Acronis True Image 9.1 Workstation Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis True Image 9.1 Workstation Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acronis True Image 9.1 Workstation Uživatelská příručka

2 Copyright Acronis, Inc., Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka společnosti IBM. Windows a MS-DOS jsou zapsané ochranná známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoli standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Software Acronis True Image je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může Software používat pouze na jednom počítači, který má ve vlastnictví nebo pronájmu. Není možno používat Software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití Software třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití Software jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto Software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto Software jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis, a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. Copyright Acronis, Inc.,

4 Obsah Kapitola 1. Úvod Acronis True Image Workstation komplexní řešení pro podnikové uživatele Architektura Acronis True Image Workstation Licenční politika Co je nového v Acronis True Image 9.1 Workstation Systémové požadavky a podporovaná média Minimální systémové požadavky Podporované operační systémy Podporované souborové systémy Podporovaná ukládací média Technická podpora Kapitola 2. Instalace a spuštění Acronis True Image Workstation Instalace komponent Acronis True Image Workstation Instalace lokální verze Acronis True Image Workstation a Acronis True Image agenta pro Windows Instalace Skupinového serveru Acronis Instalace a nastavení Serveru záloh Acronis Instalace Acronis Universal Restore Rozbalení komponent Acronis True Image Workstation Nastavení bezpečnostních parametrů pro Acronis True Image Workstation Uživatelská jména a hesla Nastavení firewallu Spuštění komponent Acronis True Image Workstation Spuštění Acronis True Image Workstation (lokální verze) Spuštění správní konzoly Acronis True Image Spuštění ostatních komponent Acronis Odstranění komponent Acronis True Image Workstation Kapitola 3. Všeobecné informace a proprietární technologie Acronis Rozdíl mezi archivy souborů a obrazy disku/diskových oddílů Plná, přírůstková a rozdílová záloha Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager Jak funguje Jak jej používat Server záloh Acronis Umístění záloh, jejich kvóty a časové limity Kvóty a časové limity pro počítače a uživatele Administrátorské profily a uživatelské profily Operace s archivy Acronis Snap Restore Jak funguje Jak ji používat Acronis Universal Restore Jak ho používat Používání Acronis Universal Restore ve virtuálním prostředí Rady pro používání Acronis Universal Restore Výhody Zálohování na páskovou jednotku Zobrazení informací o disku a diskových oddílech Kapitola 4. Používání správní konzoly Acronis True Image Všeobecné informace Instalace/aktualizace komponent Acronis na vzdáleném počítači Copyright Acronis, Inc.,

5 4.3 Správa jednotlivého vzdáleného počítače Připojení ke vzdálenému počítači Úlohy zálohování a obnovy Správa skupin počítačů Správa skupinového serveru Vytvoření nových úloh skupinového zálohování Správa skupinových úloh Správa serveru záloh Implicitní nastavení Nastavení administrátorských profilů Přidání uživatelů a administrátorů do databáze serveru záloh Acronis Změna uživatelských profilů Konfigurace umístění záloh Správa archivů Kapitola 5. Používání Acronis True Image Workstation (lokální verze) Hlavní okno programu Správa místního počítače Kapitola 6. Vytváření záložních archivů Zálohování souborů a adresářů (souborová záloha) Zálohování disků a diskových oddílů (zálohování diskových obrazů) Nastavení možností zálohování Ochrana zálohy Vyloučení zdrojových souborů Příkazy před zálohováním/po něm Úroveň komprese Výkon zálohování Rychlá přírůstková/rozdílová záloha Rozdělení archivu Nastavení úrovně zabezpečení souboru Média se součásti Další nastavení Kapitola 7. Obnovení záložních dat Obnovovat pod Windows nebo nabootovat z CD? Síťová nastavení v nouzovém režimu Obnovování souborů a adresářů ze souborových archivů Obnova disků/diskových oddílů nebo souborů z diskových obrazů Spuštění průvodce obnovou dat Výběr zálohy Výběr typu obnovení Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení Výběr cílového disku/diskového oddílu Změna typu obnovovaného diskového odílu Změna souborového systému obnovovaného diskového oddílu Změna velikosti a umístění obnovovaného diskového oddílu Přiřazení písmene obnovovanému diskovému oddílu Obnovení několika disků nebo diskových oddílů najednou Použití Acronis Universal Restore Nastavení možností pro obnovení Souhrn procesu obnovy a spuštění obnovy Nastavení možností obnovy Soubory, které se mají vyloučit z obnovy Režim přepisování souborů Příkazy před obnovením/po něm Priorita obnovy Nastavení úrovně zabezpečení souborů Copyright Acronis, Inc.,

6 7.4.6 Místo hledání ovladačů Další nastavení Kapitola 8. Plánování úloh Vytvoření naplánovaných úloh Nastavení denního spouštění Nastavení týdenního spouštění Nastavení měsíčního spouštění Nastavení jednorázového spuštění Správa naplánovaných úloh Kapitola 9. Správa Acronis Secure Zone Vytvoření Acronis Secure Zone Změna velikosti Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Kapitola 10. Vytváření zaváděcích médií Vytváření záchranných médií Acronis Vytvoření Win PE ISO s Acronis True Image Workstation Kapitola 11. Další operace Ověřování záložních archivů Upozorňování na výsledek operací Upozornění elektronickou poštou Upozorňování WinPopup Zobrazení protokolových záznamů Sledování událostí Prohlížeč událostí Windows Upozorňování SNMP Správa obnovy systému Kapitola 12. Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku Připojení diskového obrazu Odpojení diskového obrazu Kapitola 13. Přenos systému na nový disk Všeobecné informace Bezpečnost Provedení přenosu Volba režimu přenosu Výběr zdrojového disku Výběr cílového disku Cílový disk s diskovými oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Data na starém disku Odstranění dat ze starého disku Volba metody přesunu diskových oddílů Rozdělení starého disku na diskové oddíly Rozložení diskových oddílů starého a nového disku Souhrn informací o klonování Klonování s ručním rozdělením na diskové oddíly Uspořádání starého a nového disku Kapitola 14. Přidání nového pevného disku Výběr pevného disku Vytváření nových diskových oddílů Souhrn o přidání disku Kapitola 15. Režim příkazového řádku a skriptování Copyright Acronis, Inc.,

7 15.1 Práce v režimu příkazového řádku Podporované příkazy Příklady použití trueimagecmd.exe Použití režimu příkazového řádku pod DOSem Skriptování Parametry spuštění skriptu Struktura skriptu Příklady použití skriptů Copyright Acronis, Inc.,

8 Kapitola 1. Úvod 1.1 Acronis True Image Workstation komplexní řešení pro podnikové uživatele Na své pracovní stanice musíte spoléhat, protože na nich běží Vaše podnikání a jsou na nich uložena Vaše podniková data. Acronis True Image Workstation poskytuje komplexní, spolehlivé a nákladově efektivní zálohování a obnovu pro systémy i pro celé sítě. Pomocí Acronis True Image Workstation získáte klidný spánek s vědomím, že jste chráněni a z každé situace se můžete zotavit. Minimalizuje prostoje Acronis True Image Workstation uživateli umožňuje obnovovat systémy během několika minut, nikoli hodin nebo dní. Celý systém může být obnoven z diskového obrazu, který obsahuje vše, co systém potřebuje ke svému běhu: operační systém, aplikace, databáze a konfigurace. Není potřeba žádná opětovná instalace či konfigurace. Navíc může být úplná obnova systému provedena na stávající systém nebo na nový systém s odlišným hardwarem nebo na virtuální stroje. Díky nové funkci Acronis Snap Restore mohou uživatelé přistupovat k systému během obnovování, což dále zkracuje prostoje. Zálohování po souborech uživateli dává možnost pružně zálohovat pouze konkrétní důležité soubory. Usnadňuje správu Průvodci provádějí uživatele úlohami zálohování a obnovy a tak zajišťují, že produkt lze implementovat s minimálním zaškolením uživatelů. Konzola centrální správy umožňuje vzdálenou správu, která zaručuje, že všechny systémy v síti mohou být spravovány z jednoho místa bez ohledu na Vaši strukturu domén a pracovních skupin. Úplné obnovy bez zásahu uživatele ze vzdálených lokalit jsou podporovány vzdáleným bootovatelným agentem. Automatizuje zálohování Díky funkci plánování v programu Acronis True Image Workstation může uživatel jednoduše vytvářet zálohovací úkoly vytvořené na míru pro určitou skupinu a tak automatizovat vytváření záloh v určitých časech nebo při určitých událostech. Chcete-li se ujistit, že zálohování proběhlo, nebo je-li potřeba zásah uživatele, můžete požádat o oznámení prostřednictvím elektronické pošty nebo vyskakovacího okna. Události software Acronis můžete prohlížet v prohlížeči událostí aplikací ve nebo ve vlastním protokolu software Acronis. Zaznamenávané události mohou být automaticky zasílány ven do SNMP klientů. Produkt také podporuje vytváření uživatelských příkazů před zálohováním a po něm. Uživatelé mohou například před vytvořením diskového obrazu automaticky spustit antivirový program a po vytvoření záloh ověřit jejich platnost. Zaručuje dostupnost 24 X 7 Díky Acronis Drive Snapshot je možno vytvářet image systémů v době, kdy se používají, čímž se podporuje nepřetržitá (24 x 7) dostupnost. Tato technologie umožňuje, aby se vytvářely zálohy a diskové obrazy kritických souborů operačního systému, hlavního zaváděcího záznamu (master boot record) a zaváděcích záznamů kteréhokoli diskového oddílu bez potřebu restartu. Funkce rozvržení procesoru umožňuje omezit míru využití procesoru pro zálohovací aplikaci, aby se maximalizovala dostupnost výkonu procesoru pro kritické aplikace. Navíc uživatelé mohou řídit rychlost zápisu na pevný disk a přenosovou rychlost v síti využitou během zálohování, což umožňuje minimalizovat narušení podnikových operací. Podporuje špičkovou technologii 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 Dnešní podniky směřují k využívání nejnovějších technologií, dvoujádrových 64-bitových procesorů a 64-bitových operačních systémů. Pomocí Acronis True Image Workstation můžete chránit jak tyto nové počítače, tak i ty staré, pomocí jediného softwaru. Znásobuje využití stávajících investic do technologií Náš produkt umožňuje znásobit využití Vaší stávající infrastruktury pro ukládání dat tím, že podporuje širokou škálu zálohovacích médií, takže nemusíte pro implementaci našeho řešení utrácet za drahý hardware. Náš produkt podporuje klíčové technologie pro ukládání jako: Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SAN), zařízení redundantních polí nezávislých disků (RAID), pásky, ukládací zařízení kompatibilní s USB a IEEE-1394 (FireWire), CD disky, DVD disky, výměnné disky (diskety, Zip, atd.) a sdílená ukládací zařízení. Navíc náš produkt zajišťuje, že maximalizujete místo na těchto prostředcích pomocí čtyř úrovní komprese. Klonování disků a instalace nového disku Acronis True Image Workstation lze použít ke klonování diskového obrazu (image) na více pracovních stanic, například když si společnost zakoupí několik počítačů a na každém z nich potřebuje podobné prostředí. Při tradičním přístupu musel správce IT nainstalovat na každou stanici operační systém i programy. Pomocí Acronis True Image Workstation může správce IT vytvořit diskový obraz nainstalovaného systému a tento diskový obraz pak může být duplikován na více počítačů. Pokud potřebujete upgradovat pevný disk počítače, zjednoduší Acronis True Image Workstation tento úkol na několik kliknutí myší, kdy se vytvoří přesná kopie Vašeho starého disku na nový, přičemž se velikost diskových oddílů (partition) přizpůsobí tak, aby využily nový pevný disk. 1.2 Architektura Acronis True Image Workstation Acronis True Image Workstation obsahuje následující součásti. 1. Správní konzola Acronis True Image nástroj pro správu zálohování/obnovy dat v lokální síti z jediného místa. K jeho funkcím patří vzdálená instalace komponent programu, správa skupin počítačů (prostřednictvím Skupinového serveru Acronis) a zálohování archivů (prostřednictvím Serveru záloh Acronis), plánování individuálních a skupinových zálohovacích úloh, vzdálená obnova dat, kontrola záložních archivů a nastavení možností zálohování/obnovy na vzdálených počítačích. 2. Agent Acronis True Image aplikace, která umožňuje vzdálenou správu zálohování/obnovy dat na počítači v síti ze správní konzoly Acronis True Image. 3. Server záloh Acronis když je instalován na počítači v síti, automaticky spravuje záložní archivy uložené na tomto počítači podle pravidel nastavených správcem. 4. Skupinový server Acronis když je instalován na počítači v síti, umožňuje skupinové sledování zálohovacích úloh na všech počítačích v síti v reálném čase. 5. Acronis True Image Workstation (lokální verze) komponenta pro správu zálohování/obnovy na lokálním serveru. Mezi jeho funkce patří plánování zálohovacích úloh, obnova dat, procházení záložních archivů, klonování dat na pevném disku a formátování diskových oddílů na nových pevných discích, režim příkazové řádky a provádění skriptů. 6. Acronis Universal Restore volitelná možnost k programu Acronis True Image Workstation (samostatně prodávaný zásuvný modul - plug-in), umožňující, aby byly Windows obnoveny z diskového obrazu vytvořeném na odlišném hardwaru. Copyright Acronis, Inc.,

10 7. Program pro tvorbu záchranných zaváděcích médií Acronis vytváří zaváděcí média, jeho ISO image nebo RIS balíky, které umožňují obnovu dat v případě ne- Windowsovského nebo narušeného operačního systému. 1.3 Licenční politika Licencování Acronis True Image Workstation je založeno na počtu pracovních stanic, na nichž má být instalován Acronis True Image Agent anebo lokální verze Acronis True Image Workstation. To znamená, že potřebujete jednu licenci pro každou pracovní stanici, kterou chcete zálohovat, ať ji řídíte na místě (pomocí lokální verze programu), nebo vzdáleně (pomocí agenta Acronis True Image), nebo budete používat oba způsoby řízení. Počet instalací správní konzoly Acronis True Image, skupinového serveru Acronis a serveru záloh Acronis se nepočítá. Acronis Universal Restore je volitelnou možností k programu Acronis True Image Workstation a má své vlastní sériové číslo. 1.4 Co je nového v Acronis True Image 9.1 Workstation Podpora pro Windows XP Professional x64 Edition Přímé zálohování na DVD a vytváření zaváděcích DVD Podpora pro pevné disky GPT (disky s tabulkou diskových oddílů GUID) Server záloh Acronis Tato aplikace, když je instalována na počítači v síti, automaticky spravuje záložní archivy uložené na tomto počítači podle pravidel nastavených správcem. Skupinový server Acronis Tato aplikace, když je instalována na počítači v síti, umožňuje správu a monitorování skupinových zálohovacích úloh na všech počítačích v reálném čase. Zálohování na FTP servery/obnova z FTP serverů Acronis Snap Restore Uživatel může zahájit práci během několika sekund, zatímco systém se stále obnovuje. Acronis Universal Restore (volitelný) obnova živého systému nezávislá na hardware. Zálohování a obnova na úrovni souborů, včetně souborů otevřených v režimu výlučného používání Navíc k zálohování celých diskových oddílů/systémů. Rozdílové zálohování Zálohuje pouze změny, k nimž došlo od poslední plné zálohy. Rychlá přírůstková/rozdílová záloha Uživatelé si mohou vybrat, zda porovnávat soubory se svými archivními kopiemi podle data/velikosti (rychlý proces), nebo podle obsahu souborů (přesný, ale časově náročný proces). Filtrování zálohování/obnovy souborů a adresářů Šetří místem při vytváření záloh souborů tím, že zálohuje pouze soubory těch typů, které uživatel chce uchovávat. Podobně může uživatel programu říci, aby určité soubory ze souborového archivu neobnovoval. Příkazy před zálohováním/obnovou a po něm Uživatelé mohou určit své vlastní příkazy, které budou provedeny před procesem zálohování nebo obnovy a po něm. Například někdo může chtít odstranit z disku před spuštěním zálohování některé dočasné soubory nebo nakonfigurovat antivirový produkt jiného výrobce, aby byl spuštěn před každým spuštěním zálohování. 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 Uživatelem editovatelná výchozí nastavení zálohování Uživatelé mohou nakonfigurovat a uložit parametry zálohování jako např. výkon zálohování (rychlost zápisu na pevný disk, přenosová rychlost v síti během zálohování), ověřit záložní archiv po dokončení zálohování, bezpečnostní nastavení na úrovni souborů (zachování bezpečnostních nastavení souborů v archivu, uložení šifrovaných souborů v zašifrovaném nebo rozšifrovaném stavu). Uživatelem editovatelná výchozí nastavení obnovování Uživatelé mohou nakonfigurovat a uložit parametry obnovování jako např. režim přepisování souborů, původní nebo aktuální datum pro obnovené soubory atd.. Režim čtení-zápisu připojování diskových obrazů. Zaváděcí zálohovací média Při zálohování na výměnná média mohou uživatelé tato média udělat zaváděcí stejným způsobem jako záchranný CD, takže samostatné médium pro obnovu není potřeba. Zaváděcí disky, ISO a balíky RIS Kromě vypalování zaváděcího záchranného disku si mohou uživatelé uložit svůj ISO obraz pro pozdější vypálení nebo vytvořit RIS balík pro vzdálené bootování Acronis True Image Workstation. Zaváděcí agent Acronis Přidáním tohoto agenta na záchranný disk nebo do RIS balíčku umožní správci spravovat vzdálený počítač nabootovaný z tohoto disku/serveru, pomocí správní konzoly Acronis True Image. Tudíž mohou obnovit systémy bez obsluhy uživatele ve vzdálených lokalitách. Podpora prohlížeče událostí Windows a SNMP Záznamy o událostech vytvořených programem Acronis True Image Workstation, může ukládat do prohlížeče událostí Windows nebo je zasílat na klienty SNMP. Správa nástroje obnovy systému (pro Windows XP) Zapnutí/vypnutí nativního nástroje obnovy systému Windows přímo z Acronis True Image Workstation. Kontextová nápověda 1.5 Systémové požadavky a podporovaná média Minimální systémové požadavky Acronis True Image Workstation vyžaduje následující hardware: procesor Pentium nebo vyšší; 256 MB RAM; disketovou jednotku nebo jednotku CD-RW pro vytváření zaváděcích médií; myš (doporučená) Podporované operační systémy Správní konzola Acronis True Image Windows 98/Me Windows NT 4.0 Workstation SP6/2000 Professional SP4/XP Professional SP2 Windows NT 4.0 Server SP6/2000 Server/2000 Advanced Server/2003 Server Windows XP Professional x64 Edition Agent Acronis True Image pro Windows Copyright Acronis, Inc.,

12 Acronis True Image Workstation Windows 98/Me Windows NT 4.0 Workstation SP6/2000 Professional SP4/XP Professional SP2 Windows XP Professional x64 Edition Server záloh Acronis Skupinový server Acronis Windows NT 4.0 Workstation SP6/2000 Professional SP4/XP Professional SP2 Windows NT 4.0 Server SP6/2000 Server/2000 Advanced Server/2003 Server Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Editions Acronis Universal Restore (volitelný) Windows 2000 Professional SP4/XP Professional SP2 Windows XP Professional x64 Edition Zaváděcí samostatná verze Acronis True Image Workstation umožňuje zálohování a obnovu disku/diskového oddílu na počítač, na němž běží libovolný operační systém pro PC včetně systému Linux Podporované souborové systémy FAT16/32 NTFS Ext2/Ext3 ReiserFS Linux SWAP Pokud souborový systém není podporován nebo je narušený, Acronis True Image Workstation umí zkopírovat data pomocí přístupu po sektorech Podporovaná ukládací média Pevné disky; Síťová ukládací zařízení jako Storage Area Networks (SAN) a Network Attached Storage (NAS) Páskové jednotky SCSI; IDE a SCSI RAID řadiče libovolné úrovně; FTP servery* CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (včetně dvouvrstvých DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM** Úložná zařízení USB 1.0 / 2.0, FireWire (IEEE-1394) a PC card; ZIP, Jaz a jiná výměnná média; * - FTP server musí umožňovat pasivní režim pro přenosy souborů. Obnova dat přímo z FTP serveru vyžaduje, aby archiv byl složen ze souborů o velikosti nepřesahující 2 GB. ** - Vypalování DVD není podporováno ve Windows 98/Me, vypálená DVDs nemohou být přečtena ve Windows 98/Me. Vypálené jednou zapisovatelné disky nemohou být přečteny 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 pod Windows NT 4 bez dodatečného software jiného výrobce. Vypálené přepisovatelné disky nemohou být přečteny pod Linuxem bez záplaty jádra. 1.6 Technická podpora Uživatelé legálně zakoupených kopií Acronis True Image Workstation mají nárok na bezplatnou technickou podporu od společnosti Acronis. Pokud se vyskytnou problémy s instalací nebo používáním Vašich produktů Acronis, které nemůžete vyřešit sami pomocí této příručky, potom prosím kontaktujte technickou podporu Acronis. Více informací o tom, jak kontaktovat technickou podporu Acronis, je k dispozici na následujícím odkazu: Copyright Acronis, Inc.,

14 Kapitola 2. Instalace a spuštění Acronis True Image Workstation 2.1 Instalace komponent Acronis True Image Workstation Chcete-li instalovat komponenty Acronis True Image Workstation: spusťte instalační soubor Acronis True Image Workstation; v menu Instalace si vyberte program, který chcete instalovat: správní konzolu Acronis True Image, Acronis True Image agent pro Windows, Server záloh Acronis, Skupinový server Acronis nebo Acronis True Image Workstation (lokální verzi); řiďte se pokyny instalačního průvodce na obrazovce. Okno menu Instalace Acronis True Image Workstation Doporučuje se, abyste nejprve nainstalovali správní konzolu Acronis True Image. Potom budete moci instalovat ostatní komponenty vzdáleně na libovolný počítač v síti Instalace lokální verze Acronis True Image Workstation a Acronis True Image agenta pro Windows Pro Acronis True Image Workstation a Acronis True Image agent pro Windows je k dispozici Typická, Volitelná a Úplná instalace. Když zmáčknete Volitelná, můžete si vybrat, zda instalovat, vedle hlavních komponent, Program pro tvorbu záchranných médií a plugin Bart PE pro Acronis True Image Workstation, nebo správce Acronis Secure Zone pro agent Acronis True Image. Pomocí Programu pro tvorbu záchranných médií můžete vytvářet zaváděcí záchranné disky nebo RIS balíčky (viz podrobnosti v Kapitola 10. Vytváření zaváděcích médií). Možná nebudete tento produkt potřebovat, pokud jste si zakoupili krabicový produkt, který obsahuje zaváděcí CD. Instalace Programu pro tvorbu záchranných médií uživateli umožní vytvářet zaváděcí média, jeho ISO obraz nebo zaváděcí RIS balíček kdykoli z hlavního okna programu nebo spuštěním samotného Program pro tvorbu záchranných zaváděcích médií. 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 Dobře známá utilita Bart PE se používá pro nabootování do prostředí podobného Windows z CD. Aplikace se do Bart PE instalují ve formě zásuvných modulů (plug-in). Když si zvolíte instalaci Bart PE plug-in (implicitně je vypnuta), získáte možnost zahrnout Acronis True Image Workstation do záložky Bart PE plug-in. Soubory plug-in budou umístěny do adresáře instalace komponent spolu s ostatními programovými soubory. Správce Acronis Secure Zone uživateli umožňuje vytvářet, odstraňovat a měnit velikost speciálního skrytého diskového oddílu pro ukládání záložních archivů (viz 3.3 Acronis Secure Zone). Acronis True Image Workstation (lokální verze) vytvoří při instalaci v seznamu správce zařízení nové zařízení (Ovládací panely -> Systém -> Hardware -> Správce zařízení - > Acronis Devices -> Acronis TrueImage Backup Archive Explorer). Toto zařízení nesmí uživatel dezaktivovat ani odinstalovat, protože je nutné pro připojení diskových obrazů jako virtuálních disků (viz Kapitola 12. Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku) Instalace Skupinového serveru Acronis Skupinový server Acronis lze instalovat na počítač v síti pouze lokálně spuštěním instalačního programu. Při instalaci Skupinového serveru Acronis budete muset zadat oprávnění, t.j. uživatelský účet, který bude použit pro získání statusu úloh zálohování/obnovy z počítačů v síti. Pokud v síti existuje řadič domény, můžete pro Skupinový server Acronis vytvořit účet doménového uživatele s oprávněním hosta a oprávněním pro vzdálený přístup ke všem počítačům. Pokud síť nepoužívá doménu, můžete vytvořit účty s oprávněním hosta na všech počítačích, k nimž Skupinový server Acronis přistupuje Instalace a nastavení Serveru záloh Acronis Pokud na počítači, kde je instalován server záloh Acronis, běží Windows XP se Service Packem 2 nebo Windows 2003 Server, musí být na tomto počítači povolena volba Ovládací panely -> Brána firewall systému Windows -> Výjimky -> Sdílení souborů a tiskáren. Jinak nebudou moci vzdálení uživatelé vytvářet na serveru záloh své zálohy. Aby bylo možné zálohovat data z kteréhokoli počítači v síti, na kterém je instalován agent Acronis True Image, na server záloh, nebo umožnit uživatelům zálohovat data z libovolného počítače v síti, na kterém je instalována lokální verze Acronis True Image Workstation, na server záloh, musíte tyto počítače anebo uživatele přidat do databáze serveru záloh Acronis. Podrobnosti viz v částech Nastavení administrátorských profilů a Přidání uživatelů a administrátorů do databáze serveru záloh Acronis. Pokud chcete, aby server záloh automaticky spravoval (konsolidoval a odstraňoval) záložní archivy, musíte nastavit kvóty a časové limity a naplánovat kontrolu archivů všech uživatelů/počítačů na serveru záloh na splnění limitů. Podrobnosti viz v části Implicitní nastavení. Důrazně se doporučuje, abyste si v zájmu porozumění účelu a funkčních principů této komponenty přečetli část 3.5 Server záloh Acronis Instalace Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore je volitelná součást software Acronis True Image Workstation. Je nutno ji zakoupit samostatně a instaluje se ze samostatného instalačního souboru. Acronis Universal Restore lze instalovat pouze na počítač, kde je instalována nejméně jedna z následujících komponent Acronis: Copyright Acronis, Inc.,

16 Agent Acronis True Image pro Windows; Acronis True Image Workstation (lokální verze); Program pro tvorbu zaváděcích médií. Acronis Universal Restore lze instalovat na počítač v síti buď lokálně spuštěním instalačního programu, nebo vzdáleně pomocí jedné ze služeb vzdálené instalace, například Systems Management Server (komponenty programového balíku Microsoft Windows NT BackOffice). Vzdálená instalace software Acronis Universal Restore pomocí správní konzoly Acronis True Image není podporována. Po instalaci se Acronis Universal Restore automaticky zasune do jedné nebo více z výše uvedených programových komponent. Název Acronis True Image Workstation (lokální verze), který se zobrazuje v jeho hlavním okně, se změní na Acronis True Image Workstation s Universal Restore. 2.2 Rozbalení komponent Acronis True Image Workstation Během instalace správní konzoly Acronis True Image budou do adresáře C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall umístěny instalační soubory (.msi) všech komponent Acronis True Image Workstation. Uživatel tedy bude moci vzdáleně instalovat, měnit nebo opravovat komponenty pomocí správní konzoly Acronis True Image nebo utility msiexec.exe. Když se instalují komponenty Acronis True Image Workstation na lokální počítač, uživatel si může samostatně uložit instalační soubor pro každou komponentu Acronis True Image Workstation na místní nebo síťový disk. To může pomoci, když budete měnit nebo obnovovat instalaci stávajících komponent na lokálním počítači. Chcete-li uložit instalační soubor komponenty: spusťte instalační soubor Acronis True Image Workstation; v menu Instalace klikněte pravým tlačítkem na název komponenty a zvolte si Rozbalit; vyberte si umístění pro instalační soubor a klikněte na Uložit. 2.3 Nastavení bezpečnostních parametrů pro Acronis True Image Workstation Uživatelská jména a hesla Acronis True Image Workstation plně podporuje všechny bezpečnostní standardy používané ve Windows. Vzdálený přístup k počítačům v síti je povolen podle bezpečnostní politiky nastavené v lokální síti. K tomu, abyste měli přístup na dálku k agentu Acronis True Image instalovanému na počítači, na němž běží Windows NT/2000/XP, musíte na tomto počítači být členem skupiny Administrators nebo Backup operators. Pro instalaci komponent Acronis na počítač s operačním systémem Windows NT/2000/XP musíte být na tomto počítači členem skupiny Administrators. Windows 98/Me nemají svůj vlastní systém zabezpečení. Při instalaci agenta Acronis True Image na počítač s operačním systémem Windows 98/Me zadejte uživatelské jméno a heslo, které bude používat správní konzola Acronis True Image pro vzdálený přístup k agentovi. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 Důrazně doporučujeme, abyste si na všech počítačích v síti vytvořili administrátorský účet nebo účet ve skupině Backup Operators se stejným uživatelským jménem a heslem pro vzdálený přístup k agentovi Acronis True Image Nastavení firewallu Acronis True Image Workstation používá ke vzdáleným operacím následující porty a IP adresy: server (Acronis True Image Agent) UDP port: 9876; server (Acronis True Image Agent) TCP port: 9876, pokud je obsazen, vybere se port náhodně; klient (správní konzola Acronis True Image) UDP port: 9877, pokud je obsazen, vybere se port náhodně; skupinová adresa IPv4: ; skupinová adresa IPv6: FF05::fAA5:741E. Možná, že budete muset nastavit příslušná přístupová nastavení firewallu. Nastavení pro bránu firewall ve Windows, která je součástí Windows XP Service Pack 2 a Windows 2003 Server, jsou provedena automaticky během instalace komponent Acronis True Image Workstation. Předtím, než začnou vzdálené operace, se však přesvědčte, že je aktivována volba Sdílení souborů a tiskáren v Ovládacích panelech -> Brána firewall systému Windows -> Výjimky na vzdáleném počítači. 2.4 Spuštění komponent Acronis True Image Workstation Spuštění Acronis True Image Workstation (lokální verze) Acronis True Image Workstation můžete pod Windows spustit aktivací položky Start -> Programy -> Acronis -> Acronis True Image Workstation -> Acronis True Image Workstation nebo kliknutím na příslušného zástupce na pracovní ploše. Pokud se Váš operační systém z nějakých důvodů nezavede, můžete spustit Acronis Startup Recovery Manager. Ten však musí být před použitím aktivován; viz 3.4 Acronis Startup Recovery Manager, kde se dozvíte o této proceduře více. Chcete-li program spustit, stiskněte během spouštění pracovní stanice, když uvidíte odpovídající hlášení, které Vám říká, abyste stiskli klávesu F11. Acronis True Image Workstation pak bude spuštěn v samostatném režimu, který umožňuje uživateli obnovit poškozené diskové oddíly. Pokud jsou data na Vašem disku zcela narušena a nemůžete systém zavést (nabootovat) (nebo pokud nemáte aktivovaný Acronis Startup Recovery Manager), zaveďte samostatnou verzi Acronis True Image Workstation z zaváděcího média (dodaného s maloobchodní krabicí nebo vytvořeného uživatelem pomocí Programu pro tvorbu záchranných médií) nebo z RISserveru. Pak budete moci obnovit disk z jeho dříve vytvořeného obrazu Spuštění správní konzoly Acronis True Image Ke spuštění správní konzoly Acronis True Image aktivujte položku Start -> Programy -> Acronis -> Správní konzola Acronis True Image -> Správní konzola Acronis True Image. Copyright Acronis, Inc.,

18 2.4.3 Spuštění ostatních komponent Acronis Acronis True Image Agent, Server záloh Acronis a Skupinový server Acronis běží jako služby okamžitě po instalaci a následném restartování systému (pokud je restart potřeba). Později budou automaticky spuštěny při každém restartu systému. Tyto programy můžete zastavit a spustit stejným způsobem jako jiné služby. 2.5 Odstranění komponent Acronis True Image Workstation Jakoukoli komponentu Acronis True Image Workstation můžete samostatně odstranit vybráním položky Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy -> <Název komponenty> -> Odstranit. Pak se řiďte pokyny na obrazovce. Pro dokončení úlohy možná budete muset po odstranění počítač restartovat. 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Kapitola 3. Všeobecné informace a proprietární technologie Acronis 3.1 Rozdíl mezi archivy souborů a obrazy disku/diskových oddílů Záložní archiv je soubor nebo skupina souborů (v této příručce také zvaný zálohy ), který obsahuje kopii dat z vybraných souborů/adresářů nebo kopii všech informací uložených na zvolených discích/diskových oddílech (partition). Když zálohujete soubory a adresáře, budou zkomprimována a uložena pouze data spolu s adresářovým stromem. Zálohování disků a diskových oddílů se provádí jiným způsobem: Acronis True Image Workstation si uloží snímek disku sektor po sektoru, který obsahuje operační systém, registr, ovladače, softwarové aplikace a datové soubory stejně jako systémové oblasti skryté před uživatelem. Tato procedura se nazývá vytvoření diskového obrazu, a výsledný záložní archiv se často nazývá obraz disku/diskového oddílu. Acronis True Image Workstation ukládá pouze ty části pevného disku, které obsahují data (pro podporované souborové systémy). Dále nezálohuje informace v odkládacím souboru (win386.swp pod Windows 98/Me a pagefile.sys pod Windows NT/2000/XP) a v souboru hiberfil.sys (soubor, který uchovává obsah paměti RAM, když počítač přechází do režimu spánku). To zmenšuje velikost obrazu a zrychluje vytvoření obrazu i obnovu z něj. Obraz diskového oddílu obsahuje všechny soubory a adresáře bez ohledu na jejich atributy (včetně skrytých a systémových souborů), zaváděcí záznam (boot record), FAT (tabulku přidělení souborů), kořenový adresář a nulovou stopu pevného disku s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Obraz disku obsahuje obrazy všech diskových oddílů a také nulovou stopu pevného disku s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Implicitně mají soubory všech záloh Acronis True Image Workstation příponu.tib. Je důležité si povšimnout, že soubory a adresáře můžete obnovovat nejen ze souborových archivů, ale také z obrazů disků/diskových oddílů. K tomu připojte diskový obraz jako virtuální disk (viz Kapitola 12. Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku) nebo spusťte obnovu z obrazu a zvolte možnost Obnovit určené soubory nebo adresáře. 3.2 Plná, přírůstková a rozdílová záloha Acronis True Image Workstation může vytvářet plné, přírůstkové a rozdílové zálohy. Plná záloha obsahuje veškerá data k okamžiku vytvoření zálohy. Tvoří základ pro následné přírůstkové nebo rozdílové zálohy nebo se používá jako samostatný archiv. Plná záloha má nejkratší dobu obnovy v porovnání s přírůstkovými a rozdílovými zálohami. Soubor přírůstkové zálohy obsahuje pouze data, která se změnila od vytvoření poslední plné nebo přírůstkové zálohy. Proto je menší a její vytvoření trvá kratší dobu. Protože však neobsahuje všechna data, jsou pro obnovu potřeba všechny předchozí přírůstkové zálohy a počáteční plná záloha. Na rozdíl od přírůstkové zálohy, kdy každá zálohovací procedura vytváří další soubor v řetězu, rozdílová záloha tvoří nezávislý soubor, který obsahuje všechny změny proti počátečnímu plnému archivu. Obecně řečeno bude rozdílová záloha obnovena rychleji než přírůstková, protože nemusí zpracovávat dlouhý řetěz předchozích záloh. Copyright Acronis, Inc.,

20 Samostatná plná záloha může být optimálním řešením, pokud často vracíte systém do původního stavu (jako například v počítačové herně nebo v Internetové kavárně, když potřebujete zrušit změny, které provedli hosté). V tomto případě nemusíte znovu vytvářet počáteční plnou zálohu, takže doba zálohování není kritická, a doba obnovy bude minimální. Nebo naopak pokud Vás zajímá pouze uložení posledního stavu dat, abyste je mohli obnovit v případě havárie systému, zvažte rozdílovou zálohu. Ta je zvlášť efektivní, pokud jsou změny ve Vašich datech malé v porovnání s celkovým objemem dat. Totéž platí pro přírůstkovou zálohu. Ta je navíc velmi užitečná, když potřebujete časté zálohy a mít možnost vrátit se k libovolnému z uložených stavů. Když máte jednou vytvořenou plnou zálohu, docílíte vytvořením přírůstkové zálohy každý den v měsíci stejného výsledku, jako kdybyste vytvořili každý den plnou zálohu. Nároky na čas a diskový prostor (nebo využití výměnných médií) budou v případě přírůstkových záloh až desetkrát menší. Je důležité připomenout, že výše uvedené argumenty jsou pouhými příklady pro Vaši informaci. Neváhejte si vytvořit svou vlastní politiku zálohování v souladu se svými specifickými úkoly a podmínkami. Acronis True Image Workstation je dostatečně pružný, aby vyhověl jakýmkoli požadavkům reálného života. Přírůstková nebo rozdílová záloha vytvořená po defragmentování disku může být výrazně větší než obvykle. Je to způsobeno tím, že program pro defragmentaci mění umístění souborů na disku a záloha tyto změny odráží. Proto se doporučuje, abyste po defragmentaci disku znovu vytvořili plnou zálohu. 3.3 Acronis Secure Zone Acronis Secure Zone je speciální skrytý diskový oddíl (partition) pro ukládání archivů na samotný počítačový systém. Kvůli bezpečnosti archivů nemohou běžné aplikace k tomuto diskovému oddílu přistupovat. V oknech průvodců Acronis True Image Workstation je zóna uvedena v seznamu spolu se všemi dostupnými diskovými oddíly, ne něž je možno ukládat archivy. Acronis Secure Zone je nutná pro použití funkcí Acronis Startup Recovery Manager a Acronis Snap Restore (viz níže). Acronis Secure Zone je k dispozici pro vytvoření archivu vždy, dokud na ní je místo pro záložní soubor. Pokud na ní není dost místa, budou pro získání místa vymazány starší archivy. Acronis True Image Workstation používá pro mazání archivů z Acronis Secure Zone následující schéma: Pokud není v zóně dostatek volného místa pro vytvoření zálohy, program odstraní nejstarší plnou zálohu se všemi následnými přírůstkovými/rozdílovými zálohami. Pokud v zóně zbývá pouze jedna plná záloha (s následnými přírůstkovými/rozdílovými zálohami) a provádí se plná záloha, pak se odstraní stará plná záloha a následné přírůstkové/rozdílové zálohy. Jinak (pokud zbývá pouze jedna plná záloha a provádí se přírůstková/rozdílová záloha), zobrazí se uživateli chybová zpráva nedostatku místa. V tomto případě bude uživatel muset buď znovu vytvořit plnou zálohu, nebo Acronis Secure Zone zvětšit. Takto můžete data zálohovat automaticky podle harmonogramu (viz Kapitola 8. Plánování úloh), a nemusí se zabývat otázkami nedostatku místa v zóně. Pokud však pravidelně kontrolovat množství volného místa v zóně, které je uvedeno na druhé stránce průvodce Správou Acronis Secure Zone. Informace o tom, jak pomocí tohoto průvodce vytvořit Acronis Secure Zone, změnit její velikost nebo i odstranit, naleznete v části Kapitola 9. Správa Acronis Secure Zone. 20 Copyright Acronis, Inc.,

21 3.4 Acronis Startup Recovery Manager Jak funguje Acronis Startup Recovery Manager umožňuje spustit Acronis True Image Workstation na místním počítači bez zavedení operačního systému. Díky této funkci můžete spustit samotný Acronis True Image Workstation, pokud z nějakého důvodu nelze zavést Váš operační systém, a tak obnovit poškozené diskové oddíly. Na rozdíl od nabootování z výměnného média Acronis nebo z RIS serveru nebudete pro spuštění Acronis True Image Workstation potřebovat samostatné médium ani síťové připojení. To je zvláště užitečné pro cestující uživatele Jak jej používat K tomu, aby bylo možno v okamžiku zavádění (bootování) využít Acronis Startup Recovery Manager, připravte následující (můžete to udělat buď lokálně pomocí lokální verze Acronis True Image Workstation, nebo na dálku pomocí správní konzoly Acronis True Image): 1. Instalujte na lokální počítač buď lokální verzi Acronis True Image Workstation nebo agenta Acronis True Image. 2. Vytvořte na pevném disku lokálního počítače Acronis Secure Zone (viz Kapitola 9. Správa Acronis Secure Zone). 3. Aktivujte Acronis Startup Recovery Manager. To uděláte tak, že kliknete na položku Aktivovat Acronis Startup Recovery Manager a dál se budete řídit pokyny průvodce. Pokud se pokusíte aktivovat Acronis Startup Recovery Manager a v systému neexistuje Acronis Secure Zone, budete vyzvání k vytvoření zóny, a pak bude Acronis Startup Recovery Manager aktivován. Jinak bude Acronis Startup Recovery Manager aktivován okamžitě. Když se aktivuje Acronis Startup Recovery Manager, přepíše si hlavní zaváděcí záznam (MBR) svým vlastním kódem. Pokud máte instalované správce zavádění (bootování) jiných výrobců, po aktivaci Startup Recovery Manager je budete muset znovu aktivovat. V případě zavaděčů Linuxu (např. LiLo a GRUB) můžete před aktivací Acronis Startup Recovery Manageru zvážit jejich instalaci do bootovacího záznamu kořenového (neboli bootovacího) diskového oddílu Linuxu místo do MBR. Pokud dojde na lokálním počítači k havárii, zapněte počítač a když se zobrazí zpráva Stiskem F11 spustíte Acronis Startup Recovery Manager, stiskněte klávesu F11. Tím se spustí samostatná verze programu Acronis True Image Workstation, která se pouze mírně liší od plné verze. Informace o obnovování poškozených diskových oddílů viz Kapitola 7. Obnovení záložních dat. Buďte obezřetní! Písmena disků v samostatné verzi Acronis True Image Workstation se někdy mohou lišit od toho, jak disky označují Windows. Například disk identifikovaný v samostatné verzi Acronis True Image Workstation jako D: může odpovídat jednotce E: pod Windows 3.5 Server záloh Acronis Tato softwarová aplikace, pokud je instalována na počítač v síti, automaticky spravuje záložní archivy uložené na tomto počítači podle pravidel nastavených administrátorem. Server záloh Acronis administrátorovi umožňuje nastavit stejnou politiku zálohování pro celou organizaci. Tím se zajistí optimální využití prostoru pro uložení dat, které se používá pro záložní archivy. Zastaralé archivy se automaticky odstraní; přitom obnova nejaktuálnějších dat je vždy možná. Navíc umožňuje server záloh Acronis vytváření a spouštění skupinových zálohovacích úloh. Copyright Acronis, Inc.,

22 3.5.1 Umístění záloh, jejich kvóty a časové limity Server záloh je počítač v síti, kde je instalován server záloh Acronis. Umístění zálohy je automaticky spravovaná oblast pro ukládání záložních dat na serveru záloh. Administrátor může organizovat jedno nebo více umístění záloh a může nastavit celková omezení pro velikost/čas ukládání pro každé umístění, t.j. kvóty a časové limity. Administrátor může existující umístění záloh přesouvat, mazat nebo odstraňovat a může měnit jejich kvóty a časové limity Kvóty a časové limity pro počítače a uživatele Individuální kvóty a časové limity určují kvóty pro každý počítač nebo pro každého uživatele na serveru záloh. Ty zahrnují 1) maximální místo pro ukládání přidělené uživateli/počítači, v MB; 2) maximální počet záloh; 3) maximální počet přírůstkových záloh pro každou plnou zálohu; 4) maximální periodu ukládání pro archivy uživatele/počítače. Tyto hodnoty definují, jak bude server záloh Acronis sám manipulovat se záložními archivy. Při první záloze dat z počítače/dat uživatele na server záloh se vytvoří plná záloha. Další zálohy budou přírůstkové, dokud není dosaženo maximálního počtu přírůstkových záloh. Potom se znovu vytvoří plná záloha a sada následných přírůstkových záloh, pak znovu plná záloha a tak dále. Jak vyplývá z textu uvedeného výše, uživatel si při zálohování na server záloh nemůže zvolit režim zálohování (plná, přírůstková, rozdílová záloha). Režim zálohování bude stanoven serverem záloh Acronis. Uvědomte si prosím že ve skutečnosti se do maximálního počtu přírůstkových záloh počítá i počáteční plná záloha. Pokud je například tento parametr nastaven na hodnotu 5, vytvoří server záloh Acronis jednu plnou zálohu, potom čtyři přírůstkové zálohy, potom znovu plnou zálohu a tak dále. Z tohoto důvodu se tento parametr nazývá také maximální počet záloh v archivu. Archiv zde znamená sadu následujících přírůstků a základní plnou zálohu. Když počet záloh nebo místo pro uložení překročí předem nastavenou hodnotu, server záloh Acronis spojí první plnou zálohu s další přírůstkovou zálohou do jedné plné zálohy, která bude mít datum pozdějšího zálohování. Potom bude tato záloha bude v případě potřeby spojena s následující, dokud se spotřebovaný ukládací prostor (nebo počet záloh) nesníží pod limit. Takto nebude ovlivněna celistvost archivu, přestože nejstarší zálohy budou odstraněny. Tato procedura se nazývá automatická konsolidace. Když uplyne perioda uložení, server záloh Acronis zastaralé archivy bez oznámení odstraní. Administrátor může spouštět kontrolu splnění limitů podle harmonogramu (jednou, každý den, jednou týdně nebo jednou měsíčně). Zkontrolují se archivy všech uživatelů/počítačů na serveru záloh a pokud jsou některé kvóty a časové limity překročeny, provede se výše popsané zpracování Administrátorské profily a uživatelské profily Profil je sada parametrů přiřazených každému počítači a uživateli, který zálohuje na server záloh. Profil obsahuje umístění záloh a výše uvedené limity. Když administrátor přidá do databáze serveru záloh Acronis nový počítač nebo uživatele, bude jim přiřazeno implicitní umístění záloh a implicitní kvóty a časové limity. Administrátor pak může tato nastavení změnit editováním příslušného profilu. 22 Copyright Acronis, Inc.,

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc.

Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Instalační příručka Obsah 1. Instalace Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Součásti Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1.1. Agent for Windows...

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Multiboot CD 1.0. Konkrétně vytvoříme multiboot CD, které obsahuje:

Multiboot CD 1.0. Konkrétně vytvoříme multiboot CD, které obsahuje: Multiboot CD 1.0 Úvod Tento návod se zabývá vytvořením multiboot CD, které nám nabídne výběr z několika možností. Návod zahrnuje jak spuštění instalace operačního systému (WinXP) tak i živé, tzv. Live

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Startup Recovery Manager", Acronis

Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Startup Recovery Manager", Acronis Secure Zone, Acronis Try&Decide a logo Acronis jsou ochranné

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více