6. blok část B Vnořené dotazy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. blok část B Vnořené dotazy"

Transkript

1 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen se základní syntaxí příkazu, spojováním tabulek, použitím vyhledávacích podmínek a základních funkcí. 1. Vnořené dotazy Pod pojmem vnořený dotaz rozumíme příkaz, který je vnořen do jiného SQL dotazu. Při provádění SQL dotazu se nejdříve provede vnořený dotaz. Výsledek vnořeného dotazu je po dokončení celého dotazu zahozen. Vnořený dotaz můžeme chápat jako virtuální tabulku definovanou příkazem. Vnořený dotaz je zapisován do jednoduchých závorek a je možné jej využít v těchto částech dotazu: za klauzulí FROM za klauzulí WHERE za klauzulí HAVING bezprostředně za příkazem Nejčastěji jsou vnořené dotazy používány za klauzulí WHERE u příkazů, UPDATE nebo DELETE. Časté použití je také za klauzulí SET u příkazu UPDATE. Vnořené dotazy, které obsahují alias, jsou označovány jako in-line pohledy. 2. Korelované vnořené dotazy Korelované neboli souvztažné vnořené dotazy jsou takové, které obsahují reference na nadřazený dotaz. Korelovaný vnořený dotaz je spouštěn pro každý řádek nadřazeného dotazu. Pro lepší pochopení si ukážeme použití na příkladu. 1

2 Zjistěte počty nabízených produktů od jednotlivých dodavatelů. nazev, ( COUNT(*) WHERE produkty.dodavatel_id=dodavatele.dodavatel_id ) FROM dodavatele; Podívejme se podrobněji na vnořený dotaz. Za klauzulí WHERE používáme odkaz na tabulku DODAVATELE, která však figuruje až v nadřazeném dotazu. Pro každý řádek z tabulky DODAVATELE je tedy vnořený dotaz spuštěn znovu. Celý tento příklad by bylo možné nahradit použitím konstrukce GROUP BY. Další možností využití korelovaných vnořených dotazů je test existence relací. K tomuto účelu slouží operátor EXISTS. Ukažme si na příkladu. Z tabulky produkty vypište ty produkty, kde dodavatel dodá ještě i jiné produkty. prod1. prod1. prod1. prod1 WHERE EXISTS( prod2.produkt_id prod2 WHERE prod1.dodavatel_id = prod2.dodavatel_id AND prod1.produkt_id <> prod2.produkt_id ); Výsledkem dotazu jsou ty řádky tabulky PRODUKTY, kde existuje alespoň jeden řádek z vnořeného dotazu. Jelikož je vnořený i nadřazený dotaz prováděn nad stejnou tabulkou, je nutné použít alias. Bez použití aliasů databázový systém 2

3 nerozpozná, které hodnoty má porovnávat. Vnořené dotazy opatřené aliasem se nazývají in-line pohledy a budeme se jimi zabývat později. Použití korelovaných vnořených dotazů je možné v některých případech nahrazovat souhrnnými dotazy. V některých případech je jednodušší ale použít vnořené dotazy, protože se můžeme vyhnout spojování tabulek. 3. Nekorelované vnořené dotazy Nekorelované vnořené dotazy neobsahují žádnou referenci na nadřazený dotaz. Na rozdíl od korelovaných vnořených dotazů jsou provedeny pouze jednou. Nekorelované vnořené dotazy můžeme rozdělit do kategorií, podle typu návratové množiny: Jednořádkové, jednosloupcové Víceřádkové, jednosloupcové Víceřádkové, vícesloupcové 3.1. Jednořádkové, jednosloupcové vnořené dotazy Jsou vnořené dotazy, které vrací jeden řádek a jeden sloupec. V literatuře jsou označovány jako skalární vnořené dotazy, protože tyto dotazy je možné porovnávat běžnými operátory (=, <, >,!=, <=, >=). Skalární vnořené dotazy jako jediné umožňují použití bezprostředně za příkazem. Z tabulky produkty zobrazte všechny produkty, které mají zadanou cenu. Ve výstupu zobrazte oznaceni a rozdíl mezi maximální cenou všech produktů a cenou aktuálního produktu. ( MAX() )- rozdil_od_nejdrazsiho WHERE IS NOT NULL; 3

4 Dotaz je vyhodnocen tak, že nejdříve je proveden vnořený dotaz a od této hodnoty je v každém řádku odečtena produktu. Z tabulky produkty zobrazte všechny produkty, které mají cenu vyšší než je průměrná všech produktů. WHERE > ( AVG() WHERE IS NOT NULL ); 3.2. Víceřádkové, jednosloupcové vnořené dotazy Jakmile vnořený dotaz vrátí více než jeden řádek, není možné použít běžné porovnávací operátory. Není totiž možné porovnat jednu hodnotu přímo s množinou hodnot. Můžeme ale porovnat danou hodnotu s každou hodnotou v množině. K tomu slouží operátory ANY a ALL. Ukažme si na příkladu. 4

5 Z tabulky produkty zobrazte všechny produkty, které mají cenu vyšší než alespoň jeden další produkt. WHERE > ANY( WHERE IS NOT NULL ); Operátor ANY pracuje tak, že podmínka je vyhodno jako pravdivá, pokud je hodnota větší (pro náš příklad) než alespoň jedna hodnota z množiny. Z tabulky produkty zobrazte všechny produkty, které mají cenu vyšší nebo stejnou než všechny ostatní produkty. WHERE >= ALL( WHERE IS NOT NULL ); Při použití operátoru ALL je podmínka pravdivá jedině tehdy, pokud je hodnota větší nebo rovna než všechny hodnoty z množiny. 5

6 3.3. Víceřádkové, vícesloupcové vnořené dotazy Zatímco u předchozích příkladů jsme porovnávali vždy jeden sloupec s výsledkem vnořeného dotazu, vícesloupcové vnořené dotazy umožňují porovnávání více sloupců najednou. Pro porovnávání více sloupců zároveň musíme využít konstruktoru řádkové hodnoty. Syntaxe konstruktoru řádkové hodnoty vypadá následovně: (<název sloupce>, <název sloupce>, <název sloupce>) Takto konstruovaný výraz můžeme porovnat pomocí operátoru =, pokud jsme si jisti, že se vrátí pouze jeden řádek. Nebo pomocí operátoru IN. Práci s vícesloupcovými vnořenými dotazy si ukážeme na příkazu UPDATE. Změňte všechny řádky v tabulce PRODUKTY, které nemají zadanou cenu ani dodavatele. Takovým sloupcům uveďte do pole oznaceni řetězec Průměr a do pole průměrnou cenu všech produktů. UPDATE produkty SET ( ) = ( 'Průměr', AVG() ) WHERE dodavatel_id IS NULL AND IS NULL; * ; U tohoto příkladu jsme předpokládali, že v tabulce PRODUKTY je pouze jeden produkt, který obsahuje ve sloupcích dodavatel_id a hodnotu NULL. Kdyby tomu tak nebylo, skončí příkaz UPDATE chybovým hlášením. 6

7 4. In-line pohledy In-line pohled je vnořený dotaz, který má alias. Využití in-line pohledů se nabízí pro zjednodušení komplexních dotazů odstraněním spojení tabulek (operací JOIN). Umožňuje také spojení několika samostatných dotazů do jednoho. V příkazu se s in-line pohledem pracuje stejně, jako s běžnou tabulkou. Syntaxe in-line pohledu je: * FROM ( * FROM tabulka) nazev_pohledu; Použití in-line pohledů si ukážeme na jednoduchém příkladu. vproduktydodavatele.nazev, ROUND(AVG(vProduktyDodavatele.),2) as prumerna_ FROM ( dodavatele.nazev, produkty. produkty. dodavatele.dodavatel_id, produkty. FROM dodavatele JOIN produkty ON produkty.dodavatel_id = dodavatele.dodavatel_id ) vproduktydodavatele GROUP BY vproduktydodavatele.nazev; Pro správné pochopení si nyní dotaz rozebereme. Nejdříve byl vyhodnocen in-line pohled vproduktydodavatele. Výstupem z toho pod-dotazu byla množina výsledků, na kterou se provedl druhý dotaz. Stejný příklad by bylo možné řešit i pomocí klasických pohledů: CREATE VIEW vproduktydodavatele AS dodavatele.nazev, produkty. produkty. dodavatele.dodavatel_id, produkty. FROM dodavatele JOIN produkty ON produkty.dodavatel_id=dodavatele.dodavatel_id WITH READ ONLY; 7

8 vproduktydodavatele.nazev, ROUND(AVG(vProduktyDodavatele.),2) as prumerna_ FROM vproduktydodavatele GROUP BY vproduktydodavatele.nazev; 5. Případ použití vnořených dotazů návrat prvních N řádků V mnoha případech je třeba získat pouze určitý počet řádků z výsledku. Například pokud chceme 3 nejdražší produkty. Taková konstrukce není přímo v SQL implementována a různé databázové systémy mají vlastní mechanismy jak výsledku docílit. V prostředí databázového systému Oracle je problém řešen kombinací pseudosloupce ROWNUM a vnořených dotazů. Ukažme si tedy použití na příkladu. Zobrazte první 3 nejdražší produkty. FROM ( WHERE IS NOT NULL ORDER BY DESC ) WHERE rownum <= 3; 8

9 Pojmy k zapamatování Příkazy a funkce: kostrukce FROM ( ), UPDATE SET ()=(), WHERE () IN () Problém: užití korelovaných a nekorelovaných vnořených dotazů Shrnutí V této lekci jste se seznámili s použitím vnořených dotazů. Vnořené dotazy dělíme na korelované a nekorelované. Korelované vnořené dotazy obsahují reference na vnější dotaz. Vnořené dotazy mohou být jednosloupcové, jednořádkové (skalární), jednosloupcové, víceřádkové a vícesloupcové, víceřádkové. Otázky na procvičení 1. Co je nekorelovaný vnořený dotaz? 2. Čím můžeme nahradit souhrnné funkce? 3. Co znamená pojem in-line pohled? 4. Jaké operátory můžeme použít u jednořádkových, jednosloupcových vnořených dotazů? 5. Co je konstruktor řádkové hodnoty a k čemu slouží? Odkazy a další studijní prameny (syntaxe příkazů SQL jazyka a funkcí) (interaktivni SQL trénink) (dokumentace k databázové platformě Oracle) (seriál Databáze standardu SQL z časopisu CHIP) Odkazy a další studijní prameny ŠIMŮNEK, M. SQL, kompletní kapesní průvodce. Grada Publishing, ISBN STEPHENS, K.R., PLEW, R.R. Naučte se SQL za 21 dní. Praha: Computer Press, ISBN GROFF, J.R., WEINBERG, P.N. SQL - kompletní průvodce. Praha: Computer Press, ISBN

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více