Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER"

Transkript

1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

2 1 Úvod 1.1 Úvod 1.2 Jak užívat manuál 1.3 Obchodní jméno společnosti 2 Značka 2.1 Značka, logotyp společnosti 2.2 Černobílé provedení značky 2.3 Konstrukce logotypu 2.4 Kodifikace v síti 2.5 Ochranná zóna 2.6 Minimální velikost 2.7 Značka na podkladové ploše 2.8 Zakázané modifikace značky 2.9 Doplňkové prvky společnosti 2D 3 Firemní barvy 3.1 Kodifikace barev společnosti 4 Firemní písmo 4.1 Obecné typografické pojmy 4.2 Typografické míry 4.3 Základní písmo pro grafické aplikace 4.4 Nadpisové písmo společnosti pro grafické aplikace 4.5 Ukázka sazby 5 Tiskoviny společnosti 5.1 Obecný dokument s logotypem 5.2 Obecný dokument s logotypem rozkres 5.3 Hlavičkový papír 5.4 Hlavičkový papír rozkres 5.5 Dopisní obálky DL 5.6 Dopisní obálky C4 a C5 5.7 Vizitky 5.8 Poznámkový blok 5.9 Desky s chlopněmi 5.10 Úložný šanon s hřbetním štítkem 5.11 Trhací bloček 5.12 Razítko společnosti Obsah

3 Jednotný vizuální styl je způsob prezentace Úklidové firmy GEISLER uvnitř i navenek při podnikatelské činnosti. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost firmy jako celku a zajišťuje její individualizaci. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, zejména obchodní partnery a veřejnost. Síla obchodní značky nespočívá pouze v jejím grafickém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém používání, které upravuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou označení, obchodní jméno a grafické ztvárnění obchodního jména. Prostředky jednotného vizálního stylu jsou písmo, barva a způsob jejich použití. Jednotné a správné dodržování pravidel firmní identity spoluvytváří image firmy a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které společnost reprezentuje. Tyto hodnoty mají vliv na rozhodování zákazníků a obchodních partnerů a u pracovníků přispívají k vytvoření pocitu sounáležitosti ve firmě. 1.1 Úvod

4 Manuál pro úžívání jednotného vizuálního stylu Úklidové firmy GEISLER je originální, nezaměnitelný návod pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu firmy. Má charakter závazného vnitrofiremního předpisu pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh, některé jako zcela závazný předpis (např. merkantilní tiskoviny), jiné jako ukázky stylu, který lze rozvíjet a aplikovat modifikovaně podle konkrétních podmínek nebo požadavků (např. marketingové tiskoviny). Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného vizuálního stylu, který tento manuál přímo neupravuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o obchodní značce a typografii, inspirujte se již hotovými předlohami podobného účelu, řiďte se typografickými pravidly a dobrým grafickým cítěním. Není doporučené používat manuál jako předlohu k reprodukci. Vyobrazené předlohy jsou k dispozici v univerzálním souborovém formátu PDF a jako zdrojové dokumenty ve formátu InDesign s přílohami v EPS a TIFF. 1.2 Jak užívat manuál

5 Obchodní jméno Úklidová firma GEISLER se používá samostatně nebo v kontextu vždy ve sklonném tvaru a nesklonném tvaru název GEISLER bez oddělovací čárky a s mezerou (1). Tento zápis je evidován v obchodním rejstříku a je jedinou správnou psanou formou. GEISLER se píše zásadně velkými písmeny. Ve větě se před ani za GEISLER nepíše čárka (2). Na konci věty může následovat dvojtečka, vykřičník, otazník nebo tři tečky (3). Skloňování výrazu GEISLER je zakázáno (5). (1) Úklidová firma GEISLER nebo v Úklidové firmě GEISLER (2) Nový vozový park, který Úklidová firma GEISLER uvedla do provozu, sklidil velký ohlas u laické i odborné veřejnosti. (3) Jsme tam, kde jsme vždy chtěli být, řekl zástupce Úklidové firmy GEISLER. (5) Jednatel Úklidové firmy GEISLERA oznámili změnu marketingové politiky firmy. 1.3 Obchodní jméno společnosti

6 Značka firmy je základním stavebním kamenem celého vizuálního stylu. Jednoduché geometrické provedení květu leknínu ve spojení s barevností vody charakterizuje čistotu, efektivitu a kvalitu. 2.1 Značka, logotyp společnosti

7 Doplňkovým provedením značky je její černobílá pozitivní varianta. V této podobě se značka používá na všech světlých černobílých materiálech s tonalitou barvy nepřekračující určitou hranici (viz kapitola 2.7) a na červeném pozadí. Variantu černobílou použijeme tehdy, když není možné z technologického důvodu reprodukovat logotyp v jeho barevné variantě (např. černobílý tisk v novinách). 2.2 Černobílé provedení značky

8 Grafická stavba logotypu květ leknínu definuje velikost všech prvků logotypu a jejich vzájemné umístění. Pro tento přesný popis je definována jednotka X, která se rovná jeho výšce. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky a rovnají se jejím násobkům. Vyobrazená konstrukce je pouze pomocná a při práci s logotypem je vhodné používat jeho předlohy v elektrinické podobě na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu. X X 0,8 X 1,9 X 3 X 3 X X 0,8 X 1,9 X 2.3 Konstrukce logotypu

9 Síťový rozkres ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafických prvků. Je využíván zejména při realizaci logotypu v nadstandartních velikostech, kde není možno logotyp přenést na podklad standartními technologickými postupy. Tento síťový rozkres však není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci logotypu nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci logotypu. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD, které je přílohou tohoto manuálu. 2.4 Kodifikace v síti

10 Ochranná zóna je stanovení velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie ap. Výjímečný případ je v grafickém manuálu definovaný pouze u firemních tiskovinách. Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích však není v žádném případě bílý či jinak barevný podkladový obdélník kolem značky. Respektování tohoto prostoru zaručuje dobrou čitelnost a dostatečnou působivost logotypu. Ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která odpovídá výšce květu leknína. X X X X 2.5 Ochranná zóna

11 Doporučená minimální velikost firemní značky je stanovena v závislosti na použité reprodukční technologii. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je nutné dbát na použitou technologii zpracovaní tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech prvků logotypu. Minimální povolená velikost 14 mm 7 mm Doporučená velikostní řada Vizitky 20 mm 10 mm Dopisní papír, obálky, formuláře A4 30 mm 15 mm Obálky C4 35 mm 17,5 mm 2.6 Minimální velikost

12 Správné užití logotypu na barevné podkladové ploše musí zachovat jeho dobrou čitelnost a zabránit nesouladu základní barevností logotypu s barvou podkladové plochy. Vyobrazení ukazují použití aplikaci barevného (1) a černobílého (2) logotypu na světlých a tmavých plochách. Aplikace barevné verze loga na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách nejsou žádoucí (3), ale mohou nastat situace, kdy se aplikaci logotypu na takový podklad nelze vyhnout. V takových případech je nutné postupovat individuálně. Nejvhodnějším podkladem pro jeho inverzní použití je barva firemní modrá (4). (1) (2) (3) (4) 2.7 Značka na podkladové ploše

13 Veškeré povolené podoby značky Úklidová firma GEISLER jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Značku není dovoleno nikterak upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo ji aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. Vyobrazení na této straně ukazují pouze některý nesprávné podoby a použití značky. 2.8 Zakázané modifikace značky

14 Výrazným grafickým elementem dokumentů mohou být některé další doplňkové grafické prvky. Charakteristickým prvkem jsou skvrny. Přesný styl užití těchto prvků je naznačen v části věnované adaptacím. 2.9 Doplňkové prvky společnosti 2D

15 Firemní barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu firmy a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Firemní barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících se společností, především prostřednictvím administrativních a marketingových tiskovin, dopravních prostředků a architektury. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy PANTONE pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída ), soutiskové barvy CMYK pro subtraktivní zobrazování, RGB pro aditivní zobrazování, RAL pro nátěrové hmoty a u základních barev i 3M Scotchcal pro samolepicí fólie. Doplňkové barvy se používají ve specifických případech, kdy nedostačuje paleta základních barev např. v grafech a diagramech. Tyto barvy je možné vzájemně kombinovat a využívat i různé stupně jejich sytosti tak, aby podpořily celkový dojem a obsah. MODRÁ BLANKYTNÁ Pantone 3005 (C, U, M) CMYK RGB HTML 0077C8 3M / Scotchcal series 50 folie RAL 5015 MODRÁ TYRKYSOVÁ Pantone 631 (C, U, M) CMYK RGB HTML 3EB1C8 3M / Scotchcal series 50 folie RAL 6027 STŘÍBRNÁ Pantone 1795 (C, U, M) CMYK - RGB - ŠEDÁ Pantone PROCESS BLACK 20% (C, U, M) CMYK RGB HTML - HTML D M / Scotchcal series 50 folie RAL - 3M / Scotchcal series 50 folie RAL Kodifikace barev společnosti

16 Verzálky jsou velká písmena. Minusky jsou malá písmena. Kapitálky jsou verzálky speciálně překreslené na výšku minusek. Nejsou to tedy zmenšené verzálky. Verzálky uměle zmenšené jsou pak v sazbě daleko světleší a působí v textu rušivě. VERZÁLKY minusky KAPITÁLKY NEJSOU MALÉ VERZÁLKY akcentová linie horní dodažnice střední dodažnice účarý (základní dodažnice) ŠAfguy spodní dodažnice Písmová rodina se člení na jednotlivé řezy Officina Sans CE Officina Serif CE book book italic bolt bolt italic book book italic bolt bolt italic 4.1 Obecné typografické pojmy

17 Základní typografickou jednotkou je typografický bod. V tomto manuálu používáme anglosaský typografický bod (1 bod = 0,35 mm). Výška řádku (nepřesně řádkový proklad) je definována jako vzdálenost mezi účařími dvou po sobě následujících řádků textu. V grafických aplikacích se výška řádku nastavuje buď relativně, jako procento výšky písma, nebo absolutně v typografických bodech. Prostrkání je vzdálenost jednotlivých znaků (písmen, číslic, interpunkčních znamének...). Postrkání se definuje v relativních jednotkách zlomcích čtverčíku (em). Čtverčík je rozměr čtverce, jehož šířka/výška se rovná definované velikosti písma. (V kovové sazbě mělo písmeno M většinou šířku i výšku kuželky shodnou, proto se čtverčík v angličtině označuje em podle názvu písmene.) V grafických programech se způsob udávání této šířky liší: v aplikacích firmy Adobe se udává prostrkání v 1/ 1000 em, v aplikaci QuarkXpress se používá jako jednotka 1/20 em a v kancelářských aplikacích (MS Word) je hodnota prostrkání zadávána absolutně v bodech. Výška písma (16 bodů) Litery písma Univers působí velmi důstojným a elegantaním dojmem. Výška řádku (19,5 bodů = 120% výšky písma) OFFICINA SANS CE BOOK 16/21,6 Výška řádku v bodech (21,6 bodů) Výška písma v bodech (16 bodů) 0,1 em Výška písma 72 bodů = čtverčík (72x72 bodů) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 5, QuarkXpress: 1) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 50, QuarkXpress: 10) CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI Prostrkání 0,005 em (aplikace Adobe: 100, QuarkXpress: 20) 4.2 Typografické míry

18 Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Její střídmé geometrické tvary vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Písmo není povoleno jakkoliv deformovat či zasahovat do jeho konstrukce. Základním písmo Officina Sans CE Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Sans CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Doplňkové písmo Officina Serif CE Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Officina Serif CE Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Základní písmo pro grafické aplikace

19 Ve zcela výjmečných případech, kdy není k dispozici originální písmo Officina Sans, mohou uživatelé kancelářských programů použít jako náhradu písmo Arial. Jeho výraznou výhodou je jeho snadná dostupnost. Proto je písmo Arial závazné pro všechny kancelářské aplikace typu Word, Excel, Power Point. Toto náhraní písmo ale není dovoleno používat v tištěných materiálech zpracovávaných grafickými studii a reklamními agenturami. (Arial lze např. použít pro počítačové prezentace a webové stránky.) Arial CE Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nadpisové písmo společnosti pro grafické aplikace

20 Na vyobrazení je znázorněn optimální poměr velikosti písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby (délce řádku). Ukázka má pouze ilustrativní charakter, hodnoty lze čitlivě přízbůsobovat dle typu a účelu textu. 0 mm 80 mm 90 mm 100 mm Officina Sans Book 8/9.6 bodů optimální šířka sloupce 80 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Officina Sans Book 9/10,8 bodů optimální šířka sloupce 90 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. Officina Sans Book 10/12 bodů optimální šířka sloupce 100 mm Základním písmem společnosti je rodina písem Officina Sans. Jeho střídmé geometrické tvary a vyvolávají představu otevřené, účelně fungující firmy. Písmo se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je Book, pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez Bold. Doplňkovým řezem je forma Italic (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci. Doplňkové písmo je Officina Serif užíváné ke zvýraznění textu a pro nadpisy. 4.5 Ukázka sazby

21 Aplikace určená pro tisk formulářů a obecně všech dokumentů, které obsahují právně závazné identifikační údaje firmy. (vzor slouží jako východisko pro tvorbu ostatních podobných dokumentů a definuje základní vizuální principy použití logotypu a grafický prvek skvrny) Tato předloha nesmí být bez identifikačních údajů (adresa sídla a zápis v OR) používána pro externí komunikaci a v žádném případě nenahrazuje speciální předlohy jako např. dopisní papíry, poznámkový blok či interní zprávu. 5.1 Obecný dokument s logotypem

22 1 Značka firmy barevná pozitivní varianta 2 Plocha pro tisk formuláře 3 Grafický prvek skvrna 30 mm 43 mm 79 mm 12 mm 30 mm mm 50 mm mm 30 mm 30 mm 5.2 Obecný dokument s logotypem rozkres

23 Dopisní papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje značku v pozitivní barevné variantě, skvrny v definovaných barvách a kontaktní údaje. Adresa příjemce, dopis a adresa odesílatele se bude dotiskovat pomocí textových šablon přímo v osobních počítačích pracovníků společnosti. 5.3 Hlavičkový papír

24 1 Adresát, datum, text Arial Regular 11 bodů, zarovnání doleva, barva černá 2 Jméno firmy a adresa Officina Serif Bold, Officina Serif, černá a pantone 3005, 9 bodů 3 Firmení iniciály a kontakty Officina Sans, Officina Sans Bold, černá a pantone 3005, 9 bodů 30 mm 43 mm 79 mm 12 mm 30 mm 13 mm 30 mm mm mezera 1 řádek mm mezera 3 řádeky mezera 5 řádků (možno modifikovat) 50 mm 160 mm 30 mm mm 48 mm 5.4 Hlavičkový papír rozkres

25 Sada DL obálek pro dopisní papíry firmy. Slouží k zasílání firemní korenspondence. Logo je vyraženo v levém horním okraji obálky. Obálku formátu DL je možné použít jak s okénkem, tak bez okénka. 5.5 Dopisní obálky DL

26 Obálky C4 a C5 slouží pro běžnou korespondenci. Obálka C4 slouží k zasílání dokumentů ve formátu A4. Na obálkách je předtištěna značka v barevném pozitivním provedení a kontakt. Na obálku C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. 5.5 Dopisní obálky C4 a C5

27 Při prezentaci firmy představují vizitky velmi důležitou součást vizuálního stylu. Vizitka obsahuje značku v barevném pozitivním provedení, skvrnu ve firemních barvách, titul, jméno a příjmení, funkci a další kontaktní údaje. Řazení kontaktních údajů se liší podle jejich množství a těmto okolnostem se vždy musí vizitka přizpůsobit. 1 Jméno - Officina Sans Bold, 9 bodů, pantone Funkce - Officina Sans, 6 bodů, černá 3 kontakt - Officina Sans, Officina Sans Bold, 8 bodů, pantone 3005 a černá 4 Adresa - Officina Serif Bold, Officina Serif, 7 bodů, černá 10 mm 30 mm 10 mm mm 40 mm 4 5mm 5.7 Vizitky

28 Poznámkový blok formátu A4 obsahuje listy linkovaného papíru (pro přehlednější psaní poznámek). Na listech je natištěna firemní značka, skvrny a www adresa. 5.8 Poznámkový blok

29 Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů formátu A4. Tisknou se kvalitním ofsetovým tiskem na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 300 g/m 2. Potisk prezentačních desek obsahuje značku v barevném pozitivním provedení a doplňkovou grafiku vizuálního stylu na podkladu. Na vodorovné chlopni je výsek pro vložení vizitky. 5.9 Desky s chlopněmi

30 Úložný šanon slouží k archivaci nebo prezentaci materiálů firmy. Grafika je navržena pro standardní velikost šanonu, který bude kašírován předtištěným ofsetovým níže zobrazeným dekorem. Součástí výbavy šanonu jsou doporučeny i samolepicí hřbetní štítky, které jsou tištěny kvalitním ofsetovým tiskem na bílém matném samolepicím papíru gramáže 80 g/m Úložný šanon s hřbetním štítkem

31 Trhací bločky lepené v hlavě slouží jako pomocný poznámkový blok. Tisknou se kvalitním ofsetovým tiskem na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 80 g/m 2. Základním formátem je čtverec o hraně 90 mm Trhací bloček

32 Administrativní razítka se používají k signování administrativních tiskovin právně závazného charakteru (objednávky, faktury, smlouvy atd.). Razítka obsahují značku společnosti v černobílém pozitivním provedení, název, adresu, IČO a DIČ. Otisky razítek jsou v základní černé barvě. 1 Logotyp - černobílá pozitivní varianta. (Výška 12mm) 2 Název firmy, kontakt a identifikace - Officina Sans Bold, 8,5 bodů, černá Razítko společnosti

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4 Základní logotyp Logotyp Fatra byl vytvořen v 60. letech 20. století. Vychází z tradice Baťovy firmy. Jeho konstrukce využívá umělecky ztvárněné modifikace kurzívy. Logotyp je vyvážený, konstrukčně zdařilý,

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

Logomanuál Alžběta Zapletalová

Logomanuál Alžběta Zapletalová Logomanuál Alžběta Zapletalová Úvod Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU ÚVOD Registrace a autorská práva. LOGOTYP Barevná, černobílá a polotónová podoba logotypu. Rozkres logotypu a rozkres logotypu v segmentu. Příklady umístění

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu. turistické destinace Živý kraj

Manuál jednotného vizuálního stylu. turistické destinace Živý kraj Manuál jednotného vizuálního stylu turistické destinace Obsah 1.0 Úvod 01.01 Jednotný vizuální styl 01.02 Jak pracovat s manuálem 2.0 Značka 02.01 Obchodní jméno 02.02 Barevné a černobílé provedení 02.03

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Leinweberová Lucie. Logomanuál

Leinweberová Lucie. Logomanuál Leinweberová Lucie Logomanuál Logotyp I. varianta Barevný Černobílý Stupně šedi II. varianta Barevný Černobílý Stupně šedi Grafická definice I. varianta Konstrukční síť I. varianta II. varianta Ochraná

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více