KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás publikaci, která by Vám měla pomoci usnadnit orientaci ve službách a institucích majících vztah k sociální oblasti a působících v městě Kralupy nad Vltavou a blízkém okolí. Sociální služba je v zákoně č. 108/2006 Sb. definována jako činnost, příp. soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V rámci služeb sociální péče je poskytována zejména pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, bydlení, při zajištění chodu domácnosti, psychoterapie a socioterapie, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování zdravotní péče. V rámci služeb sociální prevence je poskytována pomoc při získávání informací při prosazování práv a zájmů, pomoc při výchově, vzdělávání, získávání pracovní kvalifikace. Dále se poskytuje přechodné ubytování, stravování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zmírnění zdravotních a sociálních dopadů jednání osob, které vede ke konfliktu se společností. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na tyto osoby aktivně, musí podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Katalog rovněž obsahuje seznam zdravotnických institucí, působících v regionu kralupsko. Katalog sociálních služeb není a ani nemůže jednou pro vždy daný a proto bude pravidelně aktualizován. Pokud budete mít pocit, že jsou Vám některé údaje nesrozumitelné či nedostačující obraťte se na pracovnice Odboru sociálních věcí, školství a kultury. Rády Vám pomůžeme, poradíme nebo zprostředkujeme potřebný kontakt. Mějte na vědomí - nepříznivá sociální situace může potkat každého z nás. 1

2 Obsah: 1) Odbor sociálních věcí, školství a kultury.. 3 Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou 2) Sociální služby města Kralupy nad Vltavou.. 6 3) Úřad práce ČR. 7 4) Zařízení pro děti a mládež. 8 5) Raná péče v Praze a Středočeském kraji ) Pomoc rodičům 13 7) Zařízení a pomoc pro seniory 14 8) Určeno pro všechny občany 20 9) Závislosti ) Občanské poradny 23 11) Další poradny 25 12) Pomoc občanům zdravotně tělesně postiženým ) Pomoc občanům s mentálním postižením ) Pomoc občanům se zrakovým postižením ) Pomoc občanům s autismem ) Pomoc občanům ohrožených sociálním.30 vyloučením nebo občanům sociálně vyloučeným 17) Další důležité kontakty ) Telefonická krizová pomoc ) Internetová pomoc ) Další krizová pomoc 34 21) Osobní asistence 35 22) Náhradní rodinná péče

3 Městský úřad v Kralupech nad Vltavou U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou Odbor sociálních věcí, školství a kultury Palackého náměstí č. 6, Kralupy nad Vltavou Vedoucí odboru: Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru Telefon: Určeno: Pro občany města Kralupy nad Vltavou a spádových obcí. Poskytované služby: A. Sociálně-právní ochrana: - poskytuje odbornou a specializovanou poradenskou činnost a pomoc v oblasti péče o rodinu a dítě a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, posuzuje celkový stav a příčinu negativních jevů, navrhuje preventivní a provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, zastupuje dítě u soudních jednání v postavení kolizního opatrovníka, navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy, zajišťuje náhradní rodinnou péči. Kontaktní osoby: Eva Kutinová - zástupce vedoucí odboru sociálně právní ochrana dětí náhradní rodinná péče telefon: Bc. Barbora Hájková. sociálně právní ochrana dětí telefon: Jana Vraspírová, DiS. sociální kurátor pro děti a mládež telefon: Hana Menclová sociální kurátor sociálně právní ochrana dětí telefon: Tamara Musilová, diplomovaná sociální pracovnice sociálně právní ochrana dětí telefon: Pavla Vosáhlová, DiS. sociálně právní ochrana dětí telefon:

4 B. Sociální služby: Kontaktní osoba: Monika Bartoníčková, DiS. sociální služby Telefon: Přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Uzavírání smluv o poskytnutí pečovatelské služby Vyřizování žádostí a vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu Veřejný opatrovník nesvéprávných občanů Sociálně právní poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením Na základě oznámení zdravotnických zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout sociální služby a zprostředkovává jejich poskytnutí Vyhledává seniory a zdravotně postižené občany, kterým není poskytována sociální služba, a jsou v takové situaci, kdy potřebují poskytnutí sociální služby, aby došlo ke zlepšení jejich osobní situace Koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace seniorů a osob zdravotně postižených Kontaktní osoba: Jaroslava Daňhelová Telefon: Předávání dárků jubilantům. Evidence a zveřejňování osob při významných životních jubileích pro Kralupský zpravodaj. C. Terénní sociální práce Kontaktní osoba: Bc. Veronika Popelková sociální kurátor (kurátor pro dospělé) terénní sociální práce Telefon: sociálně právní poradenství občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody sociálně právní poradenství občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilostí vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci a s osob ohrožených sociálním vyloučením koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci a osob ohrožených sociálním vyloučením pomáhá příslušníkům jiných národností při řešení jejich situace 4

5 Kontaktní osoba: Michaela Kejkrtová, DiS terénní sociální práce telefon: sociálně právní poradenství pro rodiny s dětmi sanace rodin vyhledává rodiny v nepříznivé sociální situaci koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 5

6 Sociální služby města Kralupy nad Vltavou (Organizační složka města): Dům s pečovatelskou službou zelený (dříve Dům pro důchodce) Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1171 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Druh zařízení: pobytové Určeno: Pro seniory se sníženou soběstačností a trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. V domově pro seniory je dávána přednost žadatelům s příspěvkem na péči. Poskytované služby: zajištění pečovatelské služby, společenské, kulturní a zájmové činnosti. Dům s pečovatelskou službou - žlutý Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1181 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Určeno: Pro seniory se sníženou soběstačností a trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. V domově pro seniory je dávána přednost žadatelů s příspěvkem na péči. Poskytované služby: zabezpečení pečovatelskou službou. Pečovatelská služba, Odlehčovací služba Kralupy nad Vltavou, V Luhu 1171 Vedoucí: Miroslava Beritová Telefon: Druh služby: terénní pro město, dále v obou domech s Pečovatelskou službou. Určeno: Pro seniory a osoby zdravotně postižené s bydlištěm v Kralupech nad Vltavou. Poskytované služby: - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. - Pomoc při zajištění chodu domácnosti. - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. - Fakultativní služby - doprovod na vycházky a kulturní akce, zapůjčení jídlonosičů, pedikúra, svoz prádla do prádelny v penzionu, převoz klienta na provedení osobní hygieny, asistenční pobyt v domácnosti klienta, péče o vlasy zástřih, barvení. 6

7 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Příbrami Kontaktní místo Kralupy nad Vltavou Přemyslova č. 20 1) odbor zprostředkování zaměstnání, tel ) odbor státní sociální podpory, tel a) dávky poskytované v závislosti na příjmu - přídavek na dítě, - příspěvek na bydlení, - porodné. b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek, - dávky pěstounské péče, - pohřebné. Palackého nám. č. 6 1) dávky hmotné nouze, tel příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, 2) dávky pro zdravotně tělesně postižené občany, tel příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, mimořádné výhody. 3) příspěvek na péči, tel

8 Zařízení pro děti a mládež: Arcidiecézní charita Praha Dům na půl cesty a azylový dům pro matky s dětmi Pražská 73, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Zdeňka Dvořáková Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jana Franová Určeno: Pro mladé lidi, kteří dosáhli dospělosti a kteří opouštějí dětské domovy a nemají žádné sociální zázemí a pro matky s dětmi, které se ocitly v sociální krizi a nemají možnost bydlení. Poskytované služby: Základní sociální poradenství, dočasné ubytování, podpůrná asistence při jednání s úřady, hledání bytů a zaměstnání, rekvalifikační a resocializační programy, doporučení odborníkům z oboru psychologie a medicíny. Centrum primární prevence o.s. Semiramis Dlabačova 2208, Nymburk Ředitel/předseda: finanční -Pavel Plaček, DiS., odborný - Miroslav Zavadil, DiS. Centrum primární prevence Mladá Boleslav, Ptácká č. 162,Mladá Boleslav Kontaktní osoba: Markéta Exnerová, DiS. (vedoucí) Telefon: Kontaktní centrum Nymburk Kontaktní osoba: Katarína Pavlíková Telefon: , Určeno: Pro žáky základních a středních škol, pro pedagogy a rodiče dětí těchto škol. Poskytované služby: Protidrogová prevence ambulantní a terénní, prevence na školách. (Ambulantní péče přístupná pouze po formálním přijetí do péče). Dětský domov Kralupy nad Vltavou U Sociálního domu 438, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Jana Dubcová Telefon: Kontaktní osoba: Jana Dubcová Určeno: Pro děti od 3 do 18 let (v případě, že studují do 26 let). Poskytované služby: ústavní výchova a péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Dětské krizové centrum V Zápolí č. 1250/21, Praha 4 Michle Telefon: , Určeno: dětem a mládeži Poskytované služby: diagnostika, terapie a prevence syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a dětí nacházejících se v závažných životních situacích 8

9 Farní charita církve římsko-katolické Kralupy nad Vltavou Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Barbora Kovářová Kontaktní osoba: Eva Kučerová Určeno: Pro děti a mládež ohrožené delikvencí, oběti násilí, etnické menšiny, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Poskytované služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež REP SUN, poradenské a konzultační centrum ( sociální poradenství), vzdělávací a jazykové kurzy, motivační kurzy. Dále je provozován šatník pro osoby v sociální nouzi. Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje Bezručova č. 109, Mělník Ředitelka: PhDr. Jaroslava Štětinová (ředitelka PPP Středočeského kraje) Kontaktní osoba: PaeDr. Zuzana Černá, vedoucí pracoviště Mělník PhDr. Dagmar Frycová Telefon , Určeno: Pro děti a mládež s výukovými a výchovnými obtížemi, se specifickými poruchami učení a chování, rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené delikvencí, etnické menšiny, dále pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, kombinovaným a jiným postižením. Poskytované služby: Ambulantní služba. Pedagogické a psychologické poradenství. Krizová pomoc. Probační a mediační služba ČR, středisko Mělník Vodárenská 210, Mělník Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hažmuková (pověřená vedením střediska) Telefon/Fax: Určeno: Pro osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, pachatelé trestné činnosti, oběti/poškození, rod. příslušníci pachatelů trestné činnosti a obětí/poškozených, pachatelé po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Poskytované služby: Sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, krizová pomoc. Středisko ROSA Římská č. 2846, Kladno tel , Určeno: Pro rodiny s dětmi Poskytované služby: psychologické služby pro rodiny s dětmi, služby pro adoptivní a pěstounské rodiny, služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a vývojovým opožděním 9

10 Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Nemocnice Pod Petřínem, Vlašská 36,Praha l Telefon: , Lůžkové oddělení , Psychoterapeuti: Vedoucí lékař: MUDr. Darina Stančíková Určeno: Pro děti a mládež z ČR, ve věku do 18 let, užívající drogy či psychotropní látky. Příjem pacientů není regionálně omezen. K hospitalizaci na lůžkové části je nutné se objednat, pouze v případě akutních intoxikací lze i bez objednání. Poskytované služby: Detoxikační centrum zahrnuje ambulanci psychiatrickou a navazující lůžkovou část s kapacitou 14 lůžek. Psychiatrická ambulance zajišťuje vstupní psychiatrické vyšetření, potřebné pro případný příjem na lůžkové oddělení, ambulantní konzultace, psychoterapii pro rodiče i děti a následnou péči. V indikovaných případech poskytuje substituční terapii. Občanské sdružení Lepší život Kosmonautů 3018, Mělník Telefon: , Kontaktní osoby. Mgr. Magda Vondroušová, Bc. Andrea Jirková Určeno: Pro sociálně a jinak znevýhodněné děti, dále pro děti (případně mládež), které se dopustily protiprávního jednání. Poskytované služby: Projekt Chobotnička, který je zaměřen na osobnostní rozvoj dětí a učí je bezproblémově komunikovat s dospělými i mezi sebou navzájem. Program Křižovatky je určen hlavně těm, kteří se dopustili protiprávního jednání. 10

11 Raná péče v Praze a Středočeském kraji: Poskytovatelé služeb rané péče pro děti se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem: Středisko rané péče Praha - SPRP Trojická 2, Praha 2 Kontaktní osoba: Magdalena Opletalová Telefon: Určeno: Rodinám dětí s postižením zraku od narození do 4 let, rodinám s dětmi s kombinovaným postižením (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) do 7 let. Poskytované služby: Terénní a ambulantní péče. Návštěvy poradců a konzultantů v rodinách, semináře pro rodiče, ambulantní zrakovou simulaci, půjčování hraček, pomůcek, literatury, pomoc při výběru předškolního zařízení, základní sociálně právní poradenství. Diakonie Českobratrské církve evangelické Vlachova 1502, Praha 5, Stodůlky Telefon: , Určeno: Pro rodiny s dětmi s mentálním postižením, pohybovým a kombinovaným postižením (s opožděným psychomotorickým vývojem, Downovým syndromem, Rettovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou nebo jiným postižením centrální nervové soustavy, rozštěpem páteře od narození do 6 let. Poskytované služby: Terénní a ambulantní péče. Návštěvy poradců a konzultantů v rodinách, semináře pro rodiče. Středisko rané péče Tamtam (zřizovatelem je Federace rodičů a přítel sluchově postižených) Hábovač. 22, Praha 5 Telefon: Určeno: Pro rodiny dětí se sluchovým postižením od narození do věku 6 let, pro rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do věku 7 let a pro rodiny dětí s postižením vývoje řeči maximálně do věku 7 let. Poskytované služby: Terénní konzultační služby, ambulantní vyšetření, poradenství. Středisko rané péče Slaný Tomanova 1671, Slaný Telefon: Určeno: Pro rodiny s dítětem do 7 let, kde dítě má zdravotní postižení nebo je ohroženo v důsledku nepříznivé sociální situace, pomoc rodinám s dítětem s ADHD, ADD, pomoc rodinám s dítětem s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením, pomoc rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně narozeným Poskytované služby: výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 11

12 Středisko rané péče Praha Brunnerova 3, Praha 17 Řepy Telefon: kontaktní osoba: Ing. Ivana Chlapcova, Ph.D. tel Určeno: Pro rodiny s dítětem s autismem do 7 let Poskytované služby: výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti 12

13 Pomoc rodičům s postiženým dítětem Dětské centrum Stránčice, příspěvková organizace Hrdinů č Stránčice Telefon: Kontaktní osoba: Eva Pokorná sociální pracovnice Určeno: pro rodiny s postiženým dítětem Poskytované služby: krátkodobá pomoc: při onemocnění pečující osoby, dovolená rodiny, rekonstrukce bytu, dlouhodobá pomoc: týdenní stacionář: nástup pečující osoby do zaměstnání apod. 13

14 Zařízení a pomoc pro seniory: Domácí ošetřovatelská péče Alice Český červený kříž Český červený kříž Mělník, Kokořínská 3465, Mělník Ředitelka: Alena Herinková Telefon: , mobil: Kontaktní osoba: Marie Jerlingová U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou Telefon: Určeno: Pro seniory, osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, osoby s duševním onemocněním, s kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením. Poskytované služby: Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (provozní doba od 7.00 do 15.30, v sobotu a v neděli večerní služby). MĚLNÍK Půjčovna zdravotních pomůcek (francouzské hole, pojízdný invalidní vozík, chodítko, biolampa, klozetové křeslo, antidekubitní matrace). Kontakty na domovy důchodců, dnes domovy pro seniory: Všechny níže uvedené domovy mají velmi dobrou pověst. O umístění je nutno jednat osobně, neboť domovy samy rozhodují o pořadníku přijetí. Domov seniorů Všestudy (Červený Mlýn) Všestudy 23 Ředitelka: Petr Kubíček Telefon: Kontaktní osoby: Milena Izerová, vedoucí sociálně-zdravotního úseku Telefon: Bc. Ivana Štěpánková, sociální pracovnice Telefon: Určeno: pro seniory nad 60 let, kteří pozbyli schopnosti se ze zdravotních důvodů sami o sebe postarat a péče o ně nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani jinou terénní službou. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory. 14

15 Domov seniorů Vidim Vidim 1, Liběchov Ředitel: PhDr. M. Hrubeš Telefon: Kontaktní osoby: pí Řezáčová, sociální pracovnice Telefon: , mobil pí Jelínková, vrchní sestra Telefon: , mobil Určeno: Pro seniory od 60 let se sníženou mírou samostatnosti, se stařeckou demencí, osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Domov Velvary poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory) Petra Bezruče 484, Velvary Ředitelka: Etela Urbanová Telefon: Kontaktní osoba: Ivona Hasalová (vedoucí vrchní sestra) Telefon: Určeno: Pro seniory na 60 let věku, kteří vyžadují celodenní odbornou zdravotní péči. Poskytované služby: Zdravotní a sociální péče, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory. Poskytované služby: Celodenní zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Domov seniorů Roudnice nad Labem Sámova 2481, Roudnice nad Labem Ředitel: JUDr. Eduard Kaplan Telefon: Kontaktní osoba: Martina Plachá, vrchní sestra Telefon: Určeno: pro seniory nad 60 let věku, kteří vyžadují určitou pomoc nebo podporu v běžných denních činnostech a jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu. Poskytované služby: Celoroční zdravotní a sociální péče, sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 15

16 Domov odpočinku ve stáří DČCE středisko v Krabčicích Rovné 58, Krabčice Ředitel: David Michal Telefon: , mobil: Kontaktní osoby: Monika Kyzliková, sociální pracovnice Telefon: Bc. Eva Uhnavá, vedoucí služby Telefon: , mobil: Určeno: Pro seniory nad 60 let věku, kteří vyžadují celodenní odbornou zdravotní péči. Poskytované služby: služby jsou poskytovány seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Tyto dvě služby jsou poskytovány v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Dům kněžny Emmy Neratovice Kojetická 1414, Neratovice Ředitel: Mgr. Jaroslava Vítová Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Jankových, sociální pracovnice Telefon: Určeno: Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, dosáhly věku, rozhodného pro příjem starobního důchodu, mají různý stupeň závislosti na péči, jsou osamělé či ohrožené sociálním vyloučením. Poskytované služby: Ústavní sociální péče v samostatném oddělení pro denní či týdenní pobyt a ošetřovatelské oddělení pro ošetřovatelskou péči. Domov seniorů Mšeno Boleslavská 451, Mšeno Ředitelka: Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA Telefon: , Kontaktní osoba: Hana Burdová sociální pracovnice Telefon: Určeno: pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Poskytované služby: komplexní pobytové sociální služby 16

17 Centrum seniorů Mělník Fügnerova 3523, Mělník Ředitelka: Mgr. Eva Bělíková Telefon: , Asistentka a personalistka: Michaela Šulcová Telefon: Kontakty: Bc. Eva Holohlavska, vrchní sestra Telefon: Soňa Kyselová, DiS., sociální pracovnice, Domov Ludmila Telefon: Renáta Svobodová, DiS., sociální pracovnice Domov Vážka Telefon: Soňa Nováková, sociální pracovnice, Penzion Telefon: Určeno: Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, dosáhly věku, rozhodného pro příjem starobního důchodu, mají různý stupeň závislosti na péči Poskytované služby: Domov Ludmila má 108 míst trvalého pobytu určených, z převážné části seniorům z mělnického regionu. Pro uživatele domova Ludmila jsou k dispozici dvě místa respitní (úlevové) péče. Domov Vážka je určen pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Domov Penzion s kapacitou 110 lůžek slouží občanům převážně z mělnického regionu v důchodovém věku. Podmínkou přijetí do DP je důchodový věk a příspěvek na péči. Zlosyň - Alzheimerzentrum Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup n.vlt. tel.: Ředitel: Mgr. Stanislava Brhelová Telefon: Kontaktní osoba: Šárka Čadobá, DiS. Telefon: Určeno: Pro osoby, trpící Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence, včetně poruch chování ve stáří. Péče je určena i pro klienty v nejtěžších stádiích onemocnění. Poskytované služby: Celodenní péče v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 17

18 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1 Ředitel: Jiří Juda Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šimková vedoucí centra Telefon: Kontaktní osoba: Štefan Bernáth Telefon: Určeno: Pro osoby v krizi, osoby s tělesným postižením, seniory. Poskytované služby: Volně přístupné nízkoprahové zařízení. Pomoc osamoceným seniorům a zdravotně postiženým. Nemocnice s poliklinikou Léčebna dlouhodobě nemocných Mostní 934, Kralupy nad Vltavou Ředitel: PhDr. Vladimír Matoušek Telefon: (ústředna Kralupy n.v.) Kontaktní osoba: MUDr. Petr Buček, primář lůžkové části Určeno: Pro dlouhodobě nemocné pacienty. Poskytované služby: Následná lékařská péče. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Oddělení ošetřovatelské péče Mělník Podolí Bezručova 715, Mělník Ředitel: JUDr. Ladislav Řípa Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Kloudová, primářka Telefon: Určeno: Pro seniory, osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým a jiným postižením. Poskytované služby: Služby následné péče. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Svět pro seniory Krabčice Krabčice 61, Roudnice nad Labem Kontaktní osoba: Jana Kubíčková Telefon: Učeno: Pro osoby, které z různých důvodů nemohou zůstat sami doma (snížená schopnost soběstačnosti, nepřítomnost pečujících rodinných příslušníků), potřebují překlenout dobu před přijetím do sociálního zařízení, potřebují pomoc při zajištění odborných služeb v době rekonvalescence. Poskytované služby: Krátkodobé i dlouhodobé ubytování pro mobilní i imobilní klienty. Je zajišťována pečovatelská i zdravotní služba včetně rehabilitace. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. 18

19 Farní charita Neratovice Kojetická 1021, Neratovice Telefon: Ředitelka: Miroslava Machovcová Telefon: mobil Určeno: Pečovatelská služba je určena seniorům, lidem se zdravotním, tělesným, či kombinovaným postižením, lidem, kteří již nemohou plně zabezpečit chod své domácnosti, či lidem v péči své rodiny, která se v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat. Klienty může být kdokoli bez omezení věku, trvalého bydliště nebo zdravotního stavu. Poskytované služby: Pečovatelská služba zahrnuje donášku či dovoz oběda, práce spojené s údržbou domácnosti (úklid), pomoc při osobní hygieně a oblékání, nákupy, nutné pochůzky (pošta, úřady), donáška vody i balené, příprava snídaně, oběda, či večeře, doprovod k lékaři, praní prádla, dohled. Služba je poskytována od pondělí do pátku, dle potřeb klientů i v sobotu a v neděli, v předem dohodnutém čase. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Sad Míru č. 789, Zruč nad Sázavou Telefon: , Ředitel: Zdeněk Jelínek Určeno: Tísňová péče je určena pro seniory a zdravotně postižené občany Poskytované služby: Nepřetržitá služba 24 h 7 dní v týdnu. Připojení klientů do systému tísňové péče je možné z pevné i mobilní linky. Pro spojení není nutné zvedat sluchátko telefonu. Právní a bytová poradna pro důchodce Dům techniky Ul. Cyrila Boudy č Kancelář č Kladno Miloslav Vajs předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje Telefon: Určeno: pro seniory Poskytované služby: právní a bytové poradenství 19

20 Určeno pro všechny občany: Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5 Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Zeman, Mgr. Petra Vitoušová Telefon: Nonstop linka: nebo Určeno: Pro oběti, pozůstalé a svědky trestných činů. Poskytované služby: Poradenská činnost právní, psychologické a sociální poradenství obětem, pozůstalým a svědkům trestné činnosti a jejich rodinám. Nadstandardní služby (poskytovány u zvlášť závažných případů, spojených s násilným trestným činem) doprovody k soudům. Člověk v tísni Sokolská 1869, Praha 2 Kontaktní osoba: Tomáš Urban Telefon: : Určeno: Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, a osoby sociálně vyloučené. Poskytované služby: Terénní programy, sociální poradenství, vzdělávání, pracovní poradenství. Farní charita církve římsko-katolické Kralupy nad Vltavou Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou Ředitelka: Barbora Kovářová Kontaktní osoba: Eva Kučerová Telefon: Určeno: Pro osoby v krizi, oběti násilí, etnické menšiny, ženy, hledající uplatnění na trhu práce. Poskytované služby: Poradenské a konzultační centrum (pracovně-právní poradenství, sociální poradenství), konzultační centrum pro ženy, vzdělávací a jazykové kurzy, motivační kurzy. Dále je provozován šatník pro osoby v sociální nouzi. Rodinná poradna Slaný Kolpingova rodina Tomanova 1671, Slaný Telefon: , mobil: Určeno: Rodinám i jednotlivcům s problémem, který neumějí sami řešit. Poskytované služby: Poradenství při partnerských problémech, bezradnosti při výchově dětí, problémy s prarodiči, při neschopnosti unést náhlý výskyt obtížné situace, do kterých se rodina, případně jedinec, dostal. Zařízení sociální intervence Kladno J.Palacha 1643, Kladno Kontaktní osoba: Hana Rabochová Telefon:

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více