Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech Registrační číslo projektu: CZ / / vedoucí projektu: prof. Ing. Vojtech Diner, CSc. koordinátor projektu: prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.

2 Hlavním cílem projektu bylo v rámci celoživotního vzdělávání vytvoření podmínek pro: další vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti informačních a komunikačních č technologií, výchovu a osvětu v oblasti v environmentálním vzdělávání.

3 Byly vytvořeny studijní materiály pro pět různě orientovaných programů environmentální vzdělávání, moderní komunikační technologie, informační technologie, implementace nových metod a forem do vzdělávání, učitelství odborných předmětů.

4 Zabezpečení kvality řešení Partnery projektu: Učitelé odborných předmětů na středních školách a pracovníci veřejné správy. Stěmito partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství a každý partner se na řešení zúčastnil dvěma experty.

5 V rámci projektu na řešení celkem participovalo 10 následujících partnerů 1. Střední průmyslová ů škola elektrotechniky t a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. 2. Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace. 3. AHOL Vyšší odborná škola o.p.s. 4. Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní Ostrava, s.r.o. 5. Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. 6. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. 7. Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace. 8. Statutární město Havířov. 9. Statutární město Opava. 10.Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

6 Časový ý průběh řešení š í Etapa 1 - zahájení projektu a výměna informací mezi partnery, Etapa 2 - mapování současného stavu vzdělanosti a stanovení odborné koncepce úrovně programů, zpracování koncepce ICT, Etapa 3 - nákup zařízení a vybavení řešitelských pracovišť, Etapa 4 - návrh základní struktury jednotlivých vzdělávacích programů, Etapa 5 - realizace infrastruktury pro implementaci výukových materiálů, Etapa 6 - zpracování detailních textů, tů Etapa 7 - zpracování výukových modulů pro potřebu distančního vzdělávání, Etapa 8 -ověření vzdělávacích programů ů realizací programů, ů Etapa 9 -ověření vzdělávacích programů realizací programů distanční formou, Etapa 10 -vyhodnocení kvality výukových ý modulů, Etapa 11 - zapracování připomínek cílových skupin, Etapa 12 - organizace a řízení projektu

7

8 Etapa 1: Doba řešení: Výstupy: 1. informování partnerů o projektu, 2. zřízení kanceláře projektu, 3. ustanovení a vytvoření řídicího a koordinačního výboru, 4. ustanovení pracovních skupin, 5. zpracování detailního plánu aktivit, stanovení dílčí odpovědnosti a termínů plnění, 6. první schůzka řídicího a koordinačního výboru, 7. poskytnutí informací o projektu: organizace informačního semináře, definování informačních toků, zveřejnění informací na www žadatele a partnerů, vytvoření letáku a jeho distribuce.

9 Etapa 2: Doba řešení: Výstupy: 1. zpracování statistických přehledů a vzdělanosti cílových skupin a zájmu o toto vzdělávání, 2. definování koncepce vzdělání (charakter, obsah, délka, cílová skupina, 3. zpracování dotazníku a zajištění průzkumu on-line cestou portálu VŠB-TUO, 4. kulatý stůl.

10 Etapa 2: Doba řešení: Výstupy: 1. zpracování statistických přehledů a vzdělanosti cílových skupin a zájmu o toto vzdělávání, 2. definování koncepce vzdělání (charakter, obsah, délka, cílová skupina, 3. zpracování dotazníku a zajištění průzkumu on-line cestou portálu VŠB-TUO, 4. kulatý stůl.

11 Etapa 3: Doba řešení: Výstupy: 1. technická specifikace zařízení a vybavení, 2. příprava dokumentace pro výběrové řízení, 3. hodnocení výběrového řízení, 4. schválení výběrového řízení, 5. dodávka zařízení, 6. zapůjčení zařízení partnerům.

12 Etapa 4: Doba řešení: Výstupy: 1. technická specifikace zařízení a vybavení, 2. zpracování strukturální osnovy pro modulů programů, 3. definování vstupních znalostí pro absolvování modulů, 4. výběr frekventantů modulů, 5. definování struktury a obsahu modulů, 6. kulatý stůl.

13 Etapa 5: Doba řešení: Výstupy: 1. zřízení vlastního webovského portálu projektu, 2. realizace on-line propojení s partnery a řešitelskými pracovišti, 3. stanovení formy pro zpracování textových materiálů a materiálů pro distanční vzdělávání, 4. kulatý stůl

14 Etapa 6: Doba řešení: Výstupy: 1. zpracování podrobných studijních materiálů pro každý modul, 2. zpracování publikace programu, 3. zpracování dotazníku pro hodnocení modulů, 4. kulatý stůl.

15 Etapa 7: Doba řešení: Výstupy: 1. zpracování scénáře pro tvorbu distančních modulů, 2. technické zpracování modulů, 3. zpracování dotazníků pro hodnocení modulů formou on- line.

16 Etapa 8: Doba řešení: Výstupy: 1. realizace výukových kurzů, 2. hodnocení kvality kurzů.

17 Etapa 9: Doba řešení: Výstupy: 1. realizace výukových kurzů, 2. hodnocení kvality kurzů, 3. seminář.

18 Etapa 10: Doba řešení: Výstupy: 1. statistické zpracování výsledků hodnocení modulů, 2. zpracování hodnotící zprávy celého programu, 3. zpracování nezávislých odborných posudků na vytvořené programy, 4. kulatý stůl.

19 Etapa 11: Doba řešení: Výstupy: 1. zpracování připomínek cílových skupin k obsahu programů, 2. zpracování závěrečné zprávy projektu, 3. realizace závěrečného semináře.

20 Etapa 12: Doba řešení: Výstupy: 1. průběžné řízení projektu, 2. komunikace s MŠMT, 3. organizace seminářů, kulatých stolů a oponentních řízení, 4. organizace výuky jednotlivých modulů, 5. zpracování zpráv, 6. publikace projektu a zpracování a vydávání publikačních materiálů

21 Dosažené výsledky řešení š í Řešení projektu předpokládalo zpracování učebních textů pro kombinovanou formu studia a jejich vydání v písemné podobě a zpracování rozšířenějších textů pro potřebu distančního vzdělávání v elektronické podobě. Při zpracovávání učebních textů byla dodržena struktura pěti programů.

22 Název programu Počet modulů A - Environmentální vzdělávání 8 B - Moderní komunikační technologie 7 C - Informační technologie 6 E - Implementace nov. met. a forem do vzděl. 6 F - Učitelství odborných předmětů 3 Celkem 30

23 Závěry z ověření materiálů partnery Posouzení materiálů provedli 3 nezávislí odborníci, doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc., prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. Všechny připomínky oponentů byly akceptovány a realizovány v materiálech pro distanční formu vzdělávání

24 Ověření kvality výukových materiálů Počet účastníků podle partnerů 180 Přihl. na komb. formu studia v počtech modul Vydaná osvědčení v počtech modulů P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 Ostatní

25 Ověření kvality výukových materiálů Počet přihlášek a účasti podle programů 300 Přihlášky na komb. formu studia v počtech modulů 250 Vydaná osvědčení v počtech modulů A B C D E

26 Ověření kvality výukových materiálů Pro distanční vzdělávání Přihlášky na dist. formu studia v počtech modulů Vydaná osvědčení v počtech modulů A B C D E

27 Ověření kvality výukových materiálů Pro distanční vzdělávání Přehled počtu přihlášek a počtu osvědčení v rozložení na jednotlivé programy Přihlášky na dist. formu studia v počtech modulů Vydaná osvědčení v počtech modulů A B C D E

28 Závěry ě z ověření materiálů partnery v otázkách Rozsah odborných informací, přehlednost a srozumitelnost textů Elektronické studijní materiály versus tištěné materiály Stahování elektronických studijních materiálů z Moodle Seznámení s možnostmi výuky v Moodlu, využití fóra, kontaktů s lektorem apod. Využití systému Moodle ve výuce na školách účastníků. Kombinovaná versus distanční forma vzdělávání

29 Přehled splnění monitorovacích ukazatelů Výstupy: počet č podpořených ř osob, klientů služeb , cíl projektu - 900, splněno a překročeno o 445. Výsledky: počet podpořených osob, u kterých podpora splnila účel 1243.

30 Děkuji za pozornost

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0014 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Zapojení zainteresovaných stran Prováděcí dokument Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více