Pomocník na cesty. Export z pro Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury."

Transkript

1 Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty

2 Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém Na poradenskou lnku časopsu dtest se ročně obracejí tsíce spotřebtelů. Neváhejte být jedním z nch a vytočte Pomůžeme vám, pokud budete řešt konkrétní spotřebtelský problém, nebudete s vědět rady například v oblast fnancí na nternetu nebo v mnoha jných oblastech: reklamace: jak j podat, abyste uspěl; co se zamítnutou nebo nevyřízenou reklamací, telekomunkace: co s prapodvným vyúčtováním služeb, chybějícím pokrytím sgnálu nebo přílš pomalým nternetem, energetka: jak řešt přílš vysoké zálohy č nevracení přeplatků; jak se bránt nekalým praktkám podomních prodejců elektřny nebo plynu, nákupy na neobvyklých místech: jak se zbavt nevýhodných smluv, které jste vy nebo vaš blízcí uzavřel na předváděcích akcích, nákupy na nternetu: jak na odstoupení od kupní smlouvy; problémy s poškozenou záslkou nebo neoprávněné požadavky prodejců. p Poradenská lnka dtestu na čísle je v provozu každý všední den mez 9. a 17. hodnou. Za zavolání platíte pouze cenu hovorného dle svého tarfu. Předplattelé dtestu mají na čísle k dspozc specální poradenskou lnku s přednostním servsem. Pomocník na cesty Podle právního stavu k 1. květnu Přpravl redakční kolektv, lustrace Jří Novák. dtest, vydavatel Občanské sdružení spotřebtelů TEST (IČ: ) se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10 Vršovce. Techncké zpracování Elena Saltuarová, Revoluce 1575/2, Praha 4. Přetsk zapovězen. Občanské sdružení spotřebtelů TEST, Praha

3 O dtestu Úvod Od roku 1994 jsme otestoval jž více než výrobků a každý měsíc publkujeme nové nezávslé testy potravn, domácích spotřebčů, výrobků pro dět, elektronky a dalších. Nedávno jsme spustl praktckou moblní aplkac dtest pro chytré telefony s operačním systémy Androd a Apple OS. Provozujeme spotřebtelskou poradnu, která každoročně zodpoví desettsíce dotazů. Na webových stránkách zveřejňujeme kromě testů také aktuální články na spotřebtelská témata. Veřejně bojujeme s nejrůznějším podvodníky, vyzýváme je k nápravě a v případě potřeby podáváme žaloby. Největší devzou dtestu je jeho absolutní nezávslost, mmo jné díky absenc jakýchkol příjmů z reklamy. Nezávslé testy a další služby pro spotřebtele hradíme z příjmů z předplatného a částečně z veřejných zdrojů. Děkujeme, že spolu s nám pomáháte zlepšt stuac spotřebtelů v České republce. Blížící se letní sezóna znamená pro mnohé synonymum dovolených a cestování. Většnou jsou to chvíle pohody a odpočnku (ať už aktvního, nebo pasvního), které s chce člověk co nejvíce užít. Stačí však málo a příjemné relaxování vystřídá nejstota a stres. V naší aktualzované cestovatelské příručce, kterou jsme od mnulého roku rozšířl, najdete spoustu užtečných nformací například že př výběru cestovní kanceláře je v současné době téměř samozřejmostí ověřt s, jestl je pojštěná prot krachu, nebo že přílš vysoké storno poplatky př zrušení zájezdu mohou být sjednány v rozporu se zákonem. Mmochodem víte, že cestovní kancelář a cestovní agentura není to stejné? Cestovní pojštění je dalším důležtým krokem pro naplánování bezstarostné dovolené. Pokud totž vyrazíte za hrance pouze s běžným zdravotním pojštěním, nebudete mít kryté všechny výdaje spojené s lékařským zákrokem a například za ošetření u zubaře budete muset platt nemalé částky. Zajímá vás, jaká máte práva v letecké č železnční dopravě? Jaký nárok vznká cestujícímu například př výrazném zpoždění spoje? Nebo co dělat př ztrátě zavazadel? Věnoval jsme se všem těmto oblastem a přpravl klíč, jak v takových stuacích postupovat. A pro letošní rok jsme nově zpracoval téma reklamace zboží zakoupeného v zahrančí. Váš dtest dtest Pomocník na cesty 3

4 Rady před cestou do zahrančí Vyhledejte s nformace Než se vydáte do zahrančí, zjstěte s co nejvíce nformací o podmínkách cestování do konkrétní země, zvláštnostech a rzcích, která tam na vás mohou čekat. Základní nformace naleznete na webových stránkách Mnsterstva zahrančních věcí ČR v kaptole Cestujeme, podkaptole Státy světa nformace na cesty. Aktuální nformace vám poskytne zastuptelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Pojstěte se Př cestách do zahrančí doporučujeme sjednat pojštění úhrady léčebných výloh; bez tohoto pojštění se vystavujete komplkacím př jejch úhradě na místě. Dále s na stránkách Mnsterstva zdravotnctví ČR vyhledejte, se kterým státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Využjte webovou aplkac Dobrovolná regstrace občanů př cestách do zahrančí, která funguje na dobrovolném poskytování nformací o plánovaném pobytu v zahrančí. Získané nformace slouží konzulární službě, aby vám mohla poskytovat pomoc př mmořádných událostech (přírodních katastrofách, socálních nepokojích). Aplkac naleznete na drozd.mzv.cz. Chraňte své doklady a cennost Hlídejte s své cestovní doklady a cenné předměty. Je vhodné tyto věc neukládat pohromadě, ale rozdělt je na více míst. Dodržujte místní zákony a zvyklost Př nerespektování zákonů zvyklostí dané země se vystavujete velkým problémům, které vás mohou ohrožovat nejen vysokým sankcem, ale též vystavovat ohrožení zdraví žvota. Vždy pamatujte na to, že vám může pomoc zastuptelský úřad V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátt na příslušný zastuptelský úřad ČR. Také je možné obrátt se na Operační a nformační centrum Mnsterstva zahrančních věcí ČR na telefonním čísle dtest Pomocník na cesty

5 Cestovní kancelář versus cestovní agentura Jaký je mez nm rozdíl? Pokud s chcete objednat zájezd, kterým se rozumí kombnace dvou a více služeb (např. organzace cesty a ubytování), předem se nformujte, s kým vlastně o zájezdu jednáte, jestl s cestovní agenturou, nebo přímo s cestovní kanceláří. Pokud název cestovní agentury neobsahuje slova cestovní agentura, pak je její povnností uvést tuto nformac ve všech propagačních materálech a označt tak prostory, ve kterých jsou zájezdy nabízeny. Co když narazíte na cestovní agenturu Pokud budete jednat o zájezdu s cestovní agenturou, měl byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří, nkolv s agenturou. V případě jakýchkolv problémů (např. porušení smluvních povnností) se proto obraťte přímo na cestovní kancelář, která je zavázána ze smlouvy. Agentura je vždy jen zprostředkovatelem zájezdu. Jednou z povnností cestovních agentur je uvedení nformace ve všech propagačních a jných nabídkových materálech, pro kterou cestovní kancelář daný zájezd zprostředkovává. p Pohlídejte s, s kým skutečně uzavíráte smlouvu. Někdy se samotná cestovní kancelář chová jako zprostředkovatel a zprostředkovává zájezd pro jnou cestovní kancelář. V tomto případě pak uzavíráte smlouvu s touto jnou cestovní kanceláří. Věnujte pozornost pojštění prot úpadku Každá cestovní kancelář musí být pojštěna prot úpadku. Ještě před uzavřením cestovní smlouvy máte právo požadovat předložení dokladu prokazujícího pojštění cestovní kanceláře prot úpadku. Často tento doklad (certfkát) naleznete na webových stránkách kanceláře nebo bude vset na jejích pobočkách. Doklad o pojštění prot úpadku kanceláře musí mít k dspozc cestovní agentura. Samotný doklad o pojštění prot úpadku je součástí každé cestovní smlouvy a musí v něm být uveden název pojšťovny, podmínky pojštění, způsob oznámení pojstné událost a dále například číslo na asstenční službu. Zda je cestovní kancelář skutečně pojštěna, s můžete ověřt na stránkách jednotlvých pojšťoven, které tento typ pojštění poskytují, nebo na webových stránkách Mnsterstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz). dtest Pomocník na cesty 5

6 Na co máte právo v případě krachu cestovní kanceláře Ať už s užíváte písečných pláží nebo se teprve těšíte na vysněnou dovolenou, měl byste vědět, na co máte právo v případě, že se objeví mrak v podobě krachu cestovní kanceláře. Pokud zkrachuje ve chvíl, kdy už jste na dovolené a součástí cestovní smlouvy bylo zajštění dopravy ze strany cestovní kanceláře, máte samozřejmě na dopravu do vaší země právo. Pokud dojde ke krachu cestovní kanceláře ještě před odjezdem na dovolenou, máte právo na vrácení zaplacené zálohy, případně celé ceny zájezdu, pokud jž byla zaplacena. Další možnou stuací je, že se zájezd uskutečnl, ale poskytnuté služby neodpovídají tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě (je poskytnuta jen část služeb nebo jsou služby poskytnuty v kratším časovém úseku). Pak máte právo na rozdíl mez tím, kolk jste za zájezd zaplatl, a tím, co bylo poskytnuto. Cestovní agentura nemusí být pojštěna prot úpadku, protože je pouze zprostředkovatelem zájezdu. Samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy s cestovní kanceláří. Jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře Jakmle se dozvíte o krachu cestovní kanceláře, zavolejte na číslo asstenční služby uvedené v dokladu o pojštění. Oznamte operátorov všechny skutečnost a řďte se jeho pokyny. Následně se obraťte na pojšťovnu. Na webových stránkách jednotlvých pojšťoven naleznete formulář pro uplatnění nároku. 6 dtest Pomocník na cesty

7 Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Zvažte, zda sleva je skutečně slevou Vždy musíte př výběru dávat pozor na to, zda sleva, kterou vás cestovní kanceláře a agentury lákají, je skutečně slevou. Je tedy vhodné najít s zájezd jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře a porovnat jejch ceny. Mohl byste totž v domnění, že zájezd kupujete velce lacně, hodně přeplatt. Prověřte s cestovní kancelář U cestovních kanceláří, stejně jako u ostatních podnkatelů, s musíte ohlídat mnoho údajů, například název, dentfkační číslo č exstující sídlo. Některé podrobnost o čnnost cestovní kanceláře lze najít také v obchodním rejstříku, který je zdarma dostupný na stránkách a kde můžete hledat podle názvu nebo IČ. Pokud cestovní kancelář nemá v rejstříku třeba výroční zprávu, může to také znamenat, že by ráda něco zatajla. Navíc nkdy nezapomínejte zkontrolovat exstenc pojštění prot úpadku. Nákup dovolené na nternetu Výběr zájezdu přes nternet je nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem, jak dovolenou vybrat. Internetu domnují servery, které nabízejí zájezdy více cestovních kanceláří. Máte pak možnost porovnávat nejen jednotlvé destnace, ale ceny a nabízené služby. Nákup zájezdů na nternetu přnáší další výhody: aktuální kurzy měn, stav počasí, recenze hotelů, sdílení zkušeností a cestovatelských zážtků, fotogalere a mapy. Platt za zájezd můžete zpravdla pomocí nternetového bankovnctví nebo složením hotovost v bance. Před odesláním fnančního obnosu s vždy vyžádejte cestovní smlouvu. p Dejte s pozor na lákavé nabídky zájezdů, které se prodávají v režmu last mnute jž několk měsíců před odjezdem na dovolenou. Zamyslete se nad tím, proč tak brzy je zájezd v nabídce last mnute nebol na poslední chvíl. To totž může ukazovat na skutečnost, že cestovní kancelář č agentura nemá dostatek peněz a snaží se zachránt. Na to ale můžete tvrdě doplatt. Pokud chcete poradt, jak vybrat cestovní kancelář nebo agenturu, zavolejte na naš poradenskou lnku na telefonním čísle Naš poradc jsou přpraven vám pomoc. dtest Pomocník na cesty 7

8 Storno zájezdu Ke stornu zájezdu, jným slovy odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy, může dojít před zahájením zájezdu pro důvody na straně zákazníka (spotřebtele) nebo cestovní kanceláře. Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specfkuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu (pops dopravy, ubytování, jeho polohu, kategor a stupeň vybavenost č rozsah stravování a dalších služeb). Cestovní smlouva musí obsahovat nformac o výš odstupného (storno poplatků), které je povnen zákazník cestovní kancelář uhradt př odstoupení. Odstoupt od smlouvy a požadovat storno poplatky může cestovní kancelář, pokud zákazník nesplnl podmínky uzavřené smlouvy (např. neuhradl požadované platby, neposkytl součnnost). Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závslost na časovém předsthu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kancelář před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkc. Storno poplatky ve výš 100 % jsou jen těžko ospravedlntelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využty a mohlo být zabráněno jejch marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, která nebyla zakoupena, cena fakultatvních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předsthem do ceny zájezdu apod.). Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, že od smlouvy odstupuje v stuac, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou cestovní kanceláří po uzavření smlouvy (vyjma případu jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % č zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu kancelář zákazníkov oznámí s předsthem mnmálně 20 dnů před zahájením zájezdu), v případě, kdy zákazník odstupuje od cestovní smlouvy pro porušení povnností ze strany kanceláře nebo v případě, kdy zákazník před zahájením zájezdu kancelář oznámí, že se zájezdu místo něj zúčastní jná osoba, která je pro to způsoblá. Od smlouvy je třeba odstoupt včas a uvést současně důvod. Můžete se tak zcela vyhnout nebo snížt výš storno poplatků (odstupného). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, jde o jednostranný právní úkon, který nevyžaduje souhlas cestovní kanceláře. Doporučujeme po cestovní kancelář požadovat vyúčtování provedených plateb a výš odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů a sledovat, aby na straně cestovní kanceláře nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Výše odstupného by měla být přměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Přílš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatné. 8 dtest Pomocník na cesty

9 Cestovní pojštění Cestovní pojštění nejčastěj kryje rzka spjatá s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě během dovolené v zahrančí. Samozřejmě exstují další možná přpojštění, která bývají dost pestrá od pojštění zpoždění letadla přes pojštění storna zájezdu až po léčebné výlohy spjaté s nemocí č úrazem spolucestujících zvířecích mazlíčků. Proč se pojstt Jste-l občané Evropské une a platíte s zdravotní pojštění ve vlastní zem, pak máte nárok, aby vaše zdravotní pojšťovna uhradla náklady na vaš zdravotní péč v zahrančí, a to v rámc nsttutu tzv. evropského zdravotního průkazu. Ovšem v jeho případě se jedná pouze o základní zdravotní péč v zařízeních, která jsou plně fnancována z veřejných zdrojů. Navíc náklady na léčbu v zahrančí často mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR a v řadě zemí se vyžaduje př lékařském ošetření spoluúčast pacenta. Co získáte Zřízením pojstné smlouvy o cestovním pojštění získáte záruku, že se o vás postará asstenční služba, se kterou pojšťovna, u níž jste s pojštění sjednal, spolupracuje. Asstenční služba funguje 24 hodn denně a to v českém jazyce. Telefonní číslo na asstenční službu a podstatné nformace o ní získáte př sjednání pojštění. V případě potíží se obracejte přímo na n. Nepřpojstíte-l se k běžnému zdravotnímu pojštění, může vás toto ušetření přjít na nemalé fnanční prostředky. Například ošetření zubů je často plně hrazeno pacentem; pokud by pacent nebyl přpojštěn, jeho domácí pojšťovna by mu po návratu nc neproplatla. V případě převozu ostatků př úmrtí (tzv. repatrace) je to obdobné a v tomto případě se jedná o velm vysoké částky. Schovávejte s veškeré doklady o platbách, aby vám pojšťovna mohla náklady po návratu do ČR proplatt. Kde a za kolk? Cestovní pojštění nabízí většna českých pojšťoven jak klasckých zdravotních, tak komerčních, které se zabývají jným oblastm pojštění. V současné době dokonce jž není an zapotřebí chodt na kamenné pobočky pro zřízení cestovního pojštění, vše lze zařídt po nternetu. Př této varantě nabízí řada pojšťoven slevu, protože tím ušetří na admnstratvních nákladech a nákladech za provze ze zprostředkování. dtest Pomocník na cesty 9

10 Faktory ovlvňující výš pojstného Svou rol př stanovení ceny pojštění sehrávají: místo pobytu (Evropa, svět s USA č svět bez USA), dále věk pojštěného, délka zahrančního pobytu a zaměření cesty (pracovní, turstcká č se sportovním zaměřením). A nakonec samozřejmě kvalta pojstné ochrany. Doporučujeme sjednávat vyšší pojstné částky zvláště na léčebné výlohy (obvykle se do nch řadí repatrace, nebol převoz ostatků do vlast v případě úmrtí) a vyšší pojstné částky na asstenční služby. p Cestovní pojštění s můžete sjednat na pobočkách pojšťoven, on-lne na webových stránkách pojšťoven nebo prostřednctvím cestovních kanceláří. Na webových stránkách pojšťoven s můžete namodelovat, kolk by stálo vaše pojštění. Zdravotní pojšťovny: Komerční pojšťovny: 10 dtest Pomocník na cesty

11 Reklamace zájezdu Vrátl jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní kancelář? Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala nformac v katalogu a slbovaný bazén chyběl zcela? Vězte, že obrana exstuje. Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, ať už má závazky plynoucí z této smlouvy plnt ona sama nebo jný smluvený dodavatel. V prax se tedy můžete vždy obrátt přímo na cestovní kancelář, se kterou máte podepsanou cestovní smlouvu, pokud nejste se zájezdem spokojen. Pokud je uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jnou cestovní kanceláří č agenturou, je možné právo ve stejné lhůtě uplatňovat zde. Právo je potřeba uplatnt bez zbytečného odkladu, nejpozděj do tří měsíců od skončení zájezdu. Pokud se zájezd nakonec nekonal, máte rovněž lhůtu tří měsíců, a to ode dne, kdy měl být zájezd ukončen. Tuto lhůtu je nutné pečlvě hlídat, protože po jejím uplynutí právo zanká. Jž před odjezdem na dovolenou s však ohlídejte, aby všechny důležté závazky ze strany cestovní kanceláře byly začleněny do cestovní smlouvy, a nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústně. Nárok na poskytnutí slevy Na jakou kompenzac máte právo, pokud vás na zájezdu nečekalo to, co podle nabídky v katalogu a cestovní smlouvy čekat mělo? Pro tyto případy exstuje nárok na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Tato sleva se odvíjí od toho, co všechno neodpovídalo nabídce. Veškeré vytýkané nedostatky je potřeba nějakým způsobem doložt č prokázat. Proto by první kroky měl spotřebtel učnt hned na místě. Nejjednodušej tím, že fotografcky zdokumentuje stav a vzhled ubytovacího zařízení, vybavení pokoje, výhled z balkonu atd. Rovněž je dobré hned upozornt svého delegáta č průvodce, pokud je taková osoba na zájezdu přítomna, na to, že stuace je odlšná od uzavřené smlouvy a požadovat nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu. Písemný doklad je možné zkust vyžádat rovněž na personálu nebo poskytovatel služby. Jako důkaz může posloužt případně také svědectví dalších účastníků. Pokud smlouva obsahuje ujednání, kterým cestovní kancelář vylučuje nebo omezuje svoj odpovědnost za vadně poskytnutou službu nebo její neposkytnutí, je třeba namítnout př reklamac neplatnost takové podmínky. Ustanovení ve spotřebtelských smlouvách, která obsahují takováto nepřměřená ujednání, jsou totž absolutně neplatná. Pokud vám zároveň vznkla škoda, je možné vůč pořadatel zájezdu uplatnt nárok na její náhradu (ne však v případě, kdy škoda vznkla objektvním okolnostm nebo byla zavněna třetí osobou, která není spojena s poskytováním cestovních služeb). dtest Pomocník na cesty 11

12 Výše slevy Otázkou je, na jak velkou slevu budete mít nárok. Vodítkem může být frankfurtská tabulka slev. Jde o sazebník, kde jsou uvedeny různé druhy nedostatků, které mohou klenta na zájezdu posthnout, a k nm uveden způsob výpočtu náhrady za takové nedostatky. Frankfurtská tabulka slev je sce nezávazný dokument, je však používána u soudů v řadě vyspělých zemí. Pokud zákazník se svou reklamací u cestovní kanceláře neuspěje, může se svého práva domáhat u soudu. p Nelamte s hlavu, jak sepsat reklamac zájezdu pro porušení cestovní smlouvy. Vše, co musíte vědět, včetně vzoru reklamace a frankfurtské tabulky slev, jsme pro vás zdarma přpravl na V závěru příručky přnášíme vzor, jak reklamovat služby podle cestovní smlouvy. 12 dtest Pomocník na cesty

13 Práva v letecké dopravě Stále více ldí dává př cestách po Evropě přednost letadlu před osobním autem, autobusem nebo vlakem. Ušetří čas a pohodlně se přepraví tam, kam potřebují. Letecká doprava má však svá specfka, a proto je vhodné se v nch alespoň trochu orentovat. Jak vybrat leteckou společnost Jednotlví dopravc poskytují svým cestujícím velm odlšnou úroveň služeb. Klascké aerolnky obvykle nabízejí na jednotlvých letech 2 až 4 třídy lšící se úrovní pohodlí a servsu. Nízkonákladoví dopravc nabízejí jednou třídu ekonomckou. V ceně letenky může, ale nemusí být zahrnuta bezplatná přeprava zavazadla č občerstvení v různém rozsahu. Přeprava zavazadel Před zakoupením letenky se vždy nformujte o podmínkách přepravy zavazadel. Tyto podmínky se u jednotlvých dopravců dametrálně odlšují. U nízkonákladových dopravců se stalo v podstatě pravdlem, že za přepravu zapsaného zavazadla je třeba zaplatt poplatek. K poltce placených odbavených zavazadel se začínají přdávat některé klascké aerolnky. Výše poplatku se pak obvykle lší př zaplacení předem oprot ceně př odbavení na letšt. Rovněž povolená hmotnost, rozměry a počet kusů odbavených a kabnových zavazadel se výrazně lší. Př překročení povolené hmotnost č rozměrů zavazadla vybírají dopravc poměrně vysoké poplatky. V případě ztráty, poškození č zpoždění př přepravě zavazadel odpovídá dopravce za vznklou škodu. Odpovědnost je však omezena lmtem 1131 SDR (cca Kč). Dojde-l k některé z těchto nepříjemných událostí, je potřeba o ní co nejdříve nformovat dopravce. Př poškození č ztrátě zavazadla je třeba nárok vůč dopravc vznést písemně do 7 dnů od doručení zavazadla nebo příletu v případě ztráty. Nároky ze zpoždění zavazadla je třeba uplatnt do 21 dnů od doručení zavazadla. Je však nanejvýš vhodné jž na letšt př vznku mmořádnost požádat na přepážce o potvrzení a následně ve výše uvedených lhůtách písemně kontaktovat dopravce. Z poradny ESC Skupna českých cestujících se vracela z návštěvy Spojených států. Večer před zpátečním letem jm však rakouský dopravce oznáml, že jejch zpáteční let je zrušen. Pro cestující bylo zajštěno ubytování, ncméně dopravce odmítl vyplatt odškodnění 600 eur s poukazem na mmořádnou okolnost v podobě nepředvídatelné techncké závady na letadle. Techncká závada ovšem obvykle není okolností, která by dopravce povnnost kompenzac vyplatt zprošťovala. Navíc se podařlo zjstt, že k závadě došlo o dva dny dříve a dopravce měl příležtost zajstt náhradní letadlo. Ve spoluprác s ESC Rakousko se tak podařlo výplatu odškodnění zajstt. dtest Pomocník na cesty 13

14 Zrušení a zpoždění letu, odepření nástupu na palubu Odlétáte-l z letště ležícího na území EU s kterýmkolv dopravcem nebo ze třetí země s evropským dopravcem, vznká vám v případě vznku některé z těchto nepříjemných okolností právo na bezplatnou péč v podobě ubytování a občerstvení, zajštění přepravy náhradním letem anebo na fnanční odškodnění ve výš 250 až 600 eur, a to za přesně defnovaných podmínek (výše kompenzace může být v závslost na nabídnutém náhradním spojení snížena na polovnu). Právo na fnanční odškodnění nemáte v případě vznku těchto okolností z důvodu vyšší moc. Pokud je let zrušen, dopravce vám tedy musí poskytnout přesměrování a nezbytnou péč. Jestlže s přesměrováním nebudete souhlast, máte právo na vrácení ceny letenky. Na odškodnění 250 až 600 eur mají právo cestující, kteří: a) nejsou o zrušení letu nformován alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo b) nejsou o zrušení letu nformován ve lhůtě od dvou týdnů do sedm dnů před plánovaným časem odletu a není jm nabídnuto přesměrování, které by jm umožnlo odletět nejpozděj dvě hodny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejch cílového místa určení nejpozděj čtyř hodny po plánovaném čase příletu, nebo c) jsou nformován o zrušení letu ve lhůtě kratší sedm dnů před plánovaným časem odletu a není jm nabídnuto přesměrování jejch letu, které by jm umožnlo odletět nejpozděj jednu hodnu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozděj dvě hodny po plánovaném čase příletu. Pokud jsou splněny předpoklady pro vznk nároku na odškodnění, je dopravce povnen vyplatt: a) 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1500 klometrů; b) 400 eur u všech letů v rámc EU delších než 1500 klometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 klometrů do 3500 klometrů; c) 600 eur u všech ostatních letů. p Blžší nformace o právech cestujících v letecké dopravě naleznete na nternetových stránkách leteckadoprava. 14 dtest Pomocník na cesty

15 Železnční doprava Řadu zajímavých možností pro letní cestování po Evropě nabízí železnční doprava. Jednotlvé země se však významně lší hustotou železnční sítě, počtem spojů, jejch kvaltou a samozřejmě cenou. Železnční podnky nabízejí řadu zvýhodněných nabídek včetně síťových jízdenek InterRal, které umožňují neomezené cestování po určtý počet dnů v rámc vybraného státu nebo celé Evropy. I na cestování vlakem se vztahují některá práva pro cestující, která platí ve všech zemích Une, v plném rozsahu se však ve všech státech uplatňují zatím pouze v meznárodní dálkové přepravě. Některé státy s po přechodnou dobu vyjednaly výjmky, na jejchž základě nemusejí jejch železnční dopravc vyplácet kompenzace cestujícím ve vntrostátní regonální, popřípadě dálkové dopravě. Zpoždění a zrušení spoje V meznárodní dopravě a vntrostátní dopravě většny evropských států mají cestující př zrušení č zpoždění spoje nad 60 mnut právo zvolt s mez zrušením své cesty spojeným s vrácením jízdného a pokračováním cesty (včetně pokračování jným náhradním spojem) s kompenzací od železnčního dopravce. Výše kompenzace ční 25 % z ceny přepravního dokladu př zpoždění od 60 do 119 mnut a 50 % z ceny přepravního dokladu př zpoždění přesahujícím 2 hodny. Dopravce nemá povnnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur. Zvláštní podmínky vyhlášené dopravcem platí pro odškodnění z ceny vybraných jízdních dokladů, jako jsou časové traťové a síťové jízdenky. Přepravní podmínky dopravce mohou stanovt vyšší míru kompenzace, popřípadě kompenzac pro cestující př kratším zpoždění. V případě, kdy zpoždění přesáhne 60 mnut a cestující chce nadále pokračovat v cestě, má právo na občerstvení přměřené čekací době a je-l to nezbytné na hotelové ubytování. V prax ncméně železnční dopravc namísto hotelového ubytování cestujícímu v případě zmeškání přípoje Dostal jste se do problémů s leteckou společností, autopůjčovnou č cestovní kanceláří z jné země EU, Norska č Islandu? Máte přeshranční problém s obchodníkem z některé u uvedených zemí? Kontaktujte Evropské spotřebtelské centrum ČR (ESC), které vám bezplatně pomůže řešt spor smírnou mmosoudní cestou. Vyplňte jednoduchý elektroncký formulář na stznost nebo pošlete e-mal na Centrum také podává nformace o právech spotřebtelů př nakupování na evropském trhu. ESC je členem sítě Evropských spotřebtelských center (ECC-Net) a jeho čnnost je fnancována Evropskou komsí a Českou obchodní nspekcí, př níž působí. dtest Pomocník na cesty 15

16 na poslední spoj dne mohou namísto ubytování zajstt přepravu do místa určení vozem taxslužby. V případě zpoždění požádejte dopravce o vystavení potvrzení a nformac, kde lze nárok na kompenzac uplatnt. Pokud dopravce nezajstí občerstvení, popřípadě ubytování, máte možnost s je sam za přměřenou cenu zakoupt. Vždy s v takovém případě uschovejte účtenku, abyste mohl požádat o její proplacení dopravcem. Informace o právech cestujících nejen v železnční dopravě naleznete na nternetových stránkách Vntrostátní cestování v rámc ČR Pro cesty v České republce je základem pro práva cestujících vyhláška Mnsterstva dopravy (tzv. přepravní řád), která upravuje práva cestujících v případě zpoždění č zrušení spoje podobně, jako je tomu v evropském nařízení. Česká republka uplatňuje formálně výjmku z evropského systému pro kompenzace př zpoždění a zrušení spoje ve vntrostátní dopravě. V současné době však České dráhy systém kompenzací dodržují dobrovolně. Omezujícím faktorem je v českém prostředí to, že nárok na fnanční odškodění může vznknout př zpoždění do dvou hodn pouze cestujícím s jízdenkou dražší než 400 Kč, protože mnmální výše kompenzace ční čtyř eura, a prodej jednosměrných jízdenek v také cenové relac není v ČR přílš častý. Vlastní systémy odškodňování cestujících mají soukromí dopravc. I ve vntrostátní dopravě máte právo na vrácení ceny jízdného a zrušení cesty př zpoždění, které přesáhne 60 mnut, České dráhy dobrovolně nabízejí vrácení jízdného př jakémkolv zpoždění. V případě zmeškání přípoje z důvodů na straně dopravce s můžete vybrat mez ukončením své cesty v přestupní stanc s vrácením poměrné část ceny jízdenky, pokračováním do cíle své cesty dalším spojem a návratem do místa odjezdu s vrácením plné ceny jízdenky. 16 dtest Pomocník na cesty

17 Reklamace zboží zakoupeného v jných zemích EU Postup př reklamac zboží zakoupeného v jných zemích EU, Norsku a na Islandu se výrazně nelší od způsobů reklamování u nás. Eurozáruka Podle evropské legslatvy má spotřebtel v celé EU právo reklamovat zboží u obchodníka, který mu toto zboží prodal. V EU ovšem nemá spotřebtel právo na tzv. eurozáruku. To, že výrobce č prodejní řetězec má pobočku také v České republce, neznamená automatcky, že jeho místní zástupce přjme reklamac zboží zakoupeného v jné zem Une. Exstují však některé výjmky, které spotřebtelům umožňují například reklamovat vady jejch vozu u autorzovaného servsu v jném státě. Tento postup je však možný pouze v případě, když s tím prodejce souhlasí a uvede v záručním lstě možnost provedení autorzované opravy v konkrétním značkovém servse v jné zem. Takzvanou eurozáruku může poskytnout například prodejce nebo výrobce elektronky č jného zboží, a to tak, že uvede na záručním lstě č jnak nakupujícímu písemně sdělí, že výrobek lze reklamovat v pobočce jeho obchodu v jné zem. Eurozáruka je tedy pouze smluvní. Jakou má spotřebtel záruku v jné zem EU Evropská legslatva poskytuje spotřebtelům ve všech členských státech jednotnou základní úroveň ochrany. V prax to znamená, že jednotlvé státy mohou národním právem zajstt spotřebtelům slnější postavení, než je dáno mnmální společnou úrovní, nemohou však práva spotřebtelů oprot společné úrovn omezt. Evropské spotřebtelské centrum pomáhá spotřebtelům řešt přeshranční spory s obchodníky z jných zemí EU, Norska č Islandu. Jak to probíhá? Spotřebtel, který jž není schopen svůj spor se zahrančním obchodníkem řešt sám, zašle Evropskému spotřebtelskému centru ČR veškeré dokumenty a komunkac s obchodníkem vztahující se k danému případu. Právníc ESC případ posoudí, pokud je podle jejch názoru požadavek spotřebtele oprávněný, postoupí případ partnerskému centru ze sítě Evropských spotřebtelských center v zem obchodníka, a to pak kontaktuje obchodníka a v jeho mateřštně ho vyzývá k nápravě protprávního jednání. Pokud se nepodaří najít smírné řešení v rámc sítě ESC (ECC-Net), dostane spotřebtel doporučení a rady, jak se případně domáhat svých práv na evropské úrovn soudní cestou. dtest Pomocník na cesty 17

18 Roamng Využívání moblu v zahrančí je stále chápáno jako luxus, za který je třeba zaplatt. Vysoké ceny za volání v roamngu v EU ovšem nedaly spát Evropské koms, která spolu s členským státy přpravla nejprve snížení cen za volání a posléze SMS. Operátoř mají povnnost nejenom snžovat ceny, ale také o jejch výš nformovat prostřednctvím SMS. Ta obsahuje nformac o cenách za volání v navštívené zem, za volání do domovské země, za příchozí hovory, za posílání SMS a za využívání datových služeb v roamngu. Rovněž je povnné poskytnout nformace o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Vlastníte-l chytrý telefon, musí vás operátor nformovat o cenách za využtí roamngových datových služeb př jejch prvním využívání po překročení hranc (např. SMS, automatcky otevřeným oknem v nternetovém prohlížeč). Pokud nechcete přímo zakázat stahování dat, můžete využít možnost stanovt s dopředu fnanční lmt, který chcete maxmálně čerpat pro datové služby v roamngu. Operátor vám musí umožnt, aby jeden z těchto lmtů byl maxmálně ve výš 50 eur (nebo ve výš datového ekvvalentu této částky). Mechansmus se však netýká užvatelů předplacené SIM karty. Exstuje mnoho různých způsobů, jakým je roamng zpoplatněn. Pokud plánujete používat svůj moblní telefon v zahrančí pouze sporadcky, bude vás zajímat jen běžná cena za mnutu volání pro danou zem, v níž se nacházíte. Tento typ roamngu máte u svého operátora předem aktvovaný a pro jeho využtí stačí jen začít v zahrančí telefonovat. Máte-l v ČR aktvovaný tarf s mnoha volným mnutam a SMS zprávam a budete v zahrančí telefonovat často, mohlo by pro vás být výhodné zaplatt fxní denní poplatek za možnost využívat volné mnuty a SMS z běžného domácího tarfu pro volání v czně. Pro občasné, ale dlouhé hovory je zase vhodné využít možnost uhradt spojovací poplatek dle země, ve které se nacházíte, a dále je vám hovor účtován, jako by probíhal v rámc České republky. Př zohlednění způsobu použtí roamngu se tak dají ušetřt nemalé fnanční prostředky. Možnost zaplatt fxní poplatek funguje obdobně pro využívání datového lmtu z vašeho domácího tarfu. Nejjednodušším řešením, jak se uchránt vysokým účtům za stažená data v zahrančí, je zablokování stahování dat. O 2 : stahování dat v roamngu zablokujete odesláním SMS ve tvaru BPR na číslo , odblokování provedete odesláním SMS ve tvaru DBPR na stejné číslo. Odeslání těchto SMS je na území ČR zdarma, v zahrančí jsou zpoplatněny dle aktuálního roamngového ceníku. T-Moble: zablokovat stahování dat je možné pouze deaktvací datových přenosů v samoobsluze Můj T-Moble. Vodafone: možná pouze úplná blokace datových přenosů na zákazncké lnce nebo v samoobsluze. p Cenová regulace se týká pouze států EU. Pokud jedete mmo území EU, seznamte se s cenam za volání, SMS a data, které platí ve vám navštívené zahranční destnac. 18 dtest Pomocník na cesty

19 VZOR Reklamace služeb podle cestovní smlouvy moje jméno a příjmení moje adresa můj telefon a e-mal název cestovní kanceláře IČ adresa cestovní kanceláře Reklamace služeb podle cestovní smlouvy Praha, 1. května 2013 Vážení, obracím se na vás s reklamací služeb poskytnutých na základě cestovní smlouvy č.... uzavřené dne... na cestovní služby spojené se zájezdem do... v době trvání od... do... Podle sjednané cestovní smlouvy mělo být mně a mé manželce v průběhu celého trvání zájezdu poskytnuto ubytování se stravováním v rozsahu all nclusve. Po příletu na místo pobytu v hotelu... nám bylo sděleno, že jmenovaný hotel služby all nclusve neposkytuje, což jsme neprodleně reklamoval u delegáta zájezdu... Po dvou dnech nám byla nabídnuta delegátem zájezdu změna ubytování v jném hotelu..., který jž sjednané úrovn služeb odpovídal. Musel jsme však na místě doplatt částku... eur na osobu za program all nclusve, tj. celkem... eur, a v prvních dvou dnech jsme s musel zajstt stravování v celkové hodnotě... eur ndvduálně (2x oběd a občerstvení pro dvě osoby za dva dny à... eur). Celková fnanční újma (mmo těžkost a narušení průběhu zájezdu), která nám v důsledku neposkytnutí služeb podle cestovní smlouvy vznkla, ční... eur, tj. podle aktuálního kurzu ČNB k dnešnímu dn celkem... Kč. Žádám vás proto v souladu s 852 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, o vyřízení této reklamace poskytnutím slevy z celkové ceny zájezdu odpovídající vznklé újmě. Výše uvedenou částku prosím bezodkladně uhraďte na běžný účet č...., nejpozděj pak ve lhůtě 30 kalendářních dnů odpovídající 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebtele. S pozdravem... (vlastnoruční podps) přílohy: kope dokladu o zaplacení částky za program all nclusve kope dokladů o zaplacení (vz výše)

20 Vydělávat chce každý. Nedovolte, aby vydělával na vaší neznalost! nebo? Blbo uzenny Vídeňské párky pro dět deklarovaný obsah masa: 70 % změřený obsah masa: 71 % 216 Kč za klogram Ponnath Řeznčtí mstř Bo deklarovaný obsah masa: 95 % změřený obsah masa: 79 % 340 Kč za klogram nebo? LG F1091QD praní: dobře (77 %) kvalta: uspokojvě (58 %) cena: 9065 Kč Semens WM16S890EU praní: dobře (73 %) kvalta: dobře (62 %) cena: Kč Roční předplatné dtestu zahrnuje 12 vydání časopsu dtest přístup do databáze výsledků testů více než výrobků přednostní servs spotřebtelské poradny zdarma přístup ke všem nformacím v moblní aplkac dtest praktcké dárky, které usnadňují každodenní spotřebtelský žvot Objednávejte na

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb.

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Vážení klienti, předem nám dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste si vybrali zájezd z naší nabídky. Pevně věříme, že si užijete svou

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO 2013 ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 15. 1. DĚTI zdarma VÝLET zdarma do 31. 3. SENIOŘI sleva až 3800 1000 Kč záloha do 28. 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu mimořádná příloha www.dtest.cz Uzavírání kupní smlouvy Stáčení tachometru Omlazování vozidel Prověřování původu vozidla Fyzická prohlídka automobilu Ověřování technického stavu Jak na koupi ojetého vozu

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Obsah Spotřebitelská gramotnost... 1 Nákup zboží přes internet... 1 A jak poznat

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více