JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT"

Transkript

1 JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

2 obsah str. 6-9 str str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází vydavatel: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27 IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Mgr. Milena Hucanová šéfredaktorka: Blanka Stehlíková C.N.A. fotografie cementárny na titulu: Jan Hodač fotografie uvnitř časopisu: Archiv Lafarge Cement, fototéka Skupiny Lafarge, Lucie Šancová, Xella CZ, s.r.o., Stanislav Rožánek SKD Průmstav stavby a. s., prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., V. Šimon, Tomáš Trégl, fotospoust.cz, Lukáš Málek, KGK-WWA Photo, archiv Blanky Stehlíkové design: Luděk Dolejší Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel Aktuality Lafarge aktuálně 1-3 Téma Niels Ledinek: Musíme být ještě více orientovaní na snižování nákladů 4-5 Technologie Technologické limity zateplování prefabrikovaných domů 6-9 Materiály Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 52,5 R Referenční stavba Cementy Lafarge pro bytový projekt Zajímavá stavba První panelák v Česku Ekologie Biodiverzita bezobratlých v lesních ekosystémech Krušných hor Stavebnictví a EU Chrám chmele a piva se pootevřel Konstrukce mostů Odvážná individuální řešení i prefabrikace Stopy architektury Skandinávská inspirace pro meziválečnou architekturu Betonové unikáty Beton pro Expo v Šanghaji Lafarge v síti Lafarge na facebooku Summary 29 str

3 úvodník Vážení čtenáři našeho Journalu, před uzávěrkou vždy usilovně přemýšlím, co do úvodníku napsat. Tentokrát mě nenapadá nic moc optimistického. Svazy průmyslu i stavebnictví bijí na poplach, ve stavebnictví chybí práce, mluví se o nevyhnutelném krachu mnoha stavebních firem. Některé z veřejných zakázek ministerstvo dopravy škrtá, a navíc byla pozastavena i příprava nových akcí. Statistiky hovoří o určitém poklesu stavební výroby v roce 2009 (o 1 3 %). Pro letošní rok sice odhadují pokles o 4 6 %, nicméně pro příští rok navozují mírný optimizmus. Podíváme-li se na to prostřednictvím konkrétnějších čísel a konkrétního výrobku, tedy cementu, dostaneme poněkud odlišný obrázek. Z oficiální statistiky Svazu výrobců cementu vyplývá, že celkový prodej cementu v ČR v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 poklesl o 17 %. Tentýž svaz odhaduje další pokles tuzemských prodejů v letošním roce, a sice o dalších cca 15 %. Situace v roce 2011 z dnešního pohledu mnoho nadějí na radikální obrat k lepšímu nedává. Z uvedených čísel dá se tedy vyvodit, že krize ve stavebnictví ještě nedosáhla svého vrcholu či spíše dna. Dojde k tomu nejspíš až v příštím roce a období stabilizace, by mohlo nastat rok poté. Jakákoliv současná prognóza je dost na vodě, protože zahrnuje mnoho neznámých. Jak se k tomu my postavíme? Je jasné, že máme jen minimální možnost ovlivnit objem prodejů. Prosté snižování ceny nic neřeší, protože ani velmi levný cement si na sklad nikdo, kdo ho nepotřebuje, nekoupí. Řadu služeb, které šetří náklady nám i vám, jsme již zavedli a spolehlivě fungují. Jmenujme just in time dodávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, samoobslužnou nakládku volně loženého cementu, služby naší laboratoře při optimalizaci vašich receptur na výrobu čerstvého betonu, nové výrobky, nabízející stejné užitné vlastnosti avšak nižší cenu. Nadále se budeme soustřeďovat na vývoj nových výrobků a optimalizaci skladby stávajících s cílem nám i vám dále snižovat výrobní náklady. Náš nový portlandský cement s vápencem, CEM II/A-LL 52,5 R, který je od poloviny roku 2009 součástí výrobkového portfolia, výborně obstál ve zkoušce času. Jeho vlastnosti se osvědčily zejména u producentů pórobetonu. CEM II/A-LL 52,5 R představujeme na str Další oblastí je zvyšovaní stability hlavních kvalitativních parametrů cementu a snižování směrodatných odchylek, což by vám mělo umožnit dále optimalizovat vaše receptury, a tím opět snižovat náklady. Jsme připraveni s kýmkoliv z vás velmi úzce spolupracovat. Lafarge se v období této krize celosvětově zaměřuje na snižování nákladů a zvyšování užitných i kvalitativních vlastností výrobků tak, aby z krize vyšel stabilnější a silnější. A my se snažíme a budeme snažit o totéž. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a předseda představenstva Nejlepší výrobce stavebnin roku 2010 Slavnostním vyhlášením výsledků dne v Černé Hoře vyvrcholil už třetí ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku, který proběhl pod heslem Udržitelný rozvoj ve stavebním průmyslu v ČR. Soutěž se opět konala pod záštitou Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a ÚRS PRAHA, a. s., mediálním partnerem je časopis Stavebnictví. Cílem této soutěže bylo představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a další oblasti použití a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná k životnímu prostředí a přitom moderní a úsporná. Společnost Lafarge Cement, a. s., která se letos podruhé soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku zúčastnila, byla opět nominována mezi nejúspěšnější účastníky a získala Cenu poroty. Navázala tak na předchozí úspěch v loňskem roce, kdy se stala vítězem teto soutěže LC JOURNAL 1

4 aktuality Lafarge Den otevřených dveří V sobotu 19. června mohli všichni zájemci a ukázat směr, kam se moderní vývoj ve o hlubší poznávání svých průmyslových výrobě cementu ubírá. Zároveň byly přiblíženy partnerské projekty, které jsou sousedů opět navštívit cementárnu. Den otevřených dveří, který se nesl ve znamení tématu Cementárna a životní prostře- Kromě nové haly na sekundární paliva si cementárnou dlouhodobě podporovány. dí, proběhl po dvouleté přestávce. Cílem návštěvníci mohli prohlédnout typy paliv, akce bylo srozumitelnou formou představit investice do provozu, které postupně palivům hojně využívají. Speciální pro- které se dnes jako alternativa k fosilním pomohly snížit vliv průmyslové činnosti stor byl věnován kontinuálnímu emisnímu monitoringu, po jehož představení na životní prostředí na co nejnižší úroveň, si opravdu každý mohl porovnat momentální stav emisí s platnými limity. Na rozdíl od let minulých seznamování s procesem výroby zavedlo návštěvníky přímo do mozku cementárny řídicího střediska, kam se sbíhají veškeré informace a odkud operátoři ovládají výrobní proces pomocí počítačů. Nové stránky Milešovky Do konce září letošního roku uvede jako jsou například podrobné itineráře, obecně prospěšná společnost Milešovka do provozu zrekonstruovaný web se nejspíš stane online kamera, pro- cíle a další služby. Největším lákadlem Atraktivní podoba střednictvím které budou návštěvníci stránek nabídne informace nejen o Milešovce, ale také o celém Českém středo- z Milešovky. Pro zájemce o výlet budou moci sledovat panoramatický rozhled hoří a společnosti, která se o revitalizaci na webu připravena základní meteorologická data, tj. teplota, směr a rychlost vrcholu stará již od roku Uživatelé stránek naleznou na webu mnoho turistických informací, větru. Nová verze umožní data pružně obměňovat. Pomáháme lidem postiženým povodněmi Stejně tak jako vloni cementárna pomáhala po ničivých letních povodních, tentokrát na Liberecku. Po poradě s krizovým štábem Libereckého kraje finanční pomoc zamířila přímo obyvatelům městečka Hejnice a obce Nová Ves nedaleko Chrastavy, jejichž domy a zařízení patřily po srpnových záplavách k nejzdevastovanějším. Pomoc pro občany byla bezprostředně po povodních nabídnuta starostům obce a městečka a s jejich asistencí bylo jednotlivým obyvatelům rozděleno na 450 tisíc Kč. Zúčastněte se soutěže Lafarge Invention Awards 2010! LAFARGE INVENTION AWARDS 2010 Do you think outside the Box? Pokud jste výzkumník, podnikatel, vynálezce, vědec nebo člen výzkumného týmu a máte projekt, který by přinesl nový výrobek, průmyslový postup, stavební technologii nebo službu, zúčastněte se soutěže Lafarge Invention Awards 2010! Lafarge vám může pomoci, aby se váš invenční nápad stal skutečností! Tvůrčí projety spojené se stavebními materiály: kamenivem, cementem, betonem, sádrou a zaměřené na udržitelné stavebnictví se mohou přihlásit do 15. října Pro tři vítěze je připraveno třikrát EUR. Více informací naleznete na lafarge-inventionawards.com/index_ en.html) Kontakt: Skupina Lafarge napomáhá k prosazování udržitelného stavebnictví a věnuje více než 50 % svého ročního rozpočtu na výzkum problematiky udržitelného stavebnictví. 2 LC JOURNAL 2010

5 Multibat v novém V září se do prodeje dostává maltovinové pojivo Multibat PLUS v novém obalu. Moderní design spojuje grafické prvky Skupiny Lafarge s původní podobou třicetikilového pytle. Jedná se zejména o modifikaci loga, která byla vytvořena speciálně pro obaly. Nově je také Multibat PLUS certifikován podle harmonizované normy ČSN EN a nese tedy označení CE. Tento krok kromě jiného umožní i uplatnění tohoto výrobku na zahraničních trzích. Měsíc bezpečnosti práce Bezpečnosti práce a ochraně zdraví je celoročně v Lafarge Cement, a. s., věnována velká pozornost. Život a zdraví jsou nejvyššími firemními hodnotami, proto nejdůležitějším cílem v této oblasti je samozřejmě nejen vyrábět bez úrazů a nehod, ale i bez nebezpečných činností. Firma se zaměřuje zejména na dlouhodobou změnu chování zaměstnanců i dodavatelů, investuje velké prostředky jak do opatření, která činí výrobu a údržbu bezpečnější, tak do vybavení a nejlepších osobních pracovních ochranných pomůcek. Každoročně v červnu navíc přichází s aktivitami pro zaměstnance, které přispívají ke zvyšování povědomí o důležitosti vlastní bezpečnosti. Základ letošnímu měsíci bezpečnosti poskytla rovnice: čisté a přehledné pracovní prostředí = bezpečnější. Celý závod byl rozdělen na několik oblastí, jejichž úklidem se zabývaly pracovní skupinky. Dále byla zřízena školicí místnost, která pomocí praktických pomůcek mapuje pravidla, předpisy a dokumenty, jež jsou pro všechny, kteří se pohybují v provozu, závazné. Vybraní zaměstnanci byli hluboce proškoleni z poskytování první pomoci a ze záchrany pracovníka z výšky. Dále zástupci firmy 3M v areálu závodu předvedli špičkové svářečské kukly. Také bylo zavedeno používání STOP knížek jednoduché a účinné posouzení a řízení rizik na pracovišti těsně před vlastní prací. Pololetní výsledky Ve druhém čtvrtletí se zvýšily prodeje Skupiny Lafarge o 2 % na 4,463 milionu eur, provozní příjem se zvýšil o pět procent na 836 milionů eur, výnosnost tržeb se zvýšila o 60 základních bodů na 18,8 procenta. Během prvního pololetí se snížil prodej o tři procenta na 7,712 milionu eur, provozní příjem se snížil o 5 procent na 1,072 milionu eur a výnosnost tržeb se snížila o 30 základních bodů na 13,9 procenta. K tomu Bruno Lafont dodává: V druhé čtvrtině roku značně poznamenané nestálým ekonomickým podnebím, se snižujícími se objemy na mnoha trzích, ale s ranými znaky zlepšení na některých rozvinutých trzích, Lafarge zaznamenal spolehlivý provozní výkon a stálé příjmy. Omezení investic a prodej nestrategických aktiv pokračuje. V prvním pololetí to bylo ve výši 350 milionů eur a už v roce 2010 bychom měli překonat hranici 500 milionů eur, tedy dříve než bylo původně v plánu. Prodej v Malajsii Skupina Lafarge získala 141 milionů Eur za prodej minoritního podílu v Lafarge Malayan Cement Berhad o objemu 11,2 % akcií. Lafarge si ponechal manažerskou kontrolu v malajských aktivech a zůstává majoritním vlastníkem s jednapadesátiprocentní držbou akcií v LMCB. Čistý výnos 141 milionů eur bude zahrnut do programu omezení investic a prodej nestrategických aktiv pro rok 2010, jenž byl představen v únoru. Výzkum a vývoj Lafarge soustavně usiluje o pokrok svou strategií výzkumu a vývoje a nyní se navíc zapojila do podpory projektu Novacem Start-up. Lafarge je prvním signatářem závazku na podporu vývoje, jenž navazuje na londýnskou Imperial College. Novacem fond bude použit na vývoj technologie a produktu založeného na oxidu hořčíku a určeného pro stavební průmysl. Signatáři závazku, v nominální hodnotě jednoho milionu liber mají zájem také následně podpořit spoluúčast na financování Řady A. Tento nový produkt bude také využit v novém poloprůmyslovém závodě, který bude postaven vedle již existující cementárny. Signatáři budou mít přednostní přístup k testování produktu a budou se účastnit studie. I když Lafarge investuje značné obnosy do vlastního výzkumu, zajímá se také o slibné technologie externích firem. Proto podporuje v raném stádiu vývoje i Novacem. Lafarge v Roce biodiverzity Skupina Lafarge se hlásí k idejím celosvětového Roku biodiverzity. Ve svých lomech se stará o zachování, případně obnovení původních rostlinných a živočišných ekosystémů. Aby Lafarge důkladně poznal, jak chránit planetu, podílí se na řadě partnerství, dialogů a vědeckých studií, jejichž výsledky zavádí do praktické ochrany druhů LC JOURNAL 3

6 téma Musíme být ještě více orientovaní na snižování nákladů Když Niels Ledinek v polovině roku 2009 přebíral funkci ředitele závodu, došlo k poměrně výraznému poklesu evropského trhu s cementem. Následující rozhovor se proto zaměřuje na cestu, kterou Niels Ledinek zvolil pro eliminaci dopadů krize na provoz cementárny. Tedy zda se podařilo najít tvořivý potenciál v zaměstnancích, rezervy v nákladech nebo dále optimalizovat využití sekundární paliv. Ze svých dřívějších pracovních pozic máte bohaté zkušenosti s optimalizací cementářského provozu, a to z hlediska nákladů, účinnosti a efektivity. Do jaké míry byly tyto zkušenosti přenositelné do výroby v cementárně v Čížkovicích? Každý závod je samozřejmě unikátní a má vlastní výzvy, ale já jsem se naučil, že existují tři věci, které zásadně ovlivňují prosperitu firmy: mít spolehlivé a osvědčené postupy pro všechny důležité aktivity, dělat správná rozhodnutí o zapojení kapitálových investic a nakonec asi nejdůležitějším faktorem je mít silný tým zkušených a motivovaných zaměstnanců. Na počátku svého působení v Lafarge Cement, a. s., v době, kdy nikdo nevěřil 4 LC JOURNAL 2010

7 v rychlé překonání krize, jste si kladl za cíl zachovat konkurenceschopnost podniku. Jaká opatření jste pro adaptaci na nepříznivou situaci zavedl? Kvůli krizi nebylo třeba udělat žádné významné změny v podnikové strategii. Je zřejmé, že v podmínkách klesajícího trhu musíme být ještě více orientováni na snižování nákladů než dříve. Tedy kromě již zavedeného procesu stlačování variabilních nákladů jsme se ještě více zaměřili na snižování nákladů fixních. Jedním ze způsobů, jak snížit pracovní kapitál, je redukce skladu náhradních dílů, což ovšem může vyvolat prodloužení termínů oprav. Jak jste ustáli toto riziko? Myslím, že klíčovým slovem vaší otázky je risk. Spolu s redukcí zásob náhradních dílů je nezbytné provést velmi detailní analýzu možných důsledků s tímto krokem spojených. V některých případech to nebude mít žádný dopad, protože máme možnost objednávek náhradních dílů, které jsou vyřízeny ve velmi krátkém čase. V některých případech to sice může vyvolat potřebu delšího času na opravu, ale ten může být akceptovatelný kvůli aktuálně nižšímu využívání kapacit provozu. Naproti tomu v mnoha dalších případech by to mohlo vést k nepřijatelné ztrátě ve výrobě. Pro tyto případy připravujeme různá řešení, jako například sdílení náhradních součástek s okolními závody či skladování součástek na konsignaci u dodavatele. Oblastí, která skýtá prostor pro další úspory, je také palivový mix. Jaké další možnosti pro využití sekundárních paliv vidíte pro blízkou budoucnost? Trh alternativních paliv je velmi dynamický, a proto je flexibilita podniku, tedy jeho schopnost reagovat na tyto změny, velmi ceněnou vlastností. Další zlepšování této flexibility je jedním z cílů závodu v příštích dvou až třech letech. Zavedení chloridového bypassu je jedním z důležitých projektů podporujících tuto strategii. Jeho instalace již byla schválena a do konce roku 2011 bude uveden do provozu. Další související projekt, orientovaný na spalování paliv v kalcinátoru, je v současné době prověřován naším technickým centrem. Není pochyb o tom, že sekundární paliva byla a budou velmi důležitá pro udržení konkurenceschopnosti cementárny. Jaké jsou po roce práce v Lafarge Cement Vaše současné výzvy a jak vypadají Vaše priority pro následující období, kam bude cementárna směřovat? Nejvyšší prioritou ve všech našich aktivitách zůstává především bezpečnost práce. Naši zaměstnanci a dodavatelé si zaslouží pracovat v bezpečném prostředí, které se stále snažíme zdokonalovat. Kromě toho posilujeme povědomí našich zaměstnanců a dodavatelů o bezpečnosti práce, aby sami sebe méně vystavovali riziku. Abych byl konkrétnější, chceme zůstat zcela bez nehod i v roce 2010, a tak letos v prosinci oslavit 1000 dnů bez úrazu. Za druhé se zaměřujeme na dodávání produktů, jež uspokojují naše zákazníky. Určujícím parametrem je proto stabilita našich cementů. Pro dosažení stabilní kvality produktu musí být ustálený celý výrobní proces, počínaje přípravou suroviny přes palivový mix až po výpal a mletí cementu. Naším třetím cílem je pečlivě zvažovat všechny náklady. Máme tři hlavní páky, s kterými je možné pracovat: palivo, energie a fixní náklady. Například v roce 2011 očekáváme u cen energií kvůli zvýšení DPH významné zdražení, jež nás přinutí dále optimalizovat jejich spotřebu. Co se týče fixních nákladů nejvýznamnější jsou náklady na údržbu. V letech nízkého používání pece a mlýnů máme více času na méně údržbářských prací a díky tomu máme příležitost pro optimalizaci nákladů na údržbu. A v neposlední řadě je naším cílem to, čemu říkáme mistrovské zvládnutí výroby, které lze definovat jako snahu o co možná nejméně co možná nejkratších neplánovaných přerušení našich výrobních procesů. Lafarge proto vyvinula metodologii, která nám ve velmi blízké budoucnosti pomůže tento parametr zlepšit. Co Vás při práci s českými kolegy překvapilo? Jaká jsou specifika českého obchodování? Nemám rád, pokud lidé začnou vysvětlovat, proč něco není možné, ještě dříve, než to zkusí. Naproti tomu si cením, když jsou moji kolegové orientováni na řešení a přistupují k výzvám s pozitivním postojem. Takto bych charakterizoval většinu spolupracovníků. Často mě překvapí svou kreativitou a svými neočekávanými výsledky. Nacházíte nějaké rozdíly, nějaká specifika v české podnikatelské kultuře? Myslím, že se musíme naučit lépe hájit své zájmy a být méně skromní při prezentaci výsledků. Toto může být specifikum české podnikatelské sféry, jež se v určitých situacích může stát velkou nevýhodou. Co Vám osobně pomáhá v této nelehké době při překonávání ekonomické recese? Tento závod a mé zaměstnání je pro mě velmi důležité a má velký vliv na můj život. Na druhé straně se ale snažím, aby okolnosti jako ekonomická krize neovlivňovala můj osobní život. Hlavně proto, že to nemohu změnit. Zhruba před rokem jste český jazyk ještě považoval za bariéru. Kam jste se s češtinou posunul? Možná je tato bariéra již o něco menší, ale stále ještě existuje. Ve studiu českého jazyka nedělám velké pokroky hlavně proto, že jde o těžký jazyk, a pak také kvůli omezenému času, jenž mám pro studium k dispozici. Jsem však odhodlaný pokračovat ve svém úsilí a doufám, že mě lidé v mém okolí budou i nadále podporovat LC JOURNAL 5

8 technologie Část I. Technologické limity zateplování prefabrikovaných domů Tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí významně ovlivňují energetickou náročnost panelových domů. V současné praxi často dochází k podceňování dimenzování zateplovacích systémů. Článek, který je rozdělen na dvě části, se zabývá návrhem optimální tloušťky tepelné izolace z hlediska ekonomiky a energetické náročnosti. Obrázek 1: Ekonomická optimalizace zateplení méně kvalitní konstrukce (varianta 1a) a kvalitnější konstrukce (varianta 1b) Obrázek 2: Realizace kontaktního zateplovacího systému o tloušťce 18 cm Zateplovací systémy jsou v současnosti navrhovány z pohledu ekonomické návratnosti vzhledem k minulým cenám energií. Během několika let tak může být tento způsob rekonstrukce zastaralý. V následujícím textu bude posouzena ekonomická efektivita zateplení objektu jeho návratnost se zohledněním růstu cen energie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu kotvení zateplovacího systému, protože optimální tloušťky tepelné izolace z hlediska ekonomiky nejsou v České republice doposud běžně navrhovány. Typy izolačních materiálů Jako izolační materiál v kontaktních zateplovacích systémech se v současnosti nejběžněji používá expandovaný polystyren a minerální vlna. Nově stanovené požadavky požární normy ČSN Požární bezpečnost staveb na šíři požárně odolných zón mezi jednotlivými okny prakticky vylučují použití klasických fasádních polystyrenů u zateplování stěn se souvislou řadou oken, jak je tomu u panelových domů. Zateplování průčelních stěn minerální vlnou se pak odráží v navýšení ceny. Pro štítové a boční stěny lze volit izolační materiál zateplovacího systému mezi expandovaným polystyrenem a minerálními vlákny. Volnost je zde umožněna díky nepoměrně menšímu či žádnému podílu zasklení těchto fasád oproti průčelním stěnám panelového domu. Z hlediska ekonomického lze předpokládat preferenci podstatně investičně levnějšího expandovaného polystyrenu proti minerálním vláknům. Ekonomika zateplení Tloušťka tepelné izolace musí být navržena tak, aby splnila požadavky současně platné normy ČSN Aby bylo po zateplení panelového domu dosaženo doporučených hodnot součinitele prostupu tepla, je zapotřebí na obvodové zdivo přidat tepelnou izolaci o tloušťce 9 14 cm v závislosti na typu konstrukce 6 LC JOURNAL 2010

9 Ilustrační foto aplikace minerální vaty dané panelové soustavy. Při rekonstrukcích budov do pasivního standardu se používají tloušťky izolantu kolem 30 i více cm. Tyto postupy ovšem vedou ke zvyšování investičních nákladů. Běžné fasádní tepelné izolace se vyrábějí v tloušťkách do 20 cm, což je také limit pro jednovrstvou izolaci. Tato hranice nepřináší žádné významné zvýšení nákladů, protože i kotvení vrstev probíhá standardními metodami. U větších tlouštěk je nutno použít dvě vrstvy izolantu. Z tepelně-technického hlediska je to výhodné, neboť dojde k potlačení tepelných mostů mezi deskami izolantu, nicméně investiční náklady stoupají. Nakolik je vhodné použít vícevrstvou izolaci z ekonomického hlediska, závisí na několika faktorech, a to zejména na původním součiniteli prostupu tepla dané konstrukce, aktuální ceně energie, ceně kompletní skladby zateplovacího systému a izolantu, na tloušťce, při které je nutné použít další vrstvu, a na aditivních nákladech pro aplikaci další vrstvy. Pro konkrétní podmínky lze použít optimalizační výpočet tloušťky izolace, do kterého vstupuje cena zateplení, cena ušetřené energie, klimatické podmínky i vývoj cen energie a cena investovaných peněz vyjádřená diskontem. Výpočet je zde ukázán pro dvě varianty původní konstrukce (varianta 1a, b) a tři varianty aktuálních cen energie (varianta 2a, b, c). Pro zateplení se zde počítá s konstantní investiční částkou na m 2 aplikovaného zateplovacího systému. Ceny standardních tlouštěk systémů byly stanoveny dle podkladů firem zabývajících se zateplováním, dle zrealizovaných rozpočtů a dle statistických stavebních rozpočtových tabulek. Pro nadstandardní zateplení byl proveden odborný odhad ve spolupráci se společnostmi provádějícími zateplení. V ceně těchto systémů se odráží vyšší pracnost, riziko nové technologie a nárůst ceny materiálu LC JOURNAL 7

10 technologie Výpočetní varianty V první variantě je proveden výpočet optimální tloušťky tepelné izolace pro různé tepelně-technické vlastnosti původní konstrukce sendvičového štítového panelu VVÚ ETA při ceně energie 650 Kč/GJ. Ve variantě 1a je uvažována tloušťka vnitřní tepelné izolace tohoto panelu 40 mm a ve variantě 1b 80 mm, viz tabulka 1. V druhé variantě je provedeno porovnání optimální tloušťky izolace při různých cenách tepla (varianta 2a, 2b, 2c). Efektivní tloušťka tepelné izolace je zde hodnocena pomocí dvou ekonomických ukazatelů prosté návratnosti a NPV (net present value čistá současná hodnota). Vhodnějším ukazatelem je NPV, který zohledňuje hodnotu peněz v čase. Časová řada let, po kterou hodnotíme investice typu zateplení, je totiž natolik dlouhá, že je krajně nevhodné časovou hodnotu peněz zanedbat. Optimální tloušťka izolantu Z výpočtu vyplývá, že z ekonomického hlediska je pro obě varianty původní konstrukce (varianta 1a, b) nejvýhodnější tloušťka izolantu mezi 12 a 20 cm (obrázek 1). Po překročení hranice 20 cm dochází ke skokovému nárůstu ceny. Křivka prosté návratnosti má velmi plochý tvar, což svádí k tvrzení, že je prakticky stejně výhodné použít jakoukoliv tloušťku mezi 12 a 20 cm, což podává zkreslený obraz o ekonomické efektivnosti. Dle Součinitel prostupu tepla původní konstrukce U [W/m 2 K] Cena izolace varianta 1a 0,89 W/m 2.K základní cena 800 Kč varianta 1b 0,52 W/m 2.K cena za 1 cm tloušťky izolantu na 1 m 2 15 Kč Cena tepla skok ceny při tloušťce 20 cm varianta 2a 450 Kč/GJ velikost skoku ceny 200 Kč varianta 2b 650 Kč/GJ Vnitřní a vnější okrajové podmínky varianta 2c 1000 Kč/GJ venkovní výpočtová teplota t e 13 C Ekonomické parametry průměrná vnitřní výpočtová teplota t is 20 C diskont 3 % průměrná teplota během otopného období t es 4,3 C růst cen energie 2 % počet dnů topného období 225 dní doba hodnocení 30 let Tabulka 1: Vstupní parametry pro výpočet limitní tloušťky zateplení z hlediska ekonomické efektivity pro dvě varianty původní nezateplené konstrukce a tři varianty cen tepla 8 LC JOURNAL 2010

11 vhodnějšího ukazatele NPV je optimální tloušťka izolace 20 cm pro obě varianty původní konstrukce, po skokovém navýšení ceny zisk mírně klesá (obrázek 1). Křivka NPV stoupá strmě až po tloušťku zateplení 12 cm, poté její nárůst není tak významný. Ekonomická efektivita zateplení mezi 12 a 20 cm se příliš neliší, proto je vhodné použít k zateplení tloušťku izolace v tomto rozmezí (obrázek 2). V případě zateplení méně kvalitní původní konstrukce (varianta 1a) je NPV kladná i při menších tloušťkách tepelné izolace a investice má tedy smysl. U kvalitnější původní konstrukce (varianta 1b) je NPV investice záporná pro jakoukoliv tloušťku izolace menší než 4 cm (obrázek 1). Výsledný součinitel prostupu tepla při tloušťce zateplení 20 cm je 0,18 W.K -1.m -2 pro případ méně kvalitní původní konstrukce (s tloušťkou vnitřní izolace panelu 40 mm) a 0,15 W.K -1.m -2 pro případ kvalitnější původní konstrukce (s tloušťkou vnitřní izolace 80 mm). Ve druhé variantě je proveden výpočet optimální tloušťky tepelné izolace při třech různých současných cenách tepla (450 Kč/GJ, 650 Kč/GJ a 1000 Kč/GJ) pro součinitel prostupu tepla původní konstrukce 0,89 W.K -1.m -2. Vyhodnocení bylo provedeno stejně jako ve variantě 1 podle ukazatele NPV. Pro variantu s předpokládanou nejnižší cenou tepla (varianta 2a) vychází opět nejvýhodnější tloušťka izolace v rozmezí 12 a 20 cm (obrázek 3). Při aplikaci druhé vrstvy zateplení dochází ke skokovému nárůstu ceny. Cena ušetřené tepelné energie při použití větší tloušťky izolantu nemůže v tomto případě pokrýt zvýšené náklady do větší tloušťky izolace, protože je cena energie příliš nízká. Pro variantu s nejvyšší cenou tepla (varianta 2c) není skokový nárůst ceny při aplikaci druhé vrstvy tak významný v porovnání s cenou za ušetřenou energii, a proto je optimální tloušťka izolace co největší, tedy v tomto případě 30 cm. Křivka NPV je strmější v rozmezí tloušťky izolantu 12 až 20 cm při vyšších cenách energie (2c), a proto je ekonomicky výhodnější aplikovat vyšší tloušťku zateplení (20 cm) především v oblastech, kde je cena energie vyšší. Literatura [1] Základní přehled tepelně izolačních materiálů, dostupné z [2] ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [3] ČSN :2007. Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [5] ČSN EN (720035). Zatížení větrem. Praha: Český normalizační institut, [6] ČSN :2007. Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [7] ČSN :2007. Denní osvětlení budov Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [8] Doc. Ing. J. Řehánek, DrSc., Ing. V. Valenta, kolektiv: 4xE o tepelné izolaci budov. 1. vyd. Praha: CKAIT-CEA, s. ISBN EkoWATT - Lucie Šancová, František Macholda, Jan Antonín, Petr Vogel, Petr Kotek, Gabriela Krajcarová ATELIER P.H.A. - Hana Gattermayerová (část technologie zateplení) Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu. Obrázek 3: Ekonomická optimalizace zateplení při uvažované ceně tepla 450 Kč/GJ (varianta 2a), 650 Kč/GJ (varianta 2b) a 1000 Kč/GJ (varianta 2c) 2010 LC JOURNAL 9

12 Projekt vývoje nového cementu pevnostní třídy 52,5 R byl podpořen několika různými důvody. Na jedné straně byly měnící se požadavky odběratelů na některé parametry cementu a jeho užitné vlastnosti, jakožto reakce na změny jejich technologických procesů, surovinových základen či dalších podmínek. Na druhé straně pak byly environmentální aspekty částečná náhrada velmi rozšířeného portlandského cementu CEM I 52,5 R jiným cementem stejné pevnostní třídy, který však bude šetrnější k životnímu prostřední díky nižším vyprodukovaným emisím oxidu uhličitého. Dalším důvodem pak byla snaha o doplnění portfolia výrobků určených na export do sousedního Německa o cement pevnostní třídy 52,5 pro specifické oblasti použití. Zaměření na CEM II/A-LL tedy portlandmateriály Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 52,5 R V předchozích dvou letech uvedla společnost Lafarge Cement, a. s. na domácí i exportní trh několik nových výrobků cementů pevnostních tříd 32,5 a 42,5. Jednalo se především o balené cementy a cementy pro výrobu transportbetonu. Na konci roku 2008 tým pracovníků podílejících se na vývoji nových výrobků zahájil práce na nové padesát-dva-a-půlce. Projekt byl velmi ambiciózní, protože nový výrobek neměl za cíl pouze částečně nahradit stávající portlandský cement CEM I 52,5 R, ale měl především přinést zlepšené užitné vlastnosti pro určité oblasti použití. ský cement s vápencem, podporovalo mnoho rozličných faktorů. K dispozici byly zkušenosti z předchozího vývoje CEM II/A-LL 32,5 R. Důležitou roli z pohledu výroby hrála dostupnost surovinových zdrojů a fakt že tyto suroviny byly již v Lafarge Cement používány. Nebylo tudíž nutné dodatečně investovat do nových skladovacích a manipulačních prostředků a technologie dávkování. Zapomenout nelze ani na míru použitelnosti z pohledu užití nového cementu v betonu je důležitá právě široká použitelnost tohoto cementu pro různé stupně vlivu prostředí dle změny Z3 k ČSN EN V neposlední řadě zde byly i dobré zkušenosti jak s výrobou, tak i použitím tohoto druhu cementu u sesterských společností v zahraničí, které potvrzovaly, že se jedná o správnou volbu. Aplikace Jednou z cílových technologií pro uplatnění nového cementu byla i výroba autoklávovaného pórobetonu. Tato technologie se od ostatních cement-zpracujících procesů výrazně odlišuje. Hydratační reakce cementu zde probíhají za zcela jiných podmínek jak z hlediska teplotního profilu, tak i přítomnosti dalších kinetiku ovlivňujících látek. I vlastní poslání cementu je v této technologii odlišné od klasické betonařiny. Tyto specifické podmínky při zpracování cementu se odrazily i v procesu vývoje nového CEM II/A-LL 52,5 R. Běžné metody měření a sledované parametry se ukázaly jako nedostatečné pro účely této technologie. Do laboratoře musely být zavedeny upravené či nové metody měření, jejichž výsledky lépe korespondovaly s technologickými parametry výroby pórobetonu. Podmínky výroby pórobetonu však nelze v laboratoři simulovat. Pro ověření proto musela být provedena řada provozních testů přímo při reálné výrobě autoklávovaného pórobetonu. V této fázi vývoje začali do hry, ale i určitého rizika vstupovat i výrobci pórobetonu, se kterými jsme na vývoji spolupracovali. Nutno přiznat, že výsledky prvních testů nebyly nikterak optimistické a rozhodně nenaznačovaly rychlou výhru. Další vývojové práce, laboratorní zkoušky a optimalizace technologie výroby cementu však nakonec vedly k dosažení požadovaných vlastností, což se prokázalo při výrobních testech přímo na technologii výrobců pórobetonu. 10 LC JOURNAL 2010

13 Vytvrzený pórobeton před zabalením Vývojové stimuly Vlastní fáze vývoje obohatila projektový tým nejen o širší znalosti z oblastí uplatnění našich cementů, ale odhalila i další doposud skryté chování našich surovin a výrobků. Při výrobních průmyslových testech byla často zdolávána hranice běžně dosahovaných parametrů a řada výsledků tak může sloužit k dalšímu vývoji. CEM II/A-LL 52,5 R je od poloviny roku 2009 součástí výrobkového portfolia Lafarge Cement, a. s. Po více než ročních zkušenostech s výrobou tohoto typu cementu můžeme konstatovat, že fáze vývoje byla zvládnuta dobře a zvýšené náklady spojené s množstvím a náročností testů se rozhodně vyplatily. Ing. Tomáš Drašar Při vývoji CEM II/A-LL 52,5 R spolupracovala firma Lafarge Cement, a. s. s předním výrobcem pórobetonu, firmou Xella CZ, s. r. o. O krátký komentář procesu vývoje a dosaženého výsledku jsme požádali Ing. Petra Trhlíka, technologa jednoho z výrobních závodů, které se na testech podílely. Na cement používaný při výrobě pórobetonu jsou kladeny jiné požadavky, než na cement používaný při výrobě betonu. K nejdůležitějším kritériím při výběru dodavatele cementu k výrobě pórobetonu patří požadavek na rychlé dosažení plastické pevnosti. Jde o to, že po 3 hodinách musí být pórobetonový blok dostatečně zatuhlý, aby mohl být přenesen na kráječku. Zároveň nesmí být plastická pevnost příliš vysoká, aby se dal blok nakrájet a dále opracovat. Při provozních zkouškách nového cementu jsme vycházeli ze zkušeností s používaným cementem CEM I 52,5 R. K zatuhnutí pórobetonového bloku na požadovanou plastickou pevnost je totiž kromě množství vyvinutého hydratačního tepla cementu důležitá i rychlost, kterou se hydratační teplo vyvíjí. Všechny tyto požadavky splňuje i nový cement CEM II/A-LL 52,5 R. Přesto jsme postupovali při provozních zkouškách velice obezřetně, protože zkoušky u nás probíhaly za plného provozu. Jakákoliv i menší odchylka od parametrů deklarovaných výrobcem mohla způsobit nemalé finanční škody a nebo dokonce i zastavení výroby. Provozní zkoušky a následující výroba potvrdily, že se výrobci podařilo dosáhnout kýženého cíle a vyvinout cement, jež je vhodný pro výrobu pórobetonu a jehož výroba je zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Nový CEM II/A-LL 52,5 R používáme dnes k výrobě celého sortimentu, to znamená nejen k výrobě tvárnic a příčkovek, ale i k výrobě vyztužených prvků jako jsou například překlady. Po ročních zkušenostech s tímto cementem jsme nenarazili na žádné provozní či jiné problémy. Vjezd do závodu v Chlumčanech 2010 LC JOURNAL 11

14 referenční stavba Snímek z realizace stavby z jara letošního roku Vizualizace stavby Cementy Lafarge pro bytový projekt Komfortní obytný komplex Rezidence Na Skřivánku, na jehož stavbu byly použity cementy z Lafarge Cement, a. s., splňuje nároky na moderní bydlení, pružnou dopravu do centra Ústí nad Labem a umístění v klidné čtvrti se vzrostlou zelení. Opěrné rámy jednostranného bednění obvodových stěn, které byly betonovány proti záporové stěně tedy pod úrovní okolního terénu z vodotěsného betonu nahrazujícím hydroizolaci Budova kopíruje svažitý terén, je proto postavena ve dvou úrovních Rezidence Na Skřivánku nabídne tři desítky nadstandardních bytů a šedesát podzemních garážových stání, které budou nepřetržitě střeženy pomocí moderních hlídacích elektronických prvků EZS, EPS a CC. K zabezpečení areálu přispěje také stálá služba na recepci v přízemí domu. Stavba, na níž se uplatňují nejmodernější technologie, musela respektovat vzrostlou zeleň na místě. Stavebně technické řešení Stavba je založena na velkoprofilových pilotách spřažených se základovou železobetonovou deskou. Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový skelet doplněný železobetonovými a cihelnými stěnami. Rovněž vnitřní a vnější schodiště a výtahová šachta jsou monolitické železobetonové konstrukce. K bednění monolitů bylo použito bednění systému PERI. Budova je 12 LC JOURNAL 2010

15 Betonáž stropní desky nad třetím podzemním podlažím fasádně členěna na tři půdorysně uskakující sekce a dvě úrovně kopírující spádovitý terén, sekce jsou navzájem konstrukčně i technicky propojené. Bezbariérový obytný dům má celkem devět podlaží. Ve třech suterénních úrovních je situováno celkem 60 garážových stání a 30 sklepních kójí. Dům má i 6 vnějších parkovacích stání pro návštěvy na vlastním pozemku při ulici Bělehradská. Šest nadzemních podlaží je rozděleno na 30 bytových jednotek různých velikostí, od 2+kk po 4+kk, včetně pěti mezonetových bytů. Použití betonů Vzhledem k geologickým podmínkám byla spodní stavba navržena jako tzv. bílá vana, tj. z vodotěsného betonu. Pro zajištění maximální vodotěsnosti byly do betonu přidány těsnící přípravky a skleněná vlákna. Většina betonů byla vyrobena v betonárně SKD Průmstav a část dodala betonárna Skanska Trmice, uvedl stavbyvedoucí Stanislav Rožánek z SKD Průmstav stavby, a. s. Návrh technologického postupu a složení betonové směsi pro spodní stavbu byl proveden na základě PD. Celkem bylo použito 1418 m 3 betonu třídy C25/30. Betonáž stropních desek probíhala od časného jara letošního roku. Kvalita čerstvé betonové směsi musela odpovídat nárokům ČSN, použit byl beton třídy C25/30. Technologie betonáže byla navržena v klasické podobě, dopravu zajišťovaly autodomíchávače, ukládání probíhalo standardním způsobem. Celková spotřeba betonů na budovu dosáhla 2620 m 3. Betonárna SKD Průmstav stavby a. s. spotřebovala na míchání betonů celkem 720 tun cementu CEM II/A-S 42,5 R z Lafarge Cement a. s. Vybavení domu Dům je vytápěn moderním systémem podlahového vytápění s kotelnou umístěnou v podzemním podlaží, s vlastním měřením odběru topného média pro každý byt samostatně včetně vlastního ohřevu TUV přímo v bytě, 16 bytů je nadstandardně vybaveno i krbovou vložkou. Větší bytové jednotky jsou vybaveny dvěma koupelnami. Všechny byty mají lodžii nebo balkon. Fasáda kombinuje odkryté zdivo s bílou omítkou. Budovu obíhá vydlážděná cesta, jejíž úroveň vyrovnávají schodiště a která ústí k soukromé obslužné komunikací z ulice Pod Školou, s výjezdem do ulice Bělehradská. Pro návštěvníky bude sloužit šestimístné parkoviště přimykající se k budově. V blízkém okolí se nacházejí všechna potřebná zařízení občanské vybavenosti školní, obchodní i kulturní. Betonáž základové patky pod věžní jeřáb Údaje o stavbě Název stavby: Rezidence Na Skřivánku Projektanti/architekt: akad. arch. Daniel Barták a Ing. Igor Bobro Investor: Petr Kendík Zhotovitel: SKD Průmstav stavby, a. s. Zahájení stavby: (není uveden čas zemních prací) Zastavěná plocha: 987,615 m 2 Rozměr stavby: 22,05x49,9*19 Spotřeba betonů: cca 2620 m 3 Osazení startovací výztuže pro sloupy třetího podzemního podlaží 2010 LC JOURNAL 13

16 zajímavá stavba První panelák v Česku Výstavba panelových obytných budov se v České republice datuje od poloviny padesátých let až do sametové revoluce. Od devadesátých let se již u nás panelové domy téměř nestavějí. Přesto paneláky stále tvoří v Česku značnou část bytového fondu je zde kolem 1,2 milionu panelových bytů, v nichž žijí více než tři miliony lidí. První panelák neměl plochou střechu, ale sedlovou střechu s mírných sklonem a s ozdobnou římsou Pohled na dům od západu Přibližně panelových domů je starších 35 let. Tyto domy byly původně projektovány pro životnost zhruba 40 let, podle odborníků by však nosné konstrukce mohly vydržet ještě dalších 50 let. Montovaný skeletový dům v Ďáblicích První prototyp panelového domu v Praze ovšem známé betonové bloky příliš nepřipomíná. Třípodlažní budova se sedlovou střechou, která stojí v ulici U Prefy dodnes, byla postavena v Ďáblicích a do provozu byla uvedena v roce Vzniklo zde dvanáct velmi prostorných bytů 3+1 o výměře téměř 100 m 2. Budova využívá tehdy nově vyvinutý konstrukční systém, takzvaný skeletopanel, jehož autorem byl architekt Miloslav Wimmer. Projekt podal v roce 1948 a použil v něm takzvaný typ T16, který v typizované výstavbě umožňoval realizaci velkorysejších vnitřních prostor. Při výstavbě byla použita řada objevných konstrukčních řešení. Vzorový montovaný skeletový dům v Ďáblicích je výsekem z vícepatrového zastavění představujícího tři charakteristická podlaží přízemí, jedno mezipatro a poslední patro se střechou. Šlo o montovaný obytný dům s železobetonovým nosným skeletem, jemuž byla cele přisouzena nosná funkce. Stěnové panely, a to vnitřní i vnější, mají pouze funkci tepelně a zvukově izolující. Založení stavby Výstavba prototypu se potýkala s názory, že konstrukce je na hranici lability a bydlení v takovém domě by nebylo bezpečné. Zkoušky i názor odborníka však potvrdily jedenáctinásobnou bezpečnost skeletu. Stavba byla založena z jedné třetiny přímo ve skále, ze dvou třetin na zasypaném starém lomu. Proto byly dvě třetiny stavby založeny na studnách zakotvených až na původním skalním dně lomu. Na studnách byl proveden monolitický rošt se základovou deskou. Do roštu byly zakotveny L profily pro přivaření prvních sloupů. Konstrukční řešení Konstrukčně jde o trojtrakt se vzdáleností os sloupů 5,85 m v krajních polích a 3,15 m ve středním traktu. Osová vzdálenost rámu je 3,60 m, konstruktivní výška je 3 m. Vlastní skelet je složen z jednoho typu sloupů a dvou typů průvlaků. Tuhý styčník je vytvořen svařením úhlových želez přivařených k armatuře jak sloupu, tak průvlaku. Na strop bylo použito dvou druhů stropních panelů kostlánkových, vážících 270 kg na 1 m 2, a kasetových o váze 170 kg/m 2. Protože bylo dosaženo hladkého čistého povrchu, omezila se konečná úprava pouze na bílení a malování. Stěny a střecha Vnitřní stěnové panely jsou 16 cm silné a jsou vytvořeny 14 cm silnou dutou keramikou s centimetrovými povrchy škvárobetonu, spojené škvárobetonovou voštinou. I tyto prvky byly ihned ve výrobě opatřeny základním bílením a malbou. Vnější stěny jsou tvořeny výplňovými 14 LC JOURNAL 2010

17 První panelák v Česku stojí v pražských Ďáblicích v ulici U Prefy Bydlet v panelu Šedivá odlidštěná paneláková sídliště, která za totality zaplevelila česká města, se stala typickou charakteristikou tehdejšího režimu. Hradby nízkopodlažních monobloků prostřídané dvanáctipatrovými věžáky sice řešily vleklou bytovou krizi, ale nikdy se nestaly vlídným místem k životu, proto také byly nazývány pouhými noclehárnami. A to přesto, že jejich výstavba byla vedena bohulibými úmysly: jednak snahou o zprůmyslnění procesu výstavby bytových domů a zvýšení produktivity práce, jednak nutností významně zvětšovat rozsah bytové výstavby. panely. Na vnější vrstvu byla použita betonová vrstvička o síle 1,5 cm, která je určena k ochraně panelu proti vnější dešťové vodě a současně umožňuje architektonické ztvárnění povrchu. Vnitřní vrstva je provedena z duté keramiky z děrovaných cihel, nosná voština zaplňující spáry mezi cihelnými vložkami je ze škvárobetonu. Vnitřní vrstva silná 6,6 cm je z pilinového betonu. Z celkového objemu tvoří ve stěně dutá keramika 47 %, pilinobeton 30 %, škvárobeton 16,2 % a beton 6,8 %. Mezibytové příčky jsou provedeny v síle 16 cm z duté keramiky. Mají stejné vlastnosti a složení jako vnitřní stěnové panely. Bytové příčky byly na prototypu provedeny ze sololitových konstrukčních desek. Povrch byl upraven malířsky. Tyto příčky byly osazeny pokusně. Střecha byla železobetonová o nízkém spádu. Jako nosné konstrukce se použilo běžných příhradových nosníků a běžných stropních panelů. G systém Další prototyp pětietážového skeletu byl s některými modifikacemi postaven v pražských Dejvicích. Skeletopanelových domů však bylo nakonec postaveno jen několik a dále se v tomto typu výstavby nepokračovalo, i když tyto konstrukce dosahovaly nižší váhy než jiné typy. Železobetonový skelet byl totiž drahý a chyběla kapacita a technologie k masové výrobě. Dále se proto využívaly systémy označené písmenem G (Gottwaldov), které využívaly konstrukce z montovaných panelů. První pětipodlažní dům s označením G40 byl postaven v roce 1953 ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. V Praze byly velkopanelové stavby bez skeletu použity poprvé na Pankráci, na sídlišti Na Zelené lišce (1954 až 1955). Zdroj: Wimmer Miloslav: Panelové domy s montovaným skeletem, Práce, Praha 1956 a internet Panelový dům z roku 1955 pokrývala omítka, na snímku je dům po rekonstrukci 2010 LC JOURNAL 15

18 ekologie Biodiverzita bezobratlých v lesních ekosystémech Krušných hor Krušnohorský regionální projekt Betula, který vede prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., se zpočátku (1986) zaměřil na studium fauny v porostech břízy (Betula pendula Roth). Od té doby se za podpory Akciové společnosti Lafarge Cement jeho akční rádius rozšířil na další krušnohorské dřeviny. V relativně malém území děčínského Sněžníku, které bylo v letech pod silným imisním vlivem, bylo v porostech břízy v průběhu 25 let ( ) zachyceno 100 druhů křísů a 200 druhů ploštic zpravidla sajících na rostlinách, 45 druhů kovaříků, 105 druhů střevlíků, 150 druhů nosatců, 50 druhů užitečných slunéček, více než 200 druhů pestřenek (obr. 1), 20 druhů mravenců, 20 druhů čmeláků a přes 300 druhů včel, vos, kutilek, 270 druhů pavouků a další stovky druhů oživující lesní ekosystémy, včetně zcela nového druhu mouchy květilky (Phorbia kulai Acland). Obr. 1: Pestřenky rodu Eristalis neublíží, podobají se včelám, čímž se chrání (foto E. Kula) Změny v lesních ekosystémech, které nastaly při řešení imisní situace (založeny porosty náhradních dřevin bříza, jeřáb, olše, modřín, smrk pichlavý), se odrazily nejen ve zvýšené diverzitě dřevin, zvláště listnatých, ale i v druhovém spektru bylinného podrostu (256 druhů). Tato skutečnost měla vliv i na vysokou diverzitu motýlů zachycených světelným lapačem na děčínském Sněžníku (1 270 druhů 37,6 % ze žijících v ČR). Ve sledovaném období se objevili i škůdci, kteří ale ohrozili zdravotní stav břízy, např. mandelinka bázlivec vrbový, housenky drobnokřídlíka březového, píďalky bukové, pouzdrovníčka stromového, jejichž vývoj byl v rámci projektu studován a obranný zásah byl realizován na principech integrované ochrany lesa. S ústupem imisní zátěže dochází k revitalizačnímu procesu v lesním prostředí, přičemž půda musí být i opakovaně vápněna. Obavy některých biologů a ekologů 16 LC JOURNAL 2010

19 z negativního dopadu vápnění na změnu diverzity půdní a epigeické (na povrchu žijící) fauny bezobratlých vyvolala potřebu výzkumem tento názor potvrdit nebo vyvrátit. Vápnění hrozba nebo požehnání V modelovém území Krušných hor (Lesní správa Litvínov) probíhá od r šetření, ze kterého vyplývá, že bezprostřední reakce fauny na vápnění s odstupem jednoho roku po aplikaci vápnitého dolomitu nenaplnila obavy z destrukce zoocenózy. Poznatky o reakci půdní a epigeické fauny v horizontu pěti let po aplikaci vápnitého dolomitu ukázaly, že nedochází ani při jedné z aplikovaných dávek diverzity u žížal a dále pozitivně reagovaly zvyšujícím se zastoupením stonoženky a stonožky. Mírný pokles ve výskytu vykázaly larvy kovaříkovitých (drátovci) působící v půdě jako škůdci na kořenovém systému. Dle očekávání se projevil pokles početního zastoupení půdních pancířníků, jejichž druhová diverzita zůstala zachována. Vápnění neohrozilo na půdním povrchu žijící střevlíky, drabčíky, pavouky a sekáče. Od roku 2007 dochází k rozšíření výzkumných aktivit zaměřených na sledování druhové diverzity korunové fauny v Krušných horách, nejprve smrku pichlavého (2007), jeřábu ptačího (2008), olše lepkavé (2009) a aktuálně i modřínu opadavého. i o housenkách vyvíjejících se na této dřevině v pupenech a na jehlicích. Na žádné ze studovaných dřevin nebyl tak početně zastoupen rusec laponský jako na smrku pichlavém. Ke zvlášť zajímavé se řadí fauna kůrovců smrku pichlavého. Lýkohub smrkový (Dendroctonus micans Deg.) je největším kůrovcem žijícím ve fauně ČR (9 mm) a je obecně řazen mezi vzácněji se vyskytující zástupce škůdců smrku ztepilého. V Krušných horách jsme zjistili, že je jediným druhem hmyzu, který dokáže napadnout zdravý i 30letý smrk pichlavý a v průběhu 2 3 let jej usmrtit. Fauna jeřábu je překvapivě bohatá (334 druhů), ale pouze mandelinka pětitečná (obr. 2) jej ohrožuje holožírem. Mimořádně zajímavá se jeví aktivita slunéčka Obr. 2: Mandelinka pětitečná (vlevo) i její zeleně zbarvená larva (vpravo) ožírají intenzivně listy jeřábu (foto V. Šimon) Obr. 3: Bázlivec olšový vykusuje do listů olše otvory a s larvami v průběhu vegetační doby může způsobit i holožíry (foto V. Šimon) (1,5 3 6 t.ha -1 ) k zásadní změně v diverzitě živočišné složky a zoocenóza zůstává relativně stabilní. V tomto období se projevila v některých případech očekávaná pozitivní reakce spočívající ve výrazném nárůstu početního zastoupení a druhové Smrk pichlavý a jeřáb Korunová fauna smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.) je proti očekávání relativně bohatá (262 druhů) a ovlivňuje ji přítomnost pavouků (54), nosatců (19), kovaříků (15), slunéček (15), ploštic (43) atd. Například 18 druhů blanokřídlých žeroucích jehlice (pilatky, hřebenule, ploskohřbetky) odpovídá fauně smrku ztepilého, ale doposud tyto informace ve světě zcela chyběly. Nové jsou údaje Chilocorus renipustulatus Scr. lovícího kořist ne v korunách, ale výhradně na kmenech jeřábu. Olše lepkavá se řadí k dřevinám se širokým druhovým spektrem hmyzu, který je na tuto dřevinu potravně vázán. Ze zachycených nosatců, ploštic, křísů jsou pro olši nejnebezpečnější mandelinky (4 druhy) (obr. 3), které od jara tuto dřevinu svým žírem na listech ohrožují. Při studiu fauny olše jsme mezi 19 druhy slunéček kromě invazního slunečka Harmonia axyridis (Pall.) obohatili poznání fauny ČR prvonálezem slunéčka Novius cruentatus (Muls.) Navzdory působení imisí v krušnohorském regionu se fauna bezobratlých ukázala jako adaptabilní s tím, že její druhová diverzita se změnila a s probíhající revitalizací stanovištních podmínek této oblasti lze očekávat i posun v diverzitě této fauny. Dlouhodobé sledování může reakci fauny a změny v jejím složení úspěšně zmapovat, informoval prof. Ing. E. Kula, CSc. z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně LC JOURNAL 17

20 stavebnictví a EU Nejnápadnější novou stavbou v Žatci je rozhledna, která má jednak působit jako chmelový maják, jenž dokáže přitáhnout zájem lidí o unikátní dochované chmelařské památky, jak píší autoři projektu, ale také má dotvářet panorama více než 40 komínů historických chmelařských staveb, foto: fotospoust.cz Chrám chmele a piva se pootevřel V Žatci vzniká za podpory evropských strukturálních fondů největší turistický projekt Ústeckého kraje nazvaný Chrám chmele a piva. Revitalizace průmyslového Pražského předměstí má pomoci Žatci získat zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. První dvě etapy realizace projektu byly završeny a veřejnosti zpřístupněny o posledním prázdninovém víkendu. Těžko byste pro podobný projekt, jakým je Chrám chmele a piva, hledali vhodnější místo. Čím je pro pivaře Plzeň, tím je pro světové pivovarníky Žatec. Chmel se v žatecké oblasti pěstuje odjakživa, přesněji tedy zřejmě od 11. století. Myslíme jen na to, že chmel V 18. století již celá Evropa věděla, že nejlepší chmel je žatecký. Od 70. let 19. století se žatecký chmel vyvážel už také do Ameriky a od roku 1901 do Japonska. Ve 30. letech 20. století bylo v Žatci 53 balíren a sušáren chmele a 161 firem, které se zabývaly jeho prodejem. Žatecký chmel se stal měřítkem kvality a ceny všech ostatních chmelů na evropských i zámořských plodinových burzách. Období prosperity dalo v Žatci vzniknout unikátnímu komplexu chmelařských budov, uliček a průmyslových čtvrtí spojených se zpracováním chmele a s pivovarnictvím. Dnes je tento kom- plex součástí žatecké městské památkové rezervace. a turistika jsou naše zlato Až na čtvrtý pokus získalo město Žatec dotace od Evropské unie na vybudování velkorysého projektu, jehož hlavím cílem je záchrana a revitalizace Pražského předměstí a jeho centrální části, náměstí Prokopa Velikého. Projekt se týká 85 unikátních chmelařských objektů. Z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad, priority 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu projekt získal přes 211 milionů korun, tedy zhruba 92,5 % z celkových uznatelných nákladů. Ke krytí celkových nákladů projektu, které se blíží 245,5 milionu korun, přispěl žadatel, státní rozpočet a občanské sdružení, předfinancování poskytlo město Žatec. Projekt si dále klade za cíl nejen získat pro soubor chmelařských a pivovarnických objektů v Žatci zápis do knihy kulturního dědictví UNESCO, ale také podpořit celou chmelařskou oblast a město Žatec jako vyhledávanou turistickou destinaci, zvýšit příjmy města a celého kraje z turistického ruchu a povzbudit zaměstnanost v regionu, kde nouze o pracovní příležitosti pravidelně překračuje celostátní průměr. Druhá etapa Projekt Chrám chmele a piva se v hlavě městského architekta Jiřího Vaníčka začal rodit už koncem 20. století. Občanské sdružení, založené v roce 2001, je jedním z produktů snahy o prosazení celého záměru. Úsilí a trpělivost zaujatých lidí přinesly růže. Revitalizovaná část Žatce vrůstá do struktury města a současně se stává přitažlivou turistickou atrakcí. Totální opravu navíc podstoupí řada objektů, na něž by domácí prostředky 18 LC JOURNAL 2010

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více