Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11"

Transkript

1 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy

2 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava 4) Přepravní práce 5) Socio-dopravní průzkum

3 Průzkum automobilové dopravy Křižovatkový průzkum 36 křižovatek Doba sčítání (2 x 3 h): 7-10 h h Kategorie: osobní vozidla, lehká nákladní do 3,5 t, nákladní střední 3,5-10 t, těžká nákladní >10 t). Kalibrace dopr. modelu

4 Průzkum automobilové dopravy Křižovatkový průzkum Příloha k analytické části: Křižovatkové pohyby Křižovatka K01 Značení Rameno (ulice) Rameno (ulice) Rameno (ulice) Rameno (ulice) Umístění na mapě K října Výstavní Novinářská 28. října E BPD - intenzita běžného pracovního dne *voz/24h+ KŘIŽOVATKOVÉ POHYBY Z Novinářská 28. října (Vítkovická) Výstavní 28. října (1.máje) 28. října 28. října 28. října 28. října 28. října Novinářsk 28. října DO (Vítkovická Výstavní Výstavní Novinářská (Vítkovická Novinářská (Vítkovická Výstavní (1.máje) (1.máje) á (1.máje) ) ) ) Osobní Lehká nákladní do Střední nákladní Nákladní nad 10t Cyklisté Celkem Profily PROFILY Do křižovatky Novinářská 28. října (Vítkovická) Výstavní 28. října (1.máje) Od Do Od Do Od Do Od křižovatky křižovatky křižovatky křižovatky křižovatky křižovatky křižovatky Střední nákladní 3,5t do Osobní t Nákladní nad 10t + BUS 261 Lehká nákladní do Cyklisté 7 3,5t Celkem Střední nákladní Intenzity běžného pracovního dne Nákladní nad 10t [voz/24h] Cyklisté Celkem CELKOVÝ POČET PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL Osobní Lehká nákladní do 3,5t Celkem za křižovatku

5 Intenzity běžného pracovního dne [voz/24h] Průzkum automobilové dopravy Křižovatkový průzkum Intenzity běžného pracovního dne na sledovaných průsečných křižovatkách Opavská x Martinovská Poděbradova x Švabinského Dům umění číslo křižovatky

6 Intenzity běžného pracovního dne [voz/24h] Průzkum automobilové dopravy Křižovatkový průzkum Intenzity běžného pracovního dne na sledovaných stykových křižovatkách Dr. Martínka x Místecká Mostní x Frýdecká x Buničitá číslo křižovatky

7 Průzkum automobilové dopravy Křižovatkový průzkum

8 Průzkum automobilové dopravy Kordonový průzkum Zápis SPZ 15minutové intervaly Období (2 x 4 h): hod

9 Průzkum automobilové dopravy Kordonový průzkum analyzované vztahy = cílová doprava se zdrojem mimo město 4 = tranzit přes jádro 4+5 = celkový tranzit Cíl a tranzit Zdrojová doprava 1+4 = zdrojová doprava s cílem mimo město

10 Průzkum automobilové dopravy Kordonový průzkum analyzované vztahy Zaznamenáno celkem cest / 6 hodin Na vnějším kordonu nasčítáno: Vjezd: voz Výjezd: voz Poměr směrů: 41:59 53 % 32 % 15 %

11 Průzkum hromadné dopravy Vybrané zastávky 14 lokací (47) Období: hod Zaznamenáno: Vystoupilo Nastoupilo Přijelo Odjelo

12 Průzkum hromadné dopravy Vybrané zastávky Č. linky Příloha analytické části: Hodina dne Kalibrace modelu HD

13 počet nastupujících a vystupujících Průzkum hromadné dopravy Vybrané zastávky Obrat cestujících v uzlech v průběhu průzkumu

14 Průzkum cyklistické dopravy Vybrané uzly a profily 28 profilů/uzlů období 16 hod ( hod.) Kalibrace modelu C

15 počet cyklistů za hodinu Průzkum cyklistické dopravy Vybrané uzly a profily Příloha analytické části: směr C01 - cyklotrasa L lávka přes Odru hodina hodina z 3 do 9 z 9 do Celkový součet z 3 do 9 z 9 do 3 C01 - cyklotrasa L lávka přes Odru hodina hodina dne Hodnoty z 3 do 9 z 9 do 3

16 celková intenzita v době průzkunu (5-20h) Průzkum cyklistické dopravy Vybrané profily/uzly intenzita cyklistů v jednotlivých směrech z 0 z 3 z 6 z C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 profil podjezd Místecká - cyklotrasa A cyklotrasa A - lávka přes Ostravici Antonína Brože - cyklotrasa A

17 Průzkum přepravní práce Vybrané profily 17 profilů Období 16 hodin (5:00 21:00) Sčítány osoby: v osobních vozidlech, v prostředcích HD, na jízdních kolech.

18 podíl na dělbě přepravní práce Průzkum přepravní práce Vybrané profily Nejvyšší podíl cyklistů 100% 90% 80% 70% 0,4 0,6 0,6 0,8 0,2 1,3 0,8 2,5 0,8 0,3 0,4 1,8 0,4 0,2 0,1 0,8 0, % 50% 40% 30% 20% C HD IAD 10% 0% P7 P1 P10 P13 P12 P8 P3 P5 P14 P4 P11 P16 P9 P6 P15 P2 P17 profil 28. října - most přes trať Závodní - most přes Polaneckou spojku Na Karolíně - most přes Ostravici Severní spoj - most přes Odru

19 Průzkum přepravní práce Vybrané profily dělba přepravní práce na sledovaných profilech celkem [%] 67,7 31,7 IAD HD C 0,6

20 Průzkum přepravní práce Příloha k analytické části: Profil P01 kategorie č. umístění latitude longitude P října - Nová Ves vodárna Směr W - západ Směr západ hodina Data čas od Součet z OV+M Součet z HD Součet z CYKL Celkový součet Skladba dopravního proudu 0.4% 47.8% 51.9% OV+M HD CYKL Směr E - východ Směr východ Data čas od Součet z OV+M Součet z HD Součet z CYKL Celkový součet Skladba dopravního proudu 0.8% 48.7% 50.5% OV+M HD CYKL

21 Socio-dopravní průzkum 2500 domácností 3 dotazníky: - Domácnost - Osoby v domácnosti - Záznam cest

22 Socio-dopravní průzkum Dělba přepravní práce na základě počtu cest

23 Socio-dopravní průzkum Dělba přepravní práce na základě počtu cest

24 Socio-dopravní průzkum Dělba přepravní práce na základě počtu cest 65,16 % domácností má obydlí do 5 minut od zastávky VHD

25 Socio-dopravní průzkum Podíl cest podle účelu 65,16 % má obydlí leží do 5 minut od zastávky VHD

26 podíl dopravního módu Socio-dopravní průzkum Dělba přepravní práce podle účelu cesty 100% 90% 80% 30,5% 23,5% 39,2% 24,7% 30,3% 18,5% 30,2% VHD 70% 60% 57,5% 28,3% 20,8% 38,6% IAD 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58,0% 2,6% 8,8% 15,4% 2,5% 24,5% 3,5% 44,6% 25,5% 1,2% 34,1% 10,1% 44,4% 37,3% 4,0% 28,5% 0,7% 42,2% 37,7% 3,8% 28,3% jízdní kolo pěšky účel cesty

27 Socio-dopravní průzkum

28 Socio-dopravní průzkum

29 Socio-dopravní průzkum

30 Socio-dopravní průzkum

31 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 počet cest Socio-dopravní průzkum Čas zahájení cesty 800 Čas zahájení cesty čas [hodiny:minuty]

32 Četnost Socio-dopravní průzkum Délka cesty (odhad respondentů) 800 Délka cesty (odhad) 100,00% ,7 % do 10 km 90,00% 80,00% 70,00% ,6 % do 5 km 60,00% 50,00% ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0 0,00% délka cesty [km] Četnost Kumul. %

33 Četnost Socio-dopravní průzkum Trvání cesty (odhad respondentů) 1600 Trvání cesty (odhad) 100,00% ,7 % do 30 min 90,00% ,4 % do 15 min 80,00% 70,00% 60,00% ,00% 40,00% > 60 trvání cesty [min] trvání cesty [min] Kumul. % 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

34 Socio-dopravní průzkum Hybnosti počet cest/os: 2,40 počet cest/os (bez pěších a cyklo cest): 1,63 Údaj z roku 2009: počet cest/os: 1,84 počet cest/os (bez pěších a cyklo cest) 1,47

35 Dopravní model VISUM software 1500 zón 8684 uzlů úseků 341 linek 1355 zastávek 3 kategorie voz. (OV, LNV, NV) 4 model. časy Model HD Model cyklo

36 Hluková studie Provedené činnosti Terénní průzkumy zájmového území. Kalibrační měření hluku v místech odsouhlasených zástupci města Ostravy. Měření bylo provedeno v 10 místech umístěných v zájmovém území (měření silniční dopravy, tramvajové, trolejbusové a železniční dopravy). V rámci měření byla sčítána intenzita dopravy dle jednotlivých kategorií vozidel a byly zaznamenány hlavní dopravně-inženýrské parametry (rychlost, sklon, typ povrchu komunikací a železničního svršku apod.). Příprava matematického modelu pro zájmové území (zatím je v rozpracovaném stavu)

37 Imisní studie Provedené činnosti: Vymezení zájmového území, rešerše stávajících prací Informace o stávajícím imisním zatížení (převážně data ČHMU): Imisní monitoring Ročenky životního prostředí Ročenky CSU Pětileté průměrné koncentrace Stacionární ZZO (dříve REZZO 1, 2) Výběr dotčených ZZO, křížová kontrola ZZO zaměřená na technické parametry, emise a umístění ZZO vycházející z: Dat ČHMU IPPC Ročenek životního prostředí Umístění zdrojů (digitální mapové podklady) Pozn.: Zdroje byly rozděleny do skupin dle svého charakteru a umístění tak, aby bylo možno popsat vliv jednotlivých skupin ZZO na kvalitu ovzduší.

38 Imisní studie Provedené činnosti: Domy, byty a způsoby vytápění (dříve součást REZZO 3) Vytvoření sítě plošných ZZO vycházející z Ročenek ČSU Sčítání domů, bytů 2011 Dat ČHMU Umístění budov (digitální mapové podklady) Doprava Bude doplněna po předání podkladů o intenzitách dopravy (modelu). Předběžný návrh sítě RB (referenčních bodů) Byla vytvořena síť RB s pravidelným krokem 100 m a dále síť RB podél předpokládaných dotčených komunikací. Síť RB byla vyčištěna a byla provedena kontrola NV. Síť RB bude upravena po předání dat vztahujících se k dopravě. Dále byla vytvořena pomocná síť RB (konfigurace terénu pro ZZO mimo oblast statutárního města Ostravy zahrnuté do výpočtů). Dodělává se validace dostupných dat o ZZO (křížová kontrola) a řeší se schéma GIS.

39 Cyklodotazník výsledky viz

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin KOLAŠÍN ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Hercik

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy Úkol vědy a výzkumu Ministerstva dopravy (CG711-081-120) Doba řešení: 4/2007 12/2011 Řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (Ing. Radim Striegler, radim.striegler

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více