N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY"

Transkript

1 N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických specifikacích platných ke dni sepsání dokumentace. Jsou předmětem úprav v případě změn provedených výrobcem při výrobě různých částí a příslušenství vozidel jeho značky." Veškerá autorská práva jsou vyhrazena společnosti RENAULT. Reprodukce nebo překlad této dokumentace i její části stejně jako použití systému číslování k označení náhradních dílů jsou bez písemného a předběžného souhlasu společnosti RENAULT zakázány. RENAULT 2001

2 Obsah Strany 23 automatická převodovka Předběžné údaje 23-1 Interpretace poruch 23-2 Kontrola konformity Interpretace stavů Interpretace parametrů Návod Stížnosti zákazníka Algoritmus pro lokalizaci poruch 23-45

3 123 AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 23 Diagnostika - Předběžné údaje Tento dokument popisuje diagnostiku, kterou lze aplikovat u všech vozidel vybavených automatickou převodovkou SU1. K provedení diagnostiky tohoto systému je tedy nezbytné mít k dispozici následující položky: funkční schéma zapojení k příslušnému vozidlu, přístroje uvedené v odstavci "Potřebné přístroje". OBECNÝ STUP PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTIKY: Připojte některý z diagnostických přístrojů, abyste provedli identifikaci systému, kterým je vozidlo vybaveno (čtení typu řídicí jednotky, čísla programu, Vdiag atd.). Vyhledejte dokumenty "Diagnostika" odpovídající identifikovanému systému. Přečtěte si informace uvedené v kapitolách Předběžné údaje. Čtěte poruchy uložené v paměti řídicí jednotky a aplikujte část "Interpretace poruch těchto" dokumentů. Připomínka: Každá porucha je interpretována pro zvláštní typ uložení do paměti (trvalá porucha, porucha, trvalá nebo porucha). Kontroly definované pro ošetření jednotlivých poruch se tedy na vozidle provádějí pouze tehdy, když je porucha interpretována diagnostickým přístrojem v dokumentu pro její typ uložení do paměti. Typ uložení do paměti je třeba vzít v úvahu při spuštění diagnostického přístroje po vypnutí a opětném zapnutí klíčku. Pokud je porucha interpretována, když je prezentována jako "", jsou podmínky pro aplikaci diagnostiky uvedeny v rámci "Doporučení. Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte na základě diagnostiky kontrolu obvodu inkriminovaného prvku, protože porucha se na vozidle už nevyskytuje. Proveďte stejný postup, pokud je porucha prezentována diagnostickým přístrojem jako " a v dokumentaci je interpretována pouze jako "trvalá". Proveďte kontrolu konformity (zjištění případných funkčních poruch, které ještě nebyly prezentovány autodiagnostikou systému) a aplikujte diagnostické postupy přidružené k výsledkům. Potvrďte opravu (odstranění předmětu stížnosti zákazníka). Proveďte diagnostiku uvedenou v oddíle "Stížnosti zákazníka", pokud problém přetrvává. Přístroje potřebné pro zásah na automatické převodovce SU1: diagnostické přístroje (kromě XR 25), multimetr. 23-1

4 23 Diagnostika - Interpretace poruch ŘÍDICÍ JEDNOTKA DF001 DORUČENÍ Zkontrolujte, zda se porucha neobjevila po přeprogramování - pokud ano, proveďte ji znovu, přičemž pečlivě dodržte předepsaný postup. Vyměňte řídicí jednotku automatické převodovky, pokud se porucha objeví při normálním použití nebo přetrvává i po několika pokusech o přeprogramování. Vymažte pamět řídicí jednotky, vypněte zapalování a následně bezpodmínečně proveďte zkušební jízdu, abyste inicializovali autoadaptivní korekce. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-2

5 DF019 OBVOD SNÍMAČE OTÁČEK VÝSTUPU PŘEVODOVKY 1.dEF: absence signálu DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové prodlevě. Zvláštnosti: Proveďte zkušební jízdu v poloze Drive nebo Zpětný chod, pokud rychlost nezůstává nulová a současně jsou deklarovány poruchy DF019 a DF057 - viz řídicí jednotka ABS (porucha koherence rychlosti se systémem ABS). 1.dEF Zkontrolujte jednotlivá spojení řídicí jednotky a 2-pinového konektoru snímače rychlosti. Zajistěte průchodnost, izolaci a absenci parazitního odporu mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 22 pin 2 konektoru snímače rychlosti konektor řídicí jednotky pin 37 pin 1 konektoru snímače rychlosti Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte snímač rychlosti vozidla. Pokud se znovu objeví porucha "rychlosti vozidla", vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-3

6 DF023 OBVOD SNÍMAČE TEPLOTY OLEJE PŘEVODOVKY 1.dEF : příliš vysoká teplota oleje CC.0 : zkrat na kostře CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 15-minutové jízdě. 1.dEF DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor na automatické převodovce a změřte odpor snímače teploty oleje mezi piny 1 a 5 na straně snímače. Pokud naměřený odpor není přibližně 6,445 ± 0,645 kohm při 10 C (247 ± 16 ohm při 110 C), vyměňte vnitřní kabeláž automatické převodovky (snímač je součástí kabelového svazku). Pokud je odpor snímače správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. CC.O/CO.1 DORUČENÍ Bez indikací Proveďte kontrolu jednotlivých spojení na řídicí jednotce a konektoru. Zajistěte průchodnost a izolaci proti kostře a proti +12 V u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 10 pin 1 8-pinového konektoru na převodovce konektor řídicí jednotky pin 24 pin 5 8-pinového konektoru na převodovce Podle potřeby vyměňte kabeláž. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-4

7 DF057 OBVOD SNÍMAČE OTÁČEK VSTUPU PŘEVODOVKY 1.dEF: absence signálu DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. Zvláštnosti: Proveďte zkušební jízdu v poloze Drive nebo Zpětný chod, pokud rychlost nezůstává nulová a jsou deklarovány poruchy DF019 a DF057 - viz řídicí jednotka ABS (porucha koherence rychlosti se systémem ABS). 1.dEF Zkontrolujte jednotlivá spojení řídicí jednotky a 2-pinového konektoru snímače rychlosti. Zajistěte průchodnost, izolaci a absenci parazitního odporu mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 9 pin 2 konektoru snímače rychlosti konektor řídicí jednotky pin 23 pin 1 konektoru snímače rychlosti Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte snímač rychlosti vozidla. Pokud se znovu objeví porucha "rychlosti vozidla", vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-5

8 DF084 MULTIPLEXNÍ SÍŤ DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Znovu proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje. 23-6

9 DF085 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS1 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 1 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 14 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud naměřený odpor nevyhovuje, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 2 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S1. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S1" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-7

10 DF085 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 1 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 14 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 2 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S1. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S1" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-8

11 DF086 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS2 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 2 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 16 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S2. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S2" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ". 23-9

12 DF086 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 2 mezi kostrou a pinem 3 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 16 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S2. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S2" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

13 DF087 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS3 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 3 mezi kostrou a pinem 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 31 konektoru řídicí jednotky a pinem 6 6-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S3. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S3" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

14 DF087 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 3 mezi kostrou a pinem 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 31 konektoru řídicí jednotky a pinem 6 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S3. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S3" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

15 DF088 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS5 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 5 mezi kostrou a pinem 8 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 17 konektoru řídicí jednotky a pinem 8 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S5. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S5" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

16 DF088 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 5 mezi kostrou a pinem 8 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 17 konektoru řídicí jednotky a pinem 8 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S5. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S5" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

17 DF089 OBVOD SEKVENČNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU EVS4 CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 3-minutové jízdě v poloze Drive (musí být zařazeny všechny rychlostní stupně). CO.1 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 4 mezi kostrou a pinem 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 3 konektoru řídicí jednotky a pinem 4 8-pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte průchodnost na kostře pinu 1 konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S4. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S4" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

18 DF089 Pokračování CC.0 DORUČENÍ Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí sekvenčního elektromagnetického ventilu č. 4 mezi kostrou a pinem 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 13 ± 2 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není naměřený odpor vyhovující, vyměňte elektromagnetický ventil. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 3 konektoru řídicí jednotky a pinem 4 8- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte elektromagnetický ventil S4. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu S4" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

19 DF090 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO PŘEMOSTĚNÍ MĚNIČE MOMENTU CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,5 ± 0,5 ohm při 20 C, demontujte kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (LS, LT a ventil pro přemostění měniče momentu). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 18 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

20 DF090 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 18 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 6- pinového konektoru na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

21 DF091 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO REGULACI TLAKU "LS" CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 5 konektoru řídicí jednotky a pinem 2 8- pinového konektoru pod automatickou převodovkou na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

22 DF091 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 8-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku mezi piny 2 a 6 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud odpor nevyhovuje, vyměňte hydraulický řadič. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 5 pin 2 8-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 20 pin 6 8-pinového konektoru na straně kabeláže V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 8-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

23 DF092 OBVOD ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU PRO REGULACI TLAKU "LT" CC.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CO.0 : přerušený obvod nebo zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 1-minutové prodlevě v poloze N. CC.1 DORUČENÍ Nejsou. Zkontrolujte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem 4 konektoru řídicí jednotky a pinem 3 6- pinového konektoru pod automatickou převodovkou na straně kabeláže. V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

24 DF092 Pokračování CO.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku mezi piny 1 a 4 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud odpor nevyhovuje, vyměňte hydraulický řadič. Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 4 pin 1 6-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 19 pin 4 6-pinového konektoru na straně kabeláže V případě poruchy opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž automatické převodovky. Zkontrolujte jednotlivá spojení na řídicí jednotce automatické převodovky a 6-pinovém konektoru. Proveďte potřebné zásahy. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro regulaci tlaku" objeví znovu, vyměňte řídicí jednotku. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje za použití sekvenčního ovládání ovladačů v menu "SCÉNÁŘ"

25 DF093 OBVOD IMPULZNÍCH RUČNÍCH OVLÁDÁNÍ 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: parametr ET069 a ET070 "uzavřen" při páce v poloze P, R, N, D. Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru a 45-sekundové prodlevě. Zkontrolujte, zda stavy ET069 a ET070 nejsou při páce v poloze P, R nebo N v uzavřené poloze. Na kterém stavu se vyskytuje porucha? ET069: Zkontrolujte připojení a správný stav 6-pinového konektoru impulzního spínače. Zkontrolujte izolaci mezi piny A3 a A2 na straně impulzního spínače. V případě průchodnosti vyměňte spínač impulzních ručních ovládání. V případě izolace zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře mezi pinem 41 na straně řídicí jednotky a pinem A3 konektoru spínače. Opravte nebo vyměňte kabelový svazek. ET070: Zkontrolujte připojení a správný stav 6-pinového konektoru impulzního spínače. Zkontrolujte izolaci mezi piny B3 a A2 na straně impulzního spínače. V případě průchodnosti vyměňte spínač impulzních ručních ovládání. V případě izolace zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře mezi pinem 26 na straně řídicí jednotky a pinem B3 konektoru spínače. Opravte nebo vyměňte kabelový svazek. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

26 DF094 OBVOD MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 30-sekundové prodlevě. Zvláštnosti: Neberte v úvahu hodnotu zobrazenou na přístrojové desce pro indikaci polohy páky. Zkontrolujte montáž multifunkčního spínače na automatické převodovce a jeho seřízení (přejděte na postup kontroly). Při odpojeném zapalování odpojte 10-pinový konektor pod automatickou převodovkou a při každé zajištěné poloze volicí páky proveďte kontrolu průchodností a izolací, které musí být zajištěny (viz níže uvedená tabulka). Zajištěná poloha páky Zajištěné průchodnosti Zajištěné izolace P piny 6 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 D piny 5 a 8/pin 10 R N piny 6 a 5/pin 10 pin 2/pin 3 piny 5 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 piny 5 a 8/pin 10 pin 2/pin 3 piny 6 a 7/pin 10 pin 4/pin 1 pin 2/pin 3 piny 3 a 7/pin 10 pin 1/pin 4 piny 8 a 6/pin 10 pin 2/pin 3 Pokud není některá z izolací nebo průchodností zajištěna, vyměňte multifunkční snímač (přejděte na postup výměny). Pokud není multifunkční spínač vadný, zkontrolujte průchodnost a izolaci proti kostře u následujících spojovacích vodičů, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 35 pin 6 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 7 pin 5 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 21 pin 8 10-pinového konektoru na straně kabeláže konektor řídicí jednotky pin 36 pin 7 10-pinového konektoru na straně kabeláže Rovněž zajistěte izolaci mezi těmito dvěma spojovacími vodiči. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

27 DF095 OBVOD ELEKTROMAGNETU PRO BLOKOVÁNÍ VOLICÍ PÁKY CO.1 : přerušený obvod nebo zkrat na +12 V CC.0 : zkrat na kostře DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a 30-sekundové prodlevě v poloze P. CO.1 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování a odpojte 6-pinový konektor ve střední konzole. Zkontrolujte připojení a stav jednotlivých spojení. Změřte odpor vinutí elektromagnetu pro blokování páky mezi piny B1 a B2 konektoru elektromagnetu. Pokud naměřený odpor není přibližně 37 ± 2 ohm při 20 C, vyměňte elektromagnet. Zajistěte průchodnost a izolaci proti +12 V mezi pinem 32 konektoru řídicí jednotky a pinem B2 konektoru volicí páky. Zkontrolujte přítomnost +12 V na pinu B1 konektoru volicí páky. Pokud porucha přetrvává, vyměňte sestavu elektromagnetu a připojených vodičů. CC.0 DORUČENÍ Nejsou. Vypněte zapalování a odpojte 6-pinový konektor ve střední konzole. Zkontrolujte připojení a stav jednotlivých spojení. Změřte odpor vinutí elektromagnetu pro blokování páky mezi piny B1 a B2 konektoru elektromagnetu. Pokud naměřený odpor není přibližně 37 ± 2 ohm při 20 C, vyměňte elektromagnet. Zajistěte průchodnost a izolaci proti kostře u spojovacího vodiče mezi pinem 32 konektoru řídicí jednotky a pinem B2 konektoru elektromagnetu. Zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinu B1 konektoru elektromagnetu. Pokud porucha přetrvává, vyměňte sestavu elektromagnetu a připojených vodičů. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

28 DF096 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY 1.DEF : příliš nízké napájecí napětí DORUČENÍ Zkontrolujte nabití akumulátoru a hladinu elektrolytu. Zkontrolujte pojistky automatické převodovky. Zajistěte průchodnost mezi pinem 29 konektoru řídicí jednotky a konektorem pojistkové desky a mezi pinem 30 konektoru řídicí jednotky a konektorem pojistkové desky. Zkontrolujte utažení ukostřovacích kabelů na vozidle a rovněž napájení. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

29 DF097 PŘEMOSTĚNÍ MĚNIČE MOMENTU 1.dEF : prokluzování spojky 2.dEF : vibrace spojky DORUČENÍ Priority řešení v případě kumulace poruch: Přednostně řešte poruchu "DF090 Obvod elektromagnetického ventilu pro přemostění měniče momentu", pokud je deklarována. Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Vypněte zapalování, odpojte 6-pinový konektor pod automatickou převodovkou a změřte odpor vinutí elektromagnetického ventilu pro přemostění mezi kostrou a pinem 2 na straně elektromagnetického ventilu. Pokud naměřený odpor není přibližně 5,3 ± 0,3 ohm při 20 C, demontujte olejový kryt převodovky a proveďte stejné měření přímo na elektromagnetickém ventilu. Pokud není odpor vyhovující, vyměňte 3 elektromagnetické ventily (přemostění, LS, LT). Pokud je odpor správný, opravte nebo vyměňte příslušnou kabeláž. Pokud porucha po těchto kontrolách přetrvává, vyměňte hydraulický řadič. Pokud se porucha "obvodu elektromagnetického ventilu pro přemostění" objeví znovu, vyměňte měnič momentu. Po ukončení zásahu vymažte poruchy z paměti nové řídicí jednotky. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

30 DF098 až 103 KOHERENCE OTÁČEK PŘI STUPNÍCH 1/2/3/4/5/R 1.dEF : koherence DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Hydraulická nebo mechanická porucha Vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

31 DF104 SEKVENČNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL EVS3 1.dEF : hydraulická porucha DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Hydraulická porucha Vyměňte hydraulický rozvaděč. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

32 DF105 FUNKCE ODJENÍ SJKY PŘI ZASTAVENÍ 1.dEF : spojka C1 připojena 2.dEF : spojka C1 odpojena 3.dEF : prudké zvýšení otáček motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: vymazání paměti pro ukládání poruch řídicí jednotky, vypnutí a opětném zapnutí zapalování, spuštění motoru a jízdě po dobu 30 sekund v poloze D se sešlápnutým brzdovým pedálem. Mechanická porucha spojky C1 - vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

33 DF106 ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ 1.dEF : porucha řazení rychlostního stupně DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: zkušební jízdě. Mechanická nebo hydraulická porucha Vyměňte převodovku. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

34 DF107 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O OTÁČKÁCH MOTORU 1.dEF : porucha informace systému vstřikování o otáčkách motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

35 DF108 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O STŘEDNÍM ÚČINNÉM TOČIVÉM MOMENTU 1.dEF : informace o středním účinném točivém momentu motoru DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

36 DF109 MULTIPLEXOVANÁ INFORMACE O TOČIVÉM MOMENTU MOTORU 1.dEF : porucha informace o točivém momentu motoru mimo redukci automatické převodovky DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

37 DF110 MULTIPLEXNÍ VYSÍLÁNÍ VSTŘIKOVÁNÍ 1.dEF : absence vysílání vstřikování na multiplexní síti DORUČENÍ Podmínky aplikace diagnostiky na přechodnou poruchu: Porucha je deklarována jako trvalá po: spuštění motoru. Proveďte test multiplexní sítě. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

38 23 Diagnostika - Kontrola konformity DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika 1 Komunikace s diagnostickým přístrojem BVA SU 1 ALP1 P = Parkovací 2 Rozpoznání polohy volicí páky ET012 Poloha volicí páky R = Zpětný chod N = Neutrál DF094 D = Drive ET043 Spínač páky č. 0 Uzavřen 3 Funkce spínače páky v poloze P ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Otevřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Uzavřen ET043 Spínač páky č. 0 Uzavřen 4 Funkce spínače páky v poloze R ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Otevřen ET043 Spínač páky č. 0 Otevřen 5 Funkce spínače páky v poloze N ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Otevřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Uzavřen ET043 Spínač páky č. 0 Otevřen 6 Funkce spínače páky v poloze D ET044 ET045 Spínač páky č. 1 Spínač páky č. 2 Uzavřen Uzavřen DF094 ET046 Spínač páky č. 3 Otevřen 23-36

39 Diagnostika - Kontrola konformity 23 DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika V poloze: P = P/N V poloze: R = R 7 Zařazený rychlostní stupeň ET013 Zařazený rychlostní stupeň V poloze D nebo ručním režimu: NENÍ D = 1 až 5 V ručním režimu: 1 až 5 8 Rozpoznání sešlápnutí brzdového pedálu ET018 Brzdový pedál Stav 1 potvrzen (brzdový pedál sešlápnut) ET018 9 Rozpoznání uvolnění brzdového pedálu ET018 Brzdový pedál Stav 2 potvrzen (brzdový pedál uvolněn) ET Rozpoznání požadavku na zařazení vyššího stupně ET069 Impulzní spínač pro zařazení vyššího stupně (držen ve stlačené poloze) Stav impulzního spínače pro zařazení vyššího stupně v otevřené poloze potvrzen DF Rozpoznání požadavku na zařazení nižšího stupně ET070 Impulzní spínač pro zařazení nižšího stupně (držen ve vytažené poloze) Stav impulzního spínače pro zařazení nižšího stupně v otevřené poloze potvrzen DF Zpětný spínač ET005 Zpětný spínač Aktivní stav zpětného spínače potvrzen při překročení tuhého bodu pedálu ET

40 Diagnostika - Kontrola konformity 23 DORUČENÍ Provádějte tuto kontrolu konformity až po úplné kontrole pomocí diagnostického přístroje. Pořadí Funkce Parametr/kontrolovaný stav nebo akce Zobrazení a poznámky Diagnostika 13 Funkce blokování volicí páky ET074 Ovládání elektromagnetu pro blokování páky Páka je v parkovací poloze, zapalování zapnuto, a to bez sešlápnutí brzdového pedálu, funkce je aktivní. ET018 DF094 DF085 DF086 DF Ovládací povely AC024 Sekvenční ovládání ovladačů při volicí páce v poloze P nebo N Interpretace obrazovky indikující stav vadných obvodů DF088 DF089 DF090 DF091 DF092 DF

41 23 Diagnostika - Interpretace stavů BRZDOVÝ PEDÁL ET018 DORUČENÍ Zvláštnosti: Kontroly proveďte pouze v případě, že je stlačený a uvolněný stav nekoherentní s pozicí pedálu. STAV 2 "Uvolněn" - brzdový pedál sešlápnut Pokud brzdová světla fungují: Zkontrolujte a zajistěte průchodnost spojovacího vodiče mezi pinem B3 konektoru brzdového spínače a pinem 25 konektoru řídicí jednotky. Pokud brzdová světla nefungují: Zkontrolujte stav a montáž spínače a pojistky brzdových světel. Demontujte brzdový spínač a vyzkoušejte jeho funkci: Spínač stisknut (brzdový pedál uvolněn) Spínač uvolněn (brzdový pedál stisknut) průchodnost mezi piny, A1 a B3 A3 a B1 izolaci mezi piny. A3 a B1 A1 a B3 V případě potřeby spínač vyměňte. Zkontrolujte a zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinech A1 a B1 konektoru brzdového spínače. STAV 1 "Stisknut" - brzdový pedál uvolněn Zkontrolujte stav a montáž spínače a též pojistky brzdových světel. Odmontujte a otestujte funkčnost spínače brzdových světel: Spínač stisknut (pedál brzdy uvolněn) Spínač stisknut (pedál brzdy stlačen) průchodnost mezi piny, A1 a B3 A3 a B1 izolaci mezi piny. A3 a B1 A1 a B3 V případě potřeby spínač vyměňte. Zkontrolujte a zajistěte přítomnost + po zapnutí zapalování na pinech A1 a B1 konektoru brzdového spínače. Zkontrolujte a zajistěte izolaci proti 12 V u spojovacího vodiče mezi pinem B3 konektoru spínače brzdových světel a pinem 25 konektoru řídicí jednotky. Proveďte zkušební jízdu s následnou kontrolou pomocí diagnostického přístroje

42 Diagnostika - Interpretace stavů 23 ZPĚTNÝ SPÍNAČ ET005 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Zkontrolujte vývoj informace pedálu na parametru PR022. Správná informace: Pedál zcela uvolněn: hodnota v rozmezí 0 až 16 Pedál zcela sešlápnut: hodnota v rozmezí 224 až 253 Pokud je hodnota nesprávná, přejděte na diagnostiku vstřikování týkající se poruchy snímače polohy pedálu. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

43 23 Diagnostika - Interpretace parametrů LOHA PEDÁLU AKCELERACE PR022 DORUČENÍ Zvláštnosti: Bez indikací Zkontrolujte vývoj informace pedálu na parametru PR022. Správná informace: Pedál zcela uvolněn: hodnota v rozmezí 0 až 16 Pedál zcela sešlápnut: hodnota v rozmezí 224 až 253 Pokud je hodnota nesprávná, přejděte na diagnostiku vstřikování týkající se poruchy snímače polohy pedálu. Ukončete zásah kontrolou pomocí diagnostického přístroje

44 23 Diagnostika - Návod VÝMĚNA ŘÍDICÍ JEDNOTKY: Po výměně řídicí jednotky je nezbytné provést zkušební jízdu, která umožní provést několik vzestupných a sestupných řazení rychlostních stupňů, aby byly do paměti uloženy nové hodnoty autoadaptivních korekcí. ZVLÁŠTNOSTI SJENÉ S VÝMĚNOU SOUČÁSTÍ: Řídicí jednotka automatické převodovky SU1 používá autoadaptivní parametry k řízení změn volicích stupňů a funkci "přemostění měniče momentu" (lock-up). Tyto autoadaptivní parametry umožňují optimalizovat tlak a dobu plnění brzd a spojek v závislosti na mechanických a hydraulických charakteristikách každé automatické převodovky. Protože i výměna každé součásti má na tyto parametry vliv, je nezbytné provést aktualizaci hodnot uložených v paměti. Vynulování autoadaptivních korekcí je prováděno prostřednictvím povelu RZ005 pomocí diagnostického přístroje. Po použití tohoto povelu je nezbytné provést zkušební jízdu, která umožní provést několik vzestupných a sestupných řazení rychlostních stupňů, aby byly do paměti uloženy nové hodnoty. Vyměňované součásti, které vyžadují vynulování autoadaptivních parametrů: hydraulický rozvaděč, měnič momentu, elektromagnetické ventily (EVS1, EVS2, EVS3, EVS4, EVS5), tři elektromagnetické ventily (přemostění měniče, regulace tlaku LS, regulace tlaku LT), kompletní automatická převodovka

45 23 Diagnostika - Stížnosti zákazníka DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. ABSENCE KOMUNIKACE S DIAGNOSTICKÝM PŘÍSTROJEM Absence komunikace řídicí jednotky s diagnostickým přístrojem ALP1 RUCHY NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE Proveďte test multiplexní sítě a přejděte na diagnostiku přístrojové desky. PROBLÉMY PŘI SUŠTĚNÍ MOTORU Spouštěč se při volicí páce v poloze P a/nebo N nedostane do záběru. Spouštěč je v záběru, motor se nespustí, kontrolky na přístrojové desce pohasnou, páka je v poloze N. Spouštěč se dostává do záběru při volicí páce v jiné poloze než P nebo N. Vozidlo při páce v poloze N popojíždí nebo couvá (mimo jev zabírání při teplotě nižší než 60 C). ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 RUCHY ZMĚN RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ Nesprávné změny rychlostních stupňů Absence zpětného řazení při úplném sešlápnutí pedálu ALP6 ALP

46 Diagnostika - Stížnosti zákazníka 23 DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. FUNKČNÍ RUCHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY ALP8 Nedochází k přenosu pohonu při dopředném a/nebo zpětném chodu. Zpoždění záběru s prudkým zvýšením otáček motoru po jeho spuštění Vozidlo při spouštění motoru popojíždí vpřed. Rázy, prokluzování nebo prudké zvyšování otáček motoru při změně rychlostních stupňů Rychlostní stupně se nemění, vozidlo zůstává zablokováno na jednom rychlostním stupni. Absence jednoho nebo několika rychlostních stupňů... DALŠÍ PROBLÉMY Nefunkčnost couvacích světel Přítomnost oleje pod vozidlem ALP9 ALP

47 23 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch ALP1 ABSENCE KOMUNIKACE S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. Ujistěte se, že diagnostický přístroj není příčinou poruchy, a to zkouškou komunikace s řídicí jednotkou na jiném vozidle. Pokud přístroj není příčinou poruchy a komunikaci se nepodaří zajistit s žádnou jinou řídicí jednotkou stejného vozidla, může diagnostický vodič K rušit vadná řídicí jednotka. Proveďte postupná odpojení, abyste tuto řídicí jednotku lokalizovali. Zkontrolujte napětí akumulátoru a proveďte zásahy nezbytné pro zajištění vyhovujícího napětí (9,5 < - napětí akumulátoru < 17,5 V). Zkontrolujte přítomnost a stav pojistky napájení automatické převodovky na kabinové pojistkové desce. Zkontrolujte připojení konektoru řídicí jednotky a stav jednotlivých spojení. Zkontrolujte kostry automatické převodovky. Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka správně napájena: kostry na pinech 1 a pinového konektoru řídicí jednotky, + po zapnutí zapalování na pinu pinového konektoru řídicí jednotky. Zkontrolujte, zda je diagnostická zásuvka správně napájena: + před zapnutím zapalování na pinu 16, kostra na pinu 5. Zkontrolujte a zajistěte průchodnost a izolaci u spojovacích vodičů mezi částmi, kterými jsou: konektor řídicí jednotky pin 8 pin 7 diagnostické zásuvky Pokud po těchto různých kontrolách stále není zajištěna komunikace, vyměňte řídicí jednotku automatické převodovky. Proveďte kontrolu pomocí diagnostického přístroje

48 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch 23 ALP2 SUŠTĚČ SE PŘI VOLICÍ PÁCE V LOZE P A/NEBO N NEDOSTANE DO ZÁBĚRU DORUČENÍ Řešte tuto stížnost zákazníka až po kontrole pomocí diagnostického přístroje a kontrole konformity. Připojte diagnostický přístroj. Prostřednictvím stavu ET012 zkontrolujte koherenci mezi zobrazením na přístroji a zajištěnými polohami volicí páky (při zapnutém zapalování a zastaveném motoru). Je koherence zajištěna? ne ano Vypněte zapalování a odpojte 10-pinový konektor pod automatickou převodovkou. Při chodu spouštěče zkontrolujte přítomnost 12 V na pinu 1 konektoru na straně kabeláže vozidla. Zjistili jste přítomnost 12 V na pinu 1? ano ne Zajistěte průchodnost spojovacího vodiče mezi pinem 1 konektoru a startovacím spínačem. Zkontrolujte správnou funkci startovacího spínače. Vypněte zapalování a zkontrolujte průchodnost mezi piny 1 a 4 konektoru na straně převodovky při páce v poloze P a N. Pokud není průchodnost zajištěna, vyměňte multifunkční spínač. Pokud je průchodnost v pořádku, zajistěte průchodnost mezi pinem 4 konektoru na straně kabeláže vozidla a spouštěčem. Udržujte spouštěč v chodu a přemístěte volicí páku (při sevřených brzdách). Spustí se motor? ne ano Podle postupu popsaného v opravárenské příručce seřiďte ovládání automatické převodovky. Zkontrolujte upevnění multifunkčního spínače, utažení obou blokovacích šroubů ovládacího lanka na převodovce a následně seřiďte ovládání. Pokud porucha přetrvává, vyměňte multifunkční spínač. Proveďte zkušební jízdu s následnou kontrolou pomocí diagnostického přístroje

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA Elektrická zařízení Č. programu: 522 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 7 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 8 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika -

Více

Elektrická zařízení 82A BLOKACE STARTOVÁNÍ

Elektrická zařízení 82A BLOKACE STARTOVÁNÍ Elektrická zařízení Č. programu: 522 Zratky - 1 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 12 Diagnostika - Výměna součástí - 13 Diagnostika

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka H-STEP 1 Rejstřík Obsluha řadicí páky 3 Modelové řady a označení 5 Údržba 7 Nároky na kapalinu ATF 9 Kontrola

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Service. Self-Study Program 232 5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Design a funkce Nový 5-stupňová automatická převodovka Nová automatická převodovka je určena pro instalace na Volkswagen a Audi

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Přístroj slouží pro kontrolu tlaku vzduchu a teploty pneumatiky u všech čtyřech kol. Do kontroly je zahrnuta i rezervní pneumatika v autě.k přístroji se dodávají i čidla,která

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka "m" potvrďte.

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek h a m vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka m potvrďte. Rychlý průvodce H menu IA IB Přístrojový panel IA (Deluxe 12 tlačítek), IB (standard 6 tlačítek) H2 H3 Konfigurace Volba ano Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 369 LISTOPAD 2000 Edition Tchãque "Postupy oprav předepsané

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Popis výrobku. Špatné počasí

Popis výrobku. Špatné počasí Popis výrobku / O co se jedná Systém automatického zapínání světel: Okamžitě zapíná světla v okamžiku, kdy se zhorší světelné podmínky. Jakmile se viditelnost zlepší, světla se vypnou. Tunel Podzemní parkování

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více