ÚVOD Financování vlastního bydlení Hypotéka Rozdělení hypotečních úvěrů Hlavní výhody čerpání hypotéky...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky..."

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 ÚVOD Financování vlastního bydlení Hypotéka Rozdělení hypotečních úvěrů Hlavní výhody čerpání hypotéky Podmínky poskytnutí státní podpory Srovnání nabídek jednotlivých bankovních společností... 9 Příklad č Možnosti využití hypotéky Žadatel o hypotéku Kolik si lze půjčit? Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru Náklady na zřízení hypotéky Zajištění žadatele - požadavky bank Příklad č Zajištění úvěru Splácení Příklad č Pojištění při čerpání hypotečního úvěru Předčasné splacení a sankce Neschopnost splácet hypotéku Refinancování hypotéky Příklad č Stavební spoření jako doplněk k hypotečnímu úvěru Výhody úvěru ze stavebního spoření Finanční gramotnost 1

3 1.4.2 Zajištění úvěru Překlenovací úvěry Příklad č Registry ZÁVĚR Příloha č. 1: Otázky a odpovědi související s hypotékami Příloha č. 2: Pojmy, se kterými se u hypotéky setkáte Příloha č. 3: Banky ani po roce nezmírnily sankce u úvěrů Příloha č. 4: Překlenovací úvěr Otázky a odpovědi Příloha č. 5: Hypotéka nebo stavební spoření? Použité zdroje: Finanční gramotnost 2

4 ÚVOD Mít vlastní bydlení patří k základním lidským potřebám. Potřeba vlastního bydlení se týká všech generací, ne pouze mladých lidí, kteří se hodlají osamostatnit a bydlet sami. U mladých lidí je však tento problém obzvlášť palčivý, protože ho řeší na počátku své pracovní kariéry a nemají dostatek prostředků k tomu, aby si mohli odpovídající bydlení pořídit. I kdyby měli dostatečné příjmy, nemají dostatek času k tomu, aby nahromadili potřebný kapitál. I v pozdějším věku se ale lidé rozhodují ke koupi nového kvalitnějšího bydlení, osamostatňují se, stěhují se z bytů do rodinných domků. V případě, že lidé již jedno bydlení mají, je situace snáze řešitelná, již je k dispozici hodnota, kterou je možné prodat, případně kterou je možné se zaručit při následujících obchodních transakcích. Stát bere v úvahu potřebu řešit bydlení u svých občanů a snaží se v řešení tohoto problému pomoci formou bytové politiky, tedy nabídkou stavebních úvěrů a hypoték. Ceny nemovitostí kolísají, obecně lze říci, že při hospodářské recesi je poptávka po nemovitostech nižší a proto jejich ceny klesají, naopak při prosperitě ekonomiky ceny rostou. Ceny nemovitostí se liší i podle jednotlivých regionů. Cena nemovitosti závisí na poptávce a poptávka zase závisí na nabídce pracovních příležitostí - proto v oblastech s lepší nabídkou práce jsou ceny nemovitostí vyšší. Z dlouhodobého hlediska však je možné říci, že investice do nemovitostí se vyplácí, jejich reálná cena neklesá, spíše může mírně růst. Dobře udržovaná nemovitost neztrácí svoji hodnotu, proto se investice do nemovitosti také často doporučuje pro ochranu peněz před inflací. Finanční gramotnost 3

5 1 Financování vlastního bydlení Většinu zboží, které potřebujeme k běžnému životu, si pořizujeme z vlastních vydělaných či uspořených finančních prostředků. V poslední době se však začínají rozšiřovat jiné způsoby nákupu, na úvěr. Výhodou úvěru je skutečnost, že nemusíme dlouho čekat na to, až naspoříme dostatek vlastních peněz. Potřebnou věc si tak můžeme pořídit dříve, a dříve ji tedy můžeme požívat. Místo toho, abychom na ni spořili, splácíme úvěr. Pochopitelně platíme úrok z půjčených peněz a zaplatíme tak více, než kdybychom si dané zboží koupili z vlastních peněz. V případě pořízení věci krátkodobé spotřeby by tento způsob financování nesvědčil o naší dobré finanční gramotnosti, nicméně v případě financování bydlení, zajištění vlastní rodiny, je tento způsob přijatelný a často jediný možný. Splátky totiž ve většině případů hradíme desítky let, a po celou tuto dobu nemovitost využíváme. Spořit a pořídit si bydlení bez zadlužení se není ve většině případů vůbec myslitelné. Financování vlastního bydlení je reálné díky různým finančním produktům, mezi něž patří úvěry ze stavebního spoření a hypotéky. 1.1 Hypotéka Hypotéka je dlouhodobý úvěr k pořízení vlastního bydlení. Může však sloužit i k pořízení jiných nákladů nebo ke splacení nevýhodných úvěrů podle toho může být poskytnuta jako účelový hypoteční úvěr anebo jako neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka). Poskytování hypotečních úvěrů bylo u nás umožněno přijetím zákona o dluhopisech číslo 84/1995 Sb., který umožnil vydávání hypotečních zástavních listů. Zároveň byla nařízením vlády číslo 244/1995 Sb. schválena státní podpora pro novostavby formou dotace k úrokovým platbám. Tato legislativní opatření vstoupila v platnost 1. července Definici hypotečního úvěru najdeme v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 28, odstavec 3. Tato definice zní: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů, jejichž splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, což je také jejich hlavním znakem. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve Finanční gramotnost 4

6 poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí. Toto z něj činí úvěr vysoce účelový. Na počátku své existence nebyly hypotéky příliš známé a navíc vysoké úrokové sazby znamenající vyšší měsíční splátky, omezovaly okruh potenciálních žadatelů jen na nejvyšší příjmové skupiny. V současné době se však jedná o bankovní produkt, který je již běžně využíván k financování vlastního bydlení. Poskytovatelem hypotečních úvěrů jsou hypoteční banky. Na rozdíl od stavebního spoření zákon nepožaduje institucionální oddělení hypotečního bankovnictví, a tak licenci na provádění hypotečních obchodů vedle specializovaných hypotečních bank mohou získat i banky univerzální. Podstatou licence je povolení vydávat hypoteční zástavní listy. Je to z důvodu ochrany kvality těchto dluhopisů a zajištění bezpečnosti pro investory s cílem získat co nejlevnější zdroje pro financování hypoték. V důsledku speciálního režimu, který je v určitých směrech s hypotečními úvěry spojen, musejí být hypotéky jednoznačně legislativně definovány. Podle české zákonné úpravy jsou hypoteční úvěry vymezeny těmito rysy: jsou to úvěry poskytované na investice do nemovitostí na území České republiky nebo na jejich výstavbu či pořízení a jejich splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Mimo charakteristiky, které stanovuje zákon, můžeme uvést i některé další typické znaky hypotečních úvěrů: jedná se zpravidla o úvěry dlouhodobé, s dobou splatnosti od 5 do 30 let, většinou se ale používá splatnost maximálně 20 let (je to totiž maximální doba, po kterou se poskytuje státní podpora), jsou spláceny obvykle pravidelnými konstantními anuitami, Finanční gramotnost 5

7 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů Hypoteční úvěr lze v současné době rozlišit na dva základní typy, a to dle účelu využití úvěru: účelový - jednoznačně určený za financování bydlení neúčelový (americká hypotéka)- jedná se o neúčelový hypoteční úvěr. Nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z hypotéky použije. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba cestu kolem světa. Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru na uvedený účel, nabízí banky výhodnější úrokové sazby. Účelové hypoteční úvěry může klient použít jen na účely uveden v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup konkrétní nemovitosti, kterou klient může, ale nemusí mít v osobním vlastnictví. Lze jej ale také použít na splacení jiného úvěru či půjčky, tj k refinancování dřívější investice do nemovitosti, nebo k získání vlastnického podílu na nemovitosti vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání dědictví. Hypoteční úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi bankou a klientem. Splacení hypotečního úvěru a to včetně úroků a souvisejících bankovních poplatků si banka jistí zástavním právem k nemovitosti. Žádost o poskytnutí úvěru začíná banka posuzovat až po té, kdy jí klient dodá všechny nutné podklady příprava těchto dokumentů může tedy trvat déle než vlastní rozhodování banky, zda úvěr poskytne, či nikoli. Účelové hypoteční úvěry banky poskytují obvykle do výše %, výjimečně až do výše 100 % hodnoty nemovitosti, na kterou nezástavní právo zřízeno (tzv. LTV ukazatel). Doba splatnosti se pohybuje od 5 do 40 let, v České republice se většinou využívá lhůta 20 let (jen na tuto dobu stát poskytuje finanční podporu hypoték). Částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu, a to až do výše stanovené v zákoně. Odpočet může provést osoba, Finanční gramotnost 6

8 která je účastníkem úvěrové smlouvy je-li účastníků více, odpočet provádí jen jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem Hlavní výhody čerpání hypotéky dnes již snadné, dostupné a efektivní řešení financování bydlení pro každého hypotéku amerického typu lze použít na financování čehokoli stávající hypotéku můžete snadno refinancovat u konkurence za výhodnějších podmínek financování hypotékou může být výhodnější, než placení běžného nájmu hypotéku lze použít i jako investiční nástroj při koupi nemovitosti dostupná výše od Kč do neomezené výše doba splácení od 1 roku do 45 let vysoká konkurence na trhu má za následek výhodné podmínky pro klienty můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo smrti Podmínky poskytnutí státní podpory Občané České republiky s trvalým pobytem na území ČR mohou zažádat o státní příspěvek k hypotečnímu úvěru. Příspěvek se poskytuje od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že je úvěr použit na některý z níže uvedených účelů. výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 2000, koupi bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které byly nově postaveny, dojde-li k uzavření kupní smlouvy nejpozději do dvou let od právní moci Finanční gramotnost 7

9 kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení, koupi a dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení, ke splacení úvěru sjednaného po 1. lednu 1995 k účelům stanoveným v prvním bodu na financování počátečního období stavby za podmínky, že na něj nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení. Finanční gramotnost 8

10 1.1.4 Srovnání nabídek jednotlivých bankovních společností Srovnání nabídek jednotlivých bankovních společností je možné na https://www.usetreno.cz/hypotecni-kalkulacka/, zde nabízíme pouze základní srovnání, platné ke dni Název společnosti Úrok od Zřízení v Kč Vedení Česká spořitelna, a.s. 2,69% zdarma 0 Kč/měsíc ERA - poštovní spořitelna 2,79% 3 900,-- 150,--/měsíc ČSOB, a.s. 2,79% 3 900,-- 150,--/měsíc Komerční banka, a.s. 2,79% 2 900,-- 0,--/měsíc Wustenrot hypoteční banka, a.s. 2,59% zdarma 0,--/měsíc Raiffeisenbank, a.s. 2,49% 9 000,-- 0,--/měsíc Fio banka, a.s. 2,29% zdarma 0,--/měsíc LBBW Bank, a.s. 2,29% 2 900,-- 0,--/měsíc Sberbank CZ, a.s. 2,26% 1,-- 0,--/měsíc mbank S. A. 2,09% zdarma 0,--/měsíc UniCredit Bans, a.s. 1,99% zdarma 0,--/měsíc Příklad č. 1: Srovnejte nabídky jednotlivých bankovních společností a vyberte v současné době nejvýhodnější nabídku. Úroková sazba Úroková sazba z hypotečních úvěrů je primárně odvozena od ceny zdrojů, které banka používá k jejich refinancování. Při použití hypotečních zástavních listů je to tedy úroková Finanční gramotnost 9

11 sazba z těchto dluhopisů. Jelikož se jedná o obchodovatelné cenné papíry, jejich cena se pružně přizpůsobuje vývoji na trhu. Jedná se o velmi bezpečné cenné papíry, protože jsou kryty zástavním právem k nemovitostem v portfoliu hypoteční banky. Aby stát dále pomohl zlevnit tento zdroj hypotečních bank, jsou výnosy z hypotečních zástavních listů osvobozeny od daně z příjmu fyzických i právnických osob. Splácení hypotečního úvěru trvá velmi dlouhou dobu. Pro banku i pro klienta by bylo příliš riskantní zavázat se předem na předem danou úrokovou sazbu například na dvacet let. Tím se situace liší od stavebního spoření, kde je úroková sazba pevná po celou dobu splatnosti. Aby se zamezilo úrokovému riziku, je úroková sazba sjednávána na určité, pevně stanovené období. Nejčastěji to bývá 5 let, ale může to být i jen na rok či dva. Po uplynutí této doby má klient právo úvěr úplně nebo částečně splatit a stanovuje se nová úroková sazba, která vychází z aktuální situace na trhu. Se změnou úrokové sazby dochází i ke změně ve výši splátek. Při jejím zvýšení dojde k růstu splátek, přičemž u dlouhodobějších úvěrů je tento nárůst vyšší. Úrok je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční (per annum zkratka p. a.). Jedná se o finanční odměnu pro banku (věřitele) za vypůjčení peněz. Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat (dnes je možné u spousty bank úrokovou sazbu zafixovat na celou dobu splácení hypotéky). [ Možnosti využití hypotéky Hypoteční úvěr lze využít k libovolnému účelu. Jedinou podmínkou je, že je zajištěn nemovitostí. Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru na uvedený účel, nabízí banky výhodnější úrokové sazby. Hypotéka je nejdostupnějším finančním nástrojem k pořízení vlastnímu bydlení. Může však sloužit i k pořízení čehokoliv nebo ke splacení nevýhodných úvěrů Žadatel o hypotéku Žadatelem o hypotéku se může stát zletilý občan České republiky, ale i cizinec, který zde má dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Banka u žadatele posuzuje zejména jeho schopnost splácet úvěr (tedy jeho bonitu). Je tedy nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze závislé Finanční gramotnost 10

12 činnosti (zaměstnání), podnikání, nájemného nebo různých sociálních dávek (starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek). Žadatel o hypotéku by měl mít dobrou platební historii (platit své závazky včas) Kolik si lze půjčit? Podle zákona č. 84/1995 Sb. je stanovená hranice poskytnutí hypotečního úvěru maximálně na 70 % hodnoty nemovitosti, v případě, že bude financován prostřednictvím hypotečních zástavních listů. Banky v současné době financují hypoteční úvěry i z jiných zdrojů a nabízejí až 100 % hodnoty nemovitosti to se však týká především úvěrů určených k financování nemovitostí. Zbytek ceny musí investor pokrýt z vlastních prostředků. K žádosti o hypoteční úvěr je zapotřebí přiložit celou řadu dokladů. Banky požadují téměř úplnou dokumentaci k zastavované nemovitosti a doklady prokazující ekonomickou situaci žadatele a jeho rodiny. Protože je dokumentů příliš mnoho, vyplatí se při návštěvě banky požádat o jejich úplný soupis Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru Obecné dokumenty - průkaz totožnosti potvrzení o plné moci potvrzení o příjmu výplatní pásky daňové přiznání Doklady o příjmu a majetkových poměrech potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní výpis z účtu dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace) nájemní smlouvy potvrzení o sociálních dávkách Doklady o závazcích a Finanční gramotnost 11

13 pohledávkách smlouvy o stavebním spoření smlouvy o životních a jiných pojistkách smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu ručitelská prohlášení výpis z katastru nemovitostí snímek pozemkové mapy či geometrický plán odhad pojistná smlouva k nemovitosti Doklady k nemovitosti doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.) souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost fotografie nemovitosti KOUPĚ (zvláštní dokumenty) kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí stavební povolení STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty) projektová dokumentace, rozpočet smlouva o dílo, smlouva o výstavbě soupis potřebného materiálu a prací svépomocí časový harmonogram stavby SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty) původní úvěrová smlouva původní zástavní smlouva - souhlas původní banky s refinancováním Finanční gramotnost 12

14 1.1.7 Náklady na zřízení hypotéky Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat. Pokud jde o poplatky, tak největší poplatek si banky účtují za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Poplatek bývá určen obvykle procentem z požadované výše úvěru se stanovenou minimální a maximální částkou. Mohou k němu být přičteny příplatky za expresní zpracování úvěru apod. Poplatek je jednorázový a nevratný (i v případě zamítnutí žádosti). Samozřejmostí je odhad nemovitosti, jehož cena je odvislá od hodnoty zastavované nemovitosti. Pokud je úvěr přidělen, platí se měsíční poplatek za vedení úvěru, popřípadě poplatek za změnu podmínek úvěru. Nemovitost, na kterou je hypoteční úvěr poskytnut, musí být pojištěna, což s sebou nese další náklady. Finanční gramotnost 13

15 1.1.8 Zajištění žadatele - požadavky bank Banka při rozhodování o poskytnutí úvěru požaduje prokázat, že žadatel je schopen řádně splácet svůj závazek. Klient musí doložit svůj pravidelný příjem za určité období, které banka pokládá za dostatečně dlouhé pro záruku trvání příjmu po celou dobu splácení úvěru. U příjmů ze závislé činnosti banky požadují potvrzení o příjmech zpravidla za posledních 6 měsíců až 2 roky. Má-li klient příjmy z podnikání, požadují banky předložit daňová přiznání, zpravidla za poslední dvě zdaňovací období, a živnostenské oprávnění. V případě příjmů z jiných zdrojů, například z pronájmu nemovitostí, chce banka předložit doklady, z nichž plyne výše takových příjmů a doba jejich trvání. Výše čistých příjmů žadatele musí být taková, aby stačila na splácení hypotečního úvěru a dalších závazků klienta, přitom mu zbyl dostatek prostředků na obživu (posuzuje se podle výše životního minima) a navíc ještě rezerva, zpravidla stanovená bankou jako určité procento z měsíční splátky. Banky při posuzování bonity mohou brát ohled i na další faktory, například na lokalitu, kde klient pracuje (s ohledem na to, jak je snadné zde získat práci), profesi a vzdělání. Banka také hlídá věk klienta a požaduje, aby byl úvěr splacen ještě v jeho produktivním věku, protože po odchodu do důchodu by již nemusel mít dostatečné příjmy na jeho splácení Kromě zástavního práva na nemovitosti se banky jistí také požadavky na minimální příjem žadatele o hypoteční úvěr. Každá banka má v tomto ohledu trochu jiné podmínky. Příklad č. 2. Budete-li žádat o hypotéku, co všechno si o Vás banka bude zjišťovat, co všechno ji bude zajímat, aby stanovila tzv. Vaši bonitu? Finanční gramotnost 14

16 Banka Požadavek Česká spořitelna čistý žadatelův příjem musí dosahovat výše dvojnásobku splátky úvěru Českomoravská hypoteční banka čistý příjem žadatele musí přesahovat životní minimum plus ostatní výdaje plus měsíční anuitní splátku násobenou koeficientem 1,25 GE Capital Bank banka má speciální program pro výpočet bonity, který bohužel nezveřejňuje. Proto je u této banky nejlepší dát si udělat prescoring na její pobočce. HVB Bank Czech Republic klientovi musí zbýt po zaplacení splátky 20 % přebytku příjmů nad výdaji, min. však Kč, pokud však po zaplacení splátky zbyde klientovi více než Kč jeho procentní vyjádření činit naopak méně než 20 % Komerční banka po odečtení 1,2 násobku životního minima, ostatních výdajů a anuitní splátky musí zbýt žadateli minimálně 10 % čistého příjmu Raiffeisenbank stanovuje bonitu podle následujícího vzorce čistý příjem minus životní minimum násobené koeficientem 1,3 pro žadatele z Prahy a 1,2 pro nepražské žadatele, minus ostatní výdaje, minus anuitní splátka násobená 1,2 se rovná minimálně 2000 korun Živnostenská banka čistý příjem minus životní náklady krát 1,2 minus anuitní splátka musí dávat v součtu alespoň nulu. Finanční gramotnost 15

17 Scoring klienta je výsledkem důsledné kontroly externích databází (možnostmi jsou kontrola Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík, atd..), hloubkové kontroly interních databází a komplexního zhodnocení bonity klienta, jež nám v konečném důsledku poskytne objektivní pohled na klienta, a na jehož základě je určena výše poskytnuté půjčky. Záznamy v registrech se uchovávají 3 roky, po této lhůtě je možné požádat o výmaz záznamu Zajištění úvěru Hypoteční úvěry jsou vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. K zajištění lze použít i nedokončenou stavbu nebo nemovitost, která s financovaným záměrem nesouvisí. Podmínkou je, že tato nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí. V případě pořizování nového bytu postačí bankám položení základní desky u rodinného domu nebo smlouva o smlouvě budoucí při pořizování bytu v bytovém domě. Pokud jsou úvěry refinancovány hypotečními zástavními listy, výše úvěru musí být ze zákona maximálně do výše 70% hodnoty nemovitosti (neboli hodnota nemovitosti musí být vyšší než 1,43 násobek výše úvěru). V současné době se však můžeme na trhu setkat s nabídkou hypotečního úvěru až do výše 90% hodnoty nemovitosti. Je to umožněno použitím jiných zdrojů pro financování hypotečních úvěrů, jimiž jsou zejména primární vklady, jež představují pro banky v současnosti levnější zdroj než hypoteční zástavní listy. Hodnota nemovitosti se určuje jako obvyklá tržní cena a určuje ji znalec banky. Nemovitost by bance posloužila v případě nesplácení úvěru k vyrovnání pohledávky, a tak v případě, že má banka jakékoliv pochyby o jednoduchosti prodeje a výši prodejní ceny zástavy, snižuje výši úvěru. Některé nemovitosti, například byty obsazené nájemníkem, nevezme vůbec banka do zástavy. Zastavenou nemovitost je klient povinen nechat pojistit. Jako další zajišťovací instrument může banka požadovat životní pojištění žadatele, které je vinkulováno ve prospěch banky. Tím se banka jistí pro případ, že by žadatel během splácení zemřel. Finanční gramotnost 16

18 1.1.9 Splácení Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet měsíčními splátkami, které již obsahují jistinu a úrok. Způsoby splácení: Anuitní klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny. Progresivní klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují. Degresivní klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje. Příklad č. 3: Zkuste si na konkrétním příkladu spočítat, jaký je rozdíl mezi anuitním a degresivním způsobem splácení úvěru. 1.2 Pojištění při čerpání hypotečního úvěru Když už se žadatel o úvěr musí podřídit požadavku banky, měl by si alespoň vybrat pojištění, které co nejvíc vyhovuje jeho konkrétní situaci. Jednou z možností je dočasné rizikové pojištění pro případ smrti uzavřené na určitou dobu tedy dobu trvání hypoteční smlouvy. Pojistná částka je zvolena tak, aby odpovídala výši hypotečního úvěru. Pojištěný pak splácí hypoteční úvěr a pravidelně platí pojistné měsíčně, čtvrtletně, ročně nebo jednorázově. Kdyby zemřel, pojišťovna bance vyplatí tu částku, kterou jí dlužník ještě nesplatil. Zbytek pojistného plnění dostane osoba uvedené v pojistné smlouvě. Dlužník však nedluží bance stále stejnou částku. Jeho závazek se snižuje s tím, jak postupně dluh splácí. Proto může zvolit pojištění, kdy pojistná částka klesá postupně s tím, jak je úvěr splácen. Na to některé pojišťovny pamatují úvěrovým pojištěním s postupně klesající pojistnou částkou. Pojistná částka může klesat dvojím způsobem lineárně nebo kopíruje nesplacenou jistinu. Lineární pokles znamená, že se v určitých časových intervalech pojistná částka snižuje. Může to být například čtvrtletně nebo ročně o určité procento úvěru. Například při úvěru Finanční gramotnost 17

19 na 20 let to může být o 1/20 ročně. Doba trvání tohoto pojištění bývá přibližně dvě třetiny doby splácení úvěru. Další možnost úvěrového pojištění s postupně klesající pojistnou částkou, která přesně kopíruje výši nesplacené jistiny podle splátkového kalendáře banky. Volbou vhodného pojištění a pojišťovny je možné dost ušetřit Předčasné splacení a sankce Bez sankcí ze strany banky lze hypoteční úvěr částečně nebo úplně splatit vždy po uplynutí doby, po kterou se nemění jeho podmínky (úroková sazba, výše splátek, státní finanční příspěvek). Nejčastěji to bývá 5 let, ale fixní období může být kratší, například 1 nebo 2 roky, výjimečně i delší. Při mimořádné splátce úvěru v průběhu této doby si banka účtuje určité procento z této splátky v závislosti na čase zbývajícím do konce fixní doby. Finanční gramotnost 18

20 1.3 Neschopnost splácet hypotéku Dostanete-li se do situace, kdy nejste schopni plnit svůj závazek vůči poskytovateli půjčky, hypotéky, nečekejte a ihned Informujte banku. Nejlépe ještě před tím, než dojde k nezaplacení pravidelné a doposud řádně hrazené splátky. Banka vám pomůže situaci vyřešit bez dramatických kroků, jako je například prodej vaší nemovitosti. Banka Vám nabídne takový způsob úpravy splátek, který pro vás bude přijatelný Ať už se váš příjem později zvýší nebo se naopak dostanete do finanční tísně, můžete změnit výši splátek nebo přerušit splácení. Změnu splácení můžete provést i vícekrát dle vaší potřeby. I v případě rozvodu rodiny je možné pokračovat ve splácení hypotéky, je například možné převést hypotéku na jednoho z manželů s tím, že poté dojde k novému přezkoumání schopnosti žadatele splácet. Pokud nebude dostatečná, je možné si najít spoludlužníka. V případě nutnosti se můžete s bankou domluvit na individuálním splátkovém kalendáři. Nebo lze po určitou dobu splácet snížené splátky nebo pouze úroky, popřípadě zcela přerušit splácení na určitou dobu. Nouzové varianty je možné v průběhu doby splatnosti hypotéky i zopakovat. Řešením pro vás v případě potíží se splácením může být tzv. refinancování hypotéky Refinancování hypotéky Co lze refinancovat? bankovní úvěr či úvěr poskytnutý na bydlení ze stavebního spoření (lze zrefinancovat i úroky, poplatky či penále za mimořádnou splátku) leasing na bydlení nebankovní úvěr na bydlení smlouva o půjčce (musí mít úředně ověřené podpisy či musí být doloženo bezhotovostní poskytnutí půjčky - výpisem) Podmínky pro refinancování Finanční gramotnost 19

21 alespoň jeden ze žadatelů o hypoteční úvěr je dlužníkem z financovaného úvěru či půjčky alespoň jeden ze žadatelů o hypoteční úvěr je u refinancovaného úvěru či půjčky zástavcem (vlastníkem zastavené nemovitosti), který byl vyzván k plnění nebo má dojít u původního věřitele k realizaci zástav refinancovaný úvěr či půjčka musí být využity pro financování nemovitosti či bydlení, přičemž využití se dokládá: o o v případě koupě nemovitosti kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí v případě výstavby/rekonstrukce čestným prohlášením o využití finančních zdrojů Příklad č. 4: Jak budete postupovat, pokud zjistíte, že nejste schopni splácet nadále úvěr ve stanovené výši? Finanční gramotnost 20

22 1.4 Stavební spoření jako doplněk k hypotečnímu úvěru Ten, kdo potřebuje čerpat hypoteční úvěr např. na koupi nemovitosti, musí v některých případech určitou část ceny zaplatit z jiných zdrojů. Pro případ, že klient nemá dostatek vlastních prostředků, banky nabízí doplňkové úvěry, které jsou o drahé, a nevztahuje se na ně finanční podpora. Nabízí se tu možnost využít stavebního spoření, konkrétně překlenovacího úvěru, přičemž v případech, že toto spoření máme již nějaký čas založené, se zkracuje délka do přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Stavební spoření lze využít i ke splácení hypotečního úvěru. Tuto možnost nabízí některé hypoteční banky. Místo toho, abychom spláceli část jistiny úvěru v anuitní splátce každý měsíc, platíme ji do stavebního spoření. Účet stavebního spoření je vinkulován ve prospěch hypoteční banky, takže z její strany se nic nemění. Po vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření se tímto úvěrem splatí část jistiny hypotečního úvěru. Výhodnost je dána využitím vysokého výnosu spořící fáze stavebního spoření, který je vyšší než cena hypotečního úvěru, a také úvěr ze stavebního spoření je levnější než hypoteční. Jedinou nevýhodou je, že úvěr ze stavebního spoření je krátkodobější, a tak v průběhu jeho splácení měsíční zatížení mírně naroste. Cílem stavebního spoření není pouze ukládání peněz, ale jeho primárním cílem a smyslem je vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů pomoci těm, kteří sice ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale zároveň již peníze na investice do bydlení potřebují. K tomuto účelu je možné využít některý z úvěrů od stavebních spořitelen. Pro klienty stavební spoření představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získání výhodného úvěru na bytové potřeby Výhody úvěru ze stavebního spoření Úrokové sazby jsou garantované po celou dobu úvěrování a začínají na úrovni 3 % p.a. Doba splatnosti úvěru může být delší než 20 let Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu Maximální výše úvěru je závislá na výši cílové částky zvolené klientem Finanční gramotnost 21

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Účelové úvěry pro financování bytových potřeb poskytují banky a stavební spořitelny.

Účelové úvěry pro financování bytových potřeb poskytují banky a stavební spořitelny. Otázka: Účelové a neúčelové úvěry Předmět: Ekonomie Přidal(a): Veronika Úvod V současné době poskytují úvěrové produkty banky a stavební spořitelny. Z hlediska využití finančních prostředků z úvěrových

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám cokoliv pujcky ihned na ruku smart půjčka kalkulačka americká půjčka nejlevnější konsolidace půjček trh půjček inzerce

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli podle ust. 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen zákon ) Základní údaje o poskytovateli úvěrů Údaj o registru nebo seznamu,

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Bakalářská práce 2009 Štěpán Trousil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Osobní a rodinné

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více