N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY"

Transkript

1 N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických specifikacích platných ke dni sepsání dokumentace. Jsou předmětem úprav v případě změn provedených výrobcem při výrobě různých částí a příslušenství vozidel jeho značky." Veškerá autorská práva jsou vyhrazena společnosti RENAULT. Reprodukce nebo překlad této dokumentace i její části stejně jako použití systému číslování k označení náhradních dílů jsou bez písemného a předběžného souhlasu společnosti RENAULT zakázány. RENAULT 2001

2 Obsah Strany 23 automatická převodovka Předběžné údaje 23-1 Interpretace poruch 23-2 Kontrola konformity Interpretace stavů Interpretace parametrů Návod Stížnosti zákazníka Algoritmus pro lokalizaci poruch 23-45

3 123 AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 23 Diagnostika - Předběžné údaje Tento dokument popisuje diagnostiku, kterou lze aplikovat u všech vozidel vybavených automatickou převodovkou SU1. K provedení diagnostiky tohoto systému je tedy nezbytné mít k dispozici následující položky: funkční schéma zapojení k příslušnému vozidlu, přístroje uvedené v odstavci "Potřebné přístroje". OBECNÝ STUP PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTIKY: Připojte některý z diagnostických přístrojů, abyste provedli identifikaci systému, kterým je vozidlo vybaveno (čtení typu řídicí jednotky, čísla programu, Vdiag atd.). Vyhledejte dokumenty "Diagnostika" odpovídající identifikovanému systému. Přečtěte si informace uvedené v kapitolách Předběžné údaje. Čtěte poruchy uložené v paměti řídicí jednotky a aplikujte část "Interpretace poruch těchto" dokumentů. Připomínka: Každá porucha je interpretována pro zvláštní typ uložení do paměti (trvalá porucha, porucha, trvalá nebo porucha). Kontroly definované pro ošetření jednotlivých poruch se tedy na vozidle provádějí pouze tehdy, když je porucha interpretována diagnostickým přístrojem v dokumentu pro její typ uložení do paměti. Typ uložení do paměti je třeba vzít v úvahu při spuštění diagnostického přístroje po vypnutí a opětném zapnutí klíčku. Pokud je porucha interpretována, když je prezentována jako "", jsou podmínky pro aplikaci diagnostiky uvedeny v rámci "Doporučení. Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte na základě diagnostiky kontrolu obvodu inkriminovaného prvku, protože porucha se na vozidle už nevyskytuje. Proveďte stejný postup, pokud je porucha prezentována diagnostickým přístrojem jako " a v dokumentaci je interpretována pouze jako "trvalá". Proveďte kontrolu konformity (zjištění případných funkčních poruch, které ještě nebyly prezentovány autodiagnostikou systému) a aplikujte diagnostické postupy přidružené k výsledkům. Potvrďte opravu (odstranění předmětu stížnosti zákazníka). Proveďte diagnostiku uvedenou v oddíle "Stížnosti zákazníka", pokud problém přetrvává. Přístroje potřebné pro zásah na automatické převodovce SU1: diagnostické přístroje (kromě XR 25), multimetr. 23-1

4 23 Diagnostika - Interpretace poruch ŘÍDICÍ JEDNOTKA DF001 DORUČENÍ Zkontrolujte, zda se porucha neobjevila po přeprogramování - pokud ano, proveďte ji znovu, přičemž pečlivě dodržte předepsaný postup. Vyměňte řídicí jednotku automatické převodovky, pokud se porucha objeví při normálním použití nebo přetrvává i po několika pokusech o přeprogramování. Vymažte pamět řídicí jednotky, vypněte zapalování a následně bezpodmínečně proveďte zkušební jízdu, abyste inicializovali autoadaptivní korekce. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-2

5 DF019 OBVOD SNÍMAČE OTÁČEK VÝSTUPU PŘEVODOVKY 1.dEF: absence signálu DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové prodlevě. Zvláštnosti: Proveďte zkušební jízdu v poloze Drive nebo Zpětný chod, pokud rychlost nezůstává nulová a současně jsou deklarovány poruchy DF019 a DF057 - viz řídicí jednotka ABS (porucha koherence rychlosti se systémem ABS). 1.dEF Zkontrolujte jednotlivá spojení řídicí jednotky a 2-pinového konektoru snímače rychlosti. Zajistěte průchodnost, izolaci a absenci parazitního odporu mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 22 pin 2 konektoru snímače rychlosti konektor řídicí jednotky pin 37 pin 1 konektoru snímače rychlosti Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte snímač rychlosti vozidla. Pokud se znovu objeví porucha "rychlosti vozidla", vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-3

6 DF023 OBVOD SNÍMAČE TEPLOTY OLEJE PŘEVODOVKY 1.dEF : příliš vysoká teplota oleje CC.0 : zkrat na kostře CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 15-minutové jízdě. 1.dEF DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor na automatické převodovce a změřte odpor snímače teploty oleje mezi piny 1 a 5 na straně snímače. Pokud naměřený odpor není přibližně 6,445 ± 0,645 kohm při 10 C (247 ± 16 ohm při 110 C), vyměňte vnitřní kabeláž automatické převodovky (snímač je součástí kabelového svazku). Pokud je odpor snímače správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. CC.O/CO.1 DORUČENÍ Bez indikací Proveďte kontrolu jednotlivých spojení na řídicí jednotce a konektoru. Zajistěte průchodnost a izolaci proti kostře a proti +12 V u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 10 pin 1 8-pinového konektoru na převodovce konektor řídicí jednotky pin 24 pin 5 8-pinového konektoru na převodovce Podle potřeby vyměňte kabeláž. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-4

7 DF057 OBVOD SNÍMAČE OTÁČEK VSTUPU PŘEVODOVKY 1.dEF: absence signálu DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. Zvláštnosti: Proveďte zkušební jízdu v poloze Drive nebo Zpětný chod, pokud rychlost nezůstává nulová a jsou deklarovány poruchy DF019 a DF057 - viz řídicí jednotka ABS (porucha koherence rychlosti se systémem ABS). 1.dEF Zkontrolujte jednotlivá spojení řídicí jednotky a 2-pinového konektoru snímače rychlosti. Zajistěte průchodnost, izolaci a absenci parazitního odporu mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 9 pin 2 konektoru snímače rychlosti konektor řídicí jednotky pin 23 pin 1 konektoru snímače rychlosti Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte snímač rychlosti vozidla. Pokud se znovu objeví porucha "rychlosti vozidla", vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-5

8 DF084 MULTIPLEXNÍ SÍŤ DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-6

9 DF085 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS1 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 1 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 14 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud naměřený odpor nevyhovuje, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 2 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S1. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S1" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-7

10 DF085 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 1 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 14 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 2 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S1. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S1" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-8

11 DF086 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS2 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 2 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 16 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S2. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S2" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-9

12 DF086 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 2 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 16 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S2. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S2" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

13 DF087 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS3 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 3 mezi kostrou a pinem 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 31 konektoru řídicí jednotky a pinem 6 6-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S3. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S3" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

14 DF087 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 3 mezi kostrou a pinem 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 31 konektoru řídicí jednotky a pinem 6 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S3. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S3" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

15 DF088 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS5 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 5 mezi kostrou a pinem 8 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 17 konektoru řídicí jednotky a pinem 8 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S5. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S5" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

16 DF088 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 5 mezi kostrou a pinem 8 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 17 konektoru řídicí jednotky a pinem 8 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S5. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S5" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

17 DF089 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS4 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 4 mezi kostrou a pinem 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 3 konektoru řídicí jednotky a pinem 4 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S4. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S4" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

18 DF089 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 4 mezi kostrou a pinem 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 3 konektoru řídicí jednotky a pinem 4 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S4. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S4" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

19 DF090 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO PŘEMOSTĚNÍ MĚNIČE MOMENTU CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,5 ± 0,5 ohm při 20 C, demontujte kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (LS, LT a ventil pro přemostění měniče momentu). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 18 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

20 DF090 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 18 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

21 DF091 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO REGULACI TLAKU "LS" CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 5 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 8- pinového konektoru pod automatickou převodovkou na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

22 DF091 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku mezi piny 2 a 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud odpor nevyhovuje, vyměňte hydraulický řadič. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 5 pin 2 8-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 20 pin 6 8-pinového konektoru na straně kabeláže V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

23 DF092 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO REGULACI TLAKU "LT" CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 4 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6- pinového konektoru pod automatickou převodovkou na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

24 DF092 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku mezi piny 1 a 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud odpor nevyhovuje, vyměňte hydraulický řadič. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 4 pin 1 6-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 19 pin 4 6-pinového konektoru na straně kabeláže V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

25 DF093 OBVOD IMPULZNÍCH RUČNÍCH OVLÁDÁNÍ 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: parametr ET069 a ET070 "uzavřen" při páce v poloze P, R, N, D. Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru a 45-sekundové prodlevě. Zkontrolujte, zda stavy ET069 a ET070 nejsou při páce v poloze P, R nebo N v uzavřené poloze. Na kterém stavu se vyskytuje porucha? ET069: Zkontrolujte připojení a správný stav 6-pinového konektoru impulzního spínače. Zkontrolujte izolaci mezi piny A3 a A2 na straně impulzního spínače. V případě průchodnosti vyměňte spínač impulzních ručních ovládání. V případě izolace zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře mezi pinem 41 na straně řídicí jednotky a pinem A3 konektoru spínače. Opravte nebo vyměňte kabelový svazek. ET070: Zkontrolujte připojení a správný stav 6-pinového konektoru impulzního spínače. Zkontrolujte izolaci mezi piny B3 a A2 na straně impulzního spínače. V případě průchodnosti vyměňte spínač impulzních ručních ovládání. V případě izolace zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře mezi pinem 26 na straně řídicí jednotky a pinem B3 konektoru spínače. Opravte nebo vyměňte kabelový svazek. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

26 DF094 OBVOD MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 30-sekundové prodlevě. Zvláštnosti: Neberte v úvahu hodnotu zobrazenou na přístrojové desce pro indikaci polohy páky. Zkontrolujte montáž multifunkčního spínače na automatické převodovce a jeho seřízení (přejděte na postup kontroly). Při odpojeném zapalování odpojte 10-pinový konektor pod automatickou převodovkou a při každé zajištěné poloze volicí páky proveďte kontrolu průchodností a izolací, které musí být zajištěny (viz níže uvedená tabulka). Zajištěná poloha páky Zajištěné průchodnosti Zajištěné izolace P piny 6 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 D piny 5 a 8/pin 10 R N piny 6 a 5/pin 10 pin 2/pin 3 piny 5 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 piny 5 a 8/pin 10 pin 2/pin 3 piny 6 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 pin 2/pin 3 piny 3 a 7/pin 10 pin 1/pin 4 piny 8 a 6/pin 10 pin 2/pin 3 Pokud není některá z izolací nebo průchodností zajištěna, vyměňte multifunkční snímač (přejděte na postup výměny). Pokud není multifunkční spínač vadný, zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 35 pin 6 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 7 pin 5 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 21 pin 8 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 36 pin 7 10-pinového konektoru na straně kabeláže Rovněž zajistěte izolaci mezi těmito dvěma spojovacími vodiči. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

27 DF095 OBVOD ELEKTROMAGNETU PRO BLOKOVÁNÍ VOLICÍ PÁKY CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 30-sekundové prodlevě v poloze P. CO.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování a odpojte 6-pinový konektor ve střední konzole. Zkontrolujte připojení a stav jednotlivých spojení. Změřte odpor vinutí elektromagnetu pro blokování páky mezi piny B1 a B2 konektoru elektromagnetu. Pokud naměřený odpor není přibližně 37 ± 2 ohm při 20 C, vyměňte elektromagnet. Zajistěte průchodnost a izolaci proti +12 V mezi pinem 32 konektoru řídicí jednotky a pinem B2 konektoru volicí páky. Zkontrolujte přítomnost +12 V na pinu B1 konektoru volicí páky. Pokud porucha přetrvává, vyměňte sestavu elektromagnetu a připojených vodičů. CC.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování a odpojte 6-pinový konektor ve střední konzole. Zkontrolujte připojení a stav jednotlivých spojení. Změřte odpor vinutí elektromagnetu pro blokování páky mezi piny B1 a B2 konektoru elektromagnetu. Pokud naměřený odpor není přibližně 37 ± 2 ohm při 20 C, vyměňte elektromagnet. Zajistěte průchodnost a izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 32 konektoru řídicí jednotky a pinem B2 konektoru elektromagnetu. Zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinu B1 konektoru elektromagnetu. Pokud porucha přetrvává, vyměňte sestavu elektromagnetu a připojených vodičů. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

28 DF096 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY 1.DEF : příliš nízké napájecí napětí DORUČENÍ Zkontrolujte nabití akumulátoru a hladinu elektrolytu. Zkontrolujte pojistky automatické převodovky. Zajistěte průchodnost mezi pinem 29 konektoru řídicí jednotky a konektorem pojistkové desky a mezi pinem 30 konektoru řídicí jednotky a konektorem pojistkové desky. Zkontrolujte utažení ukostřovacích kabelů na vozidle a rovněž napájení. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

29 DF097 PŘEMOSTĚNÍ MĚNIČE MOMENTU 1.dEF : prokluzování spojky 2.dEF : vibrace spojky DORUČENÍ Priority řešení v případě kumulace poruch: Přednostně řešte poruchu "DF090 Obvod elektromagnetického ventilu pro přemostění měniče momentu", pokud je deklarována. Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte měnič momentu. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

30 DF098 až 103 KOHERENCE OTÁČEK PŘI STUPNÍCH 1/2/3/4/5/R 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Hydraulická nebo mechanická porucha Vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

31 DF104 SEKVENČNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL EVS3 1.dEF : hydraulická porucha DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Hydraulická porucha Vyměňte hydraulický rozvaděč. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

32 DF105 FUNKCE ODJENÍ SJKY PŘI ZASTAVENÍ 1.dEF : spojka C1 připojena 2.dEF : spojka C1 odpojena 3.dEF : prudké zvýšení otáček motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a jízdě po dobu 30 sekund v poloze D se sešlápnutým brzdovým pedálem. Mechanická porucha spojky C1 - vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

33 DF106 ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ 1.dEF : porucha řazení rychlostního stupně DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Mechanická nebo hydraulická porucha Vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

34 DF107 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O OTÁČKÁCH MOTORU 1.dEF : porucha informace systému vstřikování o otáčkách motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

35 DF108 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O STŘEDNÍM ÚČINNÉM TOČIVÉM MOMENTU 1.dEF : informace o středním účinném točivém momentu motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

36 DF109 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O TOČIVÉM MOMENTU MOTORU 1.dEF : porucha informace o točivém momentu motoru mimo redukci automatické převodovky DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

37 DF110 MULTIPLEXNÍ VYSÍLÁNÍ VSTŘIKOVÁNÍ 1.dEF : absence vysílání vstřikování na multiplexní síti DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

38 23 Diagnostika - Kontrola konformity DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika 1 Komunikace s diagnostickým přístrojem BVA SU 1 ALP1 P = Parkovací 2 Rozpoznání polohy volicí páky ET012 Poloha volicí páky R = Zpětný chod N = Neutrál DF094 D = Drive ET043 Spínač páky č. 0 Uzavřen 3 Funkce spínače páky v poloze P ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Otevřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Uzavřen ET043 Spínač páky č. 0 Uzavřen 4 Funkce spínače páky v poloze R ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Otevřen ET043 Spínač páky č. 0 Otevřen 5 Funkce spínače páky v poloze N ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Uzavřen ET043 Spínač páky č. 0 Otevřen 6 Funkce spínače páky v poloze D ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Uzavřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Otevřen 23-36

39 Diagnostika - Kontrola konformity 23 DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika V poloze: P = P/N V poloze: R = R 7 Zařazený rychlostní stupeň ET013 Zařazený rychlostní stupeň V poloze D nebo ručním režimu: NENÍ D = 1 až 5 V ručním režimu: 1 až 5 8 Rozpoznání sešlápnutí brzdového pedálu ET018 Brzdový pedál Stav 1 potvrzen (brzdový pedál sešlápnut) ET018 9 Rozpoznání uvolnění brzdového pedálu ET018 Brzdový pedál Stav 2 potvrzen (brzdový pedál uvolněn) ET Rozpoznání požadavku na zařazení vyššího stupně ET069 Impulzní spínač pro zařazení vyššího stupně (držen ve stlačené poloze) Stav impulzního spínače pro zařazení vyššího stupně v otevřené poloze potvrzen DF Rozpoznání požadavku na zařazení nižšího stupně ET070 Impulzní spínač pro zařazení nižšího stupně (držen ve vytažené poloze) Stav impulzního spínače pro zařazení nižšího stupně v otevřené poloze potvrzen DF Zpětný spínač ET005 Zpětný spínač Aktivní stav zpětného spínače potvrzen při překročení tuhého bodu pedálu ET

40 Diagnostika - Kontrola konformity 23 DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika 13 Funkce blokování volicí páky ET074 Ovládání elektromagnetu pro blokování páky Páka je v parkovací poloze, zapalování zapnuto, a to bez sešlápnutí brzdového pedálu, funkce je aktivní. ET018 DF094 DF085 DF086 DF Ovládací povely AC024 Sekvenční ovládání ovladačů při volicí páce v poloze P nebo N Interpretace obrazovky indikující stav vadných obvodů DF088 DF089 DF090 DF091 DF092 DF

41 23 Diagnostika - Interpretace stavů BRZDOVÝ PEDÁL ET018 DORUČENÍ Zvláštnosti: Kontroly proveďte pouze v případě, že je stlačený a uvolněný stav nekoherentní s pozicí pedálu. STAV 2 "Uvolněn" - brzdový pedál sešlápnut Pokud brzdová světla fungují: Zkontrolujte a zajistěte průchodnost spojovacího vodiče mezi pinem B3 konektoru brzdového spínače a pinem 25 konektoru řídicí jednotky. Pokud brzdová světla nefungují: Zkontrolujte stav a montáž spínače a pojistky brzdových světel. Demontujte brzdový spínač a vyzkoušejte jeho funkci: Spínač stisknut (brzdový pedál uvolněn) Spínač uvolněn (brzdový pedál stisknut) průchodnost mezi piny, A1 a B3 A3 a B1 izolaci mezi piny. A3 a B1 A1 a B3 V případě potřeby spínač vyměňte. Zkontrolujte a zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinech A1 a B1 konektoru brzdového spínače. STAV 1 "Stisknut" - brzdový pedál uvolněn Zkontrolujte stav a montáž spínače a též pojistky brzdových světel. Odmontujte a otestujte funkčnost spínače brzdových světel: Spínač stisknut (pedál brzdy uvolněn) Spínač stisknut (pedál brzdy stlačen) průchodnost mezi piny, A1 a B3 A3 a B1 izolaci mezi piny. A3 a B1 A1 a B3 V případě potřeby spínač vyměňte. Zkontrolujte a zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinech A1 a B1 konektoru brzdového spínače. Zkontrolujte a zajistěte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem B3 konektoru spínače brzdových světel a pinem 25 konektoru řídicí jednotky. Proveďte zkušební jízdu s následnou kontrolou pomocí diagnostického přístroje

42 Diagnostika - Interpretace stavů 23 ZPĚTNÝ SPÍNAČ ET005 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Zkontrolujte vývoj informace pedálu na parametru PR022. Správná informace: Pedál zcela uvolněn: hodnota v rozmezí 0 až 16 Pedál zcela sešlápnut: hodnota v rozmezí 224 až 253 Pokud je hodnota nesprávná, přejděte na diagnostiku vstřikování týkající se poruchy snímače polohy pedálu. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

43 23 Diagnostika - Interpretace parametrů LOHA PEDÁLU AKCELERACE PR022 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Zkontrolujte vývoj informace pedálu na parametru PR022. Správná informace: Pedál zcela uvolněn: hodnota v rozmezí 0 až 16 Pedál zcela sešlápnut: hodnota v rozmezí 224 až 253 Pokud je hodnota nesprávná, přejděte na diagnostiku vstřikování týkající se poruchy snímače polohy pedálu. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

44 23 Diagnostika - Návod VÝMĚNA ŘÍDICÍ JEDNOTKY: Po výměně řídicí jednotky je nezbytné provést zkušební jízdu, která umožní provést několik vzestupných a sestupných řazení rychlostních stupňů, aby byly do paměti uloženy nové hodnoty autoadaptivních korekcí. ZVLÁŠTNOSTI SJENÉ S VÝMĚNOU SOUČÁSTÍ: Řídicí jednotka automatické převodovky SU1 používá autoadaptivní parametry k řízení změn volicích stupňů a funkci "přemostění měniče momentu" (lock-up). Tyto autoadaptivní parametry umožňují optimalizovat tlak a dobu plnění brzd a spojek v závislosti na mechanických a hydraulických charakteristikách každé automatické převodovky. Protože i výměna každé součásti má na tyto parametry vliv, je nezbytné provést aktualizaci hodnot uložených v paměti. Vynulování autoadaptivních korekcí je prováděno prostřednictvím povelu RZ005 pomocí diagnostického přístroje. Po použití tohoto povelu je nezbytné provést zkušební jízdu, která umožní provést několik vzestupných a sestupných řazení rychlostních stupňů, aby byly do paměti uloženy nové hodnoty. Vyměňované součásti, které vyžadují vynulování autoadaptivních parametrů: hydraulický rozvaděč, měnič momentu, elektromagnetické ventily (EVS1, EVS2, EVS3, EVS4, EVS5), tři elektromagnetické ventily (přemostění měniče, regulace tlaku LS, regulace tlaku LT), kompletní automatická převodovka

45 23 Diagnostika - Stížnosti zákazníka DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. ABSENCE KOMUNIKACE S DIAGNOSTICKÝM PŘÍSTROJEM Absence komunikace řídicí jednotky s diagnostickým přístrojem ALP1 RUCHY NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE Proveďte test multiplexní sítě a přejděte na diagnostiku přístrojové desky. PROBLÉMY PŘI SUŠTĚNÍ MOTORU Spouštěč se při volicí páce v poloze P a/nebo N nedostane do záběru. Spouštěč je v záběru, motor se nespustí, kontrolky na přístrojové desce pohasnou, páka je v poloze N. Spouštěč se dostává do záběru při volicí páce v jiné poloze než P nebo N. Vozidlo při páce v poloze N popojíždí nebo couvá (mimo jev zabírání při teplotě nižší než 60 C). ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 RUCHY ZMĚN RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ Nesprávné změny rychlostních stupňů Absence zpětného řazení při úplném sešlápnutí pedálu ALP6 ALP

46 Diagnostika - Stížnosti zákazníka 23 DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. FUNKČNÍ RUCHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY ALP8 Nedochází k přenosu pohonu při dopředném a/nebo zpětném chodu. Zpoždění záběru s prudkým zvýšením otáček motoru po jeho spuštění Vozidlo při spouštění motoru popojíždí vpřed. Rázy, prokluzování nebo prudké zvyšování otáček motoru při změně rychlostních stupňů Rychlostní stupně se nemění, vozidlo zůstává zablokováno na jednom rychlostním stupni. Absence jednoho nebo několika rychlostních stupňů... DALŠÍ PROBLÉMY Nefunkčnost couvacích světel Přítomnost oleje pod vozidlem ALP9 ALP

47 23 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch ALP1 ABSENCE KOMUNIKACE S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. Ujistěte se, že diagnostický přístroj není příčinou poruchy, a to zkouškou komunikace s řídicí jednotkou na jiném vozidle. Pokud přístroj není příčinou poruchy a komunikaci se nepodaří zajistit s žádnou jinou řídicí jednotkou stejného vozidla, může diagnostický vodič K rušit vadná řídicí jednotka. Proveďte postupná odpojení, abyste tuto řídicí jednotku lokalizovali. Zkontrolujte napětí akumulátoru a proveďte zásahy nezbytné pro zajištění vyhovujícího napětí (9,5 < - napětí akumulátoru < 17,5 V). Zkontrolujte přítomnost a stav pojistky napájení automatické převodovky na kabinové pojistkové desce. Zkontrolujte připojení konektoru řídicí jednotky a stav jednotlivých spojení. Zkontrolujte kostry automatické převodovky. Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka správně napájena: kostry na pinech 1 a pinového konektoru řídicí jednotky, + po zapnutí zapalování na pinu pinového konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte, zda je diagnostická zásuvka správně napájena: + před zapnutím zapalování na pinu 16, kostra na pinu 5. Zkontrolujte a zajistěte průchodnost a izolaci u spojovacích vodičů mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 8 pin 7 diagnostické zásuvky Pokud po těchto různých kontrolách stále není zajištěna komunikace, vyměňte řídicí jednotku automatické převodovky. Proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje

48 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch 23 ALP2 SUŠTĚČ SE PŘI VOLICÍ PÁCE V LOZE P A/NEBO N NEDOSTANE DO ZÁBĚRU DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. Připojte diagnostický přístroj. Prostřednictvím stavu ET012 zkontrolujte koherenci mezi zobrazením na přístroji a zajištěnými polohami volicí páky (při zapnutém zapalování a zastaveném motoru). Je koherence zajištěna? ne ano Vypněte zapalování a odpojte 10-pinový konektor pod automatickou převodovkou. Při chodu spouštěče zkontrolujte přítomnost 12 V na pinu 1 konektoru na straně kabeláže vozidla. Zjistili jste přítomnost 12 V na pinu 1? ano ne Zajistěte průchodnost spojovacího vodiče mezi pinem 1 konektoru a startovacím spínačem. Zkontrolujte správnou funkci startovacího spínače. Vypněte zapalování a zkontrolujte průchodnost mezi piny 1 a 4 konektoru na straně převodovky při páce v poloze P a N. Pokud není průchodnost zajištěna, vyměňte multifunkční spínač. Pokud je průchodnost v pořádku, zajistěte průchodnost mezi pinem 4 konektoru na straně kabeláže vozidla a spouštěčem. Udržujte spouštěč v chodu a přemístěte volicí páku (při sevřených brzdách). Spustí se motor? ne ano Podle postupu popsaného v opravárenské příručce seřiďte ovládání automatické převodovky. Zkontrolujte upevnění multifunkčního spínače, utažení obou blokovacích šroubů ovládacího lanka na převodovce a následně seřiďte ovládání. Pokud porucha přetrvává, vyměňte multifunkční spínač. Proveďte zkušební jízdu s následnou kontrolou pomocí diagnostického přístroje

N.T. 3497A XG0X DIAGNOSTIKA SYSTÉMU AIRBAG AUTOLIV ACU3

N.T. 3497A XG0X DIAGNOSTIKA SYSTÉMU AIRBAG AUTOLIV ACU3 N.T. 3497A XG0X Základní dokumentace: Opravárenská příručka 341 DIAGNOSTIKA SYSTÉMU AIRBAG AUTOLIV ACU3 TYP ŘÍDICÍ JEDNOTKY: ACU3 Tato nóta ruší a nahrazuje strany 88-17 až 88-69 kapitoly 8 Opravárenské

Více

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE Elektrická zařízení AIRBAG AB 8.0 Diagnostika - Předběžné údaje - 1 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 9 Diagnostika - Výměna součástí - 10-11 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch

Více

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE Elektrická zařízení AIRBAG TEMIC Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Výměna součástí - 8 Diagnostika - Konfigurace a inicializační nastavení - 9 Diagnostika - Rekapitulační tabulka poruch -

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Dolní část vozidla 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Dolní část vozidla 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM Dolní část vozidla ABS BOSCH 8.0 Diagnostika - Předběžné údaje - 1 Diagnostika - Funkce systému - 8 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 9 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika - Konfigurace

Více

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Elektrická zařízení PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Diagnostika - Předběžné údaje - 1 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 13 Diagnostika - Výměna součástí - 15 Diagnostika

Více

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA Elektrická zařízení Č. programu: 522 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 7 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 8 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika -

Více

Elektrická zařízení PŘEDNÍ SVĚTLOMETY BLOKACE STARTOVÁNÍ PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY POMOCNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ KABELÁŽ

Elektrická zařízení PŘEDNÍ SVĚTLOMETY BLOKACE STARTOVÁNÍ PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY POMOCNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ KABELÁŽ Elektrická zařízení PŘEDNÍ SVĚTLOMETY BLOKACE STARTOVÁNÍ PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY POMOCNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ KABELÁŽ BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 629 LISTOPAD 2000 EDITION

Více

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace: ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II ZÁŘÍ 2001 77 11 307 949 XGO Typ A B 4141A Service 00429 C G J L M R V Ruší a nahrazuje Technickou nótu č. 4123A z července 2001. Změny: servisních řešení

Více

Elektrická zařízení 82A BLOKACE STARTOVÁNÍ

Elektrická zařízení 82A BLOKACE STARTOVÁNÍ Elektrická zařízení Č. programu: 522 Zratky - 1 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 12 Diagnostika - Výměna součástí - 13 Diagnostika

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

NT 3504A DIAGNOSTIKA VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU

NT 3504A DIAGNOSTIKA VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU NT 3504A DIAGNOSTIKA BENZINU TYP ŘÍDICÍ JEDNOTKY: SIRIUS 32 Č. PROGRAMU: E1 Č. VDIAG: všechna Tato nóta ruší a nahrazuje diagnostickou část Technických nót: 2960A - 3056A - 3069A - 3079A - 3107A - 3177A

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

Obecné údaje o vozidle

Obecné údaje o vozidle Obecné údaje o vozidle BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 509 LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti

Více

Pojistky a relé OBSAH POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ(1016) 2 MODULY 1 A 2 DRŽÁKU POJISTEK ( ) 6 JEDNOTKOVÁ RELÉ V KABINĚ ( ) 8

Pojistky a relé OBSAH POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ(1016) 2 MODULY 1 A 2 DRŽÁKU POJISTEK ( ) 6 JEDNOTKOVÁ RELÉ V KABINĚ ( ) 8 OBSAH POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ(1016) 2 MODULY 1 A 2 DRŽÁKU POJISTEK (1792 1793) 6 JEDNOTKOVÁ RELÉ V KABINĚ (602 805 2375) 8 RELÉ PO ZAPNUTÍ ZAPALOVÁNÍ (853) 10 PROPOJOVACÍ JEDNOTKA V KABINĚ (645) 11

Více

Návod na nekontrolovaný pohyb výtahu v souladu s normou EN81-1:1998+A3:2009

Návod na nekontrolovaný pohyb výtahu v souladu s normou EN81-1:1998+A3:2009 Návod na nekontrolovaný pohyb výtahu v souladu s normou EN81-1:1998+A3:2009 Strana/stran: 1/6 OBSAH 1. Popis 2. Hlavní součásti zařízení 3. Montáž 4. Provoz zařízení 5. Zkoušení zařízení 6. Údržba 7. Přílohy

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO Elektrická zařízení AUTORÁDIO Obecné údaje - 1 Postup získání ochranného kódu - 7 Ochranný kód - 8 Výměna součástí - 11 Konfigurace a nastavení parametrů - 12 Zapojení - 13 Autodiagnostika - 14 Diagnostika

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Vstřikování DCM 1.2 Č. Programu: 4C Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Pravidla udržování čistoty - 7 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D Číslo modelu 136-1166 3407-279 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

MI-200. Instalační manuál

MI-200. Instalační manuál MI-200 Instalační manuál Dva audio-video vstupy s ovládáním připojených zařízení Vstup pro parkovací kameru RSE výstup Ovládání pomocí signálů ze sběrnice CAN Adaptér je určen pro vozidla Volkswagen, Škoda

Více

STRANA:1 / 9. DATUM: 08 Červen 2016

STRANA:1 / 9. DATUM: 08 Červen 2016 Servisní zpravodaj SLOŽKA: TRUCK STRANA: / 9 ULOŽIT POD: Stralis DATUM: 08 Červen 206 ČÍSLO VYDÁNÍ: VYDAL: Quality & Product Support NAHRAZUJE: ČÍSLO ZPRAVODAJE: 206-07 TRUCK E SB ŘADA: Stralis Hi-Way

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Automobilová elektronika

Automobilová elektronika Příloha I: Laboratorní úloha VŠB-TU Ostrava Datum měření: Automobilová elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky Jméno a příjmení: Hodnocení: 1. Měření systému přeplňování vznětového motoru Zadání:

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PŘEVODOVKY, POJEZDOVÉ SPOJKY A ELEKTRONICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TRAKTORU PROXIMA POWER

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PŘEVODOVKY, POJEZDOVÉ SPOJKY A ELEKTRONICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TRAKTORU PROXIMA POWER DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PŘEVODOVKY, POJEZDOVÉ SPOJKY A ELEKTRONICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TRAKTORU PROXIMA POWER OBSAH 1 POPIS ROZVADĚČE... 4 1.1 POPIS VSTUPŮ, VÝSTUPŮ A ŠROUBENÍ...4 1.2 ZÁKLADNÍ SCHÉMA

Více

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. NÁVOD K MONTÁŽI 08/2007 POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W1618 W1600 PRIME Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah Obsah prezentace Univerzální mechatronika DQ200 DQ 200 škubání při podřazení z 3rs na 2rs DQ250 vůz sporadicky nejede/nestartuje MQB DQ200 - P0850 Text. hláška - Vozidlo opusťte v poloze P Haldex 5. generace

Více

AUTOMATICKÉ ZAPÍNANÍ SVĚTEL MOTOROVOVÉHO VOZIDLA TSM Zpracoval: Ing. Marek Šimčák Ph.D. Ing. Bc. Miloslav Otýpka

AUTOMATICKÉ ZAPÍNANÍ SVĚTEL MOTOROVOVÉHO VOZIDLA TSM Zpracoval: Ing. Marek Šimčák Ph.D. Ing. Bc. Miloslav Otýpka AUTOMATICKÉ ZAPÍNANÍ SVĚTEL MOTOROVOVÉHO VOZIDLA TSM 1202 Zpracoval: Ing. Marek Šimčák Ph.D. Ing. Bc. Miloslav Otýpka Číslicová technika a praxe Pro řadu praktických aplikací je vhodné analogové obvody

Více

Multifunkční digitální relé 600DT

Multifunkční digitální relé 600DT Multifunkční digitální relé 600DT Specifikace Napájecí napětí: 20 až 240 V AC/DC Frekvenční rozsah: 50/60 Hz Displej/indikace: Zapnutí indikováno podsvícením. LCD s třemi číslicemi pro nastavení a čas

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Information ZARUKA EUROCARGO M.Y. 2008; EUROFIRE M.Y RJ PNEUM. ODPRUZ.

Information ZARUKA EUROCARGO M.Y. 2008; EUROFIRE M.Y RJ PNEUM. ODPRUZ. Service 2013/0024/3 Information ZARUKA EUROCARGO M.Y. 2008; EUROFIRE M.Y. 2008 76.61.75 RJ PNEUM. ODPRUZ. ěc Elektronická řídicí jednotka pneumatického zavěšení ECAS Popis S cílem, aby nedocházelo ke zbytečným

Více

PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Před používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby.

PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Před používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby. PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD Před používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby. I. UMÍSTĚNÍ KAMERY VE VOZIDLE A. Specifické parkovací kamery B.

Více

Uživatelská příručka. Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Uživatelská příručka.   Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku Uživatelská příručka OBSAH SKENER V007... 3 1. Funkce skeneru... 3 2. Specifikace... 3 3. Obsah balení... 3 4. Popis přístroje V007... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 1. Připojení přístroje V007... 5 2. Funkce

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Dílna Zákazník Údaje o vozidle CHECK-LIST: IBC3/MET ADNÁ, ALE ČITELNÁ Podvozek: Typ vozidla: Obvyklé používání vozidla: (např. dálnice, zásilková služba) ýbava vozidla: (např. dodávkový automobil se zvedacím

Více

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO České dráhy provedly několik rekonstrukcí lokomotiv řady 754. Hlavním zásahem bylo dosazení nového řídícího systému MSV. Stroje mají schopnost dálkového řízení přes UIC kabel. Prvním pokusem o rekonstrukci

Více

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka časování jednotky Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION

ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION 1. Oblast použití. Používané pojmy a zkratky. Platné směrnice a normy. Adresy a kompetence. Všeobecné pokyny

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 133-6318 Form No. 3406-718 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Sada pro výměnu brzdy Užitkové vozidlo Twister nebo Workman Číslo modelu 136-1199 Form No. 3407-722 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje

Více

Originální návod na použití 3.2. Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6. Obj. číslo.:

Originální návod na použití 3.2. Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6. Obj. číslo.: Originální návod na použití 3.2 Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6 Obj. číslo.: 00600-3-825 2 Kvalita pro profesionály NESMÍ být považováno za nepohodlné a nadbytečné přečíst si

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009)

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) Vztahuje se na modely: T6030 T6050 T6070 T6080 - POWER A RANGE COMMAND Skupina - Podskupina: 25 122 / 33 202 / 55 100 Výměna nádobky brzdové kapaliny Umístnění kabelů od akumulátoru

Více

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová 1 Zapojení 2 3 Technické parametry 1. Popis SIDONE je postranní motor pro rolovací vrata se zabudovanou bezpečnostní

Více

Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12. Otevření/ zavření 1.dveří

Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12. Otevření/ zavření 1.dveří Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12 Otevření/ zavření 1.dveří Motor Typ IVECO F2 BE0642F*B Příslušenství motoru Počet válců 6 alternátor 28V / 90 A (2x ) Objem válců 7800 cm3 spouštěč 24V / 4,5 kw Vrtání

Více

Elektromechanická parkovací brzda

Elektromechanická parkovací brzda TRW Automotive Aftermarket Elektromechanická parkovací brzda PUBLICATION XZB4055CZ VW GOLF VII, GOLF VII Variant, PASSAT (3G2), PASSAT Variant (3G5), PASSAT ALLTRACK (3G5) VÝSTRAHA Ohrožení zdraví! Vdechování

Více

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL Obložení a čalounění VNITŘNÍ OBLOŽENÍ KAROSERIE OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL VÝZTUHY ZADNÍCH SEDADEL OBLOŽENÍ PŘEDNÍHO

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

4122A LAGUNA II. vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE

4122A LAGUNA II. vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II XG0 Typ X SRPEN 2001 77 11 307 649 4122A Service 00429 vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 21 Rekapitulace závad vozidel LAGUNA II (převodovka PK6/JH3/JR5)

Více

Dolní část vozidla 36B ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Dolní část vozidla 36B ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ Dolní část vozidla DAE ZKRATKY - 1 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 10 Diagnostika - Výměna součástí - 11 Diagnostika -

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Kabel k pro VW RNS510 umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více