FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010"

Transkript

1 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: ICQ: GSM: web předmětu Rozvrh 2. ročník: Přednáška: pondělí 8:00 9:30 hod. Cvičení: pondělí 9:45 11:15 hod. 3. ročník: Přednáška: pondělí 13:30 15:00 hod. Cvičení: pondělí 15:15 16:45 hod. Volno 28. září (státní svátek) 1

2 Náplň předmětu Finanční matematika Základy teorie finančních investic Úvod to teorie finančního trhu Literatura Bohanesová, E. Finanční matematika I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Brně, (zdarma ke stažení) Ptáček, R. - Borkovec, P. - Toman, P., Finanční trhy - cvičení, Brno: MZLU, (zdarma ke stažení) Radová, J. Dvořák, P. Málek, J. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Praha, GRADA Publishing, X. Šoba, O. Finanční matematika. Online elektronická opora pro výuku a studium Finanční matematiky Ukončení předmětu Průběžný test 1 cca polovina listopadu Průběžný test 2 poslední týden výuky Písemná zkouška zkouškové období Vždy minimálně 60 % bodů 2

3 FINANČNÍ MATEMATIKA Přednáška 1 ZS 2009/2010 Obsah přednášky Vymezení finanční matematiky a její využití Základní pojmy finanční matematiky Úrokové sazby Jednoduché úročení a jeho aplikace Jednoduché diskontování a jeho aplikace Vymezení finanční matematiky a její využití Finanční matematikou jsou nazývány matematické operace využívané ve finanční sféře Finanční matematika využívá principu časové hodnoty peněz a je na tomto principu i založena 3

4 Časová hodnota peněz Kdo nechápe časovou hodnotu peněz, nikdy nemůže být dobrým ekonomem Je založena na skutečnosti, že peníze obdržené v budoucnu pro nás mají v současnosti jinou hodnotu Jakou tedy pro nás mají v současnosti peníze obdržené v budoucnu?? A proč?? Časová hodnota peněz Má pro vás vyšší hodnotu 100 Kč obdržených nyní nebo až za rok a proč? Nebo mají oběčástky (100 Kč dnes a 100 Kč za rok) v současnosti stejnou hodnotu? Vymezení základních pojmů Úrok Úroková sazba (ve výpočtech v relativním vyjádření až na jednu výjimku, přípony (p.a., p.s.) Úroková sazba versus úroková míra Úrokovací období co to je? Jak se pozná? Počítání času (standardy) Úročení způsob připočítávání a úročení kapitálu 4

5 Základní vztah pro výpočet úroku PŘÍKLAD Základní funkce úrokové sazby v ekonomice Napomáhá garantovat tok běžných úspor do investic a tím podporuje ekonomický růst Zaručuje rozdělení zápůjčního kapitálu tak, že všeobecně směřuje disponibilní prostředky do investic s nejvyšší očekávanou návratností Uvádí do rovnováhy nabídku a poptávku po penzích Je to důležitý nástroj politiky státu Základní teorie determinace úrokové sazby Klasická teorie úrokových sazeb Úroková teorie preference likvidity Úroková teorie zápůjčního kapitálu Úroková teorie racionálního myšlení 5

6 Není úroková sazba jako úroková sazba Hrubá úroková sazba Čistá úroková sazba Nominální úroková sazba Reálná úroková sazba Není úroková sazba jako úroková sazba př. 1 Na termínovém vkladu v bance máte úrokovou sazbu (uvedena ve smlouvě) 3,40 % p. a. Sazba daně z příjmů pro úrokové příjmy činí 15 % a očekávaná inflace pro nadcházející rok je 4 %. 1) O kolik procent budete mít za rok na účtu více peněz? 2) A o kolik procent více si toho za rok za tuto částku budete moci koupit než nyní za současný vklad? Typy úročení Jednoduché úročení Složené úročení Spojité úročení Kombinace jednoduchého a složeného úročení (smíšené úročení) Placení úroku (u jednoduchého úročení): Polhůtní úročení (dekursivní) Předlhůtní úročení (anticipativní) 6

7 Jednoduché úročení polhůtní Jednoduché úročení polhůtní základní vztahy a charakteristiky Jednoduché úročení př. 1 Jakou částku musíte vrátit, jestliže jste si půjčili Kč na 6 měsíců při roční úrokové sazbě 8 %, ročním úrokovacím období a jednoduchém polhůtním úročení? 7

8 Jednoduché úročení př. 2 Půjčili jste si 1000 Kč a za rok musíte vrátit 1100 Kč. Jaká je výnosnost pro věřitele? Přepokládejte jednoduché polhůtní úročení a roční úrokovací období. Jednoduché úročení př. 3 Za kolik dnů vzroste vklad Kč na Kč při roční úrokové sazbě 10 %, jednoduchém polhůtním úročení, ročním připisováním úroků a použitém standardu 30/360? Jednoduché úročení př. 4 Uložili jste na vkladní knížku u peněžního ústavu Kč. Úroková sazba je 4 % p. a. a úroky z vkladu jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. Jakou částku si můžete vybrat za 3 měsíce? Uvažujte jednoduché polhůtní úročení. 8

9 Jednoduché úročení př. 5 Zájemce má možnost zaplatit za nákup pozemku okamžitě Kč nebo za rok Kč. Hotovost může investovat při úrokové sazbě 7,2 % p. a. Která varianta je pro něj výhodnější za předpokladu jednoduchého polhůtního úročení s ročním úrokovacím obdobím, pokud jsou úroky zdaňovány srážkovou daní 20 %? Jednoduché úročení př. 6 Půjčili jste si peníze (není podstatné kolik). Věřitel Vám nabídne 3 možnosti splácení: a) za 11 měsíců Kč, b) za 8 měsíců Kč, c) za 2 měsíce 200 Kč a za 12 měsíců Kč. Kterou možnost zvolíte, pokud běžná úroková sazba činí 16 % p. a.? Uvažujte jednoduché polhůtní úročení s ročním připisováním úroků. Jednoduché úročení př. 7 Dlužník Vám nabídne 2 možnosti splácení dluhu: a) zaplatit částku Kč za 2 měsíce b) zaplatit za 4 měsíce částku Kč a za rok částku Kč Co je pro Vás jako věřitele výhodnější při ročním připisování úroků, je-li běžná roční úroková sazba 10 %? Uvažujte jednoduché polhůtní úročení. 9

10 Jednoduché úročení př. 8 Půjčili jste si Kč na dům. Roční úroková sazba je 8,50 % p. a. Měsíčně budete splácet Kč po dobu 25 let. Jakou hodnotu domu zaplatí první splátka (o kolik se sníží dluh po prvním měsíci splácení)? Úročení běžných účtů Taktéž využití principu jednoduchého polhůtního úročení Existují 3 metody výpočtu úroku vedou ke stejnému výsledku: Zůstatkový způsob (anglický) Postupný způsob (německý) Zpětný způsob (francouzský) Viz speciální soubor. Co je to běžný účet? Běžný účet představuje jeden ze základních bankovních produktů, který stojí velmi často na počátku vzájemných vztahů mezi bankou a klientem. Běžný účet lze charakterizovat jako účet, který vede banka pro svého klienta a jehož hlavní funkcí je provádění platebního styku. Pokud stav na účtu může vykazovat i záporný (debetní) zůstatek, bývá takový účet označován jako kontokorentní a úvěr takto čerpaný jako kontokorentní úvěr. Sedlina na běžném účtu co to je a k čemu se využívá? 10

11 Jednoduché úročení předlhůtní Principy Využití diskontování Rozdíl polhůtního a předlhůtního úročení Předlhůtní jednoduché úročení Diskont = předlhůtní úrok! Poznámka: Existence tzv. matematického diskontu není třeba příliš řešit. Důležitý je obchodní diskont. Předlhůtní jednoduché úročení 11

12 Předlhůtní jednoduché úročení př. 1 Banka přebírá pohledávku v nominální hodnotě 500 tis. Kč, splatnou za 1,5 roku. Kolik Kč za ni vyplatí, určí-li si diskontní sazbu odpovídající 12 % p. a.? Předlhůtní jednoduché úročení př. 2 Jak vysokou částku banka vyplatí, převzalali pohledávku splatnou za 200 dnů ve výši 600 tis. Kč při diskontní sazbě odpovídající 9,3 % p. a. a navíc si strhává 0,5 % z nominální hodnoty jako manipulační poplatek? Srovnání polhůtního a předlhůtního jednoduchého úročení př. 1 Podnikatel má dvě možnosti, jak v současné době získat externí finanční zdroje na svoji komerčníčinnost. V obou variantách chce za 3 měsíce vrátit Kč: A) Požádat factoringovou společnost o odkup pohledávky znějící na Kč, 3 měsíce před splatností. Faktoringová společnost používá diskontní sazbu 9,5 % p. a. B) Požádat banku o 3měsíční standardní úvěr při úrokové sazbě 9,8 % p.a. Která z uvedených variant je pro podnikatele výhodnější? 12

13 Srovnání polhůtního a předlhůtního jednoduchého úročení Řešení je několik, ale vždy je nutno respektovat následující matici: Vklad Úvěr Banka min. úr. sazba max. úr. sazba Klient max. úr. sazba min. úr. sazba Úvěr z pohledu klienta: Výpočet polhůtního a předlhůtního úroku (bereme nižší) Výpočet nyní získané částky (bereme vyšší) Srovnání úrokových sazeb (bereme nižší) Srovnání polhůtního a předlhůtního jednoduchého úročení Srovnání úrokových sazeb: Srovnání polhůtního a předlhůtního jednoduchého úročení př. 2 Banka nabízí dvě varianty placení úroku u ročního úvěru: a) sazba 10 % p. a. splatných při splatnosti úvěru, b) sazba 9,5 % p. a. splatných k datu poskytnutí úvěru. Která varianta je pro banku výhodnější? 13

14 Srovnání polhůtního a předlhůtního jednoduchého úročení př. 3 Banka nabízí klientovi úvěr. Klient si může vybrat, zda nechá svůj dluh úročit 10 % p. a. polhůtně nebo stejnou úrokovou sazbou předlhůtně při jednoduchém úročení. Co je pro klienta výhodnější? Jednoduché úročení předlhůtní úročení srovnání Podnikatel chce zaplatit co nejnižší úroky z úvěru, to znamená, vrátit v budoucnu co nejméně!! 14

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finanční matematika v českých učebnicích

Finanční matematika v českých učebnicích Finanční matematika v českých učebnicích 6. Současná pozice finanční matematiky na středních školách (renesance finanční matematiky 1989 současnost) In: Martin Melcer (author): Finanční matematika v českých

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více