Daniel Beneš předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Společenská odpovědnost je neoddělitelnou součástí firemní politiky Škoda Auto. Vede nás k ní respekt k 117 rokům společné historie s regiony, kde působíme, k tisícům našich zaměstnanců a k milionům zákazníků uživatelů vozů značky Škoda. Aktivní přístup ke společenské odpovědnosti považujeme za základní podmínku konkurenceschopnosti a dalšího udržitelného rozvoje společnosti Škoda Auto v budoucnosti. Bohdan Wojnar člen představenstva odpovědný za oblast lidských zdrojů Škoda Auto a.s. SITA CZ Standardy trvale udržitelné spotřeby a výroby jsou organickou součástí našeho podnikání. Dobře si uvědomujeme, že uspět znamená sladit podnikatelské, environmentální a sociální cíle, a řekl bych, že v oboru odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí to platí obzvlášť. Klíčovými partnery jsou pro nás naši zákazníci, naši zaměstnanci a místní komunity. SPOLEČNĚ s nimi ČISTÍME SVĚT. Zdeněk Horsák generální ředitel společnosti SITA CZ a.s. držitelé ocenění TOP Odpovědná firma Plzeňský Prazdroj Společnost Plzeňský Prazdroj slaví letos 170-té výročí svého založení a uvaření piva Pilsner Urquell. Naše bohatá historie i současné úspěchy jsou pro nás inspirací i závazkem pro podnikání založené na principech trvalé udržitelnosti. Součástí naší firemní strategie je 10 priorit udržitelného rozvoje, které systematicky implementujeme napřič celou společností i externě, ve spolupráci s našimi partnery. Drahomíra Mandíková ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňský Prazdroj, a.s. Vodafone Czech Republic Pro Vodafone není důležité jen úspěšně dělat business, velmi nám záleží také na tom, jak ho děláme. Proto je pro nás přirozené, že se konkrétní aktivity společenské odpovědnosti staly součástí našeho podnikání. Muriel Anton generální ředitelka Vodafone Czech Republic a.s.

3 TOP ODPOVĚDNÁ malá FIRMA 2012 cena společnosti Telefónica Czech Republic Hlavní cena pro odpovědné malé a střední firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání První chodská stavební společnost CSR aktivity považujeme za přirozenou součást podnikání. Jsme česká, v podstatě rodinná firma, a chceme se podílet na rozvoji svého okolí. Nejde přece žít v nějakém prostředí a dělat, že se nás jeho problémy netýkají Vladimír Zábranský jednatel První chodská stavební společnost spol. s r. o. Ambruz & Dark, advokáti Společnosti si uvědomují, že charakteristikou úspěšných není jen vysoký zisk. Stejně tak důležitá je zodpovědnost za dopady svého chování na okolí a za potřeby svého okolí. Společensky odpovědné aktivity firmy jsou důležité pro zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje firmy, identifikaci obchodních příležitostí a v neposlední řadě i pro motivaci zaměstnanců. Vladimír Ambruz managing partner Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. Step TRUTNOV Naše společnost si uvědomuje, že motivovat své zaměstnance je důležitou součástí firemní kultury. Nynější doba, rychlé životní tempo a moderní technologie nás nutí pracovat téměř v pohybu, což vyžaduje i vyšší nároky na zaměstnance. Z tohoto důvodu se snažíme vytvářet CSR systém aktivit, který zaměstnance odměňuje, motivuje a pobízí k dalším výkonům. Libor Pavlíček ředitel společnosti a předseda představenstva Step TRUTNOV a.s. PRK Partners advokátní kancelář PRK Partners je firmou, která si plně uvědomuje nutnost a potřebu co nejaktivněji se podílet na rozvoji naší společnosti. Důkazem zodpovědného přístupu všech členů našeho týmu je především důraz na obecně prospěšné aktivity, které zahrnují například bezplatné právní poradenství, finanční dary či sponzorství. Vedle toho v PRK Partners nezapomínáme ani na nezbytnost stálého rozvoje legislativního a podnikatelského prostředí u nás a průběžně se pokoušíme svou prací přispívat k jeho zkvalitnění. Robert Němec partner PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář ebrána V ebráně věříme v to, že když budeme dělat věci pořádně a s přesahem za hranice naší firmy, tak se nám to jednou v dobrém vrátí. S tímto pocitem se báječně usíná a ještě lépe chodí do práce. Jiří Janků výkonný ředitel společnosti ebrána s.r.o. zajímavý počin Moštárna Hostětín Podnětem pro založení moštárny v Hostětíně byla snaha nevládních neziskových organizací uchovat přírodní a kulturní dědictví Bílých Karpat. Společně se již dvanáct let snažíme šetrným využitím místních zdrojů napomáhat k hospodářskému oživení zdejšího kraje. Vize podniku tak v jednom sdružuje cíle environmentální, ekonomické a sociální: využíváme obnovitelné zdroje energie, přispíváme k záchraně ovocných sadů jako významné součásti bělokarpatské krajiny a podporujeme místní ekonomiku a zaměstnanost. Radim Machů jednatel Moštárna Hostětín s.r.o.

4 ODPOVĚDNÝ HOTEL A RESTAURACE 2012 Cena společnosti Plzeňský Prazdroj Cena pro odpovědné hotely a restaurace, které systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti CPI Hotels pomáhá potřebným CPI Hotels CPI Hotels se zaměřuje na snížení ekologického dopadu v provozu hotelu. Snižuje ekologickou stopu, omezuje spotřebu energií, limituje užívání detergentů a minimalizuje odpady spojením s recyklací a opakovaným využíváním materiálů. Hotel se zapojil do konceptu Low Carbon anebo dokonce Carbon Neutral Conference, ve kterém je schopen organizovat akce s minimalizovaným dopadem na klima. Pro zaměstnance má hotel motivační a benefiční systém a zapojuje se i do projektu Equal Pay Day, tedy prosazování rovnosti platů žen a mužů, ve kterém se hlásí k myšlence oceňování podle schopností, a ne podle pohlaví. CPI Hotels spoluprací s radnicí Prahy 9, řadou nadací a škol se snaží pomáhat potřebným: např. poskytl sociální automobil pro Prahu 9, spolupracuje s Chance 4 Children či s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci aktivní pomoci nabízí uplatnění dětem z dětských domovů a zážitkové donátorství, například pečení dortů s postiženými dětmi v hotelové cukrárně. Chateau Mcely je provozován na zelených principech Chateau Mcely Chateau Mcely aplikuje udržitelný přístup šetrný k přírodě v mnoha aspektech svého fungování: Technický provoz hotelu je nastaven ekologicky, zásobování potravinami je preferováno z lokálních zdrojů, dodavatelé jsou hledáni přednostně v zelených řadách. Hotel je například vytápěn na bázi spalování dřevěných štěpků, okna zamezují únikům tepla, hotel má vlastní čističku odpadní vody, dešťová voda je využívána na zalévání a elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Zaměstnanci jsou proškolováni k fungování na zelených principech a k péči o životní prostředí. Hotel zaměstnává převážně lidi z okolí, 98 % zaměstnanců je z regionu. Zákazníci využívají produkty speciální bio-kosmetické řady, která je vyráběna z místních bylin přímo v hotelových laboratořích. Společnost pravidelně podporuje charitativní akce. Hotel Santon pořádá akce zaměřené na zdraví a pohodu OREA Wellness Hotel SANTON OREA Wellness Hotel Santon vnímá téma společenské zodpovědnosti a ekologie jako přirozenou součást svého fungování. V Brně a okolí již třetím rokem ve spolupráci s městskou částí Brno Bystrc organizuje farmářské trhy. Nově byla akce v tomto roce rozšířena o Bylinkový trh. V roce 2011 byl hotel také jedním z hlavních organizátorů Festivalu zdraví a pohody, který se na podzim 2012 stane za podpory kanceláře statutárního města Brna stěžejní akcí projektu Brněnské dny pro zdraví. Hotel je také partnerem projektů organizace Nadace Veronica, jako například dražby předmětů ve prospěch záchrany luk v Bílých Karpatech. Hotel Perla poskytuje zázemí nevidomým Rextim Holding hotel perla Hotel Perla se rozhodl pro charitativní činnost a své úsilí věnuje práci pro projekt Světluška, která se stará o nevidomé. Nevidomí se mohou při akcích pořádaných v Praze v hotelu ubytovat a zaměstnanci už vědí, jak se o ně starat. V hotelu se pořádají i večery pro asistenty nevidomých dobrovolníků z jiných firem a školí nevidomé při akci Kavárna POTMĚ, aby mohli sami v této kavárně obsluhovat v totální tmě. Hotel Perla má také zpracovanou zaměstnaneckou politiku a realizuje aktivity pro zaměstnance. To má pozitivní dopad na fluktuaci zaměstnanců, která je v tomto oboru velice častá. Hotel také sleduje svůj dopad na životní prostředí. Největších úspor dosáhli po zavedení environmentálních opatření ve třetím roce provozu hotelu, kdy úspory činily 5 15 %. Plaza Alta Hotel: eko-přístup se vyplatí Plaza Alta Hotel Hotel se zaměřuje na minimalizaci svého dopadu na životní prostředí a sounáležitost s komunitou. V rámci ekoznačky hotelu je kladen velký důraz na šetření energií. Okna i plášť hotelu jsou tepelně izolované, radiátory regulovány, hotel je vybaven úspornými zdroji světla. Veškerý odpad je tříděný, včetně použitých tuků a olejů. Úsporný režim se týká také pitné vody. Všechny vodovodní baterie na pokojích mají omezený průtok na méně než deset litrů za minutu. V hotelu se používá přírodní kosmetika Boutique, do jídelního lístku jsou zařazeny biopotraviny. Manažeři hotelu dojíždějí do práce na kole a hotel se zapojuje do akcí ekologických organizací. Vyřazený nábytek je z hotelu například věnován do azylových domů.

5 REGIONÁLNÍ OBCHodNÍK ROKU 2012 cena Ministra zemědělství ČR, Regionální potravina Cena pro odpovědné prodejce, kteří systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na podporu regionu, kde působí Jednota podporuje regionální dodavatele JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice JEDNOTA aktivně spolupracuje s regionálními dodavateli a aktivně se účastní komplexního projektu Kvalitní potraviny z našeho regionu. V podpoře regionálních dodavatelů a výrobků sleduje firma i související efekty, jako je podpora zaměstnanosti, ekonomiky regionu, péče o životní prostředí a zejména přínosy pro zákazníka v kvalitním zboží. Firma provozuje zejména prodejny Terno a Trefa. Ve svých aktivitách se zaměřuje na podporu drobných živnostníků a sleduje i dopad na životní prostředí. Zaměřují se na úspory spotřeby energie a spotřeby při vytápění, a tím i menší zatížení životního prostředí. Konkrétně se podařilo dosáhnout i ekonomických úspor, ve spotřebě elektrické energie téměř 1,5 milionu korun a ve vytápění 750 tisíc. Pro své zaměstnance připravila motivační program a připravuje nové rozvojové aktivity. Firma v regionu finančně podporuje sportovní a kulturní aktivity, pomáhá charitativním subjektům, podporuje zájmové spolky v obcích, vzdělávací zařízení a obce při jejich různých aktivitách. Konzum na Orlickoústecku upřednostňuje místní potraviny KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí KONZUM vytvořil a podporuje model, ve kterém pomáhá místním producentům prodávat své výrobky a výpěstky v regionu. Tento model je zákazníkům komunikován v rámci projektu Jsme tu doma, díky němuž se podařilo dosáhnout nadstandardního podílu v zásobování lokálními potravinami. Některé produkty družstvo prodává výhradně z regionu (97 % je lokální pečivo, 95 % uzenin od lokálních výrobců, vejce nejsou z klecových chovů). Férový je i přístup k platebním podmínkám a Konzum platí své faktury lokálním dodavatelům s týdenní až 14 denní splatností. Konzum nastartoval společně se svými lokálními dodavateli projekt Farmářských dnů pro zákazníky. Konzum podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí a pracuje na snižování uhlíkové stopy. Konzum podporuje sociální projekty v regionu. Vlastní grantový program Společně za úsměv od svého založení v roce 2001 podporuje nestátní neziskové organizace. Od založení bylo obdarováno přes 80 organizací více než 2 miliony Kč. KONZUM také vrací prodejny do venkovského prostoru. Pro malé obce, které nemají vlastní prodejny, přišel s nabídkou modulárních prodejen. zajímavý počin Vitaminátor vrací české ovoce na český stůl VITAMINÁTOR Společnost VITAMINÁTOR je sadařská firma rodinného typu, která si stanovila za cíl zpracovávat ovoce v regionu, kde se také vypije. Většinu ovoce firma nakupuje z Ekologických sadů nebo ze sadů v Integrované produkci. Zástupci společnosti vědí, že našemu zdraví nejvíce prospívá to, co nám roste v našem okolí. Firma dodává své výrobky v rámci projektu Ovoce do škol také do školských zařízení.

6 SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2012 Cena společnosti New World Resources Cena pro firmu, která realizuje kvalitní a efektivní programy strategicky zaměřené na podporu a rozvoj společnosti v celostátním měřítku Accenture pomáhá zvýšit šanci mladým z dětských domovů Accenture Central Europe Accenture Academy Accenture Academy je unikátní projekt v partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí, prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. 65 % mladých lidí, kteří vyrůstají v ústavní péči, má vzdělávací problémy a nemají předpoklady pro úspěch na trhu práce. Projekt Accenture Academy pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti. Aktuálně probíhá projekt v 7 dětských domovech, kde se podařilo získat téměř 60 brigád či krátkodobých pracovních zkušeností a 10 trvalých zaměstnání. Do budoucna je v plánu zvýšit počet mladých lidí zapojených do Accenture Academy. ČEZ učí, že elektřina pomáhá a fyzika je zábava ČEZ Oranžové schody Oranžové schody jsou grantovým programem, který pomáhá ZŠ, středním a vyšším odborným školám v ČR odstranit architektonické bariéry pomocí elektrických pomůcek výtahů, plošin a schodolezů. Cílem je umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole. Doposud se podařilo odstranit bariéry ve 22 školách za celkem 9,5 milionů korun. Oranžové učebny Oranžová učebna je naproti tomu grantovým programem, který podporuje výuku fyziky a souvisejících předmětů na ZŠ a SŠ. Cílem je zatraktivnění výuky prostřednictvím inovativních pomůcek, postupů nebo didaktických technologií. Jde o to získat zájem dětí o fyziku a ukázat učitelům, že se dá učit zajímavou formou. Za tři roky Nadace ČEZ pomohla vybudovat 53 Oranžových učeben. Česká pojišťovna se věnuje bezpečnému chování dětí a mládeže Česká pojišťovna Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství Vzdělávací projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování dětí v základních a mateřských školách, s důrazem na prevenci dětských úrazů. Snahou je podpořit spolupráci školy, poučených rodičů a zvídavých dětí. K tomuto účelu připravila Česká pojišťovna, s řadou špičkových odborníků na danou problematiku, interaktivní učebnici, pracovní listy pro děti a informační brožury pro rodiče a proškolila své zaměstnance, školitele, v oblasti prevence úrazů. Ve školním roce 2011/12 projekt proběhl na 223 školách, zapojilo se více než žáků základních a mateřských škol. Projekt má velice pozitivní ohlasy ze strany škol. Telefónica podporuje nápady mladých Telefónica Czech Republic Celoevropský sociální program Think Big Věříme mladým lidem Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program Telefónica Europe. V České republice program realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a Prázdninovou školou Lipnice. Program poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich vlastních projektů, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivních změn ve společnosti. Za 14 měsíců podpořila Nadace O2 ve třech vlnách celkem 400 projektů mladých lidí. Program chce mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, kteří hrají hlavní roli ve vytváření pozitivních změn ve svých komunitách. T-Mobile pomáhá rozjíždět drobné podnikání T-Mobile Czech Republic Rozjezdy roku Projekt Rozjezdy roku je zaměřen na podporu začínajících drobných podnikatelů z celé ČR, a to zejména těch znevýhodněných (rodiče na mateřské, nezaměstnaní, absolventi). Cílem je podpořit podnikatele v jejich začátcích tak, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí. Projekt je zejména zaměřen na sdílení znalostí a zkušeností. Všem, kteří se chystají vykročit na dráhu podnikání, jsou připraveni pomoci zkušení odborníci z T-Mobile a také z řad odborných partnerů. V roce 2011 se do projektu přihlásilo 343 projektů a bylo vybráno 40 regionálních vítězů.

7 FIRMA VSTŘÍCNÁ SENIORŮM 2012 Cena společnosti GlaxoSmithKline Cena pro firmu, která realizuje efektivní projekty zaměřené na vzájemně prospěšnou spolupráci mezi generacemi nebo systémové programy zacílené na podporu, rozvoj a využití potenciálu seniorů Škoda aktivně využívá zkušeností seniorů ŠKODA AUTO Škoda Auto Program Seniority Škoda Auto vytvořila speciální Program Seniority, v rámci něhož například aktivně řeší vhodnost pracovní pozice svých seniorů nebo zajišťuje a organizuje preventivní programy, které mají význam pro upevňování zdraví. Společnost navíc vytvořila 200 pracovních pozic na chráněných pracovištích, které jsou rovněž určeny i pro seniory. Program je zaměřen tak, aby se zkušenosti seniorů mohly i nadále uplatňovat v praxi, neboť lidé v seniorském věku strávili ve Škodovce většinu svého pracovního života. Energetici jsou aktivní i v seniorském věku ČEZ ČEZ blízko seniorům Skupina ČEZ dlouhodobě usiluje o mezigenerační kontakt zaměstnanců a seniorů, kteří v energetice pracovali i 30 let. Více než 2000 bývalých zaměstnanců se, za podpory Skupiny ČEZ, sdružuje v Klubech důchodců a účastní se nejrůznějších zájmových aktivit, kulturních akcí a výletů. ČEZ pomáhá seniorům i jinak. Nadace ČEZ podporuje například hospice i domácí hospicovou péči, rekonstrukce domovů pro seniory a sociální zařízení. Metrostav své seniory podporuje Metrostav Senior klub Senior klub Metrostavu, který vznikl již v roce 1992, je od počátku firmou podporován. 250 aktivních členů se, za finanční podpory firmy, účastní kulturních akcí, přednášek, exkurzí na významné stavby i rekreačních pobytů. Metrostav rozesílá svým bývalým pracovníkům bezplatně firemní noviny, aby byli informováni o dění v jejich bývalém podniku. Cenu v rámci soutěže TOP Odpovědná firma 2012 vyhlašuje Byznys pro společnost pod záštitou MPSV ČR při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Zaměření ceny vychází z priorit programu Enterprise 2020 vyhlášeného CSR Europe. Vítěz této kategorie postupuje do hodnocení vyhlašovaného Evropskou komisí a CSR Europe Towards Age-Friendly Environments Awards.

8 PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2012 Cena společnosti LMC Cena pro firmu, která realizuje projekty nebo zavedla systémové interní procesy zaměřené na péči o zaměstnané a podporu jejich spokojenosti a rozvoje Pro DELL můžete pracovat z klidu domova DELL Computer Zásady práce z domova Projekt Propojené Pracoviště (Connected Workplace) nabízí zaměstnancům, jejichž pracovní pozice umožňuje práci na dálku, pracovat i mimo kanceláře společnosti. V současné době se účastní projektu Propojené Pracoviště zhruba 20% všech zaměstnanců české pobočky a počet zájemců stále roste. Projekt přinesl větší spokojenost a motivovanost zaměstnanců, nižší náklady na pronájem kancelářských prostor a zejména větší harmonii mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců firmy. V pravidelném každoročním interní průzkumu Tell Dell (Řekni Dellu), 82% zaměstnanců z české pobočky hodnotilo pozitivně přístup společnosti DELL k oblasti slaďování osobního a pracovního života, což je nárůst o 10% v porovnání s minulým rokem. Nestlé dbá o zdravý životní styl svých zaměstnanců Nestlé Česko Program NHW pro zaměstnance (Nutrition, Health & Wellness výživa, zdraví a zdravý životní styl) Aktivity programu NHW probíhají jak v centrále firmy, tak na výrobních závodech a přiměřeně jsou do nich zapojeni i obchodní zástupci v terénu. Program přináší zaměstnancům odborná školení o výživě, konzultace s odborníky na péči o zdraví, wellness dny zaměřené na zdravý životní styl a organizování sportovních akcí. Projekt má pro firmu velký přínos zaměstnanci se více zajímají o vyvážený životní styl, poklesly ukazatele nemocnosti a úrazovosti, zintenzivnila se komunikace napříč týmy a zlepšila se spokojenost zaměstnanců vůči firmě. S programem NHW získalo Nestlé Česko jako jediná potravinářská společnost titul Ministerstva zdravotnictví Podnik podporující zdraví III. Stupně. ČSOB podporuje slaďování rodičovské a pracovní role Československá obchodní banka Program pro maminky a tatínky ČSOB Program pro maminky a tatínky se zaměřuje na rodiče pečující o děti do 6 let a je dostupný zaměstnancům banky ve všech regionech. Počet rodičů, kteří jsou aktivně zapojeni do programu, je v ČSOB v současné době téměř 500, což představuje 8 % z celkového počtu zaměstnanců. Hlavním nástrojem zapojování rodičů do pracovního procesu je nabídka flexibilních úvazků, kdy snahou je dosáhnout skloubení péče o děti a pracovních povinností (work-life balance). Dalšími nástroji, kterými banka pečuje o maminky a tatínky jsou vzdělávání, poskytování kouče a zapojování rodičů do sportovních a společenských akcí banky. Snahou programu je podpořit loajalitu zaměstnanců vůči firmě a udržet si zkušené pracovníky. V roce 2012 byl program oceněn HR Excellence Award jako nejlepší HR projekt. ČSOB je ve svém přístupu k této skupině zaměstnanců inspirativním příkladem pro ostatní zaměstnavatele. Siemens otevřel svou firemní školku Siemens Stodůlka školka, která pomáhá dospělým Siemens si uvědomuje, jak důležité je sladit pracovní život s životem soukromým a chce usnadňovat návrat z mateřské/rodičovské dovolené zpět na kvalifikované pracovní místo. V Praze v únoru 2011 otevřel svoji první firemní školku s kapacitou 35 dětí. Při získání místa ve školce nehraje roli pracovní zařazení zaměstnance, ani zda se jedná o otce či matku. Školka je pro děti od 18 měsíců a nové zájemce přijímá kdykoliv v průběhu roku. Tuto nadstandardní službu pro zaměstnance doplňuje firma o další benefit, možnost flexibilní pracovní doby se zkráceným pracovním jádrem od 10 do 14 hod. T-Mobile zahrnuje do své zdravotní péče nově i lidi z neziskovek T-Mobile Czech Republic Program Zdravá firma T-Mobile klade velký důraz na péči o zdraví svých zaměstnanců. Poskytuje jim nadstandardní zdravotní péči, odborné lékařské služby a lékařskou edukativní činnost. K dispozici jsou zaměstnancům navíc různé druhy očkování, dentální hygiena, kineziologický rozbor, prevence bolesti zad apod. Program je připravován s podporou zdravotních pojišťoven a zaměstnanci za provedené služby neplatí. Firma se zabývá také psychikou zaměstnanců, zaměřuje se na psychosomatiku a prevenci nežádoucích psychosociálních jevů. Cílovou skupinou programu Zdravá firma jsou všichni zaměstnanci společnosti a rodiče na MD/RD. Od roku 2012 jsou účastníky péče také zájemci z řad neziskových organizací, které T-Mobile již delší dobu zdarma vzdělává v oblasti PR a HR.

9 NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2012 Cena pojišťovny Kooperativa Cena pro firmu, která zavedla systémové nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru a řešení společenských problémů a aktivně podporuje jejich angažovanost v dané oblasti V ČEZu se pro dobrou věc zapojují stovky lidí ČEZ Dobrovolníci a dárci z ČEZ Zaměstnanci Skupiny ČEZ ze všech regionů ČR poskytují dobrovolně práci či peníze na dobrou věc. V letech se zapojilo 1541 firemních dobrovolníků, kteří pomáhali průměrně 50 neziskovkám ve všech regionech ČR, a to za aktivní podpory managementu. Současně stovky zaměstnanců podpořily jednotlivce, neziskové organizace či mimořádné události formou sbírky. Každoroční témata zatím přiblížila zaměstnancům svět dětí z dětských domovů, handicapovaných, mládeže v pěstounských rodinách, chráněných a sociálních dílen a seniorů. Dobrovolníci se také ve volném čase prvním rokem připravují na odborné formy dobrovolnictví a občanské pomoci, například při humanitárních akcích. Na jaře iniciovali zaměstnanci finanční sbírku na pomoc lidem trpícím následky živelné pohromy v Japonsku. Dar poskytlo celkem 705 lidí. V Telefónice se do dobrovolnictví zapojuje třetina zaměstnanců Telefónica Czech Republic Zaměstnanci Telefónica pomáhají V Telefónice se v roce 2011 do dobrovolnické činnosti zapojilo 30 % zaměstnanců. Pomáhali jako členové hodnotících komisí nebo jako mentoři mladých lidí v programu Think Big. Největší akcí je Mezinárodní den dobrovolnictví skupiny Telefónica, který se koná každoročně v říjnu ve všech zemích, kde Telefonica působí. Zaměstnanci mohou využít 2 5 dobrovolnických dnů za jeden kalendářní rok. Kromě toho do finančních sbírek Nadace O2 ročně přispějí přes 1 milion korun, což tvoří více než 5 % celkových nadačních příspěvků. GE Money Bank pomáhá tam, kde působí GE Money Bank GE Volunteers Díky finanční podpoře ze strany GE Money Bank bylo v roce 2011 možné zrealizovat 73 dobrovolnických projektů zaměřených na děti a vzdělávání, seniory, znevýhodněné spoluobčany a životní prostředí. Cílem jednoho ze základních pilířů společenské odpovědnosti firmy je poskytování přímé a osobní pomoci lidem a komunitám, ve kterých GE Money Bank působí. Celkově se v roce 2011 zapojilo 842 zaměstnanců a 94 rodinných příslušníků/přátel. Akce si organizují sami zaměstnanci nebo se také zapojují do projektů podporovaných bankou například v oblasti finanční gramotnosti. Zaměstnance České pojišťovny těší pomoc dětem Česká pojišťovna Pomáháme Klokánku jít dál Zaměstnanci České pojišťovny v Praze, Brně a Pardubicích často pomáhají Fondu ohrožených dětí Klokánek. Členové vedení firmy podporují zaměstnanecké sbírky a sami se také zapojují do akcí firemního dobrovolnictví. V letošním roce byly zorganizovány dvě sbírky pro Klokánka, a to na plese a na rodinném dni České pojišťovny, jejichž výtěžek firma zdvojnásobila. Zaměstnanci společnosti navíc pravidelně pomáhají s údržbou jednotlivých zařízení Klokánka nebo s organizací zábavného programu. Firma jim poskytuje až dva dny volna a do projektů se zapojilo téměř 400 zaměstnanců. V současné době se firemní dobrovolnictví rozšiřuje na komplexnější program. OKD bohatě ocenilo dobrovolnickou práci svých zaměstnanců OKD SRDCOVKA Společnost OKD a další dárcovské firmy Nadace OKD podpořily v roce 2012 v rámci nově spuštěného projektu Srdcovka dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase podílejí na rozvoji veřejného života, více než 1 mil. korun. V přepočtu to znamená podporu tisícovek malých fotbalistů, skautů, tanečníků či hendikepovaných osob. V rámci programu Srdcovka bylo prostřednictvím 40 zaměstnanců podpořeno 40 projektů, jako například oprava střechy táborové základny v přírodě, nákup dresů pro mladé hasiče, rekonstrukce skateparku nebo sportovního areálu v malé obci.

10 firma a město 2012 cena společnosti Veolia Voda Česká republika Cena za projekt realizovaný ve spolupráci s místní samosprávou, který podporuje a rozvíjí udržitelné fungování dané lokality OKD probouzí sídlištní život OKD Orlová: Sídliště žije Program Sídliště žije finančně podporuje inovativní projekty obnovy komunitního života na velkých sídlištích. V rámci projektů intenzivně spolupracují neziskové organizace, vedení měst a městských částí a místní obyvatelé. Program byl zahájen v roce 2012, ale už má několik projektů, které se realizují. Například projekt Letňák Areál pro všechny (obnova zchátralého letního kina, aby mohlo dále fungovat a zároveň rozšířit své aktivity pro mnohem širší skupinu uživatelů) a Vesele uprostřed sídliště (přeměna nevyužívané zahrady mateřského centra na místo, které bude sloužit k trávení volného času dětí i dospělých). Snahou projektů je nejen investiční obnova dvou zanedbaných částí města, ale také renesance vztahů mezi lidmi a přirozená spolupráce všech, kterým není osud města lhostejný. Staropramen obnovuje okolí Pivovary Staropramen Vztah s komunitami V rámci projektu zapojuje Staropramen své zaměstnance a místní partnery do obnovy lokalit, ve kterých firma podniká. Staropramen se snaží oživit místní komunity i prostřednictvím podpory neziskových organizací, které zde působí. V rámci projektu Sbírej víčka, postavíme hřiště se společnosti Staropramen podařilo například v MČ Praha 5 obnovit hřiště pro sídlištní čtvrť a v Ostravě vybavit herními prvky mateřskou školku. V rámci dalšího stěžejního projektu Community days se každoročně, ve spolupráci s městskými částmi v Praze a Ostravě, zapojuje více než 150 zaměstnanců do dobrovolnických akcí. Mezi další podpořené aktivity patří obnova areálu sdružení Helppes, stanice přírodovědců a rekultivační a renovační práce v parcích v Ostravě (Komenského park, Bezručův park a Sady Milady Horákové). RPG Byty: Naděje na kvalitní a bezpečné žití v Karviné RPG Byty Revitalizace Karviné-Nového Města Společnost RPG Byty mění Karvinou-Nové Město. Došlo k revitalizaci rozsáhlého bytového fondu i veřejných prostranství, zřízení kontaktního místa městské policie, budování kamerového systému a k zapojení obyvatel do péče o místo, ve kterém žijí. Kromě toho zde byla zahájena terénní práce zaměřená na dlouhodobé snížení kriminality a udržení zvýšené kvality života v celé lokalitě. Projekt zahrnuje i dobrovolnickou práci zaměstnanců firmy. K tomu byla nastavena spolupráce s o.s. CENTROM a se Slezskou Diakonií, které zahájily potřebnou sociální a poradenskou činnost v této městské čtvrti. Projekt je inovativní především ve své komplexnosti a také v tom, že obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit učí, jak kultivovat prostředí, v němž žijí a vychovávají své děti, a aktivně je zapojuje do práce.

11 LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2012 Cena společnosti Tetra Pak Česká republika Cena pro firmu, která efektivně usiluje o ochranu životního prostředí a přináší nová řešení, jak pro svůj provoz, tak pro ostatní partnery či zákazníky ČSAD Havířov: doprava šetrná k životnímu prostředí ČSAD Havířov Implementace ekologické dopravy v Havířově Firma ČSAD se aktivně podílí na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší na území města Havířova, a to tím, že snižuje emise škodlivin z autobusů. Produkuje nulové emise prachu/popílku, úplně eliminovali oxid siřičitý (SO ), produkují o 80 % méně reaktivních 2 uhlovodíků (HxCx), o 80 % méně oxidů dusíku (NOx) a o 50 % méně oxidu uhelnatého (CO). Tohoto se podařilo dosáhnout nákupem a uvedením do provozu autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), vybudováním čerpací stanice na CNG a snížením energetické náročnosti budov a dalšími navazujícími nástroji. Postupně tento přístup rozšiřuje i na okolní spoje. Firma se dobrovolně zavázala nakupovat pouze 100% nízkopodlažní, tedy bezbariérové autobusy. Do svého ekologického programu zapojuje zaměstnance, zákazníky i nejširší veřejnost. Zástupci Siemensu jezdí v elektromobilech Siemens Fleet management přátelský k životnímu prostředí Flotila služebních automobilů společnosti Siemens dosáhla snížení emisí CO oproti 2 předchozímu roku o 5 %. Probíhá výměna starých automobilů za nové, které mají nižší spotřebu a nižší emisní limity. Zároveň společnost Siemens na podporu ekologické mobility pořídila pro účely managementu a obchodníků do lokalit v Praze a Brně celkem tři elektromobily, včetně nabíjecích stanic přímo u sídla společnosti. Siemens také motivuje své zaměstnance k využívání kol a veřejné dopravy. Vodafone využívá obnovitelné zdroje Vodafone Czech Republic První zelená síť Od roku 2011 pochází celých 70% energie pro síť Vodafone z obnovitelných zdrojů. U 30 % spotřeby sítě nelze původ energie ovlivnit. Jako kompenzace byl stanoven závazek, že každý rok Vodafone ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vysází stromů v původní druhové skladbě v chráněných oblastech. Firma přistupuje k environmentální oblasti komplexně a chce být CO neutrální. K tomu spolupracuje s experty, zavádí nové procesy 2 a aktivizuje i zákazníky a zaměstnance. Veolia Voda lépe hospodaří s energií VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA Water2Energy Veolia Voda snižuje energetickou náročnost čištění odpadních vod a spotřebu elektrické energie pro výrobu a distribuci pitné vody. Optimalizace vybraných vodohospodářských zařízení, na základě sběru a vyhodnocování technicko-provozních dat, má nejčastěji podobu výměny konkrétních částí, technologie či úpravy výrobního procesu. Přínosem je také energetické využívání kalů na čistírnách odpadních vod. Jeho spalováním vzniká teplo a elektřina, které jsou opět využívány v rámci provozu zařízení. Firma hodnotí emise CO 2 a ve spolupráci s VŠCHT Praha realizovala první vodohospodářské LCA studie. OKD: kde se dříve těžilo, se nyní hraje golf OKD Rekultivace 21. tisíciletí: Golfový areál na území zasaženém těžbou uhlí Golf Resort Lipiny vznikl na území dříve zasaženém těžbou po dohodě s místní komunitou. Náklady na rekultivaci území pro golfový areál dosáhly v průběhu několika let částky 63 milionů korun, vybudování golfového hřiště a vybavení areálu stálo dalších více než 200 milionů korun. Náklady uhradila z větší části společnost OKD z vlastních zdrojů, částku 40 milionů získala jako dotaci z fondů Evropské unie. Tyto aktivity nejsou součástí povinných rekultivací. V Resortu Lipiny vzniklo 20 nových pracovních míst pro lidi, kteří se podílejí na provozu areálu. Samozřejmostí jsou sociální programy pro okolí.

12 ODPOVĚDNÝ PRODUKT A MARKETING 2012 cena společnosti Tchibo Praha Cena pro firmu, která efektivně uplatňuje principy odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti produktového portfolia a marketingu Telefónica myslí i na lidi s handicapem Telefónica Czech Republic Obsluha zákazníků se specifickými potřebami Součástí strategie společnosti je, aby služby a produkty byly dostupné všem zákazníkům. Obsahem nabídky společnosti jsou proto nejen speciální zařízení (ať už mobilní telefony či zařízení pro pevnou linku), ale i slevy pro zákazníky s handicapem, kterých je u firmy přes 50 tisíc. V provozu je i linka Hovor pro neslyšící. V letošním roce byl spuštěn koncept O2 Guru, kdy zástupci firmy jsou vyškoleni také na komunikaci s handicapovanými zákazníky. Školení připravili sami handicapovaní lektoři, díky čemuž je skutečně cílené. Doposud školením prošlo celkem 130 zaměstnanců a Telefónica se rozhodla nabídnout tento program i dalším firmám. ČEZ radí a pomáhá nejen starším zákazníkům ČEZ Nebezpečí za dveřmi Skupina ČEZ projektem Nebezpečí za dveřmi dlouhodobě přispívá k osvětě proti nekalým praktikám podomních prodejců. Projekt se soustředí především na starší občany, kteří nejsou odolní proti podvodným a manipulujícím prodejcům, kteří se vydávají za zaměstnance původního dodavatele. Cílem projektu je zlepšit znalosti a tím ostražitost zákazníků vůči neférovým obchodním praktikám. ČEZ na své náklady rozšiřuje vzdělávací materiály a zřídil konzultační zákaznickou linku nejen pro své zákazníky. Měsíčně volá na tuto linku zhruba 25 tisíc lidí. Nutricia školí o zdravé výživě dětí Nutricia Nutricia Zdravý start Projekt Zdravý start reaguje na nepříznivý vývoj ve výživě malých dětí a s tím související růst dětské obezity v České republice. Má za cíl zlepšovat zdraví co největšího počtu dětí do tří let budováním správných stravovacích návyků prostřednictvím osvěty rodičů. Klíčovým partnerem projektu jsou pediatrické sestry, které mají jedinečnou možnost ovlivnit chování rodičů. Vzdělávací program pomůže v průběhu tří let 40 % sester získat nejnovější poznatky ohledně výživy. Do projektu se postupně zapojují také zaměstnanci firmy jako ambasadoři. Unilever podporuje udržitelnou výrobu kakaa Unilever ČR Spolupráce zmrzliny Magnum a Rainforest Alliance Společnost Unilever se ve svém Plánu udržitelného rozvoje zavázala získávat veškeré kakao pro zmrzlinu Magnum z farem s certifikací Rainforest Alliance Certified. Cílem je, aby do konce roku 2012 pocházelo 80 % kakaa z udržitelných zdrojů. Pomůže se tak mimo jiné tisícům farmářů z Ghany, Ekvádoru a dalších zemí západní Afriky k větší a kvalitnější produkci kakaa a k vyššímu příjmu, umožní se lepší přístup ke vzdělání jejich dětí a zajistí ochrana životního prostředí. Tento svůj přístup komunikuje firma i vůči zákazníkům, například na samotných obalech výrobků. IBM nabízí společnosti chytrá a navíc odpovědná řešení IBM Česká republika Chytřejší planeta Smarter Planet Koncept Chytřejší planeta charakterizuje pohled IBM na propojení technologií a nových trendů, které ovlivňují způsob fungování současného světa a které vedou k podporování udržitelného rozvoje a k efektivnímu nakládání se zdroji. Příkladem takového řešení je chytrý dopravní systém pro města, který prostřednictvím třeba mobilního telefonu upozorňuje na dopravní zácpy a doporučuje nejvhodnější trasu a následně nasměruje řidiče přímo na konkrétní volné parkovací místo a tím se zbytečně neprodukuje CO 2.

13 ODPOVĚDNÝ LEADER 2012 Cena společnosti TESCO SW za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR Oceňuje osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem a osobní odpovědnosti vůči společnosti. Cena je udělována platformou Byznys pro společnost. Nominován může být majitel firmy, generální ředitel, investor či jiný jednotlivec z byznys sektoru, který se významně angažuje v oblasti společenské odpovědnosti firem nebo věnuje vlastní prostředky či prostředky své firmy ve prospěch výjimečných aktivit ve prospěch společnosti. O vítězi rozhoduje hlasováním veřejnost na serveru Aktuálně.cz Nominace: Dan Ťok generální ředitel a předseda představenstva, Skanska Dan Ťok jako generální ředitel stavebního gigantu začal otevřeně mluvit o problémech korupce nejen ve stavebnictví. Pod jeho vedením se Skanska stala zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání a prosazuje nulovou toleranci ke korupci. Skanska se věnuje udržitelnému podnikání, měří dopad na životní prostředí, věnuje se oblasti ekologicky šetrného stavění a posiluje bezpečnost práce v oboru. Muriel Anton generální ředitelka, Vodafone Muriel Anton vede mobilního operátora Vodafone směrem k prosazování a komunikaci odpovědnosti. Sama iniciuje a prosazuje ve firmě řadu projektů v této oblasti. Mimo společnost je aktivní v podpoře vyššího zastoupení žen v managementu firem. Je spoluzakladatelkou projektu Odyssey, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice. Miloslav Hlavsa ředitel družstva Konzum Ústí nad Orlicí Miloslav Hlavsa působí v čele Konzumu, který prosazuje odpovědnost přímo v principu firmy. Osobně se zasazuje o podporu místních výrobců a podporuje lokální udržitelnost. Miloslav Hlavsa aktivně prosazuje férový obchod jeho etický přístup k obchodu lze vidět u výběru dodavatelů, v přístupu k zákazníkům, členům i regionu. Pokud výrobky neodpovídají etice a potřebám regionu, nejsou v Konzumu prodávány. Přesto patří družstvo k těm nejziskovějším.

14 generální partner a ODPOVĚDNÝ HOTEL A RESTAURACE 2012 TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2012 ODPOVĚDNÝ PRODUKT A MARKETING 2012 FIRMA VSTŘÍCNÁ SENIORŮM 2012 NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2012 PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2012 SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2012 REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2012 ODPOVĚDNÝ LEADER 2012 za odborné spolupráce FIRMA A MĚSTO 2012 s PwC Česká republika NEJVĚTŠÍ A NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE 2012 partneři výstavy mediální partneři

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TOp ODpOVěDNÁ firma 2012

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TOp ODpOVěDNÁ firma 2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA top odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 je cena platformy Byznys pro společnost, která se věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Sociální odpovědnost. Back to the community

Sociální odpovědnost. Back to the community Podpora lokální významnosti Sociální odpovědnost Back to the community Sociální odpovědnost Životní prostředí Charita Sponzoring McDonald s dobrý a perspektivní zaměstnavatel Budování vztahů Agenda planeta

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost Výsledková listina TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost TOP Filantrop je jediný žebříček v České republice, který sleduje otázku společenské odpovědnosti firem. Žebříček sestavuje

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup NEJODPOVĚDNĚJŠÍ VELKÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro velkou firmu za společensky odpovědný přístup Oceňuje firmy za jejich komplexní a inovativní přístup ke komunitě ve všech hlavních oblastech.

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Seminář: Vše pro zaměstnávání postižených Mgr. Natálie Kafková HR Business Partner 7.2.2013 Siemens v České republice Siemens v České republice Nedílná

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více