v v učebně č.7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7"

Transkript

1 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník, V případě neúspěchu u zkoušky domluvíme jeden náhradní termín pro opravu. Známka z hudební nauky je podmínkou dalšího studia na naší škole. 1. ročník: Literatura pro ročník: Šimanovský, Tichá - Lidové písně a hry s nimi D. Lisá - Hudební nauka pro malé ivětší - 1. díl Šípková - Vozar - Pracovní sešit z hudební nauky 1 Rozdělení notového zápisu do taktu celého, tříčtvrťového nebo dvoučtvrťového.to znamená umět odlišit a poznat v praxi noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové a osminové. Znalost not v houslovém klíči v rozsahu g - a 2, vysvětlení pojmů prima volta, seconda volta, koruna. Test)' ta, lb, 1C, t D Stupnice dur do tří křížků a bé, včetně půltónů a tónického kvintakordu. Umět zapsat do notové osnovy příslušné křížky a bé, přečíst notu s posuvkou, vysvětlit celý tón a půltón. Učivo je dobré procvičit v Pracovním sešitě str Noty v basovém klíči: c - c l, umět napsat stupnice v houslovém a basovém klíči ( do tří křížků a bé). Dirigování 3/4 a 2/4 taktu. Písničky - čtení not, tleskání rytmu: A já sám, Marjánko, Ach synku, Já mám doma trnku, další písně dle vlastního výběru z příslušného zpěvníku. Doporučujeme 1-2 návštěvy HN během pololetí v příslušném ročníku. Pro představu přikládáme návrh možného testu.

2 V ážení rodiče, tyto praktické úkoly z hudební nauky (HN) jsou určeny zejména dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou docházet na hodiny HN a mohou se cítit zaskočeny u zkoušek tím, že se s podobnými úkoly dosud nesetkaly. Rozhodně nemohou nahradit praktické pěvecké a intonační i psací dovednosti, které procvičují děti docházející na HN. Po mých zkušenostech se přimlouvám, aby děti HN navštěvovaly, protože tyto praktické dovednosti se nesnadno dohánějí na poslední chvíli. Jinak doporučujeme konzultace s učitelem nástroje, s učitelem HN.a pravidelně soustavné opakování a procvičování, aby se z HN nastal zdroj strachu pro dítě, které cítí, že si není jisté, že nezná situaci a proto se bojí. Pak je na nás, učitelích a rodičích, abychom o tomto problému včas pohovořili a domluvili se, jak dítěti pomoci tento stav změnit. Zároveň upozorňuji na možnost, že dítě nemusí být zařazeno ve stejném ročníku nástroje i HN, tedy např. je ve 2.ročníku na nástroji, ale chodí do l.ročníku HN. Ukazuje se, že děti téměř nevyužívají doporučelú 1-2 konzultací v rámci hodinhn až na vyjímky, možnosti zkusit si, zda jsem připraven a co ještě musím procvičit. V rámci výuky nástroje se nedá vše obsáhnout. Mějte toto, prosím, na mysli. Přeji nám všem vespolek hodně radosti s hudbou. '3m

3 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník, Při neúspěchu si domluvíme jeden náhradní termín pro opravu. Známka z hudební nauky je podmínkou dalšího studia na naší škole. 2. ročník: Literatura pro ročník: Šimanovský, Tichá - Lidové písně a hry s nimi D. Lisá - Hudební nauka pro malé i větší - 1. díl Orientace ve stupnicích dur v kvintovém a kvartovém kruhu, moll do 2 křížků, včetně pů1tónů a tónického kvintakordu s obraty. Zápis stupnic s pů1tóny, kvintakordem ajeho obraty. Testy 2A, 2B, 2C, 2D Určování intervalů č.l, v.2, m. 2, v.3, č.4, č.5, v.6, v.7, č.8 podle sluchu ajejich zápis. Celý tón, pů1tón. Rozdělení předepsané melodie do taktu tříosminového, čtyřosminového, triola. Pojmenování not v houslovém klíči (g - c3 ) a v basovém klíči (G - el ) - doplňování not či jména Kvintakord ajeho obraty v houslovém klíči, dur a moll. Písničky - čtení not, tleskání rytmu: Holka modrooká, Utíkej, Káčo, Já do lesa, Dyž naši mlátili, Vyletěla holubička a další dle vlastního výběru. Dirigování C taktu, 3/4 a 2/4 taktu. Doporučujeme 1-2 návštěvy HN během pololetí v příslušném ročníku. Pro představu přikládáme návrh možného testu.

4 _. M _ _ ~ ~ w _ Vážení rodiče, tyto praktické úkoly z hudební nauky (HN) jsou určeny zejména dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou docházet na hodiny HN a mohou se cítit zaskočeny u zkoušek tím, že se s podobnými úkoly dosud nesetkaly. Rozhodně nemohou nahradit praktické pěvecké a intonační i psací dovednosti, které procvičují děti docházející na HN. Po mých zkušenostech se přimlouvám, aby děti HN navštěvovaly, protože tyto praktické dovednosti se nesnadno dohánějí na poslední chvíli. Jinak doporučujeme konzultace s učitelem nástroje, s učitelem HN a pravidelně soustavné opakování a procvičování, aby se z HN nastal zdroj strachu pro dítě, které cítí, že si není jisté, že nezná situaci a proto se bojí. Pak je na nás, učitelích a rodičích, abychom o tomto problému včas pohovořili a domluvili se, jak dítěti pomoci tento stav změnit. Zároveň upozorňuji na možnost, že dítě nemusí být zařazeno ve stejném ročníku nástroje ihn, tedy např. je ve 2.ročníku na nástroji, ale chodí do I.ročníku HN. Ukazuje se, že děti téměř nevyužívají doporučení 1-2 konzultací v rámci hodin HN až na vyjímky, možnosti zkusit si, zda jsem připraven a co ještě musím procvičit. V rámci výuky nástroje se nedá vše obsáhnout. Mějte toto, prosím, na mysli. Přeji nám všem vespolek hodně radosti s hudbou. ~~~"-"-'*_~~_='~~~~~'-'~--=':"<-==-'=-~--:--~'~'~~~==~:=~=-~~========~======~ -:p/ TEgrU : 2.. ro--! ~ i 'ltjb:ai'; oe "Y -"'HO' ""n= n ""." ti -»' -U4_ ""'""'''w''''' (j) ])OPLŇ 1# 1/ I?OJNb-NUJ JE 1JOPl'Y rb v $! rojne.a/tjj JE -.-_.---_~._.--_.~~=~~=._-_..-~-----._._.~._ ,--_ _~_-~~~._-----_. _..--_._-_ ~. ~_'._.._---_~ _.._-._-.. "--.~'--.. -_..._-..._--_._----_._--.---_ _._-.... _......_-~ ~-'---"--'-"- _._ _ _ _._ ""----,, ---, _- "'-._"--" ,,,,,----- "-"--,,- _.,-_. ---'---.--_._-_.._.."'_ _._----_. -..., _.. _'.._-_..._ _._----_-._--_ _.. _..._'~... _ _._-_._._-... _-----_... _o... ~=..-._ ---,------_~_ " ----_.._-..-_..-_:_--~.-_,-.._~-:-_- -_,--o _='~._~'~-~-.=--..._ _--"""",---"..., _--_._.- -_._ _.._ _._-_." _ _.._ _._----_._ _ _ ~_ _~~_ _ "" ];o/v;)! :..._-_.._--- _._-._ _--_. -_..-~-._-_.~_----_~--_._--_._ _--,.- ~---._~

5 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník, Při neúspěchu u zkoušky domluvíme jeden náhradní termín pro opravu. Známka z hudební nauky je podmínkou dalšího studia na naší škole. 3. ročník: Literatura pro ročník: Šimanovský, Tichá - Lidové písně a hry s nimi D. Lisá - Hudební nauka pro malé i větší - 1. díl Je nutná znalost teorie z 1. a 2. ročníku. Orientace v paralelních stupnicích s bé (do tří bé) včetně půltónů, kvintakordů a jejich obratů (znalost názvů obratů, intervaly kvintakordu a jeho obratů). Sluchové rozlišování dur a moll kvintakordů a zpěv tónů kvintakordu. Zápis intervalů - rozlišení intervalů základních (zapsat čísly interval). Znalost intervalů čistých, velkých, malých, celý tón, půltón. Zápis paralelních stupnic v houslovém i basovém klíči Harmonické funkce tónika, subdominanta, dominanta a dominantní septakord ve stupnicích C, G, D, A, E dur. Možnost vybrat si sám jednu píseň ze zpěvníku Já písnička I (zelený) a na té vysvětlit, případně jednoduše zahrát T, S, D. Testy 3A, 3B, 3C, 3D Doporučujeme 1-2 návštěvy HN během pololetí v příslušném ročníku. Pro představu přikládáme návrh možného testu.

6 0.._.'-". -".,--,...-_.'. ""-_. -- Vážení rodiče, tyto praktické úkoly z hudební nauky (HN) jsou určeny zejména dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou docházet na hodiny HN a mohou se cítit zaskočeny u zkoušek tím, že se' s podobnými úkoly dosud nesetkaly. Rozhodně nemohou nahradit praktické pěvecké a intonační i psací dovednosti, které procvičují děti docházející na HN. Po mých zkušenostech se přimlouvám, aby děti HN navštěvovaly, protože tyto praktické dovednosti se nesnadno dohánějí na poslední chvíli. Jinak doporučujeme konzultace s učitelem nástroje, s učitelem HN a pravidelně soustavné opakování a procvičování, aby se z HN nastal zdroj strachu pro dítě, které cítí, že si není jisté, že nezná situaci a proto se bojí. Pak je na nás, učitelích a rodičích, abychom o tomto problému včas pohovořili a domluvili se, jak dítěti pomoci tento stav změnit. Zároveň upozorňuji na možnost, že dítě nemusí být zařazeno ve stejném ročníku nástroje ihn, tedy např. je ve 2.ročníku na nástroji, ale chodí do l.ročníku HN. Ukazuje se, že děti téměř nevyužívají doporučení 1-2 konzultací v rámci hodin HN až na vyjímky, možnosti zkusit si, zda jsem připraven a co ještě musím procvičit. V rámci výuky nástroje se nedá vše obsáhnout. Mějte toto, prosím, na mysli. Přeji nám všem vespolek hodně radosti s hudbou..,

7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník, Při neúspěchu u zkoušky domluvíme jeden náhradní termín pro opravu. Známka z hudební nauky je podmínkou dalšího studia na naší škole. 4. ročník: D. Lisá - Hudební nauka pro malé i větší - 1. díl Je nutná znalost teorie z 1.,2. a 3. ročníku - viz testy 1,2, 3, 4A - 4D. Orientace ve stupnicích s křížky a bé, durových a mollových Pojmy: paralelní, stejnojmenné stupnice, celý tón, pů1tón, Odlišení kvintakordů dur, moll nejen sluchem, ale i dle intervalů malé a velké tercie. Zmenšený a zvětšený kvintakord, tónický kvintakord ajeho obraty Dominantní, tvrdě velký a měkce malý septakord Enharmonická záměna Modulace, tonální skok Programní a absolutní hudba - příklady Skladebné druhy programní hudby - melodram, symfonická báseň (B. Smetana - Má vlast), balet Referát podle vlastního výběru: B. Smetana - život a dílo A. Dvořák - život a dílo w. A. Mozart - život a dílo Hudební život v Brandýse nad Labem. Koncert, který jsem navštívil-a. Doporučujeme 1-2 návštěvy HN během pololetí v příslušném ročníku.pro představu přikládáme návrh možného testu.

8 Vážení rodiče, tyto praktické úkoly z hudební nauky (HN) jsou určeny zejména dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou docházet na hodiny HN a mohou se cítit zaskočeny u zkoušek tím, že se s podobnými úkoly dosud nesetkaly. Rozhodně nemohou nahradit praktické pěvecké a intonační i psací dovednosti, které procvičují děti docházející na HN. Po mých zkušenostech se přimlouvám, aby děti HN navštěvovaly, protože tyto praktické dovednosti se nesnadno dohánějí na poslední chvíli. Jinak doporučujeme konzultace s učitelem nástroje, s učitelem HN a pravidelně soustavné opakování a procvičování, aby se z HN nastal zdroj strachu pro dítě, které cítí, že si není jisté, že nezná situaci a proto se bojí. Pak je na nás, učitelích a rodičích, abychom o tomto problému včas pohovořili a domluvili se, jak dítěti pomoci tento stav změnit. Zároveň upozorňuji na možnost, že dítě nemusí být zařazeno ve stejném ročníku nástroje i HN, tedy např. je ve 2.ročníku na nástroji, ale chodí do l.ročníku HN. Ukazuje se, že děti téměř nevyužívají doporučení 1-2 konzultací v rámci hodin HN až na vyjímky, možnosti zkusit si, zda jsem připraven a co ještě musím procvičit. V rámci výuky nástroje se nedá vše obsáhnout. Mějte toto, prosím, na mysli. Přeji nám všem vespolek hodně radosti s hudbou. 70' f~- 'f. Y~(}hI1- (!) ra1'if' A PťJJt1éNt/j t~1 -; #, :t-b..-&v:~+ - V 3~11n! If.. Č,g ~ ls". ~~.~... I/t_~ ;. Č g '1'-... ~ 2Aflf i1ollovo{)_itelo/)/~{/.sc.!ltt,,~t/~lň -'Ptll7z:;}Y.I{/ (S, T6{ Tr,,/0!?;;!)hS,b _ ==============_..< o

9 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník, Při neúspěchu u zkoušky bude navržen učitelkou jeden náhradní termín pro opravu. Známka z hudební nauky je podmínkou dalšího studia na naší škole. 5. ročník: Hudební teorie: Literatura: M.Vozar = Hudební nauka pro ZlJŠ - pracovní sešit pro S.ročník D. Lísá - Hudební nauka pro malé i větší - 1. díl Orientace v tóninách dur a moll, paralelní tóniny. Sluchová orientace - intervaly čisté, velké, malé, kvintakord dur a moll s obraty - zápis. Septakord tvrdě velký, tvrdě malý, měkce velký, měkce malý. Možnost vysvětlit na písni, kterou hraji, kterou umím jednoduše doprovodit. Dějiny hudby: D. Lisá - Hudební nauka pro malé i větší - 2. díl a kapitoly z dějin hudby Homofonie, polyfonie Klasicismus (str ), charakter hudby, orchestr, nástroje, hlavní představitelé - Mozart, Haydn, Beethoven Romantismus (str ) světový, český Hudba artificiální a nonartificiální (hudba umělecká - vážná a další hudební proudy). Česká hudba na přelomu století, L. Janáček, B. Martinů Referát podle vlastního výběru: Hudební život v Brandýse nad Labem Pražské jaro - hudební festival 201 O Medailon hudebního umělce či hudebního tělesa (např. Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Panochovo kvarteto aj.) Doporučujeme 1-2 návštěvy HN během pololetí v příslušném ročníku. Test vychází z praktických úkolů v pracovním sešitě M.Vozara

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2 T R A D I C E S A S S M A N N S H A U S TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a Early Start on the Cello 1, (BA 8996, BA 8997) Našlápnuto na

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka Otázky soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka okresní kola školní rok 2014/2015 K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1. Oblast - stupnice, intervaly, akordy 1. Hudební abeceda Napište stupnici

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek Duben 2013 1. Reforma ZUV ve vztahu k výuce hry na kontrabas

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy.

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. 15.4. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: Školství ve Finsku Alternativní školy 15.4.

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky

FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace (PSI) Doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením Program Podpora vzdělávání v rodinách Daruj dvě hodiny týdně FAQ Často kladené dotazy manuál

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více