Potvrzovací akce (buttony) napříč platformami a softwary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potvrzovací akce (buttony) napříč platformami a softwary"

Transkript

1 Rešerše Potvrzovací akce (buttony) napříč platformami a softwary Autor: Jaroslav Bereza

2 Obsah 1. Úvod a poděkování Konzistence Přílišná míra konzistence Flat design vs. skeuomorfismus Afordance Zdroje světla Seznam některých vlastností podporující afordanci Změna kurzoru Snadné a intuitivní používání Dialogy Pozice v operačních systémech Argumenty pro umístění primární akce vpravo Přizpůsobení se operačnímu systému Texty poblíž tlačítek Texty na tlačítkách Focus a chytré výchozí hodnoty Alt-zkratka Možnost zpět místo výzvy k potvrzení Ikony Barevné konvence a psychologie Kulturní závislost a barvy Skrývání neaktivních tlačítek Způsoby zvýraznění tlačítka Odlišná barva Prázdný prostor okolo Velké tlačítko Jiný prvek směřující pozornost k tlačítku Specifika pro použití na webu Rozdíl velikost tlačítka a velikost klikací plochy Hover efekt u seznamů Specifika pro dotyková zařízení Malá tlačítka Sjednocování verzí Přístupnost Kontrast Barvoslepost

3 1. Úvod a poděkování Tuto rešerši s názvem Potvrzovací akce (buttony) napříč platformami a softwary tvořím pro Královéhradeckou pobočku firmy GMC Software Technology. Děkuji Janu Tomášovi a Ondřeji Havlíčkovi za odborné konzultace a mnoho námětů na vylepšení této práce. Dále bych chtěl poděkovat Univerzitě Hradec Králové, za předmět praktický projekt, v jehož rámci mám možnost spolupracovat s firmou GMC. V rešerši jsou častěji zmíněny věci z webového prostředí, což je způsobeno tím, že se věnuji tvorbě webdesignu a jsem tímto ovlivněn. Některé z uvedených věcí vám mohou přidat samozřejmé, nicméně myslím, že není na škodu je pro pořádek také uvést. 2. Konzistence Konzistentní prostředí snižuje množství toho co se uživatel musí naučit. Uživatel, který přijde do styku s novou věcí si jí díky konzistenci spojí s věcí, kterou dříve používal nebo zná její význam. Díky tomu má očekávání, ohledně významu nebo chování věci, kterou vidí poprvé. Toto očekávání lze nazvat mentálním modelem Např. v tomto dokumentu mají všechny nadpisy první úrovně stejnou barvu, font a velikost. Prostředí odpovídající mentálním modelů uživatele zlepšuje míru intuitivního používání. Pokud chceme zjistit jaké řešení je intuitivní, můžeme zadat uživatelům nějaký úkol a zjistit, jaký způsob řešení je jako první napadne nejčastěji. Co může být (ne)konzistentní: barva instrukce chování objektu pozice velikost tvar popis jazyk používání stále stejných slov pro stejnou akci napříč celým systémem. U jazyka může být matoucí používání stejných nebo podobných slov pro různé věci viz následující ukázka. Z programu LibreOffice. 2

4 Obr. 1: Příklad použití podobných slov pro jinou věc Vlevo na obrázku český překlad používá velmi podobné názvy pro různé věci. Anglická verze vpravo používá sice významově podobná slova, ale ve psané i mluvené podobě jsou od sebe lépe rozlišitelná. 2.1 Přílišná míra konzistence Pokud něco vyniká z konzistence, pak to upoutá pozornost. Ale jen v případě že tam je konzistence, ze které to může vynikat. Obr. 2: Ukázka striktního dodržování barevné konzistence Na všechny skladové stavy je použita oranžová barva textu, která je v kombinaci s bílou a černou použita napříč celým webem. Uživatel pozná co je skladem, teprve po přečtení textu a nemůže to určit letmým pohledem např. podle zelené barvy

5 3. Flat design vs. skeuomorfismus Flat design (plochý design) je minimalistický design, který odebírá všechny nadbytečné grafické efekty s ohledem na použitelnost. Naproti tomu skeuomorfismus se snaží věrně napodobovat věci z reálného světa pomocí grafického zpracování.2 Který přístup zvolit? Nalezl jsem článek, který to demonstruje na ikoně. Příliš konkrétní a specifický objekt uživatel je pro uživatele matoucí, protože očekává výstižný ideogram, na který je zvyklý. Obr. 3: Grafická reprezentace domu a jeho abstrakce První obrázek domu vlevo nahoře resp. fotku si prakticky nikdo nespojí s ideogramem. Druhý obrázek nahoře zleva je ikona vytvořená v duchu skeuomorfismu. Poslední obrázek domečku vpravo připomíná spíše šipku. Obr. 4: Přibližný graf znázorňující míru detailů a míru rozpoznání3 Objekt, ať už ikona či tlačítko, by měl být dostatečně abstraktní, aby ho bylo možné ho identifikovat jako obecně používaný symbol (vlevo na vodorovné ose). Současně by měl být dostatečně konkrétní, aby byla zřejmá jeho symbolika a afordance. Detaily nad rámec tohoto mohou mást (červená oblast vpravo na vodorovné ose)

6 V některých případech skeuomorfismus vypadá nekonzistentně nebo divně pokud je v kombinaci s flat designem.4 Boom flat designu přišel s Windows 8. Microsoft k tomu zřejmě má praktické důvody, protože zařízení pro která jsou Windows 8 určená nejsou tolik výkonná. Mají různá rozlišení a DPI. Flat design je více škálovatelný, přizpůsobitelný, variabilní a dá se lépe realizovat vektorovou grafikou.5 Obr. 5: Prostředí Metro z Windows 8 bez nadbytečných efektů Spolu s flat designem se často používají jednobarevné ikony bez zbytečný okrasných detailů, díky čemuž se zvyšuje univerzálnost jejich použití. Výhoda jednobarevnosti je třeba, že ikony můžeme vložit do webového fontu. Tím u webů snížíme počet požadavků na server. Navíc jsou ikony tvořeny křivkami a lze snadněji měnit jejich velikost

7 4. Afordance Afordance je kvalita objektu nebo prostředí, která vybízí k provedení určité akce. Například ucho hrnku jeho tvarem vybízí k tomu, abychom hrnek chytli právě za to ucho. Lidé se rozhlédnou kolem sebe, aby našli objekty a nástroje, které jim pomůžou v tom co chtějí udělat. Pokud mají všechny objekty jasně viditelnou afordanci, tak se uživatel může snadno rozhodnout pro správný nástroj/objekt a bude ho umět správně použít.7 Níže uvedené obrázky ukazují test na webu, jehož účelem je zjistit, jestli k afordanci vybízí více prostorové tlačítko nebo tlačítko s flat designem.8 Obr. 6: Test atraktivity tlačítka s efekty a bez efektů Obr. 7: Vysvětlení testu atraktivity tlačítek a jeho výsledky 7 8 Weinschenk S.: 100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech str. 21, (2012) 6

8 Z tohoto malého testu vyplývá, že tlačítko vpravo má větší afordanci a více vybízí uživatele ke kliknutí. Pozn.: pozice tlačítek se náhodně mění. V dalších kapitolách uvádím seznam s čím vším se dá u tvorby afordance tlačítek pracovat. 4.1 Zdroje světla V reálném světě vidíme nejčastěji objekty osvětlené seshora. Proto se tato pozice zdroje světla uplatnila i v uživatelském rozhraní. Často se zdroj umisťuje vlevo nahoru. Zdroj světla určuje vlastnosti dalších efektů a také to jaký prostorový dojem budou objekty vyvolávat. Obr. 8: Zdroj světla vlevo nahoře Obr. 9: Zdroj světla vpravo dole Pokud otočíme obrázek o 180, tak vystouplé objekty vypadají propadle a naopak. Obr. 10: Méně zřejmý zdroj světla Z tlačítek na obrázku výše není na první pohled zřejmá pozice světla a rozdíl po otočení není tak zřetelný jako v předchozím případě. 7

9 4.2 Seznam některých vlastností podporující afordanci Pokud chceme některému tlačítku přiřadit větší afordanci, můžeme přidat navíc jednu vlastnost, kterou se odliší od ostatních. Například barvu nebo obtažení. Obr. 11: Vlastnosti podporující afordanci 8

10 Obr. 12:Některé další vlastnosti podporující afordanci Narazil jsem na domněnku, že oblé rohy podvědomý vyhodnotí jako přátelštější pro kontakt a interakci. Hlavně u dotykových zařízeních, kde se dotýkáme prsty tlačítek, to může hrát větší roli a také je pro mozek snadnější identifikovat oblé tvary než ostré a hranaté.9 10 Dle mého názoru, pokud tlačítko nemá další efekty, je důležité odlišit ho od obyčejného jednobarevného obdélníku, alespoň tvarem. Např. zaoblené rohy

11 V návaznosti na flat design vzniká trend s dlouhým stínem Obr. 14: Vliv textu tlačítka na konverzní poměr 15 Obr. 13: Ukázka flat designu s dlouhým stínem Text na tlačítku může lidi více nebo méně vybízet ke kliknutí

12 4.3 Změna kurzoru Na webu je zvyklostí, že po najetí na odkaz a tlačítko se změní kurzor z šipky na ručku. Občas to bývá jediný způsob, jak rozlišit odkaz od běžného textu. Tato vlastnost je bývá na webu nekonzistentní. Některé tlačítka jsou vytvořená pomocí tagu <A>, u kterého se defaultně mění kurzor na pointer a jiná tlačítka pomocí tagu <INPUT>, který defaultně u type="submit" a type="button" ukazuje defaultní kurzor, obvykle šipku. Následující obrázky ukazují, že pro tlačítka se stejnou funkcí na dvou různých stránkách se po najetí myší ukazuje jiný kurzor. Obě tlačítka jsou řešená tagem <INPUT>. Jedno tlačítko má pomocí CSS přirazeno cursor: pointer; druhé nikoliv. Obr. 15: Tlačítko přihlášení do u na Seznam.cz. Samostatná stránka pro přihlášení. Obr. 16: Přihlašovací formulář na hlavní stránce Seznam.cz 11

13 5. Snadné a intuitivní používání 5.1 Dialogy Pozice v operačních systémech Windows: primární (pozitivní) akce vlevo, sekundární(negativní) vpravo Např. OK, Cancel, Apply, Help, další. Mac: primární akce vpravo sekundární vlevo. Linux: pozitivní akce vpravo, negativní akce vlevo. Obr. 17: Windows 7 primární akce vlevo na tlačítku OK s defaultním focusem Obr. 18: Linux Mint primární akce je vpravo Místo nápisu OK je použit nápis Format.... Defaultní focus je na volbě vlastnosti formátování. Za pozornost stojí trojtečka, která oznamuje, že bude následovat další dialog. 12

14 5.1.2 Argumenty pro umístění primární akce vpravo Primární akce vpravo sníží vizuální zatížení. Uživatelé prý nekliknou na primární, akci okamžitě a budou se chtít podívat na seznam všech možností. Obr. 19: Předpokládaná trasa pohybu očí u primární akce vlevo Tento způsob by měl více zatěžovat oči Obr. 20: Předpokládaný pohyb očí u primární akce vpravo Obr. 21: Korespondence pozice tlačítek s postupem vpřed a vzad Primární akce vpravo více koresponduje s mentálním modelem, že vlevo je zpět a vpravo je dále. 13

15 Každopádně se doporučuje nechat tlačítka u sebe a vpravo, aby byly hezky pohromadě na místě, kde nejspíše nakonec skončí pohled uživatele.16 Obr. 22: Dialog vložení do košíku na e-shopu Při uživatelském testování e-shopu (obr. 22) vnímala paní tlačítko pokračovat v nákupu umístěné vlevo, jako tlačítko zpět, ve smyslu odebrání produktu z košíku. Tento dialog se zobrazí při přidání položky do košíku Přizpůsobení se operačnímu systému Photoshop od Adobe respektuje konvence operačního systému. Obr. 23: Pozice tlačítek programu Photoshop pod Windows XP

16 Obr. 24: Stejný dialog v Mac OS Program pro 3D modelování Cinema 4D CE 6 (z roku 2003) má možnost nastavit, jestli se mají dodržovat konvence Macintosh nebo Windows a kam vodorovně zarovnávat tlačítka. Obr. 25: Možnost vlastního nastavení dialogových tlačítek Texty poblíž tlačítek Texty poblíž hlášek by měli být srozumitelné pro cílovou skupinu. Tento nedostatek se projevuje velmi často u chybových hlášek, proto se budu věnovat hlavně jim. Texty chybových hlášek by měli informovat co se děje, proč se to děje a jak to lze napravit. Pokud je na dialogu více tlačítek, tak správně napsaná chybová hláška pomůže k vybrání správného tlačítka. Microsoft radí, že popisek u tlačítek by měl obsahovat vše nutné k porozumění a uživatel by neměl hledat něco jinde. Rovněž píše, že uživatelé budou pravděpodobněji číst text na tlačítkách než popisek

17 Obr. 26: Uživatelsky nepřívětivý popis chyby Obr. 27: Přívětivější chybová hláška. V dialogu výše je sice jenom jedno tlačítko, ale hláška obsahuje vysvětlení proč něco nefunguje a jak to napravit Texty na tlačítkách Tlačítka potvrzovacích dialogů se omezují většinou pouze na OK / Storno Problém je v tom, že dokud si uživatel nepřečte popisek k tlačítku tak neví co které tlačítko dělá. Lidé spěchají a nechtějí číst dlouhé popisy k tlačítkům. Existuje konvence, že takové dialogy se nás obvykle ptají, jestli to myslíme vážně a chceme pokračovat. Pokud si lidé zvykli na tuto konvenci a v programu funguje, pak mohou klikat na OK bez toho aniž by si četli hlášku. Tento přístup se už začíná objevovat např. v dialozích pro uložení. Obr. 28: Starší Windows XP bez vlastních popisků tlačítek 16

18 Obr. 29: Windows 7 s nápisem Uložit místo Ano Obr. 30: Dialog pro uložení Linux Mint 16 LibreOffice Obr. 31: Dialog programu Adobe Photoshop CS5.1 17

19 Další náměty pro popisy tlačítek u dialogů:19 Vypnout / Storno Nenávratně smazat / Storno Tisknout / Storno Microsoft doporučuje, aby se na dialozích tlačítko Storno nepřejmenovávalo a spolu s ním byl přítomen křížek pro zavření dialogu, pokud je to možné. Lidé si zvykli, že kdykoliv mohou kliknout na storno resp. zrušit, daná akce se neprovede a nic tím nezkazí. Snižuje to míru stresu. Navíc pokud se uživatel rozhodl okamžitě akci zrušit, nebude nucen číst všechny tlačítka. Microsoft doporučuje přejmenovat tlačítko Storno, pokud je nejednoznačné co se jím ruší. 20 Tlačítka tu jsou obvykle pro nějakou akci. Akce nejlépe vystihují slovesa. Malá pomůcka jak napsat výstižný text na tlačítko. Zeptejte se sami sebe co byste chtěli udělat. Např. Chtěl bych stáhnout soubor? Já bych chtěl stáhnout soubor.21 Problematické může být používat slova moje, svého a vaše. V běžném životě je obvykle jasné, že vedeme dialog s konkrétním živým člověkem. U strojů to není tak jednoznačné. Hlášku můžeme napsat několika způsoby: Chcete zformátovat svůj disk? nebo Chcete zformátovat váš disk? anebo se tomu úplně vyhnout a napsat třeba Klepnutím na tlačítko OK naformátujete disk. Někdy však nápisy na tlačítkách vyjadřují stavy a fungují v podstatě jako checkboxy. Uvádím ukázku z Facebooku. Obr. 32: Tlačítko s nápisem To se mi líbí fungující jako přepínač dvou stavů Na rozdíl od sousedních tlačítek nedodržuje výše uvedené pravidlo Obr. 33: Takto vypadá neaktivní stav tlačítka To se mi líbí Tlačítko se liší pouze ikonou. Tlačítko Sledovat znázorňuje také stav. V tomto případě je nedostupné 19 Námět převzat z komentářů k článku:

20 Obr. 34: Tlačítko Sleduji znázorňuje stav, ve kterém se nacházím. Obr. 35: Nejednoznačné popisy tlačítek služby Pinterest Pinterest vytvořil překlady do dalších jazyků. Český překlad působí zmatečně. Má se uživatel přihlásit se anebo přihlásit"? Jaký v tom je rozdíl? Pravděpodobně se jedná o špatný překlad. Obr. 36: Zdařilejší slovenský překlad Focus a chytré výchozí hodnoty Tlačítka v dialozích mají přiřazena vizuální váhu pomocí focusu, a tak na sebe přitahuje více pozornosti. Tlačítko s focusem provede akci při stisknutí klávesy enter. O to více je důležité rozhodnutí, které tlačítko bude mít focus. Primární akce, která dokončí požadovanou úlohu má obvykle nastavený focus. Nicméně v případech nenávratných operací se doporučuje nastavit focus na tlačítko, které působí méně škody v případě nepozornosti

21 Obr. 37: Focus je na tlačítku, které ponechá soubory a nezpůsobí nenávratnou akci Obr. 38: Focus tlačítka OS Android 4.3 v emulátoru VirtualBox Focus se nezobrazuje. Protože emuluji pomocí VirtualBoxu, mohl jsem poslat klávesu enter a focus se zobrazil na tlačítku Cancel druhé stisknutí enteru zavřelo dialog. Funguje i přepínání klávesou Tab a šipkami Alt-zkratka Některá uživatelská rozhraní umožňují aktivaci objektu stisknutím levé klávesy Alt v kombinaci s písmenem, které je vyznačeno podtržením. Používá se to hodně v nabídkách. Je to vhodné pro lidi, kteří často opakují stále stejné úkony a také je jednodušší vytvořit makro, které pracuje odesíláním stisků kláves Možnost zpět místo výzvy k potvrzení Pokud lidé kliknou na nějaké tlačítko, tak ve většině případů tu akci doopravdy chtěli provést. Lidé obvykle chtějí provést co možná nejmenší nutný počet kroků k dosažení jejich cíle. Je nepříjemné se pokaždé znovu ptát, jestli to mysleli vážně. Pokud je to operace, kterou lze vrátit, může být lepší zobrazit zobrazit takovou informaci.23 Vlastní postřeh: např. Grafický program se mě neptá pokaždé, když nakreslím novou čáru, jestli ji vážně chci nakreslit. Vím totiž, že se mohu vrátit třeba i o 100 kroků zpět

22 Obr. 39: Tip č. 8 z webu goodui.org Obr. 40: MindMup.com pro tvorbu myšlenkových map Obr. 41: Google Disk 1 dokument byl přesunut do koše 21

23 Obr. 42: Nový vzhled u od Seznam.cz Zpráva byla přesunuta do koše 5.2 Ikony Ikony s jasnou symbolikou nám pomáhají rychleji skenovat stránku a lépe se v ní zorientovat. Ikony, které dodržují tvarovou jednotnost jsou si vzájemně více podobné a proto se na první pohled hůře rozlišují. Uživatelův zrak nejdříve spočine na vnějším okraji ikony, který nemá velkou informační hodnotu. Obr. 43: Porovnání ikon s jednotným a unikátním tvarem 24 Různé půdorysy dodávají ikonám jedinečnost a zbavují je vizuálního šumu. Tím se zjednodušuje jejich rozpoznatelnost.24 Na druhou jednotností půdorysů lze zajistit stejné rozměry všech ikon, lépe se zarovnávají např. do mřížky, dělají se rozestupy mezi nimi.25 Současným trendem jsou jednobarevné ikony. Při nejasné symbolice je lepší ikony nepoužívat, protože pak nemají žádnou přidanou hodnotu

24 Z zamyšlení stojí jestli používat zastaralé ikony s vyšší mírou srozumitelnosti nebo použít soudobé ikony s menší mírou srozumitelnosti. Například ikonu diskety pro uložení souboru, protože diskety už se několik let nepoužívají. 5.3 Barevné konvence a psychologie Červená symbolizuje: negaci, zápor, chybu 26 Zelená symbolizuje: klad a úspěch 26 Červená tlačítka a odkazy mohou vyjadřovat nevratné akce např. mazání dat. Červená barva má v takovém případě výstražnou funkci, která mu vzbudit pocit závažnosti akce. Nicméně na webu může červené tlačítko zvýšit konverzní poměr i o 21% a červená barva lidi nemusí odrazovat od klikání.27 Červená se zelenou se používají často pro validaci formulářů. Obr. 44: Registrace na Twitteru Obr. 45: Úprava článku ve Wordpressu

25 Odkaz na smazání má červenou barvu. Za povšimnutí stojí, že se jedná o sekundární akci a na rozdíl od "Update" je realizováno odkazem, který nepoutá tolik pozornosti.28 Obr. 46: 76 % lidi přiřazuje zelenou k úspěchu Obr. 47: 71 % lidí odpovědělo, že červená barva je nejvýraznější Obr. 48: Naprostá většina lidí si červenou barvu spojuje s chybou

26 Pro hover efekt existuje jedno malé doporučení. V případě najetí myší nad prvek na něj zaměřujeme svoji pozornost. Tlačítko při najetí může pomoci naší pozornost tím, že zvýší svůj kontrast a bude výraznější. V případě tmavého textu a světlého pozadí se pozadí zesvětlí a text ztmaví. A naopak u světlého textu a tmavého pozadí se text zesvětlí a pozadí ztmavý. Jinak pro hover efekt neexistují žádné zvláštní konvence. Důležitá je změna po najetí, která vybízí ke kliknutí Kulturní závislost a barvy V různých kulturách mohou mít stejné barvy různý význam. A jednomu jevu se mohou přiřazovat zcela rozdílné barvy. Například smrti je v západních zemích přiřazena černá barva, stejně jako v Japonsku a u původních obyvatel Ameriky. Indové(hinduisté) přiřazují smrti bílou barvu, stejně jako Číňané. Pro muslimy je to stříbrná a pro jihoameričany zelená barva.30 Obr. 49: Infografika znázorňující význam barev v různých kulturách V plné velikosti zde:

27 5.5 Skrývání neaktivních tlačítek Jednou z možností jak zpřehlednit uživatelské prostředí, je možnost skrýt tlačítka, která v dané situaci nemůžeme využít. Na rozdíl od možnosti zobrazit tlačítka v neaktivním stavu. Obr. 50: Ve výchozím stavu jsou tlačítka pro práci se souborem skryta Obr. 51: Při vybraném souboru se tlačítka zobrazí Další systémy pro práci se soubory Google Drive a Pydio používají stejný přístup. Oba přístupy mají svoje pro a proti. V různých situacích může být jeden přístup lepší než druhý. Argumenty pro skrytí neaktivních tlačítek. Snížení vizuálního šumu a zpřehlednění uživatelského prostředí Tlačítka jsou dostupná až v okamžiku, kdy je uživatel může použít a provedl předchozí akci, která nasvědčuje tomu, že je chce použít. Obr. 52: Případ, kdy horní checkbox dokáže vysvětlit nedostupnost dolních prvků. Tlačítka v neaktivním stavu sama o sobě nedokáží vyjádřit, proč jsou neaktivní a uživatel z toho může být zmatený. 26

28 Zobrazení tlačítek jako následek předchozího kroku ukazuje/učí, co je třeba udělat, aby tlačítka bylo možné použít Argumenty pro zobrazení neaktivních tlačítek.31 Pokud nebudeme zobrazovat tlačítko Přihlásit např. u přihlašovacího formuláře dokud uživatel nevyplní všechny údaje, může uživatel pochybovat jestli je vůbec možné se přihlásit, může ho to odradit a odejde. Může se stát, že uživatel bude hledat nějaké skryté tlačítko a neuvědomí si nebo nemusí vědět, že před tím musí provést akci. Tím pádem bude hledat déle než, kdyby viděl, že tlačítko je neaktivní a nelze ho použít. To pravděpodobně povede k frustraci. Kompromis přepínáním módů Toto se třeba uplatňuje při nastavování programů, kdy se nejprve zobrazí základní nastavení a poté se lze přepnout do pokročilého nastavení. Nový vzhled .cz od Seznam.cz to řeší následovně. Obr. 53: Možnosti úprav zpráv se zobrazí po kliknutí na Upravit zprávy Obr. 54: Po kliknutí se zobrazí tlačítka pro editaci ů Tlačítka jsou zašedlá v neaktivním stavu, protože není vybrána žádná zpráva

29 Obr. 55: Dostupná tlačítka pro editaci ů Po dokončení úprav uživatel klikne na tlačítko Hotovo, kterým se přepne zpět. Za povšimnutí stojí také to, že méně používané akce jsou schovány pod tlačítkem Další akce 28

30 6. Způsoby zvýraznění tlačítka Uvedu několik způsobů jak zvýraznit tlačítka Odlišná barva Obr. 56: Google.com Dřívější verze přihlašovacího tlačítka Obr. 57 Google.com Současná podoba pravého horního rohu a tlačítka přihlásit Google se zbavil černé lišty a položky menu schoval pod ikonku. Na této stránce je přihlašovací tlačítko druhý nejvýraznější prvek hned po logu

31 6.2 Prázdný prostor okolo Obr. 58: Prázdný prostor mezi nadpisem a tlačítky zvýrazňuje tlačítka Mezi hlavním nadpisem a tlačítky je prázdný prostor, který působí trochu nepřirozeně. 30

32 6.3 Velké tlačítko Obr. 59: Ukázka velkého tlačítka ke stažení na webu Firefoxu Díky několika řádkům a velké ikoně nevypadá tato velikost nepřiměřeně. Za pozornost stojí afordance: přechod, text stáhnout zdarma, kulaté rohy, stín a symbol downloadu v podobě šipky směřující dolů. 6.4 Jiný prvek směřující pozornost k tlačítku Totu metodu můžeme použít u tlačítek, kde nemůžeme ovlivnit samotná tlačítka, ale jejich okolí ovlivnit můžeme. Obr. 60: Blesk.cz výrazná červená šipka a popisek nabádá ke sdílení. 31

33 7. Specifika pro použití na webu 7.1 Rozdíl velikost tlačítka a velikost klikací plochy Některá tlačítka a položky menu mají menší klikatelnou plochu, než je jejich velikost. Klikatelná by měla být celá plocha, kterou uživatel vizuálně identifikuje jako tlačítko. Obr. 61: Klikatelná oblast je mnou zvýrazněna modrou barvou. Na webu se někdy stává, že klikatelná plocha tlačítka je menší, než viditelné rozměry tlačítka. Děje se to často u vnořených tagů. V ukázce jde o e-shopovou šablonu systému Zoner inshop4. Tag <LI> je stylizován do podoby tlačítka a v něm je klikatelný tag <A> v podobě textu s menšími rozměry Hover efekt u seznamů Obr. 62: Odkazy bez hover efektu v těsné blízkosti Tyto odkazy nemají hover efekt ani viditelné okraje. Jsou tak blízko u sebe, že při přejezdu myší z jednoho odkazu na druhý zůstává stále kurzor ručky. U takto umístěného kurzoru nelze poznat, zda se mi po kliknutí zobrazí přihlášení nebo registrace (vlastní postřeh) 34 (vlastní postřeh) 32

34 8. Specifika pro dotyková zařízení Tablet nemá hover efekt. Při najetí na tlačítko se nezmění kurzor na "ručku". Nelze najet na ikonu a zobrazit si popisek co dělá. Focus tu obvykle také nefunguje. Pomocí prstů je obtížné dosáhnout stejné přesnosti jako u použití myši. Vzhledem k těmto faktorům je o to důležitější znázornit aktivní stav stisknutí tlačítka Malá tlačítka Malá tlačítka se špatně mačkají. Uživatelé používají bříško prstu. Objekt menší než velikost prstu není pod prstem vidět. Nemají tedy vizuální odezvu zda jsou přesně nad tlačítkem. Obr. 63: Rozdíly mezi použitím bříška prstu a špičky prstu Také velká blízkost jiných klikatelných objektů je problém, protože prst může přesáhnout i do vedlejšího prvku. Lidé často používají palec, který je méně přesný než ukazováček.36 Dle studie MIT Touch Lab má průměrný ukazováček většiny dospělých velikost 16-20mm. 37 Pokud tento rozměr převedeme vychází to přibližně 45 57px, což je více než doporučují grafické manuály. U palce je to 25mm. Při vymýšlení velikosti tlačítek je třeba vzít do úvahy různé DPI displejů a tudíž není vhodné používat velikosti v pixelech. Např. Sony Xperia Z1 má 441DPI a běžný monitor 96DPI

35 Obr. 64: Ukázka nového rozhraní u od Seznam.cz Nový vzhled se lépe používá na dotykových zařízeních. Tlačítka jsou větší a kulatá. 8.2 Sjednocování verzí Blesk.cz provedl optimalizaci webu pro tablety. Čím dál tím víc lidí nám chodí na plné stránky i z mobilních telefonů, o tabletech nemluvě. Proto je design postavený tak, aby lidé mohli celou stránku konzumovat i na display telefonu, říká ředitel online divize Ringier Axel Springer CZ Matěj Hušek. Web si podle něj sice zachová speciální mobilní stránku, bude ale určena spíš majitelům starších smartphonů.38 Seznam.cz změnil design webům Super.cz, Stream.cz. a Lide.cz chystají také změnu. Tyto odvážné inovace mají zajistit existenci společnosti Seznam.cz i v budoucnosti.39 Microsoft má v úmyslu spojit Windows Phone a Windows RT do jedné verze Přístupnost U webů státní správy České republiky je přístupnost nutností. Jejich povinností je poskytovat informace všem občanům bez rozdílu. Česká verze pravidel přístupnosti je součástí zákonem dané normy pro přístupnost webů veřejné správy.41 V mezinárodním měřítku se přístupností na webu zabývá WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tato pravidla vytvořila skupina WAI (Web Accessibility Initiative) spadající pod W3C (World wide web consortium). Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. V takovém případě je text tlačítka součástí obrázku a není tudíž strojově snadno čitelný. Pro tvůrce webu jsou pak problematické překlady a dodatečná změna textu, protože se pokaždé musí upravovat obrázek tlačítka

36 Pokud se z nějakého důvodu nezobrazí obrázek tlačítka, je obtížnější poznat k čemu tlačítko slouží. Obr. 65: Tlačítko s alternativním textovým popisem Vlevo na obrázku je normální tlačítko. Vpravo stejné tlačítko s nedostupným obrázkem. Poznámka k ilustraci: Výška pravého tlačítka byla mnou zvětšena, pro účely ukázky. Alternativní text se nezobrazuje v příliš malém prostoru. V HTML kódu to vypadá takto:42 <input type="image" class="classic-img-submit" src="/design/images/dp-data-tocart.gif" alt="do košíku"> Další ukázka na obrázku nemá alternativní text. Text tlačítka je součástí obrázku. Při nedostupnosti obrázků není tlačítko vidět a jediné, co naznačuje jeho existenci změna kurzoru. Obr. 66: Obrázkové tlačítko bez alternativního popisu Vlevo: ukázka s dostupným obrázkem. Vpravo: stejné tlačítko v případě nezobrazení obrázku. Pro představu kód výše uvedené ukázky vypadá takto:43 HTML <a href="detail.php?id=251" class="vypis_vozidlo_button_detail"></a> CSS.vypis_vozidlo_button_detail { float: right;

37 width: 110px; height: 49px; margin-right: 25px; z-index: 10; background-image: url(../web_images/vypis_button_detail.png);}.vypis_vozidlo_button_detail:hover { background-image: url(../web_images/vypis_button_detail_hover.png);} 9.1 Kontrast Z pravidel přístupnosti: Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost. Kombinace barvy popředí (tj. typicky písma) a barvy či vzorku na pozadí tvoří dostatečný vzájemný kontrast, aby vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak. Na některých špatně kalibrovaných monitorech a monitorech s matricí TN mohou splývat bílé a světle šedé barvy. Čitelnost může snižovat také okolní světlo dopadající na displej.44 Obr. 67: Nedostatečně kontrastní pozadí a popředí Nástroj pro kontrolu kontrastu barev podle specifikace WCAG Obr. 68: Barvy v ukázce nejsou dostatečně kontrastní

38 Obr. 69: Ukázka kontrastního vzorku na pozadí snižující čitelnost 9.2 Barvoslepost. Přibližně 8 % můžu a 0.5 % žen jsou postižení některým způsobem barvosleposti, ať už se jedná o jednu barvu, barevnou kombinaci nebo jiný druh poruchy.46 Obr. 70: Podrobná tabulka o barvosleposti Nejčastější formami barvosleposti jsou menší citlivost na červené světlo (protanomaly) a menší citlivost na zelené světlo (deuteranomaly). Monochromacy kompletní absence barev. Dichromacy absence jedné barvy. Anomalous Trichromacy snížená citlivost jedné barvy

39 Obr. 71: Simulace toho, jak lidé postižení nejčastější formou barvosleposti vidí semaforová světla. Obr. 72: Vlevo normální barvocit. Vpravo simulace deuteranopie V případě na obrázku výše navíc kombinace zelené a oranžové způsobuje nepříjemné chromatické zkreslení. Obr. 73: Nahoře normální barvocit. Dole simulace deuteranopie Z pravidel přístupnosti: Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. 38

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014 GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/0 OBSAH ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNOTLIVÉ ŠABLONY UNIVERZÁLNÍ MODULY 0 Základní pravidla 0 Práce s grafickým manuálem 05 Barevné schéma 06 Typografie

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SW CDS

NÁVOD K OBSLUZE SW CDS NÁVOD K OBSLUZE SW CDS 1 OBSAH 1. Přihlášení do systému... 3 2. Uživatelské prostředí... 4 a) Ikonky na horní liště... 4 b) Výběr mapových podkladů... 5 c) ONLINE PANEL... 6 d) OFFLINE PANEL... 8 3. Tiskové

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Test emailového klienta portálu seznam.cz

Test emailového klienta portálu seznam.cz Test emailového klienta portálu seznam.cz Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR Dominik Hons honsdomi@fel.cvut.cz 7. 3. 2014 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis aplikace... 2 3. Popis uživatelů... 2 4.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Eldar Iosip, Eliška Roubalová, Tomáš Milata Analýza relevantních UI směrnic platformy Android Obecná struktura aplikace z nejvyšší úrovně se lze přes obrazovky

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Poznámka: V tomto návodu jsou použity příklady z konkrétní instalace redakčního systému Drupal. Uvedené postupy jsou využitelné i pro

Více

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši Hlavní okno Po přihlášení do aplikace se vám zobrazí Hlavní okno. Zde můžete vidět stav vašeho účtu pro hlavní i australské konto. Stav účtů se ve výchozím nastavení automaticky aktualizuje každých 5 sekund

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více