tel za šk.rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.379 495 231,e-mail:skolabela@maiva.cz za šk.rok 2003-2004"

Transkript

1 ZŠ Bělá nad Radbuzou, tel Výroční zpráva školy za šk.rok Tato zpráva je vydávána na základě Zákona o státní správě a samosprávě 564/90Sb. ve znění doplňku 139/95Sb.Tuto zprávu schvaluje Rada školy a berou na vědomí MÚ Bělá n/r. a OŠMS KÚ Plzeňského kraje. Charakteristika školy A)Základní škola Pavlovická 352,Bělá nad Radbuzou,příspěvková organizace byla zařazena MŠMT do sítě škol pod č.j /02-01, REDIZO Zřizovatel:Město Bělá nad Radbuzou škola s právní subjektivitou,ičo Součásti: Základní škola( ) Mateřská škola( ) Školní družina( ) Školní jídelna( ) B)organizace ZŠ 10 tříd,po 1 třídě v každém ročníku,2 třídy v 5.ročníku,školní rok dokončilo 212 žáků,tj. 21,2 na třídu srovnání s předcházejícími školními roky: počet počet počet počet pedag.prac. počet žáků tříd žáků(na tř.) prac. skut. přepočt. na 1 uč (21,4) , (22,3) , (21,3) , (21,2) , (21,9) , (21,2) ,1 14 učitelů(z toho 5 mužů),1 vychovatelka Vysv.: počet přepočtených pedag.pracovníků je včetně vychovatelky ŠD počet žáků na 1 učitele(přepočt.) bez vychovatelky ŠD 1 oddělení školní družiny,zapsáno 25 žáků,průměrná docházka-22 žáků c)materiálně technické zajištění školy -areál ZŠ tvoří tři pavilóny(tělocvična,učebnový pavilón a centrální šatny)propojené spojovacími krčky,stará budova (s MŠ-kde jsou 2 třídy školy,2 třídy školní družina,školní dílna s přípravnou-od února 2002 v nově zrekonstruovaných sklepních prostorách(fa Kerpčár,Plynoma, Bečvář),školní knihovna(žákovská) sloučena s městskou knihovnou v únoru 2002 v prostorách bývalé školní dílny(zaměstnanci Města)

2 - o prázdninách 2003 provedli zaměstnanci školy-učitelé Elemír Vajda a František Novák,školník Andrej Sándor celkovou rekonstrukci pavilónu šaten pro jeho nové využití(odstranění drátěných klecí jejich nahráda individuálními skříňkami)-relaxační centrum pro žáky-firma MY DVA holding Praha - dále připravili novou třídu pro školní družinu ze staré žákovské knihovny,která slouží i při výuce(videoprojekce) -15 učeben,z toho 5odborných(chemie,fyzika,výtvarná výchova,cizí jazyky,informatika)+cvičná kuchyňka,poslechová místnost -školní hřiště(je připraven projekt na jeho celkovou a zásadní rekonstrukci) a udržovaný školní pozemek -tělocvična byla zrekonstruována firmou Tennis Club Zlín(zcela nová litá podlaha LOBADUR)a předána k užívání ,od nově vytápěna teplovodními Saharami -červenec až listopad 2002 proběhla obrovská investiční akce v hodnotě 10 miliónů Kč REKONSTRUKCE TOPENÍ,KANALIZACE A ROZVODŮ VODY V CELÉM OBJEKTU ZŠ,REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ(ta splňuje nyní náročná kritéria nových hygienických norem a předpisů) A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ TĚLOCVIČNY(generálním dodavatelem byla firma PLYNOMA DOMAŽLICE). Vše v umělé hmotě(voda) a mědi(topení).rozvody v hlavním učebnovém pavilónu skryté v moderním a estetickém podhledu.tato rozsáhlá akce byla uskutečněna díky iniciativám starosty Města ing.libora Picky a poslance PČR ing.václava Brouska. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nových schodů od lékárny a zcela nově byl vybudován chodník od schodů podél zahrady MŠ až ke škole -kotelna na tuhá paliva byla zrekonstruována firmou PLYNOMA Domažlice na plynovou a předána k obsluze firmě TeZa Domažlice 16.září 1998,teplá užitková voda je dodávána plynovými ohřívači zvlášť pro kuchyni,učebnové pavilóny a tělocvičnu(umývárny,sprchy) -střecha byla zrekonstruována firmou MADAS Karviná(sedlovitého typu, povrch LINDAB) v roce areál je celkově v dobrém udržovaném stavu,v dalším období stojí před ZŠ a Městem tyto priority: -postupné vybavování vnitřních prostorů školy novým nábytkem, moderními zařízeními a učebními pomůckami(o prázdninách 2004 výměna 100 žákovských stolků a 200 židlí,10 učitelských kateder a židlí ve všech kmenovývh učebnách školy-firma MULTIP MORAVIA s.r.o,studénka) -rekonstrukce rozvodů elektřiny -výměna oken za umělohmotná,popř.copilitových výplní -oplocení celého areálu škol a školního hřiště -úprava parku před školou a vybudování parkoviště před školou -úprava parku(svah k Bezděkovské ulici)a přístupové cesty mezi areálem školy a do tohoto parku Všechny záležitosti materiálně technického zajištění školy jsou řešeny ve spolupráci s MÚ,který k problémům ZŠ přistupuje velmi vstřícně a investice do školy jsou mimořádné!

3 d)provoz školy -v provozu ZŠ pracovalo 12 správních zaměstnanců: 6 ve školní jídelněvedoucí(jindřiška Cvachovcová),3 kuchařky(irena Kučerová,Jarmila Vajdová,Jana Kamicová a 2 pracovnice provozu(marcela Müllerová, Martina Dolejšová do ).Od je 0,7 všech úvazku zaměstnankyň pro potřebu školního stravování a 0,3 úvazku pro doplňkovou činnost školy-vaření obědů pro cizí strávníky): obědů v 242 dnech,tj.průměrně 287 obědů denně a svačin v 205 dnech,tj.průměrně 49 denně,což znamená pro průměrně 25 dětí MŠ celodenně) školní stravování: -kapacita : 400 -počet pracovníků : 6 -průměrný počet z toho žáci ZŠ,děti MŠ: strávníků celkem : 381 pracovníci : 24 cizí : v ZŠ-školník Andreje Sándor a 4 uklízečky-jaroslava Sándorová,Darina Čápová,Marie Volfová a na 0,625 úvazku Drahoslava Čápová). 1 v MŠ-uklízečka Vlasta Šléglová Služby PaM zajišťuje škole Služba škole Plzeň,pracoviště Domažlice,Fastrova 149-p.Jana Richtrová Služby účetní zajišťuje škole Jana Bogášová,Bělá nad Radbuzou Přehled učebních plánů a) prioritou školy jsou 3 oblasti-výuka cizích jazyků(volitelné předměty,nepovinné předměty,zájmové útvary,družební styk se školami v SRN,Švýcarsku),počítačová gramotnost(výukové programy ve všech předmětech všech ročníků,práce s textovým,tabulkovým editorem,internet a )předloni vytvořana školní počítačová síť-učebna,kabinety a především pevné,neomezené připojení k Internetu pro žáky a učitele s využitím dataprojektoru a využití volného času dětí(školní sportovní klub,estetické zájmové útvary-kroužky šikovných rukou,výtvarné výchovy,technický,dále zdravotnický,internetový klub a třída ZUŠ H.Týnklavír,flétna pod vedením pana učitele Petra Kreysy b) cizí jazyky:německý jazyk povinně ve 4.-9.ročníku anglický jazyk povinně ve ročníku anglický jazyk volitelný v 7.-9.ročníku německý jazyk volitelný v 7.-8.ročníku konverzace v Nj- v ročníku vyučující z Eslarnu c) vzdělávací programy: 1.-9.ročník dle programu Základní škola čj /96-2 s platností od s úpravami a doplňky čj /98-22 s platností od a čj / s platností od d) volitelné předměty v 7.-9.třídě:anglický jazyk(7.-9.tř.2 hod.týdně), německý jazyk(7.-8.tř.2 hod.týdně),technické činnosti(7.-9.tř.2 hod.týdně),zdravý životní styl(7.-9.tř.2 hod.týdně),domácnost(7.- 9.tř. 2 hod.týdně)

4 e) nepovinné předměty:127 žáků v 9 skupinách 1.-9.ročníku:zájmová tělesná výchova (5 skupin všech tříd,8 hod.týdně),seminář a praktika z přírodovědných předmětů(v 8.-9.tř.),zdravotnický kurs(v 6.-9.třídě) konverzace v Nj(v 7.-9.tř.),sborový zpěv(v 2.-6.tř.) f) zájmové útvary: 129 žáků v 11 skupinách 1.-9.ročníku sportovní(sdružené ve Školním sportovním klubu"olymp",) basketbal(holeček),volejbal(novák,kadeřávková,šachy(koktová) sportovní hry(nov) ostatní:na 1.stupni 3 skupiny výtvarných kroužků(picková,susková 2x),zdravotnický(kadeřávková),na 2.stupni šikovné ruce (Povová), technický(vajda)a internetový klub(císlerová) g) integrovaní žáci: v tomto školním roce bylo na škole 8 žáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení(1.-6.ročník)a 1 žák s vývojovou poruchou chování(ten navštěvuje třetím rokem ZŠ při Dětské léčebně v Dobřanech).Všichni měli platnou zprávu z vyšetření pro tento školní rok a doporučení k integraci.všechny zprávy soustřeďuje výchovný poradce a třídní učitel.ti seznamují s výsledky vyšetření i ostatní učitele ve třídě,kteří pak individuelně se žáky pracují dle charakteru postižení a předmětu bez požadavků na zvýšení normativu. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a způsobilosti a)evidenční počet pedagogických pracovníků na ZŠ k celkem ženy nekvalifik. přepočt úv. učitelé z toho na 1.st z toho na 2.st výchovný poradce vychovatelé na škole působilo ve šk.roce 2003/ učitelů(14,000 úvazku) 1 vychovatelka(1,000 úvazku),tj.15 pedag.pracovníků(15,000 úv.) -průměrná délka praxe ped.pracovníků( odučená léta ) 20 let -průměrný věk učitelů 44,7 let -průměrný věk pedagogických pracovníků celkem: 44,4 let -10 plně kvalifikovaných,4 nekvalifikované -výuka: na 2.stupni 65% kvalifikovaně(z toho 67% aprobovaně) na 1.stupni 58% kvalifikovaně (všechny 4 nekvalifikované učitelky si dálkově dokončují PF fakultu)

5 -složení pedag.sboru jméno,příjmení,titul způsobilost věk délka praxe ve školství Miroslav Nový M-Z řed.školy František Novák,Mgr. Tv zást.ředitele Kamila Císlerová,Mgr.,Ing M-Ch Nina Picková,Ing stud.pf 1.st. Elemír Vajda M-Pč vých.poradce Erika Koktová stud.pf 1.st. Marie Kadeřávková Ch-Př Božena Povová Čj-1.st Květoslava Taubenhanslová 1.st důchodkyně Anna Ulmanová Rj-1.st František Holeček 1.st Eva Špringerová Světlana Triščová stud.pf Aj-Ov Nataša Toshcheva 1.st Susková Růžena 1.st b)na MD(Zdeborová-ukončila prac.poměr,přechází na ZŠ Hostouň, Maštalířská,Vorlíčková,Dolečková-ŠD) Kvalifikaci si doplňují dálkovým studiem PF další dvě členky sboru, které zastupují MD. c)v důchodovém věku pracovala na škole K.Taubenhanslová větší odchody do starobního důchodu bude ZŠ řešit postupně během několika málo příštích let(4 učitelé-po,ul,kdá,vaj)-3 z 2.stupně! d)absolventi - v tomto školním roce nepracoval na škole žádný absolvent pedagogické školy(14-ti denní praxi vykonávala v ŠD-Veronika Rišková) e)externí pracovníci na škole : Josef Rauch z VS Eslarn-vyučuje 1 hodinu týdně nepovinný předmět Konverzace v Nj f)další vzdělávání pedagogických pracovníků -lektorská činnost-externí metodici PC -dálkové studium PF 1.st. -dokončení PF(diplomová práce) -dokončení zkoušky z českého jazyka -Projekt PI - SIPVZ (Informační gramotnost Z0) -akce PC Plzeň(celkem 11 akcí 2 učitelé) -přírodopis,přírodověda -přístupy k žákům se SPU -chemie -vzdělávání ŘŠ (účetnictví přísp.organizace) Tbá,Nov(1.st.,Tv) Kok,Pic Tri Tos Su,Pi,Šp,Ul,To 5x Kdá 2x Sus 4x Kdá No Údaje o přijímacím řízení(zápisu)

6 předpokládané počty : dětí, dětí Nově přijatí žáci do 1.ročníku 2003/04 a jejich věkové složení: Stav k počet celkem z toho dívky přijatí žáci z toho: nar a později 2 2 nar nar a dříve 3 0 Počet žáků zapsaných na školní rok 2004/2005 : 20 Výkon státní správy: 4 rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky na žádost rodičů a doporučení psychologů,popř.lékařů. Proti rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a)hodnocení prospěchu a chování Srovnání celkových výsledků posledních 2 školních roků: Počet žáků celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikovaí a (vietn.-Čj) b (Palčo-Ch) V počtu vyznamenaných: v 1.-4.roč.ZŠ samé jedničky V 5.-9.roč.ZŠ vyznamenání Snížená známka z chování 1.-5.tř tř. a b a b Celkový počet neomluvených hodin a b a b a - stav k b - stav k

7 1.pololetí : Tř.Cel/Dí V P N Prům Po NTU DTU DŘŠ ZaHo Prům Neo 1. 21/ , , / , , / , , / , ,4 0 5.A 16/ , ,6 0 5.B 20/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , ,8 1 ZŠ 215/ , ,5 1 2.pololetí : Tř. Cel/Dí V P N Prům Po NTU DTU DŘŠ ZaHo Prům Neo VŽ 1. 21/ , , / , , / , , / , , A 16/ , , B 20/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , ZŠ 212/ , ,

8 Komentář k tabulce: 1) V hodnocení chování dochází letos k výraznému posunu k horšímu oproti předcházejícímu roku.snížená známka z chování se objevila na konci roku u třech žáků v prvním pololetí a u pěti ve druhém pololetí. V jednom případě se jednalo o podvody přepisováním známek v žákovské knížce(stoček v 7.třídě),ve dvou o každodenní větší či menší nekázeň(lakota v 6.třídě a Blažek v 8.třídě) a ve dvou o hrubé porušení školního řádu svévolným opuštěním vyučování(pišta v 7.třídě a Vasuk v 8.třídě). Důtka ředitele školy byla udělena za celý školní rok pětkrát a předcházela snížené známce z chování). V prvním pololetí byla udělena snížená známka z chování třem žákům školy(lakota,vasuk,konopík) vesměs za drzé,někdy i vulgární chování k učitelům. Problémem ale zůstává rostoucí,leč někdy zbytečná,rodiči omlouvaná absence ve všech třídách školy(průměr školy přesáhl 40 hodin na žáka). Při výchově problémových žáků spolupracuje škola krom rodičů s MÚ v Domažlicích(péče o dítě),spc při ZvŠ H.Týn(p.Paterová)i SVP v Domažlicích. 2) V hodnocení prospěchu prospívá ročně zhruba 25-30% žáků s vyznamenáním(v 1.-4.ročníku se samými jedničkami). V tabulce je znázorněna situace k ,tzn.po opravných zkouškách. Tu vykonala 1 žákyně 2.stupně(Žižková-Př,Ch)úspěšně. 3) Odměňováni jsou Nejlepší žáci školy dle těchtoh kritérií: vyznamenání na 2.stupni a samé jedničky s pochvalou ŘŠ na vysvědčení na 1.stupni,popř.zvláště výrazná reprezentace školy,města u ostatních. Fotografie těchto žáků jsou na tabuli cti před jídelnou.pochvaly jsou udělovány především za reprezentaci školy,města,aktivní práci v povinných a nepovinných předmětech,aktivní práci v třídní samosprávě a pomoci spolužákům.letos bylo takto odměněno 31 žáků školy!byly odměněni věcnými individuálními i kolektivními dary na celoškolním shromáždění,které se konalo předposlední den školního roku opět pod širým nebem v areálu Orlíků! b)výsledky přijímacího řízení na střední školy z 5.třídy odešly 2 žáci na gymnázium(bartoníček,chludilová) ze 7.třídy odešel 1 žák na gymnázium(tran Thai Son) z 8.třídy odešla 1 žákyně na OU(Jaklová) z 9.třídy odešlo 18 žáků: na střední školy s maturitou 9 žáků(50%) z toho na gymnázium 2 žáci(kadeřávková,picka) na odborné školy se zaměřením na ekonomiku,obchod a veř.správu 4 žákyně(kadečková,píšek,rišková,šůstková) technické školy 3 žáci(mikulka,hanžlík,sádlíková) na odborná učiliště 9 žáků(50%) gastro(merunka,praštilová,prypoň,pustovojt,vavrečková, ostatní-prodavačky,mechanici,kadeřnice(schonová,stoček,váchalová, Pivoňková)

9 c)výsledky srovnávacích testů v projektu Kalibro 2004 Ve školním roce 2003/2004 byly tyto testy zadány v 5.(2 třídy),7.a 9.ročníku(škola získává srovnání s ostatními třídami v ČR,srovnání mezi jednotlivými žáky ve třídě,srovnání s klasifikací,poznatky pro doplnění či redukci učiva,atd.-do projektu se škola přihlašuje dobrovolně-testy zjišťují spíše aplikaci vědomostí než vědomosti samotné)již po desáté! třída druh testu průměr ZŠ ČR průměr ZŠ rozdíly Bělá 5.tř. širší základ 60,9 53,1-7,8 čtení a informace 66,5 53,7-12,8 početní dovednosti 56,7 48,9-7,8 7.tř. matematika 45,2 67,5 +22,3 český jazyk 61,2 62,5 +1,3 humanitní 57,8 53,7-4,1 přírodovědný 53,5 63,6 +10,1 německý jayzk 54,2 57,0 +2,8 anglický jazyk 58,1 63,1 +5,0 9.tř. matematika 50,6 45,7-4,9 český jazyk 57,1 55,4-1,7 humanitní 59,9 61,2 +1,3 přírodovědný 49,6 45,4-4,2 německý jazyk 57,3 59,3 +2,0 průměry=procentuelní úspěšnost zvládnutých jevů Výsledky žáků prvního stupně jsou dlohodobě více či méně pod průměrem srovnatelných škol v ČR.Žáci mají problémy při řešení úloh,které vyžadují aplikaci získaných dovedností a vědomostí,problémové je čtení ním s porozuměním a pochopením úloh. Nejlepších výsledků dosahují dlouhodobě žáci 7.ročník(uprostřed školní docházky).srovnatelné výsledky mají však i žáci vycházející.tento dlouhodobý trend je určitě i vlivem častého střídání vyučujících na 1.stupni,mnohdy i nekvalifikovaných a naopak stabilitou kvalitního učitelského sboru na 2.stupni.Škola bude však v krátké budoucnosti řešit obměnu sboru na 2.stupni související s odchody několika členů do důchodu. d)účast na soutěžích: -na oblastním kole v přírodopisu Marie Kadeřávková(9) na 6.místě v kategorii 8-9! v chem. Olympiádě Pavel Hanžlík(9) na 7.místě,oba žáky připravila p.uč. Kadeřávková. -na okresních kolech velmi dobré výsledky žáků a učitelů(celkem 14 žáků soutěžilo v předmětových olympiádách

10 v biologii Marie Kadeřávková(9)na 1.místě v kategorii 8-9 Miroslav Žižka (7)na 8.místě v kategorii 6-7 Radka Kantová (7)na 10.místě Tereza Píšková (7)na 11.místě p.uč.kadeřávková v matematice Richard Bartoníček(5.A)na 3.místě(Klokánek) p.uč.koktová v zeměpisu A Zdeněk Burda(8) na 11.místě Matěj Picka(9) na 15.místě C Radka Kantová na 13.místě Zlata Landkammerová na 15.místě p.uč.špringerová v dějepisu Marie Kadeřávková na 4.místě v chemii Pavel Hanžlík na 2.místě Marie Kadeřávková na 4.místě p.uč.špringrová p.uč.kadeřávková v českém jazyce Soňa Kadečková(9) Miroslav Píšek na 9.místě na 22.místě p.uč.povová Významný úspěch školy zaznamenala i družstva v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků pod vedením p.uč.kadeřávkové: 2.místo v kategorii 6-9 (Alena Pivoňková,Marie Kadeřávková,Martina Sádlíková,Soňa Kadečková, Věra Kadečková,) 2.místo v kategorii 1-5 (Gabriela Píšková,Veronika Burdová,Michaela Burdová,Hana Nguyen Thanh, Lenka Pham) 3.místo v Kategorii 6-9 (Zuzana Štětková,Jana Bajerová,Zuzana Feketeová,Gabriela Kunešová,Lucie Žižková,Markéta Kopecká) školní kola -olympiáda Čj,6.1.(9-Soňa Kadečková,9-Miroslav Píšek,9-Martina Sádlíková(10 účastníků,p.uč. Povová) -olympiáda Nj(6-Šárka Novotná,7-Mirek Holínka,8-Marie Kadeřávková, 9-Marie Cingrošová,celkem 18 účastníků) -olympiáda v dějepisu,leden 04(9-M.Kadeřávková,celkem 11 účastníků, p.uč.špr.) -biologická olympiáda(6-7 Tereza Píšková,8-9 Marie Kadeřávková,celkem 42 účastníků,p.uč.kadeřávková) -zeměpisná olympiáda(c-8.-9.tř.:8-zdeněk Burda,9-Matěj Picka,9-Marie Kadeřávková),(A-6.tř.:Zlata Landkammerová,Radka Kantová,Veronika Burdová,celkem 26 účastníků(stejně jako loni bez účasti 7. třídy.(špr.) -matematická olympiáda(7-jan Kojzar,8-M.Kadeřávková),celkem 6 řešitelů -Matematický KLOKAN(4-5 Richard Bartoníček,6-7 Jaroslav Pišta, 8-9 Erika Rišková)-88 účastníků,p. Nový -Pythagoriáda(6.-15 dětí,7.-7dětí;žádný úspěš. řešitel, Nový) -soutěž mladých zdravotníků(4 hlídky,1.místo-kadeřávková,sádlíková,

11 V.Kadečková,Štětková,S. Kadečková,jednotlivci-Kadeřávková a Kadeč- Ková V.)-celkem 20 účastníků ve 4 hlídkách,p.uč.kdá -olympiáda z chemie,únor 04(9-M. Kadeřávková,Soňa Kadečková,Erika Rišková),celkem 6 účastníků(kdá) Údaje o dalších mimoškolních aktivitách a)akce Školního sportovního klubu Olymp: Opět vydařený rok!jeden z nejlepších roků v historii školy! Zásluhou úspěchů děvčat v atletice a hochů ve fotbale ale!a samozřejmě díky celoroční práci učitelů Tv,zejména p.uč. Františka Nováka a vedoucích školních zájmových kroužků- - p.uč.františka Holečka,Marie Kadeřávkové a Eriky Koktové! Atletika Atletický čtyřboj Proti loňskému roku jsme letos obsadili obě kategorie hochů i dívek,tedy starší a mladší žactvo. 3.místo starších dívek-5354 bodů: vynikající 2.místo Eriky Riškové 1712b (pouze 5 bodů za vítězkou),dále Markéta Jaklová 1246 b., Tereza Katonová 1230 b.,tereza Gruberová 1166 b. a Miroslava Dvořáková 1065 b. Ve velmi vyrovnané soutěži hochů stačil poměrně vysoký bodový našich starších žáků pouze na 7.místo. 7.místo starších hochů-5989 bodů: 9.místo Matěj Picka 1776 b.,dále Pavel Stoček 1467 b.,mikuláš Pustovojt 1409 b., Miroslav Píšek 1337 b. a Pavel Hanžlík 654 b. Velmi vyrovnané výkony podali i naši mladší žáci a žákyně,ovšem stačilo jim to pouze na místa těsně pod stupni vítězů. 4. místo mladší žáci-4727 bodů: dobré 8.místo Tomáše Stočka 1282 b.,dále Petr Hanžlík 1204 b.,miroslav Bořil 1169 b., Tran Thai Son 1072 b.,jindřich Jermář 1071 b. 6. místo mladší žákyně-4787 bodů a výborné 3. místo Terezy Kudrnové 1476 b.,dále Renata Němcová 1195 b.,radka Kantová 1093 b., Aneta Jarošová 1023 b.,tereza Píšková 1002 b. Pohár rozhlasu 3.místo mladších hochů-3595 bodů(výborných 1 000m Mirka Bořila z 6.třídy za 3:08,8 a 1.místo, 2.místo štafety 4x60m(Bořil M., Stoček T.,Jermář J.,Tran S.) 32,7s.;3. místo Tran T. Son 60m- 8,3s; 8.místo M. Bořil,dálka-430 cm; 10.místo Tomáš Jarina, míček-50,30m; 10. místo Tomáš Stoček,skok vysoký-135 cm. 4.místo starších hochů-4801 bodů(1.místo Matěj Picka,1500m-4:39,8; 2.místo Mikuláš Pustovojt,koule-12,26m;6.místo Mikuláš Pustovojt,60m-8,0s; dále Zdeněk Merunka,koule-10,52m a štafeta 4x60m(Picka,Píšek,Pustovojt,Stoček)-32,4s;

12 5.místo starších dívek-4178 bodů(3.místo štafeta 4x60m ve složení Rišková E.,Praštilová M.,Brůhová M.,Dvořáková M.-35,2s; 4.místo Erika Rišková,skok daleký-405cm;5.místo Miroslava Šůstková,vrh koulí-8,08m;6.místo Monika Praštilová,60m-8,9s; 8.místo Marie Kadeřávková,skok daleký-391cm;10.místo Miroslava Dvořáková,60m-9,1s a Markéta Jaklová,vrh koulí-7,25m. 7.místo mladších dívek-3547 bodů(výborné 1.místo Terezy Kudrnové ve skoku vysokém-140 cm;3.místo štafeta 4x60m ve složení Kudrnová T.,Jaklová D.,Němcová R.,Phan Thi Phuong-36,2s;4.místo Renata Němcová,hod míčkem-41,00m;5.místo Tereza Kudrnová, Skok daleký-403cm;6.místo Dagmar Jaklová,hod míčkem-40,00m. 42.ročník Atletické ligy škol V tomto ročníku AL ZŠ se nám po loňském úspěchu opět dařilo.celkově jsme skončili na výborném 4.místě ze 14 škol okresu se ziskem 29 hlavních a 278 pomocných bodů jsme obhájili loňské umístnění,když jsme v posledním kole odrazili nápor Gymnasia a udrželi si postavení v elitní 5, ve které jsou výhradně domažlické školy a Holýšov. Z jednotlivců se na tomto konečném výsledku nejvíce podíleli: Tereza Kudrnová 35 bodů,petr Hanžlík 29 bodů,jindra Jermář 28 bodů, Tereza Katonová 24 bodů,dáša Jaklová 23 bodů,matěj Picka 22 bodů,erika Rišková 21 bodů,kolka Pustovojt 18 bodů a Renata Němcová 9 bodů. Získali jsme celkem 8x 1.místo:Tereza Kudrnová 2x ve skoku vysokém,matěj Picka 2x(běh na 1500m),Miroslav Bořil 2x(v dálce a běhu na 800m),Petr Hanžlík v běhu na 150m,Kolka Pustovojt v kouli,4x 2.místo a 4x 3.místo! Přespolní běh Vítězové okresního kola-jaklová Dagmar-MŽ,Matěj Picka-SŽ a družstva mladších žáků a starších žákyň! Další medailová umístění(3.místo-mir. Bořil,2.místo-Tereza Katonová) Postup do krajského kola v Tachově,si vybojovaly starší žákyně. Mladší žactvo v letošním roce nepostupovalo. V krajském kole v Tachově obsadilo naše družstvo 4.místo(T.Katonová-9.místo,E. Rišková-10.místo,S. Kadečková-13.místo,T. Gruberová-18.místo a M. Brůhová-22.místo. V závodě starších hochů startoval mimo soutěž Matěj Picka. Zvítězil a prokázal,že patří k oblastní špičce. Škoda jen,že starší žáci naší školy opět nevytvořili družstvo na OP. Jistě by postoupili,stejně jako dívky a M. Picka by tak nepřišel o cenu pro nejlepšího st. žáka. Šachy Na okresním přeboru škol jsme uspěli pouze mezi staršími žáky! 3.místo A družstva(m.holínka,j.vasuk,m.kadeřávkova Z.Burda)ze 6 škol je solidní.b družstvo skončilo na 5.místě. Mladším žákům 1.-5.třídy už se tolik nedařilo.nejlépe si vedli Marin Marinov,K.Tóthová,Luboš Nguyen a M.Burdová.

13 Basketbal Výborné 2.místo starších žákyň(z.štětková,e. Rišková,M. Šůstková, M.Jaklová,M. Sádlíková,T. Píšková a M. Praštilová prošly vítězně až do finále,kde nestačily na zápasově mnohem zkušenější vrstevnice ze ZŠ Msgre Staška v Domažlicích. Hoši se letošního turnaje nezúčastnili,neboť na naší škole nebylo možné dát dohromady základní pětku. Poslední březnový den se v naší tělocvičně uskutečnil velikonoční turnaj v košíkové. Ze čtyř pozvaných škol přijelo jen družstvo dívek z Mrákova. Naše škola postavila dvě družstva a tak si všechna družstva zahrála dvě velmi kvalitní utkání. Konečné pořadí bylo následující: 1.Bělá A,2.Bělá B,3.Mrákov. Volejbal 1.místo starších žákyň(m.kadeřávková,e.rišková,m.jaklová,s. Kadečková,K. Pivoňková,M. Sádlíková a Z: Štětková. Naše děvčata suveréně vyhrála skupinu a ve finále si bez problému poradila s družstvam z Kolovče. Navázala tak na velmi dobré výsledky během celé sezóny a to hlavně v soutěži Volejbalových nadějí okresu Domažlice a Klatovy. Tyto dívky zde tvoří páteř mužstva, které v uplynulém roce v konkurenci 10 družstev obsadilo 3.místo. Fotbal Vynikající výsledky zásluhou především žáků 1.st. v rámci Mc Donaldś Cupu.Navázali na výborné výsledky z loňského roku. Výborné 2.místo těch nejmladších z 1.-3.třídy znamenalo, že postup do oblastního kola nám unikl jen o vlásek. Mužstvo hrálo v sestavě: Pavel Jarina-njlepší střelec turnaje,lukáš Kubík,Miroslav Rubeš, Dominik Frank,Patrik Cingroš,Jiří Vošický,Aleš Zavadil,Josef David, Václav Fatura,Phan Hai Trieu Tomáš. Výborné 2.místo žáků 4.-5.třídy znamenalo obhájení loňské pozice a nepatrný krůček k vysněnému postupu.sestava družstva byla následující: Tomáš Jarina,Vašek Braun,Kuba Häusler,Pavel Jarina, Martin Podsclan,Roman Plašil,Jakub Černý,Radek Černý,Jan Novotný, Petr Suske. Naopak žáci 2.st. v rámci Poháru Coca coly-poráží ZŠ Hostouň 2:1 (Bořil,Stoček T.) a poté prohrávají se ZŠ Klenčí pod Čer. 0:3. V halové kopané v rámci okresního finále postoupilo naše družstvo ze základní skupiny po výsledcích: Bělá-H. Týn 2:0(Pustovojt,Hanžlík),-Dom. Kom. 17 1:5(Bořil),-Staňkov 2:2(Jermář,Pustovojt). Ve čtvrtfinále po boji skončil zápas 0:0 a náš tým vypadl až na pokutové kopy v poměru 2:3(Beer,Pustovojt). V konečném pořadí jsme tedy obsadili 5.-8.místo. Florbal místo starších žáků(merunka,pustovojt,picka,mikulka,burda Z., Beer,Hanžlík,Bořil)bylo neúspěchem.tři porážky ve skupině s Klenčím,Kom. 17 a GJŠB znamenaly poslední místo ve skupině a tím nepostup do finálových bojů.hoši ani v letošním roce nepřekročili svůj stín. 5.místo mladších žáků v Orion florbal cupu. Naše družstvo ve složení R. Plašil,V. Braun,T. Jarina,M. Podsclan,J. Hausler,J. Černý,R. Černý,J. Brůha,J. Novotný,M. Marinov,J. Svoboda,J. Paumer a pod vedením p. uč. Holečka se zúčastnilo turnaje v Domažlicích. Zápasy ve skupině: Bělá-Sedliště 2:4(Braun,Jarina),Bělá-Planá 4:3 (Braun 3,Jarina).V boji o postup do semifinále pak naši mladí hráči podlehli Holýšovu 0:2.

14 Jako přípravu na tento turnaj sehráli hoši přípravné utkání proti učitelům. Zápas skončil nerozhodně 10:10 po samostatných nájezdech. Plavání Spolupráce se ZŠ Přimda pokračuje především v jejím plaveckém bazénu! V letošním školním roce jsme se na Přimdě zúčastnili tří plaveckých závodů pořádaných tamější školou a bazeném a naši žáci opět drželi s přimdskými krok! V závodě jednotlivců reprezentovalo naši školu 24 plavců a odvezli jsme si celkem 6 medailových umístění(1.místo- Šustková Kateřina 31,0;Dominik Frank 25,7;Barbora Picková 34,7; Matěj Picka 28,5; 2.místo-Silva Beerová 63,5;Zuzana Štětková 46,8; 3.místo-Patrik Novotný 40,8 a Miroslav Bořil 46,1s.Závod se konal 22.října 03 na Přimdě. Další plaveckou soutěží byla soutěž družstev( ).bohužel se v tomto termínu konala i soutěž mladých zdravotníků a atletický čtyřboj mladšího žactva. Naše mužstvo tedy odjíždělo na Přimdu velmi oslabené. Ani výborné výkony na úrovni osobních rekordů tak nestačili na víc než 3.místo za ZŠ Přimda a Bor. Ani na poslední závod Přimdský delfín,jsme nemohli poslat nejsilnější sestavu,neboť tento termín( ) opět kolidoval s nělolika dalšími akcemi(4.kolo AL,beseda 9.tř. s učiteli z VS Eslarn. Naší školu v plav. štafetách reprezentovali pouze žáci ročníků. Na 2.místě(kat.4.-5.tř.)skolnčila štafeta ve složení Picková B.,Černý J.,Kubátová T.,Beerová S.Třetí místo pak vybovala Janissová,Kadlecová,Buba,Pham. Naše škola navíc na Přimdě uspořádala přebor školy,kterého se zúčastnilo 25 dětí. Ve svých kategoriích zvítězila Burdová Ž.- 34,1s;Beerová S.-68,8s;Jaklová D.-54,6s;Frank D.-25,3s;Černý J.- 62,0s;Csinger D.-48,0s. -školní kola proběhla i v dalších sportovních disciplínách: -v duatlonu štafet za účasti ZŠ Hostouň.Celkem závod absolvovalo 20 tříčlenných štafet.podmínkou byla účast 1 dívky ve štafetě. Vítězové kategorie 4.-5.tř.:Chmelíř J.,Černá N.,Picková B.; 6.-7.tř.:Jaklová D.,Hanžlík P.,Beneš L.;8.-9.tř.:Rauch M., Exnerová Š.,Pavlis J. z Hostouně(štafeta ZŠ Bělá-Cingroš M., Jaklová M.,Kojzar J. obsadila 3.místo. -Štafety E.Zátopka se letos uskutečníly formou maratonské štafety. Soupeře jsme opět našli v ZŠ Hostouň.Letošní maratonská štafeta navíc byla jubilejní patnáctá,kterou jsme ve škole odběhli. Čas 3:00:05,6 nepatřil k nejlepším,ale na soupeře z Hostouně stačil (3:09:54,8).Tři žáci naší školy se však svými výkony posunuli v historické tabulce 10 nejlepších výkonů na vyšší pozice.matěj Picka- 2.místo(3:07,2),Erika Rišková-3.místo(3:47,9),Markéta Jaklová- -9.místo(3:56,2). -Gymnastický dvojboj( )se skládal ze dvou disciplín překážková dráha a šplh.po přípravě v hodinách tělocviku se závodu zú častnilo 18 závodníků)pouze 3 hoši).dívky 6.-7.tř. zvítězila Tereza Kudrnová(6,0 a 19,8),dívky 8.-9.tř. Erika Rišková(7,1 a 17,8)a hoši 7.-9.tř. Matěj Picka(3,9 a 16,2).

15 -v šachu( )při přeboru školy zasedlo k šachovnicím 27 žáků. Vítězové: 1.stupeň,hoši-Marin Marinov; dívky-radka Dolečková; 2.stupeň,hoši-Nguyen Miloš; dívky-veronika Burdová. -v přespolním běhu(v rámci závodu Bělská pětka)-účast 48 žáků ze ZŠ a MŠ.Přeborníky školy se stali-lada Fanfulová,Petr Suske,Barbora Picková,Bořil Miroslav,Dáša Jaklová,Matěj Picka a Markéta Jaklová Tradičně se v přespolním běhu zúčastňujeme závodu v Koutě na Š. Letos to bylo celkem 21 dětí a nevedli jsme si vůbec špatně. Matěj Picka-1.místo,Tereza Gruberová a Jakub Černý-2.místo, Marie Davidová a Tereza Katonová-3.místo. T -v halové kopané( )-nominační turnaj na okresní finále za účesti 4 družstev(žáci 6.-9.tř.)a družstva učitelů(nový,holeček, Vajda,Novák a posila Jan Nový),kteří také v turnaji zvítězili. Nejlepším žákovským družstvem byl tým ve složení-picka,jermář, Beer,Holínka,Hanžlík Pavel). Tomuto turnaji již předcházelo utkání dívek školy proti pedagogům ( ).Podařené exhibiční utkání skončilo vítězstvím učitelů (Nový,Vajda,Holeček,Novák). -dopravní soutěž(duben 2004)-z iniciativy p.uč Koktové po letech proběhla na škole dopravní soutěž. Byla rozdělena na dvě části: teoretická-písemný test a praktická-jízda zručnosti. Za účasti 19 dětí bylo pořadí:prakt. Část-1.Tomáš Jarina,2.Martin Podsclan, Jakub Chmelíř;teoret.část-1.Richard Bartoníček,2.Veronika Burdová, 3.Martin Podsclan. Prosinec 03-exhibiční utkání minižáků proti ženskému výběru školy. Sestavy družstev: Hoši-M. Podsclan,P. Suske,R. Plašil,J. Paumer, P. Kořínek,L. Merunka,J. Brůha,Luboš Nguyen,M. Hašek,J. Černý, T.Jarina,J. Novotný. Ženy-p.uč. Kadeřávková,Picková,Špringerová, Koktová,Triščová a Martina Blažková. b)lyžařský kurs pro žáky 7.a 8.třídy se uskutečnil letos na Božím Daru v Krušných horách v termínu Kurs absolvovalo 27 žáků školy pod vedením p.uč. Nováka a třídní učitelky(7. tř.) Triščové. Poprvé se kursu zúčastnili i 4 žáci vietnamské národnosti a vedli si velmi dobře. Velmi spokojeni jsme byli i se službami pensionu Medard a to jak s jídlem,tak i ubytováním. c)plavecký výcvik pro žáky 2.-5.třídy v bazénu v Domažlicích žáci 2.-3.roč.(p.uč.Picková a Susková) žáci 4.-5.tříd(p.uč.Koktová,Holeček a Ulmanová. d)v úterý proběhla oslava Dne dětí ve sportovním duchu. Soutěžilo se v různých disciplínách,které mají atletický charakter. Akce se zúčastnili žáci celé školy a všichni bez rozdílu věku se velice bavili. Na hřišti jsme přivítali i kamarády z Eslarnu,kteří přijeli,přestože měli prázdniny.vyhodnocení nejlepších proběhlo v jednotlivých třídách. Akce se konala za podpory ČAS,který zdarma půjčil vybavení a atletický materiál. Pro některé žáky školy nebyla tato akce ničím novým,neboť tyto soutěže již absolvovali loni i letos v rámci MČR v půlmaratonu v Domažlicích. V prostorách Orlíků pak žáci navíc soutěžili i v branném trojboji(střelba,lano,granát),který byl takovou malou přípravou na branný den. Mezi ostatními soutěžemi pak nechyběla ani dopravní výchova a malování na asfaltu.

16 Branný den proběhl na naší škole Žáci podle věku absolvovali pochod v okolí Bělé,kde je na jednotlivých stanovištích čekalo plnění různých úkolů z oblasti zdravovědy,topografie,dopravní výchovy a branných sportů. Na stanovištích,stejně jako při dětském dnu vydatně pomáhali žáci 9. třídy. e)družební styk: VS Eslarn(SRN) další prohloubení vzájemné spolupráce obou škol: žáci 9.třídy navštívili pekárnu v Eslarnu,poté v listopadu klavírní koncert v Eslarnu,v lednu pak společně s 9.třídou z Eslarnu navštívili Bavorský parlament v Mnichově a botanickou zahradu. V květnu tito žáci společně navštívili Jáchymov a poslední společný výlet se uskutečnil v červnu opět do Mnichova. Žáky doprovázeli především p.uč.císlerová,p.uč.rauch. Hlavní akcí této spolupráce ovšem byla výměnná praxe našich žáků v Německu. Celkem 5 dní pracovali ve vybraných firmách,obchodech i u soukromníků. Po celou dobu navíc byli ubytováni v německých rodinách. žáci 8.třídy-pokračovali ve společné výuce vaření každý měsíc v Eslarnu,střídavě příprava menu,výsledkem dvojjazyčná Českobavorská kuchařka,na závěr společná návštěva hotelu Game v Klenčípříprava a ochutnání slavnostní tabule s dětmi vařily p.uč.povová a Císlerová žáci 2.a 3.třídy-pokračovali ve společném projektu-učíme SE SPOLEČNĚ A VZÁJEMNĚ- MITEINANDER UND VOREINANDER LEHRNEN (každých 14 dní společná výuka předmětů M,Vv,Tv,Hv,Pč v Bělé a v Eslarnu+národní tradice Vánoc a Velikonoc),společné výlety do Domažlic(město,Chodský hrad,výstava hraček),návštěva pekárny v Eslarnu,hasičské zbrojnice v Eslarnu p.uč.susková a Picková vzájemné výměny učitelů-j.rauch a A.Ulmanová ve vyučování konverzace v Nj v Bělé n.r. a konmverzace v Čj v Eslarnu. f)ekologická výchova:celoškolní využití Dne Země(22.4.)ke zlepšování prostředí v okolí školy,v obci,pomoc při výsadbě lesních stromků g)spolupráce s ostatními subjekty:především s Městem(kulturní pásma pro důchodce,při"vítání občánků",při" Mikulášské nadílce",výroba plakátů pro všechny akce Města),TJ Start(využívání tělocvičny,hřiště,údržba areálu školy) a s Lesy ČR-polesí Bělá n.r.-výsadba stromků v lese i v areálu školy h)třídní výlety: výlet do ZOO v Plzni společný výlet se žáky VS Eslarn výlet na zámek v Poběžovicích(Susková) společný výlet se žáky VS Eslarn výlet do okolí-svržno Štítary(Ulmanová). 5A 24.a turistika v okolí-hostouň,sycherák(koktová). 5B Babylon Srub (Holeček) Hluboká(Kadeřávková) Železná Ruda(Špringerová,Triščová) Rudolfova pila(novák,povová) Moravský kras(císlerová)

17 i)další poznávací a kulturní akce pro děti: Zájezd nejlepších sportovců školy na Vchynicko-tetovský kanál pod vedením pana uč. Holečka a Nováka(24.9.), společné čtení v knihovně(1.-5.tř.), návštěva kina IMAX v Praze+televizní věž(kok), tř,5.A:beseda s Václavem Chaloupkem,autorem Večerníčků se zvířátky(ul,kok), tř.na výletě do muzea v Kolovči(Pic), zájezd 1.tř. do divadla Alfa-pohádky(Tbá), kouzelnické představení pro MŠ-6.tř., ukázka dravců v tělocvičně(mš-9.tř.), vánoční koncert v prostorách šaten, tř.na úřadu práce v Domažlicích, přednáška Ing. Pátého ze Staňkova o Jižní Africe(Špr.), tř.EKO výchova,beseda s pracovníkem skládky Lazce(10 let),19.2.-beseda 2.tř. s policií, projekt AJAX, přehlídka masek ve ŠD, přednáška psycholožky k otázce kouření(kdá), beseda se spisovatelkou Marií Majtánovou-Korandovou v měst. Knihovně(autorka Pročpohádek), 2.4-divadelní představení v Plzni pro děti a rodiče(ul), 5.4.-svátek Slabikáře v poslech. Místnosti(Tbá+1.tř.),14.4.-pěvecká soutěž Bělská pěnička(ul), Den Země, 6.5.-hudební pořad v prostorách Šaten pro MŠ-9.tř.(Viktor Gulváš), 20.5-besídka ke Dni matek ve 2.tř. (Sus), divadelní představení Thespidova kára 5.-9.tř., divadélko Kuba(pletené pohádky)pro MŠ-4.tř., 4.6.-beseda s policií, projekt AJAX. j)akce pro učitele: zájezd FKSP do Manětína,do Plas a na Střelu(17 účast.) zájezd FKSP na muzikál Rebelové do Prahy pravidelné setkání zaměstnanců školy-jeany bar oslava MDŽ(cvičná kuchyňka) oslava Dne učitelů ve cvičné kuchyňce Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol za šk.roky 2000/01 až 2003/04 a)protokol ČŠI Plzeň(čj.047 8/ ) o dodržování obecně právních předpisů - leden 2001 b)inspekční zpráva ČŠI Plzeň(čj.047 7/ ) z orientační inspekce se závěrem o velmi dobré činnosti školy! c)protokol z hygienické kontroly ZŠ a ŠJ vykonané dne se závěrem bez závažnějších nedostatků(doporučena výměna dřezů v kuchyni) d)protokol z hygienické kontroly ZŠ a ŠJ vykonané dne se závěrem,že provoz školy včetně kuchyně je vykonáván v souladu s příslušnými předpisy(zákon 258/2000,vyhl.107/2001,vyhl.108/2001) e)protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne se závěry,že provoz ZŠ vyhovuje požadavkům Vyhlášky 108/2001 Sb. a provoz ŠJ jídelny vyhovuje požadavkům Vyhlášky 107/2001Sb.

18 f)protokol o kontrole OSSZ v Domažlicích ze dne pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění/neuložena žádná nápravná opatření) a protokol o kontrole na úseku plnění úkolů organizací při provádění důchodového pojištění(opět neuložena žádná nápravná opatření) g)protokol o kontrole Úřadu práce v Domažlicích ze dne na dodržování pracovněprávních vztahů se zjištěnými 3 dílčími nedostatky, které byly v daném termínu odstraněny e)protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne se závěry,že provoz ZŠ vyhovuje požadavkům Vyhlášky 137/2004 Sb. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2003 celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2003, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy ). Závěrem lze jednoznačně říci, že Základní škola Bělá nad Radbuzou má za sebou vydařený školní rok. Dosáhli jsme v práci se žáky celé řady úspěchů. Podařilo se nám dle mého soudu úspěšně umístit žáky na střední školy. Výuka jazyků je v rámci srovnatelných škol v blízkém okolí nadstandardní a spolupráce se zahraničními školami příkladná.práce žáků a většiny učitelů na počítačích je samozřejmostí,cílem je získání kvalifikovaného učitele informatiky.ve vzdálenějším horizontu naší spolupráce máme vznik moderní jazykové laboratoře. Dalšími našimi úkoly, které bude nutno vyřešit, je rekonstrukce elektrických rozvodů a s tím spojená rekonstrukce osvětlení učeben. Po roční zkušeností můžeme jednoznačně kladně vyhodnotit systém šatních skříněk pro každého žáka školy. Žáci se naučili odpovědně odkládat osobní věci a došlo k výraznému poklesu ztrát. Dále využili možnost nechávat ve skříňkách část školních pomůcek, které nepotřebují k domácí přípravě a tím snížili tíhu svých aktovek. Závěrem bych rád poděkoval jménem všech zaměstnanců školy za zájem o činnost a maximální podporu všem aktivitám školy ze strany zřizovatele školy Města Bělá nad Radbuzou, zejména panu starostovi, za to že při svém enormním pracovním vytížení měl vždy zájem o úspěchy, ale i problémy a potíže, které škola řešila. Na závěr výroční zprávy ZŠ Bělá nad Radbuzou bych vyslovil jedno přání za všechny zaměstnance naší školy. Našim přáním je být dobrou základní školou, jejíž absolventi budou na léta prožitá v našich zdech vzpomínat rádi a odnesou si od nás dobrý základ do celého dalšího života. V Bělé nad Radbuzou Miroslav Nový,řed.školy v.r.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006 KOPANÁ : září 2006 / květen 2007 Mladší žáci ( hoši ) : 10. místo v okrese ( 20 týmů ) Starší žáci ( hoši ) : 1. místo v okrskovém kole 1. místo v okrese / titul Mistři okresu ( 20 týmů ) D. Fehér T. Vrba,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více