KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás publikaci, která by Vám měla pomoci usnadnit orientaci ve službách a institucích majících vztah k sociální oblasti a působících v městě Kralupy nad Vltavou a blízkém okolí. Sociální služba je v zákoně č. 108/2006 Sb. definována jako činnost, příp. soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V rámci služeb sociální péče je poskytována zejména pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, bydlení, při zajištění chodu domácnosti, psychoterapie a socioterapie, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování zdravotní péče. V rámci služeb sociální prevence je poskytována pomoc při získávání informací při prosazování práv a zájmů, pomoc při výchově, vzdělávání, získávání pracovní kvalifikace. Dále se poskytuje přechodné ubytování, stravování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zmírnění zdravotních a sociálních dopadů jednání osob, které vede ke konfliktu se společností. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na tyto osoby aktivně, musí podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Katalog rovněž obsahuje seznam zdravotnických institucí, působících v regionu kralupsko. Katalog sociálních služeb není a ani nemůže jednou pro vždy daný a proto bude pravidelně aktualizován. Pokud budete mít pocit, že jsou Vám některé údaje nesrozumitelné či nedostačující obraťte se na pracovnice Odboru sociálních věcí, školství a kultury. Rády Vám pomůžeme, poradíme nebo zprostředkujeme potřebný kontakt. Mějte na vědomí - nepříznivá sociální situace může potkat každého z nás. 1

2 Obsah: 1) Odbor sociálních věcí, školství a kultury.. 3 Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou 2) Sociální služby města Kralupy nad Vltavou.. 6 3) Úřad práce ČR. 7 4) Zařízení pro děti a mládež. 8 5) Raná péče v Praze a Středočeském kraji ) Pomoc rodičům 13 7) Zařízení a pomoc pro seniory 14 8) Určeno pro všechny občany 20 9) Závislosti ) Občanské poradny 23 11) Další poradny 25 12) Pomoc občanům zdravotně tělesně postiženým ) Pomoc občanům s mentálním postižením ) Pomoc občanům se zrakovým postižením ) Pomoc občanům s autismem ) Pomoc občanům ohrožených sociálním.30 vyloučením nebo občanům sociálně vyloučeným 17) Další důležité kontakty ) Telefonická krizová pomoc ) Internetová pomoc ) Další krizová pomoc 34 21) Osobní asistence 35 22) Náhradní rodinná péče

3 Městský úřad v Kralupech nad Vltavou U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou Odbor sociálních věcí, školství a kultury Palackého náměstí č. 6, Kralupy nad Vltavou Vedoucí odboru: Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru Telefon: Určeno: Pro občany města Kralupy nad Vltavou a spádových obcí. Poskytované služby: A. Sociálně-právní ochrana: - poskytuje odbornou a specializovanou poradenskou činnost a pomoc v oblasti péče o rodinu a dítě a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, posuzuje celkový stav a příčinu negativních jevů, navrhuje preventivní a provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, zastupuje dítě u soudních jednání v postavení kolizního opatrovníka, navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy, zajišťuje náhradní rodinnou péči. Kontaktní osoby: Eva Kutinová - zástupce vedoucí odboru sociálně právní ochrana dětí náhradní rodinná péče telefon: Bc. Barbora Hájková. sociálně právní ochrana dětí telefon: Jana Vraspírová, DiS. sociální kurátor pro děti a mládež telefon: Hana Menclová sociální kurátor sociálně právní ochrana dětí telefon: Tamara Musilová, diplomovaná sociální pracovnice sociálně právní ochrana dětí telefon: Pavla Vosáhlová, DiS. sociálně právní ochrana dětí telefon:

4 B. Sociální služby: Kontaktní osoba: Monika Bartoníčková, DiS. sociální služby Telefon: Přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Uzavírání smluv o poskytnutí pečovatelské služby Vyřizování žádostí a vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu Veřejný opatrovník nesvéprávných občanů Sociálně právní poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením Na základě oznámení zdravotnických zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout sociální služby a zprostředkovává jejich poskytnutí Vyhledává seniory a zdravotně postižené občany, kterým není poskytována sociální služba, a jsou v takové situaci, kdy potřebují poskytnutí sociální služby, aby došlo ke zlepšení jejich osobní situace Koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace seniorů a osob zdravotně postižených Kontaktní osoba: Jaroslava Daňhelová Telefon: Předávání dárků jubilantům. Evidence a zveřejňování osob při významných životních jubileích pro Kralupský zpravodaj. C. Terénní sociální práce Kontaktní osoba: Bc. Veronika Popelková sociální kurátor (kurátor pro dospělé) terénní sociální práce Telefon: sociálně právní poradenství občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody sociálně právní poradenství občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilostí vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci a s osob ohrožených sociálním vyloučením koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci a osob ohrožených sociálním vyloučením pomáhá příslušníkům jiných národností při řešení jejich situace 4

5 Kontaktní osoba: Michaela Kejkrtová, DiS terénní sociální práce telefon: sociálně právní poradenství pro rodiny s dětmi sanace rodin vyhledává rodiny v nepříznivé sociální situaci koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 5

6 Sociální služby města Kralupy nad Vltavou (Organizační složka města): Dům s pečovatelskou službou zelený (dříve Dům pro důchodce) Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1171 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Druh zařízení: pobytové Určeno: Pro seniory se sníženou soběstačností a trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. V domově pro seniory je dávána přednost žadatelům s příspěvkem na péči. Poskytované služby: zajištění pečovatelské služby, společenské, kulturní a zájmové činnosti. Dům s pečovatelskou službou - žlutý Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1181 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Určeno: Pro seniory se sníženou soběstačností a trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. V domově pro seniory je dávána přednost žadatelů s příspěvkem na péči. Poskytované služby: zabezpečení pečovatelskou službou. Pečovatelská služba, Odlehčovací služba Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1171 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Druh služby: terénní pro město, dále v obou domech s Pečovatelskou službou. Určeno: Pro seniory a osoby zdravotně postižené s bydlištěm v Kralupech nad Vltavou. Poskytované služby: - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. - Pomoc při zajištění chodu domácnosti. - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. - Fakultativní služby - doprovod na vycházky a kulturní akce, zapůjčení jídlonosičů, pedikúra, svoz prádla do prádelny v penzionu, převoz klienta na provedení osobní hygieny, asistenční pobyt v domácnosti klienta, péče o vlasy zástřih, barvení. 6

7 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Příbrami Kontaktní místo Kralupy nad Vltavou Přemyslova č. 20 1) odbor zprostředkování zaměstnání, tel ) odbor státní sociální podpory, tel a) dávky poskytované v závislosti na příjmu - přídavek na dítě, - příspěvek na bydlení, - porodné. b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek, - dávky pěstounské péče, - pohřebné. Palackého nám. č. 6 1) dávky hmotné nouze, tel příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, 2) dávky pro zdravotně tělesně postižené občany, tel příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, mimořádné výhody. 3) příspěvek na péči, tel

8 Zařízení pro děti a mládež: Arcidiecézní charita Praha Dům na půl cesty a azylový dům pro matky s dětmi Pražská 73, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Zdeňka Dvořáková Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jana Franová Určeno: Pro mladé lidi, kteří dosáhli dospělosti a kteří opouštějí dětské domovy a nemají žádné sociální zázemí a pro matky s dětmi, které se ocitly v sociální krizi a nemají možnost bydlení. Poskytované služby: Základní sociální poradenství, dočasné ubytování, podpůrná asistence při jednání s úřady, hledání bytů a zaměstnání, rekvalifikační a resocializační programy, doporučení odborníkům z oboru psychologie a medicíny. Centrum primární prevence o.s. Semiramis Dlabačova 2208, Nymburk Ředitel/předseda: finanční -Pavel Plaček, DiS., odborný - Miroslav Zavadil, DiS. Centrum primární prevence Mladá Boleslav, Ptácká č. 162,Mladá Boleslav Kontaktní osoba: Markéta Exnerová, DiS. (vedoucí) Telefon: Kontaktní centrum Nymburk Kontaktní osoba: Katarína Pavlíková Telefon: , Určeno: Pro žáky základních a středních škol, pro pedagogy a rodiče dětí těchto škol. Poskytované služby: Protidrogová prevence ambulantní a terénní, prevence na školách. (Ambulantní péče přístupná pouze po formálním přijetí do péče). Dětský domov Kralupy nad Vltavou U Sociálního domu 438, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Jana Dubcová Telefon: Kontaktní osoba: Jana Dubcová Určeno: Pro děti od 3 do 18 let (v případě, že studují do 26 let). Poskytované služby: ústavní výchova a péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Dětské krizové centrum V Zápolí č. 1250/21, Praha 4 Michle Telefon: , Určeno: dětem a mládeži Poskytované služby: diagnostika, terapie a prevence syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a dětí nacházejících se v závažných životních situacích 8

9 Farní charita církve římsko-katolické Kralupy nad Vltavou Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Barbora Kovářová Kontaktní osoba: Eva Kučerová Určeno: Pro děti a mládež ohrožené delikvencí, oběti násilí, etnické menšiny, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Poskytované služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež REP SUN, poradenské a konzultační centrum ( sociální poradenství), vzdělávací a jazykové kurzy, motivační kurzy. Dále je provozován šatník pro osoby v sociální nouzi. Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje Bezručova č. 109, Mělník Ředitelka: PhDr. Jaroslava Štětinová (ředitelka PPP Středočeského kraje) Kontaktní osoba: PaeDr. Zuzana Černá, vedoucí pracoviště Mělník PhDr. Dagmar Frycová Telefon , Určeno: Pro děti a mládež s výukovými a výchovnými obtížemi, se specifickými poruchami učení a chování, rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené delikvencí, etnické menšiny, dále pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, kombinovaným a jiným postižením. Poskytované služby: Ambulantní služba. Pedagogické a psychologické poradenství. Krizová pomoc. Probační a mediační služba ČR, středisko Mělník Vodárenská 210, Mělník Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hažmuková (pověřená vedením střediska) Telefon/Fax: Určeno: Pro osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, pachatelé trestné činnosti, oběti/poškození, rod. příslušníci pachatelů trestné činnosti a obětí/poškozených, pachatelé po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Poskytované služby: Sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, krizová pomoc. Středisko ROSA Římská č. 2846, Kladno tel , Určeno: Pro rodiny s dětmi Poskytované služby: psychologické služby pro rodiny s dětmi, služby pro adoptivní a pěstounské rodiny, služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a vývojovým opožděním 9

10 Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Nemocnice Pod Petřínem, Vlašská 36,Praha l Telefon: , Lůžkové oddělení , Psychoterapeuti: Vedoucí lékař: MUDr. Darina Stančíková Určeno: Pro děti a mládež z ČR, ve věku do 18 let, užívající drogy či psychotropní látky. Příjem pacientů není regionálně omezen. K hospitalizaci na lůžkové části je nutné se objednat, pouze v případě akutních intoxikací lze i bez objednání. Poskytované služby: Detoxikační centrum zahrnuje ambulanci psychiatrickou a navazující lůžkovou část s kapacitou 14 lůžek. Psychiatrická ambulance zajišťuje vstupní psychiatrické vyšetření, potřebné pro případný příjem na lůžkové oddělení, ambulantní konzultace, psychoterapii pro rodiče i děti a následnou péči. V indikovaných případech poskytuje substituční terapii. Občanské sdružení Lepší život Kosmonautů 3018, Mělník Telefon: , Kontaktní osoby. Mgr. Magda Vondroušová, Bc. Andrea Jirková Určeno: Pro sociálně a jinak znevýhodněné děti, dále pro děti (případně mládež), které se dopustily protiprávního jednání. Poskytované služby: Projekt Chobotnička, který je zaměřen na osobnostní rozvoj dětí a učí je bezproblémově komunikovat s dospělými i mezi sebou navzájem. Program Křižovatky je určen hlavně těm, kteří se dopustili protiprávního jednání. 10

11 Raná péče v Praze a Středočeském kraji: Poskytovatelé služeb rané péče pro děti se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem: Středisko rané péče Praha - SPRP Trojická 2, Praha 2 Kontaktní osoba: Magdalena Opletalová Telefon: Určeno: Rodinám dětí s postižením zraku od narození do 4 let, rodinám s dětmi s kombinovaným postižením (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) do 7 let. Poskytované služby: Terénní a ambulantní péče. Návštěvy poradců a konzultantů v rodinách, semináře pro rodiče, ambulantní zrakovou simulaci, půjčování hraček, pomůcek, literatury, pomoc při výběru předškolního zařízení, základní sociálně právní poradenství. Diakonie Českobratrské církve evangelické Vlachova 1502, Praha 5, Stodůlky Telefon: , Určeno: Pro rodiny s dětmi s mentálním postižením, pohybovým a kombinovaným postižením (s opožděným psychomotorickým vývojem, Downovým syndromem, Rettovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou nebo jiným postižením centrální nervové soustavy, rozštěpem páteře od narození do 6 let. Poskytované služby: Terénní a ambulantní péče. Návštěvy poradců a konzultantů v rodinách, semináře pro rodiče. Středisko rané péče Tamtam (zřizovatelem je Federace rodičů a přítel sluchově postižených) Hábovač. 22, Praha 5 Telefon: Určeno: Pro rodiny dětí se sluchovým postižením od narození do věku 6 let, pro rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do věku 7 let a pro rodiny dětí s postižením vývoje řeči maximálně do věku 7 let. Poskytované služby: Terénní konzultační služby, ambulantní vyšetření, poradenství. Středisko rané péče Slaný Tomanova 1671, Slaný Telefon: Určeno: Pro rodiny s dítětem do 7 let, kde dítě má zdravotní postižení nebo je ohroženo v důsledku nepříznivé sociální situace, pomoc rodinám s dítětem s ADHD, ADD, pomoc rodinám s dítětem s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením, pomoc rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně narozeným Poskytované služby: výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 11

12 Středisko rané péče Praha Brunnerova 3, Praha 17 Řepy Telefon: kontaktní osoba: Ing. Ivana Chlapcova, Ph.D. tel Určeno: Pro rodiny s dítětem s autismem do 7 let Poskytované služby: výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti 12

13 Pomoc rodičům s postiženým dítětem Dětské centrum Stránčice, příspěvková organizace Hrdinů č Stránčice Telefon: Kontaktní osoba: Eva Pokorná sociální pracovnice Určeno: pro rodiny s postiženým dítětem Poskytované služby: krátkodobá pomoc: při onemocnění pečující osoby, dovolená rodiny, rekonstrukce bytu, dlouhodobá pomoc: týdenní stacionář: nástup pečující osoby do zaměstnání apod. 13

14 Zařízení a pomoc pro seniory: Domácí ošetřovatelská péče Alice Český červený kříž Český červený kříž Mělník, Kokořínská 3465, Mělník Ředitelka: Alena Herinková Telefon: , mobil: Kontaktní osoba: Marie Jerlingová U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou Telefon: Určeno: Pro seniory, osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, osoby s duševním onemocněním, s kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením. Poskytované služby: Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (provozní doba od 7.00 do 15.30, v sobotu a v neděli večerní služby). MĚLNÍK Půjčovna zdravotních pomůcek (francouzské hole, pojízdný invalidní vozík, chodítko, biolampa, klozetové křeslo, antidekubitní matrace). Kontakty na domovy důchodců, dnes domovy pro seniory: Všechny níže uvedené domovy mají velmi dobrou pověst. O umístění je nutno jednat osobně, neboť domovy samy rozhodují o pořadníku přijetí. Domov seniorů Všestudy (Červený Mlýn) Všestudy 23 Ředitelka: Petr Kubíček Telefon: Kontaktní osoby: Milena Izerová, vedoucí sociálně-zdravotního úseku Telefon: Bc. Ivana Štěpánková, sociální pracovnice Telefon: Určeno: pro seniory nad 60 let, kteří pozbyli schopnosti se ze zdravotních důvodů sami o sebe postarat a péče o ně nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani jinou terénní službou. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory. 14

15 Domov seniorů Vidim Vidim 1, Liběchov Ředitel: PhDr. M. Hrubeš Telefon: Kontaktní osoby: pí Řezáčová, sociální pracovnice Telefon: , mobil pí Jelínková, vrchní sestra Telefon: , mobil Určeno: Pro seniory od 60 let se sníženou mírou samostatnosti, se stařeckou demencí, osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Domov Velvary poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory) Petra Bezruče 484, Velvary Ředitelka: Etela Urbanová Telefon: Kontaktní osoba: Ivona Hasalová (vedoucí vrchní sestra) Telefon: Určeno: Pro seniory na 60 let věku, kteří vyžadují celodenní odbornou zdravotní péči. Poskytované služby: Zdravotní a sociální péče, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Domov seniorů Roudnice nad Labem Sámova 2481, Roudnice nad Labem Ředitel: JUDr. Eduard Kaplan Telefon: Kontaktní osoba: Martina Plachá, vrchní sestra Telefon: Určeno: pro seniory nad 60 let věku, kteří vyžadují určitou pomoc nebo podporu v běžných denních činnostech a jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu. Poskytované služby: Celoroční zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 15

16 Domov odpočinku ve stáří DČCE středisko v Krabčicích Rovné 58, Krabčice Ředitel: David Michal Telefon: , mobil: Kontaktní osoby: Monika Kyzliková, sociální pracovnice Telefon: Bc. Eva Uhnavá, vedoucí služby Telefon: , mobil: Určeno: Pro seniory nad 60 let věku, kteří vyžadují celodenní odbornou zdravotní péči. Poskytované služby: služby jsou poskytovány seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Tyto dvě služby jsou poskytovány v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Dům kněžny Emmy Neratovice Kojetická 1414, Neratovice Ředitel: Mgr. Jaroslava Vítová Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Jankových, sociální pracovnice Telefon: Určeno: Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, dosáhly věku, rozhodného pro příjem starobního důchodu, mají různý stupeň závislosti na péči, jsou osamělé či ohrožené sociálním vyloučením. Poskytované služby: Ústavní sociální péče v samostatném oddělení pro denní či týdenní pobyt a ošetřovatelské oddělení pro ošetřovatelskou péči. Domov seniorů Mšeno Boleslavská 451, Mšeno Ředitelka: Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA Telefon: , Kontaktní osoba: Hana Burdová sociální pracovnice Telefon: Určeno: pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Poskytované služby: komplexní pobytové sociální služby 16

17 Centrum seniorů Mělník Fügnerova 3523, Mělník Ředitelka: Mgr. Eva Bělíková Telefon: , Asistentka a personalistka: Michaela Šulcová Telefon: Kontakty: Bc. Eva Holohlavska, vrchní sestra Telefon: Soňa Kyselová, DiS., sociální pracovnice, Domov Ludmila Telefon: Renáta Svobodová, DiS., sociální pracovnice Domov Vážka Telefon: Soňa Nováková, sociální pracovnice, Penzion Telefon: Určeno: Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, dosáhly věku, rozhodného pro příjem starobního důchodu, mají různý stupeň závislosti na péči Poskytované služby: Domov Ludmila má 108 míst trvalého pobytu určených, z převážné části seniorům z mělnického regionu. Pro uživatele domova Ludmila jsou k dispozici dvě místa respitní (úlevové) péče. Domov Vážka je určen pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Domov Penzion s kapacitou 110 lůžek slouží občanům převážně z mělnického regionu v důchodovém věku. Podmínkou přijetí do DP je důchodový věk a příspěvek na péči. Zlosyň - Alzheimerzentrum Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup n.vlt. tel.: Ředitel: Mgr. Stanislava Brhelová Telefon: Kontaktní osoba: Šárka Čadobá, DiS. Telefon: Určeno: Pro osoby, trpící Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence, včetně poruch chování ve stáří. Péče je určena i pro klienty v nejtěžších stádiích onemocnění. Poskytované služby: Celodenní péče v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 17

18 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1 Ředitel: Jiří Juda Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šimková vedoucí centra Telefon: Kontaktní osoba: Štefan Bernáth Telefon: Určeno: Pro osoby v krizi, osoby s tělesným postižením, seniory. Poskytované služby: Volně přístupné nízkoprahové zařízení. Pomoc osamoceným seniorům a zdravotně postiženým. Nemocnice s poliklinikou Léčebna dlouhodobě nemocných Mostní 934, Kralupy nad Vltavou Ředitel: PhDr. Vladimír Matoušek Telefon: (ústředna Kralupy n.v.) Kontaktní osoba: MUDr. Petr Buček, primář lůžkové části Určeno: Pro dlouhodobě nemocné pacienty. Poskytované služby: Následná lékařská péče. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Oddělení ošetřovatelské péče Mělník Podolí Bezručova 715, Mělník Ředitel: JUDr. Ladislav Řípa Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Kloudová, primářka Telefon: Určeno: Pro seniory, osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým a jiným postižením. Poskytované služby: Služby následné péče. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Svět pro seniory Krabčice Krabčice 61, Roudnice nad Labem Kontaktní osoba: Jana Kubíčková Telefon: Učeno: Pro osoby, které z různých důvodů nemohou zůstat sami doma (snížená schopnost soběstačnosti, nepřítomnost pečujících rodinných příslušníků), potřebují překlenout dobu před přijetím do sociálního zařízení, potřebují pomoc při zajištění odborných služeb v době rekonvalescence. Poskytované služby: Krátkodobé i dlouhodobé ubytování pro mobilní i imobilní klienty. Je zajišťována pečovatelská i zdravotní služba včetně rehabilitace. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. 18

19 Farní charita Neratovice Kojetická 1021, Neratovice Telefon: Ředitelka: Miroslava Machovcová Telefon: mobil Určeno: Pečovatelská služba je určena seniorům, lidem se zdravotním, tělesným, či kombinovaným postižením, lidem, kteří již nemohou plně zabezpečit chod své domácnosti, či lidem v péči své rodiny, která se v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat. Klienty může být kdokoli bez omezení věku, trvalého bydliště nebo zdravotního stavu. Poskytované služby: Pečovatelská služba zahrnuje donášku či dovoz oběda, práce spojené s údržbou domácnosti (úklid), pomoc při osobní hygieně a oblékání, nákupy, nutné pochůzky (pošta, úřady), donáška vody i balené, příprava snídaně, oběda, či večeře, doprovod k lékaři, praní prádla, dohled. Služba je poskytována od pondělí do pátku, dle potřeb klientů i v sobotu a v neděli, v předem dohodnutém čase. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Sad Míru č. 789, Zruč nad Sázavou Telefon: , Ředitel: Zdeněk Jelínek Určeno: Tísňová péče je určena pro seniory a zdravotně postižené občany Poskytované služby: Nepřetržitá služba 24 h 7 dní v týdnu. Připojení klientů do systému tísňové péče je možné z pevné i mobilní linky. Pro spojení není nutné zvedat sluchátko telefonu. Právní a bytová poradna pro důchodce Dům techniky Ul. Cyrila Boudy č Kancelář č Kladno Miloslav Vajs předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje Telefon: Určeno: pro seniory Poskytované služby: právní a bytové poradenství 19

20 Určeno pro všechny občany: Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5 Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Zeman, Mgr. Petra Vitoušová Telefon: Nonstop linka: nebo Určeno: Pro oběti, pozůstalé a svědky trestných činů. Poskytované služby: Poradenská činnost právní, psychologické a sociální poradenství obětem, pozůstalým a svědkům trestné činnosti a jejich rodinám. Nadstandardní služby (poskytovány u zvlášť závažných případů, spojených s násilným trestným činem) doprovody k soudům. Člověk v tísni Sokolská 1869, Praha 2 Kontaktní osoba: Tomáš Urban Telefon: : Určeno: Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, a osoby sociálně vyloučené. Poskytované služby: Terénní programy, sociální poradenství, vzdělávání, pracovní poradenství. Farní charita církve římsko-katolické Kralupy nad Vltavou Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Barbora Kovářová Kontaktní osoba: Eva Kučerová Telefon: Určeno: Pro osoby v krizi, oběti násilí, etnické menšiny, ženy, hledající uplatnění na trhu práce. Poskytované služby: Poradenské a konzultační centrum (pracovně-právní poradenství, sociální poradenství), konzultační centrum pro ženy, vzdělávací a jazykové kurzy, motivační kurzy. Dále je provozován šatník pro osoby v sociální nouzi. Rodinná poradna Slaný Kolpingova rodina Tomanova 1671, Slaný Telefon: , mobil: Určeno: Rodinám i jednotlivcům s problémem, který neumějí sami řešit. Poskytované služby: Poradenství při partnerských problémech, bezradnosti při výchově dětí, problémy s prarodiči, při neschopnosti unést náhlý výskyt obtížné situace, do kterých se rodina, případně jedinec, dostal. Zařízení sociální intervence Kladno J.Palacha 1643, Kladno Kontaktní osoba: Hana Rabochová Telefon:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více