Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou"

Transkript

1 Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny domácí populace se přiznává k finanční negramotnosti. Celkové výsledky exkluzivního rozsáhlého průzkumu společnosti SANEP pak v oblasti celoplošného zjišťování finanční gramotnosti poukazují na fatální nedostatky většiny české veřejnosti zejména v oblasti, která souvisí s problematikou zadlužování. Nadpoloviční většina respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, totiž nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Ovšem více jak čtyři pětiny Čechů neznají pravidla výpočtů úroků u kreditních karet. Stejně tak čtyři pětiny domácí populace neznají správný smysl a fungování oddlužovacích společností, před nimiž varují jak ekonomové, tak i bankovní ústavy. Jak neznalost podstaty fungování kreditních karet, tak i oddlužovacích společností přitom může pro některé občany představovat zničující dluhovou past. Za neméně podstatné však lze považovat i většinovou neznalost v otázce pojištění vkladů, nebo jejich zhodnocení apod. Většinově pak naopak převládá znalost v případě otázky leasingu či úvěrové problematiky. Přesto však celkové výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, která spolupracovala ve finančních otázkách se serverem Bankovnipoplatky.com, potvrdily většinově nedostatečnou úroveň finančního vzdělání. Jednoznačným zjištěním je však také skutečnost, že vzrůstá zájem o medializované výseče finanční problematiky, jako např. bankovní poplatky, úvěrové podmínky a další často popularizovaná nebo diskutovaná témata. Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 22. září 1. října 2010 na vybrané skupině dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou. K základní znalosti bankovnictví, pojišťovnictví a finančnictví se v souhrnu hlásí 61,2% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Ovšem finanční negramotnost v souhrnu připouští 29,6% veřejnosti. Nedostatečné znalosti v oblasti finančnictví a bankovnictví však přitom v době, kdy peněžní prostředky představují podstatu existenční jistoty a životní úrovně, považuje za handicap 86,4% respondentů. Zájem o prohloubení znalostí v oblasti finančnictví má v souhrnu 63% dotázaných, což svědčí o uvědomění si závažnosti a potřebě orientace ve finančním světě. Nicméně poněkud paradoxně ve vztahu k zájmu o prohlubování ekonomických znalostí vyznívá zjištění, že finanční zpravodajství sleduje pouze 49,4% dotázaných. Za jistou formu osvěty v oblasti finančnictví lze považovat jednotlivé výseče ekonomického světa, které vzbuzují zájem médií. Takovým příkladem mohou být např. bankovní poplatky, o jejichž všeobecnou medializaci se zasloužil server Bankovnipoplatky.com. Bankovní poplatky vzbuzují zájem u 74,8% dotázaných. Veřejně

2 diskutované téma bankovních poplatků pak ovlivnilo i poplatkovou politiku mnohých bankovních ústavů, a to ve prospěch jejich klientů. Nejmenší znalost v oblasti finanční sféry připadá na burzu, které nerozumí 61,9% dotázaných. Pojišťovnictví představuje velkou neznámou pro 10,9% dotázaných a bankovnictví nerozumí 6,2%. Poněkud negativně vyznívá i skutečnost, že služeb finančních poradců využívá pouze 24,8% dotázaných, což může souviset i s nedůvěrou v tyto osoby. Tomu ostatně napovídá i přesvědčení v souhrnu 86,6% dotázaných, kteří se domnívají, že finanční instituce, které nabízejí i své finanční poradce, využívají finanční neznalosti svých klientů ve svůj prospěch. V oblasti konkrétních ekonomických termínů a služeb je alarmující, že v případě znalosti pravidel výpočtů úroků u kreditních karet pouhých 17,3% respondentů správně uvedlo, že když splatíte v bezúročném období jen část dluhu a zbytek po jeho uplynutí (byť by šlo o jednu jedinou korunu), platíte úrok z celého úvěru. Většina populace (48,7%) se však mylně domnívá, že úroky zaplatí jen z částky zaplacené v již úročeném období. Stejný počet dotázaných, tedy 48,7% respondentů, přitom správně popsalo rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Nadpoloviční většina (51,3%) však i zde uvedla špatné odpovědi, anebo nemá žádné znalosti. O finanční negramotnosti svědčí mimo jiné i fatální neznalost činnosti oddlužovacích společností. Na otázku, čím se zabývá oddlužovací společnost, totiž pouze necelých 19,4% dotázaných správně uvedlo, že jde o pouhého prostředníka mezi dlužníkem a věřitelem, který v zásadě dlužníkovi celý dluh prodražuje. Více než třetina respondentů (35,4%) však nevěděla přesně a 34,4% dotázaných uvedlo, že se jedná o společnost, která se zaměřuje na konsolidaci dluhu. Překvapením je, že 3,3% dotázaných si dokonce myslí, že jde o dceřinou společnost banky. Podobně málo povzbudivý výsledek je i v otázce pojištění vkladů. Pouhých 44,5% dotázaných správně uvedlo, že ze zákona jsou pojištěny vklady nejen u bank, ale i u družstevních záložen. Téměř čtvrtina (23,4%) účastníků průzkumu se však mylně domnívá, že vklady jsou pojištěny jen u bank. Tristní je rovněž neznalost v oblasti zhodnocování investic, kdy na otázku Jaký druh investice nabízí nejvyšší zhodnocení při dané ztrátě okamžité likvidity bez ohledu na riziko? odpovědělo správně, tedy akcie pouze 25,1% dotázaných. Problematická orientace většiny domácí populace ve finančním světě nachází půdu pod nohama pouze v oblastech, které jsou pravidelnými mediálními tématy. Takovým příkladem může být otázka, která se týká nejdůležitější informace u dojednávání úvěru. V této otázce uvedlo správnou dopověď 66,1% dotázaných, tedy že u půjček je nejdůležitější informace výše RPSN a délka splácení. Jen 12,7% dotázaných nevědělo a 17% chybně uvedlo, že nejdůležitější informací je úroková sazba. Viditelná je i zkušenost velké části populace s leasingem, kdy na otázku, jaký je rozdíl mezi úvěrem a leasingem správně odpovědělo téměř 78,5% respondentů. Přes 6% dotázaných si vybralo špatnou odpověď. Bohužel 15,1% respondentů uvedlo, že rozdíl neznají.

3 Překvapivé je zjištění, že na jednu z nejsložitějších otázek, která se týká principu složeného úročení, tedy zdali je výhodnější měsíční připisování úroků či roční, odpovědělo správně (měsíční) 57,2% dotázaných. Při vyhodnocování výsledků tohoto exkluzivního průzkumu společnosti SANEP je potřeba brát v úvahu, že respondenti, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, neodpovídali přímo, ale měli na své odpovědi libovolný čas ohraničený pouze časovým průběhem průzkumu. Respondenti se tak tedy nemuseli rozhodovat ve stresu a nepřipraveni. O to víc je však zarážející celkový víceméně negativní výsledek průzkumu, který poukazuje na velké mezery ve finanční gramotnosti většiny domácí populace, neboť tento průzkum simuloval podmínky přirozeného rozhodování lidí, kteří se mohou před svojí volbou zamyslet a důkladně zvážit své rozhodnutí. Domníváte se, že jste finančně gramotní, tedy že ovládáte základní znalosti bankovnictví, pojišťovnictví a finančnictví? ANO 21.9% SPÍŠE ANO 39.3% NE 11.1% SPÍŠE NE 18.5% NEVÍM 9.2% Domníváte se, že nedostatečné znalosti v oblasti finančnictví a bankovnictví jsou v dnešní době handicapem? ANO 46.7% SPÍŠE ANO 39.7% NE 4.5% SPÍŠE NE 2.9% NEVÍM 6.2% Máte zájem o prohloubení znalostí v oblasti finančnictví? ANO 27% SPÍŠE ANO 36% NE 14% SPÍŠE NE 12.3% NEVÍM 10.7%

4 Sledujete finanční zpravodajství? ANO 16.6% SPÍŠE ANO 32.8% NE 22.4% SPÍŠE NE 25.1% NEVÍM 3.1% Sledujete výši bankovních poplatků? ANO 44.9% SPÍŠE ANO 29.9% NE 11.4% SPÍŠE NE 10.2% NEVÍM 3.6% Jaké oblasti týkající se finanční sféry nejméně rozumíte? Obchodování na burze 61.9% Pojišťovnictví 10.9% Bankovnictví 6.2% Nevím 10.3% Žádné 10.7% Využíváte služeb finančních poradců? ANO 13.7% SPÍŠE ANO 11.1% NE 55.6% SPÍŠE NE 13.7% NEVÍM 5.9%

5 Domníváte se, že finanční instituce využívají finančních neznalostí svých klientů ve svůj prospěch? ANO 49.3% SPÍŠE ANO 37.3% NE 1.6% SPÍŠE NE 2.8% NEVÍM 9% (modře jsou označeny správné odpovědi) Když u kreditní karty splatíte část úvěru ještě v bezúročném období a část až po jejím uplynutí, znamená to, že: Zaplatíte úrok jen z částky zaplacené již v úročeném období 48.7% Zaplatíte úrok z celé částky vypočtené na základě jednotlivých splátek 17.3% Nezaplatíte žádný úrok 4.5% Nevím 29.5% Je podle Vašeho názoru nějaký rozdíl mezi kreditní a debetní platební kartou? Je, kreditní karta není vázaná na účet a jde o druh úvěru, debetní karta je vázaná na účet a klient může utrácet jen uložené peníze 48.7% Je, debetní karta je neembosovaná, kreditní karta je embosovaná 7.1% Není, obě karty slouží pro placení u obchodníka a výběry z bankomatu 5.4% Je, debetní karta se vydává k běžnému účtu, kreditní karta ke spořicímu účtu 5% Nevím 33.8% Co je oddlužovací společnost? Společnost, která se zaměřuje na konsolidaci dluhu 34.4% Společnost, která je jen prostředníkem mezi dlužníkem a věřitelem a celý proces splácení dlužníkovi zdražuje 19.4% Společnost, která klientům pomáhá snížit splátky úvěrů 7.5% Dceřiná společnost banky, která má za úkol vymáhat pohledávky 3.3% Nevím 35.4% Pojištění vkladů v ČR se týká? Bank i družstevních záložen 44.5% Pouze bank 23.4% Vklady v ČR nejsou pojištěny 1.9% Nevím 30.2%

6 Jaký druh investice nabízí nejvyšší zhodnocení při dané ztrátě okamžité likvidity bez ohledu na riziko? Akcie 25.1% Dluhopisy 11.8% Termínovaný vklad v bance 7.1% Podílové fondy 7.1% Termínovaný vklad v družstevní záložně 2.3% Nevím 46.6% Jaká informace je podle Vašeho názoru pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? RPSN a délka splácení 66.1% Úroková sazba 17% Součet ostatních poplatků 4.2% Nevím 12.7% Jaký je podle Vašeho názoru základní rozdíl mezi úvěrem a leasingem například u nákupu auta? U úvěru se stane klient majitelem ihned po zaplacení, u leasingu je majitelem po dobu splácení Leasingová společnost 78.5% Leasing obvykle trvá delší dobu 3.3% Úvěry mají vyšší úrokové sazby než leasing 3.1% Nevím 15.1% Když uložíte 1. ledna na termínovaný vklad 1000 Kč, je pro vás výhodnější, pokud vám bude banka připisovat 1% úrok měsíčně nebo 12% úrok na konci roku? Měsíční připisování 1% úroku 57.2% Obojí je stejně výhodné 13.7% Roční připsání 12% úroku 13% Nevím 16.1% Více na SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry

Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry Jiří Schwarz jr. Liberální institut Centrum pro studium ekonomické svobody Obsah Obsah...2 Úvod...3 Dějiny úroku...4 Aristoteles a lichva...4 První ospravedlnění

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

5 tipů jak ušetřit na půjčce

5 tipů jak ušetřit na půjčce 5 tipů jak ušetřit na půjčce Přemýšlíte o půjčce nebo už ji máte? Pak věnujte několik okamžiků přečtení následujících rad, které ušetří mnohdy nemalé částky až ve výši několika tisíc korun. Investice času

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT!

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! Plán vyučovací hodiny (č. 8) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Finanční vzdělávání se bude hodit! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Diplomová práce Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR Microfinance - defining the key client in Czech

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Aktuální situace na českém finančním trhu

Aktuální situace na českém finančním trhu Aktuální situace na českém finančním trhu Analýza serveru Měšec.cz vycházející z výsledků ankety Zlatý Měšec 2011 Nejlepší finanční instituce 23. února 2011 Pořadatel Úvod 3 Zlatý Měšec 2011 - Nejlepší

Více