PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa"

Transkript

1 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Ing. Petrem Máškou a Martinem Prokešem. Návrhová komise : Mgr. Karel Heller JUDr. Jana Zejdová 18 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 0 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Mgr. Antonín Lačný Jaroslav Ulbrich 17 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Omluveni: Mgr. Romana Žatecká Martin Prokeš Jiřina Mimrová Neomluveni: Petr Skokan Věra Strnadová Prezence zastupitelů: 20 přítomno 3 omluveno 2 nepřítomno, zaslané materiály zastupitelům body č. 1 č. 20, žádný nový bod není, upozornila na doplnění příloh k bodům č. 10 A, č. 11 H, č. 13 A, č. 13 B, č. 13 C - přílohy zaslány. Má někdo z kolegů doplnění či změny? Dala hlasovat o předloženém programu s doplněnými materiály. Hlasování o schválení programu 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval PROGRAM: 01) Vystoupení ředitele NsP a. s. Ing. Kratochvíla 02) Plnění usnesení zastupitelstva města 03) Zpráva o činnosti rady města 04) Regulační plán centrální zóny města 05) Informace o rozpočtovém hospodaření za I. pololetí

2 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 2 06) Rozpočtové opatření č. 5/ ) Program DČOV Častolovice 08) Převody finančních prostředků 08A) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Sport 08B) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy 09) Kupní smlouva č. A / smluvní pokuta 10) Revokace 10A) Revokace usnesení č. 508/A/2013 ze dne a nové podmínky prodeje čp v k. ú. 10B) Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne a záměr prodeje celého areálu v Pivovarské ulici v k. ú. - přípravná fáze 11) Záměry 11A) Záměr prodeje areálu bývalé hasičské zbrojnice v k. ú. 11B) Záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. 11C) Záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. - přípravná fáze 11D) Záměr prodeje pozemků p. č. 463/7 a 8 a části p. č. 463/21 v k. ú. Dubice u České Lípy 11E) Záměr prodeje pozemku p. č. 5292/58 v k. ú. 11F) Záměr výkupu pozemků p. č. 301, 302/1,3,5,6,7, 303/3, 322/4 v k. ú. Stará Lípa 11G) Záměr výkupu průmyslového objektu bývalé kotelny v k. ú. 11H) Záměr prodeje pozemku p. č. 1338/153 v k. ú. 11I) Záměr prodeje areálu zahradnictví Děčínská - přípravná fáze 11J) Záměr prodeje části pozemku p. č. 893 v k. ú., p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy a p. č. 28 v k. ú. Dobranov 11K) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. 11L) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/229 v k. ú. 12) Prodeje 12A) Prodej pozemku p. č. 3718/2 v k. ú. 12B) Prodej pozemků p. č. 3969/245 a p. č. 3969/350 v k. ú. 12C) Prodej pozemků p. č. 463/14 a 463/24 v k. ú. Dubice u České Lípy 12D) Prodej pozemku p. č. 463/25 v k. ú. Dubice u České Lípy 12E) Prodej pozemku p. č. 485 v k. ú. 12F) Prodej pozemků p. č. 5825/612 a p. č. 2702/3 v k. ú. 12G) Prodej pozemku p. č. 295/5 v k. ú. Žizníkov 12H) Prodej pozemku p. č. 3969/351 v k. ú. 12I) Prodej pozemku p. č. 5786/219 v k. ú. 12J) Prodej objektu čp. 137 v k. ú. 13) Přidělení veřejných zakázek 13A) Přidělení veřejné zakázky "Vánoční výzdoba města " 13B) Přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce dvou mostků v Písečné" 13C) Přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace v ul. 5. května v České Lípě - jižní část" 14) Změny zřizovacích listin 14A) Změna zřizovací listiny DDM 14B) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 2

3 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 3 15) Poskytnutí finančního příspěvku na obnovu fasády kostela sv. Máří Magdalény a schválení smlouvy k poskytnutému finančnímu příspěvku pro rok ) Granty, příspěvky 16A) Sportovní granty etapa 16B) Školské granty - 2. etapa 16C) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků 17) y z výborů 17A) z 31. jednání výboru ZM pro sport 17B) z 23. zasedání výboru pro rozvoj města a památky 17C) y z 29. a 30. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM 17D) ze Škodního a likvidačního výboru 17E) z 25. zasedání kontrolního výboru 17F) z 27. jednání výboru pro životní prostředí dne G) ze zasedání výboru pro sociální politiku 17H) z 29. jednání Finančního výboru ze dne I) z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání 18) Interpelace 19) Informační materiály 19A) Rozbor využívání MHD za 1. pololetí roku 2013 a přehled změn v MHD pro rok B) Zpráva o možnosti sezónního rozšíření dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou o obec Bořetín včetně právního a technického hlediska 19C) Informační materiály - ostatní 20) Různé 01) Vystoupení ředitele NsP a. s. Ing. Kratochvíla přivítala na dnešním jednání Ing. Jaroslava Kratochvíla, generálního ředitele NsP Česká Lípa, a.s. a Prim. MUDr. Radka Havlase, předsedu představenstva, ředitele pro zdravotní obory, a požádala je, aby sdělili, co je základní péče zdejší nemocnice. Prim. MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva, ředitel pro zdravotní obory pozdravil přítomné a sdělil, že vzhledem k tomu, že se objevily na veřejnosti pochybnosti, co je základní péče v českolipské nemocnici, tak aby tyto obavy rozptýlil, tak se vyjádřil, že českolipská nemocnice má výlučné postavení s ohledem na pravidla, která určuje EU. Splňujeme to a naše postavení je výlučné, tak na nás nahlíží zdravotní pojišťovny. Budoucnost velmi perspektivní, LK nám závazkem veřejné služby potvrdil existenci na dalších 10 let, což dokladuje dotací, díky které probíhá rekonstrukce pavilonu polikliniky a budovy monobloku, kde je lůžková část. Všechna lůžková oddělení, která v současné době máme, hodláme pro budoucnost udržet, z toho vyplývá i jednání se zřizovatelem a s pojišťovnami. Snížení kapacity lůžek není deklarováno. Základní péče neznamená to, že umíme pacientovi podat tabletu a píchnout injekci, ale myslí se tím akutní základní obory - chirurgie,interna, gynekologie porodnictví, traumatologie, dětská oddělení, anesteziologická 3

4 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 4 péče, neurologie to jsou základní akutní obory a záležitost lůžek následné péče. Nemáme v plánu omezovat tuto péči, snižovat a ubírat její rozsah. Naše snaha obory rozvíjet, podporovat, jak nám umožní zdravotní pojišťovny a hospodaření nemocnice. Ing. Jaroslav Kratochvíl, generální ředitel NsP, a.s. dnes proběhlo jednání s pojišťovnami. Vyjádřil se, že v podstatě, kam dostat nemocnici nezáleží na nás, ale záleží na volbách, na novém složení. Pojišťovny mají zastropované platby, nám se povedliy určité kroky, ale zatím je nebude interpretovat. Zdravotní péče je složitý pojem, který si sami musí rozklíčovat, kam peníze půjdou, protože peníze nejsou. Uvidíme, co bude příští rok. I když nemocnice letošní rok skončí ve ztrátě, tak je ještě v té lepším kategorii nemocnic. Do konce roku chceme otevřít 20 lůžek lůžkové rehabilitace a podaří se nám zdigitalizovat nemocnici, snímky budou putovat po sítích. Na příští rok máme plány, ale nyní je brzo je odhalovat. Ing. Petr Máška v současné době se hovoří, že díky úhradové vyhlášce je zhruba 80 % nemocnic zadlužených. Mohli byste nám laikům říci, kde je ten problém v úhradové vyhlášce a proč má tolik nemocnic s tím problémy hodin příchod zastupitele Petra Skokana přítomno 21 zastupitelů Ing. Jaroslav Kratochvíl, generální ředitel NsP, a.s. proč je nižší úhradová vyhláška nedokázal odpovědět, v českolipské nemocnice to znamenalo snížení o 30 mil. Kč v roce 2012, což rozhodla pojišťovna, která nás platí paušálem. MUDr. Karel Tejnora připomněl, že byly nemocnice prvního, druhého a třetího typu. Prvního typu byla chirurgie, interna, dětské, porodnice s gynekologií. Druhého prakticky stávající okresní jako českolipská nemocnice, kdy tam byla orthopedie a další oddělení. Třetího typu krajské a pak už byly fakultní nemocnice nebo ústavy národního zdraví. vypovídá postaru druhému typu. Hovořil o vývoji času, kdy jiná medicína byla mezi válkami, jiná před 30. lety a jiná dnes. Například před třiceti lety byla jedna ledvina a byla spádově pod Hradcem Králové, před třiceti lety bylo jedno z prvních CT v Ústí nad Labem. Dnes ledvina i CT v České Lípě. Vývoj je patrný a že jsou problémy finanční, pociťují všichni, co mají co společného se zdravotnictvím. Systém není stabilní, je ovlivňován politiky - jedna strana nastartuje a druhá zruší. Čekáme, co bude příští rok, poděkoval za vyslechnutí. PhDr. Miroslav Hudec současná úřednická vláda přišla s rozumným návrhem navýšit odvod na zdravotní pojištění. Je lepší si zaplatit měsíčně na zdravotním pojištění 50 Kč (je to krabička cigaret), než potom být v problému, když člověk potřebuje zdravotní péči a má závažnější onemocnění, jehož léčení si vyžádá statisíce. Je nás deset miliónů x 50 Kč, to už je slušná částka. Domníval se, že zdravotnictví bylo podfinancováno a to je ten důvod, proč peníze chybí. 4

5 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 5 MUDr. Karel Tejnora, technická poznámka protestoval a vyjádřil se, když přijde člověk do 30. let a je na dávkách a chce léčit tenisový loket, jemu se o tu 50 Kč sníží čistá mzda. Pracující nemají čas ani k tomu lékaři jít, ty budou platit víc a víc. Tito lemplové budou sedět u doktora, konzumovat blbosti do nekonečna - tudy cesta nevede. jsou na pány dotazy, chcete ještě něco vědět? Petr Skokan zeptal se, zda mu byly zodpovězeny otázky z minulého ZM? odpověděla p. Skokanovi ano. Poděkovala pánům, nevidíme se naposledy, popřála jim příjemný den. Ing. Jaroslav Kratochvíl, generální ředitel NsP, a.s. pozval přítomné na otevření 58. babyboxu v ČR, jste všichni srdečně zváni. 02) Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, pracovní skupina kontrolní komise neshledala žádné nedostatky, ukončila diskusi, dala hlasovat bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu 6. září pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 03) Zpráva o činnosti rady města Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, JUDr. Marie Nedvědová měla dotaz k bodu z jednání RM - zadávací podmínky na parkovací automaty. Tázala se,zda má RM ekonomický rozbor a zda je pro město výhodnější pronájem či koupě automatů? Jiří Kočandrle, I. místostarosta města co se týče parkovacích automatů, řídíme se odhady. Odhady naplnění parkovišť, jak se střídají vozidla, nemáme ostrá data, nasbíráme je během provozu, vycházíme ze zkušeností jiných měst. Zadávací podmínky nájmu jsou na dva roky - tři, čtyři roky je už dlouhá doba. Tato soutěž má výhodu, že si nekoupíte automaty, které budou za 5 let zastaralé, protože je 5

6 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 6 zajišťována obměna automatů a modernizace výměnným způsobem máte pořád moderní technologii. Zvolili jsme s ohledem na všechny tyto záležitosti nájem proto pouze na dva roky. Čísla bohužel nemáme. Ing. Petr Máška měl podobný dotaz, týká se to parkoviště U Vodního hradu. RM odsouhlasila zařazení pozemku do jednotného systému placených zón parkování a zrušila záměr pozemku pronajmout. Parkovací automaty se týkají tohoto pozemku nebo i jiných? Jiří Kočandrle, I. místostarosta města poděkoval za dotaz. Ostatní pozemky, které má v pronájmu druhá firma, jsou v centru města a je jich 128 míst, tam jsme vypověděli smlouvu ke konci roku. Automaty na těchto pozemcích budou od Rozhodovali jsme o dvou variantách pronajmout parkoviště U Vodního hradu na tři měsíce a spustit všechny automaty na stejnou dobu. Rozhodli jsme o druhé variantě - všude parkovací automaty na dobu tří měsíců a otestovat reakce občanů a. nastavení sazeb. Petr Skokan navázal na parkovací automaty ve městě co je cílem RM při zavedení parkovacích automatů? Jiří Kočandrle, I. místostarosta města cílem je regulovat dopravu ve městě a zajistit co nejrychlejší obměnu vozidel. Poplatky prvních 15 minut zdarma, U Vodního hradu navrhujeme za první hodinu 10 Kč, druhá a další hodina 20 Kč s tím, že se nebude platit za každou započatou hodinu, ale za skutečně odstáté minuty. Pokud tam budu stát přes hodinu, bude sazba 20 Kč. Je to testovací provoz, pokud se zjistí, že částka je nízká, lze zvýšit sazbu do výše regulace dopravy. Cílem je zregulovat dopravu a ne tvoření zisku. Jana Rychtaříková úplně jiný dotaz dočetla se, že byla jmenována nová vedoucí stavebního úřadu, jaké byly skutečné důvody odvolání paní Vachové, bývalé vedoucí stavebního úřadu? Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ odpověděl stručně. Vedoucí byla odvolána z taxativních důvodů vymezených zákonem o úřednících. Upřesňující informace, které jsou osobními a citlivými údaji, nemůže město Česká Lípa, jako jejich správce, poskytnout natož zveřejňovat. Ing. Jaromír Štrumfa měl otázku k evidenci drobných památek - informoval se u sl. Horňákové, zda je to vypracováno a zda je možné se s tím seznámit? odpověděla, že u Ing. Petrbokové, vedoucí stavebního úřadu. Řekla, že vy, zastupitelé, máte výsosnou moc možnost nahlížet kdykoli do materiálů Rady města a tvořit si poznámky. Využívá toho Ing. J. Štrumfa. 6

7 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 7 Petr Skokan prošel si výstupy z RM a dlouhodobě se mu zdálo, že RM řeší pouze akutní věci, nikde nenašel věci koncepční. Zajímalo ho, zda RM řeší dlouhodobé negativní trendy jako jsou nezaměstnanost, úbytek obyvatelstva, nedostatek míst ve školkách a v družinách, klesající investice je to trend dlouholetý. Tázal se, jaké RM proti tomu dělá opatření? zajímalo jí, kde p. Skokan k tomu přišel, že je nedostatek míst ve školkách. Ve školkách je dostatek míst, měli jsme i problém naplnit jednu třídu. Nezaměstnanost RM pro informaci to má, snažíme se podporovat výstavbu v průmyslové zóně. Koncepční materiály RM neřešila a neřeší. Mgr. Tomáš Vlček, II. místostarosta města město od prázdnin vydalo několik tiskových zpráv, že jsou ještě volná místa ve školce Severní. V pondělí bylo ještě 8 volných míst, s těmito údaji se musí pracovat opatrně. Myslel si z praxe, že poměrně často bývají zaměňovány dvě věci - MŠ zřizují obce a jesle, kde od roku 1989 není definice, kdo je má zřizovat. Jesle jsou zdravotnickým zařízením. Prosil, abychom nezaměňovali tyto instituce jesle definovány jako zdravotnické zařízení nikoliv školské. k zápisům do školek jsou ve třech dnech, rodina obejde šest školek a tam se zapíše. Aby nedocházelo k problémům, je rozhodnuto na příští rok zápis na jeden den. Petr Skokan, technická poznámka prosil pana místostarostu, ve školce v Moskevské mají 35 neuspokojených žadatelů a řekli, že je nemohou uspokojit ani příští rok, příští rok to bude asi stejné - prosil o umístění dětí. Mgr. Tomáš Vlček, II. místostarosta města předškolní vzdělání v MŠ je definováno od 3. let. Stát zde dlouhodobě nekomunikoval s obcemi, problém vznikl tehdy, když nastavili mateřskou dovolenou na 2, 3 a 4 roky. Obce nejsou zřizovateli zařízení jeslového typu. Celé prázdniny byl problém naplnit třídu v MŠ Severní. Připravujeme posílení o jednu třídu MŠ - umístění v ZŠ Jižní. Nutno podotknout, kapacity momentálně letos a příští rok na vrcholu a potom budou počty dětí klesat. MŠ zřizuje město a problém je ten, kde ti dotyční mají zájem o MŠ, ale jsou mimo Č. Lípu nemůžeme zřizovat MŠ kvůli komfortu občanů z jiných měst. PhDr. Miroslav Hudec k existenci jeslí před rokem 1989 odborníci vedli silnou diskusi, zda je vhodné pro děti tří let ústavní výchova. Dětem to moc nepřináší a nastávají vážné poruchy psychického vývoje. Chápal, proč maminky to zařízení potřebují pro děti mladší tří let. Maminky potřebují mít volné ruce kvůli zaměstnání. Zde dochází ke střetu dvou silných motivů aby rodina udržela určitý standard rodiny a maminka nastoupila do práce a psychické poškození dítěte. Dítě má potřebu rozšířit okruh od 3. let a výše. 7

8 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 8 Petr Skokan, technická poznámka nemohl souhlasit s názorem p. Hudec, my se sousedem chodili do jeslí a nemáme pocit, že to na nás zanechalo psychické následky., ukončila diskusi, dala hlasovat bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města k pro - 0 proti - 3 se zdrželi - 0 nehlasoval 04) Regulační plán centrální zóny města Předkládá: Stejskal Jan, zastupitel, zahájila diskusi, na minulém ZM jsme tento bod přerušili, navrhla hlasovat o variantě B Ing. Petr Máška důvodová zpráva ho nepřesvědčila, je tam řečeno, že se to má prověřovat, navrhl odložit do doby prověření. Petr Skokan připojil se k Ing. Máškovi. PhDr. Miroslav Hudec není nebezpečí z prodlení? byla přesvědčena, že nehrozí, předala slovo návrhové komisi JUDr. Jana Zejdová přečetla pozměňovací návrh Ing. Mášky ZM navrhuje bod odložit do doby prověření potřebných informací. my chceme vědět, kolik jednotlivé varianty budou stát to myslíte pane inženýre? Ing. Jaroslava Petrboková, vedoucí stavebního úřadu ceny obou variant - vypadá to na částku Kč. S variantou B není taková zkušenost: U nového regulačního plánu centrální zóny - v roce 2006 stál 3 mil. Kč, nejsme schopni odhadnout, navrhla termín cca dva měsíce. navrhla na jednání ZM v prosinci Přerušila ZM a požádala, aby Ing. Máška napsal konkrétnější pozměňovací návrh. 8

9 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 9 Přestávka hodin JUDr. Jana Zejdová přečetla návrh usnesení Ing. Mášky navrhuje odložit projednání bodu č. 4 do doby ověření ceny obou variant. Výsledky budou předloženy na ZM dne pro - 0 proti - 10 se zdrželo - 2 nehlasovali, navrhla hlasovat o variantě B schvaluje variantu B) Zpracování Plánu ochrany památkové zóny města. 13 pro - 0 proti - 8 se zdrželo - 0 nehlasoval 05) Informace o rozpočtovém hospodaření za I. pololetí 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa materiál si přečetl důkladně, je dobře zpracován. Měl návrh na to, že bychom se měli při hodnocení finančních záležitostí zabývat věcmi, kde nám utíkají peníze. U jeho domu na Slovance jsou dva kontejnery na směsný odpad, plasty, sklo a papír. Stává se, že k nám přijede auto, vyleze z auta, během vteřin nahází do kontejneru a odjede - je to problematické. Sdělil, že po městských slavnostech se rafnul s hochy, kteří měli stánek, házeli do kontejneru lahve, kelímky a když jim řekl, co si to dovolujete, tak se otázali, a to to máme odvést do lesa? Myslel si, že to jsou lidi, že nezaplatili povinnou platbu od podnikání, netýká se to jen tohoto jedná se třeba o stavební suť, atd. Nevěnujeme tomuto dost pozornosti a měli bychom se tímto zabývat, postihnout pokutou. nepochopila, jak by nám měli utíkat peníze. Bydlí v Brněnské ulici a obden je u kontejneru vše. Z jejího pohledu je dobře, že to házejí do kontejneru a nedělají černou skládku. Na okrajové části podnikatelé vozí cosi neošetříme celé město. Pokud najdete způsob zabránit tomu, aby cizí nebo někdo z jiných měst házeli do kontejneru cosi, bude ráda. JUDr. Jana Zejdová navázala na Ing, Štrumfu záležitost otázky příjmové. Je jasné, že za I. pololetí se činnost subjektů rozjížděla. Upozorňovala již v loňském roce, že nebudou naplněny příjmy v oblasti prodeje nemovitostí, staveb a objektů. Podívala se na tabulku a tam je příjem 00 % za pololetí. Částka byla v rozpočtu nadnesena, příjmy naplněny nebudou, bude nutná změna 9

10 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 10 rozpočtu. Zájem o nemovitosti nejsou ani o pozemky (pár metrů čtverečních). Měli bychom se zaměřit na věci pohledávky za komunální odpad a bydlení. Za 7 měsíců letošního roku nový nárůst dlužníků nájemného Kč - neplacení nájemného. Je to hrozivá položka, firmy, které zajišťují vymáhání mají zasílat upomínku, jednu, dvě, pokus o smír, právní i mimoprávní instrumenty. Nárůst je hrozivý a zde utíkají prostředky. Rozpočtová opatření se bude týkat i těchto položek. zaobíráme se tím, posílili jsme vymáhací oddělení, ukončila diskusi, dala hlasovat bere na vědomí materiál Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 06) Rozpočtové opatření č. 5/2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc vrátil se k tomu, co říkala JUDr. Zejdová příjmy z prodeje budov. Za pět zasedání ZM tak jsme dostali předložené dva prodeje dvou budov, z toho jeden jsme neschválili a druhý ano, ale budeme ho revokovat. V bodu č. 1.8 a č se předkládá rozpočtová změna 7 mil. Kč, tato částka nám snižuje plánovaný příjem z 12 mil. Kč na 5 mil. Kč. Tázal se, jak bude naplněno těch 5 mil. Kč? Prosil hlasování o položkách samostatně. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města odpověděl k prodeji budov připravovali jsme to, vytipovávali budovy, zkoumali po technické stránce. Vybrali jsme dvě - chceme zopakovat původní záměry a i nové. Připravujeme prodej hasičárny v Havlíčkově ulici utráceli jsme statisíce za energii, problém s vodou, s elektřinou. Upravili jsme areál v Poříční ulici. Cena dosti vysoká, regulérní odhady nemovitostí, je vytipován majetek, který si myslíme, že je zbytný. Dnes nejsme schopni říci, co bude za rok. Co řekla paní doktorka, to souvisí se vším. JUDr. Jana Zejdová na jeho slova navázala, ve výboru projednávali, nejsou zájemci, nemají finanční prostředky, nemovitosti těžko budeme prodávat. Na úvahu - zvážit obecně prodeje, omezit na dobu příznivější, prodávat pod cenou je zbytečné. Jsou znalecké posudky, ale za to to pravděpodobně neprodáme. Pokud půjdeme s cenou dolů, není to šťastné řešení, za rok za dva bude cena lepší. U budov s nájemci navrhla vyčkat. Ceny nadsazené, krize pokračuje, bohužel se to týká i nezaměstnanosti, která je zde vysoká. 10

11 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 11 budeme dnes projednávat záměry, měla informace, že zájemci o prodeje budou. Bude to o ceně a bude na nás, zda to odložíme na rok na dva. Zkusit to musíme, tři z objektů jsou volné, za rok za dva možná neprodáme, objet můžeme dostat za rok do horšího stavu. V listopadu si řekneme, zda je to reálné či nikoli. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města zdůraznil, že nenabízíme nic a nikdy jsme nenabízeli pod cenou. V letošním roce bychom na toto měli vzít ohled při sestavování rozpočtu. Uvidíme, zda se to prodá v kalendářním roce, v prvním pololetí, vybrali jsme zbytný majetek a ne pod cenou. Nevíme, zda ekonomická situace bude přetrvávat rok, tři, pět let. Stane se, že teď náklady jsou třeba na údržbu tři milióny, budovy by chátraly a náklady by byly vyšší. Přimlouval se schválit záměry, lehce za odhad budovy prodat. Budova městské policie majetek, kterého bychom se měli zbavit co nejdříve. Ing. Jaromír Štrumfa nemovitosti neletí a jejich cena je nízká je to důsledek ekonomické krize. Připomněl p. Kočandrlemu, že bychom mohli nemovitost manželům Koníčkovým prodat nemovitost v Pivovarské ulici. Tato záležitost je od r schválená a teď se bude revokovat. Vaše silácké projevy, že se nebude prodávat, že se musí udělat nová pravidla. Pravidla schválena v roce 2010, my jsme ze sebe udělali nevěrohodného partnera, p. Koníček je z nás otráven. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města Ing. Štrumfa míchá hrušky s jabkama. Pokud by se musel oddělit část areálu a prodat Koníčkovým, je problém se sítěma, vodou, plynem a eletrikou. Ekonomická varianta - prodat jako celek, pokud se nepodaří prodat, tak se můžeme zabývat tím, zda prodávat po částech nebo neprodat vůbec. Je zbytečné zmiňovat jména zájemců, musíme se starat o budovy s péčí řádného hospodáře. Jana Rychtaříková, technická poznámka v roce 2010 se pravidla schválila a prodej se schválil s podmínkou vyřešení napojení na inženýrské sítě - je tři roky po, proč se to neudělalo už dávno? Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka prodej ani část prodeje neschvaloval, nezvedal pro něj ruku. Bylo nutno stanovit racionální řešení, jasná a transparentní pravidla. Z jedné strany se bavíme o pravidlech, je zcela jasné prodat objekt z hlediska ekonomického vcelku. Jana Rychtaříková, technická poznámka proč to není hotové? oslovte možná e-maliem všechny zastupitele, neuměla na to zareagovat. Ukončila diskusi a dala hlasovat odděleně o bodech č a č snížení příjmů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek a 11

12 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 12 výdajů v rozpočtu mzdy: a) snížení příjmů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek na položce prodej nemovitostí - budovy o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 10 pro 0 proti 9 se zdrželo 2 nehlasovali 2.2. převod z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek do rozpočtu všeobecné pokladní správy: a) příjmy v rozpočtu všeobecné pokladní správy navýšit na položce odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her o Kč a na položce dividendy, podíly na zisku o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek z položky prodej nemovitostí - budovy 11 pro 0 proti 10 se zdrželo 0 nehlasoval hlasování o ostatních bodech mimo bod 1.8. a 2.2. schvaluje rozpočtovým opatřením č. 5/2013 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na zpracování lesních hospodářských osnov: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení investičních výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na nové položce odborný lesní hospodář přijaté investiční transfery o Kč 1.3. snížení rozpočtu o vratku nedočerpané dotace na výdaje v souvislosti s volbou prezidenta ČR: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b1) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volba prezidenta ČR o Kč b2) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: 12

13 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 13 - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - ostatní osobní výdaje o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu Partyzánská: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.6. snížení rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) snížení příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce informační tabule o Kč, zrušení položky b) snížení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce pojištění o Kč 1.7. navýšení rozpočtu Oddělení technické správy majetku o přijaté pojistné plnění: a) navýšení příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce pojistné náhrady + náhrada škody o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce Sbor dobrovolných hasičů Dobranov o Kč 1.9. snížení rozpočtu kultury: a) snížení příjmů v rozpočtu kultura na položce prodej vstupenek - reprezentační ples města o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu kultura na položce malá kultura o Kč snížení rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) snížení příjmů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce splátka půjčky od Most k naději, o.s. o Kč, zrušení položky b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka o Kč, zrušení položky snížení příjmů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek, snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu a v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) snížení příjmů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek na položce prodej nemovitostí - budovy o Kč a na položce prodej nemovitostí - pozemky o 13

14 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana Kč b1) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - knihy, tisk o Kč - služby pošt o Kč b2) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce podpora sociální terenní práce o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč navýšení rozpočtu o příspěvek na projekt Zlatý oříšek : a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce příspěvky akce Zlatý oříšek o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce projekt Zlatý oříšek o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na státní příspěvek na výkon pěstounské péče: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na finanční vzdělávání na základních školách: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na položce projekt Finanční vzdělávání na ZŠ o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. přesuny v příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy: Do daňových příjmů rozpočtu všeobecné pokladní správy zařadit novou položku poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - nedoplatky z minulých let ve výši Kč přesunem: - částky Kč z položky daň z příjmu fyzických osob - z podnikání - částky Kč z položky poplatek za komunální odpad - částky Kč z položky příjmy z úroků 2.3. převod z rozpočtu sportu do rozpočtu všeobecné pokladní správy: a) příjmy v rozpočtu všeobecné pokladní správy navýšit na položkách: 14

15 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 15 - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - nedoplatky z minulých let o Kč - poplatek za užívání veřejného prostranství o Kč - pobytové poplatky o Kč - poplatek z ubytovací kapacity o Kč převodem částky Kč z rozpočtu sportu z položky splátka půjčky od HC s.r.o. 3. Změny ve výdajích 3.1. převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu všeobecné pokladní správy: výdaje v rozpočtu všeobecné pokladní správy navýšit na položce životní pojištění o Kč převodem z rozpočtu mzdy z položky Městský úřad - mzdové výdaje 3.2. převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu Oddělení technické správy majetku: výdaje v rozpočtu Oddělení technické správy majetku navýšit na položce Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa o Kč převodem z rozpočtu mzdy z položky městský úřad - mzdové výdaje částky Kč a z položky povinné pojistné a zákonné pojištění částky Kč 3.3. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: položku opravy a údržba MěÚ navýšit o Kč přesunem z položky správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 3.4. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu školství: rozpočet školství navýšit na položce předfinancování projektu Finanční vzdělávání na základních školách o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.5.Převod prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu mzdy: 3.5.1) Akce soc.prevence dětí a mládeže: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce Akce soc.prevence dětí a mládeže o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položce: - Ostatní osobní výdaje o Kč 3.5.2) Klubovna Paramisa: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce Klubovna Paramisa o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Ostatní osobní výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč 3.5.3) Podpora sociální terénní práce: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce Podpora sociální terénní práce o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Městský úřad - mzdové výdaje o Kč 15

16 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 16 - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč 3.6. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) rozpočet Oddělení technické správy majetku navýšit na položce veřejné osvětlení - údržba a oprava smluvní, výměna lamp o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy b) rozpočet Oddělení technické správy majetku navýšit na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky rekonstrukce spisovny Hálkova 3.7. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: investiční výdaje v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace navýšit na nové položce rekonstrukce mostků Písečná o Kč přesunem částky Kč z položky bytové domy Lada - splátka úroků a částky Kč z položky příprava staveb, technická dokumentace 3.8. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu školství: rozpočet školství navýšit na položce MŠ Severní ostatní provozní náklady o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.9. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu sportu: položku Sport, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje navýšit o Kč přesunem z položky Sport, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: investiční výdaje rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace navýšit na nové položce příspěvek DČOV Častolovice o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města převod prostředků z rozpočtu Odboru dopravy a občanskosprávních agend do rozpočtu Oddělení technické správy majetku: rozpočet Oddělení technické správy majetku navýšit na položce rotační kartotéky ODaOSA o Kč převodem z rozpočtu Odboru dopravy a občanskosprávních agend z položky posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) částky Kč a z položky zakrytí reklam částky Kč 4. Změna názvu položky 4.1. změna názvu položky v rozpočtu Odboru životního prostředí: název výdajové položky ochrana přírody a krajiny změnit na ochrana životního prostředí 20 pro 0 proti 1 se zdržel 0 nehlasoval 16

17 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 17 07) Program DČOV Častolovice, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje navrhovanou úpravu programu DČOV Častolovice ve znění dle důvodové zprávy. bere na vědomí informace o podaných žádostech o poskytnutí příspěvku a o platbu z programu DČOV Častolovice a schvaluje navrhovaný postup v případě neúplných žádostí dle důvodové zprávy. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 10E v Častolovicích žadatelům Daně Weisheitelové narozené , trvalé bydliště Častolovice 10E, a Marku Šímovi narozenému , trvalé bydliště Jižní 1842, a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. 21 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 08) Převody finančních prostředků 08A) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Sport Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje příspěvkové organizaci Sport, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu v celkové výši ,40 Kč, z toho 2.944,40,- Kč za účelem realizace investiční akce Zavlažovací systém travnatého hřiště na městském stadionu a Kč za účelem realizace investiční akce Systém řízení výrobny z dispečinku ČEZ. 21 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 08B) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města 17

18 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 18, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje Sociálním službám města České Lípy, příspěvkové organizaci, Školní 2213,, IČ: , převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ve výši Kč za účelem realizace investičního nákupu služebního automobilu. 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 09) Kupní smlouva č. A / smluvní pokuta, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat bere na vědomí informace o nesplnění podmínky vyplývající z kupní smlouvy č. A /2010 ze dne a souhlasí se zasláním výzvy společnosti Českolipská obchodní, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 834, Praha, IČ: k úhradě smluvní pokuty ve výši Kč dle článku III odst. 3) kupní smlouvy dle důvodové zprávy. 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 10) Revokace 10A) Revokace usnesení č. 508/A/2013 ze dne a nové podmínky prodeje čp v k. ú. zahájila diskusi, na stole materiál s vyjádřením ředitele ZŠ Slovanka - zabezpečení stravy Petr Skokan materiál na stole nenašel byl zaslán v materiálech elektronicky, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje revokaci usnesení č. 508/A/2013 ze dne , tj. zrušení prodeje objektu čp na pozemku p. č. 2023/2 včetně pozemku p. č. 2023/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 815 m 2 v k. ú. Základní škole a mateřské škole Klíč, s.r.o. se sídlem Klášterní 2490,, IČ: za cenu ve výši Kč a schvaluje nové podmínky prodeje čp v k. ú. dle důvodové zprávy. 16 pro - 0 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 18

19 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 19 10B) Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne a záměr prodeje celého areálu v Pivovarské ulici v k. ú. - přípravná fáze, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje revokaci usnesení č. 830/10/F ze dne , tj. zrušení prodeje objektu bez čp. na pozemku p. č. 3367/1 a pozemku p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 v ulici Pivovarská v k. ú. manželům Haně a Jiřímu Koníčkovým za cenu ve výši ,- Kč a schvaluje záměr prodeje celého areálu v Pivovarské ulici včetně přilehlých pozemků v k. ú. dle důvodové zprávy. 14 pro - 3 proti - 4 se zdrželi - 0 nehlasoval 11) Záměry 11A) Záměr prodeje areálu bývalé hasičské zbrojnice v k. ú., zahájila diskusi, Mgr. Martin Hájek měl za to, že tento typ provozovny do centra města nepatří, hlukové a prašné zatížení. Za klub ČSSD - tato provozovna by tam být neměla, budou hlasovat proti. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka. souhlasil s první polovinou jeho vystoupení, že tam nepatří. Zájemců je několik, jeden z nich navrhuje tuto provozovnu, nacházíme se v záměru. Při projednávání podmínek prodeje si řekneme podmínky. Proces prodeje je přípravná fáze, záměr a prodej. Petr Skokan, technická poznámka při hlasování bodu č. 10 B se překlepl, hlasoval pro - prosil zaznamenat Mgr. Martin Hájek pochopil, že je to záměr, ale my můžeme s tím nesouhlasit? nikdo vám neřekl, že s tím nemáte nesouhlasit. Při případném prodeji do všeho zkoncipovat. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka zdál se mu důvod, který uvedl irevelantní - nezakládá se v podstatě na skutečnosti. 19

20 z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 20, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, ostatní plocha o výměře 962 m 2, p. č. 1818/7, o výměře 86 m 2, p. č. 1818/8 o výměře 143 m 2, p. č. 1818/9 o výměře 224 m 2, p. č. 1818/10 o výměře 192 m 2 a p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří, včetně staveb bez čp. na pozemcích p. č. 1818/7, 1818/8, 1818/9 a 1818/10 vše v k. ú. Česká Lípa dle důvodové zprávy - přílohy č pro - 4 proti - 2 se zdrželi - 0 nehlasoval 11B) Záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú., zahájila diskusi, objekt vedle Moravanky, dlouhodobě neobsazený byt, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje záměr prodeje objektu čp. 135 na pozemku p. č. 183, včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k. ú. za podmínek dle důvodové zprávy. 15 pro - 4 proti - 2 se zdrželi - 0 nehlasoval 11C) Záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. - přípravná fáze, zahájila diskusi, rohová lékárna, objekt chátrá, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje záměr prodeje objektu čp. 164 na pozemku p. č. 294, včetně pozemku p. č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m 2 v k. ú.. 15 pro - 3 proti - 3 se zdrželi - 0 nehlasoval 11D) Záměr prodeje pozemků p. č. 463/7 a 8 a části p. č. 463/21 v k. ú. Dubice u České Lípy, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 463/7, trvalý travní porost o výměře 281 m 2, p. č. 463/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a části p. č. 463/21, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 760 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy. 20

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice č. 8/2012 ze dne 27.9.2012

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice č. 8/2012 ze dne 27.9.2012 25206 V Měchenicích dne 27.9.2012 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 ze dne 27.9.2012 Navržený program jednání: 1.Volba návrhové a mandátové komise 2. jmenování zapisovatele 3.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více