Samospráva Pardubického kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samospráva Pardubického kraje"

Transkript

1 Samospráva Pardubického kraje Volební období

2 Samospráva Pardubického kraje Volební období Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb Politické složení sil v zastupitelstvu 4 Rada Pardubického kraje 5 Programové prohlášení Rady Pardubického kraje 6 Výbory zastupitelstva 14 Předsedové politických klubů 16 Zastupitelé 17 Krajský úřad Pardubického kraje a jeho budovy 32 1/

3 ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA Vážení spoluobčané, na podzim roku 2012 jste vybírali nové krajské zastupitele. Dostali jsme od vás důvěru sestavit novou krajskou vládu a po čtyři roky ovlivňovat chod a rozvoj našeho regionu v oblasti investic, využívání evropských fondů, dopravy, zdravotnictví, středního školství, kultury, památkové péče, sociálních služeb, životního prostředí a rozvoje venkova. Jsem přesvědčen, že jsme sestavili silný tým, který bude schopen dostát tomu, co jsme si stanovili v našem Programovém prohlášení. To si můžete přečíst v další části této brožury. V Radě Pardubického kraje a v Zastupitelstvu Pardubického kraje jsou lidé, kteří mají řadu zkušeností z nejrůznějších oborů a mohou přinášet a už přinášejí do této práce nové podněty. Podmínkou úspěchu je však také dobrá komunikace. Našich 45 zastupitelů Pardubického kraje je připraveno s vámi konzultovat vše, co vás zajímá a co můžeme ovlivnit. Právě proto vydáváme tuto brožuru, abyste měli přehled o tom, kdo vás v dané oblasti zastupuje, kdo pracuje v jakém výboru a na koho se můžete obrátit. Zastupitelé zde uvádí i své ové adresy nebo telefony, na kterých je můžete kontaktovat. Budu se těšit na vaše podněty a názory. Martin Netolický hejtman Pardubického kraje 2/ Foto z ustavujícího Zastupitelstva Pardubického kraje dne

4 SAMOSPRÁVA OD VZNIKU PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubický kraj vznikl k 1. lednu Historicky první volby do zastupitelstva se uskutečnily v listopadu V prvním volebním období byl hejtmanem Roman Línek ze Čtyřkoalice a v radě kraje byli také zástupci ODS. Ve druhém volebním období vyhrála volby ODS, která do krajské vlády přizvala Koalici pro Pardubický kraj. Hejtmanem byl Michal Rabas, po jeho úmrtí Ivo Toman. V roce 2008 se vítězem krajských voleb stala ČSSD. Jejím koaličním partnerem byla Koalice pro Pardubický kraj a funkci hejtmana vykonával Radko Martínek. V krajských volbách roku 2012 uspěla opět ČSSD a hejtmanem byl zvolen Martin Netolický. Tentokrát jsou v Radě Pardubického kraje tři uskupení, Česká strana sociálně demokratická, Koalice pro Pardubický kraj a Strana práv občanů Zemanovci. Roman Línek hejtman Pardubického kraje Michal Rabas hejtman Pardubického kraje Ivo Toman hejtman Pardubického kraje 2008 Radko Martínek hejtman Pardubického kraje Martin Netolický hejtman Pardubického kraje od roku /

5 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE.socialisté-levice 21. stol. Voliči v seznamu: Odevzdané obálky: Volební účast 39 % 25 % ZÁVISLÍ POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 4/ 21,31 % Česká str. str. sociálně sociálně demokrat. demokrat. 18,86 % KSČM Komunistická str. Čech a Moravy 17,74 % Koalice pro pro Pardubický kraj kraj 10,90 % Občanská demokratická strana strana 6,25 % TOP a a Starostové pro PAKpro PAK 5,31 % Strana Práv Práv Občanů Občanů ZEMANOVCI ZEMANOVCI 3,76 % NEZÁVISLÝ NEZÁVISLÍ 3,20 % Východočeši 2,20 % Sdružení Strana soukromníků sportů ČR České repub. 1,84 % strana Česká pirátská soukromníků strana ČR 1,66 % Česká Strana zelených pirátská strana 1,52 % Strana svobodných zelených občanů 1,43 % Strana DSSS-STOP svobodných NEPŘIZPŮSOBIVÝM! občanů 1,25 % DSSS-STOP Suver.-Strana zdravého NEPŘÍZPUSOBBIVÝM! rozumu 1,10 % Suver.-Strana Volte Pr.Blok zdravého rozumu POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,86 % Volte Sdružení Pr.Blok sportů České w w w repub..cibulka.net ČSSD (12) 0,34 % Komunistická str. Českosloven. str. Českosloven. ODS POLITICKÉ (6) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU 0,20 % 21. stol. Koalice pro Pardubický kraj (10) Nár.socialisté-levice 21. stol. ČSSD (12) KSČM (11) 0,20 % Moravané ODS (6) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro Pardubický TOP 09 (3) kraj (10) KSČM POLITICKÉ (11) ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU ČSSD (12) SPOZ (3) ČSSD (12) ODS (6) TOP 09 (3) ODS (6) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro Pardubický kraj KSČM (10) (11) KSČM (11) SPOZ (3) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU SPOZ (3) TOP 09 (3) TOP ČSSD 09 (3) (12) ODS (6) POLITICKÉ ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU Koalice pro ČSSD Pardubický (12) kraj (10) ODS KSČM (11) ODS (6) ČSSD SPOZ (3) Koalice pro Pardubický kraj (10) Koalice pro TOP 09 (3) ČSSD (12 mandátů) ODS KSČM (11) Pardubický SPOZ (3) ČSSD ODS (6 mandátů) kraj TOP 09 (3) Koalice pro KSČM Pardubický ODS Koalice pro Pardubický SPOZ ODS kraj kraj (10 mandátů) ČSSD TOP 09 KSČM (11 mandátů) ČSSD KSČM Koalice pro Koalice pro SPOZ Pardubický SPOZ (3 mandáty) Pardubický TOP 09 kraj kraj KSČM ODS TOP 09 (3 mandáty) KSČM SPOZ ČSSD SPOZ TOP 09 Koalice pro ODS TOP Pardubický 09 ČSSD kraj KSČM SPOZ TOP 09 Koalice pro Pardubický kraj KSČM SPOZ TOP 09

6 RADA PARDUBICKÉHO KRAJE Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ hejtman Pardubického kraje Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ludmila Navrátilová /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy René Živný /KPK, SNK ED/ radní Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku 5/

7 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE OBSAH: 1. PREAMBULE 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva 2.2 Finance kraje 2.3 Administrativa 2.4 Bezpečnost a krizové řízení 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče 3.2 Řízení nemocnic 3.3 Následná péče 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti 3.5 Zdravotnická záchranná služba 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava 4.2 Dopravní obslužnost 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství 5.2 Kultura 5.3 Památková péče 6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY 8. MAJETEK A INVESTICE 8.2 Správa majetku kraje 8.3 Investiční politika 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova 9.2 Staré ekologické zátěže 9.3 Odpadové hospodářství 9.4 Vodní hospodářství 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území 10. SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity 10.2 Cestovní ruch 10.3 Informatika 6/

8 1. PREAMBULE Na základě dohod uzavřených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2012 nově ustavení členové rady kraje rozpracovali programové teze koaličních stran do programového prohlášení na celé volební období. Vědomi si odpovědnosti za svěřené oblasti, cítí se všichni členové kolektivních orgánů koaličních stran vázáni předloženým programem, který by měl být základem čtyřleté spolupráce. 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva - budeme úzce spolupracovat se všemi stranami zvolenými do zastupitelstva - o důležitých a strategických otázkách kraje bude hejtman jednat se všemi předsedy politických klubů zastoupených v zastupitelstvu kraje - pravidelně budeme informovat o činnosti krajské samosprávy nejen ve formě výpisu usnesení na jednání zastupitelstva 2.2 Finance kraje - naším prvořadým zájmem je stabilní dlouhodobě udržitelné hospodaření kraje - zapojení cizích zdrojů připadá do úvahy pouze na reprodukci majetku, investice nebo kofinancování projektů podpořených z fondů EU - budeme prosazovat systematický tlak na snižování provozních výdajů s maximálním využitím formy centrálních nákupů - rozpočet kraje bude sestavován vždy s důrazem na zajištění vlastní činnosti kraje a organizací zřizovaných (založených) krajem, a dále investiční politiku - dotační a grantové programy budou vyhlašovány vždy s ohledem na aktuální rozpočtové možnosti kraje 2.3 Administrativa - zavazujeme se uvážlivě hospodařit s prostředky kraje na zajištění chodu krajského úřadu - chceme udržet počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na úrovni, která zajistí efektivní výkon veřejné správy v souladu s potřebami občanů kraje - pravidelně budeme pořádat setkání vedení kraje s obcemi a městy, zaměstnavateli a představiteli krajských institucí 2.4 Bezpečnost a krizové řízení - budeme vytvářet odpovídající podmínky a podporovat rozvoj základních složek integrovaného záchranného systému kraje, jako nepřetržitě fungující služby občanům, kteří se ocitli v ohrožení svého života, zdraví a majetku - chceme finančně podporovat z vlastního rozpočtu materiálně technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a nestátní neziskové organizace a občanská sdružení, která doplňují svojí činností profesionální složky integrovaného záchranného systému - každý rok prověříme funkčnost systému krizové připravenosti orgánů Pardubického kraje a orgánů obcí k řešení mimořádných událostí, živelních pohrom, technických a technologických havárií a krizových situací - budeme naplňovat Krizový fond kraje, určený k přímému řešení mimořádných událostí a krizových situací vzniklých na území kraje 7/

9 3. ZDRAVOTNICTVÍ 3.1 Udržitelnost zdravotní péče - ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme minimálně střednědobou udržitelnost zdravotní péče v kraji, která bude garantovat místní a časovou dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany - všech pět nemocnic akutní péče zůstane ve stoprocentním vlastnictví kraje 3.2 Řízení nemocnic - zavazujeme se sjednotit řízení nemocnic, a to zejména v úrovni představenstev a dozorčích rad, zajistit jejich lepší provázanost a vzájemnou spolupráci, využít závěry existujících koncepčních materiálů a uzavřeného Memoranda mezi Pardubickým krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou - pro oblast akutní zdravotnické péče předložíme Scénář efektivní transformace akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji, ten se stane strategickým dokumentem pro další postup v oblasti řízení nemocnic, komplexní racionalizace oborové struktury péče v rámci celého kraje, zvýšení ekonomické efektivnosti provozu a investic a poskytne perspektivu odbornému zdravotnickému personálu - návrhy všech změn budeme otevřeně komunikovat s laickou i odbornou veřejností a se zástupci samospráv - pro investiční rozvoj maximálně využijeme prostředky Evropské unie - budeme pokračovat v zavádění společných informačních systémů a dalších moderních technologií pro racionalizaci práce, podpoříme technologie přenosu obrazových dat, centrálních uložišť, manažerských expertních systémů a podobně - rozšíříme společné nákupy zdravotnického materiálu a léků - podpoříme certifikaci a akreditaci nemocnic v oblasti kvality, chceme jít cestou spokojených pacientů, tedy klientů našich zařízení 3.3 Následná péče - následnou péči budeme strukturovat v návaznosti na akutní péči, v souladu s očekávaným demografickým vývojem a společenskými trendy v této oblasti 3.4 Transformace dětských center pro ohrožené děti - dětská centra pro ohrožené děti budeme transformovat dle nově přijaté legislativy 3.5 Zdravotnická záchranná služba - chceme udržet současnou vysokou úroveň zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 4. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 4.1 Doprava - v oblasti drážní dopravy budeme aktivně podporovat realizaci modernizace tratě Hradec Králové Pardubice Chrudim s důrazem na postupné zdvoukolejnění úseku Pardubice Hradec Králové - zaměříme se na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a na opatření vedoucí ke zvýšení rychlosti na regionálních tratích - v prostoru pardubického nádraží budeme podporovat výstavbu mimoúrovňového napojení pro cestující, které propojí jihozápadní část Pardubic se železniční stanicí - v oblasti letecké dopravy budeme společně s městem Pardubice připravovat výstavbu nového terminálu s dopravním napojením 8/

10 - v oblasti vodní dopravy budeme dále podporovat splavnění Labe do Pardubic a zahájení výstavby Stupně Přelouč II s vazbou na vybudování přístavu Pardubice a multimodálního logistického centra v Pardubicích se zohledněním všech ekologických aspektů - budeme podporovat další rozvoj multimodálního centra (kontejnerové překladiště) v České Třebové 4.2 Dopravní obslužnost - budeme dále podporovat rozvoj hromadné dopravy s cílem dosáhnout vhodnějších návazností mezi jednotlivými druhy doprav a vazeb jednotlivých spojů - urychleně dokončíme úpravy autobusových a vlakových jízdních řádů tak, abychom mohli garantovat jejich stabilitu na delší časové období 4.3 Dopravní investice a ochrana silnic - v oblasti silniční dopravy budeme aktivně usilovat o zahájení výstavby R35, o pokračování přípravy výstavby R43 a o realizaci obchvatů měst na silnicích I. tříd - při obnově silnic II. a III. třídy budeme maximálně využívat finanční prostředky Evropské unie a budeme usilovat o zapojení finančních prostředků státu - v oblasti ochrany silnic II. a III. třídy budeme podporovat vážení nákladních vozidel, provedeme na některých úsecích omezení tonáže a zároveň chceme pokračovat v jednáních o zavedení mýtného na vybraných úsecích silnic 5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 5.1 Školství - budeme pokračovat ve změnách v síti středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji v návaznosti na demografický vývoj a poptávku trhu práce - podpoříme technické obory vzdělání formou stipendií, podpoříme přírodovědné a odborné soutěže, a to zejména v úzké spolupráci se zaměstnavateli - budeme spolupracovat s významnými partnery a odborníky z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, úřadu práce a krajské hospodářské komory - chceme pokračovat v praxi jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol a tím zvyšovat úroveň vzdělávání - úspor se budeme snažit dosahovat snižováním provozních nákladů a odprodejem nevyužitého majetku škol a školských zařízení - budeme podporovat činnost center vzdělávání dospělých ve středních školách - naším cílem je i nadále podporovat talentovanou mládež prostřednictvím soutěží či stáží - budeme podporovat vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách a vytvářet podmínky pro jejich inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - v návaznosti na legislativu transformovat dětské domovy v moderní zařízení podporující péči o ohrožené děti a jejich rodiny 5.2 Kultura - dokončíme revitalizaci historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli - chceme dobudovat kvalitní zázemí pro depozitáře příspěvkových organizací Pardubického kraje a v souvislosti s tím rozvíjet expoziční místa v muzeích a galeriích - na základě strategického dokumentu (Management plánu) a v návaznosti na evropské projekty zvýšíme atraktivitu pardubického zámku a využijeme jednotnou značku Zámek Pardubice, jehož areál se stane moderním místem kultury, netradiční zábavy i odpočinku - vytvoříme novou metodiku pro předávání archeologických nálezů ve vlastnictví Pardubického kraje 9/

11 5.3 Památková péče - alokujeme finanční prostředky do plošné podpory obnovy památek v Pardubickém kraji v rámci grantového programu koncipovaného tak, aby všichni vlastníci památek, s výjimkou státu, měli možnost získat finanční podporu kraje - budeme klást větší důraz na propagaci památkového fondu Pardubického kraje a zintenzivníme spolupráci s institucemi v oblasti cestovního ruchu za účelem vyšší návštěvnosti památek - rozpracujeme a následně implementujeme Koncepci podpory státní památkové péče SOCIÁLNÍ SLUŽBY 6.1 Síť sociálních služeb - chceme udržet odpovídající síť služeb sociální prevence a sociální péče, pružně reagující na proměnlivé potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením či osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině a osob ohrožených dalšími sociálně nežádoucími jevy - s ohledem na demografické trendy chceme udržet základní síť ambulantních, terénních a pobytových služeb, které zajistí péči o seniory na území kraje - prioritou je zajištění péče o seniory formou sdílené péče - podpoříme terénní a ambulantní sociální služby, aby pobytová zařízení sloužila především lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu či sociální situace nemohou nadále zůstávat ve svém přirozeném prostředí - budeme podporovat aktivity směřujících ke snižování počtu dětí v ústavní péči - dokončíme proces transformace Domova sociálních služeb Slatiňany - chceme připravit podmínky pro rozvoj sociálního sponzorství a sociálního podnikání, které nabízí možnost uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce 6.2 Spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi - budeme intenzivně spolupracovat s obcemi a nestátními neziskovými organizacemi v oblastech plánování a zajišťování sociálních služeb, ale i dalších aktivit směřujících k začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb budeme zajišťovat informovanost o nabídce pomoci takovým způsobem, který umožní lidem v obtížné životní situaci vyhledat vhodnou službu a potřebnou pomoc - ve spolupráci s obcemi kraje se zvýšenou mírou kriminality, budeme realizovat projekty, jejichž cílem je trestnou činnost snižovat a posilovat tak bezpečí občanů 6.3 Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením - budeme podporovat spolkové a vzdělávací činnosti osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením, osob, které jsou ohrožené z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině - budeme podporovat aktivity směřující k odstranění společenských bariér mezi většinovou společností a osobami, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, obtížné životní situace či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině ohrožené sociálním vyloučením 6.4 Neziskový sektor a podpora rodiny - chceme zintenzivnit vzájemnou spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni - budeme pokračovat v osvětě, propagaci, podpoře dobrovolnictví a ve vzdělávání dobrovolníků - budeme podporovat prorodinné aktivity neziskových organizací a činnosti mateřských center - podpoříme činnosti informačního, poradenského a vzdělávacího servisu pro neziskové organizace v Pardubickém kraji 10/

12 - zajistíme ve spolupráci s dalšími kraji udržitelnost systému rodinných pasů - podpoříme financování neziskových projektů prostřednictvím tzv. burz filantropie 7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY - budeme se aktivně účastnit přípravy příštího programového období a nezbytných strategických dokumentů, při tom budeme spolupracovat s ostatními kraji a partnerskými regiony v zahraničí - připravíme krajské projekty na čerpání prostředků z fondů Evropské unie - budeme prosazovat zájmy rozvoje kraje při přípravě dokumentů Politika územního rozvoje ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR - chceme usilovat o vyvážený a udržitelný rozvoj území Pardubického kraje, dbát na snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi včetně příhraniční oblasti s Polskem, přitom budeme spolupracovat s dotčenými městy, obcemi, svazky obcí a dalšími aktéry regionálního rozvoje - zasadíme se o urychlení přípravy a realizace důležitých infrastrukturních projektů na území kraje (rychlostní silnice R 35 a R 43, dokončení splavnění Labe, rozvoj letiště v Pardubicích, zdvoukolejnění železniční trati Pardubice - Hradec Králové, obchvaty měst aj.) - dokončíme realizaci krajských projektů schválených k podpoře z evropských fondů, budeme aktivně vyhledávat a využívat veškeré další možnosti čerpání dotací z evropských fondů pro financování rozvojových projektů kraje 8. MAJETEK A INVESTICE 8.1 Správa majetku kraje - budeme pokračovat v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, pozemních komunikací a chodníků mezi krajem, obcemi, státem a fyzickými a právnickými osobami - provedeme inventarizaci využívání nemovitého majetku, který je svěřen k hospodaření jednotlivým příspěvkovým organizacím za účelem prověření jeho potřebnosti - nepotřebný majetek budeme nadále nabízet transparentním způsobem formou výběrového řízení nebo dražby - neustálým snižováním energetické náročnosti, monitorováním a měřením výsledků dosáhneme trvalé úspory ve spotřebě energií 8.2 Investiční politika - rozšíříme portál nemovitého majetku s cílem zajištění aktuální potřebnosti reprodukce nemovitého majetku pro vytvoření návrhu plánu údržby a rozvoje majetku - vytvoříme střednědobý (dlouhodobý) plán investiční politiky dle priorit se zohledněním na využití majetku - vytvoříme obchodní podmínky pro zadávané investiční akce s cílem zajištění řádného a kvalitního plnění ze strany zhotovitele - vytvoříme portál pro veřejnost s informacemi o významných probíhajících stavebních investičních akcích 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 9.1 Zemědělství a rozvoj venkova - zajistíme důslednou ochranu lesních pozemků, zemědělského půdního fondu, zejména půd s nejvyšší třídou ochrany - budeme podporovat a propagovat produkty místních výrobců a zpracovatelů 11/

13 - budeme realizovat úkoly všech aktualizovaných koncepčních materiálů vyplývajících ze schváleného memoranda o spolupráci Pardubického kraje a Agrární komory ČR z roku budeme stabilizovat a dále pokračovat v realizaci poskytování dotací z Programu obnovy venkova - zaměříme se na udržitelný rozvoj venkova, zachování jeho tradic, činnost místních akčních skupin, svazů a spolků 9.2 Staré ekologické zátěže - finančně podpoříme dokončení sanace v lokalitě bývalého závodu Transporta v Chrudimi - dokončíme odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Dolní Lipka - účinnou spoluprací s místními samosprávami napomůžeme odstraňování starých ekologických zátěží i na dalších lokalitách v rámci území Pardubického kraje 9.3 Odpadové hospodářství - zpracujeme, schválíme a budeme zavádět Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - pro zachování čistoty životního prostředí nebudeme podporovat nové kapacity spaloven nebezpečných odpadů na území kraje - budeme propagovat a motivovat třídění odpadů občany kraje a zvyšovat stupeň recyklace, podpoříme sběr použitých elektrozařízení a jejich recyklaci - budeme podporovat systém sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů a jejich zpracování v kompostárnách a bioplynových stanicích 9.4 Vodní hospodářství - budeme podporovat výstavbu protipovodňových opatření sídelních aglomerací na území kraje, a to jak důslednou osvětovou činností, tak i finančním přispěním na projektovou přípravu - budeme prosazovat důslednou ochranu využitelných a využívaných vodních zdrojů; budeme podporovat výstavbu a údržbu vodovodních sítí, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod obcí do 2000 obyvatel - projednáme a schválíme plán dílčích povodí, prostřednictvím programů opatření vytvoříme nástroj pro dosažení cílů v ochraně vod 9.5 Péče o krajinu, lesnictví a trvale udržitelný rozvoj území - budeme podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby hospodaření v krajině, obnovu lesů a zvyšování úrodnost půdy - podpoříme zvyšování ekologické stability území, včetně podpory využívání zemědělské půdy pro zemědělskou produkci a podpory projektů na posílení schopnosti půdy zadržovat vodu v území - prostřednictvím grantových programů pro širokou veřejnost a zařazením ekologické výchovy jako součásti výukových programů škol a vzdělávacích programů neziskových organizací prohloubíme ekologickou osvětu - podpoříme projekty, jejichž cílem je snížení emisí znečišťujících látek a prašnosti na území kraje 10. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA 10.1 Sport a volnočasové aktivity - budeme spolupracovat s tělovýchovnými, sportovními a mládežnickými svazy a organizacemi v kraji i na centrální úrovni - budeme podporovat tradiční a významné sportovní regionální i nadregionální akce - pomocí grantů podpoříme výchovu a sportovní aktivity talentované mládeže, handicapovaných, ale i neregistrovaných sportovců, dětí a mládeže - budeme pokračovat s podporou olympiád dětí a mládeže 12/

14 10.2 Cestovní ruch - budeme podporovat aktivity zaměřené na zvýšení návštěvnosti kraje s důrazem na vícedenní pobyty návštěvníků - zasadíme se o efektivní spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru v oblasti cestovního ruchu - budeme pokračovat ve vytváření provázaného informačního systému cestovního ruchu včetně zapojení turistických informačních center - ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy zajistíme kvalitní propagaci kraje - budeme prezentovat kraj jako přitažlivé místo s významnými kulturními i sportovními akcemi, bohatým kulturním dědictvím i přírodními zajímavostmi - budeme se podílet na vytváření konkurenceschopných turistických produktů - využijeme potenciál kraje pro další rozvoj cykloturistiky 10.2 Informatika - budeme podporovat rozvoj služeb egovernmentu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb v oblasti cestovního ruchu - budeme podporovat rozvoj elektronických služeb ve zdravotnictví 13/

15 VÝBORY ZASTUPITELSTVA Kontrolní výbor ZPk předseda: Václav Snopek místopředseda Jiří Lejhanec členové: Jiří Svěrák, Milan Davídek, Jaroslav Trávníček, Zdeněk Gilar, Radko Šamánek, Petr Hájek, Vladimír Dosoudil, Vlastimil Vorba, Jan Němec Finanční výbor ZPk předseda: Miroslav Krejčí místopředseda Ladislav Valtr členové: Milan Barták, Petr Novotný, Zdeněk Ešpandr, Zdeněk Bouška, Michal Koláček, Pavel Novotný, Josef Bohatec, Pavel Šisler, Jaroslav Zedník Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPk předseda Petr Řezníček místopředsedkyně Hana Horská členové: Dagmar Nejedlá, Martin Kiss, Bohumil Bernášek, Zdeňka Krátká, Marek Výborný, Lidmila Kružíková, Jana Smetanová, Otakar Prachař, Miroslav Vohník Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost ZPk předseda Petr Tupec místopředseda Josef Hostinský členové: Miloslav Kubín, Miloš Horáček, Rostislav Kučera, Tomáš Pelikán, Josef Jílek, Martin Moravec, Jaroslav Klášterecký, Tomáš Vagenknecht, Miroslav Nádvorník Zdravotní výbor ZPk předseda Radomír Lána místopředsedkyně Věra Rybová členové: Vítězslav Podivínský, Vítězslav Novohradský, Ivana Burešová, Martin Šácha, Dagmar Baťová, Bohumil Vaško, Josef Janeček, Petr Máca, Ivana Urešová, Tomáš Rejda, Vladislava Michalová Výbor pro sociální věci a neziskový sektor ZPk předseda Miroslav Tejkl místopředseda Ivan Jeník členové: Eva Ostruszková, Ladislava Zelenková, Alena Šírová, Jiří Brýdl, Erika Kohoutová, Katarína Zelenková, Pavel Brandejs, Zuzana Boušková, Zuzana Tvrzníková Výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy ZPk předseda David Šimek místopředseda Zdeněk Štengl členové: Jiří Sochor, Jiří Rozinek, Milan Pokorný, Slavěna Broulíková, Stanislav Peca, Jan Foldyna, Jaroslav Moučka, Karel Stejskal, Luboš Netolický Výbor pro kulturu a památkovou péči ZPk předseda Miloš Izák místopředseda Radomil Kašpar členové: Ilona Jeníčková, Ludmila Vlčková, Petr Kučera, Jan Mazuch, Miroslav Wágner, Vladimír Severin, Jaromír Lohniský, Jiří Jelínek, Hana Štěpánová 14/

16 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov ZPk předseda Petr Šilar místopředseda Ladislav Effenberk členové: Josef Miláček, Milan Michálek, Václav Neubauer, Radek Zeman, Miroslav Žítek, Pavel Kubů, Aleš Jiroutek, Milan Novotný, Oldřich Koblížek Výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch ZPk předseda Zbyněk Kusý místopředseda Milan Fajfr členové: Jaroslav Mojžíš, Jiří Vopařil, Miloš Harnych, Květoslava Jeníčková, Aleš Meloun, Jaroslav Fišer, Jaroslav Čapský, Jaroslav Martinů, Luboš Bäuchel Rada Pardubického kraje 15/

17 PŘEDSEDOVÉ POLITICKÝCH KLUBŮ ČSSD KPK Martin Netolický Telefon: KSČM Pavel Šotola Telefon: ODS Jan Foldyna Petr Tupec SPOZ TOP 09 STAN Zdeněk Štengl Jaroslav Zedník 16/

18 ZASTUPITELÉ Martin Netolický, JUDr., Ph.D. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1982 Bydliště: Česká Třebová Vzdělání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Doktorské studium specializace finanční právo (obor Teoretické právní vědy) Zaměstnání: hejtman Pardubického kraje Myslím, že stačí napsat tři slova, která mluví za vše zdravotnictví, školství a doprava. Pochopitelně v rámci dlouhodobě udržitelného financování. Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1963 Bydliště: Pardubice Vzdělání: ČVUT Praha; CMI ESMA Barcelona Zaměstnání: 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Rád bych pomohl dokončit všechny rozpracované projekty z minulých let, které napomohou dalšímu rozvoji našeho kraje, a jsem připraven podílet se na projektech nových. Speciálně se chci koncentrovat na oblast zdravotnictví. Opakovaně dávám svému rodnému kraji naplno do služeb své profesní a odborné schopnosti. Věřím, že se nám i v tomto funkčním období podaří udržet dynamiku a rozvážnost Pardubického kraje i jeho schopnost co nejlépe v zájmu jeho občanů skórovat. Jaromír Dušek, Ing. /SPOZ/ Narozen: 1952 Bydliště: Dolní Dobrouč Vzdělání: VŠ, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor marketing a management Zaměstnání: náměstek hejtmana Pardubického kraje Nestačí jen kritizovat, ale dostane-li člověk příležitost, je potřeba konat. Jsem přesvědčen, že doprava v Pardubickém kraji může občanům sloužit mnohem lépe za méně finančních prostředků. Mým cílem je toho dosáhnout. 17/

19 Jana Pernicová, Ing. /ČSSD/ Narozena: 1956 Bydliště: Svitavy Vzdělání: vysokoškolské, zemědělská inženýrka, obor zootechnika Zaměstnání: náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Mým cílem je stabilizace středního školství v Pardubickém kraji a podpora technických oborů, které mají uplatnění na trhu práce. V oblasti kultury budu usilovat o dokončení projektů ke zvýšení atraktivity Zámku Pardubice a dokončení revitalizace budovy Regionálního muzea v Litomyšli. Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/ Telefon: Narozen: 1970 Bydliště: Hlinsko Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta stavební obor konstrukce a dopravní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Rád bych přispěl k rozvoji sítě sociálních služeb ve prospěch pomoci ohroženým rodinám, dětem, seniorům a zdravotně postiženým. Dále bych chtěl pokračovat v aktivitách na podporu rozvoje neziskového sektoru a dobrovolnictví. Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/ Telefon: Narozen: 1968 Bydliště: Nasavrky Velká Střítež Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Praha Zaměstnání: radní Pardubického kraje Venkov tvoří většinový prostor kraje, budu tedy využívat programu obnovy venkova jako nástroje pro udržitelný rozvoj venkova a jeho tradic, budu se snažit zachovávat a případně rozšiřovat granty pro svazovou a spolkovou činnost. Budu i nadále podporovat zemědělské činnosti a regionální potraviny. A v neposlední řadě budu prosazovat ochranu životního prostředí jako celku zaměřenou zejména na předcházení vzniku odpadů, čistotu ovzduší, obnovu lesů, úrodnost půdy a retenci vody v krajině. 18/

20 Ludmila Navrátilová /ČSSD/ Narozena: 1965 Bydliště: Skuteč Vzdělání: Střední ekonomická škola, Hradec Králové Zaměstnání: radní Pardubického kraje Hledat cesty, jak eliminovat následky současné hospodářské situace, která má značný dopad na veřejné rozpočty. Mou prioritou je snaha o maximální míru efektivity při vynakládání veřejných prostředků. Zdenek Křišťál, Ing. /ČSSD/ Narozen: 1955 Bydliště: Pardubice Vzdělání: Vojenská akademie Brno, obor pozemní stavby Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit spolupráci mezi Magistrátem města Pardubic a Krajským úřadem Pardubického kraje. René Živný /KPK, SNK ED/ Telefon: Narozen: 1974 Bydliště: Pardubice Vzdělání: středoškolské Zaměstnání: radní Pardubického kraje Zlepšit podmínky pro sportování mládeže, zvýšit návštěvnost Pardubického kraje, přiblížit úřad lidem pomocí moderních technologií. 19/

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE Obsah:

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE Obsah: PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE 2012 2016 Obsah: 1. PREAMBULE 2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU 2.1 Samospráva 2.2 Finance kraje 2.3 Administrativa 2.4 Bezpečnost a krizové řízení 3.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

Kandidátní listina. konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)

Kandidátní listina. konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané Z/1/16 Stanovení funkcí a počtu členů Zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s t a n o v u j e pro volební období 2016-2020 počet členů Rady uvolněných pro výkon

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE 2016 2020 1. PREAMBULE Na základě dohod uzavřených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016 nově ustavení členové rady kraje rozpracovali programové

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 19. 5. 2005 Tento zápis obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Přítomni: 43 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

SMART Hradec Králové RSK Karel Vít STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, HRADEC KRÁLOVÉ

SMART Hradec Králové RSK Karel Vít STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, HRADEC KRÁLOVÉ SMART Hradec Králové RSK 16. 1. 2017 Karel Vít SMART City - Vize města Hradec Králové Město zdravé a čisté, s dostatkem veřejné zeleně, rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje. Město s

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 7. 2006 Tento zápis obsahuje usnesení Z/168/06 Přítomni: 32 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více