Slovníček pojmů. Finanční poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz"

Transkript

1 Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min ,- Kč. Délka splatnosti nesmí být větší jak 70 let Účelová hypotéka = vázaná na investici do nemovitosti Neúčelová hypotéka (americká hypotéka) = úvěr lze použít na cokoliv Hypotéka bez dokládání příjmů - tyto hypotéky jsou v praxi dražší než ostatní a banka je zpravidla ochotna klientovi půjčit maximálně 50% až 60% ceny nemovitosti Kombinovaná hypotéka - hypotéka kombinovaná s investičním životním pojištěním jde o takový typ hypotéky, kdy klient hypoteční bance splácí jen úroky a zbytek splácí (investuje) do produktu IŽP. Hypotéka na pronájem - V případě financování koupě nemovitosti sloužící k pronájmu banka umožňuje variantu tzv. Buy to Let (započítání příjmů z budoucího pronájmu). U této varianty je možné započítat do příjmů žadatele příjmy z budoucího pronájmu, a to 60 % obvyklého nájemného stanoveného externím odhadcem banky. Externí odhadce současně posoudí, zda je nemovitost v dané lokalitě pronajímatelná. Předhypoteční úvěr - Předhypoteční úvěr je typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic do nemovitostí. Je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje realizovat investiční záměr klientům, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici nemovitost vhodnou k zajištění hypotečního úvěru a mají zájem o poskytnutí hypotečního úvěru. Hypotéka s neúčelovou částí - Tato hypotéka je úvěr, který lze použít nejen na investice do nemovitosti, tzv. účelová část, ale současně i na financování, jehož účel banka nesleduje, tj. neúčelovou část, ale mělo by být spojeno s nemovitostí, např. profinancování vnitřního vybavení nemovitosti, jako je nábytek, osvětlení apod. Druhy splácení Anuitní - klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané) Progresivní - klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují. Degresivní - klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje. Úvěr - Zatímco půjčka je obecně upravena občanským zákoníkem, v obchodněprávních vztazích existuje navíc zvláštní druh půjčky úvěr. Ten se vztahuje pouze na finanční prostředky a úroky je třeba platit vždy. Půjčka - Půjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o půjčce. Díky ní věřitel přenechá dlužníkovi určité množství věcí určených druhově (zejména peníze) a dlužník se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky. Bankovní úvěry úvěr poskytuje bankovní instituce Nebankovní úvěry úvěr může získat od společností, právnických či fyzických osob. Finská půjčka (sms půjčka/mikro půjčka) max. půjčená částka velice malá (cca do ,-Kč), velmi vysoké úroky, krátká doba splatnosti (roční úroková sazba vychází nevýhodně, (v řádech stovek až desetitisíců procent)).

2 Půjčky na směnku - Půjčky zajištěné směnkou jsou tou nejběžnější půjčkou, hlavně u nebankovních institucí. Směnka je jeden z nejjednodušších dlužních úpisu taky proto jsou tak oblíbené u těchto společností. Půjčky bez registru a na směnku jsou velmi rychlé vyřešené půjčky a tak cesta od podepsání k penězům není vůbec dlouhá. Touto cestou dostanete půjčku od do korun ale samozřejmě se můžete setkat i s jinými částkami. Platební neschopnost (Insolvence) - insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Platební nevůle dlužník nemá vůli splácet svůj dluh. Úroková sazba (úrok) - Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz Burza - Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Prostřednictvím burzy lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures aj.). Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. Zvláštním typem burzy je plodinová burza, kde se obchoduje ve velkém se zemědělskými plodinami a potravinářskými produkty. Osobní bankrot (oddlužení/úpadkové řízení) - Dlužník, jenž není podnikatelem, může navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek či hrozící úpadek byl řešen oddlužením. Oddlužení lze provést jednorázovým vyrovnáním s věřiteli nebo plněním splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé. V případě že se nedohodnou soud. Dlužník je v průběhu oddlužení zahrnut do insolvenčního rejstříku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Údaje jsou veřejně přístupné do doby skončení celého oddlužení. Leasing je označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Finanční leasing Finanční leasing (dále jen FL) kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka Operativní leasing - Operativní leasing (dále jen OL) se od FL liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V ČR je OL využíván v naprosté většině pouze živnostníky nebo společnostmi. Minimální délka OL je 12 měsíců, maximální je 60 měsíců (kdy nejčastěji volená délka je 36 měsíců). Pro výpočet výše splátky je důležitý i počet km, které klient s vozem během leasingu najezdí Operativní leasing vs Finanční leasing - Z hlediska finanční zátěže je pro společnosti s více vozy (3 a více) téměř vždy výhodnější OL. Důvodem jsou jednak flotilové slevy, které leasingové společnosti nabízejí (a které u FL nejsou velmi často aplikovány), dále daňové zvýhodnění (OL je brán, jako služba, takže je možne na rozdíl od FL dávat do daňových odpisů celou splátku), u OL není potřeba žádné akontace a díky tomu, že vozidlo je v majetku leasingové společnosti a nikoliv klienta, je možné ušetřít na zaměstnávání lidí, co se ve společnostech o tyto věci starají (vyřizování poj. událostí, STK, hlídání servisu, zajišťování náhradních vozů, odprodej ojetých vozů, atd.). Pojištění - Pojištění je systém, kdy se jednotlivci, nebo právnické osoby, snaží tlumit dopad určitých negativních událostí. Společně přispívají do tzv. pojistného fondu, který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb Akontace - Akontace je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu.

3 Důchodové pojištění - Důchodové pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení. Důchodový systém se skládá za dvou částí. První část je povinné důchodové pojištění. Povinné důchodové pojištění je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je pro všechny pojištěnce stejná. V oblasti organizačního a administrativního zabezpečení jsou určité odlišnosti pro silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Druhá část je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Připojištění je dobrovolné, doplňkové. Připojištění nám zajišťují komerční pojišťovny, kterých je na trhu široký výběr, např. penzijní fondy České pojišťovny, Allianz, Axa, Generali, ING atd. Pojištění vkladů - Pojištění vkladů je prostředek ochrany peněz uložených v bankách (prostřednictvím bankovních účtů a případně jiných typů produktů). Tyto peníze jsou bankou pojištěny, takže v případě pádu této banky dostanou vkladatelé své prostředky (resp. jejich velkou část) zpět od pojistitele. Toto pojištění má za cíl ochranu nejen jednotlivých střadatelů, ale i bank, resp. celkovou stabilitu bankovního trhu. Nemocenské pojištění - Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Úrazové pojištění - Úrazové pojištění vás a vaše nejbližší může zabezpečit v případě úrazu a jeho následků a v případě smrti díky úrazu vám garantuje vyplacení stanovené pojistné částky. Pojištění na dožití - Pojištění dožití má charakter spoření, pojistná částka je vyplacena v případě, že se pojištěný dožije sjednaného věku. Do té doby platí běžné pojistné. Případně zaplatí jednorázové pojistné v době uzavření smlouvy. Pokud se sjednané doby nedožije, nedostává nic. Od pojištění dožití jsou odvozeny častější varianty: důchodové pojištění a věnové pojištění. Havarijní pojištění - Havarijní pojištění začíná tam, kde končí Vaše povinné ručení. Chrání totiž především Váš automobil! Neohlídá ho sice před případnými zloději a ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťasných situacích, která nás mohou kdykoliv potkat. Nabídka pojištění je široká a rozhodně se vyplatí vybírat! (pojistí nás proti vandalismu, krádežím, případně živelní událostí, havárii) Pojištění proti odcizení - Pojištění se vztahuje na odcizení výrobku krádeží vloupáním do vozidla nebo odcizení při dopravní nehodě. Cestovní pojištění - Cestovní pojištění může krýt řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. V nejjednodušší verzi cestovní pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Jen některé pojišťovny do základních rizik u cestovního pojištění řadí i pojištění úrazu a odpovědnosti Živelné pojištění - Je to základní druh pojištění bez kterého se neobejde žádný odpovědný majitel jakéhokoliv majetku. Živelné škody přicházejí nečekaně a dokáží způsobit velké škody a mohou mít naprosto zdrcující dopad pro každého, kdo toto riziko podceňuje a není na něj připraven. Živelní pojištění dokáže následky řádění živlu zmírnit a znovuobnovit majetek do stavu v jakém byl před událostí, která ho zničila nebo nahradit způsobenou škodu.

4 Povinné ručení - Povinné ručení rozhodně nepatří k oblíbeným slovům, ale přiznejme si stačí prožít jedinou havárii. Pak je už každý rád, že povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) existuje. Princip tohoto druhu pojištění je shrnut v jeho lidovém názvu: povinné znamená, že jej musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel v České republice registrovaného motorového vozidla a ručení napovídá, že z pojistky je zaručena náhrada škody, kterou způsobíme na cestách jiným. Pokud majitel povinné ručení neuzavře, může dostat pokutu až několik desítek tisíckorun. Pokud navíc narazí na nepříjemné policisty, hrozí mu vedle pokuty i zákaz řízení až na dobu jednoho roku. Druhy pojišťoven Soukromoprávní Veřejnoprávní Komodita - Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Akcie - Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí. Dluhopisy - Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Finanční deriváty - Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami: Tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce. Podílové fondy - Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Kurzy měn - Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru je 19,50 to znamená, že měnový kurz české koruny k americkému dolaru je 19,50 Kč za 1 USD Inflace inflace je snížení kupní síly peněz Konsolidace půjček - Konsolidace půjček je sloučení více půjček do jedné, která má nižší měsíční splátku než byl součet všech splátek před konsolidací. Navíc při konsolidaci získáte další finanční prostředky. RPSN (roční procentní sazba nákladů) - Jedná se o celkové roční náklady na půjčku. RPSN zahrnuje úroky, poplatky i případné pojištění. Je-li roční úrok např. 7,5% a RPSN 12%, pak ve skutečnosti zaplatíte kromě úroku ve výši 7,5% ještě další 4,5% na poplatcích a pojištění. Refinancování půjčky - Jde o převod půjčky k jiné společnosti, kde splácíte za výhodnějších podmínek (s nižší měsíční splátkou), plus navíc získáte další peníze.

5 Předběžné schválení půjčky - Po vyplnění a odeslání žádosti o internetovou půjčku vyhodnotí systém automaticky zadané údaje a ihned Vám sdělí, zda máte - na základě uvedených dat - nárok na půjčku či nikoliv. Jde pouze o předběžné schválení, protože se mohou posléze (při dokládání potřebných dokumentů) ukázat zadané údaje jako neúplné nebo neplatné. Ručitel (Zástavce) - Ručitel je ten, který za žadatele o půjčku zaručí, tzn. vezme na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku zaplatí, pokud ji z jakéhokoli důvodu nezaplatí sám dlužník. Ručitelů může být více (viz. 546 občanského zákoníku). Pojištění schopnosti splácet - Pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události (dojde k tomu, že nebudete schopni splácet) za Vás bude platit čerpaný úvěr pojišťovna. SOLUS (sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) - Jedná se o databázi neplatičů. Všechny členské společnosti zapisují do společné databáze klienty, kteří se dostali do problémů se splácením svých úvěrů a prověřují zde každého žadatele o úvěr, aby se chránily před rizikovými klienty. Ten, kdo má záznam v Solusu, velmi pravděpodobně s žádostí o půjčku neuspěje. CERD (Centrální registr dlužníků České republiky) - CEDR je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené úvěry osob a ekonomických subjektů (bez ohledu na to, jestli jsou řádně splácené či nikoliv). Společnosti poskytující úvěry, zde prověřují každého žadatele o úvěr, aby zjistily celkovou výši jeho závazků. P.a. - P.a. Je zkratka Per annum - latinsky ročně. Úrok např. 7,99% p.a. tedy znamená, že zaplatíte o 7,99% ročně navíc. Nejsou však zahrnuty poplatky a další platby, které se k půjčce vážou. Proto je vhodné se řídit ukazatelem RPSN. Jistina - Aktuální nesplacená část dlužené částky. To, co vám zbývá zaplatit abyste půjčku splatili. Pohledávka - Nárok, který si půjčující uplatňuje na dlužníkovi (vás). Kreditní karta - Karta, při jejímž použití čerpáte úvěr (do určitého limitu, tzv. úvěrového limitu). Člověk s kreditní kartou může platit nebo vybírat hotovost i v případě, že nedisponuje dostatečnými prostředky na účtu. Úvěr se musí vždy v pravidelném termínu splácet, pokud tomu tak není, banka si začne účtovat velmi vysoké úroky. V případě správného používání (tj. včasného splácení) může kreditní karta sloužit jako velmi výhodný úvěrový nástroj. Kontokorentní úvěr (kontokorent) - Neúčelový úvěr, který si může klient sjednat s bankou k běžnému účtu a v případě potřeby ho čerpat do předem stanoveného limitu. Z kontokorentního úvěru se platí úroky již od okamžiku načerpání (na rozdíl od kreditní karty). Věřitel - Osoba nebo instituce, která poskytne půjčku. Překlenovací úvěr - Pokud člověk nesplní některou z podmínek nutných pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření (např. spoří kratší dobu než stanoví spořitelna, anebo nevložil na účet dostatečný procentní podíl cílové částky), může požádat o překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr slouží především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více