VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

2 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci a s tím souvisejících aktivit. V roce 2008 jsme nadále provozovali kontaktní centra s terénními programy a to v Karlových Varech, Kadani a Chomutově, kdy tuto činnost považujeme v naší organizaci za stěžejní. I přes časté potíže s financováním a personálním obsazením jednotlivých programů, jsme s výsledky práce jednotlivých týmů spokojeni. V tomto roce jsme také úspěšně dokončili projekt STOP Vyloučení Karlovy Vary, který byl podpořen SROP a Karlovarským krajem a úspěšně nastavili další pokračování činností podpořených z jiných zdrojů. Velice dobře jsme se zapsali na trhu práce a projekt Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí ze sociálně ohrožených skupin úspěšně pokračuje ve své činnosti a přináší do organizace nemalé prostředky na činnost. Již na začátku roku 2008 jsme získali akreditaci MŠMT na specifickou primární prevenci na základních školách a úspěšně jsme začali ve spolupráci se školami tento program realizovat. Dále se nám v tomto roce podařilo otevřít Centrum prevence Světlo, který pod sebou sdružuje několik aktivit a to nízkoprahový klub pro děti a mládež, terénní programy v sociálně ohrožených skupinách, primární prevenci a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Celkově můžeme hodnotit tento rok jako úspěšný a i přes složitou situaci financování sociálních služeb a ostatních aktivit sdružení, jsme dokázali vyrovnaně hospodařit. Organizace nemá dluhy, nedoplatky a finančně byla v tomto roce v přebytku. Plány na další období: V první řadě se jedná o obhájení certifikátů odborných služeb u jednotlivých protidrogových programů. Dobře se připravit na případné inspekce sociálních služeb. Samozřejmě další hlavní cíl je udržení jednotlivých programů v odpovídající kvalitě a pracovat na dalším rozvoji organizace. Budeme se pokoušet získávat finanční prostředky z EU na rozšíření a zkvalitnění jednotlivých programů. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti OS Světlo Kadaň v roce 2008, a věřím, že naše činnost bude získávat čím dál tím větší podporu veřejnosti. za OS Světlo Jan Hudák předseda KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ HUSOVA KADAŇ REGISTRACE: MVII./S-OVP/ /97 z STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Jan Hudák IČO: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0100 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Kadaň KONTAKTNÍ TELEFON: 474/ / WEB:

3 OBSAH KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV 4 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ 7 KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY VARY 10 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY 12 CENTRUM PREVENCE SVĚTLO 14 STOP VYLOUČENÍ 20 VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN 22 PROJEKT Z.I.E.L. 23 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK FINANČNÍ PODPORA V ROCE

4 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV Úvodní slovo vedoucího: Nízkoprahové, ambulantní zařízení poskytující služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí funguje již od září roku V průběhu těchto let si získalo statut zařízení, na které se obracejí nejen uživatelé drog, ale také jejich blízcí a osoby, které potřebují poradit a poskytnout potřebnou intervenci v oblasti drogové problematiky. Nejen služby, ale také tým zařízení se vyvíjí přirozenou cestou. V roce 2008 došlo ke kompletní obměně obsazení týmu. Věřím, že se podařilo vytvořit tým, který je schopen zajistit dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb a přistupovat k uživatelům služeb tak, aby se k nám rádi vraceli a získali v zařízení dostatečnou důvěru. To jak se toto týmu daří či nedaří můžete posoudit v následujících tabulkách a grafech, které přinášejí čísla jednotlivých poskytovaných služeb (hodnoty v grafech jsou uváděny v počtech výkonů jednotlivých služeb). Věřím, že v roce 2009 se nám podaří získat nové prostory, které budou vyhovující a díky nim budeme schopni rozšířit poskytované služby a již poskytované služby zefektivnit. Doufám, že se nám tento cíl podaří uskutečnit a tým bude fungovat nadále kvalitně a schopně jako doposud a bude se rozvíjet spolupráce s dalšími institucemi nejen v Chomutově. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM CHOMUTOV ADRESA: Hálkova Chomutov motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Filip Ráža, DiS. TELEFON: WEB: 4

5 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU S TERÉNNÍM PROGRAMEM (KUSY) Celkem Terénní program K-centrum I přesto, že jsme v průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 byli nuceni z důvodu nedostatku finančních prostředků omezit tuto službu, se nám podařilo udržet alespoň základní nabídku injekčního materiálu. V průběhu roku došlo opět k poskytování služby v plné míře. Nedošlo tedy k výrazné změně v počtu vyměněných injekčních setů. Na druhou stranu rapidně stoupl počet výkonů této služby. Uživatele mění menší počet kusů než dříve ale častěji. VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE V průběhu roku 2008 nenastaly v cílové populaci výrazné změny. Věk uživatelů se pohybuje v rozmezí od 16 do 55 let. Věk prvouživatelů je nadále nízký pohybuje se kolem 16 až 17 let - ve sledovaném období jsme zaznamenali mnoho prvokontaktů pod hranicí 18 let. Průměrný věk uživatelů se nám nezměnil - věkový průměr uživatelů 26,7 let. Stejně jako v loňském roce převažoval počet mužů, a to 76% z evidovaných drogových uživatelů. I nadále převažuje počet nezaměstnaných a to ve výši 76,3 %, dále také v letošním roce převažuje pervitin jako primární droga a to u 78,6 % uživatelů. Oproti loňskému roku jsme ovšem zaznamenali výrazný nárůst konopných látek jako primární drogy z loňských 5,7 % na letošních 9,2 %. I v tomto roce převažovala u uživatelů drog intravenozní aplikace drog PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Filip Ráža, DiS. ( do Vendula Kádárová) SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Filip Ráža, DiS. (od 1. 4., do Petra Blažková) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Hana Zýková (od ) Lenka Protivová (od ) Lucie Mikolášíková (od do ) Hana Brožkovcová, Petra Blažková, Jana Blažková (do ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) Roman Thöma, Věra Thömová (externí pracovník)

6 V roce 2008 jsme zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů z řad rodičů a rodinných příslušníků. Celkově se dá v této oblasti mluvit o nárůstu, V roce 2007 se na nás obrátilo 60 rodičů a v roce 2008 to bylo 94 rodičů. Pravděpodobně se jedná ze strany těchto zájemců o větší důvěru v zařízení a také o nárůst problémů u dnešní mládeže, která se snaží najít východisko v drogách. Cílová populace- terénní program I přes značné komplikace, které nastaly díky změnám v zařízení, jsme se snažili zachovat provoz terénního programu po celý rok. Díky externím pracovníkům se nám to podařilo. V pololetí roku začal fungovat terénní program pod záštitou pracovníků z K-centra Karlovy Vary, kteří přišli na 1/3 úvazek do K-centra Chomutov. U stálých klientů byl z počátku problém s navázáním důvěry s novými pracovníky. U terénního programu zajišťovaného pracovníky K-centra využívali služby terénního programu zejména uživatelé, kteří navštěvují samotné zařízení. V rámci terénního programu nedošlo k velkým změnám v cílové populaci. Terénní program zajišťovaný externími pracovníky využívají zejména dlouhodobí uživatelé na uzavřené drogové scéně. Nových kontaktů v rámci uzavřené scény nebylo příliš, v rámci otevřené drogové scény také ne. Doufám, že se nám podaří v roce 2009 nastavit terénní program kvalitně a tak, abychom byli schopni zajistit službu dostatečně dle potřeb uživatelů. KC + TP POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP

7 KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ Úvodní slovo vedoucí: Kontaktní centrum s terénním programem v Kadani funguje již od roku I v roce 2008 jsme mohli nabídnout v primární, sekundární a terciární prevenci protidrogových služeb veškeré služby, které naše zařízení poskytuje. I přes celkovou obměnu týmu se podařilo zachovat provoz v plném rozsahu. V 1. polovině roku odešli dva ze stálých zaměstnanců a zároveň byla přijata nová pracovnice. Kromě standardních poskytovaných služeb naše zařízení spolupracovala v rámci evropského projektu Z.I.E.L. s německou terapeutickou komunitou Alte Flugschule. V rámci tohoto projektu se podařila navázat velmi dobrá a úzká spolupráce s místní školou a s odborem životního prostředí při Městském úřadu v Kadani. Cíl tohoto projektu byl vzájemnou spoluprací splněn a i nadále bychom rádi pokračovali ve spolupráci s přespolními kolegy. Na závěr bych chtěla poděkovat všem institucím, odborníkům, externím pracovníkům a kolegům, kteří spolupracovali v roce 2008 s K-centrem Kadaň. V neposlední řadě také kolegům v samotném zařízení K-centra Kadaň. Doufám, že i v roce 2009 se nám podaří zachovat celkový chod zařízení a nastavená spolupráce. motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM PROGRAMEM KADAŇ ADRESA: Klášterecká Kadaň VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Lucie Halouzková TELEFON: WEB: 7

8 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU S TERÉNNÍM PROGRAMEM (KUSY) Celkem Terénní program K-centrum VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v roce 2008 nezaznamenali. Věk klientů se pohybuje nejčastěji od 20 do 35 let. Ve sledovaném období naše zařízení navštěvovali a využívali služeb klienti, kteří již v KC byli v roce 2007 a dříve a k těmto uživatelům se přidalo dalších 20 osob, jako prvokontaktů. Jednalo se především o uživatele pervitinu. Průměrný věk klientů je za rok ,9 let. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními uživateli je 70,4% klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 70% klientů. Zneužívání konopných drog 8,5 %. Mužská populace v roce 2008 převažovala se zastoupením 70 %. Socioekonomický statut je v tomto roce, nejvíc zastoupen nezaměstnanými a to v 65 % případů. Jak jsme ale mohli během celého roku zaznamenat, tak zájem ze stran klientů o stálé zaměstnání vzrostl. Mezi klienty KC převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale nezůstávají na jednom místě delší dobu. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Lucie Halouzková SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Filip Ráža, DiS. (do ) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Jindřiška Urbánková (do ) Veronika Sabadošová (od ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) 8

9 V tomto roce jsme opět zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů. Z celkového počtu 156 klientů, byli rodiče zastoupeni z 32 %. Celkově se dá v této oblasti mluvit o vyšším poměru, i když fyzicky bylo - oproti roku v zařízení v roce 2008 o 12 rodičů více. Pravděpodobně se jedná ze strany těchto zájemců o větší důvěru v zařízení a také problémy dnešní mládeže, která se snaží najít východisko v drogách. Cílová populace- terénní program Vzhledem k tomu, že byl projekt realizován po celý rok 2008, byly uspokojeny základní potřeby a požadavky cílové skupiny tzn.: poradenství, odborné informace, služby harm reduction, atd... U stálých klientů jsme se tak mohli zaměřit na konkrétní individuální cíle, což je hlavně snižování zdravotních a sociálních rizik. Během roku byl také velký nárůst nových kontaktů, u kterých jsme se snažili o to, aby se jejich kontakt stal opakovaný. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo rozšířit terénní program i do okolních obcí, mohli jsme tak navázat kontakt s potencionálními klienty či experimentátotry, kteří nevěděli o službách K centra a v terénu tak mohli využít alespoň služeb o poskytování informací a samotní uživatelé i služeb harm reduction, v terénu tedy hlavně službu výměnného programu. Filosofie našeho zařízení je tedy naplňována ve všech směrech. KC + TP POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

10 KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY VARY Úvodní slovo vedoucí: K - centrum Karlovy Vary působí v karlovarském kraji již od roku Za 8 let své existence se zařízení stále rozvíjí, narůstají kontakty, ať s uživateli drog či jinými zájemci, rodiči, osobami blízkými. Přisuzujeme to větší informovanosti a důvěře uživatelů a veřejnosti o existenci zařízení, zabývající se sekundární, terciální ale i primární prevencí. Nadále trvá snaha změnit či lépe upravit prostory K-Centra, neboť díky chátrajícímu stavu budovy jsou zde obtížně zachovatelné hygienické normy. Věřím, že v roce 2009 budeme úspěšně pokračovat v nastaveném systému v plném rozsahu, efektivně pracovat v rámci nabízených služeb, dále rozvíjet programy nové a úspěšně plnit cíle, které i pro tento rok stanovili. Závěrem chci poděkovat celému týmu K - Centra s terénním programem, který se úspěšně podílí na kvalitním chodu a rozvoji zařízení, jehož vizitkou jsou výstupy ze statistických údajů a závěrečných zpráv K - Centra a terénních programů. V neposlední řadě patří díky spolupracujícím organizacím, institucím, odborům, sponzorům, kteří se ať finančně, profesně či osobně podílí a angažují na efektivním rozvoji a existenci K - Centra a terénních programů. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY ADRESA: Krále Jiřího Karlovy Vary motivační program rodinné poradenství individuální poradenství reference do léčby krizová intervence zdravotní servis potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Jana Huttová TELEFON: WEB: 10

11 VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU (KUSY) VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v průběhu roku 2008 nezaznamenali. Věk klientů je v průměru 28,4 let. Jedná se především o uživatele pervitinu. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenozními uživateli je 80,4% klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 97,5 % klientů. Mužská populace v roce 2008 opět převažovala a to s procentním zastoupením 70 %. Mezi klienty KC převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu. Opět jsme zaznamenali vysoký počet nedrogových klientů. Z celkového počtu 324 klientů, byli rodiče zastoupeni z 13,2 % POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Jana Huttová SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Ing. Petra Hnátková (do ) PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Lucie Vobořilová Věra Zettlová (od ) Jaroslav Vyčichlo (do ) TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

12 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY Projekt na terénní program se nám podařilo naplňovat v nezbytném rozsahu. Potíže jsme zazamenali v období přidělování dotací. Personální zajištění se nám nepodařilo zachovat v plném počtu, došlo ke zrušení celého jednoho týmu terénních pracovníků z finančních důvodů. Oproti plánu v projektu nedošlo v provozu k výrazným změnám. V 2. pololetí 2008 jsme terénní program ještě dále rozšířili o Žluticko a menší obce, začali jsme tříměsíčním mapováním a zhodnocováním efektivity. Po této revizi jsme usoudili, že malé obce zůstanou v plánu terénního programu na základě telefonické domluvy. VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY) PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ PROGRAMU: Jana Huttová SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Ing. Petra Hnátková (do ) reference do KC asistenční služba krizová intervence TERÉNNÍ PRACOVNÍCI: Blahoslav Fiala (do ) Klára Pospíšilová Nikola Berky (do ) Jaroslav Vyčichlo (od ) výměnný program

13 VÝMĚNNÝ PROGRAM V TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY) VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE Významné změny v cílové populaci jsme v průběhu roku 2008 nezaznamenali. Věk klientů se pohybuje nejčastěji ve věku od 20 do 35 let. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenozními uživateli je 94% klientů. Stále převládá užívání pervitinu. Ostatní jsou uživatelé opiátů. Mezi klienty převažují osoby bez domova. Jejich bydliště je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu. I proto je důležitý kontakt s nimi v terénním programu. Mnozí uživatelé nemají odvahu navštívit přímo K-Centrum, upřednostňují kontakt na ulici POČET UŽIVATELŮ POČET NEUŽIVATELŮ

14 CENTRUM PREVENCE SVĚTLO Úvodní slovo vedoucí: Občanské sdružení Světlo svou činnost od začátku svého založení směřovalo k prevenci drogových závislostí a to provozem kontaktních center a terénních programů. Ruku v ruce s touto činností šly také preventivní aktivity v podobě besed pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy a Monitoringem zdravotní a sociální situace lidí ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Činnost se začala ubírat také směrem komunikace a pomoci v rámci sociální inkluze Romů. Stejně jako se vyvíjely služby kontaktních center a terénních programů (rozšiřování služeb, zvyšování kvality jejich poskytování, následná certifikace programů), také ostatní aktivity prošly mnoha změnami a získaly tím svou dnešní podobu: preventivní aktivity byly rozšířeny o dlouhodobý program specifické primární prevence zneužívání návykových látek, certifikovaný MŠMT); na výstupy projektu Monitoring navázal projekt S rodinou proti vyloučení v rámci nějž jsou poskytovány služby terénní sociální práce, zájmové kroužky pro děti, doučování, přípravka pro předškoláky a pobytové preventivní akce pro děti a mládež. Reakcí na potřeby dětí, které nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času a trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl, pocházejí z rizikových skupin obyvatel (vyloučené lokality, lokality s vyšším výskytem soc. patologických jevů), dětí, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, bylo zprovoznění služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Takovéto rozšíření činnosti OS Světlo vyžadovalo další prostor, a tak Centrum prevence Světlo (CPS Světlo) slavnostně zahájilo svůj provoz Od tohoto data se služby začaly výrazněji rozvíjet a v dnešní době se těší velkého zájmu ze strany každé cílové skupiny. Tím že jsou služby umístěny do jednoho zařízení a pracovníci jednotlivých služeb úzce spolupracují, dochází k jejich kvalitní návaznosti. V roce 2009 bychom rádi dosáhli následujících cílů: zajistit.služby po finanční stránce tak, aby mohly být i nadále kvalitně poskytovány, zvýšit kapacitu programu primární prevence a terénní sociální práce, rozšířit tým pracovníků Centra prevence, uspět při výběrovém řízení Ústeckého kraje pro poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. POSLÁNÍ CENTRA PREVENCE SVĚTLO Posláním Centra prevence Světlo (CPS) je usilovat o předcházení sociálně nežádoucího chování dětí a mládeže, o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže ve věku 6-26 let, jež by se mohly ocitnout v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností) a o sociální začlenění dospělých nad 26 let. Cílů dosahujeme prostřednictvím nízkoprahových služeb, terénní sociální práce, specifické primární prevence na školách a realizací preventivních a zájmových aktivit v okrese Chomutov. KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ CENTRUM PREVENCE SVĚTLO ADRESA: Jana Švermy Kadaň VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Vendula Kádárová TELEFON: WEB: cps.os-svetlo.net 14

15 SLUŽBY V RÁMCI CENTRA PREVENCE SVĚTLO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DOpatra Zájmový klub (zájmové kroužky), doučování, přípravka pro předškoláky Dlouhodobý program specifické primární prevence zneužívání návykových látek realizovaný v rámci školní docházky Světlem k prevenci certifikovaná služba MŠMT Preventivní aktivity (besedy, přednášky) Terénní sociální práce zaměřená na integraci romské komunity VÝVOJ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V RÁMCI CENTRA PREVENCE SVĚTLO KONTAKTY 2008 Celkový počet kontaktů 5529 Z toho dle služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1152 Terénní sociální práce 97 Zájmový klub 996 Dlouhodobý program primární prevence (počet kontaktů 2306 s posluchači + kontaktů v rámci konzultací) Preventivní aktivity 826 Spolupracující subjekty 152 UŽIVATELÉ 2008 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: Vendula Kádárová PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Jana Blažková (od ) Eva Vilímková (od ) Pavlína Holubová (od ) Dále se na činnosti Centra prevence Světlo podílejí pracovníci, kteří zajišťují zejména terénní sociální práci a zájmový klub a vůči zaměstnavateli fungují na dohodu o provedení práce. Celkový počet uživatelů 2138 Z toho dle služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 143 Terénní sociální práce 52 Zájmový klub 94 Dlouhodobý program primární prevence (počet posluchačů) 1023 Preventivní aktivity

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOPATRA ÚDAJE O UŽIVATELÍCH SLUŽBY 2008 Počet uživatelů NZDM (6-26 let) 138 Z toho žen 60 Průměrný věk 12 Počet rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům NZDM 13 Celkem kontaktů 1152 SLUŽBY 2008 výkony uživatelé Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Doučování Individuální pomoc z iniciace 10 5 uživatele Diskuse výkony kontakty uživatelé Skupin. Doučování Dílny Projekce Mimoklubové akce výkony uživatelé Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poradenství Dlouhodobá individuální práce s 11 2 uživateli Práce s blízkými osobami POSLÁNÍ SLUŽBY NZDM DO PATRA Posláním služby je usilovat o předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy, a kteří nevyhledávají pomoc v jiných odborných zařízeních, o zlepšení jejich orientace v jejich sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace, o zlepšení kvality jejich života a sociální začlenění. V pololetí roku 2008 prošla služba velkou změnou - přestěhování služby do Centra prevence, rozšíření provozní doby a personálu. Služba získala nový rozměr a dočkala se pravého významu principu nízkoprahovosti z hlediska dostupnosti. 16

17 ZÁJMOVÝ KLUB KONTAKTY 2008 KROUŽKY Chomutov Kadaň Celkový počet kontaktů 848 Počet přihlášených uživatelů 94 Počet kontaktů s rodiči kontakty uživatelé Taneční PC kroužek Výtvarný 32 6 Taneční Výtvarný Sportovní PC Doučování Přípravka pro předškoláky 54 6 PREVENTIVNÍ AKTIVITY BESEDY A PŘEDNÁŠKY 2008 Z toho: Celkový počet spolupracujících škol 12 Celkový počet posluchačů/kontaktů 826/826 Počet kontaktů s rodiči 148 ZŠ 7 SŠ, SOŠ, SOU 5 POSLÁNÍ SLUŽBY ZÁJMOVÝ KLUB Posláním služby je usilovat o sociální začlenění dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit a ze sociálně znevýhodněných rodin, dát jim možnost trávit plnohodnotně svůj volný čas, poskytnout jim prostor pro zdravou seberealizaci. Zájmový klub je poskytován v Chomutově a v Kadani. Dětem jsou nabízeny volnočasové, organizované aktivity. POSLÁNÍ SLUŽBY PREVENTIVNÍ AKTIVITY Cílem služby je předávat faktické informace v oblasti zneužívání návykových látek, závislostí, infekčních onemocnění a návodné informace o možnostech řešení problémových situací v těchto oblastech. Usilujeme tím o snížení rizika nežádoucích dopadů rizikového chování v možnost včasného řešení již vzniklých problémů.

18 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE KONTAKTY 2008 Chomutov Kadaň Celkový počet rodin 17 Počet jednotlivců 20 Počet prvokontaktů 20 Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem 37 Počet telefonických konzultací s uživateli 16 Počet telefonických kontaktů se spolupracujícími subjekty 21 Kontakty krátkodobé (méně než 3x) 31 Kontakty déletrvající (více než 3x) 26 Celkový počet rodin 30 Počet jednotlivců 32 Počet prvokontaktů 32 Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem 60 Počet telefonických konzultací s uživateli 10 Počet telefonických kontaktů se spolupracujícími subjekty 15 Kontakty krátkodobé (méně než 3x) 17 Kontakty déletrvající (více než 3x) 43 SLUŽBY Chomutov 2008 Kadaň 2008 výkony uživatelé výkony uživatelé Pomoc při řešení dluhů Sociálně-právní poradenství Asistence při jednání Pomoc při hledání zaměstnání Pomoc při bytové otázce Odkazy a zprostředkování Odkaz dítěte do aktivit OS Světlo Řešení otázky vzdělávání POSLÁNÍ SLUŽBY TSP Cílem služby je podporovat sociální integraci příslušníků romských vyloučených lokalit, působit na ně tak, aby včas rozpoznali svoji problematickou situaci a byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování. Usilujeme zejména o zvyšování zaměstnanosti a o doplňování nebo zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání formou zprostředkování rekvalifikací a motivace k nim, dosažení a udržení standardního bydlení, předcházení a snižování neúnosného zadlužování, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím jak u dospělých tak dětí. Služba je poskytována v Kadani a v Chomutově. 18

19 DLOUHODOBÝ PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK REALIZOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY SVĚTLEM K PREVENCI PROGRAM 2008 Z toho: Z toho: Celkový počet škol v programu 15 ZŠ 8 SŠ, SOU,OU 7 Celkový počet tříd v programu 44 ZŠ 18 SŠ, SOU, OU 26 Dlouhodobý program primární prevence (počet kontaktů s posluchači + kontaktů v rámci konzultací) 2306 Dlouhodobý program primární prevence (počet posluchačů) 1023 POSLÁNÍ SLUŽBY SVĚTLEM K PREVENCI Posláním programu je cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul násilnému a asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování zejm. užívání drog, dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace, zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na své klienty a pro včasné řešení již vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy. 19

20 STOP VYLOUČENÍ RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM VE PROSPĚCH SKUPIN OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Projekt byl zaměřen na podporu osob ze znevýhodněného sociálního prostředí v Karlovarském kraji. Předpokládali jsme, že věková skupina, která je nezaměstnaností nejvíce postižena, budou mladí lidé ve věku od 20 do 29 let. Průměrný věk osob, které prošly projektem byl 28,8 let, 97% z nich mělo jen základní vzdělání. 62% osob zapojených do projektu bylo mužů a 38% žen. Jedná se o to,že ženy jsou více uzavřené a využívají více sekundární výměnu prostřednictvím svých partnerů. Cílovými skupinami projektu byli absolventi škol, mladiství a mladí lidé s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaní nebo se navracející do běžného života po výkonu trestu nebo po pobytu ve výchovném ústavu. Tito lidé jsou za standardních podmínek téměř nezaměstnatelní. Z velké většiny měli nízké vzdělání a byli bez domova. Na nezaměstnanost pak navazují další patologické sociální jevy jako je kriminalita, narkomanie a prostituce. Tito lidé často končí na ulici a ztrácejí pracovní návyky. Projekt STOP Vyloučení měl 3 části resocializační pracovní program, terénní program pro drogové klienty a 20 výjezdů za účelem testování a monitoringu rizikového prostředí v oblasti prostituce. RESOCIALIZAČNÍ PRACOVNÍ PROGRAM Předpokládali jsme, že se resocializačního, pracovního programu zapojí osob. V průběhu doby realizace projektu se této části zúčastnilo celkem 37 osob. S 12ti byla vedena individuální práce, motivace a poradenství, z toho 9 z nich si našlo zaměstnání. Pro efektivní práci s uživateli, kteří byli zapojeni do projektu, bylo potřeba využívat takové metody a především postupy práce, které vedly k zlepšení celkové situace uživatelů. Bylo zapotřebí navázat kontakt s uživatelem, který by následně vedl k navázání vzájemné důvěry, motivace uživatele vstoupit do programu pracovní dílny, naučení základním pracovním návykům a získání sociální gramotnosti za pomoci kvalifikovaných pracovníků a odborníků. TESTOVACÍ VÝJEZDY V rámci projektu proběhlo 20 testovacích výjezdů v Karlovarském kraji. Testovány byly prostitutky a uživatelé drog u měst a obcí: Ostrov, Jáchymov, Klášterec nad Ohří, Hory, Sokolov, Cheb. Byli testováni na přítomnost virů HIV/AIDS, hepatitid typu C, B a syfilis. Klientky, které jsme oslovili a následně některé otestovali, se pohybují převážně na hlavních silnicích směrem na Chomutov a Cheb. Testováno osob 80 Pozitivní na syfilis 1 Pozitivní na Hepatitidy B,C 0 Pozitivní na HIV/AIDS 0 Počet oslovených osob celkem 119 ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: VEDOUCÍ PROJEKTU: Jan Hudák KOORDINÁTOR PROJEKTU: Věra Zettlová TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI: Klára Pospíšilová Blahoslav Fiala Nikola Berky MÍSTO REALIZACE: K-centrum Karlovy vary Krále Jiřího 38 Karlovy Vary a Karlovarský kraj TELEFON: WEB: 20

21 TERÉNNÍ PROGRAM V rámci terénního programu probíhal monitoring ve městech Karlovarského kraje. V terénu pracovalo 5 indigeních pracovníků, kteří pracovali na dohodu o provedení práce. Vznikl plán, podle kterého pak terénní program probíhal. V rámci projektu se distribuovali v lokalitách, kde program probíhal, letáky a vytvořené publikace na úřady, do škol a jiných institucí např. Armáda spásy, Farní Charita. Osloveno bylo více jak 4OO osob. Zaměřili jsme se na dlouhodobě nezaměstnané, absolventy škol a mladiství, občany bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby ze sociálně ohrožených skupin, občany vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení, občany bez přístřeší, drogově závislí, mládež ohroženou delikvencí a osoby ohrožené a živící se prostitucí. Kontakty Výměna Počet osob u Soc. Zdrav. Osob Sběr sek. výměny porad. porad. Karlovy Vary Sokolov Žlutice Bochov Nová Role Chodov Horní Žďár Ostrov Toužim Stružná H. Slavkov Nejdek Jáchymov Celkem

22 VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN V průběhu projektu byla vytvořena pracovní četa, se zaměřením na práci v oblasti péče o zeleň. Cílem projektu bylo udržet 5 nově vzniklých pracovních míst. Organizace si opatřila živnostenské listy na provádění pomocných prací a začala se prosazovat na trhu práce. Vzhledem k plánovaným aktivitám docházelo k časté fluktuaci zaměstnanců, celkem se na pracovních pozicích vystřídalo 13 zaměstnanců. K bylo v pracovně-právním poměru 7 pracovních míst na pozicích dělník pro čištění města. K je obsazeno 9 pracovních míst. V tomto případě úzce spolupracujeme s úřadem práce v Chomutově, který poskytl od dotace na vytvoření 5 pracovních míst dělník na čištění města. Nadále spolupracujeme s neziskovými organizace FK Tatran Kadaň, SKP Kadaň kde spolupracujeme na údržbě stadionů. PRÁCE S VĚZNI V RÁMCI PROJEKTU V rámci projektu byl navázán kontakt s uvězněnými ve věznici Drahonice, po skončení projektu dále pracujeme s klienty na začlenění do společnosti. Celkem se na nás obrátilo 5 klientů s žádostí o zprostředkování zaměstnání v místě bydliště a řešení dalších sociálních problémů. Ve spolupráci s odborným učilištěm v Podbořanech proběhl reintegrační kurz pro vězně ve věznici Drahonice a to celkem pro 26 odsouzených. PRÁCE S VÝCHOVNÝM ÚSTAVEM V MÍSTĚ Nadále finguje úzká spolupráce, klienti ústavu dojíždějí do našich zařízení a podílejí se na akcích OS Světlo. V období od do se 28 dětí z tohoto ústavu aktivně podílelo na akcích sdružení. Celkově ve sledovaném období proběhlo 10 akcí. Témata k besedám: Jak správně hospodařit, Vyplňování složenek, Drogy a jejich škodlivost, Alkohol a jeho škodlivost, Pohlavně přenosné choroby, AIDS, hep. A, B, C, Škola a její význam, Kriminalita, Trestní odpovědnost Lektorské zabezpečení: zaměstnanci OS Světlo ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: MANAŽER PROJEKTU: Jan Hudák KOORDINÁTOR PROJEKTU: Martin Otradovec VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: Karel Otradovec MÍSTO REALIZACE: Jana Švermy 6 Kadaň TELEFON: znam.cz WEB: 22

23 PROJEKT Z.I.E.L. Naše organizace byla přizvána jako partner k projektu Z.I.E.L.( Zurőck Ins Engagierte Leben), který realizovala německá TK Alte Flugschule s finanční podporou nadace Robert Bosh Stif-tung. S touto komunitou byla navázána úzká spolupráce již v předešlém roce, tedy v roce 2007 v rámci projektu Společně proti drogové závislosti, který realizovalo naše občanské sdružení Světlo. Spolupracující organizace: Terapeutická komunita Alte Flugschule OS Světlo Kadaň SPŠS a OA Kadaň Naše organizace, zejména pracovníci KC Kadaň (Lucie Halouzková) pomáhali v prvním pololetí 2008 při realizaci projektu s názvem Z.I.E.L.. Do projektu byla mimo jiné zapojena také jako překladatelka Jana Ullmannová na DPP, kterou si najala německá strana. Jako jediná byla z projektu placená, ostatní vykonávali práci dobrovolně. Tento projekt je realizován ze strany terapeutické komunity Alte Flugschule a naší organizaci přizvali jako partnera a to na základě pozitivních zkušeností z minulých projektů. Projekt byl z velké části založen na výměnném pobytu českých a německých klientů. Z české strany se jednalo o studenty místní střední školy, kteří jeli na výměnný pobyt do terapeutické komunity v Německu, kde měli možnost poznat dopady a důsledky užívání drog a sami se zařadili do léčebného procesu místních klientů. Pobyt studentů z Čech v Německu byl týdenní, kdy dopoledne spolupracovali na dílnách na vytváření cedulí pro Českou stranu a odpolední program byl volnější, věnovaný poznávání Německa a zaplněn jinými kulturními akcemi. Naopak klienti z německé komunity dojížděli po celý týden do Čech, aby poznali okolní kraj a byly pro ně připraveny také kulturní akce. Programu v Čechách se účastnili společně také studenti, kteří byli v Německu, ale i další. Přespávání v Čechách po celý týden nebylo z etického hlediska a pravidlům komunity v Německu možné. Měli možnost v ČR přijít na nové druhy a způsoby trávení volného času, poznat více svět bez drog. Dalším z účelů tohoto projektu bylo prolomení jazykové bariéry. Výsledkem byly společně vytvořené (společnou prací v dílnách komunity v Německu) informativní cedule - rozcestníky, které nyní slouží na cyklostezce v Kadani a Želinském meandru u Kadaně. Tímto aktem byl projekt v červu roku 2008 úspěšně ukončen. Spolupracovalo se s odborem životního prostředí MěÚ Kadaň ohledně doporučení míst k postavení cedulí a popisu cedulí. Jednalo se opět o spolupráci s terapeutickou komunitou Alte Flugschule v Německu. ÚDAJE O PROJEKTU OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: ÚČASTNÍCI PROJEKTU: Lucie Halouzková koordinátor pro českou stranu Jan Ullmannová - překladatelka Ralf Trommler - vedoucí projektu Terapeuti z Alte Flugschule Studenti SPŠS Kadaň Klienti Alte Flugschule Pedagogové SPŠS a OA Kadaň DATA SETKÁNÍ: TERMÍNY VÝMĚNNÝCH POBYTŮ: (pobyt v Německu) (pobyt v České republice) 23

24 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2008 Celkové výnosy , - Vlastní činnost ,- Z toho: Reklama ,- Primární prevence ,- Pracovní četa ,- Ostatní ,- Dary ,- Dotace ,- Z toho: Úřad práce a Radka o. s ,- Státní dotace ,- Evropské fondy ,- Celkové náklady ,- Materiálové náklady ,- Energie ,- Služby ,- Ostatní (daně, úroky, odpisy) ,- Osobní náklady (mzdy, odvody) ,- Hospodářský výsledek ,- 24

25 FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2008 Veškerá činnost OS Světlo byla v roce 2008 spolufinancována a podpořena těmito subjekty: Rada vlády koordinaci protidrogové politiky Rada vlády pro záležitosti romské komunity Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ústecký kraj Město Chomutov Město Jirkov Město Kadaň Město Klášterec nad Ohří Úřad práce v Chomutově Karlovarský kraj Město Karlovy Vary Město Ostrov Úřad práce v Karlových Varech Evropská unie SROP Ústecký a Karlovarský kraj Nadace VODAFONE Nadace Divoké husy VŠEM SUBJEKTŮM, KTERÉ NÁS V ROCE 2008 PODPOŘILY, DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI. Další subjekty: fa Real, s. r. o. fa RRR, s. r. o. Radka, o. s. Severočeské doly, a. s. 25

26 Úřad práce Nadace Vodafone Rada vlády pro kordinaci protidrogové politiky Město Karlovy Vary Město Klášterec nad Ohří Město Chomutov Město Jirkov Město Ostrov 26

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více