Globální sektor financí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální sektor financí"

Transkript

1 Globální sektor financí Podkladové aktivum vybrané akcie z amerického a evropského finančního sektoru Ocenění jakéhokoliv sektoru/titulu je povětšinou funkcí jeho ziskovosti. Na úvod je proto potřeba přiznat, že americký finanční sektor jako takový v současnosti vyhlídkami na nějaký překotný růst zisků nedisponuje. Ten by ovšem ani tak neměl zaostávat za korporátním průměrem veřejně obchodovaných akciových společností. Z tohoto pohledu navíc v současnosti nepanuje na trzích nikterak velká nejistota, což je pro sektor bezpochyby pozitivem. Standardní odchylka tržních odhadů EPS v rámci finančního sektoru klesla z 30 % na vrcholu krize až na nynějších 5 %. Velké tržní kapitalizace v rámci amerického finančního sektoru, jež tvoří základ pro výběr tohoto akciového koše, si za uplynulé dva roky připsaly kapitálové zisky v řádu 70 %. Část z těchto výnosů jde na vrub rostoucí profitabilitě sektoru, která se v kombinaci s menší nejistotou ohledně budoucnosti sektoru přetavila i do reverze poměrových ukazatelů zpět k historickým průměrům. Valnou část rostoucí profitability lze připsat finanční páce, která se odvíjí od kreditního cyklu/úspory nákladů. Co se týká kreditního cyklu, rizikové náklady se již v této době opět pohybují spíše poblíž historických minim (měřeno poměrem odpisů/klasifikovaných úvěrů apod. k celkové hodnotě úvěrových portfolií/aktiv), další prostor pro zlepšení je tedy zdola notně omezen. Úspora provozních nákladů je rovněž z definice zespoda ohraničená. Tento vývoj, jenž vložil do rukou finančních titulů velkou míru kontroly nad svým bottomline, pak vynesl poměrové ukazatele zpět k historickému průměru. Úspěšná restrukturalizace sektoru je tak již nyní de facto plně promítnuta v ceně příslušných akcií, risk/reward tudíž mnohem více v rovnováze. Tržní konsenzus pro letošní rok pracuje v současnosti i u restrukturalizačních příběhů (např. Citi, BofA, nebo Morgan Stanley) s odhady ROTCE (return on tangible common equity) na úrovni 9-10 %, akcie těchto titulů obchodují poblíž/nad jejich (tangible) účetní hodnotou. Další růst zisků, o nějž by se mohla opřít případná vyšší valuace sektoru, by tudíž měl přijít shora přes tržby, což je i ústřední myšlenkou tohoto akciového koše. Růst tržeb je však již do velké míry závislý na převládajícím makroprostředí. Na úvod této statě dáváme do pozornosti následující: uvažujeme-li příjmy z tradiční úvěrové činnosti, z našich kalkulací vychází, že 50procentní yoy pokles příjmů z hypotečního segmentu (což je třeba případ 4Q13, kdy se pokles v tomto segmentu pohyboval u jednotlivých bank v intervalu %; v prostředí rostoucích úrokových sazeb to souvisí především s ochlazením u refinanční činnosti) by musel být nahrazen až 4procentním nárůstem poplatkových příjmů (např. v investičně-obchodních divizích bank), jen aby banky zůstaly v meziročním srovnání na svém. Alternativně, eventuální další tlak na (celkové) čisté úrokové marže* (rádi bychom na tomto místě zdůraznili, že s ničím takovým nepočítáme; naopak, ústředním tématem pro tento rok by měla být konečně jejich stabilizace, potažmo i mírný nárůst) by musel být kompenzován až 3procentním nárůstem objemu poskytnutých úvěrů. Přečtěte si prosím důležité upozornění na konci tohoto reportu. Branislav Soták Tomáš Tomčány Tomáš Sýkora Patria Direct, a.s. analytik analytik hlavní analytik Jungmannova Praha 1 Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:

2 Jinými slovy, jádrové tržby finančního sektoru velmi pravděpodobně letos žádný překotný růst nevykážou. Když už, tak bude tažen a) obchodními operacemi na kapitálových trzích, což souvisí primárně s nárůstem zobchodovaných objemů a b) růstem objemu poskytnutých úvěrů. Třetí c) noha by měla být dána rostoucími úrokovými sazbami, minimálně na dlouhém konci výnosové křivky, což je jeden z hlavních výsledků měnícího se nastavení monetární politiky Fedu. Tento akciový koš, jenž umožňuje investorům participovat na vývoji finančního sektoru v USA (a Evropě) s relativně omezeným rizikem, pak přirozeně stojí na uvedených třech nohách. Z výše uvedeného navíc implicitně plyne, že pro tuto chvíli nebudeme preferovat investice s přílišnou expozicí na hypoteční segment úvěrového trhu (což je třeba případ Wells Fargo). Probíhající omezování QE se při absenci externích šoků, jež podporují poptávku po safehavens, potažmo deflace, samo o sobě promítá do výprodejů na trzích se státními dluhopisy, především pak na delším konci výnosové křivky. Jakožto risk-free benchmark na peněžním/dluhopisovém trhu implikují nižší ceny státních dluhopisů vyšší úrokové sazby napříč ekonomikou, což by mohlo mít pozitivní vliv na čisté úrokové marže bank, které až doposud v průběhu celého cyklu pozvolna klesaly, v lepším případě stagnovaly. Negativní vlivy z vyšších úrokových nákladů jsou notně omezeny strukturami bilancí, kde převládají ve většině případů depozita (např. u JPMorgan, Wells Fargo, BofA atd.). Z tohoto pohledu je určitě zajímavé, že většiny benefitů z rostoucích úrokových sazeb (56 %) se bankám dostává přes krátký konec výnosové křivky. Ten je ovšem prozatím celkem dobře ukotven referenční sazbou Fedu, která zůstane na současné úrovni ještě po relativně dlouhou dobu. Mimo budoucí monetární politiky hraje pro růst úrokových sazeb/marží/příjmů i očekávaná akcelerace hospodářského růstu. Ta by měla přinést kýžený růst celkového objemu úvěrů, který už léta stagnuje/klesá. Posledním ústředním motivem prostředí, ve kterém nyní finanční instituce fungují, jsou (kulantně řečeno) vysoce nadstandardní právní náklady na vypořádání přehršle probíhajících soudních sporů, které se týkají všeho od podezření z praní špinavých peněz přes podvody s hypotečními cennými papíry až po manipulování úrokových sazeb/komoditních trhů/forexu. Při konstrukci tohoto koše jsme se proto snažili vyhnout případům, u kterých je konečná výše těchto mimořádných nákladů zahalena oblakem nejistoty**. Evropský finanční sektor je relativně k americkému finančnímu sektoru stále levný, což je však přirozeným odrazem evropských rizik, jmenovitě evropské dluhové krize a slabého hospodářského růstu. Další směr finančních titulů v Evropě v letošním roce tak udá především výkon evropských ekonomik a výsledky zátěžových testů z dílny ECB. Oba tyto faktory by měly podpořit naši investiční tezi a dále tak snížit rizikovou prémií celého sektoru. Jelikož bankovní akcie vykazují vysokou citlivost na evropská rizika, bude hospodářské oživení v Evropě nutným předpokladem pokračovaní růstu bankovních akcií i v letošním roce. První náznaky oživení přinesl již loňský rok, když došlo ke stabilizaci v rámci hospodářského cyklu v Evropě a ekonomika eurozóny se vymanila z recese. Předběžné údaje o růstu HDP eurozóny za 4Q13 dále naznačují, že oživení pomalu nabírá na síle. Tento trend by měl pokračovat i letos, i když s výraznějším růstem zatím nelze počítat. Nicméně, po dobu, kdy se růst HDP zlepšuje, ale zároveň pohybuje pod trendem, jsou obvykle nadále aktivní centrální banky (což je i případ ECB), které pokračují v uvolněné monetární politice a pomáhají tak finančním aktivům skrze nižší diskontní sazby. Rizikem pro křehké oživení v Evropě však může být transatlantický transfer utaženější měnové politiky. Negativa jsou nasnadě - růst výnosů znamená větší náklady na obsluhu státních (i privátních) dluhů, dražší přístup k financím, vyšší diskontní sazby atd. Domníváme se

3 však, že výraznější výprodej státních dluhopisů (rychlejší růst výnosů) vyžaduje růst HDP, který se alespoň blíží dlouhodobému trendu a zvyšuje tak inflační očekávání, což zatím Evropě nehrozí. Navíc ECB se bude podle nás v prostředí rostoucích výnosů na delším konci výnosových křivek všemožně snažit ukotvit úroková očekávání alespoň na kratším konci. V našem základním scénáři tedy očekáváme jen mírný (zdravý) růst výnosů v Evropě, což by mělo podpořit i růst akcií finančních titulů. Neméně důležité budou výsledky komplexního hodnocení evropského bankovního sektoru, které by měly být známy ještě předtím, než se ECB v listopadu ujme bankovního dohledu v eurozóně. Věříme, že ECB důkladně prověří kvalitu bankovních aktiv a podaří se jí obnovit důvěru investorů v rozvahy evropských bank, obzvláště pak po předešlých neúspěšných pokusech z dílny EBA. Že to s testy ECB myslí opravdu vážně dokazuje i fakt, že některé banky již nyní podnikají kroky ke zlepšení své situace (např. zeštíhlování byznysu, navyšování kapitálu), aniž by čekaly na výsledky hodnocení do října. Také první informace o nastavení parametrů zátěžových testů naznačují, že nadcházející testy by měly být o poznání přísnější než ty, jež byly provedeny doposud. Domníváme se, že zátěžové testy a pokrok směrem k bankovní unii by měly obecně zlepšit vnímání rizik bankovního sektoru a vést tak k jeho vyššímu ocenění. Jinými slovy tedy předpokládáme pokles systematického (tržního) rizika sektoru, zatímco riziko specifické pro jednotlivé banky (nesystematické riziko) by se mělo odvíjet od kapitálové přiměřenosti konkrétní instituce. Základním předpokladem pro zařazení akcie do našeho koše je tak silná kapitálová pozice banky. * případný tlak na úrokové marže by byl dán krátkým koncem výnosové křivky, jenž je prozatím velmi pevně ukotven monetární politikou Fedu. Postupné stahování QE se naopak projeví v růstu výnosů na dlouhém konci výnosové křivky, na čemž je položena valná část konstrukce tohoto akciového koše; **Z tohoto pohledu jsou nejrizikovějšími jmény v koši Morgan Stanley, HSBC a JPMorgan Chase. V případě Morgan Stanley a HSBC již v současnosti existuje relativně dostatečný rezervní polštář proti případným ztrátám, které by plynuly z vyrovnání s poškozenými stranami. JPMorgan se rozhodla řešit věci rázně, načež zatížila loňský zisk souhrnnou sumou 23 mld. USD. Budoucí související rizika by tak již měla být z větší části eliminována; Mezi tituly ve finančním sektoru považujeme za nejperspektivnější: JPMorgan Chase MetLife Morgan Stanley Discover Financial Services BB&T IntercontinentalExchange Group BNP Paribas HSBC Allianz Proč jsou akcie JP Morgan Chase podle nás zajímavou investiční příležitostí? Začneme od nejuniverzálnější sázky v podobě JPMorgan Chase, která zosobňuje všechny tři nohy investičního doporučení a má i něco navíc. Silná investiční divize umožňuje participovat na růstu zobchodovaných objemů na kapitálových trzích. Právní rizika jsou již po loňském roce značně eliminována (viz. níže). Vzhledem k struktuře bilance je JPMorgan rovněž vhodnou sázkou na očekávaný růst dlouhodobých úrokových sazeb. Nemluvě o expozici na předpokládaný růst úvěrové báze v americké ekonomice, což je dáno především velikostí banky. K dalším výhodám patří vysoká kvalita úvěrového portfolia (resp. nízký poměr odpisů/npl k celkovým úvěrům), sektorově nadstandardní kapitálová pozice, jež umožňuje alokovat velkou část přebytečného kapitálu směrem k akcionářům, a již v současnosti mírně rostoucí úroková marže. JPMorgan má navíc oproti konkurenci jednu velkou výhodu, její zisky jsou dobře předvídatelné, což dokládá velmi nízká standardní odchylka tržních odhadů. Jinak řečeno, dle výkonu za 4Q13 na anualizované

4 bázi dosahuje JPMorgan již teď na průměrný tržní odhad pro rok Výsledkem je malá nejistota ohledně kapitálové politiky banky, která se přitom již teď chlubí jedním z nejvyšších dividendových výnosů v sektoru (historicky přitom tvoří DY až 54 % z celkového výnosu z držení akcií bankovních titulů). Proč jsou akcie MetLife podle nás zajímavou investiční příležitostí? Nejčistšími sázkami na růst výnosů jsou ale pojišťovny, jež se financují převážně z upsaných pojistných prémií, které dále reinvestují povětšinou na dluhopisovém trhu. Od rostoucích výnosů tak vede relativně přímá cesta k rostoucí profitabilitě pojišťoven, samozřejmě při absenci mimořádných pojistných událostí. V některých případech jsou již v této době schopny zajistit akcionářům velmi solidní návratnost vlastního kapitálu, alespoň ve srovnání s čistě bankovní konkurencí, což je třeba případ MetLife. Proč jsou akcie Morgan Stanley podle nás zajímavou investiční příležitostí? Kroky Fedu mají ovšem pro banky i určité negativní dopady. Prozatím jsou nejcitelnější u propadu příjmů z obchodování na dluhopisových trzích. Mezi ryze investičními bankami je tudíž namístě vybírat tituly, které nejsou natolik závislé na příjmech z tohoto segmentu. Díky proběhnuvší restrukturalizaci business modelu je v tomto ohledu námi preferovanou investicí banka Morgan Stanley. Ta má navíc výhodu rostoucích marží v divizi správy aktiv (19 % před zdaněním) a je největším světovým akciovým brokerem, což z ní dělá hlavního adepta na sázku na postupně rostoucí zobchodované objemy na akciových trzích. Ve výsledcích za 4Q13 je to již dobře patrné. Výsledky za 4Q13 totiž doplnilo i potvrzení střednědobého výhledu pro rok 2015, kde banka počítá pro divizi správy aktiv s marží v rozmezí %. Potvrzen byl rovněž výhled pro ROE na úrovni 10 %. Tady bude ovšem nejspíš potřeba další úspory nákladů, což plyne z pokračujícího omezování objemu RWA (risk weighted assets) v rámci FICC segmentu (fixed income, currencies, commodities), což vytváří tlak na celkové tržby a představuje tak určité riziko pro finální exekuci. Tyto kroky ale na druhé straně vylepšují kapitálovou pozici banky, což by mělo u akcií omezit riziko poklesu. Proč jsou akcie Discover Financial Services či BB&T podle nás zajímavou investiční příležitostí? Další dvě jména jsou sázkou na reálný vývoj ekonomiky, resp. objemu úvěrů a úrokových sazeb. Jedná se o karetní/úvěrové instituce Discover Financial Services a BB&T. U BB&T je podobně jako u JPMorgan lákavá zejména struktura bilance, která je vychýlena ve prospěch dlouhodobých aktiv, a tudíž i dlouhodobých sazeb. Atraktivní fundament je dále okořeněn očekáváním růstu úrokových marží a provozní pákou danou relativně nízkým efficiency ratiem, což je poměr nákladů a příjmů banky. V neposlední řadě je BB&T jakožto tradiční úvěrová instituce do velké míry exponována na případnou (a námi očekávanou) akceleraci hospodářského růstu v USA, jež by měla být provázená nárůstem objemu úvěrů v ekonomice. To samé platí ještě silněji i pro Discover Financial Services, jež má navíc vysoce nadstandardní úvěrové portfolio, což se již nyní promítá do nezvykle vysoké profitability (čistá úroková marže např. přesahuje 9 %!). DFS navíc disponuje silným kapitálovým polštářem, což bance umožňuje vylepšovat výnosy z investic do akcií relativně benevolentní kapitálovou politikou ve formě dividend/zpětného odkupu akcií. I v případě, že by se výplatní poměr u DFS (myšleno dividendy+zpětný odkup akcií) v nejbližších dvou letech pohyboval na úrovni regulatorního maxima 100 %, přebytečný kapitál by měl na konci roku 2015 přesáhnout 2 mld. USD. Bez ohledu na konkrétní formu jejich využití mají tyto 2 mld. USD potenciál navýšit EPS banky o %. Dividendový výplatní poměr navíc na rozdíl od převážné většiny konkurence nedosahuje aktuálního (implicitního) regulatorního maxima 30 %, což dává do budoucna velmi hmatatelný příslib pro navyšování výplatního poměru/dividend.

5 Proč jsou akcie IntercontinentalExchange Group zajímavou inv. příležitostí? Posledním jménem z amerických společností v doporučeném akciovém koši je burzovní operátor IntercontinentalExchange Group, jenž je čistě sázkou na očekávaný nárůst zobchodovaných objemů. Mimo očekávaný růst hlavního předmětu podnikání, hovoří pro titul i diverzifikace v rámci samotné podnikatelské činnosti ( pod jednou střechou různé třídy aktiv, provoz burz, clearing, atd.), stejně jako diverzifikace investičních rizik v rámci finančního sektoru. Proč jsou akcie BNP Paribas podle nás zajímavou investiční příležitostí? Banka v předchozích letech výrazně posílila rozvahu a vylepšila svoji kapitálovou i likviditní pozici. Významný pokrok v restrukturalizaci by tak měl pomoci akciím banky k lepší výkonnosti. Restrukturalizace sice měla negativní dopad na ukazatele ziskovosti banky, ale silná rozvaha a slušný kapitálový polštář na druhou stranu vytváří prostor pro růst zisků a dividend do budoucna. Nedávno navýšený ambiciózní plán nákladových úspor o 800 mil. EUR na 2,8 mld. EUR je rovněž podle nás krok správným směrem. Jádrový Tier 1 poměr dle Basel III dosahuje v případě BNP 10,3 %, což řadí banku před zátěžovými testy dostatečně vysoko v rámci sektoru. Akcie BNP Paribas jsou také valuačně atraktivní. Investoři podle nás nedoceňují ziskový potenciál banky, když banka obchoduje na 9,6x očekáváného letošního zisku, zatímco evropský bankovní sektor obchoduje na 11,8x. Navíc se banka stále obchoduje pod účetní hodnotou (0,9x), při mediánu sektoru 1,0x. Proč jsou akcie HSBC podle nás zajímavou investiční příležitostí? Hlavním důvodem zařazení akcií HSBC mezi námi preferované tituly je vysoký ziskový potenciál banky a její slušná kapitálová pozice v rámci sektoru. Kapitálová přiměřenost se drží nad 10 %, rentabilita vlastního kapitálu v rozmezí %, což je v obou případech sektorový nadstandard. Tvorba kapitálu již nyní významně překračuje kapitálové potřeby pro organický růst ziskovosti. Nižší spotřeba kapitálu se opírá především o pokles objemu rizikově vážených aktiv (RWA), když banka v posledních třech letech uskutečnila dohromady 57 transakcí, čímž uvolnila RWA v celkové výši přes 80 mld. EUR pro potřeby přerozdělení kapitálu. Nižší spotřeba kapitálu by tak mohla posléze vyústit ve vyšší výplatní poměr nebo zpětný odkup akcií, případně do akcelerace růstu tržeb prostřednictvím selektivních akvizicí. Stále větší podíl v rozvaze i tržbách banky mají růstové trhy Asie, Latinské Ameriky a MENA (Střední Východ a Severní Afrika). Aktuálně sice panují obavy ze zpomalení růstu v těchto zemích v důsledků transferu utaženější měnové politiky Fedu, z dlouhodobého hlediska by však tyto regiony měly generovat vyšší výnosy ve srovnáni se saturovanými trhy. Proč jsou akcie Allianz podle nás zajímavou investiční příležitostí? Náš výběr pojišťovny se opírá o očekávané oživení růstu v Evropě a s ním spojený mírný růst úrokových sazeb. Po restrukturalizaci by měla být silná i divize neživotního pojištění, jež se podílí na celkových tržbách pojišťovny zhruba polovinou, která by tak měla být tahounem růstu zisků pojišťovny. Tzv. kombinovaný poměr (tj. poměr provozních nákladů a nákladů na vypořádání pojistných závazků na celkové sumě pojistných prémií) by měl v příštím roce klesnout k 95 % z 96,3 % v roce Hospodářské oživení by navíc mělo zvýšit zisky tohoto segmentu skrze vyšší objemy pojistného. Z růstu sazeb by zase měla těžit divize životního pojištění, když vyšší sazby umožňují pojišťovně reinvestovat pojistné prémie v prostředí vyšších výnosů. S vyššími výnosy se zvýší i hodnota celého segmentu. Kapitálové životní pojistky totiž v sobě obsahují garance zhodnocení, na které je nezbytné vydělat, resp. vyrobit co největší nadvýnos a vyšší přislíbené garance zároveň zvyšují atraktivitu samotného produktu. Co je ještě důležitější, vyšší diskontní sazbou jsou diskontovány pasiva, resp. závazky vůči pojistníkům, což zvyšuje hodnotu čistých aktiv, tedy hodnotu celého segmentu tradičního životního pojištění.

6 Upozornění Tento dokument byl vytvořen analytickým oddělením společnosti Patria Direct, a.s., licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Patria vycházela z důvěrných externích zdrojů, zejména databáze agentury Bloomberg. Patria však za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tituly uvedené v tomto dokumentu představují investiční tipy analytiků Patrie. Doporučení makléřů Patrie ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního klienta, kterému je poskytována služba investičního poradenství, ale také s ohledem na současný, resp. očekávaný budoucí, vývoj na finančních a kapitálových trzích. Finanční nástroje nebo strategie zmíněné v dokumentu nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní cenné papíry, finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Tento dokument má sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Pro další informace viz

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Banky po zátěžových testech ECB

Banky po zátěžových testech ECB Banky po zátěžových testech ECB Podkladové aktivum vybrané akcie z evropského finančního sektoru Klíčovým sektorovým tématem na akciových trzích v nejbližších dnech a týdnech budou výsledky komplexního

Více

Akciový trh USA - rizika a příležitosti

Akciový trh USA - rizika a příležitosti Akciový trh USA - rizika a příležitosti Shrnutí Recese na obzoru vidět není, ale firemní výnosy a zisky klesají Trhy drží nahoře valuace, které ale mají velmi omezený prostor pro další růst Pozitivním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 17.5.2010 Aktualizace odhadů Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4467,- Kč Předešlá cílová

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze 17.4.2013 Praha Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA Komerční banka ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) 261 319 514 CENA (30.6.2003) 1 985 Kč kalinap@ppf.cz

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Pivovary. Tématický akciový koš Vybrané akcie z pivovarnického odvětví

Pivovary. Tématický akciový koš Vybrané akcie z pivovarnického odvětví Pivovary Tématický akciový koš Vybrané akcie z pivovarnického odvětví Není žádným tajemstvím, že aktuální valuace akciových trhů v USA a Západní Evropě jsou již nad úrovní typickou pro tuto fázi hospodářského

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND

Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND Sandisk Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND Průměrný růst tržeb za posledních 10 let = 15% ročně Zdroj: Bloomberg 2 Polovodičová pamět typu NAND Klíčové vlastnosti: digitální paměť, miniaturní,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Günter Hohberger (Analytik) +43 (0)50100-17354 Shrnutí a překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (Analytik), mkrajhanzl@csas.cz 19.9.2013 Komerční banka Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Vyšší

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Evropské telekomunikace

Evropské telekomunikace Evropské telekomunikace Podkladové aktivum vybrané akcie ze sektoru evropských telekomunikací Evropský telekomunikační sektor má za sebou těžké roky, když čelil silnému tlaku ze strany regulátorů, hospodářské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Finanční trhy v březnu 2016 a výhled. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Daniel Kukačka

Finanční trhy v březnu 2016 a výhled. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Daniel Kukačka Finanční trhy v březnu 2016 a výhled Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Daniel Kukačka 08.04.2016 2 Globální ekonomika: meziměsíčně bez významnějších změn Citi economic surprise index

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Listopad + 0,10 % Letos + 0,87 % Státní dluhopisy: růst po celé křivce - do 7 let jsou nyní záporné výnosy

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Akciový index DAX DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI. Valuační kapsa

Akciový index DAX DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI. Valuační kapsa DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI člen skupiny 16. září 2015 Akciový index DAX Valuační kapsa Branislav Soták e-mail: sotak@patria.cz telefon: +420 221 424 163 Jan Šumbera e-mail: sumbera@patria.cz telefon:

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT 5.4.17 - KÁVA SHORT ANALYTICKÝ TÝM DUBEN 2017 KÁVA SHORT Káva prodej. Graf zdroj: Teletrader, Gain Capital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti červencového futures na kávu Arabiku v 5, 15 a 30

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 24.8.16 ANALYTICKÝ TÝM SRPEN 2016 Ropa. Na hodinovém grafu jsou jasně vidět následky výsledků včerejších statistik z amerického průmyslového sektoru a sektoru s nemovitostmi. Nárůst

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 29.11.16 Australský dolar short ANALYTICKÝ TÝM LISTOPAD 2016 australský dolar short Prodej březen 17 australský dolar. Graf, data zdroj: Teletrader, Gain Capital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ING IM odhaduje rok zrychlování globálního růstu v souvislosti s hospodářským rozvojem taženým zejména americkou a japonskou ekonomikou

ING IM odhaduje rok zrychlování globálního růstu v souvislosti s hospodářským rozvojem taženým zejména americkou a japonskou ekonomikou 28. listopadu 2013 Tisková zpráva ING IM odhaduje rok zrychlování globálního růstu v souvislosti s hospodářským rozvojem taženým zejména americkou a japonskou ekonomikou Vývoj akcií bude tažen lepšími

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Do dubnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů deset domácích a jeden zahraniční

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Datum: 28.11.2012 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více