RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)"

Transkript

1 RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) ( ) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v souvislosti se splátkami, poplatky, správou a dalšími výdaji spojenými s půjčkou. Jde o číslo, které má člověku uvažujícímu o půjčce napovědět, jak jsou jednotlivé nabídky drahé. Objevilo se mnoho společností poskytujících půjčky. Naprostá většina z nich využívá nízké informovanosti svých klientů. Ta pak společně se zavádějícími texty reklam často vede k tomu, že si spotřebitel není schopen spočítat, kolik ho bude půjčka stát a zda si ji vůbec může dovolit. V letácích úvěrových společností často čteme úrok od X % nebo splátky od 200 Kč. Takovýto typ informace však ke správnému rozhodnutí o tom, zda si půjčku vzít, nestačí. Navíc jsou zavádějící. Úroky totiž mohou být udané za týden, měsíc, nebo rok. S půjčkou jsou navíc spojené mnohé poplatky, o kterých společnosti také nerady mluví. Často bývá zpoplatněné již smotné uzavření smlouvy, dále se platí za vedení účtu, za převod peněz a podobně. Při výpočtu RPSN se tyto platby berou v úvahu, a její výše proto představuje spolehlivější údaj o výhodnosti půjčky než pouhé uvedení úroku. Uvádění RPSN je jednou ze zákoných poviností poskytovatelů půjček. Existují však výjimky. Nemusí se zveřejňovat v případě půjčky do 5000 Kč nebo naopak pokud je vyšší než Kč. Stejně tak nemá poskytovatel povinnost RPSN uvádět pokud půjčuje na dobu kratší než 3 měsíce. Pokud poskytovatel půjčky v zákonem stanoveném případě RPSN neuvádí, úročí se úvěr diskontní sazbou České národní banky, která je obvykle nižší. Její aktuální výši najdete například na stránkách ČNB V solidní smlouvě však RPSN najdete i tehdy, pokud to zákon přímo nevyžaduje, stejně jako součet všech splátek a poplatků. Potom už není problém vše porovnat. Ještě je důležité se předem podívat do úvěrové smlouvy také na pokuty za pozdní splácení nebo jiné sakce za nedodržování podmínek. Úvěroví žraloci mají právě tyto poplatky neúměrně vysoké a podstatná část jejich zisku plyne právě z nich. Hlavní výhodou RPSN je tedy skutečnost, že nám pomůže při srovnávání zdánlivě podobných půjček. RPSN však nelze brát za jediný údaj řešící všechny problémy s posuzováním výhodnosti různých půjček. Při posuzování jednotlivých nabídek je důležité porovnávat vždy půjčky se stejným počtem splátek, stejnou dobou splácení a podobnými podmínkami smlouvy. Teprve tehdy nejnižší RPSN znamená, že zaplatíte nejnižší částku. RPSN nezahrnuje sankční poplatky za porušení podmínek smlouvy a také nezahrnuje pojištění, které je nutné u některých druhů půjček, např. u hypoték jištěných nemovitostí. Další věcí je, že někteří lidé si RPSN pletou s úrokovu sazbou, což jsou dva zcela odlišné údaje. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 1

2 Výpočet RPSN Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé. celková současná hodnota čerpání 1 = celková současná hodnota splátek a poplatků = 1 X je RPSN/100; RPSN = X*100 m je pořadové číslo posledního čerpání (počet poskytnutých půjček) i je pořadové číslo čerpání (půjčky); 1 i m Ai je výše půjčky (částka k čerpání) číslo i ti je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následujícího čerpání; t1 = 0 n je číslo poslední splátky nebo platby poplatků j je pořadové číslo splátky nebo platby poplatků; 1 j n Bj výše splátky nebo platby poplatků číslo j sj je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků Výpočet RPSN jinak: Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ci), která bude buď kladná (zaplacena) nebo záporná (obdržena) v obdobích 1 až i, vyjádřeno v letech: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 2 = 1 S je současný zůstatek toků; hodnota je nulová (cílem je udržet rovnost toků) X je RPSN/100; RPSN = X*100 k je celkový počet čerpání a splácení i je pořadové číslo čerpání nebo splácení; 1 i k Ci je výše půjčky nebo splátky číslo i ti je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání nebo splácení a datem každého následujícího čerpání nebo splácení; t1 = 0 Poznámka: Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Pro složitost výpočtu se doporučuje určovat RPSN pomocí internetových kalkulaček, např. nebo

3 Poznámky: a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech. b) Počátečním datem je datum prvního čerpání. c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok. d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu. Samotný výpočet RPSN představuje poměrně složitou operaci, a proto se doporučuje nechat jej na internetových kalkulačkách, například nebo Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 3

4 Příklad 1A - triviální: Výpočet RPSN Půjčka částky Kč na jeden rok bez průběžných splátek a jakýchkoliv poplatků. Banka poskytne 1. ledna 2015 půjčku Kč, klient 1. ledna 2016 vrátí Kč. Vypočtěte RPSN. Řešení: Výše úvěru: Kč Výpůjční úroková sazba: 10,00 % p.a. Doba splatnosti: 1 rok Periodicita splátek: roční Počet splátek: 1 Výše splátky: Kč RPSN: 10,00 % Celkem zaplatíte: Kč Přeplatíte tedy: Kč Navýšení: 10,00 % Počítá se takto: 1 = 1 Odpověď: RPSN činí 10 %. =1, = č, =0,=1, = č, = = = = =0,1 =10 % V tomto případě je RPSN shodné s ročním úrokem a také s navýšením, tj. s procentním vyjádřením částky, o kolik se dlužník přeplatí oproti původní výši úvěru. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 4

5 Příklad 1B - upravený: Výpočet RPSN Půjčka částky Kč na jeden rok. Dvě stejně velké splátky Kč po půl roce. Bez dalších poplatků. Banka tedy poskytne 1. ledna 2015 půjčku Kč, klient 1. června 2015 zaplatí Kč a 1. ledna 2016 také Kč. Vypočtěte RPSN. Řešení: Výše úvěru: Kč Výpůjční úroková sazba: 10,00 % p.a. Doba splatnosti: 1 rok Periodicita splátek: půlroční Počet splátek: 2 Výše splátky: Kč RPSN: 13,63 % Celkem zaplatíte: Kč Přeplatíte tedy: Kč Navýšení: 10,00 % Počítá se takto: 1 = 1 =1, = č, =0,=2, = = č, =0,5, =1 Odpověď: RPSN činí 13,63 % = , 1 Z toho lze vypočítat, že = 13,63 % V tomto případě je RPSN vyšší než navýšení (to je stále 10 %), neboť dokáže zachytit i časový průběh půjčky, tedy skutečnost, že za stejné celkové náklady je poskytnuta horší služba: Kč je půjčeno jen na půl roku, na dalšího půlroku už je půjčena jen zbývající polovina. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 5

6 Příklad: Výpočet RPSN Stanovte postup výpočtu RPSN u splátkového prodeje televizoru (spotřebitelský úvěr), jež má v současnosti pořizovací cenu Kč. Podmínky splácení po dobu 2,5 let: okamžitá platba akontace ve výši 20 % ceny televizoru, tedy Kč pololetní splátka ve výši Kč poplatek ve výši 400 Kč vždy ve čtvrtletí a ve třičtvrtěletí Řešení: Veškeré budoucí peněžní toky, jež musíme platit, převádíme na současnou hodnotu. RPSN je pak taková diskontní sazba (X), při které se současná hodnota všech budoucích peněžních toků rovná současné hodnotě pořizovaného aktiva (televizoru). Diskontní sazba je výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu. 1 = 1 =1, = č, =0,=11, =6 000 č, =0, =400, =, =5 600 č, =, =400, =, atd = Z toho lze vypočítat, že = 17,41 % Výše úvěru: Kč RPSN: 17,41 % Výpůjční úroková sazba: Celkem zaplatíte: Kč Doba splatnosti: 2,5 roku Přeplatíte tedy: 6250 Kč Periodicita splátek: půlroční Navýšení: 20,83 % Počet splátek: 5 Výše splátky: 5650 Kč Akontace: 6000 Kč Poplatky celkem: 2000 Kč Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti RPSN - 6