IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!"

Transkript

1 IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

2 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky)

3 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii Extrémní nasazení (pracovní, ale i v jiné oblasti) Potlačení ostatních životních aktivit Mnohdy nadhodnocená víra v efekt Přesvědčení o efektu Ochota leccos obětovat

4

5 Zažili jste někdy v minulosti výše popsanou situaci? Uvědomte si, jak to probíhalo. Jaké byly důsledky? - Pozitivní - Negativní Cvičení 1

6 Cvičení 2 Prožíváte nyní výše popsanou situaci? Co z výše uvedených charakteristik fáze euforie se Vás týká? Stojí to zato?

7 2. stagnace Nadšení opadá Máme reálnější pohled na věc Vidíme, že mnohdy snaha, případně ani výkon nestačí Okolí není tak nadšené, jak bychom očekávali - Soukromé prostředí - Pracovní prostředí Efekt se nedostavuje

8

9 Cvičení 1 Zažili jste někdy v minulosti výše uvedenou situaci? Uvědomte si, jak to probíhalo Jaké byly důsledky? - Pozitivní - negativní

10 Cvičení 2 Prožíváte nyní výše popsanou situaci? Co z výše uvedených charakteristik fáze stagnace se vás týká? Stojí to zato?

11 3. frustrace Mohou se objevit první potíže psychické, fyzické, sociální (viz. výše) Narážíme na překážky byli jsme přesvědčeni o své pravdě, ale neprosadili jsme ji (nadřízený, kolegové, byrokracie, ) Začínáme se ptát: má moje snažení smysl?

12

13 Cvičení 1 Prožili jste někdy v minulosti výše uvedenou situaci? Jak to probíhalo? Jaké byly důsledky? - Pozitivní - Negativní

14 Cvičení 2 Prožíváte nyní výše popsanou situaci? Co z výše uvedených charakteristik fáze frustrace se Vás týká? Stojí to zato?

15 4. Apatie JIŽ NIC NEŘEŠÍM Frustrace trvala tak dlouho (jak dlouho, to je zcela individuální), že mne jaksi semlela Ať dělám, co dělám, k ničemu to nevede Pocit bezmoci Pocit beznaděje Všechny pokusy o změnu mého postoje (pozvání na firemní večírek, školení, nové technologie ) odmítám, či přijímám s despektem, ironií, cynizmem

16

17 Cvičení 1 Prožili jste někdy výše uvedenou situaci? Jak to probíhalo? Jaké byly důsledky? - Pozitivní - Negativní

18 Cvičení 2 Prožíváte nyní výše popsanou situaci? Co z výše uvedených charakteristik fáze apatie se Vás týká? Stojí to zato?

19 5. Vyhoření Již se nevnímám jako svébytnou osobnost Jsem jen kolečko v soukolí odcizeného systému Nemám absolutně do ničeho chuť Ztráta smyslu života V této fázi je třeba svěřit se do rukou odborníka!!!

20

21 Cvičení 1 Prožili jste někdy výše uvedenou situaci? Jak to probíhalo? Jaké byly důsledky? - Pozitivní - Negativní

22 Cvičení 2 Prožíváte nyní výše popsanou situaci? Co z výše uvedených charakteristik fáze vyhoření se Vás týká? NESTOJÍ TO ZATO!!!!!

23 Řešení? Existuje! Nezvládneme to sami! Nebojte se odborníků! Vyzkoušejte různé cesty: - Psycholog - Psychiatr - Poradny pro rozvoj osobnosti - Protistresové kurzy

24 Náš cíl: NEDOSTAT SE DO FÁZE VYHOŘENÍ JAK NA TO??? Jak jste vnímali předcházející pasáže? - V předchozím textu se Vás téměř nic netýkalo, cítíte se v pohodě, spokojeni, šťastni Nezbývá než popřát hodně štěstí. - Mnohé informace, navrhovaná zamyšlení, varování Vám korespondovali s Vaším současným prožíváním. Pak je čas pustit se do boje.

25 Syndrom vyhoření lze zvládnout Preventivně Relativně snadno ve fázi stagnace S mnohem větším nasazením ve fázi frustrace a apatie Ve fázi vyhoření naše vlastní síly obvykle nestačí

26 V. Prevence Je nutný celostní přístup Náš život je plnohodnotný, pokud jsme v rovnováze Je třeba zapracovat dle individuálních potřeb na všech oblastech Emocionální inteligence

27 Emocionální inteligence - EQ Sebevědomí Organizace vlastního života Motivování sebe sama Empatie Angažovanost v kontaktu s druhými lidmi INTELIGENTNÍ ČLOVĚK JE TEN, KTERÝ JE SPOKOJENÝ SE SVÝM ŽIVOTEM.

28 Oblasti prevence Práce Finance Vztahy Zdraví

29 Postup pro následující cvičení ve všech oblastech prevence Nemohu ovlivnit Mohu ovlivnit Chci ovlivnit

30

31 Cvičení Situace, které vnímám jako problém, ale nemohu je ovlivnit: Situace, které vnímám jako problém a mohu je ovlivnit:

32 Oblast práce Uspokojuje mne? Mám pocit seberealizace? Jaké jsou důvody k jejímu vykonávání? Přináší očekávaný efekt? Mám z ní dobrý pocit (z hlediska etiky, morálky, společenského uznání )? Vnímám pozitivně pracovní podmínky? Co moji kolegové, nadřízení? Jak vnímá mou práci rodina, přátelé?

33

34 Cvičení 1 Co bych chtěl/a změnit? Je možné to změnit, to v mých silách? Chci to změnit? Zabýváme se záležitostmi, které MOHU a CHCI změnit! Vytvořte seznam těchto záležitostí. Vyberte jednu z nich. Použijte systém SMART k formulování cíle.

35 Cvičení 2 Co je na mé práci pozitivního? Vytvořte PÍSEMNĚ seznam.

36 Na co nemám peníze? Oblast finance Na co z toho potřebuji mít peníze? Na co z toho chci mít peníze? Co, financemi podmíněno, mi opravdu v životě chybí? Jaké úsilí bych musel/a vynaložit k získání chybějících peněz? Stojí mi to zato? Jaké by byly oběti?

37 Velmi časté frustrující oblasti Pocit nezajištěnosti do budoucnosti Dluhy - Půjčky - Hypotéka Zda budou, či nebudou frustrující, záleží velmi na typu naší osobnosti. Problémy lze eliminovat - racionalizací rozhodovacích procesů - uplatněním principu žiji tady a teď

38

39 Cvičení 1 Co bych chtěl/a změnit? Je možné to změnit, to v mých silách? Chci to změnit? Zabýváme se záležitostmi, které MOHU a CHCI změnit! Vytvořte seznam těchto záležitostí. Vyberte jednu z nich. Použijte systém SMART k formulování cíle.

40 Cvičení 2 Co je na mé finanční situaci pozitivního? Vytvořte PÍSEMNĚ seznam.

41 Oblast vztahy Vztahy v rodině - S partnerem/partnerkou - S dětmi - S rodiči - Se sourozenci Přátelské vztahy Pracovní vztahy Vztah vůči sobě samé/mu Otázky: - Mám v těchto vztazích vše, co v nich chci mít? - Mám na tyto vztahy jejich udržování, rozvíjení dost času?

42 Pozor na problém člověk stresor Neustále negativně naladěný, permanentně si stěžuje Kritizující, sarkastický, ponižuje druhé, manipulátor Mluví jen o sobě a o svých problémech, neumí naslouchat, problémy druhých znevažuje Manipuluje okolí Skáče do řeči Druzí jsou pro něho bezvýznamní, jejich názory nebere v úvahu, vždy má pravdu Vyvolává pocit viny

43

44 Cvičení 1 Co bych chtěl/a změnit? Je možné to změnit, to v mých silách? Chci to změnit? Zabýváme se záležitostmi, které MOHU a CHCI změnit! Vytvořte seznam těchto záležitostí. Vyberte jednu z nich. Použijte systém SMART k formulování cíle.

45 Cvičení 2 Co je na mých vztazích pozitivního? Vytvořte PÍSEMNĚ seznam.

46 Oblast zdraví Zde je prevence s vykřičníkem!!! Otázky: - Pečuji o své zdraví systematicky? preventivní prohlídky, udržování fyzické kondice, sport, - Není právě toto oblastí, kde vše odkládám na dobu, kdy se problém stane naléhavým? - Jaká je moje životospráva? - Je zdraví oblastí, o které alespoň občas přemýšlím? - Jak spím? - Bolí mne často hlava? - Bolí mne bez příčiny šíje, záda?

47

48 Cvičení 1 Co bych chtěl/a změnit? Je možné to změnit, to v mých silách? Chci to změnit? Zabýváme se záležitostmi, které MOHU a CHCI změnit! Vytvořte seznam těchto záležitostí. Vyberte jednu z nich. Použijte systém SMART k formulování cíle.

49 Cvičení 2 Co je na mém zdravotním stavu pozitivního? Vytvořte PÍSEMNĚ seznam.

50 VI. Jak se syndromem vyhoření bojovat Ve fázi nadšení, euforie Ve fázi stagnace, frustrace Ve fázi apatie Ve fázi vyhoření

51 boj v euforii Zde nemáme absolutně žádnou potřebu bojovat. Pojem euforie/nadšení tuto potřebu naprosto eliminuje. Právě zde je dobré uvědomit si, že zde se může zrodit zárodek syndromu vyhoření. Euforii je dobré korigovat, řídit, nepodléhat jí absolutně. Umět se uzemnit.

52 boj ve stagnaci a frustraci Je čas vyhodnotit, přehodnotit předcházející etapu euforie. Vhodná příležitost pro racionalizaci: - Na co mám/nemám - Co očekávají druzí (nebo neočekávají) Vhodná příležitost pro přehodnocení - Byly mé cíle reálné - Byly to cíle, které opravdu chci - Co chci dosažení cílů obětovat

53 boj v apatii Boj vlastními silami je zde již velmi těžký. Je čas přemýšlet o pomoci odborníka a je to čas nejvyšší. Silné osobnosti mohou tuto etapu zvládnout vlastními silami, ale musí opravdu hodně zapracovat sami na sobě např. skutečně důsledně naplnit všechny úkoly zadané v našem semináři, a to dlouhodobě! Je třeba změnit životní styl!!!

54 boj ve fázi vyhoření Semináře v naprosté většině případů nestačí. Dostali jsme se do fáze, kdy potřebujeme pomoc odborníka. Pro aplikaci doporučovaných postupů již nemáme dostatek sil. Je třeba impulzů, třeba i formou medikamentů, od jiných lidí psychologů, psychiatrů.

55 Rekapitulace Provedli jsme analýzu sebe sama Zjistili jsme kritická místa Vysledovali jsme kde a čím jsme ohroženi. Řekli jsme si, jak s projevy v jednotlivých fázích rozvoje syndromu vyhoření bojovat. Přijali jste konkrétní opatření (viz. systém SNART).

56 Život máme ve svých rukou Nyní je třeba opatření dodržovat v každodenním životě!!!

57 Kdo je zodpovědný za můj život? JÁ!!!

58 Je to na vás! Přeji hodně štěstí, zdraví, pohody - prostě bezstresový život - život plnohodnotný, - život, který vám bude přinášet radost a uspokojení, - život, který nezpůsobí, abyste se stali oběťmi syndromu vyhoření.

59 Děkuji za pozornost.

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Předváděcí akce očima seniorů

Předváděcí akce očima seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Předváděcí akce očima seniorů Diplomová práce Brno 2015 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková Vypracovala: Mgr. Tereza Skládalová

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů Dům dětí a mládeže Letovice Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1. Hlavní cíl: Základní strategií prevence v našem DDM je vedení účastníků činnosti (zejména dětí a mládeže) ke zdravému aktivnímu

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit MEZI PÉČÍ A PRACÍ Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit OBSAH ÚVOD ÚVOD 1. PÉČE A PRÁCE 2. OSOBNÍ INVENTURA 50+ 3. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 4. PEČUJÍCÍ NA TRHU PRÁCE - OPRÁVNĚNÉ NÁROKY 3 4 6 10 14

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více