Palivové soustavy zážehových motorů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palivové soustavy zážehových motorů:"

Transkript

1 Palivové soustavy zážehových motorů: Účel: Za každého provozního stavu motoru zásobovat systém přípravy zápalné směsi palivem Používané palivo: kapalné (benzín, benzol, metanol) plynné (zemní plyn, propan-butan, bioplyn) Tvorba směsi: vnější vnitřní Směs je zažehávána z cizího zdroje. Homogenní (stejnorodá) směs paliva a vzduchu se v motoru při kompresním zdvihu (stlačení) zahřívá na teplotu 400 C 500 C, která je nižší než teplota samovznícení. Proto směs paliva a vzduchu musí být zažehnuta zapalovací jiskrou z cizího zdroje. Vnější tvorba směsi: Tvorba směsi paliva a vzduchu se provádí v sacím potrubí, tzn. mimo válec (motory s karburátory nebo s nepřímým vstřikováním benzínu). Vnitřní tvorba směsi: Tvorba směsi paliva a vzduchu se provádí přímo ve válci (motory s přímým vstřikováním benzínu). Tvorba směsi v sobě zahrnuje rozprášení paliva a odpaření paliva. Rozprašování paliva se provádí u motorů: karburátorových pod tlakem vzduchu v difuzoru Venturiho trubice vstřikových přetlakem, kterým je palivo vytlačováno ze vstřikovací trysky Aby směs paliva a vzduchu byla zápalná a mohla beze zbytku shořet, tak musí být smíšena v určitém poměru, daném chemickými zákony. Směšovací poměr: Je to hmotnostní poměr paliva a vzduchu. Rozlišujeme směšovací poměr: teoretický skutečný Teoretický směšovací poměr je 1 : 14,8. To znamená, že ke spálení 1 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu (stechiometrický poměr). Stechiometrický poměr obecně závisí na chemickém složení paliva. Skutečný směšovací poměr se od teoretického liší v závislosti na teplotě, otáčkách a zatížení motoru. Bohatá směs: vyšší podíl paliva, směšovací poměr např. 1 : 13 Chudá směs: nižší podíl paliva, směšovací poměr např. 1 : 16 Zápalné jsou pouze směsi se směšovacími poměry ohraničenými dolní a horní mezí zápalnosti (hranice chodu motoru) 1 : 7,4 až 1 : 19,2. Součinitel přebytku vzduchu : je poměr mezi skutečným množstvím vzduchu při spalování a množstvím vzduchu teoreticky potřebným pro dokonalé spalování, které je dáno stechiometrickým směšovacím poměrem.

2 m m s t - součinitel přebytku vzduchu (-) ms skutečné množství přiváděného vzduchu (kg) mt teoretická potřeba vzduchu (kg) Při teoretickém směšovacím poměru 1:14,8 je součinitel přebytku vzduchu. Při něm získá motor přesně tolik vzduchu, kolik je pro dokonalé spálení paliva potřebné. Rozdělení palivových soustav zážehových motorů:

3 Palivová soustava zážehového motoru s karburátorem Palivové soustavy se vstřikováním benzínu Činnost Dopravní čerpadlo nasává palivo z nádrže přes hrubý čistič paliva a dopravuje jej přes jemný čistič paliva do plovákové komory karburátoru. Vzduch nasávaný motorem prochází difuzorem, kde z důvodu snížení obsahu průřezu potrubí zvyšuje svou rychlost a vytváří podtlak nad ústim emulzní trubice. Vlivem tohoto podtlaku se do proudícího vzduchu přisává přes hlavní trysku karburátoru palivo z plovákové komory karburátoru a vytváří se zápalná směs, která se nasává do motoru. Množství směsi a tím i otáčky motoru reguluje řidič otevřením škrtící klapky při sešlápnutí akceleračního pedálu. Palivo je dopravováno z palivové nádrže přes čističe do zařízení k přípravě palivové směsi. Ta se vytváří tak, že benzín je pomocí vstřikovacího ventilu vstřikován do vzduchu už v sacím potrubí (nepřímé vstřikování) nebo až ve válci (přímé vstřikování). Jednotlivé části Palivová nádrž materiál: - ocelový plech zvenčí i zevnitř opatřena protikorozní ochranou (poolověná) - plast - polyetylen (PE), je průhledný U nádrží větších objemů se musí zabránit přelévání paliva při jízdě a to těmito způsoby: - vnitřní mezistěny - vnitřní jímka (Catch - Tank) menší nádobka v palivové nádrži, která je neustále zaplněna palivem.většinou tuto jímku tvoří vestavný modul nádrže, ve kterém je

4 umístěno elektricky poháněné palivové čerpadlo s čističem a snímač hladiny paliva v nádrži - palivová nádrž obsahuje zařízení, popř. přípoj pro zavzdušnění a odvzdušnění prostoru nádrže (aby se nádrž nedeformovala při vytvoření podtlaku, který vzniká úbytkem spotřebovávaného paliva; aby nevznikal v nádrži přetlak způsobený zvětšováním objemu paliva zahříváním paliva např. u dlouho stojícího vozidla na slunečním svitu. V tomto případě je přebytečné palivo přechodně vytlačeno do přepadové nádobky a palivové páry jsou zachycovány náplní aktivního uhlí ve zvláštní nádobce. - z uzávěru plnicího hrdla nesmí unikat žádné palivo a to ani při nadměrných náklonech, např. při nehodě. K tomuto účelu je zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil často kombinován s kuličkovým gravitačním ventilem, který zabraňuje vytékání paliva z převráceného automobilu. Palivové vedení materiál: - ocelové nebo měděné trubky - hadice z teplu odolné pryže nebo plastu Požadavky: - musí odolávat všem pružným deformacím automobilu a pohybům pružně uloženého motoru - musí být umístěno tak, aby bylo chráněno před mechanickým poškozením - nesmí být umístěno v blízkosti teplých či horkých částí, především výfukového potrubí, aby se zamezilo tvorbě parních bublin Čistič paliva účel: - zbavuje palivo pevných mechanických nečistot - zbavuje palivo kapalných nečistot, odlučuje vodu rozdělení: - průchozí čističe (in-line) - výměnné čističe - čističe s výměnnou vložkou a) průchozí čističe (in-line) - čistí palivo filtrací druhy filtrů: - sítový - papírový - sítové filtry se používají jako předřadné vstupní čističe v palivové nádrži nebo v palivovém čerpadle. Filtr tvoří husté drátěné nebo polyamidové pletivo s velikostí ok (otvorů) 50 až 63 m. - papírové filtry se používají jako jemné čističe s velikostí pórů 2 až 10 m. Zařazují se do palivového vedení a při údržbě se vyměňují jako celek. b) výměnné čističe - tyto čističe tvoří nerozebíratelné pouzdro, uvnitř kterého je vlastní filtrační vložka z papíru nebo plsti - jsou umístěny u motoru a vyměňují se opět jako celek c) čističe s výměnnou vložkou - skládají se z rozebíratelného pouzdra a vlastní výměnné filtrační vložky - při údržbě se vyměňuje jen znečištěná filtrační vložka - jsou provedeny jako jemné čističe paliva a jejich vložka je ze stejného materiálu jako u výměnných čističů

5 Intervaly výměny - čističe paliva by se měly, pokud neurčí výrobce jinak, vyměňovat každých ujetých km Palivové čerpadlo účel: - doprava paliva ke karburátoru nebo ke vstřikovacímu zařízení pohon čerpadel: - mechanický - hydraulický - elektrický a) mechanicky poháněná palivová čerpadla - používají se většinou u čtyřdobých benzinových motorů s karburátorem - konstrukčně jsou řešena jako membránová Činnost: sání - vačka najíždí na hnací páku čerpadla, membrána se proti předpětí pružiny prohýbá směrem dolů - v prostoru nad membránou se zvětšuje objem a vzniká tam podtlak (sací ventil je otevřen, výtlačný zavřen) - vzniklým podtlakem se do prostoru nad membránu nasává palivo výtlak - vačka sjíždí z hnací páky čerpadla, předpětím pružiny se membrána pohybuje směrem nahoru - objem nad membránou se zmenšuje a narůstá tam tlak (sací ventil je uzavřen, výtlačný otevřen) - vzniklým tlakem se vytlačuje palivo z prostoru nad membránou do potrubí směrem ke karburátoru - výtlak paliva provádí pružina plná plováková komora karburátoru - jehlový ventil plováku uzavře přívod paliva do plovákové komory karburátoru - protože motor běží, běží i podávací čerpadlo a v potrubí ke karburátoru narůstá tlak - zdvih membrány se zmenšuje a při dosažení určitého tlaku paliva v potrubí zůstane pružina úplně stlačena a palivo se nečerpá - vačka čerpadla běží naprázdno dokud tlak paliva v potrubí nepoklesne Před startem motoru je možné načerpat palivo do plovákové komory karburátoru pákou pro roční čerpání na čerpadle (ručním podávacím čerpadlem) b) elektricky poháněná palivová čerpadla Podle způsobu montáže: - samostatná čerpadla v potrubí (in-line) - čerpadla ponořená do palivové nádrže (in-tank) Samostatné čerpadlo (in-line) - lze namontovat téměř do libovolného místa palivového vedení

6 - výměna vadného palivového čerpadla je proto jednodušší než u čerpadel ponořených Čerpadlo ponořené do nádrže (in-tank) - je většinou součástí montážního modulu pro přepravu paliva, který se shora montuje do otvoru palivové nádrže automobilu - vedle ponorného čerpadla jsou v tomto modulu i další části, které jsou důležité pro zásobování automobilu palivem, např. čistič paliva, ponorná nádobka, snímač hladiny paliva v nádrži Podle principu práce elektrických palivových čerpadel rozlišujeme: - čerpadlo zubové - čerpadlo odstředivé s bočními kamály - čerpadlo šroubové - čerpadlo křídlové Čerpadlo zubové - obvykle se používá čerpadlo s vnitřním ozubením, které nepotřebuje k utěsnění jednotlivých prostor (komor) mezi zuby a zubovými mezerami žádné další těsnící prvky. s elektromotorem spojené vnitřní kolo s vnějším ozubením pohání vnější kolo s vnitřním ozubením - zuby vytvářejí uzavřené přepravní komory, které se cyklicky zmenšují a zvětšují -zvětšující se komory jsou spojeny s vtokovým (sacím) otvorem, zmenšující se komory s odtokovým (výtlačným) otvorem - čerpadlo s kolem s vnitřním ozubením pracuje s výtlačným tlakem až 0,65 MPa Čerpadlo šroubové - palivo je nasáváno a vytlačováno dvojicí protiběžných rotorů se šroubovým ozubením - rotory jsou v tělese čerpadla přesně uloženy a zabírají do sebe s velmi malou boční vůlí - šroubové ozubení rotorů, zabírající do sebe s velmi malou vůlí, vytváří proměnné přepravní komory, které při otáčení plynule postupují v axiálním směru - v oblasti vtoku se přepravní komory zvětšují, zatímco v oblasti odtoku se zmenšují, což vytváří výtlačný tlak až 0,4 MPa - šroubové čerpadlo se často používá v palivovém potrubí jako čerpadlo průchozí in-line Čerpadlo křídlové - v tělese čerpadla je excentricky uložen rotor s radiálními drážkami - v drážkách jsou posuvně uloženy válečky, které tvoří křídla rotoru - válečky jsou při otáčení rotoru odstředivou silou přitlačovány k vnitřní stěně tělesa čerpadla - tím válečky působí jako rotující těsnění a vytváří v drážkách

7 rotoru prostory, které se cyklicky zvětšují (sání) a zmenšují (výtlak) - tak se přepravuje palivo od přívodního (sacího) otvoru k odtokovému (výtlačnému) otvoru - čerpadlo křídlové dosahuje výtlačného tlaku až 0,65 MPa Čerpadlo odstředivé - čerpadlo má rotor s lopatkami, který působením odstředivých sil přepravuje palivo od středu k obvodu - tlak v bočním výtlačném kanále narůstá kontinuálně, téměř bez kmitů (pulzací) a dosahuje hodnot až 0,2 MPa - čerpadlo odstředivé je nízkotlaké a používá se většinou jako první stupeň (předstupeň) u dvoustupňového čerpadla k vytvoření tlaku, kterým se odplyní palivo Vysokotlaké odstředivé čerpadlo - je dokonalejší odstředivé čerpadlo s větším počtem lopatek na rotoru - tak lze docílit při minimální hlučnosti vyšších tlaků až 0,4 MPa Dvoustupňové palivové čerpadlo - aby se bezpečně zamezilo tvorbě bublin v palivovém vedení a dosáhlo se vyšších výtlačných tlaků, kombinují se různé druhy čerpadel do jednoho palivového čerpadla - první stupeň palivového čerpadla obvykle tvoří nízkotlaké odstředivé čerpadlo, které nasává palivo a vytváří malý tlak, čímž se odplynuje palivo - páry se odvádějí přes odvzdušňovací hrdlo do palivové nádrže - výtlak nízkotlakého čerpadla prvního stupně je zaveden na sání čerpadla druhého, vysokotlakého stupně - toto hlavní čerpadlo, obvykle zubové, vytváří potřebný tlak v palivu, které již neobsahuje parní bubliny - aby se zabránilo hydraulickému přetížení palivového čerpadla, spojuje omezovací pojistný ventil, při překročení nastaveného tlaku, výtlak čerpadla se sáním čerpadla Elektrické zapojení - elektricky poháněná palivová čerpadla mohou být zapojena v součinnosti s imobilizérem nebo alarmem a ovládána řídící jednotkou motoru - řídící jednotka motoru při neoprávněném použití vozidla nesepne přívod proudu pro palivové čerpadlo c) hydraulicky poháněná palivová čerpadla - protože palivové nádrže mohou mít vzhledem k prostorovým možnostem často velmi složitý tvar, je často nutné přečerpávat palivo uvnitř nádrže - k tomu se používá např. ejektorové čerpadlo - proud paliva z elektrického palivového čerpadla nasává u otvoru trysky ejektoru z boční komory palivové nádrže palivo a přepravuje jej pak dále do jímky Regulátor tlaku paliva - používá se pouze u motorů se vstřikováním paliva - reguluje tlak paliva v palivovém systému v závislosti na tlaku vzduchu v sacím potrubí tak, aby poměr těchto tlaků byl

8 konstantní - množství vstřikovaného paliva pak závisí pouze na době otevření vstřikovacího ventilu Odvzdušňovací ventily, regenerace aktivního uhlí a diagnostika těsnosti nádrže - aby se zabránilo úniku palivových par z nádrže a zařízení pro přípravu směsi používá se uzavřený palivový systém s nádobkou s aktivním uhlím - palivové páry, které se vytvářejí i u stojícího motoru, nemohou unikat přímo do okolí, ale přivádějí se do nádobky s aktivním uhlím - aktivní uhlí má díky svým pórům velmi velký povrch (1 gram 500 až 1500 m 2 ), na kterém se zachycují uhlovodíky z paliva - při běžícím motoru se přes nádobku s aktivním uhlím vede část nasávaného vzduchu a uložené uhlovodíky se odsávají a přivádějí do motoru přes regenerační ventil - činnost řídí řídicí jednotka motoru Karburátor účel: - rozprašovat palivo a míchat je ve správném poměru se vzduchem - potřebné množství směsi přizpůsobovat konkrétnímu stavu motoru Princip činnosti: - do karburátoru se nasává proud vzduchu pohybem pístu motoru během jeho sacího zdvihu - zúžením průřezu v difuzoru (Venturiho trubice) se zvyšuje rychlost proudícího vzduchu - v nejužším místě je nejvyšší rychlost proudění a největší podtlak, proto se v tomto místě nachází rozprašovač pro výstup paliva - palivo je z rozprašovače odsáváno podtlakem a unášeno proudem vzduchu, přičemž se rozprašuje na drobné kapky - jemného rozprášení se dosahuje tím, že se do paliva ještě před rozprašovačem přivádí od hlavního vzdušníku menší množství vzduchu, čímž je palivo předmíšeno (zpěněno) - škrtící klapkou se řídí množství směsi paliva a vzduchu, čímž se mění výkon motoru a otáčky Druhy karburátorů Podle směru proudění vzduchu v karburátoru a umístění sacího potrubí na motoru: - spádový karburátor - horizontální karburátor - vertikální karburátor Spádové karburátory se používají nejčastěji, neboť u nich vzduch i směs proudí seshora dolů, tj. ve směru gravitace. Jsou umístěny nad hlavou válců. Horizontální a vertikální karburátory jsou umístěny pod hlavou válců nebo v její úrovni, což umožňuje velmi krátká sací potrubí. Konstrukční výška motoru je proto nižší.

9 Podle počtu a funkce směšovacích komor: - jednoduché karburátory - vícestupňové (postupné) karburátory stupňovitý karburátor s postupně se otevírajícími stupni pro jedno sací potrubí - dvojité vícestupňové karburátory - dvojité (zdvojené) karburátory používají se pro oddělená sací potrubí - karburátory rovnotlaké mají proměnlivý průřez difuzéru a pracují s téměř konstantním pod tlakem - šoupátkové karburátory se používají jako karburátory u motocyklů Jednoduchý karburátor

10 Skládá se ze tří hlavních částí: - klapková komora se škrticí klapkou - těleso karburátoru s difuzorem a plovákovou komorou - víko karburátoru Klapková komora je často součástí tělesa karburátoru. V hlavních částech karburátoru jsou umístěna následující zařízení: - plovák s jehlovým ventilem - spouštěcí (obohacovací) zařízení - systém chodu naprázdno s přechodovým zařízením - sytém hlavních trysek - akcelerační pumpička - obohacovač, ochuzovač - přídavná zařízení Zařízení karburátoru 1) Plovák s jehlovým ventilem účel plovákového zařízení: - má za úkol regulovat přítok paliva do plovákové komory a udržovat konstantní hladinu paliva v karburátoru za každého provozního stavu motoru složení plovákového zařízení: - plováková komora - plovák - jehlový ventil plovákové komory 2) Spouštěcí zařízení - při spouštění studeného motoru se velká část paliva ze směsi kondenzuje a sráží se na stěnách sacího potrubí a válců - důvodem je malá rychlost proudění směsi při nízkých spouštěcích otáčkách motoru a nedostatečná teplota pro odpařování paliva - malý podtlak nestačí k tomu, aby se směs připravovala systémem chodu naprázdno nebo hlavním systémem - směs je ve spalovacím prostoru příliš chudá, nezápalná a motor nemůže začít pracovat účel spouštěcího zařízení: - musí zajistit, aby se v karburátoru při spouštění studeného motoru vytvářela velmi bohatá směs paliva a vzduchu se směšovacím poměrem až asi 1 : 3 - to odpovídá asi pětinásobnému množství paliva ve směsi paliva a vzduchu ( = 0,2)

11 - tím je zaručeno, že se i po kondenzaci paliva v sacím potrubí dostane do spalovacího prostoru směs schopná zážehu ( = 0,9) druhy spouštěcích zařízení: - ruční ovladač plováku, především u šoupátkových karburátorů, umožňující zvýšení hladiny paliva v plovákové komoře a obohacení směsi - přívěra vzduchu klapka v sacím hrdle karburátoru - sytič malý jednoduchý směšovač pro velmi bohatou směs Spouštěcí automatika - ovládá samočinně a v závislosti na provozní teplotě motoru přívěru vzduchu - regulačním prvkem je obvykle dvojkov (bimetal) ve snímači umístěném v chladící soustavě motoru, výjimečně ve výfuku Podtlakové zařízení (Pull-Down) - otvírá při spouštění motoru mechanicky pístem ovládaným podtlakem přívěru vzduchu do polohy, zaručující vhodný směšovací poměr, tím se zabrání přílišnému obohacení směsi Nucené ovládání přívěry vzduchu - pokud se před spouštěním sešlápne a opět uvolní plynový pedál, zavře se vzduchová přívěra poměrně složitým mechanizmem, umožňujícím po stupních v závislosti na teplotě její zpětný pohyb - směšovací poměr je lépe přizpůsoben potřebě při opakovaném spouštění a ohřevu motoru na provozní teplotu 3) Zařízení chodu naprázdno s přechodovým zařízením (by pass) - při otáčkách chodu naprázdno je rychlost proudění vzduchu v difuzoru příliš malá a podtlak pro nasátí paliva z rozprašovače hlavního systému nedostatečný - aby motor mohl pravidelně pracovat i při chodu naprázdno, musí být v karburátoru zvláštní zařízení, palivový a směšovací systém (okruh) pro chod naprázdno účel: - dodávat správnou směs paliva a vzduchu pro pravidelný chod naprázdno a zajistit plynulý přechod do stavu přípravy směsi v hlavním okruhu, při vyšších otáčkách a zatíženích Složení základního systému chodu naprázdno: - vzdušník a tryska chodu naprázdno - směšovací trubice a přechodové otvory ve směšovací komoře

12 Činnost: - při chodu naprázdno je škrtící klapka téměř zavřena a malou štěrbinou proudí vzduch vysokou rychlostí - protože v tomto místě je největší podtlak, ústí do něj kanálek, přivádějící palivo již částečně předmíšené se vzduchem ze směšovací (emulzní) trubice chodu naprázdno - směs pro chod naprázdno se tvoří z takto přivedené směsi a vzduchu proudícího klapkovou komorou - otvorů, ústících do klapkové komory, bývá více a jsou postupně odkrývány a uváděny do činnosti otvíráním škrtící klapky - protože systém chodu naprázdno se uplatňuje na přípravě směsi nejen při chodu motoru naprázdno (bez zatížení), ale i při menších otáčkách i zatíženích, je u karburátorů novějších konstrukcí složitější a tvoří ho dva až tři spolupracující systémy, někdy označované jako korekční Směs pro chod naprázdno Systém přípravy směsi tvoří: - primární systém - sekundární systém - korekční systém - směšovací trubice pro předmíšení paliva (tzv. emulze paliva se vzduchem) obsahují vzdušníky, odměřující množství vzduchu a trysky, odměřující množství paliva - směšovací trubice korekčního systému má pouze vzdušník - směšovací trubice sekundárního systému je od trubice se vzdušníkem a tryskou oddělena - primární a korekční systém se uplatňují především při zavřené škrtící klapce a sekundární systém se postupně zapojuje při otevírání škrtící klapky Primární a korekční systém - předmíšené palivo primárního a korekčního systému pro směs chodu naprázdno se odebírá ze šachet šměšovacích (emulzních) trubic, zásobovaných palivem z okruhu hlavní trysky - předmíšené palivo se odtud dostává kanálem s přechodovými otvory a regulačním šroubem přídavné směsi pro chod naprázdno do klapkové komory pod škrtící klapku Sekundární systém (tzv. přídavná směs) - palivo i vzduch sekundárního systému je vedeno přes zvláštní směšovací trubici sekundárního systému a regulační šroub do společného kanálu systému chodu naprázdno - přídavný vzduch pro sekundární systém se odebírá před a za difuzorem - po vypnutí zapalování motoru se elektromagnetem ovládaný ventil v kanálu systému chodu naprázdno samočinně uzavírá a přívod směsi je přerušen, což zabraňuje dalšímu možnému chodu motoru tzv. samozápaly směsi od horkých míst ve spalovacím prostoru Úkol přechodového zařízení - musí zajistit plynulý přechod přípravy směsi od systému chodu naprázdno k hlavnímu systému uplatňuje se v přechodových režimech oblastí částečného zatížení Přechodové zařízení - při přechodu z chodu naprázdno do spodní oblasti částečného zatížení se pedálem plynu dále otevře škrtící klapka - tak se dostanou přechodové otvory (by pass otvory) postupně do oblasti vysokého podtlaku ve štěrbině škrtící klapky - z přechodových otvorů se přitom nasává dostatečné množství přídavné směsi, aby se zamezilo díře při přechodu chodu naprázdno do spodní oblasti částečného zatížení - se zvětšujícím se otevřením škrtící klapky je podtlak v rozprašovači hlavního systému (difuzoru) větší než v systému chodu naprázdno, čímž se samočinně přeruší činnost systému chodu naprázdno

13 4) Hlavní systém účel: - tento systém musí nasávat palivo, rozprašovat jej, mísit se vzduchem a dodávat směs ve správném směšovacím poměru v celé oblasti částečného až plného zatížení Složení hlavního systému: - hlavní tryska - korekční systém (chodu naprázdno) - rozprašovač umístěný v difuzoru Činnost: - se vzrůstajícím průtokem vzduchu, tzn. při dalším otevírání škrtící klapky, se zvyšuje podtlak více než rychlost proudění, takže směšovací poměr klesá a směs paliva se vzduchem je příliš bohatá - v oblasti částečného zatížení (hlavní oblast jízdy) se požaduje konstantní směšovací poměr, aby se dosáhlo nízké spotřeby paliva - aby se docílilo tohoto poměru míšení, působí vedle hlavní palivové trysky i tryska a vzdušník korekčního systému - když je motor v klidu, tak je palivo ve směšovací trubici a v šachtě směšovací trubice stejně vysoko - při stoupajícím počtu otáček dochází k poklesu tlaku vzduchu v difuzoru, čímž stoupá hladina paliva v šachtě směšovací trubice, ale v samotné směšovací trubici korekčního systému klesá - vzduch, nasávaný vzdušníkem korekčního systému, vystupuje z postupně se otvírajících otvorů směšovací trubice korekčního systému a stále více zpěňuje protékající palivo - tímto přidáváním vzduchu (korekcí) se působí proti obohacování směsi paliva a vzduchu v rozprašovači hlavního systému, při vzrůstající rychlosti proudění vzduchu v difuzoru Přídavná zařízení účel: - přídavná zařízení se používají při přípravě směsi tak, aby příznivě ovlivnila jízdní komfort a spotřebu paliva 5) Vyhřívání obtoku (by-pass - zabraňuje možnému zmrznutí vody kondenzované ze vzduchu v obtokových otvorech 6) Ventil pro vypínání chodu naprázdno - zabraňuje případnému škodlivému doběhu (samozápaly) 7) Vyhřívání sacího potrubí - zabraňuje kondenzaci par paliva v sacím potrubí 8) Akcelerační zařízení Složení akceleračního zařízení: - akcelerační pumpička - sací ventil - výtlačný ventil

14 - vstřikovací trysky - ovládací části účel: - obohacuje směs při náhlém otevření škrtící klapky - akcelerační zařízení je potřebné, protože otáčkami motoru se vzduch urychluje více než palivo v kanálech a směs se ochuzuje 9) Obohacovací zařízení účel: - obohacuje chudou směs pro částečné zatížení při přechodu na větší zatížení tak, aby se docílilo co největšího výkonu motoru - při plném zatížení způsobují vysoké otáčky a velké otevření škrtících klapek vysoký podtlak u výstupu obohacovací trubice, což vede k nasávání dalšího paliva Dílenské práce na karburátoru: Při závadách v chodu motoru se musí nejdříve zkontrolovat zapalování a doprava paliva ke karburátoru. Karburátor se čistí v rozloženém stavu. Provádí se čištění a kontrola všech trysek. Poté se všechny kanály, palivová sítka a trysky profouknou tlakovým vzduchem. Poruchy karburátoru jsou často způsobeny pouze ucpanými tryskami, otvory nebo palivovými sítky. Příčinou mohou být i kapky vody. Zamrznutí kapek vody brání průtoku paliva. Kontrolují se plovák, jehlový ventil a ventily akcelerační pumpičky. Dále se kontroluje snadný chod škrtící klapky a přívěry vzduchu, všech táhel a kloubů. Hřídelka škrtící klapky nesmí mít příliš velkou vůli v uložení, protože by se mohl přisávat vedlejší, tzv. falešný vzduch. Přisávaný vedlejší vzduch ochuzuje směs, která pak pomaleji hoří a to může vést k horšímu vnitřnímu chlazení spalovacího prostoru a následnému vážnému poškození motoru. Otvory trysek se kontrolují pneumatickým zkušebním zařízením nebo měrkou. Pravidla práce: při práci na karburátoru dbejte na maximální čistotu používejte pouze originální těsnění dodržujte předepsanou hmotnost plováku zkontrolujte hladinu paliva v plovákové komoře zkontrolujte těsnost jehlového ventilu a ventilů akcelerační pumpičky k čištění trysky nikdy nepoužívejte dráty

15 Vstřikování benzínu: Palivo je v přesně odměřeném množství, které odpovídá okamžitému množství nasávaného vzduchu, tlakem palivového čerpadla jemně rozprášeno palivovými tryskami. Úkoly: - vstříknout jemně rozprášené palivo do nasávaného vzduchu - upravit směšovací poměr paliva se vzduchem optimálně příslušnému stavu provozu motoru (zatížení, otáčky, teplota), - udržovat nízký podíl škodlivin ve výfukových plynech Výhody oproti karburátoru: - přesnější odměření paliva - vstřikování probíhá větším rozdílem tlaků - přívod paliva v jemně rozptýlené formě - krátké vzdálenosti a časy dopravy směsi k válci - jemnější rozptýlení paliva, rychlejší odpařování a tvorba směsi - u vícebodového vstřikování rovnoměrné rozdělení paliva do jednotlivých válců - snížení měrné spotřeby paliva - redukce obsahu škodlivin ve výfukových plynech Rozdělení vstřikovacích systémů benzínu: podle místa vstřiku paliva: přímé, do válce nepřímé, do sacího potrubí jednobodové SPI (Single Point Injection) centrální CFI (Central Fuel Injection) do části sacího potrubí společné všem válcům vícebodové MPI (Multi Point Injection) necentrální do jednotlivých větví sacího potrubí, popř. kanálu před ventil podle časového průběhu: nepřerušované - kontinuální přerušované simultánní všechny vstřikovací ventily vstřikují v jeden okamžik skupinové spolu vstřikují současně jen ventily určitých válců sekvenční vstřikovací ventily jednotlivých válců vstřikují po sobě v určitých intervalech podle řízení tvorby směsi: mechanicko hydraulické (např. K-Jetronic) mechanicko hydraulicko elektronické (např. KE Jetronic) elektronické (např. Jetronic, Motronic)

16 Benzínové vstřikovací systémy s elektronickou regulací se skládají ze tří částí: 1. Sací systém: Čistič vzduchu, společné sací potrubí, komora se škrtící klapkou, sací potrubí k jednotlivým válcům 2. Palivový systém: Palivová nádrž, palivové čerpadlo, čistič paliva, regulátor tlaku, vstřikovací ventily 3. Řídící a regulační systém: Pro vstup, zpracování a výstup signálů. Vstupní signály jsou údaje snímačů, např. otáčky motoru, poloha škrtící klapky, teplota vzduchu apod. Tyto údaje zpracovává elektronická řídící jednotka a výstupními signály řídí akční členy a diagnostiku. Nepřímé vstřikování benzínu U tohoto vstřikování se palivo vstřikuje do sacího potrubí, do sacího kanálu nebo do komory škrtící klapky. Jednobodové vstřikování SPI: Vstřikování probíhá v jednom místě, centrálně do komory škrtící klapky ještě před škrtící klapkou. Do jednotlivých válců se dostává nestejné množství směsi nestejné kvality. Jednobodová vstřikovací zařízení jsou konstrukčně jednodušší než vícebodová vstřikovací zařízení. Vícebodové vstřikování MPI: U MPI probíhá vstřikování pomocí vstřikovacích ventilů přiřazených každému válci. Vstřikovací ventily mohou být umístěny v sacím potrubí bezprostředně před sacími ventily v sacím kanále. Tím jsou pro každý válec stejné podmínky a rozdělení směsi je stejnoměrné. U vícebodového vstřikování rozlišujeme: simultánní (z lat. současné) vstřikování skupinové vstřikování (pro skupinu válců) sekvenční (z lat.po sobě) vstřikování Simultánní vstřikování: Všechny vstřikovací ventily motoru se ovládají současně, bez ohledu na právě probíhající zdvih v tom kterém válci. Čas potřebný pro odpaření paliva je tak pro jednotlivé válce rozdílný. Aby se přesto dosáhlo co možná nejrovnoměrnějšího složení směsi a dobrého spalování v jednotlivých válcích, je na jedno otočení klikové hřídele vstříknuta vždy jen polovina množství paliva potřebného pro spalování.

17 Skupinové (sdružené) vstřikování: Např. u čtyřválcového řadového motoru se otevírají současně vstřikovací ventily válce 1 a 3 a válce 2 a 4, vždy jen jednou za pracovní cyklus (2 otáčky). Před zavřené sací ventily se tak vstříkne vždy celé množství paliva. Časy pro odpaření paliva jsou tak rozdílně dlouhé. Sekvenční vstřikování: Vstřikovací ventily vstřikují jednotlivě po sobě, v pořadí zapalování, bezprostředně před začátkem sání celé potřebné množství paliva. Zlepšuje se tím optimální příprava směsi paliva se vzduchem a vnitřní chlazení motoru. Přímé vstřikování benzínu: Označuje se také jako GDI (z angl. Gasoline Direct Injektion) nebo jen DI (Direct Injection). U tohoto vstřikování je palivo vstřikováno v průběhu sacího a kompresního zdvihu přímo do vzduchové náplně válce, přičemž se rozprašuje a odpařuje ještě před zážehem jiskrou svíčky.

18 Tvorba směsi paliva se vzduchem závisí na provozní oblasti motoru. Podle této oblasti motoru (zatížení, otáčky, teplota) může palivová soustava motoru pracovat ve dvou provozních režimech: úsporném výkonném Znaky motoru GDI: sací kanály téměř svislé, aby se dosáhlo cíleného směru proudění nasávaného vzduchu použití vysokotlakého palivového čerpadla, které dopravuje palivo k vstřikovacím tryskám pod tlakem 5 MPa vysokotlaké vířivé vstřikovací trysky, u kterých se mění charakter a obraz výstřiku, podle provozní oblasti motoru tvarové písty (deflektor, vybrání) pro usměrnění pohybujícího se vzduchu a směsi ve válci Palivový systém má dvě části: - nízkotlaká část dopravní tlak je 0,33 MPa - vysokotlaká část vstřikovací tlak je 5 MPa (musí být vyšší než je kompresní tlak) Vysoký tlak je vytvářen mechanickým jednopístovým čerpadlem, které je poháněno vloženou hřídelí od vačkové hřídele. Zdvih pístu je 1 mm, mazání částí čerpadla je jen palivem. Vysokotlaké čerpadlo je zásobováno palivem z nízkotlakého čerpadla zabudovaného přímo v palivové nádrži. Regulační ventily omezují příslušný maximální tlak v nízkotlaké i vysokotlaké části. Práce v úsporném režimu: - motor pracuje s velmi chudou směsí - vzduch je nasáván přes obtokový ventil (by-pass) obtokem škrtící klapky - vzduch se při sání i kompresi uvádí do vířivého (šroubového) pohybu (deflektorem na pístu) - palivo se vstřikuje do válce na konci komprese

19 - nastává vrstvené plnění válce v okolí svíčky je bohatá směs paliva se vzduchem, která je obklopena chudými vrstvami - vnější vrstvy se mohou skládat z čistého vzduchu a nehořlavých horkých výfukových plynů zpětného vedení (recirkulace) výfukových plynů - bohatá směs paliva se vzduchem v oblasti zapalovací svíčky se bezpečně zažehne jiskrou a hořící palivo zapálí bez problémů okolní chudou směs, což zaručuje stabilní a čisté spalování Práce ve výkonném režimu: - obtokový ventil (by-pass) je uzavřen a množství vzduchu je určeno jen polohou škrtící klapky - palivo je vstřikováno vířivou tryskou v době sání v širokém kuželu - spaluje se s bohatou směsí přeskokem jiskry na konci komprese - plynulý přechod mezi úsporným režimem a výkonným režimem zajišťuje elektronická regulace zapalování a vstřikování GDI Recirkulace výfukových plynů: V horní oblasti zatížení pracují motory GDI se stechiometrickou směsí, a proto i s řízeným třícestným katalyzátorem jako běžné zážehové motory. Při částečném zatížení (provoz s chudou směsí) se sice snižují hodnoty HC (uhlovodíků) a CO, ale hodnoty NOx jsou vyšší a nemohou být třícestným katalyzátorem úplně redukovány. K jejich snížení se může zvýšit podíl recirkulace (zpětného vedení) výfukových plynů až na 40% a více, nebo se používá další speciální redukční katalyzátor pro chudou směs (DENOX-Kat), zařazený pro snížení obsahu NOx do zpětného vedení výfukových plynů. Znaky motorů GDI: - až o 20% nižší spotřeba pohonných hmot - vyšší měrný výkon - až o 20% nižší emise CO2

20 Nepřímé vstřikování jednobodové - vstřikování do sacího potrubí rozdělení Mono-Jetronic Mono-Motronic Mono-Jetronic nepřímé, přerušované, jednobodové vstřikování s elektronickým řízením vstřikování Mono-Motronic nepřímé, přerušované, jednobodové vstřikování s elektronickým řízením vstřikování a zapalování

21 Jednobodové vstřikování Bosch Mono-Jetronic Je jednoduchý elektronicky řízený nízkotlaký kompaktní vstřikovací systém, používaný zejména pro malé čtyřválcové motory s výkonem do 80kW. Vlastní vstřikování paliva probíhá centrálně, pouze jedním vstřikovacím ventilem, který je umístěn v kompaktním vstřikovacím agregátu před tělesem škrticí klapky. Při každém zapalovacím impulsu spustí řídicí jednotka proces vstřikování, jde proto o vstřikování přerušované. Základní funkce jsou podobné systému L-Jetronic. a) Popis funkce Vstřikování Mono-Jetronic poskytuje potřebné množství paliva přerušovaně prostřednictvím elektricky ovládaného vstřikovacího ventilu do sacího potrubí před škrticí klapku. Jeho ovládání provádí řídicí jednotka motoru. Pro výpočet doby vstřikování (vstřikovaného množství) zaznamenává řídicí jednotka prostřednictvím různých vstupních signálů provozní stav motoru. Elektrické palivové čerpadlo čerpá palivo z nádrže přes filtr do komory regulátoru tlaku, který udržuje tlak paliva konstantní v závislosti na tlaku v sacím potrubí. Přebytečné palivo odtéká zpět do nádrže. Je-li vstřikovací ventil otevřen pomocí elektrických impulsů z řídicí jednotky, pak se palivo svým tlakem vstřikuje do sacího potrubí před škrticí klapku. Množství vstřikovaného paliva je určováno dobou otevření vstřikovacího ventilu, tzn. trváním impulsu vycházejícího z řídicí jednotky. Pro výpočet potřebného vstřikovaného množství slouží řídicí jednotce signály o počtu otáček, o nasávaném množství vzduchu, o teplotě motoru, o teplotě nasávaného vzduchu a signály ze snímače škrticí

22 klapky. Funkci obohacení směsi při studeném spouštění motoru přebírá řídicí jednotka a vstřikovací ventil, tzn. že již není zapotřebí ventil pro studený start a teplotní časový spínač, jak tomu bylo u předcházejících systémů vstřikování. b) Palivový systém V systému Mono-Jetronic bývá často zabudováno elektrické palivové čerpadlo pracující na principu proudění, zřídka výtlačné komorové čerpadlo. V důsledku nízké spotřeby u malých motorů a nízkého tlaku v systému (asi 0,1 MPa) není zapotřebí výkonných čerpadel. Velmi často bývají umístěny v nádrži paliva společně se snímačem hladiny paliva. Palivo se nasává otáčením oběžného kola s věncem lopatek v čerpadle bočního kanálu. Kanály ve víku na straně sání a v pouzdru čerpadla se palivo se dostává do obvodového lopatkového čerpadla, ve kterém je dalším lopatkovým kolem podáváno dál. Výkon čerpadla silně závisí na otáčkách a tím na palubním napětí. Čerpací výkon se měří na výstupu recirkulace. Po průchodu palivovým čerpadlem prochází palivo palivovým filtrem a nakonec oplachuje vstřikovací ventil. Nadbytečné palivo může regulátorem tlaku odtékat zpět do nádrže. Regulátor tlaku udržuje konstantní tlak paliva s přetlakem asi 100 kpa proti okolnímu tlaku. Vstřikovací ventil vstřikuje palivo ve tvaru kuželu před štěrbinu škrticí klapky. Umístění v systému se volí tak, aby rychlost proudění nasávaného vzduchu byla optimální a zaručilo se tak jeho dobré směšování s palivem. Tvarování vstřikovacího ventilu a tím i z něj vystupujícího vstřikovacího paprsku závisí na konstrukci sacího zařízení a velikosti motoru. Kontrola palivového čerpadla, regulátoru tlaku a vstřikovacího ventilu začíná sejmutím vzduchového filtru ze vstřikovací jednotky. Po odstranění přívodního a zpětného vedení paliva od vstřikovací jednotky se na přívodní hadičku připojí manometr. Na výstup z tělesa se napojí druhá hadička, která je vložena do nádobky pro odměřování množství dodaného paliva. Na relé čerpadla se na 30 sekund přemostí svorky 30 a 87 a překontroluje se tlak paliva. Dodávané množství musí být nejméně 650 cm3. Těsnost vstřikovacího ventilu je v pořádku, odkápne-li maximálně 1 kapka paliva během 60 s. Elektrický vnitřní odpor mezi svorkami 2 a 3 musí být při teplotě okolí asi 15 až 30 0 C v rozsahu 1,0 až 1,6. c) Vstupní signály pro sledování provozního stavu Podstatný rozdíl proti předcházejícím vstřikovacím systémům spočívá u systému Mono Jetronic v tom, že se nasávané množství vzduchu (hmotnost) neměří, nýbrž vypočítává na základě úhlu otevření škrticí klapky ( ) a otáček (n). Jde o tzv. regulaci /n. Při daném otevření škrticí klapky a daných otáčkách může být nasáto jen určité množství vzduchu. Příslušné pole charakteristik je stanoveno experimentálně na zkušebním stojanu a naprogramováno do řídicí jednotky. Příslušné vstupní signály dostává řídicí jednotka ze svorky 1 (počet otáček n) a potenciometru škrticí klapky (úhel otevření klapky ) Signál ze svorky 1 (td-signál) Dostává řídicí jednotka Mono-Jetronic z řídicí jednotky zapalování. Tento signál lze měřit pomocí úhlu sepnutí. Bez signálu o počtu otáček ke vstřikování nedochází.

23 Úhel otevření škrticí klapky Rozeznává řídicí jednotka podle změn odporu na potenciometru škrticí klapky. Potenciometr škrticí klapky má dvě odporové dráhy s rozdílnými charakteristikami. Jednu pro oblast nízkého zatížení (úhel otevření 0 až 24 ), kdy se při malých rozdílech v úhlu otevření získávají velké změny v nasávaném množství vzduchu, a druhou dráhu pro horní oblast zatížení (úhel rozevření 18 až 90 ). Volnoběh nebo plné zatížení pozná řídicí jednotka podle příslušného úhlu otevření. Obě dráhy lze zkoušet pomocí měření odporu. Při otevírání škrticí klapky se musí hodnoty odporu plynule měnit. Přitom je důležité i to, aby byl po celé ploše dráhy zajištěn dobrý kontakt a dráhy nebyly vlhké nebo zkorodované. Poloha potenciometru vůči škrticí klapce se nemá měnit. Při případné nezbyté výměně se musí přesně dbát údajů pro nastavení od příslušného výrobce. Při výpadku potenciometru škrticí klapky řídicí jednotka přiřazuje různým otáčkám pevné doby vstřiku, a tím zaručuje omezený nouzový provoz. Teplota motoru Se získává měřením pomocí NTC termistoru. Teplota nasávaného vzduchu Se získává pomocí NTC termistoru, který je umístěn v tělese vstřikovacího agregátu na vstřikovacím ventilu. Napětí akumulátoru Je měřeno prostřednictvím svorky 15 a u tohoto systému se nepoužívá jen pro napájení řídicí jednotky, ale jeho hodnota ovlivňuje výpočet doby otevření vstřikovacího ventilu. Bezproblémové a elektricky vodivé musí být připojení na kostru. Trvalé napájení z kladného pólu akumulátoru musí být k dispozici pro paměť závad. Signál z lambda sondy Je využíván pro korekci a regulaci výpočtu doby vstřikování paliva. Pokud je regulace otáček při volnoběhu nastavována pomocí ovladače škrticí klapky (místo tepelného ovladače), může řídicí jednotka pro stabilizaci otáček při volnoběhu dostávat doplňkové spínací signály (např. z klimatizačního zařízení nebo automatické převodovky) d) Funkce řídicí jednotky a výstupní signály Nejdůležitějším výstupním signálem je impuls pro vstřikovací ventil, získaný na základě výpočtu množství nasátého vzduchu. Vypočtená doba vstřiku se získává ze vstupních signálů a naprogramovaných funkcí, jako jsou obohacení při spouštění, obohacování při běhu za studena a v zahřátém stavu, volnoběhu, obohacování při plném zatížení, přerušení přívodu paliva při deceleraci a omezení otáček (podobně jako u jiných vstřikovacích systémů). Také regulace směsi prostřednictvím teploty nasávaného vzduchu funguje podobně jako u ostatních vstřikovacích systémů. Kromě obvyklých funkcí musí řídicí jednotka ve svých programech teplotu nasávaného vzduchu a teplotu motoru hodnotit zejména při přechodovém chování a změnách zatížení. V důsledku centrálního vstřikování před škrticí klapku se při akceleraci na stěnách sacího potrubí vytvoří tenká vrstva paliva, která se odpaří po opětovném uzavření škrticí klapky. Vytváření a odpařování této vrstvy paliva na stěnách sacího potrubí je závislé kromě teploty i na otáčkách motoru a na velikosti úhlu a rychlosti otevření škrticí klapky. Změnu zatížení řídicí jednotka rozpozná prostřednictvím změny odporu potenciometru škrticí klapky. V ten okamžik spustí příslušný program, aby vykompenzovala kondenzaci paliva na stěnách. Další speciální funkcí řídicí jednotky je kompenzace napětí nejen pro fungování vstřikovacího ventilu, ale i pro čerpací výkon palivového čerpadla. Při nižší palubním napětí a tím i nižším výkonu proudového čerpadla ( v důsledku jeho nižších otáček) se vypočtená doba vstřiku

24 ještě prodlužuje, aby se tak kompenzoval nižší tlak paliva. Regulaci elektrického palivového čerpadla (bezpečnostní spínání) provádí řídicí jednotka prostřednictvím relé. Je-li místo tepelného ovladače zabudován regulátor nebo ovladač škrticí klapky (obrázek 64), pak je tento ovladač při regulaci volnoběhu ovládán přímo řídicí jednotkou. Na základě signálu z kontaktu volnoběhu (5) a otáček motoru se spouští regulace volnoběhu. Elektromotor (1) je dvěma kabely spojen s řídicí jednotkou, která určí směr toku proudu a tím i směr otáčení elektromotoru. Pomocí regulace volnoběhu lze snížit otáčky při volnoběhu. Ty se zvyšují jen v případě potřeby (při studeném startu nebo při běžícím kompresoru klimatizace). Regulátor škrticí klapky dává navíc možnost lehce pootevřít klapku při jízdě bez stlačeného pedálu akcelerátoru nebo při aktivním zpomalování a snížit tak podtlak v motoru. Pomocí regulace otáček při volnoběhu se kompenzují i odchylky způsobené opotřebením a stárnutím. To, co se zvládne u otáček při volnoběhu kompenzovat regulátor volnoběhu, lze pomocí lambdaregulace pro složení směsi kompenzovat nebo přizpůsobit v celém rozsahu. Řídicí jednotka, podobně jako paměť závad, dostává hodnoty pro adaptaci jen při trvale připojeném napájení z kladného pólu akumulátoru. Na to je třeba dbát při hledání závad a při diagnostice. e) Diagnostika systému Mono-Jetronic obsahuje vnitřní diagnostiku, která neustále monitoruje všechny prvky systému. V případě výskytu chyby nebo poruchy ji zaznamená do paměti závad. Možnosti vyhodnocení (vyčtení) paměti závad jsou dvě: blikacím kódem pomocí diagnostického přístroje, připojeného na diagnostické rozhraní vozidla Pro citlivost centrální vstřikovací jednotky na neodborné zásahy, je při servisních operacích dbát zásad, s nimiž je nezbytné se seznámit před zahájením prací. f) Vnitřní diagnostika V řídicí jednotce je trvalá paměť, která uchovává závady, jež se vyskytnou během provozu motoru. Pokud motor neběží, je nutné po dobu asi 6 sekund startovat a nevypínat zapalování. Tímto způsobem se závady opět uloží. U vozidel, které byly vyrobeny do roku 1988, může být uložena pouze jedna závada, u později vyráběných vozidel to bylo až 11 závad. Chyby týkající se lambda-regulace mohou být indikovány teprve po 12 minutách jízdy. Jestliže se závada neopakuje při osmi následujících startech, je automaticky vymazána. g) Lambda regulace Stoupající legislativní požadavky učinily nezbytným zavedení řízených třícestných katalyzátorů. Aby odstraňování škodlivin z výfukových plynů probíhalo co nejúčinněji, musí se složení směsi pohybovat v úzkých mezích stechiometrického poměru. Pro udržování směsi v mezích katalyzátorového okna není řízení množství vstřikovaného paliva dost přesné. Při něm se nebere ohled na žádné změny v motoru v důsledku opotřebení, resp. na tolerance konstrukčních dílů. Proto je požadováno, aby se měřilo skutečné složení výfukových plynů po spalování a podle změřených odchylek se prováděla regulace vstřikovaného množství paliva, resp. upravovala tvorba směsi.

25 Složení výfukových plynů se měří lambda-sondou. Prostřednictvím signálu z lambda-sondy může řídicí jednotka měnit vstřikované množství a tím i složení směsi. Protože se jedná o uzavřený regulační obvod, hovoříme o regulaci. Řídicí jednotka pomocí lambdaintegrátoru dodatečně reguluje vypočtenou dobu vstřiku. Je-li směs příliš bohatá, zkracuje se doba vstřiku, je-li příliš chudá, pak se prodlužuje. Regulace probíhá nepřetržitě a kolísá zhruba v rozmezí 1 % kolem = 1. Pro tuto regulaci existuje několik výjimek, tzv. zákazů regulace, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění podmínek chodu motoru ve fázi spouštění motoru a chodu za tepla, při akceleraci a deceleraci a většinou i při provozu při plném zatížení. Při výpadku signálu od lambda-sondy řídicí jednotka přepne na řízení v nouzovém režimu, o kterém je řidič většinou informován rozsvícením varovné kontrolky na přístrojovém panelu. Úprava směsi U moderních vstřikovacích systémů se signál z lambda sondy používá také k tomu, aby se základní řízení vstřikovaného množství přizpůsobovalo (adaptovalo) skutečným charakteristikám motoru. Musí-li se vstřikované množství v určeném intervalu neustále dodatečně regulovat, řídicí jednotka to pozná, a vezme v úvahu při dalším výpočtu doby vstřiku. Tak se pomocí lambda-integrátoru zmenšuje absolutní velikost potřebné korekce. Hodnotu pro adaptaci ukládá řídicí jednotka do pracovní paměti.

26 Mono Motronic Složení: palivový systém zapalování snímače diagnostická zásuvka ovládací a řídící prvky Palivový systém: Je tvořen těmito komponenty: palivová nádrž elektrické palivové čerpadlo jemný čistič paliva vstřikovací jednotka se vstřikovacím ventilem regulátor tlaku paliva ( je v tělese vstřik. jednotky) nádobka s aktivním uhlím magnetický regenerační ventil a) Elektrické palivové čerpadlo: - je zabudováno přímo v nádrži, je ovládané relém palivového čerpadla - je dvoustupňové, elektrické: 1. stupeň lopatkové 2. stupeň zubové - ve spodní části je hrubý čistič paliva - jištění proti přetížení odejde pojistka - těleso čerpadla má takový vnitřní objem, že je zároveň i zásobníkem paliva doprava paliva bez rázů, nemusí být tlumič rázů - čerpadlo je opatřeno zpětným ventilem, který při překročení nastaveného tlaku přepouští palivo zpět do nádrže

27 b) Jemný čistič paliva: - je papírový - zachycuje nečistoty do velikosti až 0,004 mm - životnost je asi km c) Regulátor tlaku paliva: - je integrovaný ve vstřikovací jednotce - udržuje konstantní rozdíl mezi tlakem paliva a okolního vzduchu (důležitý pro přesnou dávku paliva) - tento rozdíl udržuje na hodnotě 0,1 MPa Činnost: - membrána odděluje dolní komoru s přepouštěcím ventilem od horní komory s předepjatou šroubovou pružinou - pohyblivě uložený přepouštěcí ventil je silou pružiny dotlačován na sedlo ventilu - pokud stoupne vlivem změny tlaku paliva síla na membránu a překoná sílu pružiny, je ventilová destička nadzdvihnuta ze sedla a palivo může volným průřezem proudit zpět k nádrži - při odstavení motoru je ukončena také dodávka paliva - zpětný ventil palivového čerpadla a regulátor tlaku se uzavřou a udržují určitou dobu tlak paliva v přívodním vedení. To zamezuje odpařování paliva, které se zahřívá od teplých částí motoru a tím jsou zaručeny příznivé podmínky pro další start d) Vstřikovací jednotka: - umístěna přímo na sacím potrubí - vstřikovací ventil vstřikuje palivo do prostoru před škrtící klapku - frekvence vstřiků odpovídá zážehovým impulzům - počátek vstřiku a dobu otevření ventilu vypočítává řídící jednotka na základě vstupních dat a provozních stavů

28 Činnost: - vstřikovací ventil má magnetické vinutí, jehlu ventilu a magnetickou kotvu - je-li vinutí bez proudu, tlačí šroubovitá pružina jehlu ventilu do jejího sedla - při vybuzení vinutí se jehla nadzvedne o cca 0,06 mm a palivo začne proudit z prstencového otvoru. Množství paliva podle otáček motoru se řídí dobou otevření ventilu řídící jednotkou. e) Nádobka s aktivním uhlím a regenerační ventil: - spojena s nádrží a přes elektromagnetický ventil s prostorem za škrtící klapkou - má ekologický důvod: zadržuje výpary z benzínu, aby neutíkaly do ovzduší - zachycené výpary, které projdou aktivním uhlím jsou strhávány do spalovacího prostoru podtlakem ze sacího potrubí - množství regenerovaného proudu odpařeného paliva je závislé v první řadě na rozdílu tlaku v sacím traktu a okolí, tj. při volnoběhu je rozdíl tlaků vysoký při vyšším zatížení motoru klesá - přesné odměřování proudu palivových par provádí řídící jednotka přes regenerační ventil - ventil je v činnosti pouze při zapnutém zapalování, pod napětím je ventil ve stavu uzavřeném, není-li na svorkách napětí je ventil otevřen - po signálu z řídící jednotky dojde k otevření ventilu a páry paliva začnou proudit do motoru - není-li motor ještě zahřán na provozní teplotu (pod 60 C) je ventil uzavřen Snímače: Vyhodnocují všechny důležité hodnoty o provozním stavu motoru. Získané informace jsou ve formě elektrických signálů přivedeny k řídící jednotce, tam se převedou na signál digitální a zpracují pro další řízení akčních členů Řídící jednotka získává informace o provozních veličinách a stavech systémů z následujících snímačů: - snímač otáček motoru - snímač teploty nasávaného vzduchu - spínač volnoběhu - snímač natočení škrtící klapky - snímač teploty chladící kapaliny - lambda sonda S jejich pomocí řídící jednotka zabezpečuje: - optimální okamžik zážehu - řízení úhlu sepnutí kontaktů v zapalovacím trafu (odstředivá a podtlaková regulace předstihu zážehu odpadají) - koriguje dodávku paliva (dobou otevření jehly ventilu vstřikovací jednotky) - mění okamžik vstřiku paliva a) Snímač úhlu natočení škrtící klapky: - oblast úhlu otevření škrtící klapky je rozdělena na 2 odporové dráhy (z důvodu přesného rozlišení úhlu natočení škrtící klapky): 1. odporová dráha oblast volnoběhu 2. odporová dráha oblast vyššího zatížení. Při poruše tohoto snímače vypočítává řídící jednotka náhradní program. Vozidlo jede dál, ale s omezením výkonu. V paměti ŘJ je uložena závada

29 b) Snímač otáček a polohy klikového hřídele Hallův snímač: - určuje rychlost otáčení a polohu klikové hřídele motoru - je umístěn na skříni převodovky v místě setrvačníku - snímač vysílá řídící jednotce signál, spouštěný hranami drážky, vyfrézované v setrvačníku - tyto dva impulzy mají přesnou polohu vůči klikové hřídeli a to 6 a 60 před horní úvrati prvního válce - aby toto pracovalo nesmí se pootočit s věncem setrvačníku - když tento snímač nepracuje, tak motor nejede c) Snímač teploty nasávaného vzduchu: - je umístěný vedle vstřikovacího ventilu - slouží pro kompenzaci vlivu hustoty nasávaného vzduchu při plnění válce (hustota závisí na teplotě) - při výpadku tohoto signálu vydá ŘJ náhradní signál, odpovídající teplotě nasávaného vzduchu 20 C. Porucha se zaznamená do paměti závad a vozidlo jede dál. d) Snímač teploty chladící kapaliny: - snímá teplotu chladicí kapaliny (termistor NTC s klesající teplotou se odpor zvyšuje) - podle toho ŘJ ovlivňuje : - množství paliva - okamžik vstřiku - okamžik zážehu - se stoupající teplotou motoru klesá korekční dodávka paliva (zkracuje se korekční doba otevření vstřikovacího ventilu) - při dosažení provozní teploty motoru je korekce doby vstřiku vzrušena - při poruše motor jede dál a do paměti se zaznamená závada - pracuje tedy podobně jako sytič u karburátoru e) Snímač barometrického tlaku: - dodáván na přání zákazníka při jízdě s automobilem místy s velkým rozdílem nadmořské výšky (velká nadmořská výška řidší vzduch menší hustota) f) Provozní stav motoru spínač volnoběhu: - slouží k rozeznání okamžitého provozního stavu motoru ( v tomto případě volnoběh nebo plný výkon) - je důležitý pro optimalizaci vstřikovaného množství paliva - volnoběh je řídící jednotce hlášen sepnutím volnoběžného kontaktu snímače nacházejícího se na nastavovači volnoběhu - plné zatížení vyhodnotí řídící jednotka ze signálu potenciometru škrtící klapky

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011)

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011) Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen ) Závěrečná zpráva TÜV NORD Mobilität z testování aditiva Flashlube Valve Saver Fluid Český překlad je doplněn o aktuální odkazy a vysvětlivky

Více

Způsob značení kompresorů ZB D 45 K C E - TFD - 551 1 2 3 4 5 6 7 8

Způsob značení kompresorů ZB D 45 K C E - TFD - 551 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod 4 Typové řady Středoteplotní kompresory 8 ZB ZS Středoteplotní kompresory s plynulou regulací výkonu 9 ZBD Nízkoteplotní kompresory 10 ZF Oblasti provozního použití 12 Technické údaje R404A 14 R134a

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Přehled výrobků pro průmyslové aplikace

Přehled výrobků pro průmyslové aplikace Přehled výrobků pro průmyslové aplikace 1-0109-CZ Centrální mazací systémy pro stroje a strojní zařízení Ztrátové mazací systémy Oběhové mazací systémy Mazací systémy pro speciální aplikace: mazání řetězů

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA

OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA TLAKOVÁ KANALIZACE BEZ STAROSTÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA PATENTOVANÝ ZPŮSOB SNÍMÁNÍ HLADIN SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO TLAKOVÉ KANALIZACE Nejvyšší ochrana pro čerpadlo Nejdůležitější částí čerpací jímky

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky AutoGas Centrum Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499 E-mail: info@hyundai.cz

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více