Redakční rada: Mgr. Marie Adámková. Jana Václavíková. Kristýna Kotalová. Tereza Vítková. Materiály připravili: Mgr. Marie Adámková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakční rada: Mgr. Marie Adámková. Jana Václavíková. Kristýna Kotalová. Tereza Vítková. Materiály připravili: Mgr. Marie Adámková"

Transkript

1

2 Redakční rada: Mgr. Marie Adámková Jana Václavíková Kristýna Kotalová Tereza Vítková Materiály připravili: Mgr. Marie Adámková Mgr. Karin Helsnerová Jana Václavíková Marie Sroková Jan Chylinský Kristýna Kotalová Adéla Moskvová Tereza Vítková Barbora Kadrliaková

3 EKO-ČAS(opis) Srdečně zdravím všechny čtenáře, kterým se do rukou dostává tato EKO příloha našeho školního časopisu Ozdravka. Byla jsem již mnohokrát oslovována, jak redakční radou, tak i kolegy, abych přispěla svou troškou do mlýna, a stále jsem to odkládala a odkládala, až mě k tomu konečně vyburcoval další impulz, a to výzva k celostátní soutěži školních časopisů. Sice mám v době facebooku, twiteru a dalších sociálních sítích své pochybnosti o smysluplnosti školního časopisu, když vy jste vlastně všichni takřka permanentně on-line a potřebné (i nepotřebné) věci si dokážete sdělovat okamžitě (minimálně jeden telefon anebo tablet máte u sebe jako nezbytný doplněk snad všichni) A to jak osobního charakteru, tak i školního. No, za pokus to ale stojí a v této příloze se vám pokusíme nabídnout několik prací vašich spolužáků, ale také nás, učitelů, kteří máme tu čest vyučovat na naší škole Ekonomiku. Byť všichni dobře víme, že to není Váš profilový předmět, stejně tak si všichni uvědomujeme, že ekonomika je kolem nás všudypřítomná a nemůžeme se jí vyhnout a alespoň elementární znalosti byste měli mít. Narážíme na ni dnes a denně všichni a narážet budeme i nadále. Zajímá vás, jak vám zaměstnavatel vypočítává mzdu? Víte něco o zdravotním pojištění? A co bankovní produkty? Ceny, kapesné a vše co se točí kolem ekonomiky, nevyhnou se jí ani studenti, kteří budou platit školné, různé poplatky atd. Nechci vás zbytečně zahlcovat a nudit šedou teorií prosím, zalistujte, dle zájmu přečtěte a budete-li chtít reagujte. Klidně i anonymně, i to se dá chápat jako reakce, byť je to forma krajně neslušná a zbabělá. Z rozhovoru s vámi vím, že jsou okruhy, které se vám líbí a které naopak nemusíte. I o tom může být naše příloha vyjádřete se, co vás zajímá, co ještě ve výuce postrádáte a čím byste ji chtěli vylepšit. Třeba se společně na některých inovacích sejdeme a bude to ku prospěchu všech. Takže menu máte před vámi dobrou chuť a prosím o trochu (hodně!) shovívavosti, je to první příloha. Mgr. Marie Adámková 1

4 Škola finanční gramotnosti: naučte synečka hospodařit Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená využívat tyto znalosti i ve světě peněz a finančních produktů. Vědět, co číst, jak to číst a dokázat porozumět, umět si spočítat alespoň to základní. Přemýšlíte, za co koupit dětem dárky? Zapomeňte na půjčky, naučte se hospodařit! A pak naučte peníze správně používat i své děti. Bude to pro ně ten nejlepší dárek na celý život. Dítě si brzy všimne, že věci se vyměňují za peníze. Už od malička je potřeba je učit, že ty peníze nespadly z nebe a že bankomat není mašinka, která pokaždé dá, kolik je potřeba, stačí jen do ní zasunout kartičku, i kouzelné slovíčko si můžeme odpustit Hodnotu peněz jim budete vysvětlovat těžko, ale snažte se ji převádět na jednotky, kterým děti rozumějí. Co stojí tahle hračka? Patnáct set korun. Ale co to je? To zhruba znamená, že tatínek na ni musel dva dny pracovat. (Zde mají výhodu tatínkové pracující manuálně a v potu tváře, duševní práce je pro dítě opět poněkud hůře uchopitelná). Nebo to znamená, že stojí stejně jako všechny nanuky v tomhle mrazicím boxu. Od jakého věku se můžete přestat čísel bát, to už poznáte sami. Dávejte svým dětem nějaké kapesné, to bude jejich příjem. Nastavte jasná pravidla, za jakých kapesné dostávají. Mohou ho dostávat jaksi automaticky, může jim být upřeno, když nebudou hodní, ale není nic špatného ani na tom, když budou peníze dostávat za práci v domácnosti (případně na rodinných plantážích, v tatínkově manufaktuře a podobně). Naučí je to nakonec nejlíp, že v životě peníze zadarmo nedostanou. Výši kapesného upravte podle věku dětí, čím menší dítě, tím míň peněz. Vůbec bych se nebál začít s opravdu malými dětmi na desetikoruně týdně. Je to mince, krásně to cinká, dá se to hodit do prasátka, prostě bude to děti bavit. Naučte děti odkládat spotřebu. Když si tenhle týden a týden po něm a ještě další týden nekoupíš čokoládovou tyčinku, zjistíš s překvapením že jsi ušetřil a jsi najednou vlastníkem obrovské sumy peněz, za kterou se dá pořídit něco, co jsi dávno chtěl. Škemral jsi, prosil a teď si to můžeš koupit sám. Naučte děti vést si přehled o příjmech a výdajích. Do příjmů si zapíšou nejen kapesné, ale taky pětistovku od babičky k narozeninám. Do výdajů pak výdaje když si například koupí bonbony nebo nějakou hračku, zapíšou si danou částku do sešitku nebo do počítače. Může se stát, že váš potomek bude něco potřebovat hned. Ihned. Okamžitě. Máte tedy šanci vysvětlit, co jsou úroky, že za čísly se skrývají skutečné peníze. A že půjčky fungují tak, že si půjčujete něco a vracíte stejné něco plus něco navíc. A toho druhého něco může být pořádný kus. Pro jednou v životě buďte opravdu tvrdí: stanovte pro půjčování klidně lichvářské podmínky. Buď vaše děti ani nenapadne si půjčovat. Nebo se pocvičí ve spoření. Obojí dobře. Těžko v útlém věku vysvětlovat pojmy jako je RPSN a podobně, ale není to ani potřeba. Když půjčíte dvě stovky a zpátky budete chtít tři, pochopí to i dítě slabší v matematice. Kupodivu stejný početní příklad neprohlédne co chvíli nějaký dospělý: a stačí k tomu jen půjčku líbivě zabalit do sloganů jako levná půjčka, bez poplatku a předčasné splacení zdarma. Přemýšlíte, za co koupit dětem dárky? Zapomeňte na půjčky. Jinak nikdy nenaučíte své děti hospodařit. Sebelíp zvládnutá teorie, sebepřísnější lpění na zásadách nebudou nic platné, když sami nebudete mít ve svém rozpočtu jasno, když nebudete umět šetřit a ušetřit, když budete vyhazovat peníze na zbytečnosti, když Vybrala z internetu Jana Václaviková, ZA 4. B 2

5 Finanční gramotnost pro všechny: I děti umí počítat Projekt organizovala naše škola pro tři cílové skupiny. Akce byly nad očekávání úspěšné, ostatně posuďte sami. I. Do této kategorie jsme zahrnuli žáky 4. ročníků všech oborů naší školy, konkrétně třídy ZA 4A, ZA 4B, AZT 4, LY 4, LA 4, NA 4 celkem 160 žáků. Všichni již měli z předmětu Ekonomika vysvětleny základy ekonomického myšlení a chování. V rámci výuky se rovněž seznámili s finančním trhem, jeho účastníky a kategorizací. Setkali se rovněž se základními informacemi z oblasti bankovnictví, resp. aktivními bankovními operacemi v oblasti úvěrů. Pro tuto skupinu jsme zorganizovali cyklus odborných přednášek vedených lektorkou a doplněný besedou. Přednášky se týkaly jak tvorby rodinných rozpočtů, tak především širokého portfolia bankovních produktů. Důkladně probírali možnosti a úskalí jednotlivých možností financování svých projektů. Seznámili se s pestrou škálou účtů a jejich možnostmi včetně internetbankingu a phonebankingu. V rámci besedy pak žáci zjišťovali a posuzovali reálné dopady podcenění vlastní nerozvážnosti a nezodpovědnosti. Zajímali se rovněž o moderní produkty a jejich možnosti (bezkontaktní platební karty, ) II. Tato část projektu se orientovala na malé děti, žáky mateřských škol, pro které si žáci naší školy připravili sérii pohádek s podtextem ekonomické, především finanční gramotnosti. Náročnost této etapy vyplývá z cílené skupiny, kdy si naši žáci uvědomují, jak je důležité od dětství dávat jasné impulzy, co si děti mohou a nemohou dovolit. Formou poutavé pohádky vtáhnout děti do děje a přiblíží jim témata jako je práce, nakupování, volba a vzácnost. Na závěr každé pohádky navazuje sada úkolů, které děti musí splnit a za správné provedení, popř. řešení následuje drobná symbolická odměna ve formě dětských penízků, za které si mohou sami vybrat a zakoupit zboží dle vlastního výběru ve fiktivním obchodě. Tato aktivita má velký úspěch a ohlas mezi předškolními zařízeními na území obvodu města Ostravy Mariánské Hory a Vítkovice. Pro její skutečnou aktuálnost a přínos zvažujeme po ukončení projektu její pokračování. Jsme k tomu ostatně také vyzýváni samotnými školkami. Předpokládáme, že akce do budoucna osloví ještě 150 dětí. III. Naše škola pořádá již 10. ročník Univerzity volného času, což je aktivita orientována na smysluplné a účelné využití volného času především seniorů, kterým nabízíme široké spektrum akcí jak zdravotního, sociálního, bezpečnostního tak i kulturního rázu. Jelikož do všeobecného povědomí patří i finanční gramotnost, zařadili jsme do projektu i tuto skupinu čítající zhruba 30 členů. Záměrně jsme se zaměřili na témata, jimiž je tato kategorie obyvatel ohrožena. Konkrétně nákupy na úvěr, předváděcí akce, půjčky, finanční pomoc dětem, zadluženost a podobně. I zde jsme o spolupráci požádali odbornou lektorku, která se zabývá mimo jiné i řešením zadluženosti. Také v této skupině jsme zaznamenali výrazný zájem o pokračování a detailnější seznámení. Díky finanční dotaci jsme mohli tento projekt úspěšně realizovat a především jej přiblížit a zatraktivnit pro všechny cílové skupiny. Mohli jsme nakoupit potřebný materiál, zaplatit odborné lektory i studijní materiál a v neposlední řadě i drobné ceny pro děti i žáky školy. Proto jsme také partnera Eru poštovní spořitelnu hrdě prezentovali, a to na stránkách naší školy, na všech výše zmiňovaných akcích a v neposlední řadě i na prezentačních dnech naší školy a podobně. Představili jsme její logo a také jsme na 3

6 přednáškách připomínali, že je naším partnerem a sponzorem. Uváděna bude i v článku v místním tisku, kde chceme náš projekt zhodnotit. Jsem přesvědčena, že byl potřebný a přínosný nejen pro oslovované, ale i všechny zapojené a pomohl jim v ekonomickém myšlení, které je, žel, všeobecně na velmi nízké rovni. Mgr. Marie Adámková odborný garant projektu Ekonomika dětem - I děti umí počítat Dne v Ostravě, na Základní škole Šalounova a ZŠ Proskovice proběhla akce Ekonomické gramotnosti. Pět žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (Marie Sroková, Kristýna Tomčíková, Kristýna Neuwirthová, David Žamboch a Kateřina Vítková, třída ZA4.B) v režii spolu s Mgr. Marií Adámkovou a Mgr. Martinou Mokrou uspořádalo besedu pro žáky prvních tříd. Program se skládal ze dvou částí: Ekonomický příběh a poté hra na obchod. Pomocí příběhu byly dětem vysvětleny pojmy jako práce, peníze, volba, vzácnost, banka, mateřská dovolená, nutnost umění hospodařit, šetřit a jiné. Děti na děj reagovaly pěkně, zapojovaly se a na jejich tvářičkách bylo poznat, že se jim program opravdu líbí. Pokud si ale myslíte, že příběh byl hlavním hřebem programu, jste na omylu. Pravá zábava a více dětských úsměvů se objevilo v druhé části programu: Hra na obchod. V této sekci si každé dítě vylosovalo pár úkolů, za jejichž splnění dostalo peníze, za které si pak mohlo něco koupit v našem obchodě plném nejen hraček, ale i řady užitečných věcí. Kdo by si kdy pomyslel, že zrovna pár ponožek dokáže dítěti vykouzlit úsměv na tváři?! Úspěšností této akce jsme byli velice mile překvapeni. Tento zážitek totiž pozitivně zasáhl nejen děti, ale i nás organizátory. Naše tvrdá práce se na výsledku silně podepsala. Jsme rádi, že se nám akce povedla, těšíme se na další úspěchy a hlavně na úsměvy dětí, které zažily něco nového a dosud nevídaného. Autorka příspěvku: Marie Sroková, ZA4.B - organizátorka 4

7 PRODEJNÍ AUTOMATY Prodejní automaty jsou všude kolem nás. Na naší škole jsou asi 4 automaty, z toho jeden prodává mléko a další, co prodává jiné druhy nápojů nejčastěji limonády. Dále máme automaty s různými cereálními tyčinkami. Co je pro naše peněženky výhodné? Máme si kupovat jídlo a pití z automatů? To se dozvíte v následujícím článku KDO NAKUPUJE V AUTOMATECH VÍCE? Studenti ostatní Nakupující nenakupující OSTATNÍ STUDENTI NAKUPUJÍCÍ NENAKUPUJÍCÍ NAKUPUJÍCÍ NENAKUPUJÍCÍ JE CENA V AUTOMATECH PŘIMĚŘENÁ CENY ANO NE, JE VYSOKÁ NE,JE NÍZKÁ 5

8 CO SE NEJČATĚJÍ KUPUJE MNOŽSTVÍ NÁKUPU MNOŽSTVÍ NÁKUPU CO OVLIVNUJE PRODEJ V P. AUTOMATECH PRODEJ PRODEJ 5 0 CHUŤ CENA OBAL Zjištění: 1. sladké nápoje jsou prodávány dražší v automatech než ve školním bufetu 2. naopak zdravější produkty jsou levnější v automatech než ve školním bufetu. Nedávno byl senátem schválen návrh na zdravější produkty v automatech a čeká pouze na podpis pana prezidenta. ZA 4. A, Kristýna Kotalová 6

9 NEJVÝHODNĚJŠÍ BANKOVNÍ ÚČTY PRO VYSOKOŠKOLÁKY Jsme studentky maturitního ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě a rozhodly jsme se napsat článek na téma: Výhodné bankovní účty pro vysokoškolské studenty. Nejprve bychom si měly vysvětlit, co bankovní účet je a co obnáší. Bankovní účet je finanční konto v bance, které zaznamenává transakce mezi klientem a bankou a sleduje tak peněžní situaci na daném účtu. Existuje několik typů jako například běžný, spořící, úvěrový nebo termínovaný účet. V našem případě se zaměříme na běžný osobní účet. Porovnáme neznámější banky v České republice (jejich nabídky, klady i zápory) a vyhodnotíme, jaká banka nabízí nejvýhodnější zázemí pro nás budoucí, vysokoškolské studenty. Graficky znázorníme výsledky průzkumu. K našemu průzkumu jsme si vybraly tyto banky: Air Bank, ČSOB, Komerční banka, ERA. AIR BANK Tato banka nabízí své služby od listopadu 2011, má pobočkovou síť i internetové bankovnictví. Sama sebe prezentuje jako banku, která se ke svým klientům chová otevřeně a pravdivě, je srozumitelná, přehledná a přístupná. Nabízí jak běžný, tak i spořicí účet + půjčky. Od roku 2011 využívá tuto banku přes klientů. ČSOB ČSOB byla založena státem v roce Banka nabízí svým zákazníkům širokou škálu bankovních produktů a služeb, zahrnuje i pojistné a penzijní produkty, specializované služby (leasing, factoring) a služby spojené s obchodováním s akciemi na trzích. ERA Era patří pod Poštovní spořitelnu, která je obchodní divizí ČSOB. Začala fungovat v roce Era poskytuje bankovní služby přibližně klientům, zaujímá 2 místo na českém trhu. Poskytování dobrého bankovnictví, zajišťuje komplexní služby. KOMERČNÍ BANKA Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v ČR. Je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti podnikového a investičního bankovnictví. Nabízí i specializované služby (penzijní připojištění, stavební spoření apod.). Tato banka má 1,6 milionů klientů, 399 poboček a 729 bankomatů. ČESKÁ SPOŘITELNA Česká spořitelna byla založena v roce 1825 jako první spořitelní instituce na území ČR. Je největší bankou v České republice, má více než 5 miliónů klientů. Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů. Byla první bankou, která využívala bezkontaktní karty. 7

10 V následující tabulce zmiňujeme základní informace (nabídky, poplatky) daných bank: BANKA Poplatek za vedení účtu / měsíc Úroková sazba Výběr z vlastního bankomatu Výběr z cizího bankomatu Internetové bankovnictví Bezkontaktní karta ČESKÁ SPOŘITELNA Osobní účet ČS II 0 Kč 0,01% 0 Kč pokud jde o pouze o 2 výběry měsíčně (jinak 6 Kč) 40 Kč Ano Ano - zdarma BANKA AIR BANK Běžný účet malý tarif ČSOB Studentské konto ERA Osobní konto KOMERČNÍ BANKA Konto G 2.2 Poplatek za vedení účtu / měsíc Úroková sazba 0 Kč 1,10 % (nutné zaplatit 5x měsíčně kartou) Výběr z vlastního bankomatu Výběr z cizího bankomatu 0 Kč 25 Kč (první 3 měsíce výběr zdarma) Internetové bankovnictví Ano Bezkontaktní karta Ano - zdarma 0 Kč 0,01 % 0 Kč 35 Kč Ano Ano 250 Kč 34 Kč 0 % 0 Kč 30 Kč Ano Ano - zdarma 19 Kč 0,01% 9 Kč 39 Kč Ano Ano - zdarma Z této tabulky můžeme vyčíst, že AIR BANK nabízí nejvýhodnější účet pro studenty. PRŮZKUM Našeho průzkumu (anonymní ankety) se zúčastnilo 18 respondentů (studentů) ve věku let, kteří měli odpovědět na následující otázky: 1. Jakou banku využíváš? / Air Bank, Česká spořitelna, GE Money Bank, Komerční banka, jiná. 2. Máš internetové bankovnictví? / Ano, ne. 3. Jaké využíváš bankovní konto? / Běžné konto, studentské konto, firemní konto. 4. Umožňuje tvoje banka nějaké výhody? / Ano, ne, nevím. 5. Platíš nějaké poplatky za výběr z cizích bankomatů? Ano, ne, nevím. 6. Platíš poplatek za vedení účtu? / Ano (kolik), ne, nevím. 8

11 1. Jakou banku využíváš? 2. Máš internetové bankovnictví? Air Bank 6% 23% 18% 12% 41% Česká spořitelna GE Money Bank Komerční banka 6% 94% Ano Ne Jiné Jiné: Fio Banka, Poštovní spořitelna, Raiffeisen bank 3. Jaké využíváš konto? 4. Umožňuje tvoje banka nějaké výhody? 74% 0% 26% Běžné konto Studentské konto Firemní konto 53% 6% 41% Ano Ne Nevím Někteří z respondentů využívají 2 konta. Výhody byly převážně typu: žádné poplatky, poplatky za vedení účtu a výběru z bankomatu. 5. Platíš nějaké poplatky za výběr z cizích bankomatů? 6. Platíš nějaký poplatek za vedení účtu? 2 Ano 23% 12% Ano Ne 5 11 Ne Nevím 65% Nevím Poplatek se pohyboval od Kč. 9

12 Zjištění: 1. Česká spořitelna je nejvyužívanější bankou našich respondentů, většina z nich využívá také internetové bankovnictví. 2. Poplatky za vedení účtu (většinou tedy studentského nebo běžného) nejsou tolik běžné, zatímco poplatky za výběr z cizího bankomatu ano. 3. většina respondentů netuší, jaké klady a zápory má jejich banka a co vše jim může nabídnout. I přesto, že Česká spořitelna je nejznámější a pravděpodobně nejvyužívanější bankou nejen našich respondentů, ale i ostatních občanů ČR. Z našeho průzkumu pěti bank vyšla nejlépe AIR BANK. Tato banka je sice jednou z nejmladších na českém trhu, avšak její výsledky a pozitiva nelze vyvrátit. Žákyně ZA 4. A ve spolupráci s Mgr. Karin Helsnerovou 10

13 UKÁZKA PREZENTACÍ 11

14 Máme se čím pochlubit - ekonomická soutěž Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání v rámci zkvalitnění výuky tradičně organizuje pro žáky středních škol řadu soutěží ekonomického charakteru, jimiž se snaží jednak zpestřit výuku těchto předmětů, ale také, a to především, podpořit zdravou aktivitu a dokázat, že ekonomie není jen suchá nudná teorie. Letos jsme na jejich výzvu zareagovali a zapojili se do soutěže Chci pokračovat ve stejné práci jako mí rodiče. Oslovila jsem žáky třídy ZA 4B, kde předmět Ekonomika vyučuji a potěšilo mě, že aktivní zájem projevilo osm žáků, s nimiž jsme společně zadaný úkol zvládli. V lednu jsme práce odeslali do Zlína a očekávali výsledek. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se z vyhodnocení dozvěděli, že dokonce hned dvě naše žákyně se umístily v první desítce! Konkurence byla silná, jednalo se o celorepublikovou soutěž a navíc naše škola není specificky orientovaná na ekonomiku jako např. různé obchodní akademie či lycea. Pochvalu proto určitě zaslouží všichni, kteří se zapojili. Mimořádná gratulace pak patří oceněným, konkrétně Kateřině Vítkové a Kristýně Tomčíkové, z již zmíněné třídy ZA 4B, jejichž práce komise vybrala mezi deset nejlepších. Oceněným za vzornou reprezentaci naší školy poděkovala osobně i ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová Ph.D., která jim předala knižní odměnu. Jsem přesvědčena, že již samotná účast žáků v této soutěži je pro ně výhodou a přínosem. Nebojí se reagovat a ověří si reálně své schopnosti a dovednosti. Rovněž tak dochází k podněcování tolik potřebné kreativity a zdravé konfrontační soutěživosti. Byť to nebyla naše první soutěž, do které jsme se zapojili, pevně věřím, že tento úspěch bude dobrou motivací i dalším žákům, kteří se určitě rádi zapojí do některé z dalších. 12

15

16 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o Neprošlo jazykovou úpravou

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

JD TE ZA LEPÍ PRACÍ. Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat. Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu ZDARMA KNÍKA UVNIT

JD TE ZA LEPÍ PRACÍ. Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat. Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu ZDARMA KNÍKA UVNIT ZDARMA KNÍKA UVNIT OSOBNÍ BANKROT ROZHOVOR: JI Í RUSNOK 8/05 JD TE ZA LEPÍ PRACÍ Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu editorial Peníze 8 Profese,

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce březen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Roman Buryjan Martin Chalupský Aleš Aldo Koláček Jiří Vlček Juraj Dvořák Ing. Roman Buryjan Přál bych si, aby bylo méně manažerů

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90 JAK NEJLEVNĚJI CESTOVAT PO ČR Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? NEJLEPŠÍ TIPY A TRIKY Rady pro rodinnou kasu a peněženku 14-15 /03 číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více