Samospráva Pardubického kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samospráva Pardubického kraje"

Transkript

1 Samospráva Pardubického kraje Volební období

2 Samospráva Pardubického kraje Volební období Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb Politické složení sil v zastupitelstvu 4 Rada Pardubického kraje 5 Programové prohlášení Rady Pardubického kraje 6 Výbory zastupitelstva 14 Předsedové politických klubů 16 Zastupitelé 17 Krajský úřad Pardubického kraje a jeho budovy 32 1/

3 ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA Vážení spoluobčané, na podzim roku 2012 jste vybírali nové krajské zastupitele. Dostali jsme od vás důvěru sestavit novou krajskou vládu a po čtyři roky ovlivňovat chod a rozvoj našeho regionu v oblasti investic, využívání evropských fondů, dopravy, zdravotnictví, středního školství, kultury, památkové péče, sociálních služeb, životního prostředí a rozvoje venkova. Jsem přesvědčen, že jsme sestavili silný tým, který bude schopen dostát tomu, co jsme si stanovili v našem Programovém prohlášení. To si můžete přečíst v další části této brožury. V Radě Pardubického kraje a v Zastupitelstvu Pardubického kraje jsou lidé, kteří mají řadu zkušeností z nejrůznějších oborů a mohou přinášet a už přinášejí do této práce nové podněty. Podmínkou úspěchu je však také dobrá komunikace. Našich 45 zastupitelů Pardubického kraje je připraveno s vámi konzultovat vše, co vás zajímá a co můžeme ovlivnit. Právě proto vydáváme tuto brožuru, abyste měli přehled o tom, kdo vás v dané oblasti zastupuje, kdo pracuje v jakém výboru a na koho se můžete obrátit. Zastupitelé zde uvádí i své ové adresy nebo telefony, na kterých je můžete kontaktovat. Budu se těšit na vaše podněty a názory. Martin Netolický hejtman Pardubického kraje 2/ Foto z ustavujícího Zastupitelstva Pardubického kraje dne

4 SAMOSPRÁVA OD VZNIKU PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubický kraj vznikl k 1. lednu Historicky první volby do zastupitelstva se uskutečnily v listopadu V prvním volebním období byl hejtmanem Roman Línek ze Čtyřkoalice a v radě kraje byli také zástupci ODS. Ve druhém volebním období vyhrála volby ODS, která do krajské vlády přizvala Koalici pro Pardubický kraj. Hejtmanem byl Michal Rabas, po jeho úmrtí Ivo Toman. V roce 2008 se vítězem krajských voleb stala ČSSD. Jejím koaličním partnerem byla Koalice pro Pardubický kraj a funkci hejtmana vykonával Radko Martínek. V krajských volbách roku 2012 uspěla opět ČSSD a hejtmanem byl zvolen Martin Netolický. Tentokrát jsou v Radě Pardubického kraje tři uskupení, Česká strana sociálně demokratická, Koalice pro Pardubický kraj a Strana práv občanů Zemanovci. Roman Línek hejtman Pardubického kraje Michal Rabas hejtman Pardubického kraje Ivo Toman hejtman Pardubického kraje 2008 Radko Martínek hejtman Pardubického kraje Martin Netolický hejtman Pardubického kraje od roku /

5 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE.socialisté-levice 21. stol. Voliči v seznamu: Odevzdané obálky: Volební účast 39 % 25 % ZÁVISLÍ POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 4/ 21,31 % Česká str. str. sociálně sociálně demokrat. demokrat. 18,86 % KSČM Komunistická str. Čech a Moravy 17,74 % Koalice pro pro Pardubický kraj kraj 10,90 % Občanská demokratická strana strana 6,25 % TOP a a Starostové pro PAKpro PAK 5,31 % Strana Práv Práv Občanů Občanů ZEMANOVCI ZEMANOVCI 3,76 % NEZÁVISLÝ NEZÁVISLÍ 3,20 % Východočeši 2,20 % Sdružení Strana soukromníků sportů ČR České repub. 1,84 % strana Česká pirátská soukromníků strana ČR 1,66 % Česká Strana zelených pirátská strana 1,52 % Strana svobodných zelených občanů 1,43 % Strana DSSS-STOP svobodných NEPŘIZPŮSOBIVÝM! občanů 1,25 % DSSS-STOP Suver.-Strana zdravého NEPŘÍZPUSOBBIVÝM! rozumu 1,10 % Suver.-Strana Volte Pr.Blok zdravého rozumu POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,86 % Volte Sdružení Pr.Blok sportů České w w w repub..cibulka.net ČSSD (12) 0,34 % Komunistická str. Českosloven. str. Českosloven. ODS POLITICKÉ (6) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,20 % 21. stol. Koalice pro Pardubický kraj (10) Nár.socialisté-levice 21. stol. ČSSD (12) KSČM (11) 0,20 % Moravané ODS (6) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro Pardubický TOP 09 (3) kraj (10) KSČM POLITICKÉ (11) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU ČSSD (12) SPOZ (3) ČSSD (12) ODS (6) TOP 09 (3) ODS (6) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro Pardubický kraj KSČM (10) (11) KSČM (11) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU SPOZ (3) TOP 09 (3) TOP ČSSD 09 (3) (12) ODS (6) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro ČSSD Pardubický (12) kraj (10) ODS KSČM (11) ODS (6) ČSSD SPOZ (3) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro TOP 09 (3) ČSSD (12 mandátů) ODS KSČM (11) Pardubický SPOZ (3) ČSSD ODS (6 mandátů) kraj TOP 09 (3) Koalice pro KSČM Pardubický ODS Koalice pro Pardubický SPOZ ODS kraj kraj (10 mandátů) ČSSD TOP 09 KSČM (11 mandátů) ČSSD KSČM Koalice pro Koalice pro SPOZ Pardubický SPOZ (3 mandáty) Pardubický TOP 09 kraj kraj KSČM ODS TOP 09 (3 mandáty) KSČM SPOZ ČSSD SPOZ TOP 09 Koalice pro ODS TOP Pardubický 09 ČSSD kraj KSČM SPOZ TOP 09 Koalice pro Pardubický kraj KSČM SPOZ TOP 09

6 RADA PARDUBICKÉHO KRAJE Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ hejtman Pardubického kraje Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ludmila Navrátilová /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy René Živný /KPK, SNK ED/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku 5/

7 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE OBSAH: 1. PREAMBULE 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva 2.2 Finance kraje 2.3 Administrativa 2.4 Bezpečnost a krizové řízení 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče 3.2 Řízení nemocnic 3.3 Následná péče 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti 3.5 Zdravotnická záchranná služba 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava 4.2 Dopravní obslužnost 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství 5.2 Kultura 5.3 Památková péče 6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY 8. MAJETEK A INVESTICE 8.2 Správa majetku kraje 8.3 Investiční politika 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova 9.2 Staré ekologické zátěže 9.3 Odpadové hospodářství 9.4 Vodní hospodářství 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území 10. SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity 10.2 Cestovní ruch 10.3 Informatika 6/

8 1. PREAMBULE Na základě dohod uzavřených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2012 nově ustavení členové rady kraje rozpracovali programové teze koaličních stran do programového prohlášení na celé volební období. Vědomi si odpovědnosti za svěřené oblasti, cítí se všichni členové kolektivních orgánů koaličních stran vázáni předloženým programem, který by měl být základem čtyřleté spolupráce. 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva - budeme úzce spolupracovat se všemi stranami zvolenými do zastupitelstva - o důležitých a strategických otázkách kraje bude hejtman jednat se všemi předsedy politických klubů zastoupených v zastupitelstvu kraje - pravidelně budeme informovat o činnosti krajské samosprávy nejen ve formě výpisu usnesení na jednání zastupitelstva 2.2 Finance kraje - naším prvořadým zájmem je stabilní dlouhodobě udržitelné hospodaření kraje - zapojení cizích zdrojů připadá do úvahy pouze na reprodukci majetku, investice nebo kofinancování projektů podpořených z fondů EU - budeme prosazovat systematický tlak na snižování provozních výdajů s maximálním využitím formy centrálních nákupů - rozpočet kraje bude sestavován vždy s důrazem na zajištění vlastní činnosti kraje a organizací zřizovaných (založených) krajem, a dále investiční politiku - dotační a grantové programy budou vyhlašovány vždy s ohledem na aktuální rozpočtové možnosti kraje 2.3 Administrativa - zavazujeme se uvážlivě hospodařit s prostředky kraje na zajištění chodu krajského úřadu - chceme udržet počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na úrovni, která zajistí efektivní výkon veřejné správy v souladu s potřebami občanů kraje - pravidelně budeme pořádat setkání vedení kraje s obcemi a městy, zaměstnavateli a představiteli krajských institucí 2.4 Bezpečnost a krizové řízení - budeme vytvářet odpovídající podmínky a podporovat rozvoj základních složek integrovaného záchranného systému kraje, jako nepřetržitě fungující služby občanům, kteří se ocitli v ohrožení svého života, zdraví a majetku - chceme finančně podporovat z vlastního rozpočtu materiálně technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a nestátní neziskové organizace a občanská sdružení, která doplňují svojí činností profesionální složky integrovaného záchranného systému - každý rok prověříme funkčnost systému krizové připravenosti orgánů Pardubického kraje a orgánů obcí k řešení mimořádných událostí, živelních pohrom, technických a technologických havárií a krizových situací - budeme naplňovat Krizový fond kraje, určený k přímému řešení mimořádných událostí a krizových situací vzniklých na území kraje 7/

9 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče - ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme minimálně střednědobou udržitelnost zdravotní péče v kraji, která bude garantovat místní a časovou dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany - všech pět nemocnic akutní péče zůstane ve stoprocentním vlastnictví kraje 3.2 Řízení nemocnic - zavazujeme se sjednotit řízení nemocnic, a to zejména v úrovni představenstev a dozorčích rad, zajistit jejich lepší provázanost a vzájemnou spolupráci, využít závěry existujících koncepčních materiálů a uzavřeného Memoranda mezi Pardubickým krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou - pro oblast akutní zdravotnické péče předložíme Scénář efektivní transformace akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji, ten se stane strategickým dokumentem pro další postup v oblasti řízení nemocnic, komplexní racionalizace oborové struktury péče v rámci celého kraje, zvýšení ekonomické efektivnosti provozu a investic a poskytne perspektivu odbornému zdravotnickému personálu - návrhy všech změn budeme otevřeně komunikovat s laickou i odbornou veřejností a se zástupci samospráv - pro investiční rozvoj maximálně využijeme prostředky Evropské unie - budeme pokračovat v zavádění společných informačních systémů a dalších moderních technologií pro racionalizaci práce, podpoříme technologie přenosu obrazových dat, centrálních uložišť, manažerských expertních systémů a podobně - rozšíříme společné nákupy zdravotnického materiálu a léků - podpoříme certifikaci a akreditaci nemocnic v oblasti kvality, chceme jít cestou spokojených pacientů, tedy klientů našich zařízení 3.3 Následná péče - následnou péči budeme strukturovat v návaznosti na akutní péči, v souladu s očekávaným demografickým vývojem a společenskými trendy v této oblasti 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti - dětská centra pro ohrožené děti budeme transformovat dle nově přijaté legislativy 3.5 Zdravotnická záchranná služba - chceme udržet současnou vysokou úroveň zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava - v oblasti drážní dopravy budeme aktivně podporovat realizaci modernizace tratě Hradec Králové Pardubice Chrudim s důrazem na postupné zdvoukolejnění úseku Pardubice Hradec Králové - zaměříme se na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a na opatření vedoucí ke zvýšení rychlosti na regionálních tratích - v prostoru pardubického nádraží budeme podporovat výstavbu mimoúrovňového napojení pro cestující, které propojí jihozápadní část Pardubic se železniční stanicí - v oblasti letecké dopravy budeme společně s městem Pardubice připravovat výstavbu nového terminálu s dopravním napojením 8/

10 - v oblasti vodní dopravy budeme dále podporovat splavnění Labe do Pardubic a zahájení výstavby Stupně Přelouč II s vazbou na vybudování přístavu Pardubice a multimodálního logistického centra v Pardubicích se zohledněním všech ekologických aspektů - budeme podporovat další rozvoj multimodálního centra (kontejnerové překladiště) v České Třebové 4.2 Dopravní obslužnost - budeme dále podporovat rozvoj hromadné dopravy s cílem dosáhnout vhodnějších návazností mezi jednotlivými druhy doprav a vazeb jednotlivých spojů - urychleně dokončíme úpravy autobusových a vlakových jízdních řádů tak, abychom mohli garantovat jejich stabilitu na delší časové období 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic - v oblasti silniční dopravy budeme aktivně usilovat o zahájení výstavby R35, o pokračování přípravy výstavby R43 a o realizaci obchvatů měst na silnicích I. tříd - při obnově silnic II. a III. třídy budeme maximálně využívat finanční prostředky Evropské unie a budeme usilovat o zapojení finančních prostředků státu - v oblasti ochrany silnic II. a III. třídy budeme podporovat vážení nákladních vozidel, provedeme na některých úsecích omezení tonáže a zároveň chceme pokračovat v jednáních o zavedení mýtného na vybraných úsecích silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství - budeme pokračovat ve změnách v síti středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji v návaznosti na demografický vývoj a poptávku trhu práce - podpoříme technické obory vzdělání formou stipendií, podpoříme přírodovědné a odborné soutěže, a to zejména v úzké spolupráci se zaměstnavateli - budeme spolupracovat s významnými partnery a odborníky z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, úřadu práce a krajské hospodářské komory - chceme pokračovat v praxi jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol a tím zvyšovat úroveň vzdělávání - úspor se budeme snažit dosahovat snižováním provozních nákladů a odprodejem nevyužitého majetku škol a školských zařízení - budeme podporovat činnost center vzdělávání dospělých ve středních školách - naším cílem je i nadále podporovat talentovanou mládež prostřednictvím soutěží či stáží - budeme podporovat vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách a vytvářet podmínky pro jejich inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - v návaznosti na legislativu transformovat dětské domovy v moderní zařízení podporující péči o ohrožené děti a jejich rodiny 5.2 Kultura - dokončíme revitalizaci historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli - chceme dobudovat kvalitní zázemí pro depozitáře příspěvkových organizací Pardubického kraje a v souvislosti s tím rozvíjet expoziční místa v muzeích a galeriích - na základě strategického dokumentu (Management plánu) a v návaznosti na evropské projekty zvýšíme atraktivitu pardubického zámku a využijeme jednotnou značku Zámek Pardubice, jehož areál se stane moderním místem kultury, netradiční zábavy i odpočinku - vytvoříme novou metodiku pro předávání archeologických nálezů ve vlastnictví Pardubického kraje 9/

11 5.3 Památková péče - alokujeme finanční prostředky do plošné podpory obnovy památek v Pardubickém kraji v rámci grantového programu koncipovaného tak, aby všichni vlastníci památek, s výjimkou státu, měli možnost získat finanční podporu kraje - budeme klást větší důraz na propagaci památkového fondu Pardubického kraje a zintenzivníme spolupráci s institucemi v oblasti cestovního ruchu za účelem vyšší návštěvnosti památek - rozpracujeme a následně implementujeme Koncepci podpory státní památkové péče SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb - chceme udržet odpovídající síť služeb sociální prevence a sociální péče, pružně reagující na proměnlivé potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením či osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině a osob ohrožených dalšími sociálně nežádoucími jevy - s ohledem na demografické trendy chceme udržet základní síť ambulantních, terénních a pobytových služeb, které zajistí péči o seniory na území kraje - prioritou je zajištění péče o seniory formou sdílené péče - podpoříme terénní a ambulantní sociální služby, aby pobytová zařízení sloužila především lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu či sociální situace nemohou nadále zůstávat ve svém přirozeném prostředí - budeme podporovat aktivity směřujících ke snižování počtu dětí v ústavní péči - dokončíme proces transformace Domova sociálních služeb Slatiňany - chceme připravit podmínky pro rozvoj sociálního sponzorství a sociálního podnikání, které nabízí možnost uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi - budeme intenzivně spolupracovat s obcemi a nestátními neziskovými organizacemi v oblastech plánování a zajišťování sociálních služeb, ale i dalších aktivit směřujících k začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb budeme zajišťovat informovanost o nabídce pomoci takovým způsobem, který umožní lidem v obtížné životní situaci vyhledat vhodnou službu a potřebnou pomoc - ve spolupráci s obcemi kraje se zvýšenou mírou kriminality, budeme realizovat projekty, jejichž cílem je trestnou činnost snižovat a posilovat tak bezpečí občanů 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - budeme podporovat spolkové a vzdělávací činnosti osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením, osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině - budeme podporovat aktivity směřující k odstranění společenských bariér mezi většinovou společností a osobami, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, obtížné životní situace či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině ohrožené sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny - chceme zintenzivnit vzájemnou spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni - budeme pokračovat v osvětě, propagaci, podpoře dobrovolnictví a ve vzdělávání dobrovolníků - budeme podporovat prorodinné aktivity neziskových organizací a činnosti mateřských center - podpoříme činnosti informačního, poradenského a vzdělávacího servisu pro neziskové organizace v Pardubickém kraji 10/

12 - zajistíme ve spolupráci s dalšími kraji udržitelnost systému rodinných pasů - podpoříme financování neziskových projektů prostřednictvím tzv. burz filantropie 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY - budeme se aktivně účastnit přípravy příštího programového období a nezbytných strategických dokumentů, při tom budeme spolupracovat s ostatními kraji a partnerskými regiony v zahraničí - připravíme krajské projekty na čerpání prostředků z fondů Evropské unie - budeme prosazovat zájmy rozvoje kraje při přípravě dokumentů Politika územního rozvoje ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR - chceme usilovat o vyvážený a udržitelný rozvoj území Pardubického kraje, dbát na snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi včetně příhraniční oblasti s Polskem, přitom budeme spolupracovat s dotčenými městy, obcemi, svazky obcí a dalšími aktéry regionálního rozvoje - zasadíme se o urychlení přípravy a realizace důležitých infrastrukturních projektů na území kraje (rychlostní silnice R 35 a R 43, dokončení splavnění Labe, rozvoj letiště v Pardubicích, zdvoukolejnění železniční trati Pardubice - Hradec Králové, obchvaty měst aj.) - dokončíme realizaci krajských projektů schválených k podpoře z evropských fondů, budeme aktivně vyhledávat a využívat veškeré další možnosti čerpání dotací z evropských fondů pro financování rozvojových projektů kraje 8. MAJETEK A INVESTICE 8.1 Správa majetku kraje - budeme pokračovat v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, pozemních komunikací a chodníků mezi krajem, obcemi, státem a fyzickými a právnickými osobami - provedeme inventarizaci využívání nemovitého majetku, který je svěřen k hospodaření jednotlivým příspěvkovým organizacím za účelem prověření jeho potřebnosti - nepotřebný majetek budeme nadále nabízet transparentním způsobem formou výběrového řízení nebo dražby - neustálým snižováním energetické náročnosti, monitorováním a měřením výsledků dosáhneme trvalé úspory ve spotřebě energií 8.2 Investiční politika - rozšíříme portál nemovitého majetku s cílem zajištění aktuální potřebnosti reprodukce nemovitého majetku pro vytvoření návrhu plánu údržby a rozvoje majetku - vytvoříme střednědobý (dlouhodobý) plán investiční politiky dle priorit se zohledněním na využití majetku - vytvoříme obchodní podmínky pro zadávané investiční akce s cílem zajištění řádného a kvalitního plnění ze strany zhotovitele - vytvoříme portál pro veřejnost s informacemi o významných probíhajících stavebních investičních akcích 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova - zajistíme důslednou ochranu lesních pozemků, zemědělského půdního fondu, zejména půd s nejvyšší třídou ochrany - budeme podporovat a propagovat produkty místních výrobců a zpracovatelů 11/

13 - budeme realizovat úkoly všech aktualizovaných koncepčních materiálů vyplývajících ze schváleného memoranda o spolupráci Pardubického kraje a Agrární komory ČR z roku budeme stabilizovat a dále pokračovat v realizaci poskytování dotací z Programu obnovy venkova - zaměříme se na udržitelný rozvoj venkova, zachování jeho tradic, činnost místních akčních skupin, svazů a spolků 9.2 Staré ekologické zátěže - finančně podpoříme dokončení sanace v lokalitě bývalého závodu Transporta v Chrudimi - dokončíme odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Dolní Lipka - účinnou spoluprací s místními samosprávami napomůžeme odstraňování starých ekologických zátěží i na dalších lokalitách v rámci území Pardubického kraje 9.3 Odpadové hospodářství - zpracujeme, schválíme a budeme zavádět Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - pro zachování čistoty životního prostředí nebudeme podporovat nové kapacity spaloven nebezpečných odpadů na území kraje - budeme propagovat a motivovat třídění odpadů občany kraje a zvyšovat stupeň recyklace, podpoříme sběr použitých elektrozařízení a jejich recyklaci - budeme podporovat systém sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů a jejich zpracování v kompostárnách a bioplynových stanicích 9.4 Vodní hospodářství - budeme podporovat výstavbu protipovodňových opatření sídelních aglomerací na území kraje, a to jak důslednou osvětovou činností, tak i finančním přispěním na projektovou přípravu - budeme prosazovat důslednou ochranu využitelných a využívaných vodních zdrojů; budeme podporovat výstavbu a údržbu vodovodních sítí, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod obcí do 2000 obyvatel - projednáme a schválíme plán dílčích povodí, prostřednictvím programů opatření vytvoříme nástroj pro dosažení cílů v ochraně vod 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území - budeme podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby hospodaření v krajině, obnovu lesů a zvyšování úrodnost půdy - podpoříme zvyšování ekologické stability území, včetně podpory využívání zemědělské půdy pro zemědělskou produkci a podpory projektů na posílení schopnosti půdy zadržovat vodu v území - prostřednictvím grantových programů pro širokou veřejnost a zařazením ekologické výchovy jako součásti výukových programů škol a vzdělávacích programů neziskových organizací prohloubíme ekologickou osvětu - podpoříme projekty, jejichž cílem je snížení emisí znečišťujících látek a prašnosti na území kraje 10. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity - budeme spolupracovat s tělovýchovnými, sportovními a mládežnickými svazy a organizacemi v kraji i na centrální úrovni - budeme podporovat tradiční a významné sportovní regionální i nadregionální akce - pomocí grantů podpoříme výchovu a sportovní aktivity talentované mládeže, handicapovaných, ale i neregistrovaných sportovců, dětí a mládeže - budeme pokračovat s podporou olympiád dětí a mládeže 12/

14 10.2 Cestovní ruch - budeme podporovat aktivity zaměřené na zvýšení návštěvnosti kraje s důrazem na vícedenní pobyty návštěvníků - zasadíme se o efektivní spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru v oblasti cestovního ruchu - budeme pokračovat ve vytváření provázaného informačního systému cestovního ruchu včetně zapojení turistických informačních center - ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy zajistíme kvalitní propagaci kraje - budeme prezentovat kraj jako přitažlivé místo s významnými kulturními i sportovními akcemi, bohatým kulturním dědictvím i přírodními zajímavostmi - budeme se podílet na vytváření konkurenceschopných turistických produktů - využijeme potenciál kraje pro další rozvoj cykloturistiky 10.2 Informatika - budeme podporovat rozvoj služeb egovernmentu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb v oblasti cestovního ruchu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb ve zdravotnictví 13/

15 VÝBORY ZASTUPITELSTVA Kontrolní výbor ZPk předseda: Václav Snopek místopředseda Jiří Lejhanec členové: Jiří Svěrák, Milan Davídek, Jaroslav Trávníček, Zdeněk Gilar, Radko Šamánek, Petr Hájek, Vladimír Dosoudil, Vlastimil Vorba, Jan Němec Finanční výbor ZPk předseda: Miroslav Krejčí místopředseda Ladislav Valtr členové: Milan Barták, Petr Novotný, Zdeněk Ešpandr, Zdeněk Bouška, Michal Koláček, Pavel Novotný, Josef Bohatec, Pavel Šisler, Jaroslav Zedník Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPk předseda Petr Řezníček místopředsedkyně Hana Horská členové: Dagmar Nejedlá, Martin Kiss, Bohumil Bernášek, Zdeňka Krátká, Marek Výborný, Lidmila Kružíková, Jana Smetanová, Otakar Prachař, Miroslav Vohník Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost ZPk předseda Petr Tupec místopředseda Josef Hostinský členové: Miloslav Kubín, Miloš Horáček, Rostislav Kučera, Tomáš Pelikán, Josef Jílek, Martin Moravec, Jaroslav Klášterecký, Tomáš Vagenknecht, Miroslav Nádvorník Zdravotní výbor ZPk předseda Radomír Lána místopředsedkyně Věra Rybová členové: Vítězslav Podivínský, Vítězslav Novohradský, Ivana Burešová, Martin Šácha, Dagmar Baťová, Bohumil Vaško, Josef Janeček, Petr Máca, Ivana Urešová, Tomáš Rejda, Vladislava Michalová Výbor pro sociální věci a neziskový sektor ZPk předseda Miroslav Tejkl místopředseda Ivan Jeník členové: Eva Ostruszková, Ladislava Zelenková, Alena Šírová, Jiří Brýdl, Erika Kohoutová, Katarína Zelenková, Pavel Brandejs, Zuzana Boušková, Zuzana Tvrzníková Výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy ZPk předseda David Šimek místopředseda Zdeněk Štengl členové: Jiří Sochor, Jiří Rozinek, Milan Pokorný, Slavěna Broulíková, Stanislav Peca, Jan Foldyna, Jaroslav Moučka, Karel Stejskal, Luboš Netolický Výbor pro kulturu a památkovou péči ZPk předseda Miloš Izák místopředseda Radomil Kašpar členové: Ilona Jeníčková, Ludmila Vlčková, Petr Kučera, Jan Mazuch, Miroslav Wágner, Vladimír Severin, Jaromír Lohniský, Jiří Jelínek, Hana Štěpánová 14/

16 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov ZPk předseda Petr Šilar místopředseda Ladislav Effenberk členové: Josef Miláček, Milan Michálek, Václav Neubauer, Radek Zeman, Miroslav Žítek, Pavel Kubů, Aleš Jiroutek, Milan Novotný, Oldřich Koblížek Výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch ZPk předseda Zbyněk Kusý místopředseda Milan Fajfr členové: Jaroslav Mojžíš, Jiří Vopařil, Miloš Harnych, Květoslava Jeníčková, Aleš Meloun, Jaroslav Fišer, Jaroslav Čapský, Jaroslav Martinů, Luboš Bäuchel Rada Pardubického kraje 15/

17 PŘEDSEDOVÉ POLITICKÝCH KLUBŮ ČSSD KPK Martin Netolický Telefon: KSČM Pavel Šotola Telefon: ODS Jan Foldyna Petr Tupec SPOZ TOP 09 STAN Zdeněk Štengl Jaroslav Zedník 16/

18 ZASTUPITELÉ Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1982 Bydliště: Česká Třebová Vzdělání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Doktorské studium specializace finanční právo (obor Teoretické právní vědy) Zaměstnání: hejtman Pardubického kraje Myslím, že stačí napsat tři slova, která mluví za vše zdravotnictví, školství a doprava. Pochopitelně v rámci dlouhodobě udržitelného financování. Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1963 Bydliště: Pardubice Vzdělání: ČVUT Praha; CMI ESMA Barcelona Zaměstnání: 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Rád bych pomohl dokončit všechny rozpracované projekty z minulých let, které napomohou dalšímu rozvoji našeho kraje, a jsem připraven podílet se na projektech nových. Speciálně se chci koncentrovat na oblast zdravotnictví. Opakovaně dávám svému rodnému kraji naplno do služeb své profesní a odborné schopnosti. Věřím, že se nám i v tomto funkčním období podaří udržet dynamiku a rozvážnost Pardubického kraje i jeho schopnost co nejlépe v zájmu jeho občanů skórovat. Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ Narozen: 1952 Bydliště: Dolní Dobrouč Vzdělání: VŠ, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor marketing a management Zaměstnání: náměstek hejtmana Pardubického kraje Nestačí jen kritizovat, ale dostane-li člověk příležitost, je potřeba konat. Jsem přesvědčen, že doprava v Pardubickém kraji může občanům sloužit mnohem lépe za méně finančních prostředků. Mým cílem je toho dosáhnout. 17/

19 Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ Narozena: 1956 Bydliště: Svitavy Vzdělání: vysokoškolské, zemědělská inženýrka, obor zootechnika Zaměstnání: náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Mým cílem je stabilizace středního školství v Pardubickém kraji a podpora technických oborů, které mají uplatnění na trhu práce. V oblasti kultury budu usilovat o dokončení projektů ke zvýšení atraktivity Zámku Pardubice a dokončení revitalizace budovy Regionálního muzea v Litomyšli. Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1970 Bydliště: Hlinsko Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta stavební obor konstrukce a dopravní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Rád bych přispěl k rozvoji sítě sociálních služeb ve prospěch pomoci ohroženým rodinám, dětem, seniorům a zdravotně postiženým. Dále bych chtěl pokračovat v aktivitách na podporu rozvoje neziskového sektoru a dobrovolnictví. Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1968 Bydliště: Nasavrky Velká Střítež Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Praha Zaměstnání: radní Pardubického kraje Venkov tvoří většinový prostor kraje, budu tedy využívat programu obnovy venkova jako nástroje pro udržitelný rozvoj venkova a jeho tradic, budu se snažit zachovávat a případně rozšiřovat granty pro svazovou a spolkovou činnost. Budu i nadále podporovat zemědělské činnosti a regionální potraviny. A v neposlední řadě budu prosazovat ochranu životního prostředí jako celku zaměřenou zejména na předcházení vzniku odpadů, čistotu ovzduší, obnovu lesů, úrodnost půdy a retenci vody v krajině. 18/

20 Ludmila Navrátilová /ČSSD/ Narozena: 1965 Bydliště: Skuteč Vzdělání: Střední ekonomická škola, Hradec Králové Zaměstnání: radní Pardubického kraje Hledat cesty, jak eliminovat následky současné hospodářské situace, která má značný dopad na veřejné rozpočty. Mou prioritou je snaha o maximální míru efektivity při vynakládání veřejných prostředků. Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ Narozen: 1955 Bydliště: Pardubice Vzdělání: Vojenská akademie Brno, obor pozemní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit spolupráci mezi Magistrátem města Pardubic a Krajským úřadem Pardubického kraje. René Živný /KPK, SNK ED/ Telefon: Narozen: 1974 Bydliště: Pardubice Vzdělání: středoškolské Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit podmínky pro sportování mládeže, zvýšit návštěvnost Pardubického kraje, přiblížit úřad lidem pomocí moderních technologií. 19/

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy Text Koaliční smlouvy mezi ČSSD, ODS, RADNICE 2010 (sdružením nezávislých kandidátů, politické strany Volby pro město a politické strany Věci veřejné), MĚLNIČANÉ ( SNK Evropští demokraté, KDU-ČSL, US-DEU

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ),

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ), Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011 (dále ANO ), zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM (dále KSČM ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje

Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje Preambule Nové volební uskupení, které se uchází o Vaše hlasy v krajských

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 Kandidátní listina č. 7 Komunální volby 10. - 11.října 2014 Milí spoluobčané, vážení voliči, v říjnu letošního roku nás čekají další komunální volby na období 2014 2018. Občanská

Více