cestovní kancelář arabské emiráty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz"

Transkript

1 covní nclř

2 vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln hol vhodn přdvší po odn dě. U holů o oznčných njd vlní zzí po dě, děý zn, luzv, hřšě, n lu, lunp d. včně ožno hlídní děí holový ponl. Plžový v zd u holů o oznčných j lpoň jdn z ěcho polož n holov plž zd lunční, lh, c, plžov ouš no plžový. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Sluzv u znu u holů o oznčných j dpozc u znu nlně jdn luzv, přípdně j hol vvn qup. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Klzc u holů o oznčných j n pooj dpozc ndvdulně řízn lzc no přípdně cnlně řízn lzc hol. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Vodní po u holů o oznčných jou dpozc vodní po, u něých holů jou vn duh zd, ně z popl. Infoc pon přío V vný hol. Fn cnu u holů o oznčných j dpozc zd fn cnu. Ovící hodn cn jou ndvdulně novn jdnolvý hol. Tp covní nclř u holů o oznčných V dopoučuj no hol poží jčn dovoln. To oznčn hol jou zuou voho vu. Popění u holů o oznčných j ožn z x popl ojdn popění no šnochlovní. All ncluv All ncl. Snídně, oěd, včř dlší očvní ěh dn, půlnoční polv, uc pcl, zzln po dě v vných holch, íní loholc nloholc npoj. Přný ozp oncpu vovní don př příjzdu. Pln pnz FB Snídně, oěd včř foou ufu. Vš loholc nloholc npoj z popl. Polopnz HB Snídně včř foou ufu. Aloholc nloholc npoj z popl. 2 Snídně - BB Snídně foou ufu. Aloholc nloholc npoj z popl.

3 Vžní covl, dovol n přdv V nš log Spojn. Všchn n nízn hol j ooně pověřl zonolovl, ždý hol ooně nvšíví ěh ou nlně jdn, poo přn nfoc o vlě poovnho uovní všch oních luž. Sozřjoí j vlní dlgý v přío v íě pou. Nš dlg jou zušní šolní pofonlov, ří jou přpvn V dopř Vš vněnou dovolnou. Spojn (SAE) jou fdcí d onuvních ů n Blíz východě, ozldjící v jhozpdní A v východní č Aho polooov př pořží Pho zlvu. N pvnně oudí On Súdou Aí ovněž dílí nořní hnc K, Ín Pn. Do polovn 19. olí zd lo hlvní zdoj ožv pví, pozděj lov pl, ochod ořní. Hopodřví doznlo poěn po, co u ou 1962 zčl ěž op zní pln. Oolo 60% xpou přpd pvě n opu. Dí ní SAE l jdní z njohších ů vě. Vzoušj luxuní hol v Duj. Užj nupu v olíných nupních cnch. Vchunj jčnou pohodu lxc v Au Dh. Nch v ělo hýč v wlln cnch v Shjh. Přj V příjn chvíl př lovní ío log. JUD. Jolv Ho, Snlv Tůov ý CARE Sl..o. Infoc, zvc, podj: Hu 820/ PRAHA 3 Tl.: Fx: Mo.: El: W: IČ: DIČ: CZ Číl účů: ČSOB /0300 CZK ČSOB /0300 EUR oh Sn Nzv holu K. E 08 Buj Al A 5* Du 09 Aln Th Pl 5* 10 Juh Bch 5* 11 On&Onl Rol M. 5* 12 Shon Juh 5* 13 Hlon Du Ju. 5* 14 Al Muooj Ron 5* 15 Jl Al Golf 5* 16 Flo Gnd 4* Qdn 4* 17 An P 3* I D C 3* 18 Rdon Blu 4* Shjh Col Bch 4* 19 Shjh P 4* Lou Lou Bch 3* 20 E Plc 6* Au Dh 21 Bch Ron 5* 22 Shn-L Q 5* Khld Plc 4* 23 L Mdn 4* Cown Plz Y Il. 4* 24 Všocn podín 26 Důlž upozonění Spolčno j zpn v OR vdnho Měý oud v Pz, oddíl C, vlož Údj uvdn v logu l zpcovn n zldě nfocí doupných plných v doě jho zpcovní. C l..o. vhzuj pvo n jjch zěnu. Tov ch v logu v cnníu jou vhzn. DTP Sudo TnY - zpcovl Tn Plcov Yo. Foo chv C Sl, Pxx dz holů. 3

4 Pc nfoc Spojn A E Sní zřízní: Fdvní oluní onch jnovný podní ogn Rozloh: cc Adnvní člnění: 7 ů Hlvní ěo: Aú Zí Njvěší ěo: Du cc 625. ovl Ovlvo: cc ovl Úřdní jz: šn, nglčn Nožnví: ulov 93 % Měn: 1 dh SAE = 100 flů Čový poun: + 2 hodn opo lníu ču + 3 hodn opo zníu ču Zupl úřd: Vlvlncví ČR E of h Czch Rpulc Conh Plz Bldg., Au Dh Tl.: Fx: l: Spojn (SAE) jou fdcí d onuvních ů n Blíz východě, ozldjící v jhozpdní A v východní č Aho polooov př pořží Pho zlvu. N pvnně oudí On Súdou Aí ovněž dílí nořní hnc K, Ín Pn. Do polovn 19. olí zd lo hlvní zdoj ožv pví, pozděj lov pl, ochod ořní. Hopodřví doznlo poěn po, co u ou 1962 zčl ěž op zní pln. Oolo 60% xpou přpd pvě n opu. Dí ní SAE l jdní z njohších ů vě. Půl j vlc ozvnuý. Ví cn hlní, dl oě op ěží o. Zědělví j zndln. Odělv 0,5% ploch o uď v ozch, no n úzích uělý zvlžovní. Hlvní plodnou j pl dlov. 80% povn pořního zoží uí dovž. Zě vlní lnc, vl přív (Aú Dhí č Duj) čř znodní lšě. Zdvoncví šolví (jou zd vo šol) jou n vlc vo úovn jou zcl zpln. Očn SAE voří jn 20 % ovlv, (z oho 70% Aov). Il vznv 96 % z nch, z čhož 82% jou unn 18 % ší. Z, d přlžně 80 % ovl voří přěhovlc, přdvší z Ind, Pnu, Bngldš Ínu, ří vznvjí nožnví vých řých zí, d přdvší Il Hnduu. Kl Lní plo v SAE pohují v ozzí od 38 do 50 C. V zě ýv olčno ž plo pohují od 18 do 25 C. V poušních olch njou n plo pod nulou ěh noc. njvhodnější odoí po nvšěvu zě j jo (řzn věn) no podz (říjn ponc), d jou plo po n, Měíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vzduch Vod holn

5 Evopn, njpříznvější. Covní dold V oučn doě j covní do SAE nuný plný covní p nlní plnoí 6 ěíců po odlu z SAE. Vízov povnno l zušn. Výěn pněz Měnovou jdnoou SAE j dh (AED), ý j ozděln n 100 flů. V oěhu jou nov 5,10, 20, 50, 100, 200, dhů nc 1 dh, 50, 25, 10 5 flů. Pníz V ění řdní vl hol. J nun í n pě, ž výěn pněz n vnově no v nších ěch ůž ý poněud oplovn, vplí d vpv do ěcho olí do íní hoovo. J zd do noů po výě hoovo. Nní pol pl dní j v ochodch, věších ucích holích. Clní přdp Clní přdp jou přzpůon zdjšíu lu nožnví. Po oo nul, plí př dovozu ozní v podoě xlně 2 lů loholu n oou, ulů j dovoz loholu zzn. Dovoz zní řlv j povoln pouz n zldě zvlšní lcnc Mnv vn SAE v příně vdovn nožví. Npoo j zzn dovoz op no, ocých č doonc ponogfcých lů, zl ěn. Př dovozu npovolnho zoží j oo zvno. Dopv V Duj výoně funguj xluž, jou zd ozšířn zv. Long Dnc Tx (x n dlouh vzdlno), j ožn použív n přun z jdnolvý ě SAE. To xí vznčují í, ž jjch řdč č odjzd, doud nní vozdlo plně ozno. Cující p o cnu podělí. V přípdě ozných čových ožnoí j ožn zpl cnu z plně ozný xí vz hnd. Cn v x zozuj n xu. Dlší ožnoí j u ě uouov dopv j zvdn jn v Au Dh, Duj Al-Anu. Vl v SAE njzdí. Nup K nupů zd vízí pou ochodů ozný duh zoží. Kždý zd njd o v, o zl špů j zd vlý výě lon z vl zjív cn, noho ochodů znčovou ódou V učě ndchn. Ní oponou n jčn dl v všch ožných úpvch njlpší jou p v čooldě. Zdvoncví Zdvonc zřízní jou zd n vl do úovn. Přdvší ouo zdvonc zřízní odpovídjí vojí vlou podoný zřízní v zpdních zích. Cn z lřou pč jou vo, poo vš uů ozhodně dopoučuj vlní zdvoní pojšění. Rovněž j vhodn dponov dní ou, ohl popl n íě uhd, poož pojšťovn v ču použ ž po vš nvu do ČR. V přípdě nuno vhldní lř njvhodnější způo nfoov v holu no pořdncví zuplho úřdu. Kuchně I dž j úovň hgn v SAE hodně vo, vplí věnov pozono ou, co d jídlu vhnou onzuc něých poů. Pří o jn npř. hw podvn n ulc (o nuí ý čv uchovvn v chldu) no l podvn v lých lnoných, pných č ndcých ucích. U ěcho poů hozí nzpčí nfc znn hz č nčoou. Poud chc pozn něý z podnů, nonují n lnlu z řd cznců, víj ov uc, d j vl nvšěvno udíž uovn njí č z. Vl znodní uc udžují voý nd vu nní ř zd onzuc j jídl, npojů. O vodě oucí z vodovodu ří, ž j v Duj dlších ěch ů pn, l ndopoučuj o zouš. Všud podv vod ln dopoučuj j zoup. - holn

6 Lov DUBAI Nznější z Aých ů j Duj. Jdnčn fcnující vý v oouzlující vý luxu. Njn z nup oupní jzdí věšn nvšěvníů, l uží zních dovn n njdlší ou lžřou jzdovu pvý něh. Věšn íních j hd n všchn nj, zd nlzn, njlpší hol n věě 7* Buj Al A, njvšší odp, l n jž zňovnou jzdovu. Duj chc ý jn, vžd npřd uz ž uí n o. Tž ď hon oup n pvný hol vz poznv vo Duj. Měo Duj v dnšní doě ol 1 lónu ovl. Žj zd 80 nodů všch. V Duj nuí o vlní zpčno, n ž V zd nědo od. Duj j ozděln uěl vvořnou řou, zv. Du C, n dvě č: Bu Du D. D j ší č nchzí zv. downown, výšový udov npř. D Tow, El jn. Uvdí zd uzu polínní njnějších chu - j, vop. Kždý dů j jný př vě použív noho dovních vních lů. Dí ochodů výloh plný vš duhý nnchjí noho jn pojí ol. SHARJAH Měo Shjh přlo njohší ěů v ol oídlní vjící př 5000 l. Zč 18. olí ovldl ěo n Al Q ou 1727 zd vhll nzvlý. 8. ldn 1820 podpl jho í, šjch Suln Bn Sq Al Q, jož přdvl dlších ů v ol Pho zlvu, B Gnlní íovou louvu, jíž zřl povozovní pví ochodu oo. Rou 1853 p nldovl louv o věčn íu, jíž přjl ý poo l p pvovn v c B Ind. Rou 1892 pn nldovl dlší pooní louv, číž Šdž l jdní z ů zv. Sluvního Onu. K u Shjh původně přl clý vovýchod dnšních Spojných ých ů, l v půěhu olí došlo oddělní něých jho východních čí, přčž ně z nch vldc u Shjh pozděj opěovně přpojl vu úzí. Rou 1971 p l Šdž jdní z zldjících ů. ABU DHABI E Aú Dhí ( dolovně oc gzl ) j njzpdnější, njvěší njohší z d ů Spojných ých ů. Zovň j o jdn z š zldjících ů o fdc. E j uovn n jhozpdní pořží Pho zlvu zí plochu ². Přd pořží u nchzí 200 přlhlých oovů. N jdno z nch nchzí opol u, ěo Aú Dhí. V u přvld poušť poo nízou huou oídlní lvně lý poč ozoušných ídl. N jhu u n oj poušě Ru l-chlí vš nchzí ozhl oídln oz Lw holn

7 Výl Du C Tou Výl, ý v odj ouzlo ho ohoo pulzujícího ě. Př pohlídc ud íj nou lgunu plňů, p vd do vlloudích jí n zvodšě, nvšíví oolí h dlší xocou funou, pojd ucou čí Juh ž úchvn šě Juh, přdvuj u l chu, vzouší jízdu Aou pcý dujý x př zlv don znu zlu hu hu ořní. Dhow Cu Plv pcou lodí dhow po duj zlvu v uožní vchun u Duj v noc z ořých vod. N pluě o dřvěn lod ud řžov podl řhů zlvu, pohošěn lhodnou včří ý přd, z glu, ou dz. Rončější výl v nůž. Au Dh C Tou Clodnní výl do hlvního ě Spojných Aých Eů, Au Dhí, lží cc 170 jhozpdně od Duj, cou uvdí jdn z njvěší přívů vě Jl Al Po. Pohlíd hoc č ě včně onuovnho plc Al Hun, pojížď podl ndhnho Conch zv v Show Yd, v d du o výoě ěcho dřvěných lodí. D Sf Výl do poušě př nvšěvě Eů ozhodně nvnchj. Opvdov doodužví v ouzln jně unního ho píu v přn pouu vzušujících ožů. Tnní u don do dc poušě př jízdě n píčných dunch, př přvc v nn úchvný pohld n nončn oř píu vč uvdí ouzlný zpd lunc, nž nd v ozvíí lón hvězd. V dční duín vnc n V č dlní pc včř ldo dční čj. Lolní ý oděv, ožno nch ozdo hnou no vzouš vodní dýu, ojnění důlž ol oolů v žvoě duínů n zvě lc ho nc řšní nčncí, nv v pozdních hodnch. Východní pořží oupní v Indc ocnu Nvšěv u Fujh, nodho poldu, ý l č n v ojvní. Cou zví n pční hu, ý on n hlvní cě do ě Fujh, d ůž oup dční c výo no oc, u pvno Bhn, v Vnčc dědcví Fujh, d zní dční žvo íních ovl uz vřní, dčních nů, nojů hopodřní. Po přjzd n oěd volno oupní n píč plž. N cě zpě nvšěv ř vnč D, š v Bd věží hodn, nv př ho. Shjh Ajn C Tou Př oo výlě zní uluní cn Eů ě Shjh, j. uvdí njvěší šu Eů Kng Fl Moqu, novovnou pvno Fo of Shjh povnou v oc 1820, l ídl vldnoucí odn, uzu uluního dědcví v Al Noodh Hou, Muzu Ilu, h Al A Al Mz, po přjzd do vdljšího u Ajn, nvšěv hocho uz ovn n výou lodí dhow. - holn

8 Buj Al A Juh ***** Njznější luxuní hol v vu plchnc l donnou lu Duj. Vzdlno od lšě v Duj j cc 20 n jízd do cn Duj ochodní řdů j o cc 10 n. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Hol j povn n on uěl oůvu n píčn plž. Jho výš j 321 ů. Vvní holu: 24h vlolp cpc, 9 ucí, 3, onfnční cnu, nupní pž, lř (z popl), wln p cnu Awn, půjčovn u (z popl), v 18. př děý clu. Vvní pooj: lzc, oupln jcuzz WC, voušč vlů, TV, nn, zo n (z popl). Luxuní dvoupov u jou vvn njodnější chnologí ldjí z oývcího pooj ložnc v př. N vždní j ožn zj děou poýlu zd. Plž plžový v: píčn plž Juh přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: fn olní n, šnochlovní. Z popl: vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou ohho ufu, dl dpozc ěh dn uc vn holn

9 Aln Th Pl ***** Luxuní holový oplx lžící u ndhn ouo plž n zn plov oově. J vzdln 25 n jízd od lšě v Duj cc 10 n jízd od nupních cn. Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24h cpc, ěnn, 15 ucí ů, do, fncouz pn, 2 zn, děý zn, qup, dlfín zo dlfíní how, lzně, ž, přpojní n nn (z popl), vdlov dopv do ochodního cn Mll of h E zd. Vlou ou holu j jn Alnd, d njd žvočch z clho vě. Vvní pooj: ndvdulně řízn lzc, SAT/TV, zo, n (z popl), zřízní n výou v čj, oupln oclní zřízní, voušč vlů, lon no. V holu j dpozc cl 1539 poojů. Plž plžový v: ndhn dlouh píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: n, olní n, polovn, jcuzz, un, (z popl), šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou švdých olů, z přípl ožn ojdn plnou pnz foou ufu, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

10 Juh Bch Hol ***** Hol lží přío n plž Juh v zpořdní lízo znho holu Buj Al A. J vzdln cc 20 jžně od cn ě Du (4x dnně zplný nf holový u). Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vvní holu: 24h cpc, 20 ucí, vn, vnn ů, 26 ochodů, lxční poovní cnu. Vnu 2 zn n lunění, lh, lunční, uční, olpjý zn, děý zn, hřšě, Advnu P, děý lu (4 12 l), hlídní děí n vždní (z popl). Vvní pooj: pooj jou vvn ouplnou pchou no vnou WC, fn, n, jf, lní TV, vlý pnocý on. Plž plžový v: pvní plž dlouh 800 lunční lh po ln holu zd. Spo zv: 7 nových uů, 3 lzovn u n quh, pung gn fn cnu, volný vup do lízho qupu Wld Wd, nc dl níd holu. Vodní po, řní n voln oř uz popění z popl. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožno polopnz nídně včř foou ufu holn

11 On&Onl Rol Mg ***** Luxuní holový oplx lží u ndhn ouo píčn plž dlouh 1 lo, j vzdln cc 20 n jízd od znodního lšě v Duj cc 5 n od cn ě. Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 U holu nchzí pžní golfov hřšě E Golf Clu. Holový oplx nchzí v ozlhl opc zhdě vodní fonn. J ozděln n ř č - Th Plc, Th An Cou Th Rdnc & Sp. Vvní holu: 24h cpc, něol ucí ů, ěnn, plně vvn onfnční cnu, ochod, lon, ž, něol znů, n lunění lh lunční, děý zn, děý lu, hlídní děí (z popl). Vvní pooj: vl pěně odně zřízn pooj, ndvdulně řízn lzc, oupln pchou vnou, WC, voušč vlů, zo, n (z popl), lní TV, do, CD přhvč. Plž plžový v: ndhn dlouh píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: n, olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou švdých olů, z přípl ožn ojdn plnou pnz foou ufu, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

12 Shon Juh Bch Ro ***** Hol nchzjí v cnu Duj v lolě Mn. J vzdln cc 25 n jízd od lšě. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vvní holu: 24h cpc, něol ucí,, vn, do, onfnční poo, ěnn, povní, ožno způjční u, pdln, un p cnu ochod. Vvní pooj: oupln WC fn, ndvdulně řízn lzc, lní TV, lfon, poojový v 24h. V pooj j ožn přpojní n nn z popl. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl - wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun holn

13 Hlon Du Juh Ro ***** Hol nchzjí v cnu Duj v lolě Mn. J vzdln cc 25 n jízd od lšě. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24h cpc, něol ucí, vn, vnovní zn, zn hřšě po dě, un, p p cnu, dřncví, ochod uvný, ochod, z popl ožno hlídní děí. Vvní pooj: ndvdulně řízn lzc, lní TV, příup nnu (z popl), zo, n (z popl), lfon, oupln, voušč vlů, do lón. Hol cl 389 luxuních pooných poojů. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů, z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

14 Al Muooj Ron ***** Hol lží přío v cnu Duj, cc 15 n jízd od znodního lšě v Duj cc 10 n od plž Juh. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u V lízo holu jou ochodní cn. Hol zjšťuj dopvu n plž vlní nu. Vvní holu: 24h cpc, poojov luž, zpln povšě, hlídní děí, ochodní luž, VIP poo, un cnu, 7 ucí íní znodní uchní,, pdln, zn, jcuzz, ž, ocý lon, dřncví. Vvní pooj: oupln vnou, WC, voušč vlů, lfon, lní TV, n (z popl), zo ndvdulně řízn lzc. Hol dpozc 253 poojů. Plž plžový v: píčn plž Juh cc 10 n od holu, hol zjšťuj nf vlní nu. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů, z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun holn

15 Jl Al Golf Ro ***** Hol ozld v ldn, 800 dlouh, plov hj vlní přív po nší jch. Vzdlno do cn ě j cc 40 lšě j vzdlno 45. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Do nupních cn, IBN Bu no Mll of E, no qupu Aquvnu Aln Th Pl lz vuží zpln vdlov dopv přío od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, cnlní uc, uc l c, ochod, wln cnu šoou nídou ží z popl, půjčovn u, lř n lfon, ongov cnu. Vvní pooj: oupln vnou no pchou WC, fn, župn, lfon, nnov přpojní (zd), zo, lní TV, n, vov lzc. Vollně jou dpozc pooj výhld n oř no golfov hřšě. Plž plžový v: hol lží přío n píčn plž vělý v lh lunční zd. Spo zv: 4 nový u, fn cn, quh, dnon, plžový voljl, olní n vjížď n vlloudch v cně pou. Z popl j p vuží 9 jovho golfov hřšě. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožno ojdn polopnz, plnou pnz. d u - holn

16 Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vl příjný olíný hol nchzí n lvn ulc Al Rqq, v cnu duj čv D. V oolí nchzí nožví ochodů, nupních cn, ucí přílžoí zvě. J vzdln cc 10 n jízd od lšě v Duj 20 n jízd holový nu od plž Juh. Vvní holu: 24 hod. cpc, un, z popl lzň cnu Flo Gnd Sp. Cc 3 od holu nchzí golfov hřšě Du C Golf & Ych Clu. Vvní pooj: lzc, oupln vnou no pchou WC, fn, lfon, lní TV, jf, n (z popl) lon no. N vždní j ožn zj děou Sv Flo Gnd Hol **** poýlu zd. V poojích j ožn přpojní n nn (z popl). Plž plžový v: 20 n jízd holový nu j plž Juh. Spo zv: fn cnu, l. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožno ojdn polopnz. Qdn Hol **** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vl pěný hol Qdn nchzí cc 10 od lšě v oční zdnční č políž Buj Duj - njvšší věž ochodního řd n věě. Hol dponuj cl 186 pooj. J vzdln cc 20 n jízd od lšě v Duj 10 n jízd od plž Juh. Vvní Holu: 24 hod. cpc, uc,, vn ongov cnu, wln cnu šoou nídou ží, ochod, půjčovn u, lř n lfon. Vvní pooj: jou vvn ouplnou WC fn, lzcí, lní TV, lfon, n, v čj n pooj, poojový v 24 hodn. Přpojní n nn zd. Plž plžový v: 10 n jízd od holu nchzí zn plž Juh. Spo zv: fn cnu, z popl n plž šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně no polopnz foou ufu holn

17 An P Hol *** Vl příjný dlně uovný hol ndlo znodního lšě v Duj, j vzdln cc 20 n od vřjn plž Juh Bch. cc 10 n jízd od lšě v Duj. V lízo holu j luxuní nupní cnu Wf. Vvní holu: 24h cpc, uc, zn ou n lunění lh lunční, ěnn, půjčovn uoolů, lř n lfon, ochod. Vvní pooj: jou vvn ouplnou Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 pchový ou no vnou WC, fn, ndvdulní lzcí, lní TV, lfon, zo, vov, nn z popl lou ldnčou. Plž plžový v: píčn plž Juh vzdln cc 20 n jízd n plž jzdí holový nu zd. Spo zv: fn cnu, z popl šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou ufu, ožn pln pnz z přípl. I D C Cn Hol *** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vl pěný nový odní hol nchzí přío v cnu Duj npo jdnou z njvěších nupních řd D C Cn. J vzdln cc 10 n jízd od lš v Duj 20 n jízd od plž Juh. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc,, půjčovn uoolů, dpozc zn u vdljšího holu, lř n lfon. Vvní pooj: pooj jou vvn ouplnou pchou no vnou WC, fn, lzcí, lní TV, lfon, poojový v 24 hodn. V pooj j ožn přpojní n nn z popl. Plž plžový v: píčn plž Juh vzdln cc 20 n jízd n plž jzdí holový nu zd. Spo zv: z popl n plž šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně no polopnz foou ufu. d u - holn

18 Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Koplně zonuovný hol lžící n ndhn íl píčn plž. Hol nchzí přlžně 20 n jízd od lšě ochodního cn ě Duj 5 n jízd od onho cn Shjh, do ho V dnně pohodlně dopví holový uou. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc à l c,, 2 zn, lzň cnu, půjčovn u, nupní d, onfnční un cnu, děý lu po dě 4-12 l. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Sv Rdon Blu Ro **** Spo zv: fn cnu, nov u, quhov u, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Col Bch Ro Shjh **** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 S H A R J A H Příjný hol uíěný v ně upvn opc zhdě 5 od cn ě Shjh. Lšě v Du j vzdlno cc 28. Vvní holu: 24 hod. v, cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod. poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž - n, p- lng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz holn

19 Shjh P Hol & Ro **** Kný příjný luxuní hol znou plží Lou Lou Bch vzdlnou 100 od holu. Lšě v Du j vzdlno cc 30 n jízd. Vvní holu: 24 hod cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Plž plžový v: píčn plž lží cc 100 od holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Lou Lou Bch Ro *** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Příjný nší vlní holový oplx v olín lovu Shjh nchzí pouhých 20 n jízd od Duj, přío n n píč plž, v lízo zných ochodů hů v Shjh. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc,, ěnn, lř luž, zn, děý zn, půjčovn u, nf do cn Shjh zd. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Spo zv: olní n, dnon, plžový voljl, fn, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. S H A R J A H - holn

20 E Plc ****** Příjný nší š-hvězdčový holový oplx v olín lovu Shjh nchzí pouhých 20 n jízd od Duj, přío n n píč plž, v lízo zných ochodů hů v Shjh. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 A B U D H A B I Vvní holu: 24 hod. cpc, 12 ucí, 3, 4 zn, fn cnu, un, lzně, vířv, ochod, onfnční íno, 24 hod. poojový v, půjčovn vozdl. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, nov u, quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožn polopnz holn

21 Bch Ron Au Dh ***** Tno vl pěný holový oplx nchzí cc 3 od cn ěč Bl. Vzdlno n lšě v Anl j cc 35. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24 hod. v, cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod. poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožn polopnz. A B U D H A B I - holn

22 Sv Shng-L Hol Q Al B ***** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Hol lží n 1 dlouh pvní plž, 90 n jízd od znodního lšě v Duj v pouhých 5 n jízd od golfovho hřšě. Cnu Au Dh zn říd Conch j 15 n jízd od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, 4 uc, 2, 4 zn děý zn, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gl, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hodnový poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Khld Plc Rhn Ron **** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 A B U D H A B I Příjný o nchzí v ldn íě n njpěnější plž v Au Dh. Hol j vzdln od cn Au Dh 10 n jízd 100 od lšě v Duj. Vvní holu: 24 hod. cpc, cpc, 3 uc, 2, zn, děý zn, dě hřšě, hlídní děí n vždní z přípl, ochod, dřncví, onfnční íno, lzně, ž, un, jcuzz. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz holn

23 L Mdn Au Dh **** Kný hol lží v ndhn zhdě, přío u píčn plž, 90 n jízd od znodního lšě v Duj. Ndlo holu j něol nupních cn, poěně lízo j hoc cnu Au Dh, 15 n jízd od holu nchzí vývšě, golfov hřšě j pouz 10 nu jízd od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, 12 ucí, 3, 2 zn, fn cnu, un, lzně, onfnční íno, 24 hodnový v, půjčovn vozdl. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: 2 nov u, 2 quhov u, plžový voljl, olní n, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Cown Plz Au Dh -Y Ilnd **** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Cown Plz Y Ilnd j příjný hol, nchzí 10 n jízd od znodního lšě v Au Dh 20 n jízd od ochodního cn Au Dh, znodní lšě v Duj j vzdlno 130. Vvní holu: 24 hod. cpc, zo n cpc, 5 ucí,, zn, lzně, un, p, dě hřšě, hlídní děí, onfnční íno, un cnu, ěnn. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, nový u, quhový u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. A B U D H A B I - holn

24 v š o c n p o d í n 24 Všocn luvní podín covní nclř CARE STYLE..o. I. Úvodní unovní I.1. Všocn luvní podín covní nclř CARE STYLE..o. ídl Nchod 708/9, Honí Počnc Ph 9, PSČ , IČ: , polčno zpn v OR MS v Pz v odd.c, vlož Č pul (dl jn CARE STYLE ) jou pln po všchn zjzd, po luž covního uchu CARE STYLE (dl jn Podín ). I.2. Všocn luvní podín úč n zjzdch CARE STYLE jou ndílnou oučí louv o zjzdu. Plí po všchn zjzd ognzovn CARE STYLE. Vzh z zzní CARE STYLE, njou upvn louvou jjí ndílný ouč, řídí přílušný unovní z. č. 89/2012 S., očnho zoníu (dl jn OčZ, ouvjící přdp, zon o něých podínch podnní v ol covního uchu, n jjchž x ío odzuj. II. Účníc luvního vzhu Úční luvního vzhu jou: ) povozovl covní nclř CARE STYLE, uzví luvní vzh pořdncví vlních podjních í no pořdncví xních podjců, p. ochodních zupců (dl jn ochodní zupc ), ) zzní, ý ůž ý j fzc, pvnc oo (dl jn zzní ), přčž poj zzní zhnuj ovněž oo, v jjchž popěch l covní louv uzvřn. III. Vzn luvního vzhu III.1. Sluvní vzh z zzní CARE STYLE vzn uzvřní louv o zjzdu / vdní povzní o zjzdu, dl podín ožných v OčZ, o n zldě nvhu, ý přdld zzníov covní nclř č jjí ochodní zupc. Přjí (podpní) ůž ý zzní, jho zonný zupc no zupc n zldě přdložn ověřn pln oc. V přípdě lzc luvního vzhu pořdncví xních podjních í vzn luvní vzh ož oounnho přjí (podp) ochodního zupc zzní. III.2. Podp louv o zjzdu zzní vzuj, ž j plně oznn ouhlí jjí oh, včně Podín, Rlčního řdu Důlžých upozonění. Zovň vzuj, ž odžl všchn příloh vořící ndílnou ouč louv všchn luvní podín přjí ouhlí n. III.3. Svzní louv o zjzdu zzní CARE STY- LE zvzuj o po zzní přd přpvný ouo luž covního uchu (zjzd). III.4. Zzní zvzuj zpl cnu dl níd. IV. Plní podín IV.1. CARE STYLE pvo n zplcní cn zjzdu luž přd jjch ponuí zzní j povnn uhd cnu přd jjch ponuí. IV.2. Končn cn zjzdu j jdnnou cnou z luž vzn v covní louvě zhnuj dopvu, u lcho zjzdu lšní zpčnoní x plvový přípl, nf z n lšě v íě pou, uovní vovní podl výěu z logů CARE STYLE, pojšění covní nclř CARE STYLE po přípd úpdu, vnulně cn dlších luž ěh zjzdu, poud o voří ndílnou ouč zjzdu, dl luž dlg, nní-l v popu zjzdu uvdno jn. V přípdě, ž zdvoní v ln nuožňuj ěžný nf z n lšě v íě pou (ěžně používn uou č ou), j ln n uo učno povnn upozon př podpu louv o zjzdu í, ž po zjšění pcfcho nfu ůž ý z n CK poždovn úhd poplu z uo lužu. IV.3. Cn zjzdu nzhnuj luž, njou přdě louv o zjzdu, jo lož zjzdu, j. zjn fulvní luž, j ožn zjzdu dooup, č j zzní zjšťuj n vlní nld, npříld vízu, vš vup dl pogu výlů, íní odoný původc, dlší pl v íě pou - poov x, covní pojšění zzníů (vz dl čl. XIII. Podín). Dl cn zjzdu nzhnuj pojšění zzní po přípd, ž u vznnou nld v ouvlo jho odoupní od covní louv (zv. pojšění on) přípdn pl, jž zzníov vznnou jho odvní n lš (ndvh zvzdl). Zzní zvzuj všchn pl řdně uhd v ínu plno. IV.4. Z zplcní cn zjzdu luž povžuj podl fo úhd dn přvzí hoovo č pl plní ou no dn přpní pl n úč CARE STYLE (j. n úč covní nclř č v přípdě uzvřní louv o zjzdu xní podjc n jho úč) v výš 100% jdnn cn. Poušní ohoo zvzu zzní opvňuj CARE STYLE z dlšího od louv odoup, číž nní dočno jjí pvo n odupn, p. n nhdu šod. IV.5. Zzní j povnn př vznu luvního vzhu uhd zlohu nlně v výš 50 % novn cn zjzdu luž, dopl clov cn j povnn uhd njpozděj 30 dnů přd lzcí zjzdu. V přípdě vznu luvního vzhu v lhůě ší nž 30 dnů přd zhjní zjzdu j zzní povnn uhd 100% novn cn. IV.6. Popl z zěn v nhovní z odoupní od louv (X. Odupn) jou pln hnd. IV.7. CARE STYLE j opvněn jdnonný úon zvýš cnu zjzdu ( 2530 OčZ), poud j oo oznní o zvýšní cn odlno zzníov njpozděj 21 dní přd zhjní zjzdu, o jn v přípdě, ž po du novní cn v logu, l do 21 dn přd zhjní zjzdu, dojd zvýšní: ) cn z dopvu včně cn pohonných ho no ) pl pojných dopvou, npř. lšních přívních poplů, jou zhnu v cně zjzdu no c) ěnnho uzu č oun použho po novní cn zjzdu v půěu o víc nž 10 %, poud o zěně dojd do 21 dn přd zhjní zjzdu. Přípdn zvýšní cn zjzdu ud povdno o ču hodnou čou, o ou došlo nvýšní cn uvdn pod pín ) ), pv o ču odpovídjící nvýšní ěnnho uzu č oun použho po novní cn zjzdu dl odu c). V jných přípdch j zvýšní cn ožn pouz n zldě dohod CARE STYLE zzní. IV.8. Přípdn lv, vhlšn CARE STYLE po du podpu louv o zjzdu zzní, nzldjí pv zzní n lvu z cn zjzdu dl jž uzvřn pln louv o zjzdu. V. Pv povnno zzní V.1. Zldní pv zzní řídí plný pvní přdp, zj. z.č. 89/2012 S., přípdně zon o ochně pořl v pln znění. V.2. K zldní povnno zzní všch účníů zjzdu - pří: ) ponou CARE STYLE oučnno, j nzn řdnu zzpční plnění luž, zjn p úplně pvdvě vpln poždovn údj v covní louvě no ojdnvc, děl jol zěn ěcho údjů přdlož dlší podld podl onních poždvů CARE STYLE, ) zzpč u oo ldších 15 l u oo, jjchž zdvoní v o vžduj, dopovod dohld dopělho úční zjzdu, c) dolož ouhl zonnho zupc v přípdě, ž zzní j ší 15 l ldší 18 l čp luž z dopovodu dohldu zonnho zupc, d) ozn úč czích ních přílušníů, ) z zčnho podlní ozn v novo přípdný zěn v podínch č v ohu jdnných luž, f) zzní uí plňov podín úč dodžov pov, clní, dvzov, nzní, zdvoní, dopvní zpčnoní přdp, jož zon zvlo zě í, do ých cuj. Zodpovíd z o, ž plno jho covních doldů ud nlně 6 (š) ěíců po onční zjzdu. Př přpvě ělně požnho č nocnho cujícího no ěhoných žn (vš x. do onc 34. ýdn ěhonví), j ř přdlož povzní ošřujícího lř, ž cující j chopn lc přpv úč n zjzdu. U ěhoných žn nd 34. ýdn ěhonví lc polčno zří jolv zodpovědno. U zdvoně požných, odzných n nvldní vozí, upozoňuj, ž lc polčno vžduj přdložní povzní o chncých pch vozíu. Lc polčno pvo odínou přpvu nocnho cujícího č ěhon žn, nní-l doložno lř povzní, přpvu povoluj. Př uzvíní louv o zjzdu j zzní povnn upozon n jolv ěln požní, onocnění n ěhonví úční zjzdu dolož přílušn lř povzní, o po přípd, žd-l něj pclní uíění v ldl, jn zvýhodnění, č -l ou žvoně důlž l, g) v přípdě čpní luž v zhnčí, j zzní povnn vv dold poždovný po vup do přílušných zí, po, přípdně nz (plný covní p, vízu, dold o zdvoní pojšění o uzvřní covního pojšění pod.). Zzníc jnou nž čou ní přílušnoí jou povnn nfoov o v přípdn vízov povnno o vš poždovn covní dold n vlní nld z oučnno CARE STYLE, h) zpl cnu zjzdu v ouldu unovní čl. IV. Podín, ) přvzí od CARE STYLE dold nun po nldn čpní luž dov v přd novn čov odoí n ío uční, j) počín, ndochzlo šod n zdví no ju n úo oních účníů zjzdu, dodvlů luž č CARE STYLE, uhd šodu, ou vý jdnní způol, ) zj přílučn očovní č pln přípdn jn zdvoní povnno př cch do zí, u nchž xují dn znodní zdvonc přdp, l) poupov dl ponů původc zjzdu č jn oo učn CARE STYLE, dodžov novný pog, jož přdp pln v nvšívn z, ndílně í přdp dopvců uovlů, n) v přípdě odoupní od louv j zzní povnn uo učno CARE STYLE píně ozn zpl odupn dl unovní čl. X, od. X.1. Podín, o) v přípdě, ž zzní v novn lhůě vužj vho pv n oznní zěn v ooě úční zjzdu dl ohoo čl. od. V.1., od ) Podín, j povnn uo učno píně ozn zl dopoučnou pošou no douč n podjní ío. K ouo oznní j zzní povnn přlož pohlšní novho zzní jho úřdně ověřný podp, ž ouhlí uzvřnou covní louvou plňuj vš podín novn n zjzdě, poud jou o podín dfnovn v covní louvě no v logu. V přípdě zěn v ooě úční zjzdu dl ohoo unovní původní nový zzní polčně nozdílně odpovídjí z zplcní cn zjzd úhdu nldů, poud CARE STYLE zěnou zzní vznnou. Vš nld, vznnou z ndodžní uvdnho poupu, n zzní v íž, p) zzní uí uv zdvoní ozní oo v covní louvě j povnn n uo učno upozon př uzvíní louv o zjzdu (npř. dc, dc, oo ozný pohový chopno č jný hndcp, ěhon žn, lgc), jn vvuj nzpčí odpovědno z šod í pojn, q) ověř njpozděj 24 hodn přd plnovný odl lov č, uď přío u CARE STYLE no u dlg v íě pou. V.3. K povnno zzníů pvncých oo dl pří: ) zn v úční ěo Podín, jož dlší nfoc, od CARE STYLE odží, zjn j p nfoov o ozhu vlě luž, ) v přípdch, d přdě luvního vzhu j zjzd, zn úční zjzdu dold pojšťovn, ý odžl dl člnu VI. od. VI.4. Podín, c) zzpč zvz všchn úční, plnl povnno zzníů, zjn ěch, vždují jjch ooní oučnno jjchž nol ůž ý jn jdnolvý úční, d) uč vdoucího upn v přípdě, d podl dohod CARE STYLE nní zjšěn dopovod původc CARE STY- LE. Tno vdoucí ognzčně zzpčuj řdn ponuí luž od dodvlů d n plnění pogu luž, ) odvzd CARE STYLE přd jnný zn účníů, u děí do 15 l uv pln du nozní uv oo odpovědn z dohld dopovod. VI. Pv povnno CARE STYLE VI.1. K pvů povnno zzníů uvdný v člnu V. Podín vzhují odpovídjící povnno pv CARE STYLE dl zon č. 89/2012 S.,očný zoní, zon o něých podínch covního uchu v pln znění. VII. Zušní zjzdu VII.1. CARE STYLE j opvněn zuš zjzd přd jho zhjní z ojvních důvodů, j. v důldu nodvln udlo, nohl zn n př vnložní všho úlí, lz n n ozuně poždov, j opvněn v o ouvlo odoup od louv o zjzdu. Dl pvo zuš zjzd, jlž přd zhjní zjzdu nud dožno novnho nlního poču zzníů; nlní poč vplýv z popu zjzdu v logu, p. níd. U lcých zjzdů j nlní poč 85 oo u lů nízou pcou 10 oo. Jlž CARE STYLE zuší zjzd z důvodu ndožní novnho nlního poču účníů, j povnn uo učno zzníov píně ozn, njpozděj vš v lhůě do 7 (d) dní přd zhjní zjzdu. VII.2. Jlž CARE STYLE zjzd podl odvc VII.1. Podín zuší, zzní pvo poždov, u CARE STYLE n zldě nov louv pol jný zjzd njně v vlě odpovídjící původní covní louvě, ůž-l ový zjzd nídnou. Ndojd- l uzvřní nov louv, j CARE STYLE povnn z zčnho odldu v zzníov vš, co od něho odžl n úhdu cn zjzdu podl zušn louv, nž zzní l povnn pl CARE STYLE odupn. VII.3. Jlž dojd uzvřní nov louv, pl uučněn n zldě původní louv povžují z pl podl nov louv. Dohodnou-l n o nhdní zjzdu, n pořdl pvo zvýš cnu, dž j nhdní zjzd všší jo. J-l nhdní zjzd nžší jo, vplí pořdl zzníov ozdíl v cně z zčnho odldu. VII.4. Po přípd, ž CARE STYLE zuší zjzd v lhůě ší nž 20 dnů přd ín jho zhjní, zvzuj zzníov uhd pnl v výš 10 % z cn zjzdu. Pvo zzní n nhdu šod í nní dočno. CARE STYLE ůž ěcho povnnoí zpo, pož-l, ž zušní zjzdu došlo v důldu ndožní nlního poču zzníů č v důldu nodvln udlo, nohl zn n př vnložní všho úlí, lz n n ozuně poždov. VIII. Zěn jdnných luž VIII.1. Zěn přd zhjní zjzdu čpní luž VIII.1.1. J-l CARE STYLE nucn z ojvních důvodů přd zhjní zjzdu zěn podín louv, j povn-

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU

K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU , K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU Fakta, dokumenty, svčd ecl, ' í l.islhl ~l oč i týc h s čdl ill K UDÁLOSTEM V CESKOSLOVENSKU 1 I Fakta, dokument.y, svědectví t.isku a oč i t.ých s včdků PliVNI VYOAHf..

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém Erne 4 6 Teorie yém 6 Hiorie eorie yém Iniivní edv - yém jo množin elemen eré jo vázány njým vzhem mezi ebo To definovl yém Ldwig von Berlnfy n oá icáých le Prof Berlnfy e zbývl eorií oevených yém imlovných

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ; ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va 18. 306 13 Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

Města na pobřeží. VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME

Města na pobřeží. VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME Pro autory n.jzdapilejifch ůblro, kt r' konc m roku vyhodnott komise odbornlko, pplpravillj m tyto od miny: 1. CENA - 140ENNf ZÁJEZD MOSK VA- KAVKAZ; 1. CENA - todenní

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více