CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA"

Transkript

1 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA

2 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks ix Právní ustanovení Uživatelské rozhraní...14 SolidWorks vyhledávání...14 Ikony PropertyManageru...14 Zprávy o chybách Základy SolidWorks...16 Aplikační programové rozhraní...16 Dokumentace...17 Nové kurzy...17 Přehled správy Toolbox D ContentCentral...18 Nástroj Defeature...18 Configuration Publisher...18 Dodavatelé 3D ContentCentral Správa...20 Převedení souborů na SolidWorks Zlepšení instalace...20 SolidWorks Rx...22 Diagnostika...22 Použití a zlepšení pracovního postupu...22 Srovnávací testy hardware...23 Kontrola správnosti grafické karty Sestavy...24 Prvky sestavy...24 Zaoblení a zkosení...24 Svarové housenky...24 Vizualizace sestavy...25 Defeature pro sestavy...26 Defeature - Krok č. 1: Součásti...26 Defeature - Krok č. 2: Pohyb...27 Defeature - Krok č. 3: Zachovat...27 Defeature - Krok č. 4: Odstranit...28 Defeature - Odstranění prvků bylo dokončeno...29 Rovnice...30 ii

3 Obsah Detekce kolizí...30 Kvalita a výkon...30 Vazby...30 Nahradit entity vazeb...30 Vazby v pohybu...31 Zpráva o obnově CircuitWorks...32 Souřadnice určené uživatelem pro orientaci součásti...32 Zlepšení rozhraní...34 Zlepšení pracovního postupu...34 Probíhá porovnání desek...35 Export do formátu PADS PowerPCB Konfigurace...36 Configuration Publisher D ContentCentral...36 Vztahy rodičů/potomků...37 Změnit konfigurace...37 Parametry...37 SpeedPak Design Checker...39 Normy nástroje Design Checker ze souborů SolidWorks...39 Kontrola umístění souborů...39 Kontrola přesnosti kótování...40 Kontrola umístění prvků...40 Kontrola standardní šablony...40 Zpráva nástroje Design Checker...40 Souhrnná zpráva pro Plánovač úloh...40 Úloha Design Checker v Enterprise PDM DFMXpress...42 Vstřikování do formy...42 Spuštění kontroly vstřikování do formy Výkresy a detailování...43 Možnosti zarovnání pro paletu kót...43 Automaticky uspořádat kóty...48 Použití funkce Automaticky uspořádat kóty...48 Úprava mezery...49 Vymezovací rámeček pro plechové díly...49 Vlastnosti tabulky přířezů ve výkresech...51 Středové značky ve výkresech sestav...51 Kosmetické závity...52 Zobrazení měřítka v ortogonálních pohledech...53 iii

4 Obsah Formát listu výkresu...53 Duální kótování pro zkosení...53 Skrytí těl v pohledu výkresu...54 Skrytí těla...54 Zobrazení těla...54 Tabulky děr...54 Značky...54 Podpora duálních jednotek...55 Sloučení a rozdělení buněk v tabulkách...55 Poznámky...56 Přizpůsobení textu v poznámkách...56 Poznámky pole...56 Zobrazení jednotek kót...57 Zobrazení barev modelu ve výkresech sestav...57 Norma skicování GB...58 Norma skicování ANSI...58 Značky základny...58 Značky geometrické tolerance D pohledy výkresů DriveWorksXpress...61 Panel úloh rozhraní edrawings...62 Rozšíření znázornění...62 Synchronizace souboru...62 Manipulace triády...62 Filtrování pomocí názvu součásti...62 Nativní podpora 64-bitové verze Enterprise PDM...64 Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks...64 Nabídky Enterprise PDM...64 Rozšířená funkce vyhledávání...66 Rozšířené funkce otevírání souborů...67 Aktualizace přerušených odkazů na soubory...67 Ukládání souborů popisů edrawings...68 Obnova souborů z rezervního úložiště...68 Vytváření podnabídek...69 Nástroj pro správu...69 Shromažďování informací pro podporu...69 Import skupiny z Active Directory...70 Podpora formátu souborů 3DVIA Composer...70 Validace Design Checker...71 Aliasy v seznamech karet...72 iv

5 Obsah Aritmetické a řetězcové funkce ve vstupních vzorcích...73 Exportované odkazy pracovních postupů...74 Přidružování typů výkresů k typům souborů...74 API...75 Přidávání příkazů do podnabídek...75 Použití doplňkového modulu k nadefinování příkazů nabídky Průzkumníka položek...75 Aktualizace množství v kusovníku prostřednictvím API...75 Instalace...76 Ovladače SQL-DMO Import/Export...77 Exportování souborů.ifc...77 Průvodce importem DXF DWG...77 Import hladin ze souborů.dxf nebo.dwg...77 Definování původu skici a orientace při importu souboru.dxf nebo.dwg...77 Filtrování entit skici při importu.dxf nebo.dwg...78 Oprava skic po importu.dxf nebo.dwg...78 Export plechových dílů do souborů DXF nebo DWG...78 Export vymezovacího rámečku...78 Export směrů čáry ohybu Zobrazení modelu...80 DisplayManager...80 Vzhledy...80 Prostředí...81 Nálepky...82 PhotoView Okno náhledu PhotoView...83 Světla...84 Pohyb...84 Podpora PhotoView na 64bitových počítačích...84 Práce se vzhledy a vykreslování modelu...84 Učíme se pracovat s DisplayManagerem...85 Přidání a úprava vzhledu...85 Přidání nálepky...87 Změna jiného vzhledu v modelu...87 Příprava na vykreslování: Práce se světly a prostředími...88 Provádění konečného vykreslení Navrhování forem...90 Ruční režim pro vytváření dělících povrchů Pohybové studie...92 Tvůrce funkce pro funkce síly a motoru...92 Změny uživatelského rozhraní...93 Zohledněný moment setrvačnosti a zohledněná hmotnost zatížení...93 v

6 Obsah Referenční součásti pro lineární vazby...93 Pohyb po dráze Díly a prvky...95 Díly...95 Defeature pro díly...95 Equations...95 Globální proměnné Prvky Absorbované křivky Šroubovice Otočení Měřítko Povrchy Vysunuté povrchy z 2D nebo 3D plochy Uzavření konců vysunutého povrchu FeatureWorks Rozpoznání přidání a odebrání Automatické rozpoznání prvků úkosu Kombinace podobných prvků v průběhu automatického rozpoznávání prvků Vyznačení trasy Routing Library Manager Trasa podél stávající geometrie Mezery svaru Automatická úprava velikosti Přesunutí a otočení tvarovky Import P&ID Zpráva P&ID Možnosti vyznačení trasy v příkazu Izolovat Plechové díly Tabulky výpočtu ohybů Převést na plechový díl Rozvinuté tvary K-faktor v konfiguracích Mapování směrů ohybů při exportu do souborů DXF/DWG Zrcadlení lemů z hrany a okrajových lemů Vlastnosti plechových dílů Pole lemů z hrany a prvků oušek Simulace Nové studie simulace Nová studie 2D zjednodušení (Professional) Nová studie analýzy spektra odezvy (Premium) Rozhraní vi

7 Obsah Uspořádání těl Filtrování stromu simulace Zlepšení zobrazení pro studie simulace Zobrazení značek simulace Výrazy ve vstupních polích Skořepiny Odsazení pro skořepiny Orientace vrstev v kompozitech (Premium) Informace o kompozitních svazcích (Premium) Nosníky Zlepšené spojení pro spoje nosníků Nejednotné a částečné zatížení nosníků Zkosené nosníky Spojky Evvropská norma pro lemové svary (Professional) Kontakt Automatická volba pro zjednodušené spojení Síť Zlepšení sítě Nelineární studie Zlepšená přesnost pro nelineární uchycení (Premium) Výsledky Nelineární obrázky (Premium) Teplotní zdroj a tepelná energie Interakce s tabulkami seznamů výsledků Zlepšení popisů sond Čidla pro přechodové studie Zprávy o studiích Skicování Systém mřížky Sustainability Nové podporované oblasti Odkaz na sustainability pro vlastní materiál SolidWorks Utilities Utilita na kontrolu souměrnosti Hledat/změnit/potlačit výběr prvku Toolbox Otevření modelu s odkazovanými součástmi Toolbox Ozubená kola v normě GB Svařování Tabulky přířezů vii

8 Obsah Ikony tabulky přířezů Změna pořadí a vyloučení položek tabulky přířezů Svarové housenky Znázornění svarové housenky Svarové housenky v sestavách Podpora svařování ve výkresech Značky svaru Tabulka svarů viii

9 Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011 SolidWorks 2011 mnoho zlepšení a rozšíření, z nichž většina odpovídá požadavkům zákazníků. Tato verze se soustředí na následující témata: Navrhovat rychleji a efektivněji Vylepšená spolupráce a vizualizace Rozšířená podpora pro výrobu Hlavní zdokonalení Hlavní zdokonalení verze SolidWorks 2011 zahrnuje zlepšení stávajících produktů a nové inovativní funkce. Všímejte si v tomto průvodci symbolu v těchto oblastech: Sestavy Výkresy a detailování Enterprise PDM Zobrazení modelu Díly a prvky Zaoblení a zkosení na stranu 24 Znázornění svarové housenky na stranu 159 Defeature pro sestavy na stranu 26 Možnosti zarovnání pro paletu kót na stranu 43 Automaticky uspořádat kóty na stranu 48 Podpora duálních jednotek na stranu 55 Podpora svařování ve výkresech na stranu 163 Nabídky Enterprise PDM na stranu 64 DisplayManager na stranu 80 PhotoView 360 na stranu 83 Defeature pro díly na stranu 95 Sdílení rovnic mezi modely na stranu 95 Stavy potlačení prvků a součástí na stranu 97 Vysunuté povrchy z 2D nebo 3D plochy na stranu 103 ix

10 Simulace Svařování Nová studie 2D zjednodušení (Professional) na stranu 124 Svarové housenky na stranu 159 Znázornění svarové housenky na stranu 159 Zaoblení a zkosení na stranu 160 Pro více informací Pokud chcete získat další informace o SolidWorks, použijte následující zdroje: Co je nového v PDM a HTML Interaktivní Co je nového Co je nového - příklady Nápověda online Poznámky k vydání Tento průvodce je k dispozici ve formátech PDF a HTML. Klepnutím na: Nápověda > Co je nového > PDF. Nápověda > Co je nového > HTML. Klepněte v SolidWorks na symbol pro zobrazení části tohoto manuálu, která popisuje zdokonalení. Symbol se objeví vedle nových položek v nabídkách a titulů nových a změněných PropertyManager. Pro aktivaci interaktivního Co je nového klepněte na Nápověda > Co je nového > Interaktivní. Příklady Co je nového jsou aktualizované při každé důležité verzi a poskytují návod jak použít vylepšení zabudovaná do nové verze. Pro otevření Co je nového - příklady klepněte nanápověda > Co je nového > Co je nového - příklady. Obsahuje kompletní popis našich produktů včetně podrobností o uživatelském rozhraní, vzorků a příkladů. Poskytuje informace o posledních změnách našich produktů. x

11 Právní ustanovení , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, a Dassault Systèmes S.A. company, 300 Baker Avenue, Concord, Mass USA. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný software se mohou bez předchozího upozornění změnit a neměly by proto být považovány za závazky společnosti Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, elektronicky či ručně, bez výslovného písemného svolení společnosti DS SolidWorks. Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze v souladu s podmínkami licence. Veškeré záruky vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu poskytnuté společností DS SolidWorks jsou upraveny v licenční smlouvě a žádné informace uvedené v tomto dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány za změnu či doplnění těchto podmínek, včetně záruk v licenční smlouvě. Patentová oznámení 3D CAD software SolidWorks je chráněn Patenty USA 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; a zahraniční patenty (např. EP 1,116,190 a JP 3,517,643). Software edrawings je chráněn patenty USA 7,184,044; 7,502,027 a kanadským patentem 2,318,706. V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších patentů. Ochranné známky a názvy produktů pro produkty a služby SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings a logo edrawings jsou registrované ochranné známky a FeatureManager je registrovaná ochranná známka ve společném vlastnictví společnosti DS SolidWorks. CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst, a XchangeWorks jsou ochranné známky společnosti DS SolidWorks. FeatureWorks je registrovanou ochrannou značkou společnosti Geometric Ltd. SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation a edrawings Professional jsou názvy produktů společnosti DS SolidWorks. Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE CHRÁNĚNO PATENTY Omezená práva vlády USA. Použití, rozmnožování nebo zveřejnění Vládou podléhá omezením stanoveným ve směrnicích FAR (Komerční počítačový software omezená práva), DFARS (Komerční počítačový software a dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru), případně v licenční smlouvě. Smluvní strana/výrobce: 11

12 Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA Autorské doložky pro produkty SolidWorks Standard, Premium, Professional a vzdělávací verzi Části tohoto softwaru Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Geometric Ltd. Součásti tohoto softwaru Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Tech Soft 3D. Součásti tohoto softwaru Dconnexion. Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group. Všechna práva vyhrazena. Části tohoto softwaru zahrnují PhysX NVIDIA Části tohoto softwaru podléhají autorským právům a jsou majetkem UGS Corp Části tohoto softwaru Luxology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Probíhá vyřizování dalších patentů. Součásti tohoto softwaru DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. a držitelé její licence. Všechna práva vyhrazena. Chráněno patenty USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; probíhá vyřizování dalších patentů. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Inc. v USA a dalších zemích. Další informace o autorských právech najdete v SolidWorks v nabídce Nápověda > O SolidWorks. Autorská práva pro produkty SolidWorks Simulation Části tohoto softwaru 2008, Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration Inc. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva pro produkt Enterprise PDM Product Outside In Viewer Technology, Copyright , Oracle Autorská práva , Oracle. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva pro produkty edrawings Části tohoto programu Tech Soft 3D. Části tohoto programu 1994 Hewlett-Packard Company. Části tohoto softwaru Jean-Loup Gailly and Mark Adler. 12

13 Součásti tohoto softwaru Dconnexion. Části tohoto software Open Design Alliance. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Spatial Corporation. Ostatní části produktů SolidWorks jsou licencovány poskytovateli licence společnosti DS SolidWorks. 13

14 1 Uživatelské rozhraní Tato kapitola obsahuje následující témata: SolidWorks vyhledávání Ikony PropertyManageru Zprávy o chybách SolidWorks vyhledávání Do vyhledávání SolidWorks byly přidány nové režimy vyhledávání. Kromě hledání souborů a modelů můžete hledat v nápovědě SolidWorks, databázi znalostí nebo na komunitním fóru. Na pruhu nabídky v okně SolidWorks Vyhledávání text pro vyhledání., zvolte místo hledání a zadejte. Viz Nápověda SolidWorks: Vyhledávání. Ikony PropertyManageru Ikony pro jmenovky a tlačítka v PropertyManagers a dialogová okna jsou aktualizována pro větší konzistenci s panelem nástrojů a ikonami stromu FeatureManager. Zprávy o chybách Dialogové okno zprávy o chybách SolidWorks nyní umožňuje SolidWorks získat více informací o důvodech, proč software neodpovídá. V dialogovém okně můžete provádět následující: Odeslat zprávu o chybě společnosti SolidWorks. Vložit krátký popis vašich akcí ve chvíli, kdy aplikace přestala odpovídat. Uveďte, zda se jedná o nový problém nebo podobný již předchozímu problému. Tato informace pomůže vývojářům SolidWorks zjistit příčiny nestability. 14

15 Uživatelské rozhraní Náhled obsahu zprávy k zaslání na SolidWorks.. Zobrazit zásady ochrany osobních údajů SolidWorks. Zprávy jsou důvěrné a jsou předmětem této politiky. Pokud chcete zaslat SolidWorks zprávy v případě každé chyby, zvolte Umožnit připomínky o výkonu v položce Nástroje > Možnosti > Všeobecné. 15

16 2 Základy SolidWorks Tato kapitola obsahuje následující témata: Aplikační programové rozhraní Dokumentace Aplikační programové rozhraní Hlavním zdokonalením jsou nová rozhraní, metody, vlastnosti a zástupci. Nyní můžete: Zobrazit ovládací prvky.net v uživatelském rozhraní SolidWorks Přistupovat k funkci Kopírovat projekt Získat informace o datových objektech obsahujících vlastnosti křivek, splajnů a parametrů povrchů Spravovat styly čar ve výkresech Zobrazit si obsah složek ve stromu FeatureManager Vytvářet skupiny plovoucích nástrojů v CommandManageru Převádět pohledy v režimu konceptové kvality na vysokou kvalitu Používat vykreslovací technologii na bázi chodu paprsku, jako je například PhotoView 360, a její možnosti Určit, zda je aktuální skica vymezovacím rámečkem Získat směr čáry ohybu Získat data zobrazení skici s vymezovacím rámečkem pro pohled výkresu rozvinutého tvaru Přidat a odstranit materiál z určitých stavů zobrazení v aktivní konfiguraci modelu Přidávat standardní tlačítka SolidWorks nebo vlastní tlačítka do podokna úloh Zobrazit název aktivní stránky PropertyManageru Získat odkazy custom a stock render pro model Zjistit, zda je aktivní příkaz nebo stránka PropertyManageru Přidat řádek do makra C# nebo VB.NET a do souboru deníku SolidWorks Odeslat oznámení: Před vykonáním příkazu nebo otevřením stránky PropertyManageru Když se vloží kusovník nebo obecná tabulka do sestavy, výkresu nebo dokumentu dílu Po výběru entity v dílu, sestavě nebo dokumentu výkresu Použít nástroj Design Checker k následujícím úkonům: Systém kontrol ze stávajících dokumentů, šablon a norem výkresů SolidWorks Zkontrolovat podle existujícího souboru Získat výsledky shrnutí a uložit zprávu o nich do formátu Microsoft Word 16

17 Základy SolidWorks Klepněte nanápověda > Nápověda API > Nápověda SolidWorks API > SolidWorks APIs > Poznámky k verzi. Dokumentace Nové kurzy SolidWorks 2011 zahrnuje následující kurzy: Vizualizace sestav, Studie pohybu dle událostí, Gesta myši a SustainabilityXpress. K těmto kurzům se dostanete následujícím způsobem: 1. Klepněte na Nápověda > Kurzy SolidWorks. 2. Vyberte jednu z následujících možností: Všechny kurzy SolidWorks (sada 1) Všechny kurzy SolidWorks (sada 2) 3. Vyberte nový kurz ze seznamu. Přehled správy Toolbox Nápověda SolidWorks obsahuje nové informace o správě Toolbox. Viz Nápověda SolidWorks: Přehled správy Toolbox. 17

18 3 3D ContentCentral Tato kapitola obsahuje následující témata: Nástroj Defeature Configuration Publisher Dodavatelé 3D ContentCentral Nástroj Defeature Nástroj SolidWorks Defeature slouží k odstranění detailů z dílu nebo sestavy a k uložení výsledků do nového souboru, ve kterém jsou detaily nahrazeny napodobenými objemy (objemy bez definice prvku nebo historie). Poté můžete sdílet nový soubor, aniž byste poskytli všechny detaily návrhu modelu. Další informace viz Defeature pro díly na stranu 95. Configuration Publisher Ovládání více rodičů/potomků Configuration Publisher poskytuje větší flexibilitu při definování nadřazených dat pro ovládací prvky. Nadřazená data můžete definovat explicitně, je povoleno více nadřazených dat. Již automaticky nedědíte prarodiče (tj. nadřazená data ovládacích prvků, které jste specifikovali jako rodiče). Viz Vztahy rodičů/potomků na stranu 37. Testy modelů Než své modely zavedete do 3D ContentCentral, můžete zkontrolovat jejich správnost. Otestuje se vzorek možných konfigurací. Výsledky se uloží do souboru protokolu, v němž jsou uvedeny konfigurace, které byly testovány, a informace o tom, zda se úspěšně obnovily. Viz Testy modelů na stranu 37. Dodavatelé 3D ContentCentral Dodavatelské služby představují nové možnosti samoobslužného publikování pro dodavatele průmyslových součástí. Čísla dílů Dodavatelé mohou použít Configuration Publisher pro vygenerování čísel dílů pro konfigurovatelný model a uživatelé mohou vyhledat 3D ContentCentral pro model na základě čísla dílu. Viz Čísla dílů na stranu

19 3D ContentCentral Správnost modelu Dodavatelé mohou zkontrolovat správnost konfigurovatelných modelů v SolidWorks, než je zavedou do 3D ContentCentral. Viz Testy modelů na stranu 37. Nástroj Defeature Dodavatelé mohou aktivovat pravidla, která definovali v SolidWorks pro odstranění detailů z konfigurovatelných modelů před stažením. See Defeature pro díly na stranu

20 4 Správa Tato kapitola obsahuje následující témata: Převedení souborů na SolidWorks 2011 Zlepšení instalace SolidWorks Rx Převedení souborů na SolidWorks 2011 Otevření dokumentu SolidWorks z dřívější verze může trvat delší dobu. Po prvním otevření a uložení souboru již trvá každé další otevírání kratší dobu. Můžete použít Plánovač úloh SolidWorks (SolidWorks Professional) k převodu více souborů z dřívější verze do formátu SolidWorks Klepněte na Windows Start > Programy > SolidWorks 2011 > Nástroje SolidWorks > Plánovač úloh SolidWorks. V Plánovači úloh: Klepněte na Převést soubory a určete, které soubory nebo složky mají být převedeny. Pro soubory úschovny SolidWorks Workgroup PDM použijte možnost Převést soubory Workgroup PDM. Pro soubory v úschovně SolidWorks Workgroup PDM použijte obslužný program poskytovaný s Enterprise PDM. Po převodu souborů do formátu SolidWorks 2011 je nelze otevírat ve starších verzích systému SolidWorks. Zlepšení instalace Manažer instalací SolidWorks a instalační proces obsahují významná zlepšení. Aktivace licence Je zdokonalena aktivace licence SolidWorks. Můžete aktivovat a přenášet licence pro četná sériová čísla v jednom kroku. Můžete přenášet licence z počítače dokonce i když SolidWorks už není na tomto počítači instalován. Můžete pro přenos licence stáhnout a spustit Průvodce aktivací SolidWorks ze zákaznického portálu SolidWorks. Manažer licencí SolidNetWork Manažer licencí SolidNetWork je zdokonalen. Je zlepšeno zobrazení vypůjčených licencí. 20

21 Správa V seznamu licencí produktů, které lze zapůjčit, je nyní pouze uvedeno, co bylo zakoupeno a je k dispozici na Manažeru licencí SolidWorks SolidNetWork. Zapůjčení licence balíčku SolidWorks nyní automaticky obsahuje zapůjčení nutné licence na SolidWorks Standard. Můžete aktualizovat Manažera licencí na novou verzi za použití instalačního manažera SolidWorks a nemusíte tedy odstranit předchozí verzi a instalovat novou. Manažer instalací Manažer licencí SolidWorks je zdokonalen. Můžete určit, jaké jazyky budou zahrnuty do administrativní kopie, a nemusíte proto vkládat všechny jazyky do všech kopií. Angličtina je instalována vždy, dokonce i tehdy, když ji neurčíte během instalace. Instalace Workgroup PDM a licenčního manažera SolidNetWork jsou více integrovány do pracovního postupu manažera instalace SolidWorks. Musíte vytvořit 32bitové a 64bitové administrativní kopie na obou operačních systémech - 32bit a 64bit. Můžete například: vytvořit 32bitovou verzi na 64bitovém operačním systému vytvořit 64bitovou verzi na 32bitovém operačním systému vytvořit 32bitovou verzi na 64bitovém operačním systému Editor možností administrativní kopie Zdokonaleny jsou rozhraní a pracovní postup pro funkci Editor možností administrativní kopie. Editor možností se otevře automaticky poté, kdy instalační manažer vytvoří administrativní kopii. Můžete řídit 32bitové i 64bitové administrativní kopie za použití stejného editora možností na obou operačních systémech - na 32bitovém i na 64bitovém. Můžete provést všechny kroky týkající se konfigurace administrativních kopií za použití Editoru možností administrativní kopie SolidWorks (některé z nich jsou uvedeny v části Manažer instalací SolidWorks). V Editoru možností administrativní kopie můžete určit, jestli má být automatická aktualizace pro jeden nebo více počítačů nebo skupiny. Můžete také určit, kdy má k aktualizaci u určitých zařízení nebo skupin zařízení dojít. To vám umožňuje automatickou aktualizaci (například se tak dá zabránit přetížení určitého serveru, protože všechny aktualizace probíhají současně). Stahování v pozadí Můžete použít Stahování v pozadí SolidWorks pro stahování instalačních souborů v pozadí. Když skončí stahování a soubory jsou připraveny k instalaci, zobrazí se upozornění. Instalaci lze provést okamžitě, odložit ji nebo stahování smazat. 21

22 Správa SolidWorks Rx Diagnostika Zlepšený vzhled stránky a obsah na záložce Diagnostika vám pomohou umístit a stáhnout správný ovladač grafické karty na stránce Status zobrazený na záložce Diagnostika pro různé systémy a kombinace hrafické karty na vašem počítači: Počítač Stav Zobrazená pole Systém Grafická karta Certifikovaný Certifikováno pouze pro předchozí verzi SolidWorks Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě Systém Grafická karta Necertifikováno Certifikováno pouze pro předchozí verzi SolidWorks Informace vztahující se ke grafické kartě Systém Grafická karta Certifikovaný Neaktuální Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě Systém Grafická karta Certifikovaný Aktuální Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě Pokud nemáte internetové připojení, status zobrazí ikonu chyby. Použití a zlepšení pracovního postupu Záložka Zachycení problému vám napomáhá popisovat problém, nahrávat video a sbalit soubory SolidWorks. 1. Na záložce Zachytit problém klepněte na Popsat problém. 2. V dialogovém okně Detaily zachycení problému popište problém a klepněte na OK. Dialogové okno bylo zkráceno, aby se tak zlepšilo využití. 3. Klepněte na Nahrát video. Spustí se nová relace SolidWorks. Toto tlačítko nahrazuje dialogové okno Zopakovat problém. 22

23 Správa 4. V dialogovém okně Zachycení problému klepněte na Start. V plovoucím dialogovém okně zůstává nahoře vaše relace SolidWorks. 5. Zaznamenejte problém a klepněte na Ukončit záznam. 6. Při vyzvání k ukončení relace SolidWorks klepněte na OKI. 7. Klepněte na Přidat soubory pro přidání dílů, výkresů nebo souborů sestavy, pak klepněte na Balíček souborů nyní. Vytvoří se komprimovaná složka. Můžete přejmenovat složku, uložit ji na svém pevném disku a zaslat ji týmu technické podpory. Srovnávací testy hardware Záložka Addins nyní umožňuje spojení se stránkou kde najdete podrobnosti o probíhající aplikaci SolidWorks a srovnávacích testech pro počítače. Můžete určit, zda je váš systém dostatečně vybaven, aby na něm mohla aplikace SolidWorks probíhat efektivně. Pro spuštění srovnávacího testu výkonu SolidWorks klepněte na záložce Addins na Spustit srovnávací test výkonu SolidWorks. Kontrola správnosti grafické karty Zlepšení stránky s ovladači grafické karty vám pomohou identifikovat správný grafický ovladač. Viz Zlepšení: Aplikace jednoho klepnutí, která napomůže vašemu systému a grafické kartě a rozšiřuje informaci na weobvée stránce tak, abyste si mohli vyhledat správnou grafickou kartu. Potřebujete mít na svém počítači instalovanou verzi.net 2.0 nebo pozdější, abyste toto tlačítko na webovée stránce viděli. Aktualizované výsledky jsou uvedeny v grafu s barevnými kódy, které zlepšují čitelnost. 23

24 5 Sestavy Tato kapitola obsahuje následující témata: Prvky sestavy Vizualizace sestavy Defeature pro sestavy Rovnice Detekce kolizí Vazby Zpráva o obnově Prvky sestavy Mezi rozšíření patří možnost přidávat zaoblení, zkosení a svarové housenky do sestav. Zaoblení a zkosení V sestavách můžete vytvářet zaoblení a zkosení, která jsou užitečná pro přípravu svaru. Stejně jako u jiných prvků sestavy, i tyto prvky můžete přenést na díly, jichž se týkají. Podrobný postup přidávání zkosení do sestavy viz Zaoblení a zkosení na stranu 160. Svarové housenky Do sestav můžete přidat zjednodušené svarové housenky. Zjednodušené svarové housenky představují odlehčené zjednodušené znázornění svarových housenek. 24

25 Sestavy V předchozích verzích SolidWorks jste přidávali svarové housenky jako součásti sestavy. Tato metoda již není podporována. Stávající součásti svarových housenek však můžete i nadále upravovat. Více informací o zjednodušených svarových housenkách viz Svarové housenky na stranu 159. Podrobný postup přidávání svarové housenky do sestavy viz Svarové housenky na stranu 159. Vizualizace sestavy Rozšíření podporují složité scénáře řazení a poskytují další možnosti zobrazení a uložení. Možnosti řazení a sloupců Pomocí následujících postupů můžete vytvářet složitější scénáře řazení: Přidávání více sloupců Přidávání více parametrů do hierarchie řazení Přeuspořádání polohy sloupce za účelem změny pořadí, v němž se třídí parametry Klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte následující položky: Přidat sloupec. Přidá sloupec do seznamu Vizualizace sestavy. Poté můžete změnit vlastnost, která bude uvedena v novém sloupci. Odstranit nynější. Odstraní sloupec, na který jste klepli pravým tlačítkem myši. Minimální počet jsou tři sloupce. Sloupce Název souboru a Množství nelze odstranit. Přidat do hierarchie řazení. Umožňuje řadit položky v daném sloupci podle hodnot. Pod názvem sloupce se zobrazí widget pro řazení. Chcete-li odebrat sloupec z hierarchie řazení, klepněte na něj pravým tlačítkem a poté klepněte na Odebrat z hierarchie řazení. Když má více sloupců widgety pro řazení, hierarchie řazení má směr zleva doprava. Přetažením záhlaví sloupce posunete sloupec doleva nebo doprava, a tím nahoru nebo dolů v hierarchii řazení. Poklepáním na oddělovač sloupce můžete šířku sloupce můžete upravit tak, aby odpovídala obsahu sloupce. Možnosti uložení a zobrazení S rozšířenými možnostmi uložení a zobrazení můžete provádět následující úkony: Při ukládání seznamu do samostatného souboru exportovat seznam Vizualizace sestavy jen jako položky nejvyšší úrovně, pouze díly nebo v odsazeném formátu. Klepněte pravým tlačítkem na jakékoliv záhlaví sloupce a klepněte na Uložit jako. Poté v dialogovém okně Uložit jako vyberte Jen nejvyšší úroveň, Jen díly nebo Odsazený. Uložte pohled Vizualizace sestavy jako stav zobrazení. Klepněte na šipku vpravo od záhlaví sloupce a klepněte na Přidat stav zobrazení. Použijte stejnou barvu pro součásti, které mají identické hodnoty (například když jsou součásti řazeny podle diskrétní vlastnosti, jako je Dodavatel nebo Stav). Klepněte pravým tlačítkem na posuvník barvy a poté klepněte na Seskupit stejné. Software přidá posuvníky podle potřeby, abyste mohli použít odlišnou barvu pro každou diskrétní hodnotu. Určete, zda chcete délku panelů hodnot vypočítávat jako procentuální poměr hodnoty pro součást s nejvyšší hodnotou nebo jako procentuální poměr hodnoty pro celou 25

26 Sestavy sestavu. Klepněte na šipku napravo od záhlaví sloupců, poté klepněte na Panely hodnot a na volbu Řízené součástí nebo Řízené sestavou. Defeature pro sestavy Nástroj Defeature slouží k odstranění detailů z dílu nebo sestavy a k uložení výsledků do nového souboru, ve kterém jsou detaily nahrazeny napodobenými objemy (objemy bez definice prvku nebo historie). Poté můžete sdílet nový soubor, aniž byste poskytli všechny detaily návrhu modelu. Před Po Klepnutím na Defeature (panel nástrojů pro nástroje) nebo na Nástroje > Defeature otevřete PropertyManagera Defeature, který poskytuje nástroje pro ruční a automatický výběr detailů pro zachování a odstranění. PropertyManager má více stránek. Defeature - Krok č. 1: Součásti Můžete určit součásti, které se mají odebrat z modelu. V tomto případě použijete k odstranění všech vnitřních součástí a prvků a některých vnějších součástí ze sestavy olejového čerpadla nástroj Defeature. Montážní díry zůstanou zachovány. 1. Otevřete soubor instalační_adresář\samples\whatsnew\assemblies\oil_pump.sldasm. 2. Klepněte na Nástroje > Defeature. Otevře se PropertyManager Defeature s položkou Krok č. 1: Součásti. Nejprve prozkoumejte řez sestavy. 3. V PropertyManageru pod položkou Řez klepněte na Plocha1. 26

27 Sestavy Uvidíte vnitřní detaily a součásti. Změňte Vzdálenost odsazení tak, abyste viděli různé řezy sestavy. 4. Klepnutím na Plocha1 ukončíte pohled řezu. 5. Pod položkou Odstranit vyberte Interní součásti. 6. Klepněte na Další. Defeature - Krok č. 2: Pohyb Chcete-li v sestavě umožnit pohyb, můžete odstranit detaily ze skupin součástí a povolit pohyb mezi skupinami. Pro tento příklad tento krok přeskočte. Klepněte na Další. Defeature - Krok č. 3: Zachovat V případě prvků, které by jinak byly nástrojem Defeature odstraněny, můžete určit prvky, které chcete zachovat, jako například montážní díry. 1. Pro Prvky k zachování : a) V grafické ploše vyberte tři montážní díry na krytu. b) Otočte sestavu a vyberte tři montážní díry na pouzdře. 27

28 Sestavy 2. Klepněte na Další. Obrazovka se rozdělí a zobrazí se náhled modelu. Prvky na pouzdře jsou při uzavření sestavy odstraněny. Montážní díry, které jste vybrali, zůstaly zachovány. Když otočíte sestavu, náhled se také otočí. Sestava Náhled Defeature - Krok č. 4: Odstranit Můžete se rozhodnout, že chcete odstranit prvky, které nebyly odstraněny automaticky. 1. V plovoucím stromu FeatureManager rozbalte Kryt a vyberte Řez žebrem. V PropertyManageru se Řez žebrem a jeho závislé prvky objeví v seznamu Položky k odstranění. V grafické ploše bude prvek řezu zvýrazněn. 2. Klepněte na Další. Zobrazí se náhled, z něhož je odstraněn prvek řezu. 28

29 Sestavy Defeature - Odstranění prvků bylo dokončeno Méně detailní model můžete uložit do samostatného souboru dílu nebo jej publikovat v 3D ContentCentral. Nastavení, která jste vybrali v PropertyManageru, se uloží do původního modelu. 1. Pod položkou Výsledky vyberte Uložit zjednodušený model jako samostatný soubor. 2. Klepněte na. 3. V dialogovém okně Uložit jako: a) Do pole Název souboru zadejte olejové čerpadlo - odstraněné detaily. b) V položce Uložit jako typ vyberte Díl (*.sldprt). c) Klepněte na Uložit. Sestava se uloží jako díl. Díl má pouze jeden prvek, Imported1 žádné odkazy na původní sestavu., a neobsahuje V sestavě se poblíž horní části stromu FeatureManager objeví položka Defeature. Můžete klepnout pravým tlačítkem na Defeature, poté na Upravit prvek, změnit nastavení a uložit jinou verzi sestavy s jinými odstraněnými detaily. 4. V okně dílu klepněte na Řez (panel nástrojů Průhledné zobrazení) nebo Zobrazit > Zobrazení > Řez. Díl nemá žádné interní detaily. 29

30 Sestavy Rovnice Funkce rovnic byla zdokonalena. Můžete používat rovnice k ovládání stavu potlačení součástí sestavy. Můžete sdílet rovnice a globální proměnné mezi modely. Můžete konfigurovat globální proměnné. Viz Equations na stranu 95. Detekce kolizí Vazby Nástroj Detekce kolizí byl vylepšen. Kvalita a výkon Kvalita a výkon nástroje Detekce kolizí byly vylepšeny. Díky změnám může software najít přesahy, které dříve nenašel, což může mít za následek změnu počtu hlášených přesahů. Nahradit entity vazeb Funkce Nahradit entity vazeb byla vylepšena. Místní panel nástrojů Chybějící entity je nyní k dispozici při nahrazování jakýchkoli entit vazeb, nikoli jen při nahrazování součásti, která obsahuje entity vazeb. Při nahrazování více entit vazeb můžete odložit řešení vazeb. Vyberte Odložit aktualizaci, aby se všechny vazby vyřešily společně, když ukončíte PropertyManager, a nikoli samostatně při každém výběru náhradní entity. Vyberte vazbu, součást nebo složku Vazby a klepněte na Nahradit entity vazeb (panel nástrojů Sestava). 30

31 Sestavy Vazby v pohybu Pro podporu přesnější simulace pohybu se nyní určité vazby řeší ve vztahu k jiným součástem, a nikoli vzhledem k počátku sestavy. Referenční součásti pro vazby převodů, ozubených tyčí a pastorků a šroubové vazby jsou detekovány automaticky. V případě lineárních/lineárních vazeb specifikujete příslušné referenční součásti v PropertyManageru Vazba. Informace o referenční součásti se používá v simulacích SolidWorks Motion. Zpráva o obnově AssemblyXpert nyní generuje zprávu o době potřebné pro obnovu celé sestavy. Před generováním zprávy musíte obnovit sestavu během aktuální relace SolidWorks. 1. Klepněte na AssemblyXpert (panel nástrojů Sestava) nebo na Nástroje > AssemblyXpert. 2. V dialogovém okně AssemblyXpert v informačním řádku zprávy o obnově klepněte na Zobrazit tyto díly. 31

32 6 CircuitWorks Tato kapitola obsahuje následující témata: Souřadnice určené uživatelem pro orientaci součásti Zlepšení rozhraní Zlepšení pracovního postupu Probíhá porovnání desek Export do formátu PADS PowerPCB Souřadnice určené uživatelem pro orientaci součásti Můžete přidat uživatelem SolidWorks definovaný koordinační systém k součásti, která není modelována při počátku SolidWorks. Můžete získat takové součásti z webové stránky výrobce nebo z jiných CAD systémů. CircuitWorks určuje uživatelem definovaný koordinační systém jako počátek ECAD, když exportujete sestavu do CircuitWorks. Pokud vložíte součásti bez systému souřadnic definovaného uživatelem do sestavy CircuitWorks, CircuitWorks určuje počátek SolidWorks jako počátek ECAD. Více informací o způsobu vložení vlastních souřadnic do součásti najdete v Nápověda SolidWorks: Souřadný systém. Když pojmenujete systém souřadnic definovaný uživatelem CWX než vložíte součást do knihovny CircuitWorks, CircuitWorks určí systém souřadnic definovaný uživatelem s počátkem ECAD a umístí správně součásti, když je vložíte do sestavy plošných spojů. CircuitWorks interpretuje pozitivní směr Z systému souřadnic definovaného uživatelem jako kolmý k sestavě desky plošných spojů. Rovina XY představuje povrch desky a směry X a Y určují úhel, pod kterým se součást vkládá do sestavy. Pokud chcete systému souřadnic definovanému uživatelem a přestavujícímu počátek ECAD přiřadit jiný název než CWX, klepněte na CircuitWorks > Možnosti CircuitWorks, vybertesolidworks Export a změňte možnost Import a export součástí ve vztahu k tomuto systému souřadnic. 32

33 CircuitWorks Příklad: Orientace LED s definovanými souřadnicemi a bez nich Souřadnice externě vyrobené LED nastavují směr Z rovnoběžně k základu LED. Přidáte LED do knihovny CircuitWorks bez definice systému souřadnic s názvem CWX. Když vložíte součásti LED do sestavy desky po jejím vytvoření v CircuitWorks, budou umístěny vodorovně. Než přidáte součást do knihovny CircuitWorks, přidejte systém souřadnic pojmenovaný CWX do součásti LED v SolidWorks. 33

34 CircuitWorks LED jsou správně orientovány, když je vložíte do sestavy desky. Zlepšení rozhraní Knihovna CircuitWorks je zlepšena. Vylepšení nabídek, možností a zobrazení knihovny zahrnují: Příkazy pro import a export dat knihovny jsou seskupeny v nabídce Nástroje seskupeny více logicky. Funkce Přidat části ze složky byla přejmenována na Přidat více součástí a přesunuta do nabídky Soubor. Průvodce Přidat více součástí napomáhá přidat modely SolidWorks do knihovny CircuitWorks. Více informací viz Nápověda SolidWorks: Vložení více součástí do knihovny. Možnost Při otevření zkontrolovat data knihovny součásti zvýrazňuje jakékoliv chybějící součásti SolidWorks ve stromě součástí (místo jednoduchého odstranění v předchozích verzích). Můžete je pak odstranit nebo opravit. Součásti řízené pomocí SolidWorks Workgroup PDM nebo SolidWorks Enterprise PDM jsou označeny touto ikonou. Zlepšení pracovního postupu Nové možnosti zlepšují pracovní postup CircuitWorks. Můžete nyní uložit data knihovny do databáze pro zálohování nebo migraci dat. Uložení dat knihovny do databáze: 1. Klepněte na Nástroje > Exportovat data > Do databáze. 2. Zvolte název souboru databáze a umístění a klepněte na Uložit. CircuitWorks nabízí možnost přepsání součásti s nulovou výškou v knihovně, pokud má později k dispozici stejnou součást s definovanou výškou. Můžete nastavit možnost Přepsat jakékoliv existující 2D modely v knihovně 3D modelem pro automatické použití této akce. Když nastavíte možnost Přidat součásti do knihovny při exportu ze SolidWorks, CircuitWorks přidá do knihovny záznamy pro každou novou součást, se kterou se setká, když exportuje sestavu SolidWorks do CircuitWorks. 34

35 CircuitWorks Probíhá porovnání desek Můžete použít příkaz Porovnat pro identifikaci rozdílů mezi deskami (např. jejich tvar). V dosavadních verzích jste mohli porovnat pouze součásti na desce. Když se zjistí rozdíly, můžete si vybrat, jestli nahradíte nebo desku nebo vybrané součásti v sestavě SolidWorks. Otevřete dvě desky v CircuitWorks a klepněte na Nástroje > Porovnat. Export do formátu PADS PowerPCB Můžete exportovat data Circuitworks do formátu PADS PowerPCB 2007 (*.asc). V CircuitWorks klepněte na Soubor > Uložit jako a vyberte PowerPCB 2007 File (*asc). 35

36 7 Konfigurace Tato kapitola obsahuje následující témata: Configuration Publisher Změnit konfigurace Parametry SpeedPak Configuration Publisher 3D ContentCentral Configuration Publisher má nové funkce pro dodavatele 3D ContentCentral. Čísla dílů Číslo dílu lze zobrazit společně s modelem v 3D ContentCentral. Zákazníci mohou model vyhledat podle čísla dílu. Zahrnutí čísla dílu do modelu: 1. Do konfigurační tabulky v modelu vložte sloupec se záhlavím $ČÍSLODÍLU. 2. Pod $ČÍSLODÍLU: V konfiguračních tabulkách s jedním řádkem použijte funkce aplikace Microsoft Excel jako například CONCATENATE (zřetězení), aby hodnota buňky obsahovala číslo dílu modelu založeného na hodnotách ostatních sloupců. V konfiguračních tabulkách s několika řádkami zadejte číslo dílu do každé konfigurace ručně nebo pomocí funkcí aplikace Microsoft Excel. 3. V Configuration Publisheru přidejte ovladače, pravidla a hodnoty. Na záložce Náhled 3DCC zobrazí Číslo dílu dodavatele číslo dílu vybrané konfigurace. Když změníte výběry, číslo dílu se aktualizuje podle aktuálních výběrů. 4. Klepněte na Načíst do 3D ContentCentral a klepnutím na Ano model uložte. Software vygeneruje seznam čísel dílu a uloží ho do modelu ve formátu, který je přístupný softwaru 3D ContentCentral. V modelech s jednou konfigurací je číslo dílu vygenerováno pro každou možnou konfiguraci podle pravidel a hodnot, které jste zadali v Configuration Publisheru. V modelech s více konfiguracemi seznam obsahuje čísla dílu, které jste zadali pro každou konfiguraci v konfigurační tabulce. Ve 3D ContentCentral: Na stránce Konfigurovat & stáhnout se číslo dílu zobrazí v dolní části oblasti Konfigurovat a aktualizuje se, když změníte výběry. Modely lze vyhledávat podle čísla dílu, nebo částečného čísla dílu. 36

37 Konfigurace Testy modelů Než své modely zavedete do 3D ContentCentral, můžete zkontrolovat jejich správnost. Otestuje se vzorek možných konfigurací. Výsledky se uloží do souboru protokolu, v němž jsou uvedeny konfigurace, které byly testovány, a informace o tom, zda se úspěšně obnovily. Postup testování modelu před jeho zavedením: 1. V nástroji Configuration Publisher na záložce 3DCC Preview klepněte na Test. 2. V dialogovém okně Test konfigurace zadejte velikost vzorku a umístění pro uložení souboru protokolu a klepněte na Začít test. V dialogovém okně se bude zobrazovat procentuální poměr úspěšných vzorků. Další detaily si můžete zobrazit v souboru protokolu. Vztahy rodičů/potomků Configuration Publisher poskytuje větší flexibilitu při definování nadřazených dat pro ovládací prvky. Nadřazená data můžete definovat explicitně, je povoleno více nadřazených dat. Již automaticky nedědíte prarodiče (tj. nadřazená data ovládacích prvků, které jste specifikovali jako rodiče). Musíte mít již definovány minimálně dva ovládací prvky. Poté můžete přidat více nadřazených dat pro třetí nebo další ovládací prvky. V nástroji Configuration Publisher pod položkou Data je ve výchozím nastavení viditelná jedna položka Rodič. Chcete-li přidat další, klepněte na Přidat rodiče. Změnit konfigurace Dialogové okno Změnit konfigurace bylo vylepšeno. Volba Všechny parametry byla přesunuta z rozevíracího seznamu pohledu tabulky do samostatného tlačítka. Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích. Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Konfigurovat kótu, Konfigurovat prvek, Konfigurovat součást nebo Konfigurovat materiál. Parametry Můžete konfigurovat parametry v následujících oblastech. Měřítko prvků (viz Měřítko na stranu 103.) Globální proměnné (viz Globální proměnné na stranu 101.) Kosmetické závity (viz Kosmetické závity na stranu 52.) 37

38 Konfigurace SpeedPak Nové příkazy umožňují snáze přepínat mezi SpeedPak a nadřazenými konfiguracemi podsestav. Další informace viz #unique_79. 38

39 8 Design Checker SolidWorks Design Checker je dostupný ve verzích SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Normy nástroje Design Checker ze souborů SolidWorks Kontrola umístění souborů Kontrola přesnosti kótování Kontrola umístění prvků Kontrola standardní šablony Zpráva nástroje Design Checker Souhrnná zpráva pro Plánovač úloh Úloha Design Checker v Enterprise PDM Normy nástroje Design Checker ze souborů SolidWorks Design Checker nyní podporuje kromě formátu souboru (*.dwg) také tvorbu souborů norem *.swstd z následujících formátů souborů: Díl (*.sldprt, *.prt) Sestava (*.asm, *.sldasm) Výkres (*.drw, *.slddrw) Šablona (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot) Norma skicování (*.sldstd) Klepněte na Nástroje > Design Checker > Zkontrolovat podle existujícího souboru a zadejte soubor pro vytvoření souboru norem. Program vytvoří soubor norem na základě vašeho výběru, validuje aktivní dokument a zobrazí výsledky v podokně úloh. Kontrola umístění souborů Pomocí kontroly Umístění souboru můžete ověřit, zda jsou vaše šablony dokumentu umístěny ve správné cestě k souboru. V aktuálním dokumentu se budou kontrolovat nastavení zvolená v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souboruů. Klepněte na Umístění souboru pod položkou Kontroly dokumentu, čímž dojde k přidání této kontroly do požadavků Systému kontroly. Kontrola také obsahuje tři nové možnosti automatické opravy: Vložit chybějící cesty. Během automatické opravy nástroj Design Checker přidá cesty k souborům ze seznamu preferovaných hodnot do seznamu skutečných hodnot na úrovni systému. 39

40 Design Checker Odstranit nadbytečné cesty. Během automatické opravy nástroj Design Checker odstraní cesty k souborům, které nejsou přítomny v seznamu preferovaných hodnot, ze seznamu skutečných hodnot na úrovni systému. Zkontrolovat pořadí. Design Checker zkontroluje pořadí cest k souborům v seznamu skutečných a preferovaných hodnot. Kontrola přesnosti kótování Kontrola Přesnosti kótování nyní zahrnuje očekávanou přesnost pro kóty, úhly a tolerance. Úroveň přesnosti nastavíte tak, že vyberete počet číslic za desetinnou čárkou nebo nastavíte hodnotu. V aktuálním dokumentu se budou kontrolovat nastavení zvolená v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty. Kontrola také obsahuje dvě nové možnosti automatické opravy: Upravit všechny kóty délky a přesnosti tolerance v dokumentu Upravit všechny úhlové kóty a přesnosti tolerance v dokumentu Klepněte na Přesnost kótování pod položkou Kontroly kót, čímž dojde k přidání této kontroly do požadavků Systému kontroly. Kontrola umístění prvků Kontrola Umístění prvku ověřuje, zda nemá aktivní dokument umístěny žádné 2D nebo 3D skici s odkazy na zaoblení nebo zkosení hran. Klepněte na Umístění prvku pod položkou Kontroly prvků, čímž dojde k přidání této kontroly do požadavků Systému kontroly. Kontrola standardní šablony Kontrola Formát listu byla přejmenována na kontrolu Standardní šablony. Tato kontrola ověřuje vlastnosti velikosti listu výkresu a typu promítání, který se používá pro rozvržení pohledů. Klepněte na Standardní šablona pod položkou Kontroly dokumentu výkresu, čímž dojde k přidání této kontroly do požadavků Systému kontroly. Zpráva nástroje Design Checker Zpráva nástroje Design Checker je nyní formátována pro lepší čitelnost. Zprávu můžete rovněž uložit jako dokument Microsoft Word. Když se úloha Design Checker spouští z aplikace SolidWorks Task Scheduler nebo SolidWorks Enterprise PDM, bude zpráva obsahovat informace pro automaticky opravované entity. Nový formát shrnuje instance selhání podle úrovně kritičnosti a uvádí seznam automaticky opravených parametrů s jejich počátečními a opravenými hodnotami. Souhrnná zpráva pro Plánovač úloh Když je nástroj Design Checker spuštěn na více souborech prostřednictvím Plánovače úloh SolidWorks, vytvoří souhrnnou zprávu. 40

41 Design Checker Souhrnnou zprávu si můžete zobrazit pod položkou Stav úlohy Design Checker. Chcete-li si zobrazit detailní zprávu Design Checker pro konkrétní soubor v souhrnné zprávě Plánovače úloh, vyberte cestu k souboru zprávy. Úloha Design Checker v Enterprise PDM Pomocí nové úlohy Design Checker v nástroji pro správu Enterprise PDM můžete validovat dokumenty SolidWorks v úschovně s použitím souborů norem (.swstd), vytvořených v nástroji Design Checker. Viz Validace Design Checker na stranu

42 9 DFMXpress Tato kapitola obsahuje následující témata: Vstřikování do formy Spuštění kontroly vstřikování do formy Vstřikování do formy DFMXpress podporuje díly vstřikování do formy. Nastavíte parametry pro Minimální tloušťku stěny a Maximální tloušťku stěny, které používá DFMXpress pro kontrolu možnosti výroby. Spuštění kontroly vstřikování do formy 1. Když máte otevřený díl klepněte na Nástroje > DFMXpress. 2. Klepněte na Nastavení. 3. Pod funkcí Výrobní proces zvolte Vstřikování do formy. 4. Pod Parametry pravidel zadejte Minimální tloušťku stěny a Maximální tloušťku stěny. 5. Klepněte na tlačítko Spustit. Výrobní proces: Zpráva o Vstřikování do formy zobrazí seznam pravidel, která byla splněna a která selhala. 42

43 10 Výkresy a detailování Tato kapitola obsahuje následující témata: Možnosti zarovnání pro paletu kót Automaticky uspořádat kóty Vymezovací rámeček pro plechové díly Vlastnosti tabulky přířezů ve výkresech Středové značky ve výkresech sestav Kosmetické závity Zobrazení měřítka v ortogonálních pohledech Formát listu výkresu Duální kótování pro zkosení Skrytí těl v pohledu výkresu Tabulky děr Sloučení a rozdělení buněk v tabulkách Poznámky Zobrazení jednotek kót Zobrazení barev modelu ve výkresech sestav Norma skicování GB Norma skicování ANSI 3D pohledy výkresů Možnosti zarovnání pro paletu kót Když vyberete více než jednu kótu, budou na paletě kót k dispozici nástroje pro zarovnání. Chcete-li zobrazit paletu kót, vyberte kóty a přesuňte ukazatel nad tlačítko s efektem přechodu Paleta kót. 43

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...9 1 Vítejte v SolidWorks 2014...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14 2 Uživatelské

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2011

Co je nového SOLIDWORKS 2011 Co je nového SOLIDWORKS 2011 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011...ix Právní ustanovení...11 1 Uživatelské rozhraní...13 SolidWorks vyhledávání...13 Tlačítka Uložit jako a Vlastnosti

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012

Co je nového SOLIDWORKS 2012 Co je nového SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...12 1 Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Změny v instalaci pro SOLIDWORKS PDM...7 Instalace s použitím Manažera instalací SOLIDWORKS...8 Instalace s použitím

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny 1. Den Další způsob modelování sestav, použití prvků sestavy a inteligentní šrouby, práce s velkými sestavami Lekce 1: Modelování sestavy shora dolů Modelování

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Obsah Poznámky...x Nejdůležitější novinky verze: SolidWorks 2010...xii 1 Správa systému...14 Zlepšení instalace...14 SolidWorks Rx...15 Diagnostika pro grafické

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013

Co je nového SOLIDWORKS 2013 Co je nového SOLIDWORKS 2013 Obsah Právní ustanovení...10 1 Vítejte v SolidWorks 2013...13 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...13 Hlavní zdokonalení...13 Pro více informací...15 2 Uživatelské

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Vylepšení kopírování stromu...7 Ovládání filtru zobrazení nabídky Kopírovat strom...9 Upozornění

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...7 Individuální instalace nebo administrativní kopie...8 Zahájení instalace SolidWorks...8 2 Individuální

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Autodesk Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017 Novinky Autodesk Inventor 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2017. Obsah:

Více

SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015

SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015 SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015 1 OBSAH Šablony projektu... 3 Referenční a základní kóty... 4 Export do projektu SOLIDWORKS Inspection... 4 Vylepšené uživatelské rozhraní... 5 Podpora

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SolidWorks základní pojmy. SolidWorks. Systémová vylepšení

SolidWorks základní pojmy. SolidWorks. Systémová vylepšení SolidWorks základní pojmy SolidWorks Systémová vylepšení Knihovny textur, knihovny materiálů - jednotlivé materiály mají nadefinovanou hustotu, vzhled, šrafování, mez pevnosti, mez kluzu, tepelnou roztažnost

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...9 Tipy

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...10 Tipy

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více