ÚVOD Základní a funkční gramotnost Finanční gramotnost Úvodní analýza Rodinný rozpočet Příjmy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy..."

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 ÚVOD Základní a funkční gramotnost Finanční gramotnost Úvodní analýza Rodinný rozpočet Příjmy Zvýšení příjmů vlastní aktivitou Nárok na sociální dávky Příklad č Aktivní vs. pasivní majetek v rodinném rozpočtu Výdaje Životní standard Cash-flow Příklad č Analýza vlastních finančních možností Nezbytné výdaje Nutné výdaje Zbytné výdaje Analýza příjmů a výdajů domácnosti Příklad č Příklad č Úspory Příklad č Finanční gramotnost 1

3 4.5 Roční rozpočet Příklad č Aktualizace rodinného rozpočtu Rizika rodinného rozpočtu Riziko finanční negramotnosti Nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí: Příklad č Neschopnost splácet půjčku Konsolidace půjčky Registr dlužníků Dluhům raději předcházet Od dluhu k exekuci? Příklad č Doplňující informace: Společné jmění manželů Gambling Přílohy: Příloha č. 1: Zlatá pravidla finančního hospodaření Příloha č. 2: Triky prodejců, které bohužel fungují Příloha č. 3. Několik pravidel, jak se vyrovnat s dluhy: Příloha č. 4 Jste ohroženi patologickým hráčstvím? Příloha č. 5: Životní minimum částky platné od Finanční gramotnost 2

4 Částky životního minima a existenční minimum Použité zdroje: Finanční gramotnost 3

5 ÚVOD V dnešní době může být každému z nás ku prospěchu, věnuje-li alespoň malou část svého času přemýšlení nad svými penězi, nad svými potřebami a možnosti, nad svým systémem hospodaření. Je samozřejmě jednodušší nechat vše volně plynout, tzv. neřešit, nicméně z dlouhodobého pohledu je tato metoda jednoznačně cesta do záhuby. Samozřejmě mluvím li o těch, jejíchž příjmy jsou standardní, průměrné, běžné. A právě těmto je věnováno toto školení, tento vzdělávací modul s názvem Rodinný rozpočet. Budeme se zabývat finančním plánováním, seznámíme se s možnostmi hledat rezervy ve vlastním rozpočtu, pokusíme se o klasifikaci a analýzu našich příjmů a především výdajů. Budeme tedy usilovat o tzv. optimalizaci rodinného rozpočtu, a zaměříme se mimo jiné i na rizika současné společnosti, která naše rodinné rozpočty ohrožují. Finanční gramotnost 4

6 1 Základní a funkční gramotnost Dříve, než objasníme pojem finanční gramotnost, je vhodné objasnit obecně význam slova gramotnost, Gramotnost je pojem používaný pro schopnost člověka číst, psát a počítat. Gramotnost vyjadřuje schopnost porozumět a orientovat se v textu, schopnost podepsat se a schopnost základních počtů. Gramotnost - základní gramotnost není v moderním světě dostatečná, a proto se hovoří o vyšších nárocích, tzv. funkční gramotnosti, která se skládá se tří základních složek jako je schopnost porozumět souvislému textu (literární gramotnost), schopnost s textem pracovat a vyhledávat v něm (dokumentová gramotnost) a schopnost pracovat s matematickými operacemi (numerická gramotnost). Prakticky u všech profesí v moderním světě je základní gramotnost nezbytnou podmínkou. Požadavky na kompetence a kvalifikačních požadavků se proto musí dále rozšiřit na další typy gramotností, mezi nejobvyklejší vyšší stupně gramotnosti v organizacích patří: Finanční gramotnost Informační gramotnost Internetová gramotnost Jazyková gramotnost Mediální gramotnost Manažerská gramotnost Počítačová gramotnost Pracovní gramotnost https://managementmania.com/cs/financni-gramotnost Finanční gramotnost 5

7 2 Finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. Právě rozvoj finanční gramotnosti člověku poskytuje znalosti, využitelné dennodenně. Finančně gramotný člověk ví, jak funguje svět peněz, a jak se svými financemi správně zacházet. Má přesný přehled o tom, odkud se peníze na jeho účtu berou a kam následně mizejí. Namísto nákupu nepotřebných a zbytečných věcí volí uvážené investice s dlouhodobějším výhledem. Pochopí, kde může uspořit a do čeho má investovat. Finanční gramotnost 6

8 V případě, že si potřebuje vzít půjčku, věnuje svůj čas tomu, aby vybral skutečně tu nejvýhodnější. Zároveň dokáže stát nohama na zemi a ví, jak tuto půjčku bude splácet. Finančně gramotný člověk se nevrhá do riskantních podniků, nepůjčuje své peníze bez záruky navrácení ani nepodlehne gamblerství s vidinou velké výhry. Finanční gramotnost 7

9 3 Úvodní analýza Chcete-li zlepšit svoji finanční situaci, musíte v první řadě začít o penězích přemýšlet jinak. Jednoduše mnohem zodpovědněji. Pro začátek není tolik důležité, zda se chcete vymanit z dluhů, které jste si v minulosti vytvořili, naspořit si na hezkou dovolenou, pustit se do podnikání, nebo se zkrátka jen stát bohatší. Ať už jsou Vaše touhy a přání jakékoli, postup je vždy stejný, neobejdete se bez obětování části svého volného času. Obětovat svůj čas můžete několika způsoby, například tak, že tento čas věnujete hledání na první pohled nejvýhodnější půjčky, abyste řešení svého finančního problému o něco oddálili. Toto hledání většinou příliš času nezabere, nabídky od různých nebankovních společností se objevují v médiích, v tisku, dokonce i v našich schránkách. Není snadné jim odolat, především když nabídka vypadá velmi lákavě a i v telefonu jsou jejich zprostředkovatelé velmi ochotní. Čas věnovaný zajišťování podobné půjčky nikdo nepovažuje za ztracený, obětovaný, právě naopak, po určitou dobu můžete mít dojem úlevy, vítězství. K tomu, že pravda je o kus jinde, se dostaneme později v dnešním povídání. Chci mluvit o jiné formě obětování času. Chcete-li opravdu zodpovědně začít řešit své finanční možnosti, v první řadě si sedněte, vezměte si tužku a papír, případně rozklikněte některou z mnoha excelovských tabulek a vezměte s i k ruce výpisy z účtu, výplatní pásky, výpisy ze spoření, inkasa, složenky, které čekají na úhradu a začněte vyplňovat řádky a sloupce. Jak, to si řekneme v následujícím povídání. Doporučuji vám, abyste se na tuto úvodní lekci dobře připravili, jedná se o psychicky vyčerpávající činnost, která má ale dlouhodobý smysl a dosah. Pro dosažení nejdokonalejšího výsledku doporučuji, samozřejmě podle Vaší rodinné situace, zpracovat tuto úvodní analýzu společně s partnerem a staršími dětmi, vyhnete se do budoucna spoustě problémů, pokud rozpočet vyhodnotíte a následně nastavíte společně. Nechtějte za každou cenu své děti šetřit těchto starostí. Právě tím, že je aktivně zapojíte do vedení rodinných financí, v nich prohloubíte jejich vlastní finanční gramotnost. Budou mít představu, kolik stojí měsíční provoz rodiny, uvědomí si, že zaplatit jídlo a inkaso a mobil je nutné, ale že tím rodinný rozpočet zdaleka nekončí. Mnohdy potomci ani netuší o pravidelných splátkách hypotéky, leasingu, o nutnosti hradit komunální odpad, daň z nemovitosti, o pojištění vozidla možná netuší vůbec. Finanční gramotnost 8

10 4 Rodinný rozpočet Základním principem finančního hospodaření domácnosti je uvést dlouhodobě do souladu výdaje s příjmy domácnosti, a pokusit se sestavit vyrovnaný, rovnoměrný, ideálně mírně přebytkový rozpočet. Ideální situace nastane, pokud dosáhneme vztahu, kdy naše příjmy jsou vyšší než naše výdaje. Způsobů, jak tohoto dosáhnout, není mnoho, v zásadě můžeme uvést, že tohoto ideálního stavu dosáhneme zvýšením příjmů snížením výdajů kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů Příjmy a výdaje osobního nebo domácího rozpočtu musí být v rovnováze. Pokud výdaje převyšují příjmy rozpočtu, je možné rozdíl financovat z půjček nebo úvěrů. Touto cestou lze krátkodobě příjmy a výdaje rozpočtu vyrovnat. Každá půjčka a každý úvěr ale musí být spláceny včetně úroků, takže v dlouhodobém horizontu půjčky nepoměr mezi příjmy a výdaji ještě zhoršují. V případě, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je dlouhodobý, nutí tento stav člověka brát si čím dál vyšší půjčky, jak na financování svých potřeb, tak na splácení půjček předchozích. Dlouhodobý život na úvěr je neudržitelný a často končí i osobním bankrotem. Pro udržení vyváženého rozpočtu je tedy vhodné zajistit rovnováhu mezi příjmy a výdaji tím, že výši výdajů přizpůsobíme výši příjmů. Základním nástrojem, jak toho dosáhnout, je plánování rozpočtu. Typy rozpočtu: vyrovnaný (rovnoměrný, příjmy rovnající se výdajům) schodkový (výdaje přesahují příjmy) přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje ideální stav) Finanční gramotnost 9

11 4.1 Příjmy Vzhledem k tomu, že Vaším cílem je přizpůsobit výdaje Vašim příjmům, je vhodné (a navíc většinou také jednodušší) začít se zpracováním příjmů. Základem příjmu je mzda, plat nebo příjmy z podnikání, pokud nejste zaměstnáni a pracujete jako OSVČ. K tomu lze přičíst další příjmy, ať už z druhého zaměstnání, příležitostných prací a příjmů, příjmů z pronájmu vlastního majetku (např. pronájem Vašeho bytu, nebo místnosti ve Vašem bytě nebo domě atp.). Cílem je zjistit, jaký je váš celkový měsíční příjem a kolik vůbec peněz máte na měsíc k dispozici. U celé řady profesí je výše měsíčního příjmu proměnlivá. V tom případě je vhodné propočítat průměrnou výši měsíčního příjmu a případně ji o něco snížit (pro účely rozpočtu). Tím Vám v rozpočtu vznikne rezerva, a pokud by náhodou byly příjmy podprůměrné více měsíců za sebou, nedostanete se do finančních potíží vinou špatného plánování Zvýšení příjmů vlastní aktivitou Výši svého výdělku většina lidí neovlivní, především jsou-li zaměstnanci. Aktivním řešením však může být možnost přivýdělků formami různých typů dohod Dohoda o provedené práci Dohoda o pracovní činnosti Možnosti zvyšování příjmů jsou velmi obtížné, samozřejmě záleží na aktuální situaci každého osobně. Jiná situace je u studenta, právě dokončujícího vysokoškolské studium, který má reálnou šanci najít alespoň průměrně placené uplatnění na trhu práce, jiná situace je u maminky, samoživitelky, která ví, že několik následujících let bude veškerá péče o děti pouze na ní a nemůže si tedy i přes finanční nedostatečnost přijmout další zaměstnání na dohodu, jiná situace bude u dlouhodobě nezaměstnaného, který ztratil v průběhu let pracovní návyky a především již jeho zadluženost dosahuje takové míry, že se mu podle jeho pohledu již ani nevyplatí pracovat. Co se týká potenciální možnosti zvyšování příjmů, vždy se vyplatí neztrácet víru v lepší budoucnost a i situaci zdánlivě beznadějnou využít ve svůj prospěch a ve prospěch své rodiny. Například v období Finanční gramotnost 10

12 nezaměstnanosti aktivně usilovat o rozšíření možnosti pracovního uplatnění v budoucnu například využitím nabízených rekvalifikací, případně doplněním si vzdělání v systému našeho školství, maturita, vysokoškolské studium. Tento aktivní přístup k řešení finančních problémů v rámci své rodiny je vždy smysluplnější, než tzv. pasivní řešení, kdy se budete pouze spoléhat na pomoc státu a svého okolí, tedy spoléhat na to, že pracovníci příslušného úřadu zaměstnání zprostředkují, případně přiznají sociální dávky Nárok na sociální dávky Pracovníci Úřadů práce jsou schopni Vám poradit v rámci bezplatného základního sociálního poradenství, máte-li nárok na některé z dávek státní sociální podpory, případně na dávky hmotné nouze. Dávky státní sociální podpory jsou určitě známější rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné a dávky pěstounské péče. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. 0-6 let 6-15 let let 500,-- Kč 610,-- Kč 700,-- Kč (po dobu nezaopatřenosti dítěte) Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Finanční gramotnost 11

13 Maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši Kč do 4 let věku dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě, mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč. Pohřebné Finanční gramotnost 12

14 Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou Kč. Dávky pěstounské péče Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestávají být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se souhrou okolností, nebo vlastní vinou dostanete do situace, kdy ani dávky státní sociální podpory nestačí k pokrytí Vašich nákladů na žití, je možné požádat o dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), je však nutné si uvědomit, že legislativní podmínky jsou nastaveny poměrně přísně, životní minimum jednotlivce nyní činí 3.410,--, dvojice partnerů by dle zákona o pomoci v hmotné nouzi měla vystačit s částkou 5.970,--. Uvědomíme-li si skutečné náklady na živobytí, zjistíme velmi rychle, že prvořadým smyslem tohoto zákona je podněcovat každého k aktivnímu využití svých možností a tedy k zapojení se do trhu práce. Máte-li v rodině osobu se zdravotním postižením, nebo jste-li sami zdravotně handicapovaní, je možné požádat opět na kontaktním pracovišti úřadu práce o dávky pro osoby se zdravotním postižením, jedná se o přípěvek na péči, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Všechny potřebné formuláře je možné bezplatně stáhnout na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp Příklad č. 1: V příloze č. 5 jsou uvedeny částky životního minima. Zkuste si spočítat, jaká částka je životního minima pro Vaši rodinu. Zvyšování příjmů vlastním přičiněním je tedy záležitost poměrně dlouhodobá, zvyšování příjmů tedy lze dosáhnout především dosažením vyššího vzdělání, rekvalifikací nebo změnou pracovního zaměření, pokusíte-li se nalézt uplatnění v lépe placeném oboru. Zjistíte-li však, že výsledek analýzy vašich finančních možností vyžaduje mnohem rychlejší navýšení příjmů, je pro vás řešením buď navýšení pracovního úvazku, přijetí dalšího Finanční gramotnost 13

15 pracovního úvazku, změna zaměstnavatele anebo bohužel snížení svých výdajů. Nedoporučuji situaci řešit formou půjček, zejména ne u neprověřených lákavých nabídek, oslovujících nás v médiích Aktivní vs. pasivní majetek v rodinném rozpočtu Majetek je všechno, co člověk vlastní, je to souhrn statků, se kterými jednotlivec disponuje, s čím může volně nakládat a využívat jej ke svému užitku nebo dalšímu navyšování svého vlastnictví. Majetek tvoří hmotné a nehmotné statky (například autorská práva) a finanční prostředky rodiny. Majetek je možné dělit na: pasiva (např. motorové vozidlo pro vlastní potřebu pojistné, PHM ) aktiva (totéž vozidlo využité v podnikatelské činnosti jako zdroj dalšího příjmu) Další formou příjmů mohou být výnosy z finančních produktů, z cenných papírů, tyto částky nezískáváte aktivně svojí činností, vznikají na první pohled samy, pasivně, ale pouze za podmínky, že jsou správně investovány. To znamená, že jste v minulosti museli mít nějakou finanční rezervu a především, že jste byli ochotni tuto finanční rezervu rozumně investovat. Předmětem této přednášky není nabízet jednotlivé finanční produkty, nabídka finančního poradenství je ale poměrně široká. Případně bude možné zúčastnit se následujícího, obsáhlejšího, třídenního přednáškového bloku, který již bude podrobněji zaměřen mimo jiné i na schopnost orientovat se v základních finančních produktech dnešní doby. K možnostem správné investice můžeme počítat i pronájem nemovitosti, kdy se z pasivního majetku (vlastnictví nemovitosti a s ním související náklady na údržbu a provoz) stane aktivní majetek (přinášející zisk i přes nutnost investovat do údržby nemovitosti). 4.2 Výdaje Životní standard Každý z nás usiluje o co nejvyšší životní úroveň, nechce dobrovolně ustupovat z jednou přijatého životního komfortu. Bohužel však, nejsou-li naše příjmy dostatečné, nestačí-li pokrývat naše potřeby, jedinou cestou jak z bludného kruhu ven je snižovat výdeje. Finanční gramotnost 14

16 Snižovat své výdaje je možné úspornými opatřeními v rámci své rodiny, omezením spotřeby, snižováním nákladů na provoz rodiny, nebo úplným vzdáním se některých požitků. Poslední varianta je logicky nejméně oblíbená a nejméně využívaná, není však nutné ji zavrhovat zcela. Položku, za kterou můžeme velmi často ušetřit velkou finanční hotovost a kterou jsme schopni vyloučit ze svých výdajů zcela, je určitě kouření. Dopad nekuřáctví převáží požitek z nikotinu, jeho příznivé stránky se projeví nejen na rodinném rozpočtu, ale i na zdravotním stavu všech členů rodiny. Málokterý jiný pravidelný rodinný výdaj je možné takto jednoznačně vyloučit, bez ztráty životní úrovně a zachování určitého rodinného standardu. Chuť spotřebovat je lidská, přirozená, je ji však nutné držet v určitých mantinelech a nepřipouštět si často pocit křivdy, ublíženosti a rozčarování. Je známé, že snižovat životní standard není příjemné, odvykat si od určitých požitků vždy bolí a to není smyslem rodinného plánování. Smyslem je pouze dosáhnout optimalizace vlastních výdajů na rozumnou a přijatelnou mez, která nám dovolí zachovat slušnou životní úroveň, aniž bychom byli nuceni přemýšlet o dluzích a o půjčkách. Začít je potřeba u sebe, u svých zvyklostí, přijmout odpovědnost za vlastní rozpočet a dosáhnout toho, že tuto odpovědnost přijme i partner a starší děti Cash-flow Při analyzování našeho rozpočtu se zaměříme na nejběžnější typ rozpočtu, tedy rozpočet měsíční. Tento typ rozpočtu je dostatečně dlouhý, aby mohl zahrnout většinu pravidelných plateb i každoměsíční pravidelné příjmy, neobsáhne však některé nepravidelné úhrady, na něž nesmíme při rodinném analyzování zapomínat. Je dobré si v rámci rodinné analýzy uvědomit, jak probíhá tok našich finančních prostředků v rámci jednoho běžného kalendářního měsíce a tento tok peněz brát v úvahu při rozložení svých výdajů. Pro provedení opravdu kvalitní analýzy by bylo potřeba nejprve určitou dobu pečlivě zapisovat všechny rodinné výdaje i příjmy, samozřejmě s daty, kdy tyto finanční pohyby proběhly. V ideálním případě po třech měsících pečlivého zapisování vyhodnotíme, které období je pro naše finance nejnáročnější, nejaktivnější. Je logické, že v období po výplatě je soustředěno nejvíce plateb, je nutné uhradit stálé měsíční platby, bydlení, splátky, pojistky, dokoupit potraviny, zaplatit účet za telefony, Finanční gramotnost 15

17 bohužel často i splatit půjčku z předchozího období. Často se potom stane, že některý akutní požadavek, který se objeví několik dnů před výplatou, již není možné realizovat. Proto je dobré zaznamenat v průběhu třech měsíců nejen příjmy a výdaje, ale uvědomit si i časovou posloupnost plateb a přizpůsobit jejich hrazení tak, aby bylo vyrovnanější a více v souladu s našimi aktuálními možnostmi. Tento tok peněz se označuje jako cash-flow, tedy rozvržení příjmů a výdajů v čase. Z grafu cash flow je možné zjistit, která část měsíce je pro vás kritická, či zda se před výplatou dostanete do plusu. Máte-li zřízený běžný účet u některého finančního ústavu, nabízejí Vám banky tzv. kontokorent, který umožní krátkodobé vyrovnání účtu, je to forma krátkodobého zapůjčení peněz, jeho úročení se však pohybuje okolo 18 %, proto byste si případný propad do kontokorentu měli vždy rozmyslet a prostřednictvím zpracovaného grafu cash-flow pro vaši rodinu předvídat riziko propadu vašich finančních prostředků. Příklad č. 2: Názorně zkuste zaznamenat na čtverečkovaný papír své vlastní příjmy a výdaje v průběhu běžného kalendářního měsíce. Uvědomte si, které období je pro Vás nejkritičtější Analýza vlastních finančních možností V případě, že chceme přistoupit k analýze vlastních finančních možností a k sestavení rodinného promyšleného rozpočtu ihned, bez předchozího několikaměsíčního zapisování, je to samozřejmě možné. První rozpočet pak sestavujeme tak, že výdaje přibližně odhadujeme a v následujících měsících postupně jejich přesnou výši upravujeme podle skutečných vydání rodiny. Čím déle budeme takto své příjmy i výdaje zapisovat, tím přesnější získáme přehled přes své finanční možnosti. Náš rozpočet poté bude věrohodný a bude mít vysokou hodnotu pro další využití. Často se první rozpočet, sestavený pouze odhadem od skutečného, reálného, velmi liší, budeme zaskočeni náklady, které v denním koloběhu nevnímáme. Jedná se o dvacetikorunové kávy z automatu, padesátikorunové svačiny, poplatky v knihovně, časopis, drobnost, tyto výdaje, jsou-li každodenní, v součtu můžou však šplhat přes tisíc korun měsíčně. Výdaje v rodinném rozpočtu můžeme dělit z mnoha hledisek, např. na nezbytné (fixní), Finanční gramotnost 16

18 nutné (běžné) zbytné (příležitostné). Nezbytné výdaje Nezbytné výdaje jsou ty, jejichž výše se nemění, je předem známá, dá se očekávat. Mezi tyto výdaje patří náklady na bydlení pojištění daně spoření úvěry Základem jsou povinné měsíční platby. Nájemné nebo splátka hypotéky za bydlení, zálohy na služby (vodu, elektřinu, plyn atd.), účty za telefon, televizi, internet, to jsou základní výdaje, se kterými toho alespoň v první fázi mnoho neuděláte. Do této kategorie spadají rovněž splátky půjček a úvěrů a vůbec všechny platby, které za měsíc musíte chtíc nebo nechtíc odvést. Tyto částky měsíčně uhradit musíte, v případě neuhrazení se velmi záhy vystavujete riziku upomínek, případně přímo exekucí. Dále jsou to peníze, které z nějakého důvodu odkládáte stranou nebo spoříte do budoucna. Platby životního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření, nebo jenom ukládání části peněz třeba na spořicí účet pro případ, že krátkodobě příjmy vypadnou. I toto patří do výdajové stránky. V této části lze výdaje poměrně dobře nastavit. V případě, že vaše příjmy krátkodobě poklesnou, zde je možno nějaké peníze ušetřit. Dlouhodobé zanedbávání těchto výdajů však může mít nepříznivé důsledky ve vzdálenější budoucnosti, které je třeba při úsporách mít na paměti. Při sestavování rozpočtu také nezapomínejte na výdaje, které se objevují jenom občas. Například, daň z nemovitosti, komunální odpad nebo pojištění vozidla se platí pouze jednou za rok. Buď si tedy tyto částky rozpočítáte na jeden měsíc a budete si na ně peníze odkládat, nebo tyto jednorázové výdaje budete hradit třeba z peněz uspořených v druhé Finanční gramotnost 17

19 skupině. Vždy je však třeba tyto výdaje mít na paměti, aby vás v daný okamžik zbytečně nepřekvapily a vaši finanční situaci nezkomplikovaly. Tyto výdaje, i když se hradí jen jednou ročně, musí být považovány za nezbytné a je nutné k nim takto přistupovat. Nutné výdaje Do kategorie nutných, tedy běžných výdajů řadíme především výdaje na běžný provoz domácnosti. Náklady na jídlo, drogerii a kosmetiku, oblečení, vybavení domácnosti atp. tvoří podstatnou část měsíčních výdajů, a poskytují často poměrně dost prostoru pro úspory. V případě, že vaše příjmy jsou nižší než výdaje, zde se často dá nalézt prostor pro úspory. Zkuste se zamyslet, kde by se dalo ušetřit, za co vydáváte zbytečně mnoho peněz, nebo kde Vás úspora nebo omezení bude nejméně bolet. Plánovat nákup potravin, který tvoří výraznou položku měsíčního rozpočtu, se určitě vyplatí. Nakupovat podle předem připraveného seznamu je náročné, často se do nákupního vozíku dostane o mnoho víc zboží, než jste původně zamýšleli. Stále ještě u nás není zvykem chodit na nákup s kalkulačkou, nákupním seznamem a tužkou, často nákup potravin probíhá chaoticky, podle momentální chuti, podle toho, jak je uspořádán nákupní prostor, do vozíku přikládáme další a další zboží v představě, že to nějak vyjde a u pokladny se nestačíme divit. Doporučení je na místě, při nakupování myslet, kombinovat, co nejméně se nechat strhnout k živelnému nepromyšlenému snášení zboží do nákupního vozíku. Dalším rizikem nákupu potravin je platba kreditní kartou, kdy často ani nezaregistrujeme výslednou částku za nákup, pouze provedeme úhradu. Nemáme-li možnost pravidelného elektronického bankovnictví (a tedy možnost časté kontroly stavu účtu), zcela určitě je vhodné si tyto platby kartou doma zapisovat, pro vlastní představu, jaká částka byla za potraviny (ošacení, drogerii) vydána. Je dobré uvědomit si, že primárním zájmem každého prodejce je prodat a to prodat co nejvíce, proto udělá vše pro to, aby nám zboží předvedl co nejdůmyslněji, co nejlákavěji, a aby nakupující vydal ze své hotovosti co nejvyšší částku. V příloze č. 2 této publikace je Finanční gramotnost 18

20 uvedeno několik triků prodejců, které na většinu z nás opravdu fungují, a které je vhodné si během nakupování alespoň uvědomit. Zbytné výdaje Další skupinu tvoří výdaje spojené s trávením volného času. Lístky do kina, divadla, na koncerty nebo sportovní utkání, dovolené, výlety a zájezdy, sportovní aktivity, permanentka do bazénu nebo fitcentra, to vše patří do této kategorie. Výdaje v této kategorii lze poměrně snadno omezit, avšak za cenu snížení kvality života. U většiny lidí, kteří jsou ve finanční tísni a sestavují rozpočet, jsou tyto výdaje navíc poměrně často již velmi omezené. Tyto výdaje se považují za zbytné, je možné na nich ušetřit nejvíce, není však dobré zrušit je dlouhodobě nebo zcela, určité obohacení a zpestření života je lidské a pro zachování duševního zdraví prospěšné. Je ale možné tyto náklady výrazně omezit, místo drahé permanentky do sportovního klubu je rovnocennou náhradou jízda na kole, chůze, nebo běh v přírodě. 4.3 Analýza příjmů a výdajů domácnosti Všechny zjištěné výdaje je vhodné zaznamenat do tabulky, vzor možného záznamového archu je uveden dále. Stejně jako záznam rodinných příjmů, i rodinné výdaje je vhodné zapisovat dlouhodobě, při této činnosti doporučuji nezapomínat na platby provedené bezhotovostně, máte-li elektronické bankovnictví. Do tabulky tedy zaznamenejte v rozhodném dni všechny přímé platby a také všechny platby, které byly provedeny formou jednorázových či trvalých příkazů, pouze tak bude Vaše analýza platná a přesná. Záleží pouze na Vás, který den budete považovat za rozhodný pro vaše hospodaření, může to být poslední den v měsíci, nebo den výplaty, podmínkou je ale tento datum dodržovat Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je odkládání peněz pro strýčka Příhodu, vytvoření pojistné rezervy na neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je porucha auta. Je to vlastně prevence před nutností využít nákladné půjčky, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Finanční gramotnost 19

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Vyhněte se dluhové pasti

Vyhněte se dluhové pasti Vyhněte se dluhové pasti Finanční gramotnost v praxi Praha, 10/5/2012 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna Obsah Co je dluhová past a jak se do ní lze dostat» Vznik dluhové pasti» Možnosti zlepšení

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností...

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností... Fi nančnígr amot nos t -výukovýmat er i ál Tent omat er i álj ei novovánvr ámcipr oj ekt u Vzděl ávání m kezvýš ení konkur ences chopnos t inaš ehovenkova OPVKCZ. 1. 07/ 3. 1. 00/ 50. 0018 ÚVOD... 2 1.

Více

10 +1 otázek. pro zodpovědného spotřebitele

10 +1 otázek. pro zodpovědného spotřebitele 10 +1 otázek pro zodpovědného spotřebitele Podpis úvěrové smlouvy znamená často dlouhodobý závazek, který by si měl každý člověk důkladně promyslet. Přistoupit k němu s rozvahou a zhodnotit všechna pro

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT!

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! Plán vyučovací hodiny (č. 8) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Finanční vzdělávání se bude hodit! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod?

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod? EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. ČERVENEC 2011 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Podle ekonomů stát v budoucnu nebude mít dostatek prostředků na vyplácení důchodů. Politici proto chystají řadu systémových změn. Jsou

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více