cestovní kancelář arabské emiráty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz"

Transkript

1 covní nclř

2 vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln hol vhodn přdvší po odn dě. U holů o oznčných njd vlní zzí po dě, děý zn, luzv, hřšě, n lu, lunp d. včně ožno hlídní děí holový ponl. Plžový v zd u holů o oznčných j lpoň jdn z ěcho polož n holov plž zd lunční, lh, c, plžov ouš no plžový. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Sluzv u znu u holů o oznčných j dpozc u znu nlně jdn luzv, přípdně j hol vvn qup. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Klzc u holů o oznčných j n pooj dpozc ndvdulně řízn lzc no přípdně cnlně řízn lzc hol. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Vodní po u holů o oznčných jou dpozc vodní po, u něých holů jou vn duh zd, ně z popl. Infoc pon přío V vný hol. Fn cnu u holů o oznčných j dpozc zd fn cnu. Ovící hodn cn jou ndvdulně novn jdnolvý hol. Tp covní nclř u holů o oznčných V dopoučuj no hol poží jčn dovoln. To oznčn hol jou zuou voho vu. Popění u holů o oznčných j ožn z x popl ojdn popění no šnochlovní. All ncluv All ncl. Snídně, oěd, včř dlší očvní ěh dn, půlnoční polv, uc pcl, zzln po dě v vných holch, íní loholc nloholc npoj. Přný ozp oncpu vovní don př příjzdu. Pln pnz FB Snídně, oěd včř foou ufu. Vš loholc nloholc npoj z popl. Polopnz HB Snídně včř foou ufu. Aloholc nloholc npoj z popl. 2 Snídně - BB Snídně foou ufu. Aloholc nloholc npoj z popl.

3 Vžní covl, dovol n přdv V nš log Spojn. Všchn n nízn hol j ooně pověřl zonolovl, ždý hol ooně nvšíví ěh ou nlně jdn, poo přn nfoc o vlě poovnho uovní všch oních luž. Sozřjoí j vlní dlgý v přío v íě pou. Nš dlg jou zušní šolní pofonlov, ří jou přpvn V dopř Vš vněnou dovolnou. Spojn (SAE) jou fdcí d onuvních ů n Blíz východě, ozldjící v jhozpdní A v východní č Aho polooov př pořží Pho zlvu. N pvnně oudí On Súdou Aí ovněž dílí nořní hnc K, Ín Pn. Do polovn 19. olí zd lo hlvní zdoj ožv pví, pozděj lov pl, ochod ořní. Hopodřví doznlo poěn po, co u ou 1962 zčl ěž op zní pln. Oolo 60% xpou přpd pvě n opu. Dí ní SAE l jdní z njohších ů vě. Vzoušj luxuní hol v Duj. Užj nupu v olíných nupních cnch. Vchunj jčnou pohodu lxc v Au Dh. Nch v ělo hýč v wlln cnch v Shjh. Přj V příjn chvíl př lovní ío log. JUD. Jolv Ho, Snlv Tůov ý CARE Sl..o. Infoc, zvc, podj: Hu 820/ PRAHA 3 Tl.: Fx: Mo.: El: W: IČ: DIČ: CZ Číl účů: ČSOB /0300 CZK ČSOB /0300 EUR oh Sn Nzv holu K. E 08 Buj Al A 5* Du 09 Aln Th Pl 5* 10 Juh Bch 5* 11 On&Onl Rol M. 5* 12 Shon Juh 5* 13 Hlon Du Ju. 5* 14 Al Muooj Ron 5* 15 Jl Al Golf 5* 16 Flo Gnd 4* Qdn 4* 17 An P 3* I D C 3* 18 Rdon Blu 4* Shjh Col Bch 4* 19 Shjh P 4* Lou Lou Bch 3* 20 E Plc 6* Au Dh 21 Bch Ron 5* 22 Shn-L Q 5* Khld Plc 4* 23 L Mdn 4* Cown Plz Y Il. 4* 24 Všocn podín 26 Důlž upozonění Spolčno j zpn v OR vdnho Měý oud v Pz, oddíl C, vlož Údj uvdn v logu l zpcovn n zldě nfocí doupných plných v doě jho zpcovní. C l..o. vhzuj pvo n jjch zěnu. Tov ch v logu v cnníu jou vhzn. DTP Sudo TnY - zpcovl Tn Plcov Yo. Foo chv C Sl, Pxx dz holů. 3

4 Pc nfoc Spojn A E Sní zřízní: Fdvní oluní onch jnovný podní ogn Rozloh: cc Adnvní člnění: 7 ů Hlvní ěo: Aú Zí Njvěší ěo: Du cc 625. ovl Ovlvo: cc ovl Úřdní jz: šn, nglčn Nožnví: ulov 93 % Měn: 1 dh SAE = 100 flů Čový poun: + 2 hodn opo lníu ču + 3 hodn opo zníu ču Zupl úřd: Vlvlncví ČR E of h Czch Rpulc Conh Plz Bldg., Au Dh Tl.: Fx: l: Spojn (SAE) jou fdcí d onuvních ů n Blíz východě, ozldjící v jhozpdní A v východní č Aho polooov př pořží Pho zlvu. N pvnně oudí On Súdou Aí ovněž dílí nořní hnc K, Ín Pn. Do polovn 19. olí zd lo hlvní zdoj ožv pví, pozděj lov pl, ochod ořní. Hopodřví doznlo poěn po, co u ou 1962 zčl ěž op zní pln. Oolo 60% xpou přpd pvě n opu. Dí ní SAE l jdní z njohších ů vě. Půl j vlc ozvnuý. Ví cn hlní, dl oě op ěží o. Zědělví j zndln. Odělv 0,5% ploch o uď v ozch, no n úzích uělý zvlžovní. Hlvní plodnou j pl dlov. 80% povn pořního zoží uí dovž. Zě vlní lnc, vl přív (Aú Dhí č Duj) čř znodní lšě. Zdvoncví šolví (jou zd vo šol) jou n vlc vo úovn jou zcl zpln. Očn SAE voří jn 20 % ovlv, (z oho 70% Aov). Il vznv 96 % z nch, z čhož 82% jou unn 18 % ší. Z, d přlžně 80 % ovl voří přěhovlc, přdvší z Ind, Pnu, Bngldš Ínu, ří vznvjí nožnví vých řých zí, d přdvší Il Hnduu. Kl Lní plo v SAE pohují v ozzí od 38 do 50 C. V zě ýv olčno ž plo pohují od 18 do 25 C. V poušních olch njou n plo pod nulou ěh noc. njvhodnější odoí po nvšěvu zě j jo (řzn věn) no podz (říjn ponc), d jou plo po n, Měíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vzduch Vod holn

5 Evopn, njpříznvější. Covní dold V oučn doě j covní do SAE nuný plný covní p nlní plnoí 6 ěíců po odlu z SAE. Vízov povnno l zušn. Výěn pněz Měnovou jdnoou SAE j dh (AED), ý j ozděln n 100 flů. V oěhu jou nov 5,10, 20, 50, 100, 200, dhů nc 1 dh, 50, 25, 10 5 flů. Pníz V ění řdní vl hol. J nun í n pě, ž výěn pněz n vnově no v nších ěch ůž ý poněud oplovn, vplí d vpv do ěcho olí do íní hoovo. J zd do noů po výě hoovo. Nní pol pl dní j v ochodch, věších ucích holích. Clní přdp Clní přdp jou přzpůon zdjšíu lu nožnví. Po oo nul, plí př dovozu ozní v podoě xlně 2 lů loholu n oou, ulů j dovoz loholu zzn. Dovoz zní řlv j povoln pouz n zldě zvlšní lcnc Mnv vn SAE v příně vdovn nožví. Npoo j zzn dovoz op no, ocých č doonc ponogfcých lů, zl ěn. Př dovozu npovolnho zoží j oo zvno. Dopv V Duj výoně funguj xluž, jou zd ozšířn zv. Long Dnc Tx (x n dlouh vzdlno), j ožn použív n přun z jdnolvý ě SAE. To xí vznčují í, ž jjch řdč č odjzd, doud nní vozdlo plně ozno. Cující p o cnu podělí. V přípdě ozných čových ožnoí j ožn zpl cnu z plně ozný xí vz hnd. Cn v x zozuj n xu. Dlší ožnoí j u ě uouov dopv j zvdn jn v Au Dh, Duj Al-Anu. Vl v SAE njzdí. Nup K nupů zd vízí pou ochodů ozný duh zoží. Kždý zd njd o v, o zl špů j zd vlý výě lon z vl zjív cn, noho ochodů znčovou ódou V učě ndchn. Ní oponou n jčn dl v všch ožných úpvch njlpší jou p v čooldě. Zdvoncví Zdvonc zřízní jou zd n vl do úovn. Přdvší ouo zdvonc zřízní odpovídjí vojí vlou podoný zřízní v zpdních zích. Cn z lřou pč jou vo, poo vš uů ozhodně dopoučuj vlní zdvoní pojšění. Rovněž j vhodn dponov dní ou, ohl popl n íě uhd, poož pojšťovn v ču použ ž po vš nvu do ČR. V přípdě nuno vhldní lř njvhodnější způo nfoov v holu no pořdncví zuplho úřdu. Kuchně I dž j úovň hgn v SAE hodně vo, vplí věnov pozono ou, co d jídlu vhnou onzuc něých poů. Pří o jn npř. hw podvn n ulc (o nuí ý čv uchovvn v chldu) no l podvn v lých lnoných, pných č ndcých ucích. U ěcho poů hozí nzpčí nfc znn hz č nčoou. Poud chc pozn něý z podnů, nonují n lnlu z řd cznců, víj ov uc, d j vl nvšěvno udíž uovn njí č z. Vl znodní uc udžují voý nd vu nní ř zd onzuc j jídl, npojů. O vodě oucí z vodovodu ří, ž j v Duj dlších ěch ů pn, l ndopoučuj o zouš. Všud podv vod ln dopoučuj j zoup. - holn

6 Lov DUBAI Nznější z Aých ů j Duj. Jdnčn fcnující vý v oouzlující vý luxu. Njn z nup oupní jzdí věšn nvšěvníů, l uží zních dovn n njdlší ou lžřou jzdovu pvý něh. Věšn íních j hd n všchn nj, zd nlzn, njlpší hol n věě 7* Buj Al A, njvšší odp, l n jž zňovnou jzdovu. Duj chc ý jn, vžd npřd uz ž uí n o. Tž ď hon oup n pvný hol vz poznv vo Duj. Měo Duj v dnšní doě ol 1 lónu ovl. Žj zd 80 nodů všch. V Duj nuí o vlní zpčno, n ž V zd nědo od. Duj j ozděln uěl vvořnou řou, zv. Du C, n dvě č: Bu Du D. D j ší č nchzí zv. downown, výšový udov npř. D Tow, El jn. Uvdí zd uzu polínní njnějších chu - j, vop. Kždý dů j jný př vě použív noho dovních vních lů. Dí ochodů výloh plný vš duhý nnchjí noho jn pojí ol. SHARJAH Měo Shjh přlo njohší ěů v ol oídlní vjící př 5000 l. Zč 18. olí ovldl ěo n Al Q ou 1727 zd vhll nzvlý. 8. ldn 1820 podpl jho í, šjch Suln Bn Sq Al Q, jož přdvl dlších ů v ol Pho zlvu, B Gnlní íovou louvu, jíž zřl povozovní pví ochodu oo. Rou 1853 p nldovl louv o věčn íu, jíž přjl ý poo l p pvovn v c B Ind. Rou 1892 pn nldovl dlší pooní louv, číž Šdž l jdní z ů zv. Sluvního Onu. K u Shjh původně přl clý vovýchod dnšních Spojných ých ů, l v půěhu olí došlo oddělní něých jho východních čí, přčž ně z nch vldc u Shjh pozděj opěovně přpojl vu úzí. Rou 1971 p l Šdž jdní z zldjících ů. ABU DHABI E Aú Dhí ( dolovně oc gzl ) j njzpdnější, njvěší njohší z d ů Spojných ých ů. Zovň j o jdn z š zldjících ů o fdc. E j uovn n jhozpdní pořží Pho zlvu zí plochu ². Přd pořží u nchzí 200 přlhlých oovů. N jdno z nch nchzí opol u, ěo Aú Dhí. V u přvld poušť poo nízou huou oídlní lvně lý poč ozoušných ídl. N jhu u n oj poušě Ru l-chlí vš nchzí ozhl oídln oz Lw holn

7 Výl Du C Tou Výl, ý v odj ouzlo ho ohoo pulzujícího ě. Př pohlídc ud íj nou lgunu plňů, p vd do vlloudích jí n zvodšě, nvšíví oolí h dlší xocou funou, pojd ucou čí Juh ž úchvn šě Juh, přdvuj u l chu, vzouší jízdu Aou pcý dujý x př zlv don znu zlu hu hu ořní. Dhow Cu Plv pcou lodí dhow po duj zlvu v uožní vchun u Duj v noc z ořých vod. N pluě o dřvěn lod ud řžov podl řhů zlvu, pohošěn lhodnou včří ý přd, z glu, ou dz. Rončější výl v nůž. Au Dh C Tou Clodnní výl do hlvního ě Spojných Aých Eů, Au Dhí, lží cc 170 jhozpdně od Duj, cou uvdí jdn z njvěší přívů vě Jl Al Po. Pohlíd hoc č ě včně onuovnho plc Al Hun, pojížď podl ndhnho Conch zv v Show Yd, v d du o výoě ěcho dřvěných lodí. D Sf Výl do poušě př nvšěvě Eů ozhodně nvnchj. Opvdov doodužví v ouzln jně unního ho píu v přn pouu vzušujících ožů. Tnní u don do dc poušě př jízdě n píčných dunch, př přvc v nn úchvný pohld n nončn oř píu vč uvdí ouzlný zpd lunc, nž nd v ozvíí lón hvězd. V dční duín vnc n V č dlní pc včř ldo dční čj. Lolní ý oděv, ožno nch ozdo hnou no vzouš vodní dýu, ojnění důlž ol oolů v žvoě duínů n zvě lc ho nc řšní nčncí, nv v pozdních hodnch. Východní pořží oupní v Indc ocnu Nvšěv u Fujh, nodho poldu, ý l č n v ojvní. Cou zví n pční hu, ý on n hlvní cě do ě Fujh, d ůž oup dční c výo no oc, u pvno Bhn, v Vnčc dědcví Fujh, d zní dční žvo íních ovl uz vřní, dčních nů, nojů hopodřní. Po přjzd n oěd volno oupní n píč plž. N cě zpě nvšěv ř vnč D, š v Bd věží hodn, nv př ho. Shjh Ajn C Tou Př oo výlě zní uluní cn Eů ě Shjh, j. uvdí njvěší šu Eů Kng Fl Moqu, novovnou pvno Fo of Shjh povnou v oc 1820, l ídl vldnoucí odn, uzu uluního dědcví v Al Noodh Hou, Muzu Ilu, h Al A Al Mz, po přjzd do vdljšího u Ajn, nvšěv hocho uz ovn n výou lodí dhow. - holn

8 Buj Al A Juh ***** Njznější luxuní hol v vu plchnc l donnou lu Duj. Vzdlno od lšě v Duj j cc 20 n jízd do cn Duj ochodní řdů j o cc 10 n. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Hol j povn n on uěl oůvu n píčn plž. Jho výš j 321 ů. Vvní holu: 24h vlolp cpc, 9 ucí, 3, onfnční cnu, nupní pž, lř (z popl), wln p cnu Awn, půjčovn u (z popl), v 18. př děý clu. Vvní pooj: lzc, oupln jcuzz WC, voušč vlů, TV, nn, zo n (z popl). Luxuní dvoupov u jou vvn njodnější chnologí ldjí z oývcího pooj ložnc v př. N vždní j ožn zj děou poýlu zd. Plž plžový v: píčn plž Juh přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: fn olní n, šnochlovní. Z popl: vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou ohho ufu, dl dpozc ěh dn uc vn holn

9 Aln Th Pl ***** Luxuní holový oplx lžící u ndhn ouo plž n zn plov oově. J vzdln 25 n jízd od lšě v Duj cc 10 n jízd od nupních cn. Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24h cpc, ěnn, 15 ucí ů, do, fncouz pn, 2 zn, děý zn, qup, dlfín zo dlfíní how, lzně, ž, přpojní n nn (z popl), vdlov dopv do ochodního cn Mll of h E zd. Vlou ou holu j jn Alnd, d njd žvočch z clho vě. Vvní pooj: ndvdulně řízn lzc, SAT/TV, zo, n (z popl), zřízní n výou v čj, oupln oclní zřízní, voušč vlů, lon no. V holu j dpozc cl 1539 poojů. Plž plžový v: ndhn dlouh píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: n, olní n, polovn, jcuzz, un, (z popl), šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou švdých olů, z přípl ožn ojdn plnou pnz foou ufu, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

10 Juh Bch Hol ***** Hol lží přío n plž Juh v zpořdní lízo znho holu Buj Al A. J vzdln cc 20 jžně od cn ě Du (4x dnně zplný nf holový u). Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vvní holu: 24h cpc, 20 ucí, vn, vnn ů, 26 ochodů, lxční poovní cnu. Vnu 2 zn n lunění, lh, lunční, uční, olpjý zn, děý zn, hřšě, Advnu P, děý lu (4 12 l), hlídní děí n vždní (z popl). Vvní pooj: pooj jou vvn ouplnou pchou no vnou WC, fn, n, jf, lní TV, vlý pnocý on. Plž plžový v: pvní plž dlouh 800 lunční lh po ln holu zd. Spo zv: 7 nových uů, 3 lzovn u n quh, pung gn fn cnu, volný vup do lízho qupu Wld Wd, nc dl níd holu. Vodní po, řní n voln oř uz popění z popl. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožno polopnz nídně včř foou ufu holn

11 On&Onl Rol Mg ***** Luxuní holový oplx lží u ndhn ouo píčn plž dlouh 1 lo, j vzdln cc 20 n jízd od znodního lšě v Duj cc 5 n od cn ě. Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 U holu nchzí pžní golfov hřšě E Golf Clu. Holový oplx nchzí v ozlhl opc zhdě vodní fonn. J ozděln n ř č - Th Plc, Th An Cou Th Rdnc & Sp. Vvní holu: 24h cpc, něol ucí ů, ěnn, plně vvn onfnční cnu, ochod, lon, ž, něol znů, n lunění lh lunční, děý zn, děý lu, hlídní děí (z popl). Vvní pooj: vl pěně odně zřízn pooj, ndvdulně řízn lzc, oupln pchou vnou, WC, voušč vlů, zo, n (z popl), lní TV, do, CD přhvč. Plž plžový v: ndhn dlouh píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: n, olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou švdých olů, z přípl ožn ojdn plnou pnz foou ufu, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

12 Shon Juh Bch Ro ***** Hol nchzjí v cnu Duj v lolě Mn. J vzdln cc 25 n jízd od lšě. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vvní holu: 24h cpc, něol ucí,, vn, do, onfnční poo, ěnn, povní, ožno způjční u, pdln, un p cnu ochod. Vvní pooj: oupln WC fn, ndvdulně řízn lzc, lní TV, lfon, poojový v 24h. V pooj j ožn přpojní n nn z popl. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl - wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun holn

13 Hlon Du Juh Ro ***** Hol nchzjí v cnu Duj v lolě Mn. J vzdln cc 25 n jízd od lšě. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24h cpc, něol ucí, vn, vnovní zn, zn hřšě po dě, un, p p cnu, dřncví, ochod uvný, ochod, z popl ožno hlídní děí. Vvní pooj: ndvdulně řízn lzc, lní TV, příup nnu (z popl), zo, n (z popl), lfon, oupln, voušč vlů, do lón. Hol cl 389 luxuních pooných poojů. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, lh, lunční ouš zd. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů, z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun. d u - holn

14 Al Muooj Ron ***** Hol lží přío v cnu Duj, cc 15 n jízd od znodního lšě v Duj cc 10 n od plž Juh. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u V lízo holu jou ochodní cn. Hol zjšťuj dopvu n plž vlní nu. Vvní holu: 24h cpc, poojov luž, zpln povšě, hlídní děí, ochodní luž, VIP poo, un cnu, 7 ucí íní znodní uchní,, pdln, zn, jcuzz, ž, ocý lon, dřncví. Vvní pooj: oupln vnou, WC, voušč vlů, lfon, lní TV, n (z popl), zo ndvdulně řízn lzc. Hol dpozc 253 poojů. Plž plžový v: píčn plž Juh cc 10 n od holu, hol zjšťuj nf vlní nu. Spo zv: olní n, polovn, šnochlovní, jcuzz, un, vodní po n plž z popl wndufng, vodní lž, j, olov, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně foou švdých olů, z přípl polopnz foou švdých olů, dpozc ěh dn uc vn cun holn

15 Jl Al Golf Ro ***** Hol ozld v ldn, 800 dlouh, plov hj vlní přív po nší jch. Vzdlno do cn ě j cc 40 lšě j vzdlno 45. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Do nupních cn, IBN Bu no Mll of E, no qupu Aquvnu Aln Th Pl lz vuží zpln vdlov dopv přío od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, cnlní uc, uc l c, ochod, wln cnu šoou nídou ží z popl, půjčovn u, lř n lfon, ongov cnu. Vvní pooj: oupln vnou no pchou WC, fn, župn, lfon, nnov přpojní (zd), zo, lní TV, n, vov lzc. Vollně jou dpozc pooj výhld n oř no golfov hřšě. Plž plžový v: hol lží přío n píčn plž vělý v lh lunční zd. Spo zv: 4 nový u, fn cn, quh, dnon, plžový voljl, olní n vjížď n vlloudch v cně pou. Z popl j p vuží 9 jovho golfov hřšě. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožno ojdn polopnz, plnou pnz. d u - holn

16 Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vl příjný olíný hol nchzí n lvn ulc Al Rqq, v cnu duj čv D. V oolí nchzí nožví ochodů, nupních cn, ucí přílžoí zvě. J vzdln cc 10 n jízd od lšě v Duj 20 n jízd holový nu od plž Juh. Vvní holu: 24 hod. cpc, un, z popl lzň cnu Flo Gnd Sp. Cc 3 od holu nchzí golfov hřšě Du C Golf & Ych Clu. Vvní pooj: lzc, oupln vnou no pchou WC, fn, lfon, lní TV, jf, n (z popl) lon no. N vždní j ožn zj děou Sv Flo Gnd Hol **** poýlu zd. V poojích j ožn přpojní n nn (z popl). Plž plžový v: 20 n jízd holový nu j plž Juh. Spo zv: fn cnu, l. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožno ojdn polopnz. Qdn Hol **** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 d u Vl pěný hol Qdn nchzí cc 10 od lšě v oční zdnční č políž Buj Duj - njvšší věž ochodního řd n věě. Hol dponuj cl 186 pooj. J vzdln cc 20 n jízd od lšě v Duj 10 n jízd od plž Juh. Vvní Holu: 24 hod. cpc, uc,, vn ongov cnu, wln cnu šoou nídou ží, ochod, půjčovn u, lř n lfon. Vvní pooj: jou vvn ouplnou WC fn, lzcí, lní TV, lfon, n, v čj n pooj, poojový v 24 hodn. Přpojní n nn zd. Plž plžový v: 10 n jízd od holu nchzí zn plž Juh. Spo zv: fn cnu, z popl n plž šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně no polopnz foou ufu holn

17 An P Hol *** Vl příjný dlně uovný hol ndlo znodního lšě v Duj, j vzdln cc 20 n od vřjn plž Juh Bch. cc 10 n jízd od lšě v Duj. V lízo holu j luxuní nupní cnu Wf. Vvní holu: 24h cpc, uc, zn ou n lunění lh lunční, ěnn, půjčovn uoolů, lř n lfon, ochod. Vvní pooj: jou vvn ouplnou Sv HB/polopnz Ozno 3+1 no 2+2 pchový ou no vnou WC, fn, ndvdulní lzcí, lní TV, lfon, zo, vov, nn z popl lou ldnčou. Plž plžový v: píčn plž Juh vzdln cc 20 n jízd n plž jzdí holový nu zd. Spo zv: fn cnu, z popl šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: polopnz foou ufu, ožn pln pnz z přípl. I D C Cn Hol *** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vl pěný nový odní hol nchzí přío v cnu Duj npo jdnou z njvěších nupních řd D C Cn. J vzdln cc 10 n jízd od lš v Duj 20 n jízd od plž Juh. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc,, půjčovn uoolů, dpozc zn u vdljšího holu, lř n lfon. Vvní pooj: pooj jou vvn ouplnou pchou no vnou WC, fn, lzcí, lní TV, lfon, poojový v 24 hodn. V pooj j ožn přpojní n nn z popl. Plž plžový v: píčn plž Juh vzdln cc 20 n jízd n plž jzdí holový nu zd. Spo zv: z popl n plž šnochlovní, vodní lž, wndufng, j, plchění, řní, pofonlní popění. Svovní: nídně no polopnz foou ufu. d u - holn

18 Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Koplně zonuovný hol lžící n ndhn íl píčn plž. Hol nchzí přlžně 20 n jízd od lšě ochodního cn ě Duj 5 n jízd od onho cn Shjh, do ho V dnně pohodlně dopví holový uou. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc à l c,, 2 zn, lzň cnu, půjčovn u, nupní d, onfnční un cnu, děý lu po dě 4-12 l. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Sv Rdon Blu Ro **** Spo zv: fn cnu, nov u, quhov u, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Col Bch Ro Shjh **** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 S H A R J A H Příjný hol uíěný v ně upvn opc zhdě 5 od cn ě Shjh. Lšě v Du j vzdlno cc 28. Vvní holu: 24 hod. v, cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod. poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž - n, p- lng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz holn

19 Shjh P Hol & Ro **** Kný příjný luxuní hol znou plží Lou Lou Bch vzdlnou 100 od holu. Lšě v Du j vzdlno cc 30 n jízd. Vvní holu: 24 hod cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Plž plžový v: píčn plž lží cc 100 od holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Lou Lou Bch Ro *** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Příjný nší vlní holový oplx v olín lovu Shjh nchzí pouhých 20 n jízd od Duj, přío n n píč plž, v lízo zných ochodů hů v Shjh. Vvní holu: 24 hod. cpc, uc,, ěnn, lř luž, zn, děý zn, půjčovn u, nf do cn Shjh zd. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Spo zv: olní n, dnon, plžový voljl, fn, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. S H A R J A H - holn

20 E Plc ****** Příjný nší š-hvězdčový holový oplx v olín lovu Shjh nchzí pouhých 20 n jízd od Duj, přío n n píč plž, v lízo zných ochodů hů v Shjh. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 A B U D H A B I Vvní holu: 24 hod. cpc, 12 ucí, 3, 4 zn, fn cnu, un, lzně, vířv, ochod, onfnční íno, 24 hod. poojový v, půjčovn vozdl. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, nov u, quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožn polopnz holn

21 Bch Ron Au Dh ***** Tno vl pěný holový oplx nchzí cc 3 od cn ěč Bl. Vzdlno n lšě v Anl j cc 35. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní holu: 24 hod. v, cpc, uc, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gll, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hod. poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž - n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ohho ufu, z přípl ožn polopnz. A B U D H A B I - holn

22 Sv Shng-L Hol Q Al B ***** BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Hol lží n 1 dlouh pvní plž, 90 n jízd od znodního lšě v Duj v pouhých 5 n jízd od golfovho hřšě. Cnu Au Dh zn říd Conch j 15 n jízd od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, 4 uc, 2, 4 zn děý zn, vn, ochod, un, ž, jcuzz, gl, ěnn, půjčovn u, hlídní děí n vždní, 24 hodnový poojový v, povšě. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Khld Plc Rhn Ron **** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 A B U D H A B I Příjný o nchzí v ldn íě n njpěnější plž v Au Dh. Hol j vzdln od cn Au Dh 10 n jízd 100 od lšě v Duj. Vvní holu: 24 hod. cpc, cpc, 3 uc, 2, zn, děý zn, dě hřšě, hlídní děí n vždní z přípl, ochod, dřncví, onfnční íno, lzně, ž, un, jcuzz. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: fn cnu, 3 nov u, 2 quhov u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz holn

23 L Mdn Au Dh **** Kný hol lží v ndhn zhdě, přío u píčn plž, 90 n jízd od znodního lšě v Duj. Ndlo holu j něol nupních cn, poěně lízo j hoc cnu Au Dh, 15 n jízd od holu nchzí vývšě, golfov hřšě j pouz 10 nu jízd od holu. Vvní holu: 24 hod. cpc, 12 ucí, 3, 2 zn, fn cnu, un, lzně, onfnční íno, 24 hodnový v, půjčovn vozdl. Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu po holov ho lunční lh zd. Spo zv: 2 nov u, 2 quhov u, plžový voljl, olní n, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. Cown Plz Au Dh -Y Ilnd **** Sv BB/nídně Ozno 3+1 no 2+2 Cown Plz Y Ilnd j příjný hol, nchzí 10 n jízd od znodního lšě v Au Dh 20 n jízd od ochodního cn Au Dh, znodní lšě v Duj j vzdlno 130. Vvní holu: 24 hod. cpc, zo n cpc, 5 ucí,, zn, lzně, un, p, dě hřšě, hlídní děí, onfnční íno, un cnu, ěnn. Vvní pooj: oupln pchou no vnou WC, fn, lzc, jf, lní TV, n, do. Plž plžový v: píčn plž přío u holu, po holov ho lunční lh zd. Spo zv: v lízo golfov hřšě, fn cnu, nový u, quhový u, vodní po n plž: n, plng, vodní lž. Svovní: nídně foou ufu, z přípl ožn polopnz. A B U D H A B I - holn

24 v š o c n p o d í n 24 Všocn luvní podín covní nclř CARE STYLE..o. I. Úvodní unovní I.1. Všocn luvní podín covní nclř CARE STYLE..o. ídl Nchod 708/9, Honí Počnc Ph 9, PSČ , IČ: , polčno zpn v OR MS v Pz v odd.c, vlož Č pul (dl jn CARE STYLE ) jou pln po všchn zjzd, po luž covního uchu CARE STYLE (dl jn Podín ). I.2. Všocn luvní podín úč n zjzdch CARE STYLE jou ndílnou oučí louv o zjzdu. Plí po všchn zjzd ognzovn CARE STYLE. Vzh z zzní CARE STYLE, njou upvn louvou jjí ndílný ouč, řídí přílušný unovní z. č. 89/2012 S., očnho zoníu (dl jn OčZ, ouvjící přdp, zon o něých podínch podnní v ol covního uchu, n jjchž x ío odzuj. II. Účníc luvního vzhu Úční luvního vzhu jou: ) povozovl covní nclř CARE STYLE, uzví luvní vzh pořdncví vlních podjních í no pořdncví xních podjců, p. ochodních zupců (dl jn ochodní zupc ), ) zzní, ý ůž ý j fzc, pvnc oo (dl jn zzní ), přčž poj zzní zhnuj ovněž oo, v jjchž popěch l covní louv uzvřn. III. Vzn luvního vzhu III.1. Sluvní vzh z zzní CARE STYLE vzn uzvřní louv o zjzdu / vdní povzní o zjzdu, dl podín ožných v OčZ, o n zldě nvhu, ý přdld zzníov covní nclř č jjí ochodní zupc. Přjí (podpní) ůž ý zzní, jho zonný zupc no zupc n zldě přdložn ověřn pln oc. V přípdě lzc luvního vzhu pořdncví xních podjních í vzn luvní vzh ož oounnho přjí (podp) ochodního zupc zzní. III.2. Podp louv o zjzdu zzní vzuj, ž j plně oznn ouhlí jjí oh, včně Podín, Rlčního řdu Důlžých upozonění. Zovň vzuj, ž odžl všchn příloh vořící ndílnou ouč louv všchn luvní podín přjí ouhlí n. III.3. Svzní louv o zjzdu zzní CARE STY- LE zvzuj o po zzní přd přpvný ouo luž covního uchu (zjzd). III.4. Zzní zvzuj zpl cnu dl níd. IV. Plní podín IV.1. CARE STYLE pvo n zplcní cn zjzdu luž přd jjch ponuí zzní j povnn uhd cnu přd jjch ponuí. IV.2. Končn cn zjzdu j jdnnou cnou z luž vzn v covní louvě zhnuj dopvu, u lcho zjzdu lšní zpčnoní x plvový přípl, nf z n lšě v íě pou, uovní vovní podl výěu z logů CARE STYLE, pojšění covní nclř CARE STYLE po přípd úpdu, vnulně cn dlších luž ěh zjzdu, poud o voří ndílnou ouč zjzdu, dl luž dlg, nní-l v popu zjzdu uvdno jn. V přípdě, ž zdvoní v ln nuožňuj ěžný nf z n lšě v íě pou (ěžně používn uou č ou), j ln n uo učno povnn upozon př podpu louv o zjzdu í, ž po zjšění pcfcho nfu ůž ý z n CK poždovn úhd poplu z uo lužu. IV.3. Cn zjzdu nzhnuj luž, njou přdě louv o zjzdu, jo lož zjzdu, j. zjn fulvní luž, j ožn zjzdu dooup, č j zzní zjšťuj n vlní nld, npříld vízu, vš vup dl pogu výlů, íní odoný původc, dlší pl v íě pou - poov x, covní pojšění zzníů (vz dl čl. XIII. Podín). Dl cn zjzdu nzhnuj pojšění zzní po přípd, ž u vznnou nld v ouvlo jho odoupní od covní louv (zv. pojšění on) přípdn pl, jž zzníov vznnou jho odvní n lš (ndvh zvzdl). Zzní zvzuj všchn pl řdně uhd v ínu plno. IV.4. Z zplcní cn zjzdu luž povžuj podl fo úhd dn přvzí hoovo č pl plní ou no dn přpní pl n úč CARE STYLE (j. n úč covní nclř č v přípdě uzvřní louv o zjzdu xní podjc n jho úč) v výš 100% jdnn cn. Poušní ohoo zvzu zzní opvňuj CARE STYLE z dlšího od louv odoup, číž nní dočno jjí pvo n odupn, p. n nhdu šod. IV.5. Zzní j povnn př vznu luvního vzhu uhd zlohu nlně v výš 50 % novn cn zjzdu luž, dopl clov cn j povnn uhd njpozděj 30 dnů přd lzcí zjzdu. V přípdě vznu luvního vzhu v lhůě ší nž 30 dnů přd zhjní zjzdu j zzní povnn uhd 100% novn cn. IV.6. Popl z zěn v nhovní z odoupní od louv (X. Odupn) jou pln hnd. IV.7. CARE STYLE j opvněn jdnonný úon zvýš cnu zjzdu ( 2530 OčZ), poud j oo oznní o zvýšní cn odlno zzníov njpozděj 21 dní přd zhjní zjzdu, o jn v přípdě, ž po du novní cn v logu, l do 21 dn přd zhjní zjzdu, dojd zvýšní: ) cn z dopvu včně cn pohonných ho no ) pl pojných dopvou, npř. lšních přívních poplů, jou zhnu v cně zjzdu no c) ěnnho uzu č oun použho po novní cn zjzdu v půěu o víc nž 10 %, poud o zěně dojd do 21 dn přd zhjní zjzdu. Přípdn zvýšní cn zjzdu ud povdno o ču hodnou čou, o ou došlo nvýšní cn uvdn pod pín ) ), pv o ču odpovídjící nvýšní ěnnho uzu č oun použho po novní cn zjzdu dl odu c). V jných přípdch j zvýšní cn ožn pouz n zldě dohod CARE STYLE zzní. IV.8. Přípdn lv, vhlšn CARE STYLE po du podpu louv o zjzdu zzní, nzldjí pv zzní n lvu z cn zjzdu dl jž uzvřn pln louv o zjzdu. V. Pv povnno zzní V.1. Zldní pv zzní řídí plný pvní přdp, zj. z.č. 89/2012 S., přípdně zon o ochně pořl v pln znění. V.2. K zldní povnno zzní všch účníů zjzdu - pří: ) ponou CARE STYLE oučnno, j nzn řdnu zzpční plnění luž, zjn p úplně pvdvě vpln poždovn údj v covní louvě no ojdnvc, děl jol zěn ěcho údjů přdlož dlší podld podl onních poždvů CARE STYLE, ) zzpč u oo ldších 15 l u oo, jjchž zdvoní v o vžduj, dopovod dohld dopělho úční zjzdu, c) dolož ouhl zonnho zupc v přípdě, ž zzní j ší 15 l ldší 18 l čp luž z dopovodu dohldu zonnho zupc, d) ozn úč czích ních přílušníů, ) z zčnho podlní ozn v novo přípdný zěn v podínch č v ohu jdnných luž, f) zzní uí plňov podín úč dodžov pov, clní, dvzov, nzní, zdvoní, dopvní zpčnoní přdp, jož zon zvlo zě í, do ých cuj. Zodpovíd z o, ž plno jho covních doldů ud nlně 6 (š) ěíců po onční zjzdu. Př přpvě ělně požnho č nocnho cujícího no ěhoných žn (vš x. do onc 34. ýdn ěhonví), j ř přdlož povzní ošřujícího lř, ž cující j chopn lc přpv úč n zjzdu. U ěhoných žn nd 34. ýdn ěhonví lc polčno zří jolv zodpovědno. U zdvoně požných, odzných n nvldní vozí, upozoňuj, ž lc polčno vžduj přdložní povzní o chncých pch vozíu. Lc polčno pvo odínou přpvu nocnho cujícího č ěhon žn, nní-l doložno lř povzní, přpvu povoluj. Př uzvíní louv o zjzdu j zzní povnn upozon n jolv ěln požní, onocnění n ěhonví úční zjzdu dolož přílušn lř povzní, o po přípd, žd-l něj pclní uíění v ldl, jn zvýhodnění, č -l ou žvoně důlž l, g) v přípdě čpní luž v zhnčí, j zzní povnn vv dold poždovný po vup do přílušných zí, po, přípdně nz (plný covní p, vízu, dold o zdvoní pojšění o uzvřní covního pojšění pod.). Zzníc jnou nž čou ní přílušnoí jou povnn nfoov o v přípdn vízov povnno o vš poždovn covní dold n vlní nld z oučnno CARE STYLE, h) zpl cnu zjzdu v ouldu unovní čl. IV. Podín, ) přvzí od CARE STYLE dold nun po nldn čpní luž dov v přd novn čov odoí n ío uční, j) počín, ndochzlo šod n zdví no ju n úo oních účníů zjzdu, dodvlů luž č CARE STYLE, uhd šodu, ou vý jdnní způol, ) zj přílučn očovní č pln přípdn jn zdvoní povnno př cch do zí, u nchž xují dn znodní zdvonc přdp, l) poupov dl ponů původc zjzdu č jn oo učn CARE STYLE, dodžov novný pog, jož přdp pln v nvšívn z, ndílně í přdp dopvců uovlů, n) v přípdě odoupní od louv j zzní povnn uo učno CARE STYLE píně ozn zpl odupn dl unovní čl. X, od. X.1. Podín, o) v přípdě, ž zzní v novn lhůě vužj vho pv n oznní zěn v ooě úční zjzdu dl ohoo čl. od. V.1., od ) Podín, j povnn uo učno píně ozn zl dopoučnou pošou no douč n podjní ío. K ouo oznní j zzní povnn přlož pohlšní novho zzní jho úřdně ověřný podp, ž ouhlí uzvřnou covní louvou plňuj vš podín novn n zjzdě, poud jou o podín dfnovn v covní louvě no v logu. V přípdě zěn v ooě úční zjzdu dl ohoo unovní původní nový zzní polčně nozdílně odpovídjí z zplcní cn zjzd úhdu nldů, poud CARE STYLE zěnou zzní vznnou. Vš nld, vznnou z ndodžní uvdnho poupu, n zzní v íž, p) zzní uí uv zdvoní ozní oo v covní louvě j povnn n uo učno upozon př uzvíní louv o zjzdu (npř. dc, dc, oo ozný pohový chopno č jný hndcp, ěhon žn, lgc), jn vvuj nzpčí odpovědno z šod í pojn, q) ověř njpozděj 24 hodn přd plnovný odl lov č, uď přío u CARE STYLE no u dlg v íě pou. V.3. K povnno zzníů pvncých oo dl pří: ) zn v úční ěo Podín, jož dlší nfoc, od CARE STYLE odží, zjn j p nfoov o ozhu vlě luž, ) v přípdch, d přdě luvního vzhu j zjzd, zn úční zjzdu dold pojšťovn, ý odžl dl člnu VI. od. VI.4. Podín, c) zzpč zvz všchn úční, plnl povnno zzníů, zjn ěch, vždují jjch ooní oučnno jjchž nol ůž ý jn jdnolvý úční, d) uč vdoucího upn v přípdě, d podl dohod CARE STYLE nní zjšěn dopovod původc CARE STY- LE. Tno vdoucí ognzčně zzpčuj řdn ponuí luž od dodvlů d n plnění pogu luž, ) odvzd CARE STYLE přd jnný zn účníů, u děí do 15 l uv pln du nozní uv oo odpovědn z dohld dopovod. VI. Pv povnno CARE STYLE VI.1. K pvů povnno zzníů uvdný v člnu V. Podín vzhují odpovídjící povnno pv CARE STYLE dl zon č. 89/2012 S.,očný zoní, zon o něých podínch covního uchu v pln znění. VII. Zušní zjzdu VII.1. CARE STYLE j opvněn zuš zjzd přd jho zhjní z ojvních důvodů, j. v důldu nodvln udlo, nohl zn n př vnložní všho úlí, lz n n ozuně poždov, j opvněn v o ouvlo odoup od louv o zjzdu. Dl pvo zuš zjzd, jlž přd zhjní zjzdu nud dožno novnho nlního poču zzníů; nlní poč vplýv z popu zjzdu v logu, p. níd. U lcých zjzdů j nlní poč 85 oo u lů nízou pcou 10 oo. Jlž CARE STYLE zuší zjzd z důvodu ndožní novnho nlního poču účníů, j povnn uo učno zzníov píně ozn, njpozděj vš v lhůě do 7 (d) dní přd zhjní zjzdu. VII.2. Jlž CARE STYLE zjzd podl odvc VII.1. Podín zuší, zzní pvo poždov, u CARE STYLE n zldě nov louv pol jný zjzd njně v vlě odpovídjící původní covní louvě, ůž-l ový zjzd nídnou. Ndojd- l uzvřní nov louv, j CARE STYLE povnn z zčnho odldu v zzníov vš, co od něho odžl n úhdu cn zjzdu podl zušn louv, nž zzní l povnn pl CARE STYLE odupn. VII.3. Jlž dojd uzvřní nov louv, pl uučněn n zldě původní louv povžují z pl podl nov louv. Dohodnou-l n o nhdní zjzdu, n pořdl pvo zvýš cnu, dž j nhdní zjzd všší jo. J-l nhdní zjzd nžší jo, vplí pořdl zzníov ozdíl v cně z zčnho odldu. VII.4. Po přípd, ž CARE STYLE zuší zjzd v lhůě ší nž 20 dnů přd ín jho zhjní, zvzuj zzníov uhd pnl v výš 10 % z cn zjzdu. Pvo zzní n nhdu šod í nní dočno. CARE STYLE ůž ěcho povnnoí zpo, pož-l, ž zušní zjzdu došlo v důldu ndožní nlního poču zzníů č v důldu nodvln udlo, nohl zn n př vnložní všho úlí, lz n n ozuně poždov. VIII. Zěn jdnných luž VIII.1. Zěn přd zhjní zjzdu čpní luž VIII.1.1. J-l CARE STYLE nucn z ojvních důvodů přd zhjní zjzdu zěn podín louv, j povn-

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal Oecá chee J Sedláče rolv Šěpáe Per Šel Sechoercé výpoč Aoové ádro 3 Eleroový ol ou 4 Checá v 5 Opcé vlo láe 6 Speroope 7 Supeé v láe 8. vě erod: erochee 9. vě erod: rér rovováh 0 Checé rovováh Fáové rovováh

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

é é é é é ý ý ý ý Í ý ý ý ý ý ý ý ý ý ž ý é é é ó ú ž ú é é ú ú ú ú ó é ž é ú ž Í Í Í ý ý ž ů ú ó ý ů ž ý ů Ď Í ň ů ž ž Í Í ó ý ů ý ů ů ů ý Í ÍÍ é é é ť Í ů ů ů ů ů ý ý é ů é Í é ž ý ý ů ý é ý ý ů ů ý

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Souhrn vzorců z finanční matematiky

Souhrn vzorců z finanční matematiky ouh zoců z fčí ey Jedoduché úočeí polhůí předlhůí loí yádřeí Výpoče úou Výpoče úou poocí úooé szby Výpoče úou poocí úooých čísel úooých dělelů Výpoče úou součoý zoce oečý pál př edoduché polhůí úočeí oečý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

š É ř ť š Ý ů ř ů ů ř Ž Ž ř ó š Ž ř Ž ů ůž ř ř ř š ř ř Č ř ů ř šř ů ř ř š š ř Č ř ř ů ů ř š š š ů Ž ó š ť ó Ý ó Ž ů ř Č š ů Ř Ž Ť Č ů ř Ž Ť ů ó š Č š É ř š ů ů ů ř ň Ž Ž ř š ř ů ůž ř Č ň ů š ů Č ř ř ř

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

é é ú é ě ů ě ě é ú ě ú é ě ů ž ú é ů ě Ú ě ů Ý ů ň é ň é é é ěž é Ý é Ý Ý ě ě ů ů š é ě é ž é ě ž é Ť š ů ú ú ů ů Ť ž é ú ě ů ů ž é é ú ě ů ů ů ú ě ž ň Ý ě é š Š é š ě é ů Č ů ě ú ú Č ě ěš ě Ť é ě é ú

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

É ř Č é Ří Ó é íúř Ší í Ř Č Ě Š í í ý ý Ž ř í ý ř ů ž í í í š š Ž ý Ž í ř ň í é ý ý í ří í í í é ň í í ý ý í Ž ř š é ň ří š í é ý ú í é ů ý ú í í í ý í ý ú íč í Č ří í ý é í í ý í ří í í í ý í ŽČ é ý í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Kopie z www.dsagro.cz

Kopie z www.dsagro.cz ó š š ú š ó ú š Á ó ú ě Ť ú ě ó ěž ú ú ěž ú ó ď ú É úó ě ě ž ř ť ž ó š Ý š Á Ú š É óň ú ú ř ď š ó ď ď Ň ň Ťž ó ě ú ž ž ó Ů ó ř ž óú ú Á ž ž ž ó ť ž ě ě ž Ř ó ř ě š š ÉÚ š ě ě ž ř ž ž š ě ř ň ě ř ě ě ú

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

ĚŽ ÉČ Ý Č Í Ě Ě Ě Ž ň ž Ž Ž Ž Ž Ž ó Ž Ž Ž ú Í š Í É Č Č Á ŘÍ É Ě Ť Ý Ď Ž Ě Ž Č Ž Ž š š Č Ž Č Č Č Č ú ó Č É Ž Č Ž Č š Č š ú ú š š Á Ě Ó ú ú Ě Ž Ž ú ž ó Í Č Í É š Á ó Í Č Č ú Í ž š ž Č Ž Č ó Č ž Š Š Í Í

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více