Pomocník na cesty. Export z pro Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury."

Transkript

1 Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty

2 Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém Na poradenskou lnku časopsu dtest se ročně obracejí tsíce spotřebtelů. Neváhejte být jedním z nch a vytočte Pomůžeme vám, pokud budete řešt konkrétní spotřebtelský problém, nebudete s vědět rady například v oblast fnancí na nternetu nebo v mnoha jných oblastech: reklamace: jak j podat, abyste uspěl; co se zamítnutou nebo nevyřízenou reklamací, telekomunkace: co s prapodvným vyúčtováním služeb, chybějícím pokrytím sgnálu nebo přílš pomalým nternetem, energetka: jak řešt přílš vysoké zálohy č nevracení přeplatků; jak se bránt nekalým praktkám podomních prodejců elektřny nebo plynu, nákupy na neobvyklých místech: jak se zbavt nevýhodných smluv, které jste vy nebo vaš blízcí uzavřel na předváděcích akcích, nákupy na nternetu: jak na odstoupení od kupní smlouvy; problémy s poškozenou záslkou nebo neoprávněné požadavky prodejců. p Poradenská lnka dtestu na čísle je v provozu každý všední den mez 9. a 17. hodnou. Za zavolání platíte pouze cenu hovorného dle svého tarfu. Předplattelé dtestu mají na čísle k dspozc specální poradenskou lnku s přednostním servsem. Pomocník na cesty Podle právního stavu k 1. květnu Přpravl redakční kolektv, lustrace Jří Novák. dtest, vydavatel Občanské sdružení spotřebtelů TEST (IČ: ) se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10 Vršovce. Techncké zpracování Elena Saltuarová, Revoluce 1575/2, Praha 4. Přetsk zapovězen. Občanské sdružení spotřebtelů TEST, Praha

3 O dtestu Úvod Od roku 1994 jsme otestoval jž více než výrobků a každý měsíc publkujeme nové nezávslé testy potravn, domácích spotřebčů, výrobků pro dět, elektronky a dalších. Nedávno jsme spustl praktckou moblní aplkac dtest pro chytré telefony s operačním systémy Androd a Apple OS. Provozujeme spotřebtelskou poradnu, která každoročně zodpoví desettsíce dotazů. Na webových stránkách zveřejňujeme kromě testů také aktuální články na spotřebtelská témata. Veřejně bojujeme s nejrůznějším podvodníky, vyzýváme je k nápravě a v případě potřeby podáváme žaloby. Největší devzou dtestu je jeho absolutní nezávslost, mmo jné díky absenc jakýchkol příjmů z reklamy. Nezávslé testy a další služby pro spotřebtele hradíme z příjmů z předplatného a částečně z veřejných zdrojů. Děkujeme, že spolu s nám pomáháte zlepšt stuac spotřebtelů v České republce. Blížící se letní sezóna znamená pro mnohé synonymum dovolených a cestování. Většnou jsou to chvíle pohody a odpočnku (ať už aktvního, nebo pasvního), které s chce člověk co nejvíce užít. Stačí však málo a příjemné relaxování vystřídá nejstota a stres. V naší aktualzované cestovatelské příručce, kterou jsme od mnulého roku rozšířl, najdete spoustu užtečných nformací například že př výběru cestovní kanceláře je v současné době téměř samozřejmostí ověřt s, jestl je pojštěná prot krachu, nebo že přílš vysoké storno poplatky př zrušení zájezdu mohou být sjednány v rozporu se zákonem. Mmochodem víte, že cestovní kancelář a cestovní agentura není to stejné? Cestovní pojštění je dalším důležtým krokem pro naplánování bezstarostné dovolené. Pokud totž vyrazíte za hrance pouze s běžným zdravotním pojštěním, nebudete mít kryté všechny výdaje spojené s lékařským zákrokem a například za ošetření u zubaře budete muset platt nemalé částky. Zajímá vás, jaká máte práva v letecké č železnční dopravě? Jaký nárok vznká cestujícímu například př výrazném zpoždění spoje? Nebo co dělat př ztrátě zavazadel? Věnoval jsme se všem těmto oblastem a přpravl klíč, jak v takových stuacích postupovat. A pro letošní rok jsme nově zpracoval téma reklamace zboží zakoupeného v zahrančí. Váš dtest dtest Pomocník na cesty 3

4 Rady před cestou do zahrančí Vyhledejte s nformace Než se vydáte do zahrančí, zjstěte s co nejvíce nformací o podmínkách cestování do konkrétní země, zvláštnostech a rzcích, která tam na vás mohou čekat. Základní nformace naleznete na webových stránkách Mnsterstva zahrančních věcí ČR v kaptole Cestujeme, podkaptole Státy světa nformace na cesty. Aktuální nformace vám poskytne zastuptelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Pojstěte se Př cestách do zahrančí doporučujeme sjednat pojštění úhrady léčebných výloh; bez tohoto pojštění se vystavujete komplkacím př jejch úhradě na místě. Dále s na stránkách Mnsterstva zdravotnctví ČR vyhledejte, se kterým státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Využjte webovou aplkac Dobrovolná regstrace občanů př cestách do zahrančí, která funguje na dobrovolném poskytování nformací o plánovaném pobytu v zahrančí. Získané nformace slouží konzulární službě, aby vám mohla poskytovat pomoc př mmořádných událostech (přírodních katastrofách, socálních nepokojích). Aplkac naleznete na drozd.mzv.cz. Chraňte své doklady a cennost Hlídejte s své cestovní doklady a cenné předměty. Je vhodné tyto věc neukládat pohromadě, ale rozdělt je na více míst. Dodržujte místní zákony a zvyklost Př nerespektování zákonů zvyklostí dané země se vystavujete velkým problémům, které vás mohou ohrožovat nejen vysokým sankcem, ale též vystavovat ohrožení zdraví žvota. Vždy pamatujte na to, že vám může pomoc zastuptelský úřad V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátt na příslušný zastuptelský úřad ČR. Také je možné obrátt se na Operační a nformační centrum Mnsterstva zahrančních věcí ČR na telefonním čísle dtest Pomocník na cesty

5 Cestovní kancelář versus cestovní agentura Jaký je mez nm rozdíl? Pokud s chcete objednat zájezd, kterým se rozumí kombnace dvou a více služeb (např. organzace cesty a ubytování), předem se nformujte, s kým vlastně o zájezdu jednáte, jestl s cestovní agenturou, nebo přímo s cestovní kanceláří. Pokud název cestovní agentury neobsahuje slova cestovní agentura, pak je její povnností uvést tuto nformac ve všech propagačních materálech a označt tak prostory, ve kterých jsou zájezdy nabízeny. Co když narazíte na cestovní agenturu Pokud budete jednat o zájezdu s cestovní agenturou, měl byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří, nkolv s agenturou. V případě jakýchkolv problémů (např. porušení smluvních povnností) se proto obraťte přímo na cestovní kancelář, která je zavázána ze smlouvy. Agentura je vždy jen zprostředkovatelem zájezdu. Jednou z povnností cestovních agentur je uvedení nformace ve všech propagačních a jných nabídkových materálech, pro kterou cestovní kancelář daný zájezd zprostředkovává. p Pohlídejte s, s kým skutečně uzavíráte smlouvu. Někdy se samotná cestovní kancelář chová jako zprostředkovatel a zprostředkovává zájezd pro jnou cestovní kancelář. V tomto případě pak uzavíráte smlouvu s touto jnou cestovní kanceláří. Věnujte pozornost pojštění prot úpadku Každá cestovní kancelář musí být pojštěna prot úpadku. Ještě před uzavřením cestovní smlouvy máte právo požadovat předložení dokladu prokazujícího pojštění cestovní kanceláře prot úpadku. Často tento doklad (certfkát) naleznete na webových stránkách kanceláře nebo bude vset na jejích pobočkách. Doklad o pojštění prot úpadku kanceláře musí mít k dspozc cestovní agentura. Samotný doklad o pojštění prot úpadku je součástí každé cestovní smlouvy a musí v něm být uveden název pojšťovny, podmínky pojštění, způsob oznámení pojstné událost a dále například číslo na asstenční službu. Zda je cestovní kancelář skutečně pojštěna, s můžete ověřt na stránkách jednotlvých pojšťoven, které tento typ pojštění poskytují, nebo na webových stránkách Mnsterstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz). dtest Pomocník na cesty 5

6 Na co máte právo v případě krachu cestovní kanceláře Ať už s užíváte písečných pláží nebo se teprve těšíte na vysněnou dovolenou, měl byste vědět, na co máte právo v případě, že se objeví mrak v podobě krachu cestovní kanceláře. Pokud zkrachuje ve chvíl, kdy už jste na dovolené a součástí cestovní smlouvy bylo zajštění dopravy ze strany cestovní kanceláře, máte samozřejmě na dopravu do vaší země právo. Pokud dojde ke krachu cestovní kanceláře ještě před odjezdem na dovolenou, máte právo na vrácení zaplacené zálohy, případně celé ceny zájezdu, pokud jž byla zaplacena. Další možnou stuací je, že se zájezd uskutečnl, ale poskytnuté služby neodpovídají tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě (je poskytnuta jen část služeb nebo jsou služby poskytnuty v kratším časovém úseku). Pak máte právo na rozdíl mez tím, kolk jste za zájezd zaplatl, a tím, co bylo poskytnuto. Cestovní agentura nemusí být pojštěna prot úpadku, protože je pouze zprostředkovatelem zájezdu. Samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy s cestovní kanceláří. Jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře Jakmle se dozvíte o krachu cestovní kanceláře, zavolejte na číslo asstenční služby uvedené v dokladu o pojštění. Oznamte operátorov všechny skutečnost a řďte se jeho pokyny. Následně se obraťte na pojšťovnu. Na webových stránkách jednotlvých pojšťoven naleznete formulář pro uplatnění nároku. 6 dtest Pomocník na cesty

7 Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Zvažte, zda sleva je skutečně slevou Vždy musíte př výběru dávat pozor na to, zda sleva, kterou vás cestovní kanceláře a agentury lákají, je skutečně slevou. Je tedy vhodné najít s zájezd jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře a porovnat jejch ceny. Mohl byste totž v domnění, že zájezd kupujete velce lacně, hodně přeplatt. Prověřte s cestovní kancelář U cestovních kanceláří, stejně jako u ostatních podnkatelů, s musíte ohlídat mnoho údajů, například název, dentfkační číslo č exstující sídlo. Některé podrobnost o čnnost cestovní kanceláře lze najít také v obchodním rejstříku, který je zdarma dostupný na stránkách a kde můžete hledat podle názvu nebo IČ. Pokud cestovní kancelář nemá v rejstříku třeba výroční zprávu, může to také znamenat, že by ráda něco zatajla. Navíc nkdy nezapomínejte zkontrolovat exstenc pojštění prot úpadku. Nákup dovolené na nternetu Výběr zájezdu přes nternet je nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem, jak dovolenou vybrat. Internetu domnují servery, které nabízejí zájezdy více cestovních kanceláří. Máte pak možnost porovnávat nejen jednotlvé destnace, ale ceny a nabízené služby. Nákup zájezdů na nternetu přnáší další výhody: aktuální kurzy měn, stav počasí, recenze hotelů, sdílení zkušeností a cestovatelských zážtků, fotogalere a mapy. Platt za zájezd můžete zpravdla pomocí nternetového bankovnctví nebo složením hotovost v bance. Před odesláním fnančního obnosu s vždy vyžádejte cestovní smlouvu. p Dejte s pozor na lákavé nabídky zájezdů, které se prodávají v režmu last mnute jž několk měsíců před odjezdem na dovolenou. Zamyslete se nad tím, proč tak brzy je zájezd v nabídce last mnute nebol na poslední chvíl. To totž může ukazovat na skutečnost, že cestovní kancelář č agentura nemá dostatek peněz a snaží se zachránt. Na to ale můžete tvrdě doplatt. Pokud chcete poradt, jak vybrat cestovní kancelář nebo agenturu, zavolejte na naš poradenskou lnku na telefonním čísle Naš poradc jsou přpraven vám pomoc. dtest Pomocník na cesty 7

8 Storno zájezdu Ke stornu zájezdu, jným slovy odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy, může dojít před zahájením zájezdu pro důvody na straně zákazníka (spotřebtele) nebo cestovní kanceláře. Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specfkuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu (pops dopravy, ubytování, jeho polohu, kategor a stupeň vybavenost č rozsah stravování a dalších služeb). Cestovní smlouva musí obsahovat nformac o výš odstupného (storno poplatků), které je povnen zákazník cestovní kancelář uhradt př odstoupení. Odstoupt od smlouvy a požadovat storno poplatky může cestovní kancelář, pokud zákazník nesplnl podmínky uzavřené smlouvy (např. neuhradl požadované platby, neposkytl součnnost). Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závslost na časovém předsthu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kancelář před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkc. Storno poplatky ve výš 100 % jsou jen těžko ospravedlntelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využty a mohlo být zabráněno jejch marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, která nebyla zakoupena, cena fakultatvních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předsthem do ceny zájezdu apod.). Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, že od smlouvy odstupuje v stuac, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou cestovní kanceláří po uzavření smlouvy (vyjma případu jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % č zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu kancelář zákazníkov oznámí s předsthem mnmálně 20 dnů před zahájením zájezdu), v případě, kdy zákazník odstupuje od cestovní smlouvy pro porušení povnností ze strany kanceláře nebo v případě, kdy zákazník před zahájením zájezdu kancelář oznámí, že se zájezdu místo něj zúčastní jná osoba, která je pro to způsoblá. Od smlouvy je třeba odstoupt včas a uvést současně důvod. Můžete se tak zcela vyhnout nebo snížt výš storno poplatků (odstupného). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, jde o jednostranný právní úkon, který nevyžaduje souhlas cestovní kanceláře. Doporučujeme po cestovní kancelář požadovat vyúčtování provedených plateb a výš odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů a sledovat, aby na straně cestovní kanceláře nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Výše odstupného by měla být přměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Přílš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatné. 8 dtest Pomocník na cesty

9 Cestovní pojštění Cestovní pojštění nejčastěj kryje rzka spjatá s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě během dovolené v zahrančí. Samozřejmě exstují další možná přpojštění, která bývají dost pestrá od pojštění zpoždění letadla přes pojštění storna zájezdu až po léčebné výlohy spjaté s nemocí č úrazem spolucestujících zvířecích mazlíčků. Proč se pojstt Jste-l občané Evropské une a platíte s zdravotní pojštění ve vlastní zem, pak máte nárok, aby vaše zdravotní pojšťovna uhradla náklady na vaš zdravotní péč v zahrančí, a to v rámc nsttutu tzv. evropského zdravotního průkazu. Ovšem v jeho případě se jedná pouze o základní zdravotní péč v zařízeních, která jsou plně fnancována z veřejných zdrojů. Navíc náklady na léčbu v zahrančí často mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR a v řadě zemí se vyžaduje př lékařském ošetření spoluúčast pacenta. Co získáte Zřízením pojstné smlouvy o cestovním pojštění získáte záruku, že se o vás postará asstenční služba, se kterou pojšťovna, u níž jste s pojštění sjednal, spolupracuje. Asstenční služba funguje 24 hodn denně a to v českém jazyce. Telefonní číslo na asstenční službu a podstatné nformace o ní získáte př sjednání pojštění. V případě potíží se obracejte přímo na n. Nepřpojstíte-l se k běžnému zdravotnímu pojštění, může vás toto ušetření přjít na nemalé fnanční prostředky. Například ošetření zubů je často plně hrazeno pacentem; pokud by pacent nebyl přpojštěn, jeho domácí pojšťovna by mu po návratu nc neproplatla. V případě převozu ostatků př úmrtí (tzv. repatrace) je to obdobné a v tomto případě se jedná o velm vysoké částky. Schovávejte s veškeré doklady o platbách, aby vám pojšťovna mohla náklady po návratu do ČR proplatt. Kde a za kolk? Cestovní pojštění nabízí většna českých pojšťoven jak klasckých zdravotních, tak komerčních, které se zabývají jným oblastm pojštění. V současné době dokonce jž není an zapotřebí chodt na kamenné pobočky pro zřízení cestovního pojštění, vše lze zařídt po nternetu. Př této varantě nabízí řada pojšťoven slevu, protože tím ušetří na admnstratvních nákladech a nákladech za provze ze zprostředkování. dtest Pomocník na cesty 9

10 Faktory ovlvňující výš pojstného Svou rol př stanovení ceny pojštění sehrávají: místo pobytu (Evropa, svět s USA č svět bez USA), dále věk pojštěného, délka zahrančního pobytu a zaměření cesty (pracovní, turstcká č se sportovním zaměřením). A nakonec samozřejmě kvalta pojstné ochrany. Doporučujeme sjednávat vyšší pojstné částky zvláště na léčebné výlohy (obvykle se do nch řadí repatrace, nebol převoz ostatků do vlast v případě úmrtí) a vyšší pojstné částky na asstenční služby. p Cestovní pojštění s můžete sjednat na pobočkách pojšťoven, on-lne na webových stránkách pojšťoven nebo prostřednctvím cestovních kanceláří. Na webových stránkách pojšťoven s můžete namodelovat, kolk by stálo vaše pojštění. Zdravotní pojšťovny: Komerční pojšťovny: 10 dtest Pomocník na cesty

11 Reklamace zájezdu Vrátl jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní kancelář? Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala nformac v katalogu a slbovaný bazén chyběl zcela? Vězte, že obrana exstuje. Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, ať už má závazky plynoucí z této smlouvy plnt ona sama nebo jný smluvený dodavatel. V prax se tedy můžete vždy obrátt přímo na cestovní kancelář, se kterou máte podepsanou cestovní smlouvu, pokud nejste se zájezdem spokojen. Pokud je uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jnou cestovní kanceláří č agenturou, je možné právo ve stejné lhůtě uplatňovat zde. Právo je potřeba uplatnt bez zbytečného odkladu, nejpozděj do tří měsíců od skončení zájezdu. Pokud se zájezd nakonec nekonal, máte rovněž lhůtu tří měsíců, a to ode dne, kdy měl být zájezd ukončen. Tuto lhůtu je nutné pečlvě hlídat, protože po jejím uplynutí právo zanká. Jž před odjezdem na dovolenou s však ohlídejte, aby všechny důležté závazky ze strany cestovní kanceláře byly začleněny do cestovní smlouvy, a nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústně. Nárok na poskytnutí slevy Na jakou kompenzac máte právo, pokud vás na zájezdu nečekalo to, co podle nabídky v katalogu a cestovní smlouvy čekat mělo? Pro tyto případy exstuje nárok na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Tato sleva se odvíjí od toho, co všechno neodpovídalo nabídce. Veškeré vytýkané nedostatky je potřeba nějakým způsobem doložt č prokázat. Proto by první kroky měl spotřebtel učnt hned na místě. Nejjednodušej tím, že fotografcky zdokumentuje stav a vzhled ubytovacího zařízení, vybavení pokoje, výhled z balkonu atd. Rovněž je dobré hned upozornt svého delegáta č průvodce, pokud je taková osoba na zájezdu přítomna, na to, že stuace je odlšná od uzavřené smlouvy a požadovat nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu. Písemný doklad je možné zkust vyžádat rovněž na personálu nebo poskytovatel služby. Jako důkaz může posloužt případně také svědectví dalších účastníků. Pokud smlouva obsahuje ujednání, kterým cestovní kancelář vylučuje nebo omezuje svoj odpovědnost za vadně poskytnutou službu nebo její neposkytnutí, je třeba namítnout př reklamac neplatnost takové podmínky. Ustanovení ve spotřebtelských smlouvách, která obsahují takováto nepřměřená ujednání, jsou totž absolutně neplatná. Pokud vám zároveň vznkla škoda, je možné vůč pořadatel zájezdu uplatnt nárok na její náhradu (ne však v případě, kdy škoda vznkla objektvním okolnostm nebo byla zavněna třetí osobou, která není spojena s poskytováním cestovních služeb). dtest Pomocník na cesty 11

12 Výše slevy Otázkou je, na jak velkou slevu budete mít nárok. Vodítkem může být frankfurtská tabulka slev. Jde o sazebník, kde jsou uvedeny různé druhy nedostatků, které mohou klenta na zájezdu posthnout, a k nm uveden způsob výpočtu náhrady za takové nedostatky. Frankfurtská tabulka slev je sce nezávazný dokument, je však používána u soudů v řadě vyspělých zemí. Pokud zákazník se svou reklamací u cestovní kanceláře neuspěje, může se svého práva domáhat u soudu. p Nelamte s hlavu, jak sepsat reklamac zájezdu pro porušení cestovní smlouvy. Vše, co musíte vědět, včetně vzoru reklamace a frankfurtské tabulky slev, jsme pro vás zdarma přpravl na V závěru příručky přnášíme vzor, jak reklamovat služby podle cestovní smlouvy. 12 dtest Pomocník na cesty

13 Práva v letecké dopravě Stále více ldí dává př cestách po Evropě přednost letadlu před osobním autem, autobusem nebo vlakem. Ušetří čas a pohodlně se přepraví tam, kam potřebují. Letecká doprava má však svá specfka, a proto je vhodné se v nch alespoň trochu orentovat. Jak vybrat leteckou společnost Jednotlví dopravc poskytují svým cestujícím velm odlšnou úroveň služeb. Klascké aerolnky obvykle nabízejí na jednotlvých letech 2 až 4 třídy lšící se úrovní pohodlí a servsu. Nízkonákladoví dopravc nabízejí jednou třídu ekonomckou. V ceně letenky může, ale nemusí být zahrnuta bezplatná přeprava zavazadla č občerstvení v různém rozsahu. Přeprava zavazadel Před zakoupením letenky se vždy nformujte o podmínkách přepravy zavazadel. Tyto podmínky se u jednotlvých dopravců dametrálně odlšují. U nízkonákladových dopravců se stalo v podstatě pravdlem, že za přepravu zapsaného zavazadla je třeba zaplatt poplatek. K poltce placených odbavených zavazadel se začínají přdávat některé klascké aerolnky. Výše poplatku se pak obvykle lší př zaplacení předem oprot ceně př odbavení na letšt. Rovněž povolená hmotnost, rozměry a počet kusů odbavených a kabnových zavazadel se výrazně lší. Př překročení povolené hmotnost č rozměrů zavazadla vybírají dopravc poměrně vysoké poplatky. V případě ztráty, poškození č zpoždění př přepravě zavazadel odpovídá dopravce za vznklou škodu. Odpovědnost je však omezena lmtem 1131 SDR (cca Kč). Dojde-l k některé z těchto nepříjemných událostí, je potřeba o ní co nejdříve nformovat dopravce. Př poškození č ztrátě zavazadla je třeba nárok vůč dopravc vznést písemně do 7 dnů od doručení zavazadla nebo příletu v případě ztráty. Nároky ze zpoždění zavazadla je třeba uplatnt do 21 dnů od doručení zavazadla. Je však nanejvýš vhodné jž na letšt př vznku mmořádnost požádat na přepážce o potvrzení a následně ve výše uvedených lhůtách písemně kontaktovat dopravce. Z poradny ESC Skupna českých cestujících se vracela z návštěvy Spojených států. Večer před zpátečním letem jm však rakouský dopravce oznáml, že jejch zpáteční let je zrušen. Pro cestující bylo zajštěno ubytování, ncméně dopravce odmítl vyplatt odškodnění 600 eur s poukazem na mmořádnou okolnost v podobě nepředvídatelné techncké závady na letadle. Techncká závada ovšem obvykle není okolností, která by dopravce povnnost kompenzac vyplatt zprošťovala. Navíc se podařlo zjstt, že k závadě došlo o dva dny dříve a dopravce měl příležtost zajstt náhradní letadlo. Ve spoluprác s ESC Rakousko se tak podařlo výplatu odškodnění zajstt. dtest Pomocník na cesty 13

14 Zrušení a zpoždění letu, odepření nástupu na palubu Odlétáte-l z letště ležícího na území EU s kterýmkolv dopravcem nebo ze třetí země s evropským dopravcem, vznká vám v případě vznku některé z těchto nepříjemných okolností právo na bezplatnou péč v podobě ubytování a občerstvení, zajštění přepravy náhradním letem anebo na fnanční odškodnění ve výš 250 až 600 eur, a to za přesně defnovaných podmínek (výše kompenzace může být v závslost na nabídnutém náhradním spojení snížena na polovnu). Právo na fnanční odškodnění nemáte v případě vznku těchto okolností z důvodu vyšší moc. Pokud je let zrušen, dopravce vám tedy musí poskytnout přesměrování a nezbytnou péč. Jestlže s přesměrováním nebudete souhlast, máte právo na vrácení ceny letenky. Na odškodnění 250 až 600 eur mají právo cestující, kteří: a) nejsou o zrušení letu nformován alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo b) nejsou o zrušení letu nformován ve lhůtě od dvou týdnů do sedm dnů před plánovaným časem odletu a není jm nabídnuto přesměrování, které by jm umožnlo odletět nejpozděj dvě hodny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejch cílového místa určení nejpozděj čtyř hodny po plánovaném čase příletu, nebo c) jsou nformován o zrušení letu ve lhůtě kratší sedm dnů před plánovaným časem odletu a není jm nabídnuto přesměrování jejch letu, které by jm umožnlo odletět nejpozděj jednu hodnu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozděj dvě hodny po plánovaném čase příletu. Pokud jsou splněny předpoklady pro vznk nároku na odškodnění, je dopravce povnen vyplatt: a) 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1500 klometrů; b) 400 eur u všech letů v rámc EU delších než 1500 klometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 klometrů do 3500 klometrů; c) 600 eur u všech ostatních letů. p Blžší nformace o právech cestujících v letecké dopravě naleznete na nternetových stránkách leteckadoprava. 14 dtest Pomocník na cesty

15 Železnční doprava Řadu zajímavých možností pro letní cestování po Evropě nabízí železnční doprava. Jednotlvé země se však významně lší hustotou železnční sítě, počtem spojů, jejch kvaltou a samozřejmě cenou. Železnční podnky nabízejí řadu zvýhodněných nabídek včetně síťových jízdenek InterRal, které umožňují neomezené cestování po určtý počet dnů v rámc vybraného státu nebo celé Evropy. I na cestování vlakem se vztahují některá práva pro cestující, která platí ve všech zemích Une, v plném rozsahu se však ve všech státech uplatňují zatím pouze v meznárodní dálkové přepravě. Některé státy s po přechodnou dobu vyjednaly výjmky, na jejchž základě nemusejí jejch železnční dopravc vyplácet kompenzace cestujícím ve vntrostátní regonální, popřípadě dálkové dopravě. Zpoždění a zrušení spoje V meznárodní dopravě a vntrostátní dopravě většny evropských států mají cestující př zrušení č zpoždění spoje nad 60 mnut právo zvolt s mez zrušením své cesty spojeným s vrácením jízdného a pokračováním cesty (včetně pokračování jným náhradním spojem) s kompenzací od železnčního dopravce. Výše kompenzace ční 25 % z ceny přepravního dokladu př zpoždění od 60 do 119 mnut a 50 % z ceny přepravního dokladu př zpoždění přesahujícím 2 hodny. Dopravce nemá povnnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur. Zvláštní podmínky vyhlášené dopravcem platí pro odškodnění z ceny vybraných jízdních dokladů, jako jsou časové traťové a síťové jízdenky. Přepravní podmínky dopravce mohou stanovt vyšší míru kompenzace, popřípadě kompenzac pro cestující př kratším zpoždění. V případě, kdy zpoždění přesáhne 60 mnut a cestující chce nadále pokračovat v cestě, má právo na občerstvení přměřené čekací době a je-l to nezbytné na hotelové ubytování. V prax ncméně železnční dopravc namísto hotelového ubytování cestujícímu v případě zmeškání přípoje Dostal jste se do problémů s leteckou společností, autopůjčovnou č cestovní kanceláří z jné země EU, Norska č Islandu? Máte přeshranční problém s obchodníkem z některé u uvedených zemí? Kontaktujte Evropské spotřebtelské centrum ČR (ESC), které vám bezplatně pomůže řešt spor smírnou mmosoudní cestou. Vyplňte jednoduchý elektroncký formulář na stznost nebo pošlete e-mal na Centrum také podává nformace o právech spotřebtelů př nakupování na evropském trhu. ESC je členem sítě Evropských spotřebtelských center (ECC-Net) a jeho čnnost je fnancována Evropskou komsí a Českou obchodní nspekcí, př níž působí. dtest Pomocník na cesty 15

16 na poslední spoj dne mohou namísto ubytování zajstt přepravu do místa určení vozem taxslužby. V případě zpoždění požádejte dopravce o vystavení potvrzení a nformac, kde lze nárok na kompenzac uplatnt. Pokud dopravce nezajstí občerstvení, popřípadě ubytování, máte možnost s je sam za přměřenou cenu zakoupt. Vždy s v takovém případě uschovejte účtenku, abyste mohl požádat o její proplacení dopravcem. Informace o právech cestujících nejen v železnční dopravě naleznete na nternetových stránkách Vntrostátní cestování v rámc ČR Pro cesty v České republce je základem pro práva cestujících vyhláška Mnsterstva dopravy (tzv. přepravní řád), která upravuje práva cestujících v případě zpoždění č zrušení spoje podobně, jako je tomu v evropském nařízení. Česká republka uplatňuje formálně výjmku z evropského systému pro kompenzace př zpoždění a zrušení spoje ve vntrostátní dopravě. V současné době však České dráhy systém kompenzací dodržují dobrovolně. Omezujícím faktorem je v českém prostředí to, že nárok na fnanční odškodění může vznknout př zpoždění do dvou hodn pouze cestujícím s jízdenkou dražší než 400 Kč, protože mnmální výše kompenzace ční čtyř eura, a prodej jednosměrných jízdenek v také cenové relac není v ČR přílš častý. Vlastní systémy odškodňování cestujících mají soukromí dopravc. I ve vntrostátní dopravě máte právo na vrácení ceny jízdného a zrušení cesty př zpoždění, které přesáhne 60 mnut, České dráhy dobrovolně nabízejí vrácení jízdného př jakémkolv zpoždění. V případě zmeškání přípoje z důvodů na straně dopravce s můžete vybrat mez ukončením své cesty v přestupní stanc s vrácením poměrné část ceny jízdenky, pokračováním do cíle své cesty dalším spojem a návratem do místa odjezdu s vrácením plné ceny jízdenky. 16 dtest Pomocník na cesty

17 Reklamace zboží zakoupeného v jných zemích EU Postup př reklamac zboží zakoupeného v jných zemích EU, Norsku a na Islandu se výrazně nelší od způsobů reklamování u nás. Eurozáruka Podle evropské legslatvy má spotřebtel v celé EU právo reklamovat zboží u obchodníka, který mu toto zboží prodal. V EU ovšem nemá spotřebtel právo na tzv. eurozáruku. To, že výrobce č prodejní řetězec má pobočku také v České republce, neznamená automatcky, že jeho místní zástupce přjme reklamac zboží zakoupeného v jné zem Une. Exstují však některé výjmky, které spotřebtelům umožňují například reklamovat vady jejch vozu u autorzovaného servsu v jném státě. Tento postup je však možný pouze v případě, když s tím prodejce souhlasí a uvede v záručním lstě možnost provedení autorzované opravy v konkrétním značkovém servse v jné zem. Takzvanou eurozáruku může poskytnout například prodejce nebo výrobce elektronky č jného zboží, a to tak, že uvede na záručním lstě č jnak nakupujícímu písemně sdělí, že výrobek lze reklamovat v pobočce jeho obchodu v jné zem. Eurozáruka je tedy pouze smluvní. Jakou má spotřebtel záruku v jné zem EU Evropská legslatva poskytuje spotřebtelům ve všech členských státech jednotnou základní úroveň ochrany. V prax to znamená, že jednotlvé státy mohou národním právem zajstt spotřebtelům slnější postavení, než je dáno mnmální společnou úrovní, nemohou však práva spotřebtelů oprot společné úrovn omezt. Evropské spotřebtelské centrum pomáhá spotřebtelům řešt přeshranční spory s obchodníky z jných zemí EU, Norska č Islandu. Jak to probíhá? Spotřebtel, který jž není schopen svůj spor se zahrančním obchodníkem řešt sám, zašle Evropskému spotřebtelskému centru ČR veškeré dokumenty a komunkac s obchodníkem vztahující se k danému případu. Právníc ESC případ posoudí, pokud je podle jejch názoru požadavek spotřebtele oprávněný, postoupí případ partnerskému centru ze sítě Evropských spotřebtelských center v zem obchodníka, a to pak kontaktuje obchodníka a v jeho mateřštně ho vyzývá k nápravě protprávního jednání. Pokud se nepodaří najít smírné řešení v rámc sítě ESC (ECC-Net), dostane spotřebtel doporučení a rady, jak se případně domáhat svých práv na evropské úrovn soudní cestou. dtest Pomocník na cesty 17

18 Roamng Využívání moblu v zahrančí je stále chápáno jako luxus, za který je třeba zaplatt. Vysoké ceny za volání v roamngu v EU ovšem nedaly spát Evropské koms, která spolu s členským státy přpravla nejprve snížení cen za volání a posléze SMS. Operátoř mají povnnost nejenom snžovat ceny, ale také o jejch výš nformovat prostřednctvím SMS. Ta obsahuje nformac o cenách za volání v navštívené zem, za volání do domovské země, za příchozí hovory, za posílání SMS a za využívání datových služeb v roamngu. Rovněž je povnné poskytnout nformace o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Vlastníte-l chytrý telefon, musí vás operátor nformovat o cenách za využtí roamngových datových služeb př jejch prvním využívání po překročení hranc (např. SMS, automatcky otevřeným oknem v nternetovém prohlížeč). Pokud nechcete přímo zakázat stahování dat, můžete využít možnost stanovt s dopředu fnanční lmt, který chcete maxmálně čerpat pro datové služby v roamngu. Operátor vám musí umožnt, aby jeden z těchto lmtů byl maxmálně ve výš 50 eur (nebo ve výš datového ekvvalentu této částky). Mechansmus se však netýká užvatelů předplacené SIM karty. Exstuje mnoho různých způsobů, jakým je roamng zpoplatněn. Pokud plánujete používat svůj moblní telefon v zahrančí pouze sporadcky, bude vás zajímat jen běžná cena za mnutu volání pro danou zem, v níž se nacházíte. Tento typ roamngu máte u svého operátora předem aktvovaný a pro jeho využtí stačí jen začít v zahrančí telefonovat. Máte-l v ČR aktvovaný tarf s mnoha volným mnutam a SMS zprávam a budete v zahrančí telefonovat často, mohlo by pro vás být výhodné zaplatt fxní denní poplatek za možnost využívat volné mnuty a SMS z běžného domácího tarfu pro volání v czně. Pro občasné, ale dlouhé hovory je zase vhodné využít možnost uhradt spojovací poplatek dle země, ve které se nacházíte, a dále je vám hovor účtován, jako by probíhal v rámc České republky. Př zohlednění způsobu použtí roamngu se tak dají ušetřt nemalé fnanční prostředky. Možnost zaplatt fxní poplatek funguje obdobně pro využívání datového lmtu z vašeho domácího tarfu. Nejjednodušším řešením, jak se uchránt vysokým účtům za stažená data v zahrančí, je zablokování stahování dat. O 2 : stahování dat v roamngu zablokujete odesláním SMS ve tvaru BPR na číslo , odblokování provedete odesláním SMS ve tvaru DBPR na stejné číslo. Odeslání těchto SMS je na území ČR zdarma, v zahrančí jsou zpoplatněny dle aktuálního roamngového ceníku. T-Moble: zablokovat stahování dat je možné pouze deaktvací datových přenosů v samoobsluze Můj T-Moble. Vodafone: možná pouze úplná blokace datových přenosů na zákazncké lnce nebo v samoobsluze. p Cenová regulace se týká pouze států EU. Pokud jedete mmo území EU, seznamte se s cenam za volání, SMS a data, které platí ve vám navštívené zahranční destnac. 18 dtest Pomocník na cesty

19 VZOR Reklamace služeb podle cestovní smlouvy moje jméno a příjmení moje adresa můj telefon a e-mal název cestovní kanceláře IČ adresa cestovní kanceláře Reklamace služeb podle cestovní smlouvy Praha, 1. května 2013 Vážení, obracím se na vás s reklamací služeb poskytnutých na základě cestovní smlouvy č.... uzavřené dne... na cestovní služby spojené se zájezdem do... v době trvání od... do... Podle sjednané cestovní smlouvy mělo být mně a mé manželce v průběhu celého trvání zájezdu poskytnuto ubytování se stravováním v rozsahu all nclusve. Po příletu na místo pobytu v hotelu... nám bylo sděleno, že jmenovaný hotel služby all nclusve neposkytuje, což jsme neprodleně reklamoval u delegáta zájezdu... Po dvou dnech nám byla nabídnuta delegátem zájezdu změna ubytování v jném hotelu..., který jž sjednané úrovn služeb odpovídal. Musel jsme však na místě doplatt částku... eur na osobu za program all nclusve, tj. celkem... eur, a v prvních dvou dnech jsme s musel zajstt stravování v celkové hodnotě... eur ndvduálně (2x oběd a občerstvení pro dvě osoby za dva dny à... eur). Celková fnanční újma (mmo těžkost a narušení průběhu zájezdu), která nám v důsledku neposkytnutí služeb podle cestovní smlouvy vznkla, ční... eur, tj. podle aktuálního kurzu ČNB k dnešnímu dn celkem... Kč. Žádám vás proto v souladu s 852 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, o vyřízení této reklamace poskytnutím slevy z celkové ceny zájezdu odpovídající vznklé újmě. Výše uvedenou částku prosím bezodkladně uhraďte na běžný účet č...., nejpozděj pak ve lhůtě 30 kalendářních dnů odpovídající 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebtele. S pozdravem... (vlastnoruční podps) přílohy: kope dokladu o zaplacení částky za program all nclusve kope dokladů o zaplacení (vz výše)

20 Vydělávat chce každý. Nedovolte, aby vydělával na vaší neznalost! nebo? Blbo uzenny Vídeňské párky pro dět deklarovaný obsah masa: 70 % změřený obsah masa: 71 % 216 Kč za klogram Ponnath Řeznčtí mstř Bo deklarovaný obsah masa: 95 % změřený obsah masa: 79 % 340 Kč za klogram nebo? LG F1091QD praní: dobře (77 %) kvalta: uspokojvě (58 %) cena: 9065 Kč Semens WM16S890EU praní: dobře (73 %) kvalta: dobře (62 %) cena: Kč Roční předplatné dtestu zahrnuje 12 vydání časopsu dtest přístup do databáze výsledků testů více než výrobků přednostní servs spotřebtelské poradny zdarma přístup ke všem nformacím v moblní aplkac dtest praktcké dárky, které usnadňují každodenní spotřebtelský žvot Objednávejte na

Smlouva o zájezdu. Vady zájezdu

Smlouva o zájezdu. Vady zájezdu Každý velmi rád jezdí na dovolené, kde si konečně může pořádně odpočinout, zbavit se každodenního stresu a plně se uvolnit. Rozhodně nechceme, aby se objevily komplikace právě s naší dovolenou. Ale co

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřny na hladně NN OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE, PRÁVNICKÉ OSOBY, ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN,

Více

ERÚ znamená Energetický regulační úřad;

ERÚ znamená Energetický regulační úřad; OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN, VERZE 1/2015 Příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Kdo je ESC Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro ČR poskytuje služby umožňující spotřebiteli lépe

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o. společnosti Partnerský vztah mezi objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb společností (dále jen společnost StiBus). I. Předmět činnosti II. III. IV. Závazné objednání služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek... 3 1.2 Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy... 4 1.3 Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky... 6 1.4 Příloha č. 4:

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvod Cestovní agentura SunnyTours IC 752 393 88 Kaprova 14 110 00 Praha (dále jen CA SunnyTours ) je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 6 Zájezd Základní ustanovení 2521 Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více