46 Benz R. Památník z Beethovenových slov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "46 Benz R. Památník z Beethovenových slov"

Transkript

1 598 Artoday Současné světové umění 56 Aspelund L. O pěveckém umění 1 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů 317 Babouk S. Encyklopedie světového malířství 140 Bachtík J. Shakespeare a hudba 334 Bajer J. Sovětská hudební kultura 367 Bajer J. Sovětská hudební kultura 90 Bartoš J. Z. Čtení o hudebních formách 163 Bartoš J. Z. Hudební nástroje 84 Barvík M. Skladatelé jdou s lidem 128 Barvík M. Sto slavných skladatelů 2 Barvík M. Základy nauky o hudbě 287 Batala O. Svět z hlíny 596 Baťková R. Umělecké památky Prahy 198 Bednář K. Pohádky za oponou 194 Bednář Karel Piano jde do světa 46 Benz R. Památník z Beethovenových slov 101 Beran J.,Čermák J. Základy houslové techniky 89 Beránek V. Hudební čítanka 231 Beránek-Brychta Malá hudební abeceda 371 Berkovec-Petrovský Praha plná hudby 215 Bernstein L. Hudbou k radosti 321 Bianki V. Lesní noviny 3 Blažek V. Mozart 474 Böhm Č. Skalničky a skalky

2 305 Böhmová Z. Kapitoly z dějin klavírních škol 124 Böhmová- Grünfeldová Postup při výběru klavírní literatury 74 Bonhard- Prach Piana a pianina 481 Bor V. Operní večery 488 Bor V. Operní večery 515 Bor V. Operní večery 265 Borová M. Příprava nadaných dětí předškolního věku 120 Braun Kuks 211 Brožek- Maleček Výtvarná výchova v 9. ročníku 447 Brukner J. Obrazárna 220 Buchner A Hudební nástroje národů 335 Buchner A. Oskar Nedbal 544 Buchner A. Oskar Nedbal 351 Budiš R. Umět je rozeznít 196 Burda- Křížala V. Novák 453 Burian E.F Nejen o hudbě 274 Burian J. Okna katedrály sv. Víta 4 Burian K. V. Musorgskij život a dílo 217 Burian K.V. A. Toscanini 385 Burian K.V. Hudba domova 726 Burghauser J. Slavní čeští dirigenti 253 Burjanek J. Hudební myšlení 191 Burjanek J. Otakar Zich 182 Burney Ch. Hudební cestopis 18. věku 199 Čajkovský P.I. Dopisy

3 469 Čáp J. Psychologie pro učitele 553 Čáp J. Psychologie pro učitele 183 Čapková B. Z jabkenické myslivny 65 Casals J. Hovory s Pablem Casalsem 387 Čech-Kaňka Pišme správně česky 6 Čeněk B. Dětská učebnice zpěvu 200 Černohorská M. Leoš Janáček 370 Černušák G. Dějiny evropské hudby 259 Černušák J. Dějiny evropské hudby 366 Černý F. Měnivá tvář divadla 717 Cerretiová P.N. Kouzelný provázek z papíru 584 Chasins A. Hovory o pianistech 96 Chopin F. Listy rodině a přátelům 603 Cikánová K. Malujte si s námi 218 Čtvrtek V. Pohádková muzika 541 Čubrda Z. Severočeská grafika 656 Daniel J. Intonační cvičení I. 657 Daniel J. intonační cvičení II. 395 Daniel L. Intonační cvičení I Derek L Mistrovství v Adobe Photoshop 227 Doležal A. Klarinetový tón a jeho vývoj 245 Doležal A. Metodický postup výuky hry na klarinet 60 Doležalová E. Praktická methodika hry na klavír 7 Doležil M. Boleslav Vomáčka 9 Doležil M. Intonace a elementární rytmus

4 148 Dolinský A. Hudební nauka 1.díl 159 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl 177 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl-a)b)d)e) 282 Dolinský A. Hudební nauka II. 386 Dolinský A. Hudební nauka II. 190 Dostal Dějiny hudby na LŠU 347 Dostal J. Dítě u klavíru 197 Dubecký K. ABC mladého posluchače hudby 389 Ďurič V. Úvod do pedagogické psychologie 8 Dušková E. Velký zpěvník písní SSSR 358 Dvorská P. Současná monumentální tvorba 272 Einhornovi M.aE. Praha zalitá sluncem 525 Erben K.J. Prostonárodní písně a říkadla 81 Feřt J. Hudební nauka 110 Fiala V. Edgar Degas 201 Fikrle R. Portréty 202 Fikrle R. Portréty 151 Filipovský O. Estetika hry klavírní 137 Fischer E. O potřebě umění 723 Franěk M. Hudební psychologie 690 Freese A. Nová zvířátka z korálků 61 Fučík J. Politické články a polemiky 2 x 10 Gát J. Technika klavírní hry 507 Gelner J. Národní zpěvník a)b)c)d)e)f)g)h)i)j) 610 Gombrick E.H. Příběh umění

5 175 Gregor V. Česká a slovenská dram.tvorba pro děti 659 Grigorová V. Hudební nauka 658 Grigorová V. Základní hudební znalosti 326 Gudiol J. El Greco 360 Haas F. Architektura 20.století 420 Hála V. Základy aranžování moderní pop.hudby 600 Hansenová B. Malujeme na hedvábí 284 Hanslick E. O hudebním krásnu 595 Hardy W. Secese 689 Harris D. Kaligrafie 216 Herzfeld F. Karajan 114 Hetteš K. Dürer 11 Hilmera O. Cvičebnice zpěvu 611 Hollar Česká grafika 20.století 213 Holzknecht V. Bach a synové 75 Holzknecht V. Claude Debussy 126 Holzknecht V. Česká filharmonie 64 Holzknecht V. Jaroslav Ježek 454 Holzknecht V. Jaroslav Ježek 165 Holzknecht- Poš Kniha o hudbě 365 Homola M. Psychologie a práce ředitele školy 579 Horák A. O Slovanech úplně jinak 12 Hostomská A. Opera 125 Hostomská A. Opera 320 Hostomská A. Příběhy,pohádky a pověsti paní Hudby

6 34 Hrobský K. Hudební slovník 343 Hrůza J. Slovník soudobého urbanismu 70 Hůla Z. Nauka o harmonii 62 Hůla Z. Nauka o kontrapunktu 13 Hůla Z. Učebnice základů nauky 71 Hůla Z. Úlohy k nauce o harmonii 520 Hurník I. Sláva,jsi umělec 527 Hurník I. Sláva,jsi umělec 669 Hurník I. Tajemství hudby odtajněno 178 Husička- Bezděch Využijte lépe svůj magnetofon 35 Hutter J. Rozbor klavírního tria B. Smetany 209 Insea Výtvarná výchova pro budoucnost 473 Ivanov M. Požár ND 451 Janeček O. Zázračná muzika 419 Jeremiáš O. Praktické pokyny k dirigování 421 Jeremiáš O. Praktické pokyny k instrumentaci 514 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 517 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 531 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 532 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 533 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 438 Jůzlová V. Práce u klavíru 440 Jůzlová V. Práce u klavíru 304 Kamilarov E. O technice levé ruky houslisty 57 Karásek B. W. A. Mozart

7 77 Karásek B. W. A. Mozart 303 Karásek B. W. A. Mozart 552 Karltová L. Kurs psaní na stroji 719 Kelby S. In designe CS a CS2 359 Kiškin Alšovské studie 100 Klement M. Nástroje symfonického orchestru 73 Kofroň J. Učebnice harmonie 427 Kofroň J. Učebnice harmonie 432 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu 443 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu 506 Köhler J. Umění kytarové hry 668 Kohlová M. 200 výtvarných činností 582 Kohoutek C. Hudební kompozice 471 Kohoutek F. Houslová hra ve světle houslové vědy 113 Konečný D. Alex. Dejneka 337 Konečný D. Umění věků 479 Kopecký E. Pěvci ND 292 Kotmel B. Houslový soubor na LŠU 616 Kouba J. ABC hudebních slohů 309 Kovačevičová- Schreiber Ludové plastiky 475 Kovářík V. Besedy 562 Kovářík V. Literární toulky Prahou 133 Kozák J. a kol. Čsl.koncertní umělci a kom. Soubory 363 Kožík F. Josef Mánes 205 Kratochvíl M.V. Podivuhodné příběhy J Kornela

8 728 Kraus J. a kolektiv Nový akademický slovník cizích slov 526 Kubátová H. Herci zpívají 104 Kubíček A. Boh. Hypšman 88 Kulínský B. Intonace 490 Kuna M. Václav Talich 493 Kuna M. Václav Talich 222 Kundera L. Beethovenovy klavírní sonaty-rozbor 153 Kundera L. Jar. Kvapil- profily 15 Kundera L. Klavírní prstoklad 14 Kundera L. L. van Beethoven 344 Kurková L. Říkáme si, zpíváme si, tancujeme 400 Kurková-Eben Hrajeme si na obrázky 16 Kurz V. Postup při vyučování hře na klavír 237 Květ-Drdla Houslový virtuoz a skladatel 486 Lacina O. Problémy zpěvního hlasu 117 Lamač M. David 558 Langer J. Naše lidové stavby 193 Larousse Umění pravěku a středověku 236 Larousse Umění renesance a baroka 219 Larousse Umění středověku 534 Lecaldano P. Vincent van Gogh I. 535 Lecaldano P. Vincent van Gogh II. 255 Lenin V.I. Spisy 246 Lenin V.I. Stát a revoluce 729 Liebman D. Technika hry na saxofon

9 628 Lisá D. Hudební nauka I.,II. 434 Lisická H. Pověsti starých měst 72 Liška- Götz Za slávou české hudby 599 Losos L. Technika malby 134 Lunačarskij A. V. Umění a revoluce 20 Lýsek F. Dětský sborový zpěv 21 Lýsek F. Dětský sborový zpěv 132 Lýsek F. Hudební aktivita mládeže 22 Lýsek F. Hudební prvouka, hudebnost a zpěvnost 17 Lýsek F. Hudebnost a její význam 18 Lýsek F. Nápěvková intonace 19 Lýsek F. Úvod do hudebně výchovné praxe 23 Lýsek F. Vokální intonace a rytmus 604 Malotín F. Příčná flétna (metodika) 44 Mařák J., Nopp V. Housle 417 Marco J. O grafice I. 418 Marco J. O graficeii. 91 Mařík A. Pěvecké metody a falzetový výcvik 410 Markl J. Lidové hudební nástroje v ČSSR 115 Maruki I. Hirošima 146 Marx- Engels O umění a literatuře 257 Marx-Engels Manifest komunistické strany 3x 394 Medek I. Hádejte 10x 280 Melkus L. Rozvoj dětské hud. Představivosti 500 Mencl V. Lidová architektura v Československu

10 243 Meynellová E.H. Malá kronika A.M.Bachové 207 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech 339 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech 59 Micka J. Hra na housle 279 Micka J. Hra na housle 330 Micka J. Kniha o houslích 373 Micka J. Knížka o houslích 111 Míčko M. Jan Kojan 83 Mikoda B. Plzenští skladatelé 715 Mládek I. Zpěvník 68 Modr A. Hudební nástroje 455 Modr A. Hudební nástroje 456 Modr A. Hudební nástroje 24 Mora V. Rumunská píseň 109 Morstadt V. Popisný seznam grafického díla 612 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury I. 613 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury II. 565 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství 566 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství 164 Mrázková M.- Kukleta K. K otázkám kultury pohybu umělce 97 Nejedlý Z. Richard Wagner 352 Nejedlý Z. Umění staré a nové 121 Němcová B. Babička 476 Noha J. Buď rád 452 Nováček Z. Kapitoly z hudební estetiky

11 247 Nožičková-Lászlová Společenské vědomí 403 Nýdl M. Současná známková tvorba 25 Očadlík M. K. B. Jirák 154 Očadlík M. K. B. Jirák 50 Očadlík M. Svět orchestru I. 294 Ochryměrek-Tichý Návštěva mezi obrazy 431 Oliva J. Severní Čechy v lidové písni 496 Oliva-Pazderka Severní Čechy v lidové písni 707 Olmedo S.G. Jak malovat postel 687 Owusn H. Všechny mandaly světa 260 Paclt J. Slovník světových skladatelů 550 Pacovský J. Než se zvedne opona 547 Pásková O. Základy klasického tance 437 Pavlík-Uher Dialog tvarů 706 Pazdera J. Vybrané kapitoly z houslové metodiky 119 Pečírka J. Karel Dvořák 444 Pečman R. Josef Mysliveček 361 Pijoan J. Dějiny umění 369 Pijoan J. Dějiny umění 423 Pijoan J. Dějiny umění 651 Pijoan J. Dějiny umění XI. 341 Pijoan J. Dějiny umění I. 350 Pijoan J. Dějiny umění II. 459 Pijoan J. Dějiny umění IX. 388 Pijoan J. Dějiny umění V.

12 402 Pijoan J. Dějiny umění VI. 415 Pijoan J. Dějiny umění VII. 497 Pijoan J. Dějiny umění X. 278 Pilka J. Hudební kaleidoskop 384 Pilka J. Hudební kaleidoskop 480 Pilka J. Hudební kaleidoskop 489 Pilka J. Hudební kaleidoskop 478 Pilka J. Království tónů 511 Pilka J. Království tónů 482 Pilka J. Zaostřené na hudbu 491 Pilka J. Zaostřené na hudbu 41 Plavec J. František Škroup 495 Plevka B. Severočeské hudební kapitoly 130 Plicka K. Český zpěvník 509 Plicka-Svolinský Český rok 362 Pochl E. Pražské paláce 275 Pochl E. Svatovítský poklad 129 Podešva J. Současná hudba na západě 67 Pohanka J. Dějiny české hudby v příkladech 372 Poledňák I. ABC učitele hudební výchovy 554 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby 555 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby 573 Poledňák I. Mně všechno 2x aneb o J.Stivínovi 641 Poš V. Nová intonace,rytmus,sluchová výchova 556 Praveček J. Dechový orchestr

13 426 Praveček J. Instrumentationslehre für Orchester 269 Pražák P. Malá preludia I. 529 Preiss P. Italští umělci v Praze 314 Preiss P. Michelangelo-kresby 589 Prette M.C. Tvořivost,tvar,barva 477 Psůtková Z. Jak jsou v mé paměti 26 Puccini G. Bohéma 263 Putna F. Pozoun 262 Putna F. Vznik a podstata tónu u tenorového pozounu 63 Racek J. Česká hudba 55 Racek J. Středověká hudba 319 Rada P. Kniha o technikách keramiky 382 Renčová Z. Hrajeme si pohádky 563 Ribarič R. Vývoj evropského notopisu 404 Říha J. Sborový zpěv v hodinách HV 392 Risinger K. Hierarchie hudebních celků 646 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově 647 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově 642 Roeselová V. Řady a projekty ve VV 681 Roeselová V. Techniky ve výtvarné výchově 76 Roland. G. F. Händel 127 Rosner R. Bel canto a moderní hlas. Pedagogika 176 Rychnovský J. Život- dílo- tvorba 277 Rys J. Vteřiny z polí, luk a strání 28 Sádecký Z. O některých otázkách estetiky

14 685 Samobylová- Vondrušková Drátované drobnosti 633 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 2x 671 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 5.díl 640 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním 670 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním IV. 708 Sanmignel D. Jak malovat akrylovými barvami 300 Sáva -Šabouk Člověk a umění v struktuře světa 590 Schleellová Z.A. Nové kouzelné origami a) b) 688 Scoulidon Figurky z barevných bužírek 208 Sedlák F. Naučíme zpívat všechny děti? 355 Sedlák F. Nové cesty hudební výchovy 42 Sibík E. Tanec v nás i mimo nás 308 Simonides J. Výtvarné nápady pro šikovné ruce 32 Šín O. Nauka o harmonii II. díl 672 Skibin V.N. Vývoj a postavení rukou při hře na housle 583 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků 585 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků 383 Slabý-Fišer-Noll O Ladičkovi a pěti princeznách 667 Slavíková-Slavík Výtvarné čarování 331 Složil A. Maďarská hudební výchova 45 Smetana B. Články z r Smith R. Encyklopedie výtvarných technik a nápadů 654 Smolka J. Dějiny hudby 160 Šolc M. Tajemství akordových značek 429 Šolc M. Tajemství akordových značek

15 66 Solovcová L. Giuseppe Verdi 299 Souček L. Co zavinil Gutenberg 180 Špálová S. Il divino boemo 31 Špelda A. Jindřich Jindřich 69 Spilka F. Sluchová cvičení 105 Spurný J. Otto Eckert 206 Šrom K. Orchestr a dirigent 214 Šrom P. Ančerl 643 Staněk-Linc Figurální kresby 79 Stanislavskij K. S. Můj život v umění 399 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru 485 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru 412 Štědroň B. L. Janáček v obrazech 122 Stehlík F. Litomyšl 577 Stibor M. Fotografie pro LŠU 442 Stravinskij I. Osobnost, dílo, názory 106 Švabinský M. Na Slovensku 336 Švábová-Fedor Programová učebnice intonace 696 Svěrák-Uhlíř Když se zamiluje kůň 223 Svoboda -Trojan Vývoj české a slovenské hudby-3x 123 Svoboda- Tučková Putování Československem 727 Sychra A. Estetika Dvořákovy symfonické tvorby 29 Sychra A. Leoš Janáček 30 Sychra A. Stranická hudební kritika 316 Sýkora J.V. Hudba evropského severu

16 353 Sýkora J.V. Hudba evropského severu 457 Sýkora V.J. Dějiny klavírního umění 416 Sýs-Pelc Návštěvy v ateliérech 86 Szabolzoi B. Život Bély Bartóka 548 Tarasov I. Klasický tanec 53 Tauber S. Můj hudební svět 181 Teichman J. Průkopníci české hudby 519 Teissig K. Technika kresby 724 Tichá L. Slyšet a myslet u klavíru 52 Tobel R. Pablo Casals 135 Tolstoj L. N. Co je umění 187 Tomeš A. A. Slavíček 665 Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů 406 Uždil J Čáry máry klikyháky 301 Uzdil J. Výtvarný projev a výchova 145 Vačkář V., Vačkář J. Instrumentace 173 Válek Italské hudební názvosloví 623 Válek J. Hudební názvosloví 285 Válek J. Italské hudební názvosloví 225 Váňová-Hurník-Foll Svět je samá pohádka 136 Vanslov V. V. Problém krásna 295 Vařechová M. Hudební výchova pro 7.roč. 430 Veleta M. Kapitoly o hudbě Orientu 501 Veleta M. Pražská studijní léta J.Plavce 107 Vik K. Popisný seznam grafického díla

17 116 Vik K. Tvář vlasti 407 Vimr V. Malá galerie českých malířů 270 Viskupová B. Hudba a pohyb 621 Viskupová B. Hudba a pohyb 662 Voborník B. Povídáme si o hudebních skladatelích 574 Volek J. Struktura a osobnosti hudby 340 Volek-Jareš Dějiny české hudby v obrazech 36 Vosyka V. Smetanův odkaz 85 Vosyka V. Smetanův odkaz 58 Votoček E. Hudební slovník 581 Vrkočová L. Setkání "Aléta běží" 528 Vysloužil J. Muzikologické rozpravy 92 Waldorff J. Hudba a její tajemství 224 Wenig J. Byli v Praze 492 Wenig J. Byli v Praze 510 Wittlich J. Česká secese 33 Wünsch R. Hudební tabule 549 Zádřová M. Základy taneční gymnastiky 357 Zenger Z.M. Česká heraldika 521 Zenkl L. ABC hudební bauky 718 Zenkl L. ABC hudební nauky 614 Zenkl L. ABC hudební nauky 3x 170 Zhoř I. Člověk a výtvarné umění 379 Žídek F. Čeští houslisté tří století 401 Žídek F. Čeští houslisté tří století

18 487 Žídek F. Čeští houslisté tří století 494 Zoltai D. Dějiny hudební estetiky 368 Zrzavý J. Anatomie pro výtvarníky výroč.zpráva Městské hud.školy v Rci n.l. 615 ABC hudebních forem 709 Adobe fotostop 523 Almanach písňových textů 686 Anagram-Zvířátka z korálků 602 Anatomie člověka 700 Architektura českých zemí - Klasicismus 699 Architektura českých zemí- Baroko 703 Architektura českých zemí- Moderní 701 Architektura českých zemí- Renesance 702 Architektura českých zemí- Secese 698 Architektura českých zemí-gotika 608 Atlas měst 576 Autoatlas Střední Evropy 179 Avantgarda bez legend a mýtů 398 Česká hudba světu,svět české hudbě 649 České a slovenské hity 20.století II.díl 648 České a slovenské hity 20.století I.díl 652 České a slovenské hity 20.století III.díl 660 České a slovenské hity 20.století IV. Díl 661 České a slovenské hity 20.století V. díl 468 České malířství 19.století-komplet obrazů

19 462 České malířství 20. století 464 České malířství gotika,raná renesance 463 České malířství manýrismus, barok 568 České výtarné umění II. 567 České výtvarné umění I. 273 Československo 131 Československý hudební slovník 147 Československý hudební slovník 470 Československý slovník 512 Čeští skladatelé současnosti 513 Čeští skladatelé současnosti 267 Dějiny české hudební kultury 422 Dějiny české hudební kultury 663 Dějiny českého výtvarného umění I. 498 Dějiny československého výtvarného umění 499 Dějiny československého výtvarného umění 342 Dějiny ruského umění 605 Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění II. 390 Dětské loutkové divadlo 276 Dílo a osobnost 150 Dílo Z. Fibicha- seznam 293 Díloé a osobnost II. 557 Edvard Munch

20 311 Encyklopedie českého výtvar. Umění 530 Encyklopedie jazzu a populár. hudby 545 Encyklopedie jazzu a populár. hudby 171 Ermitáž 17. a 18. století 322 Filozofický slovník 673 Hity do 3.tisíciletí I.díl 674 Hity do 3.tisíciletí II.díl 675 Hity do 3.tisíciletí III.díl 682 HN pro malé i větší muzikanty I. 683 HN pro malé i větší muzikanty II. 524 Hrady a zámky 537 Hrady a zámky 483 Hudba v českých dějinách od stř.do nové d. 226 Hudební adresář 617 Hudební nauka pro 2. ročník 17x 618 Hudební nauka pro 3.ročník 18x 619 Hudební nauka pro 4.ročník 15x 439 Hudební názvosloví 655 Hudební pojmy 377 Hudební výchova 296 Hudební výchova pro 8.roč. 413 Ilustrovaný encyklopedický slovník 425 Ilustrovaný encyklopedický slovník 448 Ilustrovaný encyklopedický slovník 710 In design 2

21 697 Informatika a výpočetní technika 712 Já a písnička 678 Já, písnička II. 677 Já,písnička 694 Já,písnička II. 693 Já,písnička I. 695 Já,písnička III. 705 Jak dělat keramickou sochu 435 Jihočeská klenotnice 601 Kaligrafie 653 Keramik,technologie a materiály 502 Klavír a lidé 632 Království houslového klíče 212 Kresba-malba-grafika pro LŠU 592 Kreslíme, malujeme, modelujeme 405 Krušné hory 704 Křížková výšivka 268 Kulturní adresář ČSR 597 Kulturní památky poklady pod zášt. Unesco 210 Lexikon der Kunst 252 Lexikon der Kunst 329 Lexikon der Kunst 346 Lexikon der Kunst 374 Lexikon der Kunst 627 Malované písničky 8x

22 266 Malý encyklopedický slovník A-Z 356 Mezinár. Umělecká výstava 466 Mistr Theodorik 186 Mistrovská díla z Louvru 636 Mladí muzikanti 1.díl 10x 637 Mladí muzikanti 2.díl 10x 635 Mladí muzikanti 3.díl 638 Mladí muzikanti 3.díl 620 Muzica viva in schule 631 Muzikanti,co děláte 414 Nad hlavami zástupů 591 Námět ve výtvarné výchově 174 Návody k výtvarným pracím 575 Německo-český slovník 684 Originální scoubidon,náramky řetízky 167 Pazderkův hudební slovník naučný 625 Pějme píseň píseň II. 624 Pějme píseň dokola 446 Piccaso v Československu 692 Písničky s omalovánkou 680 Písničky z muzikálů a hudebních filmů II. 679 Písničky z muzikálů a hudebních filmů 458 Počáteční vyučování klavírní hry 716 Point shop 99 Poslech hudby- průvodní slovo

23 161 Poslouchejte s námi 228 Poslouchejte s námi 461 Praha-plán Prahy 572 Pravidla českého pravopisu 634 Průvodce výtvarným uměním II.,III.,V. 87 Přehled právních předpisů z oboru školství 325 Puškinovo muzeum 522 Rhythm blues 289 Rok české hudby Ruskij musej 409 Sborník prací PF v Olomouci 98 Sborník 150 let pražské konservatoře 261 Sborník JAMU- O interpretaci staré hudby 185 Sborník Janáčkovy AMU 38 Sborník na paměť 125. výr. konservatoře 378 Sborník prací PF v Olomouci 408 Sborník prací PF v Olomouci 39 Sborník statí o V. B. Aimovi 37 Sborník Vítězslava Nováka 546 Severní Čechy v lidové písni 630 Sláva,už jsi umělec 393 Slavná minulost německé hudby 607 Slovníček hudebních osobností 644 Slovníček hudebních osobností 580 Slovníček základních hudebních pojmů

24 645 Slovníček základních hudebních pojmů 639 Slovník české hudební kultury 375 Slovník vědeckého komunismu 380 Spisovný slovník češtiny 411 Státní hymna SSSR 204 Stavba hudebních nástrojů 609 Svět orchestru 20.století 333 Svět. Social. Soustava 332 Svět.social.soustava 397 Světem hudebních nástrojů 713 Světové dějiny umění 650 Světové evergreeny 676 Světové evergreeny 348 Škola a vzdělávání soc. společnosti 424 Techniky grafického umění 436 Teorie a praxe komunistické výchovy 460 Teorie a praxe komunistické výchovy 433 Umění 19.a20. století 540 Umění lid.tesařů,kameníků a sochařů 445 Vermeer 234 Vlastivědný sborník1969 Litoměřicko 168 Výtvarná díla a tvořivost 593 Výtvarná výchova I. 594 Výtvarná výchova II. 725 Výtvarné umění III+publikace

25 264 Základy marxismu-leninismu 78 Základy marxistické filosofie 691 Zpěvník pro HN-Když se zamiluje kůň 711 Zpěvník pro I. stupeň ZŠ 381 Zpívající psíci 714 Zvířátka z korálků III.

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

Přír. Signatura Autor Titul Žánr, charakteristika číslo

Přír. Signatura Autor Titul Žánr, charakteristika číslo 3333 13/F-G,14/A-F Star, D.... a jejich touhy 244 17/G Kochánek, L. 1 000 česko-slovenských nej Encyklopedie 3132 6/E-G, 7/A-D Humplík, A. 1. máj v České poesii a próze 3540 17/E Rex, D. 100 návodů pro

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

> / { ³ { ` Þ Û «ÞLÕ >Ä

> / { ³ { ` Þ Û «ÞLÕ >Ä 2 INFORMACE / INZERCE říjen 2012 Výběr z vlastivědných akcí PI Kam v říjnu na procházku? Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz. (Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4.

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. Čapek Karel Povídky z jed.a druh. kapsy 34.- 5. Remargue

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N.

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N. číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N. Mr, Popularity (8) 25,- stopy hrůzy 813. Adams N. Pod maskou

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více