46 Benz R. Památník z Beethovenových slov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "46 Benz R. Památník z Beethovenových slov"

Transkript

1 598 Artoday Současné světové umění 56 Aspelund L. O pěveckém umění 1 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů 317 Babouk S. Encyklopedie světového malířství 140 Bachtík J. Shakespeare a hudba 334 Bajer J. Sovětská hudební kultura 367 Bajer J. Sovětská hudební kultura 90 Bartoš J. Z. Čtení o hudebních formách 163 Bartoš J. Z. Hudební nástroje 84 Barvík M. Skladatelé jdou s lidem 128 Barvík M. Sto slavných skladatelů 2 Barvík M. Základy nauky o hudbě 287 Batala O. Svět z hlíny 596 Baťková R. Umělecké památky Prahy 198 Bednář K. Pohádky za oponou 194 Bednář Karel Piano jde do světa 46 Benz R. Památník z Beethovenových slov 101 Beran J.,Čermák J. Základy houslové techniky 89 Beránek V. Hudební čítanka 231 Beránek-Brychta Malá hudební abeceda 371 Berkovec-Petrovský Praha plná hudby 215 Bernstein L. Hudbou k radosti 321 Bianki V. Lesní noviny 3 Blažek V. Mozart 474 Böhm Č. Skalničky a skalky

2 305 Böhmová Z. Kapitoly z dějin klavírních škol 124 Böhmová- Grünfeldová Postup při výběru klavírní literatury 74 Bonhard- Prach Piana a pianina 481 Bor V. Operní večery 488 Bor V. Operní večery 515 Bor V. Operní večery 265 Borová M. Příprava nadaných dětí předškolního věku 120 Braun Kuks 211 Brožek- Maleček Výtvarná výchova v 9. ročníku 447 Brukner J. Obrazárna 220 Buchner A Hudební nástroje národů 335 Buchner A. Oskar Nedbal 544 Buchner A. Oskar Nedbal 351 Budiš R. Umět je rozeznít 196 Burda- Křížala V. Novák 453 Burian E.F Nejen o hudbě 274 Burian J. Okna katedrály sv. Víta 4 Burian K. V. Musorgskij život a dílo 217 Burian K.V. A. Toscanini 385 Burian K.V. Hudba domova 726 Burghauser J. Slavní čeští dirigenti 253 Burjanek J. Hudební myšlení 191 Burjanek J. Otakar Zich 182 Burney Ch. Hudební cestopis 18. věku 199 Čajkovský P.I. Dopisy

3 469 Čáp J. Psychologie pro učitele 553 Čáp J. Psychologie pro učitele 183 Čapková B. Z jabkenické myslivny 65 Casals J. Hovory s Pablem Casalsem 387 Čech-Kaňka Pišme správně česky 6 Čeněk B. Dětská učebnice zpěvu 200 Černohorská M. Leoš Janáček 370 Černušák G. Dějiny evropské hudby 259 Černušák J. Dějiny evropské hudby 366 Černý F. Měnivá tvář divadla 717 Cerretiová P.N. Kouzelný provázek z papíru 584 Chasins A. Hovory o pianistech 96 Chopin F. Listy rodině a přátelům 603 Cikánová K. Malujte si s námi 218 Čtvrtek V. Pohádková muzika 541 Čubrda Z. Severočeská grafika 656 Daniel J. Intonační cvičení I. 657 Daniel J. intonační cvičení II. 395 Daniel L. Intonační cvičení I Derek L Mistrovství v Adobe Photoshop 227 Doležal A. Klarinetový tón a jeho vývoj 245 Doležal A. Metodický postup výuky hry na klarinet 60 Doležalová E. Praktická methodika hry na klavír 7 Doležil M. Boleslav Vomáčka 9 Doležil M. Intonace a elementární rytmus

4 148 Dolinský A. Hudební nauka 1.díl 159 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl 177 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl-a)b)d)e) 282 Dolinský A. Hudební nauka II. 386 Dolinský A. Hudební nauka II. 190 Dostal Dějiny hudby na LŠU 347 Dostal J. Dítě u klavíru 197 Dubecký K. ABC mladého posluchače hudby 389 Ďurič V. Úvod do pedagogické psychologie 8 Dušková E. Velký zpěvník písní SSSR 358 Dvorská P. Současná monumentální tvorba 272 Einhornovi M.aE. Praha zalitá sluncem 525 Erben K.J. Prostonárodní písně a říkadla 81 Feřt J. Hudební nauka 110 Fiala V. Edgar Degas 201 Fikrle R. Portréty 202 Fikrle R. Portréty 151 Filipovský O. Estetika hry klavírní 137 Fischer E. O potřebě umění 723 Franěk M. Hudební psychologie 690 Freese A. Nová zvířátka z korálků 61 Fučík J. Politické články a polemiky 2 x 10 Gát J. Technika klavírní hry 507 Gelner J. Národní zpěvník a)b)c)d)e)f)g)h)i)j) 610 Gombrick E.H. Příběh umění

5 175 Gregor V. Česká a slovenská dram.tvorba pro děti 659 Grigorová V. Hudební nauka 658 Grigorová V. Základní hudební znalosti 326 Gudiol J. El Greco 360 Haas F. Architektura 20.století 420 Hála V. Základy aranžování moderní pop.hudby 600 Hansenová B. Malujeme na hedvábí 284 Hanslick E. O hudebním krásnu 595 Hardy W. Secese 689 Harris D. Kaligrafie 216 Herzfeld F. Karajan 114 Hetteš K. Dürer 11 Hilmera O. Cvičebnice zpěvu 611 Hollar Česká grafika 20.století 213 Holzknecht V. Bach a synové 75 Holzknecht V. Claude Debussy 126 Holzknecht V. Česká filharmonie 64 Holzknecht V. Jaroslav Ježek 454 Holzknecht V. Jaroslav Ježek 165 Holzknecht- Poš Kniha o hudbě 365 Homola M. Psychologie a práce ředitele školy 579 Horák A. O Slovanech úplně jinak 12 Hostomská A. Opera 125 Hostomská A. Opera 320 Hostomská A. Příběhy,pohádky a pověsti paní Hudby

6 34 Hrobský K. Hudební slovník 343 Hrůza J. Slovník soudobého urbanismu 70 Hůla Z. Nauka o harmonii 62 Hůla Z. Nauka o kontrapunktu 13 Hůla Z. Učebnice základů nauky 71 Hůla Z. Úlohy k nauce o harmonii 520 Hurník I. Sláva,jsi umělec 527 Hurník I. Sláva,jsi umělec 669 Hurník I. Tajemství hudby odtajněno 178 Husička- Bezděch Využijte lépe svůj magnetofon 35 Hutter J. Rozbor klavírního tria B. Smetany 209 Insea Výtvarná výchova pro budoucnost 473 Ivanov M. Požár ND 451 Janeček O. Zázračná muzika 419 Jeremiáš O. Praktické pokyny k dirigování 421 Jeremiáš O. Praktické pokyny k instrumentaci 514 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 517 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 531 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 532 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 533 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách 438 Jůzlová V. Práce u klavíru 440 Jůzlová V. Práce u klavíru 304 Kamilarov E. O technice levé ruky houslisty 57 Karásek B. W. A. Mozart

7 77 Karásek B. W. A. Mozart 303 Karásek B. W. A. Mozart 552 Karltová L. Kurs psaní na stroji 719 Kelby S. In designe CS a CS2 359 Kiškin Alšovské studie 100 Klement M. Nástroje symfonického orchestru 73 Kofroň J. Učebnice harmonie 427 Kofroň J. Učebnice harmonie 432 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu 443 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu 506 Köhler J. Umění kytarové hry 668 Kohlová M. 200 výtvarných činností 582 Kohoutek C. Hudební kompozice 471 Kohoutek F. Houslová hra ve světle houslové vědy 113 Konečný D. Alex. Dejneka 337 Konečný D. Umění věků 479 Kopecký E. Pěvci ND 292 Kotmel B. Houslový soubor na LŠU 616 Kouba J. ABC hudebních slohů 309 Kovačevičová- Schreiber Ludové plastiky 475 Kovářík V. Besedy 562 Kovářík V. Literární toulky Prahou 133 Kozák J. a kol. Čsl.koncertní umělci a kom. Soubory 363 Kožík F. Josef Mánes 205 Kratochvíl M.V. Podivuhodné příběhy J Kornela

8 728 Kraus J. a kolektiv Nový akademický slovník cizích slov 526 Kubátová H. Herci zpívají 104 Kubíček A. Boh. Hypšman 88 Kulínský B. Intonace 490 Kuna M. Václav Talich 493 Kuna M. Václav Talich 222 Kundera L. Beethovenovy klavírní sonaty-rozbor 153 Kundera L. Jar. Kvapil- profily 15 Kundera L. Klavírní prstoklad 14 Kundera L. L. van Beethoven 344 Kurková L. Říkáme si, zpíváme si, tancujeme 400 Kurková-Eben Hrajeme si na obrázky 16 Kurz V. Postup při vyučování hře na klavír 237 Květ-Drdla Houslový virtuoz a skladatel 486 Lacina O. Problémy zpěvního hlasu 117 Lamač M. David 558 Langer J. Naše lidové stavby 193 Larousse Umění pravěku a středověku 236 Larousse Umění renesance a baroka 219 Larousse Umění středověku 534 Lecaldano P. Vincent van Gogh I. 535 Lecaldano P. Vincent van Gogh II. 255 Lenin V.I. Spisy 246 Lenin V.I. Stát a revoluce 729 Liebman D. Technika hry na saxofon

9 628 Lisá D. Hudební nauka I.,II. 434 Lisická H. Pověsti starých měst 72 Liška- Götz Za slávou české hudby 599 Losos L. Technika malby 134 Lunačarskij A. V. Umění a revoluce 20 Lýsek F. Dětský sborový zpěv 21 Lýsek F. Dětský sborový zpěv 132 Lýsek F. Hudební aktivita mládeže 22 Lýsek F. Hudební prvouka, hudebnost a zpěvnost 17 Lýsek F. Hudebnost a její význam 18 Lýsek F. Nápěvková intonace 19 Lýsek F. Úvod do hudebně výchovné praxe 23 Lýsek F. Vokální intonace a rytmus 604 Malotín F. Příčná flétna (metodika) 44 Mařák J., Nopp V. Housle 417 Marco J. O grafice I. 418 Marco J. O graficeii. 91 Mařík A. Pěvecké metody a falzetový výcvik 410 Markl J. Lidové hudební nástroje v ČSSR 115 Maruki I. Hirošima 146 Marx- Engels O umění a literatuře 257 Marx-Engels Manifest komunistické strany 3x 394 Medek I. Hádejte 10x 280 Melkus L. Rozvoj dětské hud. Představivosti 500 Mencl V. Lidová architektura v Československu

10 243 Meynellová E.H. Malá kronika A.M.Bachové 207 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech 339 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech 59 Micka J. Hra na housle 279 Micka J. Hra na housle 330 Micka J. Kniha o houslích 373 Micka J. Knížka o houslích 111 Míčko M. Jan Kojan 83 Mikoda B. Plzenští skladatelé 715 Mládek I. Zpěvník 68 Modr A. Hudební nástroje 455 Modr A. Hudební nástroje 456 Modr A. Hudební nástroje 24 Mora V. Rumunská píseň 109 Morstadt V. Popisný seznam grafického díla 612 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury I. 613 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury II. 565 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství 566 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství 164 Mrázková M.- Kukleta K. K otázkám kultury pohybu umělce 97 Nejedlý Z. Richard Wagner 352 Nejedlý Z. Umění staré a nové 121 Němcová B. Babička 476 Noha J. Buď rád 452 Nováček Z. Kapitoly z hudební estetiky

11 247 Nožičková-Lászlová Společenské vědomí 403 Nýdl M. Současná známková tvorba 25 Očadlík M. K. B. Jirák 154 Očadlík M. K. B. Jirák 50 Očadlík M. Svět orchestru I. 294 Ochryměrek-Tichý Návštěva mezi obrazy 431 Oliva J. Severní Čechy v lidové písni 496 Oliva-Pazderka Severní Čechy v lidové písni 707 Olmedo S.G. Jak malovat postel 687 Owusn H. Všechny mandaly světa 260 Paclt J. Slovník světových skladatelů 550 Pacovský J. Než se zvedne opona 547 Pásková O. Základy klasického tance 437 Pavlík-Uher Dialog tvarů 706 Pazdera J. Vybrané kapitoly z houslové metodiky 119 Pečírka J. Karel Dvořák 444 Pečman R. Josef Mysliveček 361 Pijoan J. Dějiny umění 369 Pijoan J. Dějiny umění 423 Pijoan J. Dějiny umění 651 Pijoan J. Dějiny umění XI. 341 Pijoan J. Dějiny umění I. 350 Pijoan J. Dějiny umění II. 459 Pijoan J. Dějiny umění IX. 388 Pijoan J. Dějiny umění V.

12 402 Pijoan J. Dějiny umění VI. 415 Pijoan J. Dějiny umění VII. 497 Pijoan J. Dějiny umění X. 278 Pilka J. Hudební kaleidoskop 384 Pilka J. Hudební kaleidoskop 480 Pilka J. Hudební kaleidoskop 489 Pilka J. Hudební kaleidoskop 478 Pilka J. Království tónů 511 Pilka J. Království tónů 482 Pilka J. Zaostřené na hudbu 491 Pilka J. Zaostřené na hudbu 41 Plavec J. František Škroup 495 Plevka B. Severočeské hudební kapitoly 130 Plicka K. Český zpěvník 509 Plicka-Svolinský Český rok 362 Pochl E. Pražské paláce 275 Pochl E. Svatovítský poklad 129 Podešva J. Současná hudba na západě 67 Pohanka J. Dějiny české hudby v příkladech 372 Poledňák I. ABC učitele hudební výchovy 554 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby 555 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby 573 Poledňák I. Mně všechno 2x aneb o J.Stivínovi 641 Poš V. Nová intonace,rytmus,sluchová výchova 556 Praveček J. Dechový orchestr

13 426 Praveček J. Instrumentationslehre für Orchester 269 Pražák P. Malá preludia I. 529 Preiss P. Italští umělci v Praze 314 Preiss P. Michelangelo-kresby 589 Prette M.C. Tvořivost,tvar,barva 477 Psůtková Z. Jak jsou v mé paměti 26 Puccini G. Bohéma 263 Putna F. Pozoun 262 Putna F. Vznik a podstata tónu u tenorového pozounu 63 Racek J. Česká hudba 55 Racek J. Středověká hudba 319 Rada P. Kniha o technikách keramiky 382 Renčová Z. Hrajeme si pohádky 563 Ribarič R. Vývoj evropského notopisu 404 Říha J. Sborový zpěv v hodinách HV 392 Risinger K. Hierarchie hudebních celků 646 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově 647 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově 642 Roeselová V. Řady a projekty ve VV 681 Roeselová V. Techniky ve výtvarné výchově 76 Roland. G. F. Händel 127 Rosner R. Bel canto a moderní hlas. Pedagogika 176 Rychnovský J. Život- dílo- tvorba 277 Rys J. Vteřiny z polí, luk a strání 28 Sádecký Z. O některých otázkách estetiky

14 685 Samobylová- Vondrušková Drátované drobnosti 633 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 2x 671 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 5.díl 640 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním 670 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním IV. 708 Sanmignel D. Jak malovat akrylovými barvami 300 Sáva -Šabouk Člověk a umění v struktuře světa 590 Schleellová Z.A. Nové kouzelné origami a) b) 688 Scoulidon Figurky z barevných bužírek 208 Sedlák F. Naučíme zpívat všechny děti? 355 Sedlák F. Nové cesty hudební výchovy 42 Sibík E. Tanec v nás i mimo nás 308 Simonides J. Výtvarné nápady pro šikovné ruce 32 Šín O. Nauka o harmonii II. díl 672 Skibin V.N. Vývoj a postavení rukou při hře na housle 583 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků 585 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků 383 Slabý-Fišer-Noll O Ladičkovi a pěti princeznách 667 Slavíková-Slavík Výtvarné čarování 331 Složil A. Maďarská hudební výchova 45 Smetana B. Články z r Smith R. Encyklopedie výtvarných technik a nápadů 654 Smolka J. Dějiny hudby 160 Šolc M. Tajemství akordových značek 429 Šolc M. Tajemství akordových značek

15 66 Solovcová L. Giuseppe Verdi 299 Souček L. Co zavinil Gutenberg 180 Špálová S. Il divino boemo 31 Špelda A. Jindřich Jindřich 69 Spilka F. Sluchová cvičení 105 Spurný J. Otto Eckert 206 Šrom K. Orchestr a dirigent 214 Šrom P. Ančerl 643 Staněk-Linc Figurální kresby 79 Stanislavskij K. S. Můj život v umění 399 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru 485 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru 412 Štědroň B. L. Janáček v obrazech 122 Stehlík F. Litomyšl 577 Stibor M. Fotografie pro LŠU 442 Stravinskij I. Osobnost, dílo, názory 106 Švabinský M. Na Slovensku 336 Švábová-Fedor Programová učebnice intonace 696 Svěrák-Uhlíř Když se zamiluje kůň 223 Svoboda -Trojan Vývoj české a slovenské hudby-3x 123 Svoboda- Tučková Putování Československem 727 Sychra A. Estetika Dvořákovy symfonické tvorby 29 Sychra A. Leoš Janáček 30 Sychra A. Stranická hudební kritika 316 Sýkora J.V. Hudba evropského severu

16 353 Sýkora J.V. Hudba evropského severu 457 Sýkora V.J. Dějiny klavírního umění 416 Sýs-Pelc Návštěvy v ateliérech 86 Szabolzoi B. Život Bély Bartóka 548 Tarasov I. Klasický tanec 53 Tauber S. Můj hudební svět 181 Teichman J. Průkopníci české hudby 519 Teissig K. Technika kresby 724 Tichá L. Slyšet a myslet u klavíru 52 Tobel R. Pablo Casals 135 Tolstoj L. N. Co je umění 187 Tomeš A. A. Slavíček 665 Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů 406 Uždil J Čáry máry klikyháky 301 Uzdil J. Výtvarný projev a výchova 145 Vačkář V., Vačkář J. Instrumentace 173 Válek Italské hudební názvosloví 623 Válek J. Hudební názvosloví 285 Válek J. Italské hudební názvosloví 225 Váňová-Hurník-Foll Svět je samá pohádka 136 Vanslov V. V. Problém krásna 295 Vařechová M. Hudební výchova pro 7.roč. 430 Veleta M. Kapitoly o hudbě Orientu 501 Veleta M. Pražská studijní léta J.Plavce 107 Vik K. Popisný seznam grafického díla

17 116 Vik K. Tvář vlasti 407 Vimr V. Malá galerie českých malířů 270 Viskupová B. Hudba a pohyb 621 Viskupová B. Hudba a pohyb 662 Voborník B. Povídáme si o hudebních skladatelích 574 Volek J. Struktura a osobnosti hudby 340 Volek-Jareš Dějiny české hudby v obrazech 36 Vosyka V. Smetanův odkaz 85 Vosyka V. Smetanův odkaz 58 Votoček E. Hudební slovník 581 Vrkočová L. Setkání "Aléta běží" 528 Vysloužil J. Muzikologické rozpravy 92 Waldorff J. Hudba a její tajemství 224 Wenig J. Byli v Praze 492 Wenig J. Byli v Praze 510 Wittlich J. Česká secese 33 Wünsch R. Hudební tabule 549 Zádřová M. Základy taneční gymnastiky 357 Zenger Z.M. Česká heraldika 521 Zenkl L. ABC hudební bauky 718 Zenkl L. ABC hudební nauky 614 Zenkl L. ABC hudební nauky 3x 170 Zhoř I. Člověk a výtvarné umění 379 Žídek F. Čeští houslisté tří století 401 Žídek F. Čeští houslisté tří století

18 487 Žídek F. Čeští houslisté tří století 494 Zoltai D. Dějiny hudební estetiky 368 Zrzavý J. Anatomie pro výtvarníky výroč.zpráva Městské hud.školy v Rci n.l. 615 ABC hudebních forem 709 Adobe fotostop 523 Almanach písňových textů 686 Anagram-Zvířátka z korálků 602 Anatomie člověka 700 Architektura českých zemí - Klasicismus 699 Architektura českých zemí- Baroko 703 Architektura českých zemí- Moderní 701 Architektura českých zemí- Renesance 702 Architektura českých zemí- Secese 698 Architektura českých zemí-gotika 608 Atlas měst 576 Autoatlas Střední Evropy 179 Avantgarda bez legend a mýtů 398 Česká hudba světu,svět české hudbě 649 České a slovenské hity 20.století II.díl 648 České a slovenské hity 20.století I.díl 652 České a slovenské hity 20.století III.díl 660 České a slovenské hity 20.století IV. Díl 661 České a slovenské hity 20.století V. díl 468 České malířství 19.století-komplet obrazů

19 462 České malířství 20. století 464 České malířství gotika,raná renesance 463 České malířství manýrismus, barok 568 České výtarné umění II. 567 České výtvarné umění I. 273 Československo 131 Československý hudební slovník 147 Československý hudební slovník 470 Československý slovník 512 Čeští skladatelé současnosti 513 Čeští skladatelé současnosti 267 Dějiny české hudební kultury 422 Dějiny české hudební kultury 663 Dějiny českého výtvarného umění I. 498 Dějiny československého výtvarného umění 499 Dějiny československého výtvarného umění 342 Dějiny ruského umění 605 Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění II. 390 Dětské loutkové divadlo 276 Dílo a osobnost 150 Dílo Z. Fibicha- seznam 293 Díloé a osobnost II. 557 Edvard Munch

20 311 Encyklopedie českého výtvar. Umění 530 Encyklopedie jazzu a populár. hudby 545 Encyklopedie jazzu a populár. hudby 171 Ermitáž 17. a 18. století 322 Filozofický slovník 673 Hity do 3.tisíciletí I.díl 674 Hity do 3.tisíciletí II.díl 675 Hity do 3.tisíciletí III.díl 682 HN pro malé i větší muzikanty I. 683 HN pro malé i větší muzikanty II. 524 Hrady a zámky 537 Hrady a zámky 483 Hudba v českých dějinách od stř.do nové d. 226 Hudební adresář 617 Hudební nauka pro 2. ročník 17x 618 Hudební nauka pro 3.ročník 18x 619 Hudební nauka pro 4.ročník 15x 439 Hudební názvosloví 655 Hudební pojmy 377 Hudební výchova 296 Hudební výchova pro 8.roč. 413 Ilustrovaný encyklopedický slovník 425 Ilustrovaný encyklopedický slovník 448 Ilustrovaný encyklopedický slovník 710 In design 2

21 697 Informatika a výpočetní technika 712 Já a písnička 678 Já, písnička II. 677 Já,písnička 694 Já,písnička II. 693 Já,písnička I. 695 Já,písnička III. 705 Jak dělat keramickou sochu 435 Jihočeská klenotnice 601 Kaligrafie 653 Keramik,technologie a materiály 502 Klavír a lidé 632 Království houslového klíče 212 Kresba-malba-grafika pro LŠU 592 Kreslíme, malujeme, modelujeme 405 Krušné hory 704 Křížková výšivka 268 Kulturní adresář ČSR 597 Kulturní památky poklady pod zášt. Unesco 210 Lexikon der Kunst 252 Lexikon der Kunst 329 Lexikon der Kunst 346 Lexikon der Kunst 374 Lexikon der Kunst 627 Malované písničky 8x

22 266 Malý encyklopedický slovník A-Z 356 Mezinár. Umělecká výstava 466 Mistr Theodorik 186 Mistrovská díla z Louvru 636 Mladí muzikanti 1.díl 10x 637 Mladí muzikanti 2.díl 10x 635 Mladí muzikanti 3.díl 638 Mladí muzikanti 3.díl 620 Muzica viva in schule 631 Muzikanti,co děláte 414 Nad hlavami zástupů 591 Námět ve výtvarné výchově 174 Návody k výtvarným pracím 575 Německo-český slovník 684 Originální scoubidon,náramky řetízky 167 Pazderkův hudební slovník naučný 625 Pějme píseň píseň II. 624 Pějme píseň dokola 446 Piccaso v Československu 692 Písničky s omalovánkou 680 Písničky z muzikálů a hudebních filmů II. 679 Písničky z muzikálů a hudebních filmů 458 Počáteční vyučování klavírní hry 716 Point shop 99 Poslech hudby- průvodní slovo

23 161 Poslouchejte s námi 228 Poslouchejte s námi 461 Praha-plán Prahy 572 Pravidla českého pravopisu 634 Průvodce výtvarným uměním II.,III.,V. 87 Přehled právních předpisů z oboru školství 325 Puškinovo muzeum 522 Rhythm blues 289 Rok české hudby Ruskij musej 409 Sborník prací PF v Olomouci 98 Sborník 150 let pražské konservatoře 261 Sborník JAMU- O interpretaci staré hudby 185 Sborník Janáčkovy AMU 38 Sborník na paměť 125. výr. konservatoře 378 Sborník prací PF v Olomouci 408 Sborník prací PF v Olomouci 39 Sborník statí o V. B. Aimovi 37 Sborník Vítězslava Nováka 546 Severní Čechy v lidové písni 630 Sláva,už jsi umělec 393 Slavná minulost německé hudby 607 Slovníček hudebních osobností 644 Slovníček hudebních osobností 580 Slovníček základních hudebních pojmů

24 645 Slovníček základních hudebních pojmů 639 Slovník české hudební kultury 375 Slovník vědeckého komunismu 380 Spisovný slovník češtiny 411 Státní hymna SSSR 204 Stavba hudebních nástrojů 609 Svět orchestru 20.století 333 Svět. Social. Soustava 332 Svět.social.soustava 397 Světem hudebních nástrojů 713 Světové dějiny umění 650 Světové evergreeny 676 Světové evergreeny 348 Škola a vzdělávání soc. společnosti 424 Techniky grafického umění 436 Teorie a praxe komunistické výchovy 460 Teorie a praxe komunistické výchovy 433 Umění 19.a20. století 540 Umění lid.tesařů,kameníků a sochařů 445 Vermeer 234 Vlastivědný sborník1969 Litoměřicko 168 Výtvarná díla a tvořivost 593 Výtvarná výchova I. 594 Výtvarná výchova II. 725 Výtvarné umění III+publikace

25 264 Základy marxismu-leninismu 78 Základy marxistické filosofie 691 Zpěvník pro HN-Když se zamiluje kůň 711 Zpěvník pro I. stupeň ZŠ 381 Zpívající psíci 714 Zvířátka z korálků III.

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5.

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5. Český jazyk : 6.C Školní rok: 2016/2017 Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková Mluvnice: 2 hodiny týdně Plán učiva: Opakování učiva z 5. ročníku Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Předmět: Dramatická výchova specializace Pokyny k praktické MZ Při praktické maturitní zkoušce žák předkládá záznam své lekce dramatické výchovy ( na formátu

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Uplatňuje získané

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úbytkový seznam - Knihy

Úbytkový seznam - Knihy 279850 78 246089 279851 78 244071 279852 78 411794 279853 78 252115 279854 78 215739 279855 78 301671 279856 PKH 78 280104 279857 78 293880 279858 78 225117 279859 78 251077 279860 78 254599 279861 78

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních nástrojích symfonického

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Okruhy k SZZ ve studiu Učitelství HV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

Okruhy k SZZ ve studiu Učitelství HV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ Okruhy k SZZ ve studiu Učitelství HV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ Okruhy k SZZ z Dějin hudby ve studiu Učitelství HV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ Dějiny hudby (s využitím poznatků z estetiky, sociologie, psychologie

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Předběžný vyřazovací seznam 28.8.2012 14:38: 50 Filtr: securityno,user:chej,ujepuscath vyr = %%Odpis_knih_neaktualnost_2 Seznam úbytků knižního fondu č. Návrh odpisu z odboru:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm ID školení Název školení Datum konání ČJ 42 Olomouc Co nás čeká - aneb nová maturita z českého jazyka 26.10.2009 26.10.2009 Z 13 ČB Klimatické změny: propojení předmětů 3.12.2009 3.12.2009 PP 47 HK Sebepoznání

Více