Samospráva Pardubického kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samospráva Pardubického kraje"

Transkript

1 Samospráva Pardubického kraje Volební období

2 Samospráva Pardubického kraje Volební období Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb Politické složení sil v zastupitelstvu 4 Rada Pardubického kraje 5 Programové prohlášení Rady Pardubického kraje 6 Výbory zastupitelstva 14 Předsedové politických klubů 16 Zastupitelé 17 Krajský úřad Pardubického kraje a jeho budovy 32 1/

3 ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA Vážení spoluobčané, na podzim roku 2012 jste vybírali nové krajské zastupitele. Dostali jsme od vás důvěru sestavit novou krajskou vládu a po čtyři roky ovlivňovat chod a rozvoj našeho regionu v oblasti investic, využívání evropských fondů, dopravy, zdravotnictví, středního školství, kultury, památkové péče, sociálních služeb, životního prostředí a rozvoje venkova. Jsem přesvědčen, že jsme sestavili silný tým, který bude schopen dostát tomu, co jsme si stanovili v našem Programovém prohlášení. To si můžete přečíst v další části této brožury. V Radě Pardubického kraje a v Zastupitelstvu Pardubického kraje jsou lidé, kteří mají řadu zkušeností z nejrůznějších oborů a mohou přinášet a už přinášejí do této práce nové podněty. Podmínkou úspěchu je však také dobrá komunikace. Našich 45 zastupitelů Pardubického kraje je připraveno s vámi konzultovat vše, co vás zajímá a co můžeme ovlivnit. Právě proto vydáváme tuto brožuru, abyste měli přehled o tom, kdo vás v dané oblasti zastupuje, kdo pracuje v jakém výboru a na koho se můžete obrátit. Zastupitelé zde uvádí i své ové adresy nebo telefony, na kterých je můžete kontaktovat. Budu se těšit na vaše podněty a názory. Martin Netolický hejtman Pardubického kraje 2/ Foto z ustavujícího Zastupitelstva Pardubického kraje dne

4 SAMOSPRÁVA OD VZNIKU PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubický kraj vznikl k 1. lednu Historicky první volby do zastupitelstva se uskutečnily v listopadu V prvním volebním období byl hejtmanem Roman Línek ze Čtyřkoalice a v radě kraje byli také zástupci ODS. Ve druhém volebním období vyhrála volby ODS, která do krajské vlády přizvala Koalici pro Pardubický kraj. Hejtmanem byl Michal Rabas, po jeho úmrtí Ivo Toman. V roce 2008 se vítězem krajských voleb stala ČSSD. Jejím koaličním partnerem byla Koalice pro Pardubický kraj a funkci hejtmana vykonával Radko Martínek. V krajských volbách roku 2012 uspěla opět ČSSD a hejtmanem byl zvolen Martin Netolický. Tentokrát jsou v Radě Pardubického kraje tři uskupení, Česká strana sociálně demokratická, Koalice pro Pardubický kraj a Strana práv občanů Zemanovci. Roman Línek hejtman Pardubického kraje Michal Rabas hejtman Pardubického kraje Ivo Toman hejtman Pardubického kraje 2008 Radko Martínek hejtman Pardubického kraje Martin Netolický hejtman Pardubického kraje od roku /

5 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE.socialisté-levice 21. stol. Voliči v seznamu: Odevzdané obálky: Volební účast 39 % 25 % ZÁVISLÍ POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 4/ 21,31 % Česká str. str. sociálně sociálně demokrat. demokrat. 18,86 % KSČM Komunistická str. Čech a Moravy 17,74 % Koalice pro pro Pardubický kraj kraj 10,90 % Občanská demokratická strana strana 6,25 % TOP a a Starostové pro PAKpro PAK 5,31 % Strana Práv Práv Občanů Občanů ZEMANOVCI ZEMANOVCI 3,76 % NEZÁVISLÝ NEZÁVISLÍ 3,20 % Východočeši 2,20 % Sdružení Strana soukromníků sportů ČR České repub. 1,84 % strana Česká pirátská soukromníků strana ČR 1,66 % Česká Strana zelených pirátská strana 1,52 % Strana svobodných zelených občanů 1,43 % Strana DSSS-STOP svobodných NEPŘIZPŮSOBIVÝM! občanů 1,25 % DSSS-STOP Suver.-Strana zdravého NEPŘÍZPUSOBBIVÝM! rozumu 1,10 % Suver.-Strana Volte Pr.Blok zdravého rozumu POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,86 % Volte Sdružení Pr.Blok sportů České w w w repub..cibulka.net ČSSD (12) 0,34 % Komunistická str. Českosloven. str. Českosloven. ODS POLITICKÉ (6) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,20 % 21. stol. Koalice pro Pardubický kraj (10) Nár.socialisté-levice 21. stol. ČSSD (12) KSČM (11) 0,20 % Moravané ODS (6) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro Pardubický TOP 09 (3) kraj (10) KSČM POLITICKÉ (11) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU ČSSD (12) SPOZ (3) ČSSD (12) ODS (6) TOP 09 (3) ODS (6) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro Pardubický kraj KSČM (10) (11) KSČM (11) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU SPOZ (3) TOP 09 (3) TOP ČSSD 09 (3) (12) ODS (6) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro ČSSD Pardubický (12) kraj (10) ODS KSČM (11) ODS (6) ČSSD SPOZ (3) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro TOP 09 (3) ČSSD (12 mandátů) ODS KSČM (11) Pardubický SPOZ (3) ČSSD ODS (6 mandátů) kraj TOP 09 (3) Koalice pro KSČM Pardubický ODS Koalice pro Pardubický SPOZ ODS kraj kraj (10 mandátů) ČSSD TOP 09 KSČM (11 mandátů) ČSSD KSČM Koalice pro Koalice pro SPOZ Pardubický SPOZ (3 mandáty) Pardubický TOP 09 kraj kraj KSČM ODS TOP 09 (3 mandáty) KSČM SPOZ ČSSD SPOZ TOP 09 Koalice pro ODS TOP Pardubický 09 ČSSD kraj KSČM SPOZ TOP 09 Koalice pro Pardubický kraj KSČM SPOZ TOP 09

6 RADA PARDUBICKÉHO KRAJE Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ hejtman Pardubického kraje Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ludmila Navrátilová /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy René Živný /KPK, SNK ED/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku 5/

7 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE OBSAH: 1. PREAMBULE 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva 2.2 Finance kraje 2.3 Administrativa 2.4 Bezpečnost a krizové řízení 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče 3.2 Řízení nemocnic 3.3 Následná péče 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti 3.5 Zdravotnická záchranná služba 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava 4.2 Dopravní obslužnost 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství 5.2 Kultura 5.3 Památková péče 6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY 8. MAJETEK A INVESTICE 8.2 Správa majetku kraje 8.3 Investiční politika 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova 9.2 Staré ekologické zátěže 9.3 Odpadové hospodářství 9.4 Vodní hospodářství 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území 10. SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity 10.2 Cestovní ruch 10.3 Informatika 6/

8 1. PREAMBULE Na základě dohod uzavřených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2012 nově ustavení členové rady kraje rozpracovali programové teze koaličních stran do programového prohlášení na celé volební období. Vědomi si odpovědnosti za svěřené oblasti, cítí se všichni členové kolektivních orgánů koaličních stran vázáni předloženým programem, který by měl být základem čtyřleté spolupráce. 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva - budeme úzce spolupracovat se všemi stranami zvolenými do zastupitelstva - o důležitých a strategických otázkách kraje bude hejtman jednat se všemi předsedy politických klubů zastoupených v zastupitelstvu kraje - pravidelně budeme informovat o činnosti krajské samosprávy nejen ve formě výpisu usnesení na jednání zastupitelstva 2.2 Finance kraje - naším prvořadým zájmem je stabilní dlouhodobě udržitelné hospodaření kraje - zapojení cizích zdrojů připadá do úvahy pouze na reprodukci majetku, investice nebo kofinancování projektů podpořených z fondů EU - budeme prosazovat systematický tlak na snižování provozních výdajů s maximálním využitím formy centrálních nákupů - rozpočet kraje bude sestavován vždy s důrazem na zajištění vlastní činnosti kraje a organizací zřizovaných (založených) krajem, a dále investiční politiku - dotační a grantové programy budou vyhlašovány vždy s ohledem na aktuální rozpočtové možnosti kraje 2.3 Administrativa - zavazujeme se uvážlivě hospodařit s prostředky kraje na zajištění chodu krajského úřadu - chceme udržet počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na úrovni, která zajistí efektivní výkon veřejné správy v souladu s potřebami občanů kraje - pravidelně budeme pořádat setkání vedení kraje s obcemi a městy, zaměstnavateli a představiteli krajských institucí 2.4 Bezpečnost a krizové řízení - budeme vytvářet odpovídající podmínky a podporovat rozvoj základních složek integrovaného záchranného systému kraje, jako nepřetržitě fungující služby občanům, kteří se ocitli v ohrožení svého života, zdraví a majetku - chceme finančně podporovat z vlastního rozpočtu materiálně technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a nestátní neziskové organizace a občanská sdružení, která doplňují svojí činností profesionální složky integrovaného záchranného systému - každý rok prověříme funkčnost systému krizové připravenosti orgánů Pardubického kraje a orgánů obcí k řešení mimořádných událostí, živelních pohrom, technických a technologických havárií a krizových situací - budeme naplňovat Krizový fond kraje, určený k přímému řešení mimořádných událostí a krizových situací vzniklých na území kraje 7/

9 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče - ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme minimálně střednědobou udržitelnost zdravotní péče v kraji, která bude garantovat místní a časovou dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany - všech pět nemocnic akutní péče zůstane ve stoprocentním vlastnictví kraje 3.2 Řízení nemocnic - zavazujeme se sjednotit řízení nemocnic, a to zejména v úrovni představenstev a dozorčích rad, zajistit jejich lepší provázanost a vzájemnou spolupráci, využít závěry existujících koncepčních materiálů a uzavřeného Memoranda mezi Pardubickým krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou - pro oblast akutní zdravotnické péče předložíme Scénář efektivní transformace akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji, ten se stane strategickým dokumentem pro další postup v oblasti řízení nemocnic, komplexní racionalizace oborové struktury péče v rámci celého kraje, zvýšení ekonomické efektivnosti provozu a investic a poskytne perspektivu odbornému zdravotnickému personálu - návrhy všech změn budeme otevřeně komunikovat s laickou i odbornou veřejností a se zástupci samospráv - pro investiční rozvoj maximálně využijeme prostředky Evropské unie - budeme pokračovat v zavádění společných informačních systémů a dalších moderních technologií pro racionalizaci práce, podpoříme technologie přenosu obrazových dat, centrálních uložišť, manažerských expertních systémů a podobně - rozšíříme společné nákupy zdravotnického materiálu a léků - podpoříme certifikaci a akreditaci nemocnic v oblasti kvality, chceme jít cestou spokojených pacientů, tedy klientů našich zařízení 3.3 Následná péče - následnou péči budeme strukturovat v návaznosti na akutní péči, v souladu s očekávaným demografickým vývojem a společenskými trendy v této oblasti 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti - dětská centra pro ohrožené děti budeme transformovat dle nově přijaté legislativy 3.5 Zdravotnická záchranná služba - chceme udržet současnou vysokou úroveň zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava - v oblasti drážní dopravy budeme aktivně podporovat realizaci modernizace tratě Hradec Králové Pardubice Chrudim s důrazem na postupné zdvoukolejnění úseku Pardubice Hradec Králové - zaměříme se na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a na opatření vedoucí ke zvýšení rychlosti na regionálních tratích - v prostoru pardubického nádraží budeme podporovat výstavbu mimoúrovňového napojení pro cestující, které propojí jihozápadní část Pardubic se železniční stanicí - v oblasti letecké dopravy budeme společně s městem Pardubice připravovat výstavbu nového terminálu s dopravním napojením 8/

10 - v oblasti vodní dopravy budeme dále podporovat splavnění Labe do Pardubic a zahájení výstavby Stupně Přelouč II s vazbou na vybudování přístavu Pardubice a multimodálního logistického centra v Pardubicích se zohledněním všech ekologických aspektů - budeme podporovat další rozvoj multimodálního centra (kontejnerové překladiště) v České Třebové 4.2 Dopravní obslužnost - budeme dále podporovat rozvoj hromadné dopravy s cílem dosáhnout vhodnějších návazností mezi jednotlivými druhy doprav a vazeb jednotlivých spojů - urychleně dokončíme úpravy autobusových a vlakových jízdních řádů tak, abychom mohli garantovat jejich stabilitu na delší časové období 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic - v oblasti silniční dopravy budeme aktivně usilovat o zahájení výstavby R35, o pokračování přípravy výstavby R43 a o realizaci obchvatů měst na silnicích I. tříd - při obnově silnic II. a III. třídy budeme maximálně využívat finanční prostředky Evropské unie a budeme usilovat o zapojení finančních prostředků státu - v oblasti ochrany silnic II. a III. třídy budeme podporovat vážení nákladních vozidel, provedeme na některých úsecích omezení tonáže a zároveň chceme pokračovat v jednáních o zavedení mýtného na vybraných úsecích silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství - budeme pokračovat ve změnách v síti středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji v návaznosti na demografický vývoj a poptávku trhu práce - podpoříme technické obory vzdělání formou stipendií, podpoříme přírodovědné a odborné soutěže, a to zejména v úzké spolupráci se zaměstnavateli - budeme spolupracovat s významnými partnery a odborníky z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, úřadu práce a krajské hospodářské komory - chceme pokračovat v praxi jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol a tím zvyšovat úroveň vzdělávání - úspor se budeme snažit dosahovat snižováním provozních nákladů a odprodejem nevyužitého majetku škol a školských zařízení - budeme podporovat činnost center vzdělávání dospělých ve středních školách - naším cílem je i nadále podporovat talentovanou mládež prostřednictvím soutěží či stáží - budeme podporovat vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách a vytvářet podmínky pro jejich inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - v návaznosti na legislativu transformovat dětské domovy v moderní zařízení podporující péči o ohrožené děti a jejich rodiny 5.2 Kultura - dokončíme revitalizaci historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli - chceme dobudovat kvalitní zázemí pro depozitáře příspěvkových organizací Pardubického kraje a v souvislosti s tím rozvíjet expoziční místa v muzeích a galeriích - na základě strategického dokumentu (Management plánu) a v návaznosti na evropské projekty zvýšíme atraktivitu pardubického zámku a využijeme jednotnou značku Zámek Pardubice, jehož areál se stane moderním místem kultury, netradiční zábavy i odpočinku - vytvoříme novou metodiku pro předávání archeologických nálezů ve vlastnictví Pardubického kraje 9/

11 5.3 Památková péče - alokujeme finanční prostředky do plošné podpory obnovy památek v Pardubickém kraji v rámci grantového programu koncipovaného tak, aby všichni vlastníci památek, s výjimkou státu, měli možnost získat finanční podporu kraje - budeme klást větší důraz na propagaci památkového fondu Pardubického kraje a zintenzivníme spolupráci s institucemi v oblasti cestovního ruchu za účelem vyšší návštěvnosti památek - rozpracujeme a následně implementujeme Koncepci podpory státní památkové péče SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb - chceme udržet odpovídající síť služeb sociální prevence a sociální péče, pružně reagující na proměnlivé potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením či osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině a osob ohrožených dalšími sociálně nežádoucími jevy - s ohledem na demografické trendy chceme udržet základní síť ambulantních, terénních a pobytových služeb, které zajistí péči o seniory na území kraje - prioritou je zajištění péče o seniory formou sdílené péče - podpoříme terénní a ambulantní sociální služby, aby pobytová zařízení sloužila především lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu či sociální situace nemohou nadále zůstávat ve svém přirozeném prostředí - budeme podporovat aktivity směřujících ke snižování počtu dětí v ústavní péči - dokončíme proces transformace Domova sociálních služeb Slatiňany - chceme připravit podmínky pro rozvoj sociálního sponzorství a sociálního podnikání, které nabízí možnost uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi - budeme intenzivně spolupracovat s obcemi a nestátními neziskovými organizacemi v oblastech plánování a zajišťování sociálních služeb, ale i dalších aktivit směřujících k začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb budeme zajišťovat informovanost o nabídce pomoci takovým způsobem, který umožní lidem v obtížné životní situaci vyhledat vhodnou službu a potřebnou pomoc - ve spolupráci s obcemi kraje se zvýšenou mírou kriminality, budeme realizovat projekty, jejichž cílem je trestnou činnost snižovat a posilovat tak bezpečí občanů 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - budeme podporovat spolkové a vzdělávací činnosti osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením, osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině - budeme podporovat aktivity směřující k odstranění společenských bariér mezi většinovou společností a osobami, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, obtížné životní situace či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině ohrožené sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny - chceme zintenzivnit vzájemnou spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni - budeme pokračovat v osvětě, propagaci, podpoře dobrovolnictví a ve vzdělávání dobrovolníků - budeme podporovat prorodinné aktivity neziskových organizací a činnosti mateřských center - podpoříme činnosti informačního, poradenského a vzdělávacího servisu pro neziskové organizace v Pardubickém kraji 10/

12 - zajistíme ve spolupráci s dalšími kraji udržitelnost systému rodinných pasů - podpoříme financování neziskových projektů prostřednictvím tzv. burz filantropie 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY - budeme se aktivně účastnit přípravy příštího programového období a nezbytných strategických dokumentů, při tom budeme spolupracovat s ostatními kraji a partnerskými regiony v zahraničí - připravíme krajské projekty na čerpání prostředků z fondů Evropské unie - budeme prosazovat zájmy rozvoje kraje při přípravě dokumentů Politika územního rozvoje ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR - chceme usilovat o vyvážený a udržitelný rozvoj území Pardubického kraje, dbát na snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi včetně příhraniční oblasti s Polskem, přitom budeme spolupracovat s dotčenými městy, obcemi, svazky obcí a dalšími aktéry regionálního rozvoje - zasadíme se o urychlení přípravy a realizace důležitých infrastrukturních projektů na území kraje (rychlostní silnice R 35 a R 43, dokončení splavnění Labe, rozvoj letiště v Pardubicích, zdvoukolejnění železniční trati Pardubice - Hradec Králové, obchvaty měst aj.) - dokončíme realizaci krajských projektů schválených k podpoře z evropských fondů, budeme aktivně vyhledávat a využívat veškeré další možnosti čerpání dotací z evropských fondů pro financování rozvojových projektů kraje 8. MAJETEK A INVESTICE 8.1 Správa majetku kraje - budeme pokračovat v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, pozemních komunikací a chodníků mezi krajem, obcemi, státem a fyzickými a právnickými osobami - provedeme inventarizaci využívání nemovitého majetku, který je svěřen k hospodaření jednotlivým příspěvkovým organizacím za účelem prověření jeho potřebnosti - nepotřebný majetek budeme nadále nabízet transparentním způsobem formou výběrového řízení nebo dražby - neustálým snižováním energetické náročnosti, monitorováním a měřením výsledků dosáhneme trvalé úspory ve spotřebě energií 8.2 Investiční politika - rozšíříme portál nemovitého majetku s cílem zajištění aktuální potřebnosti reprodukce nemovitého majetku pro vytvoření návrhu plánu údržby a rozvoje majetku - vytvoříme střednědobý (dlouhodobý) plán investiční politiky dle priorit se zohledněním na využití majetku - vytvoříme obchodní podmínky pro zadávané investiční akce s cílem zajištění řádného a kvalitního plnění ze strany zhotovitele - vytvoříme portál pro veřejnost s informacemi o významných probíhajících stavebních investičních akcích 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova - zajistíme důslednou ochranu lesních pozemků, zemědělského půdního fondu, zejména půd s nejvyšší třídou ochrany - budeme podporovat a propagovat produkty místních výrobců a zpracovatelů 11/

13 - budeme realizovat úkoly všech aktualizovaných koncepčních materiálů vyplývajících ze schváleného memoranda o spolupráci Pardubického kraje a Agrární komory ČR z roku budeme stabilizovat a dále pokračovat v realizaci poskytování dotací z Programu obnovy venkova - zaměříme se na udržitelný rozvoj venkova, zachování jeho tradic, činnost místních akčních skupin, svazů a spolků 9.2 Staré ekologické zátěže - finančně podpoříme dokončení sanace v lokalitě bývalého závodu Transporta v Chrudimi - dokončíme odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Dolní Lipka - účinnou spoluprací s místními samosprávami napomůžeme odstraňování starých ekologických zátěží i na dalších lokalitách v rámci území Pardubického kraje 9.3 Odpadové hospodářství - zpracujeme, schválíme a budeme zavádět Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - pro zachování čistoty životního prostředí nebudeme podporovat nové kapacity spaloven nebezpečných odpadů na území kraje - budeme propagovat a motivovat třídění odpadů občany kraje a zvyšovat stupeň recyklace, podpoříme sběr použitých elektrozařízení a jejich recyklaci - budeme podporovat systém sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů a jejich zpracování v kompostárnách a bioplynových stanicích 9.4 Vodní hospodářství - budeme podporovat výstavbu protipovodňových opatření sídelních aglomerací na území kraje, a to jak důslednou osvětovou činností, tak i finančním přispěním na projektovou přípravu - budeme prosazovat důslednou ochranu využitelných a využívaných vodních zdrojů; budeme podporovat výstavbu a údržbu vodovodních sítí, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod obcí do 2000 obyvatel - projednáme a schválíme plán dílčích povodí, prostřednictvím programů opatření vytvoříme nástroj pro dosažení cílů v ochraně vod 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území - budeme podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby hospodaření v krajině, obnovu lesů a zvyšování úrodnost půdy - podpoříme zvyšování ekologické stability území, včetně podpory využívání zemědělské půdy pro zemědělskou produkci a podpory projektů na posílení schopnosti půdy zadržovat vodu v území - prostřednictvím grantových programů pro širokou veřejnost a zařazením ekologické výchovy jako součásti výukových programů škol a vzdělávacích programů neziskových organizací prohloubíme ekologickou osvětu - podpoříme projekty, jejichž cílem je snížení emisí znečišťujících látek a prašnosti na území kraje 10. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity - budeme spolupracovat s tělovýchovnými, sportovními a mládežnickými svazy a organizacemi v kraji i na centrální úrovni - budeme podporovat tradiční a významné sportovní regionální i nadregionální akce - pomocí grantů podpoříme výchovu a sportovní aktivity talentované mládeže, handicapovaných, ale i neregistrovaných sportovců, dětí a mládeže - budeme pokračovat s podporou olympiád dětí a mládeže 12/

14 10.2 Cestovní ruch - budeme podporovat aktivity zaměřené na zvýšení návštěvnosti kraje s důrazem na vícedenní pobyty návštěvníků - zasadíme se o efektivní spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru v oblasti cestovního ruchu - budeme pokračovat ve vytváření provázaného informačního systému cestovního ruchu včetně zapojení turistických informačních center - ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy zajistíme kvalitní propagaci kraje - budeme prezentovat kraj jako přitažlivé místo s významnými kulturními i sportovními akcemi, bohatým kulturním dědictvím i přírodními zajímavostmi - budeme se podílet na vytváření konkurenceschopných turistických produktů - využijeme potenciál kraje pro další rozvoj cykloturistiky 10.2 Informatika - budeme podporovat rozvoj služeb egovernmentu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb v oblasti cestovního ruchu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb ve zdravotnictví 13/

15 VÝBORY ZASTUPITELSTVA Kontrolní výbor ZPk předseda: Václav Snopek místopředseda Jiří Lejhanec členové: Jiří Svěrák, Milan Davídek, Jaroslav Trávníček, Zdeněk Gilar, Radko Šamánek, Petr Hájek, Vladimír Dosoudil, Vlastimil Vorba, Jan Němec Finanční výbor ZPk předseda: Miroslav Krejčí místopředseda Ladislav Valtr členové: Milan Barták, Petr Novotný, Zdeněk Ešpandr, Zdeněk Bouška, Michal Koláček, Pavel Novotný, Josef Bohatec, Pavel Šisler, Jaroslav Zedník Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPk předseda Petr Řezníček místopředsedkyně Hana Horská členové: Dagmar Nejedlá, Martin Kiss, Bohumil Bernášek, Zdeňka Krátká, Marek Výborný, Lidmila Kružíková, Jana Smetanová, Otakar Prachař, Miroslav Vohník Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost ZPk předseda Petr Tupec místopředseda Josef Hostinský členové: Miloslav Kubín, Miloš Horáček, Rostislav Kučera, Tomáš Pelikán, Josef Jílek, Martin Moravec, Jaroslav Klášterecký, Tomáš Vagenknecht, Miroslav Nádvorník Zdravotní výbor ZPk předseda Radomír Lána místopředsedkyně Věra Rybová členové: Vítězslav Podivínský, Vítězslav Novohradský, Ivana Burešová, Martin Šácha, Dagmar Baťová, Bohumil Vaško, Josef Janeček, Petr Máca, Ivana Urešová, Tomáš Rejda, Vladislava Michalová Výbor pro sociální věci a neziskový sektor ZPk předseda Miroslav Tejkl místopředseda Ivan Jeník členové: Eva Ostruszková, Ladislava Zelenková, Alena Šírová, Jiří Brýdl, Erika Kohoutová, Katarína Zelenková, Pavel Brandejs, Zuzana Boušková, Zuzana Tvrzníková Výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy ZPk předseda David Šimek místopředseda Zdeněk Štengl členové: Jiří Sochor, Jiří Rozinek, Milan Pokorný, Slavěna Broulíková, Stanislav Peca, Jan Foldyna, Jaroslav Moučka, Karel Stejskal, Luboš Netolický Výbor pro kulturu a památkovou péči ZPk předseda Miloš Izák místopředseda Radomil Kašpar členové: Ilona Jeníčková, Ludmila Vlčková, Petr Kučera, Jan Mazuch, Miroslav Wágner, Vladimír Severin, Jaromír Lohniský, Jiří Jelínek, Hana Štěpánová 14/

16 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov ZPk předseda Petr Šilar místopředseda Ladislav Effenberk členové: Josef Miláček, Milan Michálek, Václav Neubauer, Radek Zeman, Miroslav Žítek, Pavel Kubů, Aleš Jiroutek, Milan Novotný, Oldřich Koblížek Výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch ZPk předseda Zbyněk Kusý místopředseda Milan Fajfr členové: Jaroslav Mojžíš, Jiří Vopařil, Miloš Harnych, Květoslava Jeníčková, Aleš Meloun, Jaroslav Fišer, Jaroslav Čapský, Jaroslav Martinů, Luboš Bäuchel Rada Pardubického kraje 15/

17 PŘEDSEDOVÉ POLITICKÝCH KLUBŮ ČSSD KPK Martin Netolický Telefon: KSČM Pavel Šotola Telefon: ODS Jan Foldyna Petr Tupec SPOZ TOP 09 STAN Zdeněk Štengl Jaroslav Zedník 16/

18 ZASTUPITELÉ Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1982 Bydliště: Česká Třebová Vzdělání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Doktorské studium specializace finanční právo (obor Teoretické právní vědy) Zaměstnání: hejtman Pardubického kraje Myslím, že stačí napsat tři slova, která mluví za vše zdravotnictví, školství a doprava. Pochopitelně v rámci dlouhodobě udržitelného financování. Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1963 Bydliště: Pardubice Vzdělání: ČVUT Praha; CMI ESMA Barcelona Zaměstnání: 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Rád bych pomohl dokončit všechny rozpracované projekty z minulých let, které napomohou dalšímu rozvoji našeho kraje, a jsem připraven podílet se na projektech nových. Speciálně se chci koncentrovat na oblast zdravotnictví. Opakovaně dávám svému rodnému kraji naplno do služeb své profesní a odborné schopnosti. Věřím, že se nám i v tomto funkčním období podaří udržet dynamiku a rozvážnost Pardubického kraje i jeho schopnost co nejlépe v zájmu jeho občanů skórovat. Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ Narozen: 1952 Bydliště: Dolní Dobrouč Vzdělání: VŠ, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor marketing a management Zaměstnání: náměstek hejtmana Pardubického kraje Nestačí jen kritizovat, ale dostane-li člověk příležitost, je potřeba konat. Jsem přesvědčen, že doprava v Pardubickém kraji může občanům sloužit mnohem lépe za méně finančních prostředků. Mým cílem je toho dosáhnout. 17/

19 Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ Narozena: 1956 Bydliště: Svitavy Vzdělání: vysokoškolské, zemědělská inženýrka, obor zootechnika Zaměstnání: náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Mým cílem je stabilizace středního školství v Pardubickém kraji a podpora technických oborů, které mají uplatnění na trhu práce. V oblasti kultury budu usilovat o dokončení projektů ke zvýšení atraktivity Zámku Pardubice a dokončení revitalizace budovy Regionálního muzea v Litomyšli. Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1970 Bydliště: Hlinsko Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta stavební obor konstrukce a dopravní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Rád bych přispěl k rozvoji sítě sociálních služeb ve prospěch pomoci ohroženým rodinám, dětem, seniorům a zdravotně postiženým. Dále bych chtěl pokračovat v aktivitách na podporu rozvoje neziskového sektoru a dobrovolnictví. Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1968 Bydliště: Nasavrky Velká Střítež Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Praha Zaměstnání: radní Pardubického kraje Venkov tvoří většinový prostor kraje, budu tedy využívat programu obnovy venkova jako nástroje pro udržitelný rozvoj venkova a jeho tradic, budu se snažit zachovávat a případně rozšiřovat granty pro svazovou a spolkovou činnost. Budu i nadále podporovat zemědělské činnosti a regionální potraviny. A v neposlední řadě budu prosazovat ochranu životního prostředí jako celku zaměřenou zejména na předcházení vzniku odpadů, čistotu ovzduší, obnovu lesů, úrodnost půdy a retenci vody v krajině. 18/

20 Ludmila Navrátilová /ČSSD/ Narozena: 1965 Bydliště: Skuteč Vzdělání: Střední ekonomická škola, Hradec Králové Zaměstnání: radní Pardubického kraje Hledat cesty, jak eliminovat následky současné hospodářské situace, která má značný dopad na veřejné rozpočty. Mou prioritou je snaha o maximální míru efektivity při vynakládání veřejných prostředků. Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ Narozen: 1955 Bydliště: Pardubice Vzdělání: Vojenská akademie Brno, obor pozemní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit spolupráci mezi Magistrátem města Pardubic a Krajským úřadem Pardubického kraje. René Živný /KPK, SNK ED/ Telefon: Narozen: 1974 Bydliště: Pardubice Vzdělání: středoškolské Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit podmínky pro sportování mládeže, zvýšit návštěvnost Pardubického kraje, přiblížit úřad lidem pomocí moderních technologií. 19/

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více