Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER"

Transkript

1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

2 1 Úvod 1.1 Úvod 1.2 Jak užívat manuál 1.3 Obchodní jméno společnosti 2 Značka 2.1 Značka, logotyp společnosti 2.2 Černobílé provedení značky 2.3 Konstrukce logotypu 2.4 Kodifikace v síti 2.5 Ochranná zóna 2.6 Minimální velikost 2.7 Značka na podkladové ploše 2.8 Zakázané modifikace značky 2.9 Doplňkové prvky společnosti 2D 3 Firemní barvy 3.1 Kodifikace barev společnosti 4 Firemní písmo 4.1 Obecné typografické pojmy 4.2 Typografické míry 4.3 Základní písmo pro grafické aplikace 4.4 Nadpisové písmo společnosti pro grafické aplikace 4.5 Ukázka sazby 5 Tiskoviny společnosti 5.1 Obecný dokument s logotypem 5.2 Obecný dokument s logotypem rozkres 5.3 Hlavičkový papír 5.4 Hlavičkový papír rozkres 5.5 Dopisní obálky DL 5.6 Dopisní obálky C4 a C5 5.7 Vizitky 5.8 Poznámkový blok 5.9 Desky s chlopněmi 5.10 Úložný šanon s hřbetním štítkem 5.11 Trhací bloček 5.12 Razítko společnosti Obsah

3 Jednotný vizuální styl je způsob prezentace Úklidové firmy GEISLER uvnitř i navenek při podnikatelské činnosti. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost firmy jako celku a zajišťuje její individualizaci. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, zejména obchodní partnery a veřejnost. Síla obchodní značky nespočívá pouze v jejím grafickém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém používání, které upravuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou označení, obchodní jméno a grafické ztvárnění obchodního jména. Prostředky jednotného vizálního stylu jsou písmo, barva a způsob jejich použití. Jednotné a správné dodržování pravidel firmní identity spoluvytváří image firmy a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které společnost reprezentuje. Tyto hodnoty mají vliv na rozhodování zákazníků a obchodních partnerů a u pracovníků přispívají k vytvoření pocitu sounáležitosti ve firmě. 1.1 Úvod

4 Manuál pro úžívání jednotného vizuálního stylu Úklidové firmy GEISLER je originální, nezaměnitelný návod pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu firmy. Má charakter závazného vnitrofiremního předpisu pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh, některé jako zcela závazný předpis (např. merkantilní tiskoviny), jiné jako ukázky stylu, který lze rozvíjet a aplikovat modifikovaně podle konkrétních podmínek nebo požadavků (např. marketingové tiskoviny). Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného vizuálního stylu, který tento manuál přímo neupravuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o obchodní značce a typografii, inspirujte se již hotovými předlohami podobného účelu, řiďte se typografickými pravidly a dobrým grafickým cítěním. Není doporučené používat manuál jako předlohu k reprodukci. Vyobrazené předlohy jsou k dispozici v univerzálním souborovém formátu PDF a jako zdrojové dokumenty ve formátu InDesign s přílohami v EPS a TIFF. 1.2 Jak užívat manuál

5 Obchodní jméno Úklidová firma GEISLER se používá samostatně nebo v kontextu vždy ve sklonném tvaru a nesklonném tvaru název GEISLER bez oddělovací čárky a s mezerou (1). Tento zápis je evidován v obchodním rejstříku a je jedinou správnou psanou formou. GEISLER se píše zásadně velkými písmeny. Ve větě se před ani za GEISLER nepíše čárka (2). Na konci věty může následovat dvojtečka, vykřičník, otazník nebo tři tečky (3). Skloňování výrazu GEISLER je zakázáno (5). (1) Úklidová firma GEISLER nebo v Úklidové firmě GEISLER (2) Nový vozový park, který Úklidová firma GEISLER uvedla do provozu, sklidil velký ohlas u laické i odborné veřejnosti. (3) Jsme tam, kde jsme vždy chtěli být, řekl zástupce Úklidové firmy GEISLER. (5) Jednatel Úklidové firmy GEISLERA oznámili změnu marketingové politiky firmy. 1.3 Obchodní jméno společnosti

6 Značka firmy je základním stavebním kamenem celého vizuálního stylu. Jednoduché geometrické provedení květu leknínu ve spojení s barevností vody charakterizuje čistotu, efektivitu a kvalitu. 2.1 Značka, logotyp společnosti

7 Doplňkovým provedením značky je její černobílá pozitivní varianta. V této podobě se značka používá na všech světlých černobílých materiálech s tonalitou barvy nepřekračující určitou hranici (viz kapitola 2.7) a na červeném pozadí. Variantu černobílou použijeme tehdy, když není možné z technologického důvodu reprodukovat logotyp v jeho barevné variantě (např. černobílý tisk v novinách). 2.2 Černobílé provedení značky

8 Grafická stavba logotypu květ leknínu definuje velikost všech prvků logotypu a jejich vzájemné umístění. Pro tento přesný popis je definována jednotka X, která se rovná jeho výšce. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky a rovnají se jejím násobkům. Vyobrazená konstrukce je pouze pomocná a při práci s logotypem je vhodné používat jeho předlohy v elektrinické podobě na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu. X X 0,8 X 1,9 X 3 X 3 X X 0,8 X 1,9 X 2.3 Konstrukce logotypu

9 Síťový rozkres ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafických prvků. Je využíván zejména při realizaci logotypu v nadstandartních velikostech, kde není možno logotyp přenést na podklad standartními technologickými postupy. Tento síťový rozkres však není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci logotypu nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci logotypu. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD, které je přílohou tohoto manuálu. 2.4 Kodifikace v síti

10 Ochranná zóna je stanovení velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie ap. Výjímečný případ je v grafickém manuálu definovaný pouze u firemních tiskovinách. Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích však není v žádném případě bílý či jinak barevný podkladový obdélník kolem značky. Respektování tohoto prostoru zaručuje dobrou čitelnost a dostatečnou působivost logotypu. Ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která odpovídá výšce květu leknína. X X X X 2.5 Ochranná zóna

11 Doporučená minimální velikost firemní značky je stanovena v závislosti na použité reprodukční technologii. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je nutné dbát na použitou technologii zpracovaní tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech prvků logotypu. Minimální povolená velikost 14 mm 7 mm Doporučená velikostní řada Vizitky 20 mm 10 mm Dopisní papír, obálky, formuláře A4 30 mm 15 mm Obálky C4 35 mm 17,5 mm 2.6 Minimální velikost

12 Správné užití logotypu na barevné podkladové ploše musí zachovat jeho dobrou čitelnost a zabránit nesouladu základní barevností logotypu s barvou podkladové plochy. Vyobrazení ukazují použití aplikaci barevného (1) a černobílého (2) logotypu na světlých a tmavých plochách. Aplikace barevné verze loga na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách nejsou žádoucí (3), ale mohou nastat situace, kdy se aplikaci logotypu na takový podklad nelze vyhnout. V takových případech je nutné postupovat individuálně. Nejvhodnějším podkladem pro jeho inverzní použití je barva firemní modrá (4). (1) (2) (3) (4) 2.7 Značka na podkladové ploše

13 Veškeré povolené podoby značky Úklidová firma GEISLER jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Značku není dovoleno nikterak upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo ji aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. Vyobrazení na této straně ukazují pouze některý nesprávné podoby a použití značky. 2.8 Zakázané modifikace značky

14 Výrazným grafickým elementem dokumentů mohou být některé další doplňkové grafické prvky. Charakteristickým prvkem jsou skvrny. Přesný styl užití těchto prvků je naznačen v části věnované adaptacím. 2.9 Doplňkové prvky společnosti 2D

15 Firemní barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu firmy a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Firemní barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících se společností, především prostřednictvím administrativních a marketingových tiskovin, dopravních prostředků a architektury. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy PANTONE pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída ), soutiskové barvy CMYK pro subtraktivní zobrazování, RGB pro aditivní zobrazování, RAL pro nátěrové hmoty a u základních barev i 3M Scotchcal pro samolepicí fólie. Doplňkové barvy se používají ve specifických případech, kdy nedostačuje paleta základních barev např. v grafech a diagramech. Tyto barvy je možné vzájemně kombinovat a využívat i různé stupně jejich sytosti tak, aby podpořily celkový dojem a obsah. MODRÁ BLANKYTNÁ Pantone 3005 (C, U, M) CMYK RGB HTML 0077C8 3M / Scotchcal series 50 folie RAL 5015 MODRÁ TYRKYSOVÁ Pantone 631 (C, U, M) CMYK RGB HTML 3EB1C8 3M / Scotchcal series 50 folie RAL 6027 STŘÍBRNÁ Pantone 1795 (C, U, M) CMYK - RGB - ŠEDÁ Pantone PROCESS BLACK 20% (C, U, M) CMYK RGB HTML - HTML D M / Scotchcal series 50 folie RAL - 3M / Scotchcal series 50 folie RAL Kodifikace barev společnosti

16 Verzálky jsou velká písmena. Minusky jsou malá písmena. Kapitálky jsou verzálky speciálně překreslené na výšku minusek. Nejsou to tedy zmenšené verzálky. Verzálky uměle zmenšené jsou pak v sazbě daleko světleší a působí v textu rušivě. VERZÁLKY minusky KAPITÁLKY NEJSOU MALÉ VERZÁLKY akcentová linie horní dodažnice střední dodažnice účarý (základní dodažnice) ŠAfguy spodní dodažnice Písmová rodina se člení na jednotlivé řezy Officina Sans CE Officina Serif CE book book italic bolt bolt italic book book italic bolt bolt italic 4.1 Obecné typografické pojmy

17 Základní typografickou jednotkou je typografický bod. V tomto manuálu používáme anglosaský typografický bod (1 bod = 0,35 mm). Výška řádku (nepřesně řádkový proklad) je definována jako vzdálenost mezi účařími dvou po sobě následujících řádků textu. V grafických aplikacích se výška řádku nastavuje buď relativně, jako procento výšky písma, nebo absolutně v typografických bodech. Prostrkání je vzdálenost jednotlivých znaků (písmen, číslic, interpunkčních znamének...). Postrkání se definuje v relativních jednotkách zlomcích čtverčíku (em). Čtverčík je rozměr čtverce, jehož šířka/výška se rovná definované velikosti písma. (V kovové sazbě mělo písmeno M většinou šířku i výšku kuželky shodnou, proto se čtverčík v angličtině označuje em podle názvu písmene.) V grafických programech se způsob udávání této šířky liší: v aplikacích firmy Adobe se udává prostrkání v 1/ 1000 em, v aplikaci QuarkXpress se používá jako jednotka 1/20 em a v kancelářských aplikacích (MS Word) je hodnota prostrkání zadávána absolutně v bodech. Výška písma (16 bodů) Litery písma Univers působí velmi důstojným a elegantaním dojmem. Výška řádku (19,5 bodů = 120% výšky písma) OFFICINA SANS CE BOOK 16/21,6 Výška řádku v bodech (21,6 bodů) Výška písma v bodech (16 bodů) 0,1 em Výška písma 72 bodů = čtverčík (72x72 bodů) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 5, QuarkXpress: 1) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 50, QuarkXpress: 10) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 100, QuarkXpress: 20) 4.2 Typografické míry

18 Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Její střídmé geometrické tvary vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Písmo není povoleno jakkoliv deformovat či zasahovat do jeho konstrukce. Základním písmo Officina Sans CE Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Doplňkové písmo Officina Serif CE Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Základní písmo pro grafické aplikace

19 Ve zcela výjmečných případech, kdy není k dispozici originální písmo Officina Sans, mohou uživatelé kancelářských programů použít jako náhradu písmo Arial. Jeho výraznou výhodou je jeho snadná dostupnost. Proto je písmo Arial závazné pro všechny kancelářské aplikace typu Word, Excel, Power Point. Toto náhraní písmo ale není dovoleno používat v tištěných materiálech zpracovávaných grafickými studii a reklamními agenturami. (Arial lze např. použít pro počítačové prezentace a webové stránky.) Arial CE Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nadpisové písmo společnosti pro grafické aplikace

20 Na vyobrazení je znázorněn optimální poměr velikosti písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby (délce řádku). Ukázka má pouze ilustrativní charakter, hodnoty lze čitlivě přízbůsobovat dle typu a účelu textu. 0 mm 80 mm 90 mm 100 mm Officina Sans Book 8/9.6 bodů optimální šířka sloupce 80 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Officina Sans Book 9/10,8 bodů optimální šířka sloupce 90 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Officina Sans Book 10/12 bodů optimální šířka sloupce 100 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. 4.5 Ukázka sazby

21 Aplikace určená pro tisk formulářů a obecně všech dokumentů, které obsahují právně závazné identifikační údaje firmy. (vzor slouží jako východisko pro tvorbu ostatních podobných dokumentů a definuje základní vizuální principy použití logotypu a grafický prvek skvrny) Tato předloha nesmí být bez identifikačních údajů (adresa sídla a zápis v OR) používána pro externí komunikaci a v žádném případě nenahrazuje speciální předlohy jako např. dopisní papíry, poznámkový blok či interní zprávu. 5.1 Obecný dokument s logotypem

22 1 Značka firmy barevná pozitivní varianta 2 Plocha pro tisk formuláře 3 Grafický prvek skvrna 30 mm 43 mm 79 mm 12 mm 30 mm mm 50 mm mm 30 mm 30 mm 5.2 Obecný dokument s logotypem rozkres

23 Dopisní papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje značku v pozitivní barevné variantě, skvrny v definovaných barvách a kontaktní údaje. Adresa příjemce, dopis a adresa odesílatele se bude dotiskovat pomocí textových šablon přímo v osobních počítačích pracovníků společnosti. 5.3 Hlavičkový papír

24 1 Adresát, datum, text Arial Regular 11 bodů, zarovnání doleva, barva černá 2 Jméno firmy a adresa Officina Serif Bold, Officina Serif, černá a pantone 3005, 9 bodů 3 Firmení iniciály a kontakty Officina Sans, Officina Sans Bold, černá a pantone 3005, 9 bodů 30 mm 43 mm 79 mm 12 mm 30 mm 13 mm 30 mm mm mezera 1 řádek mm mezera 3 řádeky mezera 5 řádků (možno modifikovat) 50 mm 160 mm 30 mm mm 48 mm 5.4 Hlavičkový papír rozkres

25 Sada DL obálek pro dopisní papíry firmy. Slouží k zasílání firemní korenspondence. Logo je vyraženo v levém horním okraji obálky. Obálku formátu DL je možné použít jak s okénkem, tak bez okénka. 5.5 Dopisní obálky DL

26 Obálky C4 a C5 slouží pro běžnou korespondenci. Obálka C4 slouží k zasílání dokumentů ve formátu A4. Na obálkách je předtištěna značka v barevném pozitivním provedení a kontakt. Na obálku C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. 5.5 Dopisní obálky C4 a C5

27 Při prezentaci firmy představují vizitky velmi důležitou součást vizuálního stylu. Vizitka obsahuje značku v barevném pozitivním provedení, skvrnu ve firemních barvách, titul, jméno a příjmení, funkci a další kontaktní údaje. Řazení kontaktních údajů se liší podle jejich množství a těmto okolnostem se vždy musí vizitka přizpůsobit. 1 Jméno - Officina Sans Bold, 9 bodů, pantone Funkce - Officina Sans, 6 bodů, černá 3 kontakt - Officina Sans, Officina Sans Bold, 8 bodů, pantone 3005 a černá 4 Adresa - Officina Serif Bold, Officina Serif, 7 bodů, černá 10 mm 30 mm 10 mm mm 40 mm 4 5mm 5.7 Vizitky

28 Poznámkový blok formátu A4 obsahuje listy linkovaného papíru (pro přehlednější psaní poznámek). Na listech je natištěna firemní značka, skvrny a www adresa. 5.8 Poznámkový blok

29 Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů formátu A4. Tisknou se kvalitním ofsetovým tiskem na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 300 g/m 2. Potisk prezentačních desek obsahuje značku v barevném pozitivním provedení a doplňkovou grafiku vizuálního stylu na podkladu. Na vodorovné chlopni je výsek pro vložení vizitky. 5.9 Desky s chlopněmi

30 Úložný šanon slouží k archivaci nebo prezentaci materiálů firmy. Grafika je navržena pro standardní velikost šanonu, který bude kašírován předtištěným ofsetovým níže zobrazeným dekorem. Součástí výbavy šanonu jsou doporučeny i samolepicí hřbetní štítky, které jsou tištěny kvalitním ofsetovým tiskem na bílém matném samolepicím papíru gramáže 80 g/m Úložný šanon s hřbetním štítkem

31 Trhací bločky lepené v hlavě slouží jako pomocný poznámkový blok. Tisknou se kvalitním ofsetovým tiskem na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 80 g/m 2. Základním formátem je čtverec o hraně 90 mm Trhací bloček

32 Administrativní razítka se používají k signování administrativních tiskovin právně závazného charakteru (objednávky, faktury, smlouvy atd.). Razítka obsahují značku společnosti v černobílém pozitivním provedení, název, adresu, IČO a DIČ. Otisky razítek jsou v základní černé barvě. 1 Logotyp - černobílá pozitivní varianta. (Výška 12mm) 2 Název firmy, kontakt a identifikace - Officina Sans Bold, 8,5 bodů, černá Razítko společnosti

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY OBSAH Úvod A 01 Myšlenkový pochod A Písmo a barevnost C 01 Písmo ve značce C 02 Barevnost B C Značka B 01 Základní barevná a černobílá podoba značky B 02 Alternativní barevná

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

1 ÚVOD 1.1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

1 ÚVOD 1.1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu 2 Značka 2.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 2.1.2 Základní barevná provedení značky 2.1.3 Užití značky s internetovou adresou 2.2 Užití

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

CID MANUAL. společnosti corahb

CID MANUAL. společnosti corahb CID MANUAL společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům,

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více