tel za šk.rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.379 495 231,e-mail:skolabela@maiva.cz za šk.rok 2003-2004"

Transkript

1 ZŠ Bělá nad Radbuzou, tel Výroční zpráva školy za šk.rok Tato zpráva je vydávána na základě Zákona o státní správě a samosprávě 564/90Sb. ve znění doplňku 139/95Sb.Tuto zprávu schvaluje Rada školy a berou na vědomí MÚ Bělá n/r. a OŠMS KÚ Plzeňského kraje. Charakteristika školy A)Základní škola Pavlovická 352,Bělá nad Radbuzou,příspěvková organizace byla zařazena MŠMT do sítě škol pod č.j /02-01, REDIZO Zřizovatel:Město Bělá nad Radbuzou škola s právní subjektivitou,ičo Součásti: Základní škola( ) Mateřská škola( ) Školní družina( ) Školní jídelna( ) B)organizace ZŠ 10 tříd,po 1 třídě v každém ročníku,2 třídy v 5.ročníku,školní rok dokončilo 212 žáků,tj. 21,2 na třídu srovnání s předcházejícími školními roky: počet počet počet počet pedag.prac. počet žáků tříd žáků(na tř.) prac. skut. přepočt. na 1 uč (21,4) , (22,3) , (21,3) , (21,2) , (21,9) , (21,2) ,1 14 učitelů(z toho 5 mužů),1 vychovatelka Vysv.: počet přepočtených pedag.pracovníků je včetně vychovatelky ŠD počet žáků na 1 učitele(přepočt.) bez vychovatelky ŠD 1 oddělení školní družiny,zapsáno 25 žáků,průměrná docházka-22 žáků c)materiálně technické zajištění školy -areál ZŠ tvoří tři pavilóny(tělocvična,učebnový pavilón a centrální šatny)propojené spojovacími krčky,stará budova (s MŠ-kde jsou 2 třídy školy,2 třídy školní družina,školní dílna s přípravnou-od února 2002 v nově zrekonstruovaných sklepních prostorách(fa Kerpčár,Plynoma, Bečvář),školní knihovna(žákovská) sloučena s městskou knihovnou v únoru 2002 v prostorách bývalé školní dílny(zaměstnanci Města)

2 - o prázdninách 2003 provedli zaměstnanci školy-učitelé Elemír Vajda a František Novák,školník Andrej Sándor celkovou rekonstrukci pavilónu šaten pro jeho nové využití(odstranění drátěných klecí jejich nahráda individuálními skříňkami)-relaxační centrum pro žáky-firma MY DVA holding Praha - dále připravili novou třídu pro školní družinu ze staré žákovské knihovny,která slouží i při výuce(videoprojekce) -15 učeben,z toho 5odborných(chemie,fyzika,výtvarná výchova,cizí jazyky,informatika)+cvičná kuchyňka,poslechová místnost -školní hřiště(je připraven projekt na jeho celkovou a zásadní rekonstrukci) a udržovaný školní pozemek -tělocvična byla zrekonstruována firmou Tennis Club Zlín(zcela nová litá podlaha LOBADUR)a předána k užívání ,od nově vytápěna teplovodními Saharami -červenec až listopad 2002 proběhla obrovská investiční akce v hodnotě 10 miliónů Kč REKONSTRUKCE TOPENÍ,KANALIZACE A ROZVODŮ VODY V CELÉM OBJEKTU ZŠ,REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ(ta splňuje nyní náročná kritéria nových hygienických norem a předpisů) A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ TĚLOCVIČNY(generálním dodavatelem byla firma PLYNOMA DOMAŽLICE). Vše v umělé hmotě(voda) a mědi(topení).rozvody v hlavním učebnovém pavilónu skryté v moderním a estetickém podhledu.tato rozsáhlá akce byla uskutečněna díky iniciativám starosty Města ing.libora Picky a poslance PČR ing.václava Brouska. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nových schodů od lékárny a zcela nově byl vybudován chodník od schodů podél zahrady MŠ až ke škole -kotelna na tuhá paliva byla zrekonstruována firmou PLYNOMA Domažlice na plynovou a předána k obsluze firmě TeZa Domažlice 16.září 1998,teplá užitková voda je dodávána plynovými ohřívači zvlášť pro kuchyni,učebnové pavilóny a tělocvičnu(umývárny,sprchy) -střecha byla zrekonstruována firmou MADAS Karviná(sedlovitého typu, povrch LINDAB) v roce areál je celkově v dobrém udržovaném stavu,v dalším období stojí před ZŠ a Městem tyto priority: -postupné vybavování vnitřních prostorů školy novým nábytkem, moderními zařízeními a učebními pomůckami(o prázdninách 2004 výměna 100 žákovských stolků a 200 židlí,10 učitelských kateder a židlí ve všech kmenovývh učebnách školy-firma MULTIP MORAVIA s.r.o,studénka) -rekonstrukce rozvodů elektřiny -výměna oken za umělohmotná,popř.copilitových výplní -oplocení celého areálu škol a školního hřiště -úprava parku před školou a vybudování parkoviště před školou -úprava parku(svah k Bezděkovské ulici)a přístupové cesty mezi areálem školy a do tohoto parku Všechny záležitosti materiálně technického zajištění školy jsou řešeny ve spolupráci s MÚ,který k problémům ZŠ přistupuje velmi vstřícně a investice do školy jsou mimořádné!

3 d)provoz školy -v provozu ZŠ pracovalo 12 správních zaměstnanců: 6 ve školní jídelněvedoucí(jindřiška Cvachovcová),3 kuchařky(irena Kučerová,Jarmila Vajdová,Jana Kamicová a 2 pracovnice provozu(marcela Müllerová, Martina Dolejšová do ).Od je 0,7 všech úvazku zaměstnankyň pro potřebu školního stravování a 0,3 úvazku pro doplňkovou činnost školy-vaření obědů pro cizí strávníky): obědů v 242 dnech,tj.průměrně 287 obědů denně a svačin v 205 dnech,tj.průměrně 49 denně,což znamená pro průměrně 25 dětí MŠ celodenně) školní stravování: -kapacita : 400 -počet pracovníků : 6 -průměrný počet z toho žáci ZŠ,děti MŠ: strávníků celkem : 381 pracovníci : 24 cizí : v ZŠ-školník Andreje Sándor a 4 uklízečky-jaroslava Sándorová,Darina Čápová,Marie Volfová a na 0,625 úvazku Drahoslava Čápová). 1 v MŠ-uklízečka Vlasta Šléglová Služby PaM zajišťuje škole Služba škole Plzeň,pracoviště Domažlice,Fastrova 149-p.Jana Richtrová Služby účetní zajišťuje škole Jana Bogášová,Bělá nad Radbuzou Přehled učebních plánů a) prioritou školy jsou 3 oblasti-výuka cizích jazyků(volitelné předměty,nepovinné předměty,zájmové útvary,družební styk se školami v SRN,Švýcarsku),počítačová gramotnost(výukové programy ve všech předmětech všech ročníků,práce s textovým,tabulkovým editorem,internet a )předloni vytvořana školní počítačová síť-učebna,kabinety a především pevné,neomezené připojení k Internetu pro žáky a učitele s využitím dataprojektoru a využití volného času dětí(školní sportovní klub,estetické zájmové útvary-kroužky šikovných rukou,výtvarné výchovy,technický,dále zdravotnický,internetový klub a třída ZUŠ H.Týnklavír,flétna pod vedením pana učitele Petra Kreysy b) cizí jazyky:německý jazyk povinně ve 4.-9.ročníku anglický jazyk povinně ve ročníku anglický jazyk volitelný v 7.-9.ročníku německý jazyk volitelný v 7.-8.ročníku konverzace v Nj- v ročníku vyučující z Eslarnu c) vzdělávací programy: 1.-9.ročník dle programu Základní škola čj /96-2 s platností od s úpravami a doplňky čj /98-22 s platností od a čj / s platností od d) volitelné předměty v 7.-9.třídě:anglický jazyk(7.-9.tř.2 hod.týdně), německý jazyk(7.-8.tř.2 hod.týdně),technické činnosti(7.-9.tř.2 hod.týdně),zdravý životní styl(7.-9.tř.2 hod.týdně),domácnost(7.- 9.tř. 2 hod.týdně)

4 e) nepovinné předměty:127 žáků v 9 skupinách 1.-9.ročníku:zájmová tělesná výchova (5 skupin všech tříd,8 hod.týdně),seminář a praktika z přírodovědných předmětů(v 8.-9.tř.),zdravotnický kurs(v 6.-9.třídě) konverzace v Nj(v 7.-9.tř.),sborový zpěv(v 2.-6.tř.) f) zájmové útvary: 129 žáků v 11 skupinách 1.-9.ročníku sportovní(sdružené ve Školním sportovním klubu"olymp",) basketbal(holeček),volejbal(novák,kadeřávková,šachy(koktová) sportovní hry(nov) ostatní:na 1.stupni 3 skupiny výtvarných kroužků(picková,susková 2x),zdravotnický(kadeřávková),na 2.stupni šikovné ruce (Povová), technický(vajda)a internetový klub(císlerová) g) integrovaní žáci: v tomto školním roce bylo na škole 8 žáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení(1.-6.ročník)a 1 žák s vývojovou poruchou chování(ten navštěvuje třetím rokem ZŠ při Dětské léčebně v Dobřanech).Všichni měli platnou zprávu z vyšetření pro tento školní rok a doporučení k integraci.všechny zprávy soustřeďuje výchovný poradce a třídní učitel.ti seznamují s výsledky vyšetření i ostatní učitele ve třídě,kteří pak individuelně se žáky pracují dle charakteru postižení a předmětu bez požadavků na zvýšení normativu. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a způsobilosti a)evidenční počet pedagogických pracovníků na ZŠ k celkem ženy nekvalifik. přepočt úv. učitelé z toho na 1.st z toho na 2.st výchovný poradce vychovatelé na škole působilo ve šk.roce 2003/ učitelů(14,000 úvazku) 1 vychovatelka(1,000 úvazku),tj.15 pedag.pracovníků(15,000 úv.) -průměrná délka praxe ped.pracovníků( odučená léta ) 20 let -průměrný věk učitelů 44,7 let -průměrný věk pedagogických pracovníků celkem: 44,4 let -10 plně kvalifikovaných,4 nekvalifikované -výuka: na 2.stupni 65% kvalifikovaně(z toho 67% aprobovaně) na 1.stupni 58% kvalifikovaně (všechny 4 nekvalifikované učitelky si dálkově dokončují PF fakultu)

5 -složení pedag.sboru jméno,příjmení,titul způsobilost věk délka praxe ve školství Miroslav Nový M-Z řed.školy František Novák,Mgr. Tv zást.ředitele Kamila Císlerová,Mgr.,Ing M-Ch Nina Picková,Ing stud.pf 1.st. Elemír Vajda M-Pč vých.poradce Erika Koktová stud.pf 1.st. Marie Kadeřávková Ch-Př Božena Povová Čj-1.st Květoslava Taubenhanslová 1.st důchodkyně Anna Ulmanová Rj-1.st František Holeček 1.st Eva Špringerová Světlana Triščová stud.pf Aj-Ov Nataša Toshcheva 1.st Susková Růžena 1.st b)na MD(Zdeborová-ukončila prac.poměr,přechází na ZŠ Hostouň, Maštalířská,Vorlíčková,Dolečková-ŠD) Kvalifikaci si doplňují dálkovým studiem PF další dvě členky sboru, které zastupují MD. c)v důchodovém věku pracovala na škole K.Taubenhanslová větší odchody do starobního důchodu bude ZŠ řešit postupně během několika málo příštích let(4 učitelé-po,ul,kdá,vaj)-3 z 2.stupně! d)absolventi - v tomto školním roce nepracoval na škole žádný absolvent pedagogické školy(14-ti denní praxi vykonávala v ŠD-Veronika Rišková) e)externí pracovníci na škole : Josef Rauch z VS Eslarn-vyučuje 1 hodinu týdně nepovinný předmět Konverzace v Nj f)další vzdělávání pedagogických pracovníků -lektorská činnost-externí metodici PC -dálkové studium PF 1.st. -dokončení PF(diplomová práce) -dokončení zkoušky z českého jazyka -Projekt PI - SIPVZ (Informační gramotnost Z0) -akce PC Plzeň(celkem 11 akcí 2 učitelé) -přírodopis,přírodověda -přístupy k žákům se SPU -chemie -vzdělávání ŘŠ (účetnictví přísp.organizace) Tbá,Nov(1.st.,Tv) Kok,Pic Tri Tos Su,Pi,Šp,Ul,To 5x Kdá 2x Sus 4x Kdá No Údaje o přijímacím řízení(zápisu)

6 předpokládané počty : dětí, dětí Nově přijatí žáci do 1.ročníku 2003/04 a jejich věkové složení: Stav k počet celkem z toho dívky přijatí žáci z toho: nar a později 2 2 nar nar a dříve 3 0 Počet žáků zapsaných na školní rok 2004/2005 : 20 Výkon státní správy: 4 rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky na žádost rodičů a doporučení psychologů,popř.lékařů. Proti rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a)hodnocení prospěchu a chování Srovnání celkových výsledků posledních 2 školních roků: Počet žáků celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikovaí a (vietn.-Čj) b (Palčo-Ch) V počtu vyznamenaných: v 1.-4.roč.ZŠ samé jedničky V 5.-9.roč.ZŠ vyznamenání Snížená známka z chování 1.-5.tř tř. a b a b Celkový počet neomluvených hodin a b a b a - stav k b - stav k

7 1.pololetí : Tř.Cel/Dí V P N Prům Po NTU DTU DŘŠ ZaHo Prům Neo 1. 21/ , , / , , / , , / , ,4 0 5.A 16/ , ,6 0 5.B 20/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , ,8 1 ZŠ 215/ , ,5 1 2.pololetí : Tř. Cel/Dí V P N Prům Po NTU DTU DŘŠ ZaHo Prům Neo VŽ 1. 21/ , , / , , / , , / , , A 16/ , , B 20/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , ZŠ 212/ , ,

8 Komentář k tabulce: 1) V hodnocení chování dochází letos k výraznému posunu k horšímu oproti předcházejícímu roku.snížená známka z chování se objevila na konci roku u třech žáků v prvním pololetí a u pěti ve druhém pololetí. V jednom případě se jednalo o podvody přepisováním známek v žákovské knížce(stoček v 7.třídě),ve dvou o každodenní větší či menší nekázeň(lakota v 6.třídě a Blažek v 8.třídě) a ve dvou o hrubé porušení školního řádu svévolným opuštěním vyučování(pišta v 7.třídě a Vasuk v 8.třídě). Důtka ředitele školy byla udělena za celý školní rok pětkrát a předcházela snížené známce z chování). V prvním pololetí byla udělena snížená známka z chování třem žákům školy(lakota,vasuk,konopík) vesměs za drzé,někdy i vulgární chování k učitelům. Problémem ale zůstává rostoucí,leč někdy zbytečná,rodiči omlouvaná absence ve všech třídách školy(průměr školy přesáhl 40 hodin na žáka). Při výchově problémových žáků spolupracuje škola krom rodičů s MÚ v Domažlicích(péče o dítě),spc při ZvŠ H.Týn(p.Paterová)i SVP v Domažlicích. 2) V hodnocení prospěchu prospívá ročně zhruba 25-30% žáků s vyznamenáním(v 1.-4.ročníku se samými jedničkami). V tabulce je znázorněna situace k ,tzn.po opravných zkouškách. Tu vykonala 1 žákyně 2.stupně(Žižková-Př,Ch)úspěšně. 3) Odměňováni jsou Nejlepší žáci školy dle těchtoh kritérií: vyznamenání na 2.stupni a samé jedničky s pochvalou ŘŠ na vysvědčení na 1.stupni,popř.zvláště výrazná reprezentace školy,města u ostatních. Fotografie těchto žáků jsou na tabuli cti před jídelnou.pochvaly jsou udělovány především za reprezentaci školy,města,aktivní práci v povinných a nepovinných předmětech,aktivní práci v třídní samosprávě a pomoci spolužákům.letos bylo takto odměněno 31 žáků školy!byly odměněni věcnými individuálními i kolektivními dary na celoškolním shromáždění,které se konalo předposlední den školního roku opět pod širým nebem v areálu Orlíků! b)výsledky přijímacího řízení na střední školy z 5.třídy odešly 2 žáci na gymnázium(bartoníček,chludilová) ze 7.třídy odešel 1 žák na gymnázium(tran Thai Son) z 8.třídy odešla 1 žákyně na OU(Jaklová) z 9.třídy odešlo 18 žáků: na střední školy s maturitou 9 žáků(50%) z toho na gymnázium 2 žáci(kadeřávková,picka) na odborné školy se zaměřením na ekonomiku,obchod a veř.správu 4 žákyně(kadečková,píšek,rišková,šůstková) technické školy 3 žáci(mikulka,hanžlík,sádlíková) na odborná učiliště 9 žáků(50%) gastro(merunka,praštilová,prypoň,pustovojt,vavrečková, ostatní-prodavačky,mechanici,kadeřnice(schonová,stoček,váchalová, Pivoňková)

9 c)výsledky srovnávacích testů v projektu Kalibro 2004 Ve školním roce 2003/2004 byly tyto testy zadány v 5.(2 třídy),7.a 9.ročníku(škola získává srovnání s ostatními třídami v ČR,srovnání mezi jednotlivými žáky ve třídě,srovnání s klasifikací,poznatky pro doplnění či redukci učiva,atd.-do projektu se škola přihlašuje dobrovolně-testy zjišťují spíše aplikaci vědomostí než vědomosti samotné)již po desáté! třída druh testu průměr ZŠ ČR průměr ZŠ rozdíly Bělá 5.tř. širší základ 60,9 53,1-7,8 čtení a informace 66,5 53,7-12,8 početní dovednosti 56,7 48,9-7,8 7.tř. matematika 45,2 67,5 +22,3 český jazyk 61,2 62,5 +1,3 humanitní 57,8 53,7-4,1 přírodovědný 53,5 63,6 +10,1 německý jayzk 54,2 57,0 +2,8 anglický jazyk 58,1 63,1 +5,0 9.tř. matematika 50,6 45,7-4,9 český jazyk 57,1 55,4-1,7 humanitní 59,9 61,2 +1,3 přírodovědný 49,6 45,4-4,2 německý jazyk 57,3 59,3 +2,0 průměry=procentuelní úspěšnost zvládnutých jevů Výsledky žáků prvního stupně jsou dlohodobě více či méně pod průměrem srovnatelných škol v ČR.Žáci mají problémy při řešení úloh,které vyžadují aplikaci získaných dovedností a vědomostí,problémové je čtení ním s porozuměním a pochopením úloh. Nejlepších výsledků dosahují dlouhodobě žáci 7.ročník(uprostřed školní docházky).srovnatelné výsledky mají však i žáci vycházející.tento dlouhodobý trend je určitě i vlivem častého střídání vyučujících na 1.stupni,mnohdy i nekvalifikovaných a naopak stabilitou kvalitního učitelského sboru na 2.stupni.Škola bude však v krátké budoucnosti řešit obměnu sboru na 2.stupni související s odchody několika členů do důchodu. d)účast na soutěžích: -na oblastním kole v přírodopisu Marie Kadeřávková(9) na 6.místě v kategorii 8-9! v chem. Olympiádě Pavel Hanžlík(9) na 7.místě,oba žáky připravila p.uč. Kadeřávková. -na okresních kolech velmi dobré výsledky žáků a učitelů(celkem 14 žáků soutěžilo v předmětových olympiádách

10 v biologii Marie Kadeřávková(9)na 1.místě v kategorii 8-9 Miroslav Žižka (7)na 8.místě v kategorii 6-7 Radka Kantová (7)na 10.místě Tereza Píšková (7)na 11.místě p.uč.kadeřávková v matematice Richard Bartoníček(5.A)na 3.místě(Klokánek) p.uč.koktová v zeměpisu A Zdeněk Burda(8) na 11.místě Matěj Picka(9) na 15.místě C Radka Kantová na 13.místě Zlata Landkammerová na 15.místě p.uč.špringerová v dějepisu Marie Kadeřávková na 4.místě v chemii Pavel Hanžlík na 2.místě Marie Kadeřávková na 4.místě p.uč.špringrová p.uč.kadeřávková v českém jazyce Soňa Kadečková(9) Miroslav Píšek na 9.místě na 22.místě p.uč.povová Významný úspěch školy zaznamenala i družstva v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků pod vedením p.uč.kadeřávkové: 2.místo v kategorii 6-9 (Alena Pivoňková,Marie Kadeřávková,Martina Sádlíková,Soňa Kadečková, Věra Kadečková,) 2.místo v kategorii 1-5 (Gabriela Píšková,Veronika Burdová,Michaela Burdová,Hana Nguyen Thanh, Lenka Pham) 3.místo v Kategorii 6-9 (Zuzana Štětková,Jana Bajerová,Zuzana Feketeová,Gabriela Kunešová,Lucie Žižková,Markéta Kopecká) školní kola -olympiáda Čj,6.1.(9-Soňa Kadečková,9-Miroslav Píšek,9-Martina Sádlíková(10 účastníků,p.uč. Povová) -olympiáda Nj(6-Šárka Novotná,7-Mirek Holínka,8-Marie Kadeřávková, 9-Marie Cingrošová,celkem 18 účastníků) -olympiáda v dějepisu,leden 04(9-M.Kadeřávková,celkem 11 účastníků, p.uč.špr.) -biologická olympiáda(6-7 Tereza Píšková,8-9 Marie Kadeřávková,celkem 42 účastníků,p.uč.kadeřávková) -zeměpisná olympiáda(c-8.-9.tř.:8-zdeněk Burda,9-Matěj Picka,9-Marie Kadeřávková),(A-6.tř.:Zlata Landkammerová,Radka Kantová,Veronika Burdová,celkem 26 účastníků(stejně jako loni bez účasti 7. třídy.(špr.) -matematická olympiáda(7-jan Kojzar,8-M.Kadeřávková),celkem 6 řešitelů -Matematický KLOKAN(4-5 Richard Bartoníček,6-7 Jaroslav Pišta, 8-9 Erika Rišková)-88 účastníků,p. Nový -Pythagoriáda(6.-15 dětí,7.-7dětí;žádný úspěš. řešitel, Nový) -soutěž mladých zdravotníků(4 hlídky,1.místo-kadeřávková,sádlíková,

11 V.Kadečková,Štětková,S. Kadečková,jednotlivci-Kadeřávková a Kadeč- Ková V.)-celkem 20 účastníků ve 4 hlídkách,p.uč.kdá -olympiáda z chemie,únor 04(9-M. Kadeřávková,Soňa Kadečková,Erika Rišková),celkem 6 účastníků(kdá) Údaje o dalších mimoškolních aktivitách a)akce Školního sportovního klubu Olymp: Opět vydařený rok!jeden z nejlepších roků v historii školy! Zásluhou úspěchů děvčat v atletice a hochů ve fotbale ale!a samozřejmě díky celoroční práci učitelů Tv,zejména p.uč. Františka Nováka a vedoucích školních zájmových kroužků- - p.uč.františka Holečka,Marie Kadeřávkové a Eriky Koktové! Atletika Atletický čtyřboj Proti loňskému roku jsme letos obsadili obě kategorie hochů i dívek,tedy starší a mladší žactvo. 3.místo starších dívek-5354 bodů: vynikající 2.místo Eriky Riškové 1712b (pouze 5 bodů za vítězkou),dále Markéta Jaklová 1246 b., Tereza Katonová 1230 b.,tereza Gruberová 1166 b. a Miroslava Dvořáková 1065 b. Ve velmi vyrovnané soutěži hochů stačil poměrně vysoký bodový našich starších žáků pouze na 7.místo. 7.místo starších hochů-5989 bodů: 9.místo Matěj Picka 1776 b.,dále Pavel Stoček 1467 b.,mikuláš Pustovojt 1409 b., Miroslav Píšek 1337 b. a Pavel Hanžlík 654 b. Velmi vyrovnané výkony podali i naši mladší žáci a žákyně,ovšem stačilo jim to pouze na místa těsně pod stupni vítězů. 4. místo mladší žáci-4727 bodů: dobré 8.místo Tomáše Stočka 1282 b.,dále Petr Hanžlík 1204 b.,miroslav Bořil 1169 b., Tran Thai Son 1072 b.,jindřich Jermář 1071 b. 6. místo mladší žákyně-4787 bodů a výborné 3. místo Terezy Kudrnové 1476 b.,dále Renata Němcová 1195 b.,radka Kantová 1093 b., Aneta Jarošová 1023 b.,tereza Píšková 1002 b. Pohár rozhlasu 3.místo mladších hochů-3595 bodů(výborných 1 000m Mirka Bořila z 6.třídy za 3:08,8 a 1.místo, 2.místo štafety 4x60m(Bořil M., Stoček T.,Jermář J.,Tran S.) 32,7s.;3. místo Tran T. Son 60m- 8,3s; 8.místo M. Bořil,dálka-430 cm; 10.místo Tomáš Jarina, míček-50,30m; 10. místo Tomáš Stoček,skok vysoký-135 cm. 4.místo starších hochů-4801 bodů(1.místo Matěj Picka,1500m-4:39,8; 2.místo Mikuláš Pustovojt,koule-12,26m;6.místo Mikuláš Pustovojt,60m-8,0s; dále Zdeněk Merunka,koule-10,52m a štafeta 4x60m(Picka,Píšek,Pustovojt,Stoček)-32,4s;

12 5.místo starších dívek-4178 bodů(3.místo štafeta 4x60m ve složení Rišková E.,Praštilová M.,Brůhová M.,Dvořáková M.-35,2s; 4.místo Erika Rišková,skok daleký-405cm;5.místo Miroslava Šůstková,vrh koulí-8,08m;6.místo Monika Praštilová,60m-8,9s; 8.místo Marie Kadeřávková,skok daleký-391cm;10.místo Miroslava Dvořáková,60m-9,1s a Markéta Jaklová,vrh koulí-7,25m. 7.místo mladších dívek-3547 bodů(výborné 1.místo Terezy Kudrnové ve skoku vysokém-140 cm;3.místo štafeta 4x60m ve složení Kudrnová T.,Jaklová D.,Němcová R.,Phan Thi Phuong-36,2s;4.místo Renata Němcová,hod míčkem-41,00m;5.místo Tereza Kudrnová, Skok daleký-403cm;6.místo Dagmar Jaklová,hod míčkem-40,00m. 42.ročník Atletické ligy škol V tomto ročníku AL ZŠ se nám po loňském úspěchu opět dařilo.celkově jsme skončili na výborném 4.místě ze 14 škol okresu se ziskem 29 hlavních a 278 pomocných bodů jsme obhájili loňské umístnění,když jsme v posledním kole odrazili nápor Gymnasia a udrželi si postavení v elitní 5, ve které jsou výhradně domažlické školy a Holýšov. Z jednotlivců se na tomto konečném výsledku nejvíce podíleli: Tereza Kudrnová 35 bodů,petr Hanžlík 29 bodů,jindra Jermář 28 bodů, Tereza Katonová 24 bodů,dáša Jaklová 23 bodů,matěj Picka 22 bodů,erika Rišková 21 bodů,kolka Pustovojt 18 bodů a Renata Němcová 9 bodů. Získali jsme celkem 8x 1.místo:Tereza Kudrnová 2x ve skoku vysokém,matěj Picka 2x(běh na 1500m),Miroslav Bořil 2x(v dálce a běhu na 800m),Petr Hanžlík v běhu na 150m,Kolka Pustovojt v kouli,4x 2.místo a 4x 3.místo! Přespolní běh Vítězové okresního kola-jaklová Dagmar-MŽ,Matěj Picka-SŽ a družstva mladších žáků a starších žákyň! Další medailová umístění(3.místo-mir. Bořil,2.místo-Tereza Katonová) Postup do krajského kola v Tachově,si vybojovaly starší žákyně. Mladší žactvo v letošním roce nepostupovalo. V krajském kole v Tachově obsadilo naše družstvo 4.místo(T.Katonová-9.místo,E. Rišková-10.místo,S. Kadečková-13.místo,T. Gruberová-18.místo a M. Brůhová-22.místo. V závodě starších hochů startoval mimo soutěž Matěj Picka. Zvítězil a prokázal,že patří k oblastní špičce. Škoda jen,že starší žáci naší školy opět nevytvořili družstvo na OP. Jistě by postoupili,stejně jako dívky a M. Picka by tak nepřišel o cenu pro nejlepšího st. žáka. Šachy Na okresním přeboru škol jsme uspěli pouze mezi staršími žáky! 3.místo A družstva(m.holínka,j.vasuk,m.kadeřávkova Z.Burda)ze 6 škol je solidní.b družstvo skončilo na 5.místě. Mladším žákům 1.-5.třídy už se tolik nedařilo.nejlépe si vedli Marin Marinov,K.Tóthová,Luboš Nguyen a M.Burdová.

13 Basketbal Výborné 2.místo starších žákyň(z.štětková,e. Rišková,M. Šůstková, M.Jaklová,M. Sádlíková,T. Píšková a M. Praštilová prošly vítězně až do finále,kde nestačily na zápasově mnohem zkušenější vrstevnice ze ZŠ Msgre Staška v Domažlicích. Hoši se letošního turnaje nezúčastnili,neboť na naší škole nebylo možné dát dohromady základní pětku. Poslední březnový den se v naší tělocvičně uskutečnil velikonoční turnaj v košíkové. Ze čtyř pozvaných škol přijelo jen družstvo dívek z Mrákova. Naše škola postavila dvě družstva a tak si všechna družstva zahrála dvě velmi kvalitní utkání. Konečné pořadí bylo následující: 1.Bělá A,2.Bělá B,3.Mrákov. Volejbal 1.místo starších žákyň(m.kadeřávková,e.rišková,m.jaklová,s. Kadečková,K. Pivoňková,M. Sádlíková a Z: Štětková. Naše děvčata suveréně vyhrála skupinu a ve finále si bez problému poradila s družstvam z Kolovče. Navázala tak na velmi dobré výsledky během celé sezóny a to hlavně v soutěži Volejbalových nadějí okresu Domažlice a Klatovy. Tyto dívky zde tvoří páteř mužstva, které v uplynulém roce v konkurenci 10 družstev obsadilo 3.místo. Fotbal Vynikající výsledky zásluhou především žáků 1.st. v rámci Mc Donaldś Cupu.Navázali na výborné výsledky z loňského roku. Výborné 2.místo těch nejmladších z 1.-3.třídy znamenalo, že postup do oblastního kola nám unikl jen o vlásek. Mužstvo hrálo v sestavě: Pavel Jarina-njlepší střelec turnaje,lukáš Kubík,Miroslav Rubeš, Dominik Frank,Patrik Cingroš,Jiří Vošický,Aleš Zavadil,Josef David, Václav Fatura,Phan Hai Trieu Tomáš. Výborné 2.místo žáků 4.-5.třídy znamenalo obhájení loňské pozice a nepatrný krůček k vysněnému postupu.sestava družstva byla následující: Tomáš Jarina,Vašek Braun,Kuba Häusler,Pavel Jarina, Martin Podsclan,Roman Plašil,Jakub Černý,Radek Černý,Jan Novotný, Petr Suske. Naopak žáci 2.st. v rámci Poháru Coca coly-poráží ZŠ Hostouň 2:1 (Bořil,Stoček T.) a poté prohrávají se ZŠ Klenčí pod Čer. 0:3. V halové kopané v rámci okresního finále postoupilo naše družstvo ze základní skupiny po výsledcích: Bělá-H. Týn 2:0(Pustovojt,Hanžlík),-Dom. Kom. 17 1:5(Bořil),-Staňkov 2:2(Jermář,Pustovojt). Ve čtvrtfinále po boji skončil zápas 0:0 a náš tým vypadl až na pokutové kopy v poměru 2:3(Beer,Pustovojt). V konečném pořadí jsme tedy obsadili 5.-8.místo. Florbal místo starších žáků(merunka,pustovojt,picka,mikulka,burda Z., Beer,Hanžlík,Bořil)bylo neúspěchem.tři porážky ve skupině s Klenčím,Kom. 17 a GJŠB znamenaly poslední místo ve skupině a tím nepostup do finálových bojů.hoši ani v letošním roce nepřekročili svůj stín. 5.místo mladších žáků v Orion florbal cupu. Naše družstvo ve složení R. Plašil,V. Braun,T. Jarina,M. Podsclan,J. Hausler,J. Černý,R. Černý,J. Brůha,J. Novotný,M. Marinov,J. Svoboda,J. Paumer a pod vedením p. uč. Holečka se zúčastnilo turnaje v Domažlicích. Zápasy ve skupině: Bělá-Sedliště 2:4(Braun,Jarina),Bělá-Planá 4:3 (Braun 3,Jarina).V boji o postup do semifinále pak naši mladí hráči podlehli Holýšovu 0:2.

14 Jako přípravu na tento turnaj sehráli hoši přípravné utkání proti učitelům. Zápas skončil nerozhodně 10:10 po samostatných nájezdech. Plavání Spolupráce se ZŠ Přimda pokračuje především v jejím plaveckém bazénu! V letošním školním roce jsme se na Přimdě zúčastnili tří plaveckých závodů pořádaných tamější školou a bazeném a naši žáci opět drželi s přimdskými krok! V závodě jednotlivců reprezentovalo naši školu 24 plavců a odvezli jsme si celkem 6 medailových umístění(1.místo- Šustková Kateřina 31,0;Dominik Frank 25,7;Barbora Picková 34,7; Matěj Picka 28,5; 2.místo-Silva Beerová 63,5;Zuzana Štětková 46,8; 3.místo-Patrik Novotný 40,8 a Miroslav Bořil 46,1s.Závod se konal 22.října 03 na Přimdě. Další plaveckou soutěží byla soutěž družstev( ).bohužel se v tomto termínu konala i soutěž mladých zdravotníků a atletický čtyřboj mladšího žactva. Naše mužstvo tedy odjíždělo na Přimdu velmi oslabené. Ani výborné výkony na úrovni osobních rekordů tak nestačili na víc než 3.místo za ZŠ Přimda a Bor. Ani na poslední závod Přimdský delfín,jsme nemohli poslat nejsilnější sestavu,neboť tento termín( ) opět kolidoval s nělolika dalšími akcemi(4.kolo AL,beseda 9.tř. s učiteli z VS Eslarn. Naší školu v plav. štafetách reprezentovali pouze žáci ročníků. Na 2.místě(kat.4.-5.tř.)skolnčila štafeta ve složení Picková B.,Černý J.,Kubátová T.,Beerová S.Třetí místo pak vybovala Janissová,Kadlecová,Buba,Pham. Naše škola navíc na Přimdě uspořádala přebor školy,kterého se zúčastnilo 25 dětí. Ve svých kategoriích zvítězila Burdová Ž.- 34,1s;Beerová S.-68,8s;Jaklová D.-54,6s;Frank D.-25,3s;Černý J.- 62,0s;Csinger D.-48,0s. -školní kola proběhla i v dalších sportovních disciplínách: -v duatlonu štafet za účasti ZŠ Hostouň.Celkem závod absolvovalo 20 tříčlenných štafet.podmínkou byla účast 1 dívky ve štafetě. Vítězové kategorie 4.-5.tř.:Chmelíř J.,Černá N.,Picková B.; 6.-7.tř.:Jaklová D.,Hanžlík P.,Beneš L.;8.-9.tř.:Rauch M., Exnerová Š.,Pavlis J. z Hostouně(štafeta ZŠ Bělá-Cingroš M., Jaklová M.,Kojzar J. obsadila 3.místo. -Štafety E.Zátopka se letos uskutečníly formou maratonské štafety. Soupeře jsme opět našli v ZŠ Hostouň.Letošní maratonská štafeta navíc byla jubilejní patnáctá,kterou jsme ve škole odběhli. Čas 3:00:05,6 nepatřil k nejlepším,ale na soupeře z Hostouně stačil (3:09:54,8).Tři žáci naší školy se však svými výkony posunuli v historické tabulce 10 nejlepších výkonů na vyšší pozice.matěj Picka- 2.místo(3:07,2),Erika Rišková-3.místo(3:47,9),Markéta Jaklová- -9.místo(3:56,2). -Gymnastický dvojboj( )se skládal ze dvou disciplín překážková dráha a šplh.po přípravě v hodinách tělocviku se závodu zú častnilo 18 závodníků)pouze 3 hoši).dívky 6.-7.tř. zvítězila Tereza Kudrnová(6,0 a 19,8),dívky 8.-9.tř. Erika Rišková(7,1 a 17,8)a hoši 7.-9.tř. Matěj Picka(3,9 a 16,2).

15 -v šachu( )při přeboru školy zasedlo k šachovnicím 27 žáků. Vítězové: 1.stupeň,hoši-Marin Marinov; dívky-radka Dolečková; 2.stupeň,hoši-Nguyen Miloš; dívky-veronika Burdová. -v přespolním běhu(v rámci závodu Bělská pětka)-účast 48 žáků ze ZŠ a MŠ.Přeborníky školy se stali-lada Fanfulová,Petr Suske,Barbora Picková,Bořil Miroslav,Dáša Jaklová,Matěj Picka a Markéta Jaklová Tradičně se v přespolním běhu zúčastňujeme závodu v Koutě na Š. Letos to bylo celkem 21 dětí a nevedli jsme si vůbec špatně. Matěj Picka-1.místo,Tereza Gruberová a Jakub Černý-2.místo, Marie Davidová a Tereza Katonová-3.místo. T -v halové kopané( )-nominační turnaj na okresní finále za účesti 4 družstev(žáci 6.-9.tř.)a družstva učitelů(nový,holeček, Vajda,Novák a posila Jan Nový),kteří také v turnaji zvítězili. Nejlepším žákovským družstvem byl tým ve složení-picka,jermář, Beer,Holínka,Hanžlík Pavel). Tomuto turnaji již předcházelo utkání dívek školy proti pedagogům ( ).Podařené exhibiční utkání skončilo vítězstvím učitelů (Nový,Vajda,Holeček,Novák). -dopravní soutěž(duben 2004)-z iniciativy p.uč Koktové po letech proběhla na škole dopravní soutěž. Byla rozdělena na dvě části: teoretická-písemný test a praktická-jízda zručnosti. Za účasti 19 dětí bylo pořadí:prakt. Část-1.Tomáš Jarina,2.Martin Podsclan, Jakub Chmelíř;teoret.část-1.Richard Bartoníček,2.Veronika Burdová, 3.Martin Podsclan. Prosinec 03-exhibiční utkání minižáků proti ženskému výběru školy. Sestavy družstev: Hoši-M. Podsclan,P. Suske,R. Plašil,J. Paumer, P. Kořínek,L. Merunka,J. Brůha,Luboš Nguyen,M. Hašek,J. Černý, T.Jarina,J. Novotný. Ženy-p.uč. Kadeřávková,Picková,Špringerová, Koktová,Triščová a Martina Blažková. b)lyžařský kurs pro žáky 7.a 8.třídy se uskutečnil letos na Božím Daru v Krušných horách v termínu Kurs absolvovalo 27 žáků školy pod vedením p.uč. Nováka a třídní učitelky(7. tř.) Triščové. Poprvé se kursu zúčastnili i 4 žáci vietnamské národnosti a vedli si velmi dobře. Velmi spokojeni jsme byli i se službami pensionu Medard a to jak s jídlem,tak i ubytováním. c)plavecký výcvik pro žáky 2.-5.třídy v bazénu v Domažlicích žáci 2.-3.roč.(p.uč.Picková a Susková) žáci 4.-5.tříd(p.uč.Koktová,Holeček a Ulmanová. d)v úterý proběhla oslava Dne dětí ve sportovním duchu. Soutěžilo se v různých disciplínách,které mají atletický charakter. Akce se zúčastnili žáci celé školy a všichni bez rozdílu věku se velice bavili. Na hřišti jsme přivítali i kamarády z Eslarnu,kteří přijeli,přestože měli prázdniny.vyhodnocení nejlepších proběhlo v jednotlivých třídách. Akce se konala za podpory ČAS,který zdarma půjčil vybavení a atletický materiál. Pro některé žáky školy nebyla tato akce ničím novým,neboť tyto soutěže již absolvovali loni i letos v rámci MČR v půlmaratonu v Domažlicích. V prostorách Orlíků pak žáci navíc soutěžili i v branném trojboji(střelba,lano,granát),který byl takovou malou přípravou na branný den. Mezi ostatními soutěžemi pak nechyběla ani dopravní výchova a malování na asfaltu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více