REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN"

Transkript

1 REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

2 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových technologií Vysoká míra regulací Nejasně vymezené role jednotlivých hráčů Celková neefektivita systému

3 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Plátci Poskytovatelé Pacienti Legislativa

4 CÍLE PRÁCE Analýza dopadu připravovaných změn v systému veřejného zdravotního pojištění na postavení pojišťoven v ČR Návrh opatření ke zkvalitnění systému Porovnání záměrů MZ a reality ZP

5 METODIKA Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Systémy veřejného zdravotního pojištění Slovensko Nizozemsko Studium legislativních změn Kvalitativní výzkum Interpretace výsledků Dopad připravovaných legislativních změn na ZP Návrh opatření ke zkvalitnění výzkumu Shrnutí a závěr

6 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZP Nerovné postavení ZP Nejasné vymezení podmínek pro vznik ZP Složení a odpovědnost managementu Dohled nad ZP Studovány v rámci kvalitativního výzkumu

7 POROVNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SYSTÉMY ČR Nizozemsko Slovensko Právní forma Sui generis Akciová společnost Akciová společnost Vlastník Ne Ano Ano Zisk Ne Ano Ano ale omezeno podmínkami Pojistné Povinné Národní pojištění Povinné zdravotní zdravotní Základní pojištění pro všechny pojištění pro zdravotní Odvody dle skupin všechny pojištění osob Odvody dle Dobrovolné skupin osob pojištění

8 POROVNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SYSTÉMY ČR Nizozemsko Slovensko Kontrola a dohled Ministerstvo Kolegium pro Úřad pro dohled nad zdravotnictví zdravotní pojištění zdravotní péčí Ministerstvo financí Regulační orgány Ministerstvo Nejvyšší kontrolní Nizozemská centrální zdravotnictví úřad banka Ministerstvo financí Úřad pro ochranu Nizozemský orgán hospodářské soutěže pro finanční trhy Nizozemský úřad zdravotní péče Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž

9 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Období Klíčové Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Změna ZP 1x do roka kvartálně Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti Návrhy legislativních změn týkající se ZP Jednotné inkasní místo

10 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Hlavní cíle návrhů: Jednotný zákon Jednotná právní úprava a.s. Posílení role managementu a správních rad Úprava správních a dozorčích rad Možnost zakládat dceřiné společnosti Přesun výkonu nemocenského pojištění Nově ustanovený subjekt převod činností Regulace provozních nákladů a regulace sítě Jednotné inkasní místo Změna ZP Místní a časová dostupnost

11 KVALITATIVNÍ VÝZKUM Strukturované řízené rozhovory Vytvoření struktury rozhovoru cílené otázky Oslovení ZP (7) => odkázání na zástupce ZP Provedení rozhovorů (6) Přepis a transkripce rozhovorů Způsob vyhodnocení Grafické znázornění Diskuze závěrů, které z rozhovorů plynou

12 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Identifikované problémy Rozdílné postavení ZP Nejasné vymezení podmínek pro vznik ZP Složení a odpovědnost managementu je problémem není problém Dohled nad ZP 33% je problémem není problémem 33% 67% 67%

13 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Další problémové oblasti dle ZP posílení postavení ZP změna postavení pojištěnce nedostatečné právní nástroje k rozvíjení činností ZP řádné rozlišení zdravotního a sociálního pojištění komplikované výpočty úhrad jednotné inkasní místo 4 3 neřeší 2 spíše neřeší 1 0 Národní ZP Regionální ZP

14 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Zakládání dceřiných společností ano spíše ne 1 0 Národní ZP

15 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Převod nemocenského pojištění na ZP vyšší administrativa personální změny změny v informačních systémech změny v pracovních postupech kontroly pacientů efektivita při sledování nákladů na zdravotní péči

16 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Právní forma ZP a.s. Transparentní prostředí Obava odlivu peněžních prostředků ze systému Ano Ne Spíše ne 0 Národní ZP Regionální ZP

17 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Úprava složení správní rady a zrušení dozorčí rady Odpovědnost managementu za hospodářské výsledky je přínosem není přínosem ZP

18 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Regulace provozních nákladů Respondenti v opozici Regulace sítě Vyšší kompetence vyšší efektivita Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti JIM Negativum Centralizace Dnes efektivní výběr pojistného Nedovýběry

19 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Kancelář ZP Správný krok Přesun činností od VZP Zrovnoprávnění podmínek Sloužit ZP Nezasahovat stát Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Přínos změny pojišťovny 1x do roka Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti Problém pro regionální ZP

20 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Legislativní změny Nebudou přínosem Nedostatečná diskuze Nepromyšlený návrh změn Nemotivující nejsou posilovány role ZP spíše nejsou posilovány 0 Národní ZP Regionální ZP

21 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A SMĚŘOVÁNÍ SYSTÉMU V.Z.P. Svazování ZP Ztráta autonomie Složitá strategická rozhodnutí pro ZP Omezování konkurence Redukce ZP Slučování ZP ve větší organizace

22 SROVNÁNÍ ZÁMĚRŮ MZ A REALITA ZP Aktivnější role ZP Svazování pravomocí ZP Efektivní hospodaření ZP Konkurenční prostředí odlišení ZP Regulace provozních nákladů Úhradová vyhláška Nařízení o místní a časové dostupnosti Centralizace výběru pojistného Omezení prostoru pro soutěž

23 NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU V.Z.P. Konkurenční prostředí Obchodní společnosti Pravomoce Posílení postavení ZP Striktní dohled Odměna managementu Standardní a nadstandardní pojištění Povědomost veřejnosti Promyšlenost a provázanost legislativních změn

24 DĚKUJI ZA POZORNOST

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Porovnání výběru pojistného a daní

Porovnání výběru pojistného a daní Porovnání výběru pojistného a daní projekt výzkumu č.hr 149/06 (smlouva č. GK MPSV-01-140/06) Ing. David Prušvic a kolektiv VÚPSV Praha listopad 2006 Řešitelé: Ing. Ivo Baštýř, VÚPSV Ing. Jana Charvátová,

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více