Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce"

Transkript

1 Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP

2 Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP koordinuje: Program celoživotního učení - LLP e-twinning Erasmus Mundus Tempus Euroguidance SCIEX-NMS ch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland). 2

3 Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) implementuje program LLP v České republice vytváří informační systém o vzdělávacích programech EU poskytuje informační a konzultační služby administruje žádosti o granty připravuje národní a mezinárodní konference vydává informační materiály webové stránky 3

4 Rozpočet EU v roce 2008 bylo poskytnuto na granty, mobility nebo vzdělávací projekty: v roce stejnáčástka v roce

5 Program celoživotn ivotního učenu ení (LLP) schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Evropské rady č. 1720/2006/ES ze dne pro období zapojeno: 27 členských zemí EU; Turecko; 3 země EFTA - Norsko, Island, Lichtenštejnsko Chorvatsko a Švýcarsko od 2011 omezená účast: Malta 5

6 Program celoživotn ivotního učenu ení (LLP) určen pro: jednotlivce (žáci, studenti, učitelé, školitelé, trenéři, administrativní pracovníci, řídící pracovníci z oblasti vzdělávání) instituce (mateřské, základní, střední a vysoké školy, VOŠ, vzdělávací agentury, státní správa, malé a střední podniky, úřady práce, profesní svazy) 6

7 Program celoživotn ivotního učenu ení (LLP) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig vzdělávání ve školách vysokoškolské vzdělávání odborné vzdělávání a příprava Průř ůřezový program vzdělávání dospělých a celoživotní učení 4 klíčové aktivity vývoj politiky; jazykové vzdělávání; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí 7

8 Možnosti v odborném vzdělávání via LLP Program Erasmus: -určen pro studenty a pracovníky veřejných, státních a soukromých vysokých škol studijní a pracovní stáže studentů v zahraničních podnicích přijetí zahraničních studentů v podnicích v České republice 8

9 Možnosti v odborném vzdělávání via LLP Program SVES Studijní návštěvy pro experty ve vzdělávání (předtím Arion) -určen především tzv. decision-makers, tj. pracovníkům, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice - cílem je výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání - VET (Vocational Education and Training) 9

10 Kdo ředitelé a zástupci mateřských, základních a středních škol všech typů včetně VOŠ, inspektoři, úředníci z místní, regionální a státní správy, pracovníci pedagogických fakult, vedoucí pracovníci v oblasti VET, pracovníci poradenských a akreditačních center, zástupci úřadů práce a obchodních komor, pedagogičtí poradci a další odborníci v oblasti vzdělávaní 10

11 Jak týdenní studijní návštěvy v zemích EU, EFTA, v Turecku, Chorvatsku a od 2011 vstupuje Švýcarsko skupina bývá složena z přibližně 8-15 osob zrůzných zemí a účastníci mají možnost seznámit se s jinými vzdělávacími systémy, diskutovat na různá témata a prezentovat české školství a vzdělávání v zahraničí 11

12 Kontakty ERASMUS : SVES :

13 Program Leonardo da Vinci určen pro všechny osoby a instituce účastnící se odborného vzdělávání a přípravy aktivity: -Přípravné návštěvy - Projekty mobility - Projekty partnerství - Multilaterální projekty/přenos inovací 13

14 Program Leonardo da Vinci studenty, zaměstnance, vedoucí pracovníky, personalisty, poradce, pedagogy, nezaměstnané a všechny osoby, které by mohly být zaměstnány střední a vyšší odborné školy, učiliště, vzdělávací agentury, výrobní podniky, veřejné instituce, profesní svazy (jakýkoliv právní subjekt) 14

15 Cíl programu Leonardo da Vinci zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání podporovat účastníky odborné přípravy, jejich zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy 15

16 Leonardo da Vinci Mobility odborné vzdělávání a příprava prostřednictvím pracovních stáží v zahraničních podnicích a vzdělávacích institucích pro: žáky a studenty středních odborných škol (IVT) v délce 2-39 týdnů zaměstnance a pracovníky firem (PLM) v délce 2-26 týdnů firemní personalisty, trenéry lektory (VETPRO) v délce 1-6 týdnů 16

17 a takhle to vypadá v praxi 17

18 Projekty Partnerství granty pro mezinárodní spolupráci malých a středních firem s odbornými školami spolupráce v malém měřítku, při kterých firmy a školy spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu délka trvání projektu 2 roky, minimální počet 3 partnerů ze 3 různých zemí 18

19 Multilaterální projekty LdV Přenos inovací (Transfer of Innovation) přenos inovačních obsahů nebo výstupů již existujících ch v jiné zemi nebo oblasti do systému odborného vzdělávání a přípravy pravy na místnm stní,, regionáln lní,, národnn rodní nebo odvětvov tvové úrovni maximáln lní grant ,- EUR na 2 roky pro všechny v partnery, min. 25% povinné spolufinancování délka projektu max. 2 roky, nejméně 3 partneři i ze 3 různých r zemí 19

20 Projekt CZ/08/LLP-LdV/IVT/ LdV/IVT/ mobility Název projektu: Sbližování pracovních postupů v automatizaci Partneři projektu: - Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň - RWE Rhein Ruhr AG Aus- und Weiterbildungszentrum, Trier Délka projektu: 19. září leden

21 Shrnutí projektu Cíl projektu: - osvojení praktických dovedností v oblasti elektrotechnické instalace, modernizace a aplikace PLC systémů* při automatizaci budov během odborné stáže se žáci seznámili se strukturou a organizací práce při zavádění inteligentní automatizace do průmyslových objektů, jejich diagnostikou a vzájemným slaďováním 21

22 RWE Rhein Ruhr AG provozuje v Trieru vzdělávací a rekvalifikační centrum s moderně vybavenými učebnami, dílnami a laboratořemi, které zajišťují učební obor elektronik se zaměřením technika provozu Partner projektu 22

23 Partner projektu RWE Trier garantoval odborný program pro žáky, personální obsazení teoretické části výuky, semináře, odborné exkurze u sociálních partnerů, kulturně-společenský program RWE Trier rezervoval odpovídající ubytování a stravování pro žáky RWE Trier připravil vydání Certifikátů a Osvědčení o absolvování a podklady pro vydání zprávy v německém jazyce 23

24 Rozpočet projektu Pobytové náklady pro 8 účastníků a 2 doprovodné osoby na 2 týdny: Euro (sazba na osobu 919,8 Euro) Cestovní náklady pro 8 účastníků a 2 doprovodné osoby na 2 týdny : 2200 Euro (sazba na osobu 220 Euro) Náklady na přípravu 8 účastníků na 2 týdny : 1200 Euro 24

25 Rozpočet projektu Náklady na organizaci projektu pro 8 účastníků (řízení a monitoring): 1600 Euro Celkový grant projektu: Euro 25

26 Multilaterální projekt dobrá praxe Implementace digitálních technologií Partneři: Kadlec, spol. s.r.o. (Opava, CZ) - Gassner Wiege-und Messertechnik, GmbH (Salzburg, AT) UAB Mingeda (Vilnius, LT) - 26

27 Multilaterální projekt dobrá praxe ed-lab Education Laboratory GmbH (Gremmelin, DE) - DC VISION, s.r.o. (Opava, CZ) - předkladatel Centrum Edukacji Zdroje (Szczecin, PL) - 27

28 Cílové skupiny absolventi středních a vysokých škol s technickým zaměřením technici starší než 50 let, kteří chtějí zůstat aktivní na trhu práce technici v malých a stredních firmách, (metrologičtí experti) a speciální technická oddělení evropských výrobců 28

29 O projektu ucelený interaktivní výukový program pro vzdělávání pracovníku v oblasti vážního průmyslu a metrologie navazuje na předchozí projekt Weighing Academy Modulární tréninkový program pro techniky vážních zařízení (WMT) realizovaný v

30 O projektu transfer současného vzdělávacího programu do litevského a polského prostředí doplnění o nové moduly zaměřené na digitální technologie (digitální jednotky, digitální indikátory, prostředí pro digitální systémy 30

31 Výstupy projektu uživatelská příručka příručka pro lektory E-learningová aplikace LMS Server propagační DVD webová stránka 31

32 Uživatelská příručka 3 moduly pro výuku budoucích uživatelů digitálních vážních zařízení, zaměřené na praktické informace a doplněné o názorné ukázky každý modul je zakončen testem znalostí dostupné také v e-learningovém formátu jazykové verze: anglicky, česky, polsky, litevsky a německy 32

33 Příručka pro lektory navazuje na uživatelskou příručku, kterou doplňuje o manuál pro efektivní výuku posluchačů kurzu obsahuje návod k vedení kurzu, harmonogram lekcí, instrukce k využití podpůrných nástrojů výuky a praktické rady k výuce každý licencovaný lektor pak získal také CD-ROM s e-learningovými moduly 33

34 E-learningová aplikace interaktivní nástroj pro výuku obsahuje multimediální lekce, tj. kombinace textového výkladu s animacemi, grafikou, schématy a každý modul je zakončen elektronickými testy umožňují seznámit uživatele názornou a srozumitelnou formou s daným tématem E-learningové kurzy jsou velmi kvalitním doplňkem stávajících možností vzdělávání a také šetrí životní prostředí 34

35 LMS server LMS server slouží pro tvorbu a editaci výukových materiálu, sdílení těchto výukových materiálu, jejich distribuci, vyhodnocování materiálu a jejich dalšího zpracování, administraci a skupinování uživatelů účastníkům kurzu umožní využít přístup k atraktivní multimediální e-learningové formě studia, komunikaci s lektory a dalšími účastníky kurzu 35

36 Propagační DVD - ROM interaktivní představení výstupu projektu na DVD použitelné jak na osobních počítačích tak i na DVD přehrávacích ke stažení také na k dispozici na konci roku 2009 anglicky, česky, německy 36

37 Webová stránka Interaktivní webová stránka v pěti jazycích obsahující informace o projektu, novinky o projektu a jeho výstupech: 37

38 Náhled 38

39 Leonardo da Vinci kontakty Helena Slivková (vedoucí programu): ; Zdeněk k Nebřenský enský (Partnerství/ / Přenos P inovací): ; Olga Pupová (Mobility): ; Více na: 39

40 Děkuji za Vaši pozornost 40

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky ECVET projekty LLP_LDV Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081 New members for ECVET Earth Building Projekt

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více