VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

2 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci a s tím souvisejících aktivit. V roce 2008 jsme nadále provozovali kontaktní centra s terénními programy a to v Karlových Varech, Kadani a Chomutově, kdy tuto činnost považujeme v naší organizaci za stěžejní. I přes časté potíže s financováním a personálním obsazením jednotlivých programů, jsme s výsledky práce jednotlivých týmů spokojeni. V tomto roce jsme také úspěšně dokončili projekt STOP Vyloučení Karlovy Vary, který byl podpořen SROP a Karlovarským krajem a úspěšně nastavili další pokračování činností podpořených z jiných zdrojů. Velice dobře jsme se zapsali na trhu práce a projekt Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí ze sociálně ohrožených skupin úspěšně pokračuje ve své činnosti a přináší do organizace nemalé prostředky na činnost. Již na začátku roku 2008 jsme získali akreditaci MŠMT na specifickou primární prevenci na základních školách a úspěšně jsme začali ve spolupráci se školami tento program realizovat. Dále se nám v tomto roce podařilo otevřít Centrum prevence Světlo, který pod sebou sdružuje několik aktivit a to nízkoprahový klub pro děti a mládež, terénní programy v sociálně ohrožených skupinách, primární prevenci a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Celkově můžeme hodnotit tento rok jako úspěšný a i přes složitou situaci financování sociálních služeb a ostatních aktivit sdružení, jsme dokázali vyrovnaně hospodařit. Organizace nemá dluhy, nedoplatky a finančně byla v tomto roce v přebytku. Plány na další období: V první řadě se jedná o obhájení certifikátů odborných služeb u jednotlivých protidrogových programů. Dobře se připravit na případné inspekce sociálních služeb. Samozřejmě další hlavní cíl je udržení jednotlivých programů v odpovídající kvalitě a pracovat na dalším rozvoji organizace. Budeme se pokoušet získávat finanční prostředky z EU na rozšíření a zkvalitnění jednotlivých programů. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti OS Světlo Kadaň v roce 2008, a věřím, že naše činnost bude získávat čím dál tím větší podporu veřejnosti. za OS Světlo Jan Hudák předseda KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ HUSOVA KADAŇ REGISTRACE: MVII./S-OVP/ /97 z STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Jan Hudák IČO: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0100 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Kadaň KONTAKTNÍ TELEFON: 474/ / WEB:

3 OBSAH KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV 4 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ 7 KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY VARY 10 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY 12 CENTRUM PREVENCE SVĚTLO 14 STOP VYLOUČENÍ 20 VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN 22 PROJEKT Z.I.E.L. 23 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK FINANČNÍ PODPORA V ROCE

4 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV Úvodní slovo vedoucího: Nízkoprahové, ambulantní zařízení poskytující služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí funguje již od září roku V průběhu těchto let si získalo statut zařízení, na které se obracejí nejen uživatelé drog, ale také jejich blízcí a osoby, které potřebují poradit a poskytnout potřebnou intervenci v oblasti drogové problematiky. Nejen služby, ale také tým zařízení se vyvíjí přirozenou cestou. V roce 2008 došlo ke kompletní obměně obsazení týmu. Věřím, že se podařilo vytvořit tým, který je schopen zajistit dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb a přistupovat k uživatelům služeb tak, aby se k nám rádi vraceli a získali v zařízení dostatečnou důvěru. To jak se toto týmu daří či nedaří můžete posoudit v následujících tabulkách a grafech, které přinášejí čísla jednotlivých poskytovaných služeb (hodnoty v grafech jsou uváděny v počtech výkonů jednotlivých služeb). Věřím, že v roce 2009 se nám podaří získat nové prostory, které budou vyhovující a díky nim budeme schopni rozšířit poskytované služby a již poskytované služby zefektivnit. Doufám, že se nám tento cíl podaří uskutečnit a tým bude fungovat nadále kvalitně a schopně jako doposud a bude se rozvíjet spolupráce s dalšími institucemi nejen v Chomutově. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV ADRESA: Hálkova Chomutov motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Filip Ráža, DiS. TELEFON: WEB: 4

5 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU S TERÉNNÍM PROGRAMEM (KUSY) Celkem Terénní program K-centrum I přesto, že jsme v průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 byli nuceni z důvodu nedostatku finančních prostředků omezit tuto službu, se nám podařilo udržet alespoň základní nabídku injekčního materiálu. V průběhu roku došlo opět k poskytování služby v plné míře. Nedošlo tedy k výrazné změně v počtu vyměněných injekčních setů. Na druhou stranu rapidně stoupl počet výkonů této služby. Uživatele mění menší počet kusů než dříve ale častěji. VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE V průběhu roku 2008 nenastaly v cílové populaci výrazné změny. Věk uživatelů se pohybuje v rozmezí od 16 do 55 let. Věk prvouživatelů je nadále nízký pohybuje se kolem 16 až 17 let - ve sledovaném období jsme zaznamenali mnoho prvokontaktů pod hranicí 18 let. Průměrný věk uživatelů se nám nezměnil - věkový průměr uživatelů 26,7 let. Stejně jako v loňském roce převažoval počet mužů, a to 76% z evidovaných drogových uživatelů. I nadále převažuje počet nezaměstnaných a to ve výši 76,3 %, dále také v letošním roce převažuje pervitin jako primární droga a to u 78,6 % uživatelů. Oproti loňskému roku jsme ovšem zaznamenali výrazný nárůst konopných látek jako primární drogy z loňských 5,7 % na letošních 9,2 %. I v tomto roce převažovala u uživatelů drog intravenozní aplikace drog PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Filip Ráža, DiS. ( do Vendula Kádárová) SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Filip Ráža, DiS. (od 1. 4., do Petra Blažková) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Hana Zýková (od ) Lenka Protivová (od ) Lucie Mikolášíková (od do ) Hana Brožkovcová, Petra Blažková, Jana Blažková (do ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) Roman Thöma, Věra Thömová (externí pracovník)

6 V roce 2008 jsme zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů z řad rodičů a rodinných příslušníků. Celkově se dá v této oblasti mluvit o nárůstu, V roce 2007 se na nás obrátilo 60 rodičů a v roce 2008 to bylo 94 rodičů. Pravděpodobně se jedná ze strany těchto zájemců o větší důvěru v zařízení a také o nárůst problémů u dnešní mládeže, která se snaží najít východisko v drogách. Cílová populace- terénní program I přes značné komplikace, které nastaly díky změnám v zařízení, jsme se snažili zachovat provoz terénního programu po celý rok. Díky externím pracovníkům se nám to podařilo. V pololetí roku začal fungovat terénní program pod záštitou pracovníků z K-centra Karlovy Vary, kteří přišli na 1/3 úvazek do K-centra Chomutov. U stálých klientů byl z počátku problém s navázáním důvěry s novými pracovníky. U terénního programu zajišťovaného pracovníky K-centra využívali služby terénního programu zejména uživatelé, kteří navštěvují samotné zařízení. V rámci terénního programu nedošlo k velkým změnám v cílové populaci. Terénní program zajišťovaný externími pracovníky využívají zejména dlouhodobí uživatelé na uzavřené drogové scéně. Nových kontaktů v rámci uzavřené scény nebylo příliš, v rámci otevřené drogové scény také ne. Doufám, že se nám podaří v roce 2009 nastavit terénní program kvalitně a tak, abychom byli schopni zajistit službu dostatečně dle potřeb uživatelů. KC + TP POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP

7 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ Úvodní slovo vedoucí: Kontaktní centrum s terénním programem v Kadani funguje již od roku I v roce 2008 jsme mohli nabídnout v primární, sekundární a terciární prevenci protidrogových služeb veškeré služby, které naše zařízení poskytuje. I přes celkovou obměnu týmu se podařilo zachovat provoz v plném rozsahu. V 1. polovině roku odešli dva ze stálých zaměstnanců a zároveň byla přijata nová pracovnice. Kromě standardních poskytovaných služeb naše zařízení spolupracovala v rámci evropského projektu Z.I.E.L. s německou terapeutickou komunitou Alte Flugschule. V rámci tohoto projektu se podařila navázat velmi dobrá a úzká spolupráce s místní školou a s odborem životního prostředí při Městském úřadu v Kadani. Cíl tohoto projektu byl vzájemnou spoluprací splněn a i nadále bychom rádi pokračovali ve spolupráci s přespolními kolegy. Na závěr bych chtěla poděkovat všem institucím, odborníkům, externím pracovníkům a kolegům, kteří spolupracovali v roce 2008 s K-centrem Kadaň. V neposlední řadě také kolegům v samotném zařízení K-centra Kadaň. Doufám, že i v roce 2009 se nám podaří zachovat celkový chod zařízení a nastavená spolupráce. motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ ADRESA: Klášterecká Kadaň VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Lucie Halouzková TELEFON: WEB: 7

8 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU S TERÉNNÍM PROGRAMEM (KUSY) Celkem Terénní program K-centrum VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v roce 2008 nezaznamenali. Věk klientů se pohybuje nejčastěji od 20 do 35 let. Ve sledovaném období naše zařízení navštěvovali a využívali služeb klienti, kteří již v KC byli v roce 2007 a dříve a k těmto uživatelům se přidalo dalších 20 osob, jako prvokontaktů. Jednalo se především o uživatele pervitinu. Průměrný věk klientů je za rok ,9 let. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními uživateli je 70,4% klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 70% klientů. Zneužívání konopných drog 8,5 %. Mužská populace v roce 2008 převažovala se zastoupením 70 %. Socioekonomický statut je v tomto roce, nejvíc zastoupen nezaměstnanými a to v 65 % případů. Jak jsme ale mohli během celého roku zaznamenat, tak zájem ze stran klientů o stálé zaměstnání vzrostl. Mezi klienty KC převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale nezůstávají na jednom místě delší dobu. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Lucie Halouzková SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Filip Ráža, DiS. (do ) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Jindřiška Urbánková (do ) Veronika Sabadošová (od ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) 8

9 V tomto roce jsme opět zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů. Z celkového počtu 156 klientů, byli rodiče zastoupeni z 32 %. Celkově se dá v této oblasti mluvit o vyšším poměru, i když fyzicky bylo - oproti roku v zařízení v roce 2008 o 12 rodičů více. Pravděpodobně se jedná ze strany těchto zájemců o větší důvěru v zařízení a také problémy dnešní mládeže, která se snaží najít východisko v drogách. Cílová populace- terénní program Vzhledem k tomu, že byl projekt realizován po celý rok 2008, byly uspokojeny základní potřeby a požadavky cílové skupiny tzn.: poradenství, odborné informace, služby harm reduction, atd... U stálých klientů jsme se tak mohli zaměřit na konkrétní individuální cíle, což je hlavně snižování zdravotních a sociálních rizik. Během roku byl také velký nárůst nových kontaktů, u kterých jsme se snažili o to, aby se jejich kontakt stal opakovaný. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo rozšířit terénní program i do okolních obcí, mohli jsme tak navázat kontakt s potencionálními klienty či experimentátotry, kteří nevěděli o službách K centra a v terénu tak mohli využít alespoň služeb o poskytování informací a samotní uživatelé i služeb harm reduction, v terénu tedy hlavně službu výměnného programu. Filosofie našeho zařízení je tedy naplňována ve všech směrech. KC + TP POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

10 KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY VARY Úvodní slovo vedoucí: K - centrum Karlovy Vary působí v karlovarském kraji již od roku Za 8 let své existence se zařízení stále rozvíjí, narůstají kontakty, ať s uživateli drog či jinými zájemci, rodiči, osobami blízkými. Přisuzujeme to větší informovanosti a důvěře uživatelů a veřejnosti o existenci zařízení, zabývající se sekundární, terciální ale i primární prevencí. Nadále trvá snaha změnit či lépe upravit prostory K-Centra, neboť díky chátrajícímu stavu budovy jsou zde obtížně zachovatelné hygienické normy. Věřím, že v roce 2009 budeme úspěšně pokračovat v nastaveném systému v plném rozsahu, efektivně pracovat v rámci nabízených služeb, dále rozvíjet programy nové a úspěšně plnit cíle, které i pro tento rok stanovili. Závěrem chci poděkovat celému týmu K - Centra s terénním programem, který se úspěšně podílí na kvalitním chodu a rozvoji zařízení, jehož vizitkou jsou výstupy ze statistických údajů a závěrečných zpráv K - Centra a terénních programů. V neposlední řadě patří díky spolupracujícím organizacím, institucím, odborům, sponzorům, kteří se ať finančně, profesně či osobně podílí a angažují na efektivním rozvoji a existenci K - Centra a terénních programů. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY ADRESA: Krále Jiřího Karlovy Vary motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Jana Huttová TELEFON: WEB: 10

11 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU (KUSY) VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v průběhu roku 2008 nezaznamenali. Věk klientů je v průměru 28,4 let. Jedná se především o uživatele pervitinu. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenozními uživateli je 80,4% klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 97,5 % klientů. Mužská populace v roce 2008 opět převažovala a to s procentním zastoupením 70 %. Mezi klienty KC převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu. Opět jsme zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů. Z celkového počtu 324 klientů, byli rodiče zastoupeni z 13,2 % POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Jana Huttová SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Ing. Petra Hnátková (do ) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Lucie Vobořilová Věra Zettlová (od ) Jaroslav Vyčichlo (do ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

12 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY Projekt na terénní program se nám podařilo naplňovat v nezbytném rozsahu. Potíže jsme zazamenali v období přidělování dotací. Personální zajištění se nám nepodařilo zachovat v plném počtu, došlo ke zrušení celého jednoho týmu terénních pracovníků z finančních důvodů. Oproti plánu v projektu nedošlo v provozu k výrazným změnám. V 2. pololetí 2008 jsme terénní program ještě dále rozšířili o Žluticko a menší obce, začali jsme tříměsíčním mapováním a zhodnocováním efektivity. Po této revizi jsme usoudili, že malé obce zůstanou v plánu terénního programu na základě telefonické domluvy. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ PROGRAMU: Jana Huttová SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Ing. Petra Hnátková (do ) reference do KC asistenční služba krizová intervence TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) výměnný program

13 VÝMĚNNÝ PROGRAM V TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY) VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v průběhu roku 2008 nezaznamenali. Věk klientů se pohybuje nejčastěji ve věku od 20 do 35 let. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenozními uživateli je 94% klientů. Stále převládá užívání pervitinu. Ostatní jsou uživatelé opiátů. Mezi klienty převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu. I proto je důležitý kontakt s nimi v terénním programu. Mnozí uživatelé nemají odvahu navštívit přímo K-Centrum, upřednostňují kontakt na ulici POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ

14 CENTRUM PREVENCE SVĚTLO Úvodní slovo vedoucí: Občanské sdružení Světlo svou činnost od začátku svého založení směřovalo k prevenci drogových závislostí a to provozem kontaktních center a terénních programů. Ruku v ruce s touto činností šly také preventivní aktivity v podobě besed pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy a Monitoringem zdravotní a sociální situace lidí ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Činnost se začala ubírat také směrem komunikace a pomoci v rámci sociální inkluze Romů. Stejně jako se vyvíjely služby kontaktních center a terénních programů (rozšiřování služeb, zvyšování kvality jejich poskytování, následná certifikace programů), také ostatní aktivity prošly mnoha změnami a získaly tím svou dnešní podobu: preventivní aktivity byly rozšířeny o dlouhodobý program specifické primární prevence zneužívání návykových látek, certifikovaný MŠMT); na výstupy projektu Monitoring navázal projekt S rodinou proti vyloučení v rámci nějž jsou poskytovány služby terénní sociální práce, zájmové kroužky pro děti, doučování, přípravka pro předškoláky a pobytové preventivní akce pro děti a mládež. Reakcí na potřeby dětí, které nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času a trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl, pocházejí z rizikových skupin obyvatel (vyloučené lokality, lokality s vyšším výskytem soc. patologických jevů), dětí, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, bylo zprovoznění služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Takovéto rozšíření činnosti OS Světlo vyžadovalo další prostor, a tak Centrum prevence Světlo (CPS Světlo) slavnostně zahájilo svůj provoz Od tohoto data se služby začaly výrazněji rozvíjet a v dnešní době se těší velkého zájmu ze strany každé cílové skupiny. Tím že jsou služby umístěny do jednoho zařízení a pracovníci jednotlivých služeb úzce spolupracují, dochází k jejich kvalitní návaznosti. V roce 2009 bychom rádi dosáhli následujících cílů: zajistit.služby po finanční stránce tak, aby mohly být i nadále kvalitně poskytovány, zvýšit kapacitu programu primární prevence a terénní sociální práce, rozšířit tým pracovníků Centra prevence, uspět při výběrovém řízení Ústeckého kraje pro poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. POSLÁNÍ CENTRA PREVENCE SVĚTLO Posláním Centra prevence Světlo (CPS) je usilovat o předcházení sociálně nežádoucího chování dětí a mládeže, o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže ve věku 6-26 let, jež by se mohly ocitnout v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností) a o sociální začlenění dospělých nad 26 let. Cílů dosahujeme prostřednictvím nízkoprahových služeb, terénní sociální práce, specifické primární prevence na školách a realizací preventivních a zájmových aktivit v okrese Chomutov. KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ CENTRUM PREVENCE SVĚTLO ADRESA: Jana Švermy Kadaň VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Vendula Kádárová TELEFON: WEB: cps.os-svetlo.net 14

15 SLUŽBY V RÁMCI CENTRA PREVENCE SVĚTLO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DOpatra Zájmový klub (zájmové kroužky), doučování, přípravka pro předškoláky Dlouhodobý program specifické primární prevence zneužívání návykových látek realizovaný v rámci školní docházky Světlem k prevenci certifikovaná služba MŠMT Preventivní aktivity (besedy, přednášky) Terénní sociální práce zaměřená na integraci romské komunity VÝVOJ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V RÁMCI CENTRA PREVENCE SVĚTLO KONTAKTY 2008 Celkový počet kontaktů 5529 Z toho dle služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1152 Terénní sociální práce 97 Zájmový klub 996 Dlouhodobý program primární prevence (počet kontaktů 2306 s posluchači + kontaktů v rámci konzultací) Preventivní aktivity 826 Spolupracující subjekty 152 UŽIVATELÉ 2008 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Vendula Kádárová PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Jana Blažková (od ) Eva Vilímková (od ) Pavlína Holubová (od ) Dále se na činnosti Centra prevence Světlo podílejí pracovníci, kteří zajišťují zejména terénní sociální práci a zájmový klub a vůči zaměstnavateli fungují na dohodu o provedení práce. Celkový počet uživatelů 2138 Z toho dle služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 143 Terénní sociální práce 52 Zájmový klub 94 Dlouhodobý program primární prevence (počet posluchačů) 1023 Preventivní aktivity

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOPATRA ÚDAJE O UŽIVATELÍCH SLUŽBY 2008 Počet uživatelů NZDM (6-26 let) 138 Z toho žen 60 Průměrný věk 12 Počet rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům NZDM 13 Celkem kontaktů 1152 SLUŽBY 2008 výkony uživatelé Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Doučování Individuální pomoc z iniciace 10 5 uživatele Diskuse výkony kontakty uživatelé Skupin. Doučování Dílny Projekce Mimoklubové akce výkony uživatelé Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poradenství Dlouhodobá individuální práce s 11 2 uživateli Práce s blízkými osobami POSLÁNÍ SLUŽBY NZDM DO PATRA Posláním služby je usilovat o předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy, a kteří nevyhledávají pomoc v jiných odborných zařízeních, o zlepšení jejich orientace v jejich sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace, o zlepšení kvality jejich života a sociální začlenění. V pololetí roku 2008 prošla služba velkou změnou - přestěhování služby do Centra prevence, rozšíření provozní doby a personálu. Služba získala nový rozměr a dočkala se pravého významu principu nízkoprahovosti z hlediska dostupnosti. 16

17 ZÁJMOVÝ KLUB KONTAKTY 2008 KROUŽKY Chomutov Kadaň Celkový počet kontaktů 848 Počet přihlášených uživatelů 94 Počet kontaktů s rodiči kontakty uživatelé Taneční PC kroužek Výtvarný 32 6 Taneční Výtvarný Sportovní PC Doučování Přípravka pro předškoláky 54 6 PREVENTIVNÍ AKTIVITY BESEDY A PŘEDNÁŠKY 2008 Z toho: Celkový počet spolupracujících škol 12 Celkový počet posluchačů/kontaktů 826/826 Počet kontaktů s rodiči 148 ZŠ 7 SŠ, SOŠ, SOU 5 POSLÁNÍ SLUŽBY ZÁJMOVÝ KLUB Posláním služby je usilovat o sociální začlenění dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit a ze sociálně znevýhodněných rodin, dát jim možnost trávit plnohodnotně svůj volný čas, poskytnout jim prostor pro zdravou seberealizaci. Zájmový klub je poskytován v Chomutově a v Kadani. Dětem jsou nabízeny volnočasové, organizované aktivity. POSLÁNÍ SLUŽBY PREVENTIVNÍ AKTIVITY Cílem služby je předávat faktické informace v oblasti zneužívání návykových látek, závislostí, infekčních onemocnění a návodné informace o možnostech řešení problémových situací v těchto oblastech. Usilujeme tím o snížení rizika nežádoucích dopadů rizikového chování v možnost včasného řešení již vzniklých problémů.

18 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE KONTAKTY 2008 Chomutov Kadaň Celkový počet rodin 17 Počet jednotlivců 20 Počet prvokontaktů 20 Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem 37 Počet telefonických konzultací s uživateli 16 Počet telefonických kontaktů se spolupracujícími subjekty 21 Kontakty krátkodobé (méně než 3x) 31 Kontakty déletrvající (více než 3x) 26 Celkový počet rodin 30 Počet jednotlivců 32 Počet prvokontaktů 32 Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem 60 Počet telefonických konzultací s uživateli 10 Počet telefonických kontaktů se spolupracujícími subjekty 15 Kontakty krátkodobé (méně než 3x) 17 Kontakty déletrvající (více než 3x) 43 SLUŽBY Chomutov 2008 Kadaň 2008 výkony uživatelé výkony uživatelé Pomoc při řešení dluhů Sociálně-právní poradenství Asistence při jednání Pomoc při hledání zaměstnání Pomoc při bytové otázce Odkazy a zprostředkování Odkaz dítěte do aktivit OS Světlo Řešení otázky vzdělávání POSLÁNÍ SLUŽBY TSP Cílem služby je podporovat sociální integraci příslušníků romských vyloučených lokalit, působit na ně tak, aby včas rozpoznali svoji problematickou situaci a byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování. Usilujeme zejména o zvyšování zaměstnanosti a o doplňování nebo zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání formou zprostředkování rekvalifikací a motivace k nim, dosažení a udržení standardního bydlení, předcházení a snižování neúnosného zadlužování, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím jak u dospělých tak dětí. Služba je poskytována v Kadani a v Chomutově. 18

19 DLOUHODOBÝ PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK REALIZOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY SVĚTLEM K PREVENCI PROGRAM 2008 Z toho: Z toho: Celkový počet škol v programu 15 ZŠ 8 SŠ, SOU,OU 7 Celkový počet tříd v programu 44 ZŠ 18 SŠ, SOU, OU 26 Dlouhodobý program primární prevence (počet kontaktů s posluchači + kontaktů v rámci konzultací) 2306 Dlouhodobý program primární prevence (počet posluchačů) 1023 POSLÁNÍ SLUŽBY SVĚTLEM K PREVENCI Posláním programu je cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul násilnému a asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování zejm. užívání drog, dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace, zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na své klienty a pro včasné řešení již vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy. 19

20 STOP VYLOUČENÍ RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM VE PROSPĚCH SKUPIN OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Projekt byl zaměřen na podporu osob ze znevýhodněného sociálního prostředí v Karlovarském kraji. Předpokládali jsme, že věková skupina, která je nezaměstnaností nejvíce postižena, budou mladí lidé ve věku od 20 do 29 let. Průměrný věk osob, které prošly projektem byl 28,8 let, 97% z nich mělo jen základní vzdělání. 62% osob zapojených do projektu bylo mužů a 38% žen. Jedná se o to,že ženy jsou více uzavřené a využívají více sekundární výměnu prostřednictvím svých partnerů. Cílovými skupinami projektu byli absolventi škol, mladiství a mladí lidé s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaní nebo se navracející do běžného života po výkonu trestu nebo po pobytu ve výchovném ústavu. Tito lidé jsou za standardních podmínek téměř nezaměstnatelní. Z velké většiny měli nízké vzdělání a byli bez domova. Na nezaměstnanost pak navazují další patologické sociální jevy jako je kriminalita, narkomanie a prostituce. Tito lidé často končí na ulici a ztrácejí pracovní návyky. Projekt STOP Vyloučení měl 3 části resocializační pracovní program, terénní program pro drogové klienty a 20 výjezdů za účelem testování a monitoringu rizikového prostředí v oblasti prostituce. RESOCIALIZAČNÍ PRACOVNÍ PROGRAM Předpokládali jsme, že se resocializačního, pracovního programu zapojí osob. V průběhu doby realizace projektu se této části zúčastnilo celkem 37 osob. S 12ti byla vedena individuální práce, motivace a poradenství, z toho 9 z nich si našlo zaměstnání. Pro efektivní práci s uživateli, kteří byli zapojeni do projektu, bylo potřeba využívat takové metody a především postupy práce, které vedly k zlepšení celkové situace uživatelů. Bylo zapotřebí navázat kontakt s uživatelem, který by následně vedl k navázání vzájemné důvěry, motivace uživatele vstoupit do programu pracovní dílny, naučení základním pracovním návykům a získání sociální gramotnosti za pomoci kvalifikovaných pracovníků a odborníků. TESTOVACÍ VÝJEZDY V rámci projektu proběhlo 20 testovacích výjezdů v Karlovarském kraji. Testovány byly prostitutky a uživatelé drog u měst a obcí: Ostrov, Jáchymov, Klášterec nad Ohří, Hory, Sokolov, Cheb. Byli testováni na přítomnost virů HIV/AIDS, hepatitid typu C, B a syfilis. Klientky, které jsme oslovili a následně některé otestovali, se pohybují převážně na hlavních silnicích směrem na Chomutov a Cheb. Testováno osob 80 Pozitivní na syfilis 1 Pozitivní na Hepatitidy B,C 0 Pozitivní na HIV/AIDS 0 Počet oslovených osob celkem 119 ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: VEDOUCÍ PROJEKTU: Jan Hudák KOORDINÁTOR PROJEKTU: Věra Zettlová TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI: Klára Pospíšilová Blahoslav Fiala Nikola Berky MÍSTO REALIZACE: K-centrum Karlovy vary Krále Jiřího 38 Karlovy Vary a Karlovarský kraj TELEFON: WEB: 20

21 TERÉNNÍ PROGRAM V rámci terénního programu probíhal monitoring ve městech Karlovarského kraje. V terénu pracovalo 5 indigeních pracovníků, kteří pracovali na dohodu o provedení práce. Vznikl plán, podle kterého pak terénní program probíhal. V rámci projektu se distribuovali v lokalitách, kde program probíhal, letáky a vytvořené publikace na úřady, do škol a jiných institucí např. Armáda spásy, Farní Charita. Osloveno bylo více jak 4OO osob. Zaměřili jsme se na dlouhodobě nezaměstnané, absolventy škol a mladiství, občany bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby ze sociálně ohrožených skupin, občany vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení, občany bez přístřeší, drogově závislí, mládež ohroženou delikvencí a osoby ohrožené a živící se prostitucí. Kontakty Výměna Počet osob u Soc. Zdrav. Osob Sběr sek. výměny porad. porad. Karlovy Vary Sokolov Žlutice Bochov Nová Role Chodov Horní Žďár Ostrov Toužim Stružná H. Slavkov Nejdek Jáchymov Celkem

22 VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN V průběhu projektu byla vytvořena pracovní četa, se zaměřením na práci v oblasti péče o zeleň. Cílem projektu bylo udržet 5 nově vzniklých pracovních míst. Organizace si opatřila živnostenské listy na provádění pomocných prací a začala se prosazovat na trhu práce. Vzhledem k plánovaným aktivitám docházelo k časté fluktuaci zaměstnanců, celkem se na pracovních pozicích vystřídalo 13 zaměstnanců. K bylo v pracovně-právním poměru 7 pracovních míst na pozicích dělník pro čištění města. K je obsazeno 9 pracovních míst. V tomto případě úzce spolupracujeme s úřadem práce v Chomutově, který poskytl od dotace na vytvoření 5 pracovních míst dělník na čištění města. Nadále spolupracujeme s neziskovými organizace FK Tatran Kadaň, SKP Kadaň kde spolupracujeme na údržbě stadionů. PRÁCE S VĚZNI V RÁMCI PROJEKTU V rámci projektu byl navázán kontakt s uvězněnými ve věznici Drahonice, po skončení projektu dále pracujeme s klienty na začlenění do společnosti. Celkem se na nás obrátilo 5 klientů s žádostí o zprostředkování zaměstnání v místě bydliště a řešení dalších sociálních problémů. Ve spolupráci s odborným učilištěm v Podbořanech proběhl reintegrační kurz pro vězně ve věznici Drahonice a to celkem pro 26 odsouzených. PRÁCE S VÝCHOVNÝM ÚSTAVEM V MÍSTĚ Nadále finguje úzká spolupráce, klienti ústavu dojíždějí do našich zařízení a podílejí se na akcích OS Světlo. V období od do se 28 dětí z tohoto ústavu aktivně podílelo na akcích sdružení. Celkově ve sledovaném období proběhlo 10 akcí. Témata k besedám: Jak správně hospodařit, Vyplňování složenek, Drogy a jejich škodlivost, Alkohol a jeho škodlivost, Pohlavně přenosné choroby, AIDS, hep. A, B, C, Škola a její význam, Kriminalita, Trestní odpovědnost Lektorské zabezpečení: zaměstnanci OS Světlo ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: MANAŽER PROJEKTU: Jan Hudák KOORDINÁTOR PROJEKTU: Martin Otradovec VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: Karel Otradovec MÍSTO REALIZACE: Jana Švermy 6 Kadaň TELEFON: znam.cz WEB: 22

23 PROJEKT Z.I.E.L. Naše organizace byla přizvána jako partner k projektu Z.I.E.L.( Zurőck Ins Engagierte Leben), který realizovala německá TK Alte Flugschule s finanční podporou nadace Robert Bosh Stif-tung. S touto komunitou byla navázána úzká spolupráce již v předešlém roce, tedy v roce 2007 v rámci projektu Společně proti drogové závislosti, který realizovalo naše občanské sdružení Světlo. Spolupracující organizace: Terapeutická komunita Alte Flugschule OS Světlo Kadaň SPŠS a OA Kadaň Naše organizace, zejména pracovníci KC Kadaň (Lucie Halouzková) pomáhali v prvním pololetí 2008 při realizaci projektu s názvem Z.I.E.L.. Do projektu byla mimo jiné zapojena také jako překladatelka Jana Ullmannová na DPP, kterou si najala německá strana. Jako jediná byla z projektu placená, ostatní vykonávali práci dobrovolně. Tento projekt je realizován ze strany terapeutické komunity Alte Flugschule a naší organizaci přizvali jako partnera a to na základě pozitivních zkušeností z minulých projektů. Projekt byl z velké části založen na výměnném pobytu českých a německých klientů. Z české strany se jednalo o studenty místní střední školy, kteří jeli na výměnný pobyt do terapeutické komunity v Německu, kde měli možnost poznat dopady a důsledky užívání drog a sami se zařadili do léčebného procesu místních klientů. Pobyt studentů z Čech v Německu byl týdenní, kdy dopoledne spolupracovali na dílnách na vytváření cedulí pro Českou stranu a odpolední program byl volnější, věnovaný poznávání Německa a zaplněn jinými kulturními akcemi. Naopak klienti z německé komunity dojížděli po celý týden do Čech, aby poznali okolní kraj a byly pro ně připraveny také kulturní akce. Programu v Čechách se účastnili společně také studenti, kteří byli v Německu, ale i další. Přespávání v Čechách po celý týden nebylo z etického hlediska a pravidlům komunity v Německu možné. Měli možnost v ČR přijít na nové druhy a způsoby trávení volného času, poznat více svět bez drog. Dalším z účelů tohoto projektu bylo prolomení jazykové bariéry. Výsledkem byly společně vytvořené (společnou prací v dílnách komunity v Německu) informativní cedule - rozcestníky, které nyní slouží na cyklostezce v Kadani a Želinském meandru u Kadaně. Tímto aktem byl projekt v červu roku 2008 úspěšně ukončen. Spolupracovalo se s odborem životního prostředí MěÚ Kadaň ohledně doporučení míst k postavení cedulí a popisu cedulí. Jednalo se opět o spolupráci s terapeutickou komunitou Alte Flugschule v Německu. ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: ÚČASTNÍCI PROJEKTU: Lucie Halouzková koordinátor pro českou stranu Jan Ullmannová - překladatelka Ralf Trommler - vedoucí projektu Terapeuti z Alte Flugschule Studenti SPŠS Kadaň Klienti Alte Flugschule Pedagogové SPŠS a OA Kadaň DATA SETKÁNÍ: TERMÍNY VÝMĚNNÝCH POBYTŮ: (pobyt v Německu) (pobyt v České republice) 23

24 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2008 Celkové výnosy , - Vlastní činnost ,- Z toho: Reklama ,- Primární prevence ,- Pracovní četa ,- Ostatní ,- Dary ,- Dotace ,- Z toho: Úřad práce a Radka o. s ,- Státní dotace ,- Evropské fondy ,- Celkové náklady ,- Materiálové náklady ,- Energie ,- Služby ,- Ostatní (daně, úroky, odpisy) ,- Osobní náklady (mzdy, odvody) ,- Hospodářský výsledek ,- 24

25 FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2008 Veškerá činnost OS Světlo byla v roce 2008 spolufinancována a podpořena těmito subjekty: Rada vlády koordinaci protidrogové politiky Rada vlády pro záležitosti romské komunity Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ústecký kraj Město Chomutov Město Jirkov Město Kadaň Město Klášterec nad Ohří Úřad práce v Chomutově Karlovarský kraj Město Karlovy Vary Město Ostrov Úřad práce v Karlových Varech Evropská unie SROP Ústecký a Karlovarský kraj Nadace VODAFONE Nadace Divoké husy VŠEM SUBJEKTŮM, KTERÉ NÁS V ROCE 2008 PODPOŘILY, DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI. Další subjekty: fa Real, s. r. o. fa RRR, s. r. o. Radka, o. s. Severočeské doly, a. s. 25

26 Úřad práce Nadace Vodafone Rada vlády pro kordinaci protidrogové politiky Město Karlovy Vary Město Klášterec nad Ohří Město Chomutov Město Jirkov Město Ostrov 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2010. Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2011.Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Organizace Most k naději vznikla v roce 1995, motivací pro vznik byla zhoršující se situace v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. V současné době

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Občanské sdružení Světlo Kadaň Občanské sdružení Světlo Kadaň Výroční zpráva 2005 K-centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K-centra Chomutov K-centrum Chomutov s terénním programem K-centrum Karlovy Vary s terénním programem www.os-svetlo.net

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald - S námi

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s.

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s. Centrum drogových služeb ve vězenv zení Semiramis o.s. Obsah Popis projektu (poslání, cílová skupina, metody práce) Působnost v Libereckém kraji Příběh klienta Shrnutí Poslání / Co děláme Pomáháme uživatelům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více