Výroční zpráva občanského sdružení Asi-milovaní za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Asi-milovaní za rok 2013"

Transkript

1 KDO JSME O. s. Asi-milovaní (založeno r. 2005) se dlouhodobě věnuje vzdělávací činnosti směřující k demokratickému smýšlení, toleranci a odpovědnosti a snaží se přispívat k formování aktivních občanských postojů u žáků i pedagogů. K naplnění těchto cílů koncipuje vzdělávací programy pro žáky a učitele, vytváří vzdělávací materiály a publikace. Od r se věnuje programům prevence extremistických postojů mezi mládeží v projektu Hrozby extremismu /Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství, který byl v letech podpořen grantem OPVK MŠMT. Projekt vychází z toho, že k prevenci extremismu je potřeba žákům osvětlit obecně platné principy fungování demokracie, její výhody i zranitelná místa a poukázat na nebezpečí plynoucí z jejího ohrožení. Projekt zároveň odkazuje k minulosti a reflektuje historické události z československých a světových dějin. V pedagogické praxi se lektoři věnují principům demokracie, lidským právům, totalitě jako protikladu demokracie (historické příklady nacismu a komunistické totality v ČSR) a posléze ohrožení demokracie. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se snaží ukázat učitelům postupy, jak pomoci žákům vytvářet aktivní občanské postoje v rámci výuky a prostřednictvím pravidel a klimatu školy. REALIZOVANÉ PROJEKTY Ke konci roku 2013 byl ukončen projekt Hrozby extremismu /Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství podpořený ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK MŠMT, který probíhal od V rámci projektu byly realizovány: Nově vytvořené produkty 19 Rešerše 2 Vzdělávací aktivity realizované v Evropě a ve světě Extremismus v ČR a vzdělávací programy Akreditovaný kurz lektorských dovedností 1 Proběhl v letech , celkem 21 lektorů Projektové dny pro školy 1 Sylabus na stránkách Dvouhodinové interaktivní lekce 4 Anotace na stránkách Dvoudenní seminář pro učitele (Demokracie a škola) 1 Akreditace MŠMT / , sylabus na 1

2 Semináře pro učitele jednodenní (Extremismus a škola úvod do tématu; Média a extremismus; Aktivní občanství a radikalizace společnosti; Žák s radikálními postoji) 4 Akreditace MŠMT / sylaby na Odborná publikace 1 Demokracie versus extremismus Teoretická část, ISBN: Metodika 1 Demokracie versus extremismus Metodická část, ISBN: Aktivity a pracovní listy 1 Demokracie versus extremismus Aktivity a Pracovní listy, ISBN: Pracovní listy 1 Anne Franková komiksový životopis, Paseka 2013 Pracovní listy a metodické listy pro pedagogy Sborník výstupů konference 1 Mezinárodní studentská konference DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS. Principy všedního hrdinství , GASK Kutná Hora Sborník z konference, ISBN: Webové stránky projektu 1 Nová grafika Proškolené osoby Plán Realizováno Žáci Pedagogové Vzdělávání žáků V průběhu celého roku 2013 probíhaly vzdělávací bloky pro žáky základních a středních škol a semináře pro pedagogy. Struktura programu ve školách, kde lektoři realizovali návazné lekce, byla doporučována v této posloupnosti: principy demokracie, svobody a lidských práv, vznik a vliv předsudků a následně situace a postoje, které demokracii ohrožují a jejich následky. Jednotlivé školy si mohly objednat celý projektový den nebo jen některý z programů. Některé školy využily možnost různých programů pro různé třídy, podle probíraného učiva a situace ve třídě, nebo realizaci programů podle termínů probírání aktuálního učiva, případně postupně v průběhu několika pololetí. Vzdělávací bloky byly vypracovány pro žáky s různým stupněm úvodní informovanosti a byly vhodné pro různé typy škol. 2

3 V rámci projektu bylo proškoleno žáků, z toho přibližně 7000 v roce PLÁN PRO ROK 2014 Vzniklý soubor lekcí a programů nadále nabízíme, je domlouvána spolupráci v dalším období. Někteří z lektorů (P. Müller, J. Babka, D. Forýtková, J. Skácelová, M. Zahradníková, D. Gabaľová, P. Gabaľ) budou nabízet programy, které vznikly v rámci projektu Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství v rámci dalších/navazujících vzdělávacích projektů, v rámci vlastních škol nebo organizací (B. Jurková, M. Dujka) nebo prostřednictvím o. s. Asi-milovaní (T. Crhová, M. Doušková, J. Forýtek). Programy budou nadále nabízeny zejména v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina (Asi-milovaní), a Libereckém a Ústeckém kraji (Maják, o. p. s.). 3

4 Semináře pro pedagogy V roce 2013 jsme se více než v předchozím roce zaměřili na semináře pro pedagogy: Semináře proběhly v rámci akreditovaných programů - Extremismus a škola Úvod do tématu - Média a extrémismus - Žák s radikálními postoji - Aktivní občanství a radikalizace společnosti. Projevy ve školním prostředí - Demokracie a škola Nejžádanějším programem byl seminář Extremismus a škola Úvod do tématu, následovaný programy Média a extremismus a Žák s radikálními postoji. V rámci projektu semináře absolvovalo 1296 pedagogů, z čehož byly dvě třetiny v roce PLÁN PRO ROK 2014 Nabídka seminářů prostřednictvím Středisek služeb školám a pedagogických center, zařazení jako součást programů pro školy (lektoři B. Jurková, P. Gabaľ, D. Forýtková). Spolupráce s o. s. Imperativ. 4

5 Publikace V srpnu 2013 byla vydána třídílná publikace Demokracie versus extremismus Výchova k aktivnímu občanství. Jednotlivé části publikacetvoří: Teoretická část, Metodická část a Aktivity a pracovní listy. Byly vytištěny v nákladu ks a zveřejněny v online verzi na webových stránkách projektu O vydání publikací bylo informováno na tiskové konferenci v Praze dne a následně v tisku i veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas, viz Informaci o vydání publikací oznámily také vzdělávací servery - a Publikace začaly být krátce po vydání distribuovány pedagogům i studentům, nejprve na Letní škole výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, kterou pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a na Mezinárodní studentské konferenci v Kutné Hoře v říjnu 2013, konané jako jedna z klíčových aktivit projektu. Taktéž byly publikace distribuovány do škol, kde probíhaly vzdělávací programy pro žáky i pedagogy. Obsah publikací: Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Teoretická část Editoři: Peter Gabaľ, Dana Gabaľová, Marie Zahradníková Jan Charvát: Demokracie Jan Charvát: Ideologie extremismu Miroslav Mareš: Extremismus v České republice 5

6 David Lebeda, Dana Gabaľová: Symbolika extremistických hnutí Marie Zahradníková: Popírání holocaustu. Podle Debory Lipstadtové, Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť Peter Gabaľ: Politická práva a jejich limity Peter Gabaľ: Extremismus a média Markéta Hajská: Romové a sociální vyloučení Adéla Zelenda Kupcová: Kdo vlastně jsem. Dospívání, krize identity a příklon k extrému Příloha: Právní rámce (zákony, soudní rozhodnutí) Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Metodická část Editorky: Lenka Mrázová, Jana Skácelová PEDAGOGICKÁ PRÁCE S EXTREMISMEM Miroslav Mareš: Pedagogické postupy proti extremismu David Lebeda: Prevence extremismu v třídním kolektivu EXTREMISMUS A ŠKOLA Štěpán Smolík: Osobnost pedagogů i studentů a její vliv na práci s extremismem Pavel Košák: Jak pracovat s extremismem v rámci školy Dana Forýtková: Extremismus ve školních vzdělávacích programech Jarmila Prošková: Spolupráce pedagogické-psychologických poraden a škol zamřená na práci s třídními kolektivy SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI EXTREMISMU Adéla Zelenda Kupcová: Proces politické socializace pravicového radikála a extremisty a možnosti pedagogického působení Marie Zahradníková: Popírání holocaustu Peter Gabaľ: Praktické okolnosti existence sociálně vyloučených lokalit a možnosti jejich řešení KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A METODICKÉ POSTUPY Michal Dubec: Konstruktivní komunikace Zdeněk Martínek: Agresivita a agrese ve školním prostředí David Čáp: Několik tipů k zážitkovým aktivitám ve třídě Jaroslav Holek, Jana Skácelová: Diskuze s extremisty v třídním kolektivu KNIHY A FILMY K INSPIRACI Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy Editorky a autorky: Lenka Mrázová, Jana Skácelová 6

7 JAK PRACOVAT S AKTIVITAMI A. Aktivity na pojmy B. Vlastní limity uvažování C. Hlavní témata D. Přesahy KOMIKSY Vznikly výukové materiály ke komiksu Anne Franková komiksový životopis, Paseka 2013, a to v této podobě: metodické pokyny pro učitele, pracovní listy ke kapitolám pro základní školy, pracovní listy ke kapitolám pro střední školy, tematické pracovní listy (Diskriminace a vylučování Židů ze společnosti - pracovní list "A svět se pomalu zmenšoval", Život v úkrytu - pracovní list "Cítím se jako pták, který naráží na dráty své stísněné klece", Uprchlíci - pracovní list "Odkud jste a proč jste sem přijeli?", Deportace - pracovní list "Léto. Je tak krásně!!, Odkaz Anne Frankové a jejího deníku - pracovní list "Jednou budeme přece zase lidé, a ne jen Židé!") a časová osa. Veškeré tyto materiály byly umístěny na webové stránky projektu, stejně jako na webové stránky nakladatelství Paseka a byly informovány vybrané školy o jejich existenci. Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze byly v tomto smyslu informovány i další školy v ČR. Odkaz na výukové materiály byl umístěn také na a Byly vypracovány výukové komiksy, které pracují na principu dvou až třípolíčkových stripů a jsou uváděny citací či výrokem veřejně činné osoby a doplněné pracovním listem. Byly dokončeny průběžné monitoringy extremistické scény a zpracován přehled organizací zabývajících se extremismem a aktivit, kterým se v této oblasti věnují. Byl zpracován výběr organizací, které se nějakým způsobem věnují prevenci extremismu a vzdělávaní k aktivnímu občanství v zahraničí. 7

8 Webové stránky Na základě nových potřeb projektu, které vznikly rozšířením aktivit, vzešla potřeba nové přehlednější struktury webových stránek. Při té příležitosti jsme modernizovali vzhled stránek tak, aby více odpovídal charakteru projektu. Nové stránky slouží udržitelnosti projektu a rozšiřují nabídku programů o placené verze pro zájemce z řad učitelů a škol. Nové stránky jsou dostupné od září

9 Mezinárodní studentská konference Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství Mezinárodní studentská konference Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství proběhla ve dnech v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Konference byla jedním z výstupů tříletého projektu Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie výchova k aktivnímu občanství, podpořeného ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK MŠMT. Hlavním cílem konference bylo umožnit setkání středoškolských studentů z České republiky i ze zahraničí a jejich učitelů a dalších pedagogických pracovníků, umožnit jim své postoje a zkušenosti vyjádřit a vést je k poznání, že oni sami mohou společnost aktivně utvářet. K tomu sloužily přednášky a workshopy odborníků, kteří se tématy demokracie, extremismu, totality a lidských práv soustavně a z nejrůznějších pozic zabývají. Obsah příspěvků se stal základem sborníku, který držíte v rukou. Připravili jsme nabídku interaktivních workshopů zkoumajících předkládaná témata z různých úhlů, a snažili jsme se vytvořit studentům prostor pro diskusi mezi sebou i se svými profesory a umožnit jim vyjádřit své vlastní názory a postoje. Jelikož sjednocujícím motivem konference byl důraz na principy aktivního občanství, pojatého jako všední hrdinství, snažili jsme se nabídnout účast pedagogům a studentům, kterým není lhostejné veřejné dění. Pokud by se jim podařilo navázat kontakty, vyměnit si zkušenosti, porovnat společenské problémy, které jsou aktuální v jednotlivých zemích a regionech, podařilo by se mírou vrchovatou naplnit naše očekávání. Již při vytváření programu jsme usilovali o to, aby účastníci nebyli pouze pasivními příjemci, ale aby každý přicházel se svým postojem, konfrontoval jej s názory přednášejících i ostatních účastníků konference a odcházel s vizí svých vlastních možností, jak se zapojit do občanské společnosti. Proto jsme účastníkům zadali práci ještě před začátkem konference a požádali jsme je o vypracování eseje na téma všední hrdinství. Tyto eseje, jejichž výběr najdete i v tomto sborníku, byly zárovep základem společných aktivit. Pozvání přednést svůj příspěvek na konferenci přijali politolog Jan Charvát, bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková, historik a politolog Ondřej Matějka, Vít Lesák a Filip Pospíšil z Agentury pro sociální začlepování, výzkumnice zaměřená na pravicový extremismus Adéla Zelenda Kupcová z Národního ústavu pro vzdělávání, historik Ivo Cerman z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Jiří Hruška z o. s. Pant provozujícího vzdělávací portál generální tajemník Mezinárodní asociace pro interkulturní vzdělávání Barry van Driel a romská aktivistka Ivanka Mariposa Čonková. Záštitu nad konferencí převzal Ivo Šanc, starosta Kutné Hory, která byla hostitelským městem. Záštitu poskytl rovněž starosta sousedního Kolína, Vít Rakušan, který vystudoval historii a působil jako středoškolský učitel dějepisu na kutnohorském gymnáziu Jiřího Ortena. Konferenci jsme se rozhodli věnovat památce hudebníka a básníka Filipa Topola, který v červnu 2013 předčasně zemřel a který je pro nás ztělesněním celoživotní touhy po svobodě, a památce Václava 9

10 Havla, bývalého prezidenta, ale zejména disidenta, kritika předlistopadového režimu, obránce politických vězpů a spoluzakladatele občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77, na jehož 77. výročí narození připadl druhý den konference. Z výstupů konference byl vytvořen a vytištěn sborník. Sborník byl publikován na webu projektu (http://www.moznosti-demokracie.cz/odborne-texty/). Sborník obsahuje odborné příspěvky, eseje studentů a pedagogů na téma konference, výstupy z workshopů a jejich anotace. 10

11 Účast na konferencích RAN Working Group PREVENT Working group on preventing violent extremism on 11 and 12 April 2013 in Athens, Greece Existující projekty v ČR, týkající se vzdělávání o tématech demokracie, extremismu a lidských práv byly prezentovány na konferenci o. s. Pant, provozujícího portál moderni-dejiny.cz, které se zúčastnila Marie Zahradníková. Ivana Gabaľová se účastnila konferencí: o duben 2013 Grundtvig Seminar on Racism, Xenophobia and the Media, pořádaný Humanity in Action, Netherlands, v Amsterodamu v Nizozemsku o květen Using Traditional and New Media to Increase the Impact of Adult Education Initiatives to Fight Prejudice, Xenophobia and Discrimination, pořádaný Public Achievement v Belfastu v Severním Irsku o o o o srpen 2013 Combating Prejudice and Stereotypes Using New and Old Media, pořádaný Anne Frank House v Amsterodamu v Nizozemsku září Unity and Disunity, Connections and Separations, pořádala International Association for Intercultural Education ve spolupráci s Filosofickou fakultou Záhřebské univerzity v Záhřebu v Chorvatsku listopad 2013 konference Arab Impulse pořádaný The Baltic Sea Culture Centre v Gdaosku, Polsko listopad Holokaust ve vzdělávání, Památník Terezín, Terezín, ČR PODĚKOVÁNÍ: Za spolupráci bychom chtěli poděkovat těmto institucím: ANNE FRANK HOUSE AMSTERDAM IMPERATIV MAJÁK O.P.S. VYSOČINA EDUCATION GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (GASK) PANT a MODERNI-DEJINY.CZ VARIANTY INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY ANTIKOMPLEX 11

12 METODICKÝ PORTÁL RVP.CZ ZAPOMENUTÍ, O. S. ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE KONTAKTY: nebo Telefon: (Dana Gabaľová) (Marie Zahradníková) https://www.facebook.com/moznosti.demokracie POŠTOVNÍ ADRESA: Asi-milovaní, o.s. POSTE RESTANTE Kafkova PRAHA 6 12

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY Anne Franková komiksový životopis (autoři: Sid Jacobson a Ernie Colón, Paseka, Praha Litomyšl 2013) VE VÝUCE Vážení kolegové, do rukou se Vám dostává netradiční zpracování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s. Výroční zpráva 2014 Agora CE o.p.s. 1 OBSAH 1. Agora Central Europe... 3 2. Statutární orgány a tým organizace... 4 3. Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2014... 5 4. Participační projekty... 6 Praha pro

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více