čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz"

Transkript

1 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností týmu 5 odbornujích firem 500ých partnerů 50 let zkušeností týmu 5 odbornujích firem 500ých partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od- partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistro-bornýcvaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů členských členů leadership týmu 5 odborných partnerů členských firem13 let ujích firem13 let ujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 13 let zaměstnanců 13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zaregistrovaných NNO Kontakt zapojených zaměstnanců 22 členských zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů firem13 let zkušeností Byznys 10 členů pro společnost leadership týmu 5 odborných partnerů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 13 let zkušeností 22 členských firem spolupracujích firem zaregistrovaných NNO 13 let zkušeností10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 3 Palác Lucerna, 5. patro členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem NNO zapojených zaměstnanců let zkušeností 5 Štěpánská let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem NNO zapojených zaměstnanců let zkušeností Praha 1 firem 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO ujích firem 500 zaregistrovaných NNO firem 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích Kontaktní osoby pro programy zapojených zaměstnanců Byznys pro společnost: 22 členských firem zapojených firem 13 let zkušeností500 zaregistrovaných NNO ujích firem zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských Liběna Marková 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 22 členských firem firem zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností Ředitelka FD pro firemní programy a partnerství zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadeujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 firem 22 členských firem1310 členů leadership týmu 7 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích Tel: členských firemrship týmu 5 odborných partnerů zaregistrovaných 455 zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 Táňa Chudáčková zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 13 let členů leadeujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených Senior manažerka firemních programů zkušeností 500 zaregistrovaných NNO 10 členů leadership týmu 22 členských zaměstnanců 22 členských firemrship týmu 5 odborných partnerů Tel: firem13 50 spolupracujích NNO zapojených zaměstnanců 22 zaregistrovaných 5 odborných partnerů zapojených členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 50 spolupracu-zaměstnancjích firem 500 zaregistrovaných Eva Tomanová NNO zapojených zaměstnanců zaregistrovaných NNO 10 členů leadership týmu 22 členských 22 členských firem13 let zkušeností 13 let zkušeností Junior manažerka firemních programů členských firem10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolu-firem1prac ujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 45 zapojených zaměstnanců zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů 50 spolupracujích NNO 50 spolupracujích firem7 455 Tel: členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 50 spolu-leadershipracujích firem Jan zapojených Vosátka zaměstnanců 22 členských firem zapojených zaměstnanců 22 členských firem10 členů leadership tý týmu 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 let zkušeností 10 členů Manažer leadership firemních programů týmu 5 odborných partnerů 50 spolu-1pracujích fnců 22 členských firem13 let zkušenos 500 zaregistrovaných zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací pojenýc h Tel: NNO lupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojený50 spolupracujích firem zapojených zaměstnanců13 let zkušeností 500 ch zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership 50 spolupracujích 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných firem týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných 0 spolupracujících 7455 zapojených zaměstnanců22 NNO zapojených zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností členských firem13 let zkušenos 500 zaregistrovaných NNO lupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 13 let zkušeností zapojený 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO zapojených zaměstnanců 22 členských 500 ch zaměstnanců 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů 50 spolupracujích firem 500 firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 odborných partnerů za-

2 Byznys pro společnost Byznys pro společnost spolupracuje s firmami na budování trvale udržitelné budoucnosti pro lidi a planetu. Firmám nabízíme podporu a souhrn programů pro řešení otázek společenské odpovědnosti v 6 klíčových oblastech odpovědný leadership, workplace, marketplace, dárcovství a komunita, benchmarking, reporting a měření, životní prostředí. Oblast BENCHMARKING, REPORTING, MĚŘENÍ Důležitou součástí našich aktivit je i účinná komunikace projektů směrem k veřejnosti. Ta vychází z přesného, odpovědného a efektivního měření spolupráce firem a veřejně prospěšných organizací. Možnost srovnání firem na poli CSR s ostatními společ- Cestou, která v oblasti společenské odpovědnosti vede k úspěchu, je spolupráce, partnerství, synergie, nestrannost a soukromá iniciativa. Z tohoto impulsu vznikla platforma Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem. Chcete se stát členem platformy? Členem se může stát každá firma, která se aktivně podílí na rozvoji společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a má odpovědný přístup ke komunitě, stakeholderům a životnímu prostředí. Cena za společenskou odpovědnost firem Soutěž se věnuje komplexnímu hodnocení veřejně prospěšných aktivit firem. Oceňuje a uznává takové firmy, které ukazují inovaci, kreativitu a trvalé odhodlání ke společenské odpovědnosti. Účast v soutěži TOP Filantrop je otevřena všem společnostem. Rozhodující je především kvalita a efektivita projektu, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finanční podpory. Účast v platformě je otevřena všem společnostem, které v rámci svých CSR aktivit podporují projekty z oblasti ekologie, sociální a humanitární projekty, projekty podporující nekomerční kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek a další. nostmi v rámci České republiky a to ve strategických oblastech - efektivní dárcovství, odpovědný přístup k zaměstnaným, zákazníkům, dodavatelům a k životnímu prostředí. Soutěž má velké mediální ohlasy. Účast v žebříčku je zdarma. Žebříček se vyhlašuje v partnerství s Fórem dárců a Czech TOP 100 a ve spolupráci s Business in the Community, Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Nadací Partnerství a Ekologickým institutem Veronica a Aktuálně.cz. Byznys pro společnost Leadership tým V rámci odpovědného leadershipu motivujeme byznys leadery, university, média a další partnery ke spolupráci a zapojování se v byznys a osobním leadershipu a ke vzájemnému si předávání znalostí, zkušeností, které mají pozitivní dopad na komunitu. Časopis pro otázky firemní filantropie a CSR ců vydáváme uznávaný časopis CSR Fórum, který je základním informačním zdrojem v České republice pro otázky firemní filantropie a CSR. Magazín přináší aktuální témata z oboru, domácí i zahraniční trendy, analýzy, portréty a interpretace výzkumů. CSR Fórum informuje také o zajímavých zkušenostech ze zahraničí (nejen z evropského prostředí, ale i globálně), přináší rozhovory s předními osobnostmi byznysu a české společnosti vůbec. V časopisu jsou prezentovány úspěšné příklady a případové studie z ČR i zahraničí, novinky z daňové, legislativní i HR oblasti. V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme více informací o předplatném, inzerci a dalších možnostech prezentace. Ve spolupráci s agenturou PubliCon a s Fórem dár také reflektuje oblast životního prostředí a sociální dopad fungování firmy. Posílení komunikační strategie, značky, interního mana- Měření účinků firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem Standard odpovědná firma je komplexní mezinárodní systém měření a benchmarkingu firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem. Systém definuje náklady vynaložené na veřejně prospěšné projekty a měří dlouhodobý i krátkodobý účinek konkrétní podpory. V rámci tohoto konceptu se podnik chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale gementu, nastavení pravidel dárcovství a CSR. Měření účinku investovaných prostředků a nastavení priorit. Sledování objemu investovaných prostředků a strategií, srovnání s konkurencí. Lepší informovanost o skutečné výši finančních prostředků vložených do veřejně prospěšných programů včetně dosa- žených komunitních a obchodních benefitů a přesné vyčísle- ní dlouhodobého dopadu CSR a ostatních veřejně prospěš- ných projektů.

3 Byznys pro společnost Oblast WORKPLACE Podporujeme odpovědný přístup firem v oblasti lidských zdrojů a efektivní zapojování zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit. Naším cílem jsou projekty užitečné jak pro byznys, tak pro společnost. Firemní dobrovolnictví Program nabízí firmě souhrn nástrojů pro implementaci firemního dobrovolnictví. Zaměstnavatel tak umožňuje svým zaměstnancům se v pracovní době zapojit v neziskové organizaci. Firma hradí náklady na čas svých zaměstnanců, uznává a oceňuje jejich dobrovolnou činnost. Zaměstnanec věnuje své úsilí a energii do manuální činnosti, asistence klientů ve vybrané organizaci nebo nápady a odbornou podporu na zlepšení fungování organizace. Síť více než 500 zaregistrovaných neziskových organizací v celé ČR. Registrační on-line portál v rámci kterého zaměstnanci získají potřebné informace o organizaci, dobrovolnické aktivitě a zaměstnavatel potřebná data ke komunikaci programu interně i externě. Firma si prostřednictvím zapojení do veřejně prospěšných projektů buduje image ve společnosti i mezi vlastními zaměstnanci, posiluje loajalitu a produktivitu práce svých zaměstnanců a získává lepší postavení při náboru nových pracovníků. Účast v programu Zapojím se má vliv na osobní a profesní rozvoj zaměstnanců, zlepšení vztahů v rámci týmů a nové poznatky o fungování veřejně prospěšného sektoru. ROZVÍJÍM SE Rozvoj měkkých dovedností a kompetencí Program je určen pro rozvoj měkkých dovedností a kompetencí zaměstnanců v prostředí veřejně prospěšných organizací. Zaměstnanec rozvíjí své klíčové dovednosti (prezentační dovednosti, základy řízení lidí, účinná spolupráce v týmu atp.) v neziskovém prostředí, které je prostorem pro jeho rozmach osobních hodnot a jejich sladění s hodnotami společnosti. Účastníci tohoto programu svým přístupem zároveň umožňují podpořit odbornost, samostatnost a efektivitu pracovníků v neziskových organizacích. Zaměstnanec se může při kontaktu s odlišným prostředím naladit na hledání niternějších témat a získat motivaci k jejich rozvoji - např. pomocí týmového či individuálního koučinku. Rozvoj integrálního myšlení ve firmách ALPINAUTIC, s.r.o. Integral HEADWAY

4 AKUTNÍ POMOC Povodně a další živelné katastrofy Souhrn specifických nástrojů, doporučení a postupů pro firmy k jejich efektivní komunikaci, přístupu a reakci na mimořádnou situaci ve společnosti vzniklou například živelnou katastrofou apod. Projekt nabízí různé varianty efektivní podpory zasažených oblastí, a to například formou zapojení firemních dobrovolníků, zaměstnaneckých sbírek atp. HLAVY POMÁHAJÍ Expertní pomoc Jedna z forem zapojování zaměstnanců je expertní dobrovolnictví, které funguje na obdobném principu jako firemní dobrovolnictví. Zaměstnanec se zapojí formou odborné pomoci například v tématech marketing a komunikace, PR, IT či právnické služby a podílí se tak na zlepšování fungování neziskové organizace. Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců v měkkých dovednostech a kompetencích a získání nových poznatků o fun gování veřejně prospěšného sektoru. To vše v synergii s činností humanitárních organizací a aktuálními potřebami v terénu. Rychlé a jednoduché nástroje podpory zasažených komunit / organizací / oblastí. Snadné zapojení firmy a jejích zaměstnanců v rámci portálu Seznam prověřených humanitárních organizací včetně všech dostupných platebních metod k finanční podpoře. Komunikace společné podpory v médiích. ROZDĚLÍM SE Dárcovství z výplaty Firma v rámci tohoto programu nabízí svým zaměstnancům možnost finanční podpory prověřeným neziskovým organizacím. Zaměstnanec si vybere neziskovou organizaci a zvolí si finanční částku, která mu bude ve zvoleném časovém intervalu strhávána ze mzdy. Jedná se o jednoduchou, pravidelnou a cílenou podporu veřejně prospěšného sektoru, která umožňuje daným organizacím například dofinancovat aktuální potřebné projekty. Zároveň může být tento způsob dárcovství základem pro SKVĚLÉ PRACOVIŠTĚ Program pro HR Program je zaměřený na rozvoj firemních nástrojů v oblasti slaďování práce a osobního života zaměstnaných, diverzity pracovních týmů nebo rovnosti žen a mužů. Ve zvolené oblasti nabízíme program na míru dle potřeb firmy sestavený z volitelných modulů: analýza situace ve firmě, školení na vybrané téma pro management, HR oddělení či zaměstnance, zpracování strategie a rozvojového plánu konkrétní tematické oblasti včetně implementačního řešení, odborné konzultace. dlouhodobá osobní partnerství a pro organizace tak důležitým zdrojem dalšího financování jejich činností. Administrativně nenáročný CSR nástroj, který se interně i externě podílí na zlepšení image firmy, zlepšuje angažovanost firmy v komunitě. Program motivuje k etickému chování a solidaritě zaměstnanců. Nízké náklady na zavedení, nabízí daňové zvýhodněnou formu dárcovství pod kontrolou zaměstnanců. Partner: portál Díky vstřícnému přístupu k zaměstnancům se zvyšuje jejich motivace a loajalita a stoupá produktivita práce. Zlepšuje se image firmy ve společnosti a její postavení na trhu práce při náboru pracovních sil. V dlouhodobém horizontu přináší péče o zaměstnance i pozitivní ekonomické výsledky. Aperio, o.s. ČSRLZ

5 Byznys pro společnost Oblast DÁRCOVSTVÍ A KOMUNITA Inspirujeme firmy ke strategickému dárcovství a k účasti na projektech prospěšných pro společnost a místní komunity. Podporujeme jejich efektivní spolupráci s veřejně prospěšnými či neziskovými společnostmi, místní samosprávou a příspěvkovými organizacemi. Usilujeme o budování firemního i osobního leadershipu a vzájemně si předáváme znalosti a zkušenosti z oblasti CSR. DARUJI & ZÍSKÁM Mezinárodní komunitní den Nabízíme zapojení do mezinárodního projektu firemního dobrovolnictví Give & Gain, jehož základní myšlenkou je sounáležitost a propojení firemních aktivit na podporu veřejně prospěšného sektoru při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví proběhne komunitní den, kdy firmy a jejich zaměstnanci v různých městech v ČR i v mnoha GRANTOVÁ PODPORA Nástroj efektivního dárcovství Firmám nabízíme komplexní zpracování firemního grantového fondu. V souvislosti s naší dlouhodobou působností ve veřejně prospěšném sektoru připravíme a sestavíme ucelený, efektivní a užitečný grantový fond v požadovaném regionu či požadovaného zaměření. Součástí naší práce je efektivní nastavení projektu, administrativní zpracování, prověření transparentnosti žadatelů, screening jednotlivých žádostí dle nastavení dalších zemích světa spojí své síly a půjdou pomáhat do vybraných veřejně prospěšných organizací. Účastí v projektu firma otevřeně vyjadřuje svůj odpověný přístup ke společnosti a místní komunitě, což pozitivně ovlivňuje image firmy ve společnosti, zvyšuje loajalitu a produktivitu práce zaměstnanců a zlepšuje postavení na trhu práce při náboru pracovních sil. Partner: Business in the Community projektu, komunikace se všemi zainteresovanými stranami, průběžný reporting podpořených organizací a poskytnutí zpětné vazby. Strategická podpora veřejně prospěšného sektoru ve vybraném regionu či daného zaměření. Záruka finanční podpory transparentním a prověřeným organizacím. Projekt může být nástrojem podpory motivace zaměstnanců, kteří se zároveň angažují ve veřejně prospěšném sektoru. ENGAGE Mezinárodní komunitní den Program firemního dobrovolnictví zaměřený na regionální rozvoj. Firmám a jejich zaměstnancům nabízí možnost spolupráce s ostatními firmami a komunitními partnery v místě jejich působení. Projekt je součástí mezinárodního programu ENGAGE Key Cities Programme společnosti Business in the Community. V rámci projektu Engage bude na podzim 2011 zorganizován komunitní den, kdy dobrovolníci z více firem v jednotlivých regionech v celé ČR půjdou společně pomáhat do vybraných veřejně prospěšných organizací. Zapojení do projektu posílí image firmy a zlepší spokojenost zaměstnanců a jejich vztah k firmě. Program pomůže zaměstnancům vnímat působení komunitních organizací v širších souvislostech a navázat kontakty se společensky angažovanými zaměstnanci dalších odpovědných firem v daném regionu. Partner: Business in the Community

6 Byznys pro společnost Oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Napomáháme firmám v odpovědném přístupu k tématu klimatických změn a otázkám souvisejícím s životním prostředím. Poskytujeme doporučení pro efektivní firemní strategii směřující k ochraně životního prostředí a zdraví. Nabízíme poradenství v oblasti implementace environmentálních opatření, snižování emisí CO2 a celkové ekologické stopy včetně konzultací pro zavedení systému environmentálního managementu EMAS a ekoznačky Ekologicky šetrná služba. Poradenství v oblasti implementace environmentálních Zelená kancelář Komplexní environmentální program formou expertních seminářů a prezentací úspěšných případových studií pro firmy, které chtějí zefektivnit firemní strategie směřující k ochraně životního prostředí a zdraví. Snaha zlepšovat životní prostředí a eliminovat negativní dopady svědčí o tom, že si firma uvědomuje propojení s okolím a dokládá zájem o zdraví a životní prostředí zaměstnanců i zákazníků. opatření, snižování CO2 a celkové ekologické stopy pro své pobočky. Doporučení pro efektivní interní strategii, která bude účinným nástrojem pro komunikaci směrem k zaměst- nancům, zákazníkům a spotřebitelům. Nadací Partnerství Ekologický institut Veronica Americké Velvyslanectví

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup NEJODPOVĚDNĚJŠÍ VELKÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro velkou firmu za společensky odpovědný přístup Oceňuje firmy za jejich komplexní a inovativní přístup ke komunitě ve všech hlavních oblastech.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii Firma a životní prostředí Od prvních kroků ke komplexní strategii Byznys pro společnost Podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání Platforma Byznys pro společnost sdružuje firmy, které jsou při podnikání

Více

2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců

2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců 2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců Evropská Unie vydala Zelenou knihu, která usiluje o začlenění společenské odpovědnosti

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012 Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012 2 Úvodní slovo Již několik let čelí celý svět obchodu velkým ekonomickým výzvám a oblast farmaceutického průmyslu

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Kampaň sdíleného marketingu v organizaci Mamma HELP ve spolupráci se společností Ryor

Kampaň sdíleného marketingu v organizaci Mamma HELP ve spolupráci se společností Ryor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti Studia občanského sektoru Bc. Simona Kolářová Kampaň sdíleného marketingu v organizaci Mamma HELP ve spolupráci

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TOp ODpOVěDNÁ firma 2012

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TOp ODpOVěDNÁ firma 2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA top odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 je cena platformy Byznys pro společnost, která se věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech

Více