ÚVOD Základní a funkční gramotnost Finanční gramotnost Úvodní analýza Rodinný rozpočet Příjmy...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy..."

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 ÚVOD Základní a funkční gramotnost Finanční gramotnost Úvodní analýza Rodinný rozpočet Příjmy Zvýšení příjmů vlastní aktivitou Nárok na sociální dávky Příklad č Aktivní vs. pasivní majetek v rodinném rozpočtu Výdaje Životní standard Cash-flow Příklad č Analýza vlastních finančních možností Nezbytné výdaje Nutné výdaje Zbytné výdaje Analýza příjmů a výdajů domácnosti Příklad č Příklad č Úspory Příklad č Finanční gramotnost 1

3 4.5 Roční rozpočet Příklad č Aktualizace rodinného rozpočtu Rizika rodinného rozpočtu Riziko finanční negramotnosti Nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí: Příklad č Neschopnost splácet půjčku Konsolidace půjčky Registr dlužníků Dluhům raději předcházet Od dluhu k exekuci? Příklad č Doplňující informace: Společné jmění manželů Gambling Přílohy: Příloha č. 1: Zlatá pravidla finančního hospodaření Příloha č. 2: Triky prodejců, které bohužel fungují Příloha č. 3. Několik pravidel, jak se vyrovnat s dluhy: Příloha č. 4 Jste ohroženi patologickým hráčstvím? Příloha č. 5: Životní minimum částky platné od Finanční gramotnost 2

4 Částky životního minima a existenční minimum Použité zdroje: Finanční gramotnost 3

5 ÚVOD V dnešní době může být každému z nás ku prospěchu, věnuje-li alespoň malou část svého času přemýšlení nad svými penězi, nad svými potřebami a možnosti, nad svým systémem hospodaření. Je samozřejmě jednodušší nechat vše volně plynout, tzv. neřešit, nicméně z dlouhodobého pohledu je tato metoda jednoznačně cesta do záhuby. Samozřejmě mluvím li o těch, jejíchž příjmy jsou standardní, průměrné, běžné. A právě těmto je věnováno toto školení, tento vzdělávací modul s názvem Rodinný rozpočet. Budeme se zabývat finančním plánováním, seznámíme se s možnostmi hledat rezervy ve vlastním rozpočtu, pokusíme se o klasifikaci a analýzu našich příjmů a především výdajů. Budeme tedy usilovat o tzv. optimalizaci rodinného rozpočtu, a zaměříme se mimo jiné i na rizika současné společnosti, která naše rodinné rozpočty ohrožují. Finanční gramotnost 4

6 1 Základní a funkční gramotnost Dříve, než objasníme pojem finanční gramotnost, je vhodné objasnit obecně význam slova gramotnost, Gramotnost je pojem používaný pro schopnost člověka číst, psát a počítat. Gramotnost vyjadřuje schopnost porozumět a orientovat se v textu, schopnost podepsat se a schopnost základních počtů. Gramotnost - základní gramotnost není v moderním světě dostatečná, a proto se hovoří o vyšších nárocích, tzv. funkční gramotnosti, která se skládá se tří základních složek jako je schopnost porozumět souvislému textu (literární gramotnost), schopnost s textem pracovat a vyhledávat v něm (dokumentová gramotnost) a schopnost pracovat s matematickými operacemi (numerická gramotnost). Prakticky u všech profesí v moderním světě je základní gramotnost nezbytnou podmínkou. Požadavky na kompetence a kvalifikačních požadavků se proto musí dále rozšiřit na další typy gramotností, mezi nejobvyklejší vyšší stupně gramotnosti v organizacích patří: Finanční gramotnost Informační gramotnost Internetová gramotnost Jazyková gramotnost Mediální gramotnost Manažerská gramotnost Počítačová gramotnost Pracovní gramotnost https://managementmania.com/cs/financni-gramotnost Finanční gramotnost 5

7 2 Finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. Právě rozvoj finanční gramotnosti člověku poskytuje znalosti, využitelné dennodenně. Finančně gramotný člověk ví, jak funguje svět peněz, a jak se svými financemi správně zacházet. Má přesný přehled o tom, odkud se peníze na jeho účtu berou a kam následně mizejí. Namísto nákupu nepotřebných a zbytečných věcí volí uvážené investice s dlouhodobějším výhledem. Pochopí, kde může uspořit a do čeho má investovat. Finanční gramotnost 6

8 V případě, že si potřebuje vzít půjčku, věnuje svůj čas tomu, aby vybral skutečně tu nejvýhodnější. Zároveň dokáže stát nohama na zemi a ví, jak tuto půjčku bude splácet. Finančně gramotný člověk se nevrhá do riskantních podniků, nepůjčuje své peníze bez záruky navrácení ani nepodlehne gamblerství s vidinou velké výhry. Finanční gramotnost 7

9 3 Úvodní analýza Chcete-li zlepšit svoji finanční situaci, musíte v první řadě začít o penězích přemýšlet jinak. Jednoduše mnohem zodpovědněji. Pro začátek není tolik důležité, zda se chcete vymanit z dluhů, které jste si v minulosti vytvořili, naspořit si na hezkou dovolenou, pustit se do podnikání, nebo se zkrátka jen stát bohatší. Ať už jsou Vaše touhy a přání jakékoli, postup je vždy stejný, neobejdete se bez obětování části svého volného času. Obětovat svůj čas můžete několika způsoby, například tak, že tento čas věnujete hledání na první pohled nejvýhodnější půjčky, abyste řešení svého finančního problému o něco oddálili. Toto hledání většinou příliš času nezabere, nabídky od různých nebankovních společností se objevují v médiích, v tisku, dokonce i v našich schránkách. Není snadné jim odolat, především když nabídka vypadá velmi lákavě a i v telefonu jsou jejich zprostředkovatelé velmi ochotní. Čas věnovaný zajišťování podobné půjčky nikdo nepovažuje za ztracený, obětovaný, právě naopak, po určitou dobu můžete mít dojem úlevy, vítězství. K tomu, že pravda je o kus jinde, se dostaneme později v dnešním povídání. Chci mluvit o jiné formě obětování času. Chcete-li opravdu zodpovědně začít řešit své finanční možnosti, v první řadě si sedněte, vezměte si tužku a papír, případně rozklikněte některou z mnoha excelovských tabulek a vezměte s i k ruce výpisy z účtu, výplatní pásky, výpisy ze spoření, inkasa, složenky, které čekají na úhradu a začněte vyplňovat řádky a sloupce. Jak, to si řekneme v následujícím povídání. Doporučuji vám, abyste se na tuto úvodní lekci dobře připravili, jedná se o psychicky vyčerpávající činnost, která má ale dlouhodobý smysl a dosah. Pro dosažení nejdokonalejšího výsledku doporučuji, samozřejmě podle Vaší rodinné situace, zpracovat tuto úvodní analýzu společně s partnerem a staršími dětmi, vyhnete se do budoucna spoustě problémů, pokud rozpočet vyhodnotíte a následně nastavíte společně. Nechtějte za každou cenu své děti šetřit těchto starostí. Právě tím, že je aktivně zapojíte do vedení rodinných financí, v nich prohloubíte jejich vlastní finanční gramotnost. Budou mít představu, kolik stojí měsíční provoz rodiny, uvědomí si, že zaplatit jídlo a inkaso a mobil je nutné, ale že tím rodinný rozpočet zdaleka nekončí. Mnohdy potomci ani netuší o pravidelných splátkách hypotéky, leasingu, o nutnosti hradit komunální odpad, daň z nemovitosti, o pojištění vozidla možná netuší vůbec. Finanční gramotnost 8

10 4 Rodinný rozpočet Základním principem finančního hospodaření domácnosti je uvést dlouhodobě do souladu výdaje s příjmy domácnosti, a pokusit se sestavit vyrovnaný, rovnoměrný, ideálně mírně přebytkový rozpočet. Ideální situace nastane, pokud dosáhneme vztahu, kdy naše příjmy jsou vyšší než naše výdaje. Způsobů, jak tohoto dosáhnout, není mnoho, v zásadě můžeme uvést, že tohoto ideálního stavu dosáhneme zvýšením příjmů snížením výdajů kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů Příjmy a výdaje osobního nebo domácího rozpočtu musí být v rovnováze. Pokud výdaje převyšují příjmy rozpočtu, je možné rozdíl financovat z půjček nebo úvěrů. Touto cestou lze krátkodobě příjmy a výdaje rozpočtu vyrovnat. Každá půjčka a každý úvěr ale musí být spláceny včetně úroků, takže v dlouhodobém horizontu půjčky nepoměr mezi příjmy a výdaji ještě zhoršují. V případě, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je dlouhodobý, nutí tento stav člověka brát si čím dál vyšší půjčky, jak na financování svých potřeb, tak na splácení půjček předchozích. Dlouhodobý život na úvěr je neudržitelný a často končí i osobním bankrotem. Pro udržení vyváženého rozpočtu je tedy vhodné zajistit rovnováhu mezi příjmy a výdaji tím, že výši výdajů přizpůsobíme výši příjmů. Základním nástrojem, jak toho dosáhnout, je plánování rozpočtu. Typy rozpočtu: vyrovnaný (rovnoměrný, příjmy rovnající se výdajům) schodkový (výdaje přesahují příjmy) přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje ideální stav) Finanční gramotnost 9

11 4.1 Příjmy Vzhledem k tomu, že Vaším cílem je přizpůsobit výdaje Vašim příjmům, je vhodné (a navíc většinou také jednodušší) začít se zpracováním příjmů. Základem příjmu je mzda, plat nebo příjmy z podnikání, pokud nejste zaměstnáni a pracujete jako OSVČ. K tomu lze přičíst další příjmy, ať už z druhého zaměstnání, příležitostných prací a příjmů, příjmů z pronájmu vlastního majetku (např. pronájem Vašeho bytu, nebo místnosti ve Vašem bytě nebo domě atp.). Cílem je zjistit, jaký je váš celkový měsíční příjem a kolik vůbec peněz máte na měsíc k dispozici. U celé řady profesí je výše měsíčního příjmu proměnlivá. V tom případě je vhodné propočítat průměrnou výši měsíčního příjmu a případně ji o něco snížit (pro účely rozpočtu). Tím Vám v rozpočtu vznikne rezerva, a pokud by náhodou byly příjmy podprůměrné více měsíců za sebou, nedostanete se do finančních potíží vinou špatného plánování Zvýšení příjmů vlastní aktivitou Výši svého výdělku většina lidí neovlivní, především jsou-li zaměstnanci. Aktivním řešením však může být možnost přivýdělků formami různých typů dohod Dohoda o provedené práci Dohoda o pracovní činnosti Možnosti zvyšování příjmů jsou velmi obtížné, samozřejmě záleží na aktuální situaci každého osobně. Jiná situace je u studenta, právě dokončujícího vysokoškolské studium, který má reálnou šanci najít alespoň průměrně placené uplatnění na trhu práce, jiná situace je u maminky, samoživitelky, která ví, že několik následujících let bude veškerá péče o děti pouze na ní a nemůže si tedy i přes finanční nedostatečnost přijmout další zaměstnání na dohodu, jiná situace bude u dlouhodobě nezaměstnaného, který ztratil v průběhu let pracovní návyky a především již jeho zadluženost dosahuje takové míry, že se mu podle jeho pohledu již ani nevyplatí pracovat. Co se týká potenciální možnosti zvyšování příjmů, vždy se vyplatí neztrácet víru v lepší budoucnost a i situaci zdánlivě beznadějnou využít ve svůj prospěch a ve prospěch své rodiny. Například v období Finanční gramotnost 10

12 nezaměstnanosti aktivně usilovat o rozšíření možnosti pracovního uplatnění v budoucnu například využitím nabízených rekvalifikací, případně doplněním si vzdělání v systému našeho školství, maturita, vysokoškolské studium. Tento aktivní přístup k řešení finančních problémů v rámci své rodiny je vždy smysluplnější, než tzv. pasivní řešení, kdy se budete pouze spoléhat na pomoc státu a svého okolí, tedy spoléhat na to, že pracovníci příslušného úřadu zaměstnání zprostředkují, případně přiznají sociální dávky Nárok na sociální dávky Pracovníci Úřadů práce jsou schopni Vám poradit v rámci bezplatného základního sociálního poradenství, máte-li nárok na některé z dávek státní sociální podpory, případně na dávky hmotné nouze. Dávky státní sociální podpory jsou určitě známější rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné a dávky pěstounské péče. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. 0-6 let 6-15 let let 500,-- Kč 610,-- Kč 700,-- Kč (po dobu nezaopatřenosti dítěte) Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Finanční gramotnost 11

13 Maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši Kč do 4 let věku dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě, mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč. Pohřebné Finanční gramotnost 12

14 Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou Kč. Dávky pěstounské péče Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestávají být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se souhrou okolností, nebo vlastní vinou dostanete do situace, kdy ani dávky státní sociální podpory nestačí k pokrytí Vašich nákladů na žití, je možné požádat o dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), je však nutné si uvědomit, že legislativní podmínky jsou nastaveny poměrně přísně, životní minimum jednotlivce nyní činí 3.410,--, dvojice partnerů by dle zákona o pomoci v hmotné nouzi měla vystačit s částkou 5.970,--. Uvědomíme-li si skutečné náklady na živobytí, zjistíme velmi rychle, že prvořadým smyslem tohoto zákona je podněcovat každého k aktivnímu využití svých možností a tedy k zapojení se do trhu práce. Máte-li v rodině osobu se zdravotním postižením, nebo jste-li sami zdravotně handicapovaní, je možné požádat opět na kontaktním pracovišti úřadu práce o dávky pro osoby se zdravotním postižením, jedná se o přípěvek na péči, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Všechny potřebné formuláře je možné bezplatně stáhnout na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp Příklad č. 1: V příloze č. 5 jsou uvedeny částky životního minima. Zkuste si spočítat, jaká částka je životního minima pro Vaši rodinu. Zvyšování příjmů vlastním přičiněním je tedy záležitost poměrně dlouhodobá, zvyšování příjmů tedy lze dosáhnout především dosažením vyššího vzdělání, rekvalifikací nebo změnou pracovního zaměření, pokusíte-li se nalézt uplatnění v lépe placeném oboru. Zjistíte-li však, že výsledek analýzy vašich finančních možností vyžaduje mnohem rychlejší navýšení příjmů, je pro vás řešením buď navýšení pracovního úvazku, přijetí dalšího Finanční gramotnost 13

15 pracovního úvazku, změna zaměstnavatele anebo bohužel snížení svých výdajů. Nedoporučuji situaci řešit formou půjček, zejména ne u neprověřených lákavých nabídek, oslovujících nás v médiích Aktivní vs. pasivní majetek v rodinném rozpočtu Majetek je všechno, co člověk vlastní, je to souhrn statků, se kterými jednotlivec disponuje, s čím může volně nakládat a využívat jej ke svému užitku nebo dalšímu navyšování svého vlastnictví. Majetek tvoří hmotné a nehmotné statky (například autorská práva) a finanční prostředky rodiny. Majetek je možné dělit na: pasiva (např. motorové vozidlo pro vlastní potřebu pojistné, PHM ) aktiva (totéž vozidlo využité v podnikatelské činnosti jako zdroj dalšího příjmu) Další formou příjmů mohou být výnosy z finančních produktů, z cenných papírů, tyto částky nezískáváte aktivně svojí činností, vznikají na první pohled samy, pasivně, ale pouze za podmínky, že jsou správně investovány. To znamená, že jste v minulosti museli mít nějakou finanční rezervu a především, že jste byli ochotni tuto finanční rezervu rozumně investovat. Předmětem této přednášky není nabízet jednotlivé finanční produkty, nabídka finančního poradenství je ale poměrně široká. Případně bude možné zúčastnit se následujícího, obsáhlejšího, třídenního přednáškového bloku, který již bude podrobněji zaměřen mimo jiné i na schopnost orientovat se v základních finančních produktech dnešní doby. K možnostem správné investice můžeme počítat i pronájem nemovitosti, kdy se z pasivního majetku (vlastnictví nemovitosti a s ním související náklady na údržbu a provoz) stane aktivní majetek (přinášející zisk i přes nutnost investovat do údržby nemovitosti). 4.2 Výdaje Životní standard Každý z nás usiluje o co nejvyšší životní úroveň, nechce dobrovolně ustupovat z jednou přijatého životního komfortu. Bohužel však, nejsou-li naše příjmy dostatečné, nestačí-li pokrývat naše potřeby, jedinou cestou jak z bludného kruhu ven je snižovat výdeje. Finanční gramotnost 14

16 Snižovat své výdaje je možné úspornými opatřeními v rámci své rodiny, omezením spotřeby, snižováním nákladů na provoz rodiny, nebo úplným vzdáním se některých požitků. Poslední varianta je logicky nejméně oblíbená a nejméně využívaná, není však nutné ji zavrhovat zcela. Položku, za kterou můžeme velmi často ušetřit velkou finanční hotovost a kterou jsme schopni vyloučit ze svých výdajů zcela, je určitě kouření. Dopad nekuřáctví převáží požitek z nikotinu, jeho příznivé stránky se projeví nejen na rodinném rozpočtu, ale i na zdravotním stavu všech členů rodiny. Málokterý jiný pravidelný rodinný výdaj je možné takto jednoznačně vyloučit, bez ztráty životní úrovně a zachování určitého rodinného standardu. Chuť spotřebovat je lidská, přirozená, je ji však nutné držet v určitých mantinelech a nepřipouštět si často pocit křivdy, ublíženosti a rozčarování. Je známé, že snižovat životní standard není příjemné, odvykat si od určitých požitků vždy bolí a to není smyslem rodinného plánování. Smyslem je pouze dosáhnout optimalizace vlastních výdajů na rozumnou a přijatelnou mez, která nám dovolí zachovat slušnou životní úroveň, aniž bychom byli nuceni přemýšlet o dluzích a o půjčkách. Začít je potřeba u sebe, u svých zvyklostí, přijmout odpovědnost za vlastní rozpočet a dosáhnout toho, že tuto odpovědnost přijme i partner a starší děti Cash-flow Při analyzování našeho rozpočtu se zaměříme na nejběžnější typ rozpočtu, tedy rozpočet měsíční. Tento typ rozpočtu je dostatečně dlouhý, aby mohl zahrnout většinu pravidelných plateb i každoměsíční pravidelné příjmy, neobsáhne však některé nepravidelné úhrady, na něž nesmíme při rodinném analyzování zapomínat. Je dobré si v rámci rodinné analýzy uvědomit, jak probíhá tok našich finančních prostředků v rámci jednoho běžného kalendářního měsíce a tento tok peněz brát v úvahu při rozložení svých výdajů. Pro provedení opravdu kvalitní analýzy by bylo potřeba nejprve určitou dobu pečlivě zapisovat všechny rodinné výdaje i příjmy, samozřejmě s daty, kdy tyto finanční pohyby proběhly. V ideálním případě po třech měsících pečlivého zapisování vyhodnotíme, které období je pro naše finance nejnáročnější, nejaktivnější. Je logické, že v období po výplatě je soustředěno nejvíce plateb, je nutné uhradit stálé měsíční platby, bydlení, splátky, pojistky, dokoupit potraviny, zaplatit účet za telefony, Finanční gramotnost 15

17 bohužel často i splatit půjčku z předchozího období. Často se potom stane, že některý akutní požadavek, který se objeví několik dnů před výplatou, již není možné realizovat. Proto je dobré zaznamenat v průběhu třech měsíců nejen příjmy a výdaje, ale uvědomit si i časovou posloupnost plateb a přizpůsobit jejich hrazení tak, aby bylo vyrovnanější a více v souladu s našimi aktuálními možnostmi. Tento tok peněz se označuje jako cash-flow, tedy rozvržení příjmů a výdajů v čase. Z grafu cash flow je možné zjistit, která část měsíce je pro vás kritická, či zda se před výplatou dostanete do plusu. Máte-li zřízený běžný účet u některého finančního ústavu, nabízejí Vám banky tzv. kontokorent, který umožní krátkodobé vyrovnání účtu, je to forma krátkodobého zapůjčení peněz, jeho úročení se však pohybuje okolo 18 %, proto byste si případný propad do kontokorentu měli vždy rozmyslet a prostřednictvím zpracovaného grafu cash-flow pro vaši rodinu předvídat riziko propadu vašich finančních prostředků. Příklad č. 2: Názorně zkuste zaznamenat na čtverečkovaný papír své vlastní příjmy a výdaje v průběhu běžného kalendářního měsíce. Uvědomte si, které období je pro Vás nejkritičtější Analýza vlastních finančních možností V případě, že chceme přistoupit k analýze vlastních finančních možností a k sestavení rodinného promyšleného rozpočtu ihned, bez předchozího několikaměsíčního zapisování, je to samozřejmě možné. První rozpočet pak sestavujeme tak, že výdaje přibližně odhadujeme a v následujících měsících postupně jejich přesnou výši upravujeme podle skutečných vydání rodiny. Čím déle budeme takto své příjmy i výdaje zapisovat, tím přesnější získáme přehled přes své finanční možnosti. Náš rozpočet poté bude věrohodný a bude mít vysokou hodnotu pro další využití. Často se první rozpočet, sestavený pouze odhadem od skutečného, reálného, velmi liší, budeme zaskočeni náklady, které v denním koloběhu nevnímáme. Jedná se o dvacetikorunové kávy z automatu, padesátikorunové svačiny, poplatky v knihovně, časopis, drobnost, tyto výdaje, jsou-li každodenní, v součtu můžou však šplhat přes tisíc korun měsíčně. Výdaje v rodinném rozpočtu můžeme dělit z mnoha hledisek, např. na nezbytné (fixní), Finanční gramotnost 16

18 nutné (běžné) zbytné (příležitostné). Nezbytné výdaje Nezbytné výdaje jsou ty, jejichž výše se nemění, je předem známá, dá se očekávat. Mezi tyto výdaje patří náklady na bydlení pojištění daně spoření úvěry Základem jsou povinné měsíční platby. Nájemné nebo splátka hypotéky za bydlení, zálohy na služby (vodu, elektřinu, plyn atd.), účty za telefon, televizi, internet, to jsou základní výdaje, se kterými toho alespoň v první fázi mnoho neuděláte. Do této kategorie spadají rovněž splátky půjček a úvěrů a vůbec všechny platby, které za měsíc musíte chtíc nebo nechtíc odvést. Tyto částky měsíčně uhradit musíte, v případě neuhrazení se velmi záhy vystavujete riziku upomínek, případně přímo exekucí. Dále jsou to peníze, které z nějakého důvodu odkládáte stranou nebo spoříte do budoucna. Platby životního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření, nebo jenom ukládání části peněz třeba na spořicí účet pro případ, že krátkodobě příjmy vypadnou. I toto patří do výdajové stránky. V této části lze výdaje poměrně dobře nastavit. V případě, že vaše příjmy krátkodobě poklesnou, zde je možno nějaké peníze ušetřit. Dlouhodobé zanedbávání těchto výdajů však může mít nepříznivé důsledky ve vzdálenější budoucnosti, které je třeba při úsporách mít na paměti. Při sestavování rozpočtu také nezapomínejte na výdaje, které se objevují jenom občas. Například, daň z nemovitosti, komunální odpad nebo pojištění vozidla se platí pouze jednou za rok. Buď si tedy tyto částky rozpočítáte na jeden měsíc a budete si na ně peníze odkládat, nebo tyto jednorázové výdaje budete hradit třeba z peněz uspořených v druhé Finanční gramotnost 17

19 skupině. Vždy je však třeba tyto výdaje mít na paměti, aby vás v daný okamžik zbytečně nepřekvapily a vaši finanční situaci nezkomplikovaly. Tyto výdaje, i když se hradí jen jednou ročně, musí být považovány za nezbytné a je nutné k nim takto přistupovat. Nutné výdaje Do kategorie nutných, tedy běžných výdajů řadíme především výdaje na běžný provoz domácnosti. Náklady na jídlo, drogerii a kosmetiku, oblečení, vybavení domácnosti atp. tvoří podstatnou část měsíčních výdajů, a poskytují často poměrně dost prostoru pro úspory. V případě, že vaše příjmy jsou nižší než výdaje, zde se často dá nalézt prostor pro úspory. Zkuste se zamyslet, kde by se dalo ušetřit, za co vydáváte zbytečně mnoho peněz, nebo kde Vás úspora nebo omezení bude nejméně bolet. Plánovat nákup potravin, který tvoří výraznou položku měsíčního rozpočtu, se určitě vyplatí. Nakupovat podle předem připraveného seznamu je náročné, často se do nákupního vozíku dostane o mnoho víc zboží, než jste původně zamýšleli. Stále ještě u nás není zvykem chodit na nákup s kalkulačkou, nákupním seznamem a tužkou, často nákup potravin probíhá chaoticky, podle momentální chuti, podle toho, jak je uspořádán nákupní prostor, do vozíku přikládáme další a další zboží v představě, že to nějak vyjde a u pokladny se nestačíme divit. Doporučení je na místě, při nakupování myslet, kombinovat, co nejméně se nechat strhnout k živelnému nepromyšlenému snášení zboží do nákupního vozíku. Dalším rizikem nákupu potravin je platba kreditní kartou, kdy často ani nezaregistrujeme výslednou částku za nákup, pouze provedeme úhradu. Nemáme-li možnost pravidelného elektronického bankovnictví (a tedy možnost časté kontroly stavu účtu), zcela určitě je vhodné si tyto platby kartou doma zapisovat, pro vlastní představu, jaká částka byla za potraviny (ošacení, drogerii) vydána. Je dobré uvědomit si, že primárním zájmem každého prodejce je prodat a to prodat co nejvíce, proto udělá vše pro to, aby nám zboží předvedl co nejdůmyslněji, co nejlákavěji, a aby nakupující vydal ze své hotovosti co nejvyšší částku. V příloze č. 2 této publikace je Finanční gramotnost 18

20 uvedeno několik triků prodejců, které na většinu z nás opravdu fungují, a které je vhodné si během nakupování alespoň uvědomit. Zbytné výdaje Další skupinu tvoří výdaje spojené s trávením volného času. Lístky do kina, divadla, na koncerty nebo sportovní utkání, dovolené, výlety a zájezdy, sportovní aktivity, permanentka do bazénu nebo fitcentra, to vše patří do této kategorie. Výdaje v této kategorii lze poměrně snadno omezit, avšak za cenu snížení kvality života. U většiny lidí, kteří jsou ve finanční tísni a sestavují rozpočet, jsou tyto výdaje navíc poměrně často již velmi omezené. Tyto výdaje se považují za zbytné, je možné na nich ušetřit nejvíce, není však dobré zrušit je dlouhodobě nebo zcela, určité obohacení a zpestření života je lidské a pro zachování duševního zdraví prospěšné. Je ale možné tyto náklady výrazně omezit, místo drahé permanentky do sportovního klubu je rovnocennou náhradou jízda na kole, chůze, nebo běh v přírodě. 4.3 Analýza příjmů a výdajů domácnosti Všechny zjištěné výdaje je vhodné zaznamenat do tabulky, vzor možného záznamového archu je uveden dále. Stejně jako záznam rodinných příjmů, i rodinné výdaje je vhodné zapisovat dlouhodobě, při této činnosti doporučuji nezapomínat na platby provedené bezhotovostně, máte-li elektronické bankovnictví. Do tabulky tedy zaznamenejte v rozhodném dni všechny přímé platby a také všechny platby, které byly provedeny formou jednorázových či trvalých příkazů, pouze tak bude Vaše analýza platná a přesná. Záleží pouze na Vás, který den budete považovat za rozhodný pro vaše hospodaření, může to být poslední den v měsíci, nebo den výplaty, podmínkou je ale tento datum dodržovat Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je odkládání peněz pro strýčka Příhodu, vytvoření pojistné rezervy na neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je porucha auta. Je to vlastně prevence před nutností využít nákladné půjčky, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Finanční gramotnost 19

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více