VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Údaje platné k 1. prosinci 2013

2 OBSAH Proč v Austrálii potřebujete zdravotní pojištění... 4 Co byste měli vědět... 6 Na co se pojištění vztahuje Na co se pojištění nevztahuje Čekací lhůty Důležité pojmy, které se vám budou hodit Služby pro zahraniční studenty Linka pro naléhavé situace Jak si prodloužit pojištění Rozšíření o nadstandardní pojištění Zpětná vazba Zpracování soukromých údajů společností ahm UPOZORNĚNÍ Daň z přidané hodnoty (GST) Jste povinni ahm OSHC informovat o tom, zda máte nárok na odpočet GST. (Další informace najdete na straně 20.) Další informace zjistíte na telefonním čísle společnosti ahm

3 Blahopřejeme vám, že jste si pro studium vybrali právě Austrálii. Doufáme, že během pobytu zde budete zdraví. Pokud v průběhu studia onemocníte, pomůže vám s náklady na lékaře zdravotní pojištění pro zahraniční studenty ahm OSHC (Overseas Student Health Cover). Pojištění Overseas Student Health Cover se poskytuje pouze držitelům studentského víza a manželovi/manželce či partnerovi/partnerce studenta nebo osobám na studentovi závislým, pokud tyto osoby mají povolení vstoupit a zdržovat se na území Austrálie společně se zahraničním studentem. Pokud se změní stav vašeho studentského víza, budete si muset zařídit jiné zdravotní pojištění. V takovém případě nás proto ihned kontaktujte na čísle Vaše pojištění Overseas Student Health Cover (OSHC) Pojištění Overseas Student Health Cover zajišťuje příspěvky na nemocniční a mimonemocniční služby. Platí se z něj také zdravotnická záchranná služba, léky na lékařský předpis a pobyt ve většině veřejných a soukromých nemocnic po celé Austrálii. Tento dokument o pojištění jsme připravili tak, abyste se lépe vyznali v tom, na co máte v rámci příspěvků ahm OSHC nárok a jaké má vaše pojištění podmínky. Najdete zde také podrobný návod, jak postupovat, když musíte do nemocnice. Upozornění Podmínky pojištění uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit a je vaší povinností sledovat aktuální podmínky svého pojištění. Aktuální znění této brožury si můžete stáhnout na adrese ahmoshc.com. Tento dokument si důkladně pročtěte a uchovejte si aktuální znění pro budoucí potřebu. Nezapomeňte: pokud musíte do nemocnice, nejprve nám zavolejte, je-li to možné. 3

4 STRUČNÝ PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH VÝHOD POJIŠTĚNÍ ahm OSHC Příspěvek na náklady na zdravotní péči Nepřetržitá linka pro naléhavé situace zajišťující: Naléhavou lékařskou pomoc Poradenství ohledně stresu a traumat Tlumočnické služby Žádost o služby po internetu v kteroukoli denní dobu Informační web ahmoshc.com Volitelné rozšíření pojištění o častou péči, jako je zubař, optik a fyzioterapeut (další informace najdete na straně 19) Na našem webu jsou k dispozici informace v češtině Informační letáky na téma zdraví Proč v Austrálii potřebujete zdravotní pojištění Ministerstvo imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship, DIAC) po cizincích se studentským vízem požaduje, aby po celou dobu platnosti víza měli pojištění Overseas Student Health Cover. Nevztahuje se na vás australský státní program zdravotní péče, Medicare. Pojištění ahm OSHC přispívá na náklady na zdravotní péči. Například péče (bez léků na předpis) ve veřejné nemocnici může stát až dolarů na den, ale tyto náklady vám pokryje pojištění ahm OSHC. Jak dlouho musíte být pojištěni Zdravotní pojištění je podmínkou vašeho studijního víza, takže musíte být pojištěni po celou dobu až do konce platnosti víza. Při podávání žádosti o vízum budete muset předložit doklad o pojištění. 4

5 Odkdy vám pojištění platí? Zaplatíte-li si pojistné před příletem do Austrálie: pojištění platí od data příletu. Přiletíte-li v jiném než předpokládaném termínu, zavolejte nám na linku , abychom v záznamech upravili odpovídající datum zahájení. Zaplatíte-li si pojistné po příletu do Austrálie: pojistné vám platí od data úhrady pojistného, pokud jste nezadali pozdější datum zahájení, nebo od data, ke kterému k nám přejdete z jiné zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte prosím, že dokud neobdržíme vaše pojistné, nemůžeme vám v rámci ahm OSHC proplácet příspěvky. Pokud pojistné zaplatíte prostřednictvím své vzdělávací instituce nebo zprostředkovatele, může dojít ke krátké prodlevě, než dojde k přijetí platby na účtu ahm OSHC. Co když si zdravotní pojištění OSHC neobnovíte? V případě, že pojištění zrušíte nebo neobnovíte, je pojišťovna ahm povinna předat vaše údaje ministerstvu imigrace a občanství (DIAC). Platnost pojištění Overseas Student Health Cover po celou dobu vašeho pobytu v Austrálii je podmínkou získání víza, takže ministerstvo DIAC může stav vašeho víza revidovat. V případě, že OSHC nebudete mít a stane se vám nehoda nebo budete potřebovat lékařské ošetření, budete muset veškeré náklady na péči zaplatit sami. Vízum a cestovní pas Pojišťovna ahm vás může požádat o dodání kopie pasu nebo víza osob, na něž se pojištění ahm OSHC vztahuje, k posouzení, zda je nárok na proplacení příspěvků oprávněný. Zároveň souhlasíte s tím, aby pojišťovna ahm vaše údaje z víza ověřila u ministerstva DIAC. Pokud vám zdravotní pojištění z nějakého důvodu propadne, budete muset při obnovení OSHC zpětně doplatit pojistné za období, kdy jste nebyli pojištěni, až do nového data vypršení víza. Navíc za dobu, kdy vám pojištění propadne, nebudete mít nárok na započtení příspěvků, i když si pojištění obnovíte a vše zpětně doplatíte. V důsledku toho se může stát, že budete muset platit značné náklady na nemocniční, lékařskou či jinou péči sami. Výjimky z OSHC Norští a švédští studenti, na něž se vztahují ujednání jejich státu o zdravotním pojištění, si pojištění OSHC nemusí zřizovat. Všichni studenti, kteří na pojištění zajištěné svým státem nemají nárok, si musí sjednat pojištění OSHC. Na belgické občany studující v Austrálii se vztahuje zvláštní dohoda uzavřená s Austrálií (Reciprocal Health Care Agreement), a pojištění OSHC mít nemusí. Belgičtí studenti si však pojištění OSHC zřídit mohou, chtějí-li mít zajištěno komplexnější pojištění. 5

6 Co byste měli vědět Zaplacení pojistného K žádosti o vízum nebo prodloužení víza musíte přiložit doklad o zaplacení pojištění Overseas Student Health Cover. Pokud jste o vízum požádali dříve než 1. července 2010, budete muset při obnovení pojištění zaplatit částku odpovídající období do konce platnosti víza. Vrácení peněz V rámci pojištění ahm OSHC lze celou částku zaplacenou za pojistné vrátit pouze v následujících případech: V Austrálii nezačnete studovat Zaplatíte pojistné za prodloužený pobyt, ale studentské vízum vám nebude prodlouženo V rámci pojištění ahm OSHC lze vrátit částku odpovídající nevyužitému pojistnému pouze v následujících případech: Musíte studium v Austrálii ukončit a vrátit se domů Bylo vám zrušeno studentské vízum nebo se změní jeho stav Získáte trvalý pobyt nebo australské (jiné než studentské) vízum V době platnosti studentského víza v Austrálii nebydlíte nejméně 3 celé měsíce bez přerušení Rozhodnete se z Austrálie odcestovat po ukončení studia dříve, než vám vyprší studentské vízum K vrácení peněz bude nutné, abyste nám dodali dokumenty potvrzující tyto okolnosti. Z odpovídající částky vám může být odečten administrativní poplatek za vrácení peněz. Změníte-li poskytovatele pojištění OSHC, musíte nám před proplacením nevyužité části svého pojistného poskytnout potvrzení o pojištění s uvedením informací o zaplacení pojistného na celou dobu platnosti víza. Na základě požadavku ministerstva zdravotnictví (DoH) je pojišťovna ahm povinna v případě, že pojištění ahm OSHC zrušíte, informovat ministerstvo imigrace a občanství (DIAC). Dbejte na to, abyste měli platné pojištění. V souvislosti s podmínkami víza jste povinni mít platné pojištění Overseas Student Health Cover po celou dobu pobytu v Austrálii na základě studentského víza a informovat pojišťovnu ahm o veškerých případných změnách. 6

7 Vrácení peněz Pokud v průběhu pobytu v Austrálii pojištění ahm OSHC zrušíte: Budete muset zaplatit administrativní poplatek za vrácení, který odpovídá tříměsíčnímu pojistnému (pokud nemáte na základě pojistných podmínek nárok na vrácení celé částky uhrazené za pojistné). Tento poplatek bude odečten od vracené částky. Pokud získáte trvalý pobyt, na pojištění ahm OSHC již nemáte nárok. V případě, že do dvou měsíců od data udělení trvalého pobytu přejdete na jiné soukromé zdravotní pojištění ahm, převedeme vám veškeré zbývající pojistné ve prospěch vašeho nového soukromého zdravotního pojištění ahm. Jestliže vám žádost o vrácení peněz potvrdíme, pojišťovna ahm vám zaplatí odpovídající částku na váš australský bankovní účet. Platba na zahraniční účet ani platba šekem není možná. Chcete-li Austrálii opustit a požádat o vrácení peněz, je důležité, abyste si do doby, než vám ahm OSHC proplatí požadovanou částku, nezrušili australský bankovní účet. Kartička pojištěnce Kartičku pojištěnce ahm OSHC musíte mít u sebe. V případě, že ji ztratíte nebo vám bude odcizena, nás okamžitě informujte. Vaši kartičku nesmí používat nikdo, na koho se vaše pojištění ahm OSHC nevztahuje. V případě podvodného použití vaší kartičky vám můžeme zrušit pojistné a informovat o této skutečnosti ministerstvo DIAC. V případě zneužití vaší kartičky neneseme odpovědnost za škody, které vám vzniknou, ani za omezení pojištění. Obnovení pojištění Pokud jste o vízum požádali před 1. červencem 2010 a nemáte zaplaceno pojistné na celou dobu platnosti víza, můžete si pojištění snadno obnovit jednoduše se přihlaste na adrese ahmoshc.com a klikněte na tlačítko Renew. V případě, že požádáte o prodloužení víza, musíte nás kontaktovat a zaplatit pojistné za další dobu studia, abyste mohli k žádosti o prodloužení víza přiložit doklad o pojištění ahm OSHC. Vízum a cestovní pas Pojišťovna ahm vás může požádat o dodání kopie pasu nebo víza osob, na něž se pojištění ahm OSHC vztahuje, k posouzení, zda je nárok na proplacení příspěvků oprávněný. Zároveň souhlasíte s tím, aby pojišťovna ahm vaše údaje z víza ověřila u ministerstva DIAC. Datum ukončení platnosti (datum konce období s uhrazeným pojistným) Jedná se o datum, k němuž vyprší platnost vašeho pojištění ahm OSHC. Poté už nebudete pojištěni a nebudou vám hrazeny žádné příspěvky. 7

8 Pojištění jednotlivců Tento typ pojištění se vztahuje pouze na studenta. Rodinné pojištění Rodinné pojištění ahm OSHC lze uplatnit na vašeho manžela nebo manželku či faktického partnera nebo partnerku a na děti mladší 18 let, které jsou na vás závislé, v případě, že tyto osoby: mají do Austrálie povolen vstup v rámci studentského víza s vámi v průběhu studia žijí. Pojištění se nevztahuje na členy vaší rodiny, jako jsou rodiče, prarodiče, sourozenci, strýcové či tety. Služby v případě těhotenství Pro veškeré nové pojištění sjednané 1. července 2011 nebo později se na všechny služby týkající se těhotenství včetně porodu vztahuje 12měsíční čekací lhůta. V praxi to znamená, že pokud jste si zajistili pojištění ahm OSHC kdykoli od 1. července 2011 a jste se studentským vízem v Austrálii méně než 12 měsíců, nebudou vám uhrazeny žádné služby spojené s těhotenstvím. Tato čekací lhůta neplatí, pokud potřebujete akutní péči. Čekáte miminko? Máte-li už zařízeno pojištění ahm OSHC pro jednotlivce, je za vámi čekací doba a jste těhotná, bude nutné s ohledem na vaše dítě změnit typ pojištění na rodinný. Změnu musíte provést nejméně dva měsíce před narozením dítěte. To se týká i předčasného porodu. Pokud změnu pojistného odložíte až na dobu po narození dítěte, budou se na něj vztahovat všechny čekací lhůty. Jestliže už máte rodinné pojištění ahm OSHC a otěhotníte, stačí nás o narození dítěte informovat. Vaše dítě bude pojištěno počínaje dnem narození při splnění těchto dvou podmínek: informujete pojišťovnu ahm do 2 měsíců od narození miminka měla jste rodinné pojištění ahm OSHC platné nejméně 2 měsíce před datem porodu. 8

9 Jak s vámi budeme komunikovat Sjednáte-li si pojištění ahm OSHC, je možné, že vám k němu občas budeme potřebovat poslat informace. Může jít o důležité aktualizace pojištění, připomenutí prodloužení pojištění nebo informace v případě ztráty kartičky a vydání nové. Proto je velmi důležité, abyste dbali na aktuálnost svých kontaktních údajů. V případě, že vám nebo vaší škole (která je pak povinna komunikaci předat vám) něco pošleme poštou nebo faxem, považujeme veškeré zprávy za doručené do vašich rukou: a) do 2 pracovních dnů od odeslání poštou nebo b) do jednoho dne od poslání faxu v případě, že je potvrzen úspěšný přenos. Aktualizace kontaktních údajů Jste povinni nás informovat o změně osobních údajů. Kontaktujte nás co nejdříve v případě, že: se změní vaše kontaktní údaje jako adresa, telefonní číslo nebo ová adresa za vámi do Austrálie přijede manžel/ka, partner/ka nebo na vás závislá osoba s vámi manžel/ka, partner/ka nebo na vás závislá osoba už nežije vy nebo vaše manželka/partnerka otěhotníte podáváte žádost o další vízum Chcete-li zaktualizovat své údaje, můžete nám zavolat na telefonní číslo a my údaje změníme; změnu můžete také provést online na našich stránkách ahmoshc.com po přihlášení (pomocí hesla) do sekce pro členy. 9

10 Na co se pojištění vztahuje Přečtěte si pozorně následující informace, a budete-li mít nějaké otázky, kontaktujte nás. Potřebujete-li nemocniční péči, zavolejte nám na telefonní číslo a ověřte si, jaké příspěvky můžete využít a na co máte nárok. Náklady na lékaře Péče praktického lékaře v ordinaci, doma nebo kdekoli mimo nemocnici Zaplatíme: 100 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro konzultace praktického lékaře (další informace najdete na straně 16) 85 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro mimonemocniční péči, zbytek uhradíte vy Nemocniční péče Zaplatíme: 100 % poplatku dle MBS Upozornění Potřebujete-li navštívit lékaře, můžete si vybrat, jakého chcete. Lékaře byste se měli vždy zeptat, na kolik vás léčba přijde. Naúčtuje-li vám lékař více, než činí poplatky dle MBS, musíte rozdíl doplatit. Laboratorní a rentgenové vyšetření Služby jako vyšetření krve a rentgenové snímky Zaplatíme: 100 % oficiálního poplatku dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro nemocniční péči 85 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro mimonemocniční péči, zbytek uhradíte vy 10

11 Nemocnice Léčba v partnerských soukromých nemocnicích nebo ambulantních zařízeních Zaplatíme:* veškeré náklady na soukromý nebo společný pokoj, poplatky za operační sál a ambulantní služby částku až do úrovně poplatku za péči lékaře dle MBS případnou úrazovou a pohotovostní péči ambulantní lékařské a pooperační služby (Informace o úhradě nákladů na lékaře najdete na straně 10.) Léčba ve všech veřejných nemocnicích Zaplatíme:* veškeré náklady na společný pokoj, poplatky za operační sál a ambulantní služby částku až do úrovně poplatku za péči lékaře dle MBS poúrazovou a pohotovostní péči ambulantní lékařské a pooperační služby (Informace o úhradě nákladů na lékaře najdete na straně 10.) Upozornění Soukromá nebo veřejná nemocnice? Je to na vás. Potřebujete-li jít do nemocnice, můžete si vybrat soukromou nebo veřejnou nemocnici. Vyúčtování za pobyt nemocnici se obvykle posílá k proplacení přímo nám. V případě, že je mezi příspěvkem ahm OSHC a poplatkem účtovaným za nemocniční péči rozdíl, budete jej muset při přijetí zaplatit. Pokud soukromá nemocnice, kterou navštívíte, není naší partnerskou nemocnicí, musíte zaplatit rozdíl mezi standardním příspěvkem ahm OSHC a poplatkem v nemocnici při přijetí (může se jednat o značně vysokou částku). Kontaktujte nás předem, abyste si ověřili, zda budete ošetřeni v partnerské soukromé nemocnici. * Poplatky za péči ve veřejné a soukromé nemocnici nezahrnují cenu léků na předpis. (Podívejte se na informace o lécích na předpis na straně 13.) 11

12 Pohotovostní péče Pohotovostní péčí se rozumí léčba některého z těchto stavů: riziko vážné nemoci nebo úmrtí vyžadující akutní zákrok a resuscitaci podezření na akutní selhání orgánů nebo systémové selhání nemoc nebo zranění, při němž jsou akutně ohroženy funkce části těla nebo orgánu předávkování drogami, účinek toxických látek nebo toxinů psychická porucha, při níž je bezprostředně ohroženo zdraví pacienta nebo jiných lidí závažná bolest, kdy existuje podezření na akutní ohrožení životaschopnosti funkce části těla nebo orgánu akutní krvácení vyžadující bezodkladné posouzení a léčbu stav vyžadující okamžité přijetí za účelem předejití závažnému akutnímu onemocnění nebo úmrtí, kdy nelze uskutečnit převoz do jiného zařízení Tyto stavy musí potvrdit ošetřující lékař. Ambulantní služby Akutní odvoz sanitkou Zaplatíme: 100 % nákladů Upozornění Akutní převoz znamená náhlou nebo neočekávanou potřebu hospitalizace, kdy je jediným praktickým způsobem přesunu do nemocnice převoz sanitkou. Pokud si zavoláte sanitku kvůli něčemu jinému než akutní přepravě do nemocnice, budete muset zaplatit veškeré náklady sami. 12

13 Léky na předpis Léky a jiné položky na předpis vašeho lékaře Zaplatíte stanovenou částku (platnou částku v rámci systému příspěvků na léky, PBS) z nákladů a my zaplatíme zbytek, do výše 50 dolarů za položku. (Další informace najdete na straně 17.) Zaplatíme: Rozdíl mezi aktuální částkou dle PBS a náklady na položku do výše 50 dolarů. Maximální příspěvek: Pro klienty využívající pojištění pro jednotlivce 300 dolarů za kalendářní rok Pro klienty využívající rodinné pojištění 300 dolarů na osobu za kalendářní rok, maximálně celkem 600 dolarů Upozornění Příspěvky se vyplácejí pouze na léky na předpis od lékaře, které jsou zásadní pro léčbu konkrétní nemoci, zranění nebo obtíže. Příspěvky nevyplácíme na volně prodejné léky, vitamíny a bylinné léčivé přípravky. Za léky na předpis musíte zaplatit a poté nás požádat o proplacení. Je možné, že jako zahraniční student budete muset z vlastních prostředků uhradit nemalé náklady, pokud budete potřebovat drahé léky, zejména onkologické (na léčbu rakoviny). Protézy Proplatíme vám minimální příspěvek na operativně implantovanou protézu. Upozornění Pokud si vyberete protézu, která stojí více, než kolik činí příspěvek uvedený v rozpisu protéz federální vlády (Federal Government Prosthesis Schedule), budete muset zaplatit rozdíl mezi minimálním příspěvkem a cenou protézy. V rámci vašeho pojištění nepřispíváme na žádné operativně implantované protézy, s nimiž je spjata služba, na kterou se pojištění nevztahuje. 13

14 Na co se pojištění ne vztahuje 8 Služby, na které se nevztahuje program Medicare například kosmetické operace nebo operace očí laserem 8 Léčba dříve existujících zdravotních obtíží (Čekací lhůty v případě dřívějších obtíží najdete na straně 15.) 8 Jakékoli služby spojené s těhotenstvím v prvních 12 měsících platnosti pojištění (Služby spojené s těhotenstvím najdete na straně 8.) 8 Psychiatrické služby v prvních 2 měsících platnosti pojištění 8 Služby asistované reprodukce, např. oplodnění in vitro (IVF) 8 Léčba a služby pokryté v rámci jakýchkoli ustanovení ohledně náhrady škod, například v případě dopravní nehody, na kterou se vztahuje pojištění třetí strany 8 Poplatky účtované vaším lékařem, které přesahují tabulkové ceny zákroků (Medicare Benefits Schedule, MBS) 8 Doprava vás nebo závislých osob do nebo z Austrálie v jakékoli situaci 8 Léčba poskytnutá mimo Austrálii 8 Léčba jakéhokoli z vašich dětí starších 18 let 8 Zubařské ošetření nebo jiné nadstandardní služby (jako optik nebo fyzioterapie), pokud není tato péče spojena s pobytem v nemocnici a není zahrnuta ve smlouvě s nemocnicí. Pro tyto služby si můžete zařídit nadstandardní pojištění. (Další informace najdete na straně 19.) 8 Předměty, které dostanete při propuštění z nemocnice, jako jsou léky a berle 8 Osobní výdaje v nemocnici, například telefonáty, zapůjčení televize, internet a noviny 8 Péče nebo služby, které chcete proplatit po uplynutí více než dvou let od data jejich poskytnutí 8 Léčba sjednaná dříve, než jste vy nebo na vás závislé osoby přiletěli do Austrálie 8 Léčba nebo služby poskytnuté v době, kdy jste v prodlení s úhradou pojistného 8 Cena léků na předpis přesahující limity příspěvků uvedených na straně 13 8 Rozdíl u operativně implantované protézy uvedené v přehledu protéz zveřejněném australskou vládou 8 Veškeré služby a položky poskytnuté partnerskou soukromou nemocnicí, na které se nevztahuje naše dohoda s touto nemocnicí 8 Rozdíl mezi poplatky účtovanými jinou než partnerskou nemocnicí a příspěvkem propláceným z pojištění ahm OSHC 8 Poplatky za ambulantní ošetření účtované soukromými nemocnicemi 8 Operativně implantované protézy a jiné zdravotní pomůcky, které nejsou uvedeny v přehledu protéz zveřejněném australskou vládou 8 Léčba zajištěná poskytovateli, kteří nemají v rámci pojištění ahm OSHC nárok na úhradu příspěvků 14

15 Čekací lhůty Když si zařídíte pojištění ahm OSHC, musíte počkat stanovenou dobu, než budete moci požádat o proplacení služeb a příspěvků. Pokud požádáte o studentské vízum před příletem do Austrálie, započnou vaše čekací lhůty počínaje datem příletu do Austrálie se studentským vízem. Jestliže o studentské vízum požádáte až během pobytu v Austrálii, začnou se vám čekací lhůty počítat od data zaplacení. V případě, že k pojišťovně ahm přejdete od jiného poskytovatele pojištění Overseas Student Health Cover, uznáme vám čekací lhůty u původní pojišťovny. Čekací lhůta Služba 2 měsíce Dříve existující obtíže psychické povahy 12 měsíců Služby spojené s dříve existujícími zdravotními obtížemi či těhotenstvím včetně porodu Definice dřívějších zdravotních obtíží viz strana 17. Důležité pojmy, které se vám budou hodit Accidents (Nehody) Potřebujete-li léčbu v souvislosti s nehodou, vztahuje se na vás pojištění od prvního dne platnosti vašeho pojištění ahm OSHC. Benefit (Příspěvek) Jedná se o částku, kterou vám vyplatíme za péči nebo služby, které vám byly poskytnuty a na něž se toto pojištění vztahuje. Compensable claims (Nároky s hrazeným odškodným) Léčba nebo služby, na něž se vztahují jakákoli ustanovení ohledně náhrady škod, například v případě dopravní nehody, na kterou se vztahuje pojištění třetí strany. Day only surgery (Ambulantní ošetření) Jedná se o případ, kdy vás přijmou v nemocnici nebo ambulantním zařízení a tentýž den vás propustí. Default benefit (Standardní příspěvek) Zaplatíme standardní příspěvek na pobyt dle nařízení australské vlády. Emergency treatment (Pohotovostní péče) Viz strana 12. General Practitioner, GP (Praktický lékař) Praktický lékař je lékař, který není specialistou ani primářem. 15

16 In hospital treatment (Nemocniční péče) Situace, kdy jste vy nebo jiná osoba, na kterou se vztahuje vaše pojištění, oficiálně přijati do nemocnice za účelem léčby. Institution (Instituce) Škola, střední škola, odborná škola (poskytující technické a další vzdělávání), anglické jazykové centrum, univerzita nebo jiná vzdělávací instituce. Limits (Limity) Jedná se o maximální částku, na kterou máte každý kalendářní rok (od ledna do prosince) v souvislosti s určitými typy péče nárok. Pokud není stanoveno jinak, platí limity pro každou osobu, na kterou se vztahuje vaše pojištění. Medicare Medicare je australský státní program zdravotní péče pro všechny osoby, které mají v Austrálii trvalý pobyt. V rámci něj se zajišťuje léčba pacientů ve veřejných nemocnicích a bezplatná nebo dotovaná zdravotní péče poskytovaná lékaři, specialisty a partnerskými očními optiky. Program Medicare není určen pro zahraniční studenty. Reciprocal Medicare card (Kartička vzájemné péče Medicare) V rámci studentského víza jste povinni mít pojištění Overseas Student Health Cover, ale pokud pocházíte ze Spojeného království, Švédska, Nizozemska, Belgie, Slovinska, Itálie nebo Nového Zélandu, máte také nárok na kartičku pojištěnce označovanou jako Yellow Reciprocal Medicare Card. Můžete o ni požádat v místní pobočce Medicare. Díky této kartičce budete moci využívat systém Medicare v případě zdravotně nezbytné péče ve veřejné nemocnici. Zdravotně nezbytná znamená jakékoli onemocnění nebo úraz, k němuž dojde při vašem pobytu v Austrálii a který je nutné před vaším návratem domů léčit. S touto kartičkou také můžete využívat systém příspěvků na léky (Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS) a mimonemocniční ošetření poskytované lékaři. Jste-li držitelem Reciprocal Medicare Card, můžete si dle situace a příslušných nákladů vybrat péči v rámci Medicare (je-li k dispozici), nebo pojištění Overseas Student Health Cover. Medicare Benefits Schedule and MBS fee (Medicare Benefits Schedule a poplatky dle MBS) Sazebník Medicare Benefits Schedule (MBS) je seznam s tabulkovými cenami lékařské péče a zákroků poskytovaných lékaři včetně specialistů a praktických lékařů. Tyto ceny se označují jako poplatky dle MBS. Lékař si může účtovat vyšší než tabulkovou cenu. Před poskytnutím péče se lékaře zeptejte, na kolik vás ošetření přijde, abyste věděli, co budete muset případně doplatit. Pokud si bude lékař účtovat více než cenu dle sazebníku MBS, budete muset částku přesahující poplatek dle MBS uhradit. Out of hospital treatment (Mimonemocniční péče) Jedná se o případy, kdy vy nebo osoba, na kterou se vztahuje vaše pojištění, obdržíte zdravotní služby bez přijetí do nemocnice. Mimonemocniční péče může zahrnovat konzultaci praktického lékaře či specialisty nebo rentgenové či laboratorní vyšetření. Partner private hospitals (Partnerské soukromé nemocnice) Pojišťovna ahm má uzavřeny dohody s řadou soukromých nemocnic a ambulantních zařízení po celé Austrálii. V těchto nemocnicích vám proplatíme veškeré náklady na operační sál a poplatky za pobyt. Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) PBS je státní systém příspěvků na léky, který financuje australská vláda; pacienti v rámci něj platí pouze část nákladů na dotovaný lék. Zbytek nákladů je hrazen ze systému PBS. 16

17 Pre-existing medical conditions (Dříve existující zdravotní obtíže) Zahraniční student nebo osoba závislá na zahraničním studentovi s pojištěním v rámci zdravotního pojištění pro zahraniční studenty trpí dříve existujícími obtížemi v případě, že: a) zahraniční student nebo na něm závislá osoba má onemocnění, nemoc nebo zdravotní potíže a b) dle názoru lékaře určeného pojišťovnou ahm se příznaky nebo známky tohoto onemocnění, nemoci nebo zdravotních obtíží projevily v období 6 měsíců předcházejících dni, kdy zahraniční student (nebo na něm závislá osoba) přiletěl do Austrálie. Při formulaci tohoto stanoviska musí lékař určený pojišťovnou ahm zohlednit veškeré informace spojené s onemocněním, nemocí nebo zdravotními obtížemi, které mu lékař ošetřující toto onemocnění, nemoc nebo zdravotní obtíže předal. K tomuto předání nám musíte dát svolení v opačném případě váš požadavek na proplacení nebudeme moci posoudit. Prescription medicines (Léky na předpis) Z pojištění ahm OSHC se přispívá na většinu léků, které vám doktor předepíše, až do výše limitů uvedených na straně 13. V případě každé zakoupené nebo podané položky na předpisu musíte zaplatit část nákladů. (Viz Pharmaceutical Benefits Scheme na straně 16.) Zbytek zaplatíme my, až do částky 50 dolarů za každou položku na předpise. Pokud vám doktor napíše na jeden předpis několik léků, posuzuje se každá položka samostatně. V případě, že je lék předepsán na léčbu dřívějších zdravotních obtíží, položku neproplatíme. Prostheses (Protézy) Tímto pojmem se označují operativně implantované prvky jako stenty (pro věnčité tepny), ventilační trubičky, umělé kyčle a kolena nebo titanové destičky a šrouby (používané při rekonstrukci zlomené kosti). Australská vláda zveřejňuje přehled protéz, v němž stanoví minimální výši příspěvků, které musejí zdravotní pojišťovny svým pojištěncům za tyto položky proplácet. Potřebujete-li protézu, proberte se svým lékařem před odsouhlasením dostupné možnosti. Díky tomu se budete moci zcela informovaně rozhodnout o nákladech na léčbu. Pokud si vyberete protézu, která stojí více, než kolik činí minimální příspěvek, budete muset zaplatit rozdíl mezi minimálním příspěvkem a cenou protézy. Služby pro zahraniční studenty Možnosti využití našich stránek Aktualizujte si kontaktní údaje Prodlužte si pojištění Požádejte o novou kartičku pojištěnce Přečtěte si všeobecné informace o zdraví Najděte si informace o pojištění ahm OSHC v jiných jazycích Požádejte si o proplacení většiny placených nadstandardních úkonů (máte-li nadstandardní pojištění ahm OSHC) Žádost o proplacení Můžete požádat o proplacení: nemocniční péče návštěvy lékaře (mimo nemocnici) léků nákladů na specialistu rentgenových snímků laboratorního vyšetření 17

18 Žádosti přes internet a po telefonu O proplacení většiny služeb můžete v případě, že jste za ně už zaplatili, požádat přes internet nebo po telefonu. 1. Přihlaste se na webu ahmoshc.com nebo zavolejte na telefonní číslo Příspěvek vám zašleme na váš bankovní účet u australské banky (obvykle do 2 pracovních dnů). 3. Vaši žádost potvrdíme v dopise, a proto prosím uvádějte aktuální kontaktní údaje. K tomuto dopisu musíte přiložit vyúčtování a vše nám zaslat zpět. POZNÁMKA: Pokud překročíte kombinovaný limit pro požadavky přes internet a po telefonu ve výši 200 dolarů, nemůžete už těmito způsoby žádné žádosti podávat, dokud neobdržíme vaše doklady. Jakmile od vás vyúčtování dostaneme, můžete opět žádat až do výše 200 dolarů. Žádosti zaslané poštou Vyplňte formulář žádosti, přiložte k němu vyúčtování a zašlete jej na adresu (bez poštovní známky): ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW Příspěvek vám můžeme uhradit převodem na váš účet u australské banky nebo šekem. Důležité upozornění ohledně žádostí zasílaných poštou: Veškeré požadavky týkající se nemocniční péče musejí být zasílány poštou. POZNÁMKA: Pokud jste fakturu nezaplatili, vyplňte formulář žádosti a zašlete nám jej společně s vyúčtováním poštou. Zašleme vám šek vystavený ve prospěch poskytovatele péče, jako je lékař, nemocnice nebo ambulantní zařízení. Jakmile šek obdržíte, musíte jej poslat poskytovateli a doplatit případnou zbývající částku, kterou jste povinni uhradit. Veškeré žádosti o příspěvek budou uhrazeny v australských dolarech a lze je proplatit pouze na australský bankovní účet. Přímá fakturace: nemusíte platit ani podávat žádost V případě, že navštívíte zdravotnické zařízení nebo praktického lékaře, s nímž má pojišťovna ahm uzavřenu dohodu o přímé fakturaci, zaplatíme za poskytnutou péči částku odpovídající poplatku dle sazebníku MBS. To znamená, že nemusíte platit za standardní konzultaci u praktického lékaře ani podávat žádost. Pokud si bude lékař účtovat více než cenu dle sazebníku MBS, budete muset částku přesahující poplatek dle MBS lékaři nebo zdravotnickému zařízení uhradit. Chcete-li najít nejbližší zdravotnické zařízení nebo praktického lékaře uplatňujícího přímou fakturaci, navštivte stránky programu ahm OSHC, použijte vyhledávací funkci a zvolte australský stát, v němž žijete. Pokud chcete tuto službu využít, musíte při přijetí ukázat svou kartičku pojištěnce ahm OSHC. POZNÁMKA: Z pojištění ahm OSHC se hradí pouze částka odpovídající poplatku za standardní konzultaci praktického lékaře dle sazebníku MBS (další informace najdete na straně 16 Medicare Benefits Schedule). Pokud vám lékař naúčtuje částku vyšší než poplatek dle MBS, musíte rozdíl doplatit. O proplacení částky přesahující poplatek dle MBS nelze požádat. Navštivte stránky ahmoshc.com a najděte si partnerské zdravotnické zařízení ve svém okolí. 18

19 Linka pro naléhavé situace hodin denně, 7 dní v týdnu Naléhavá lékařská asistence Kvalifikovaná zdravotní sestra vám poradí nejvhodnější typ péče, který vaše zdravotní obtíže vyžadují, a dle potřeby vám doporučí specializovaného praktického lékaře. Poradenství ohledně stresu a traumat Budete přepojeni na zkušeného poradce a absolvujete s ním po telefonu úvodní rozhovor. Poradce vám poradí s dalším postupem a případně vám doporučí navštívit osobně kvalifikovaného odborníka, který vám dále pomůže. Tlumočnické služby Potřebujete-li tlumočníka, zavolejte na číslo a sdělte své jméno a preferovaný jazyk. Tato služba je k dispozici nepřetržitě a nemusí se týkat zdravotní péče. Jak si prodloužit pojištění Online Přihlaste se na webu ahmoshc.com a vyplňte internetový formulář se žádostí; nebo si formulář stáhněte a pošlete nám ho poštou (bez poštovní známky): ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW Po telefonu Zavolejte na číslo Rozšíření o nadstandardní pojištění Vaše pojištění ahm OSHC se vztahuje pouze na léčbu a nemocniční péči. Nezahrnuje návštěvy zubaře, kontrolu zraku, brýle nebo chiropraktika. Chcete-li mít pojištění i pro tyto služby, můžete si koupit některé z našich nadstandardních pojištění ahm OSHC. Toto nadstandardní pojištění nenahrazuje pojištění požadované v rámci víza a lze je koupit pouze jako doplněk ke stávajícímu pojištění ahm OSHC. I zde platí čekací lhůty. Pokud vás zajímají další informace o nadstandardním pojištění nebo chcete získat brožurku na toto téma, zavolejte na číslo Jak se stát pojištěncem ahm OSHC Přihlaste se na webu ahmoshc.com a vyplňte internetový formulář se žádostí; nebo si formulář stáhněte a pošlete nám ho poštou (bez poštovní známky): ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW

20 Změna pojištění Overseas Student Health Cover Jste-li pojištěni u jiné pojišťovny, můžete kdykoli přejít k nám. Stačí zavolat a my vám poradíme. Daň z přidané hodnoty (GST) Na pojištění Overseas Student Health Cover se vztahuje GST, která je zahrnuta v placeném pojistném. Když zaplatíte pojištění ahm OSHC, předpokládáme, že nemáte nárok na zpětné proplacení žádné části GST. V případě, že nárok na zpětné proplacení máte a chcete získat zpět část nebo plnou výši GST, musíte nám poslat písemnou žádost. Zpětná vazba V rámci programu ahm OSHC usilujeme o to, abyste vždy, když to potřebujete, měli k dispozici nejlepší služby, a oceníme vaši zpětnou vazbu. Ať už pro nás máte nějaký návrh, chcete nás pochválit, nebo si stěžovat, je pro nás vaše zpětná vazba důležitá. Napadá-li vás, jak můžeme své produkty a služby zlepšit, dejte nám o tom vědět. V případě, že jste nespokojeni s tím, jak jsme postupovali nebo nepostupovali dejte nám šanci to napravit. Vaši anonymní zpětnou vazbu využijeme pro účely školení a instruktáže, abychom mohli zdokonalit své produkty a služby. Online: Navštivte web ahmoshc.com. Vyplňte kontaktní formulář v horní části vyberte téma Telefon: Zavolejte zaměstnancům našeho centra služeb pro pojištěnce na číslo Poštovní adresa: ahm OSHC member feedback, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036 Fax:

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-11) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-AM-1103) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HE-0-1301) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL (Pozn.: Pokud se nacházíte v USA, vztahují se na vás jiné Podmínky přepravy, viz www.emirates.com/us/english ) Vydáno: 10. května 2012 1 ÚVOD Jestliže

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

Pojistné podmínky WinterSport

Pojistné podmínky WinterSport Pojistné podmínky WinterSport POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-WS-1208) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje ERV pojišťovnu,

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705)

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojišťovna představuje Evropskou

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Pojistitel ERV Evropská pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více