Proč konsolidovat veřejné finance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč konsolidovat veřejné finance"

Transkript

1 Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011

2 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva měnových a fiskálních autorit: konvenční a nekonvenční měnové nástroje a fiskální stimulační balíčky Vedlejší účinky fiskální expanze: prohloubení rozpočtových deficitů a další vzestup veřejného dluhu fiskální krize Reakce zadlužených zemí: úsporná rozpočtová opatření a návazné reformy v sociální a dalších oblastech Pokusy o restrukturalizaci dluhu přerostly do problémů se sovereign default (v Řecku a jinde) a do politické krize eurozóny 2

3 Fiskální krize - oběti globální krize v Evropě a záchranné akce Problémy v bankovní sféře byly umocněny problémy v platební bilanci a přerůstaly do fiskální sféry, tj. do propadů rozpočtových deficitů a rostoucím potížím s obsluhou veřejného dluhu 2009 Island první oběť globální finanční krize v Evropě Finanční pomoc zemím EU mimo eurozónu: Maďarsko (11/08), Lotyšsko (2/09), Rumunsko (3/09) Dohody o finanční pomoci pro členy eurozóny: Řecko mld eur (5/10), Irsko - 85 mld eur (11/10), Portugalsko - 78 mld eur (5/11) a další pomoc pro Řecko 109 mld eur (7/11) Čerpání podmíněno plněním stanovených ukazatelů 3

4 Stimulační balíčky v EU (příklady) EU 2008 centrální stimulační plán 200 mld. EUR (1,8 % HDP EU) Účel: příspěvek čl. státům na dávky v nezaměstnanosti, snížení DPH a příspěvek na sociální pojištění pro nízko- příjmové domácnosti, záruky za podnikové úvěry Německo stimulační balíček I (2008) 32 mld. EUR (1,3 % HDP) a balíček II (2009) 50 mld. EUR (2 % HDP) Účel: Veřejné investice Velká Británie mld. GBP (2,2 % HDP 2009)) Účel: vytvořit 100 tis. pracovních míst (snížení DPH, infrastruktura) Švédsko mld. SEK (1,45 % HDP) a mld. SEK (2 % HDP) Účel: podpora regionů a měst a programům rozvoje pracovního trhu 4

5 Úsporná fiskální opatření z roku 2010 (vybrané země EU) Německo: , 20 mld. EUR ročně (0,8 % HDP r. 2011) Zvýšení daní v energetickém sektoru a letecké dopravě, zdanění nukleárních paliv, zrušení dotací na topení, zrušení dodatečných podpor pro nezaměstnané a důchodce, nižší mateřské dávky Velká Británie: , 6,2 mld. GBP (0,4 % HDP) Např. zastavení či odklad investičních projektů, zastavení náboru zaměstnanců veřejného sektoru, redukce municipálních rozpočtů, zvýšení věku pro odchod do důchodu, snížení výdajů na obranu Španělsko: , 50 mld.eur -1. balíček (4,7 % HDP) 15 mld. EUR - 2. balíček (1,4 % HDP) Reformy trhu práce, snížení mezd ve veřejném sektoru, zvýšení věku pro odchod do důchodu, zmrazení důchodů, zvýšení daní pro bohaté Řecko: , 30 mld. EUR (13 % HDP) Zvýšení věku odchodu do důchodu z 53 na 67 let, zvýšení DPH, zastavení náboru zaměstnanců veřejného sektoru, snížení platů, uzavření několika set veřejných úřadů a další Irsko: 17,5 mld. EUR 5

6 Maastricht fiskální kritéria GR Veřejný dluh (% HDP) IT IE BE PT FR UK DE 80 HU AT MT NL CY ES 60 PL 40 FI DK SK LT CZ SI LV SE RO 20 BG LU EE Schodek veřejných financí (% HDP) Zdroj: IMF- World Economic Outlook předpověď pro rok 2011 V rámci eurozóny splňují fiskální kritéria pouze dvě země (Estonsko a Lucembursko). 6

7 Rozpočtový deficit zemí EU Schodek veřejných financí (% HDP) 10 AT BE BG CZ CY DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK Zdroj: IMF- World Economic Outlook F 2012 F V období by mělo dojít k výraznému poklesu rozpočtových deficitů u téměř všech členských zemí EU 7

8 Vládní dluh v zemích EU Veřejný dluh (% HDP) AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK F Zdroj: IMF- World Economic Outlook U většiny zemí EU se očekává další prohloubení veřejného dluhu. V roce 2012 má veřejný dluh překročit 60 % HDP v 11 z původních 15 členů EU Nebezpečnou spirálu nárůstu zadluženosti lze přiblížit pomocí rovnice dluhové dynamiky 8

9 Rovnice dluhové dynamiky D Y t t D Y t t r g t Úroková míra PD Y t t Primární deficit k poměru k HDP v roce t Relativní zadlužení v poměru k HDP v roce t Relativní zadlužení v poměru k HDP v roce t - 1 Tempo růstu HDP v běžných cenách Faktor rizika tzv. dluhové pasti Výše zadluženosti v roce t závisí kromě primárního deficitu v roce t a původní výši zadluženosti v roce t-1, i na úrokové sazbě z dluhu, růstu HDP, inflaci Koeficient dluhové pasti je poměrem úrokové míry z dlouhodobých vládních dluhopisů a tempem růstu HDP v běžných cenách 9

10 Zkušenost ČR Vládní deficit -3,6-5,6-6,5-6,7-2,8-3,2-2,4-0,7-2,2-5,8-4,8 (%HDP) Vládní dluh 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,4 37,6 (%HDP) Zkušenost ČR v období růst HDP v b.c. cca 8 % ročně, sazba z dluhopisů 3 4 %, relativní výše zadluženosti se i přes rozpočtové deficity nezvyšovala Nízké sazby z dluhu a dostatečně vysoké tempo růstu umožňují udržení relativně nízké míry zadluženosti i při trvale mírně deficitních veřejných financích (avšak s rizikem prudkého zhoršení při růstovém propadu) 10

11 Riziko nadměrné zadluženosti Vysoký veřejný dluh omezuje prostor pro fiskální politiku a ohrožuje finanční stabilitu Zadluženost překračující 90 % HDP má ve většině případů zničující důsledky na hospodářský růst Kombinace vysokého dluhu a vzestupného rizika se odrazilo v dramatickém nárůstu úrokových spreadů (Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Itálie) propadu ratingu některých zemí v současnosti rating oproti tradičnímu pojetí - schopnost dlužníka splatit své závazky (jistinu) posunut spíše k pojetí schopnosti země platit úroky a refinancovat jistinu 11

12 Výnosy 10-letých vládních bondů Zdroj: GEDATAVIEW Spready mají dle definice odrážet míru rizika sovereign defaultu - současná výše a dynamika vývoje rizikových prémií reaguje na zvýšenou nejistotu Riziko zvýšeného veřejného dluhu může být zanedbatelné v klidných časech, ale prudké zhoršení ekonomického prostředí vede k explozi úrokových spreadů 12

13 Rating zemí EU MOODY S STANDARD & POOR S (S&P) Aa Aa1 Aa2 Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Dánsko, Spojené království, Švédsko, Lucembursko Belgie Itálie, Slovinsko, Španělsko AAA AA+ AA Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Spojené království, Švédsko, Lucembursko Belgie Slovinsko, Španělsko Posuny v ratingu zemí EMU: Propad Řecka Portugalska Aa3 A1 Česká republika, Estonsko,Slovensko, Malta AA- A+ Česká republika Slovensko Irska A2 Polsko, Kypr A Itálie, Malta, Estonsko, Irsko, Kypr A3 Baa1 Baa2 Litva A- BBB+ BBB Polsko, Portugalsko Bulharsko, Litva Pokles Itálie Španělska Spekulativní stupně Ba1 Irsko BB+ Rumunsko, Lotyšsko Ba2 Portugalsko BB Caa2 CCC Řecko Ca Řecko 13

14 Volba a účinnost fiskálních nástrojů daněči výdaje Intenzívní využití stimulačních fiskální politiky během krize vyvolalo potřebu dokonalejší analýzy skutečných dopadů fiskálních nástrojů vybrané teoretické a empirické poznatky : Pro fiskální stimulaci je účinnější snížení daní než zvýšení výdajů Pro fiskální konsolidaci je z hlediska minimalizace růstového zpomalení vhodnější použit snížení veřejných výdajů než zvýšení daní (dle MMF zvýšení daní o 1 % snižuje HDP o 1,7 % ale redukce výdajů pouze o 0,5 %) Kredibilní konsolidace veřejných financí stimuluje růst z dlouhodobého hlediska Dle analýz MMF každé snížení veřejného dluhu o 10 % HDP zvyšuje dlouhodobý růst HDP o 1,4 %. 14

15 Výhled pro finanční konsolidaci Proces oddlužování veřejného, soukromého sektoru a domácnosti v EU teprve začal Empirický výzkum prokazuje, že deleveraging trvá průměrně sedm let od ukončení recese (např. po 2. světové válce snížení veřejného dluhu ze 150 % na 60 % trvalo GB 18 let) Snížení vládního dluhu pod 60 % do roku 2025 dle OECD vyžaduje, aby některé země EU (včetně UK, IRL, PT, F či GR) zvýšily primární rozpočtový přebytek až o 10 p.b. HDP Fiskální konsolidace si však kromě nástrojů fiskální politiky vyžaduje obnovení temp dlouhodobého hospodářského růstu Toho nelze dosáhnout bez podstatných strukturálních reforem, nutných k řádovému zvýšení PP a konkurenční schopnosti zemí EU (zejména JVE a jižního křídla ) 15

16 Závěry Vývoj v posledních dvou letech opět potvrdil význam zdravých veřejných financí a zároveň odhalil zranitelnost zemí se zvýšenou úrovní zadluženosti Dlouhodobé hospodaření s rozpočtovými deficity ohrožuje i země s relativně nižší mírou zadlužení Fiskální konsolidace přispívá ke zvýšení dlouhodobého růstu (i když krátkodobě růst podvazuje) Vyřešení dluhové krize v EU může trvat celou generací 16

17 Děkuji za pozornost Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY

NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY RŮŽENA VINTROVÁ, VÁCLAV ŽĎÁREK Ing. Růžena Vintrová, DrSc., Centrum ekonomických studií, VŠEM Praha, tel. 0420/24941056, e-mail: ruzena.vintrova@vsem.cz

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Speciální analýzy březen 2004 Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Petr Zahradník, Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE EU Česká OFFICE spořitelna, a.s. Česká spořitelna,

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více