Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí"

Transkript

1 Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11

2 Informace o výzkumu Projekty: MŠMT ČR V062 Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu (1992 až 1994) GA UK 3/96/1451 Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Sociokulturní analýza průběhu transformačních procesů v městských komunitách (1996 až 1998) VZ FF UK 04 Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů (00 až 04) VZ MŠMT MSM Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy (06 až ) Kromě Velkého Meziříčí byla do výzkumů zahrnuta města Český Krumlov a Blatná. Výzkumy byly prováděny na vzorcích dospělých obyvatel Velkého Meziříčí o velikosti 0 respondentů Technika řízených standardizovaných rozhovorů

3 Osnova a) Kvalita života ve Velkém Meziříčí b) Vlastnosti obyvatel c) Vzdělanostní a profesní mobilita d) Migrace

4 Kvalita života Problémy Oblasti problémů města 0 Závažné pro většinu obyvatel % Bydlení Úklid města Infrastruktura Práce MěÚ Zájem vedení Školství Obchody/služby Zdravotnictví Prac. příl. Soc. péče Kultura Bezpečnost Údržba památek Sport/rekreace

5 Kvalita života Problémy V žádné oblasti nejsou závažné problémy Největší předností města jsou: fungující veřejné služby (zdravotnictví, sociální péče, školství, kultura, sport a rekreace) vybavenost města (obchody a služby, techn. infrastruktura) Zlepšení do 08: bydlení pracovní příležitosti práce Městského úřadu technická infrastruktura kultura školství

6 Kvalita života - Instituce 2,0 Fungují instituce dobře -2 = ne a vadí to; +2 = ano, důležité 1,5 1,0 1996, ,0 00 -, ,0 06-1,5 08-2,0 Městské zastup. Starosta Městský úřad Střední školy Městská rada Místostarosta Infocentrum Organizace/inic.

7 Kvalita života - Instituce Všechny uvedené instituce hodnotí lidé kladně Nejvíce jsou spokojeni: s fungováním Městského úřadu s prací starosty a místostarosty Mírně se zlepšilo hodnocení: všech složek vedení města V se mírně zhoršilo hodnocení: středních škol z hlediska nabídky vzdělání neziskových organizací infocentra

8 Kvalita života Rozvojové záměry Užitečnost záměrů 0 Respondenti, kteří odpověděli "Rozhodně ano" % Rozšíření prům.zóny Bytová výstavba Protipovod.opatření Intenzifikace ČOV Dokončení obchvatu Parkovací místa Parkovací automaty Den bez aut

9 Kvalita života Rozvojové záměry Ke všem záměrů zaujímají lidé pozitivní postoje Všechny považují za užitečné s výjimkou: parkovacích automatů dne bez aut Nejvíce podporují dokončení obchvatu města Za velmi užitečné považují také: rozšíření parkovacích míst protipovodňová opatření intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) bytovou výstavbu

10 Vlastnosti obyvatel Volný čas Činnosti ve Velkém Meziříčí 0 = vůbec ne; 2 = často 2,0 TV Nicnedělání Záliby Domácí práce Péče o děti Výdělečná činnost Sebevzdělávání Časopisy Knihy Aktivní sport NNO Spolková činnost Umělecký soubor Příbuzní/známí Sportovní akce Restaurace/vinárny Schůze organizací Schůze ZM Výstavy/muzea Diskotéky Koncerty Divadla 1, Průměr 1, , ,0 08

11 Vlastnosti obyvatel Volný čas Trávení volného času se od poloviny devadesátých let nemění Nejvíc času věnují: sociálním kontaktům domácím pracím sledování televize zálibám čtení časopisů V posledních letech rostou: návštěvy příbuzných a známých návštěvy restaurací, vináren a klubů, diskoték, aktivní a pasivní sport Charakteristickým rysem trávení volného času je: orientace na soukromou sféru pasivita Pouze malá část obyvatel města se věnuje aktivitám zaměřeným na: vlastní rozvoj zapojování se do veřejného života města

12 Vlastnosti obyvatel Hodnoty Hodnoty 2,0-2 = určitě ne; +2 = rozhodně ano 1,5 1,0,5 0,0 -,5-1,0-1,5-2, Pomáhat lidem Zajímavá práce Bezkonfliktnost Společenské uznání Veřejné záležitosti Řídící postavení Soukromé podnik. Mít hodně peněz Záliby Žít lépe Vzdělání Rodina Žít klidně Mít známosti Nestěhovat se Prac.loajalita Nepůjčovat si Žít podle sebe Jeden obor Skromnost Společ.život

13 Vlastnosti obyvatel Hodnoty Nejdůležitější hodnoty jsou: rodina klidný život a jistoty Hodnoty spojené s profesními, společenskými a ekonomickými aspiracemi jsou: okrajové celkově spíše odmítané

14 Vlastnosti obyvatel Osobní charakteristiky 0 Osobní charakteristiky % 06 0 Aktivita Úspěšnost Výzvy Ochota riskovat Inovativnost 08 Nerozhodnost Ochota ustoupit Unavenost Nedostatek elánu Rezistence

15 Vlastnosti obyvatel Osobní charakteristiky Obyvatelé se sami charakterizují jako lidé: jež raději ustoupí, ale zároveň se jim daří uskutečňovat plány jsou ochotni se do něčeho pustit, i když výsledek není zaručený musí neustále něco dělat a nevydrží odpočívat často se snaží vymýšlet vlastní nové postupy V populaci Velkého Meziříčí tak existuje určitý rozpor mezi: uváděnými osobními charakteristikami a hodnotovou orientací Lidé se sami charakterizují jako aktivní a úspěšní, ale v jejich hodnotovém systému převažují hodnoty spojené s pasivitou a uzavíráním se do soukromí

16 Vlastnosti obyvatel Inovativnost Inovativnost % 19 Přijímá změny Neodmítá ani nevítá Odmítá změny Inovativnost populace Velkého Meziříčí je poměrně nízká Inovativní je pouze malá část obyvatel: mladí lidé (do 34 let) lidé s vyšším vzděláním studenti soukromníci Podíl inovátorů v populaci se dlouhodobě snižuje

17 Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost Zvládání situací 2,0-2 = určitě ne; +2 = rozhodně ano 1,5 1,0,5 0,0 -,5-1,0 06-1,5 08-2,0 Vzdělání,kvalif. Nové zaměstnání Internet Práce s PC Cizí jazyk Půjčka

18 Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost Obyvatelé Velkého Meziříčí vykazují dobrou funkční gramotnost Nejméně problémů mají: s využíváním počítače se zjišťováním a využíváním možnosti vzdělání či kvalifikace Nejméně jsou schopni: domluvit se v cizím jazyce Zvýšil se podíl těch, kteří by měli problém nalézt zaměstnání Část lidí si není schopna poradit v žádné z uvedených situací

19 Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost Problémy s hledáním práce % Vzdělání Vysokoškolské Střední s maturitou 12 Vyučení a bez mat Základní Převažují: vyučení lidé se středním vzděláním s maturitou V narostl podíl: vysokoškoláků středoškoláků s maturitou

20 Vzdělanostní a profesní mobilita - Vzdělání Vzdělání % Vysokoškolské Vyšší odborné Střední s maturitou Vyučení a bez mat Základní

21 Vzdělanostní a profesní mobilita - Vzdělání Vzdělanostní struktura Velkého Meziříčí je dlouhodobě stabilní Jednoznačně v ní převažují: lidé se středoškolským vzděláním s maturitou vyučení Podíl lidí se středním vzděláním s maturitou stoupá a podíl vyučených klesá Klesá také podíl obyvatel, kteří mají jen základní vzdělání Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním je buď stejný nebo se jen mírně zvyšuje Dynamika vývoje vzdělanostní struktury obyvatel je slabá

22 Vzdělanostní a profesní mobilita - Rekvalifikace Ochota rekvalifikovat se na terciér % Pracuje ve službách Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Netýká se Obyvatelé se vyznačují vysokou ochotou rekvalifikovat se Ne všichni o rekvalifikaci projevují aktivní zájem, spíše jen kdyby nemohli najít uplatnění v současném zaměstnání Ochotni jsou až do 54 let, více se SŠ a VŠ, nezaměstnaní a ženy v domácnosti

23 Vzdělanostní a profesní mobilita Prac. příležitosti Dostatek pracovních příležitostí Rozhodně ano 6,2% Určitě ne 19,6% Spíše ano 31,3% 43,0% Spíše ne Podle dvou třetin lidí, kterých se to týká, není ve Velkém Meziříčí dostatek příležitostí k získání práce, která by je uspokojovala

24 Vzdělanostní a profesní mobilita Prac. příležitosti Dostatek prac. příležitostí % 39 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 0 Do 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let Určitě ne Věk Nabídku pracovních příležitostí ve Velkém Meziříčí považují za nedostatečnou více: nejmladší obyvatelé lidé ve středním věku lidé v předdůchodovém věku

25 Vzdělanostní a profesní mobilita Prac. příležitosti Dostatek prac. příležitostí % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 0 Základní Vyučení a bez mat Střední s maturitou Vysokoškolské Určitě ne Nejvíce nabídka nevyhovuje: lidem se základním vzděláním vyučeným bez maturity

26 Vzdělanostní a profesní mobilita Prac. příležitosti Ochota rekvalifikovat se % 41 Dostatek prac. př. Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 0 Spíše ne Spíše ano Rozhodně ano Pracuje ve službách Nejlépe hodnotí nabídku lidé, kteří pracují v obchodě a službách Čím více jsou ochotni se rekvalifikovat, tím hodnotí nabídku: část lépe část hůře 6 Určitě ne

27 Vzdělanostní a profesní mobilita Informovanost 2,0 Informovanost o jednotlivých oblastech -2 = ne, ale nevadí to; +2 = ano, dostatečně 1,5 1,0,5 0,0 -,5 02-1, ,5 08-2,0 Rozhod. ZM a RM Činnost MěÚ Prac. příl. Rekvalifikace Vzdělávání Kulturní akce Největší nedostatky v informovanosti: možnosti rekvalifikace nabídka vzdělávacích akcí pracovní příležitosti

28 Vzdělanostní a profesní mobilita Informovanost Informovanost o rekvalifikaci % Ano, dostatečně Ano, nedostatečně Ne, a vadí 0 Do 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let Ne, ale nevadí Věk S rostoucím věkem klesá informovanost o možnostech rekvalifikace, ale také zájem o tyto informace.

29 Migrace - Přistěhování Narozen(a) ve Velkém Meziříčí % Ne Ano Podíl respondentů narozených ve Velkém Meziříčí dlouhodobě mírně stoupá V se narodily ve Velkém Meziříčí dvě třetiny

30 Migrace - Přistěhování 0 Důvody přistěhování % Rodiče Zaměstnání Rodina Jiný důvod Hlavním důvodem přistěhování je jednoznačně rodina Zaměstnání se jako důvod přistěhování objevuje mnohem méně

31 Migrace - Přání zůstat ve městě Přání zůstat ve městě % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

32 Migrace - Přání zůstat ve městě Chce zůstat ve městě % Rozhodně ano Spíše ano 0 8 Do 24 let 8 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let až 64 let 5 65 let a více Spíše ne Určitě ne Věk Podstatně méně chtějí ve Velkém Meziříčí zůstat nejmladší lidé Více než čtvrtiny z nich uvažuje o odchodu

33 Migrace Důvody odstěhování 0 Důvody k odstěhování % 45 0 Pracovní příležitost Bydlení 15 Volný čas Životní prostředí 17 Rodina Jiný důvod Největším důvodem pro odstěhování jsou nedostatečné pracovní příležitosti Méně závažnými důvody jsou: rodina možnosti trávení volného času

34 Migrace Důvody odstěhování 0 90 Důvody odstěhování % Jiný důvod Rodina 33 Životní prostředí 25 Volný čas Bydlení 0 Do 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let Prac. příležitost Věk Nevyhovující nabídka pracovních příležitostí nejvíce převažuje u lidí do 34 let U nejmladších hrají největší roli: nevyhovující nabídka pracovních příležitostí nedostatečné možnosti trávení volného času

35 Migrace Důvody odstěhování Důvody odstěhování % 23 Jiný důvod 43 Rodina 31 Životní prostředí Volný čas Bydlení 0 Základní Vyučení a bez mat. Střední s maturitou Vysokoškolské Prac.příležitosti Vzdělání Nevyhovující nabídka pracovních příležitostí u obyvatel se SŠ vzděláním Velkou roli sehrává také u lidí s VŠ vzděláním Nejmenší roli hraje u vyučených

36 Shrnutí Velké Meziříčí je velmi přitažlivé pro většinu obyvatel Méně přitažlivé je pro lidi s vysokými profesními aspiracemi a s vysokými nároky na rozsah a kvalitu služeb, zejména v oblasti volného času Je zde nízká dynamika vzdělanostní a profesní struktury Obyvatelé si poměrně rychle osvojují řadů nových dovednosti, ale vyznačují se stagnací vzdělanostních a profesních aspirací a nízkou inovativností Populace je stabilní, bez velkých migračních tendencí Stabilita populace je založena na vysoké míře identifikace obyvatel s městem a bezproblémovém soužití sociálních skupin Méně identifikovaní s městem jsou a největší migrační tendence mají nejmladší lidé Populace Velkého Meziříčí je tedy sice stabilní, ale hrozí relativní zhoršování její věkové a v důsledku toho i vzdělaností struktury Pozitiva i problémy nejsou specifikem Velkého Meziříčí, týkají se i jiných malých měst

37 Diskuse Děkujeme za pozornost. Prosíme o dotazy, připomínky a náměty.

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 4 Sociální prostředí obcí v zázemí velkých měst se v souvislosti s příchodem nových obyvatel výrazně mění. Nově příchozí se vyznačují obvykle odlišným věkem, dosaženým

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více