Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace"

Transkript

1 Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007

2 Obsah: 1 ÚVOD PŘEDMĚT A ZPŮSOB PROVEDENÍ ZAKÁZKY PODKLADY UVAŽOVANÁ ORGANIZACE DOPRAVY V OKOLÍ KOMPLEXU ECM KŘIŽOVATKA TŘÍDA TOMÁŠE BATI X BŘEZNICKÁ (A) KŘIŽOVATKA BŘEZNICKÁ X MOSTNÍ X HOTEL MOSKVA (B) KŘIŽOVATKA BŘEZNICKÁ X NOVÁ KOMUNIKACE (C) KŘIŽOVATKA BŘEZNICKÁ X NAD OVČÍRNOU V (D) NOVÁ ORGANIZACE DOPRAVY VOZIDEL MHD V OKOLÍ ECM VÝPOČET OBJEMU DOPRAVY VYVOLANÉHO REALIZACÍ ZÁMĚRU SMĚŘOVÁNÍ DOPRAVY Z/DO CENTRA ECM INTENZITY DOPRAVY INTENZITY DOPRAVY HYPOTETICKÝ ROK INTENZITY DOPRAVY PROGNÓZA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRO ROK KAPACITNÍ VÝPOČTY KŘIŽOVATKA TŘÍDA TOMÁŠE BATI X BŘEZNICKÁ (A) KŘIŽOVATKA TŘÍDA BŘEZNICKÁ X MOSTNÍ X HOTEL MOSKVA (B) KŘIŽOVATKA BŘEZNICKÁ X NOVÁ KOMUNIKACE (C) KŘIŽOVATKA TŘÍDA BŘEZNICKÁ X NAD OVČÍRNOU V (D) ZÁVĚRY STUDIE PŘÍLOHY strana 2

3 1 Úvod Tato studie byla zpracována firmou Atelier DPK, s.r.o. na základě objednávky firmy Centroprojekt, a.s. Účelem této studie je dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická ve Zlíně podle aktualizovaných údajů zadavatele a dále zjištění vlivu uvažovaného obchodního komplexu ECM na stávající komunikační síť města Zlína. Studie kapacitně hodnotí hypotetický stav období roku 2007, kdy se pro stávající intenzity dopravy uvažuje změněná organizace dopravy na křižovatkách v těsné blízkosti uvažovaného obchodního komplexu ECM a zároveň přitížení celé komunikační sítě města Zlína od dopravy vyvolané teoretickým zprovozněním obchodního komplexu ECM již v tomto roce. Za obdobných podmínek je kapacitně posouzen i horizont roku Předmět a způsob provedení zakázky Dopravně inženýrské posouzení bude provedeno v následujících krocích. o Rozbor stávajících intenzit dopravy o Stanovení přitížení komunikační sítě po zprovoznění rozvojové lokality o Kapacitní posouzení vybraných křižovatek v okolí rozvojové oblasti (stávající stav i výhled) Kapacitní posouzení křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením (SSZ) bude provedeno na základě Websterovy metody saturovaných toků, případně pomocí specializovaného dopravně inženýrského programu KAPRIKR. Kapacitní posouzení neřízených křižovatek bude provedeno pomocí specializovaného dopravně inženýrského programu KAPNEKR. Kapacitně posuzované dopravní uzly: A Třída Tomáše Bati x Březnická (řízená SSZ) B Březnická x Mostní x hotel Moskva (uvažováno řízení pomocí SSZ) C Březnická x nová komunikace (neřízená) D Březnická x Nad Ovčírnou V (neřízená) strana 3

4 Obrázek č. 1 Situační schéma polohy posuzovaných křižovatek a rozvojové lokality (modře) na ulici Březnická, Zlín A B ECM nová komunikace C D strana 4

5 3 Podklady o Aktualizované informace o záměru v lokalitě Březnická (ECM Real Estate Investments k.s., podzim 2007) o Směrový dopravní průzkum Zlín (DHV CR, spol. s r.o., 2004) o Digitální podklady dopravního napojení areálu (ECM Real Estate Investments k.s., podzim 2007) o Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická (DHV CR, spol. s r.o., 2006) 4 Uvažovaná organizace dopravy v okolí komplexu ECM Organizace dopravy na posuzovaných křižovatkách byla pro oba časové horizonty (2007, 2027) uvažována stejná z důvodu určení teoretických vlivů zprovozněného komplexu ECM na komunikační síť města Zlína jak v roce 2007, tak i v roce Křižovatka třída Tomáše Bati x Březnická (A) Křižovatka třída Tomáše Bati x Březnická je úrovňová tříramenná křižovatka řízená SSZ. Pro hypotetický stav roku 2007 (aktuální stav dopravy + teoretické přitížení komunikační sítě dopravou vyvolanou komplexem ECM) i pro rok 2027 se uvažuje organizace dopravy beze změn. Obrázek č. 2 Organizace dopravy na křižovatce třída Tomáše Bati x Březnická S třída T. Bati od centra třída T. Bati od Otrokovic Březnická strana 5

6 4.2 Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva (B) Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva je na základě poznatků studie Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická (DHV CR, spol. s r.o., 2006) uvažována jako křižovatka řízená SSZ s organizací dopravy podle obrázku č. 3. Obrázek č. 3 Nová organizace dopravy na křižovatce Březnická x Mostní x hotel Moskva Březnická od centra hotel Moskva Březnická od Březnice Mostní S Slovní popis nové organizace dopravy: -rozvojová lokalita je na severním konci napojena průsečnou, světelně řízenou křižovatkou (délka dvoufázového cyklu je 80 sekund). Na vjezdu z Mostní ulice jsou dva řadicí jízdní pruhy (samostatný pruh pro levé odbočení a společný pruh pro směr přímo a vpravo), vjezd od Březnice je 2 pruhový (samostatný pruh pro levé odbočení a společný pruh pro směr přímo a vpravo), vjezd od centra je 3 pruhový (samostatné pruhy pro levé a pravé odbočení i pro přímý směr) a od hotelu Moskva je jeden jízdní pruh. V místě stávajícího pěšího koridoru mezi parkem a kinem je na Březnické vyznačen přechod pro chodce s osazeným středovým ostrůvkem. 4.3 Křižovatka Březnická x nová komunikace (C) V souvislosti se zprovozněním komplexu ECM se uvažuje také nová spojovací komunikace mezi ulicí Březnická a ulicí U zimního stadionu situovaná na jižním konci nového obchodního centra. strana 6

7 Vybudováním této komunikace vznikne na Březnické ulici nová neřízená křižovatka tvaru písmene T, která je objektem dalšího zkoumání. Obrázek č. 4 Organizace dopravy na nové křižovatce Březnická x nová komunikace S Březnická od Březnice Březnická od centra nová komunikace Slovní popis nové organizace dopravy: -rozvojová lokalita je na jižním konci napojena průsečnou neřízenou křižovatkou, vjezd od Březnice je 2 pruhový (krátký levý odbočovací pruh a samostatný jízdní pruh pro směr přímo), vjezd od centra je 2 pruhový (odbočovací jízdní pruh pro pravé odbočení a samostatný jízdní pruh pro přímý směr). Nová komunikace se uvažuje jednosměrná a to ve směru od ulice Březnická. 4.4 Křižovatka Březnická x Nad Ovčírnou V (D) Organizace dopravy na neřízené křižovatce Březnická x Nad Ovčírnou V je uvažovaná dle obrázku č. 5. Pro zjednodušení kapacitního posouzení bylo dále uvažováno sloučení jednosměrné komunikace Nad Ovčírnou III a obousměrně pojížděné komunikace Nad Ovčírnou V do jednoho společného ramene křižovatky. Oproti stávajícímu stavu se nově uvažuje také s přidaným levým odbočovacím jízdním pruhem na Březnické ulici ze směru od centra. strana 7

8 Obrázek č. 5 Organizace dopravy křižovatce Březnická x Nad Ovčírnou V S Nad Ovčírnou V Březnická od Březnice Březnická od centra parkoviště 4.5 Nová organizace dopravy vozidel MHD v okolí ECM Vzhledem k vybudování komplexu ECM se v této studii uvažuje přestavba točny vozidel městské hromadné dopravy (MHD) zastávka Sportovní hala. V souvislosti s touto skutečností dojde ke změně trasování některých linek MHD. Změna se bude dotýkat trolejbusových linek 7 a 13 a autobusových linek 34, 35, 36 a 37. V současnosti jsou všechny tyto linky vedeny od centra přes křižovatku Březnická x Mostní x hotel Moskva levým odbočením do ulice Mostní a dále na točnu vozidel MHD (viz. obrázek č. 6a). Nově se uvažuje vedení vozidel MHD od centra přímo přes křižovatku Březnická x Mostní x hotel Moskva až na nově vybudovanou křižovatku tvaru písmene T na jižním konci komplexu ECM. Zde budou tyto vozidla odbočovat do nové jednosměrné komunikace, spojující ulici Březnická s ulicí U zimního stadionu, a dále pokračovat podél komplexu ECM zpět ke křižovatce Březnická x Mostní x hotel Moskva (obrázek č. 6b). strana 8

9 Obrázek č. 6 Stávající (vlevo) a uvažované (vpravo) linkové vedení vozidel městské hromadné dopravy a b S S ECM nová komunikace 5 Výpočet objemu dopravy vyvolaného realizací záměru Na základě metody kvantifikace objemů dopravy vyvolané rozvojovými lokalitami, která je vyvíjena od roku 1995, lze odhadnout výhledový objem dopravy. Pro maloobchodní aktivity je závislost návštěvnosti obchodních zařízení vztahována na velikost prodejní plochy a charakteristickou jednotkovou výkonnost plochy (příjezdy na m 2 ). Výpočet počtu cest vyvolaných zprovozněním komplexu ECM je uveden níže v tabulce. Dle dokumentace o investičních záměrech v lokalitě Březnická se předpokládá maximální čistá prodejní plocha pro komerční účely, sport, zábavu a stravování m 2. Objem dopravy (vozidla zákazníků centra) je na základě dostupných dat uvažován následovně: 3713 příjezdů a 3713 odjezdů za den. V odpolední dopravní špičce se počítá s 298 příjezdy a 298 odjezdy zákazníků za hodinu a příjezdem/odjezdem 4 zásobovacích vozidel. strana 9

10 Výpočet obratu vozidel v areálu investičního záměru je doplněn o odborný odhad podílu cest motorizovaných zákazníků, které nevytvoří nové přitížení komunikace Březnická, jedná se o tzv. cesty kolem. Odhad je vytvořen na základě studie Provedení průzkumu u obchodních zařízení v Plzni, zpracované firmou DHV CR v roce Pro centrum daného charakteru je počet tzv. cest kolem 13% z celkového množství příjezdů, tj. 483 vozidel zákazníků za den, respektive 39 vozidel ve špičkové hodině Tabulka 1 Kalkulace očekávaného počtu motorizovaných cest do areálu 5.1 Směřování dopravy z/do centra ECM Odhad příjezdů a odjezdů vozidel do/z rozvojové lokality na ulici Březnická byl stanoven s ohledem na lokalizaci investičního záměru, dále na základě směrového průzkumu dopravy v r a konečně byl konfrontován také s podrobnými směrovými průzkumy města Zlín z r Příjezdy a odjezdy vozidel jsou uvažovány s 90% podílem příjezdů/odjezdů po Březnické ulici ze/do směru centrum (z toho cca 70% směr centrum a 30% směr Otrokovice), zbylých 10% příjezdů/odjezdů se uvažuje po Březnické ze/do směru Březnice. Je uvažován 13% podíl příjezdů od centra tzv. nákupů při cestě, vozidla dále pokračují ve směru na Březnici. Teoretický výpočet dále uvažuje, že 60% vozidel přijíždějících od centra využije vjezd z ulice U zimního stadionu, 30% vjede do areálu přímo vjezdem z Březnické. strana 10

11 Příloha č. 1 znázorňuje rozložení dopravy na stávající komunikační síť města Zlína. Nejvýznamnější počet cest vyvolaných provozem centra ECM směřuje po Březnické ve směru z/do centra města. 6 Intenzity dopravy 6.1 Intenzity dopravy hypotetický rok 2007 Aktuální špičkové intenzity dopravy (rok 2007) byly definovány na základě dopravních průzkumů provedených společností DHV CR v lednu Pro stanovení stávajícího zatížení komunikační sítě města Zlína byl uvažován nárůst počtu vozidel 2,1% oproti roku Nově stanovené aktuální intenzity dopravy byly dále navýšeny o přitížení vyvolané komplexem ECM. Grafikony posuzovaných křižovatek (hypotetický rok 2007) jsou obsahem příloh č Intenzity dopravy prognóza dopravního zatížení pro rok 2027 Výhledové intenzity dopravy pro období roku 2027 byly na hlavních průjezdných tazích stanoveny na základě stávajících přepravních vztahů při předpokládaném nárůstu dopravy ve zkoumané oblasti o 22% oproti roku Zbylé intenzity dopravy byly synteticky odvozeny z předpokládaného aktuálního zatížení ve špičkové hodině. Ve výpočtu je uvažován nejméně příznivý stav dopravní infrastruktury ve městě, tj. neuvažuje se výstavba přeložky silnice I/69 ( pravobřežní komunikace ) a vliv dalších plánovaných dopravních staveb. Prognózované intenzity dopravy zahrnují i objem dopravy, který vyvolá úspěšný provoz zájmových aktivit na ulici Březnická. Grafikony křižovatek pro prognózované období jsou obsahem příloh č Kapacitní výpočty Dopravní zatížení jednotlivých křižovatkových pohybů je vyjádřeno intenzitou dopravního proudu v přepočtených (jednotkových) vozidlech ve špičkové hodině vycházející z rovnice pv=os+2*(na+bus), kde pv jsou přepočtená vozidla, os osobní vozidla, na nákladní vozidla a bus vozidla MHD. Posouzení bylo provedeno jak pro stávající stav (+ přitížení od nového objektu), tak pro výhledový stav roku 2027 (včetně uvažovaného přitížení od nového objektu). strana 11

12 7.1 Křižovatka třída Tomáše Bati x Březnická (A) A: dopravní situace pro rok 2007 Křižovatka Tomáše Bati x Březnická podle kapacitních výpočtů pro hypotetický rok 2007 v odpolední špičkové hodině běžného pracovního dne nevyhoví na levém odbočení z ulice Tomáše Bati od východu, kde je záporná kapacita. Ostatní vjezdy prokázaly dostatečnou rezervu kapacity. B: dopravní situace pro rok 2027 Vzhledem k prognózovanému nárůstu dopravy ve všech směrech oproti hypotetickému roku 2007 dochází na všech vjezdech do křižovatky ke snížení rezervy kapacity. Na nejvíce problematickém levém odbočení z ulice Tomáše Bati od východu je výrazný nedostatek kapacity, nízká rezerva kapacity se objevuje i na levém a pravém odbočení z ulice Březnická. Vlivem snížení plynulosti provozu a tvorbě front může být ovlivněn provoz i na okolních blízkých křižovatkách. strana 12

13 7.2 Křižovatka třída Březnická x Mostní x hotel Moskva (B) A: dopravní situace pro rok 2007 Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva podle kapacitních výpočtů pro odpolední špičkovou hodinu běžného pracovního dne hypotetického roku 2007 (stávající stav + přitížení ECM) vyhoví s minimální rezervou 31%. strana 13

14 B: dopravní situace pro rok 2027 Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva podle kapacitních výpočtů pro odpolední špičkovou hodinu běžného pracovního dne roku 2027 taktéž vyhoví, minimální rezerva je 23%. strana 14

15 7.3 Křižovatka Březnická x nová komunikace (C) A: dopravní situace pro rok 2007 Křižovatka Březnická x nová komunikace vyhoví vzhledem ke svému stavebnímu uspořádání a zatížení bez problému na intenzity dopravy hypotetického roku B: dopravní situace pro rok 2027 Kapacitní posouzení křižovatky Březnická x nová komunikace nevykázalo žádný problém ani pro období roku strana 15

16 7.4 Křižovatka třída Březnická x Nad Ovčírnou V (D) A: dopravní situace pro rok 2007 Kapacitní posouzení křižovatky Březnická x Nad Ovčírnou V na špičkové intenzity dopravy hypotetického roku 2007 neprokázalo problémová místa křižovatky. Všechny vjezdy mají dostatečnou rezervu kapacity. B: dopravní situace pro rok 2027 Ani prognózované špičkové zatížení roku 2027 není zdrojem dopravních problémů na křižovatce Březnická x Nad Ovčírnou V. Všechny vjezdy prokazují dostatečnou rezervu kapacity. strana 16

17 8 Závěry studie Realizace investičního záměru na ulici Březnická vyvolá dle aktualizovaných podkladů přitížení o cca 600 vozidel ve špičkové hodině na komunikaci Březnická obousměrně. Do areálu se v odpolední špičkové hodině předpokládá celkem 302 přijíždějících (včetně příjezdu 4 zásobovacích vozidel) a 302 odjíždějících vozidel. Celkem 39 příjezdů tvoří tzv. cesty kolem. Příjezdy a odjezdy vozidel jsou uvažovány s 90% podílem příjezdů/odjezdů po Březnické ulici ze/do směru centrum (z toho přibližně 70% směr centrum a zbytek směr Otrokovice), zbylých 10% příjezdů/odjezdů se uvažuje po Březnické ze/do směru Březnice. Teoretický výpočet dále uvažuje, že 60% přijíždějících vozidel využije vjezd z ulice U zimního stadionu, 30% vjede do areálu přímo vjezdem z Březnické (jedná se o vozidla ze směru od centra). Příloha č. 1 znázorňuje rozložení strana 17

18 dopravy na stávající komunikační síť města Zlína. Nejvýznamnější počet cest vyvolaných provozem centra ECM směřuje po Březnické ve směru z/do centra města. Řešení uzlu Březnická x Mostní x hotel Moskva pomocí světelně řízené křižovatky je kapacitní s minimální rezervou 31% v hypotetickém roce 2007 (respektive 23% v roce 2027). Kapacitní posouzení navazujících neřízených křižovatek (Březnická x nová komunikace, Březnická x Nad Ovčírnou V) neprokázalo problémový provoz ani pro jedno z posuzovaných období. Problémovým místem se naopak ukazuje být levé odbočení na křižovatce tř. Tomáše Bati od centra, a to již pro období hypotetického roku V roce 2027 se poté situace, vzhledem k prognózovanému nárůstu intenzit dopravy, ještě zhoršuje. Optimalizací dob zelených jednotlivých vjezdů, v závislosti na aktuálních intenzitách dopravy, je však možné dopravní problémy minimalizovat. strana 18

19 Přílohy strana 19

20 Příloha č. 1 Rozpad dopravy vyvolané provozem areálu ECM, Zlín strana 20

21 Příloha č. 2 Křižovatka třída Tomáše Bati x Březnická (A), Zlín Hypotetický rok 2007, špičková hodina strana 21

22 Příloha č. 3 Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva (B), Zlín Hypotetický rok 2007, špičková hodina strana 22

23 Příloha č. 4 Křižovatka Březnická x nová komunikace (C), Zlín Hypotetický rok 2007, špičková hodina strana 23

24 Příloha č. 5 Křižovatka Březnická x Nad Ovčírnou V (D), Zlín Hypotetický rok 2007, špičková hodina strana 24

25 Příloha č. 6 Křižovatka třída Tomáše Bati x Březnická (A), Zlín Rok 2027, špičková hodina strana 25

26 Příloha č. 7 Křižovatka Březnická x Mostní x hotel Moskva (B), Zlín Rok 2027, špičková hodina strana 26

27 Příloha č. 8 Křižovatka Březnická x nová komunikace (C), Zlín Rok 2027, špičková hodina strana 27

28 Příloha č. 9 Křižovatka třída Březnická x Nad Ovčírnou V (D), Zlín Rok 2027, špičková hodina strana 28

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH Odpovědi na otázky Soutěžících v rámci druhé fáze soutěže Níže uvedené odpovědi

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06

INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Centrum bakalářských studií Šumperk INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06 1. Umístění Centra bakalářských studií Šumperk Centrum bakalářských

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k

K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k k záměru realizace EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZ Průhonice Objednatel: Městská část Praha-Křeslice Zhotovitel: Ing. Milan Strnad, autorizovaný inženýr

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Gerstnerova 7, 170 00 Praha 7 LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Popis projektu Společnost SENIOR INVESTMENT a.s. je vlastníkem pozemků v katastru obce Lázně Toušeň v okrese Praha - východ (cca 10 km severně

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více