ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13."

Transkript

1 RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko Více na straně 13. Ozna ování potravin: pozitivní krok! (str. 9) Asociace op t zvala na koní ky (str. 11) Rozhovor se Zde kem Krej ím, penzion Bohemia Dubí (str )

2 2010 MISTROVSTVÍ OSMÝ ROČNÍK MISTROVSTVÍ V TOČENÍ PRÉMIOVÉHO LEŽÁKU STELLA ARTOIS ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE: NA SVĚTOVÉM FINÁLE V LONDÝNĚ BUDE ČESKOU REPUBLIKU REPREZENTOVAT LUCIE NOVÁKOVÁ Z KADANĚ. LUCIE NOVÁKOVÁ SE STALA VÍTĚZKOU LETOŠNÍHO OSMÉHO ROČNÍKU MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V TO- ČENÍ A SERVÍROVÁNÍ PRÉMIOVÉHO LEŽÁKU STELLA ARTOIS, KTERÉ SE USKUTEČNILO BĚHEM POSLEDNÍHO DNE PRAGUE FOOD FESTIVALU V NEDĚLI 30. KVĚTNA. TATO ZRUČNÁ BARMANKA Z RESTAURANT & PIZZERIA U SVATÉ BRÁNY V KA- DANI NEJLÉPE ZVLÁDLA VŠECH 9 KROKŮ SERVÍROVACÍHO RITUÁLU LEŽÁKU STELLA ARTOIS A PORAZILA TAK 25 DAL- ŠÍCH FINALISTEK A FINALISTŮ Z RESTAURACÍ A BARŮ Z CELÉ REPUBLIKY. I LETOS SOUTĚŽI KRALOVALY ŽENY A OBSADI- LY PRVNÍ DVĚ PŘÍČKY. NA DRUHÉM MÍSTĚ SE TOTIŽ UMÍSTILA MARKÉTA RÁLIŠOVÁ Z PARDUBIC. ČEST MUŽŮ PAK ZA- CHRÁNIL PETER WOLLNER ZE SLOVENSKÉ GALANTY, KTERÝ SKONČIL TŘETÍ. LETOŠNÍ VÝSLEDEK JEŠTĚ VÍCE ZVÝŠIL SKÓRE VE PROSPĚCH ŽENSKÝCH VÍTĚZEK ZATÍMCO MUŽI VYHRÁLI MISTROV- STVÍ DOPOSUD TŘIKRÁT (V LETECH 2003, 2004 A 2008), POČET ŽEN NA PRVNÍM MÍSTĚ SE DÍKY LETOŠNÍMU ROČ- NÍKU VYŠPLHAL NA PĚT (ZABODOVALY V LETECH 2005, 2006, 2007, 2009 A 2010). POTÉ, CO LONI OBSADI- LY TŘI NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY ŽENY, LETOS MUŽI ZÍSKALI ALESPOŇ TŘETÍ MÍSTO. MOŽNÁ MAJÍ ŽENSKÉ FINALISTKY PRO TOČE- NÍ A SERVÍROVÁNÍ PIVA STELLA ARTOIS ZKRÁTKA VĚTŠÍ CIT. ROZHODNĚ JIM TO ZA BAREM VÍCE SLUŠÍ, USMÍVÁ SE MA- NAŽERKA ZNAČKY STELLA ARTOIS MARTINA BUČKOVÁ. NA PRECIZNOST PROVEDENÍ SERVÍROVACÍHO RITUÁLU BEDLIVĚ DOHLÍŽELA ERUDOVANÁ POROTA, KTERÁ HODNOTILA MIMO JINÉ I CHARISMA SOUTĚŽÍCÍCH. DO HODNOCENÍ SE LETOS POPRVÉ MOHLI ZAPOJIT TAKÉ DIVÁCI. TI MĚLI MOŽNOST JEDNOTLIVÉ FINALISTY OCENIT SVÝM POTLESKEM. MÍRA PROJE- VENÉHO NADŠENÍ ZMĚŘENÁ NA DECIBELOMETRU PAK BYLA ZAPOČÍTÁNA DO CELKOVÉHO VÝSLEDKU. LUCIE NOVÁKOVÁ ZÍSKALA KROMĚ PUTOVNÍ UMĚLECKÉ TROFEJE Z DÍLNY RENOMOVANÉHO DESIGNÉRA MARKA VRÁBLÍ- KA (ORIGINÁLNÍ SKLENICE STELLA ARTOIS VYTVOŘENÁ Z 99 FIGUREK SLÁDKŮ, BARMANŮ A MILOVNÍKŮ PIVA) TAKÉ JEDI- NEČNOU PŘÍLEŽITOST ZÚČASTNIT SE CELOSVĚTOVÉHO FINÁLE STELLA ARTOIS WORLD DRAUGHT MASTER 2010, KTERÉ SE USKUTEČNÍ LETOS NA PODZIM V LONDÝNĚ. LUCIE SE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚČASTNILA I LONI A OČIVIDNĚ CELÝ ROK BROUSILA SVOU TECHNIKU. VÝHRA JI NESMÍRNĚ POTĚŠILA: SAMOZŘEJMĚ JSEM POCTIVĚ TRÉNOVALA, ALE KDYŽ VYHLÁSILI MÉ JMÉNO, STEJNĚ JSEM BYLA LEHCE V ŠOKU, SMĚJE SE TATO SYMPATICKÁ BARMANKA. LONI JSEM SKONČILA ČTVRTÁ, TAKŽE LETOS JSEM SE CHTĚLA PROBOJOVAT MEZI MEDAILOVOU TROJICI. VÍTĚZSTVÍ ALE PŘEDČILO MOJE OČEKÁVÁNÍ, JSEM MOC ŠŤASTNÁ A UŽ SE TĚŠÍM DO LONDÝNA NA SVĚTOVÉ FINÁLE. DRUHÉ MÍSTO OBSADILA MARKÉTA RÁLIŠOVÁ Z BUM BUM CAFÉ V PARDU- BICÍCH, JEDINÝM MUŽEM NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ JE PETER WOLLNER Z BARU ARCHIVE V GALANTĚ, KTERÝ OBSADIL TŘETÍ PŘÍČKU. V LETOŠNÍM ROČ- NÍKU BYLA VYHLÁŠENA TAKÉ KATEGORIE MISTR PUBLIKA, KTEROU VY- HRÁLA ANETA BALOGHOVÁ Z BARU CO KDYBY... V HAVÍŘOVĚ. DO ZÁVĚREČNÉHO BOJE MEZI SEDM NEJLEPŠÍCH NAKONEC POSTOUPILY 3 ŽENY A 4 MUŽI, KTEŘÍ PŘEDVEDLI SVÉ SCHOPNOSTI V SERVÍRO- VÁNÍ BELGICKÝCH PIV STELLA ARTOIS, HOEGAARDEN WHI- TE A LEFFE BRUIN. LIBOR VÁVRA OBCHODNÍ SLÁDEK

3 Obsah Zprávy sekretariátu...4 Legislativa...5 Akce...11 Aktuality...13 Vzdělání a profesní rozvoj...17 Vývoj v EU a ve světě...18 Regiony...20 Na návštěvě u našeho člena...21 Mediální partne i: FOOD SERVICE, C.O.T. media Inzerce v asopise AHR Fórum eského pohostinství Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produkt Našim dodavatel m, ale i ostatním len m nabízíme v AHR Fóru t i možnosti propagace vlastní firmy a produkt : 1. Titulní strana a lánek na stránku A4 Jako novou možnost p edstavení firmy nabízíme prostor pro barevnou fotografii (210 x 190 mm) na titulní stran a lánek velikosti A4 v rubrice Dodavatelé AHR R. lánek by m l p edstavit jak dodavatele samotného, tak produkty, a hlavn nové trendy v oboru. lenové AHR R K Ne lenové AHR R K 2. Barevná inzerce obálkové strany Vážené kolegyn, vážení kolegové, máme novou vládu, ale vše jede p i starém. Vládní prohlášení má 42 stran a zmínka o cestovním ruchu zabírá skute n celé ty i ádky na poslední stran. Takže pro nás žádná zm na, i když bývalý pan ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda nás mezi své priority v bec neuvedl. Takže jsme na tom o ty i ádky lépe. Podíváme-li se na sou asnou situaci, kdy slova šet it, škrtat výdaje a zvyšovat dan jsou nejfrekventovan jšími výrazy našich politik, pak musíme konstatovat, že situace bude houstnout a nám se zcela jist nevyhne. Budeme muset všichni více pracovat a budeme za to trestáni tím, že úsp ch budeme mít k vynaloženému úsilí stále mén. To není strašení, to je reálný pohled na danou situaci. Má to však na druhé stran jednu výhodu. Alespo nebudeme muset být rozlad ní z toho, že nám politici n co slíbili a pak to neud lali. Nyní alespo víme, na em jsme, a nem lo by nás rozladit, když se n co nepovede. A protože víme, že vše bude záviset na nás, nemáme možnost nikomu jinému nadávat v p ípad nezdaru než sami sob. Necht l bych se na vše dívat pesimisticky a nem l bych sý kovat, protože jsme se sou asnými celebritami ješt nejednali, což se doufám v nejbližších dnech stane. A bude-li Pán B h stát p i nás, pak vznikne v poslanecké sn movn podvýbor pro cestovní ruch, a to by byla výhra nejv tší, protože bychom kone n mohli v parlamentu zcela oficiáln prosazovat své zájmy a m li bychom snad i n koho, kdo by nám byl ochoten naslouchat. Proto držme si palce a nedejme svou k ži lacino. Tu radost jim p ece nem žeme ud lat. Váš Pavel Hlinka, prezident AHR R ZPRÁVY ÚVODNÍ SEKRETARIÁTU SLOVO PREZIDENTA lenové AHR R: Ne lenové AHR R: 3. strana obálky K K Zadní obálka K K 3. Barevná inzerce uvnit asopisu lenové Ne lenové AHR R: AHR R: 1/1 strana (210 x mm spad) K K 1/2 strany (182 x 132 mm) K K 1/4 strany (89 x 132 mm) K K 4. Vkládaná inzerce Pro leny AHR R K Pro ne leny AHR R K platí maximáln pro dvoustranný leták do velikosti A4, p i v tším rozsahu vkladu cena dohodou Pouze pro interní pot ebu len Asociace hotel a restaurací R. Pro AHR R vyrobila spole nost C.O.T. media, s. r. o., Opletalova 55, Praha 1 inzerce: Vydavatel neru í za obsah inzerát. Redak ní rada: šéfredaktor PhDr. Milan Rambousek lenové Ing. Eva Frindtová, Ing. Zden k Klingora, Mgr. Hana ermáková, Ing. Klára Zachariášová, PhDr. Old ich Vejvoda, PhDr. Jaroslav Holoubek, Ing. Václav Stárek, Ing. Alžb ta Cedidlová. Další spolupráce: Ing. Jana Pasty íková kvestorka VŠCRHL, Martina Vondrová, Miluše Hlavá ková Eviden ní íslo: MK R E Vydává Asociace hotel a restaurací eské republiky, o. s. Revolu ní 13, Praha 1 tel.: , fax: Vlastním nákladem. 3

4 ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Vítáme nové členy JUDr. Vlastimil Dvo ák, jednatel, a Ing. Eva Dvo áková, generální výkonná editelka, HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA, spol. s r. o.: Hotel Ambassador Zlatá Husa, Praha 1; Hotel Esplanade Spa & Golf Resort, Mariánské Lázn a Hotel Agricola, Mariánské Lázn ; PhDr. Daniel Hodulík Hotel Savic, Praha 1; Mgr. Simona erná Kempinski Hybernská Prague, Praha 1; Vladimír Krulec Andelapartments, s. r. o., Praha 5; Filip Krischke 1. Republic hotel, Praha 2; Boris Peri Hotel Praga 1885, Praha 5; Rami Ibrahim Three Crowns Hotel, Praha 3; Petr Nešp rek, MBA NH Olomouc Congress, Olomouc; Miroslav Jaška Penzion na Dvo ákové, Brno; Ing. Romana Vedralová Spa Hotel Schlosspark, s. r. o., Karlovy Vary; Pavel Šev ík Valtická hosp dka, Zlín; Jan eho Penzion U Hrádku, Lukov, Znojmo; David Kucha HFS, s. r. o., Praha 3; Václav Toncar Reda, a. s., Plze (dodavatel); Otakar Kvapil KAF Facility, s. r. o., Mladá Boleslav (dodavatel) Z činnosti sekretariátu A léto je to tam, přineslo obnovený parlament, novou vládu a před námi jsou komunální volby. Vládní programové prohlášení, které má 42 stran, se dotýká cestovního ruchu pouze ve čtyřech řádcích. Je tedy načase využít této doby, oslovit nové poslance a politiky a získat pro naše problémy větší pozornost, než jaká byla cestovnímu ruchu dosud věnována. Společný nákup energií Ve v ci spole ného nákupu energií bychom m li v nejbližších dnech našim len m rozeslat dv nabídky, které budou garantovat AHR R maximální cenu a které bude moci každý z len využít pro další vyjednávání o cen energií na p íští rok. Jak jsme informovali, rozeslali jsme dopis všem novým poslanc m PSP s dotazem, zda by cht li mít cestovní ruch jako jedno ze svých politických témat. Následn jsme se sešli s poslankyní Horníkovou (ODS), která se pokusí iniciovat vznik podvýboru pro cestovní ruch v rámci výboru pro ve ejnou správu. Výsledek by m l být znát na jednání výboru dne 8. zá í. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pracujeme na zákon o cestovním ruchu, který by m l jasn definovat povinnost ve ejné správy systematicky podporovat a financovat rozvoj cestovního ruchu. Více o dostizích se dočtete na straně 11. Dále ve spolupráci s Ministerstvem kultury p ipravujeme novelu autorského zákona, kde bychom cht li prosadit v tší transparentnost, jasn definovat po ty kolektivních správc, kte í s námi budou vyjednávat, a prosadit platbu pouze za obsazené pokoje. Jak jsme informovali v tomto ísle, problematika ozna ování nebalených potravin kone ným spot ebitel m se brzy p esune z Bruselu na národní úrove. P ipravujeme jednání s Ministerstvem zem d lství a v íme, že tato problematika, která byla na evropské úrovni úsp šn vy ešena, bude nakonec vy ešena i u nás tak, abychom m li maximáln povinnost na požádání hostovi sd lit, jaké suroviny pokrm obsahuje. Vydali jsme stanovisko k programovému prohlášení vlády, které uvádíme také v tomto ísle zpravodaje. P ipravujeme jednání s ministry pro místní rozvoj, finance a kulturu. P ipravili jsme dopis všem politickým stranám, které kandidují v komunálních volbách v Praze, a zeptali jsme se jich na jejich p edstavu o podpo e cestovního ruchu v hlavním m st. Následn, ješt p ed volbami, uskute níme setkání s našimi leny, kde budou mít politici možnost své názory obhájit. Uspo ádali jsme také tradi ní dostihové odpoledne pro naše leny, a kdo se nezú astnil, o hodn p išel. Dostihová atmosféra, catering a ochutnávka vín pod taktovkou Oldy Bujnocha a následn krásný ve er s vínem, cimbálem a kytarou v hotelu Bujnoch v P elou i. Akce se zú astnilo p es 80 našich len. Vzd lávací seminá v srpnu byl zam en na p ípravu, podávání a aktivní prodej kávy a p ipravujeme seminá o pivu, kde budou p ednášet Libor Vávra, obchodní sládek spole nosti Pivovary Staropramen, a Aleš Do kal, provozovatel Pivovarského domu a klubu v Praze. Když jsme u piva, tak spole n s Asociací pivovarník jsme p ipravili tiskovou konferenci na téma Zpátky do hospod, která m la podpo it zájem ve ejnosti o tradi ní kulturu setkávání se v hosp dkách. Využili jsme možnosti komunikace tohoto tématu s noviná i, abychom upozornili na zoufalou ekonomickou situaci v našich restauracích, problematiku stravenek a DPH. Dále se pracuje na novém webu AHR R, p ipravili jsme nové tiskové materiály pro podporu našich projekt, p ibývají další webové stránky, které jsou propojeny s webem hotelstars.cz nebo rozeznávají klasifikované hotely a další aktivity, o nichž se dozvíte v tomto zpravodaji a na webových stránkách. P ejeme vám úsp šný podzim. Oslovili jsme hotely na Vyso in a jižní Morav s nabídkou klasifikace. Hotely jsme navštívili osobn, vysv tlili výhody klasifikace a p edali veškeré materiály. V íme, že i tato aktivita p isp je k navýšení po tu klasifikovaných za ízení. Marketingová podpora, která je t mto hotel m a penzion m v nována, je stále zajímav jší. Václav Stárek Výzva členům k podání nominací Vážení lenové AHR R, dne 25. listopadu 2010 se bude konat Valná hromada AHR R v Praze v Hotelu Grand Majestic Plaza. Na této Valné hromad budou probíhat volby do Rady AHR R a volba prezidenta AHR R. V souladu s lánkem XI. stanov Asociace hotel a restaurací eské republiky vás vyzýváme, abyste p edali své p ípadné návrhy na nominace sekretariátu AHR R do 30. zá í 2010, kdy bude probíhat poslední jednání Rady p ed Valnou hromadou. Rada na zasedání projedná p edložený souhrn kandidát a v p ípad neobsazených pozic p edloží další návrhy kandidát. S kandidátní listinou budou všichni lenové seznámeni nejpozd ji m síc p ed konáním Valné hromady AHR R. Zárove vás tímto vyzýváme k ú asti na jednání Valné hromady. Václav Stárek, generální sekretá AHR R Foto: J-C-M/sxc.hu 4

5 Daně a jak na ně daňové řešení pohledávek I. Problematiku da ového ešení pohledávek lze považovat za pom rn rozsáhlou, nicmén v tomto lánku se zam íme na základní postupy p i optimalizaci základu dan ve vztahu k neuhrazeným pohledávkám v podob zákonných opravných položek. Doporu uji finan ním ú etním se neobávat této problematiky a zákonné opravné položky k pohledávkám v rámci ro ní ú etní záv rky vytvá et. Jedním z nástroj da ového ešení neuhrazených pohledávek je tvorba zákonných opravných položek. Opravné položky umož ují zachytit snížení hodnoty pohledávek po p echodnou dobu, a jsou tak nástrojem umož ujícím jejich do asné ešení, které p edchází kone nému ešení (úhrada, postoupení, odpis pohledávky). Jejich tvorbou však není problém pohledávky z hlediska dan z p íjm zcela a provždy vy ešen. Je nutné po jejich vytvo ení pr b žn zkoumat zp sobilost pohledávky k tvorb zákonné opravné položky, ale i následné uchování zákonné opravné položky (prov ení od vodn nosti její tvorby, zejména její zrušení u již proml ených pohledávek, jejichž proml ecí lh ta uplynula v pr b hu zda ovacího období). Mezi základní podmínky tvorby opravných položek pat í možnost její tvorby pouze k tzv. výnosovým pohledávkám. Nelze je tak tvo it k pohledávkám, o kterých nebylo ú továno ve výnosech a které nebyly zahrnuty do obecného základu dan. Tvo í se pouze k rozvahové hodnot pohledávek (rozvahovou hodnotou se rozumí jmenovitá hodnota pohledávky v p ípad vzniku pohledávky p ímo u jejího držitele, zaú tovaná na rozvahových ú tech, je to tedy z statek v saldokontu). Veškeré zákonné opravné položky lze tvo it pouze k neproml eným pohledávkám; základní proml ecí lh ta iní t i roky (u pohledávek vzniklých podle ob anského zákoníku), p íp. ty i roky (obchodní zákoník), konkrétní proml ecí lh tu pohledávky je nutno posoudit zcela individuáln p i znalosti jejího titulu. Zákonné opravné položky nelze tvo it (s výjimkou pohledávek za dlužníky v insolven ním ízení) u pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v 23 odst. 7 zákona o daních z p íjm, tj. osobami kapitálov i jinak spojenými. Mezi zákonné opravné položky k pohledávkám pat í opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení, opravné položky obecn k neproml eným pohledávkám, opravné položky k tzv. mén významným pohledávkám. Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení se tvo í jednorázov, do výše 100 % rozvahové hodnoty neproml ené pohledávky p ihlášené u soudu. Základní podmínkou je její p ihlášení ve lh t stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Jednou z náležitostí tohoto rozhodnutí je, aby v itelé, kte í dosud své pohledávky nep ihlásili, tak u inili ve stanovené lh t. Tato lh ta k p ihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší než 30 dn a delší dvou m síc. K p ihláškám, které jsou podány pozd ji, insolven ní soud nep ihlíží a takto p ihlášené pohledávky nejsou v insolven ním ízení uspokojovány. Tvorba zákonných opravných položek je realizována v tom období, v n mž byla pohledávka p ihlášena. Pokra ování p íšt. Mgr. Ing. Miloslav Hnátek LEGISLATIVA INZERCE 5

6 LEGISLATIVA Vy se ptáte, my odpovídáme Provozuji penzion a zajímalo by mne, jakými pravidly se řídí práva a povinnosti hosta, pokud spolu neuzavřeme žádnou písemnou smlouvu. Práva a povinnosti hosta penzionu Pokud není mezi provozovatelem penzionu a hostem sjednáno n co jiného, ídí se práva a povinnosti hosta ustanoveními o ubytovací smlouv uvedenými v ob anském zákoníku. ubytovatele nesmí ubytovaný v t chto prostorách provád t žádné podstatné zm ny. To znamená, že ubytovaný nesmí nap íklad m nit rozmíst ní a vzhled za ízení, zdí a podlah. INZERCE Ze smlouvy o ubytování vznikne ubytovanému právo, aby mu ubytovatel poskytl p echodné ubytování na dohodnutou dobu nebo na dobu, která vyplývá z ú elu ubytování v za ízení k tomu ur eném. Ubytovaný je povinen zaplatit ubytovateli za ubytování a služby s tím spojené cenu. Právní vztah, který vzniká na základ smlouvy o ubytování, nepodléhá stejné ochran jako nájemní vztah. Rozdíl je zejména v tom, že p edm tem smlouvy o ubytování je krom užívání obytného prostoru také poskytnutí služeb spjatých s ubytováním. Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat spole né prostory ubytovacího za ízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Povinností ubytovatele je odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené k ubytování ve stavu zp sobilém pro ádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Povinností ubytovatele je tedy také zajistit, aby ubytovaný nebyl rušen hlukem nebo zápachem. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a pln ní s ubytováním spojené ádn. Bez souhlasu Smlouva o ubytování kon í obvykle uplynutím sjednané doby. Ubytovatel m že od smlouvy odstoupit p ed uplynutím dohodnuté doby pouze tehdy, jestliže ubytovaný v ubytovacím za ízení i p es výstrahu hrub porušuje dobré mravy nebo jinak hrub porušuje své povinnosti ze smlouvy. Takovým porušením by mohlo být nedodržování pokyn ubytovatele týkajících se nap íklad zákazu vstupu domácích zví at, zákazu kou ení, nenahlášení dalšího ubytovaného nebo poškozování za ízení v objektu ubytovatele. Další práva a povinnosti ubytovaného mohou být obsaženy v ubytovacím ádu vydaném ubytovatelem. Také hrubé porušení ubytovacího ádu by mohlo být d vodem pro odstoupení ubytovatele od smlouvy. Ubytovaný m že odstoupit od smlouvy p ed uplynutím dohodnuté doby z jakéhokoliv d vodu i bez uvedení d vodu. Újmu, která ubytovateli vznikla p ed asným zrušením ubytování, je ubytovaný povinen uhradit jenom tehdy, pokud ubytovatel nemohl vzniku újmy zabránit. Ubytovatel nese odpov dnost za v ci vnesené do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení v cí a za v ci, které byly za tím ú elem odevzdány ubytovateli nebo n kterému z jeho pracovník. Této odpov dnosti se ubytovatel nem že zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá ubytovatel jen do výše p ti tisíc korun. Byla-li však škoda na t chto v cech zp sobena t mi, kte í v objektu ubytovatele pracují, hradí se škoda bez omezení. Stejn tak hradí ubytovatel škodu i tehdy, jestliže v ci p evzal do úschovy. Právo na náhradu škody musí ubytovaný u ubytovatele uplatnit bez zbyte ného odkladu. Právo zanikne, není-li uplatn no nejpozd ji patnáctého dne po dni, kdy se poškozený ubytovaný o škod dozv d l. Smlouva obvykle upravuje, od kolika hodin prvního dne ubytování je objednatel oprávn n se ubytovat a v kolik hodin posledního dne ubytování je povinen se odhlásit a vyklidit obývaný prostor. N které smlouvy také obsahují povinnost ubytovaného zaplatit p i nástupu do ubytování vratnou kauci. Není-li však takové ujednání sou ástí smlouvy, která byla uzav ena p ed nástupem do ubytování, není ubytovatel pozd ji oprávn n kauci požadovat. Mgr. Ing. Marek Švehlík Kontakt pro další informace: Mgr. Ing. Marek Švehlík tel.:

7 Právní poradenství Člen celosvětové sítě společností Rödl Daňové poradenství Audit Outsourcing Management & Business Consulting Již dnes tvoříme základy Vašich budoucích úspěchů... Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Tel.: Fax.: Rödl & Partner Mendlovo nám. 1a Brno Tel.: Fax.: Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která svým postavením patří k vedoucím na evropském trhu. Poskytuje služby propojující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje poradců v 84 pobočkách ve 37 zemích světa. V České republice působí od roku 1991 v pobočkách v Praze a Brně. Rödl & Partner International: Bělorusko Bosna a Hercegovina Brazílie Bulharsko Čína Estonsko Francie Hongkong Chorvatsko Indie Indonésie Itálie Jihoafrická republika Kazachstán Litva Lotyšsko Maďarsko Moldavsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Singapur Slovensko Slovinsko Spojené arabské emiráty Španělsko Švédsko Švýcarsko Thajsko Turecko Ukrajina USA Velká Británie Vietnam

8 INZERCE CAFITESSE kávové řešení nejen pro gastronomii Káva se stala neodmyslitelnou součástí kultury každodenního života. Patří již od starověku mezi uznávané nápoje. Za stovky let vzniklo mnoho metod zpracování kávy, na jejichž konci musí být vždy dokonalý šálek lahodné voňavé kávy. Sv tovou kulturu zpracování kávy jsme obohatili o unikátní kávový koncept Cafitesse a tím se zapsali do dlouhé historie p stování a servírování tohoto oblíbeného nápoje. Je pro nás velmi d ležité nabízet našim zákazník m, jejich obchodním partner m i zam stnanc m kvalitní šálek kávy. Spole nost Sara Lee se specializuje na vývoj a prodej sortimentu kávových systém pro p ípravu kávových nápoj. Kvalita suroviny, moderní technologie a technický servis jsou základem našeho p ístupu. Pro nás platí trvalá kvalita bez kompromis. Cafitesse v sob zahrnuje kreativní tvá kávovar nového tisíciletí, zpracování kávy do formy kávového koncentrátu, který je ideálním ešením pro p ípravu kvalitní kávy a mnoha jiných kávových variací, jako nap íklad cappuccino, latte macchiato a dalších. Cafitesse je vhodný pro náro né gastroprovozy, p edevším pak hotely, restaurace a rychlá ob erstvení, ale také kancelá e a jiné instituce, které mají zájem nabízet svým host m erstv p ipravenou kávu vysoké kvality s minimálním úsilím, maximální spolehlivostí a s p íznivými náklady. Cafitesse je káva vyrobená z erstv upražené kávy bez jakýchkoli um lých p ísad a aromat. Hermetická úprava bag-in-box vylu uje kontakt kávy se vzduchem. Díky této metod p ípravy a balení zaru uje káva Cafitesse špi kovou a stálou kvalitu v jakoukoli denní dobu a odpovídá maximálnímu požadavku na kvalitu. Zkuste i vy nahlédnout do budoucnosti s novou metodou v p íprav kávy a ochutnejte kávu Cafitesse. Sara Lee Corporation je mezinárodní výrobce a dodavatel vysoce kvalitního potraviná ského a spot ebního zboží. Korporace sídlí v Chicagu, má výrobu v 58 zemích a obchoduje ve 180 zemích. Po celém sv t zam stnává více než lidí. Douwe Egberts Coffee Systems (DECS) je divize spole nosti Sara Lee Czech Republic, a. s., která se specializuje na kávový a ajový servis pro kancelá e, instituce a podniky, dále pro všechny druhy hotelových, restaura ních, pohostinských a jiných provoz spole ného stravování. Krom Douwe Egberts jsou v portfoliu divize DECS také zna ky Piazza d Oro a Pickwick. -jh- 8

9 Označování potravin: Plenární hlasování v Evropském parlamentu pozitivní krok! Problematikou food labelingu neboli ozna- ování potravin kone ným spot ebitel m se AHR R zabývá již delší dobu. Díky spole nému lobbingu sm rem k poslanc m EP se zda ilo dosáhnout prvního díl ího úsp chu. Boj není zatím u konce, další rozhodování o konkrétních opat eních v této oblasti bude záležet na vládách a zákonodárcích jednotlivých lenských stát EU. Za úsp ch a krok správným sm rem lze považovat výsledek zasedání Evropského parlamentu ze dne 16. ervna. Evropský parlament p i svém plenárním zasedání hlasoval o zpráv poslankyn Sommerové a rovn ž o dalších 102 pozm ovacích návrzích p edložených v souvislosti s návrhem na ízení o informacích o potravinách podávaných spot ebitel m [COM(2008) 40 kone né zn ní]. Shrnutí P edem nebalené potraviny osvobozeny od povinného ozna ování Hlasování bylo krokem správným sm rem a otevírá cestu pro vít zný úsp ch sektoru pohostinství v hlavním bodu: v rozporu s tím, co p edpokládal návrh Komise, by p edem nebalené potraviny byly osvobozeny od povinného ozna ování (úplný soupis ingrediencí, isté množství potraviny, p vod potraviny, nutri ní prohlášení, vyzna ení alergenních látek atd.). Informace o alergenech Zachována z stává pouze povinnost poskytovat informace o alergenních látkách (nikoliv povinnost ozna ování). Avšak v tomto p ípad musí být v prodejním prostoru nebo na jídelním lístku jasn viditelným zp sobem uvedeno, že: zákazníci mohou obdržet informace týkající se alergenních látek p ímo v pr b hu prodejního rozhovoru a/nebo prost ednictvím materiál vystavených v objektu, nelze vylou it možnost vzájemné kontaminace. Opat ení na národní úrovni lenské státy sm jí p ijímat opat ení na národní úrovni vyžadující zve ej ování dopl kových informací: soupis ingrediencí, isté množství, p vod potraviny, nutri ní hodnoty apod. Tento bod však nem ní stávající situaci, za níž se lenské státy mohou svobodn rozhodovat, které informace (a jakým zp sobem) musejí být uvád ny u potravin podávaných v restauracích. Potraviná ské et zce: pozm ovací návrh zamítnut! Foto: sxc.hu/alexallied Pozm ovací návrh, který dne 16. b ezna schválil výbor ENVI a jenž by p inesl náro né požadavky na ozna ování pro potraviná ské et zce podávající standardizované pokrmy (nap. et zce rychlého ob erstvení) byl Evropským parlamentem zamítnut. Krok správným sm rem P edem nebalené potraviny osvobozeny od povinného ozna ování Legislativní rozhodnutí p ijaté Evropským parlamentem v prvním tení p edstavuje pro evropské pohostinské odv tví pozitivní krok, nebo osvobozuje p edem nebalené potraviny, v etn pokrm podávaných v restauracích atd., od povinného ozna ování na úrovni EU. Veškeré pozm ovací návrhy mající podporu konfederace HOTREC byly p ijaty: p edem nebalené potraviny byly z velké ásti vy aty z rozsahu na ízení. Poslanci Evropského parlamentu však mají za to, že alespo informace o alergenech (nikoliv ozna ování) by m ly být k dispozici i v p ípad p edem nebalených potravin. e- eno jinými slovy: podle Evropského parlamentu vyzna ování konkrétních podrobností uvedených v lánku 9 (seznam ingrediencí, množství potraviny, nutri ní prohlášení atd.) není povinné s výjimkou alergenních látek. Václav Stárek (s využitím materiál HOTREC) LEGISLATIVA INZERCE 9

10 LEGISLATIVA Asociace hotel a restaurací eské republiky PhDr. Milan Rambousek Tajemník Revolu ní Praha 1 Věc: Stanovisko příprava čaje a kávy Praha, dne 11. srpna 2010 K Vaší žádosti o posouzení innosti spo ívající v prodeji va eného aje a kávy bez obsluhy ke stolu z hlediska jejího za azení do živností sd lujeme, že p i za len ní jednotlivých inností do p íslušných živností je nutno vycházet z obsahových náplní stanovených pro jednotlivé živnosti na ízením vlády. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Aby bylo možno innost ozna it jako živnost, musí být spln ny sou asn všechny pojmové znaky živnosti podle 2 zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, tj. musí se jednat o innost soustavnou, provozovanou samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpov dnost, za ú elem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Výše uvedená innost, která v podstat p edstavuje p ípravu nápoj a jejich prodej k bezprost ední spot eb, je sou ástí obsahové nápln živnosti hostinská innost. Pro úplnou informaci uvádíme, že v p ípad, kdy se nebude jednat o p ípravu a prodej nápoj k bezprost ední spot eb v provozovn, v níž jsou prodávány, tzn., že podnikatel neposkytne možnost okamžité spot eby p ipraveného nápoje, nýbrž vyrobený nápoj následn opat í obalem, ozna í a finální výrobek prodá spot ebiteli, bude se jednat o výrobní innost spo ívající ve výrob potravin ve smyslu zákona. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve zn ní pozd jších p edpis. Tato innost je p edm tem živnosti ohlašovací volné výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách. 1 až 3 živnostenského zákona, obor innosti výroba potraviná ských a škrobárenských výrobk. S pozdravem Ing. Bc. Petr Kameník editel odboru živností Ministerstvo pr myslu a obchodu Výsledky jednání s kolektivními správci práv autorských Vážení lenové AHR R, p ijm te, prosím, informaci o výsledku jednání s p edstaviteli INTERGRAMu nezávislé spole nosti výkonných um lc a výrobc zvukových a zvukov -obrazových záznam, které se uskute nilo dne 18. srpna Z jednání vyplynulo následující: 1) INTERGRAM vyvinul jednání s Ochrannou asociací zvuka autor OAZA o možném zastupování p i inkasování autorských odm n od P estože je podle svých slov INTERGRAM technicky p ipraven k zastupování OAZA od uvedeného data, nem že v sou asné dob poskytnout garanci, že se tento krok uskute ní, dokud nebudou jednání uzav ena smlouvou. Tím pádem není pro rok 2010 spln n náš zákonný požadavek na uzavírání smluv s maximáln jedním až dv ma kolektivními správci. Nadto ne ní doposud jasné, zda tento požadavek bude napln n v roce p íštím. 2) AHR R nabídla v p ípad doložení záruky o zastupování dv ma kolektivními správci uzav ít zvláštní smlouvu o spolupráci s Intergramem na rok 2010, a to s podmínkou akceptování našeho požadavku na zohledn ní obsazenosti hotelových pokoj. O obdobné smlouv je jednáno s Ochranným svazem autorským (OSA). 3) INTERGRAM odmítl podepsat smlouvu o spolupráci s AHR R na rok 2010 s tím, že jí ze strany AHR R schází mandát od len k tomu, aby mohla jejich jménem vyjednávat, a že se bude na leny obracet individuáln (nebo ada z nich již smlouvu s INTERGRAMem stejn uzav ela). Tento postoj je odklonem od dosavadní praxe, kdy byly smlouvy mezi INTER- GRAMem a AHR R uzavírány a jejich výhodné podmínky mohli lenové AHR R využívat. 4) Tato další komplikace a neochota ze strany INTERGRAMu m že skon it i soudním ízením kv li neuzav eným smlouvám o užívání p edm tu ochrany autorského práva na rok Nechceme, aby naši lenové byli vystaveni náro ným soudním jednáním, a proto naše asociace chce vstoupit do jednání o výši sazeb jako zástupce len AHR R s mandátem jednat o podmínkách rámcové smlouvy pro rok 2010 a potažmo i kolektivních smluv každého jednoho z vás. Za tímto ú elem byl zvolen postup zastoupení na základ individuálních plných mocí. 5) Abychom mohli takto postupovat, pot ebujeme mít od vás našich len souhlas obsažený v plné moci. 6) Pokud souhlas od vás, len AHR R, obdržíme, doporu íme p i další komunikaci s INTERGRAMem, potažmo NEXOSem, jeho zprost edkovatelskou organizací, následující postup. Sd lit jim, že jste p edali plnou moc AHR R k jednání o výši sazeb autorských odm n, a nech se tedy tento kolektivní správce obrací p ímo na vašeho zástupce. Vážení lenové AHR R, jist chápete, že je pot eba tuto vleklou a velmi komplikovanou situaci dovést do konce. Proto jsme vás dne 3. zá í 2010 požádali o zaslání Ú EDN OV ENÉ plné moci k dalšímu zastupování v této záležitosti. Pokud se n kdo z len rozhodl, že tuto možnost nevyužije, z stává na n m, aby se zástupci kolektivních správc vyjednával individuáln. Za leny, kte í plné moci poslali, bude jednat prost ednictvím zmocn ní advokátní kancelá Rödl & Partner v koordinaci se sekretariátem AHR R a prezidentem asociace. Smlouva s kolektivním správcem OSA se zatím ješt projednává, podle sd lení vedení OSA momentáln projednává návrh AHR R na smlouvu na rok V p ípad dotaz je vám sekretariát pln k dispozici. D kujeme za vaši vst ícnost a pomoc! Václav Stárek 10

11 Asociace opět zvala na koníčky Stalo se již tradicí, že se na konci srpna sjíždějí do Pardubic členové a obchodní partneři AHR ČR, aby zažili atmosféru koňských dostihů. Také letos se v městě perníku odehrála Cena Asociace hotelů a restaurací České republiky byla třetím z devíti závodů, které se 28. srpna v rámci tzv. Slovenského dne běžely. Vrcholem tohoto sportovně-společenského odpoledne pak byla třetí kvalifikace na letošní 120. Velkou pardubickou České pojišťovny. AKCE Milanu Nemravovi někteří pánové chvílemi tajně záviděli. Cena Asociace hotel a restaurací eské republiky byla nejlépe dotovaným dostihem rámcového programu Slovenského dne. V této steeplechase cross country II. kategorie na 5200 metr se sout žilo o 100 tisíc korun. Ve startovním poli se objevilo sedm koní kvalifikovaných do letošního ro níku Velké pardubické eské pojiš ovny. Nejv tším favoritem byl Bremen Plan s žokejem Ji ím Kouskem, který vyhrál ervnovou kvalifikaci. Na toho také vsadila velká ást osazenstva lóží 34, 35 a 40, které byly vyhrazeny len m a host m AHR R. Le sázka na horkého favorita nevyšla, cílem jako první prob hl k Mastman s žokejem Josefem Bartošem. Příležitost neformálně se potkat s obchodními partnery letos využil i prezident asociace Pavel Hlinka. Asociační pozvání na dostihy přijal též hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (vpravo). Na snímku při diskusi s Romanem Vacho a Oldřichem Bujnochem. O bezvadnou organizaci programu na tribuně se postarala asistentka AHR ČR Martina Vondrová. U dostih ale nejde jen o výsledky, v tomto p ípad m la možná stejnou váhu spole enská stránka akce. A ta se vyda ila nadmíru. Klobouky dam, dalekohledy v rukou pán, pohledy nervózn pošilhávající po obrazovkách s kurzovými sázkami to vše evokovalo atmosféru britského Ascotu. Bohužel i po así teploty jen neochotn atakovaly patnáctku, ob as se k zemi snesl drobný déš a poryvy v tru hrozily odnést z hlav dam onu d ležitou sou ást garderoby. Na tribun ale panovala dobrá nálada nejen díky dobré spole nosti, ale také zásluhou hoteliéra a sommeliéra Old icha Bujnocha. Ten se spolu se svým personálem postaral o catering a degustaci skv lých vín z produkce vina ství Tanzberg Mikulov, Mikrosvín Mikulov a Chateau Vartely. Milovníci sladkého zase pot šili své smysly zásluhou Jana Honzy Lušovského, který neúnavn po celé odpoledne flamboval pala- inky. V tomto oboru je ostatn p eborníkem p ed 14 lety vytvo il rekord, kdy za 3 hodiny a 7 minut oflamboval 1001 kousk. Na programu dostihového odpoledne byly také již tradi ní projíž ky ko árem po závodišti i prohlídka stájí. A kdo využil nabídky AHR R a ubytoval se v hotelu Bujnoch v P elou i, mohl se t šit nejen na chutnou ve e i, ale Nejlepšího koně dekoroval generální sekretář AHR ČR Václav Stárek. Pro Cenu AHR ČR si přiběhl kůň Mastman s žokejem Josefem Bartošem. Cenu z rukou Pavla Hlinky převzal také trenér vítězného koně Josef Váňa st. také na ízenou degustaci vybraných vín pod vedením uznávaného sommeliéra a hoteliéra Old icha Bujnocha. Krom Ceny Asociace hotel a restaurací eské republiky se v rámci Slovenského dne jely ješt další t i dostihy podporované partnery z oblasti cestovního ruchu Cena Destina ní spole nosti s Rádiem Blaník, Cena Mezinárodního letišt Pardubice a Cena spole nosti Lé ebné lázn Bohdane. Text a foto: -pmu- 11

12 AKCE Jak vrátit konzumenty piva do hospod? P i pravidelném setkání u kulatého stolu, po ádaného eským svazem pivovar a sladoven, v srpnu seznámil jeho výkonný editel Ing. Jan Veselý v salonku Boccaccio v Grandhotelu Bohemia v Praze ty i desítky noviná s výsledky nedávného pr zkumu v pivovarských skupinách a jednotlivých pivovarech v R. Nižší prodeje piva, mj. zap í in né zvýšením spot ební dan na pivo od ledna 2010, vedou pivovary k hledání cest, jak konzumenty piva do hospod vrátit. P itom obchodní a funk ní partnerství mezi eským pivem a eskou hospodou má více než tisíciletou tradici. V posledních letech postupn roste po et pivovar, které vedle podpory existujících gastronomických za ízení budují své vlastní et zce restaurací. Nejv tším eským et zcem je koncept Staropramen Potrefená Husa, své et zce mají také Bud jovický Budvar, Plze ský Prazdroj a n které další pivovary. Nad tím, pro lidé navšt vují restaurace, se ve svém vystoupení zamyslel také Ing. Václav Stárek, generální sekretá Asociace hotel a restaurací R. Mezi hlavní atributy eských restaurací adí prost edí, personál, lokalitu a kvalitu nápoj a pokrm. Naopak podnikání je limitováno nájemným, neodborností a nedostatkem znalostí z oboru a také legislativou. Zleva Ing. Josef Vacl, CSc., ředitel agentury Port, Ing. Jan Veselý a Ing. Václav Stárek Text a foto: Jaroslav Holoubek AKC ČR podporuje děti z dětských domovů Již několik let AKC ČR spolupracuje s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, kdy v rámci projektu Start do života finančně podporuje děti z dětských domovů. V případě zájmu o účast vaší restaurace na Mezinárodním dni kuchařů formou stánku najdete bližší informace na níže uvedených kontaktech. Ing. Zuzana Albrechtová, manažerka AKC ČR mobil: Asociace kuchařů a cukrářů ČR U Krbu 521/ Praha 10 S tímto charitativním cílem jsou spojeny oslavy Mezinárodního Dne kucha International Chefs Day lenských stát WACS (Sv tové federace kucha, která má p es 10 mil. len ). Již tvrtým rokem oslavy p ipravujeme ve spolupráci s agenturou Czech- Tourism, Asociací hotel a restaurací R, Makrem, Folklorním sdružením R a dalšími našimi partnery za podpory Hlavního m sta Praha, pod záštitou Livie Klausové a primátora Pavla Béma. Spolu s kolegy v celém sv t vzdáváme p i nich est a uznání práci kucha a cukrá. I v letošním roce mohou slavit spolu s námi všichni, kdo se p ímo zú astní formou vlastního stánku, v n mž nabídnou ukázku svého kucha ského i cukrá ského um ní anebo jen p ijdou 23. íjna 2010 na Starom stské nám stí v Praze. Ti, kdo cht jí ochutnat n co dobrého, zárove p isp jí na dobrou v c, protože práv výt žek naší práce z tohoto dne bude op t v nován na charitativní ú ely. Rádi vás všechny uvítáme, protože v neposlední ad je jedním z cíl Asociace kucha- a cukrá R i Asociace hotel a restaurací R podpora podnikatel v gastronomii, snaha p ivést k tomuto oboru co nejvíce mladých lidí a rovn ž naši práci p iblížit co nejširší ve ejnosti. Naše asociace jsou neziskové organizace, a proto si velice ceníme podpory našich sponzor a obchodních partner, kte í nám tímto umož ují rozvíjet další projekty. I. SETKÁNÍ RESTAURATÉRŮ Na téma: Problematika pracovněprávních vztahů 22. od hodin v Pivovarském klubu Praha JUDr. Jitka Hejduková odpoví na vaše dotazy (pozvánku a bližší informace obdrží členové AHR ČR elektronickou poštou) Bližší informace: tel.:

13 Představujeme nové členy Rady AHR ČR Jméno: Ing. Ji í Motan V k: 54 let Dosažené vzd lání: vysokoškolské Praxe v oboru: 30 let Sou asná pozice v zam stnání: editel hotelu Oblast p sobení v Rad : p edseda Krajské sekce AHR R Olomouckého kraje Dny korejské kuchyně AHR R si dovoluje informovat své leny a p íznivce, že v listopadu 2010 se v Praze uskute ní Dny korejské kuchyn, v rámci kterých budou mít vybraní eští šéfkucha i možnost zú astnit se kurz p ípravy korejských jídel, které povedou p ední šéfkucha i z Koreje. Akci organizuje Velvyslanectví Korejské republiky a AHR R o ní bude podrobn ji informovat v dalším ísle zpravodaje. Jana Hajzlerová Kancelá zástupce vedoucího mise Velvyslanectví Korejské republiky tel.: , fax: Slaví kova 5, Praha 6 Změna CEO HOTREC Po dvaceti letech opouští HOTREC její generální sekretá ka Marguerite Sequaris. Marguerite vytvo ila za dobu svého p sobení z HOT- REC organizaci, která je uznávána Bruselem jako reprezentant evropského hotelnictví. Díky její ob tavé práci se poda ilo prosazovat zájmy našeho oboru. Cht li bychom jí touto cestou pod kovat za vše, co pro naši organizaci u inila, a pop át jí pevné zdraví a hodn št stí v osobním život. Na místo generální sekretá ky HOTREC nastupuje Anna Torres, které p ejeme hodn úsp ch a t šíme se na další spolupráci. Kontakty a více podrobností naleznete na Václav Stárek Stanovisko AHR ČR k programovému prohlášení vlády ČR Asociace hotel a restaurací eské republiky (AHR R) souhlasí s nutností provedení reforem, které vláda považuje ve svém prohlášení za hlavní úkoly. Zvlášt pak vítá reformy v oblasti terciárního vzd lávání a opat ení vedoucí k transparentnosti v oblasti ve ejných zakázek. AHR R by p ivítala v tší d slednost p i kontrolní innosti státu v i podnikatelským subjekt m, je p esv d ena, že zjednodušením systému výb ru daní a poplatk a d slednou kontrolou by byla snížena šedá ekonomika, která poškozuje poctivé podnikatele. V oblasti sou asných limit pro plátce DPH je v oboru hotelnictví a gastronomie tento d sledný p ístup zvlášt žádoucí. Cestovní ruch je jednozna n oborem, který má vysoký potenciál pro tvorbu a udržení pracovních p íležitostí, zvlášt v regionech, kde není p íliš p íležitostí pro jiné oblasti pr myslu. Cestovní ruch generuje celkem pracovních úvazk, což je dvakrát více než nap íklad zem d lství. Podíl celkového p ínosu cestovního ruchu je 7,6 % s významným potenciálem dalšího r stu, zvlášt v oblastech s vysokou nezam stnaností. Z tohoto d vodu se AHR R obává plánovaného, minimáln 10% snížení výdaj organiza ních složek státu a p ísp vkových organizací a zastává názor, že by k tomuto snižování m lo dojít spíše snížením administrativy než nap íklad dalším snižováním výdaj na propagaci cestovního ruchu v eské republice, které jsou již tak v porovnání se sousedními zem mi velmi nízké. Další krácení t chto výdaj by v kone né fázi p ineslo další propady v tržbách generovaných cestovním ruchem, a v kone né fázi tedy pokles výb ru daní a poplatk. Podle studie KPMG, zve ejn né v tomto roce, z každých 100 korun utracených za služby cestovního ruchu bylo do státního rozpo tu odvedeno 40,79 K. AHR R vítá zám r vlády prosazovat pro období let zachování unijního rozpo tu na úrovní 1% HDP EU a vy len ní dostate ných prost edk na strukturní a kohezní politiku stejn jako snahu o zjednodušení erpání prost edk ze strukturálních fond. AHR R vítá, že sou ástí vládního prohlášení je také stanovisko k oblasti cestovního ruchu, které je však nep íliš specifikované. Význam, který je politiky p ikládán cestovnímu ruchu, nazna uje i fakt, že v programovém prohlášení vlády jsou cestovnímu ruchu v novány ty i ádky textu, p i emž dokument samotný má 42 stran. Cestovnímu ruchu by jednozna n prosp lo p ijetí zákona, který by definoval jednotlivé odpov dnosti a zdroje finan ních prost edk pro podporu p íjezdového cestovního ruchu. Stejn tak je nutné vytvo it dlouhodobý strategický plán dalšího rozvoje cestovního ruchu, který by jasn definoval hlavní segmenty a cíle stejn jako cesty k jejich oslovení a dosažení r stu cestovního ruchu v rámci celé republiky. Václav Stárek AKTUALITY Online podpora certifikovaných zařízení P edstavujeme vám nové logo sloužící k ozna ení certifikovaných za ízení na internetových portálech. S tímto ozna ením budou pracovat všechny zem v rámci Hotelstars Union. Postupem asu bude tímto novým logem nahrazena i naše stávající hv zda. Mezi portály, které se p idaly ke spolupráci a rozlišují oficiáln klasifikovaná za ízení i umož ují jejich filtrování, p ibyly další dva: HOTELY.CZ Portál HOTELY.cz je jedním z nejv tších rezerva ních portál v eské republice. V aktuální databázi je zaregistrováno více než 1400 ubytovacích za ízení a jejich po et se neustále zvyšuje. Na portálu registrujeme pr m rn p es návšt vník m sí n. Od roku 2006 pomohl portál HOTELY.cz rezervovat ubytování pro více než osob. Vybrat si ubytování podle vašich p edstav vám pomohou cenná hodnocení od skute n ubytovaných klient, interaktivní podrobné vyhledávání a operátorky specializující se na eskou republiku, které vám v p ípad obsazenosti ubytovacího za ízení nabídnou alternativní nabídku ubytování. Ceny na portálu HOTELY. cz jsou zpravidla nižší než ceny pultové, šet íme tak váš as i peníze. Jelikož portál HOTELY.cz zaznamenával v poslední dob zvýšený výskyt poptávky po dopl kových službách, jako jsou masáže, wellness aktivity nebo láze ské procedury, rozhodl se rozší it nabídku služeb o láze ské a wellness pobyty. Druhým z nov spolupracujících portál je myczechrepublic.eu, který vám p edstavíme v dalším ísle našeho zpravodaje. V sou asnosti mezi partnerské webové portály pat í nadnárodní portály expedia.com a tripadvisor.com (p ipravuje se), národní portály firmy.cz a seznam.cz, ubytovani.cz (p ipravuje se), Hotel.cz, TraveGuide.cz, CZeCOT.com, kudyznudy.cz, dohotelu.cz, dopenzionu.cz, hotely.cz a regionální portály Vychodni-Cechy.info, Jizni-Morava.info, Jizni-Morava.cz, Pardubicko.info a Ceskomoravskepomezi.cz. Klára Zachariášová 13

14 AKTUALITY Členové AHR ČR pomáhají oblastem postiženým povodněmi Po zasažení severu České republiky ničivými povodněmi obeslala AHR ČR své členy s prosbou o poskytnutí pomoci kolegům z postižených oblastí. Zároveň byla rozeslána výzva provozovatelům hotelových a gastronomických zařízení z těchto oblastí, aby specifikovali své momentální potřeby pomoci. Na základě této komunikace jsme obdrželi několik zpráv o již probíhající pomoci nebo byla pomoc následně zprostředkována. Na pomoci postiženým oblastem participovali nap íklad tito lenové AHR R: HOTEL****BABYLON LIBEREC poskytl na základ žádosti krizového štábu v Liberci dne celkem 500 porcí guláše jako dar pro m sto Chrastava. vody do postižených oblastí. Obecní ú ad obce Bílý Kostel nad Nisou sem byla následn po zjišt ní jejich specifických pot eb vyslána vlastní dodávka s pomocí. Spole nost MAK- RO je nadále v kontaktu se spole ností ADRA a operativn pomáhá. Materiální pomoc již p esáhla hodnotu K. bylo uskute n no ve dnech mezi celkem p t charitativních koncert. Veškeré utržené prost edky budou p edány oblastem postiženým povodn mi, a to na základ instrukcí charitativních organizací. Hard Rock Café dále obstarávalo do postižených oblastí potraviny, balenou vodu a isticí prost edky. Spole nost ADRA prost ednictvím velkoobchodních st edisek spole nosti MAKRO v Liberci a Ústí nad Labem zajistila okamžitou distribuci isticích a dezinfek ních prost edk a pom cek, trvanlivých potravin a pitné Hotel Olympik poskytl postiženým oblastem pr myslové vysouše e. Hard Rock Café po ádá charitativní sbírku na pomoc postiženým oblastem. Sou asn Všem, kte í participují a už materiáln nebo finan n na pomoci zasaženým oblastem, d kujeme! Kouření v restauracích v souvislosti s novelou zákona výsledky rychlého průzkumu AHR ČR Bety Cedidlová Neustále se objevují dotazy médií i veřejnosti, jakým způsobem byla naplněna novela protikuřáckého zákona (zákon 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Asociace hotelů a restaurací tedy počátkem srpna provedla jednoduchou anketu mezi provozovateli hotelových i samostatných restaurací. Foto: tijmen/sxc.hu Ankety se zú astnilo již tém 300 respondent a podle p edb žných výsledk lze konstatovat, že v p ípad hotelových restaurací je jich 56 % zcela neku áckých, 20 % respondent využívá možnost vy lenit pro ku áky stavebn odd lené prostory a 24 % respondent se rozhodlo, že jejich restaurace bude ku ácká. U restaurací samostatných je situace trochu jiná 34 % respondent potvrdilo, že jejich restaurace je zcela neku ácká, 42 % respondent využívá možnosti kombinování ku áckých a neku áckých stavebn odd lených prostor a pouze 24 % restaurací je ku áckých. Nemáme dosud žádné informace o tom, že by n kdo již byl sankciován za porušení nových p edpis. Co se týká našich len, byli v as informováni a byla jim zprost edkována možnost v as objednat p edepsané ozna ení ve form samolepek. Zatím jsme se nesetkali se zásadním problémem, i když ze zkušeností z terénu víme, že ne všichni provozovatelé restaurací mají správné ozna ení již zajišt no. Domníváme se však, že se rozhodn nenapl- ují katastrofické scéná e obhájc plošného zákazu kou ení ve smyslu, že bude v tšina restaurací v esku ku áckých. Naopak i z p edb žných výsledk lze konstatovat, že je to práv trh, respektive zákazník, který v kone né fázi rozhoduje o tom, zda bude restaurace ku ácká i nikoliv. Václav Stárek Vážený pan Ing. Pavel Hlinka Prezident Asociace hotel a restaurací eské republiky, o. s. Revolu ní 13, Praha 1 Praha, 12. ervence j / Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám v souvislosti s ukon ením p sobení ve funkci ministra pro místní rozvoj pod koval za výbornou a vst ícnou spolupráci, která byla vždy zárukou dobrých výsledk. Velmi dob e si uv domuji, že jsme spole n pracovali ve složité dob, která se promítala do mnoha strategických rozhodnutí v naší zemi. Jsem velmi rád, že jsem jako ministr pro místní rozvoj mohl spole n s Vámi podporovat a rozvíjet cestovní ruch, jednu z hlavních agend ministerstva. Velmi si cením výsledk, kterých se díky naší spole né snaze poda ilo dosáhnout. Sou asn si dob e uv domuji, že je v tomto sm ru ješt mnoho práce, kterou je t eba se intenzivn zabývat. Naše spolupráce pro mne byla vždy velmi d ležitá a v ím, že budeme na dosažení spole ných cíl spole n pracovat stejn dob e i nadále. Se srde nými pozdravy Rostislav Vondruška Ministr pro místní rozvoj 14

15 To nejlepší pro vaše hosty VEBA je tradičním českým výrobcem bavlněných žakárských tkanin a výrobků z nich: lůžkovin, stolního prádla, froté ručníků, županů i předložek. Tajemství mimořádné kvality produktů se značkou VEBA je ve velmi důkladném přístupu k celému procesu výroby. INZERCE Zvláštním segmentem spole nosti VEBA je nabídka pro hotelový pr mysl a ve ejnou terciární sféru, a to v celém komplexu froté zboží, ložního a stolního prádla s garancemi kvality, dlouhé životnosti, stálobarevnosti i p i praní v prost edcích obsahujících chlor. Tyto výrobky jsou vysoce kvalitní a odolné, speciáln vyvinuté a testované na vysokou zát ž p i ošet ování. Kombinací jednotlivých druh výrobk je možné vytvo it barevn i dezénov slad ný komplet. Krom l žkovin, ubrus a froté výrobk vyvinutých pro tuto uživatelskou sféru nabízí i adu speciálních výrobk, jako jsou chráni e matrací, víceú elová prost radla, moltony a jiné, a nadále pokra uje v jejich vývoji. Kolekce WA-TER Papillons Pro náro ného zákazníka, hotely a penziony vyšší kategorie, wellness a relaxa ní centra nabízí VEBA luxusní kolekci WA-TER, jejímž základem je vysoce technicky a uživatelsky vysp lý výrobek kombinující výhody vafle a froté. Je mimo ádn savý, m kký, s vysokou pevností, má vynikající t ecí schopnosti a masážní ú inky. Je vyroben ze 100% bavlny z vysoce kvalitní esané p íze. Tento výrobek je nabízen v módních barvách a dezénech, r zných provedeních a rozm rech, jako jsou ru níky a osušky, žínky a šáte ky, p edložky, župany, ale i p ehozy na postele. Kolekce je dopln na o dezénov a barevn slad né výrobky z froté a vafle. Speciality na p ání VEBA nabízí speciální úpravy, které jsou zdravotn nezávadné a permanentní i po opakovaném praní. Více než devadesát procent jich je vhodných pro d ti do t í let. L žkoviny s antimikrobiální úpravou spl ují nejnáro n jší požadavky na mikrobiální istotu. Jsou ur ené zejména pro nemocnice, kde je velký pohyb lidí a tím i vysoké riziko kontaminace mikroorganismy. Nežehlivá úprava je vhodná pro l žkoviny vyšších kvalit a usnad uje spot ebiteli údržbu, p i správném zp sobu ošet ování jsou tkaniny po praní dokonale hladké. Pro ubrusový sortiment je rovn ž možné využít speciální nešpinivé úpravy, která sou asn s vodoodpudivou zabra uje proniknutí rozlité tekutiny do ubrusu a na povrch stolu. Neho lavá úprava je doporu ená pro ubrusy a froté výrobky. Tkaniny s neho lavou úpravou vykazují potla ení ho ení a tím je zaru ena v tší bezpe nost na místech, kde se zdržuje v tší po et osob, jako jsou hotely, restaurace, nemocnice, lázn, letecké spole nosti apod. Další specialitou spole nosti VEBA je žakársky vytkávané, vyšívané nebo tišt né logo zákazníka. Záruka kvality VEBA má certifikát ISO 9001:2000, je držitelem licence SOTEX s právem využívat zna ku ZARU ENÁ KVALITA a certifikátu ISO 14001:2004, takže se šetrn chová i k životnímu prost edí. VEBA dále garantuje ozna ení výrobk PROFESSIONAL. Ložní prádlo, ubrusy a froté výrobky ozna ené PRO- FESSIONAL zajiš ují komfortní pocit všem návšt vník m hotel a penzion. P i vývoji t chto výrobk byl zohledn n požadavek hoteliér na nízké náklady na údržbu prádla a zárove dlouhou životnost. Prádlo PROFES- SIONAL spl uje svým materiálovým složením, konstrukcí i konfek ním zpracováním všechny požadavky na údržbu v pr myslových prádelnách s náro nou moderní technologií. Parametry výrobk jsou ov eny ve spolupráci s odborníky Asociace prádelen a istíren. WA-TER Callcentrum Tel.:

16 INZERCE Systém kritických bodů (HACCP) v praxi skladování Zp sob skladování potravin ovliv uje jejich zdravotní nezávadnost a kvalitu. P i nevhodném skladování m že dojít ke znehodnocení potravin a zm nám, které mohou vést ke vzniku ady alimentárních nákaz. Správné skladování potravin zabezpe í zdravotn nezávadné potraviny a pokrmy a p edchází tak možnému nebezpe í vzniku onemocn ní z potravin. Mezi hlavní initele, kte í ovliv ují zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin, pat í: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, zp sob uložení a istota skladových prostor. Podmínky skladování hlavních komodit: erstvé maso maso dr beží: podmínky skladování: max. 4 C ostatní maso: podmínky skladování: max. 7 C Mleté maso jako mleté maso se podle na ízení ES 853/2004 rozumí vykost né maso, které bylo rozm ln no a obsahuje mén než 1 % soli, podmínky skladování: max. 2 C Droby droby se podle na ízení ES 853/2004 rozumí erstvé maso jiné než z jate n upraveného t la, v etn vnit ností a krve, podmínky skladování: max. 3 C Specialista na systém HACCP a povinná školení ve stravování povinné interní audity HACCP zpracování kompletního systému HACCP zpracování provozního a sanitačního řádu příprava na certifikaci ISO 9001, ISO povinná školení hygienického minima, SVHP, HACCP záruka na provedené služby až do výše 5 mil. Kč tel.: , GSM: výrazná sleva pro členy Asociace hotelů a restaurací ČR Vejce podmínky skladování: uchovávání v suchu, chrán ní p ed sluncem, skladování p i teplot 5 C až 18 C va ená nebo barvená vejce: jsou považována za výrobek z vajec, u kterého podmínky skladování ur uje sám výrobce (a ru í za n ) Mléko a mlé né výrobky mléko, smetana, mlé né výrobky ošet ené UHT a sterilací, zahušt né mléko, sušené mlé ko, bílkovinné mlé né výrobky: podmínky skladování: p i teplot do 24 C, všechny ostatní mlé né výrobky: podmínky skladování: p i teplot od 4 C do 8 C, sušené mlé né výrobky: podmínky skladování: p i relativní vlhkosti vzduchu do 70 % Ovoce, zelenina erstvé ovoce, zelenina: podmínky skladování: odd len, v istých, dob e v tratelných prostorách, upravená chlazená erstvá zelenina a ovoce: podmínky skladování: 0 C až 5 C Dehydrované výrobky podmínky skladování: v suchých, chladných a v tratelných místnostech na podlážkách, min. 5 cm nad zemí a od st n, odd len od látek s výraznými pachy a v n mi. Ing. Tomáš apek, CSc., UniConsulting, s. r. o. hotelový a restaurační software Mefisto GRAND Software pro řízení větších hotelů a hotelových řetězců. Mefisto RELAX Nový produkt pro sportovní, relaxační a wellness centra. Mefisto HOTEL Software vhodný pro menší a střední hotely a penziony. Mefisto SPA Software určený pro ubytovací zařízení s lázeňským provozem. Mefisto GOURMET Software pro restaurace a provozy rychlého občerstvení. Mefisto CAMPUS Software pro správu velkých ubytovacích kapacit. produkty ověřené provozem MEFISTO SOFTWARE, a.s., U Továren 770/1b, Praha 10 tel.: , fax:

17 Restaurace Zinc uvádí lekce vaření culinary master classes Hotel Hilton Prague Old Town zahajuje lekce vaření Zinc culinary master classes, které dávají návštěvníkům možnost naučit se připravit vynikající thajskou kuchyni. Lekce se konají v hotelové restauraci Zinc a povede je sous chef hotelu Hilton Prague Old Town Chaiyasith Lam Srichom společně s šéfkuchařem hotelu Arim Munandarem. Hotel Hilton Prague Old Town zahajuje lekce va ení Zinc culinary master classes, které dávají návšt vník m možnost nau it se p ipravit vynikající thajskou kuchyni. Lekce se konají v hotelové restauraci Zinc a povede je sous chef hotelu Hilton Prague Old Town Chaiyasith Lam Srichom spole n s šéfkucha em hotelu Arim Munandarem. Ú astníci lekcí se nau í, jak p ipravit tradi ní thajské pokrmy jako thajské mo ské plody s limetkou a dresinkem z citronové trávy, pe enou kachnu v li i a ananasovém kari a roládu Pavlova s mangem a mu enkou s erstvým lesním ovocem a kokosovým krémem. O kuchařích: Chaiyasith Lam Srichom je thajského p vodu. Lam ale vyr stal v Austrálii, kam se jeho rodina p est hovala z Thajska, když mu bylo šest let. Lam pracoval v nejr zn jších restauracích v Austrálii, než potkal svou budoucí ženu a p est hoval se do jejího rodného m sta Prahy. Od doby, co žije v Praze, neustále zdokonaluje své kuliná ské dovednosti a do svého rukopisu p idal prvky moderní evropské kuchyn. Lekce jsou zahájeny uvítacím p ípitkem v Zinc lounge & bar a poté následuje prohlídka kuchyn. Kucha i p edstaví všechny ingredience a prozradí i nejlepší místa, tipy a triky pro zakoupení p ísad té nejlepší kvality. Po spole né p íprav pokrm si je mohou ú astníci vychutnat v prostorách restaurace spolu s nabídkou pe liv vybraných vín. Po skon ení všichni obdrží recepty pokrm, certifikát a upomínku. Jsme opravdu nadšení z master classes, zvlášt pak po úsp chu nedávných zkušebních lekcí, které se konaly v naší restauraci. Master classes nejsou pouze vzd lávacího charakteru, p inášejí ú astník m také spoustu zábavy, íká sous chef Chaiyasith Lam Srichom. Ari Munandar pochází z Indonésie a b hem své profesní kariéry získal uznání a zkušenosti ve špi kových sv tových hotelích a restauracích, v etn restaurací v hotelech Hilton v Indonésii, Jižní Africe a Londýn. Pro zájemce: Lekce va ení Zinc culinary master classes se budou konat v sobotu 25. zá í a 27. listopadu 2010 od do hodin. Cena na osobu je 2900 K a maximální kapacita je 12 ú astník. Rezervace na tel nebo em na VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ INZERCE 17

18 VÝVOJ V EU A VE SVĚTĚ Žádná lůžka pro extremisty (Berlín, ervenec 2010) DEHOGA p ivítala soudní potvrzení zákazu poskytnutí ubytování šéfovi extremistické strany NPD Voigtovi. Hoteliér má plnou podporu svazu. Foto: bellemedia/sxc.hu Dveře zůstaly pro Voigta zavřeny. Hoteliér z Bad Sarow odmítl ubytovat p edsedu NPD ve svém hotelu. Následná Voigtova žaloba kv li porušení jeho osobnostních práv byla soudem ve Frankfurtu nad Odrou zamítnuta. DEHOGA vyjád ila s tímto verdiktem naprostou spokojenost: Vítáme rozhodnutí soudu. Naším posláním je pohostinnost a ta se nesnoubí s xenofobními projevy n kterých extrémn pravicových uskupení, konstatuje hlavní jednatelka svazu Ingrid Hartgesová. My nemáme problémy s cizinci; naopak máme problémy bez nich. Poskytnutí ubytování len m extremistických uskupení je otázkou sv domí, kterou si musí zodpov d t každý hoteliér sám. Hoteliér, který takovou rezervaci odmítne, jedná správn a má plnou podporu svazu: Podle ob anského zákoníku panuje v naší zemi smluvní volnost. Podnikatel není povinen uzavírat smlouvy, vysv tluje paní Hartgesová. DEHOGA se v minulosti již n kolikrát vymezila proti jakékoliv form extremismu. P i jakýchkoliv dotazech i problémech nabízí svaz svým len m konkrétní pomoc a poradenství. Hotelnictví překonalo krizi (Berlín, srpen 2010) Aktuální letní konjunkturní barometr vykazuje s 3,6procentním navýšením obrat, ty procentním p ír stkem po tu p enocování a se zlepšením pr m rné obsazenosti o 5,6 procenta výraznou zm nu trendu v hotelovém pr myslu. N mecký hotelový pr mysl je na nejlepší cest p ekonat dopady t žké hospodá ské krize a u obsazenosti a zam stnanosti op t zakotvit na p edkrizové úrovni, objas oval p edseda n meckého hotelového svazu IHA Fritz G. Dreesen konjunkturální data. Je to o to podivuhodn jší, když vezmeme v úvahu, že hotelnictví jako konjunkturáln senzibilní branže za normálních okolností za fází hospodá ského oživení zásadn pokulhává. N mecké hotelnictví se mohlo i p es nep íznivé prognózy dostat z krize a investovat v milionových ástkách a vytvo it tisíce nových pracovních míst také díky pror stovým konjunkturálním zákon m. Pololetní data konjunkturálního barometru IHA v porovnání s daty stejného období minulého roku: Po et p enocování v hotelech, hotelech garni, hostincích a penzionech se zvýšil o 4 % na 101,8 milionu. U cizinc inila tato hodnota 9 %, zatímco u N mc 2 %). Obrat v hotelnictví stoupl nomináln o 3,6 %, reáln (po o išt ní o inflaci) klesl o 1,8 % (hodnoty za období leden kv ten). Pr m rná obsazenost pokoje stoupla o 5,6 % na 60,2 %, zatímco p ed rokem jsme se potýkali s poklesem o 7,3 %. Pr m rné brutto ceny pokoj klesly o 0,5 % na 97 EUR, zatímco netto ceny po lo ském ústupu o 9,5 % se letos vytáhly o 10,7 %. RevPAR po lo ském pádu o 14,5 % nyní stoupl o 16,9 % na 54 EUR. Zaznamenal: Zden k Klingora INZERCE VÝHODNÉ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO ČLENY AHR ČR Víte o tom, že časopis Food-Service je partnerem AHR ČR? Víte o tom, že časopis Food-Service je také partnerem pro Vás?... pak určitě víte, že časopis Food-Service poskytuje členům AHR ČR SLEVU NA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ! 11 vydání/12 čísel obdržíte za 469 Kč (běžná cena 903 Kč) JIŽ 19 LET PRO HO.RE.KA. SEGMENT České a slovenské nakladatelství, s.r.o., Rosmarin Business Center, Dělnická 231/12, Praha 7 Váš přímý kontakt pro objednávky: Štěpán Růžička, tel.: , fax: , (Uvádějte, prosím, kód člena AHR). 18

19 Hotel místo pro setkání s hudbou a poezií Komponovaný ve er vážné hudby a poezie v designovém hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre vdechl harmonický zážitek všem zú astn ným host m. V úterý 22. ervna 2010 zahájil hotel Holiday Inn Prague Congress Centre p tidílný cyklus koncert vážné hudby v populárním lesku Setkání s hudbou a poezií. Záštitu nad celou akcí p evzal Ing. Pavel Horálek, starosta M stské ásti Praha 4. Úvodní koncert cyklu pod názvem Malá no ní hudba zahájil po zazn ní gongu Old ich Vl ek, v d í osobnost orchestru Virtuosi di Praga, dirigent a houslový virtuos. Vysv tlil, že as zahájení hodin byl zvolen zám rn, nebo evokuje rok narození Bed icha Smetany, tedy rok B hem koncertu seznámil dob e vylad ný mistr Vl ek publikum s díly více autor (W. A. Mozart, A. Dvo ák, A. Vivaldi, B. Martin, L. Boccherini), pozoruhodný byl ovšem zp sob, jakým byl vzpomenut hudební génius Franco Cimerman, jehož melodie a styl nápadn p ipomínají jeho mnohem pozd jšího následovníka Mozarta! N kdy dokonce Beethovena i Schuberta. Podle mistra Vl ka nemohl být autorem hudebního opusu ani nikdo jiný než nevlastní otec i d d Jár v, nebo genialita se v t chto rodech d dí. Poslucha e okouzlil MUDr. Alvaro Cordoba, uruguayský kytarový virtuos a špi kový sv tový neurochirurg, který se p vodn stal kytaristou, posléze dokon il medicínu a dnes je obtížné íci, v em je jeho profesionalita lepší. Praktikuje pro jistotu oboje (pro poslucha e jenom dob e ). Nádhernou kompozici ve era završila charizmatická osobnost Otakara Brouska, jehož um lecký p ednes je vyhlášeným pohlazením pro vnímavé a um nímilovné poslucha e. Sou ástí komponovaného ve era bylo i následné pozvání všech host generálním editelem hotelu JUDr. Janem Filipem na íši vína do Orangerie a hotelové zahrady. Toskánská vína z vina ské spole nosti Markuzzi skv le harmonovala s malým ob erstvením p ipraveným zkušeným týmem pod vedením šéfkucha e Ladislava Douši v duchu moderních gastronomických trend. Atraktivní prostory zimní zahrady Orangerie ozdobily velkoformátové fotografie z kolekce Geometrie nahoty významného eského fotografa Pavla Brunclíka, a nechaly tak vstoupit múzy um ní i do hotelového prost edí. Nevšední pojetí komponovaného ve era kouzeln oslovilo i poslucha e, kte í tomuto druhu hudby ješt neholdují. Kulturní zážitek byl umocn n p íjemným podve erem v hotelové zahrad, odkud se host m naskýtá p ekrásný pohled na naše nejstarší královská sídla staroslavný Vyšehrad a Pražský hrad symboly státnosti i hlavního m sta Prahy. Zur ení zahradní fontány lehce navodilo úvodní tóny Smetanovy Vltavy, které zazn ly b hem ve era a zanechaly v každém z host nový poznatek z prost edí hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Poznatek, který ukázal nové a širší možnosti nabídky spojující kulturn -relaxa ní zážitek ur ený všem host m. Otev ení hudebních salon v Holiday Inn noblesn navodilo atmosféru hudebních salon, Holiday Inn Prague Congress Centre které byly kdysi dávno b žnou sou ástí života, kde se scházeli a kultivovali lidé r zného zam ení, poslouchali hudbu a poezii, a odnášeli si zážitky i pou ení získané prost ednictvím spole ného prožitku. Záv re ný koncert cyklu, který je plánovaný na 5. prosince 2010, nabídne tradi ní eskou mši váno ní Jakuba Jana Ryby, kde spole n s Virtuosi di Praga vystoupí sbor Lú nica. Komponovaný ve er hudby a poezie zpest ený výstavou nebo prezentací firemních produkt, lze ve vybraném termínu zajistit pro uzav enou spole nost až 120 host. Ob erstvení a nápl programu rádi p izp sobíme p ání klienta (filmové melodie, vážná hudba, jazz atp.). Celá akce m že být koncipována jako váno ní ve írek pro zam stnance nebo pro obchodní partnery. Text a foto: Holiday Inn PCC Pro více informací o hudebních salonech: nebo tel.: INZERCE ty hv zdi kový hotel kategorie Superior evropské klasifikace AHR R je sou ástí jednoho z nejv tších sv tových hotelových et zc InterContinental Hotels Group (IHG) a nachází se jen pár krok od jednoho z nejvýznamn jších míst eské historie Národní kulturní památky Vyšehrad. Od svého otev ení v roce 2001 poskytuje ubytovací i gastronomické služby na vysoké úrovni, o emž sv d í jak ada prestižních ocen ní a certifikát, tak i hodnocení host v rámci Quality Controll Programme spole nosti IHG, které nás dlouhodob oprav uje k užívání titulu Excellent Hotel. Hotel disponuje ty mi vzájemn propojitelnými konferen ními prostory s možností výhledu do hotelové zahrady a celkovou kapacitou až 230 ú astník. Pokud hledáte prostor pro svatbu, promoci, konferenci, módní p ehlídku, workshop, firemní setkání i tiskovou konferenci, jste na správné adrese. Profesionální tým zajistí vše od ob erstvení, zap j ení techniky až po doprovodný program a ubytování až pro 500 host. Café-Restaurant Esprit se zimní zahradou Orangerie a p ekrásnou hotelovou zahradou s výhledem na Pražský hrad a Vyšehrad pravideln hostí adu významných akcí a je ideálním místem pro pracovní ob d i posezení s rodinou a p áteli. Restaurace nabízí veškerý komfort, v etn možnosti pohodln parkovat. Krom stálého menu p ipravuje šéfkucha Ladislav Douša se svým zkušeným týmem každý m síc speciální jídelní lístek plný kuliná ských skvost a denn si m žete vybrat z nabídky poledního menu. U nás jste vítáni s celou vaší rodinou pro d ti je na zahrad p ipravena d tská skluzavka a pískovišt se spoustou hra ek. Stále oblíben jší jsou kurzy va ení s šéfkucha em po ádané pro ve ejnost i firmy. Kurz va ení ve stylu narozeninové oslavy bude jist pro vás a vaše hosty nezapomenutelným zážitkem. V Délicatesse Bistru Esprit si m žete od pond lí do pátku vybrat pokrmy z poledního menu, v etn n kolika druh chutných salát, t stovin, sendvi a domácích dezert. Díky stálé a sezonní nabídce Take Away m žete být každý den hostiteli i té nejnáro n jší spole nosti a zcela bez práce. Veškeré pochutiny, od pomazánek až po naložená masa, si pohodln objednáte a pouze vyzvednete v požadovaný as. Naši cukrá i vám krom široké nabídky zákusk vykouzlí originální dort s fotografií i jiným motivem na jedlém papíru. Sí hotel Holiday Inn prochází v sou asné dob nejv tší zm nou v hotelovém pr myslu, která se týká všech 3300 hotel ve více než 100 zemích po celém sv t. Cílem tohoto procesu je oživit image zna ky a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Relaunch zahrnuje adu zm n, které hotel Holiday Inn Prague Congress Centre p edstaví již v roce Více na 19

20 REGIONY Povodně a Hard Rock Café Prague Na stran 12 jsme informovali o lenech AHR R, kte í se rozhodli pomoci koleg m z povodn mi postižených oblastí. Mezi n pat í také Hard Rock Café. Sales & marketing manager Václav Vítek uvedl detailní popis nedávno uskute n ných i práv probíhajících charitativních akcí: a) charitativní sbírka (p edpokládaná ástka do konce m síce asi K ), b) p t charitativních koncert vstupné 100 K (p edpokládaná ástka K ), mediální spolupráce s hudebními vydavatelstvími, rozhlasovými stanicemi. Veškeré utržené prost edky budou p edány oblastem postiženým povodn mi, a to na základ instrukcí charitativních organizací (ADRA). Dále p ipravujeme potraviny, balenou vodu a isticí prost edky, které doru íme do postižených oblastí. V srpnu jste mohli v rámci CHARITATIVNÍ AKCE POVODN 2010 v Hard Rock Café navštívit: Marthy & Jerry / DJ Uwa & Lucaso 80 s Replay Airfare Legendy se vrací + Markéta Konvi ková J. Vytásek & Blackbirds Replay / DJ Uwa & Lucaso 80 s David Deyl Vážení spoluobčané postižení povodněmi, dovolte nám, abychom vás oslovili naší nabídkou firmy TON, a. s. Jsme si v domi, že všechny ztráty nejdou nahradit pen zi ani hmotnými statky, p esto bychom vám cht li nabídnout pomocnou ruku v podob zvýhodn ného nákupu jakéhokoliv z našich výrobk TON. Jsme p ipraveni vám poskytnout slevu 25 % na nákup nového nábytku (židle, stoly, v šáky apod.) a % na zboží ze skladových zásob (limitováno množstvím zboží ve skladech). Jelikož také dob e víme, že lov k musí nejd íve pokrýt a zabezpe it své primární pot eby, bude tato nabídka trvat až do P i koupi výrobk je pot ebné mít písemné potvrzení od starosty obce (s podpisem a razítkem), že jste byli zasaženi nep íznivou událostí. Pro bližší informace p ijm te, prosím, pozvání na jednu z našich prodejen TON, a. s., kde vás s našimi produkty rádi seznámíme. Na vyžádání vám rádi zašleme v tišt né podob kompletní prodejní katalog našich produkt v etn ceníku. S p áním hezkého dne Monika Majerková, projektová manažerka TON, a. s., Michaela Thoneta 148, Byst ice pod Hostýnem tel.: , mobil: , fax: Soutěž PENZION ROKU 2010 zná 10 nejlepších penzionů podle hodnocení hostů Finalisté prestižní soutěže o PENZION ROKU 2010 jsou již známi. Mezi 10 nejlépe hodnocených penzionů se probojovali zástupci ubytovacích zařízení jak z Čech, tak i z Moravy. Nominační fázi soutěže o titul PENZION ROKU vyhlásila 1. května 2010 společnost FTonline, s. r. o., provozovatel stránek Dopenzionu. cz, a Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Do boj posílali svá oblíbená ubytovací za ízení sami jejich návšt vníci, sout že se aktivn zú astnily dv stovky penzion. Hodnotil se nap íklad personál, stravování, služby, pohodlí i prost edí penzionu. Hlasování se zú astnilo 5262 lidí. Naše šestileté zkušenosti s podobnými hodnoceními a žeb í ky ukazují, že stejnou šanci na úsp ch mají vedle poskytovatel komfortních a rozsáhlých služeb také ti provozovatelé, kte í nabízejí dobrou kvalitu za p ijatelnou cenu a sv j úsp ch podpo í práv aktivním p ístupem, vysv tluje Jaroslav Skalka z FTonline. Výslednou nominovanou desítku penzion azenou podle abecedy otevírá Mlýn Pataki z Muka ova, následován Pensionem Böhmerwald ze Železné Rudy, Penzionem a školicím centrem Trosky z Troskovic, Penzionem Kaplanka ze Znojma a Penzionem Keramika z D bolína. Probojoval se do ní však i Penzion Princ z Valtic, Penzion Seeberg z Františkových Lázní, Penzion U Hrádku z Lukova a Penzion UKO z Bed ichova u Jablonce nad Nisou. Uzavírá ji Penzion Šaldorf z Nového Šaldorfu. Desítka nejlepších penzion, která se do finále sout že probojovala díky hlasování svých návšt vník, bude v p ípad jejich lenství v AHR R nominována na Výro ní cenu Asociace hotel a restaurací R PENZION ROKU Jaroslav Skalka, FT Online a Klára Zachariášová, AHR Křehká krása v zahradě zdraví Spa Resort Sanssouci podporuje studenty sklářských oborů Jak jsme informovali v lo ském roce, byl v dubnu 2009 dokon en projekt Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci za ú inné podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to v rámci Regionálního opera ního programu Severozápad, oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích za ízení. Parametry projektu se da í úsp šn plnit a otevírá se tak prostor i pro dopl kové aktivity z hlediska podnikání, které však zp íjem ují pobyt našim klient m, p ispívají ke komplexnímu p sobení láze ské terapie a podporují mladé studenty sklá ských obor. V dubnu letošního roku se v modernizovaných prostorách atria Spa Resortu Sanssouci uskute nila sout ž student sklá ských výtvarných obor st edních odborných škol, vyšších odborných a vysokých um leckých škol, která si klade za cíl motivovat k dalšímu tv r ímu rozvoji studenty výtvarného zpracování skla, propagovat p vodní sklá skou tvorbu, um lecké vzd lávání v oboru a realizaci možnosti setkání student a pedagog s odborníky z oboru. Sout ž m la mezinárodní rozm r. Zú astnilo se jí 55 student z eské republiky, Ma arska, Polska a Slovenska z 11 st edních, vyšších a vysokých škol. Studenti sout žili ve dvou kategoriích (mladší a starší), v obou byly ud leny t i ceny + zvláštní cena za emeslné zpracování. Sout žní exponáty byly vystaveny v atriu Spa Resortu Sanssouci, výb r ze sout žních exponát byl poté instalován v Sun Gallery Spa Resortu Sanssouci. Spole nost Imperial Karlovy Vary, a. s., touto inností p ímo napl- uje základní zám ry na ízení Evropského parlamentu a Rady ES o Evropském fondu pro regionální rozvoj, které spo ívají v investicích do kultury, v etn ochrany, propagace a zachování kulturního d dictví, rozvoje kulturní infrastruktury, udržitelného cestovního ruchu a zvýšení regionální p itažlivosti a dokazuje, že prost edky obdržené z tohoto fondu racionáln a uvážliv využila. Ing. Ji í Milský, p edseda p edstavenstva 20

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více